Sunteți pe pagina 1din 22

Unitatea de învatare 9:

Copilăria, cea mai frumoasă vârstă

Nr de săptămâni: 3
Perioada: 6 mai-31 mai
Competente
Ziua specifice/ Activităţi de învăţare Detalii de continut Resurse materiale Evaluare
Disciplina
 Reguli privind redactara unui text pe
baza unui şir de întrebări Materiale:
 Observarea unor ilustraţii manual, caiet dictando,
Scriere redactare
CLR  Formularea orală la întrebările date tabla, vocabular, Observarea
1.1 1.2 2.2;  Scrierea unui text de 5 7 enunţuri, ilustraţii sistematică
3.2; 2.1; îmbogăţind răspunsurile la întrebările de
la exerciţiul 1 Scrierea imaginativă a
Procedurale:
 Completarea expresiilor ca în model
unui text pe baza unui
AVAP -1.2 conversaţia, explicaţia, Aprecieri globale
 Dezvoltarea ideiilor, folosind expresii şir de întrebări
exercitiul, observaţia si individuale
Luni create Organizare:
6 mai.  Găsirea unui titlu potrivit textului
frontal, individual
 Cuvinte cheie. sfert de oră, jumătate de Materiale:
Manual pag 98 99, tabla,
oră, 5 minute dintr o oră caiet matematică, ceas
 Activitate practică
 Exemplu.Cum se scrie şi se citeşte ora
Unităţi de măsură Procedurale: Observarea
MEM – 1.4 1 explicatia, exercitiul, sistematică
1.6 3.1 5.2 6.2 indicată de ceas Măsurarea timpului : conversaţia,
 Lucru în pereche. Desenarea cadranelor
CLR – 3.1 de ceas, pe care să se marcheze orele date unităţi de măsură, problematizare, joc Aprecieri globale
 Rezolvarea unor probleme referitoare la
instrumente de măsurare didactic si individuale
timp Organizare:
frontal, individual, în
pereche
DP Materiale: Observarea
3.2 3.3  Joc didactic.Bună ziua……! Descopăr meseriile Manual pag 38-39, tabla sistematică
 Joc didactic.Meseria preferată Vreau să devin… Procedurale:

La ce folosesc meseriile conversaţia, explicaţia,
CLR-1.2 3.1 Citirea textului.Hora meseriilor Aprecieri globale

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


MM 1.3  Dialog dirijat pe marginea textului exercițiul, joc didactic si individuale
 Formulare de răspunsuri la întrebări pe jocul de rol
baza textului Organizare:
frontal,individ.,în echipă
CLE
 Cuvinte cheie. sfert de oră, jumătate de
oră, 5 minute dintr o oră
 Ordonarea unor jetoane cu numele
zilelor săptămânii sau ale lunilor
anului;
 Găsirea corespondenţei dintre un Materiale:
eveniment şi anotimpul în care acesta tabla, caiet matematică,
are loc; Unităţi de măsură culegere, fişe de lucru Observarea
 Identificarea unor instrumente de Procedurale:
MEM – 1.4 1 măsurare a timpului: ceas de perete, explicatia, exercitiul, sistematică
1.6 3.1 5.2 6.2 ceasul electronic, ceasul, de mână, Măsurarea timpului : conversaţia,
CLR – 3.1 clepsidră, nisiparniţă, cadran solar unităţi de măsură, problematizare, joc Aprecieri globale si
Marţi  Poziţionarea acelor ceasului pe baza
instrumente de măsurare didactic individuale
7 mai. unei cerinţe date şi citirea orei indicate, Organizare:
folosind pasul de 5 minute (ora 8 fix, frontal, individual,
ora 9 şi un sfert/15 minute, ora 10 şi
jumătate/30 de minute, ora 7 şi 20 de
minute etc.);
 Marcarea pe cadrane de ceas desenate
a jumătăţii şi sfertului de oră;
 Reguli privind redactara unui text pe
baza unui şir de întrebări
 Observarea unor ilustraţii
Materiale:
 Formularea orală la întrebările date Scriere redactare manual, caiet dictando,
CLR Observarea
 Scrierea unui text de 5 7 enunţuri, tabla, ilustraţii
1.1 1.2 2.2; sistematică
3.2; 2.1; îmbogăţind răspunsurile la întrebările de
la exerciţiul 1 Scrierea imaginativă a Procedurale:
 Adăugarea unor însuşiri potrivite unui text pe baza unui şir conversaţia, explicaţia,
AVAP -1.2 Aprecieri globale si
cuvintelor date de întrebări exercitiul, observaţia
 Dezvoltarea ideiilor, folosind expresii individuale
Organizare:
create
 Găsirea unui titlu potrivit textului
frontal, individual

RELIGIE
 Reguli privind redactara unui text pe
CLR baza unui şir de întrebări Scriere redactare Materiale: Observarea

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


1.1 1.2 2.2;  Formularea în scris la întrebările date manual, caiet dictando, sistematică
3.2; 2.1;  Scrierea unui text de 5 7 enunţuri, tabla, ilustraţii
îmbogăţind răspunsurile la întrebările de Scrierea imaginativă a
AVAP -1.2 la exerciţiul 1 unui text pe baza unui şir Procedurale: Aprecieri globale si
 Adăugarea unor însuşiri potrivite
de întrebări conversaţia, explicaţia, individuale
cuvintelor date
 Dezvoltarea ideiilor, folosind expresii exercitiul, observaţia
create Organizare:
 Găsirea unui titlu potrivit textului frontal, individual

 Observarea ilustraţiei Materiale:


 Observarea biletului Manual pag 110,tabla,
 Identificarea elementelor componente ale caiet dictando,ilustraţii,
biletului Observarea
CLR bilete
 Formularea răspunsurilor la întrebări în sistematică
1.3 2.1; 2.2 Scriere redactare
legătură cu biletul dat Procedurale:
3.1 3.2  Observarea aşezării în pagină a biletului
Scrierea
 Prezentarea unor tipuri diferite de funcţională.Biletul conversaţia, explicaţia,
Aprecieri globale si
MEM 1.1. bilet.bilet de mulţumire, de informare, de exercitiul, observaţia, individuale
solicitare problematizarea
 Puzzle.Potrivirea bucăţelelor de puzzle Organizare:
pentru a reconstitui biletul frontal, individual
Miercuri Cuvinte cheie. Capacitate, mililitrul, lichid,
8 mai. consum zilnic de apă
Rezolvarea unor probleme/situaţii practice Materiale:
Realizarea unui experiment manual pag.102 103
MEM 1.2 1.3 Completarea unor date în tabel, calculând tabla, caiet matematică,
1.4 1.5 5.2 după caz prin operaţii de înmulţire/adunare fişe de lucru, vas, pahare, Observarea
repetată sticlă
6.1 Unităţi de măsură pentru sistematică
Identificarea enunţurilor adevărate/false capacitate.litrul, Procedurale:
CLR 3.1 mililitrul explicatia, exercitiul, Aprecieri globale si
conversaţia,
Estimarea unor dimensiuni (Care individuale
AVAP 1.2 problematizare, joc
copii sunt aproximativ la fel de didactic
înalţi? În câte pahare pot vărsa sucul Organizare:
frontal, individual,
dintr-o sticlă de 2l?);

MM  Ce este dialogul.Unde ai învăţat despre Cântare în dialog Materiale: Observarea


el manual pag 30 31 sistematică
1.1; 1.3 1.4 2.1  Joc muzical.Dialogul jucăriilor.Dialog Drăgă vrăbiuţă , laptop, boxe

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


2.2. 2.3 muzical Procedurale: Aprecieri globale si
 Învăţarea cântecului.Drăgă vrăbiuţă explicatia, exercitiul individuale
CLR – 1.4 3.1  Intonarea cântecului executând mişcări le conversaţia,
AVAP 1.2 pentru fiecare refren demonstraţia. joc
muzical
Organizare:
frontal, individual, pe
grupe
ED.FIZICĂ 
Materiale:
Caiet de lucru pag. 79 80
 Citirea biletelor şi identificarea părţilor ,tabla, caiet dictando,
componente Observarea
CLR bilete
 Identificarea tipului de bilet. Bilet de sistematică
1.3 2.1; 2.2 Scriere redactare
mulţumire, de solicitare, de informare Procedurale:
3.1 3.2  Completarea elemental care lipsesc în
Scrierea
biletele date funcţională.Biletul conversaţia, explicaţia,
Aprecieri globale si
MEM 1.1.  Redactarea unui bilet, respectând exercitiul, observaţia, individuale
elementele componente, reguli de aşezare problematizarea
în pagină şi de scriere Organizare:
frontal, individual
Cuvinte cheie. Capacitate, mililitrul, lichid,
consum zilnic de apă
Alegerea şi încercuirea măsurilor adecvate
pentru capacitatea fiecărui recipient
Completarea unor propoziţii cu elementele Materiale:
potrivite tabla, caiet matematică,
Joi MEM 1.2 1.3 culegere, vas, pahare,
Rezolvarea unor probleme practice
9 mai. 1.4 1.5 5.2 Calcularea unor operaţii matematice sticlă Observarea
6.1 Estimarea a câţi mililitri pot intra : într o Unităţi de măsură pentru Procedurale: sistematică
seringă, sticluţă cu ojă, sticluţă cu capacitate.litrul, explicatia, exercitiul,
CLR 3.1 multivitamine mililitrul conversaţia, Aprecieri globale si
problematizare, joc individuale
AVAP 1.2 didactic
Estimarea unor dimensiuni (Care Organizare:
copii sunt aproximativ la fel de frontal, individual,
înalţi? În câte pahare pot vărsa sucul
dintr-o sticlă de 2l?);

MM  Ce este dialogul.Unde ai învăţat despre Cântare în dialog Materiale: Observarea


1.1; 1.3 1.4 2.1 el Drăgă vrăbiuţă manual pag 30 31 sistematică

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


2.2. 2.3  Joc muzical.Dialogul jucăriilor.Dialog , laptop, boxe
muzical Procedurale: Aprecieri globale si
CLR – 1.4 3.1  Învăţarea cântecului.Drăgă vrăbiuţă explicatia, exercitiul individuale
AVAP 1.2  Intonarea cântecului executând mişcări le conversaţia,
pentru fiecare refren demonstraţia. joc
muzical
Organizare:
frontal, individual, pe
grupe
Materiale:
AVAP  Discuţii.Ce poveşti prefer Coală A4, creion, culori Observarea
2.2; 2.3; 2.4  Prezentarea unor castele din România Procedurale: reacţiilor copiilor și
2.5 2.6  Observarea unor desene.Găsirea de Cufărul cu poveşti
asemănări şi deosebiri La castel conversaţia, explicaţia, a modului de lucru
 Realizarea unui desen din scena preferată exercițiul
MM 3.2 Aprecieri globale si
în care apare şi un castel Organizare:
frontal, individual individuale
Materiale:
Caiet de lucru pag. 80
81 ,tabla, caiet dictando,
Observarea
CLR bilete
 Aşezarea în ordine a elementelor sistematică
1.3 2.1; 2.2 Scriere redactare
biletelor şi scrierea lor Procedurale:
3.1 3.2  Redactarea unor bilete, respectând
Scrierea
elementele componente, reguli de aşezare funcţională.Biletul conversaţia, explicaţia,
Aprecieri globale si
MEM 1.1. în pagină şi de scriere exercitiul, observaţia, individuale
problematizarea
Vineri Organizare:
10 mai. frontal, individual
Cuvinte cheie. kilogram, masa corpurilor, Materiale:
balanţă, basculă tabla, caiet matematică,
Dicuţii.Ce este kilogramul, gramul
MEM 1.2 1.3 Prescurtare kilogram, gram culegere, cântar, balanţă. Observarea
1.4 1.5 5.2 Observarea ilustraţiilor şi identificarea ilustraţii sistematică
6.1 Procedurale:
obiectului care cântăreşte mai mult Masa corpurilor:unităţi explicatia, exercitiul,
CLR 2.2 3.1 Formularea unor răspunsuri la întrebări şi instrumente de măsură conversaţia,
Joc didactic. În bucătărie problematizare, joc Aprecieri globale si
AVAP 1.2 Rezolvarea unor probleme prin adunare didactic individuale
repetată Organizare:
frontal, individual,
AVAP  Citirea textului. Povestea lui Harap Alb, Cufărul cu poveşti Materiale: Observarea

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


2.2; 2.3; 2.4 de Ion Creangă Cai şi unicorni Coală A4, creion, culori sistematică
2.5 2.6  Discuţii.Rolul cailor din poveştile pe Procedurale:
care le au citit conversaţia, explicaţia,
CLR 1.4  Desenarea unui unicorn, folosind linii, exercițiul Aprecieri globale si
puncte şi pete de culoare Organizare: individuale
frontal, individual
Ed.fizică

Săptămâna 2
Materiale:
Observarea imaginilor Caiet de lucru, ilustraţii,
Citirea replicilor personajelor caiet dictando, tabla
Observarea
CLR 1.3 2.1 Rostirea cuvintelor subliniate
Scriere redactare Procedurale: sistematică
3.1 4.1 Exemple de cuvinte care conţin litera x
Sunete redate prin litera x conversaţia, explicaţia,
Scrierea cuvintelor care
Scrierea unor cuvinte care să conţină litera exercitiul, observaţia, joc
conţin litera ,,x” Aprecieri globale
MEM 1.1 x în poziţie inţilală, finală sau în interior didactic si individuale
Completarea casetelor cu litera potrivită Organizare:
Jocul numelor frontal, individual , în
echipă
Cuvinte cheie. kilogram, masa corpurilor,
balanţă, basculă Materiale:
Observarea ilustraţiilor şi identificarea tabla, caiet matematică,
Luni obiectului care cântăreşte mai mult
MEM 1.2 1.3 Joc didactic. La cumpărături culegere, cântar, balanţă.
13 mai. 1.4 1.5 5.2 ilustraţii Observarea
6.1 Observarea unor ilustraţii/cântare şi Procedurale: sistematică
enumerarea corpurilor care se pot cântări Masa corpurilor:unităţi
cu fiecare dintre ele şi instrumente de măsură explicatia, exercitiul,
CLR 2.2 3.1 Aproximarea masei fiecărui obiect din conversaţia, Aprecieri globale
problematizare, joc si individuale
ilustraţii prezentate
AVAP 1.2 Completarea unor propoziţii cu informaţii didactic
potrivite Organizare:
frontal, individual,

DP Materiale: Observarea
Fişe de lucru, tabla, sistematică
3.2 3.3
 Joc de rol.Meseria preferată Descopăr meseriile carton duplex
 Împărţirea pe echipe şi realizarea unei Vreau să devin… Procedurale:
CLR-1.2 3.1 liste cu cât mai multe denumiri de La ce folosesc meseriile conversaţia, explicaţia, Aprecieri globale
MM 1.3 meserii exercițiul, joc didactic si individuale

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


 Discuţii despre viaţa de elev jocul de rol
 Scrierea pe o fişă a unor activităţi Organizare:
potrivite ,,meseriei de elev” frontal,individ.,în echipă
 Care meserie este ce mai interesantă
CLE

Alegerea potrivită a unor unităţi


neconvenţionale pentru măsurarea
masei;
Măsurarea masei unor obiecte Materiale:
folosind etaloane de forme şi mărimi tabla, caiet matematică,
MEM 1.2 1.3 diferite; consemnarea rezultatelor şi culegere, cântar, balanţă.
1.4 1.5 5.2 ilustraţii Observarea
6.1 discutarea lor; Procedurale: sistematică
Modificarea unei reţete culinare Masa corpurilor:unităţi explicatia, exercitiul,
şi instrumente de măsură
CLR 2.2 3.1 simple în vederea realizării unui conversaţia, Aprecieri globale
număr mai mare/mai mic de porţii problematizare, joc si individuale
AVAP 1.2 Compararea maselor unor obiecte didactic
dintre care masa unuia se cuprinde de Organizare:
un număr întreg de ori în masa frontal, individual,
celuilalt;
- Ordonarea unor obiecte date, pe baza
Marţi comparării succesive (două câte două)
14 mai. a masei lor;
Materiale:
Observarea imaginilor Caiet de lucru, fişe de
Citirea replicilor personajelor lucru, tabla
Observarea
CLR 1.3 2.1 Rostirea cuvintelor subliniate
Scriere redactare Procedurale: sistematică
3.1 4.1 Exemple de cuvinte care conţin litera x
Sunete redate prin litera x conversaţia, explicaţia,
Scrierea cuvintelor care
Scrierea unor cuvinte care să conţină litera exercitiul, observaţia, joc
conţin litera ,,x” Aprecieri globale
MEM 1.1 x în poziţie inţilală, finală sau în interior didactic si individuale
Completarea casetelor cu litera potrivită Organizare:
frontal, individual , în
echipă
RELIGIE
CLR 1.3 2.1 Gruparea cuvintelor date înr un tabel Scriere redactare Materiale: Observarea

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


2.2 3.1 4.1 Indicarea variantei corecte de scriere a Caiet de lucru, fişe de sistematică
cuvintelor marcate Scrierea cuvintelor care lucru, tabla
Despărţirea în silabe a unor cuvinte conţin litera ,,x”
MM 3.1 Completarea propoziţiilor folosind cuvinte Procedurale: Aprecieri globale
care conţin litera x conversaţia, explicaţia, si individuale
Ordonarea cuvintelor pentru a obţine exercitiul, observaţia, joc
propoziţii didactic
Alcătuirea unor propoziţii cu ajutorul Organizare:
cuvintelor date frontal, individual , în
echipă
Materiale:
Caiet de lucru, fişe de
 Reguli .,,Scrierea cuvintelor care lucru, table, culori
conţin litera ,,x” ” Observarea
CLR 1.3 2.1  Joc.Eu scriu unul, una/tu scrii mulţi, Scriere redactare Procedurale: sistematică
2.2 3.1 4.1 multe
 Colorarea steguleţelor pe care se află
conversaţia, explicaţia,
Scrierea cuvintelor care
AVAP 1.2 numai cuvintele scrise corect conţin litera ,,x” exercitiul, observaţia, joc Aprecieri globale
 Alcătuirea unor propoziţii în care didactic si individuale
cuvintele date să se afle la început, la Organizare:
sfârşit, în interior frontal, individual , în
echipă
Cuvinte cheie. Lung- scurt.Gros- subţire

Înalt-scund. Milimetru.Măsuri Materiale:
neconvenţionale Manual pag 100 101
MEM –  Instrumente de măsură: metrul de ,culegere, tabla, caiet
Miercuri 1.4 1.5 1.6 5.2 tâmplărie, panglica de croitorie, ruleta matematică, ilustraţii Observarea
6.1  Observarea ilustraţiilor şi formularea Procedurale:
15 mai Măsurarea lungimii sistematică
răspunsurilor la întrebări unităţi standard, explicatia, exercitiul,
CLR 2.2 4.1  Completarea în caiet a enunţurilor de mai conversaţia,
jos, folosind cuvintele: un sfert, jumătate, instrumente de măsurare problematizare, joc Aprecieri globale
AVAP 1.2 de 4 ori mai mare, de 2 ori mai mic didactic si individuale
 Măsurarea cu rigla a unor obiecte diferite Organizare:
şi notarea datelor într un tabel frontal, individual, pe
 Transformarea în mm din cm echipe

MM  Compararea unor sunete.sunetul Nuanţe. Tare şi încet Materiale: Observarea


1.1; 1.3 1.4 2.1 tunetului, al păsării, sunetul albinei şi al Drag mi e jocul manual pag 32 33 sistematică
2.2. 2.3 gărgăriţei etc românesc , laptop, boxe
 Exemple de sunete care se aud tare, încet Procedurale: Aprecieri globale

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


CLR – 1.4 3.1  Joc muzical.Tare şi încet explicatia, exercitiul si individuale
AVAP 1.2  Învăţarea cântecului.Drag mi e jocul conversaţia,demonstraţia.
românesc joc muzical
 Intonarea cântecului executând mişcări le Organizare:
pentru fiecare refren frontal, individual, pe
grupe
ED.FIZICĂ
 Citirea textului în şoaptă, cu voce tare Materiale:
 Formularea unor întrebări pentru a Manual pag 108, caiet
verifica citirea conştientă dictando, carton duplex,
CLR-  Citirea model cartoane colorate, steluţe
1.1 1.2 ;  Citirea după model tabla, vocabular, portret
 Citirea selectivă a unorenunţuri/ poet Observarea
3.1;3.2; 4.1;
fragmente Citire-lectură sistematică
 Citirea pe roluri Cheile, după Tudor Procedurale:
 Identificarea cuvintelor necunoscute din Arghezi Aprecieri globale
DP-2.2; 2.3 text şi formularea orală a unor enunţuri cu conversaţia, explicaţia,
si individuale
acestea exercitiul,observaţia ,
AVAP -1.2  Steluţa întrebărilor.Formularea unor Metoda exploziei stelare
răspunsuri, întrebări în legătură cu textul Organizare:
citit frontal, individual, pe
echipe
Joi.16 mai Materiale:
Cuvinte cheie. Lung- scurt.Gros- subţire

Înalt-scund. Milimetru.Măsuri fişe de lucru, dulap
neconvenţionale confecţionat din carton,
MEM –  Instrumente de măsură: metrul de
lipici, foarfecă,
1.4 1.5 1.6 5.2 tâmplărie, panglica de croitorie, ruleta chei,lacăt, tabla, rigla,
6.1  Observarea ilustraţiilor şi formularea Observarea
Măsurarea lungimii : metrul sistematică
răspunsurilor la întrebări unităţi standard, Procedurale:
CLR 2.2 4.1  Completarea în caiet a enunţurilor de mai
jos, folosind cuvintele: un sfert, jumătate, instrumente de măsurare explicatia, exercitiul,
conversaţia, Aprecieri globale
AVAP 1.2 de 4 ori mai mare, de 2 ori mai mic problematizare, joc si individuale
 Măsurarea cu rigla a unor obiecte diferite
didactic
şi notarea datelor într un tabel Organizare:
 Transformarea în mm din cm
frontal, individual, pe
echipe
MM  Compararea unor sunete.sunetul Nuanţe. Tare şi încet Materiale: Observarea
tunetului, al păsării, sunetul albinei şi al manual pag 32 33 sistematică
1.1; 1.3 1.4 2.1 gărgăriţei etc Drag mi e jocul , laptop, boxe
2.2. 2.3  Exemple de sunete care se aud tare, încet românesc Procedurale: Aprecieri globale

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


 Joc muzical.Tare şi încet explicatia, exercitiul si individuale
CLR – 1.4 3.1  Învăţarea cântecului.Drag mi e jocul conversaţia,demonstraţia.
AVAP 1.2 românesc joc muzical
 Intonarea cântecului executând mişcări le Organizare:
pentru fiecare refren frontal, individual, pe
grupe
Materiale:
AVAP  Discuţii.Personajele textului Cheile, hârtie colorată,foarfecă, Observarea
2.2; 2.3; 2.4 după Tudor Arghezi lipici,carton sistematică
2.5 2.6  Explicarea etapelor lucrării Cufărul cu poveşti Procedurale:
 Construirea unor personaje din textul Tangram.Personaje din
,,Cheile” cu ajutorul Tangramului/Pătratul poveşti conversaţia, explicaţia,
CLR 1.4
magic exercițiul, observaţia Aprecieri globale si
MM 1.3
 Organizare: individuale
frontal, individual
Citirea textului în şoaptă, cu voce tare

Citirea selectivă a uno enunţuri/

fragmente Materiale:
CLR-  Citirea pe roluri Manual pag 108-109,
1.1 1.2 ;  Transcrierea, din text, a răspunsului la caiet dictando,
întrebare Procedurale: Observarea
3.1;3.2; 4.1;
 Discutarea textului ,enunţ cu enunţ, Citire-lectură sistematică
conversaţia, explicaţia,
pentru a evidenţia numele personajelor şi Cheile, după Tudor
exercitiul,observaţia,joc Aprecieri globale
faptele acestora Arghezi
DP-2.2; 2.3  Identificarea în text a unor cuvinte de rol si individuale
alcătuite dintr o singură silabă Organizare:
AVAP -1.2  Selectarea din text a unor cuvinte care frontal, individual, pe
conţin unul dintre grupul de litere învăţate echipe
 Joc de rol.Imaginarea unor dialoguri
Vineri.17 între Miţu şi Baruţu
mai  Cuvinte cheie. Monede.Bacnote.Euro Materiale:
 Leul: bancnote de 200 de lei, 500 de lei
MEM –  Euro (1 euro = 100 de cenţi) monede şi fişe de lucru, bani uz
1.4 1.5 1.6 5.2 bancnote didactic, monede Observarea
6.1  Schimburi echivalente valoric în Procedurale: sistematică
concentrul 0-1000 Bani: leul, euro.Monede explicatia, exercitiul,
CLR 2.2 4.1  Joc didactic.La cumpărături
şi bacnote conversaţia, Aprecieri globale
 Recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 problematizare, joc si individuale
AVAP 1.2 lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei didactic
 Schimbarea unui grup de Organizare:
monede/bancnote cu o bancnotă/ un alt frontal, individual, pe

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


grup de bancnote sau monede având echipe
aceeaşi valoare;
 Adunarea şi scăderea în limitele 0-1000,
folosind bancnotele şi monedele învăţate;
 Implicarea copiilor în experienţe în care
să decidă singuri dacă pot/nu pot cumpăra
un obiect cu suma de bani de care dispun
Materiale:
AVAP
 Discuţii.Personaje animale din poveşti hârtie colorată,foarfecă, Observare
2.2; 2.3; 2.4 Apreciere globală
 Explicarea etapelor lucrării lipici,carton
2.5 2.6
 Construirea unor personaje animale din Cufărul cu poveşti Procedurale: si individuală
povesti cu ajutorul Tangramului/Pătratul Tangram.Personaje din
poveşti conversaţia, explicaţia,
CLR 1.4 Expunerea
magic exercițiul, observaţia
MM 1.3  lucrărilor
Organizare:
frontal, individual
Ed.fizică

Săptămâna 3

Materiale:
CLR-  Citirea textului în şoaptă, cu voce tare Manual pag 108-109,
1.1 1.2 ; 2.2  Citirea selectivă a uno enunţuri/ caiet dictando, Observarea
3.1;3.2; 4.1; fragmente Procedurale: sistematică
 Citirea pe roluri Citire-lectură
conversaţia, explicaţia,
 Formularea, în scris,la întrebările date Cheile, după Tudor
 Vorbe înţelepte exercitiul,observaţia,joc
Arghezi Aprecieri globale
DP-2.2; 2.3  Lucrul în perechi.Discutarea didactic
învăţăturilor desprinse din text Organizare: si individuale
AVAP -1.2  Harta textului frontal, individual, pe
echipe
Luni MEM –  Cuvinte cheie. Sunet.Unde Materiale:
1.4 1.5 1.6 3.1 sonore.Vibraţii.Intensitate.Tăria sunetului Observarea
5.2 6.1 Monede.Bacnote.Euro Bani: leul, euro.Monede fişe de lucru, bani uz sistematică
20 mai.  Leul: bancnote de 200 de lei, 500 de lei şi bacnote didactic, monede, sfoară
CLR 2.2 4.1  Euro (1 euro = 100 de cenţi) monede şi Intensitatea şi tăria Procedurale:
bancnote sunetului explicatia, exercitiul, Aprecieri globale
AVAP 1.2  Schimburi echivalente valoric în conversaţia, si individuale
concentrul 0-1000 problematizare, joc

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


 Joc didactic.La cumpărături didactic
 Recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 Organizare:
lei, 10 lei, 50 lei, 100 lei, 200 lei, 500 lei frontal, individual, pe
 Adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, echipe
folosind bancnotele şi monedele învăţate;
 Realizarea unor experimente referitoare
la sunet şi intensitatea lui
Materiale:
Fişe de lucru, tabla,
DP carton duplex, manual Observarea
 Citirea textului Darul Ce pot face două mâini sistematică
3.2 3.3
 Formularea răspunsurilor la întrebări dibace pag 40 41, plastilină
Procedurale:
 Modelarea din plastilină a unor produse Utilitatea socială a conversaţia, explicaţia,
CLR-1.2 1.4 de cofetărie meseriilor.produse
3.1  Joc de rol.La brutărie realizate exercițiul, joc didactic Aprecieri globale
MM 1.3 jocul de rol si individuale
 Realizarea unui colaj
Organizare:
frontal,individ.,în echipă
CLE

 Poziţionarea acelor ceasului pe baza unei


cerinţe date şi citirea orei indicate, folosind
pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 şi un
sfert/15 minute, ora 10 şi jumătate/30 de
minute, ora 7 şi 20 de minute etc.);
 Marcarea pe cadrane de ceas desenate a
jumătăţii şi sfertului de oră Materiale:
Marţi  Identificarea unor obiecte pe baza unor Manual, culegere, table,
MEM – caracteristici privind lungimea/capacitatea/ caiete
1.4 1.5 1.6 5.2 Observarea
21 mai. 6.2 6.3 masa acestora (”mai lung”, ”mai Procedurale:
scurt”,”plin”, ”gol”, ”mai uşor”,”mai greu” explicatia, exercitiul, sistematică
etc.); Recapitulare conversaţia,
CLR 2.4 3.1  Estimarea unor dimensiuni (Care copii problematizare, Metoda Aprecieri globale
sunt aproximativ la fel de înalţi?; Care Stiu/Vreau sa stiu/Am si individuale
copii cântăresc aproape la fel?; În câte invatat
AVAP 1.2 pahare pot vărsa sucul dintr-o sticlă de Organizare:
2l?); frontal, individual,
 Ordonarea unor obiecte date, pe baza
comparării succesive (două câte două) a
lungimii / capacităţii / masei lor;
 Cântărirea unor obiecte folosind metoda
balanţei;
 Adunarea şi scăderea în limitele 0-1000,

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


folosind bancnotele şi monedele învăţate

Materiale:
 Exerciţii aplicative pe text
 Citirea textului în şoaptă, cu voce tare Manual pag 108-109,
CLR- caiet dictando, fişe de
1.1 2.1 ; 2.2  Citirea selectivă a uno enunţuri/ Observarea
fragmente lucru
3.1;3.2; 4.1; Procedurale: sistematică
 Citirea pe roluri Citire-lectură
 Ordonarea enunţurilor potrivit Cheile, după Tudor conversaţia, explicaţia,
întâmplărilor din text Arghezi exercitiul,observaţia,joc
DP-2.2; 2.3  Jurnal de lectură Aprecieri globale
didactic si individuale
 Lucrul în perechi.Discutarea învăţăturilor
AVAP -1.2 Organizare:
desprinse din text
 Povestirea orală a textului
frontal, individual, pe
echipe
RELIGIE
Materiale:
 Exerciţii aplicative pe text Manual pag 108-109,
CLR-  Citirea selectivă a uno enunţuri/ caiet dictando, fişe de
1.1 2.1 ; 1.4 fragmente lucru Observarea
3.1;3.2; 4.1;  Citirea pe roluri Procedurale: sistematică
Citire-lectură
 Jurnal de lectură
 Povestirea orală a textului
Cheile, după Tudor conversaţia, explicaţia,
DP-2.2; 2.3  Lucrul în echipă. Organizarea Arghezi exercitiul,observaţia,joc Aprecieri globale
colectivului în două echipr, acuzându i sau didactic si individuale
AVAP -1.2 aprobându i pe Miţu şi pe Baruţu, pentr u Organizare:
că au umblat în dulap frontal, individual, pe
echipe
Materiale:
 Ştim. Ce este textul nonliterar? Manual pag.112, caiet
 Citirea textului informativ.Întâlnire în dictando
CLR
lumea cărţilor Textul Procedurale: Observare
1.2 1.4 3.1 sistematică
 Citirea textului pe frgamente şi notarea nonliterar/informativ conversaţia, explicaţia,
4.1 4.2
pe scurt a unor informaţii Întâlnire în lumea exercitiul
cărţilor Organizare:
Miercuri act. frontală, individuală
22 mai.
MEM –  Calcularea numărului de ore/ zile / Recapitulare Materiale: Observare
1.4 1.5 1.6 5.2 săptămâni dintr-un interval dat Manual, culegere, table, sistematică
6.2 6.3  Marcarea pe cadrane de ceas desenate a caiete

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


jumătăţii şi sfertului de oră Procedurale:
 Identificarea unor obiecte pe baza unor explicatia, exercitiul,
CLR 2.4 3.1 caracteristici privind lungimea/capacitatea/ conversaţia,
masa acestora (”mai lung”, ”mai problematizare, Metoda
AVAP 1.2 scurt”,”plin”, ”gol”, ”mai uşor”,”mai greu” Stiu/Vreau sa stiu/Am
etc.); invatat
 Măsurarea masei unor obiecte folosind Organizare:
etaloane de forme şi mărimi diferite; frontal, individual,
consemnarea rezultatelor şi discutarea lor;
 Ordonarea unor obiecte date, pe baza
comparării succesive (două câte două) a
lungimii / capacităţii / masei lor;
 Cântărirea unor obiecte folosind metoda
balanţei;
 Schimbarea unui grup de
monede/bancnote cu o bancnotă/ un alt
grup de bancnote sau monede având
aceeaşi valoare;

 Exerciţii de încălzire a vocii


Materiale:
 Exerciţii de dicţie
Manual pag 34 35
 Exerciţii de respiraţie
calculator, boxe
MM  Formarea unor grupe de elevi şi
Observarea
1.3; 1.4 2.1 stabilirea unor cântece care sunt vesele sau Cântec vesel/cântec trist
Procedurale: sistematică
2.2; triste Piticii şi ariciul
conversaţia, explicaţia,
 Învăţarea cântecului.Piticii şi aricii
demonstratia, exercitiul
CLR - 2.3  Intonarea cântecului executând mişcările
Organizare:
sugerate de text
frontal, individual, pe
grupe
ED.FIZICĂ

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


 Reţinem. Ce este afişul
 Observareaafişului.Elemente Materiale:
componente:organizator, eveniment, data, Manual pag.112 113,
locul caiet dictando, caiet de
CLR
 Legătura informaţii.imagine lucru Observare
1.2 1.4 3.1
 Completarea afişului cu informaţii Textul Procedurale: sistematică
4.1 nonliterar/informativ Aprecieri verbale
AVAP .2
potrivite conversaţia, explicaţia,
 Observarea afişelor şi identificarea Afişul exercitiul
organizatorului, evenimentului, datei şi Organizare:
locului act. frontală, individuală

● Precizarea unităţii de măsură pentru


lungime, măsurarea corpurilor, capacitatea
Joi 23 mai. vaselor
● Identificarea orei pe cadranele ceasurilor
●Ordonarea unor obiecte date, pe baza Materiale:
MEM – comparării succesive (două câte două) a Fişa de evaluare
1.4 1.5 1.6 5.2 lungimii / capacităţii / masei lor; Procedurale:
●Adunarea şi scăderea în limitele 0-1000, Evaluare Evaluare scrisă
6.2 6.3
folosind bancnotele şi monedele învăţate; explicaţia, exercitiul
●Compararea unor sume de bani compuse Organizare:
din monede şi bancnote diferite; individuală
●Rezolvarea unor probleme de cheltuieli/
buget/ cumpărături, oral şi scris, folosind
adunarea şi /sau scăderea, înmulţirea,
împărţirea;
Materiale:
 Exerciţii de încălzire a vocii
Manual pag 36 37
 Exerciţii de dicţie
calculator, boxe
MM  Exerciţii de respiraţie
Genuri muzicale din Observarea
1.3; 1.4 2.1  Joc muzical.Cântecul degetelor
folclorul copiilor Procedurale: sistematică
2.2;  Învăţarea cântecului.Alunelul
Alunelul conversaţia, explicaţia,
 Intonarea cântecului executând mişcările
demonstratia, exercitiul
CLR – 1.4 sugerate de text
Organizare:
frontal, individual, pe
grupe
AVAP  Crearea unor personaje ECO pentru o Materiale: Observare
poveste nouă Cufărul cu poveşti Apreciere globală
2.2; 2.3; 2.4 Personajul ECO hârtie ziar, reviste, hârtie
2.5 2.6  Modalitatea de prezentare.Scenetă cu glasse,,foarfecă, si individuală

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


păpuşi lipici,carton
CLR 1.4 Procedurale: Expunerea
conversaţia, explicaţia, lucrărilor
exercițiul, observaţia
Organizare:
frontal, individual
 Reţinem. Ce este afişul Materiale:
 Observareaafişului.Elemente Manual pag.112 113,
componente:organizator, eveniment, data, caiet dictando, caiet de
CLR
locul lucru, culori, carioci Observarea
1.2 1.4 3.1
 Realizarea unui afiş prin care să anunţe Textul Procedurale: sistematică
4.1 nonliterar/informativ
AVAP 1.2
un eveniment /o activitate a clasei conversaţia, explicaţia,
 Expunerea afişului în holul şcolii Afişul exercitiul
 Realizarea unui afiş a cărui ilustraţie să Organizare:
respecte imaginile date act. frontală, individuală
 Cuvinte cheie: Axă de simetrie.
Interior.Exterior.Figură
geometrică.Triunghi,Cerc.Pătrat.2D,
semicerc Materiale:
 Identificarea şi denumirea formelor Manual pag 110-111,
plane: pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc tabla,, caiete
MEM – 1.4;  Conturarea formelor geometrice plane Figuri şi corpuri Procedurale: Observarea
1.5; 2.1 2.2 (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu geometrice conversaţia, explicaţia,
Vineri ajutorul instrumentelor de Figuri plane/2D. Axa de exercițiul, sistematică
24 mai AVAP 1.2 geometrie/şabloanelor; simetrie problematizare
 Identificarea numărului de forme Organizare:
geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr- frontal, individual, în
o figură geometrică „fragmentată”; echipă
 Gruparea unor forme/corpuri geometrice
după criterii date;

AVAP Materiale:
2.2; 2.3; 2.4 hârtie ziar, reviste, hârtie Observare
2.5 2.6  Crearea unor personaje ECO pentru o glasse,,foarfecă, Apreciere globală
poveste nouă Cufărul cu poveşti lipici,carton si individuală
CLR 1.4  Modalitatea de prezentare.Prezentarea cu Personajul ECO Procedurale:
MM 1.3 muzică şi dans conversaţia, explicaţia, Expunerea
exercițiul, observaţia lucrărilor
Organizare:

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


frontal, individual

Ed.fizică

Săpt a 4-a

 Reţinem. Ce este afişul


 Observareaafişului.Elemente Materiale:
componente:organizator, eveniment, data, Manual pag.112 113,
locul hârtie colorată, caiet de
CLR
 Realizarea unei reviste a şcolii lucru, culori, carioci Observarea
1.2 1.4 3.1
 Redactarea textelor literare, nonliterare Textul Procedurale: sistematică
4.1 4.2
adunate în colţul de creaţie nonliterar/informativ conversaţia, explicaţia,
AVAP 1.2 Afişul
 Utilizarea ilustraţiilor colectate în timpul exercitiul
anului Organizare:
 Realizarea a două afişe care să anunţe act. frontală, individuală
evenimentele pentru 1 IUNIE
 Cuvinte cheie: Axă de simetrie.
Interior.Exterior.Figură
Luni geometrică.Triunghi,Cerc.Pătrat.2D, Materiale:
27 mai semicerc Manual pag 110-111,
 Conturarea formelor geometrice plane
tabla,, caiete, culegere
MEM – 1.4; (pătrat, triunghi, dreptunghi, cerc), cu Procedurale:
ajutorul instrumentelor de Figuri şi corpuri Observarea
1.5; 2.1 2.2 geometrie/şabloanelor; geometrice conversaţia, explicaţia,
Figuri plane/2D. Axa de exercițiul, sistematică
 Identificarea numărului de forme simetrie
AVAP 1.2 geometrice plane dintr-un desen dat/ dintr- problematizare
Organizare:
o figură geometrică „fragmentată”; frontal, individual, în
 Identificarea axei/axelor de simetrie ale
figurilor geometrice; echipă
 Marcarea jumătăţii/ sfertului de suprafaţă
a unei figuri geometrice cu fracţia

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


corespunzătoare: ½, respectiv ¼ ;

Materiale:
Fişe de lucru, tabla,
DP carton duplex, manual Observarea
3.2 3.3  Citirea textului Găinuşa roşie, după Fiecare la locul potrivit pag 42 43 sistematică
Joseph Jacobs Beneficii ale meseriilor Procedurale:
 Formularea răspunsurilor la întrebări
CLR-1.2 1.4 pentru sine şi pentru conversaţia, explicaţia,
 Joc didactic.Ghiceşte meseria
3.1 comunitate exercițiul, joc didactic Aprecieri globale
 Realizarea unui poster în care să prezinte
MM 1.3 jocul de rol si individuale
beneficii ale unei meserii Organizare:
frontal,individ.,în echipă
CLE

 Citirea fragmentelor de text.Cântarea


României, după Alecu Russo şi Ferestrele
patriei, după Ioan Popovici
 Transcrierea textului nonliterar Materiale:
 Motivarea alegerii Manual pag.114 115,
CLR  Precizarea informaţiilor pe care le oferă caiet dictando, tabla
Observarea
1.4 3.1 4.1 acesta Procedurale:
sistematică
4.2  Scrierea unui bilet adresat părinţilor, prin conversaţia, explicaţia,
Recapitulare
Marţi AVAP 1.2 care îi informezi că vei merge la un film exercitiul, joc de rol
28 mai  Joc de rol.Exersarea ,în perechi,dialoguri Organizare:
după un spectacol de teatru act. frontală, individuală
 Solicitarea şi oferirea informaţiilor
 Evidenţierea normelor de comportament
în timpul spectacolului
 Cuvinte cheie:cub, cuboid, cilindru, Materiale:
sferă, con Manual pag 112-113,
 Numirea corpurilor geometrice din tabla,, caiete, cub,
MEM – 1.4; imaginile date Figuri şi corpuri cuboid, cilindru, sferă Observarea
1.5; 2.1 2.2  Recunoaşterea şi descrierea formei geometrice Procedurale:
obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul Figuri plane/2D. Axa de conversaţia, explicaţia, sistematică
AVAP 1.2 2.3 apropiat simetrie exercițiul, Aprecieri verbale
 Recunoaşterea unor corpuri geometrice problematizare
în mediul apropiat (cub, cuboid, sferă, Organizare:
cilindru, con); frontal, individual, în

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


 Gruparea unor forme/corpuri geometrice echipă
după criterii date;
 Decuparea pe contur a desfăşurării unui
corp geometric dat: cub, cuboid, cilindru,
con;
 Activitate practică.Construirea cu
ajutorul corpurilor din trusa geometrică a
unui castel, tren, robot.

Religie
Materiale:
Manual pag.114 115,
CLR  Realizarea unor afişe potrivite pentru caiet dictando, tabla
Observarea
1.4 3.1 4.1 imaginile date Procedurale:
sistematică
4.2  Scrierea unui bilet, adresat colegului , conversaţia, explicaţia,
Recapitulare
AVAP 1.2 prin care îi cere o carte împrumut exercitiul, joc de rol
Organizare:
act. frontală, individuală
Materiale:
 Realizarea unor afişe potrivite pentru Caiet de lucru, fişe de
CLR imaginile date lucru, tabla
Observarea
1.4 3.1 4.1  Ordonarea mesajelor scrise în casete, Procedurale:
sistematică
4.2 pentru a formula un bilet Recapitulare conversaţia, explicaţia,
AVAP 1.2  Redactarea biletului pe caiet exercitiul, joc didactic
 Joc .Dacă aş fi..? Organizare:
act. frontală, individuală

 Recunoaşterea şi descrierea formei
obiectelor/ feţelor unor corpuri din mediul Materiale:
apropiat Fise de lucru, culegere
Miercuri MEM – 1.4;  Gruparea unor forme/corpuri geometrice Procedurale:
29 mai 1.5; 2.1 2.2 după criterii date; conversaţia, explicaţia, Observarea
3.1 6.4  Verbalizarea modului de rezolvare a Recapitulare exercițiul,
unor exerciţii şi probleme problematizare sistematică
AVAP 1.2 2.3  Rezolvarea unor situaţii problematice Organizare:
reale prin utilizarea operaţiilor de adunare frontal, individual, în
şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv echipă
de înmulţire şi împărţire în concentrul 0-
100

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


 Organizarea datelor unei probleme în
tabel sau în grafice simple în scopul
rezolvării
 Măsurarea capacităţii unor obiecte şi
exprimarea acesteia în mililitri;
 Măsurarea masei unor obiecte şi
exprimarea acesteia în kilograme/grame;
Materiale:
 Exerciţii de încălzire a vocii Manual pag 38 39
 Exerciţii de dicţie calculator, boxe
MM
 Exerciţii de respiraţie Observarea
1.3; 1.4 2.1 Recapitulare
 Învăţarea cântecului.Căluşeii Procedurale: sistematică
2.2; Căluşeii
 Intonarea cântecului executând mişcările conversaţia, explicaţia,
sugerate de text demonstratia, exercitiul
CLR – 1.4
Organizare:
frontal, individual, pe
grupe

Ed.fizică
 Precizarea propoziţiilor adevărate şi false
 Citirea unui text literar, nonliterar şi liric Materiale:
 Denumirea tipului fiecăruia dintre textile
CLR Fişa de lucru
date
1.4 3.1 4.1 Procedurale: Evaluare scrisă
Joi  Completarea enunţurilor cu informaţii
4.2
din textile date Evaluare exercitiul
30 mai AVAP 1.2 Organizare:
 Redactarea unui bilet de mulţumire,
respectând cerinţa exerciţiului individuală

 Gruparea unor forme/corpuri geometrice


după criterii date;
 Rezolvarea unor situaţii problematice
Materiale:
reale prin utilizarea operaţiilor de adunare Fise de lucru, culegere
MEM – 2.1 şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv Procedurale:
2.2 3.1 6.2 6.3 de înmulţire şi împărţire în concentrul 0- conversaţia, explicaţia, Observarea
6.4 100 Recapitulare exercițiul, sistematică
 Măsurarea capacităţii unor obiecte şi
problematizare Aprecieri verbale
AVAP 1.2 2.3 exprimarea acesteia în mililitri; Organizare:
 Măsurarea masei unor obiecte şi
frontal, individual, în
exprimarea acesteia în kilograme/grame; echipă

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


Adunarea şi scăderea în limitele 0-1000,
folosind bancnotele şi monedele învăţate

 Poziţionarea acelor ceasului pe baza unei


cerinţe date şi citirea orei indicate, folosind
pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 şi un
sfert/15 minute, ora 10 şi jumătate/30 de
minute, ora 7 şi 20 de minute etc.);
Materiale:
 Exerciţii de încălzire a vocii Manual pag 40 41
 Exerciţii de dicţie calculator, boxe
MM
 Exerciţii de respiraţie Observarea
1.3; 1.4 2.1
 Evaluarea cântecelor învăţate Evaluare Procedurale: sistematică
2.2;
 Intonarea cântecului executând mişcările conversaţia, explicaţia,
sugerate de text demonstratia, exercitiul
CLR – 1.4
Organizare:
frontal, individual, pe
grupe
Materiale:
AVAP
hârtie ziar, reviste, hârtie
2.2; 2.3; 2.4 Observare
glasse,,foarfecă, Apreciere globală
2.5 2.6  Crearea unor personaje animale . ECO lipici,carton si individuală
pentru o poveste nouă Personaje animale
 Modalitatea de prezentare.Prezentarea cu ECO din poveşti Procedurale:
CLR 1.4
muzică şi dans conversaţia, explicaţia, Expunerea
MM 1.3
exercițiul, observaţia lucrărilor
Organizare:
frontal, individual
 Ordonarea mesajelor scrise, pentru a
formula un bilet Materiale:
 Redactarea biletului pe caiet
CLR Fişa de lucru Observarea
 Realizarea corespondenţei dintre
1.4 2.2 3.1 Activităţi de Procedurale: sistematică
mesajele date şi tipul de bilet căruia I se
4.1 4.2
potriveşte fiecare mesaj
recuperare/Ameliorare exercitiul Aprecieri verbale
AVAP 1.2 / Organizare:
 Realizarea, la alegere, a unui afiş potrivit Dezvoltare
cu una dintre imaginile date individuală
Vineri
31 mai MEM – 2.1  Gruparea unor forme/corpuri geometrice Materiale:
2.2 3.1 6.2 6.3 după criterii date; Evaluare Fise de evaluare Evaluare scrisă
6.4  Rezolvarea unor situaţii problematice Procedurale:

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina


reale prin utilizarea operaţiilor de adunare exercițiul,
AVAP 1.2 2.3 şi scădere în concentrul 0-1000, respectiv Organizare:
de înmulţire şi împărţire în concentrul 0- Individual
100
 Măsurarea capacităţii unor obiecte şi
exprimarea acesteia în mililitri;
 Exerciţii de transformare a kilogramelor
în grame, a metrilor în cm şi mm,a litrilor
în mililitri

Adunarea şi scăderea în limitele 0-1000,


folosind bancnotele şi monedele învăţate

 Poziţionarea acelor ceasului pe baza unei


cerinţe date şi citirea orei indicate, folosind
pasul de 5 minute (ora 8 fix, ora 9 şi un
sfert/15 minute, ora 10 şi jumătate/30 de
minute, ora 7 şi 20 de minute etc.);
AVAP Materiale:
2.2; 2.3; 2.4 Bloc desen, acuarele, Observare
2.5 2.6  Discuţii.Însemnătatea zilei de 1 Iunie carioca, culori Apreciere globală
 Realizarea unor desene, colaje pe tema 1 Procedurale: si individuală
1 IUNIE Ziua copilului
CLR 1.4 Iunie conversaţia, explicaţia,
MM 1.3 exercițiul, observaţia Expunerea
Organizare: lucrărilor
frontal, individual
Ed fizică

Clasa a II- a An şcolar 2018 -2019 Prof.înv.primar Nistor Alina- Florina

S-ar putea să vă placă și