Sunteți pe pagina 1din 1

EKG

RS,AV= 75/min, ax QRS intermediary, fără modificări de fază terminală

Examene ecografice

Eco cord

Ao= 21, AS= 33, SIV= 15, VS=35, PP= 12, cinetică omogenă a pereților VS, FE= 55%, VM
mobilă, fără prolaps, fluux diastolic E<A; VAo tricuspidă, mobilă, Vmax = 1m/s, VT normal
inserată, VD< VS, cinetică păstrată, VCI= 10, fără lichid pericardic, fără lichid pleural.

Eco Doppler vascular

Mb. Inferior drept By- pass ilio-femural. Dr. Permeabil, flux cu viteza sistolică redusă,
30cm/s.

AFC dilatată anevrismal, diam. ˜ 28mm, diam. Circulat 10 mm, parțial trombozată, cu
contrast spontan important, PSV = 30 cm/s.

AFS cu pereți calcificați, permeabilă, flux sistolic monofazic, cu velocități reduse ce se


continuă și la nivelul a. Poplite.

Tibială ant., A. Pedioasă- fără flux evidențiabil.

Tibială pot. Permeabilă, cu flux prin colaterale.

Mb. Inferior stg.

By- pass ilio-femural stg. Permeabil, PSV= 60 cm/s

AFC dilatată anevrismal, permeabilă.

By- pass fem.- popliteu permeabil, flux Doppler monofazic, PSV= 55 cm/s

A. Tibială ant. A. Pedioasă- fără flux evidențiabil

A. Tibială posterioară- flux prin colaterale

Concluzie: By- pass ilio-femural bilat. Permeabil popliteu stg. Permeabil. Anevrism AFC dr
parțial trombozat. Ocluzie trunchi tibio- peronier bilateral.