Sunteți pe pagina 1din 3

Departamentul AUTOVEHICULE RUTIERE Student .....................................

Laborator DINAMICA AUTOVEHICULELOR Grupa ................ Data ...............

LDA 6
Mecanica pneului – aplicații

6.1. Scopul lucrării


Verificarea nivelului de cunoștințe acumulate de studenți și lămurirea neclarităților
legate de lucrările de laborator efectuate până în prezent.

6.2. Aplicații teoretice/analitice


6.2.1. Deformații statice ale pneului de automobil ( radiale, longitudinale, laterale, de
virare și torsionale ).Schițe explicitative și rigidități.

6.2.2. Desenați și explicați distribuția de tensiuni normale la sol,în plan longitudinal,din


pata de contact a pneului,pentru roata statică,condusă,motoare și frânată.Precizați și justificați
poziția rezultantei Zr a acestor tensiuni.

6.2.3. Desenați și explicați distribuția de tensiuni tangențiale la sol,în plan longitudinal,din


pata de contact a pneului,pentru roata statică,condusă,motoare și frânată.Precizați și justificați
poziția și orientarea rezultantei Xr a acestor tensiuni.În cazul roții motoare / frânate precizați
cazul în care ,în pata de contact a pneului , apar alunecări parțiale și totale.

6.2.4. Determinați componentele reacțiunii tangențiale Xr la roata condusă motoare și


frânată. Stabiliți condiția de înaintare a acestor roți.

6.2.5. Definiți alunecarea relativă dintre pneu și cale.Desenați planul vitezelor unei roți
rigide rulând pe o cale nedeformabilă ,în 3 cazuri – roată condusă,roată motoare și roată
frânată.Definiți și arătați mărimea razelor dinamice și de rulare ale pneului.

6.2.6. Definiți și desenați caracteristica de rulare a pneului de automobil.Precizați


domeniile de rulare și factori de influență.

6.2.7. Aderența dintre pneu și calea de rulare.Elipsa de aderență.

6.2.8. Explicați apariția fenomenului de acvaplanare.Desenați zona petei de contact a


pneului în această situație.
6.3. Aplicații numerice
6.3.1. Pneul 7,5-20 este încărcat static cu sarcina normală Gr=1250 daN . Cunoscând
presiunea aerului din pneu pa=4,5 bar și rigiditatea radială a pneului kz=54 daN/mm,se cere să
se calculeze valoarea razei statice a pneului (se consideră ρna≈1).

6.3.2. Care este raza de rulare în cazul unei roți echipate cu anvelopa 250/65 R 20
140/145 J, cunoscând coeficientul de deformare a pneului λp=0,946 ?

6.3.3. Un autoturism este echipat cu anvelope 205/55 R 17 92 H. Care este viteza


automobilului,în km/h,dacă turația motorului este n=2500 min -1? Se cunosc – raportul de
transmisie al schimbătorului de viteze iSV=0,83 și cel al transmisiei principale i0=4,2 , iar
coeficientul de deformare a pneului este λp=0,96.

6.3.4. La o anvelopă 14/80 R 20 ,cu încărcarea radială Fz=3800 daN,se aplică un moment
motor Mr=250 daNm. Cunoscând Ir=1,4 daNms2, mr=99kg, f=0,02, kz=74daN/mm și
(dv/dt)=1,1m/s2 , se cere să se determine reacțiunea logitudinală din lagărul roții ( Xl ).

6.3.5. La o anvelopă 295/80 R 22,5 , cu încărcarea radială Fz=3200 daN ,se aplică un
moment de frânare Mfr=975 daNm.Cunoscând Ir=1.4 daNms2 , f=0,013 și (dv/dt)=-3,5m/s2 , se
cere să se verifice dacă roata se blochează , știind că frânarea are loc pe un drum cu ϕx=0,70 ,iar
rigiditatea radială a pneului este kz=80 daN/mm.

6.3.6. Un autovehicul este supus încercării pe un stand cu rulouri,pe care se află roțile din
spate motoare.În același timp,pe unul din rulouri se află montată o roată suplimentară ( roata a
5-a )care rulează practic fără alunecare ,raza ei fiind r0=0,460m. În timpul încercării se măsoară
turația roții motoare , nr=520 rot/min , turația roții a 5-a , nr0=600 rot/min și forța la cârligul de
reținere a autovehiculului pe stand,Fcr=160 daN.Cunoscând randamentul transmisiei , ɳt=0,92,
să se determine puterea motorului autovehiculului și raza de rulare a roții motoare. Se mai
cunosc, Zr=3800 daN și f=0,020.

Indicație: Alunecarea relativă este dată de relația ar=(nr0-nr)/nr0

6.3.7. Un pneu 9,00 – 20 este încărcat cu sarcina radial Fz=1750 daN,unghiul la centru, în
plan longitudinal,corespunzător petei de contact fiind 2θ0=20o ,iar lățimea petei de contact fiind
bp=185 mm.Cunoscând valoarea coeficientului de frecare dintre anvelopă și cale μ=0,8 ,se cere
să se determine valoarea momentului de virare pe loc, Mβ , atunci când pneul începe să se
rotească față de cale.Se cere să se determine și unghiul de virare elastică a pneului,β,cunoscând
rigiditatea la virare elastică pe loc , kβ=2,5 daNm/grd.

Indicație: Ffr=μ∙Fz ; dFfr=μ∙dFz=μ∙p∙dA ;

dMfr=dFfr∙ρ => Mfr=μ∙pʃρ∙dA=Mβ ,

unde p este presiunea medie din pata de contact a pneului , în daN/cm2;

ρ - distanța unui punct din pata de contact a pneului față de

centrul petei, în cm.

6.4. Rezolvarea cerințelor de la 6.2 și 6.3