Sunteți pe pagina 1din 36

Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 45

CAPITOLUL 2
ANALIZA STRUCTURILOR PRIN METODA ELEMENTULUI FINIT
CU PROGRAMUL MARC-MENTAT

2.1. Model FEM-3D, placă izotropă, analiză statică

Pentru placa izotropă din fig.2.1.a să se determine deformaţiile şi starea de tensiuni,


printr-o analiză FEM statică.
• În fig.2.1.a,c se precizează geometria modelului, caracteristicile de material, condiţiile de
margine şi încărcarea exterioară statică.
• În fig.2.1.b,c se prezintă modelul 3D-FEM, având 100 elemente de placă şi membrană
SHELL QUAD4 (LAYER=3) şi 121 noduri.
• În fig.2.1.d,e se prezintă rezultatele analizei FEM: deformaţii şi starea de tensiuni în placa
izotropă.
• În tab.2.1 se prezintă listingul comenzilor pentru analiza numerică FEM cu programul
Marc-Mentat, a modelului de placă izotropă.

Fig.2.1.a
46 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.1.b

Fig.2.1.c
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 47

Fig.2.1.d

Fig.2.1.e
48 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Tab.2.1
Version : Marc Mentat
*change_directory D:\marc_jobs
*save_as_model D:\marc_jobs\placa.mud yes

*add_nodes
0
0
0
1000
0
0
1000
1000
0
0
1000
0
*fill_view
*set_element_class quad4
*add_elements
1
2
3
4
*sub_divisions
10,10,1
*subdivide_elements
1
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
5
*geometry_name
s5
*add_geometry_elements
all_existing
*material_type mechanical:isotropic
*material_value isotropic:youngs_modulus
2.1e+5
0.3
*material_name
steel
*add_material_elements
all_existing
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof x
*apply_dof y
*apply_dof z
*apply_dof rx
*apply_dof ry
*apply_dof rz
*add_apply_nodes
1 2 14 25 36 47 58 69 80 91 102
3 113 114 115 116 117 118 119 120 121
4 24 35 46 57 68 79 90 101 112
5 6 7 8 9 10 11 12 13
2
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 49

*apply_name
disp
*new_apply
*apply_type face_load
*apply_value p
0.01
*add_apply_faces
1:0 2:0 3:0 4:0 5:0 6:0 7:0 8:0 9:0 10:0 11:0 12:0 13:0 14:0 15:0 16:0
17:0 18:0 19:0 20:0 21:0 22:0 23:0 24:0 25:0 26:0 27:0 28:0 29:0 30:0 31:0
32:0 33:0 34:0 35:0 36:0 37:0 38:0 39:0 40:0 41:0 42:0 43:0 44:0 45:0 46:0
47:0 48:0 49:0 50:0 51:0 52:0 53:0 54:0 55:0 56:0 57:0 58:0 59:0 60:0 61:0
62:0 63:0 64:0 65:0 66:0 67:0 68:0 69:0 70:0 71:0 72:0 73:0 74:0 75:0 76:0
77:0 78:0 79:0 80:0 81:0 82:0 83:0 84:0 85:0 86:0 87:0 88:0 89:0 90:0 91:0
92:0 93:0 94:0 95:0 96:0 97:0 98:0 99:0 100:0
2
*apply_name
pressure
*save_model
*show_view 4
*fill_view

*loadcase_type static
*loadcase_value nsteps
1
*save_model
*job_class mechanical
*add_job_loadcases lcase1

*job_option elastic:on
*add_post_tensor stress
*post_eq_all_layers stress
*add_post_var von_mises
*post_eq_all_layers von_mises
*job_param layers
3
*save_model

*update_job
*submit_job 1
*monitor_job

*post_open_default
*post_next
*set_deformed both *find_solid_outline
*set_automag on
*post_value Equivalent Von Mises Stress Layer 1
*post_contour_bands
*fill_view

*quit yes
50 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

2.2. Model FEM-2D, guseu, analiză statică

Pentru elementul structural plan tip guseu, din fig.2.2.a, să se determine deformaţiile şi
starea de tensiuni, printr-o analiză FEM statică.
• În fig.2.2.a,c se precizează geometria modelului, caracteristicile de material, condiţiile de
margine şi încărcarea exterioară statică.
• În fig.2.2.b,c se prezintă modelul 2D-FEM, având 72 elemente de membrană SHELL
QUAD4 (LAYER=1) şi 91 noduri.
• În fig.22.d,e se prezintă rezultatele analizei FEM: deformaţii şi starea de tensiuni a guseului.
• În tab.2.2 se prezintă listingul comenzilor pentru analiza numerică FEM cu programul
Marc-Mentat, a modelului FEM-2D guseu .

Fig.2.2.a
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 51

Fig.2.2.b

Fig.2.2.c
52 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.2.d

Fig.2.2.e
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 53

Tab.2.2
| Version : Marc Mentat
*change_directory D:\marc_jobs
*save_as_model D:\marc_jobs\guseu.mud yes

*add_nodes
900
0
0
0
0
0
0
900
0
900
300
0
600
600
0
300
900
0
*fill_view
*set_element_class quad4
*add_elements
4
5
2
1
5
6
3
2
*sub_divisions
6,6,1
*subdivide_elements
1
2
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*save_model
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
5
*geometry_name
s5
*add_geometry_elements
all_existing
*material_type mechanical:isotropic
*material_value isotropic:youngs_modulus
2.1e+5
0.3
*add_material_elements
all_existing
*material_name
steel
*save_model
54 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

*apply_type fixed_displacement
*apply_dof x
*apply_dof y
*apply_dof z
*apply_dof rx
*apply_dof ry
*apply_dof rz
*add_apply_nodes
2 3 58 65 72 79 86
2
*apply_name
disp
*new_apply
*apply_type point_load
*apply_value y
-1000
*add_apply_nodes
1 4 7 8 9 10 11
2
*apply_name
forces
*save_model
*loadcase_type static
*loadcase_value nsteps
1
*save_model

*job_class mechanical
*add_job_loadcases lcase1
*job_option elastic:on
*add_post_tensor stress
*post_eq_all_layers stress
*add_post_var von_mises
*post_eq_all_layers von_mises
*job_param layers
3
*save_model

*update_job
*submit_job 1
*monitor_job

*post_open_default
*post_next
*set_deformed both *find_solid_outline
*set_automag on
*post_value Equivalent Von Mises Stress Layer 2
*post_contour_bands
*fill_view

*quit yes
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 55

2.3. Model FEM-2D, membrană cu gaură de uşurare, analiză statică

Pentru elementul de membrană cu gaură de uşurare, din fig.2.3.a, să se determine


deformaţiile şi starea de tensiuni, printr-o analiză FEM statică.
• În fig.2.3.a,d,e se precizează geometria modelului, caracteristicile de material, condiţiile
de margine şi încărcarea exterioară statică.
• În fig.2.3.b,c se prezintă modelul 2D-FEM în două variante de generare a mesh-ului,
având 72 / 108 elemente de membrană SHELL QUAD4 (LAYER=1) şi 96 / 144 noduri.
• În fig.2.3.f,g se prezintă rezultatele analizei FEM: deformaţii şi starea de tensiuni în
membrană.
• În tab.2.3.a,b se prezintă listingul comenzilor pentru analiza numerică FEM cu programul
Marc-Mentat, a modelului FEM-2D membrană cu gaură de uşurare, în cele două variante
de generare a mesh-ului.

Fig.2.3.a
56 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.3.b

Fig.2.3.c
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 57

Fig.2.3.d

Fig.2.3.e
58 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.3.f

Fig.2.3.g
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 59

Tab.2.3.a
| Version : Marc Mentat
*change_directory D:\marc_jobs
*save_as_model D:\marc_jobs\hole1.mud yes
*add_nodes
0 0 0
2000 0 0
2000 2000 0
0 2000 0
*fill_view
*set_element_class quad4
*add_elements
1 2 3 4
*sub_divisions
2,2,1
*subdivide_elements
1
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*refine_node
7
1 3 4 2
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*set_curve_type circle_cr
*add_curves
1.000000000000e+003 1.000000000000e+003 0.000000000000e+000
500
*remove_elements
1 7 10 4
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*save_model
*sub_divisions
1,3,1
*subdivide_elements
2 5 6 7 8 3 4 1
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*attach_nodes_curve
1
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 24 25 26 31 32 33 34 39 40 41 42 47 48
2
*sub_divisions
3,1,1
*subdivide_elements
all_existing
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*save_model
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
60 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

5
*add_geometry_elements
all_existing
*geometry_name
s5
*material_type mechanical:isotropic
*material_value isotropic:youngs_modulus
2.1e+5
0.3
*add_material_elements
all_existing
*material_name
steel
*save_model
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof x
*apply_dof y
*apply_dof z
*apply_dof rx
*apply_dof ry
*apply_dof rz
*add_apply_nodes
1 4 5 19 20 29 30
2
*apply_name
disp
*new_apply
*previous_apply
*next_apply
*apply_type point_load
*apply_value x
1428.571429
*add_apply_nodes
2 3 8 37 38 43 44
2
*save_model
*loadcase_type static
*loadcase_value nsteps
1
*save_model
*job_class mechanical
*add_job_loadcases lcase1
*job_option elastic:on
*add_post_tensor stress
*post_eq_all_layers stress
*add_post_var von_mises
*post_eq_all_layers von_mises
*job_param layers
3
*save_model
*update_job
*submit_job 1
*monitor_job
*post_open_default
*post_next
*set_deformed both *find_solid_outline
*set_automag on
*post_value Equivalent Von Mises Stress Layer 2
*post_contour_bands
*fill_view
*quit yes
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 61

Tab.2.3.b
| Version : Marc Mentat
*change_directory D:\marc_jobs
*save_as_model D:\marc_jobs\hole2.mud yes

*add_nodes
0 0 0
2000 0 0
2000 2000 0
0 2000 0
*fill_view
*set_element_class quad4
*add_elements
1 2 3 4
*sub_divisions
2,2,1
*subdivide_elements
1
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*set_curve_type circle_cr
*add_curves
1.000000000000e+003 1.000000000000e+003 0.000000000000e+000
500
*save_model
*subdivide_elements
all_existing
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*remove_elements
4 10 13 7
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*save_model
*sub_divisions
3,1,1
*subdivide_elements
3 7 10 6
2
*sub_divisions
1,3,1
*subdivide_elements
4 2 11 9
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*attach_nodes_curve
1
11 12 13 15 17 19 20 22 26 28 29 31 34 36 37 39 43 44 47 48 49 50 53 54
2
*sub_divisions
3,1,1
*subdivide_elements
22 21 20 19 18 17 23 24 25 26 27 28
2
62 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*sub_divisions
1,3,1
*subdivide_elements
5 6 7 11 12 13 15 16 14 10 9 8
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*sub_divisions
3,3,1
*subdivide_elements
3 4 2 1
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*save_model
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
5
*geometry_type mech_three_shell
*add_geometry_elements
all_existing
*geometry_name
s5
*save_model
*material_type mechanical:isotropic
*material_value isotropic:youngs_modulus
2.1e+5
0.3
*add_material_elements
all_existing
*material_name
steel
*save_model
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof x
*apply_dof y
*apply_dof z
*apply_dof rx
*apply_dof ry
*apply_dof rz
*add_apply_nodes
1 4 5 9 14 41 42 45 46 113 114 121 122
2
*apply_name
disp
*new_apply
*apply_type point_load
*apply_value x
769.2307692
*add_apply_nodes
2 3 8 21 24 51 52 55 56 135 136 143 144
2
*apply_name
force
*save_model
*loadcase_type static
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 63

*loadcase_value nsteps
1
*save_model
*job_class mechanical
*add_job_loadcases lcase1
*job_option elastic:on
*add_post_tensor stress
*post_eq_all_layers stress
*add_post_var von_mises
*post_eq_all_layers von_mises
*job_param layers
3
*save_model

*update_job
*submit_job 1
*monitor_job

*post_open_default
*post_next
*set_deformed both *find_solid_outline
*set_automag on
*post_value Equivalent Von Mises Stress Layer 2
*post_contour_bands
*fill_view

*quit yes
64 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

2.4. Model FEM-3D, grindă cu zăbrele, analiză statică

Pentru grinda 3D cu zăbrele, din fig.2.4.a, să se determine deformaţiile şi starea de


tensiuni, printr-o analiză FEM statică.
• În fig.2.4.a,e se precizează geometria modelului, caracteristicile de material, condiţiile de
margine şi încărcarea exterioară statică.
• În fig.2.4.b,c,d,e se prezintă modelul 3D-FEM, având 244 elemente de grindă 3D
ELASTIC BEAM LINE2 şi 84 noduri.
• În fig.2.4.f,g se prezintă rezultatele analizei FEM.
• În tab.2.4 se prezintă listingul comenzilor pentru analiza numerică FEM cu programul
Marc-Mentat, a modelului FEM-3D grindă cu zăbrele.

Fig.2.4.a
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 65

Fig.2.4.b

Fig.2.4.c
66 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.4.d

Fig.2.4.e
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 67

Fig.2.4.f

Fig.2.4.g
68 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Tab.2.4
| Version : Marc Mentat
*change_directory D:\marc_jobs
*save_as_model D:\marc_jobs\bridge.mud yes
*add_nodes
0,0,0
2000,0,0
2000,2000,0
0,2000,0
*fill_view
*add_elements
*add_nodes
1000,1000,0
*set_element_class line2
*add_elements
1 2
4 3
1 4
2 3
1 5
5 3
2 5
5 4
*save_model
*show_view 4
*fill_view
*set_duplicate_point
0,1000,1000
*set_duplicate_repetitions
3
*set_duplicate_rotations
90,0,0
*duplicate_elements
all_existing
*fill_view
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*rot_model_cspace_y_rev
*rot_model_cspace_y_for
*rot_model_cspace_y_for
*rot_model_cspace_y_for
*rot_model_cspace_x_rev
*store_elements long1
*store_elements long_down
2 1
2
*store_elements long_up
10 9
2
*select_sets
*store_elements trav_down
4 3
2
*store_elements trav_up
15
12
2
*store_elements trav_side1
16 13
2
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 69

*store_elements trav_side2
14 11
2
*store_elements diag_down
6 5 7 8
2
*store_elements diag_up
21 18 27 24
2
*store_elements diag_side1
25 19 22 28
2
*store_elements diag_side2
23 17 26 20
2
*select_sets
*set_duplicate_point
0,0,0
*set_duplicate_rotations
0,0,0
*set_duplicate_translations
2000,0,0
*set_duplicate_repetitions
9
*duplicate_elements
all_existing
*fill_view
*zoom_box
*zoom_box(4,0.097152,0.559735,0.303183,0.838496)
*fill_view
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*save_model
*material_type mechanical:isotropic
*material_value isotropic:youngs_modulus
2.1e+5
0.3
*add_material_elements
all_existing
*save_model
*new_geometry
*select_sets
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
1963 306796 306796 0 1000 0 613592 1963 1963
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
long_down
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value orientx
100
*add_geometry_elements
*geometry_name
long_down
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
1963 306796 306796 100 1000 2000 613592 1963 1963
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
70 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

long_up
*geometry_name
long_up
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
1256 125664 125664 100 1000 0 251327 1256 1256
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
trav_down
*geometry_name
trav_down
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
1256 125664 125664 100 1000 2000 251327 1256 1256
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
trav_up
*geometry_name
trav_up
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
1256 125664 125664 100 0 1000 251327 1256 1256
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
trav_side1
*geometry_name
trav_side1
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
1256 125664 125664 100 2000 1000 251327 1256 1256
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
trav_side2
*geometry_name
trav_side2
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
706 39760 39760 100 1000 0 79522 706 706
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
diag_down
*geometry_name
diag_down
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
706 39760 39760 100 1000 2000 79522 706 706
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
diag_up
*geometry_name
diag_up
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
706 39760 39760 100 0 1000 79522 706 706
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 71

*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
diag_side1
*geometry_name
diag_side1
*new_geometry
*geometry_type mech_three_beam_ela
*geometry_value area
706 39760 39760 100 2000 1000 79522 706 706
*geometry_option addprops:on
*add_geometry_elements
diag_side2
*save_model
*geometry_name
diag_side2
*save_model
*select_sets
trav_down
*visible_selected
*fill_view
*store_nodes nd1
4 1
2
*store_nodes nd2
30 21
2
*store_nodes nd_load
25 16
2
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof x
*apply_dof y
*apply_dof z
*add_apply_nodes
nd1
*apply_name
nd1
*new_apply
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof y
*apply_dof z
*add_apply_nodes
nd2
*apply_name
nd2
*new_apply
*apply_type point_load
*apply_value z
5000
*apply_value z
-5000
*add_apply_nodes
nd_loads
*add_apply_nodes
nd_load
*apply_name
ndload
*save_model
72 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

*invisible_selected
*save_model
*loadcase_type static
*loadcase_value nsteps
1
*save_model

*job_class mechanical
*add_job_loadcases lcase1
*remove_job_applys nd1
*remove_job_applys nd2
*remove_job_applys ndload
*job_option elastic:on
*add_post_var bm_axi_for
*add_post_var bm_bnd_mom_x
*add_post_var bm_bnd_mom_y
*add_post_var bm_shr_for_x
*add_post_var bm_shr_for_y
*add_post_var bm_tor_mom

*save_model
*update_job
*submit_job 1
*monitor_job

*post_open_default
*post_next
*post_skip_to
1
*set_deformed both *find_solid_outline
*set_automag on
*set_deformed on *find_solid_outline
*post_value Beam Axial Force
*post_beam_value
*post_beam_contour
*fill_view

*quit yes
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 73

2.5. Model FEM-3D, grindă cheson, analiză statică

Pentru grinda cheson, din fig.2.5.a, să se determine deformaţiile şi starea de tensiuni,


printr-o analiză FEM statică.
• În fig.2.5.a,e se precizează geometria modelului, caracteristicile de material, condiţiile de
margine şi încărcarea exterioară statică.
• În fig.2.5.b,c,d,e se prezintă modelul 3D-FEM, având 2160 elemente de placă şi
membrană SHELL QUAD4 (LAYER=3) şi 2404 noduri.
• În fig.2.5.f,g se prezintă rezultatele analizei FEM, tensiuni echivalente şi deformaţii.
• În tab.2.5 se prezintă listingul comenzilor pentru analiza numerică FEM cu programul
Marc-Mentat, a modelului FEM-3D grindă cheson.

Fig.2.5.a
74 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.5.b

Fig.2.5.c
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 75

Fig.2.5.d

Fig.2.5.e
76 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

Fig.2.5.f

Fig.2.5.g
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 77

Tab.2.5
| Version : Marc Mentat
*change_directory D:\marc_jobs
*save_as_model D:\marc_jobs\cheson.mud yes
*add_nodes
0,0,0
2000,0,0
2000,2000,0
0,2000,0
*fill_view
*set_element_class quad4
*add_elements
1 2 3 4
*sub_divisions
2,2,1
*subdivide_elements
1
2
*sweep_all
*renumber_all
*set_curve_type circle_cr
*add_curves
1.000000000000e+003 1.000000000000e+003 0.000000000000e+000
500
*refine_node
7
1 3 4 2
2
*remove_elements
8 5 11 14
2
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*sub_divisions
1,3,1
*subdivide_elements
1 2 5 6 7 8 3 4
2
*sweep_all
*attach_nodes_curve
1
9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 30 31 34 35 46 47 50 51 62 63 66 67 78 79
2
*sub_divisions
3,1,1

*subdivide_elements
all_existing
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*save_model
*show_view 4
*fill_view
*set_move_point
0,1000,1000
*set_move_rotations
-90,0,0
*move_elements
all_existing
78 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

*move_curves
all_existing
*fill_view
*set_duplicate_translations
0,2000,0
*duplicate_elements
all_existing
*fill_view
*rot_model_cspace_y_rev
*rot_model_cspace_y_for
*rot_model_cspace_y_for
*store_elements side1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
2
*store_elements side2
73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 136 137 138 139
140 141 143 144 81 85 88 135 142
2
*save_model
*set_element_class quad4
*add_elements
2 98 97 1
3 99 100 4
*store_elements up
145
2
*store_elements down
146
2
*sub_divisions
6,6,1
*subdivide_elements
up down
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*set_duplicate_translations
2000,0,0
*set_duplicate_repetitions
9
*duplicate_elements
all_existing
*sweep_all
*remove_unused_nodes
*renumber_all
*fill_view
*select_sets
down
*visible_selected
*store_nodes nd1
4 241 234 248 255 262 100
2
*store_nodes nd2
280 2143 2197 2251 2305 2359 1081
2
*store_nodes nd_load
1282
Aplicaţii FEM cu programul Marc-Mentat 79

*store_nodes nd_load
*show_view 1
*show_view 2
*fill_view
*show_view 1
*fill_view
1
*store_nodes nd_load
275 1076
2
*show_view 4
*invisible_selected
*fill_view
*save_model
*material_type mechanical:isotropic
*material_value isotropic:youngs_modulus
2.1e+5
0.3
*add_material_elements
all_existing
*material_name
steel
*save_model
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
10
*add_geometry_elements
side1
side2
*geometry_name
s10
*new_geometry
*geometry_type mech_three_shell
*geometry_value thick
12
*add_geometry_elements
up down
*save_model
*edit_geometry
*geometry_name
s12
*select_sets
down
*visible_selected
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof x
*apply_dof y
*apply_dof z
*add_apply_nodes
nd1
*new_apply
*apply_type fixed_displacement
*apply_dof y
*apply_dof z
*apply_type fixed_displacement
*previous_apply
*apply_type fixed_displacement
*next_apply
*apply_type fixed_displacement
*clear_apply_dof y
*apply_dof y
80 Metoda elementului finit în construcţii navale. Aplicaţii

*clear_apply_dof z
*apply_dof z
*add_apply_nodes
nd2
*new_apply
*apply_type point_load
*apply_value z
-10000
*add_apply_nodes
nd_load
*save_model
*invisible_selected
*save_model

*loadcase_type static
*loadcase_value nsteps
1
*job_class mechanical
*add_job_loadcases lcase1
*job_option elastic:on
*add_post_var von_mises
*post_eq_all_layers von_mises
*job_param layers
3
*save_model

*update_job
*submit_job 1
*monitor_job

*post_open_default
*post_next
*set_deformed on *find_solid_outline
*set_automag on
*post_skip_to
1
*post_value Equivalent Von Mises Stress Layer 2
*post_contour_bands
*show_view 1
*show_view 2
*show_view 3
*fill_view
*view_perspective
*fill_view
*rot_model_cspace_y_rev
*fill_view

*quit yes