Sunteți pe pagina 1din 7

SISTEME DE SUSȚINERE ŞI CONDUCEREA

ZMEURULUI PE ȘPALIERI
Zmeurul este arbustul fructifer care în condiţii optime de cultură poate oferi cultivatorilor
peste 12-15 tone de fructe/hectar şi profituri ridicate.

CONDUCEREA ŞI PALISAREA ZMEURULUI

Tulpinile majorităţii soiurilor de zmeur fiind


destul de lungi, subţiri şi cu ţesuturile mecanice slab dezvoltate, nu sunt capabile să se
autosusţină şi să asigure integritatea plantelor şi a fructelor, mai ales sub acţiunea vântului sau
a ploilor din timpul verii.
Pentru evitarea acestor neajunsuri şi pentru a le expune mai bine la lumină, tulpinile sunt
susţinute pe spalier şi din ce în ce mai puţin pe araci.

Mijloacele de susţinere (aracii şi spalierul) se fixează în plantaţii, obişnuit la începutul


anului doi de la plantare. Pe măsura creşterii drajonilor, din timp în timp, odată cu înlăturarea
prisosului de tulpini tinere se face şi palisatul tulpinilor ce vor alcătui tufa. Palisatul va
precede întotdeauna lucrările solului pentru ca acestea să se execute uşor şi să nu se rănească
tulpinile.
Există mai multe metode de susţinere, aşa cum s-a arătat la sistemele de cultură. Cel alcătuit
din stâlpi de lemn sau prefabricate şi cu 2 sau 3 fire duble de sârmă orizontale, la distanţa de
40-60 cm una de alta, se pare că este cel mai potrivit sistem. Pe suprafeţe mici, acolo unde
materialul lemnos este la îndemână se poate folosi şi arăcitul cu mai multe variante: cea
obişnuită, cea în evantai, cea cu trei araci în locul tufei ş.a.m.d.

Sistemele de cultură şi distanţele de plantare.


În cultura zmeurului se utilizează două sisteme: cultura în tufe (grup) şi cultura în benzi.

1. CULTURA ÎN BENZI
Cel mai utilizat sistem de cultură la zmeur în Europa şi în Romania este culura sub forma de
benzi susţinute pe spalieri.
A. CULTURA PE SPALIERI CU 2 RÂNDURI DE SÂRME
Este cel mai practicat sistem de conducere la zmeur.

Susţinerea pe spalier se face prin plantarea la


250-300 cm distantă între rânduri, în funcţie de modul de întreţinere a culturii (mecanizat cu
tracorului, cu utilaje de gabarit mic sau hipo) sau 200 cm la întreţinere manuală şi 50-60 cm
între plante pe rând. La capetele rândurilor şi apoi pe rând, la distanţa de 10-12 m, se fixează
stâlpii pe care se montează T-uri distanţiere de 40-50 cm de care apoi se prind sârmele
spalierului.
Stalpii pot sa fie de lemn de salcâm sau alt lemn drept cu diametrul 12-15 cm sau din beton
8*6, 8*8 sau teava diametru 50 mm şi lungime 250 cm din care 50-60 cm vor fi introduşi în
pământ.

Pentru susţinerea plantelor de zmeur


cel mai frecvent se folosesc 2-3 randuri de sârme aşezate astfel pe stâlpi:
-primul T la 60-80 cm de la sol

-al doilea la 60 cm de primul

-al treilea (opţional la soiuri foarte viguroase) la 40-50 cm fata de al doilea

Distanţierele (T-urile) pot fi confecţionate din lemn (leţuri 3*5 cm) sau cornieri metalici sau
alte materiale.
B. SPALIERI CU UN SINGUR RÂND DE SÂRME

Ca formă intensivă de cultură a zmeurului se


foloseşte tot mai mult cultura pe spalieri cu un singur rând de sârme.
În acest sistem zmeurul se poate planta la 200-250 cm între rânduri şi 40-50 cm între plante pe
rând. În fiecare an plantele se vor rări mai drastic chiar pe parcursul anului când răsar drajoni
noi astfel să rămănă pe rand 6-8 plante care poarta fructe si tot ataţia drajoni noi răsăriţi care
vor produce anul viitor. De obicei sistemul de fertilizare este controlat prin picurare şi astfel
se obţin fructe mai mari care se recoltează mai uşor datorită desimii mai mici a plantelor.

Palisarea se face pe 3-4 randuri de sârmă distantate la 40 cm una de cealaltă şi faţă de sol. În
acest caz este indicată legarea fiecărei plante de sârme toamna când se fac tăierile plantelor
uscate.

Deasemenea în acest sistem de cultură stalpii ar trebui să fie mai deşi (7-8 m) pentru
susţinerea încărcăturii de fructe.
C. SPALIERI CU DOUĂ RÂNDURI DE STÂLPI
Pentru suprafeţe mai mici se utilizează şi un spalier format din două rânduri de stâlpi, de 40-
50 cm, de o parte şi de alta a benzii de zmeur, fiecare spalier având numai o sârmă fixată în
zona de vârf a tulpinilor, şi are rolul de a susţine tulpinile răsfirate în zona benzii nepermiţând
căderea lor către interval şi asigurarea unei bune iluminări a tulpinilor fructifere sau a unui
stâlp pe mijlocul benzii, în capătul lui fiind fixată o stinghie în formă de „T“ de care sunt
fixate sârmele.

Avantajul mare a acestui sistem constă în buna expunere a plantelor şi fructelor şi ca urmare
producţia are o calitate foarte bună. Acest sistem de cultură este folosit în grădini, când se
plantează un singur rând. Tulpinile tufei se distribuie uniform în spaţiu, sunt bine însorite,
tăiatul şi recoltatul se fac uşor, iar recoltele sunt mari şi de calitate. Mecanizarea lucrărilor
solului se efectuează într-un singur sens, în lungul rândurilor.
D. CULTURA ÎN FORMĂ DE GARD VIU
Cultura în benzi are şi o variantă puţin practicată – cultura în formă de gard. Plantarea se face
la aceleaşi distanţe ca şi la sistemul în benzi, dar tulpinile se ciupesc la înălţimea de 90-100
cm pentru a fi mai puternice şi a nu mai apela la mijloace de susţinere. Tulpinile sunt dese pe
rând, stau liber, ca un gard viu. Recoltele sunt destul de mici, fiind un sistem nerecomandat în
cultură şi fiind folosit de unii mici producători de fructe.
2. CULTURA ÎN TUFE.

Prin acest sistem, zmeurul se cultivă sub formă de tufe alcătuite din 8-10 sau
mai multe tulpini. Sistemul acesta de cultură dă posibilitatea ca îngrijirea plantelor să se facă
în bune condiţii, după specificul biologic de creştere şi rodire al fiecărui soi. Se cunosc mai
multe variante ale acestui sistem, în funcţie de modul de susţinere a plantelor.
SUSŢINEREA PE ARACI.
În cadrul acestei variante, zmeurul se plantează la distanţă de 150-160 cm în toate sensurile,
plantând într-un grup 4 plante în aşa fel încât să nu fie înghesuite, iar în mijloc se fixează un
arac lung de 1,5-2 m şi suficient de gros. Tulpinile fiecărei tufe se leagă de arac prin 1-2
locuri distanţate unul de altul, evitându-se umbrirea lor reciprocă.

Mecanizarea lucrărilor solului se poate face numai cu utilaje de gabarit mic, în ambele
sensuri, dar de obicei se lucrează manual sau hipo. Este un sistem aproape abandonat,
datorită utilizării unui volum mai mare de forţă de muncă la unitatea de suprafaţă.
Pentru a valorifica mai bine spaţiul dintre tufe şi a expune tulpinile la lumină se practică şi
conducerea zmeurului în formă de evantai, prin conducerea tulpinilor de o parte şi de alta a
tufei şi legarea lor de tutori la diferite înălţimi. Tufele împărţite în două pe rând se leagă la
diferite înălţimi jumătate la un arac, iar cealaltă jumătate la celălalt arac.

IMAGINI SISTEM DE SUSTIERE ZMEUR PE SPALIERI