Sunteți pe pagina 1din 16

Unitatea de învatare 7:

Călător pe aripile imaginţiei

Nr de săptămâni: 3
Perioada: 4 martie-22 martie
Competente
Ziua specifice/ Activităţi de învăţare Detalii de continut Resurse materiale Evaluare
Disciplina
 Familiarizarea, întelegerea, si
explorarea textului
 Citirea textului şoaptă, apoi cu voce tare Materiale:
 Citirea în ritm propriu, cu adaptarea manual, caiet
intonaţiei impusă de semnele de punctuaţie Textul literar dictando, tabla,
CLR  Citirea selectivă vocabular Observarea
2.2 2.4 3.1;  Identificarea alineatelor, paragrafelor, sistematică
4.1; titlului şi autorului unui text Text-suport: Procedurale:
 Citirea pe roluri
Luni  Explicarea cuvintelor noi si introducerea
Aventurile lui Habarnam conversaţia,
MEM-1.1 Aprecieri globale si
acestora în vocabularul copiilor după Nikolai Nosov explicaţia, exercitiul,
4 martie. individuale
 Transcrierea primului fragment al observaţia
textului Organizare:
 Formulare de enunţuri, folosind frontal, individual
cuvintele de la vocabular

 Cuvinte cheie. deîmpărţit, împărţitor, cât, Materiale:


semnul împărţirii ,,:” manual, beţişoare,
 Numărare descrescătoare, în tabla, caiet
Împărţirea cu rest 0 , în
MEM – 1.1 intervalul…din 2 în 2, din 3 în 3, din 6 în 6 concentrul 0 -100 matematică Observarea
1.4 1.5 1.6  Rezolvarea unor probleme practice Procedurale: sistematică
5.2  Joc didactic.Beţişoarele explicatia, exercitiul,
 Calcularea, prin scădere repetată a conversaţia, Aprecieri globale si
AVAP – 2.6 numărului de pungi folosite pentru Scăderea repetată şi problematizare, joc individuale
legătura ei cu împărţirea
ambalarea unor fructe, grupându le câte 2, didactic
câte 3, câte 4 etc. Organizare:
 Efectuarea de împărţiri în concentrul 0- frontal, individual, pe

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


100 , prin scăderi repetate grupe

 Formarea unui cerc cu toţi colegii clasei Materiale:


şi interpretarea cântecului ,,Dacă vesel se Manual pag 6 7, tabla
Procedurale: Observarea
DP trăieşte” conversaţia, expli-
2.1; 2.3  Citirea textului. Grădina uriaşului Emoţiile noastre sistematică
 Dialog dirijat pe marginea textului caţia, exercițiul, joc
didactic
CLR-1.2  Formulare de răspunsuri la întrebări pe Starea de bine. Bucuria jocul de rol Aprecieri globale si
MM 1.3 baza textului individuale
Organizare:
 Împărţirea pe echipe, scrierea pe tablă a frontal,individ.,în
celor mai recente motive care i au echipă
bucurat
CLE
 Cuvinte cheie. deîmpărţit, împărţitor, cât,
semnul împărţirii ,,:” Materiale:
 Numărare descrescătoare, în manual, beţişoare,
intervalul…din 2 în 2, din 4 în 4, din 5 în 5 Împărţirea cu rest 0 , în tabla, caiet matematică
MEM – 1.1  Joc didactic.Eu zic una, tu zici alta!
concentrul 0 -100 Procedurale: Observarea
1.4 1.5 1.6  Transformarea scăderilor repetate în explicatia, exercitiul, sistematică
5.2 înmulţiri conversaţia,
 Observarea desenului şi rezolvarea problematizare, joc Aprecieri globale si
Scăderea repetată şi
CLR – 3.1 problemei legătura ei cu împărţirea didactic individuale
 Scrierea împărţirilor sub formă de Organizare:
scădere repetată frontal, individual, pe
 Efectuarea de împărţiri în concentrul 0- grupe
Marţi 100 , prin scăderi repetate
5 mart. Materiale:
 Exerciţii aplicative pe text
 Citirea textului cu voce tare Manual pag 84 85,
 Citirea selectivă caiet dictando, tabla,
 Citirea pe roluri Textul literar
CLR A formula o idee Observarea
1.1 1.2 1.4  Povestirea orală a întâmplării Procedurale: sistematică
 Turnirul întrebărilor.Formularea de
3.1; 4.1; conversaţia, explicaţia,
întrebări şi răspunsuri referitoare la Text-suport:
întâmplarea din text, în echipe Aventurile lui Habarnam exercitiul, observaţia,
MEM-1.1  Notarea întrebărilor care se referă la după Nikolai Nosov turnirul întrebărilor, Aprecieri globale si
locul, timpul şi personajele întâmplării dramatizarea, individuale
 Completarea diagramei cu argumente diagrama T
pentru ideea transmisă+ ultimul enunţ din Organizare:
text. Argumente PRO şi CONTRA frontal, individual , în

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


 Dramatizarea întâmplării citite echipă

RELIGIE
Materiale:
 Exerciţii aplicative pe text Manual pag 84 85,
 Citirea textului cu voce tare
 Citirea pe roluri caiet dictando, tabla,
CLR  Completarea casetelor cu numele Textul literar
Procedurale: Observarea
1.1 1.2 1.4 personajelor care participă la întâmplare şi A formula o idee
sistematică
2.1 3.1; indicarea prin săgeţi, a acţiunilor acestora conversaţia, explicaţia,
 Plasarea pe axa timpului a acţiunilor Text-suport: exercitiul, observaţia,
MEM-1.1 desfăşurate de Habarnam Aventurile lui Habarnam turnirul întrebărilor,
 Povestirea orala a textului, pe baza Aprecieri globale si
după Nikolai Nosov dramatizarea,
acţiunilor ordonate pe axă individuale
MM 1.3 diagrama T
 Formularea unei idei proprii despre
Habarnam, pitici. Organizare:
frontal, individual , în
echipă
Materiale:
 Comunicarea orală Manual pag 86, carton
 Completarea ciorchinelui, identificând duplex, marker, tabla
Observarea
CLR însuşiri ale lui Habarnam Comunicare orală sistematică
1.1 1.2;  Selectarea din text a informaţiilor care Procedurale:
3.1; 4.1 susţin însuşirile conversaţia, explicaţia,
 Identificarea obiectelor, fiinţelor prin
A identifica un obiect, un
exercitiul, observaţia,
descoperirea caracteristicilor acestora pe loc, o persoană Aprecieri globale si
DP 2.1. ciorchinele individuale
baza întrebărilor şi răspunsurilor Organizare:
frontal, individual, în
echipă
 Cuvinte cheie. probă, operţie inversă
 Rezolvarea unor probleme prin care se Materiale:
Miercuri evidenţiază legătura dintre înmulţire şi manual, beţişoare,
6 mart. împărţire Împărţirea cu rest 0 , în tabla, caiet matematică
Observarea
MEM – 1.1  Observarea desenelor şi scrierea concentrul 0 -100 Procedurale: sistematică
1.4 1.5 5.2 operaţiilor de înmulţire şi împărţire explicatia, exercitiul,
potrivite conversaţia, Aprecieri globale si
AVAP – 2.1  Aflarea produsului şi câtului perechilor Legătura dintre înmulţire problematizare, joc individuale
de numere şi împărţire didactic
 Joc didactic. Aprinde becurile găsind Organizare:
întrerupătorul frontal, individual,

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


Materiale:
 Ce face compozitorul manual pag 14 15
MM Cântare cu , laptop, boxe
 Ce face dirijorul Observarea
1.1; 1.3 1.4 acompaniament Procedurale:
 Sunete aparte, speciale ale unor sistematică
2.1 2.2. 2.3 instrumente explicatia, exercitiul
 Învăţarea cântecului Concertul Concertul conversaţia, Aprecieri globale si
CLR – 1.4  Intonarea cântecului executând mişcări
demonstraţia
individuale
3.1 Organizare:
le pentru fiecare refren frontal, individual, pe
grupe
ED.FIZICĂ 
 Comunicarea orală Materiale:
 Identificarea obiectelor, fiinţelor prin Manual pag 86, table,
descoperirea caracteristicilor acestora pe Observarea
CLR caiet, vază, gumă
baza întrebărilor şi răspunsurilor Comunicare orală sistematică
1.1 1.3;
 Variante de despărţire în silabe, la sfârşit
3.1; 4.1 Procedurale:
de rând A identifica un obiect, un
 Identificarea variantelor de despărţire conversaţia, explicaţia,
loc, o persoană Aprecieri globale si
MEM 1.1 corectă în silabe, la sfârşit de rând, pentru exercitiul, observaţia, individuale
cuvintele date. Organizare:
frontal, individual
 Cuvinte cheie. probă, operţie inversă,
materiale bune conducătoare de
electricitate, izolatori, reguli de protecţie Materiale:
 Rezolvarea unor probleme prin care se Manual pag 82 83,
MEM – evidenţiază legătura dintre înmulţire şi tabla, caiet
împărţire Împărţirea cu rest 0 , în matematică, ilustraţii,
1.4 1.5 3. 2 Observarea
 Aflarea produsului şi câtului perechilor concentrul 0 -100 prize, bec
5.2 sistematică
de numere Procedurale:
Joi  Observarea desenelor şi enumerarea explicatia, exercitiul,
7 mart. AVAP – 2.1 formelor de energie Legătura dintre înmulţire conversaţia, Aprecieri globale si
individuale
 Discuţii.Ce este curentul electric şi împărţire problematizare, joc
CLR 4.1
 Transcrierea propoziţiilor adevărate didactic
 Scrierea unor enunţuri în care să Organizare:
avertizeze colegii despre situaţiile frontal, individual,
prezentate în ilustraţii

MM Ce face un solist? Să cântăm cu solist! Materiale: Observarea


1.1; 1.3 1.4  Exerciţii de respiraţie Mamei manual pag 16 17 sistematică
2.2 2.3  Exerciţiu de încălzire a vocii laptop, boxe
 Învătarea cântecului Mama Procedurale: Aprecieri globale si

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


CLR - 2.3  Desenarea buchetului de flori pe care i explicatia, exercitiul, individuale
l-a daruit mamei demonstraţia,
AVAP 1.2 observaţia
Organizare:
individual, pe grupe
Materiale:
Cartoane colorate,
AVAP hârtie colorată,
Observarea reacţiilor
1.1; 2.2; 2.3; foarfecă, laptop, boxe,
2.5 Confecţionarea unor lipici, mărgele
copiilor și a modului
 Confecţionarea unor felicitări felicitări de lucru
Procedurale:
CLR 4.2 conversaţia, explicaţia, Aprecieri globale si
exercițiul individuale
Organizare:
frontal, individual
Materiale:
Vineri Manual pag 87,
8 mart. Observarea variantelor de despărţire la ilustraţii, caiete, tabla
Elemente de Observarea
CLR 1.3 capăt de rând, pentru cuvintele….
construcţie a Procedurale: sistematică
3.1 4.1 4.2 Identificarea variantelor de despărţire
comunicării
corectă în silabe, la sfârşit de rând pentru conversaţia, explicaţia,
DP 2.1 cuvintele date
Despărţirea în silabe la exercitiul, observaţia, Aprecieri globale si
MEM 1.1
capăt de rând joc de rol individuale
Organizare:
frontal, individual , în
echipă
 Cuvinte cheie. Deîmpărţit.Împărţitor.
Cât.De 2 ori mai mic
 Numărare descrescătoare în intervalul Materiale:
…din 2 în 2 Manual pag 84, tabla, Observarea
MEM –  Exersarea împărţirii cu ajutorul Împărţirea cu rest 0 , în caiet matematică, sistematică
1.4 1.5 5.2 beţişoarelor concentrul 0 -100 Procedurale:
 Rezolvarea unor probleme practice explicatia, exercitiul,
 Aflarea câtului împărţirilor conversaţia,
CLR 3.1 4.1  Află jumătatea numerelor Împărţirea la 2 problematizare Aprecieri globale si
 Efectuarea de împărţiri în concentrul 0- Organizare: individuale
100 , prin scăderi repetate frontal, individual,
 Rezolvarea unor probleme prin operaţii
diferite

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


Materiale:
Cartoane colorate,
AVAP hârtie colorată, Observarea
1.1; 2.2; 2.3; foarfecă, laptop, boxe, sistematică
2.5 Confecţionarea unei lipici, hârtie quiling
 Confecţionarea unor felicitări felicitări pentru mama
Procedurale:
CLR 4.2 conversaţia, explicaţia, Aprecieri globale si
exercițiul individuale
Organizare:
frontal, individual
Ed.fizică

Săptămâna 2

Citirea enunţurilor din manual


Formularea răspunsurilor la întrebări Materiale:
Precizarea înţelesurilor enunţurilor Manual pag 87, caiet
marcate de lucru,caiet
Formularea enunţurilor în care să dictando, tabla
Elemente de Observarea
evidenţieze înţelesuri diferite ale
CLR 1.1 1.2 construcţie a sistematică
cuvintelor date Procedurale:
2.2 3.1 4.1 comunicării
Joc didactic.Cuvinte isteţe
conversaţia, explicaţia,
Joc în echipă. Jocul cuvintelor
DP 2.1 Cuvinte cu aceeaşi formă exercitiul, observaţia, Aprecieri globale si
Explicarea expresiilor şi formularea de
şi înţeles diferit joc didactic individuale
enunţuri cu fiecare
Organizare:
frontal, individual ,în
Luni echipă
11 mart.
 Cuvinte cheie. Deîmpărţit.Împărţitor. Materiale:
MEM – Cât.De 3 ori mai mic Manual pag 84 Observarea
1.1 1.4 1.5  Numărare descrescătoare în intervalul
Împărţirea cu rest 0 , în 85,culegere, tabla,
concentrul 0 -100 sistematică
1.6 5.2 …din 3 în 3 caiet matematică,
 Exersarea împărţirii cu ajutorul Procedurale:
beţişoarelor explicatia, exercitiul, Aprecieri globale si
CLR 2.4 3.1  Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în
Împărţirea la 3 conversaţia, individuale
concentrul 0- 100 prin scăderi repetate sau problematizare

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


recurgând la înmulţire; Organizare:
 - rezolvarea de exerciţii cu ordinea frontal, individual,
efectuării
 Formularea şi rezolvarea unor probleme
pornind expresii care sugerează operaţii;
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află
diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/
sfertul/ dublul etc.”;
 Rezolvarea unor situaţii problematice
reale prin utilizarea operaţiilor de adunare
şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv
de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-
100
Materiale:
 Joc didactic.Lanţul de cuvinte Manual pag 8 9, coli
DP  Citirea textului Dora şi Lora A4, culori Observarea
2.1; 2.3  Formularea răspunsurilor la întrebări pe Procedurale: sistematică
baza textului citit Bucuria alungă tristeţea conversaţia, expli-
 Joc de rol. Interpretarea rolului unui Tristeţea caţia, exercițiul
CLR-1.2 personaj trist şi al unui personaj care jocul de rol, joc Aprecieri globale si
AVAP 1.2 încearcă să îl înveselească didactic individuale
 Realizarea unui poster. Fii vesel, nu trist! Organizare:
frontal,individ.,grupe
CLE
 Cuvinte cheie. Deîmpărţit.Împărţitor.
Cât.De 4 ori mai mic
 Numărare descrescătoare în intervalul
…din 4 în 4
 Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în Materiale:
concentrul 0- 100 prin scăderi repetate sau Manual pag 85
MEM – recurgând la înmulţire; Împărţirea cu rest 0 , în 86,culegere, tabla, Observarea
1.1 1.4 1.5  Formularea şi rezolvarea unor probleme caiet matematică,
concentrul 0 -100 sistematică
1.6 5.2 pornind de la expresii care sugerează Procedurale:
operaţii; explicatia, exercitiul,
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află conversaţia, Aprecieri globale si
CLR 2.4 3.1 diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ Împărţirea la 4 problematizare individuale
sfertul/ dublul etc.”; Organizare:
 Rezolvarea unor situaţii problematice frontal, individual,
reale prin utilizarea operaţiilor de adunare
şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv
de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-
100

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


 Completarea unor tabele cu datele
Marţi potrivitw
Materiale:
12 mart.
 Citirea textului în şoaptă, cu voce tare manual,
tabla, caiet Observarea
 Citirea model Citire .lectură sistematică
CLR  Citirea selectivă Text suport
1.2; 2.1 3.1;  Explicarea cuvintelor necunoscute şi Procedurale:
Vrăjitorul din Oz, după
4.1; introducerea în vocabularul copiilor conversaţia, explicaţia,
 Transcrierea unor enunţuri din text Lyman Fank Bauman Aprecieri globale si
, exercitiul, observaţia individuale
MM-2.3  Completarea hartei textului
Organizare:
frontal, individual,
RELIGIE
Materiale:
manual,
 Citirea textului cu voce tare tabla, caiet
 Citirea selectivă Observarea
CLR Citire .lectură
 Citirea pe roluri Procedurale: sistematică
1.1 1.2; 1.4
 Transcrierea unor enunţuri din text Text suport
3.1; 4.1;  Formularea răspunsurilor la întrebări conversaţia, explicaţia,
Vrăjitorul din Oz, după
 Joc de rol.Imaginarea unei întâlniri cu , exercitiul, observaţia, Aprecieri globale si
Lyman Fank Bauman
MM-2.3 Vrăjitorul din Oz, în dialog cu un copil din joc de rol individuale
zilele noastre Organizare:
AVAP 1.2 frontal, individual, în
echipă
 Exerciţii aplicative pe text
 Citirea textului cu voce tare Materiale:
 Citirea în lanţ Caiet de lucru,
 Formularea de enunţuri, folosind cuvinte tabla, caiet
din text scrise cu literă iniţială mare Citire .lectură Observarea
CLR Acordul în număr şi
 Despărţirea în silabe a unor cuvinte Procedurale: sistematică
1.3 2.1 3.1;
 Precizarea variantelor de despărţire gen
4.1; corectă în silabe, la capăt de rând conversaţia, explicaţia,
Text suport
 Scrierea unor cuvinte cu înţeles , exercitiul, observaţia, Aprecieri globale si
Vrăjitorul din Oz, după
MM-2.3 asemănător/opus joc didactic individuale
Lyman Fank Bauman
 Alcătuirea unor enunţuri cu înţelesuri Organizare:
MEM 1.1 diferite ale cuvântului gem frontal, individual, în
 Acordarea în gen şi număr a unor echipă
enunţuri
MEM –  Cuvinte cheie. Deîmpărţit.Împărţitor. Împărţirea cu rest 0 , în Materiale: Observarea
1.1 1.4 1.5 Cât.De 5 ori mai mic concentrul 0 -100 Manual pag 85 sistematică

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


1.6 5.2  Numărare descrescătoare în intervalul 86,culegere, tabla,
…din 5 în 5 caiet matematică, Aprecieri globale si
 Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în Împărţirea la 5 Procedurale: individuale
CLR 2.4 3.1 concentrul 0- 100 prin scăderi repetate sau explicatia, exercitiul,
recurgând la înmulţire; conversaţia,
 Organizarea datelor unei probleme în problematizare,
tabel sau în grafice simple în scopul metoda RAI
rezolvării – Organizare:
 Rezolvarea de probleme în mai multe frontal, individual,
moduri
Miercuri  Rezolvarea de probleme folosind obiecte
13 mart concrete, desene sau reprezentări
simbolice
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află
diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/
sfertul/ dublul etc.”;
 Transformarea problemelor de adunare
în probleme de scădere şi invers, a
problemelor de înmulţire în probleme de
împărţire şi invers;
Materiale:
manual pag 18 19
MM Mişcări de percuţie corporală laptop, boxe Observarea
1.1; 1.3 1.4  Executarea mişcărilor învăţate Procedurale: sistematică
Percuţia corporală explicatia, exercitiul,
2.2 2.3  Intonarea cântecului Dacă vesel se
trăieşte Dacă vesel se trăieşte demonstraţia, Aprecieri globale si
 Intonarea cântecului cu mişcări
observaţia individuale
CLR - 2.3
Organizare:
individual, pe grupe
Joi.14 ED.FIZICĂ
mart. Joi. 14 martie. Cerc Pedagogic

CLR  Enunţarea regulii de scriere Materiale:


1.2 1.3; 3.1;  Observarea ilustraţiilor, citirea Scriere redactare manual, caiet, ilustraţii
enunţurilor rostite de personaje tabla Observarea
4.1;
 Observarea scrierii cuvintelor îngroşate sistematică
 Transcrierea enunţurilor şi sublinierea
Scrierea corectă a Procedurale:
cuvintelor marcate Aprecieri globale si
DP-2.2  Transcrierea enunţurilor şi alegerea cuvintelor dintr -o /dintr- conversaţia, explicaţia,
individuale
variantei corecte a cuvintelor marcate un exercitiul,observaţia ,
MM 3.1  Completarea enunţurilor, selectând joc didactic

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


varianta potrivită Organizare:
 Identificarea învăţăturii transmise din frontal, individual,
text
Completarea spaţiilor cu termenii potriviţi
Vineri.15  Cuvinte cheie. Deîmpărţit.Împărţitor.
mart. Cât.De 6 ori mai mic
 Numărare descrescătoare în intervalul
…din 6 în 6
 Joc didactic. În grădină
 Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în Materiale:
concentrul 0- 100 prin scăderi repetate sau culegere, tabla, fişe
MEM – recurgând la înmulţire; de lucru, caiet Observarea
1.1 1.4 1.5  Rezolvarea de probleme în mai multe
Împărţirea cu rest 0 , în Procedurale:
concentrul 0 -100 sistematică
1.6 5.2 moduri explicatia, exercitiul,
 Rezolvarea de probleme folosind obiecte conversaţia,
concrete, desene sau reprezentări problematizare,jocul Aprecieri globale si
Împărţirea la 6 individuale
CLR 2.4 3.1 simbolice didactic
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Organizare:
diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ frontal, individual,
sfertul/ dublul etc.”;
 Transformarea problemelor de adunare
în probleme de scădere şi invers, a
problemelor de înmulţire în probleme de
împărţire şi invers;
Materiale:
Manual pag 16
hârtie olorată, carton Observare
AVAP colorat, lipici, carioci, Apreciere globală
1.2; 2.2; 2.3  Discuţii. Flori de primăvară Jurnalul unei plante foarfecă si individuală
 Confecţionarea unor flori de primavăra Flori Procedurale:
din hârtie, carton colorat conversaţia, explicaţia, Expunerea
exercițiul lucrărilor
Organizare:
frontal, individual
Ed.fizică

Săptămâna 3

CLR  Observarea desenelor Scriere redactare Materiale: Observarea


1.2;2.2 2.4  Citirea textului care însoţeşte imaginile Scrierea imaginativă a Manual pag 91, caiet sistematică

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


3.1; 4.2  Discuţii.Banda desenată unui text după benzi de lucru, tabla,
 Discutarea, în clasă, despre fiecare desenate ilustraţii
imagine Procedurale: Aprecieri globale si
 Formularea enunţurilor potrivite conversaţia, explicaţi, individuale
 Alcătuirea unui text de 5 7 rânduri, în exercitiul, observaţia
care să se povestească aventurile lui Organizare:
Dorothi şi prietenii săi frontal, individual
 Prezentarea textului în clasă
 Autoevaluarea după criteriile din tabel
Luni
 Cuvinte cheie. Deîmpărţit.Împărţitor.
Cât.De 2, 3, 4ori mai mic
18 mart.  Numărare descrescătoare în intervalul
…din 2 în 2, din 3 în 3
 Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în
concentrul 0- 100 prin scăderi repetate sau Împărţirea cu rest 0 , în Materiale:
recurgând la înmulţire; concentrul 0 -100 culegere, tabla, fişe
MEM – de lucru, caiet Observarea
 Rezolvarea de probleme în mai multe sistematică
1.1 1.4 1.5 moduri Scăderea repetată şi Procedurale:
1.6 5.2  Rezolvarea de probleme folosind obiecte legătura ei cu împărţirea explicatia, exercitiul,
concrete, desene sau reprezentări Legătura dintre conversaţia,
problematizare,metoda Aprecieri globale si
CLR 2.4 3.1 simbolice înmulţire şi împărţire RAI
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află individuale
diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ Împărţirea la 2, 3, Organizare:
frontal, individual,
sfertul/ dublul etc.”;
 Transformarea scăderilor repetate în
împărţiri
 Transformarea împărţirilor în scăderi
repetate
Materiale
Manual pag 10 11,
Joc didactic. Nu mi e frică de animale! ilustraţii, tabla, coala
DP 2.1 2.3 A 4, carioci
Citirea textului Piticel Procedurale
Formularea de răspunsuri la întrebări Nu te împrieteni cu frica conversaţia, explicaţia,
CLR 2.3 3.1 Interpretarea rolului personajelor din text Frica
Realizarea unui desen în care copilul este exerciţiul, joc didactic,
AVAP 1.2 un personaj curajos joc de rol
Organizare
Frontal, individual, pe
echipe
CLE

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


 Cuvinte cheie. Deîmpărţit.Împărţitor.
Cât.De 4, 5 , 6 ori mai mic
 Numărare descrescătoare în intervalul
…din 4 în 4, din 5 în 5, din 6 în 6
 Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în
concentrul 0- 100 prin scăderi repetate sau Materiale:
recurgând la înmulţire; Împărţirea cu rest 0 , în culegere, tabla, fişe
MEM –  Rezolvarea unor situaţii problematice concentrul 0 -100 de lucru, caiet
Marţi 1.1 1.4 1.5 reale prin utilizarea operaţiilor de adunare Recapitulare Procedurale: Observarea
1.6 5.2 şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv Scăderea repetată şi explicatia, exercitiul, sistematică
19 mart. de înmulţire şi împărţire în concentrul 0- legătura ei cu împărţirea conversaţia,
CLR 2.4 3.1 100 Legătura dintre problematizare, Aprecieri globale si
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află înmulţire şi împărţire Metoda Stiu/Vreau sa individuale
AVAP 1.2 diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ stiu/Am invatat
sfertul/ dublul etc.”; Împărţirea la 4, 5, 6 Organizare:
 Transformarea scăderilor repetate în frontal, individual,
împărţiri
 Transformarea împărţirilor în scăderi
repetate
Rezolvarea de exerciţii cu ordinea
efectuării
 Observarea desenelor
 Citirea textului care însoţeşte imaginile Materiale:
 Discuţii.Banda desenată Manual pag 91, caiet
CLR de lucru, tabla, benzi Observarea
 Imaginarea unei noi aventuri a lui
1.2;2.2 2.4 Scriere redactare sistematică
Habarnam, Lentilăşi Ştie Tot desenate
3.1; 4.2 Scrierea imaginativă a
 Scrierea unui text de 5 7 enunţuri în care Procedurale:
unui text după benzi
să se povestească întâmplările la care iau conversaţia, explicaţi,
AVAP 1.2 desenate Aprecieri globale si
parte cele trei personaje exercitiul, observaţia individuale
 Realizarea unei benzi desenate Organizare:
frontal, individual

RELIGIE
Materiale:
CLR caiet de lucru, tabla, Observarea
 Observarea benzilor desenate
1.2;2.2 2.4 Scriere redactare sistematică
 Citirea textului care însoţeşte imaginile ilustraţii
3.1; 4.2 Scrierea imaginativă a
 Discuţii.Banda desenată Procedurale:
unui text după benzi
 Alcătuirea unei text de 5 7 rânduri, conversaţia, explicaţi,
AVAP 1.2 desenate Aprecieri globale si
pornind de la benzile desenate de pe exercitiul, observaţia individuale
pagina anterioară şi de la replicile Organizare:

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


personajelor frontal, individual
 Realizarea unei benzi desenate

 Citirea textului Alice în Ţara Minunilor,


după Lewis Carrol
 Completarea enunţurilor cu forma Materiale:
corectă a cuvintelor din paranteză Fişa de lucru
CLR  Formularea unui enunţ în care să apară Procedurale:
1.2;1.3 2.1; termenii:dintr- o vizuină, dintr- un loc conversaţia, explicaţia, Observare
2.2 2,3 3.1  Despărţirea în silabe la capăt de rând exercitiul sistematică
Recapitulare
4.1 4.2 pentru anumite cuvinte Organizare:
 Selectarea , din text, a expresiilor care act. frontală,
Miercuri descriu; o fiinta, un obiect, un loc. individuală
 Scrierea unui text de 5 -7 enunţuri după
20 mart.
banda desenată
 Completarea enunţurilor cu cuvintele
potrivite
 Efectuarea operaţiilor de împărţire
 Rezolvarea exerciţiilor în ordinea în care Materiale:
sunt scrise fisă de lucru
MEM 1.4 1.5  Rezolvarea unor situaţii problematice
Procedurale:
1.6 3.2 5.2 reale prin utilizarea operaţiilor de adunare Evaluare scrisă
şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv Evaluare explicatia, exercitiul
CLR 3.1 de înmulţire şi împărţire în concentrul 0- problematizare
100 Organizare:
 Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află frontal, individual
diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/
sfertul/ dublul etc

Materiale:
calculator, boxe
Cântarea cu acompaniament
MM Să cântăm cu solist
Recapitularea , manual Observarea
1.3; 1.4 2.1 Percuţia corporală
cântecelor învăţate Procedurale: sistematică
2.2; Exerciţii de respiraţie/de dicţie
conversaţia, expli-
Intonarea cântecului.Concertul, Mamei,
caţia, demonstratia,
CLR - 2.3 Dacă vesel se trăieşte
exercitiul
Organizare:
frontal, individual, pe

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


grupe
ED.FIZICĂ
 Citirea textului Dumbrava minunată,
după Mihail Sadoveanu
 Încercuirea formei corecte a cuvintelor
Materiale:
colorate Fişa de lucru
 Completarea enunţurilor cu dintr-o sau
CLR Procedurale:
dintr- un
1.2;1.3 2.1;
 Formularea unor enunţuri în care să se
conversaţia, explicaţia, Evaluare scrisă
2.2 2,3 3.1
evidenţieze înţelesurile diferite ale unui Evaluare exercitiul
4.1 4.2 Organizare:
cuvânt
 Despărţirea în silabe la capăt de rând act. frontală,
pentru anumite cuvinte individuală
 Scrierea unui text de 3 -4 enunţuri după
banda desenată
 Efectuarea operaţiilor de împărţire
Joi 21  Rezolvarea exerciţiilor în ordinea în care
mart. sunt scrise
 Rezolvarea unor situaţii problematice Materiale:
reale prin utilizarea operaţiilor de adunare fisă de lucru, culegere Observarea
MEM 1.4 1.5 şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv Procedurale: sistematică
1.6 3.2 5.2 de înmulţire şi împărţire în concentrul 0- Recuperare/ameliorare/
explicatia, exercitiul
100 dezvoltare
CLR 3.1  Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află problematizare Aprecieri globale si
diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ Organizare: individuale
sfertul/ dublul etc frontal, individual
 Transformarea împărţirilor în scăderi şi a
scăderilor în împărţiri

Materiale:
calculator, boxe
Cântarea cu acompaniament
MM Să cântăm cu solist
Evaluarea cântecelor , manual Observarea
1.3; 1.4 2.1 Percuţia corporală
învăţate Procedurale: sistematică
2.2; Exerciţii de respiraţie/de dicţie
conversaţia, expli-
Intonarea cântecului.Concertul, Mamei,
caţia, demonstratia, Evaluare orală
CLR - 2.3 Dacă vesel se trăieşte
exercitiul
Organizare:
frontal, individual, pe

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


grupe
Materiale:
 Citirea textului Frunza, de Emil
AVAP Gârleanu Coli A4, acuarele, Observare
 Realizarea unui tablou din Frunze pictate Apreciere globală
2.1 2.2; 2.3 culori, pensulă si individuală
sau colorate Jurnalul unei plante
2.4 2.5  Explicarea etapelor Frunza Procedurale:
 Demonstrarea etapelor conversaţia, explicaţia, Expunerea
CLR 3.1  Folosirea liniilor, punctelor, petelor de exercițiul lucrărilor
culoarepentru realizarea tabloului Organizare:
frontal, individual
 Citirea textului Dragonul tatălui meu,
după Ruth Stiles Gannet Materiale:
 Transcrierea, din fragment, a enunţurilor Manual, caiete
care conţin dintr- o/dintr –un Procedurale:
CLR Observarea
 Formularea unor enunţuri cu cuvintele Recuperare – conversaţia, explicaţia,
1.2; 1.3; 2.2 exercițiul sistematică
de mai sus ameliorare/ dezvoltare
3.1; 4.1 Organizare:
 Despărţirea în silabe, la capăt de rând a
unor cuvinte frontal, individual, în
echipă
 Descrierea dragonului, răspunzând la
întrebări
 Rezolvarea problemelor prin operaţii
diferite
 Rezolvarea unor situaţii problematice
reale prin utilizarea operaţiilor de adunare
şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv Materiale:
de înmulţire şi împărţire în concentrul 0- culegere, caiete
Vineri MEM – 1.4; 100 Procedurale:
1.5; 1.6 3.2  Rezolvarea de exerciţii de tipul: „Află Recuperare – conversaţia, explicaţia, Observarea
22 martie 5.2 diferenţa/ produsul/ câtul/ jumătatea/ ameliorare/ dezvoltare exercițiul, sistematică
sfertul/ dublul etc problematizare
AVAP 1.2  Rezolvarea unor exerciţii respectând Organizare:
ordinea efectuării operaţiilor frontal, individual, în
 Efectuarea de împărţiri cu rest 0, în echipă
concentrul 0- 100 prin scăderi repetate sau
recurgând la înmulţire;

AVAP  Observarea desenului Materiale: Observare
Jurnalul unei plante
2.1 2.2; 2.3  Explicarea etapelor Fructe Coală A 4, culori Apreciere globală
2.4 2.5  Demonstrarea etapelor Procedurale: si individuală

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


 Desenarea unui fruct, folosind tehnica conversaţia, explicaţia,
MM 1.3 haşurării exercițiul, observaţia Expunerea
Organizare: lucrărilor
frontal, individual

Ed.fizică

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina

S-ar putea să vă placă și