Sunteți pe pagina 1din 3

Demers didactic

Subiectul: Etapele rezolvării problemelor prin metoda figurativă.


Nr. Etapele Procedee de lucru Proverb
crit. rezolvării ele ne
problemei vor
ajuta
1. Înțelegerea Problemă: O găină, o rață și o gîscă au în total 45 de pui. Rața are
și însușirea cu 5 pui mai mult decît gîsca, iar găina are de 2 ori mai mulți pui
condiției decît gîsca. Cîți pui are gîsca?
problemei. 1. Studierea condiției problemei și însușirea ei.
2. Analiza textului:
- Ce este dat în problemă?
Se spune că este o găscă, o găină, o rață care au în total 45
de pui.
- Ce trebuie de aflat?
Cîți pui are gîsca?
- Se determină sistemul de relații dintre datele problemei.
Este o gîscă care are nu știm cîți pui, este o găină care are
de 2 ori mai mulți pui decît gîsca și o rață ca are cu 5 pui
mai mulți decît gîsca.
2. Elaborarea 1. Se determină metoda de rezolvare a problemei(metoda Nu bate
planului de figurativă) și dacă există probleme care la care se reduce apa-n
rezolvare a rezolvarea problemei date. piuă.
problemei. - Putem nota printr-un segment numărul de pui al gîștii? Da,
deoarece și rața și găina depind de numărul de pui al
gîștei.
- Dar cum putem nota numărul de pui al găinii ? în
dependență de ce?
- Dar numărul de pui al raței?
- Trasăm schema:
Nr. de pui al gâștei: 45
Nr.de pui al găinei:
Nr.de pui al raței: -- ----
- Analiza schemei .
- Ce relație putem scrie între toate datele problemei ?
- Cum aflăm numărul de pui al gîștei?
3. Realizarea Rezolvăm problema matematic: Încetul
planului 1. 45-5=40(scădem numărul surplus de pui al raței.) cu
elaborat. 2. 40:4=10(pui) are gâsca- ceea ce trebuia să calculăm. încetul
3. Respectiv: 10+5=15(pui) are rața se face
2∙10=20(pui) are găina oțetul.
4. Verificarea Verificare:20+15+10=45(pui) total
rezolvării
efectuate.
5. Scrierea Răspuns: Gâsca are 10 pui.
răspunsului.
6. Reflexie. 1. Se rezolvă problema prin alte metode.
Prin ecuație:2x+x+(x+5)=45
2. Se dau exemple de probleme asemănătoare sau se compun
probleme asemănătoare
3. Aflați două numere naturale știind că unul este cu 15 mai
mare decăt celălalt, iar suma lor este 37.
Demers didactic
Subiectul: Etapele rezolvării problemelor prin metoda falsei ipoteze.
Nr. Etapele Procedee de lucru Proverbele
crit. rezolvării ne vor
problemei ajuta
1. Înțelegerea Problemă: Într-un bloc sunt apartamente cu 2 camere și
și însușirea cu 3 camere, în total 20 de apartamente și 45 camere. Cîte
condiției apartamente sunt cu 2 camere și cîte apartamente au 3
problemei. camere?
1. Studierea condiției problemei și însușirea ei.
3. Analiza textului:
- Ce este dat în problemă?
Se spune că sunt 20 de apartamente a cîte 2 și 3
camere, în total 45 de camere
- Ce trebuie de aflat?
Cîte apartamente sunt cu 2 camere și câte
apartamente cu 3 camere?
- Se determină sistemul de relații dintre datele
problemei.
2. Elaborarea 1. Se determină metoda de rezolvare a Omul
planului de problemei(falsa ipoteză) și dacă există probleme vrednic se
rezolvare a care la care se reduce rezolvarea problemei date. face și
problemei. - Dacă ar fi apartamente cu alelași nr de odăi, am luntre și
putea rezolva problema? punte și
Deci presupunem că în bloc sunt apartamente numai cu 3 iese la mal
camere, atunci pentru 20 de apartamente cîte camere în
total am avea? 20∙3=60(camere).
Dar cîte camere total ne sunt date în problemă la cele 20
de apartamente?
3. Realizarea - Deci presupunerea efectuată este falsă deoarece: Cu
planului 60-45=15(camere) primim în plus. răbdarea
elaborat. - Deci reese că sunt apartamente și cu 2 camere. treci și
- Vom lua cîte o cameră de la cele 15 apartamente marea.
primite în plus:
15:1=15(apartamente cu 2 camere)
- Iar cu 3 camere vor fi:
20-15=5(apartamente cu 3 camere)
4. Verificarea Verificare: 5∙3+15∙2=15+30=15(camere). De 7 ori
rezolvării măsoară și
efectuate. odată taie.
5. Scrierea Răspuns: În bloc sunt 5 apartamente cu 3 camere și 15
răspunsului. apartamente cu 2 camere.
6. Reflexie. - Putem să presupunem că în bloc sunt apartamente
numai cu 2 camere?
- Dar dacă blocul ar avea apartamente și cu 4
camere sau cu o cameră am putea rezolva
problema dată?
- Compunerea de probleme asemănătoare: Într-o
cutie sunt 11 plase cu mere. În unele plase sunt 2
mere, în altele cîte 4 mere, în total fiind 30 de
mere. Câte plase sunt cu 2 mere și câte plase sunt
cu 4 mere?
Demers didactic
Subiectul: Etapele rezolvării problemelor prin metoda mersului invers.
Nr. Etapele Procedee de lucru Proverbele
crit. rezolvării ne vor
problemei ajuta
1. Înțelegerea Problemă: Nicu are o sumă de bani. Mai adaugă 10 lei, Întâi
și însușirea suma obținută o dublează apoi cheltuie 12 lei pentru ași chibzuiește
condiției cumpăra o carte și îi mai rămân 78 lei. Ce sumă a avut apoi
problemei. Nicu la început? vorbește.
1. Studierea condiției problemei și însușirea ei.
2. Analiza textului:
- Despre ce se spune în problemă?
- Ce a cumpărat Nicul și de câți bani?
- Ce sumă ia rămas lui Nicu după cumpărătură?
- Cîți bani a avut Nicu inițial?
3. Se determină sistemul de relații dintre datele
problemei.
2. Elaborarea 1. Se determină metoda de rezolvare a problemei
planului de (metoda mersului invers) și dacă există probleme
rezolvare a care la care se reduce rezolvarea problemei date.
problemei. 2. Elaborarea schemei?
+10 .2 -12
? 78
Câți bani are Nicul în final?
3. Realizarea 78+12=90(lei)- pînă a cumpăra cartea Cu
planului 90:2=45(lei)- pînă a dubla suma răbdarea
elaborat. 45-10=35(lei)- suma inițială treci și
marea.
4. Verificarea Verificare: (35+10)∙2-12=78(lei) - final De 7 ori
rezolvării măsoară și
efectuate. odată taie.
5. Scrierea Răspuns: Nicu a avut inițial 35 lei.
răspunsului.
6. Reflexie. 1. Se scrie problema sub forma unui exercițiu: Dacă ușa
(78+12):2-10=90:2-10=45-10=35(lei). nu se
2. Scrierea problemei sub forma unei ecuații: deschide
(x+10)∙2-12=78. încercați
3. Compunerea de probleme asemănătoare: Un toate
număr natural se adună cu 17 apoi suma se cheile.
dublează și se obține 112. Aflați numărul
inițial.

Executor: Aducovschii Virjinia , gr. DM11M