Sunteți pe pagina 1din 28

SPIDER

Manual de utilizare
Aspirator robot ..... 28-53

Dirt Devil
Cuprins

Mulţumesc!
Suntem încântaţi că aţi ales aspiratorul robot "Spider"!
Vă mulţumim pentru achiziţie şi pentru încrederea în noi.
Acest manual de operare vă va ajuta să cunoaşteţi noul
aspirator robot astfel încât să-l folosiţi în condiţii de siguranţă
şi eficienţă.

Cuprins

Date tehnice..................................................................................................................................4
Utilizări..........................................................................................................................................4
1 Prezentare generală.................................................................................................................5
1.1 Pachetul livrat........................................................................................................................5
1.2 Partea inferioară a aparatului.................................................................................................6
1.3 În interiorul dispozitivului.....................................................................................................7
2 Funcţionalitate..........................................................................................................................8
2.1 Modul de funcţionare.............................................................................................................8
2.2 Protecţie de cădere................................................................................................................8
3 Instrucţiuni privind siguranţa...............................................................................................9
3.1 Instrucţiuni referitoare la manualul de utilizare.....................................................................9
3.2 Instrucţiuni referitoare la anumite grupuri de persoane.........................................................9
3.3 Instrucţiuni referitoare la alimentarea cu curent..................................................................10
3.4 În ceea ce priveşte acumulatorul furnizat...........................................................................11
3.5 În ceea ce priveşte utilizarea corespunzătoare.....................................................................11
4 Despachetare şi asamblare...................................................................................................13
4.1 Despachetare........................................................................................................................13
4.2 Montarea periilor rotunde....................................................................................................13
4.3 Introducerea acumulatorului................................................................................................14
5 Încărcarea acumulatorului în aparat.................................................................................15
6 Înainte de fiecare utilizare...................................................................................................16
6.1 Reglarea sensibilităţii senzorilor de cădere.........................................................................16
6.2 Pregătirea camerei...............................................................................................................17
7 Utilizare....................................................................................................................................18
7.1 Curăţarea de podele dure.....................................................................................................18
7.2 Curăţarea covoarelor cu păr scurt........................................................................................19
7.3 Oprirea.................................................................................................................................19
8 După utilizare..........................................................................................................................20
8.1 Transport şi depozitare........................................................................................................20
8.2 Golirea recipientului de praf................................................................................................20
8.3 Curăţarea recipientului de praf şi a filtrului.........................................................................22
8.4 Introducerea recipientului de praf şi a filtrului....................................................................23
9 Depanare..................................................................................................................................24
9.1 În cazul în care aparatul nu funcţionează aşa cum ar trebui................................................24
9.2 Comandarea accesoriilor şi a pieselor de schimb................................................................26
Cuprins

9.3 În cazul în care aparatul este defect A AVERTISMENT:...................................................26


9.4 Scoaterea acumulatorului.....................................................................................................27
9.5 Eliminarea aparatului şi a acumulatorului...........................................................................27
10 Garanţie..................................................................................................................................28
Cuprins

Date tehnice Utilizări


Tip de aparat : Aspirator robot
Model : Spider
Exclusiv pentru uz domestic
Număr model : M607 (-0/-1 /.../- 8/-9)
Intrare adaptor AC : 100 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Specifică directivele europene aplicabile
Ieşire adaptor AC : 19 V DC, 600 mA
Baterii reîncărcabile : Ni-MH, 14,4 V DC, 1000
în aparat mAh, pot fi reciclate Clasa de protecţie II
(Izolaţie protectivă)
Durată de operare : Maximum 60 de minute
Durată de încărcare : aprox. 4 h

A nu se elimina cu deşeurile menajere


Capacitatea : aprox. 270 ml „OPEN" pentru a deschide, trageţi cu putere aici.
recipientului de praf
Greutate (cu pachetul : aprox. 1,5 kg „Această parte în sus" Introduceţi pachetul de baterii
de baterii inclus) cu această parte în sus.

Specificaţiile tehnice şi de proiectare pot fi modificate în cursul îmbunătăţirii continue a produselor.


© Royal Appliance International GmbH
1 Prezentare generală

1.1 Pachetul livrat

- In timpul funcţionării se aprinde alternativ cu flash-uri de


1 Lampa indicatoare de încărcare
- Clipeşte albastru, atunci când acumulatorul se operare alternativ cu
încarcă 4 Mâner pentru detaşarea capacului compartimentului
- Este aprinsă în mod continuu albastru atunci când recipientului de praf
acumulatorul este încărcat 5 Spoiler
- timpul funcţionării se aprinde alternativ cu flash-uri 6 Perie rotundă
7 Mufă adaptor CA
de operare alternativ cu
8 Cablu adaptor AC
2 Indicator pentru curăţare 9 Adaptor de curent alternativ
- Este roşu când recipientul de praf trebuie golit 10 Ansamblu baterie
■ nu apare: manual de utilizare
3 Indicator baterie
- Este roşu, atunci când acumulatorul trebuie încărcat
sau dacă aparatul nu are nici un contact podeaua
1 Prezentare generală
1.2 Partea inferioară a aparatului

1 Perie rotundă 6 Fisă încărcător pe dispozitiv


2. Recipient pentru peria rotundă 7 Comutator pornit/oprit
3 Glisaţi regulatorul pentru reglarea sensibilităţii 8 Compartiment baterie
senzorilor de cădere 9 Pachet baterie
4 Roţi de direcţie acoperite cu cauciuc 10 Capac compartiment baterie
5 Admisie de aspiraţie
1 Prezentare generală
1.3 În interiorul dispozitivului

1 Capac compartiment recipient de praf 5 Mâner încastrat pentru detaşarea capacului


2 Capac recipient de praf compartimentului recipientului de praf
3 Filtru 6 Compartiment recipient de praf
4 Recipient de praf
2 Funcţionalitate

2.1 Modul de funcţionare

Cu aspiratorul robot "Spider" aţi achiziţionat un


aspirator robot care funcţionează complet automat.
În timpul operării, robotul trece prin următoarele 3
moduri:
■ "Modul aleatoriu" (fig. 4/A, fig. 5/B)
■ "Modul giro" (fig. 4/B)
■ "Modul margine" (fig. 5/A)
În cazul în care aparatul nu se opreşte la capătul
"modului margine", ciclul se reia cu "modul aleator".
Această secvenţă de program permite curăţarea
unitară, pe bază e căi suprapuse. Condiţiile prealabile
în acest sens sunt ca încăperea să nu fie prea mare şi ca
aparatul să nu dea peste un obstacol prea devreme în
modul "giro".
În cazul în care aparatul întâlneşte un obstacol, bara
înregistrează acest lucru şi modifică direcţia de
deplasare. Dacă aparatul întâlneşte un obstacol în
modul "giro", acesta trece imediat în "modul
margine".

2.2 Protecţie de cădere

Cu ajutorul celor 3 senzori de cădere, aspiratorul robot


detectează automat căderile din faţa sa (fig. 6). În
cazul în care este detectată o cădere, acesta îşi schimbă
direcţia de deplasare şi continuă să cureţe în direcţia
opusă.
Suprafeţele de nivel inferior, cum ar fi scările sunt
detectate şi astfel omise de la curăţare.
Puteţi ajusta sensibilitatea senzorilor de cădere,
Capitolul 6.1, "Reglarea sensibilităţii senzorilor de
cădere."
3 Instrucţiuni privind siguranţa

3.1 Instrucţiuni referitoare la manualul de utilizare

Citiţi acest manual de utilizare complet înainte de a utiliza aparatul. Păstraţi manualul de utilizare
într-un loc sigur. Dacă predaţi aparatul unor terţe părţi, acesta trebuie să fie însoţit de manualul
de utilizare.

Nerespectarea acestui manual de utilizare poate duce la leziuni grave sau defectarea aparatului.
Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru daunele care apare ca rezultat al nerespectării
instrucţiunilor din acest manual de utilizare.

AVERTIZARE
Avertizează cu privire la pericole şi identifică posibilele riscuri de rănire.
ATENŢIE
Indică posibile pericole pentru aparat sau alte obiecte.
OBS.:
Evidenţiază sfaturi şi informaţii utile.

3.2 Instrucţiuni referitoare la anumite grupuri de persoane

■ Aceste aparate pot fi utilizate de către copii de peste 8 ani şi de persoanele cu dizabilităţi fizice
senzoriale sau mentale, sau o experienţă insuficientă sau cunoştinţe insuficiente, cu condiţia ca
acestea să fie supravegheate sau să fi fost instruite în utilizarea corespunzătoare a aparatului şi să
înţeleagă riscurile implicate.

■ Copiii nu trebuie să efectueze sarcini de curăţare sau de întreţinere utilizator fără supraveghere.

■ Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Copiilor nu trebuie să li se permită să se suie sau să


stea pe aparat

■ Copiii cu vârsta de sub 8 ani trebuie ţinuţi departe de aparat şi cablul de conexiune în timp ce
acesta este pornit sau când este în curs de răcire.
3 Instrucţiuni privind siguranţa

■ Materialele de ambalare nu trebuie să fie folosite ca jucării. Există riscul de asfixiere.

3.3 Instrucţiuni referitoare la alimentarea cu curent

Dispozitivul funcţionează cu curent electric. Există întotdeauna riscul de electrocutare. Prin


urmare, acordaţi atenţie deosebită următoarelor aspecte:

■ Nu atingeţi niciodată adaptorul AC cu mâinile ude.

■ Nu scufundaţi niciodată aparatul sau adaptorul AC în apă sau alte lichide şi ţineţi aparatul şi
adaptorul AC departe de ploaie sau umiditate.

■ Dacă doriţi să deconectaţi adaptorul AC din priză, trageţi-l întotdeauna direct din priză. Nu
trageţi niciodată adaptorul AC de cablul de alimentare. Nu duceţi adaptorul AC de cablul de
alimentare.

■ Asiguraţi-vă că cablul de alimentare al adaptorului AC nu este răsucit, prins, blocat sau că nu


intră în contact cu surse de căldură.

■ Încărcaţi aparatul numai dacă tensiunea indicată pe adaptorul AC corespunde tensiunii de pe


fisa dvs.

■ Verificaţi cablul încărcătorului de orice deteriorare înainte de a utiliza aparatul.

■ Înainte de curăţare sau efectuarea întreţinerii aparatului, asiguraţi-vă că adaptorul AC a fost


scos din priză.
3 Instrucţiuni privind siguranţa

3.4 În ceea ce priveşte acumulatorul furnizat

Pericol de rănire şi de explozie din cauza manipulării necorespunzătoare a acumulatorului.


■ Dacă acumulatorul trebuie înlocuit, contactaţi un dealer specializat sau Serviciul clienţi Dirt
Devil . Nu înlocuiţi niciodată acumulatorii dvs.. Nu înlocuiţi acumulatorul cu alte baterii sau
acumulatori.
■ Înainte de a scoate acumulatorul, asiguraţi-vă că adaptorul AC a fost scos din priză.
■ Nu scurtcircuitaţi acumulatorul, adică nu atingeţi ambii poli simultan, în special cu obiecte
metalice.
■ Nu scoateţi niciodată acumulatorul şi nu-l expuneţi niciodată la temperaturi ridicate.
■ Manipularea necorespunzătoare poate duce la scurgeri de lichid din acumulator. A se evita
orice contact cu lichidul.
■ Utilizaţi numai adaptorul furnizat împreună cu aparatul pentru a încărca acumulatorul. Nu
încărcaţi niciodată acumulatorul cu un adaptor AC diferit. Utilizaţi numai adaptorul AC furnizat
pentru a încărca acumulatorul acestui aparat.
■ După durata sa de viaţă, aruncaţi acumulatorul într-un mod ecologic, aşa cum este descris la
capitolul 9.4, "Eliminarea acumulatorului".

3.5 În ceea ce priveşte utilizarea corespunzătoare

■ Acest aparat poate fi utilizat numai în gospodărie. Cele mai bune rezultate de curăţare sunt
obţinute în camere mici sau închise. Aparatul nu este potrivit pentru uz comercial.
■ Aparatul trebuie utilizat numai pentru curăţarea la nivel, podele dure cu acumulare normală de
murdărie sau praf. Dacă nu sunt montate periile rotunde poate fi folosit şi pe covoare cu păr
scurt.
3 Instrucţiuni privind siguranţa

Orice altă utilizare este considerată inadecvată şi este interzisă.


Este interzis, cu precădere:
- să utilizaţi, stocaţi sau încărcaţi aparatul în aer liber.
- să aşezaţi obiecte pe aparat.
- să modificaţi sau reparaţi aparatul sau adaptorul AC în regie proprie.
- să introduceţi obiecte, altele decât obiectele descrise în acest manual, în orificiile
aparatului.
- să utilizaţi aparatul în apropierea substanţelor explozive sau foarte inflamabile.
■ Este de asemenea interzisă aspirarea:
- Persoanelor, animalelor, plantelor, în special a părului, degetelor şi alte părţi ale corpului,
precum şi piese de îmbrăcăminte purtate pe corp. Acestea ar putea fi aspirate şi cauza
leziuni.
- Apă şi alte lichide. Umezeala din interiorul aparatului poate provoca un scurt-circuit.
- Toner (pentru imprimante laser, copiatoare etc.). Există riscul de explozie.
- Scrum încins, ţigări sau chibrituri aprinse. Acest lucru ar putea provoca un incendiu.
- Obiecte ascuţite, cum ar fi cioburi de sticlă, cuie, etc. Aparatul sau substratul ar putea fi
deteriorate.
- - Moloz de construcţii, ipsos, ciment, praf de foraj fin, machiaj etc. Aparatul poate fi
deteriorat.
■ De asemenea, este interzisă utilizarea ...
- ... Pe un covor cu păr lung.
- ... Pe podele umede.
- ... Fără ca filtrul, recipientul de praf şi capacul să fie introduse corect.
4 Despachetare şi asamblare

4.1 Despachetare
1. Despachetaţi aparatul şi toate accesoriile
ATENŢIE sale.
Păstraţi ambalajul pentru depozitarea 2. Verificaţi conţinutul şi posibile deteriorări
aparatului sau pentru transportul în condiţii (Fig. 1).
de siguranţă. Întotdeauna transportaţi sau
expediaţi aparatul în ambalajul original, OBS.:
pentru a evita deteriorarea. Contactaţi imediat dealerul dacă identificaţi
defectări cauzate de transport.

4.2 Montarea periilor rotunde

AVERTIZARE
Pericol de rănire! Asiguraţi-vă că aparatul
este oprit (Comutatorul Pornit/Oprit în
poziţia "0"), înainte de a monta periile
rotunde..

1. Asiguraţi-vă că aparatul este oprit


(Comutatorul pornit/oprit în poziţia "0").
2. Montaţi periile rotunde, una după cealaltă
aşa cum se arată (fig. 7).

OBS.:
Dacă doriţi să scoateţi periile rotunde, de
exemplu, pentru a curăţa un covor cu păr
scurt, se procedează după cum urmează:
1. Prindeţi peria rotundă aşa cum se arată
(fig. 8).
2. Trageţi-o cu putere în sus şi în afară (fig.
8)..
4 Despachetare şi asamblare

4.3 Introducerea acumulatorului


AVERTIZARE
Pericol de rănire din cauza unui acumulator neoriginal!
Introduceţi numai acumulatorul furnizat sau un
acumulator original de schimb achiziţionat de la noi

AVERTIZARE
Pericol de rănire! Asiguraţi-vă că aparatul este oprit
(Comutatorul pornit/oprit în poziţia "0"), înainte de a
introduce acumulatorul.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este oprit (comutatorul


pornit/oprit în poziţia "0").
2. Trageţi cu putere capacul compartimentului bateriei
(fig. 9, "OPEN").
3. Introduceţi acumulatorul furnizat. În acest proces
asiguraţi-vă de următoarele:

- Autocolantul cu textul "Această parte în sus", trebuie să


fie orientată în sus (fig. 10).
- Contactele din acumulator trebuie să fie în măsură să se
angajeze în deschiderile din izolarea acumulatorului (fig.
10).
- Lăsaţi acumulatorul mai întâi să alunece în
compartimentul pentru baterii de pe partea cu contactele
(fig. 11).
- Lăsaţi spaţiu suficient pe partea laterală a contactelor ca
să nu afectaţi contactele (fig. 11).
- Apoi apăsaţi acumulatorul în compartimentul
acumulatorului de pe cealaltă parte (Figura 12.).
- Acumulatorul trebuie să se liniştească în mod uniform
pe inferioară a compartimentului bateriei (figura 12.).
4. Montaţi la loc capacul compartimentului pentru baterii
înapoi (fig. 9) şi glisaţi-l forţat în suportul său. Veţi simţi
şi auzi capacul cum se fixează în poziţie.

OBS.:
La livrare acumulatorul nu este încărcat. Aşadar
procedaţi conform celor descrise la în conformitate cu
Capitolul 5, "Încărcarea acumulatorului în aparat"..
5 Încărcarea acumulatorului în aparat

OBS.:
AVERTIZARE Aparatul are un cronometru de încărcare. Un
Pericol de rănire din cauza încărcării incorecte! ciclu de încărcare durează cca. 4 ore. Ciclul de
Utilizaţi numai adaptorul furnizat împreună cu încărcare se va încheia în mod automat după 4
aparatul pentru a încărca acumulatorul. ore. Dacă deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare şi apoi îl reconectaţi-l la priză ciclul
OBS.: de încărcare va începe din nou. Astfel, aşteptaţi
Asiguraţi-vă că aparatul este oprit (comutatorul până când indicatorul luminos de încărcare
pornit/oprit în poziţia "0"), înainte de a conecta
luminează continuu albastru înainte de a
adaptorul pentru încărcare. Aparatul pornit poate
deconecta aparatul de la sursa de alimentare.
fi şi încărcat, cu toate acestea, în acest caz,
Cicluri complete de încărcare descărcare asigură
trebuie să-l porniţi şi opriţi o dată înainte de
o durată de viaţă mai lungă a bateriei
utilizare. În caz contrar, aparatul nu va porni.
reîncărcabile..
Acumulatorul trebuie să fie încărcat înainte de a lucra
cu aparatul. Pentru a face acest lucru:
1. Asiguraţi-vă că aparatul este oprit (comutatorul
pornit/oprit în poziţia "0").
2. Asiguraţi-vă că acumulatorul este introdus corect,
Capitolul 4.3, "Introducerea acumulatorului".
3. Introduceţi adaptorul de ca în mufa încărcătorului
de pe partea laterală a aparatului (fig. 13).
4. Conectaţi adaptorul AC la o priză care are aceeaşi
tensiune ca şi cea specificată pe plăcuţa de tip a
adaptorului AC (fig. 14).

- Indicatorul luminos de încărcare pâlpâie


albastru.
5. Acum, încărcaţi acumulatorul timp de aprox. 4 ore
până când indicatorul luminos de încărcare
afişează în mod continuu culoarea albastră (fig. 14).
6. Atunci când indicatorul luminos de încărcare
este aprins continuu albastru, trageţi mai întâi
cablul adaptorului AC din priză, şi apoi scoateţi-l din
aparat.
OBS.:
Reîncărcaţi aparatul, atunci când indicatorul
bateriei de pe aparat este iluminat continuu
roşu, sau dacă nu aţi folosit aparatul pentru o lungă
perioadă de timp. De asemenea, orice ciclu de
încărcare ulterioară va dura aprox. 4 ore.
6 Înainte de fiecare utilizare

6.1 Reglarea sensibilităţii senzorilor de cădere

AVERTIZARE
Pericol de rănire! Asiguraţi-vă că aparatul este oprit
(comutatorul Pornit/Oprit în poziţia "0"), înainte de a
monta periile rotunde..
1. Asiguraţi-vă că aparatul este oprit (comutatorul
Pornit/Oprit în poziţia "0").
2. Ajustaţi setarea regulatorului glisant la setarea
sensibilităţii celor 3 senzori de cădere (Fig. 16.):
- Poziţia 0 pentru pardoseli luminoase şi trepte
joase
- Poziţia 1 (fig. 17) pentru pardoseli uşoare şi
trepte uşor mai ridicate
- Poziţia 2 pentru pardoseli de culoare închisă şi
trepte mai înalte
- Poziţia 3 (fig. 18), pentru pardoseli de culoare
închisă şi trepte înalte
OBS.:
Toate cele 3 regulatoare de alunecare trebuie să aibă
aceeaşi setare.

OBS.:
În cazul în care robotul se deplasează înapoi în mod
continuu pe podele de culoare închisă, trebuie să
selectaţi setarea "3" (fig. 18).
6 Înainte de fiecare utilizare

6.2 Pregătirea camerei

OBS.:
AVERTIZARE Aspiratorul robot poate prelua numai
Asiguraţi-vă că nu există copii sau animale cantităţi mici de murdărie. El nu înlocuieşte
de companie în cameră sau care să aibă un aspirator clasic. Curăţaţi zonele mai
acces la camera care urmează să fie curăţată.. murdare cu un aspirator în prealabil. Utilizaţi
aspiratorul robot în mod regulat, astfel încât
ATENŢIE să nu se poată acumula cantităţi mari de
Aparatul are o unitate puternică. Nu murdărie.
subestimaţi puterea. Puneţi la loc sigur
obiectele care sunt fragile sau ar putea să se OBS.:
răstoarne sau să cadă dacă aparatul se loveşte Acest aspirator robot aspiră mai eficient dacă
în ele. întâlneşte cât mai puţine obstacole, iar
învelişul nu se schimbă des. Poate fi, de
asemenea, util pentru să goliţi camera de
ATENŢIE potenţialele obstacole, cabluri, covoare,
Îndepărtaţi obiectele ascuţite şi tăioase de pe suporţi covoare şi alte articole similare. Luaţi
podea, care ar putea zgâria suprafeţele dacă măsuri corespunzătoare, astfel încât robotul
ar ajunge sub periile rotunde ale aparatului. să nu poată să părăsească camera prematur.
7 Utilizare

7.1 Curăţarea de podele dure


ATENŢIE
Deşi robotul dvs. de curăţare recunoaşte
AVERTIZARE căderile, recomandăm insistent neutilizarea
Pericol de rănire! Puteţi lăsa aparatul să acestuia pe mobilier şi obiecte similare. Nu
funcţioneze fără supraveghere, cu toate este potrivit pentru acest tip de utilizare.
acestea trebuie să fiţi întotdeauna atenţi să nu 1. Aşezaţi aparatul în mijlocul camerei de curăţat.
călcaţi pe el, acest lucru v-ar putea face să 2. Porniţi robotul de curăţare cu ajutorul
cădeţi. întrerupătorului pornit/oprit (fig. 19).
■ Cele două LED-uri exterioare vor lumina
intermitent.
■ După aprox. 8 secunde aparatul va începe să se
mişte cu treceri în "mod aleatoriu" (fig. 20/A).
■ După aprox. 3 minute aparatul trece în "modul
giroscopic" şi se deplasează în cercuri tot mai mari
(fig. 20/B).
■ În acest mod, imediat ce aparatul întâlneşte un
obstacol, se schimbă în "modul margine" (fig.
21/A). În acest mod traversează marginile camerei
de curăţat timp de aproximativ 3 minute.
■ După aceea, ciclul se reia din nou (fig. 21/B).
■ Dacă aparatul continuă să lovească un obiect,
daţi-i un impuls uşor cu mâna.
■ Puteţi opri aparatul în orice moment.
■ În cazul în care capacitatea acumulatorului se
diminuează, indicatorul de baterie va fi
aprins în mod continuu roşu, iar aparatul se va
opri scurt timp mai târziu.
- Dacă se întâmplă acest lucru, robotul va emite un
semnal sonor la fiecare 60 de secunde, astfel încât
să îl puteţi găsi cu uşurinţă. În cazul în care
acumulatorul este complet gol, chiar şi această
funcţie de bip se va opri.
- În acest caz, opriţi aparatul şi încărcaţi
acumulatorul conform celor descrise la Capitolul
5, "Încărcarea acumulatorului în aparat".
7 Utilizare

7.2 Curăţarea covoarelor cu păr scurt

ATENŢIE
Înainte de a putea utiliza aparatul pentru a aspira covoare cu păr scurt, trebuie să-l pregătiţi
conform celor descrise mai jos. În caz contrar, aparatul nu va fi în măsură să se deplaseze mai
departe pe covor. In plus, nu utilizaţi aparatul pe covor cu păr lung. În ambele cazuri, motoarele
aparatelor ar putea fi defectate din cauza supraîncărcării.

1. Asiguraţi-vă că aparatul este oprit


(comutatorul Pornit/Oprit în poziţia "0").
2. Trageţi cele două perii rotunde (fig. 22).
3. Acum, aparatul este gata să aspire covoare
cu păr scurt. Se procedează după cum s-a
descris în Capitolul 7.1, "Curăţarea
pardoselilor dure".

7.3 Oprirea
Procedaţi după cum urmează pentru a opri
aparatul:
1. Opriţi aparatul de la comutatorul pornit/oprit
(fig. 23) (poziţia "0").
- LED-urile se vor stinge.
2. Dacă doriţi să nu mai lucraţi cu aparatul,
goliţi recipientul de praf, Capitolul 8.2,
"Golirea recipientului de praf".

OBS.:
În cazul în care ridicaţi aparatul în timp ce
acesta este în funcţiune, motoarele se vor
opri automat după cca. 1 secundă fără
contact cu podeaua. Cu toate acestea, în
acest caz, aparatul nu este oprit (LED-ul
albastru rămâne aprins); acesta va porni din
nou imediat ce acesta este plasat pe un
substrat.
8 După utilizare

8.1 Transport şi depozitare

ATENŢIE ■ Întotdeauna transportaţi aparatul cu atenţie,


Nu depozitaţi niciodată aparatul în utilizaţi ambele mâini.
apropierea surselor de căldură (de exemplu, ■ Depozitaţi întotdeauna aparatul în ambalajul
sisteme de încălzire, cuptor). A se evita original, într-un loc răcoros, uscat şi departe de
expunerea la lumina directă a soarelui. îndemâna copiilor.
Căldura poate deteriora aparatul.

8.2 Golirea recipientului de praf

OBS.:
Cel mai bine este să goliţi recipientul de praf
după fiecare sesiune de aspirare. Goliţi
recipientul de praf, cel puţin
■ Dacă indicatorul de curăţare este
aprins roşu,
■ O dată pe lună,
■ Înainte de o perioadă mai lungă de
nefolosire,
■ Înainte de expediere.

Procedaţi după cum urmează pentru a goli


recipientul de praf:
1. Asiguraţi-vă că aparatul este oprit
(comutatorul Pornit/Oprit în poziţia "0").
2. Prindeţi mânerul încastrat aşa cum se arată şi
deblocaţi capacul compartimentului
recipientului de praf (fig. 24).
3. Scoateţi capacul compartimentului
recipientului de praf din aparat (fig. 25).

4. Apoi, scoate capacul recipientului de praf


(fig. 26).
8 După utilizare

5. Apoi, trageţi cu grijă recipientul de praf


împreună cu filtrul montată pe filtru di aparat
(fig. 27).

OBS.:
Asiguraţi-vă că vă apucaţi ferm atât
recipientul de praf cât şi filtrul (fig. 27).
Dacă prindeţi doar filtrul, există pericolul ca
recipientul de praf să cadă şi să se împrăştie
praful.
6. Ţineţi recipientul de praf deasupra unui coş
de gunoi cu filtru introdus.
7. Separaţi recipientul de praf de filtru numai
deasupra coşului de gunoi (fig. 28).
8. Apăsaţi uşor pentru a scoate ambele piese
(fig. 28) şi îndepărtaţi resturile grosiere cu
mâna.
9. În cazul în care recipientul de praf şi filtrul
nu mai poate fi complet golite/curăţate prin
această măsură, procedaţi conform Capitolului
8.3, "Curăţarea recipientului de praf şi a
filtrului".
8 După utilizare

8.3 Curăţarea recipientului de praf şi a filtrului

În cazul în care recipientul de praf nu mai


poate fi complet golit (Capitolul 8.2, "Golirea
recipientului de praf"), sau în cazul în care nu
mai puteţi curăţa cu mâna murdăria de pe
filtru:
1. Scoateţi şi goliţi recipientul de praf conform
celor descrise la Capitolul 8.2, "Golirea
recipientul de praf ".

ATENŢIE
Recipientul de praf şi filtrul sunt lavabile,
dar ele nu sunt potrivite pentru curăţarea în
maşini de spălat rufe sau vase. De asemenea,
nu folosiţi detergenţi sau perii cu peri duri.

2. Clătiţi bine recipientul de praf manual sub


jet de apă rece sau apă călduţă (fig. 29).
3. Clătiţi temeinic filtrul cu mâna sub jetul de
apă rece sau apă călduţă (fig. 30), până când se
îndepărtează toată murdăria.

4. Lăsaţi ambele elemente să se usuce timp de


cel puţin 24 de ore la temperatura camerei (fig.
31), până când acestea sunt complet uscate.
5. Puneţi filtrul înapoi în recipientul de praf în
aşa fel încât grila de plastic a filtrului să se
vadă (fig. 32). Apăsaţi filtrul cu forţă.
6. Continuaţi conform celor descrise la
Capitolul 8.4, "Introducerea recipientului de
praf şi a filtrului".
8 După utilizare

8.4 Introducerea recipientului de praf şi a filtrului


Atunci când doriţi să reintroduceţi recipientul
de praf, împreună cu filtrul, procedaţi după
cum urmează:
1. Asiguraţi-vă că aparatul este oprit
(comutatorul Pornit/Oprit în poziţia "0").
2. Puneţi recipientul de praf cu filtru introdus
înapoi în compartimentul recipientului de praf
(fig. 33).

3. Potriviţi cu forţă capacul recipientului de


praf la loc (fig. 34). Va face un clic audibil pe
poziţie.

4. Mai întâi, potriviţi capacul compartimentului


recipientului de praf, astfel încât cele 3
lamelele de pe capac se angajeze în cele 3
fantele din capacul recipientului de praf
prevăzute în acest scop (fig. 35).
5. Apoi apăsaţi pe partea din spate a capacului
compartimentului recipientului de praf (fig.
36). Acesta se va fixa tangibil şi audibil la loc.

OBS.:
Aparatul poate fi pornit numai dacă capacul
este montat corect..

OBS.:
Dacă aţi scos capacul atunci când aparatul
este pornit, trebuie să opriţi aparatul şi apoi
să-l porniţi din nou. Aparatul va porni.
9 Depanare
9.1 În cazul în care aparatul nu funcţionează aşa cum ar trebui

Vedeţi dacă nu puteţi rezolva singuri problema, urmând paşii din tabelul de mai jos. În cazul în
care nu puteţi rezolva problema folosind acest tabel, contactaţi Linia noastră fierbinte de servicii
(pagina 186, "Service Internaţional") şi descrieţi-ne problema.

Problema Cauza posibilă/soluţia


Aparatul nu porneşte. Acumulatorul nu este introdus corect.
Introduceţi acumulatorul corect - Capitolul 4.3, "Introducerea
acumulatorului".
Acumulatorul este complet gol.
Opriţi aparatul de la întrerupătorul pornit/oprit (poziţia "0") şi încărcaţi
acumulatorul conform celor descrise la Capitolul 5, "Încărcarea
acumulatorului în aparat".
Aparatul a fost pornit (poziţia "I"), în timpul procesului de încărcare. Opriţi
aparatul de la comutatorul pornit/oprit (poziţia "0") şi porniţi-l din nou
(poziţia "I"). Aparatul va porni.
Capacul compartimentului recipientului de praf a fost scos â în timp ce
aparatul era încă pornit.
Opriţi aparatul de la comutatorul pornit/oprit (poziţia "0") şi porniţi-l din nou
(poziţia "I"). Aparatul va porni.
Capacul recipientului de praf nu este aşezat corect. Opriţi aparatul de la
comutatorul pornit/oprit (poziţia "0") şi se introduce corect capacul
compartimentului recipientului de praf conform celor descrise la Capitolul
8.4, "Introducerea recipientului de praf şi a filtrului".
Indicatorul de baterie Capacitatea acumulatorului este prea slabă.
Opriţi aparatul de la comutatorul pornit/oprit (poziţia "0") şi încărcaţi
este aprins roşu.
acumulatorul conform celor descrise la Capitolul 5, "Încărcarea
acumulatorului în aparat".
Aparatul nu are contact cu solul.
Puneţi aparatul pe podea. Acesta va începe direct curăţarea.
Indicatorul de curăţare Recipientul de praf este supraîncărcată sau filtrul este înfundat.
Opriţi aparatul de la comutatorul pornit/oprit (poziţia "0") şi continuaţi
este aprins roşu. conform celor descrise la Capitolul 8, "După utilizare".
Aparatul porneşte, dar Regulatorul glisant pentru reglarea sensibilităţii senzorilor de cădere este
se deplasează continuu setat pe o poziţie pentru o podea deschisă deşi aparatul este utilizat pe o
înapoi. podea de culoare închisă.
Se reglează setarea regulatorului glisant la setarea sensibilităţii senzorilor de
cădere, Capitolul 6.1, "Reglarea sensibilităţii senzorilor de cădere".
Aparatul curăţă doar o În funcţie de mărimea camerei de curăţat, aparatul poate - la sfârşitul celor 3
parte a camerei de moduri - să nu fi fost neapărat peste tot.
curăţat. Lăsaţi aparatul să funcţioneze până când a parcurs fiecare zonă a camerei.
9 Depanare

Problema Cauza posibilă/soluţia


În "modul aleatoriu", Una dintre roţi poate fi împiedicată să se rotească de murdărie.
aparatul nu se mişcă pe Îndepărtaţi murdăria de pe roată. Dacă este necesar, utilizaţi cu atenţie
rute drepte, cu toate că foarfece sau penseta.
zona este liberă.
Peria rotundă nu se mai Această perie rotundă ar putea fi împiedicată să se rotească în mod liber de
învârte. murdărie. Scoateţi peria rotundă (Capitolul 4.2, "Montarea periei rotunde")
si eliberaţi-e de murdărie la fel şi recipientul său. În Dacă este necesar,
utilizaţi cu atenţie foarfece sau penseta.
Aparatul este blocat de Da-i aparatului un impuls cu mâna.
un obstacol.
Aparatul se opreşte de Capacitatea acumulatorului este prea slabă.
la sine. Opriţi aparatul de la întrerupătorul pornit/oprit (poziţia "0") şi încărcaţi
acumulatorul conform celor descrise la Capitolul 5, "Încărcarea
acumulatorului în aparat".
Aparatul nu se încarcă. Adaptorul AC nu este conectat în mod corespunzător.
Verificaţi dacă ştecherul sau adaptorul AC sunt montate corect în fişele lor
(Capitolul 5, "Încărcarea acumulatorului în aparat").
Timpul de operare Roţile pot fi împiedicate să se rotească de murdărie. Acest lucru măreşte
devine din ce în ce mai puterea necesară.
scurt. Îndepărtaţi murdăria de pe roţi. Dacă este necesar, utilizaţi cu atenţie foarfece
sau penseta.

OBS.:
Dacă nu puteţi rezolva problema folosind acest tabel, contactaţi reprezentantul nostru de service
(pagina 186, "Service internaţional") şi descrieţi problema. Personalul nostru de service este pregătit
special pentru astfel de cazuri şi vă poate ajuta să ajungeţi la esenţa problemei în o manieră specifică şi
să rezolvaţi problema împreună. In acest fel, poate fi evitat orice inconvenient de trimitere a robotului
aspiratorului şi îl puteţi folosi din nou rapid.
9 Depanare

9.2 Comandarea accesoriilor şi a pieselor de schimb


Nr. articol Descriere Accesoriile şi piesele de schimb pot fi
0606001 1 set perie rotundă (format din comandate din nou. Le puteţi obţine:
2 perii rotunde) - Pagina 186 "Service Internaţional"

0606002 1 filtru

0606003 1 Adaptor AC

0607004 1 acumulator

9.3 În cazul în care aparatul este defect A AVERTISMENT:

Dacă aparatul a fost scăpat pe jos sau deteriorat


AVERTIZARE într-un alt mod şi are semne evidente de
Pericol de rănire! Nu folosiţi sau încărcaţi deteriorare, predaţi-l unui dealer autorizat sau
niciodată un aparat defect! În cazul în care Serviciului clienţi Dirt Devil pentru a fi reparat.
aparatul sau cablul de alimentare al Trimiteţi aparatul defect cu recipient de praf
adaptorului AC este deteriorat, acesta trebuie golit la adresa de la Pagina 186, "Service
să fie înlocuit de către producător, serviciul Internaţional".
clienţi al producătorului sau de către o
persoană calificată, pentru a se evita orice
pericol.
9 Depanare

9.4 Scoaterea acumulatorului


AVERTIZARE AVERTIZARE
Pericol de rănire din cauza manipulării Pericol de rănire din cauza înlocuirii
necorespunzătoare a acumulatorului! necorespunzătoare a acumulatorului!
■ Înainte de a scoate acumulatorul, asiguraţi- ■ Dacă acumulatorul trebuie înlocuit,
vă că adaptorul AC a fost scos din priză. contactaţi un dealer specializat sau Serviciul
■ Nu scurtcircuitaţi acumulatorul, adică nu clienţi Dirt Devil.
atingeţi ambii poli simultan, în special cu ■ Nu înlocuiţi niciodată acumulatorul singur.
obiecte metalice. Nu înlocuiţi acumulatorul cu alte baterii sau
■ Nu scoateţi niciodată acumulatorul afară şi acumulatori.
nu-l expuneţi niciodată la temperaturi
ridicate. ATENŢIE
■ Manipularea necorespunzătoare poate duce Pericol de poluare! Nu aruncaţi acumulatorul
la scurgeri de lichid din acumulator. A se la gunoiul menajer. Duceţi aparatul şi
evita orice contact cu lichidul. acumulatorul la punctele de reciclare
adecvate pentru eliminarea selectivă.

1. Operaţi aparatul până când acumulatorul


este complet gol, iar motorul se opreşte.
2. Opriţi aparatul de la comutatorul pornit/oprit
(poziţia "0").
3. Trageţi cu forţă capacul compartimentului
pentru baterii (fig. 37).
4. Scoateţi acumulatorul (fig. 38).
- Dacă doriţi să înlocuiţi acumulatorul uzat cu
un nou original, Capitolul 9.2, "Comandarea
de accesorii şi piese de schimb".
- Pentru a introduce noul acumulator procedaţi
conform Capitolului 4.3, "Introducerea
acumulatorului".
- Aruncaţi acumulatorul uzat selectiv printr-un
punct de colectare municipal.

9.5 Eliminarea aparatului şi a acumulatorului


Nu evacuaţi aparatul sau Duceţi aparatul şi acumulatorul îndepărtat la
acumulatorul la gunoiul menajer! punctele de reciclare corespunzătoare pentru
colectare selectivă. .
10 Garanţie

Standardul minim de garanţie este punerea în Acest lucru nu se aplică în cazul bateriilor sau
aplicare a Directivei UE 1999/44/CE în dreptul baterii reîncărcabile care au devenit
intern cu condiţia să fi cumpărat aparatul în inutilizabile sau au o durată de viaţă redusă ca
calitate de consumator în cadrul Uniunii urmare a uzurii normale sau a manipulării
Europene. necorespunzătoare.

Pagina 186, "Service Internaţional "