Sunteți pe pagina 1din 10

Subiecte de examen

Psihogenetică – SEM. I

1) Genetica umană studiază:


a) ereditatea
b) variabilitatea fiinţelor umane
c) expresia informaţiei ereditare
d) numai bolile congenitale

2) Despre ereditate sunt adevărate:


a) este proprietatea unui individ de a transmite la urmaşi caracterele sale personale
b) o moştenim numai pe cale paternă
c) este proprietatea unui individ de a transmite la urmaşi caracterele speciei
d) este responsabilă de apariţia bolilor infecţioase

3) Variabilitatea se referă la:


a) fenomenele care produc diferenţele genetice dintre indivizii unei populaţii
b) proprietatea unui individ de a transmite la urmaşi caracterele speciei
c) proprietatea unui individ de a transmite la urmaşi caracterele sale personale
d) fenomenele care produc diferenţele genetice între populaţii diferite

4) Substratul molecular al eredităţii este reprezentat de:


a) ADN
b) acid dezoxiribonucleic
c) gene
d) cromosomi

5) Substratul structural al eredităţii este reprezentat de:


a) Genă
b) Cromosomi
c) ADN
d) Enzime

6) Genetica comportamentului - studiază relaţia dintre:


a) ereditate şi comportament
b) ereditate şi mediu
c) mediu şi comportament
d) mediu şi ereditate

7) Genomul reprezintă:
a) ansamblul complex al secvenţelor de ADN a unui individ sau specii
b) totalitatea caracterelor fenotipice
c) trasăturile moştenite genetic
d) aspectul fizic

8) Despre cromosomii umani se poate spune că:


a) Alcătuiesc 26 de perechi
b) Se descriu 24 de cromosomi diferiţi
c) Setul diploid conţine 46 cromosomi
d) Cromosomul 1 este cel mai mare
1
9) Sexul genetic al unui individ depinde de:
a) Numărul autosomilor
b) Numărul cromosomilor sexuali
c) De prezenţa cromosomului X
d) Tipul gonosomilor

10) Cromatina sexuală reprezintă:


a) Un cromosom 1 inactiv genetic
b) Un cromosom X şi 2/3 distale ale braţului lung al cromosomului Y inactivi genetic
c) Doi cromosomi X
d) Un cromosom X şi doi Y

11) O persoană sănătoasă de sex masculin are:


a) un corpuscul F (o cromatină sexuală Y)
b) 46, XY
c) 46,XX
d) 1 cromatină sexuală X

12) O persoană sănătoasă de sex feminin are:


a) 1 cromatină sexuală X
b) un cromosom X inactiv genetic
c) un corpuscul F
d) 46,XX

13) Următoarea afirmaţie despre cromosomii umani, nu este adevărată:


a) Sunt 23 de autosomi
b) Sunt 22 perechi de autosomi
c) Sunt 2 gonosomi: X şi Y
d) Moştenim 23 de cromosomi de la mamă

14) Care dintre următoarele afirmaţii nu este adevărată:


a) genomul uman este numai diploid
b) genomul uman nuclear este mai mare decât cel mitocondrial
c) genomul uman are 48 de cromosomi
d) genomul uman poate fi: haploid / diploid

15) La om, celulele sexuale au:


a) 23 perechi de cromosomi
b) 23 cromosomi = 23,X sau 23,Y
c) 46,XX sau 46,XY
d) set haploid de cromosomi

16) La om, celulele somatice au:


a) 23 perechi de cromosomi
b) 23 cromosomi = 23,X sau 23,Y
c) 46,XX sau 46,XY
d) set haploid de cromosomi

17) Autosomii sunt reprezentaţi de:


a) Cromosomii 1 – 22
b) Cromosomii sexuali
c) Ovocite
d) Spermatide
2
18) Un individ sănătos de sex masculin poate avea:
a) Doi cromosomi 1
b) Doi cromosomi X
c) Un X şi un Y
d) Un Y şi doi X

19) Gonosomii sunt reprezentaţi de:


a) Cromosomii 1 – 22
b) Cromosomii sexuali
c) X şi Y
d) Ovocite şi spermatide

20) Cariotipul masculin normal este:


a) 45,Y
b) 47,XXY
c) 46,XY
d) 47,XXX

21) Aranjarea cromosomilor pe perechi, pe grupe şi în ordinea descrescândă a mărimii lor se


numeşte:
a) Fenotip
b) Cariotip
c) Genotip
d) Genom

22) Despre fenotip nu este adevărată informaţia:


a) Reprezintă cantitatea totală de ADN
b) Rezultă în urma interrelaţiei ereditate – mediu
c) Este modificat continuu de efectele mediului
d) Reprezintă suma însuşirilor morfologice, fiziologice, biochimice şi de comportament

23) Genele alele sunt:


a) Toate genele din genom
b) Genele care ocupă acelaşi loc pe cromosomii omologi
c) Cele prezente la sexul feminin
d) Cele prezente la sexul masculin

24) Caracterele pur ereditare sunt determinate:


a) Uneori de ereditate şi mediu
b) De mediu
c) Exclusiv de ereditate
d) În procent majoritar de mediu

25) Caracterele pur ereditare pot fi:


a) De specie
b) Normale
c) Numai normale
d) Anormale

26) Gametogeneza reprezintă:


a) Formarea celulelor somatice
b) Formarea celulelor sexuale
c) Formarea zigotului
d) Un proces patologic
3
27) În urma fecundării rezultă:
a) Zigotul
b) 4 gameţi
c) ovulul
d) 4 spermatozoizi

28) Fecundarea reprezintă:


a) Diviziunea celulelor somatice
b) Un eveniment unic în viaţa unui individ
c) Refacerea setului haploid de cromosomi
d) Unirea celor doi gameţi, ovulul şi spermatozoidul, şi formarea zigotului

29) Fecundarea este un fenomen complex, cu anumite caracteristici:


a) La om fecundarea este monospermică
b) Se reface setul haploid de cromosomi
c) Se reface setul diploid de cromosomi
d) Se finalizează formarea embrionului

30) Bolile monogenice se transmit:


a) Numai pe linie maternă
b) Numai pe linie paternă
c) Pot fi transmise dominant autosomal
d) Pot fi transmise recesiv gonosomal

31) Caracterele monogenice sunt:


a) Determinate de o pereche de gene alele
b) Determinate de 4 gene diferite
c) Determinate de 1 genă
d) Sunt patologice

32) Participarea eredităţii în apariţia unei boli, poate fi investigată prin următoarele metode:
a) Studiul gemenilor
b) RMN
c) Hemograma
d) Ancheta familială (cu realizarea arborelui genealogic)

33) Bolile mitocondriale se transmit în mod specific:


a) De la mamă la toţi descendenţii
b) De la tată la toţi descendenţii
c) Pe linie maternă
d) Pe linie paternă

34) Sunt considerate caractere normale multifactoriale, următoarele:


a) Dermatoglifele
b) Culoarea ochilor
c) Schizofrenia
d) Luxaţia congenitală de şold

35) Stabilirea naturii genetice a unui caracter multifactorial, se realizează prin trei metode
esenţiale:
a) determinarea şi măsurarea agregării familiale
b) studiul gemenilor
c) prezenţa caracterului la toţi membrii familiei
d) studiile de adopţie
4
36) Despre gemenii monozigoţi (identici) este adevărat că:
a) Au genotip identic
b) Sunt de sexe diferite
c) Au acelaşi sex
d) Sunt numai de sex feminin

37) Despre gemenii dizigoţi (fraternali) este adevărat că:


a) Pot fi de sexe diferite
b) Au fenotip identic
c) Sunt numai de sex masculin
d) Fenotipurile sunt diferite

38) Anomaliile congenitale pot fi:


a) Unice
b) Majore
c) Multiple
d) Prezente doar la sexul feminin

39) Sunt considerate malformaţii majore:


a) Malformaţii cardiace
b) Picior strâmb congenital
c) Anomalii dermatoglifice
d) Hidrocefalia

40) Sunt considerate malformaţii minore:


a) Clinodactilie
b) Mamelon supranumerar
c) Ambiguitatea organelor genitale externe
d) Imperforaţia anală

41) Următoarele anomalii cromosomiale pot fi compatibile cu supravieţuirea:


a) trisomia 21 (sindromul Down)
b) trisomia 13 (sindromul Patau)
c) monosomia Y
d) sindrom Turner

42) Anomaliile cromosomiale au următoarele semne comune:


a) tulburări de creştere prenatală şi postnatală
b) retard mintal
c) absenţa ciclului menstrual
d) dismorfie facială

43) Despre trisomia 21 este adevărat că:


a) se mai numeşte şi sindrom Down
b) nu supravieţuiesc mai mult de 1 lună
c) este cea mai frecventă şi cea mai bine cunoscută boală cromosomică
d) cariotipul este: 47,XX, +21

44) Sindromul Down se caracterizează prin:


a) hipotonie musculară neonatală
b) retard mental care variază de la moderat la sever
c) hipertonie musculară neonatală
d) speranţa de viaţă mare (circa 50 - 60 de ani)
5
45) Despre trisomia 18 este adevărat că:
a) 95% dintre embrionii cu trisomie 18 sunt eliminaţi prin avort
b) prezintă hipotonie musculară neonatală
c) prezintă greutate mare la naştere
d) frecvent sunt prezente malformaţii congenitale grave

46) Nou-născutul cu trisomie 13 prezintă:


a) microftalmie /anoftalmie
b) despicături orofaciale
c) polidactilie postaxială la mâini şi/sau picioare
d) exces ponderal

47) Caracteristic pentru trisomia 13 sunt:


a) cariotipul: 48, XX, + 13, +18
b) malformaţii ale SNC (arhinencefalie sau holoprosencefalie)
c) supravieţuirea este mai mare ca a copiilor cu sindrom Down
d) cariotipul: 47, XY, +13

48) Despre anomaliile cromosomilor sexuali se poate afirma că:


a) Sunt printre cele mai frecvente boli genetice
b) Sunt cele mai rare boli genetice
c) Fenotipurile sunt mai puţin severe comparativ cu sindroamele autosomale
d) Fenotipurile sunt mai severe comparativ cu sindroamele autosomale

49) Sindroamele ce implică cromosomii sexuali se caracterizează prin:


a) se asociază frecvent cu surditate
b) se asociază frecvent cu disgenezii gonadice şi sterilitate
c) nu sunt viabile
d) dezvoltarea fizică şi psihică sunt de obicei relativ puţin afectate

50) Pot reprezenta indicaţii clinice pentru studiul cromozomilor:


a) obezitatea
b) amenoreea primară / secundară precoce,
c) azoospermia / sterilitatea
d) gigantismul

51) Despre sindromul Turner este adevărat că:


a) este singura monosomie viabilă la specia umană
b) este mult mai gravă decât sindromul Down
c) majoritatea mor în primul an de viaţă
d) nu asociază sterilitate

52) Sindromul Turner poate fi diagnosticat în perioada neonatală prin următoarele semne
evocatoare:
a) sex feminin
b) limfedem pe faţa dorsală a mâinilor şi picioarelor
c) gât scurt, exces de piele pe ceafă
d) obezitate

53) Sindromul Turner poate fi diagnosticat postpubertar prin următoarele semne evocatoare:
a) hipostatură
b) talie înaltă
c) amenoree primară
d) caractere sexuale secundare feminine bine dezvoltate
6
54) Din punct de vedere cognitiv, pacientele cu sindrom Turner au:
a) Majoritatea au QI = 50
b) Inteligenţa este normală sau la limita inferioară a normalului,
c) QI < 30
d) Retard mintal sever

55) Sindromul Klinefelter se caracterizează prin:


a) trisomie gonosomală: 47,XXY
b) monosomie X
c) retard mental sever
d) talie mică

56) Despre sindromul Klinefelter este adevărată afirmaţia:


a) reprezintă principala cauză de amenoree la femeie
b) este ceam gravă boală genetică la bărbat
c) reprezintă principala cauză de hipogonadism la bărbat
d) nu supravieţuiesc până la pubertate

57) În copilărie sindromul Klinefelter poate fi suspectat pe baza următoarelor manifestări:


a) statura înaltă
b) amenoree
c) obezitate
d) dificultăţi de adaptare şcolară

58) Un individ cu sindrom Klinefelter prezintă:


a) pilozitatea facială, axilară şi tronculară – bine reprezentate
b) obezitate - dispoziţie de tip ginoid
c) ginecomastie
d) retard mintal sever

59) Retardul mintal reprezintă:


a) QI > 70
b) perturbarea semnificativă a abilităţilor cognitive şi adaptative, cu debut sub 18 ani
c) QI < 70
d) predispoziţia înnăscută, genetică la o stare emoţională

60) Despre retardul mintal este adevărat că:


a) în determinismul retardului mintal uşor sunt mai implicaţi factorii ereditari
b) în determinismul retardului mintal uşor sunt mai implicaţi factorii de mediu
c) în determinismul retardului mintal sever sunt mai implicaţi factorii ereditari
d) în determinismul retardului mintal sever sunt mai implicaţi factorii de mediu

61) În cazul sindromului alcool-fetal caracteristic este:


a) Hiperactivitatea cu deficit de atenţie
b) Sterilitatea
c) Obezitatea
d) Retard mintal sever

62) Tulburările de învăţare pot avea drept cauze:


a) obezitatea
b) amenorea
c) retard mental
d) traumatisme cranio-cerebrale
7
63) Studii familiale - au demonstrat că incapacitatea de a citi:
a) se moşteneşte în familie
b) nu se moşteneşte în familie
c) se datorează exclusiv educaţiei
d) se manifestă doar la sexul feminine

64) Despre autism se poate spune că:


a) afectează grav abilităţile mentale, emoţionale şi comunicaţionale ale unei persoane
b) este mai frecvent la sexul feminin
c) este elementul evolutiv al personalităţii
d) boala este evidentă înainte de vârsta de 3 ani

65) Autismul se manifestă prin:


a) grave deficienţe de integrare în societate
b) tendinţă marcată spre izolare
c) deficit de comunicare
d) retard mintal

66) Cauzele autismului:


a) nu sint bine cunoscute
b) se poate datora unor factori ce acţionează prenatal
c) există forme cu transmitere ereditară
d) se datorează exclusiv deficitului afectiv

67) Demenţa reprezintă:


a) lipsa dezvoltării creierului
b) o afecţiune degenerativă progresivă a creierului
c) cea mai fecventă boală cu debut la vârsta adultă
d) imposibilitatea de a acumula informaţii noi

68) Boala Alzheimer (Morbus Alzheimer) este:


a) cea mai fecventă formă de demenţă
b) o afecţiune degenerativă progresivă a creierului
c) lipsa dezvoltării creierului
d) este o boală moştenită genetic

69) În tabloul clinic al bolii Alzheimer apar:


a) creşterea în greutate
b) dificultatea de a-şi reaminti informaţii anterior învăţate
c) tulburări de vorbire
d) false recunoaşteri

70) Evoluţia bolii Alzheimer se caracterizează prin:


a) debut brusc
b) deces rapid
c) vindecare totală
d) debut gradat, cu agravare progresivă

71) Dintre factorii de risc pentru a dezvolta boală Alzheimer, enumerăm:


a) Vârsta înaintată
b) Tuberculoza
c) Traumatisme cranio-cerebrale repetate grave
d) Hipotensiunea

8
72) Forma de boală Alzheimer care se poate transmite ereditar se caracterizează prin:
a) Debut după 65 ani
b) Debut precoce, înainte de 65 ani
c) Prezenţa doar la sexul feminin
d) Prezenţa doar la sexul masculin

73) Despre boala Parkinson se poate afirma:


a) este a doua boală neurodegenerativă ca frecvenţă
b) este cea mai frecventă demenţă
c) se caracterizează prin distrugerea progresivă a neuronilor din sistemul extrapiramidal
d) se manifestă clinic prin hipotonie

74) Evoluţia bolii Parkinson se caracterizează prin:


a) debut brusc înainte de 65 de ani
b) deces rapid
c) tremurături lente, caracteristice, ale mâinilor şi capului
d) debut gradat, cu agravare progresivă

75) Schizofrenia se caracterizează prin:


a) ideaţie incoerentă şi delirantă,
b) halucinaţii,
c) disocierea personalităţii
d) euforie

76) Despre schizofrenie se poate afirma:


a) Se datorează exclusiv eredităţii
b) Se datorează exclusiv mediului
c) Se caracterizează printr-o heterogenitate genetică
d) Nu există risc de recurenţă la descendenţii unui bolnav cu schizofrenie

77) Despre alcoolism se poate afirma:


a) Este de 2-3 ori mai frecvent la bărbaţi
b) Se descrie o formă cu debut sub 25 ani care predomină la sexul feminin
c) Se observă o agregare familială evidentă
d) Alcoolismul este o boală care implică, obligatoriu, o cauză ereditară

78) Despre temperament este adevărat că:


a) este în principal predispoziţia înnăscută, genetică la o stare emoţională
b) este elementul evolutiv al personalităţii
c) este determinat predominant de mediu
d) reprezintă baza psihofiziologică a caracterului şi premisa aptitudinilor

79) Despre personalitate nu sunt adevărate afirmaţiile:


a) factorul genetic şi factorul de mediu/educaţie/ experienţă - interacţionează în formarea
personalităţii
b) mediul şi evenimentele vieţii au o influenţă majoră asupra personalităţii
c) personalitatea se moşteneşte
d) este principala asemănare dintre indivizi

80) În dezvoltarea psihică:


a) acţiunea factorilor ereditari este mai pregnantă în fazele de început ale dezvoltării
b) la vârste mai târzii, influenţa factorilor ereditari devine mai puţin evidentă
c) intervine doar factorul de mediu
d) se datorează predominant educaţiei
9
81) Tulburarea de personalitate de tip schizotipal se caracterizează prin:
a) anxietate socială
b) sociabilitate crescută
c) comportament excentric
d) retard mintal

82) Studiul genetic al tulburărilor de personalitate schizotipală a arătat că:


a) Factorul genetic are o contribuţie minimă
b) Acest tip de personalitate se datorează exclusiv mediului
c) Se descrie o agregare familială
d) Tulburările de personalitate schizotipale fac parte din spectrul genetic al schizofreniei

83) Tulburarea personalităţii de tip borderline se caracterizează prin:


a) relaţii instabile
b) nesiguranţă asupra propriei identităţi
c) tulburări de vorbire
d) dispoziţie fluctuantă

84) Despre tulburările de personalitate antisocială sunt adevărate afirmaţiile:


a) Se datorează exclusiv mediului familial
b) Se datorează exclusiv eredităţii
c) Comportamentul este accentuat sub influenţa alcoolului sau a drogurilor
d) Sunt mai frecvente la sexul masculin

85) Studiile familiale arată că tulburările de personalitate antisocială:


a) prezintă o agregare familială
b) femeile au o influienţă genetică mai mare
c) nu se observă agregare familială
d) sunt datorate mai degrabă factorilor de mediu decât factorilor genetici

86) În familiile cu antecedente privind tulburările de personalitate antisocială:


a) bărbaţii sunt supuşi unui risc mai mare abuz de droguri
b) femeile au de cele mai multe ori, tulburări ale ciclului menstrual
c) femeile au de cele mai multe ori, tulburări somatice
d) sunt mai frecvente sarcinile gemelare

87) Combativitatea – este:


a) un caracter interacţional complex, determinat deopotrivă de ereditate – mediu
b) unul dintre impulsurile primare, comune omului şi animalelor
c) deviaţie, dezechilibru emotiv, caracterial
d) un caracter dobândit

88) Persoanele care au comportament criminal:


a) Asociază întotdeauna tulburările de personalitate antisocială
b) Pot prezenta tulburări de personalitate antisocială
c) Au cel puţin un părinte criminal
d) Prezintă obligatoriu schizofrenie

10