Sunteți pe pagina 1din 2

FIȘĂ DE LUCRU

CLASA A VI-A

1. Identifică adjectivele propriu-zise și adjectivele provenite din verbe la participiu


din textele de mai jos, prelucrate după George și cheia secretă a Universului de
Lucy și Stephen Hawking:
a. Cometele sunt niște bulgări mari, murdari și nu foarte rotunzi, care se mișcă în
jurul Soarelui. Ele sunt alcătuite din elemente provenite din stele explodate cu
mult înainte de nașterea Soarelui. Când se apropie de soare, gheața de pe comete
ajunge în stare gazoasă și eliberează praful blocat în ea. Praful respectiv este
probabil cel mai vechi praf din Întregul Sistem Solar.
b. Singurul român care a zburat în spațiul cosmic este Dumitru Prunariu.
c. Astronautul Neil Armstrong este celebru.
d. Costumele astronauților erau grele.
e. O călătorie în spațiu este fascinantă pentru copii.

2. Analizează adjectivele identificate la exercițiul nr. 1, conform tabelului de mai


jos:
Adj. Felul Subst. Nr. Gen Caz Grad Funcție
determina sintactică
t
3. Clasifică următoarele adjective după criteriul flexiunii (variabile, invariabile) :
acru, gălbui, greu, larg, limpede, nou, perspicace, românesc, roz, straniu, verde, vechi.

Adj. variabile Adj.


invariabile

4. Realizează acordul adjectivelor date cu substantivele din text:


Câţiva nori……………erau pe cerul primăvăratic. O dată cu primele raze de soare,
……..……copii încep ….… lor jocuri. Veselia…….………vârstei îi face să uite de
sfaturile………..……ale părinţilor.

zglobiu, hazliu,
cenuşiu, grijuliu,
propriu

5. Ex 5/129
6. Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate din următoarele enunțuri.
Nouă ne place muzica. Colega nouă este silitoare. Nouă copii au participat la concursul de
înot.

7. Alcătuieşte propoziţii în care adjectivul luminos să aibă funcţie sintactică de:

 Atribut
adjectival………………………………………………………………………………….
 Nume
predicativ…………………………………………………………………………………..