Sunteți pe pagina 1din 24

REFERAT LA MATERIA:

PROIECTARE IN E-BUSINESS

TEMA:

Sistem informatic pentru urmarirea activitatii intr-o agentie imobiliara

PROFESOR: BUCUR CRISTIAN

STUDENT: DOBRIBORS DORIN

T.I.A.

GRUPA 51603

ANUL II

Sistem informatic pentru urmarirea activitatii intr-o agentie imobiliara


1. Descrierea activitatii agentiei imobiliare
Agentia imobiliara Balint Srl este o agentie nou aparuta pe piata romaneasca, singurul domeniu de activitate
al firmei fiind cel al tranzactiilor imobiliare. (apartamente/ultra/semi/central, case si vile, birouri, spatii comerciale,
industriale, terenuri) pe baza unui contract de intermediere.
Datorita profesionalismului si experientei angajatilor care au absolvit cursuri de specialitate, si a unei largi
game de servicii oferite, putem spune ca desi firma este la inceput mai multi clienti au decis sa lucreze in
exclusivitate cu firma noastra, pentru intermedieri de imobile.
În activitatea sa curentă, agentia imobiliara întreţine relaţii cu clienţii săi , care acţionează asupra ofertelor si
cererilor .
Sistemul informatic al agentiei imobiliare este conceput si pus la dispozitia utilizatorilor (agentilor
imobiliarii) pentru a transfera aceste evenimente in multimi de mai multe operatii. De acum totul devine mai
simplu. Aplicatia permite utilizarea aceleiasi baze de date centralizat pentru gestiunea ofertelor si cererilor
prezentate. Sistemul va fi generat dupa ce se va incepe efectiv introducerea ofertelor clientilor.
Sistemul informatic este constituit pe doua niveluri :

 Un nivel al aplicaţiilor agentiei propriu – zise

 Un nivel al suportului de dezvoltare al aplicaţiei.

Aceasta arhitectura garanteaza independenta aplicatiei, modularitatea programelor si evolutia


functionala.

O prima faza in proiectarea sistemului informatic al acestei agentii, este definirea obiectivelor acestuia.

1.1 Principalele activitati ale agentiei imobiliare:


Descrierea activităţilor principale ale agentiei are în vedere stabilirea obiectivelor sistemului
informatic în raport cu particularităţile activităţii unei agentii imobiliare, cerinţele conducerii acesteia şi
priorităţile stabilite prin legislaţia imobiara .
Principalele servicii oferite de agentie sunt:
 intermedieri in vederea vanzarii, cumpararii sau inchirierii de proprietati imobiliare;
 consulatanta in domeniul pietei imobiliare;
 evaluarii imobiliare;
Clientii care constituie piata tinta a agentiei sunt clientii care au nevoie de servicii de inchiriere relativ ieftine si nu
solicita servicii extra, cumparari de apartamente, case si vile, spatii comerciale si de birouri, depozite si sale de
productie si terenuri intravilane si extravilane.

2
1.1.1 Activitatea de urmarire a agentiei
Se refera la materializara tranzactiilor care au loc in cadrul agentiei si asigurarea colaborarilor la nivelul gestiunilor
ofertelor si cererilor, al gestiunilor contractelor si al editarilor de rapoarte si documentatii.

1.1.2 Activitatea de gestiune a utilizatorilor


Grupurile de utilizatori ai sistemului informatic sunt organizate dupa urmatoare criterii:
- personalul agentiei;
- cei cu drepturi de acces preferential (agentii imobiliari si adminstratorul de sistem);
- după durata existentei (grupuri temporare, creeate la apariţia unor drepturi de care pot
beneficia numai anumite persoane, şi permanente);

1.1.3 Activitatea de gestionare a ofertelor si cererilor


Activitatea de constituire şi actualizare a ofertelor si cererilor agentiei se desfaşoară între clientul
agentiei persoană fizică sau juridică şi agentul imobilar.
Această activitate este formată din următoarele operaţii complexe :
 Solicitarea unei oferte de către client
 Selectare oferta
 Definitivarea contractului
 Procesarea facturii si efectuarea platii
În scopul derulării acestor operaţii complexe se desfăşoară următoarele fluxuri informaţionale :
Activitatea 1:
Clientul isi expune dorinta agentului imobiliar, asta contine datele generale pentru a identifica mai usor
agentul oferta.
Activitatea 2 :
Clientul acceseaza baza de date adaugand cererea si in cazul in care este disponibil ceva apropiat de dorinta
clientului se selecteaza si i se prezinta aceasta.
Activitatea 3:
In cazul in care se finalizeaza actiunea cu un contract , se emite în final factura către client

1.1.4 Activitatea de gestiune a contractelor


Activitatea 1:

3
Agentul imobiliar poate adauga un contract, poate realiza modificari si are drept de anulare a acestui, el mai
poate face cautarii in baza de date.
Activitatea 2 :
A doua activitate surprinde situatia in care deja contractul este finalizat, se realizeaza vizualizare a si tiparirea
acestuia.
1.2 Definirea obiectivelor sistemului informatic al agentiei imobiliare:
Obiectivele sistemului informatic reprezintă scopuri imediate şi de perspectivă privind
perfecţionarea activităţii în general, precum şi conducerea activităţii în vederea ridicării nivelului de informare
operativă şi previzională a structurilor organizatorice si de conducere.
Obiectivele sistemului informatic presupun abordarea şi rezolvarea informatică a unor probleme cu
caracter sintetic, într-o manieră sistematică. Aceste obiective au caracteristici generale şi specifice ce depind
de cadrul legislativ-normativ, dotarea cu tehnică de calcul, cu masini pentru deplasare şi cerinţele dezvoltării
economice, imediate şi de perspectivă, ale agentiei respective. Programul informatic este complex si propriu si
inglobeaza atat activitatile realizate de agent cat si de administratorul de sistem. In acest fel faciliteaza
folosirea programului prin controlul asupra drepturilor şi obligaţiilor utilizatorilor.

1.3 Modelarea sistemului informatic:


Pentru modelarea sistemelor informatice , vom folosi Unified Modeling Language (UML), un limbaj
vizual de modelare, acesta nefiind încă un limbaj vizual de programare, deoarece nu
dispune de întreg sprijinul semantic şi vizual pentru a înlocui limbajele de programare.
Limbajul este destinat vizualizării, specificării, construirii şi documentării sistemelor de
aplicaţii, dar are limitări în ceea ce priveşte generarea codului.
UML reuneşte cele mai bune tehnici şi practici din domeniul ingineriei programării, care
şi-au dovedit eficienţa în construirea sistemelor complexe.

Pentru descrierea unui sistem sunt necesare un număr de view-uri, fiecare reprezentând o proiecţie a descrierii
întregului sistem şi care reflectă un anumit aspect al acestuia. Fiecare view este descris folosind un număr de
diagrame care conţin informaţii relative la un anumit aspect particular al sistemului. Aceste view-uri se
completează reciproc, deci este posibil ca o anumită diagramă să facă parte din mai multe view-uri.

1.4 Nivelul cazurilor de utilizare (Use Case View)

4
Acest view surprinde funcţionalitatea sistemului, aşa cum este ea percepută de actorii externi care
interacţionează cu sistemul, de exemplu utilizatorii acestuia sau alte sisteme. În componenţa lui intră diagrame
ale cazurilor de utilizare şi ocazional, diagrame de activitate.

Cei interesaţi de acest view sunt deopotrivă clienţii, designerii, dezvoltatorii dar şi cei care vor realiza testarea
şi validarea sistemului.

1.4.1 Diagrama caz principal de utilizare


Cazul principal de utilizare:
Diagrama ofera o imagine de ansamblu asupra principalelor activitati desfasurate in cadrul unei
institutii bancare. Actorul a fost intitulat “agent imobiliar” si este cel care beneficiaza si in acelasi timp
efectueaza toate activitatile prezente in diagrama. Fiecare dintre actiunile reprezentate in diagrama generala a
cazurilor de utilizare vor fi reluate si prezentate pe larg, punandu-se in evidenta toate activitatile care le
compun.
Diagrama cazului de utilizare pricipal:

Actorul – agent imobiliar – se ocupa de primirea clientilor, cautarea in baze de date si intocmirea contractelor. În
aceasta situatie interactiunea actorului cu sistemul consta în consultarea disponibilului de de apartamente,

5
garsoniere, terenuri etc prin verificarea optiunilor mentionate de client. Astfel, actorul ofera un raspuns promt,
fara a pierde timpul cu notarea informatiilor si cu verificarile.

Cazurile initiale: acceptare/respingere cerere si documentare privind detaliil rezervarii, devin acum un singur
caz.
Practic, singura responsabilitate a personalului este de a furniza aplicatiei datele rezervarii. Nu este necesara
completarea vreunui formular ci doar cautarea datelor. Actualizarea disponibilului este automata.

1.4.2 Diagrame detaliate ale cazurilor de utilizare

Diagrama de gestiune a utilizatorilor

Diagrama de gestiune a ofertelor si cererilor

Adaugarea unei oferte sau a unei cereri se face cu ajutorul calculatorului, in diverse situatii poate interveni
necesitatea modificarii datelor unui contract, in caz de neplata de exemplu se anuleaza contractul. Nu se
completeaza nici un formular de anulare a contractului acest lucru facandu-se automat, agentul (actorul)
face modificarea respectiva sau anulare, iar disponibilul agentiei se actualizeaza automat.

6
Diagrama de evidenta a contractelor
Contractul este documentul care contine toata informatia relevanta despre un client si imobil. Toate aceste
informatii mai sunt introduse si in program de gestiune, astfel in orice moment daca intereseaza se poate
face o cautare rapida. Astfel asa apare si clasa client. Formular_ înregistrare are mai putine atribute,
deoarece prin crearea clasei client anumite informatii nu mai sunt dublate.De asemenea, a fost introdusao
clasa Utilizator, clasa utilizata pentru accesul la aplicatie, respectiv pentru monitorizarea accesului la
aplicatie.

7
2 Analiza domeniului claselor

Spre deosebire de view-ul cazurilor de utilizare, un view logic descrie atât structura internă a
sistemului (clase, obiecte şi relaţii) cât şi colaborările care apar când obiectele trimit unul altuia mesaje
pentru a realiza funcţionalitatea dorită. Structura statică este descrisă în diagrame de clasă, în timp ce pentru
modelarea dinamicii sistemului se folosesc diagramele de stare, de secvenţă, de colaborare sau de activitate.

Prin urmare, cei care sunt interesaţi de acest tip de vizualizare a sistemului sunt designerii şi dezvoltatorii.

2.1 Analiza domeniului claselor

Diagrama de clase este mai importanta diagrama in cadrul analizei si proiectarii orientate obiect.
Scopul ei este acela de a structura natura statica a claselor. Ea contine clasele si legaturile dintre clase.

Clasele utilizate in proiectarea sistemului informatic sunt:


- TIP_IMOBIL: cuprinde urmatoarele atribute: tip_imob, pret, descriere si operatii: initializare.

-IMOBIL: cuprinde urmatoarele atribute: tip_imob,marca, stare, mentiuni si operatii: initilaizare,


raport_grup,selectare_imobil, modificare_stare.

8
-AGENTI: cuprinde urmatoarele atribute: marca, cont, parola, nume, functie, cnp, data_nasterii, prenume,
localitate, adresa, telefon, e_mail, studii, pregatire, tip_contract, vechime si operatii: logare si validare.

-CLIENTI: cuprinde urmatoarele atribute: marca, nume, cnp, data_nasterii, prenume, localitate, adresa,
telefon, e_mail, tip_contract si operatii: creare_client, verificare_client, modificare_client.

-FORMULAR_INREGISTRARE: cuprinde urmatoarele atribute: marca, nr_inreg, data_s si operatii:


creare inregistrare si consulatare.

-UTILIZATOR: cuprinde urmatoarele atribute: cont, parola, tip_cont, stare si operatii:creare_cont,


creare_parola si login.

-CONTRACT: cuprinde urmatoarele atribute: marca, data_s, tip_imobil, avans, mod_plata si operatii:
completare_contract, modificare_contract, stergere_contract, generare_lista.

-FACTURA: cuprinde urmatoarele atribute: nr_factura, nr_inreg si operatii: creare_factura,


vizualizare_factura, tiparire.

-DISPONIBIL: cuprinde urmatoarele atribute: date, tip_imob si operatii:initializare, consultare,


incrementare, decrementare.

2.1.1Diagrama de clase fara atribute si operatii:

9
Intre clasele utilizate in proiectarea sistemului informatic au fost stabilite legaturi. Sensul sagetilor
evidentiaza parcursul informatiilor intre clasele sistemului.
2.1.2 Diagrame de stare:
Diagramele de stare realizate identifica evenimentele care fac tranzitia unui obiect dintr-o stare in
alta. Aceste diagrame descriu toate operatiile si atributele unei clase in timpul unui eveniment. Diagrama
identifica stimulii care declanseaza actiunea . Ea include numele starii, oricarei variabile, in timp ce obiectul
este in functiune , si evenimentul care declanseaza tranzitia la o noua stare.
Diagrama de stare a unui contract

2.1.3 Diagrame de secventa si de colaborare

Diagramele de secventa dezvolta in mod natural scenariile cazurilor de utilizare. Acestea transforma
evenimentele identificate in scenariile cazurilor de utiliare intr-o reprezentare grafica a utilizarilor sistemului
de catre un actor. Fiecare eveniment are ca rezultat un mesaj trimis unui obiect cu perspective ca acel obiect
va realize o operatie.
Diagrama de secventa descrie chronologic interactiunea obiectelor, identificand mesajele schimbate intre
obiecte ca raspuns la un eveniment, impreuna cu secventa mesajelor. Este o vizualizare a intercomunicarii
claselor pentru un anumit scenariu al cazurilor de utilizare.
Diagramele de colaborare se obtin cu usurinta din diagramele de secventa. Ele descriu o examinare
nonsecventiala a modului in care interactioneaza obiectul. Aceste diagrame suporta multiple modalitati de
modelare a obiectului.
Intersectarea diagramelor de secventa cu diagramele de colaborare duce la obtinerea unor operatiuni
intensificate si descoperirea unor atribute aditionale.

10
Ambele diagrame furnizeaza puncte de vedere diferite ale aceleiasi informatii. Ambele arata implementarea
unui scenariu al cazului de utilizare.
Diagrama de secventa pentru “Logare”:

Se refera la cazul de utilizare Logare. Agentul si administratorul trebuie sa se logeze înainte de a putea face
orice consultare sau actualizare. Astfel se poate stii cine a accesat aplicatia, si în caz de erori se cunoaste din
cauza cui a survenit eroarea. Se realizeaza validarea numelui de utilizator si a parolei. În functie de raspuns se
accepta sau nu accesul la aplicatie.

Diagrama de colaborare asociata:

11
Diagrama de secventa pentru “Stabilire disponibil”:

Se refera la cazul de utilizare particular “Stabilire disponibil”. În momentul în care se ofera un raspuns
pozitiv clientului, se trece la introducerea datelor in program. Primul pas consta în verificarea existentei
ofertelor care sa se plieze pe ceea ce doreste clientul.
Diagrama de colaborare asociata:

Diagrama de secventa pentru


“Incheiere contract”:

12
Se pliaza pe cazul de utilizare particular ”Incheiere contract”. În momentul în care se ofera un
raspuns pozitiv clientului, se trece la completarea contractului. Primul pas consta în verificarea existentei
clientului. Daca acesta nu exista, datele sale vor fi salvate. Se purcede la inregistrarea contractului propriu-
zis. La momentul salvarii automat va fi decremetat disponibilul agentiei.
Diagrama de colaborare asociata:

Diagrama de secventa pentru “Modificare contract”:

13
Diagrama de colaborare asociata:

Diagrama de secventa pentru “Stergere contract”:

Se refera la cazul de utilizare “Stergere contract”. În momentul anularii unui contract, disponibilul este
actualizat automat, pentru inchirierea sau vanzarea care se dorise:

14
Diagrama de colaborare asociata:

Diagrama de secventa pentru “Modificare date client”:

Diagrama de colaborare asociata:

15
Diagrama de secventa pentru “Modificare stare imobil”:

Diagrama de colaborare asociata:

Diagrama de secventa pentru “Inregistrare client”:

Se refera la cazul
de utilizare
particular
16
“Înregistrare client”. Agentul imobiliar verifica daca datele clientului apar in baza de date. Daca nu a fost
atunci se înregistreaza datele clientului si dorinte acestuia. Daca clientul exita, si oferta agentiei i de
potriveste atunci se trece la crearea înregistrarii, automat se face actualizarea diponibilului si la atribuirea
imobilului.

Diagrama de colaborare asociata:

Diagrama de secventa pentru “Emitere factura”:

Diagrama de colaborare asociata:


17
2.1.4 Diagrame de activitati:

Diagramele de activitate permit o mai buna intelegere a operatiilor, in special a celor foarte
complexe. Prin intermediul acestor diagrame sunt evidentiate detaliile din cadrul unor operatii ala claselor.
Aceste digrame sunt reprezentate sub forma unui tip de stare care specifica activitatea unei anumite clase.
Diferenta consta ca un grafic de stare reprezinta intregul obiect, in timp ce o diagrama de activitate
reprezinta in mod tipic doar o operatie in cadrul unui obiect

18
3 Proiectarea
3.1 Rafinarea diagramei de activitate pentru realizarea unui contract

19
3.2 Diagrama de clase

3.3 Rafinarea diagramei de clase:

20
Diagrama obtinuta anterior poate fi rafinata prin utilizarea relatiilor de generalizare/ specializare.
Acestea sunt mecanisme care permit partajarea caracteristicilor commune intre calse pastrand totodata
diferentele dintre acestea.

3.4 Rafinarea diagramei de stare

21
Diagrama de stare a clasei “Contract” evidentiaza starile prin care trece un contract de la incheierea
lui si pana la faza de tiparire. Odata realizat un contract el poate fi semnat de ambele parti sau poate fi
anulat, putand ajunge astfel la una din starile “contract incheiat”, “contract sters”.
In cazul in care contractul dintre agentie si client este semnat atunci se reciteste si se tipareste.
Toate aceste actiuni sunt reprezentate in diagrma de stare a clasei “contract”.
4. Implementarea - diagrama de componente si generarea codului
4.1 Diagrama de componente:

4.2 Generarea codului

Sistemul proiectat pentru gestionarea unei agentii imobiliare va fi implementat in Visual C++ utilizand
facilitatea programului RationalRose de a genera o parte a codului.
Pentru exemplificare se va genera cod pentru clasa AGENTI, respectiv CLIENTI.
// Copyright (C) 1991 - 1999 Rational Software Corporation

#if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000)


#pragma once
#endif
#ifndef _INC_AGENTI_45A9AA43003D_INCLUDED
#define _INC_AGENTI_45A9AA43003D_INCLUDED

//##ModelId=45A9AA43003D
class Agenti
{
public:
//##ModelId=45A9AD1D000E
logare();

//##ModelId=45A9AD27001E
validare();

};

22
#endif /* _INC_AGENTI_45A9AA43003D_INCLUDED */

// Copyright (C) 1991 - 1999 Rational Software Corporation

#if defined (_MSC_VER) && (_MSC_VER >= 1000)


#pragma once
#endif
#ifndef _INC_CLIENTI_45A9A82802BE_INCLUDED
#define _INC_CLIENTI_45A9A82802BE_INCLUDED

//##ModelId=45A9A82802BE
class Clienti
{
public:
//##ModelId=45A9A8A00108
creare_client();

//##ModelId=45A9A8A900F9
verificare_client();

//##ModelId=45A9A8C40118
modificare_date();

};

#endif /* _INC_CLIENTI_45A9A82802BE_INCLUDED */

*********************************************************************

// Copyright (C) 1991 - 1999 Rational Software Corporation

#include "stdafx.h"
#include "Clienti.h"

//##ModelId=45A9A8A00108
Clienti::creare_client()
{
}

//##ModelId=45A9A8A900F9
Clienti::verificare_client()
{
}

//##ModelId=45A9A8C40118
Clienti::modificare_date()
{

23
}

// Copyright (C) 1991 - 1999 Rational Software Corporation

#include "stdafx.h"
#include "Agenti.h"

//##ModelId=45A9AD1D000E
Agenti::logare()
{
}

//##ModelId=45A9AD27001E
Agenti::validare()
{
}

********************************************************************.
5. Desfasurare
Diagrama de desfasurare
Diagrama de desfasurare modeleaza procesoare si echipamente fizice, securitatea si componentele care sunt
plasate pe procesoarele fizice.
Elementele componente sunt:
-CALCULATOR – folosit pentru rularea aplicatiei.
-SERVER- pentru stocarea bazei de date.
-PERIFERICE printer care imprimanta si scanerul.

24