Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE

FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE MOLDOVA NORD


UNITATEA DE ADMINISTRARE BOTOŞANI
Aleea M.Kogălniceanu Nr.4 Tel/: 0231.584.158
Botoşani 710193 ROMANIA Fax: 0231 584.159
CIF 29275212 E-mail: botosani@anif.ro

Nr……………din……………..2019

Stimate domnule Director,

Ref.: Informare privind situaţia funcţionării sistemelor de desecare

INFORMARE
privind situaţia funcţionării amenajărilor de desecare de la data de 17.04.2019 la 18.04.2019

Filiala Teritorială Precipitaţii Cumulat de la Din care în Probleme deosebite


de IF Moldova l/mp începutul luna
Nord anului APRILIE
U.A. Botoşani
0 1 1 3 4
BOTOŞANI 7 33 28 Nu sunt probleme deosebite
CURTEŞTI 7 34 28 Nu sunt probleme deosebite
DOROHOI 6 35 28 Nu sunt probleme deosebite

Nota: Filiala Botoşani nu are în administrare amenajări de desecare prin pompare.

Cu stimă,

DIRECTOR ADJUNCT,
Ing. Liviu Nicolae ŞTEFAN

Şef Serviciu P.E.P.,


Ing. Mihaela LEONTE

Întocmit,
Ing. Ionut-Silviu FEDEROVICI

Domnului Director dr. ing. Ionel GROSU


Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare
Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Moldova Nord
Str. Sărăriei nr. 16, Iaşi
Fax 0232.212.256

AGENŢIA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE


Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Moldova Nord
Unitatea de Administrare Botoşani