Sunteți pe pagina 1din 2

Ziua C. s.

Detalii de conținut Activităţi integrate/activităţi de învăţare Resurse Evaluare

VINERI CLR- Întâlnirea de dimineaţă- prezenţa, Materiale: manual, caietul elevului, fişe de Observarea
18.01. 1.1,1.2 La circ Sunetul şi grupul
noutăţi,calendarul; lucru sistematică
2019 , litere (de tipar
- construirea şi de după imagini date
de enunţuri Procedurale: conversaţia, metoda fonetică
Sunetul şi grupul - identificarea cuvintelor care conțin grupul de analitico-sintetică, explicaţia, exerciţiul,
1.3,1.4 litere (de tipar şi litere ci metoda globală, lingvistică, demonstraţia,
2.1,2.2 de - despărţirea cuvintelor în silabe jocul didactic, joc de rol
2.3,2.4 - colorarea unor obiecte care conțin grupul de litere Forme de organizare frontală, activităţi în
mână): ci / Ci
3.1,3.3 ci echipă, activitate individuală
4.1., - copieri, transcrieri, dictări Temporale: 1 h
4.2. - asocierea sunetului ci cu grupul de litere ci/ Ci
Scrierea - citirea în ritm propriu a silabelor,
AVAP cuvintelor ce a cuvintelor şi a propoziţiilor
2.3 conţin grupul de - scrierea grupului de litere ci / Ci şi a unor
litere ci cuvinte ce conţin acest grup de litere
- confecţionarea literelor din plastilină
Oferirea de - ordonarea cuvintelor pentru a obține propoziții
informaţii despre - ordonarea propozițiilor pentru a obține un text
circ - realizarea acordului gramatical dintre subiect şi
predicat (fără terminologie)
MM Melodia - marcarea structurii ritmice a cântecului, prin Resurse materiale: Apreciere
2.1, Sunete înalte/joase acompaniamentul cu jucării muzicale (tobiţe, CD-player,PC, videoproiector, , imagini cu globală
3.1 trianglu, maracas, clopoţel, tamburină, lemne) sau vioară, copii ce cântă la vioară/tobe Apreciere
3.2 a percuţiei corporale (bătăi din palme, bătăi ale Resurse procedurale: individuală
DP degetului în bancă, cu bătăi pe genunchi) conversaţia, exerciţiul, jocul didactic
1.1. Cântec: Cântec de iarnă -audierea cântecului şi Forme de organizare:
învăţarea acestuia, după auz. activitate frontală, individuală, pe grupe
-Joc-concurs „Micii interpreţi”;
-desen: imagini suggestive după versuri.
-desen: colorează imaginile corespunzătoare
versurilor cântecului după codul cuvintelor.
AVAP Oaia( decupare, - numirea materialelor, instrumentelor şi tehnicilor Resurse materiale:hârtie colorată, lipici, Probă
lipire, pensulaţie – utilizate; foarfece, șablon, acuarele /creioane/carioci, vată practică
1.1 forme neregulate - gruparea unor instrumente şi materiale în funcţie Resurse procedurale:
1.3 de domeniu (aceasta foloseşte la desen, pictură, conversaţia, explicaţia, demonstrația, munca Observarea
2.1 modelaj, construcţii, confecţii, foto-video); independentă, Turul galeriilor sistematică
2.3 -folosirea liniei şi punctului cu scop decorativ; Forme de organizare a colectivului: frontal,
-realizarea jucăriilor. individual
-realizarea construcției;
-scriere de litere, silabe pe: ,,Cățelul hazliu”.

CLR
2.1