Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE PSIHOPEDAGOGICĂ

I. DATE PERSONALE

Numele si prenumele elevului: Goţea Alexandru -Andrei


Clasa: I
Data nasterii: 17.08.2010
Şcoala Gimnazială Drăgăneşti
Domiciliul: Localitatea Drăgăneşti, sat Drăgăneşti

DEZVOLTARE FIZICĂ

Are motricitate slabă, de exemplu, atunci când trebuie să- şi scoată caietele din ghiozdan îi
ia mai mult timp decât celorlalţi colegi, se îmbracă mai greu, execută într-un ritm lent mişcările
la educaţie fizică ; pentru un copil de vârsta lui nu este prea bine dezvoltat, iar ţinuta este de
multe ori neîngrijită.

PARTICULARITĂŢI ALE COMPORTAMENTULUI ELEVULUI ÎN SITUAŢII CONCRETE:

1. Comportamentul elevului în activitatea de învăţare:


Nivelul general de pregătire şi dezvoltare la intrarea în scoală: slăbuţ, cu instabilitate şi
lipsă de putere de concentrare în timpul orelor. Toate acestea sunt şi din cauza faptului că a
frecventat grădiniţa un singur an, grupa mare şi din spusele doamnei educatoare, acesta lipsea
de la ore destul de des.
De la începutul anului şcolar, 2017- 2018, elevul lipseşte în fiecare săptămână 1-2 zile
consecutiv, chiar şi 3, motiv pentru care acesta înregistrează multe lacune în învăţare.
Inteligenţa este sub limita normalului , capacitate slabă la efort în general, de concentrare în
special, nu poate urmări activitatea prezentată de învăţătoare. Lucrează atât timp cât
învăţătoarea se află lângă el, după aceea nu mai participă la activitate şi oboseşte repede.
Recunoaşte cifrele până la 10, dar nu reuşeşte să efectueze adunări, scăderi, iar în ce priveşte
literele nu le recunoaşte, nu le scrie.
Are momente când pare absent, trebuie să fie strigat de mai multe ori până răspunde.
Limbajul este slab dezvoltat, se remarcă printr-o vorbire încetinită, greu de urmărit.
În cadrul activităţilor practice am observat că este mai atent, lucrează îngrijit, organizat,
nu îi deranjează pe ceilalţi colegi. Disciplina pentru care manifestă interes şi aptitudini este
,,Arte vizuale şi abilităţi practice’’.
Elevul vine cu temele nefăcute la şcoală, iar părinţii nu au luat niciodată legătura cu
învăţătoarea pentru a se interesa de situaţia la învăţătură , de comportamentul copilului. Dânşii
au fost solicitaţi să vină la şcoală, de mai multe ori, însă, nu au făcut acest lucru.

Comportamentul elevului în relaţie cu:


a) Învăţătoarea: este respectuos şi nu a făcut niciun fel de probleme până în momentul de
faţă, cu toate acestea, o mare dificultate este aceea că uneori oricât ai încerca nu poţi
să scoţi nicio vorbă de la el.
b) Colectivul: Este un copil retras, timid, introvertit, vorbeşte foarte puţin cu colegii, în
pauză stă în bancă şi nu se joacă cu nimeni.
c) Colegii: manifestă atitudine de buna înţelegere, sensibilitate, colegialitate.

PARTICULARITĂŢI ALE FACTORILOR PSIHICI COGNITIVI

1. Spiritul de observaţie: foarte puţin dezvoltat.


2. Reprezentările: nivel de dezvoltare bun pentru reprezentările vizuale şi auditive.
3. Atenţia: nu se poate concentra prea mult asupra unui lucru; nu poate sta atent decât foarte
putin timp la ceva, este atras de orice lucru din mediu care îi perturbă activitatea;
4. Memoria: vizuală, auditivă, de scurtă durată;
5. Imaginaţia: forme - reproductiv; domenii în care se manifestă: arta.
6. Gândirea: operaţii: analiza, sinteza, comparaţia - foarte slabe.
7. Limbajul: vocabular sărac, necultivat, exprimarea greoaie.
8. Nivelul de inteligenţă: foarte scăzut ( capacitate de întelegere slabă, nu are capacitatea
de a desprinde esenţialul, de a sistematiza , de a stabili legături).

PARTICULARITĂŢI ALE FACTORILOR PSIHICI NONCOGNITIVI

1. Afectivitatea: emotiv, neîncrezător în forțele proprii.


2. Voinţa: lucrează doar atunci când este cineva lângă el. Uneori, am observat că se
manifestă prin încăpăţânare. De exemplu, dacă îi cer să deschidă caietul pentru a lucra nu face
acest lucru, pur şi simplu aşteaptă ca cineva să îl ajute.
3. Motivaţia: nu are motivaţie.
4. Deprinderile: intelectuale foarte slabe.
PARTICULARITĂŢI ALE FACTORILOR DE PERSONALITATE
1. Temperamentul:
a) tipul predominant flegmatic;
b) forţa: nu are capacitate de efort intelectual, nu este rezistent la oboseală;
c) mobilitate: nu are capacitatea de a se adapta rapid la împrejurări noi, nu are o mobilitate
verbală;
d) echilibru: nu are stăpânire pe sine.
2. Firea: intravertită ( închisă, necomunicativă, nesocială).
3. Trăsături de caracter în devenire:
a) atitudinea faţă de societate si oameni: stare de absenţă, dezinteres.
b) atitudinea faţă de muncă: este lipsit de motivaţie, nu are iniţiativă.
c) atitudinea faţă de sine: neîncrezător în forțele proprii, foarte timid.

S-ar putea să vă placă și