Sunteți pe pagina 1din 2

Degrees of Comparison

 There are 3 degrees of comparison: positive degree, comparative degree and


superlative degree.

Positive Comparative Superlative


nice nicer (the) nicest
beautiful more beautiful (the) most beautiful

1. POZITIVE DEGREE: când vorbim doar despre o persoană sau un lucru.


Eg: The house is big.

2. COMPARATIVE DEGREE: când comparăm două sau mai multe persoane / lucruri.
Eg: My house is bigger than his.

3. SUPERLATIVE DEGREE: cel mai mare grad de comparație.


Eg: My house is the biggest.

RULES
I. Adjectivele formate din 1 silabă adaugă la final -ER sau -EST.
Adjectivele formate din 1 silabă terminate in E adaugă la final -R sau -ST.
Unele adjective dublează consoana finala.

Small – smaller – smallest


Nicer – nicer – nicest
Big – bigger – biggest

II. Unele adjective formate din 2 silabe adaugă -ER sau -EST.
Dacă adjectivul se termină in Y, acesta se transformă în I -> -IER, -IEST.
Adjectivele terminate în -FUL, -LESS, -ING, -ED formează gradele de comparație cu
MORE și MOST
Unele adjective formate din 2 silabe primesc MORE sau MOST (modern, normal,
famous, correct)

Narrow – narrower – narrowest


Happy – happier – happiest
Useful – more useful – most useful
Boring – more boring – most boring
Modern – more modern – most modern

1
III. Adjectivele formate din 3 sau mai multe silabe primesc MORE sau MOST.

Dangerous – more dangerous – most dangerous

ADJECTIVE NEREGULATE

 Good – better – best


 Bad – worse – worst
 Little – less – least
 Much / many – more – most
 Far – farther/further – farthest
 Late – later – last / latest
 Old – older/ elder – oldest/eldest