Sunteți pe pagina 1din 173

RUGĂCIUNI CARE

VINDECĂ INIMA
Consilierea prin rugăciune
care rupe orice jug

MARK ŞI PATTI VIRKLER


1
APRECIERI

„În cartea lor Rugăciuni care vindecă inima, Mark şi Patti Virkler ne oferă
instrumente practice valoroase pentru a aplica învăţăturile pe care atât de mulţi dintre noi le-
au aflat în legătură cu vindecarea interioară şi eliberarea. Multe lucruri au fost descoperite.
Ceea ce lipsea este informaţia despre cum poate omul simplu să aplice în propria sa viaţă
revelaţiile referitoare la vindecarea interioară. Unii voiau ca vindecarea să se petreacă în
mod suveran, prin intervenţia lui Dumnezeu, sau prin rugăciunile altora (cu efort personal
mic), şi uneori se întâmplă aşa. Dar noi, care suntem implicaţi în lucrarea de vindecare
interioară, am tânjit după instrumente care să îi ajute pe cei ce ştiu că vindecarea necesită
adesea eforturi personale disciplinate şi conştiincioase. Cartea lui Mark şi Patti merge mult
înainte, umplând această prăpastie „cum să“. Cartea lor este cu adevărat o carte de lucru,
un instrument pentru fiecare consilier, care să fie transferat celor pe care îi consiliază. Din
folosirea ei poate veni multă vindecare şi transformare.“

John Sandford
Co-fondator Elijah House

—————————————————

„O persoană care este bolnavă şi nu ştie asta nu va merge niciodată la medic. Un


creştin care este schilodit în interior, dar crede că viaţa lui este normală, nu va cere
niciodată ajutor! Mulţi creştini se luptă cu probleme importante în viaţa lor, dar sunt
ignoranţi în legătură cu faptul că victoria pe care Isus a obţinut-o pentru ei pe cruce nu doar
că le asigură mântuirea veşnică, dar le oferă şi chei pentru vindecare.
Noua carte a lui Mark Virkler este un ghid foarte practic care arată cum pot fi aplicate,
cu efecte semnificative în viaţa credinciosului, cheile pentru vindecare incluse în Scriptură.
Propria lui mărturie ilustrează modul în care Dumnezeu a adus vindecare profundă în viaţa
sa atunci când s-a uitat din nou la consecinţele lucrurilor care s-au întâmplat în trecut şi a
fost dispus să-L lase pe Dumnezeu să Se ocupe în felul Lui. Totuşi, drumul spre vindecare nu
este un drum care nu lasă loc de alegeri. Unele dintre alegeri sunt ca intersecţiile cu mai
multe direcţii de urmat – merg încolo sau încolo? Vreau să iert sau nu vreau să iert? Sunt
dispus să mărturisesc greşelile pe care le-am făcut, sau le voi ascunde sub preş? Voi admite
consecinţele relaţiilor greşite, sau voi pretinde că ele nu s-au întâmplat niciodată? Am înţeles
cu adevărat că în viaţă este o lege a semănatului şi a culesului? Acestea şi multe alte aspecte
sunt abordate cu sensibilitate şi intuiţie veritabilă şi într-un mod atât de practic, încât
învăţătura poate fi aplicată uşor.
O carte excelentă, care va încuraja păstorii şi oamenii în general să înceapă o călătorie
spre plinătate şi să înţeleagă că ucenicizarea şi vindecarea sunt două feţe ale aceluiaşi
diamant preţios al adevărului.“

Peter Horrobin
Director Internaţional al Ellel Ministries
Ellel Grange, Anglia

—————————————————

2
„Mark şi Patti au exprimat într-un mod creativ şi concis revelaţia Domnului pentru ei,
pentru noi şi pentru alţii. Suntem încântaţi de faptul că revelaţia, înţelegerea şi necesitatea
unei Abordări Integrate a Slujirii vor fi împărtăşite pe scară şi mai largă în tot Trupul lui
Hristos. Soţii Virkler au exprimat aceste revelaţii într-un mod uşor de folosit şi practic. Cu
ajutorul exerciţiilor şi al foilor de lucru, oricine doreşte poate folosi aceste instrumente
pentru a primi mai multă vindecare şi libertate de la Domnul. Aceasta este Inima Lui, ca
inimile noastre să fie vindecate.“

Chester şi Betsy Kylstra,


Fondatori şi Supraveghetori ai Lucrării „Proclaiming His Word“

—————————————————

„Cartea dr. Mark Virkler Rugăciuni care vindecă inima tratează într-o manieră
cuprinzătoare tema închisorilor pe care le găsim în minţile şi inimile noastre – închisori ale
păcatului repetitiv, urei de sine, traumelor şi durerii care pare să nu dispară niciodată, şi
atacurile şi oprimarea demonică. Mulţi lideri creştini încă au răni pe care numai Isus le
poate vindeca, şi aceste răni devin o bombă cu ceas distructivă pe care Satan o porneşte
pentru a distruge liderii în momentul de vârf al rodniciei lor pentru Împărăţia lui Dumnezeu.
Rugăciuni care vindecă inima ajută efectiv la dezamorsarea acestor bombe cu ceas tăcute
prin faptul că-L lasă pe Duhul Sfânt să dezvăluie minciunile ce trebuie expuse şi amintirile ce
trebuie vindecate.
Cartea aceasta vă va arăta cum Isus încă vindecă inimile frânte şi îi eliberează pe
prizonieri.“

Dr. Gary S. Greig


Consilier educaţional, Institutul Wagner Leadership

—————————————————

„Deşi multe din lucrurile despre care aţi scris în legătură cu aceste teme (generaţii,
jurăminte, judecăţi etc.) şi cu rugăciunile corespunzătoare ce pot aduce vindecare nu sunt
noi, includerea materialului dumneavoastră despre auzirea lui Dumnezeu, despre viziune,
vise, experienţe şi conţinut legate de acestea îi rezervă cărţii un loc unic printre acele resurse
destinate să vindece inima. Unul dintre lucrurile importante pe care le aflăm în slujirea
noastră de consiliere prin rugăciune şi care ajută în mod semnificativ o persoană să-şi
primească vindecarea este înţelegerea ei şi abilitatea de a-L auzi pe Dumnezeu vorbindu-i.
Acesta este un domeniu despre care ne găsim adesea nevoiţi să o învăţăm pe persoana care a
venit la consiliere. Aşa că vă binecuvântăm în acest demers şi abia aşteptăm să recomandăm
această carte celor care vin pentru slujire.“

Will şi Madeleine Walker


Pastori Toronto Airport Christian Fellowship

—————————————————

„Am terminat de citit de curând cartea lui Mark, Rugăciuni care vindecă inima, şi am
găsit că este o carte foarte profundă. Când treci prin paginile acestei cărţi devine clar modul
în care se dezvoltă o întăritură mentală în viaţa cuiva şi modul în care aceeaşi întăritură
poate fi dărâmată. Mark subliniază faptul că, atunci când Duhului Sfânt I se dă oportunitatea
3
de a releva numeroasele întărituri din vieţile noastre şi libertatea de a le înlocui cu adevărul
Cuvântului lui Dumnezeu, o persoană începe să experimenteze viaţa din belşug în tot mai
multe moduri. Eu aş recomanda din toată inima această carte tuturor celor care caută să
experimenteze realitatea cuvintelor lui Isus care spun că „Dacă Fiul te eliberează, vei fi cu
adevărat liber“.

Rev. John J. Koch


Pastor First United Mehodist Church, Cape May Court House, NJ

—————————————————

„Noua carte de dr. Mark Virkler, Rugăciuni care vindecă inima, este o lucrare
remarcabilă şi care merită citită de orice credincios. În paginile acestui manuscris foarte
interesant sunt perspective pătrunzătoare născute din Cuvântul lui Dumnezeu şi din
experienţa de vindecători de răni a autorilor.
Nevoia de modele clar stabilite în rugăciune, pentru a aduce eliberare şi vindecare
interioară, se simţea de mulţi ani. Cartea le oferă consiliatului şi consilierului instrumente
pentru o slujire eficientă şi profesională.
În calitate de consilier în ultimii 25 de ani, recomand călduros această lucrare pentru
studiu personal, învăţătură în Colegiul Biblic sau pentru folosire ca instrument cu persoanele
care vin la consiliere.“

Stan E. DeKoven, Ph.D.


Terapeut licenţiat specializat în Căsnicie şi Familie
Preşedinte al Vision International University şi al Societăţii Americane a Terapeuţilor
Creştini

—————————————————

„Când am citit schiţa cărţii Rugăciuni care vindecă inima, am înţeles că ea va fi


pentru mine – şi pentru mulţi, mulţi alţii – ceea ce a fost cartea lui Mark Virkler Comuniune
cu Dumnezeu. În 1985 în inima mea era o foame copleşitoare să-L pot auzi constant pe
Dumnezeu. La acel moment, am auzit despre cursul lui Mark şi am mers la sejurul lui din
Aurora, New York. Viaţa mea nu a mai fost la fel.
În ultimii ani am devenit tot mai conştientă de faptul că în viaţa mea erau blocaje,
constrângeri şi fortăreţe. Aceste lucruri inhibau creşterea mea spirituală şi împiedicau viaţa
lui Hristos să treacă liber prin mine spre alţii. Unele dintre aceste lucruri erau de demult.
Altele păreau să fie lucruri pe care le-am „cules“ prin răspunsurile mele la ceea ce mi se
întâmpla în viaţă.
Cartea lui Mark, Rugăciuni care vindecă inima, a venit, din nou, exact la momentul
potrivit. Dacă Biserica va fi poporul lui Dumnezeu care El a intenţionat să fie, vom fi
vindecaţi de lucrurile care ne-au ţinut în temniţe virtuale. Zidurile pe care le-am construit în
jurul nostru ca să nu fim răniţi sau să eşuăm sau să fim respinşi din nou au devenit închisori,
încuiate din afară, din care avem nevoie de Isus Hristos să ne elibereze. Rugăciuni care
vindecă inima va fi folosită în mod unic de Dumnezeu pentru a ajuta Trupul lui Hristos să fie
oameni care vor aduce un nou veac, în care «cunoştinţa de Domnul va acoperi pământul aşa
cum apele acoperă fundul mării».“

Reverend Maurice Fuller


Queens Park Full Gospel Church, Calgary, Canada
4
RUGĂCIUNI CARE
VINDECĂ INIMA

de Mark şi Patti Virkler

• Ruperea păcatelor şi blestemelor generaţionale


• Ruperea legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti
• Înlocuirea convingerilor negative
• Renunţarea la jurămintele interioare
• Primirea viziunilor divine
• Alungarea duhurilor
• Experimentarea Duhului de viaţă în Isus Hristos

5
SUMAR

Introducere .................................................................................................................... 10

Capitolul 1 – Vindecarea mea în Australia ................................................................... 12


Capitolul 2 – Meditaţii care au urmat şi descoperiri personale ..................................... 18
Capitolul 3 – Rădăcinile energiilor negative din inimă ................................................. 24
Capitolul 4 – Rugăciuni care vindecă inima .................................................................. 37
Capitolul 5 – Chei pentru a folosi cele Şapte Rugăciuni ale Inimii .............................. 50
Capitolul 6 – Un exemplu de proces de vindecare în acţiune ........................................ 59
Capitolul 7 – Abordarea lucrării de slujire prin rugăciune ............................................ 84
Capitolul 8 – O inimă vindecată, cu ungere şi împuternicită ...................................... 111
Capitolul 9 – Mărturii despre vindecare de la Kay Cox .............................................. 116

Apendice A – Patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu ...................................... 122
Apendice B – Pocăinţă, mărturisire, iertare ................................................................. 126
Apendice C – Biblia şi experienţa ............................................................................... 132
Apendice D – Nou caiet de studiu biblic despre „Judecată“ ....................................... 135
Apendice E – Mai multe învăţături despre interpretarea creştină a viselor ................. 142
Apendice F – A fost făcut totul la Calvar? .................................................................. 146
Apendice G – Mintea şi inima ..................................................................................... 148
Apendice H – Meditaţie biblică ................................................................................... 151
Apendice I – Cât de des a făcut Isus slujire de eliberare? ........................................... 154
Apendice J – Foaie de lucru Pocăinţă pasionată despre Poftă ..................................... 157
Apendice K – Proverbele şi Cântarea lui Solomon pe marginea temei sexului .......... 163
Apendice L – Foaie de lucru pentru deblocare ............................................................ 167
Apendice M – Slujire în China pornind de la „Rugăciuni care vindecă inima“ .......... 168

Bibliografie .................................................................................................................. 173

6
DEDICAŢIE

Mulţumiri deosebire pentru Ellel Canada, Peter Horrobin, Steve şi Kay Cox, Chester şi
Betsy Kylstra, John şi Paula Sandford şi Bill şi Sue Banks, ale căror slujiri au oferit stimulul
pentru vindecarea mea şi pentru scrierea acestei cărţi.
Mulţumiri deosebite pentru Gale Chapple şi consilierii săi care ne-au permis să testăm
aceste principii şi foi de lucru în sesiunile lor de consiliere. O treime din carte a apărut ca
rezultat al acestor sesiuni de consiliere din viaţa reală. Cu ajutorul lor procesul şi foile de
lucru au fost îmbunătăţite considerabil.

7
CUVÂNT ÎNAINTE

În luna septembrie a acestui an am mers la Şcoala de Vindecare şi Eliberare de două


săptămâni organizată de Ellel Ministries cu Peter Horrobin şi minunata lui echipă din Anglia
şi Canada.
Căutam să-mi aprofundez cunoştinţele şi să-mi completez abilităţile, deoarece am simţit
că Domnul mă călăuzeşte spre acest stil de consiliere. Am găsit învăţătura lui Peter uşor de
înţeles, susţinută bine de principii biblice sănătoase, şi rezultatele pe care le-am văzut în
sesiunile mele de consiliere nu puteau fi contestate.
Entuziasmul meu a fost temperat doar de faptul că Mark şi Patti Virkler veneau în
Australia şi vizita lor coincidea cu drumul meu la Ellel. I-am dat dezamăgirea mea Domnului
şi mi-am văzut de treabă.
M-am întors după două săptămâni mai înţeleaptă, frântă şi extenuată emoţional din
cauza eliberării zilnice pe care am primit-o timp de două săptămâni. Soţul meu Steve era
foarte încântat de lucrurile minunate pe care le predase Mark şi a insistat să vin să ascult
predica lui Mark din ultima lui dimineaţă la Church at the Bay. Am fost încântată că
Dumnezeu păstrase pentru mine ceva şi că nu-i ratasem de tot pe Mark şi Patti.
Am stat la sesiunea de închinare din acea dimineaţă cu lacrimile şiroindu-mi pe faţă,
lacrimi de epuizare, lacrimi de uşurare, şi gânduri despre ce Dumnezeu magnific avem. Când
Mark a predicat în acea zi am putut auzi rănirea şi vedea domeniile care aveau nevoie de
vindecare. Nu mă aşteptam să fiu abordată de Mark Virkler şi solicitată să-l consiliez în acea
după-amiază.
Nu, asta nu era deloc ce aşteptam eu. Eram uimită şi intimidată şi copleşită de faptul că
învăţătorul de nivel internaţional pe care venisem să-l ascult îmi cerea ajutorul.
Cine eram eu, la urma urmei? O femeie creştină care învăţa meseria de consilier la
îndemnul şi cu ajutorul lui Dumnezeu şi al celor spre care m-a călăuzit El pentru a învăţa şi a
experimenta.
Aveam deja un mare respect pentru lucrarea lui Mark şi ea fusese de mare ajutor în viaţa
mea, dar nu eram deloc pregătită pentru smerenia şi dragostea profundă pentru Domnul pe
care le-am găsit în acel hangar metalic al bisericii în acea după-amiază. Slavă Domnului că
eram extenuată şi firea mea era slăbită, pentru că Duhul Sfânt a avut doar o mică intervenţie
din partea mea în acea zi. Nu am experimentat niciodată până atunci o asemenea supunere din
partea unui pastor.
Disponibilitatea lui de a se examina cu sinceritate, de a-şi mărturisi greşelile şi de a se
pocăi l-au făcut foarte uşor de consiliat.
Domnul iubeşte o inimă disponibilă. Mark a descoperit în acea zi o nouă libertate în
viaţa lui, care nu a mai dispărut. Acest lucru a fost posibil datorită pregătirii lui Mark de a-şi
expune viaţa scrutării din partea lui Dumnezeu şi a fraţilor lui iubitori, ştiind că va fi găsit fără
vină de propria lui judecată şi predându-şi viaţa lui Dumnezeu. Îndurarea lui Dumnezeu a
prevalat, aşa cum a promis El. În calitate de consilier, rolul meu era să folosesc armele
scripturale care ni s-au dat, călăuzirea Duhului Sfânt, şi să proclam victoria împotriva lui
Satan în domeniile din viaţa lui Mark pe care el le supunea lui Dumnezeu.
Am aflat, când am citit diferite ciorne ale cărţii lui Mark, că a fost eliberat de lucruri la
care nici nu mă gândisem măcar. Duhul Sfânt îmi aducea aminte lucruri când citeam. Eram tot
mai entuziasmată. Cu cât citeam mai mult, cu atât eram mai eliberată. Ce instrument puternic
urma să fie! Aici el ţese împreună firele învăţăturii despre vindecare şi eliberare bazate pe
revelaţia primită de el însuşi şi de alţii în timp ce studiau Scripturile cu credinţă şi cu ajutorul
8
Duhului Sfânt. El ne-a pus la dispoziţie armele noastre într-o formă uşor de înţeles. Nu ne
rămâne decât să le luăm şi să intrăm în bătălie oriunde ne călăuzeşte Dumnezeu prin Duhul
Sfânt. Această carte nu înlocuieşte Scriptura, dar pentru mulţi o va completa.
Dacă înainte veneram abilităţile lui Mark de a da învăţătură, de data aceasta am fost
impresionată de încântarea şi entuziasmul din acest om. Nu e de mirare că Domnul îl poate
folosi într-un mod atât de puternic. El dă tot ce poate.
În mintea mea văd deja grupuri eliberate pe măsură ce trec prin capitolele acestei cărţi.
Rupând legături sufleteşti, pocăindu-se, căutând iertare, scoţând demoni, primind vindecare
fizică etc., toate parte a minunatului proces pe care Domnul ni-l arată pentru a ne elibera pe
noi înşine şi unii pe alţii.
Îi mulţumesc Domnului pentru Mark, pentru minunatul dar de învăţătură pe care este
atât de dornic să-l împărtăşească altora, pentru generozitatea în ceea ce priveşte timpul lui şi
disponibilitatea lui de a face lucrarea Domnului. Binecuvântez această carte pentru că ştiu că
va fi o armă puternică împotriva puterilor întunericului.
Slavă Domnului!

Kay Cox

9
INTRODUCERE

Această carte este rezultatul eforturilor unite ale ambilor autori. Conceptele şi ideile
sunt punctul culminant al unui studiu şi al unei revelaţii primite în cooperare. Experienţele
descrise sunt comune amândurora. Pronumele „eu“ este folosit pentru a demonstra unitatea
gândurilor noastre.
Cine are nevoie de rugăciuni care vindecă inima? Toată lumea. Toţi ar trebui să fie
conduşi prin aceste rugăciuni până la punctul salvării la un anumit moment din vieţile lor şi
oricând sunt călăuziţi de Duhul Sfânt să facă asta. Căsniciile ar fi zidite pe fundaţii mai solide
dacă ambii parteneri ar experimenta aceste rugăciuni de purificare şi vindecare în timpul
consilierii premaritale.
Toţi credincioşii ar fi mai plini de bucurie, mai puternici, mai eficienţi în orice domeniu
al vieţii lor dacă ar folosi aceste rugăciuni pentru a urma exemplele lui John Wesley şi ale
iezuiţilor în autoexaminarea, curăţarea şi rededicarea anuală.
În fiecare an în ianuarie, Wesley le-a cerut ucenicilor săi să facă inventarul vieţii lor
pentru a afla unde sunt cu Domnul, şi preoţilor iezuiţi li se cerea să aibă în fiecare an un sejur
de nouă zile pentru a-şi examina vieţile.
Pre-condiţia pentru vindecarea inimii este ca persoana respectivă să-L fi făcut pe Isus
Hristos Domnul şi Mântuitorul ei. De asemenea, pentru consilieri şi consiliaţi este important
să poată auzi vocea lui Dumnezeu. Numai vocea, viziunea şi ungerea lui Dumnezeu vindecă
inima.
Această carte nu a fost concepută să fie un studiu exhaustiv al tuturor subiectelor
abordate. Ci ea este concepută să fie un manual de lucru care să fie folosit de consiliaţi şi
consilieri în vindecarea inimilor.
Bibliografia enumeră cărţi cu documentaţie exhaustivă asupra bazelor scripturale pentru
diverse slujiri prin rugăciune recomandate în această carte. Eu voi aşeza o scurtă fundaţie
biblică pentru fiecare abordare a rugăciunii. Însă cititorul care vrea un fundament biblic
extensiv îl va găsi în cărţile din bibliografie.
Acum douăzeci de ani am slujit mult pentru eliberare. M-am rugat pentru sute de
creştini şi am scos mii de demoni din vieţile lor. Însă m-am descurajat în această lucrare
pentru că uneori bătălia pentru a scoate duhurile era intensă şi uram să stau acolo treizeci de
minute poruncind unui demon să plece în timp ce el refuza să se urnească din loc. Nu ştiam de
ce nu pleacă şi doream să am o hartă pentru inimă, astfel încât să pot naviga mai sigur. Dar nu
am alcătuit-o.
Am adăugat vindecarea interioară la acest proces şi asta s-a dovedit o completare foarte
bună a eliberării. Însă tot nu aveam un ghid al inimii, aşa că eram bucuros să-i pregătesc pe
alţii în ceea ce ştiam şi să le deleg lor slujirea de vindecarea interioară şi de eliberare. Eu
puteam să merg mai departe cu alte lucruri.
În cele din urmă Dumnezeu mi-a dat o hartă pentru inima omului, care este o înţelegere
a adevărurilor ce stau la baza celor şapte rugăciuni din această carte. Aceste rugăciuni, când
au fost folosite de oameni împreună ca grup, şi secvenţial, s-au dovedit a fi extrem de
eficiente în vindecarea inimilor oamenilor şi în scoaterea rapidă şi uşoară a duhurilor. Chester
şi Betsy Kylstra au fost cei care au contribuit la asta şi mi-au arătat mie şi altora numeroase
aspecte ale unei abordări integrate şi profetice a consilierii. Le sunt foarte recunoscător pentru
munca lor de pionierat în acest domeniu.
Rugăciunea de eliberare are loc după ce alte cinci rugăciuni şi-au îndeplinit misiunea.
Primele cinci rugăciuni dezmembrează casa duhurilor şi înlătură orice posibile domenii pe
10
care duhul le-ar putea folosi pentru a se ancora în viaţa persoanei. Cu ancorele dislocate şi
casa dezmembrată, duhul trebuie să plece creând neplăceri foarte mici. Eliberarea a devenit
din nou o lucrare entuziasmantă pentru mine, deoarece înţelegeam cum să dezrădăcinez
eficient demonii.

Rugăciunea de bază care vindecă inima – Rugăciunea pentru a-L face pe


Isus Domnul şi Mântuitorul tău personal
Cu siguranţă primul pas spre vindecarea inimii este să-L rogi pe Isus să-ţi dea o inimă
nouă şi un duh nou (Ezechiel 36:26-27).
Asta se întâmplă în momentul mântuirii, când Îl rogi pe Isus Hristos să vină în inima ta
să fie Domnul şi Mântuitorul tău.
Vezi tu, omul a fost creat gol în interior. Noi suntem vase (2 Corinteni 4:7) care au
nevoie să fie umplute cu ceva.
Noi suntem temple (2 Corinteni 6:19) care au nevoie să fie locuite de (un) Dumnezeu.
Dumnezeul acestui univers, Yahweh, vrea să te umple şi să te controleze din interior. El vrea
să aibă comuniune cu tine şi părtăşie cu tine în inima şi în duhul tău.
Asta va face El dacă Îl inviţi în viaţa ta, în inima ta şi în sufletul tău. El intră când Îi
cedezi frâiele vieţii tale, când Îi recunoşti locul de drept ca Domn şi Mântuitor al vieţii tale.
Atunci El Îşi ia locul pe tronul vieţii tale, îţi spală păcatele şi restaurează părtăşia cu tine prin
Duhul Lui cel Sfânt pe care Îl uneşte cu duhul tău. El chiar Se uneşte pe Sine Însuşi cu tine (2
Corinteni 6:17) şi începe să Se reverse fără efort din adâncul inimii tale.
Deci ai nevoie să te întrebi: „Cine conduce viaţa mea? I-am predat-o eu Domnului,
Creatorului universului, sau eu conduc?“ (Isaia 53:6). Dacă nu ţi-ai predat viaţa domniei lui
Isus Hristos, atunci ai nevoie să faci asta acum într-o rugăciune de pocăinţă. Roagă-te din
inimă următoarea rugăciune:
„Dragă Doamne Dumnezeule, Te recunosc ca Domnul şi Mântuitorul meu. Mă pocăiesc
şi mă întorc de la drumul meu păcătos şi recunosc că Tu ai dreptul de a domni în viaţa mea.
Îmi pun viaţa înapoi sub controlul Tău, acolo unde ar fi trebuit să fie din prima zi.
Îmi recunosc păcătoşenia şi voinţa egoistă şi încăpăţânarea şi mă întorc de la aceste
păcate şi de la multe alte păcate care vin din modul meu de viaţă independent. Te recunosc ca
pe Cel la care voi veni de acum înainte pentru direcţie în viaţa mea. Cer ca sângele Fiului Tău,
Isus Hristos, care s-a vărsat la Calvar, să fie aplicat peste păcatele mele şi să le alunge cât de
departe este estul de vest. Fă-le să nu mai fie amintite.
Învaţă-mă căile Tale. Învaţă-mă drumul pe care trebuie să merg. De acum înainte, mă
uit la Tine ca la Domnul şi Mântuitorul meu. Îţi mulţumesc pentru darul Tău, viaţa veşnică,
viaţă acum şi în veşnicie. Te laud, Doamne. În Numele lui Isus. Amin.“
Această rugăciune, rostită din inimă, te face copil al lui Dumnezeu şi îţi dă viaţă veşnică
în cer cu El (Romani 10:9-10, Ioan 3:16). De asemenea, te conectează din nou la râul lui
Dumnezeu din fiinţa ta, astfel încât viaţa ta aici pe pământ va deveni mult mai abundentă şi
plină de satisfacţii. Bine ai venit în împărăţia lui Dumnezeu.

Domnia lui Dumnezeu


Dacă Îi rezişti lui Dumnezeu şi nu Îl faci pe El Domnul tău, atunci viaţa ta va continua
să aibă multe probleme şi capacitatea ta de a fi vindecat de rugăciunile din această carte va fi
mult împiedicată. El este Domn peste toate. Lasă-L pe El să fie Domnul vieţii tale, astfel ca
viaţa ta să poată fi binecuvântată şi ca vindecarea ta să fie rapidă şi totală.

11
1
VINDECAREA MEA ÎN AUSTRALIA

Eseu
Avionul nostru a aterizat la 6:00 A.M. în Sydney, Australia. Era ultima zi din august şi
vremea încă era caldă. Întregul oraş era în construcţie, deoarece în numai douăsprezece luni
urmau să aibă loc aici Jocurile Olimpice din 2000. Soţia mea Patti şi cu mine am petrecut ziua
ca turişti, luând un autobuz care făcea turul oraşului şi făcând un tur de două ore şi jumătate
cu barca în minunatul port Sydney.
Speram că dacă vom sta treji toată ziua vom putea să dormim seara şi să ne reajustăm
ceasul biologic faţă de ora din Buffalo, NY, unde era o diferenţă de 14 ore faţă de Sydney.
A mers. Am dormit întreaga noapte şi a doua zi eram gata pentru un drum de două ore
cu maşina spre Newcastle, unde urma să încep primul din cele cinci seminarii Comuniune cu
Dumnezeu de câte zece ore, în cinci oraşe diferite din Australia.
Era prima mea călătorie în Australia în doisprezece ani. Peacemakers Ministries
publicase în Australia cartea noastră Comuniune cu Dumnezeu şi alte titluri şi era
responsabilă pentru programarea a patru din cele cinci turnee din Australia, inclusiv acesta.
Pe când mă pregăteam pentru primul seminar la Church at the Bay, am fost conştient de
tensiunea interioară din inima mea, care părea să crească tot mai mult în ultimii ani. M-am
luptat cu teama şi îndoiala şi mânia în timp ce mă pregăteam să vorbesc. Am luptat împotriva
lor şi am căutat să-mi pregătesc inima astfel încât să pot vorbi şi preda cu ungerea Duhului
Sfânt.
Am putut da învăţătură cu ungerea Duhului Sfânt – asta e ce a spus toată lumea
întotdeauna. Oamenii mi-au zis că învăţătura a fost atât de dătătoare de viaţă şi de
transformatoare, încât fiecare a ieşit de la seminar auzind vocea lui Dumnezeu şi scriind în
jurnal şi văzând viziuni. Au fost momente atât de captivante privind transformarea care avea
loc în vieţile oamenilor. Mi-a plăcut mult. Şi mi-a plăcut că Dumnezeu mi-a oferit privilegiul
de a-mi încredinţa lucrarea vieţii mele pentru a vedea că asta se întâmplă iar şi iar, cu audienţe
din întreaga lume. Ce oportunitate minunată de a-L sluji pe Dumnezeu într-un mod atât de
minunat! Chiar am simţit că sunt binecuvântat să fiu chemat de Dumnezeu să duc lumii un
asemenea mesaj precum comuniunea cu El.
Totuşi, eram tot mai perturbat de faptul că îmi lua tot mai mult timp să lupt cu
problemele din inima mea ca să fiu pregătit să slujesc. În special în ultimul an m-am luptat cu
teama că oamenii vor respinge mesajul pe care îl rostesc de obicei duminică dimineaţă,
intitulat „Să experimentăm binecuvântările Legământului“. În timpul de închinare de dinainte
de a predica mă luptam cu această frică de respingere şi o legam şi îi porunceam să plece. În
cele din urmă credinţa triumfa şi, destul de sigur, imediat ce începeam să predic, eram bine.
Mesajul avea ungere, oamenii erau provocaţi şi transformaţi de el şi totul era bine.
Totuşi, nu era bine că bătălia din inima mea părea să devină tot mai intensă când mă
pregăteam să predic acest mesaj. Ştiam cumva că nu aveam credinţa şi încrederea din tinereţe,
de la douăzeci şi ceva de ani – nu că acum sunt bătrân sau ceva de genul acesta! Vezi tu, am
doar 47 de ani.
Pe când aveam douăzeci şi ceva de ani, aş fi atacat şi m-aş fi bătut cu orice fără nicio
teamă – probabil din cauză că nu aveam bun simţ! Acum, că m-am „maturizat“, am învăţat că
sunt lucruri de care să te temi.

12
„Lucruri în legătură cu care trebuie să fii prudent“, era modul în care spuneam eu.
Prudenţa mea însă era de fapt o luptă interioară continuă împotriva fricii şi mâniei şi
respingerii.
Părea că orice mă enerva. Când lucrurile nu mergeau bine, simţeam mânie. Când
„gafam“, simţeam mânie. Când auzeam de poznele guvernului, simţeam mânie.
Când vedeam fariseismul din Biserică, simţeam foarte multă mânie. Teama de mişcarea
New Age (şi de orice altceva) pe care o manifestă Biserica mă mânia. Biserica a fost chemată
să trăiască în teamă, sau în credinţă?
În credinţă, evident, aşa că mă revoltam împotriva fricii lor când predicam dintr-un oraş
în altul.
Dar nu eram fericit cu suferinţa interioară pe care o experimentam. Simţeam că sunt din
categoria „bunuri deteriorate“, că viaţa mi-a dat nişte lovituri destul de dure şi că inima mea
nu era deschisă şi liberă cum fusese în anii tinereţii. Ei bine, poate aşa era viaţa. Poate când
îmbătrâneşti şi devii mai înţelept înţelegi că viaţa nu e utopia care ai sperat că va fi atunci
când erai tânăr. Poate maturitate înseamnă să recunoşti durerea şi dezamăgirile şi să înveţi să
trăieşti într-o lume imperfectă, rezistând cât poţi de bine. Poate pur şi simplu mă maturizam în
cele din urmă.
Ei bine, poate, dar poate nu, pentru că, vezi tu, Domnul mă pregătea pentru marea
schimbare. Chiar înainte de a pleca în Australia, terminasem de scris o carte care îngloba
lecţiile pe care Dumnezeu mi le dăduse în cei 32 de ani ai mei de creştinism. Unul dintre
lucrurile pe care le-am trecut în revistă în Capitolul patru din această carte, Să trecem mai
adânc prin râul lui Dumnezeu, a fost legat de modurile în care Dumnezeu vindecă inima.
Am verificat ce învăţasem de-a lungul timpului în legătură cu vindecarea interioară,
eliberarea, renunţarea la aşteptările negative şi la jurămintele interioare şi ruperea păcatelor
generaţionale şi a blestemelor. În plus, cu numai o săptămână înainte să plec în Australia,
aflasem de la mama mea că tatăl ei, bunicul meu, fusese mason.
Am ajuns la concluzia că poate aveam nevoie de slujire prin rugăciune pentru a vindeca
unele din aceste lucruri din inima mea. Harul şi căluzirea lui Dumnezeu întotdeauna mă
uimesc şi mă uluiesc! Nu numai că pe masa de cărţi a Peacemakers era o carte nouă care
prezenta în detaliu cum să te eliberezi de puterea generaţională a Masoneriei, dar în prima
biserică în care am predicat în Australia am întâlnit un chirurg, Stephen Cox, care mi-a spus
cum lucrează împreună el şi soţia lui în slujirea pacienţilor săi. Soţia lui, Kay, este foarte bună
să slujească pentru vindecare interioară, eliberare şi ruperea păcatelor şi blestemelor
generaţionale.
El mi-a povestit de una dintre pacientele lui, care trecuse prin două sau trei operaţii
pentru dureri abdominale, fără ca cineva să poată găsi cauza-rădăcină. El a întrebat-o pe
pacientă dacă ar vrea să se roage împreună cu Kay. Ea a fost de acord şi Kay a întrebat-o:
– Când a început durerea?
Ea a răspuns:
– Acum aproximativ cinci ani.
Următoarea întrebare a lui Kay a fost:
– Ce ai făcut acum cinci ani?
Ea a răspuns:
– Mi s-au citit cărţile de tarot.
O renunţare rapidă şi o rugăciune de eliberare i-au readus acestei paciente sănătatea şi i-
au anulat nevoie unei operaţii viitoare.
Stephen a spus că este atent să nu-i trimită pe toţi pacienţii la soţia lui pentru slujire prin
rugăciune, altfel nu ar mai avea serviciu!

13
A fost suficient pentru mine. Cu lupta mea interioară împotriva mâniei, fricii şi îndoielii
şi cu cele optsprezece zile în care să dau învăătură care-mi stăteau în faţă, am întrebat ceea ce
ar fi trebuit să întreb cu câţiva ani mai devreme:
– Există vreo şansă ca tu şi soţia ta să vă rugaţi împreună pentru mine?
Răspunsul a fost rapid şi afirmativ. Eram încântat. În ziua următoare, duminică după-
amiază, după ce am predicat, am mers împreună şi Steve şi Kay s-au rugat cu mine timp de
două ore şi jumătate.
Kay a fost cel mai plin de ungere şi eficient slujitor călăuzit de Duhul de la care am avut
vreodată privilegiul de a primi slujire.
Cu o iniţiere şi nişte abilităţi care mi-au tăiat respiraţia, ea a identificat diverse duhuri,
aşteptări negative şi jurăminte interioare, alături de păcate generaţionale, pe care le-am rupt şi
de care m-am pocăit.
În acea zi am fost eliberat de diverse păcate şi blesteme generaţionale, de câteva
jurăminte interioare şi aşteptări negative şi de circa jumătate de duzină de duhuri. Schimbarea
a fost puternică şi instantanee. Am predicat în acea noapte cu o nouă libertate, o libertate pe
care nu am avut-o în întreaga mea lucrare de 30 de ani, din moment ce unele dintre aceste
forţe interioare erau cu mine încă de la naştere. Şi pe altele, desigur, le-am cules în anii din
urmă.
Libertatea mea nou descoperită a durat întregul tur de slujre de 18 zile din Australia şi
continuă şi azi, adică la patru luni de când m-am întors în Statele Unite şi am condus
seminarii în Toronto, Buffalo şi New Jersey.
Eram uimit! Sunt uimit – de câteva lucruri! Unul este acela că am experimentat o nouă
libertate atât de minunată în inima mea în domeniile în care am primit eliberare. Acestea erau
probleme cu care mă luptam de ani de zile şi pur şi simplu am presupus că erau parte din
mine. Mi-am imaginat că erau parte din lupta vieţii. Şi acum am descoperit că erau forţe
spirituale negative care lucrau în mine şi căutau să mă doboare.
Cum am putut eu, un pastor şi învăţător plin de Duhul din Trupul lui Hristos, să fac o
asemenea greşeală oribilă? Cum am putut să presupun că aceste lucruri erau eu, când în
realitate erau duhurile din mine? Cum am putut să fiu atât de orb la realitatea forţelor
spirituale din mine, mai ales din moment ce slujisem eu însumi sute, dacă nu mii de oameni,
pentru eliberare şi vindecare interioară? Cum am putut să mă lupt cu aceste lucruri folosind
rugăciuni ineficiente, care nu au rezolvat problemele, ci doar au pus pe ele un plasture pentru
scurt timp? Cum am putut să fiu atât de orb?
Am fost entuziasmat de vindecarea mea, dar îngrozit de orbirea spirituală care îmi
îngăduise să umblu atât de mulţi ani sub influenţa energiilor spirituale negative din inima mea
şi din sufletul meu. Ştiam că trebuie să cercetez şi să descopăr ce am omis să văd. Am înţeles
că am nevoie să experimentez o revelaţie încă şi mai adâncă a unui adevăr despre care
scrisesem cu câţiva ani în urmă, adevărul că eu sunt un vas care conţine altceva.
Multe din lucrurile care se petrec în mine nu sunt eu, ci sunt cel pe care eu îl conţin.
Energiile negative din mine sunt puse în mişcare de energiile păcatului blestemului
şi/sau demonilor. Energiile pozitive sunt împuternicite de binecuvântare şi de Duhul Sfânt al
lui Dumnezeu (vezi Supranatural în mod natural, de acelaşi autor).
Din moment ce sunt învăţător, am vrut să împărtăşesc cu alţii povestea vindecării mele
şi noile mele înţelegeri, astfel încât ei să nu mai trebuiască să umble în robie, aşa cum am
făcut eu.
Am început prin a reciti cărţile din biblioteca mea despre vindecare interioară, eliberare,
ruperea păcatelor generaţionale şi renunţarea la jurăminte interioare şi la aşteptări negative,
pentru că eram sigur că acestea toate conlucrează pentru a distruge o viaţă şi că un consilier
care vindecă trebuie să le folosească pe toate împreună pentru a fi extrem de eficient.

14
Am recitit Transformarea omului interior, de John şi Paula Sandford, Restaurarea
fundamentelor, de Chester şi Betsy Kylstra, Vindecare prin eliberare, de Peter Horrobin,
Vindecare din interior spre exterior, de Tom Marshall şi altele.
Am meditat şi m-am rugat, am stat de vorbă cu aceşti autori şi apoi am scris povestea a
ceea ce Dumnezeu mi-a arătat mie astfel încât să nu pot fi prins uşor din nou în această
capcană şi să-i ajut pe alţii care sunt, la fel, în robie, să găsească eliberarea şi vindecarea pe
care le-am găsit eu. Despre asta este această carte. Este ce am descoperit eu în legătură cu
modul în care să descoperi nevoia cuiva de astfel de slujire prin rugăciune, cu ce sunt aceste
slujiri şi cu modul în care să progresezi prin ele. Modelul este practic şi include exemple
pentru a vă ajuta să parcurgeţi materialul. Când voi ajunge la secţiunile în care vorbesc despre
diferitele tipuri de rugăciune de vindecare voi descrie mai detaliat propria mea vindecare
personală, acolo unde se leagă de subiectul abordat.
Voi încerca să fiu extrem de practic, astfel încât o persoană sau un grup mic să poată să
se roage aceste tipuri diferite de rugăciuni şi să primească ei înşişi slujire. Evident, dacă
cineva poate primi slujire de la un consolier echipat care ştie toate aceste tipuri de slujiri prin
rugăciune şi poate sluji sub ungerea şi călăuzirea Duhului Sfânt, atunci este de departe cel mai
bine. Însă, dacă, dintr-un motiv sau altul, nu există acces la o asfel de persoană, această carte
devine locul în care să începi să te rogi aceste rugăciuni pentru tine însuţi şi pentru alţii într-un
grup mic.

Centre disponibile pentru slujire


Centrele care dau învăţătură şi oferă cele mai multe, dacă nu toate abordările despre
rugăciune despre care scriu în această carte includ: centrele regionale „Healing Houses“ ale
lui Chester şi Betsy Kylstra, unde tu (şi soţul tău) poţi merge pentru o săptămână de consiliere
intensivă prin rugăciune de vindecare. ÎI poţi contacta la Proclaiming His Word Inc., P.O. Box
2339, Santa Rosa Beach, FL 32459-2339; telefon 850-835-4060; e-mail: office@phw.org;
web site: http://www.phw.org, http://www.healinghouse.org.
Ellel (organizaţia care i-a pregătit pe Kay şi Stephen Cox) oferă multe din slujirile prin
rugăciune menţionate în această carte. Ei oferă seminarii de învăţătură şi un loc unde să mergi
pentru vindecare. Pentru Toronto: Ellel Canada, RR #1, Orangeville, Ontario, Canada;
telefon: 519-941-0929; email: info@ellelministries.org.
Centrul principal Ellel este în Anglia, la Ellel Grange, Ellel, Lancaster, LA2OHN, UK;
telefon (0) 1524 751651; e-mail: info@grange.ellel.org.uk.
John şi Paula Sandford au fondat Elijah House, Inc., în Idaho, unde poţi merge pentru o
săptămână de consiliere. Ei pot fi contactaţi la Elijah House, 1000 S. Richards Rd., Post Falls,
ID 83854-8211; telefon 208-773-1645; fax 208-773-1647; email: ehinfo@elijahhouse.org;
web site: http://www.elijahhouse.org.
Biroul din Idaho te poate informa cum să contactezi celelalte centre Elijah Houses din
Australia, Noua Zeelandă, Finlanda, Austria şi Canada, şi consilieri instruiţi din multe locuri
din Canada, SUA şi din întreaga lume.
Am primit slujre de-a lungul timpului de la Ellel şi de la soţii Stanford şi am trimis
câteva persoane la Healing House în Florida. Toate oferă o slujire excelentă. Fiecare are
punctele ei forte.

Mândria şi primirea slujirii din partea unui străin


A fost mai uşor pentru mine să primesc slujire din partea unei persoane complet străine,
în Australia, decât de la cineva pe care îl cunosc? Poate.
Presupun că întotdeauna ne place să credem că avem totul la un loc şi să proiectăm
această imagine. Pare dificil din anumite motive să admitem că nu e aşa. Poate e din cauză că

15
vrem să fim mai mult decât păcătoşi mântuiţi prin har. Poate vrem să putem spune că am atins
vreun nivel spiritual remarcabil în umblarea noastră creştină şi pare pur şi simplu nespiritual
să admitem că încă avem astfel de energii negative care ne hărţuiesc.
Ei bine, am hotărât că cel mai bine e dacă accept pur şi simplu faptul că sunt un sfânt
care uneori păcătuieşte. Fără o doză zilnică din harul Dumnezeului atotputernic să mă susţină,
nu sunt nimic.
Sunt mulţumit cu asta. Dacă vrei să fiu mai mult decât atât, atunci va trebui să te
dezamăgesc. Dacă vreau să fiu mai mult decât atât, atunci va trebui pur şi simplu să mă
dezamăgesc pe mine însumi.
Dar, poate, pentru oameni este o funcţie suficientă să fie un vas plin şi susţinut în fiecare
zi cu harul lui Dumnezeu.
Poate trebuie să fiu mai mult decât mulţumit de faptul că acest miracol se poate
întâmpla în mod normal. Poate trebuie să fiu bucuros să sărbătoresc pur şi simplu acest
miracol extraordinar şi cu asta, basta.

Rugăciunile pentru vindecare despre care vom învăţa în capitolele


următoare
1. Ruperea păcatelor şi blestemelor generaţionale de la a treia şi a patra generaţie
punând crucea lui Isus între generaţii (Exod 20:4-6).
2. Identificarea şi renunţarea la legăturile sufleteşti nedumnezeieşti.
3. Identificarea şi renunţarea la aşteptările negative.
4. Identificarea şi renunţarea la jurăminte interioare (subliniind promisiunile pe care le-
ai făcut din cauza durerilor pe care le-ai experimentat).
5. Experimentarea vindecării interioare, lăsându-L pe Isus să Se mişte prin galeria de
artă a inimii tale, mutând tablourile în care nu este El şi înlocuindu-le cu tablouri care Îl au pe
El.
6. Experimentarea eliberării, eliberarea de duhuri în Numele lui Isus Hristos. Odată ce
locuinţa duhurilor este demontată prin cei cinci paşi anteriori, duhurile ies rapid şi uşor.
7. Desfiinţarea robiei faţă de păcat aplicând legea Duhului de viaţă în Hristos Isus
(Romani 8:1-2).

Aplicaţie personală
1. Există domenii în inima şi mintea ta care sunt sub atacuri constante din partea
vrăjmaşului? Te lupţi cu lucruri negative în vreun domeniu din viaţa ta? Este o bătălie
continuă? Dacă da, probabil că este un domeniu care ar putea fi sprijinit cu slujire prin
rugăciune.
2. Ai experimentat vindecare interioară, eliberare sau orice altă slujire prin rugăciune
menţionată în acest capitol? Dacă da, îţi poţi reaminti şi poţi descrie situaţia şi eliberarea pe
care a adus-o în viaţa ta?
3. Există azi în viaţa ta vreun domeniu care ar putea fi îmbunătăţit dacă ai experimenta
mai multă slujire prin rugăciune?

Aplicaţie de grup
1. Invită oamenii să împărtăşească răspunsurile lor la întrebările de mai sus dacă se simt
confortabil să facă asta. Nu forţa pe nimeni să împărtăşească ceva ce nu se simte pregătit să
împărtăşescă.
2. Rugaţi-vă măcar o rugăciune generală pentru ca harul lui Dumnezeu să slujească
nevoilor celor care au împărtăşit. Dacă aveţi pe cineva cu abilităţi în slujirea prin rugăciune
despre care se vorbeşte în această carte, acea persoană se poate simţi călăuzită să se roage mai
16
specific pentru cineva din grup. Dacă este cineva în grup care vrea o astfel de slujire prin
rugăciune chiar în această primă săptămână, invită-l/invit-o să se ofere voluntar şi, atâta
vreme cât ai pe cineva în grup pregătit în cel puţin una dintre aceste abordări ale rugăciunilor,
acela, alături de grup, îl poate sluji pe voluntar.
3. Încheiaţi cu laudă pentru ce a făcut Dumnezeu.

17
2
MEDITAŢII CARE AU URMAT
ŞI DESCOPERIRI PERSONALE

Dacă spunem că nu avem păcat ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.


(1 Ioan 1:8)

Eliberarea pe care am simţit-o în Australia şi cea care a continuat ulterior a fost


minunată şi absolut uluitoare. Mi-a amintit de zilele tinereţii, când mă simţeam întreg şi plin
de credinţă, de nădejde şi de dragoste.
Şi eliberarea de dependenţa de muncă a fost total neaşteptată.
Nu credeam cu adevărat că asta era o problemă în viaţa mea. Îmi plăcea munca mea. Îmi
plăcea să o fac. Îmi plăcea drumul pe care mergeam. Cineva mi-a spus odată că eram condus
şi eu am răspuns: „Nu, eu am conducerea“. Dar acum am descoperit că „energia“ din
personalitatea mea fusese înlăturată. Chiar mi-a luat mai mult să predau seminarul
„Comuniune cu Dumnezeu“. Depăşeam cu circa 15 minue în fiecare noapte pentru că nu mai
forţam atât de mult să trec prin material. Eram mai relaxat. Personalitatea mea se schimbase
ca rezultat al eliberării mele.
Şi frica a dispărut. Când eram într-o situaţiue tensionată, simţeam un duh de teamă
stăpânindu-mi inima şi mintea. Mă copleşea pur şi simplu şi prelua controlul răspunsurilor
mele. Îl legam şi mă luptam cu el, dar era gata întotdeauna să se întoarcă imediat şi simţeam
că nu era niciodată departe.
Acum, că am fost eliberat de duhul de frică, nu mai simţeam teama venind peste mine în
situaţii ameninţătoare. Inima mea era relaxată şi avea pace şi puteam căuta o soluţie biblică şi
spirituală pentru nevoia din faţa mea.
Problema îndoielii crescuse constant de-a lungul anilor. Mă îndoiam de cele mai multe
lucruri. Mă îndoiam de integritatea guvernului, a Bisericii, a indivizilor, a instituţiilor – la
orice ai fi zis probabil că m-aş fi uitat chiorâş. M-am gândit că era din cauză că eu crescusem,
mă maturizasem şi vedeam că lucrurile nu erau utopia pe care o sperasem şi care crezusem că
este când eram mai tânăr. Dar problema mea reală era un duh de îndoială de care aveam
nevoie să fiu eliberat. Când el a plecat, am fost liber să cred în oameni şi întâmplări şi chiar în
guvern – să cred că Dumnezeu chiar lucrează prin toate aceste lucruri şi Îşi împlineşte voia în
ele şi prin ele.
Nu că nu credeam, din punct de vedere teologic, şi înainte de a fi eliberat, că Dumnezeu
lucra prin guverne. Credeam. Dar ce credea mintea mea şi ce puteam să predic ca fiind adevăr
când eram sub ungere nu era ce credeau emoţiile inimii mele când dispărea ungerea de
predicare. Aşa că trăiam într-o dilemă: aveam o minte care credea un lucru – credinţă – şi o
inimă care experimenta altceva – îndoială. După eliberare, inima mea a simţit, de asemenea,
credinţă, a simţit nădejde, a simţit eliberare de mânie şi îndoială şi necredinţă.
Era atât de încântător şi revigorant şi minunat. Era ca şi cum eram salvat iar şi iar.
Jurnalul meu din zilele care au urmat imediat după eliberarea mea erau cam aşa. Vei
remarca frustrarea mea intensă de a fi trăit atât de mult timp sub aceste forţe spirituale fără să-
mi recunosc nevoia de eliberare şi de vindecare interioară.

5 septembrie 1999
18
Experienţa mea de eliberare de ieri după-amiază
Ieri am primit o slujire de eliberare şi consiliere prin rugăciune care a fost
extraordinară şi mi-a vindecat inima şi viaţa.
Nu am experimentat niciodată până atunci acest tip de slujire, atât de completă şi
puternică şi vindecătoare şi eliberatoare. Femeia care m-a slujit a fost consilierul cel mai
priceput, cu ungere, călăuzit de Duhul de la care am primit slujire vreodată până atunci. A
fost o bucurie să fiu slujit de cineva atât de competent şi de pregătit pentru lucrarea ei.
Am fost eliberat de:
1. Orientarea spre performanţă (dependenţa de muncă)
2. Neîncredere, teamă, îndoială şi necredinţă
3. Mânie, furie, ură
4. Judecată la adresa altora
Mark, Eu te-am vindecat. Umblă în pacea Mea şi în puterea Mea şi în eliberarea Mea şi
în vindecarea Mea. Umblă în Mine şi vei rămâne vindecat.
Arată dragoste, milă şi iertare, nu judecată. Crede, ai încredere, ai credinţă şi nădejde.
Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că m-ai vindecat.
Cu plăcere, fiul Meu.

7 septembrie 1999
Mă simt atât de liber şi de vindecat şi de curat în interior. Toată trauma şi tensiunea şi
mânia şi răutatea şi judecata s-au dus.
Îţi mulţumesc, Doamne. Doamne, vreau să rămân liber.
Vei rămâne, fiul Meu, dacă rămâi în Mine.
Doamne, ce înseamnă asta?
Asta înseamnă să-ţi găseşti viaţa în Mine şi nu în tine; să stai acordat la Duhul Meu şi
nu la propria ta inimă şi minte.
Doamne, de ce nu am fost vindecat când m-am rugat eu însumi?
Pentru că nu ai folosit abordarea corectă pentru vindecare.
Nu ai urmat legile Mele. Nu te-ai pocăit de judecăţile interioare şi de jurămintele
interioare. Nu ai folosit rugăciunea de eliberare. Nu ai rupt păcatele şi blestemele
generaţionale şi nu ai apelat la celelalte abordări ale slujirii prin rugăciune de care era nevoie.
Orice ai semănat vei culege. Tu ai semănat multe judecăţi şi culegeai furtună.
Înţeleg, Doamne.

Să prelucrăm judecata
Mark, nu judeca, pentru a nu fi judecat. Eşti judecat cu aceeaşi măsură pe care o
foloseşti pentru a judeca.
Umblă în dragoste şi armonie şi milă faţă de alţii şi vei primi acelaşi lucru.
Poţi judeca adevăruri, dar nu poţi judeca oameni. Poţi decide să nu fii de acord cu un
adevăr în care crede o persoană, dar nu trebuie să judeci persoana. Judecata oamenilor este
treaba Mea. Ei sunt robii Mei, nu ai tăi. El sunt ridicaţi şi coborâţi după cum decide Stăpânul
lor. Ei sunt judecaţi cum decide Stăpânul lor. Nu cum decizi tu. Tu poţi judeca adevăruri şi
decide care este pentru tine la un anumit moment din viaţa ta şi poţi împărtăşi asta.
Dar nu deveni dispreţuitor faţă de oameni. Tratează-i pe copiii Mei cu respect şi darurile
lor vor curge spre tine.
Dacă onorezi şi respecţi persoana, încă vei avea o uşă deschisă la ea, pentru a da şi a
primi. Dacă dezonorezi şi dispreţuieşti o persoană, tai curgerea Duhului Meu între voi doi. Nu
dispreţui niciodată o persoană, nici măcar atunci când nu eşti de acord cu teologia ei. Arată-i
clar că îi porţi o mare stimă şi o valorizezi pe ea şi poziţia ei, chiar dacă se întâmplă ca în
acest moment din viaţa ta să nu fii de acord cu ea. Te schimbi şi ea se va schimba, aşa să hai
19
să rămânem prieteni şi să continuăm să împărtăşim idei. El nu este un „derbedeu“ mai mult
decât eşti tu un derbedeu când ai o poziţie cu care Eu nu sunt de acord.
Eu tot te iubesc şi te onorez şi te respect când sugerez cu blândeţe alternative, dacă le
soliciţi. Aştept să le ceri înainte să te învăţ Eu. Atunci nu este nicio opoziţie, pentru că inima
ta este flămândă.
Aşteaptă ca oamenii să ceară înainte să le dai răspunsuri. Lor nu le este suficient de
foame să audă şi să asculte şi să vadă şi să se supună până când nu cer.
Îţi mulţumesc, Doamne.
Cu plăcere, fiul Meu.
Odihneşte-te în Mine şi încrede-te în Mine şi viaţa ta va fi deplină şi întreagă.

Frustrarea (mânia) mea de a fi rămas nevindecat atât de mult timp


Doamne, nu vreau să fiu mânios pe Tine, dar sunt mânios pentru că mi-a luat atât de
mult timp să descopăr jurămintele interioare şi aşteptările negative care mi-au dominat viaţa.
Am nevoie de ajutorul Tău să înţeleg procesul şi să înţeleg de ce mi-a luat atât de mult timp
să descopăr asta în viaţa mea.
Mark, adevărul se revelează în straturi. Trebuie să accepţi asta ca pe un dat în viaţă. Eu
îi revelez straturi din adevărul Meu Bisericii Mele şi oamenii se vindecă pe măsură ce
straturile sunt revelate.
Când cineva Mă caută cu ardoare în legătură cu un domeniu din viaţă, Eu revelez ce
poate duce în acel moment. Aminteşte-ţi, Eu sunt un Dumnezeu care Se ascunde şi Mă
revelez doar celor care Mă caută din toată inima.
M-ai căutat tu cu toată inima ta pentru vindecarea inimii tale? Cred că nu. De aceea nu
ai văzut. Caută-Mă şi Mă vei găsi, spune Domnul Oștirilor. Dar nu Mă ataca şi nu Mă judeca.
Doamne, mă pocăiesc. Te rog să mă ierţi.
Te iert, fiul Meu. Te iert. Acum caută-Mă şi Mă vei găsi, spune Domnul Oştirilor.
Notă: Să-L „caut pe Dumnezeu cu ardoare într-un domeniu“ înseamnă pentru mine să
petrec o perioadă mai mare de timp (de obicei cam un an) scufundându-mă în acel domeniu,
citind, cercetând, meditând, rugându-mă, experimentând şi discutând despre el cu lideri din
domeniu.

Câţiva paşi spre iertare profundă şi gestionarea mâniei


Doamne, Îţi mulţumesc pentru minunata Ta putere şi minunatul Tău har de a-mi
vindeca inima. Mă rog ca iertarea să meargă şi mai adânc.
Va merge, fiul Meu, dacă îi îngădui. Mergi de-a lungul anilor din viaţa ta şi iartă pe
oricine şi orice care te-a rănit. Astfel vei găsi vindecare.
Iert fundamentalismul pentru legalismul şi fariseismul lui, şi pentru durerea pe care a
adus-o în mine şi în viaţa mea şi a atât de multor oameni. Mărturisesc păcatele lui şi
participarea mea la acest păcat când am judecat cu minte îngustă şi legalism.
Îl iert şi îl eliberez de faptul că a adus peste mine acest păcat şi pentru blestemele de
mânie, judecată, legalism, minte îngustă, ură şi exclusivism care au rezultat de aici în viaţa
mea.
Ce am judecat a venit peste mine. Am devenit la fel ca ceea ce am judecat.
Doamne, Te rog să mă ierţi pentru aceste păcate şi pentru blestemele pe care le-am
adus în viaţa mea prin ele. Mă pocăiesc de aceste păcate.
Mă iert pe mine pentru că am participat la aceste păcate.
Renunţ la păcatul de a judeca, de a fi mânios, legalist, cu mintea îngustă, plin de ură şi
exclusivist şi rup puterea lor în mine şi toate blestemele care au decurs din ele, prin lucrarea
răscumpărătoare a lui Hristos pe cruce şi prin sângele Lui vărsat.
Primesc libertatea lui Dumnezeu de păcat şi de blestemele care au decurs din el.
20
O revelaţie privitoare la ceea ce crea îndoială în viaţa mea
M-am luptat ani de zile să-mi cresc credinţa. Învăţătura excelentă a bisericii la care
mergeam de cel puţin patru ani a fost de mare ajutor. În plus, am meditat asupra tuturor
versetelor din Biblie despre credinţă şi am memorat câteva dintre ele. Recent, am meditat
asupra fiecărui verset din Biblie despre raţiune, din moment ce raţiunea mea era cea care îmi
ataca atât de violent credinţa.
Am descoperit că Biblia nu-mi porunceşte nicăieri să raţionez. Singura dată când sunt
încurajat să gândesc este atunci când fac asta împreună cu Dumnezeu (Isaia 1:18). Vezi
apendicele pentru o discuţie despre „studiu versus meditaţie“ şi despre folosirea corectă a
minţii (care înseamnă să-I îngădui lui Dumnezeu să o folosească prin raţiune cu ungere).
Ca rezultat al meditaţiilor mele, în lunile din urmă făcusem paşi mari în a înţelege ce
îmi ataca credinţa şi cum să zdrobesc aceste atacuri.
Dar bătălia cu îndoiala încă era acolo, pentru că era amplificată de un duh de îndoială.
Când duhurile de îndoială au plecat, am simţit o diferenţă clară în mine. Forţa constantă care
mă ducea spre îndoială a fost ruptă şi eu eram liber să cred fără să duc o bătălie pentru a
învinge energiile spirituale negative din mine.
Apoi preocuparea mea a fost să înţeleg ce am făcut greşit de la bun început, de a dat
acces în mine duhului de îndoială.
Ce proces foloseam care producea îndoială? Răspunsul a devenit clar când am cugetat la
asta în săptămânile care au urmat: nu mă relaţionasem corect la experienţele negative din
viaţa mea. În cele ce urmează sunt trei înţelegeri cheie care mă vor ajuta să mă raportez cum
trebuie la experienţele negative pe viitor.
1. Dumnezeu foloseşte experienţele pentru a ne testa inimile să vadă dacă acolo este
credinţă. Lui Avraam i s-a cerut să-l pună pe fiul lui pe altar şi să ridice cuţitul să-l ucidă în
ascultare de Dumnezeu (Geneza 22:1-18).
2. Trebuie să aplici înţelegerea corectă a principiului semănatului şi culesului care este
aceea că, după ce semeni un adevăr biblic şi îl practici în viaţa ta, va trebui să aştepti ceva
timp pentru a culege binecuvântările biblice (Galateni 6:7-9). Recolta nu va veni imediat. Este
o perioadă de creştere între semănat şi cules, care poate dura ani, chiar generaţii. De exemplu,
păcatul de a nu fi lăsat pământul să stea nelucrat la fiecare şapte ani a avut în cele din urmă
culesul în vremea lui Habacuc, când israeliţii au fost duşi în robia babiloniană pentru 70 de
ani. O vreme, după ce sădeşti noile seminţe ale neprihănirii, culegi încă vechile recolte ale
nelegiuirii. E nevoie de timp pentru a schimba procesul, pentru a trece de la un seceriş
nelegiuit la un seceriş după voia lui Dumnezeu.
3. Dacă experienţele de viaţă ne cer să murim în credinţă, trebuie să facem asta, crezând
în continuare în Dumnezeu! Asta este ce au făcut eroii credinţei din Evrei capitolul 11.
Înainte nu avusesem o revelaţie a vreunuia din aceste trei adevăruri referitoare la
experienţele negative din viaţa mea şi de aceea interpretam greşit experienţele şi presupuneam
că Dumnezeu nu veghează asupra mea aşa cum a promis. O învăţătură mai detaliată despre
revelaţia pe care am primit-o referitor la Biblie şi la experienţe se poate găsi în Apendicele C.

Reflectând la alte blesteme de pe linia familiei mele


Când m-am gândit la lucrurile care au venit spre mine pe linia familiei, mi-am amintit
că am renunţat la un blestem acum căţiva ani şi i-am rupt puterea. Mă luptasem cu răceli mare
parte din an, în fiecare an. Când un profet s-a rugat în legătură cu starea mea, Domnul i-a spus
că era un blestem care venise prin linia familiei mele şi care provoca problemele respiratorii.
M-am gândit la faptul că mama mea avea probleme cu gâtul când eram mic şi că fraţii şi
surorile mele aveau diverse probleme de plămâni, piept şi gât. Aşa că m-am rugat ca Crucea

21
lui Hristos să stea între mine şi acest blestem generaţional. Am simţit că ceva s-a eliberat
imediat în pieptul meu şi au trecut ani de zile, la propriu, fără să iau măcar o răceală.
De asemenea, am descoperit că era masonerie pe linia familiei mele, deci m-am rugat
pentru ca orice blestem care venea de aici să se oprească la Crucea lui Hristos.
În mine a crescut convingerea că trebuia să meditez la modul în care Dumnezeu vindecă
inima şi să înţeleg asta mult mai deplin decât înţelesesem în trecut. Capitolele următoare îţi
vor arăta ce am descoperit.

Vindecare instantanee versus vindecare ca proces


Am menţionat în Capitolul Unu că în mine au fost anumite schimbări instantanee. Este
adevărat, dar erau şi unele lucruri care au fost vindecate printr-un proces care a continuat în
următoarele luni. În domeniile în care au fost alungate duhurile sau unde puteri spirituale
negative au fost zdrobite prin pocăinţă, rupând păcatele generaţionale şi blestemele, rupând
legăturile sufleteşti, sau unde s-a produs vindecare interioară, a fost o reducere instantanee a
presiunii negative.
Dar am mai descoperit că mai era ceva muncă de curăţenie de făcut. Dumnezeu mi-a dat
un vis cu două nopţi după sesiunea de consiliere, arătându-mi nişte legături sufleteşti care
aveau nevoie să fie rupte într-un domeniu din viaţa mea. M-am rugat şi le-am rupt în toiul
nopţii după ce am scris în jurnal despre vis şi interpretarea lui. Trebuie să te aştepţi şi să cauţi
revelaţia lui Dumnezeu prin vise. Trebuie să înveţi să-ţi interpretezi visele şi să acţionezi,
desigur, pe baza mesajelor pe care le primeşti.
Unele domenii de presiune negativă s-au redus mult după prima sesiune de consiliere,
dar nu au dispărut complet. Am aflat asta mergând înapoi şi rugându-L pe Dumnezeu să-mi
arate zonele de pocăinţă incompletă, ca să pot să mă pocăiesc mai intens şi mai deplin şi să
primesc un nivel şi mai mare de libertate.
Am simţit că Dumnezeu mă îndeamnă să fac meditaţie biblică intensivă şi să scriu în
jurnal despre diferite domenii, aşa că am înţeles cum am devenit prins în aceste capcane de la
început şi căror călăuziri biblice trebuia să mă supun pentru a mă împiedica să cad înapoi în
aceste modele de păcat. De aceea am studiat Biblia şi am scris rezumate a ceea ce îmi arăta
Dumnezeu. De asemenea, am scris în jurnal despre aceste domenii, rugându-L pe Dumnezeu
să îmi arate greşelile pe care le-am făcut de am intrat într-o asemenea robie.
Când m-am sfătuit cu alţi oameni am aflat câteva proceduri în plus care trebuie folosite
din când în când pentru a te ajuta să biruieşti domeniile în care păcatul se încăpăţânează să
rămână. Acestea includ mărturisirea păcatului în faţa unui consilier spiritual, ridicarea de
garduri care să te protejeze de ispită, crearea unui „Caiet de lucru pentru pocăinţă pasionată“
şi altele. Am scris despre aceste proceduri în următoarele capitole.
Pentru a întregi vindecarea mea am folosit câteva abilităţi pe care Domnul mi le-a dat
de-a lungul anilor. Cred că şi tu vei avea nevoie de aceste abilităţi pentru ca vindecarea ta să
fie completă. Ele includ: să faci o meditaţie biblică întreagă, cu ungerea Duhului, într-un
domeniu din viaţa ta în care ai nevoie; să auzi vocea lui Dumnezeu; să scrii în jurnal (de
exemplu, să scrii ce îţi spune El); să cauţi viziune divină; să primeşti şi să interpretezi vise de
la Dumnezeu; să aplici „Legea Duhului de viaţă al lui Isus Hristos“ (Romani 8:2 – întorcându-
te în interior şi bazându-te pe puterea Duhului Sfânt care e în tine atunci când eşti ispitit); să
fii dispus să te pocăieşti complet de păcate, fapte moarte (lucruri pe care le fac pe cont
propriu, fără să mă bazez pe puterea lui Dumnezeu), judecăţi negative şi jurăminte interioare;
şi, în cele din urmă, să iei poziţie clară împotriva păcatului din viaţa cuiva. Acestea sunt
abilităţi despre care Biblia ne învaţă că eliberează harului lui Dumnezeu peste noi şi despre
ele vă voi învăţa în această carte.

22
Am aflat că oamenii care au aceste abilităţi biblice şi le folosesc în a învinge problemele
care le controlează vieţile pot primi vindecare spirituală şi emoţională pe termen lung, aşa
cum descriu în această carte. Cei care nu au aceste abilități biblice și nu își pun deoparte timp
pentru a le dezvolta găsesc că vindecarea lor nu se produce cu putere sau că nu durează.
Vindecarea vine când primim şi aplicăm harul spiritual al Domnului şi Mântuitorului nostru
Isus Hristos. Instrumentele menţionate mai sus sunt abordări biblice cheie pe care Dumnezeu
ni le-a dat pentru a primi harul Său. Dacă ne apropiem de El aşa cum ne-a arătat El în
Cuvântul Lui vom primi harul Său şi puterea divină care biruie slăbiciunea noastră.
Nu presupune că totul va fi instantaneu. Unele dintre vindecările tale poate vor fi
imediate când puterile spirituale negative din viaţa ta sunt foarte severe şi unele pot fi un
proces în care să urmezi paşii pentru a aplica harul lui Dumnezeu în mod constant. Fii pregătit
să lucrezi indiferent de ce proces este necesar până când îţi vei atinge scopul libertăţii depline.

Aplicaţie personală
1. Enumeră lucrurile pe care le-ai învăţat din acest capitol.
2. Roagă-L pe Dumnezeu să te ajute să îţi cercetezi inima, arătându-ţi energiile negative
din interior şi procesele negative din interior pe care le foloseşti şi care produc în viaţa ta mai
degrabă efecte negative decât pozitive.
3. Roagă-L pe Dumnezeu să înceapă să-ţi arate cum să vindeci aceste procese sau
energii negative din tine.

Aplicaţie de grup
1. Permite fiecărui membru al grupului să împărtăşească răspunsurile lui la întrebările
de mai sus dacă se simt liber să o facă. Discutaţi împreună despre ce au descoperit ei.
2. Rugaţi-vă pentru oameni atunci când apare nevoia asta şi când Duhul vă călăuzeşte în
această direcţie

23
3
RĂDĂCINILE ENERGIILOR NEGATIVE
DIN INIMĂ

Să devenim conştienţi de puterea lui Dumnezeu şi a lui Satan din inimă


Inima omului include un duh. Pentru creştin, acest duh s-a unit cu Duhul Sfânt, deci în
realitate fiinţa lui interioară este unită cu Dumnezeul Atotputernic printr-un miracol al harului.

Dar cine se lipeşte de Domnul este un singur duh cu El. (1 Corinteni 6:17)
Iată la ce lucrez eu şi mă lupt după lucrarea puterii Lui, care lucrează cu tărie în mine.
(Coloseni 1:29)

Astfel, puterea Duhului lui Dumnezeu începe să lucreze în inima omului în momentul
mântuirii. Când cineva lucrează la mântuirea sufletului său, această putere de la Duhul Sfânt
al lui Dumnezeu pătrunde tot mai mult în inima şi sufletul lui, şi chiar şi în trupul lui (Filipeni
2:12). Când lumina lui Dumnezeu umple mai mult o persoană, întunericul lui Satan iese
treptat. Acest proces de sfinţire este în curs de desfăşurare, probabil până în ziua în care
murim. Deci, chiar dacă ne ocupăm de o situaţie la un anumit nivel, câţiva ani mai târziu
putem să ne întoarcem şi să ne ocupăm de ea la un nivel mai profund. Suntem vindecaţi în
straturi.
Puterea Duhului Sfânt lucrează realităţile statornice ale lui Dumnezeu în fiinţa noastră,
lucruri precum credinţa, speranţa, dragostea, bucuria, pacea, puterea, scopul, visul, viziunea,
ungerea şi orice altceva este Dumnezeu. Asta alungă forţele demonice din acea persoană, forţe
care sunt caracterizate cel mai bine prin numele şi activităţile lui Satan. Aceste energii
negative ale păcatului (presiuni) includ: îndoială, teamă, mânie, vinovăţie, depresie, nebunie,
moarte şi orice altceva care este în ton cu numele lui Satan. Numele lui includ: pârâşul
(Apocalipsa 12:10); tatăl minciunilor (Ioan 8:44); duşmanul (1 Petru 5:8); cel care condamnă
(Romani 8:1 – implicit); şi un hoţ care vine să fure, să ucidă şi să prăpădească (Ioan 10:10).
De aceea, îţi poţi face destul de uşor o interpretare barometrică a inimii pentru a vedea
cât de bine este şi dacă prezenţa energiilor demonice negative este înfloritoare sau dacă
puterea pozitivă dumnezeiască îi satură inima şi mintea.

Când poate o poruncă să schimbe inima?


Dacă cineva a fost prins de forţe spirituale negative, el a descoperit fără îndoială că nu a
funcţionat deloc să-şi poruncească sieşi să „termine cu asta“. De exemplu, dacă îi spui
„termină!“ unei persoane care are un duh de mânie vei crea în inima şi viaţa ei o luptă teribilă.
Ea o să încerce, ca un bun creştin, să potolească mânia din interior, dar fără folos, dacă nu
înţelege adevăratele rădăcini spirituale ale mâniei din inima ei.
Despre asta este capitolul de faţă. Dacă cineva care îşi cunoaşte autoritatea în
Dumnezeu atacă exact rădăcina mâniei (sau a altei forţe negative), atunci porunca poate
schimba inima şi elibera mânia.
Când legile şi principiile crează o robie a energiilor spirituale negative într-o persoană?
Ce legi eliberează oamenii? Ce legi îi umplu cu energiile spirituale pozitive ale Duhului
Sfânt?

24
Cuvintele „putere“ şi „energia păcatului“
Am două motive pentru care folosesc expresia „energia păcatului“.
Unul este acela că „energia“ este exact cum mi se pare mie când aceste influenţe
negative (sau pozitive) operează în mine şi asupra mea, punând presiune asupra mea să mă
mişc într-o anumită direcţie.
Al doilea este acela că unul dintre cuvintele greceşti traduse prin „putere“ în Noul
Testament este energes şi înseamnă literal „energie activă“. Strong’s Concordance defineşte
energes (#1756) ca „activ, operaţional, eficient, puternic“. Strong’s Concordance continuă să
definească o altă formă a energes (energeia - #1753) ca „eficienţă, energie, operaţie, puternic,
lucrare eficientă“.

Mai multă susţinere din Noul Testament pentru cuvântul „energie“


Young’s Concordance defineşte energes ca „energetic, eficient“.
Colon Brown defineşte energes ca „adoptat pentru a împlini un lucru, pentru a transmite
energie, pentru a începe o activitate, energetic“.
Analytical Greek Lexicon de Zondervan defineşte energes ca „activ, energetic,
eficient“. Acesta defineşte energeia ca „energie, eficacitate, putere, energie activă, operare“.
El defineşte energew ca „a efectua, a pune în funcţiune, a fi activ, a transmite energie şi
eficienţă, a intra în acţiune, a fi o putere activă a principiului plin de activitate, operativ“.
Energeia poate fi tradus destul de legitim ca energie ori de câte ori apare.
Energeia este folosit în 2 Tasaloniceni 2:9 şi 2:11 pentru a descrie „lucrarea“ lui Satan
şi „lucrarea“ rătăcirii sau înşelării.
Forma verbului din acest grup de cuvinte, energew, este folosită în Romani 7:5 pentru
„patimile păcatelor, aţâţate de Lege, care lucrau (energew) în mădularele noastre şi ne făceau
să aducem roade pentru moarte“ (această moarte este acum în noi, inhibând viaţa lui Hristos
să curgă în noi).
2 Corinteni 4:12 vorbeşte, de asemenea, de „moartea care lucrează (energew) în noi“. Şi
în 2 Tesaloniceni 2:7, „taina fărădelegii a şi început să lucreze (energew)”. Deci energeia şi
energew arată ambele baza grecească pentru expresia „energie negativă“.
În Efeseni 2:2 trăirea după domnul puterii văzduhului, duhul care „lucrează“ acum în
fiii neascultării. „Lucrează“ este forma cuvântului grecesc „energes“, care înseamnă că acest
duh rău care o locuieşte „energizează“ persoana.
Aceste cuvinte sunt folosite şi pentru energia pozitivă a lui Dumnezeu. De fapt,
Dicţionarul Teologic al Noului Testament (vol. 2, pag. 652) spune „În VT şi NT energeia şi
energew sunt folosite aproape exclusiv pentru lucrarea divină sau puterile demonce“.
O distincţie: În timp ce energes este rădăcina din care derivă energeia şi energew, în
vremea Noului Testament erau divergenţe dacă energeia şi energew să înceapă să fie folosite
şi în sens negativ, şi pozitiv. Dar energes a reţinut numai înţelesul pozitiv de la origine şi nu a
fost folosit niciodată pentru energie demonică sau carnală.
Pe scurt: cele trei cuvinte primare din Noul Testament traduse prin „putere“ sunt
exousia (de 108 ori), care înseamnă „drept sau prerogativă“, dunamis (108 ori), care înseamnă
„putere, forţă“, şi energes (şi formele sale – de 31 de ori), care înseamnă „energie activă,
energie în acţiune“. (Vezi cartea noastră Autoritate divină, putere divină, energie divină
pentru o enumerare completă şi o discuţie pe marginea versetelor în care apar toate aceste trei
cuvinte în Noul Testament.)

„Energia păcatului“ şi „Legea păcatului“ în Romani 7


Sunt două cuvinte folosite în Romani 7 care ne ajută să înţelegem această energie a
păcatului din noi: „lege“ şi „locuieşte“.

25
Cuvântul „lege“ din Romani 7 („legea păcatului“) are înţelesul de lege sau principiu
care nu se poate evita din cauza prezenţei, puterii sau forţei a ceea ce ne energizează şi care ne
controlează deci comportamentul.
În Romani 7:17-18, 20 este folosit cuvântul „locuieşte“. Acest cuvânt în greacă este
sikew, care are aici înţelesul de „a fi activ în fiinţa cuiva“ (nu doar „locuitul“ pasiv).
Aici avem „păcat“ şi „locuieşte“ sau „este activ în fiinţa cuiva“. A fi sub puterea
păcatului înseamnă a fi controlat de energia păcatului care, fiind în vigoare, acţionează ca o
adevărată „lege“ în noi, ceea ce, a descoperit Pavel, nu poate fi biruit numai prin voinţa
omenească (Romani 7:17-24).
Din moment ce puterea voinţei nu poate birui această energie a păcatului, Pavel declară
că soluţia este să-ţi însuşeşti puterea Duhului Sfânt. În Romani 8:2, Pavel declară că legea
Duhului de viaţă în Hristos este cea care ne eliberează de legea păcatului şi a morţii. Deci
puterea (sau energia) Duhului Sfânt rupe puterea (sau energia) păcatului din vieţile noastre.

Cuvântul „energie“ nu este un cuvânt specific New Age?


Cuvintele pot avea înţelesuri diferite în momente diferite şi în culturi diferite. Cu alte
cuvinte, contextul cultural le poate schimba conotaţia. Să luăm cuvântul „gay“, care acum
cincizeci de ani însemna „fericit“, dar care azi înseamnă ceva cu totul diferit.
Se pare că la fel s-a întâmplat cu „energy“, din moment ce în ultimul timp a fost legat de
New Age. (Eu personal nu cred că New Age sau homosexualii sau orice alt grup nelegiuit au
dreptul să pretindă vreun cuvânt sau simbol, aşa cum este curcubeul.) Deci, de dragul tuturor
cititorilor noştri, ne vom clarifica intenţia de a folosi cuvântul „energie“ aşa cum urmează.
Biserica se gândeşte în prezent la „putere“ ca venind de la Dumnezeu şi „energie“ ca
fiind mai degrabă un concept New Age. Cred că vom fi de acord cu faptul că New Age este
implicat mai mult în demonic decât în puterea lui Dumnezeu.
Din moment ce deşeurile din inimile noastre pe care încercăm să le vindecăm sunt în
esenţă gunoi demonic, poate „energia păcatului“ şi „energia demonică“ sunt sintagme total
acceptabile pentru a le descrie.
Creştinul vrea să înlocuiască această energie demonică a păcatului, care îl împinge să
păcătuiască, prin puterea şi ungerea Duhului Dumnezeului Atotputernic, care îl conduce spre
fapte ale neprihănirii.
Astfel, creştinul, fiind eliberat, este eliberat de „energiile demonice negative ale
păcatului“ şi devine tot mai plin de puterea şi ungerea Dumnezeului Atotputernic.
Impresia mea personală despre folosirea cuvântului „energie“ este următoarea: eu
recomand să nu dăm New Age nimic.
Dumnezeu a creat totul pentru Sine. Totul este conceput pentru a-I aduce slavă. Deci să
ne propunem să menţinem cuvintele „energie“ şi „energetic“ pentru creştin. „Energetic“ este
derivat (prin intermediul limbilor latină şi franceză) din cuvântul grecesc „energeia“. Deşi
scopul acestei cărţi nu este să lupte pentru folosirea cuvântului „energie“, mă opun oricărei
sugestii ca aceste cuvinte să fie date New Age.
Într-un sens absolut real, noi avem de-a face cu putere divină şi cu energii spirituale în
inimile, sufletele, minţile şi trupurile noastre. Aceste energii răspund la anumite legi biblice şi
la anumite abordări specifice ale rugăciunii. Energiile demonice ale păcatului sunt conectate
cu blestemul, cu Satan şi cu lucrarea duhurilor. Energiile pozitive sunt conectate cu ungerea,
binecuvântarea şi puterea Duhului Dumnezeului Atotputernic.
În această secţiune vom discuta despre posibilele rădăcini ale energiilor păcatului din
inima, sufletul sau mintea ta. În următorul capitol vom discuta despre folosirea rugăciunii
potrivite pentru a ne ocupa de fiecare dintre aceste probleme legate de rădăcină.

26
Mulţumiri speciale
Vreau să le mulţumesc în mod special lui John şi Paula Sandford, Peter Horrobin, Bill şi
Sue Banks şi prietenilor mei apropiaţi, Chester şi Betsy Kylstra, pentru scrierile lor care au
oferit iluminare în ceea ce priveşte ideile ce urmează în acest capitol. Ei sunt o binecuvântare
pentru trupul lui Hristos.

Posibile rădăcini ale energiilor păcatului sau ale energiilor demonice din
interior
1. Păcatele şi blestemele generaţionale transmit energia păcatului în jos pe linia
familiei
Unele energii ale păcatului şi ungeri dumnezeieşti din tine nu au început cu tine. Ele au
început pe linia ta ancestrală şi au fost transmise spre tine de la generaţiile anterioare.
De fapt te-ai născut cu o energie a păcatului sau cu o ungere care produc fie un blestem,
fie o binecuvântare în viaţa ta.
Biblia spune că blestemele se pot transmite până la a treia şi a patra generaţie (Exod
20:4-6). Energia sexuală asociată păcatelor sexuale are efect până la a zecea generaţie
(Deuteronom 23:2). Şi binecuvântarea ascultării de Dumnezeu se transmite până la a mia
generaţie (Deuteronom 7:9).
Desigur, atunci, una dintre primele întrebări pe care vei vrea să le pui când te lupţi cu o
energie sau o presiune interioară spre păcat este „E o problemă evidentă şi pe linia mea
ancestrală?“ Dacă da, vei vrea să începi să ataci problema distrugând forţele care au venit pe
arborele genealogic al familiei. Metoda prin care faci asta va fi discutată în următorul capitol.
De fapt, întrebarea cea mai potrivită poate fi „Cine de pe linia mea ancestrală a
manfestat aceeaşi trăsătură?“ În patru generaţii ai treizeci de strămoşi şi în zece generaţii ai
2.046. Şansa ca aproape orice păcat, mai ales păcatul sexual, să fie prezent în cei treizeci sau
în cei 2.046 este aproape maximă.
Ce poate trece pe linia familiei? Orice şi totul. Lista include: alcoolism şi toate tipurile
de dependenţe; toate tipurile de boli psihice şi maladii; toate tipurile de probleme emoţionale
şi mentale; păcate chinuitoare; şi de asemenea toate tipurile de binecuvântări spirituale, ungeri
şi daruri.
Una dintre întrebările pe care ni le-am putea pune este „Când o persoană se confruntă cu
o forţă negativă puternică în viaţa ei, care sunt şansele ca aceasta să îşi aibă rădăcina cumva în
energiile transmise pe linia familiei de la ultimele patru (30 de oameni) sau zece (2.046 de
oameni) generaţii?“ Bănuiala mea este că 100%. De aceea, să te rogi pentru ruperea păcatelor
şi blestemelor generaţionale este un răspuns automat când te confrunţi cu orice, pentru că
sigur sunt unele rădăcini ale acestora pe linia familiei. Practic vorbind, nu am nevoie să mă
întreb dacă trebuie să rup păcatele şi blestemele generaţionale. Trebuie. Este înţelept să-mi
încep vindecarea rugându-mă să se rupă orice păcat şi blestem generaţional specific de care
sunt conştient şi apoi să mă rog o rugăciune generală pentru ruperea tuturor păcatelor şi
blestemelor generaţionale.
Mai încolo, când intru mai specific în rugăciunea pentru vindecare şi caut să abordez o
problemă specifică din inima mea, mă rog din nou şi rup orice păcate şi blesteme
generaţionale de pe linia familiei dacă se leagă de acea problemă specifică. Mai degrabă să fiu
sigur că nu ratez nimic decât să spun pur şi simplu: „Ooo, cred că am tratat asta acum ceva
timp“. Să ne asigurăm că facem asta.

2. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti care rezultă din legământ sau din relaţii
contractuale fac să se transmită energia păcatului în jos pe linia familiei

27
Legăturile sufleteşti sunt rezultatul relaţiilor de tip legământ. Legămintele sunt contracte
care pot fi scrise, verbale sau înţelese.
Astăzi noi putem folosi termenii „o relaţie apropiată sau care angajează“, sau „un
prieten de suflet“ sau „un camarad de suflet“. Când intri într-un legământ cu o altă persoană
sau cu Dumnezeu se dezvoltă o relaţie sufletească ce permite ca viaţa, energiile şi resursele
celor doi să fie împărţite. Ionatan şi David au avut o astfel de legătură sufletească.

David sfârşise de vorbit cu Saul. Şi de atunci, sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul
lui David şi Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. (1 Samuel 18:1)

Legămintele şi legăturile sufleteşti sunt părţi normale din viaţă. Ele pot să fie
dumnezeieşti şi să fie schimburi de daruri între cei doi. Exemple de legături de legământ
includ: soţ şi soţie, părinte şi copil, pastor şi enoriaş, profesor şi elev, angajator şi angajat şi un
creştin faţă de toţi ceilalţi din trupul lui Hristos, în virtutea faptului că toţi am fost botezaţi în
trupul lui Hristos (1 Corinteni 12:13) şi suntem uniţi cu Duhul Sfânt (1 Corinteni 6:17).
Pactele de sânge (şi poate chiar transfuziile de sânge) creează legături sufleteşti care pot fi
dumnezeieşti sau nedumnezeieşti. Un legământ biblic a fost pecetluit cu sânge, cel dintre
Avram şi Dumnezeu, în Geneza 15, şi care este un exemplu de legătură sufletească
dumnezeiască.
Oricare dintre legăturile sufleteşti de mai sus pot să se transforme în legături
nedumnezeieşti şi să elibereze energii ale păcatului. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti
există atunci când unul dintre parteneri caută să-l domine, să-l manipuleze sau să-l controleze
pe celălalt. Dacă violenţa, teama sau abuzul devin parte a legăturii sufleteşti, este
nedumnezeiesc.
Biblia spune că rezultatul relaţiilor sexuale este că cei doi devin un singur trup (şi sigur
se creează o legătură sufletească). Acest lucru este adevărat în căsnicie (Geneza 2:24) şi în
relaţii păcătoase sau adulter.

Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis: „Cei doi
se vor face un singur trup“. (1 Corinteni 6:16)

În căsnicie, când cineva se uneşte cu partenerul său în raportul sexual, viaţa şi energiile
partenerului său se unesc cu ale lui. De asemenea, în concubinaj sau adulter este o unire a
vieţii şi energiilor celor două trupuri. Şi este chiar mai serios de atât. Dacă te-ai unit cu o
prostituată şi ea s-a unit deja cu o mie de alţi oameni, atunci logica dictează că şi tu te-ai unit
cu cei o mie de oameni.
Energiile care curg prin ea au acum acces să curgă prin tine, cauzând tot felul de păcate,
presiuni sexuale, boli şi probleme.
Soluţia la această stare de lucruri oribilă este ruperea legăturilor sufleteşti
nedumnezeieşti, şi mai ales a celor dintre tine şi oricine cu care ai avut o întâlnire sexuală.
Chiar dacă întâlnirea sexuală nu s-a sfârşit prin raport sexual, tot este înţelept să rupi orice
legături sufleteşti. Isus a spus că dacă te uiţi la o femeie ca s-o pofteşti ai comis deja adulter
cu ea în inima ta (Matei 5:27-28). De aceea este important ca rugăciunea pentru ruperea
legăturilor sufleteşti să fie folosită pentru a rupe toate relaţiile care s-au format în poftă,
pornografie, pasiune, activitate sexuală de scurtă durată şi raporturi sexuale. Dacă vei face
asta vei simţi o eliberare şi o libertate minunată de energiile sexuale negative care te-au
hărţuit.
Eu personal mă îndoiesc de faptul că această lipire se limitează la transmiterea de
energii sexuale de la unul la altul. Biblia nu indică faptul că unirea este doar sexuală. Biblia
28
spune că cei doi devin unul. Deci bănuiesc că absolut toate energiile trec de la unul la altul, de
la cei o mie la tine.
Acum, asta trebuie să fie suficient pentru oricine este implicat!
Pentru a rezolva problema, încep prin a răspunde la întrebările din următorul capitol şi
prin a enumera toţi oamenii pe care Domnul mi-i aduce în minte şi faţă de care am avut vreun
fel de unire erotică sau relaţie de legământ nedumnezeiesc. Mă rog specific prin rugăciuni de
eliberare din această unire.
Apoi, mai târziu, când mă ocup de vindecarea unor aspecte specifice din inima mea, mă
rog din nou pentru o separare completă de energia păcatului care contribuie la această
problemă specifică pentru care mă rog şi care provine dintr-o legătură sufletească.

Înţelegeri greceşti referitoare la păcat sexual şi la legături sufleteşti (extras


dintr-un studiu al reverendului Maurice Fuller)
Această secţiune priveşte rezultatele specifice ale legăturilor sufleteşti în trupul nostru
atunci când cineva se lipeşte de o prostituată sau se implică în orice fel de întâlnire sexuală
ilegitimă, inclusiv folosirea pornografiei.
Aici, 1 Corinteni 6:18 este important: „Fugiţi de curvie! Orice alt păcat pe care-l face
omul este un păcat săvârşit afară din trup, dar cine curveşte păcătuieşte împotriva trupului
său.“
În primul rând, cuvântul tradus „curvie“ este porneia, de la care derivă cuvântul
pornografie. Porneia include „orice fel de activitate sexuală ilicită“. „Cel care comite
imoralitate sexuală“ este ho porneuon în greacă, un participiu prezent ce indică pe cineva care
alege imoralitatea sexuală ca stil de viaţă şi se dedă la asta relativ continuu.
Cuvântul tradus prin „împotriva“ în versetul de mai sus înseamnă literal „a intra în“.
Deci Pavel spune că orice păcat pe care îl comite un om are efecte imediate în afara trupului
lui. (Ele ar putea afecta relaţii şi au multe alte consecinţe, dar toate acestea ar fi în afara fiinţei
interioare.) Activitatea sexuală, pe de altă parte, afectează o persoană în interior, în inima
fiinţei ei. Deci ideea unui efect spiritual profund al activităii sexuale de orice fel are baze
solide în Scriptură. (Finalul secţiunii din Maurice Fuller)
Din moment ce viaţa este în sânge (Levitic 17:14), ni se porunceşte să nu consumăm
sângele altcuiva, pentru că dacă am face asta am primi viaţa lui, ceea ce ar putea semăna cu o
legătură sufletească. De aceea, este posibil ca donarea şi primirea de sânge (prin bănci de
sânge) să creeze legături sufleteşti care trebuie rupte. Dacă ai primit o transfuzie de sânge,
renunţă la orice viaţă nedumnezeiască pe care poate ai primit-o prin acel sânge şi trimite-o
înapoi donatorului sângelui.
Dacă ai donat sânge, roagă-L pe Dumnezeu să restaureze şi să aducă înapoi la tine orice
viaţă care s-a pierdut.

3. Aşteptările negative sunt sisteme de credinţe negative care generează energii ale
păcatului ce împing omul spre activităţi păcătoase
O aşteptare negativă este un sistem de credinţe negative care a fost stabilit în inima ta
undeva pe parcursul vieţii. Aşteptările negative pot fi împotriva ta însuţi, a altora, a
autorităţilor, a instituţiilor sau a lui Dumnezeu. Multe dintre acestea sunt stabilite la nivel
inconştient, deci în general nici măcar nu suntem conştienţi că le purtăm. Totuşi, trebuie să ne
pocăim de ele.
Ele pot veni ca urmare a blestemelor rostite asupra ta sau a blestemelor pe care tu le
rosteşti asupra ta. Cineva poate îţi spune că eşti prost sau poate tu însuţi îţi spui că eşti prost.
Ambele blesteme vor produce probabil o aşteptare negativă ca tu să te porţi ca şi cum ai fi
prost. Eu obişnuiam să rostesc blesteme asupra mea. Am spus lucruri precum „Sunt un

29
student de nivel «B». Alfabetul şi cu mine nu ne înţelegem bine. Nu pot pronuţa pe litere.“ Cu
siguranţă, fiecare dintre acestea produce efecte negative şi creează forţe negative vii în mine.
Aşteptările negative pot veni, de asemenea, de la cineva care predică adevăruri
nescripturale, pe care tu le accepţi ca adevăruri şi cauţi să trăieşti pe baza lor. Aşteptările
negative pot veni din inima ta care digeră o experienţă negativă şi apoi creează o convingere
negativă pornind de la acea experienţă. De exemplu, dacă deschizi gura să împărtăşeşti ceva şi
eşti ridiculizat, ai putea începe să crezi minciuna că „Dacă voi mai deschide vreodată gura voi
fi pus la pământ“.
Lista convingerilor negative este infinită. De exemplu: „Probabil voi eşua. Probabil voi
sfârşi prin a divorţa. Nimeni nu mă place. Toţi politicienii sunt răi. Guvernul vrea să mă facă.
Un om evlavios nu poate reuşi în afaceri. Femeilor nu le place să facă dragoste. Bărbaţii nu
vor decât sex.“

Aşteptările negative activează Legea Credinţei


Adesea aceste aşteptări se întăresc pe ele însele, deoarece orice aştepţi şi crezi că se va
întâmpla cel mai probabil se va întâmpla.
Biblia este clară când spune că orice crede cineva va primi.

Facă-vi-se după credinţa voastră. (Matei 9:29)


Toate lucrurile sunt cu putinţă celui care crede (Marcu 9:23)

Credinţa cuiva face posibile chiar şi lucrurile care par imposibile.


Deci, chiar dacă era improbabil ca eu să eşuez în viaţă, dacă cred că o voi face, o voi
face. Pentru că am semănat o judecată sau un sistem de credinţe în duhul meu spunând că voi
eşua, în viaţa mea sunt activate câteva legi spirituale.

Aşteptările negative activează Legea Judecăţii


Prima este legea judecăţii, care spune: „Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce
judecată judecaţi vi se va judeca“ (Matei 7:1-2).
Prin urmare, este o forţă opusă care se activează în univers şi care vine înapoi împotriva
mea şi face asupra mea judecata pe care eu am făcut-o asupra altora.
Dacă judeci (sau te aştepţi ca) oamenii că sunt neprietenoşi, ei vor fi neprietenoşi cu
tine. Dacă-i judeci (sau te aştepţi) că sunt prietenoşi, ei vor fi prietenoşi cu tine. Evident, unor
oameni extrem de neprietenoşi le poate lua ceva timp să se încălzează datorită atitudinii tale
prietenoase. Aici este locul unde intră în vigoare legea semănatului şi a culesului. Semeni
pentru o vreme în viaţa unei persoane şi în cele din urmă culegi o recoltă.

Aşteptările negative activează Legea Cinstei, a Dragostei şi a Fricii


În loc de o judecată negativă la adresa altora, Biblia ne spune ce atitudine trebuie să
avem: „Cinstiţi pe toţi oamenii; iubiţi pe fraţi; temeţi-vă de Dumnezeu; daţi cinste
împăratului“ (1 Petru 2:17).
Ţine minte, vom primi înapoi judecata pe care o emitem. Nu ar fi frumos să primim
înapoi cinste şi dragoste de la alţii şi binecuvântare de la Dumnezeu, pentru că Îl venerăm şi
ascultăm de El?
Când îi dispreţuim pe alţii, ne separăm de orice daruri sau binecuvântări pe care
Dumnezeu poate a plănuit ca acea persoană să ni le dea. Cinstea începe, evident, cu părinţii
noştri, din moment ce este una dintre cele Zece Porunci. Dumnezeu are chiar şi o promisiune
pentru cei care respectă această lege anume: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să
ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău“ (Exod 20:12).

30
În orice domeniu în care ne judecăm părinţii vieţile noastre nu vor merge bine. Pentru a
generaliza acest principiu, în orice domeniu în care judecăm pe oricine vieţile noastre nu vor
merge bine pentru noi.

Aşteptările negative activează Legea Semănatului şi a Culesului


Conform legii semănatului şi culesului, trebuie să culeg o recoltă în lumina a ceea ce am
semănat.

Nu vă înşelaţi singuri; Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; ce seamănă omul, aceea va


culege. (Galateni 6:7)
Semănaţi potrivit cu neprihănirea şi veţi secera potrivit cu îndurarea. (Osea 10:12)
După câte am văzut eu, numai cei ce ară fărădelege şi seamănă nelegiuirea îi seceră
roadele. (Iov 4:8)

Asta ar însemna că trebuie să aştept să se întoarcă la mine judecăţi în aceleaşi domenii.


Eu le-am făcut. De exemplu, dacă am emis o judecată împotriva oamenilor supraponderali,
atunci pot descoperi că am pus în mişcare legi spirituale care vor sfârşi prin a mă face să
devin supraponderal. Sau aş putea vedea că mi-am luat o soţie supraponderală. Chiar dacă ea
este zveltă când ne căsătorim, judecata mea că nu-mi plac oamenii supraponderali şi că nu o
voi aproba dacă se îngraşă, fiind trimisă constant din duhul meu, va cauza o constantă
depreciere a valorii de sine când eu critic absolut orice activitate pe care văd că o are şi care ar
putea-o face să ia în greutate. În cele din urmă ea cedează criticii constante şi aşteptării
negative că se va îngrăşa şi, aproape sigur, eu am primit înapoi exact ce am judecat. Acum am
o soţie supraponderală.

Aşteptările negative activează Legea Multiplicării


Fiindcă au semănat vânt, vor secera furtună. (Osea 8:7)

Când semăn o aşteptare negativă, am semănat vânt şi acum trebuie să culeg furtună. Poţi
semăna numai o sămânţă mică de mânie, dar vei secera o întreagă recoltă de mânie, pentru că
o sămânţă mică semănată poate produce sute de seminţe în loc.

Legea Întârzierii – nu fi dezamăgit, dă-i legii recoltei timp să lucreze


Poate să treacă o vreme pentru ca recolta să crească, deci păcatele tale iniţiale poate nu
îţi aduc imediat înapoi o recompensă negativă.
Asta îi amăgeşte pe mulţi oameni să creadă că „Lui Dumnezeu nu-I pasă de faptul că eu
păcătuiesc; nu mi se întâmplă nimic rău.“ Dar Biblia spune: „Nu vă înşelaţi singuri;
Dumnezeu nu Se lasă batjocorit; pentru că orice seamănă omul asta va culege (Galateni 6:7).”
Nu lăsa faptul că există o întârziere între procesele de semănat şi de cules să te facă să crezi că
lucrurile nu se întâmplă în lumea spirituală. Se întâmplă – fie lucruri bune, fie lucruri rele, în
funcţie de ce sămânţă ai semănat.

Rezumat: Sămânţa judecăţii sau a aşteptării negative sădite în duhul meu trimite
automat un mesaj tuturor celor din aria mea. Duhul meu poate spune: „Sunt programat să
eşuez; te rog să-mi răspunzi ţinînd cont de asta.“ În acest caz, duhurile oricărori altor persoane
aud şi primesc acel mesaj şi răspuns în consecinţă. Duhurile lor spun: „Să facem tot ce putem
pentru a ne asigura că acest mesaj se împlineşte“. Şi astfel, eu continui să atrag în viaţa mea
evenimente, oameni şi situaţii care îmi garantează iar şi iar eşecul. Atrag spre mine ce cred că
este adevărat. Îmi creez propriul stil de viaţă bazat pe credinţele pe care le port în interior.

31
Evrei 12:15 spune „Luaţi seama bine... ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de
amărăciune, să vă aducă tulburare şi mulţi să fie întinaţi de ea“.
Categoric, roada pe care o culeg în viaţa mea poate deveni o cheie importantă care poate
să mă călăuzească atunci când caut posibile aşteptări pe care mi le-am creat, indiferent că sunt
bune sau rele. Poţi descoperi aşteptări negative inconştiente observând roadele pe care le
produce viaţa ta şi uitându-te înapoi la posibilele rădăcini care pot cauza această roadă.
Vreau să examinez credinţele şi judecăţile conştiente şi inconştiente pe care le am şi să
mă asigur că ele sunt aliniate cu Biblia. Nu e nevoie să mă pocăiesc de ele, nu trebuie să
renunţ la ele şi nu trebuie să le înlocuiesc cu un sistem de credinţe mai biblic.

4. Jurămintele interioare însufleţesc scopul cuiva în viaţă şi eliberează energiile


păcatului şi presiunea în lumina jurământului
Jurămintele interioare sunt promisiuni sau declaraţii pe care le faci ca rezultat al
aşteptărilor negative pe care le ai. Jurămintele interioare urmează şi corespund aşteptărilor
negative pe care le ai. Jurămintele interioare sunt făcute în general şi la nivel inconştient.
De exemplu:

Aşteptarea negativă Jurământul interior care decurge din ea


„Cred/mă aştept...“ „De aceea...“
Probabil voi eşua. Nu voi încerca.
Cele mai multe căsnicii eşuează. Nu mă voi dedica total soţului meu.
Nimeni nu mă place. Voi fi eu neprietenos primul.
Sunt urât. Mă voi ascunde.
Sunt prost. Nu voi face tot ce ţine de mine.
Nu sunt bun. Mă voi purta în funcţie de impulsurile
mele rele.
Nu merit o viaţă bună. Nu voi încerca să-mi îmbunătăţesc viaţa.
Nu mă aştept la libertate financiară. Nu voi încerca să excelez din punct de
vedere financiar.
Nu merit binecuvântarea lui Dumnezeu. Mă voi descurca pe cont propriu.
Păcatul meu este de neiertat. Mă voi ascunde de Dumnezeu.
Mă aştept de la copiii mei să fie rebeli. Îi voi controla.
Viaţa este nedreaptă. Voi fi neîncrezător şi mă voi retrage.
Satan este puternic. Voi încerca să nu-i atrag atenţia.
Oamenii nu mă acceptă. Îmi voi ridica un zid de protecţie.
Trebuie să fiu perfect. Mă voi strădui din răsputeri.
Bărbaţii nu plâng. Îmi voi reprima emoţiile.
Dacă voi fi transparent, voi fi terminat. Îmi voi ascunde sclăbiciunile.
Profeţii îşi pierd autocontrolul. Nu voi crede profeţiile.
Creştinii sunt ipocriţi. Nu voi avea încredere într-un creştin.
Pastorii sunt autoritari. Nu voi ajunge sub autoritatea unui pastor.
Toţi politicienii sunt răi. Nu voi avea încredere niciodată într-un
politician.
Guvernul vrea să mă facă. Mă voi pregăti de asediu.
Oamenii de afaceri evlavioşi nu pot reuşi. Îmi voi compromite integritatea.
Femeilor nu le place să facă dragoste. Voi avea o aventură.
Bărbaţii vor doar sex. Voi folosi sexul ca pe o armă.

32
Jurământul tău interior corespunzător garantează că toate energiile spirituale care se
dezvoltă în inima ta prin aşteptarea negativă au o cale anume de eliberare în lumea exterioară.
Mesajul este trimis tare şi răspicat prin jurământul interior.
„Fă-mi asta, pentru că mă aştept din toată inima mea şi cu toate energiile mele să se
întâmple asta, deci te rog vino alături de mine şi ajută-mă să împlinesc acest scop.“
Indiferent ce ai aşteptat sau ai jurat să obţii, vei primi. Atât de simplu este. Primeşti
exact ce crezi şi exact ce ţi-ai promis ţie însuţi. Dacă îţi promiţi ţie însuţi eşec, vei eşua. Dacă
îţi promiţi ţie însuţi distrugere din mâinile unui guvern rău, vei fi distrus de mâinile unui
guvern rău.

Până când voi lăsa această rea adunare să cârtească împotriva Mea? Am auzit cârtirile
copiilor lui Israel, care cârteau împotriva Mea. Spune-le: „Pe viaţa Mea“, zice Domnul, „că
vă voi face întocmai cum aţi vorbit în auzul urechilor Mele!“ (Numeri 14:27-28)

Israeliţii au declarat iar şi iar că vor muri în pustie. Ei se aşteptau să moară. Ei au spus
că vor muri şi, destul de sigur, Dumnezeu a spus: „Vă voi da exact ce aţi crezut că veţi primi
şi ce aţi declarat. Veţi muri în pustie.“ De fapt asta a fost împotriva planului lui Dumnezeu
pentru vieţile lor, deoarece Dumnezeu intenţionase să le dea Ţara Promisă. Dar aşteptările lor
negative şi jurămintele interioare şi declaraţiile negative le-au adus distrugere în locul
planului lui Dumnezeu de binecuvântări ale ţării promise.
Ce adevăr dur pentru propriile noastre vieţi! Putem rata binecuvântările alese de
Dumnezeu pentru vieţile noastre crezând şi declarând lucruri negative demonice în locul celor
pozitive ale Duhului Sfânt.
Desigur, înţelegi imediat că asta funcţionează la fel de bine, dacă nu cumva mai bine, şi
în sens pozitiv. Dacă aştepţi promisiunile lui Dumnezeu de binecuvântare şi purtare de grijă şi
vegherea Lui asupra ta, le vei primi şi pe acestea. Ţi se va face după credinţa ta şi ce spui,
aceea primeşti.

5. Traumele lasă imagini negative care produc energia păcatului sau energie
demonică, ceea ce te împinge spre rău
Cultura noastră spune: „O imagine valorează cât o mie de cuvinte“. Este adevărat? Cred
că da. Viaţa este alcătuită din scene individuale. Unele scene sunt pozitive şi unele sunt
negative. Imaginle poartă cu ele o mare putere. O imagine este la fel de puternică precum o
mie de mărturii. Dacă o imagine ar fi combinată cu o mie de mărturii, gândeşte-te cât de
puternică ar fi aceasta!
Să spunem că o femeie are o imagine negativă despre bărbaţi în mintea ei pentru că un
bărbat a violat-o. Ea poate ştie că ar trebui să ierte orice oricui (Marcu 11:25) şi să nu lase
soarele să apună peste mânia ei (Efeseni 4:26). Deci poate spune de o mie de ori: „Îl iert“. Dar
dacă ea încă păstrează în mintea ei o imagine a bărbatului care o violează, atunci acea imagine
va vrea mai multă energie în ea decât mărturia iertării, şi ea va afla că în inima el încă îl urăşte
pe bărbat (dacă nu cumva pe toţi bărbaţii).
Această femeie are nevoie de o imagine nouă care să o înlocuiască pe cea veche. Ea are
nevoie de o imagine cu Isus răspunzând situaţiei, pentru că sigur Isus a fost acolo. David a
spus: „Chiar dacă mă duc în locuinţa Morţilor, Tu eşti acolo“ (Psalm 139:8). Deci ce făcea
Isus în acea situaţie infernală? Ce a făcut Isus când El a fost într-o situaţie infernală similară,
când oamenii şi-au bătut joc de El şi I-au rupt hainele şi L-au scuipat şi I-au smuls barba şi I-
au pus spini pe cap şi L-au răstignit ca să moară de cea mai dureroasă dintre morţi?
El S-a uitat în jos la torţionarii Lui şi a spus: „Tată, iartă-i, că nu ştiu ce fac“ (Luca
23:34).

33
Poate această femeie care a fost violată să-L invite pe Isus să vină şi să stea lângă ea şi
să-i arate cum a răspuns El la situaţia în care era ea şi ce îi cere ei să facă? Dacă poate, atunci
ea va avea o nouă imagine a ei cu Isus, făcând împreună cu Isus ceva supranatural, imposibil,
aducând iertare profundă într-o situaţie care în mod natural ar fi fost complet de neiertat. Dacă
poate, ea va fi vindecată de energiile spirituale negative care îi poluează inima şi sufletul şi
care s-au născut în urma acestui eveniment traumatic şi au fost hrănite de faptul că ea a păstrat
aceste imagini negative în inima ei luni sau ani. Ea va avea o energie nouă, care îşi are
rădăcina în iertarea ce intră acum în fiinţa ei interioară.
Poţi suspecta că în acest scenariu femeia nu numai că are o imagine negativă de care
trebuie să scape, dar are cel mai probabil şi o aşteptare negativă şi un jurământ interior la care
trebuie, de asemenea, să renunţe şi pe care trebuie să le înlăture. Aşteptarea negativă este
probabil ceva de genul: „Toţi bărbaţii sunt porci“. Jurământul interior poate fi: „Nu voi mai
avea niciodată încredere într-un bărbat“. Aşa că acum avem trei lucruri care produc energii
negative în această femeie.
În plus, ea îşi determină destinul viitor pentru că duhul ei trimite în afară un mesaj
puternic de aşteptare către orice bărbat care poate auzi, şi care spune: „Mă aştept să mă tratezi
rău şi nu am încredere în tine“. Duhul bărbatului aude aceste două mesaje care îi spun:
„Trebuie să mă port ca un animal insensibil în preajma ei. Nu sunt demn de încredere în
prezenţa ei.“ De aceea ea îşi va atrage mai multă molestare şi mai mult abuz.
Această femeie va avea nevoie de vindecare pe mai multe niveluri. Dacă blestemele
generaţionale sunt parte a acestei situaţii, ea va avea nevoie şi să le rupă. Dacă duhuri de frică
şi neîncredere au intrat în ea, va avea nevoie să le scoată, ca să nu mai vorbin de toate
duhurile de perversiune sexuală de care probabil va fi nevoie să se ocupe.

6. Demonii adaugă energia lor negativă la energia păcatului care este deja prezentă
în noi, compunând problema
Demonii sunt entităţi spirituale care caută să intre în oameni şi să-şi manifeste energia
lor rea prin personalităţile umane.
Capetele de pod care le permit demonilor să intre includ: păcat continuu, dependenţe,
traume emoţionale, sisteme greşite de credinţe, implicare în religii false, frici/fobii,
imoralitate, pornografie, implicare în ocultism, blesteme autopronunţate, neiertare şi legături
sufleteşti nedumnezeieşti (Ioan 14:30, 1 Corinteni 2:10-11, Efeseni 4:25-27).
Dacă un demon poate găsi o cale de a se ataşa de fiinţa unui om, el o va face. Dacă se
întâmplă asta, Noul Testament numeşte persoana „demonizată“ (daimonizomai în greacă), şi
înseamnă literal „a fi sub influenţa unui demon“ (nu „posedat de un demon“, aşa cum traduce
incorect versiunea King James a Bibliei). Vezi tu, duhul creştinilor este unit cu Duhul Sfânt.
Dumnezeu este Cel care posedă duhul unui creştin. Demonizarea nu este o posesiune; este o
infiltrare a armatelor duşmanului în castelul cuiva. Aceste duhuri vrăjmaşe trebuie alungate
iar, astfel încât Domnia lui Hristos să fie supremă în toate domeniile din fiinţa cuiva, trup,
suflet şi duh. Despre asta este slujrea de eliberare – alungarea invadatorilor.
Circa douăsprezece dintre cele patruzeci şi una de rugăciuni consemnate ale lui Isus
pentru vindecare au fost rugăciuni de eliberare în care El scotea afară demoni.
Asta îţi poate da o idee despre cât de des trebuie să ne rugăm rugăciuni de eliberare –
aproximativ între un sfert şi o treime din timp.
Demonii cauzează numeroase lucruri anormale în domeniile sănătăţii fizice, sănătăţii
emoţionale, sănătăţii mentale, şi chiar întuneric spiritual şi robie. Demonii par capabili să
provoace aproape orice boală fizică, emoţională sau mentală cunoscută oamenilor. Orice
problemă legată de păcat poate, de asemenea, să invite un demon să vină şi să se adauge la ea,
deci acum persoana are şi o problemă cu păcatul, şi demonizare. De exemplu, dacă ai nevoie

34
să te pocăieşti de păcatele mâniei, fricii şi îndoielii, probabil ai nevoie, de asemenea, să scoţi
duhurile de mânie, frică şi îndoială. Vezi modelul?
În cele ce urmează sunt câteva perturbări cauzate de demoni în Noul Testament:
surzenie (Marcu 9:25); orbire, muţenie (Matei 12:22); infirmitate (Luca 13:11,12); nebunie şi
comportament anti-social (Marcu 5:1-20); şi epilepsie (Matei 17:14-18).
Trimiterea de a scoate demoni este dată în Matei 10:8; Marcu 3:15; 6:7, 13; 16:17-18; şi
Luca 9:1-2.

7. Înrobirea faţă de păcat – eşecul uzual de a te pocăi de păcat – generează în


individ energii negative şi presiune spre acte de păcat

Legea păcatului

Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care
locuieşte în mine. Găsesc dar în mine legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit
de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele
mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea şi mă ţine rob legii
păcatului, care este în mădularele mele. (Romani 7:20-23)

Păcatul are şi o putere, şi o energie. Pavel descrie legea păcatului ca fiind o energie
interioară în trupul lui care are puterea de a-l înrobi faţă de cererile ei. Aceasta este puterea pe
care păcatul şi firea le pot avea asupra unei persoane. Există o cale de scăpare din această
robie la o nouă viaţă în Hristos Isus. Paşii detaliaţi pentru a face asta se găsesc în capitolul
următor, când discutăm despre Legea Duhului de Viaţă în Hristos Isus (Romani 8:2).
Problema noastră este eşecul de a ne pocăi de păcat. „Toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de
slava lui Dumnezeu“ (Romani 3:23). Nu păcatul este problema din vieţile noastre. Ci
neputinţa de a ne pocăi de păcat. Dumnezeu a dat Legea pentru a dovedi că niciunul dintre noi
nu o poate ţine (Galateni 3:21-22). Apoi El a oferit îndurare şi har prin pocăinţă şi prin
aplicarea sângelui vărsat al lui Isus pe Cruce ca răspuns la păcatul din vieţile noastre (Galateni
2:23-27).
Dumnezeu înţelege mai bine decât noi că ispita va fi o parte a vieţilor noastre. Ce
aşteaptă Dumnezeu, ce ne invită şi ne cere să facem când păcătuim este să venim la El în
pocăinţă, căutând iertarea Lui şi primind aplicarea sângelui vărsat al lui Isus să ne spele
păcatele.

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne


curăţească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, Îl facem mincinos şi cuvântul
Lui nu este în noi. (1 Ioan 1:9-10)

Cel care nu face asta, ci continuă cu păcatul voluntar, sapă un făgaş în inima lui care îl
conduce la a păcătui încontinuu. Cu cât mai mult este comis păcatul, cu atât mai uşor devine
să continui să-l comiţi, până când în cele din urmă persoana respectivă trăieşte în mod
obişnuit în păcat şi este total copleşită de puterea lui în viaţa sa. Desigur, dacă a continuat să
păcătuiască, probabil a adăugat la problema din inima ei energia altor câtorva categorii de
păcate menţionate mai sus, şi acum trebuie să facă o curăţare majoră a casei pentru a redeveni
întreagă.
Ţine minte, nu păcatul este problema. Problema este când cineva nu-şi mărturiseşte
rapid păcatul înaintea lui Dumnezeu şi nu cere iertarea şi curăţarea Lui. Învaţă să ai scurte dări
de socoteală cu Dumnezeu. Asigură-te că tot este curăţat permanent.

35
O scurtă trecere în revistă a şapte rădăcini posibile ale păcatului sau ale
energiei demonice din fiinţele noastre
1. Păcatele şi blestemele generaţionale
2. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti
3. Aşteptările negative
4. Jurămintele interioare
5. Imaginile traumatizante/negative
6. Demonizarea (sub influenţa unui demon)
7. Înrobirea faţă de păcat (eşecul constant în a se pocăi de păcat)
Acum trebuie să descoperim şapte moduri în care să ne rugăm pentru vindecare pentru
aceste şapte situaţii. Despre asta este vorba în următorul capitol.

Aplicaţie personală
1. Treci în revistă categoriile de mai sus, de lucruri care generează energii spirituale în
fiinţa cuiva, şi începe să-L rogi pe Dumnezeu să te conştientizeze de modurile în care acestea
operează în propria ta viaţă.
2. Pentru a te ajuta să devii conştient de aşteptări negative şi de jurăminte interioare, fă o
listă cu cel puţin 30 de aşteptări negative şi cu jurămintele corespunzătoare pe care le poate
face o persoană.
3. Începe să-L cauţi pe Dumnezeu pentru vindecare în ceea ce priveşte energiile
spirituale negative pe care le descoperi în tine.

Aplicaţie de grup
1. Lăsaţi studenţii să-şi împărtăşească răspunsurile la întrebările de la aplicaţia personală
dacă doresc.
2. Ca grup, căutaţi să enumeraţi cât de multe aşteptări negative şi jurăminte interioare
corespunzătoare puteţi.
3. Rugaţi-vă împreună cu orice student care caută vindecare în oricare dintre modurile
discutate în acest capitol. (Asta presupune că un lider de grup a citit până la capăt această
carte şi este conştient de modurile în care să se roage şi să slujească eficient pentru nevoile
arătate de membrii grupului.)

36
4
RUGĂCIUNI CARE VINDECĂ INIMA

În Capitolul Trei am discutat despre şapte rădăcini ale energiilor interioare

1. Păcatele şi blestemele generaţionale


2. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti
3. Aşteptările negative
4. Jurămintele interioare
5. Imaginile traumatizante/negative
6. Demonizarea
7. Înrobirea faţă de păcat

În acest capitol vom discuta despre şapte moduri de a ne ruga care vindecă
acele şapte rădăcini
1. Ruperea păcatelor şi blestemelor generaţionale
2. Ruperea legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti
3. Înlocuirea aşteptărilor negative
4. Renunţarea la jurămintele interioare
5. Primirea imaginilor/viziunilor divine
6. Scoaterea demonilor
7. Experimentarea Legii Duhului de viaţă în Hristos Isus

Locul şi valoarea listelor de verificare


Pentru piloți aerieni, chirurgi, astronauți și mulți alții, listele de verificare complete,
detaliate, sunt o parte standard a procedurilor lor pentru a se asigura că totul este la locul lui
atunci când încep. Așa este și pentru noi când ne rugăm pentru vindecarea inimii.
Lista de mai jos îți activează memoria pentru a te asigura că lucrezi în colaborare cu
toate legile spirituale care sunt parte a acestor şapte abordări ale rugăciunii. Nu ne închinăm la
aceste liste. Ele sunt doar aduceri aminte ale modurilor în care inimile noastre au fost invitate
să se ridice şi să se servească singure din minunatul har vindecător al lui Dumnezeu. Când
sunt rostite în credinţă din inimă, ele eliberează harul lui Dumnezeu. Când sunt transformate
în formule mecanice învăţate pe dinafară şi rostite din minte sunt ineficiente.

Rugăciuni din inimă


Rugăciunile din inimă Îl vor experimenta pe Duhul Sfânt slujind credinţă, curgere,
imagini, viziuni şi emoţie divină.
Rugăciunile din minte presupun gândire raţională, analitică. De aceea, când te rogi
rugăciunile de mai jos, comută de la gândirea analitică la credinţă, curgere, imagini, viziuni şi
emoţii. Vizualizează în mintea ta lucrurile şi oamenii şi situaţiile pentru care te rogi. Simte
emoţia conectată cu imaginea şi cere şi urmează „curgerea“ Duhului Sfânt când te rogi. Dacă
Duhul Sfânt te încurajează să repeţi rugăciunea de câteva ori ca să se aşeze adânc în inima ta,
fă asta. Onorează curgerea, imaginile şi emoţiile de la Duhul Sfânt când te rogi.
Rugăciunile tale vor avea avea de o mie de ori mai mult impact dacă ai introdus
imaginea evenimentului pentru care te rogi, îl vezi, simţi emoţia lui, interacţionezi cu Hristos

37
în legătură cu el şi te acordezi la curgerea Duhului Sfânt, lăsându-L pe Isus să apară pe
scenă şi să-ţi vorbească din mijlocul ei.

Să folosim întrebările de descoperire


Vei nota câteva întrebări lângă începutul fiecăreia dintre următoarele abordări ale
rugăciunii. Aceste întrebări sunt concepute să te ajute să discerni nevoia ta de vindecare.
Folosirea corectă a acestor întrebări te face în primul rând să te linişteşti înaintea Domnului,
să-I pui întrebări în rugăciune şi apoi să aştepţi câteva momente cu inima acordată la
„curgere“ (râul lui Dumnezeu din inima credinciosului – Ioan 7:37-39). Vezi ce curge în
mintea ta. Vor fi răspunsuri pe care poate le-ai uitat de mult.
Nu face din asta o tortură mentală a creierului tău. Fă-o să fie căutarea şi aşteptarea unei
inimi liniştite înaintea lui Dumnezeu. Această postură face toată diferenţa. Noi încercăm să
vindecăm inima, nu capul, deci lasă-ţi inima să facă cercetarea, nu creierul.
Autorii recunosc plini de apreciere contribuţiile la paşii de rugăciune care urmează. Cei
mai mulţi sunt luaţi de la Ministry Tools for Restoring the Foundations, Proclaiming His
Word, Santa Rosa Beach, FL, 1996 şi 1999. Toţi paşii din slujire sunt folosiţi cu permisiunea
autorilor lor.

1. Paşii rugăciunii pentru ruperea păcatelor şi blestemelor generaţionale


Scopul este de a tăia energiile păcatului care se transmit în jos pe linia generaţională.
Roagă-te pentru fiecare păcat şi blestem genealogic specific de care eşti conştient. Apoi
roagă-te o rugăciune generală pentru toate păcatele şi blestemele generaţionale rămase, de
care poate nu eşti conştient în mod specific.

Întrebări pentru a descoperi nevoia de a rupe păcate şi blesteme generaţionale:


• Doamne, această trăsătură sau această problemă este prezentă pe linia familiei
mele?
1. Mărturisesc şi mă pocăiesc de păcatul strămoşilor mei, părinţilor mei şi de
propriul meu păcat al ___________________ şi de mânia şi resentimentul meu
împotriva Ta, Doamne, pentru că ai îngăduit să se întâmple asta în viaţa mea.
2. Îi iert şi îi eliberez pe strămoşii mei pentru că mi-au transmis acest păcat şi
pentru blestemele care au rezultat din el, de ______________ (fii specific). Te rog
să mă ierţi şi primesc iertarea Ta. Mă iert şi eu pe mine însumi pentru că am
participat la acest păcat.
3. Pun Crucea lui Hristos între strămoşii mei şi mine, când eram copil în pântecele
mamei mele. Poruncesc păcatului de ___________ şi tuturor blestemelor care îl
însoţesc să se oprească la Crucea lui Hristos, şi libertatea şi eliberarea să curgă de
la Crucea lui Hristos spre acel copil din pântece.
• Blestemele sunt oprite la Crucea lui Hristos (Galateni 3:13).
• Este mai puternic să aplici harul lui Dumnezeu la punctul în care e nevoie (în
acest caz, când copilul a primit blestemele în pântecele mamei lui). Dumnezeu
trăieşte în afara timpului, deci nu este o problemă pentru El.

2. Paşii rugăciunii pentru ruperea legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti


Scopul este de a tăia orice legătură sufletească nedumnezeiască existentă cu altă
persoană.
Acestea s-au putut crea prin activităţi sexuale sau relaţii apropiate, ca profesor/elev,
părinţi/copii, angajator/angajat şi între cei mai buni prieteni. Ele permit energiilor păcatului să
treacă între oamenii implicaţi în legătura sufletească. Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti

38
trebuie rupte. Repetă aceşti şase paşi ai rugăciunii în mod specific pentru fiecare persoană cu
care ai avut o relaţie sufletească nedumnezeiească. Scoate duhurile după ce ai rupt legătura
sufletească.

Întrebări pentru a descoperi nevoia de a rupe legături sufleteşti


nedumnezeieşti:
• Cu cine am avut o relaţie apropiată de angajament care a fost nesănătoasă,
dominatoare, controlatoare sau manipulatoare?
• Doamne, Te rog să-mi aminteşti de orice persoană cu care am avut o întâlnire
sexuală de orice tip.
• Doamne, au fost întâlniri sexuale în copilăria mea timpurie de care eram prea
mic să-mi amintesc?
• Când am donat sau am primit sânge sau am mâncat sânge?
1. Mărturisesc şi mă pocăiesc de păcatul meu al legăturii sufleteşti
nedumnezeieşti cu _____________ şi de mânia şi resentimentul meu împotriva
Ta, Doamne, pentru că ai îngăduit să se întâmple asta în viaţa mea.
2. Îi iert pe _____________ pentru implicarea lor în acest păcat. Te rog să mă
ierţi şi primesc iertarea Ta. Mă iert pe mine însumi pentru că am participat la acest
păcat.
3. Doamne, rupe legătura sufletească nedumnezeiască dintre __________ şi mine
şi restaurează părţile zdrobite sau rupte din sufletul meu. Doamne, distruge orice a
venit în mine prin această legătură sufletească, Doamne, şi adu înapoi orice lucru
dumnezeiesc care a fost furat de la mine.

3. Paşii rugăciunii pentru înlocuirea aşteptărilor negative


Scopul este de a înlătura toate judecăţile şi aşteptările negative în legătură cu lumea,
viaţa, oamenii, instituţiile şi cu Dumnezeu care îţi aduc distrugere şi de a le înlocui cu
aşteptări biblice pozitive care eliberează harul şi viaţa lui Dumnezeu prin tine şi către tine.
Cele mai multe dintre aceste aşteptări negative au apărut la nivel inconştient. Ai nevoie ca
Domnul să-ţi arate, prin Duhul Sfânt şi din Biblie, aşteptarea pozitivă a Duhului Sfânt care să
înlocuiască aşteptarea negativă.
Aceşti paşi în rugăciune ar trebui făcuţi pentru fiecare aşteptare negativă descoperită în
tine. Oricând devii conştient de alte aşteptări negative (sistem de credinţe negative) din tine
trebuie să te rogi parcurgând aceşti paşi.

Întrebări pentru a descoperi nevoia de a înlocui aşteptările negative:


• Doamne, ce declaraţii negative rostesc?
• Doamne, ce aşteptări negative sunt în inima mea?
• Doamne, ce lucruri cred eu care nu se aliniază cu ce îmi revelează Biblia şi
Duhul Sfânt?
• Doamne, ce aşteptări mă jefuiesc de dragoste, bucurie şi pace?
• Ca aşteptări mă împiedică să mulţumesc pentru toate lucrurile şi în toate
lucrurile (Efeseni 5:20, 1 Tesaloniceni 5:18)?
1. Mărturisesc şi mă pocăiesc de păcatul meu (şi dacă este cazul de păcatul
strămoşilor mei) de a crede minciuna că ______________ şi pentru modurile în
care i-am judecat pe alţii şi/sau instituţiile, pe baza acestei credinţe negative.
2. Îi iert pe _________ pentru că au contribuit la formarea acestei
aşteptări/credinţe negative ale mele. Te rog să mă ierţi şi primesc iertarea Ta. Mă
iert pe mine însumi pentru că am crezut această minciună.
39
3. Mărturisesc adevărul divin opus că ________.

Inversul aşteptărilor negative – aşteptările sub ungerea Duhului


Vei remarca imediat că vorbitorii motivaţionali dau învăţătură despre partea pozitivă
corespunzătoare a acestui adevăr când spun că studenţii lor pot primi ceea ce cred. Motivul
pentru care principiile lor funcţionează este acela că ele se bazează pe legile biblice ale
credinţei, semănatului şi culesului, judecării şi cinstirii celorlalţi.
Voi primi ce cred deoarece credinţa mea garantează că primesc asta. Credinţa mea
atrage asta spre mine. Credinţa mea negativă (frica) dezvoltă în mine energii demonice care
nu vor fi oprite până când nu mă pocăiesc de sistemul de credinţă negativ şi nu-l înlocuiesc cu
un sistem de credinţă pozitiv. Credinţa mea pozitivă dezvoltă în mine puterea Duhului Sfânt,
care nu va fi oprită până când scopurile ei nu se realizează. Unul dintre capitolele următoare
ale acestei cărţi va dezvolta mai mult conceptul aşteptărilor cauzei binecuvântate.
Aşteptările sub ungerea Duhului (de exemplu, credinţele dumnezeieşti) se nasc în
revelaţia pe care o primeşti de la Dumnezeu
Pentru a înlocui credinţele mele negative, am nevoie de mai mult decât de „un rând“ din
Biblie care spune opusul sistemului meu vechi de credinţă. Nu este suficient să memoreze
creierul meu un nou verset care contrazice credinţa negativă pe care am avut-o. Am nevoie de
mai mult decât de un nou verset; am nevoie de o credinţă nouă. Credinţa se naşte în revelaţie,
când Dumnezeu îi vorbeşte inimii mele, iluminându-mă cu noi înţelegeri din Sfânta Scriptură.

Astfel, credinţa vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. (Romani
10:17)

Acest verset arată clar de unde vine credinţa. Memorarea unui verset nou poate ajuta la
naşterea unei noi credinţe în inima mea, dar, tehnic vorbind, credinţa nu vine din memorarea
unui verset din Scriptură. Nici nu vine prin cuvintele convingătoare de înţelepciune spuse mie
de consilierul meu (1 Corinteni 2:4-5). Credinţa vine în urma auzirii cuvântului lui
Dumnezeu. În originalul grecesc, cuvânt este rhema, care înseamnă cuvânt rostit. Credinţa
vine de la cuvântul rostit.
În mod specific, cred eu, credinţa vine când Duhul Sfânt rosteşte un cuvânt în duhul
meu sau când Duhul Sfânt iluminează un verset din Scriptură, făcând ca acel verset să-mi sară
în ochi din pagină. Atunci ştiu în duhul meu că Dumnezeu îmi dă acel verset pentru situaţia cu
care mă confrunt. Credinţa în Dumnezeu este rezultatul primirii revelaţiei lui Dumnezeu.
Am auzit persoane consiliate care citează pe de rost un verset pe care li l-am spus să-l
rostească, şi totuşi sunt pe deplin conştient de faptul că ele nu cred în inima lor vesetul pe care
îl declară. Ele nu au unit credinţa cu cuvintele pe care le-au auzit (Evrei 4:2). În loc de asta,
ele cred încă gândul negativ contrar care le-a adus în biroul meu de la bun început. Să rosteşti
un verset nu înseamnă că ai revelaţia referitoare la acel verset în inima ta. Oamenii spun
adesea un lucru în timp ce cred un altul. Revelaţia lui Dumnezeu din inima ta este cea care îţi
schimbă inima, nu cuvintele pe care le repeţi ca un papagal.

Cum anume primesc revelaţie divină?


Aminteşte-ţi cum au experimentat revelaţia ucenicii pe drumul Emausului: „Nu ne ardea
inima în noi când ne vorbea pe drum şi ne deschidea Scripturile?“ (Luca 24:32).
De asta avem nevoie! Avem nevoie de Duhul Sfânt să deschidă Scripturile pentru
inimile şi minţile noastre. Avem nevoie de această senzaţie de arsură în inimile noastre, care
este rezultatul credinţei ce izvorăşte şi spune: „DA, DA, DA. ACUM VĂD!“

40
Revelaţia divină poate apărea când stau împreună cu Duhul Sfânt şi Îl invit să-mi arate
lucrurile pe care le vede El şi eu nu le-am văzut încă. Asta poate veni sub forma unor versete
iluminate care sar din paginile Scripturii sau, la fel ca la Adam şi Eva, aceste înţelegeri pot
veni pur şi simplu conversând cu El în timpul nostru de rugăciune, când Duhul Sfânt rosteşte
un cuvânt în inimile noastre.

Cum să auzi vocea lui Dumnezeu?


Evident că revelaţia divină presupune să poţi să auzi vocea lui Dumnezeu şi să vezi
viziune divină, deoarece revelaţia vine de la Dumnezeu. De aceea trebuie să poţi primi de la
Dumnezeu prin duhul. Acest lucru este mai uşor pentru unii decât pentru alţii.
În cărţile noastre Comuniune cu Dumnezeu şi Dialog cu Dumnezeu noi dăm
învăţătură despre patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu. Aceste patru chei sunt: 1)
linişteşte-te, 2) acordează-te la viziune, 3) acordează-te la spontaneitate şi 4) scrie în jurnal
sau notează ce face Duhul Sfânt să curgă în tine. Aceste patru chei sunt detaliate în
Apendicele A.
În plus, descriem procesul meditaţiei biblice (Iosua 1:8) în Apendicele H. Meditaţia
biblică este mult mai mult decât un simplu „studiu biblic“. Studiul biblic poate fi doar un
exerciţiu academic. Meditaţia biblică, pe de altă parte, implică mintea şi inima şi primirea
revelaţiei de la Duhul Sfânt, care iluminează Scriptura pentru inima şi mintea ta (Efeseni
1:17-18).
Te rog să citeşti în rugăciune Apendicele A şi Apendicele H acum, rugându-L pe
Dumnezeu să-ţi dea un duh de revelaţie referitoarele la ele.
Apoi citeşte în rugăciune Apendicele G, „Mintea şi inima“, cerându-I lui Dumnezeu o
revelaţie despre cum să trăieşti confortabil în curgerea Duhului Său în inima ta în loc să
trăieşti în raţionamentul minţii tale.
Este imperativ ca persoana consiliată să poată primi revelaţie de la Dumnezeu prin
Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este Cel care este Sfetnic Minunat. Treaba ta cea mai importantă în
calitate de consilier este să te asiguri că clientul tău este conectat la Sfetnicul Minunat. Duhul
Sfânt va pune Scriptura în inima persoanei, astfel încât să aibă o credinţă pozitivă în inimă.
Aceasta înlocuieşte credinţa negativă din inimă. Nu înlocuieşti aşteptările negative (de
exemplu, credinţa negativă din inimă) cu o nouă înţelegere mentală a unui verset din
Scriptură. Trebuie să-I permiţi lui Dumnezeu să-i reveleze acest nou verset inimii tale, astfel
încât să ardă de cunoaştere revelată şi credinţa să ţâşnească şi să crească. Nu folosi mintea
pentru a încerca să biruieşti inima. Aşteptările negative din inima ta trebuie biruite prin
revelaţie de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt care locuieşte în inima ta.
Trebuie să înveţi cum să primeşti această revelaţie prin procesul meditaţiei biblice şi
prin auzirea vocii lui Dumnezeu în inima ta atunci când te rogi. Numai aşa poţi înlocui
aşteptările negative cu credinţă pozitivă – cu o credinţă care s-a născut prin revelaţia Duhului
Sfânt din tine!
Dacă persoana consiliată are probleme în a auzi cu claritate vocea lui Dumnezeu şi în a
primi revelaţie divină în inima ei, recomandă-i cărţile Dialog cu Dumnezeu sau Comuniune
cu Dumnezeu. Învaţ-o să practice scrisul în jurnal şi să împărtăşească acest jurnal cu
consilierul său spiritual până când se simte încrezătoare că aude clar vocea lui Dumnezeu în
inima ei. Fără revelaţia lui Dumnezeu din inima omului, inima omului nu va fi vindecată. Îţi
vei pierde vremea dacă persoana consiliată nu aude ea însăşi de la Dumnezeu în inima ei şi nu
răspunde călăuzirii Lui, revelaţiei Lui şi Duhului Lui, cel care este numit „Sfetnic Minunat“.

41
Acţiunile greşite adesea creează în noi aşteptări negative
Am nevoie de Dumnezeu să-Şi reverse lumina asupra proceselor care m-au adus în
situaţia de a avea aşteptările negative pe care le am. Cel mai probabil credinţa mea negativă
este de fapt rezultatul unei acţiuni nebiblice pe care o fac.
Odată ce Dumnezeu îmi arată despre ce acţiune nebiblică este vorba, am nevoie de El
să-mi arate acţiunea biblică ce trebuie să o înlocuiasă. Desigur, acţiunea biblică stimulează
vindecarea în mine, tot aşa cum acţiunea nebiblică stimulează moartea.
Poate am nevoie să reflectez şi să meditez câteva zile sau câteva săptămâni asupra
acţiunilor pe care le-am făcut şi/sau care trebuie folosite, rugându-L pe Dumnezeu să-mi dea o
înţelegere clară a aspectelor implicate. În acest punct intuiţia şi sfatul unor prieteni unşi de
Duhul pot fi un catalizator important pentru vindecarea cuiva.
Un exemplu de acţiune greşită este când raţiunii şi cunoaşterii prin intermediul
simţurilor li se îngăduie să treacă peste credinţa ta într-o promisiune minunată pe care
Dumnezeu a rostit-o în duhul tău. Această promisiune poate fi despre viaţa ta, lucrarea ta,
finanţele tale, soţul tău/soţia ta, copiii tăi sau despre orice altceva. Aceasta este o acţiune
greşită pentru că Biblia spune că „noi umblăm prin credinţă, nu prin vedere (2 Corinteni 5:7)”.
Să ne permitem nouă înşine să fim controlaţi de ce văd ochii în loc să fim controlaţi de
ce ne spun simţurile noastre spirituale ne va duce mai degrabă la moarte decât la viaţă. Este o
acţiune greşită!
Acţiunea corectă biblică cere ca eu să stau în credinţă şi spune că prin credinţă şi
răbdare voi moşteni promisiunile (Evrei 6:12). Trebuie să cred promisiunea lui Dumnezeu
spusă mie prin Duhul Lui cel Sfânt în ciuda a orice altceva.
Eu trebuie să cred că Dumnezeu este credincios şi că scopurile lui Dumnezeu vor fi
împlinite. Nu trebuie să murmur şi să mă văicăresc cum au făcut israeliţii când s-au aflat în
situaţii grele. Trebuie să spun: „Dumnezeu Îşi va ţine cuvântul faţă de mine şi asta e! Slavă
Domnului!“
Aceste este doar un exemplu din multele acţiuni false pe care oamenii se pot trezi că le
folosesc şi care aduc scufundarea credinţei lor, inimii lor şi vieţilor lor.

Rezumat: Vindecarea aşteptărilor negative presupune pocăinţă de credinţele negative şi


de acţiunile greşite şi înlocuirea lor cu credinţele divine şi cu acţiunile biblice pe care
persoana consiliată le primeşte prin revelaţia Duhului Sfânt.
Acest proces presupune auzirea vocii lui Dumnezeu, practicarea meditaţiei biblice şi o
disponibilitate totală de a se conforma la ceea ce Duhul lui Dumnezeu le revelează.
Odată ce Dumnezeu îţi dă o înţelegere clară a acţiunii revizuite pe care trebuie să o
foloseşti pentru a-ţi vindeca inima şi mintea, trebuie să notezi această nou acţiune lângă
acţiunea greşită pe care o foloseai în trecut. Astfel îţi poţi aminti zilnic să păşeşti din acţiunea
greşită în acţiunea corectă, până când trăirea acţiunii corecte devine naturală şi normală.
Atunci îţi poţi pune deoparte notiţele.

4. Paşii rugăciunii pentru renunţare la jurăminte interioare


Scopul este de a renunţa la toate jurămintele pe care le-ai făcut la nivelul inimii (adesea
inconştient) şi de a tăia toate energiile păcatului eliberate când inima ta a emis jurământul
interior (comanda) către întreaga ta fiinţă. Fiinţa ta este acum în ascultare servilă de acel
jurământ şi trebuie eliberată împuternicirii Duhului Sfânt.

Întrebări pentru a descoperi nevoia de a renunţa la jurăminte interioare:


• Doamne, ce promit eu că voi face?
• Doamne, ce promit eu că nu voi face?

42
• Doamne, ce promit eu în legătură cu mine însumi?
• Doamne, ce promit eu în legătură cu alţii?
1. Mărturisesc şi mă pocăiesc de păcatul meu de a jura că ____________.
2. Îl iert pe ________ pentru că a contribuit la formarea, de către mine, a acestui
jurământ, şi pe mine pentru că am făcut acest jurământ.
3. În loc de asta, îmi propun prin puterea Duhului Sfânt să
______________________.

Jurăminte referitoare la „«Da»-ul tău să fie «da» şi «nu»-ul tpu să fie «nu»“

Dar Eu vă spun: „Să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie
al lui Dumnezeu; nici pe pământ, pentru că este aşternutul picioarelor Lui; nici pe Ierusalim,
pentru că este cetatea marelui Împărat. Să nu juri nici pe capul tău, căci nu poţi face un
singur păr alb sau negru. Felul vostru de vorbire să fie «Da, da; nu, nu»; ce trece peste
aceste cuvinte vine de la cel rău.“ (Matei 5:34-37)

Pavel şi-a pus în gând să se ducă la Ierusalim (Fapte 19:21)

Nu trebuie să facem niciun jurământ. Noi nu cunoaştem viitorul.


Nu ştim ce resurse vom avea la dispoziţie pentru a împlini jurământul. De aceea, când
cineva se pocăieşte de aşteptările lui negative şi le înlocuieşte cu „aşteptări sub ungerea
Duhului“, el nu trebuie să înlocuiască şi jurământul negativ cu un jurământ pozitiv. Mai
degrabă trebuie să stabilească un scop pozitiv în viaţa lui. Să spunem, ca Pavel, „Mi-am
propus, prin harul lui Dumnezeu, că fac asta în viaţa mea“.
Când eram tânăr, am făcut o judecată (o decizie) că voiam să fiu ca apostolul Pavel.
Jurământul meu a fost că voi avea aceleaşi rezultate ca Pavel: în fiecare oraş în care merg să
experimentez fie o trezire, fie o răscoală. După ce am experimentat numeroase „răscoale“ în
viaţa mea, m-am pocăit de acel jurământ şi am făcut unul nou: „Vreau să fiu ca apostolul
Ioan, care a spus: «copilaşilor, iubiţi-vă unul pe altul»“. Noul meu scop interior era: „Prin
harul lui Dumnezeu, voi iubi indiferent de costuri, în toate situaţiile“. Avusesem destule
răscoale. Voiam pace în viaţa mea ca schimbare. Noua judecată şi noul jurământ au adus
sfârşitul „răscoalelor“ şi relaţii mult mai de durată. Când vei căuta, vei descoperi că viaţa ta
poate fi plină de judecăţi în multe domenii.

5. Paşii rugăciunii pentru primirea de imagini/viziuni divine


Scopul este de a îndepărta energiile păcatului ataşate de imaginile negative care vin din
evenimentele traumatice din viaţa ta, invitându-L pe Isus să-ţi arate ce făcea El în acea situaţie
şi cum te susţineau dragostea şi îndurarea şi harul Lui. Această rugăciune poate fi rostită
oricând devii conştient de imaginile negative din inima sau mintea ta. Noi nu facem imaginea
să se mişte, ci mai degrabă Îl invităm pe Duhul Sfânt să ne arate ce făcea Isus. Apoi ne
acordăm la curgerea Duhului Sfânt din interior şi ne uităm să vedem cum se desfăşoară.

Întrebări pentru a decoperi nevoia de a vindeca imaginile


traumatizante/negative:
• Doamne, ce imagini negative sunt în mintea mea?
• Doamne, ce imagini traumatizante încerc să blochez?
• Doamne, ce imagini negative am în vise?

43
1. Mărturisesc şi mă păcăiesc de orice mânie şi amărăciune pe care o am
împotriva Ta, Doamne, pentru că ai îngăduit să se întâmple în viaţa mea acest
eveniment. Te rog să mă ierţi şi primesc iertarea Ta.
2. Doamne, Te rog să mă duci înapoi la amintirea potrivită care stă la baza acestei
probleme din inima mea. (Vezi scena. Dacă e vorba de scena unui viol sau de
altceva extrem de traumatizant, poţi să te întorci la momentul de după ce a trecut.)
3. Doamne, arată-mi unde erai Tu în această scenă. (Uită-te şi vezi unde este/era
Isus.) Duhule Sfânt, preia controlul acestei scene şi dă-mi o viziune, aratându-mi
ce făcea Isus. (Răspunde la ceea ce arată şi face Isus.)

Puterea transformatoare a viziunilor/imaginilor divine


Dacă trecem prin situaţii infernale asta poate produce daruri şi puteri interioare, în loc să
ne distrugă, dacă nu ne fixăm privirea la situaţia oribilă, ci mai degrabă ne uităm în lumea
spirituală.

Căci întristările noastre uşoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate
veşnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd,
căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice. (2 Corinteni
4:17-18)

La ce ne uităm în lumea spirituală când trecem prin situaţii dificile?

Să ne uităm ţintă la Căpătenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care


pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea şi şade la
dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. (Evrei 12:2)

Dacă ne aţintim ochii la Isus în mijlocul încercărilor din viaţă, vom vedea cum răspunde
El durerii şi cum vrea El să răspundem noi. Viziunea lui Isus în acţiune de partea noastră va
aduce vindecare inimilor noastre. De aceea, stai acordat la viziune când umbli prin viaţă, aşa
cum a făcut Isus (Ioan 5:19-20, 30), şi viziunea pe care o primeşti, a lui Isus în acţiune de
partea ta, va valora mai mult decât o mie de cuvinte de consiliere şi mângâiere.
Dacă nu L-ai văzut pe Isus când treceai la început prin acea durere, atunci ai nevoie să
te întorci la momentul durerii (cu ochii minţii tale) şi să-L inviţi pe Isus să îţi arate o viziune a
ce făcea El în acea situaţie. Din moment ce El este un Dumnezeu atotputernic, evident că a
fost acolo şi făcea ceva. Dar în orbirea ta spirituală nu L-ai putut vedea. Acum ceri ca
ochelarii de cal să fie înlăturaţi de pe ochii tăi, astfel încât să vezi clar ce transpiră în lumea
spirituală.
Devii ca Isus (Ioan 5:19-20, 30; 8:26, 38).
Îl laşi pe Dumnezeu să înlocuiască imaginile din galeria de artă a minţii tale, mutând
imaginile care nu-L au pe Isus în ele şi punând în loc imagini care Îl au pe Isus în ele. Treci de
la o imagine care conţine o minciună (de exemplu, că Isus nu este prezent veghind şi
protejându-i pe copiii Lui) la adevăr (Isus este întotdeauna acolo, veghind şi protejându-i pe
copiii Lui).
Te poţi uita să-L vezi pe Isus apărând în mijlocul unei scene negative din mintea ta.
Apoi, dacă Îl inviţi pe Duhul Sfânt să dirijeze curgerea imaginilor, Îl poţi vedea pe Isus făcând
lucruri remarcabile în mijlocul situaţiei respective. Poţi citi câteva exemple uluitoare ale
acestor tipuri de rugăciuni de vindecare în capitolul al patrulea al cărţii noastre Să ne
scufundăm mai adânc în râul lui Dumnezeu.

44
Când Duhul Sfânt preia viziunea, imaginea din mintea ta va prinde viaţă şi va începe să
„curgă“ cu o viaţă a ei proprie sau, de fapt, cu viaţa Duhului Sfânt. Deoarece, când Isus a
descris experienţa Duhului Sfânt din inimile noastre, El a descris-o ca pe o curgere (Ioan
7:37-39): Din inima lui vor curge râuri de apă vie. Spunea cuvintele acestea despre Duhul.
(Ioan 7:38,39)
Curgerea este simplă şi foarte copilărească. Ea cere doar credinţă ca a unui copil pentru
a crede că în inima credinciosului chiar este un râu şi că acel râu chiar curge şi că acea curgere
este Duhul Sfânt. Vei crede ca un copil şi vei fi vindecat? Mă rog să fii! Dacă ai o aşteptare
negativă că Dumnezeu nu mai face asta sau că El nu o va face pentru tine, atunci îţi sugerez să
renunţi la sistemul negativ de credinţă şi să adopţi în schimb Fapte 2:17 ca pe o nouă credinţă.

„În zilele din urmă“, zice Dumnezeu, „voi turna din Duhul Meu peste orice făptură;
feciorii şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii şi bătrânii voştri vor visa
visuri.“ (Fapte 2:17)

Avertisment! Atenţie! Nu crea tu însuţi scenele!


Nu trebuie să-L fac pe Isus să facă ce cred eu că ar trebui El să facă în imaginile din
mintea mea. Nu trebuie să pictez eu însumi imaginea. Pot pur şi simplu să-L rog pe Duhul
Sfânt să preia imaginea scenei negative şi să îmi arate unde era Isus şi ce făcea, şi Duhul Sfânt
o va face. Voi experimenta o viziune divină care este foarte vindecătoare pentru inima şi
sufletul meu.

Un exemplu de primire de imagini divine


Dă-mi voie să-ţi împărtăşesc o experienţă pe care am avut-o când mă rugam pentru
victima unui viol. Femeia pentru care mă rugam (să-i spunem Sally - nu este numele ei real)
fusese violată la vârsta de opt ani de unchiul ei, care trebuia să aibă grijă de ea. Din acea zi
Sally a urât bărbaţii şi s-a temut de ei. Noi ne-am întors în timp la scena care a urmat imediat
după viol. Sally tremura dezbrăcată în colţul dormitorului unde o aruncase el şi el stătea culcat
pe pat. Sally s-a acordat la „curgere“ şi L-a invitat pe Isus să apară. Când El a venit, iată ce a
văzut şi a auzit Sally.
Sally a văzut apărând în inima/mintea ei o imagine cu Isus intrând în cameră şi venind
spre ea. El ducea un cearşaf alb pe care l-a înfăşurat şi cu care a îmbrăcat-o. Apoi i-a oferit
mâna, pe care ea a luat-o, şi a ieşit cu ea. Isus a dus-o pe Sally în curte, unde era un leagăn şi o
cutie cu nisip. El S-a jucat cu ea în cutia de nisip şi a dat-o în leagăn pentru o vreme. După
circa 20 de minute (în viziune, dar numai două sau trei minure în camera de consiliere), Sally
s-a liniştit şi Isus S-a oferit să o ducă la plimbare pe cărarea din spatele casei lor. Ea a mers cu
El şi când s-au întors Isus i-a spus că vrea să o ducă înapoi în casă. (Sally îmi împărtăşeşte
povestirea pe măsură ce o priveşte şi o experimentează. Sally este acordată la imaginile
spontane care îi îngăduie să-L vadă pe Isus şi la gândurile spontane care îi îngăduie să audă ce
îi spune Isus. Eu doar stau lângă ea, ţinând-o de mână şi încurajând-o iar şi iar să continue să
se uite la Isus şi să privească la ce face El şi să continue să asculte ce îi spune El şi să-mi
împărtăşească experienţa pe care o are. Când îmi spune că Isus vrea să o ducă înapoi în casă,
îmi apare o lumină roşie de avertizare. Acolo se află violatorul. Dar, din moment ce am
învăţat să onorez şi să urmez curgerea Duhului lui Dumnezeu, îi spun să meargă înainte şi să
intre cu Isus. Presupun că dacă lucrurile ies de sub control pot să intru şi să-i spun că trebuie
să oprim scena.)
Sally intră în casă ţinându-L de mână pe Isus. Apoi ea spune: „Isus vrea să merg cu El
înapoi în dormitor“. Acum am o mulţime de steaguri roşii de avertizare care flutură în mintea
mea, dar îi spun: „Hai să-L urmăm pe Isus“.

45
Odată ajunşi în dormitor, Isus o ia până la pat şi, când se uită în jos la bărbatul care
dormea, Isus spune: „Vezi, nu-ţi mai poate face rău“.
Şi cu acel singur pas Isus a îndepărtat teama ei de bărbaţi care dura de o viaţă. Cât de
uimitor! Dacă aş fi zugrăvit eu scena sau mi-aş fi imaginat ce cred eu că trebuie să facă Isus,
nici într-o mie de ani nu aş fi sugerat asta. Dar asta este ce a făcut El.

6. Paşii rugăciunii pentru scoaterea duhurilor


Scopul este de a înlătura energiile păcatului legate de duhuri care s-au ataşat cumva de
zonele rănite din personalitatea ta. Începe prin demolarea casei duhurilor trecând prin cele
cinci rugăciuni de vindecare de mai sus.
Odată casa dărâmată, duhurile ies destul de uşor.
Ocupă-te pe rând de câte un duh sau de o grupare de duhuri (o grupare include duhuri
înrudite ca îndoiala, teama şi necredinţa). Dacă duhul nu iese când i se porunceşte, sau dacă se
întoarce după ce a plecat, mergi înapoi prin rugăciunile de vindecare de mai sus pentru a-l
alunga de tot şi pentru a sigila orice uşă care îi permite să se întoarcă.

Întrebări pentru a descoperi nevoia de eliberare:


• Doamne, ce presiuni compulsive sunt în mine?
• Doamne, ce păcate nu pot să înving?
• Doamne, ce pietre de poticnire apar iar şi iar?
1. Asigură-te că locuinţa duhului este demontată în întregime şi ancorele lui sunt
ridicate prin cele cinci rugăciuni de mai sus. Dacă duhul nu iese, întoarce-te la
cele cinci rugăciuni de mai sus – ceva a fost pierdut din vedere. Întreabă-L pe
Dumnezeu ce a fost pierdut din vedere şi onorează ceea ce curge înapoi ca
răspuns.
2. În Numele Domnului Isus Hristos, renunţ la şi rup toate înţelegerile cu duhurile
(întăriturile) de _________, __________ etc.
3. Preiau autoritate asupra duhurilor (întăriturilor) de __________ şi te leg şi-ţi
poruncesc să pleci de la mine acum în Numele Domnului Isus Hristos.

Acum te poţi găsi luptând împotriva energiilor negative dintr-o combinaţie a tuturor
celor ce urmează: 1) blesteme generaţionale, 2) legături sufleteşti, 3) aşteptări negative, 4)
jurăminte interioare, 5) imagini traumatizante ale „realităţii“ şi 6) duhuri. Şi poate vei lupta
împotriva tuturor acestora prin propriul tău efort, în loc de rugăciunile biblice potrivite. Nu
vei câştiga. Vei fi învins şi disperat dacă vii împotriva acestor energii ale păcatului folosind
puterea voinţei tale.

Cât de precumpănitoare trebuie să fie rugăciunea de eliberare?


Douăsprezece din cele 41 de rugăciuni de vindecare consemnate ale lui Isus au fost
rugăciuni de eliberare în care El scoate afară duhuri. Asta înseamnă că între un sfert şi o
treime din rugăciunile Lui pentru vindecare au fost rugăciuni de eliberare. SĂ MENŢINEM
BALANŢA LUI ISUS când ne rugăm pentru nevoile oamenilor. Dacă nu folosim balanţa Lui,
pe a cui o vom folosi?

7. Paşii rugăciunii pentru experimentarea Duhului de Viaţă în Hristos Isus


Scopul este de a birui puterea firii şi a păcatului din tine întorcându-ţi atenţia de la legi
şi efort propriu spre Duhul Sfânt şi puterea Lui din tine. Puterea Duhului Sfânt din inima ta
rupe puterea păcatului din firea ta. Firea ta nu poate rupe puterea firii tale, numai Duhul Sfânt
care locuieşte în tine poate.
46
Foloseşte această rugăciune ori de câte ori găseşti că păcatul invadează o zonă din viaţa
ta. Roagă-te întâi pentru cele şase domenii anterioare pentru a te asigura că păcatul nu este
alimentat de vreuna din acele forţe.

Întrebări pentru a descoperi nevoia de eliberare din robia păcatului:


• Doamne, ce păcate atac eu cu voinţa mea?
• Doamne, ce păcate continuă să mă tulbure?
1. Doamne, puterea de a birui păcatul _________ este în Tine, Cel Care locuieşte
în mine.
2. Mă întorc de la propriul meu efort de a birui acest păcat şi îmbrăţişez puterea
Duhului Sfânt Care curge în mine.
3. Isuse, eliberez curgerea de putere de la Duhul Sfânt prin mine, pentru a birui
complet păcatul _______________. (Poţi folosi viziunea, văzând asta
întâmplându-se.)

Să biruim păcatul prin puterea Duhului Sfânt care locuieşte în noi


Există două moduri de a încerca să biruim păcatul. Unul funcţionează, celălalt nu.
Abordarea care nu funcţionează este să ne ridicăm noi înşine împotriva păcatului, atacându-l
şi luptând împotriva lui şi căutând să-l supunem. Chiar dacă am fi capabili să biruim păcatul
prin puterea voinţelor noastre, asta s-ar face prin propria noastră putere, nu prin puterea
Duhului Sfânt care locuieşte în noi. Biblia spune: Dacă prin Duhul faceţi să moară faptele
trupului, veţi trăi. (Romani 8:13)
Vezi tu, eu pot încerca să biruiesc păcatul sau mă pot întoarce spre Duhul Sfânt din
mine şi să-I cer Lui să biruiască păcatul. În primul caz este efort propriu şi religie şi faptă
moartă (Evrei 6:1-2). Dacă Duhul Sfânt care locuieşte în mine face asta, este creştinism.

Legea Duhului de viaţă în Hristos Isus

Legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a izbăvit de legea păcatului şi a morţii.
(Romani 8:2)

Simplu spus, această lege zice că:


Uitându-mă spre şi bizuindu-mă pe puterea Duhului Sfânt din mine, puterea Lui va birui
puterea păcatului în viaţa mea.
În loc să atac eu însumi păcatul şi să încerc să-l biruiesc cu puterea mea, îmi îndrept
atenţia spre Duhul Sfânt Care trăieşte în mine şi rostesc eliberarea puterii Lui prin mine,
distrugând puterea păcatului în viaţa mea. Astfel, este Dumnezeu în acţiune în loc să fiu eu în
acţiune. Am ales să vin la puterea lui Dumnezeu pentru a birui firea mea în loc să încerc să o
biruiesc prin puterea firii mele (care sfârşeşte doar prin a fi o luptă). Această temă este
dezvoltată mai mult în cartea Supranatural în mod natural, de aceiaşi autori.

Pocăinţă pasionată
Dacă te-ai rugat cele şapte rugăciuni şi cazi încă în acelaşi păcat, atunci trebuie să
stârneşti pocăinţa ta cu anumite imagini detaliate ale rezultatului final al păcătoşeniei şi al
neprihănirii aşa cum se leagă ele de aspectul cu care te lupţi.
Răspunde la întrebările următoare pe o foaie sau pe calculator.
Foloseşte cât mai multe detalii şi elemente de însufleţire.

47
Cu cât imaginea e mai plină de grafică şi mai asemănătoare cu viaţa, cu atât mai multă
putere şi pasiune va genera în tine. Dorinţei tale de a păcătui într-un domeniu specific trebuie
să i se dea o lovitură de moarte prin completarea exerciţiului de pe următoarele pagini.

Foaie de lucru Pocăinţă pasionată (Pagina 1)

O imagine detaliată a devastării şi distrugerii produse de păcatul de


__________________.
„Doamne, arată-mi distrugerea pe care o voi aduce în viaţa mea dacă continui cu
păcatul _______________.”
Acordează-te la curgerea Duhului Sfânt când scrii:
Principii biblice (şi de altă natură) care se leagă de acest păcat:
O imagine detaliată a păcatului şi a modului în care creşte el în viaţa cuiva.
O imagine detaliată a ceea ce va face el cu sănătatea mea fizică.
O imagine detaliată a ceea ce va face el cu sănătatea sufletului meu.
O imagine detaliată a ceea ce va face el cu sănătatea mea spirituală.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face el relaţiei mele cu Dumnezeu.
O imagine detaliată a ceea ce le va face el cunoştinţelor mele.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face el soţiei mele/soţului meu.
O imagine detaliată a ceea ce le va face el copiilor mei.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face el slujirii mele.
O imagine detaliată a ceea ce le va face el locului meu de muncă şi finanţelor
mele.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face el vieţii mele veşnice.
„Ca rezultat al acestei meditaţii, aici este mărturia mea a ceea ce voi face:
____________.” (Rosteşte asta cu voce tare de câteva ori.)

Foaie de lucru Pocăinţă pasionată (Pagina a 2-a)

O imagine detaliată a binecuvântării faptei neprihănite de


__________________.
„Doamne, arată-mi binecuvântarea care va veni în viaţa mea în cazul în care
continui în neprihănirea de a _______________.”
Acordează-te la curgerea şi imaginile Duhului Sfânt când scrii:
Principii biblice (şi de altă natură) care se leagă de această faptă.
O imagine detaliată a acestei fapte de neprihănire şi a modului în care creşte ea în
viaţa cuiva.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face asta sănătăţii mele fizice.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face sănătăţii sufletului meu.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face sănătăţii mele spirituale.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face relaţiei mele cu Dumnezeu.
O imagine detaliată a ceea ce le va face asta cunoştinţelor mele.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face asta soţiei mele/soţului meu.
O imagine detaliată a ceea ce le va face copiilor mei.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face asta lucrării mele.
O imagine detaliată a ceea ce le va face asta locului meu de muncă şi finanţelor
mele.
O imagine detaliată a ceea ce-i va face vieţii mele veşnice.

48
„Ca rezultat al acestei meditaţii, iată mărturia mea despre ceea ce voi face:
____________.” (Rosteşte cu voce tare de câteva ori.)

Instrucţiuni de încheiere: Meditează asupra acestei „Foi de lucru Pocăinţă pasionată“


în următoarele două săptămâni în timpul tău devoţional, cerându-I lui Dumnezeu să
adâncească, să extindă şi să internalizeze aceste adevăruri în viaţa ta. Citeşte cu voce tare,
deoarece vorbirea este parte a meditaţiei şi rostirea cu voce tare adânceşte adevărurile în tine.
Vezi Apendicele J pentru un exemplu de „Foaie de lucru Pocăinţă pasionată“
completată pe marginea subiectelor poftă, pornografie şi adulter.

Aplicaţie personală
1. Pe care dintre cele şapte abordări ale rugăciunii le-ai folosit? Pe care nu le-ai folosit?
Există paşi în abordările rugăciunii enumeraţi în acest capitol care sunt diferiţi de paşii pe care
i-ai folosit în trecut? Dacă da, cum diferă ei?
2. Care dintre abordările de mai sus ale rugăciunii simţi că ţi-ar fi benefică şi că ar trebui
încercată? Simte-te liber să începi să le încerci.
3. Există abordări ale rugăciunii pe care le-ai încercat şi le-ai găsit de succes? Notează-
le.
4. Dacă te confrunţi cu un păcat care persistă, treci prin paşii descrişi în „Pocăinţă
pasionată“ şi, dacă e nevoie, foloseşte pasul final al mărturisirii păcatului în faţa prezbiterilor
şi stabileşte relaţii de dare de socoteală.

Aplicaţie de grup
1. Invită-i pe membrii grupului să împărtăşească răspunsurile la întrebările de mai sus
dacă se simt liberi să o facă.
2. Rugaţi-vă unii pentru alţii când apare o nevoie şi când pare potrivit, folosind
rugăciunile învăţate în acest capitol.

49
5
CHEI PENTRU FOLOSIREA
CELOR ŞAPTE RUGĂCIUNI ALE INIMII

Viaţa ta în Hristos îţi dă autoritatea de a te ruga aceste rugăciuni de


eliberare pentru tine însuţi şi pentru alţii.

Dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi. (Ioan 8:36)


Isus... a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
Mergeţi şi faceţi ucenici din toate neamurile.“ (Matei 28:18-19)
Căci în El locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. Voi aveţi totul deplin în El,
care este Capul oricărei domnii şi stăpâniri. (Coloseni 2:9-10)
El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos
Isus, ca să se arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui
faţă de noi în Hristos Isus. (Efeseni 2:6-7)
Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este aproape“. Vindecaţi pe
bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără
plată să daţi. (Matei 10:7-8)
Îţi voi da cheile Împărăţiei cerurilor, şi orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri şi
orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. (Matei 16:19)

Dumnezeu ţi-a dat autoritatea spirituală de care ai nevoie pentru a te ruga rugăciuni de
eliberare din robie. Poţi să te rogi aceste rugăciuni pentru tine însuţi, ca şi pentru alţii.
Oricum, dacă poţi găsi alţi oameni calificaţi pentru aceste tipuri de rugăciuni, adesea este de
ajutor să ai câţiva alţii care se roagă cu tine şi pentru tine.
Rugăciunile lor şi înţelegerea de la Duhul Sfânt adesea grăbesc procesul şi te ajută să
vezi lucruri pe care altfel poţi să nu le vezi.

Să definim o inimă vindecată


O inimă vindecată este una pătrunsă de credinţă, speranţă şi dragoste (1 Corinteni
13:13)
Credinţa, nădejdea şi dragostea sunt şi atitudinile spirituale care protejează inima şi
mintea. (1 Tesaloniceni 5:8)
Cine permite accesul în sala tronului? Aceleaşi trei atitudini spirituale (Evrei 10:22):
o inimă curată (dragoste), credinţă, conştiinţă curată (de exemplu, care dă naştere la speranţă).
Care este scopul instruirii noastre? Să nutrim aceleaşi trei atitudini spirituale (1
Timotei 1:5): credinţa, dragostea, o conştiinţă bună (speranţă).
Pentru ce îi laudă Pavel pe credincioşi? Pentru credinţa, nădejdea şi dragostea lor
(Efeseni 1:12, 15; Coloseni 1:4-5).
Există în viaţa ta domenii care îţi perturbă sau elimină credinţa, nădejdea şi dragostea
când te gândeşti la ele? Există vreo situaţie căreia nu-i poţi face faţă cu o inimă plină de
credinţă, nădejde şi dragoste? Dacă da, acestea au nevoie de vindecare.

50
Să definim limbajul inimii
Va fi un englez elocvent de mare ajutor unei persoane vorbitoare de franceză? De ce
nu?
Aşa cum engleza şi franceza sunt două limbi diferite, la fel şi inimile vorbesc o limbă
care este diferită de cea a minţii. Limbajul minţii sunt ideile logice. Limbajul inimii sunt
imaginile, emoţiile, curgerea şi credinţa.
Vindecarea inimii se întâmplă în inimă, nu în minte.
Pentru a vindeca inima trebuie să folosim limbajul inimii.

Inima vorbeşte folosind un limbaj diferit de cel al minţii.


(Versiunea King James este folosită în toate referinţele din următoarele şase paragrafe.)
Gândirea analitică este limbajul minţii (Matei 16:7).
Gândirea mentală are loc atunci când cineva doar gândeşte, nu combină gândirea cu
credinţa şi revelaţia de la Duhul Sfânt. (Remarcă în următoarele versete ineficienţa folosirii
raţiunii: Matei 16:5-12; Marcu 2:5-12; Marcu 8:15-18; Luca 5:21-22). Rezultatul folosirii
doar a raţiunii este vanitate sau deşertăciune (Eclesiastul 12:8).
În societatea zilelor noastre, gândirea analitică ar fi considerată limbajul minţii. Din
referinţele de mai sus din KJV este clar că gândirea analitică a omului NU ESTE UN
LIMBAJ EFICIENT al inimii.
„Curgerea“ este limbajul inimii (Ioan 7:38-39).
Când inimile noastre şi ochii noştri sunt aţintite la Isus (Evrei 12:1-2), această curgere
poate deveni revelaţia pură a lui Dumnezeu pentru inimă (profeţie – 1 Corinteni 12:10).
„Imaginaţia/imaginile“ sunt considerate limbajul inimii (Biblia KJV, 1 Cronici 29:18;
Geneza 8:21; Psalm 140:2; Proverbe 6:18; Ieremia 7:24; 23:16).
Când Dumnezeu umple capacitatea inimii noastre de a-şi imagina lucruri, ce primim
noi? (Numeri 12:6; Fapte 2:17; Ioan 5:19-20, 30; 8:26, 38). Vise şi viziuni inspirate de
Dumnezeu.
„Emoţiile“ sunt considerate limbajul inimii (Geneza 6:6).
Când Dumnezeu umple emoţiile din inimă, ce experimentăm noi? (Galateni 5:22).
Dragoste, bucurie, pace, răbdare...
„Meditaţia“ este considerată limbajul inimii (Psalm 77:6).
Când Dumnezeu umple abilitatea noastră de a medita, asta devine „raţiune cu ungere“
(Isaia 1:18; Luca 1:1-3) în care „curgerea“ Duhului Sfânt (Ioan 7:37-39) călăuzeşte procesul
de gândire, transformându-l în meditaţie dumnezeiască (Psalm 19:14). Iluminarea (Efeseni
1:17-18), percepţia (Psalm 73:16-17) şi revelaţia (Efeseni 1:17,18) pot atunci să aibă loc.

Cum arată o inimă rănită:


Exemple de posibile emoţii în duhul cuiva.
Tulburat (Geneza 41:7b-8; Daniel 2:1-3; Ioan 13:21); neliniştit sau oprimat (1 Samuel
1:15); mânios (Eclesiastul 10:4); descurajat (Isaia 19:3); abandonat sau întristat (Isaia 54:6);
înfuriat (Ezechiel 3:14); nefericit (Daniel 7:15); împovărat (Deuteronom 2:30); îndoit (Marcu
11:23; Luca 24:25); arogant (Proverbe 16:18); profanat (2 Corinteni 7:1).

Ia-ţi timpul necesar pentru ca vindecarea ta să fie completă.


Nu te grăbi prin secţiunile de rugăciune din capitolul anterior. Poate vrei să foloseşti
timpul tău devoţional din următoarele săptămâni (sau luni) pentru a aplica pe deplin
rugăciunile de vindecare.

51
Dacă te grăbeşti cu acest pas, ai ratat întreaga valoare a acestei cărţi. Aşa că încetineşte
şi ia-ţi timp. În capitolul următor îţi vom da câteva chei care să te ajute să descoperi domenii
din viaţa ta care au nevoie de vindecare.

Importanţa folosirii rugăciunii corecte


Poate îţi aminteşti că eu am fost consternat de faptul că am putut trăit patruzeci de ani
având în sistemul meu dependenţa de muncă şi că nu am văzut asta ca pe o problemă. În plus,
am trăit foarte mulţi ani cu alte probleme ca îndoiala şi mânia şi frica.
Înşelarea mea a mers aşa.
Am presupus că îndoiala era doar o parte a procesului prin care trece cineva când caută
cunoaştere şi că maturitatea însemna să înveţi să trăieşti cu îndoiala. Greşit! Aveam nevoie de
un proces revizuit pentru a căuta cunoaştere, şi l-am găsit. (Acest lucru este consemnat în
Capitolul doi şi în apendicele „Biblia şi Experienţa“.)
Apoi îndoiala a stat departe pentru totdeauna.
Am presupus că dependenţa de muncă era doar o parte a personalităţii mele şi parte a
dragostei mele de a-L sluji pe Domnul. Greşit. Aveam nevoie să aplic rugăciunile de
„înlocuire a aşteptărilor negative“ şi de „pocăinţă de jurămintele interioare“. Apoi dependenţa
mea de muncă (ce-şi avea rădăcina într-o relaţie foarte timpurie de muncă) a dispărut.
Am presupus că atacurile de teamă pe care le-am experimentat erau doar atacuri
demonice, deci îl legam pe Satan şi-i porunceam să plece. Dar teama nu pleca niciodată foarte
departe şi se întorcea întotdeauna la primul semn de ameninţare de orice fel. Asta deoarece
frica era hrănită de un duh de îndoială şi duhul de îndoială era hrănit de sistemul meu
epistemologic (sistem de cunoaştere) greşit. Eu interpretam greşit experienţele din viaţa mea
şi de aceea nu credeam pe deplin în mâna protectoare a lui Dumnezeu de deasupra mea, şi
deci duhurile de îndoială şi de teamă erau hrănite încontinuu în viaţa mea. Trebuia să-mi
schimb interpretarea experienţelor de viaţă dacă voiam să scot pentru totdeauna duhurile de
îndoială şi frică din viaţa mea.
Am presupus că mânia pe care o simţeam era pur şi simplu indignare justificată şi că nu
era chiar deloc o problemă. Dar remarcam că eram mânios tot mai mult timp, până când în
cele din urmă eram mânios cea mai mare parte a timpului. Totul părea să mă enerveze.
Începeam să simt că acea mânie era ieşită de sub control. Eram mânios pe instituţii ca
fariseismul, legalismul, educaţia vestică, guvernul şi prostia, oriunde o găseam.
Când am fost în cele din urmă videdcat de mânia mea, am recunoscut un pas în
rugăciune pe care îl ratasem complet. Nu mă pocăisem de judecata mea negativă (şi de aici
mânia) împotriva instituţiilor care simţeam că sunt în eroare. Aşa că am păstrat pică împotriva
fariseismului, de exemplu. De fiecare dată când mă gândeam la fariseism, deveneam mânios,
pentru că aveam o judecată negativă împotriva lui.
De aceea rugăciunile mele pentru vindecarea aşteptărilor mele negative trebuiau să
includă şi pocăinţa de judecăţile mele negative împotriva instituţiilor pe care le apreciam ca
fiind greşite. Instituţia putea fi alcoolismul (de exemplu, întreaga industrie care creează şi
vinde lichior), fariseismul, guvernul, legalismul, educaţia vestică, industria avorturilor etc. Eu
nu trebuie să trăiesc având judecată negativă în ceea ce priveşte o instituţie.
Eu trebuie să-I dau judecăţile mele lui Dumnezeu, astel încât să pot sluji viaţă acelor
indivizi care sunt prinşi în aceste instituţii.
Dacă nutresc o judecată împotriva instituţiei, voi avea o atitudine negativă când voi
dialoga cu oameni din acea instituţie.
Această atitudine negativă îmi va distruge abilitatea de a le sluji eficient şi mă va lăsa cu
ostilitate plutind în aer.

52
Rugăciunile mele de mai devreme (înainte de Australia) au adus o eliberare temporară
în sistemul meu, dar simţeam că aceste lucruri nu erau prea departe şi că aproape orice le
putea declanşa. Deci în realitate ele nu dispăruseră, ele erau doar ţinute în suspans. Poate
aceasta este una din cheile pe care le putem căuta. Sunt inimile noastre cu adevărat vindecate
de problemă, sau problema este doar „ţinută sub control“? Să luăm asta ca fiind, cu siguranţă,
unul dintre modurile de a determina nevoia de slujire prin rugăciune.
Vei observa că motivul pentru care rugăciunile mele nu funcţionaseră înainte de a primi
slujire în Australia era că foloseam rugăciunea greşită pentru a încerca să rezolv problema sau
că lăsam deoparte elemente cheie când foloseam rugăciunea corectă (de exemplu, nu m-am
pocăit de judecata împotriva instituţiilor pe care nu le respectam.) Scopul acestui capitol este
dublu. Primul este să te fac să foloseşti rugăciunile corecte pentru a rezolva problema. Al
doilea scop este să mă asigur că nu uiţi vreuna din părţile rugăciunii, astfel încât rugăciunea
să-şi poată face lucrarea deplină şi completă în tine.
M-am rugat cu alţi oameni, dintre care unii se luptau cu senzualitatea. Mulţi presupun că
vor trebui pur şi simplu să înveţe să trăiască având această situaţie. Rugăciunile lor pentru a-şi
lega sau mustra senzualitatea nu funcţionează pentru a elibera puterea ei controlatoare, poate
pentru că ei se roagă rugăciunile greşite. Ei ar trebui să rupă păcatele şi blestemele
generaţionale şi să se roage să rupă legăturile sufleteşti nedumnezeieşti din primele zile ale
vieţii lor şi apoi să scoată duhurile. Când se roagă în sfârşit rugăciunile corecte, în general îi
cuprinde o mare eliberare de presiunea sexuală. Dar să nu uiţi niciodată că noi suntem prin
natura noastră sexuali, deci să nu presupui că toate dorinţele sexuale vor dispărea.

Foloseşte abordarea rugăciunii corecte pentru vindecare, nu a celei greşite!


Când eram în Australia, am ajuns la înţelegerea şocantă că folosisem abordarea
rugăciunii greşite de vindecare pentru câteva probleme cu care mă luptam de ani de zile. De
aceea nu am fost vindecat. Problemele au rămas şi mă tot luptam iar şi iar împotriva lor. Nu ar
trebui să duci la nesfârşit bătălii interioare. Dacă faci asta, atunci probabil nu ai aplicat
abordarea rugăciunii corecte. Opreşte-te din ce faci şi roagă-te şi meditează în prezenţa
Domnului, întrebând: „Doamne, care rugăciune este abordarea corectă pentru vindecarea
acestei probleme cu care mă lupt?“ Când simţi călăuzirea Lui să foloseşti una sau alta dintre
rugăciuni, fă asta şi vezi dacă într-adevăr te-a eliberat. Dacă nu, repetă procesul iar şi iar până
când eşti complet liber.
Dacă nu-ţi poţi elibera inima rugându-te pe cont propriu, atunci mergi la o echipă de
consiliere care este calificată în aceste tipuri de rugăciuni şi primeşte rugăciune de la ei. Viaţa
este prea scurtă pentru a o trăi în mizerie. Eliberează-te ca să poţi să te bucuri şi să celebrezi
viaţa.

Diversele aspecte ale iertării – aplică-le PE TOATE!

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne


curăţească de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

„Iartă şi vei fi iertat“ (Luca 6:37). Dumnezeu te va ierta când îi vei ierta pe cei care te-
au făcut să suferi. De aceea, o cheie pentru vindecarea ta este să ierţi profund, total şi pe
deplin.
Aceasta include: mărturisirea păcatelor strămoşilor tăi (Levitic 26:40; Daniel 9:2-20);
iertarea lor pentru ceea ce a venit de la ei la tine, ca şi iertarea altora care ţi-au făcut rău;
iertarea ta pentru că ai trăit în păcatul în care te găseşti; şi rugăciunea ca Dumnezeu să te ierte
pentru orice resentiment pe care îl ai faţă de El, pentru că a îngăduit această problemă în viaţa

53
ta de la bun început. Fără iertare absolută, profundă şi completă, vindecarea ta va fi
incompletă.

De ce să iert o persoană când o urăsc pentru ceea ce mi-a făcut?


O valoare a iertării este aceea că te eliberează din sclavia faţă de persoana pe care o
urăşti. Dacă nu o ierţi, de fiecare dată când te gândeşti la ea şi la ce ţi-a făcut vei fi plin de
mânie şi furie şi vei fi biciuit şi lovit emoţional. Această sclavie emoţională poate dura ani şi
ani de zile, chiar până la sfârşitul vieţii tale, dacă nu o ierţi. Ea poate să fie liberă şi să trăiască
o viaţă plină de bucurie, dar tu eşti sclavul ei, la fel cum eşti sclavul mâniei, furiei şi
amărăciunii.
Această mânie, furie şi amărăciune pe care o simţi îţi va distruge sănătatea. Nu numai că
vei fi sclav emoţional al acestei persoane, dar sănătatea ta fizică, de asemenea, se va usca.
Să ierţi o persoană te eliberează emoţional şi fizic de controlul şi dominaţia aceluia care
ţi-a făcut rău. Desigur, iertarea altora face mult mai mult de atât.
Ea începe să atragă iertarea, binecuvântarea şi ungerea lui Dumnezeu peste viaţa ta. De
asemenea, te împiedică să transmiţi mesajul greşit din duhul tău către alţii, care te-ar putea
face să culegi o recoltă de realităţi neplăcute.

Lucruri care merg împreună cu mărturisirea păcatelor.


Ridicarea de garduri. Întreabă: „Doamne, ce garduri vrei Tu să construiesc în jurul
propriei mele persoane astfel încât suspiciunea ispitelor care continuă să vină în acest
domeniu să fie redusă?“ Enumeră aceste garduri şi ai grijă ca ele să fie construite. Dumnezeu
îţi poate spune să eviţi anumite situaţii care aduc înaintea ta ispite extreme. De exemplu,
Biblia spune să fugim de pofte (2 Timotei 2:22). Asta ar însemna ca cineva să ridice un gard
care să-l înveţe să fugă de situaţiile ce produc poftă sexuală. Cineva poate chiar să enumere
aceste situaţii particulare din care să-şi facă nişte puncte de evitat.
Osea s-a rugat să se construiască în jurul Gomerei, soţia lui nestatornică, un gard viu de
spini, astfel încât ea să nu-şi mai poată găsi drumul spre rău (Osea 2:6-7).
Să faci restituiri: Domnul îţi poate cere să abordezi anumiţi oameni şi să le ceri iertare
şi să le oferi restituiri. Fă ce spune El.

Să-şi mărturisească păcatul şi să dea înapoi în întregime preţul lucrului câştigat prin
mijloace necinstite, adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat.
(Numeri 5:7)

Dacă voi continua să cad în păcat, atunci...?


Poate…
1. Sunt în robia forţelor spirituale pe care nu le-am rupt de tot încă.
2. Nu vreau cu adevărat să biruiesc păcatul – încă îmi place prea mult.
3. Trebuie să mărturisesc păcatul unui prieten spiritual apropiat şi să mă pun la
dispoziţia lui pentru dare de socoteală.
Dacă există forţe spirituale care operează în mine, atunci rostirea celor şapte rugăciuni
învăţate în acest manual mă va elibera de ele. Dacă îmi place prea mult păcatul pentru a vrea
cu adevărat să-l biruiesc, atunci trebuie să descopăr cum să adaug pasiune pocăinţei mele.
Acest aspect este discutat mai jos, alături de ideea de a adăuga darea de socoteală faţă de un
prieten spiritual apropiat care să vegheze asupra vieţii mele în acest domeniu particular de
slăbiciune.

54
Pocăinţă pasionată
Conectează suficientă durere cu o activitate şi aceasta va deveni respingătoare.
Conectează suficientă plăcere cu o activitate şi aceasta va deveni dezirabilă.
Din moment ce durerea şi plăcerea sunt amândouă răspunsuri emoţionale, şi emoţiile
sunt produsele secundare ale imaginilor, păstrează în mintea ta imagini clare, detaliate ale
efectelor păcătoşeniei şi neprihănirii pe măsură ce treci prin viaţă.
Creează o imagine detaliată a durerii. Pentru a dobândi o repulsie care să te motiveze
profund împotriva unui păcat specific din viaţa ta, vezi toate modurile în care acest păcat îţi
distruge, devastează şi deteriorează viaţa, atât acum, cât şi în veşnicie. Încearcă Deuteronom
28:14-68 ca imagine a durerii. Principiu: Cu cât îţi faci imaginea mai detaliată, cu atât mai
multă putere are să te mişte.
Creează o imagine detaliată a binecuvântării. Pentru a obţine o pasiune care să te
motiveze profund pentru neprihănire în viaţa ta, vezi toate modurile în care neprihănirea îţi
îmbogăţeşte, îmbunătăţeşte şi unge viaţa, atât acum, cât şi în veşnicie. Încearcă Deuteronom
28:1-14 ca imagine a binecuvântării. Principiu: Cu cât îţi faci imaginea mai detaliată, cu atât
mai multă putere are să te mişte.

Pierderea de către Asaf a pasiunii pentru a trăi neprihănit (Psalm 73)


Asaf şi-a pierdut inima curată şi înflăcărată şi s-a predat când şi-a luat ochii de la
Domnul şi şi i-a aţintit cu dor la rău (Psalm 73:1-2). El a dezvoltat o imagine detaliată a
plăcerilor păcatului. El a devenit invidios pe cei impozanţi, le-a văzut prosperitatea, viaţa
lipsită de durere, trupurile grase, bătaia de joc la adresa altora, inclusiv a lui Dumnezeu, şi a
decis că era în zadar să-şi păstreze puritatea personală (versetele 3-15).
Apoi a intrat în prezenţa lui Dumnezeu şi, prin revelaţie, a primit o imagine detaliată a
devastării de la finalul vieţilor lor. Ei erau pe teren alunecos şi au căzut în cele din urmă şi,
într-un moment, au experimentat distrugerea şi teroarea bruscă, şi Dumnezeu i-a şi dispreţuit
(versetele 16-20).
Prima imagine a lui Asaf l-a îndemnat la rău. A doua imagine l-a îndemnat la o trăire
neprihănită. Veghează asupra imaginilor din mintea ta. Te îndeamnă ele la rău sau la
neprihănire?

Vizualizezi lucruri ale firii sau lucruri ale Duhului?

În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii
pământeşti, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.
Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile
Duhului este viaţă şi pace. (Romani 8:5-6)

Biruieşte firea prin Duhul, nu prin fire

Aşadar, fraţilor, noi nu mai datorăm nimic firii pământeşti, ca să trăim după
îndemnurile ei. Dacă trăiţi după îndemnurile ei veţi muri, dar, dacă, prin Duhul, faceţi să
moară faptele trupului, veţi trăi. Căci toţi cei ce sunt călăuziţi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii
ai lui Dumnezeu. (Romani 8:12-14)

55
Pasul final – să-i mărturiseşti păcatul unui prieten spiritual apropiat şi să te
pui la dispoziţia lui pentru dare de socoteală.
Mărturisirea păcatului în faţa unui prieten spiritual apropiat şi darea de socoteală
personală într-un domeniu anume este un pas rezervat pentru domeniile cu păcat persistent din
viaţa ta.
Pocăinţa începe prin rugăciune folosind cele şapte rugăciuni pentru a rupe forţele
spirituale din viaţa ta. Apoi, dacă problema păcatului persistă, îţi vei aprinde pocăinţa prin
crearea unei imagini detaliate a devastării pe care acest păcat o va aduce în cele din urmă în
viaţa ta dacă îi permiţi să continue şi să crească, şi, de asemenea, a unei imagini detaliate a
binecuvântărilor neprihănirii.
Dacă problema păcatului persistă, atunci trebuie să adaugi acest pas final de a-i
mărturisi păcatul unui prieten spiritual apropiat şi de a te pune la dispoziţia lui pentru dare de
socoteală.

Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii şi să se roage pentru
el, după ce-l vor unge cu untdelemnt în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va
mântui pe cel bolnav şi Domnul îl va însănătoşi şi, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.
Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii ca să fiţi vindecaţi. Mare
putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:14-16).

Evident, porunca de mai sus de a ne mărturisi păcatele unii altora şi de a ne ruga unii
pentru alţii este în contextul de a fi vindecat de boli fizice. Un punct de remarcat aici este că
dacă unui păcat îi este îngăduit să continue şi să crească în vieţile noastre el se va transforma
într-o boală. Acest lucru este explicat clar în Iov 33:13-22, când Elihu arată că Dumnezeu ne
spune ce se întâmplă în vieţile noastre. Dumnezeu începe prin a ne vorbi prin vise:

Dumnezeu vorbeşte însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama. El
vorbeşte prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc,
când dorm în patul lor. Atunci El le dă înştiinţări şi le întipăreşte învăţăturile Lui. (Iov 33:14-
16)

Scopul sau motivul acestei sfătuiri din partea lui Dumnezeu în vedeniile noastre de
noapte este, de asemenea, afirmat clar:

Ca să abată pe om de la rău şi să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de


groapă şi viaţa de loviturile sabiei. (Iov 33:17-18)

Deci Dumnezeu încearcă să ne ţină departe de păcat prin visele pe care ni le dă noaptea.
Acum, dacă noi nu ascultăm de visele noastre şi nu le interpretăm corect şi nu răspundem la
ele cu rugăciuni de pocăinţă, atunci Dumnezeu ne vorbeşte într-un al doilea mod, prin durere
şi boală.

Şi prin durere este mustrat omul în culcuşul lui, când o luptă necurmată îi frământă
oasele. Atunci îi este greaţă de pâine, chiar şi de bucatele cele mai alese. Carnea i se
prăpădeşte şi piere, oasele care nu i se vedeau rămân goale. (Iov 33:19-21)

Cât de des foloseşte Dumnezeu acest proces?

Iată, acestea le face Dumnezeu de două ori, de trei ori omului. (Iov 33:29)

56
Care este scopul final al lui Dumnezeu?

Ca să-l ridice din groapă, să-l lumineze cu lumina celor vii. (Iov 33:30)

De aici reies clar câteva lucruri. Dumnezeu încearcă să ne ajute să ne biruim păcatul
vorbindu-ne despre el noaptea. Dacă lăsăm păcatul să continue, atunci Dumnezeu îngăduie
durerii şi bolii produse de păcat în trupul nostru să fie o altă voce, care spune: „Întoarce-te de
la acest păcat?“
Şi acum să ne întoarcem la Iacov 5:14-16. Dacă păcatul tău a fost persistent, continuu, şi
a dus la o boală în trupul tău, atunci trebuie să faci ultimul pas, al mărturisirii păcatului tău în
faţa prezbiterilor tăi şi să se roage pentru tine în direcţia aceasta şi vei fi vindecat.

Observaţiile mele sunt următoarele:


1) Nu toate păcatele trebuie mărturisite prietenilor mei spirituali apropiaţi, ci numai cele
care sunt grave şi persistente sau care au dus la durere şi boală în trupul meu. Dacă noi toţi ne-
am mărturisi unii altora fiecare păcat pe care îl avem, ne-am petrece cea mai mare parte a
timpului bălăcindu-ne unii în păcatele altora, ceea ce nu ar fi foarte înălţător.
Aş putea să adaug această sugestie. De ce să vreau să aştept şi să persist în păcatul meu
până când sănătatea mea se distruge? De ce nu îl abordez cât timp sunt încă sănătos? Dacă am
un păcat grav şi persistent pe care nu am putut să-l biruiesc rugându-mă cele şapte rugăciuni
din această carte sau înflăcărându-mi pocăinţa cu imagini detaliate, atunci ar trebui să merg la
prietenul meu spiritual apropiat şi să-i mărturisesc păcatul şi el să se roage pentru mine.
2) Valorile mărturisirii păcatului meu în faţa altcuiva sunt că:
a) Atunci când aduc întunericul meu la lumină, lumina slăbeşte puterea întunericului şi
o înlătură. Mărturisirea păcatului meu în faţa unui prieten spiritual apropiat aduce o cantitate
mai mare de lumină peste păcat şi astfel contribuie la disiparea lui; b) Prietenul meu probabil
va avea un sfat pe care să mi-l poată da sau moduri eficiente de a birui păcatul; c) Având alte
două sau trei persoane care stau cu mine în rugăciune se multiplică puterea disponibilă pentru
a-l birui. Unul poate pune o mie pe fugă, iar doi, zece mii. O funie împletită în trei nu se rupe
uşor (Eclesiastul 4:9-12).
3) Lasă-L pe Dumnezeu să te călăuzească în alegerea atentă a unui (unor) prieten(i)
spiritual(i) apropiat/ţi cărora să le mărturiseşti păcatele şi să le dai socoteală. Asigură-te că
sunt prietenii tăi şi că se vor uni pentru a te sprijini să biruieşti acest păcat şi că nu îl vor face
cunoscut întregii biserici sau omenirii, sau că nu se vor îndrepta împotriva ta să te atace pentru
asta. Dacă sunt farisei sau legalişti, evită-i, pentru că astfel de oameni te vor ataca pentru
slăbiciunea ta în loc să fie alături de tine şi să te întărească la vreme de nevoie (aşa cum face
Dumnezeu).
O poveste groaznică pe care mi-a spus-o un bărbat chiar ieri era că a mers la păstorul lui
şi şi-a mărturisit păcatul necurăţiei sexuale comise cu prietena lui. El se pocăise şi încheiase
relaţia cu prietena lui. Dar pastorul l-a prezentat ca un exemplu de păcătos în predica din
următoarea duminică, atunci când a predicat împotriva păcatului sexual. Două săptămâni mai
târziu, deoarece bărbatul nu a plevac de la sine din biserică, pastorul l-a chemat la o întâlnire a
bisericii şi l-a excomunicat.
Evident că nu acesta este tipul de sprijin pe care-l caut la oamenii cărora le mărturisesc
păcatul meu! Acest pastor era, clar, un fariseu şi un legalist şi nu i-a răspuns într-un mod
biblic păcătosului care se pocăia.
Deci cere-I lui Dumnezeu să-ţi arate o persoană căreia să-i poţi mărturisi, care va fi
prietenul tău, sfătuitorul tău şi o persoană care să te întărească. Dumnezeu îţi poate arăta cine
să fie această persoană (sau aceste persoane).

57
Apoi abordeaz-o, întrebând-o dacă vrea să se roage pentru tine în modul descris în Iacov
5:14-16. Dacă da, atunci începe. Atenţie: Persoana sau persoanele pot să facă sau pot să nu
facă parte din prezbiterii adunării tale locale. Urmează călăuzirea lui Dumnezeu din acest
punct de vedere.
4) Relaţii de dare de socoteală. În plus faţă de mărturisirea păcatului (păcatelor) tale în
faţa acestui prieten spiritual apropiat şi de primirea de rugăciuni din partea lui, poate vrei să
întrebi dacă ar vrea să devină parteneri în faţa cărora să dai socoteală. Cu alte cuvinte, îi
întrebi dacă pot să te întrebe periodic cum eşti în acel domeniu. Asta te va obliga să continui
şi să-ţi direcţionezi toată atenţia spre acest domeniu, pentru că ştii că va trebui să dai socoteală
oricând te vor întreba. Această conştientizare în plus va fi unul dintre imboldurile care să te
asiste în abandonarea acestui păcat.
Rămân convins de faptul că aceşti paşi în adâncirea pocăinţei vor funcţiona chiar şi
împotriva celor mai persistente păcate. 1) Începe prin a te ruga cele şapte rugăciuni. 2) Apoi,
dacă este nevoie, înflăcărează-ţi pocăinţa cu imagini detaliate ale consecinţelor atât ale
păcatului, cât şi ale neprihănirii. 3) În cele din urmă, dacă păcatul persistă, mărturiseşte-l
prietenului tău spiritual apropiat (prietenilor) şi stabileşte o relaţie de dare de socoteală cu
acea persoană (acele persoane).
Fă asta. Nu lăsa păcatul să continue, pentru că, dacă o vei face, el te va duce la durere şi
boală şi în cele din urmă la moarte.

Sufletul care păcătuieşte, acela va muri. (Ezechiel 18:4)

Aplicaţie personală
1. Care este limbajul minţii? Care este limbajul inimii? Ai încercat vreodată să vindeci
inima folosind limbajul minţii? Ai încercat vreodată să vindeci inima folosind limbajul
inimii? Descrie experienţele tale.
2. Ai avut în viaţa ta domenii care pe termen lung nu au răspuns la abordarea rugăciunii
pe care o foloseşti? Dacă da, ce altă abordare a rugăciunii te poate încuraja Domnul să
foloseşti? Foloseşte-o (sau foloseşte-le) şi descrie rezultatele.
3. Dacă te confrunţi cu un păcat persistent, lucrează folosind paşii descrişi în „pocăinţă
arzătoare“ şi, dacă este nevoie, foloseşte pasul final al mărturisirii păcatelor în faţa
prezbiterilor şi al stabilirii unor relaţii de dare de socoteală.

Aplicaţie de grup
1. Invită membrii grupului să împărtăşească răspunsurile la întrebările de mai sus dacă
se simt liberi să o facă.
2. Rugaţi-vă unul pentru altul dacă apare nevoia aceasta şi dacă pare potrivit, folosind
rugăciunile învăţate în acest capitol.

58
6
UN EXEMPLU DE PROCES DE VINDECARE
LA LUCRU

Şapte chei iniţiale care indică faptul că e nevoie de slujire prin rugăciune

1. Presiunea din tine care începe să fie ţinută în suspensie şi nu dispare cu adevărat.
2. Problemele care se întorc cu regularitate.
3. Orice model de păcat uzual sau persistent.
4. Slăbiciuni uzuale – mentale, emoţionale, spirituale, fizice.
5. Orice lucru din tine care este contrar păcii, credinţei, nădejdii şi dragostei.
6. Orice lucru din tine care este în conformitate cu vreo activitate a lui Satan.
7. Dependenţele şi zonele ieşite de sub control.

Şapte paşi pentru a vindeca o durere din inima ta


1. Descoperă nevoile inimii folosind foaia de lucru „Ce este în inima mea?“
2. Presupune că toate cele şapte abordări ale rugăciunii de vindecare sunt necesare.
3. Completează o „Fişă de lucru Aspectele care contribuie la această problemă“.
4. Roagă-te „Rugăciunile care vindecă inima“.
5. Sigilează adevărurile cu o „Meditaţie nouă asupra adevărurilor din Biblie“.
6. Creează „Pietre de aducere aminte“ pentru reamintire şi mărturie.
7. Completează cercul vieţii: Slujeşte viaţă din moarte.

Aceşti şapte paşi sunt detaliaţi şi conturaţi mai jos


Exemple de foi de lucru corespunzătoare (goale şi completate) se pot găsi la finalul
acestui capitol. Foloseşte-te când citeşti cele şapte puncte de mai jos, astfel încât să vezi ce îţi
spun instrucţiunile să faci.
1. Descoperă nevoile de bază ale inimii întrebând: „Ce este în inima mea?“
Începe prin a-L întreba pur şi simplu pe Duhul Sfânt care locuieşte în inima ta „Ce este
acolo“. Apoi acordează-te la „curgerea“ Duhului Sfânt şi prinde gândurile, impresiile şi
imaginile spontane care îţi inundă conştiinţa (Ioan 7:37-39).
Foloseşte formularul intitulat „Ce este în inima mea? Foaie de lucru“ şi fă o listă cu
toate cuvintele, frazele, imaginile şi impresiile care vin ca răspuns la întrebarea ta „Duhule
Sfânt, ce este acolo?“ Rămâi acordat la curgerea, viziunea şi impresia de la Duhul Sfânt când
scrii. Foloseşte cele patru chei pentru a auzi vocea lui Dumnezeu, aşa cum sunt predate în
Apendicele A.
Curgerea de la Duhul Sfânt care se revarsă din inima ta va tinde să vină pe categorii (de
exemplu: mânia, ura, răutatea şi judecata pot fi o categorie; teama, îndoiala şi necredinţa pot fi
o altă categorie). Foaia de lucru este concepută în aşa fel încât să vezi grupurile şi să te poţi
întoarce să adaugi la ele în viitor dacă Domnul te călăuzeşte astfel.
Te poţi întoarce la lista ta în ziua următoare sau în săptămâna următoare, să-L întrebi pe
Domnul dacă sunt mai multe aspecte în aceeaşi categorie. Din moment ce vindecarea vine în
straturi, e foarte probabil să afli că mai multe cuvinte curg din inima ta când te linişteşti
înaintea Domnului şi Îl întrebi „Ce este în inima mea astăzi?“ Evident că această întrebare şi
această foaie de lucru pot fi folosite ori de câte ori apare dorinţa de a face asta.
59
Foia de lucru serveşte două scopuri principale. Ea devine privirea de ansamblu
introductivă preliminară asupra întăriturilor din viaţa ta de care trebuie să te ocupi. Când
adaugi la ea peste săptămâni sau luni (şi după sesiuni individuale de consiliere), ea devine un
rezumat al porţiunii care a fost acoperită şi o imagine de ansamblu asupra vindecării pe care
Dumnezeu a realizat-o în viaţa ta. De aceea ea devine o mărturie consemnată despre harul lui
Dumnezeu faţă de tine şi o amintire pentru tine însuţi despre zonele de care să stai departe pe
viitor.
2. Presupune că e nevoie de toate cele şapte abordări ale rugăciunii de vindecare.
Când am început să caut rădăcini, să subliniez cauze din propria mea viaţă, am întrebat:
„Doamne, arată-mi rădăcinile care cauzează această problemă anume din viaţa mea“. Lângă
fiecare cuvânt am scris numărul (numerele) tuturor rădăcinilor corespunzătoare care am simţit
că au fost factori ce au contribuit la această problemă. Am stat acordat la curgerea Duhului
Sfânt când am răspuns la întrebări.
Am descoperit că 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 se aplicau toate la fiecare problemă a inimii de pe
lista mea. De aceea îţi sugerez să sari peste pasul de a-I cere Domnului să-ţi arate cauzele
rădăcină ale unei probleme anume şi să presupui pur şi simplu că se vor aplica toate şapte.
Foaia de lucru de mai jos presupune că va fi nevoie de toate cele şapte rugăciuni.
3. Completează o „Fişă de lucru Aspectele care contribuie la această problemă“.
Să discerni (1) păcate şi blesteme generaţionale specifice, (2) legături nedumnezeieşti
specifice (3) aşteptări/judecăţi specifice care stau la bază (4) jurăminte interioare specifice
care corespund cu acestea (5) imagini nedumnezeieşti specifice (6) demoni care îşi aduc
contribuţia şi (7) domenii specifice ale efortului propriu care contribuie la această problemă
anume a inimii, pentru care te poţi ruga eficient şi dezarma energiile păcatului, forţele şi
duhurile ce operează în inima ta.
Descoperă aspectele care contribuie la fiecare păcat major/problemă a inimii
completând separat o „Fişă de lucru Aspectele care contribuie la această problemă“ pentru
fiecare aspect major din „Fişa de lucru Ce este în inima mea?“ Completează aceste „Fişe de
lucru Aspecte care contribuie la această problemă“, câte una – o fişă de lucru pentru fiecare
problemă majoră (de exemplu, grupări de duhuri). Rămâi acordat la curgerea, imaginile şi
impresiile de la Duhul Sfânt pe măsură ce completezi fişa de lucru.
„Major“ este definit ca: dacă ai un mănunchi de cuvinte asociate strâns sau legate în fişa
ta de lucru „Ce este în inima mea?“, ca mânia, ura, răutatea şi judecata, poţi alege cuvântul
din listă care exprimă cea mai puternică tendinţă din inima ta şi un al doilea cuvânt pe care îl
percepi ca fiind cel care hrăneşte cel mai mult această cea mai puternică tendinţă din acel
mănunchi. Apoi completează o „Fişă de lucru cu Aspecte care contribuie la această problemă“
pentru acele două cuvinte. Probabil vei observa că această fişă de lucru acoperă problemele
subliniind toate cuvintele legate din acel mănunchi. În acest caz, nu ai nevoie să completezi o
„Fişă de lucru Aspecte care contribuie la această problemă“ pentru fiecare dintre celelalte
cuvinte legate din acest mănunchi de probleme ale inimii.
4. Roagă-te „Rugăciunile care vindecă inima“.
După ce ai completat o „Fişă de lucru Aspecte care contribuie la această problemă“,
roagă-te pentru toate problemele ridicate de aceasta folosind fişa „Rugăciunile care vindecă
inima“.
Vei nota unele dintre lucrurile pe care ţi le spune Dumnezeu în „Fişa de lucru Aspecte
care contribuie la această problemă“ menţionată mai sus.
Te încurarez să păstrezi un Caiet de Rugăciuni care mi-au vindecat inima în care să
cosemnezi procesul de vindecare ce are loc în inima ta.
Asigură-te că rugăciunile vin din inima ta, nu doar din mintea ta. Ţine minte, noi
căutăm să vindecăm inima, nu mintea. Folosind viziunea, rămâi acordat la curgerea şi
impresia (emoţia) de la Duhul Sfânt, care te vor ajuta să te asiguri că vindecarea vine din
60
inima ta. Dacă te deranjează cuvântul „emoţie“ din propoziţia anterioară, aminteşte-ţi că
încercăm să înlăturăm energiile păcatului din inima ta, nu idei din mintea ta. Mintea ta
probabil ştie deja că nu trebuie să te simţi aşa cum te simţi, dar mintea ta nu poate să forţeze
emoţiile să se schimbe.
Poţi fi călăuzit să repeţi rugăciunea de două sau de trei ori dacă simţi că omul tău
dinăuntru are nevoie să audă mărturia buzelor tale mai mult decât o dată. De fiecare dată când
rosteşti ceva, adânceşti acel lucru în inima ta. Repetiţia te ajută să ajungi acasă. Nu te teme să
repeţi o rugăciune până când simţi că fiinţa ta interioară a acceptat cuvintele pe care le spui.
Noi încercăm să vindecăm inima, nu doar o anumită teologie greşită din mintea noastră.
După ce ai completat paşii enumeraţi mai jos (de la cinci la şapte) pentru această „Fişă
de lucru Aspecte care contribuie la această problemă“, întoarce-te şi repetă întregul proces
pentru următorul mănunchi de la „Fişa de lucru Ce este în inima mea?“
5. Ocupă-te de adevăruri cu „Meditaţie asupra adevărului din Biblie“.
În zilele şi săptămânile care urmează, foloseşte-ţi timpul devoţional pentru a completa o
„Meditaţie asupra adevărului din Biblie“ pentru a te ajuta să fundamentezi şi să aprofundezi
revelaţia lui Dumnezeu referitoare la noile adevăruri cheie enumerate în „Fişa de lucru
Aspecte care contribuie la soluţie“.
Asta va adânci cunoaşterea ta biblică a noilor adevăruri care trebuie să înlocuiască
lucrurile greşite pe care le-ai crezut. Aprofundând conştientizarea biblică a adevărului lui
Dumnezeu tu diminuezi posibilitatea ca Satan să poată avea un cap de pod şi să se întoarcă în
inima ta sau în mintea ta cu jumătăţile lui de adevăr pervertite şi cu minciunile lui.
De exemplu, poţi face teme ca dragoste şi iertare versus mânie şi resentiment, sau milă
versus judecată, sau îndoială versus credinţă.
Scrie în partea de sus a foii „Meditaţia asupra noului adevăr din Biblie referitor la
________________________.”
Apoi completează paşii următori.
1. Se recomandă să foloseşti o concordanţă şi să cauţi cât mai multe versete posibil
despre acea temă (poate toate versetele) şi să iei notiţe despre ce descoperi, meditând asupra
lor şi rugându-te pe marginea fiecărui verset, cerându-I lui Dumnezeu să îţi dea un duh de
revelaţie (Efeseni 1:17-18) referitor la fiecare verset. Caută principii biblice şi povestiri din
Biblie care susţin adevărul pe care Dumnezeu vrea să ţi-l insufle. Când meditezi, roagă-te
încontinuu în inima ta „Doamne, arată-mi ce am nevoie să văd pentru a vindeca această
problemă cu care mă lupt“.
2. Memorează versetele care îţi sar în ochi, astfel încât să poţi să ţi le aduci aminte uşor
la vreme de nevoie.
3. Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi dea experienţe şi înţelegeri şi întâlniri aranjate în mod
divin care să îţi adâncească înţelegerea acestor adevăruri.
4. Cere-le prietenilor tăi să contribuie cu orice principii sau povestiri din Biblie pe care
le ştiu pe această temă.
5. Poate te vei simţi călăuzit să citeşti o carte sau două pe această temă. Dacă da, roagă
pe cineva pe care îl respecţi ca fiind bine informat în domeniu să-ţi recomande o carte bună
sau două.
6. Roagă-te conform cu ce înveţi, cerându-I lui Dumnezeu să-ţi vorbească şi să-ţi arate
principiile de bază care nasc în tine o credinţă inspirată divin şi o inimă curată. Notează
lucrurile pe care le înveţi.
7. Ia notiţe cu ce înveţi şi când ai rezolvat acest punct scrie rezumatul tău personal de
rugăciune asupra a ceea ce ai învăţat. Acest rezumat poate fi „Piatra ta de aducere aminte“
despre care vorbim în sesiunea următoare.
Citeşte Apendicele H pentru a descoperi diferenţa dintre „a studia“ Biblia şi „a medita“
asupra ei.
61
Citeşte Apendicele C şi Apendicele D pentru exemple despre cum să completezi
„Meditaţii asupra noului adevăr din Biblie“
6. Creează „Pietre de aducere aminte“ pentru amintiri şi mărturie.
Dumnezeu le-a poruncit israeliţilor să creeze memoriale pentru a comemora victoriile
cheie supranaturale pe care El le-a adus în vieţile lor.
Fiecare din voi să ia o piatră pe umăr... pentru ca acesta să fie un semn de aducere
aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voştri într-o zi „Ce înseamnă pietrele
acestea pentru voi?“, să le spuneţi: „Apele Iordanului s-au despicat în două înaintea
chivotului legământului Domnului, când a trecut chivotul Iordanul...“ şi pietrele acestea să
fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. (Iosua 4:5-7)
Caietul tău Rugăciuni care mi-au vindecat inima va deveni un jurnal de călătorie şi
o mărturie a modurilor în care Dumnezeu ţi-a vindecat inima de-a lungul anilor. În acest caiet
vei completa şi „Fişă de lucru Pietre de aducere aminte şi de celebrare“, care rezumă victoriile
cheie asupra întăriturilor ce domneau în viaţa ta. O „întăritură“ este un mănunchi de energii
negative (sau duhuri) din viaţa cuiva. Completează o „Fişă de lucru Pietre de aducere aminte“
pentru fiecare întăritură pe care Dumnezeu o învinge în viaţa ta.
Eşti încurajat să creezi o piatră fizică simbolică de aducere aminte (ca israeliţii în
versetele de mai sus). Simbolurile vorbesc cu putere şi inimii, şi minţii. O piatră memorială
construită ca un simbol fizic va fi o aducere aminte foarte puternică a ceea ce a făcut
Dumnezeu în viaţa ta şi va fi sursa vindecării în curs de desfăşurare a inimii tale.
7. Completează cercul vieţii: slujeşte viaţă din moarte.

Astfel că în NOI lucrează moartea, iar în VOI, viaţa (2 Corinteni 4:12).

Cum ştiu când sunt vindecat şi uns?


Când am văzut darul pe care Dumnezeu l-a produs în viaţa mea prin suferinţă sau durere
şi am comunicat acest dar altora.
Dacă îţi procesezi vindecarea în întregime în modurile descrise mai sus, vei sfârşi cu o
mărturie puternică a puterii de vindecare a lui Dumnezeu, pe care o poţi împărtăşi cu alţii într-
un mod organizat şi cu ungere. Când ei aud povestea victoriei tale şi a modului în care harul şi
mila lui Dumnezeu ţi-au atins inima şi ţi-au transformat viaţa, inimile lor vor bate mai tare de
credinţă şi harul lui Dumnezeu va prinde viaţă în ei în acelaşi fel.
Aşadar, completează fişa, pregăteşte mărturia şi finalizează pietrele de aducere aminte,
ca să ai o povestire de spus copiilor tăi şi altora cărora să le atingă viaţa.

Principiul de a-ţi găsi viaţa pierzându-ţi viaţa


Acest principiu este legat de numărul şapte de mai sus. Isus a spus: „Cine îşi va păstra
viaţa o va pierde şi cine îşi va pierde viaţa pentru Mine o va câştiga. (Matei 10:39)
Am descoperit că atunci când mă concentrez asupra mea şi asupra nevoilor mele sunt
într-o formă spirituală şi emoţională mult mai rea decât atunci când mă concentrez asupra
împlinirii nevoilor altora. Când slujesc harul lui Dumnezeu altcuiva şi zidesc acea persoană în
Domnul, şi eu sunt zidit în Domnul. Mi se pare că, atunci când dragostea şi viaţa lui
Dumnezeu curg prin mine spre alţii, ele mă vindecă şi pe mine în drumul lor.
Mă simt cel mai vindecat când slujesc harul lui Dumnezeu către alţii şi mă simt cel mai
fracturat când mă concentrez asupra mea.
Uneva aici este un principiu că trebuie să ne dăruim celorlalţi dacă vrem să găsim
bucurie şi fericire în viaţă. Deci asigură-te că tu şi cei pe care îi sfătuieşti faceţi asta cu
regularitate, deoarece, fără să ne dăm pe noi înşine, se pare că vindecarea ne exclude.

62
Aplicaţie personală
1. Completează foile de lucru urmând instrucţiunile şi lăsându-L pe Domnul să-ţi arate
domeniile inimii tale care au nevoie de vindecare. Lasă-L să le vindece când completezi
fişele.
Evident, îţi poate lua câteva săptămâni sau luni să le completezi. Ia-ţi timp. Ia-ţi timp şi
insistă pentru vindecare completă. Trebuie să faci ceva în timpul tău devoţional zilnic. De ce
nu asta?

Aplicaţie de grup
1. Participanţii la grup să-şi împărtăşească experienţele de vindecare.
2. Răspundeţi la orice întrebare pe care o are grupul în legătură cu procesul de
vindecare.
3. Rugaţi-vă ca grup pentru un voluntar care ar vrea să primească rugăciune de
vindecare. Folosiţi procesele de vindecare descrise în acest capitol şi în cele două anteriare.
Cineva să ia notiţe, completând foile de lucru pe măsură ce se desfăşoară procesul de
vindecare. Desemnaţi pe cineva responsabil de călăuzirea echipei de vindecare şi a procesului
de vindecare. Lăsaţi-i pe alţii să vorbească în timpul procesului de vindecare aşa cum îi
călăuzeşte Domnul.
Această abordare este un mod standard în care aceste rugăciuni de vindecare le pot fi
oferite celor care au nevoie.
De asemenea, încurajăm oricare doi consilieri prin rugăciune care şi-au vindecat
propriile inimi folosind abordarea pentru vindecare oferită în aceste ultime trei capitole să le
vorbească despre acest proces de vindecare celor ce au nevoie.
Făcând asta, veţi fi o mare binecuvântare pentru trupul lui Hristos. Biserica are nevoie
de astfel de echipe de vindecare. Te vei gândi în rugăciune să înfiinţezi una? În general, este
cel mai bine dacă un învăţător/organizator care îşi foloseşte mai mult partea stângă a
creierului se aliază cu un profet/vizionar ce foloseşte mai mult partea dreaptă a creierului
(Fapte 13:1). Darurile lor combinate care curg împreună sunt extrem de eficiente.
4. În săptămânile următoare poţi continua să te rogi pentru membrii grupului folosind
procesul descris la punctul trei de mai sus. Grupul tău poate sta împreună pentru un trimestru
(13 săptămâni) sau mai mult (poate două trimestre – 26 de săptămâni – sau trei trimestre – 39
de săptămâni) rugându-se unii pentru alţii şi împărtăşind visele şi viziunile pe care persoanele
le primesc în timpul săptămânii când se roagă pentru propriile lor probleme.

Exemple de completare a fişelor de lucru.


În cele ce urmează ai atât fişe de lucru necompletate, cât şi modele de fişe completate cu
exemple de probleme tipice pe care oamenii le întâmpină adesea, precum şi soluţii tipice.
Credem că aceste exemple îţi vor da o impresie asupra modului în care pot fi folosite aceste
fişe de lucru şi te vor face să fii încântat să completezi propriile tale fişe pe marginea unor
probleme cu care se confruntă inima ta.
Cel mai bine este ca fişele de lucru să fie imprimate. „Fişa de lucru Aspecte care
contribuie la această problemă“ este principala fişă de lucru folosită în sesiunea de consiliere.
Este cel mai bine când paginile sunt duble, de 11x17", şi sunt pliate şi capsate la mijloc într-o
mică broşură.
Copii la dimensiune întreagă ale fişelor de lucru pot fi descărcate gratuit de pe
http://www.cwgministries.org, sau mica „Broşură Aspecte care contribuie la această
problemă“ poate fi comandată de pe Lucrarea Comuniune cu Dumnezeu. Ai informaţii despre
comandă la finalul acestei cărţi.

63
Ce este în inima mea? Fişă de lucru
Nume ___________________

Întreabă: „Duhule Sfânt, ce este în inima mea?“ Apoi ascultă-L pe Duhul Sfânt din
inima ta acordându-te la curgere, emoţie şi viziune. Notează mai jos ce vine spre tine.
Încearcă să grupezi aspectele legate în cel mai potrivit mănunchi.
De exemplu, îndoiala, frica şi necredinţa pot constitui un mănunchi; respingerea,
inferioritatea şi abandonul pot constitui un alt mănunchi. Scrie cuvântul „cel mai puternic“
alături de ceea ce percepi că este cea mai puternică forţă din mănunchi şi cuvântul „canal de
alimentare“ alături de ceea ce percepi că alimentează această forţă. Dacă întrebi „Ce este în
inima mea?“ în fiecare săptămână timp de câteva săptămâni, vei descoperi aspecte în plus care
devin evidente şi fiecare extinde un mănunchi deja existent sau începe un nou mănunchi.
În cele din urmă asta va servi ca o aducere aminte şi o imagine de ansamblu asupra
întăriturilor demonice şi a problemelor care au fost vindecate în inima ta.

Mănunchiul 1 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. ___________________ 6. ___________________
2. ___________________ 7. ___________________
3. ___________________ 8. ___________________
4. ___________________ 9. ___________________
5. ___________________ 10. ___________________

Mănunchiul 2 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. ___________________ 6. ___________________
2. ___________________ 7. ___________________
3. ___________________ 8. ___________________
4. ___________________ 9. ___________________
5. ___________________ 10. ___________________

Mănunchiul 3 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. ___________________ 6. ___________________
2. ___________________ 7. ___________________
3. ___________________ 8. ___________________
4. ___________________ 9. ___________________
5. ___________________ 10. ___________________

Mănunchiul 4 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. ___________________ 6. ___________________
2. ___________________ 7. ___________________
3. ___________________ 8. ___________________
4. ___________________ 9. ___________________
5. ___________________ 10. ___________________

Mănunchiul 5 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. ___________________ 6. ___________________
2. ___________________ 7. ___________________
3. ___________________ 8. ___________________
4. ___________________ 9. ___________________
5. ___________________ 10. ___________________

64
Fişă de lucru Ce este în inima mea?
Nume ______Joe Christian ____________

(un model completat)

Întreabă: „Duhule Sfânt, ce este în inima mea?“ Apoi ascultă-L pe Duhul Sfânt din
inima ta acordându-te la curgere, emoţie şi viziune. Notează mai jos ce vine spre tine.
Încearcă să grupezi aspectele legate în cel mai potrivit mănunchi.
De exemplu, îndoiala, frica şi necredinţa pot constitui un mănunchi; respingerea,
inferioritatea şi abandonul pot constitui un alt mănunchi. Scrie cuvântul „cel mai puternic“
alături de ceea ce percepi că este cea mai puternică forţă din mănunchi şi cuvântul „canal de
alimentare“ alături de ceea ce percepi că alimentează această forţă. Dacă întrebi „Ce este în
inima mea?“ în fiecare săptămână timp de câteva săptămâni, vei descoperi aspecte în plus care
devin evidente şi fiecare extinde un mănunchi deja existent sau începe un nou mănunchi.
În cele din urmă asta va servi ca o aducere aminte şi o imagine de ansamblu asupra
întăriturilor demonice şi a problemelor care au fost vindecate în inima ta.

Mănunchiul 1 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. mânie (cel mai puternic) ____________ 6. crimă___________________
2. ură_______________________ 7. temperament ____________
3. răutate___________________________ 8. răzbunare_______________
4. judecată (canal principal de alimentare) ___ 9. represalii________________
5. violenţă___________________ 10. neiertare, amărăciune ____

Mănunchiul 2 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. frică (cel mai puternic)__________________ 6. duh de fugă______________
2. frică de autoritate___________________ 7. duh de responsabilitate falsă
3. frică de omeni___________________ 8. groază, îngrijorare, anxietate
4. îndoială (canal primar de alimentare) ______ 9. frică de cancer____________
5. necredinţă___________________ 10. _______________________

Mănunchiul 3 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. lipsuri financiare (cel mai puternic) _________ 6. avariţie (canal principal de
alimentare) ________________
2. credinţă în sărăcie ___________________ 7. datorie __________________
3. jefuirea lui Dumnezeu prin nedarea zeciuielii _ 8. lipsă de onestitate _________
4. necredinţa în binecuvântările legământului___ 9. idolatrie faţă de posesiuni __
5. lăcomie ___________________ 10. eşec ___________________

Mănunchiul 4 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. senzualitate (cel mai puternic)_____________ 6. curvie/adulter ____________
2. poftă şi fantezie (canal primar de alimentare) _ 7. sex demonic _____________
3. pornografie ___________________ 8. viol ___________________
4. sex înainte de căsătorie ___________________ 9. robie/control ____________
5. abuz sexual___________________ 10. incest __________________

Mănunchiul 5 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)

65
1. depresie (cel mai puternic) ____________ 6. tristeţe ___________________
2. respingere ___________________ 7. autocompătimire (canal
primar de alimentare) ________
3. disperare ___________________ 8. retragere _________________
4. neajutorare ___________________ 9. sinucidere ________________
5. deznădejde___________________ 10. ___________________

Mănunchiul 6 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. mâhnire (cel mai puternic) ______________ 6. regret ___________________
2. disperare ___________________ 7. chin ___________________
3. inimă zdrobită ___________________ 8. plânset __________________
4. pierdere (canal de alimentare) ___________ 9. agonie ___________________
5. durere ___________________ 10. ___________________

Mănunchiul 7 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. ruşine (cel mai puternic) _________________ 6. vinovăţie (canal de alimentare)
2. mânie ___________________ 7. ură ___________________
3. condamnare ___________________ 8. ură de sine _______________
4. dizgraţie ___________________ 9. autocompătimire __________
5. jenă ___________________ 10. inferioritate _____________

Mănunchiul 8 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. abandon (cel mai puternic) ______________ 6. neglijare ________________
2. părăsire ___________________ 7. respingere _______________
3. divorţ ___________________ 8. autocompătimire __________
4. izolare (canal de alimentare)____________ 9. victimizare _______________
5. singurătate ___________________ 10. intimitate blocată _________

Mănunchiul 9 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. decepţie (cel mai puternic) ______________ 6. negare _________________
2. înşelare ___________________ 7. infidelitate (canal de
alimentare)
3. minciună ___________________ 8. şiretlic ___________________
4. secretomanie ___________________ 9. nevrednic de încredere ______
5. confuzie ___________________ 10. autoînşelare ______________

Mănunchiul 10 (Notează cel mai puternic şi canalul principal de alimentare)


1. instabilitate mentală (cel mai puternic) ____ 6. nebunie __________________
2. nebunie ___________________ 7. paranoia _________________
3. compulsii ___________________ 8. schizofrenie ______________
4. confuzie ___________________ 9. ___________________
5. isterie (canal de alimentare) _____________ 10. ___________________

66
Fişă de lucru Aspecte care contribuie – Pagina 1
Să restaurăm Credinţa, Nădejdea şi Dragostea

Rugăciuni care vindecă inima

1. Ruperea păcatelor şi blestemelor generaţionale


2. Legături sufleteşti nedumnezeieşti puternice
3. Înlocuirea convingerilor negative
4. Renunţarea la jurăminte interioare
5. Primirea viziunilor divine
6. Scoaterea duhurilor
7. Experimentarea Duhului de viaţă în Hristos Isus.

****
Stai acordat la inima ta – curgere, viziune şi emoţie – când răspunzi la întrebările de mai
jos.

****

Începe prin a saluta prezenţa Duhului Sfânt care să te călăuzească şi să te


împuternicească

Nume ____________________________ Dată ____________


Problema inimii care este explorată este:___________________________
Întrebare: „Duhule Sfânt, ce este în inima mea?“

Pasul 1. Doamne, ce strămoşi au contribuit la problema inimii _________________


(problema inimii menţionată mai sus)? Notă: Nu îi acuzăm, ci doar identificăm punctele de
intrare a energiilor negative.

Pasul 2. Doamne, cu cine am legături sufleteşti nedumnezeieşti (relaţii apropiate) care


contribuie la problema inimii ____________________? (Analizează părinţii, autorităţile,
profesorii, pastorii, prietenii apropiaţi şi soţul.)

67
Aşteptările negative şi jurămintele interioare corespunzătoare – Pagina 2

Paşii 3 şi 4: Fă o listă cu convingerile negative care contribuie la problema inimii


enunţată la pagina 1. Lângă fiecare, scrie jurământul interior corespunzător. Apoi mergi la
pagina trei şi fă o listă de convingeri dumnezeieşti corespunzătoare şi de scopuri ale Duhului
Sfânt, aşa cum ţi le revelează Domnul. La final roagă-te o rugăciune în care te pocăieşţti şi
renunţi la convingerile tale nedumnezeieşti şi la jurăminte şi mărturiseşti credinţa ta nouă şi
scopurile în Duhul Sfânt. Repetă acest proces până când toate aşteptările negative care
contribuie la acea problemă au fost identificate şi înlocuite cu convingeri dumnezeieşti.

„Doamne, ce aşteptări negative „Doamne, ce jurăminte interioare


contribuie la ________?“ contribuie la ________?“

Mă aştept... De aceea jur să...

a. _____________________ a. _____________________
_________________________ _______________________
_________________________ _______________________

b. _____________________ b. _____________________
_________________________ _______________________
_________________________ _______________________

c. _____________________ c. _____________________
_________________________ _______________________
_________________________ _______________________

d. _____________________ d. _____________________
_________________________ _______________________
_________________________ _______________________

e. _____________________ e. _____________________
_________________________ _______________________
_________________________ _______________________

f. _____________________ f. _____________________
_________________________ _______________________
_________________________ _______________________

g. _____________________ g. _____________________
_________________________ _______________________
_________________________ _______________________

h. _____________________ h. _____________________
_________________________ _______________________
_________________________ _______________________

68
Convingeri pozitive care vin în contrast
şi scopuri împutermicite de Duhul– Pagina 3

Paşii 3 şi 4, continuare: Dacă devii extrem de perturbat când notezi o anumită


convingere nedumnezeiască, probabil că la baza ei stă o imagine negativă puternică. Dacă se
întâmplă asta, tratează acea imagine prin rugăciune de vindecare interioară. Notează această
experienţă de vindecare interioară pe paginile 4 şi 5. Apoi întoarce-te la această pagină şi
notează convingerile dumnezeieşti şi scopurile Duhului Sfânt. Aceste convingeri
dumnezeieşti trebuie să fie adâncite prin revelaţia Duhului lui Dumnezeu. Acest lucru este
facilitat prin completarea unei „Fişe de lucru Meditaţie biblică“, aşa cum este descris în
pagina 8.

Dumnezeu spune... Deci îmi propun prin Duhul Sfânt să...


a. _____________________ a. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

b. _____________________ b. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

c. _____________________ c. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

d. _____________________ d. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

e. _____________________ e. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

f. _____________________ f. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

g. _____________________ g. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

h. _____________________ h. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

69
Vindecare interioară prin primirea de imagini divine – Pagina 4

Pasul 5. „Doamne, ce imagini negative ale unor oameni sau experienţe păstrez, care
contribuie la problema inimii _________________________?”

Vindecarea scenei iniţiale care stă la baza acestei probleme este fundamentală. Dar dacă
acea scenă este prea intensă pentru a te adresa întâi ei, atunci lasă-L pe Duhul Sfânt să te ducă
la alte scene şi să le vindece pe ele întâi. Rămâi acordat la curgerea Duhului Sfânt. Pentru
fiecare scenă, afirmă ce ştii că este adevărat: „Doamne, ştiu că Tu erai acolo în acea scenă
tulburătoare. Isuse, Te rog să-mi arăţi unde erai Tu şi ce făceai.“ Uită-te şi vezi ce face şi
spune Isus când apare în acea scenă. Rămâi acordat la curgerea şi viziunea Duhului Sfânt pe
măsură ce scrii. Nu manipula tu scena. Urmează călăuzirea lui Isus.
Supune Bibliei şi sfătuitorilor tăi spirituali orice scene dubioase pe care le primeşti, ca
să te asiguri că sunt de la Dumnezeu.

Scene neadevărate şi nevindecate Scene adevărate şi vindecate


Scene fără Isus în ele Scene care Îl au pe Isus în ele
a. _____________________ a. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

b. _____________________ b. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

c. _____________________ c. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

d. _____________________ d. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

e. _____________________ e. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

f. _____________________ f. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

g. _____________________ g. _____________________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

70
Scoaterea duhurilor şi experimentarea
Legii Duhului de Viaţă – Pagina 5

Pasul 6. „Doamne, ce alte duhuri pot asista (pot forma un mănunchi cu) duhul de
_______________ (de exemplu, problema inimii de la pagina 1) cu care mă lupt?“ Numeşte
duhurile conform emoţiei sau păcatului care contribuie la ele.

Pentru a te pregăti de eliberare, pocăieşte-te şi renunţă la toate convingerile


nedumnezeieşti şi jurămintele interioare şi declară-ţi angajamentul faţă de convingerile de la
Dumnezeu care le contrabalansează şi faţă de noile scopuri ce rezultă de aici şi pe care ţi le-ai
stabilit în Duhul Sfânt, dacă nu ai făcut deja asta. Asta te separă de minciunile în care este
ancorat duhul.
Dacă demonul încă se împotriveşte să iasă, întreabă „De ce este ataşat acest demon?“
Persoana consiliată şi consilierul se acordează la curgere şi primesc răspunsul de la Duhul
Sfânt. Apoi, folosind rugăciunea potrivită, îndepărtează ancora duhului, astfel încât el să fie
scos afară rapid. Odată scos, umple-ţi inima cu convingeri dumnezeieşti (Matei 12:43-45).

Pasul 7. (De făcut ca temă pentru acasă) „Doamne, în ce mod atac eu păcatul
_______________ prin propria mea putere (spunând „Doamne, ajută-MĂ să biruiesc
________”), în loc să mă bazez pe puterea Duhului Sfânt („Îl chem pe Duhul Sfânt din mine
să biruiască _________”)?”
Spaţiu pentru note.

Terapii adiţionale care sunt, de asemenea, extrem de importante: O dietă foarte


bună (Geneza 1:29), exerciţii fizice corecte, odihnă adecvată, reducerea stresului (chimic, de
mediu, spiritual, emoţional) şi folosirea terapiilor naturale pentru sănătate dacă e nevoie.
Pentru mai multe informaţii despre aceste subiecte, citiţi Umblă natural şi Să restaurăm grija
pentru sănătate ca slujire, de Mark şi Patti Virkler.

71
Fişă de lucru Aspecte care contribuie la asta – Pagina 1
Să restaurăm Credinţa, Nădejdea şi Dragostea

Rugăciuni care vindecă inima

1. Ruperea păcatelor şi blestemelor generaţionale


2. Legături sufleteşti nedumnezeieşti puternice
3. Înlocuirea convingerilor negative
4. Renunţarea la jurăminte interioare
5. Primirea viziunilor divine
6. Scoaterea duhurilor
7. Experimentarea Duhului de viaţă în Hristos Isus.

****

Stai acordat la inima ta – curgere, viziune şi emoţie – când răspunzi la întrebările de mai
jos.

****
—————————————————————

Începe prin a saluta prezenţa Duhului Sfânt care să te călăuzească şi să te


împuternicească

Nume Joe Christian _________________________ Dată ??/??/??__________

Problema inimii care este explorată este: mânie, judecată________________________

Întrebare: „Duhule Sfânt, ce este în inima mea?“

Pasul 1. Doamne, ce strămoşi au contribuit la problema inimii mânie/judecată _____


(problema inimii enunţată mai sus)? Notă: Nu dăm vina pe ei, ci doar identificăm punctele de
intrare a energiilor negative.

Mânia a fost prezentă în... (fă o listă de nume)

Pasul 2. Doamne, cu cine am legături sufleteşti nedumnezeieşti (relaţii apropiate) care


contribuie la problema inimii mânie/judecată________________? (Examinează-ţi părinţii,
autorităţile, profesorii, pastorii, prietenii aporpiaţi şi soţul.)

Statutul de membru şi relaţii cu biserici fundamentaliste în tinereţea mea;


supunerea faţă de învăţătura învăţătorilor fundamentalişti de la radio când eram tânăr;
supunerea faţă de învăţătura profesorului.... şi a cărţilor de consiliere pastorală.

72
Aşteptările negative şi
jurămintele interioare corespunzătoare – Pagina 2

Paşii 3 şi 4: Fă o listă cu convingerile negative care contribuie la problema inimii


enunţată la pagina 1. Lângă fiecare, scrie jurământul interior corespunzător. Apoi mergi la
pagina trei şi fă o listă de convingeri dumnezeieşti corespunzătoare şi de scopuri ale Duhului
Sfânt, aşa cum ţi le revelează Domnul. La final roagă-te o rugăciune în care te pocăieşti şi
renunţi la convingerile tale nedumnezeieşti şi la jurăminte şi mărturiseşti credinţa ta nouă şi
scopurile în Duhul Sfânt. Repetă acest proces până când toate aşteptările negative care
contribuie la acea problemă au fost identificate şi înlocuite cu convingeri dumnezeieşti.

„Doamne, ce aşteptări negative „Doamne, ce jurăminte interioare


contribuie la mânie________?“ contribuie la mânie________?“

Mă aştept... De aceea jur să...


a. ca viaţa să fie perfectă. ____ a. preiau controlul astfel încât să-mi fac
viaţa perfectă. _____________
_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

b. _ ca oamenii să nu fie proşti. _ b. __ îi educ pe toţi cei pe care îi ating. _


_______________________ _________________________
_______________________ _________________________

c. __ ca guvernul să fie imoral c. __ nu am încredere în guvern.


__ şi ieşit de sub control.__________ _________________________
_______________________ _______________________

d. că fariseismul contaminează Biserica. d. să atac fariseismul şi să caut să-l


______________________ distrug.
_______________________ _________________________

e. _ că oamenii răi trebuie e. __să distrug complet oamenii răi. __


trimişi la moarte._ ________________________________
_________________________ _______________________

f. __ că lipsa de bani nu trebuie ______ f. _ să adun bani pentru lucrare. ______


să împiedice lucrarea.__________ _______________________
_________________________ _______________________

g. __ că în viaţă nu ar trebui __________ g. __să mă îndoiesc de Dumnezeu dacă


să fie atât de multe probleme. viaţa este încontinuu plină de probleme.
________________________ ________________________

h. _ că toată lumea trebuie ___ h. _ să-i atac pe cei_______


să mă placă. _______________________ care mă atacă pe mine. ______________
_______________________ _________________________
73
Credinţe pozitive care vin în contrast
şi scopuri împuternicite de Duhul – Pagina 3

Paşii 3 şi 4 continuare: Dacă devii extrem de perturbat când notezi o anumită


convingere nedumnezeiască, probabil că la baza ei stă o imagine negativă puternică. Dacă se
întâmplă asta, tratează acea imagine prin rugăciune de vindecare interioară. Notează această
experienţă de vindecare interioară pe paginile 4 şi 5. Apoi întoarce-te la această pagină şi
notează convingerile dumnezeieşti şi scopurile Duhului Sfânt. Aceste convingeri
dumnezeieşti trebuie să fie adâncite prin revelaţia Duhului lui Dumnezeu. Acest lucru este
facilitat prin completarea unei „Fişe de lucru Meditaţie biblică“, aşa cum este descrisă în
pagina 8.

Dumnezeu spune... Deci îmi propun prin Duhul Sfânt să...

a. __ Vor fi încercări ________ a. __ mă bucur în mijlocul _________


şi necazuri (Ioan 16:33). necazului (Romani 5:3). _____________
_______________________ _________________________

b. __ Unii oameni au ales __________ b. __ nu mustru un nebun _________


calea nebunilor. pentru că mă va urî (Proverbe 9:8). __
_______________________ _________________________

c. Dumnezeu încă foloseşte __________ c. __ slujesc viitorului guvern ______


guverne imorale. ___________________ pregătind lideri unşi de Duhul. _______
__ Să discern cum vrea El __________ ______________________
să slujesc nevoilor guvernului. ______

d. _ Întotdeauna vor fi unii care vor lupta d. accept faptul că grâul şi neghina
împotriva Duhului (Galateni 4:29). ____ cresc împreună până la seceriş (Matei
_______________________ 13:30). ___________________________

e. „Răzbunarea este a Mea; Eu _______ e. _îi las pe alţii în grija lui Dumnezeu
voi răsplăti“, zice Domnul (Romani şi să mă concentrez asupra a ceea ce
12:19). ___________________________ îmi cere Dumnezeu să fac (Romani
12:19).

f. Dacă am semănat seminţe _________ f. semăn în credinţă, crezând ______


şi am credinţă, Dumnezeu îmi (Maleahi 3:10). ___________________
va da o recoltă (Luca 6:38). ____________________________

g. __ Încercările şi necazurile sunt ____ g. _ cred că Dumnezeu mă scoate ___


o parte din viaţă. Dar Dumnezeu _____ din încercări şi necazuri (Psalm 18:2). _
ne eliberează din ele când credinţa ____ _________________________________
noastră este în El (Psalm 34:19).

h. Trebuie să mă bucur când sunt _____ h. _mă bucur când sunt persecutat ___
persecutat pentru neprihănire pentru neprihănire (Matei 5:10-11).
(Matei 5:10-11).__________________ _________________________________
74
Vindecare interioară prin primirea de imagini divine – Pagina 4

Pasul 5. „Doamne, ce imagini negative ale unor oameni sau experienţe păstrez, care
contribuie la problema inimii mânia/judecata_____________________?”

Vindecarea scenei iniţiale care stă la baza acestei probleme este fundamentală. Dar dacă
acea scenă este prea intensă pentru a te adresa întâi ei, atunci lasă-L pe Duhul Sfânt să te ducă
la alte scene şi să le vindece pe ele întâi. Rămâi acordat la curgerea Duhului Sfânt. Pentru
fiecare scenă, afirmă ce ştii că este adevărat: „Doamne, ştiu că Tu erai acolo în acea scenă
tulburătoare. Isuse, Te rog să-mi arăţi unde erai Tu şi ce făceai.“ Uită-te şi vezi ce face şi
spune Isus când apare în acea scenă. Rămâi acordat la curgerea şi viziunea Duhului Sfânt pe
măsură ce scrii. Nu manipula tu scena. Urmează călăuzirea lui Isus.
Supune Bibliei şi sfătuitorilor tăi spirituali orice scene dubioase pe care le primeşti, ca
să te asiguri că sunt de la Dumnezeu.

Scene neadevărate şi nevindecate Scene adevărate şi vindecate


Scene fără Isus în ele Scene care Îl au pe Isus în ele

a. înapoierea în esenţă a tuturor __ a. _ Instituţiile adună şi păstrează ce a


instituţiilor _______ __ fost descoperit până acum. Persoanele
_____________________ inovatoare schimbă instituţiile şi
creează informaţia din care apar noi
instituţii sau prin care se reinventează
instituţiile.

b. __modul în care fariseismul ____ b. _Opoziţiile pun în evidenţă culoarea


trage oamenii înapoi_____________ fiecăruia. Oamenii sunt atraşi de cineva
_____________________________ sau de altcineva, şi astfel se vede
adevărata lor culoare._______________

c. _ perfecţionismul părinţilor (cel puţin _ c. _Am învăţat să fiu cât de bun pot eu._
aşa am văzut eu asta __ ___ _______________________________
când eram copil) ________ _______________________________

d. __ rugăciunile de vindecare adesea __ d. _ Am căutat principiile ___________


par să dea greş ____________________ rugăciunii de vindecare. _____________
_______________________ _________________________

e. _ să fiu dat afară din biserica ____ e. _Am învăţat să nu mă apuc strâns __
pe care eu am fondat-o __________ de ceea ce Dumnezeu a născut _______
____________________________ prin mine. ____________________

f. _ să fiu dat afară ____________ f. ___Cunosc fondul multor biserici; __


din câteva roluri pastorale ______ şi acum dau învăţătură şi călătoresc ___
________________________ peste tot, vorbind unor oameni care vin
______________________ din multe astfel de biserici.

g. _să fiu dat afară în mod neelegant _ g. __Am fost exclus pentru a realiza

75
dintr-o biserică_________________ lucrarea din prezent, călătorind_______
_______________________ ca învăţător pentru Biserica mare.

76
Viziune divină extinsă şi revelaţie privitoare la instituţionalism
Copilul Meu, tu vezi instituţiile ca pe nişte lucruri negative şi rele şi moarte. Nu sunt
deloc aşa. Unele pot fi moarte parţial, dar multe încă au multă viaţă în ele. Şi cele mai bune
instituţii se reinventează mereu în ceva nou şi vital şi relevant pentru oamenii pe care îi
servesc. Cele mai bune biserici fac asta. Cele mai bune afaceri fac asta şi cele mai bune
guverne fac asta. Deci să nu vezi toate aceste instituţii ca fiind moarte, pentru că nu sunt toate.
Tu trebuie să fii alături de instituţii şi nu împotriva lor. Trebuie să le oferi viaţă şi să
găseşti moduri de a integra în ele ce ţi-am dat Eu. Ele nu sunt duşmanul tău. Ele trebuie
privite ca prietenul tău. Trebuie să vezi mâna Mea deasupra lor şi harul Meu peste ele.
Trebuie să le vezi ca fiind ale Mele, nu ale vrăjmaşului. Astfel vei putea să le oferi viaţa Mea.
Dacă îţi închizi duhul faţă de ele, nu vei putea să le dai darul Meu de viaţă către ele prin
tine. Primeşte-le ca pe o parte a lucrării mânilor Mele, pentru că întreaga istorie este plină de
instituţii, şi vei vedea în Cuvântul Meu că Eu sunt Cel care a great guvernele şi care domneşte
peste ele. Eu sunt Cel care a creat Cortul în pustie, cu toate modelele şi ceremoniile ce au
venit împreună cu el. Toate acestea au devenit o instituţie.
O instituţie vie. O instituţie creată de Mine şi care Mă reflectă pe Mine. Asta trebuie să
facă o instituţie adevărată. Cea pe care o creaţi voi trebuie să facă asta.
Deci nu respinge instituțiile, ci stai alături de ele și privește-le ca pe lucrarea mâinii
Mele. Cele care au nevoie să fie reinventate în râul Meu de viaţă vor face asta sau vor muri.
Acesta este modelul universului. Ceea ce iese din râul Meu de viaţă moare. Ceea ce rămâne în
râul Meu aduce multă roadă pentru vindecarea popoarelor. Rămâi în râul meu de viaţă. Nu
lăsa ca mânia şi amărăciunea să te biruiască. Pentru că astfel vei ieşi din râul Meu de viaţă.

Viziune extinsă şi revelaţie referitoare la fariseism şi la nevoia de opoziţie


Copilul Meu, tu crezi că fariseismul este dăunător şi că trebuie distrus. Am distrus Eu
toţi fariseii când am umblat pe pământ? Nu, cred că nu. I-am lăsat să umble şi să-şi facă
faptele şi chiar i-am lăsat să facă tot ce pot să Mă distrugă. Dar ce au crezut ei că va aduce
distrugerea Mea, moartea Mea pe Cruce, de fapt a adus victoria Mea şi lucrarea Mea în toate
vremurile.
Crezi că acest lucru e mai puţin adevărat în viaţa ta decât a fost într-a Mea? Crezi că Eu
nu fac toate lucrurile să lucreze spre binele celor ce Mă iubesc şi sunt chemaţi după planul
Meu?
Sigur că Eu fac asta şi sigur că Eu sunt în viaţa ta. Dacă am ales să ridic lucrarea ta mai
sus şi ea este atacată de farisei (ceva de care te temi şi care te mânie), pot ei să distrugă ce Mi-
am propus Eu să fac? Nu, şi încă o dată îţi spun, nu! Nu fariseii şi nu Satan. Ei pot face doar
ce le dau Eu putere şi suflare să facă. Eu sunt Domnul tuturor. Lucrarea mâinilor lui Satan
este folosită doar pentru a sublinia înaintarea scopurilor Mele în universul Meu.
Cine eşti tu să-ţi îndrepţi atenţia asupra celor răi?
Ţi-am spus Eu să faci asta? Te-am învăţat Eu să faci asta? Nu, şi îţi spun iar, nu! Ţi-am
spus să-ţi îndrepţi atenţia asupra Mea şi asupra scopurilor Mele în viaţa ta şi în lumea Mea.
Deci de ce ochii tăi sunt aţintiţi asupra păgânilor sau asupra fariseilor? Dacă am ales să-i
folosesc pentru a împlini scopurile Mele, ce treabă are asta cu tine? Tu aţinteşte-ţi ochii
asupra Domnului şi Stăpânului tău şi totul va merge bine în viaţa ta. Iată, Eu am vorbit, şi iată,
se face.

77
Scoaterea duhurilor şi experimentarea
Legii Duhului de Viaţă – Pagina 5

Pasul 6. „Doamne, ce alte duhuri pot asista (pot forma un mănunchi cu) duhul de ___
mânie __________ (de exemplu, problema inimii de la pagina 1) cu care mă lupt?“ Numeşte
duhurile conform emoţiei sau păcatului care contribuie la ele.

Judecată/legalism/fariseism/
minte îngustă/ură/mânie

Pentru a te pregăti de eliberare, pocăieşte-te şi renunţă la toate convingerile


nedumnezeieşti şi jurămintele interioare şi declară-ţi angajamentul faţă de convingerile de la
Dumnezeu care le contrabalansează şi faţă de noile scopuri ce rezultă de aici şi pe care ţi le-ai
stabilit în Duhul Sfânt, dacă nu ai făcut deja asta. Asta te separă de minciunile în care este
ancorat duhul.
Dacă duhul încă se împotriveşte să iasă, întreabă „De ce este ataşat acest duh?“
Persoana consiliată şi consilierul se acordează la curgere şi primesc răspunsul de la Duhul
Sfânt. Apoi, folosind rugăciunea potrivită, îndepărtează ancora duhului, astfel încât el să fie
scos afară rapid. Odată scos, umple-ţi inima cu convingeri dumnezeieşti (Matei 12:43-45).

Pasul 7. (De făcut ca temă pentru acasă) „Doamne, în ce mod atac eu păcatul
_mâniei, judecăţii___________ prin propria mea putere (spunând „Doamne, ajută-MĂ să
biruiesc__mânia/judecata________”), în loc să mă bazez pe puterea Duhului Sfânt („Îl chem
pe Duhul Sfânt din mine să biruiască mânia/judecata_______________”)?”

Spaţiu pentru note.

Jurnal: Uiţi că tu eşti gol şi că Eu trăiesc în tine. Uiţi să te întorci în interior


spre Mine şi să-I ceri Duhului Meu cel Sfânt să fie eliberat prin tine pentru a
gestiona situaţia. În loc de asta îţi pui voinţa la lucru să o gestionezi tu însuţi. Lupţi
împotriva ei cu puterea ta în loc să te întorci spre interior şi să te bazezi pe puterea
Mea.
Întoarce-te spre interior, pentru că Eu trăiesc în tine şi Eu te voi întâlni dacă
Mă chemi. Strigă-Mă şi Eu voi fi tăria ta. Nu umbla sigur. Nu umbla prin puterea
ta. Întoarce-te spre interior la Mine, copilul Meu.

Terapii adiţionale care sunt, de asemenea, extrem de importante: O dietă foarte


bună (Geneza 1:29), exerciţii fizice corecte, odihnă adecvată, reducerea stresului (chimic, de
mediu, spiritual, emoţional) şi folosirea terapiilor naturale pentru sănătate dacă e nevoie.
Pentru mai multe informaţii despre aceste subiecte, citiţi Umblă natural şi Să restaurăm grija
pentru sănătate ca slujire, de Mark şi Patti Virkler.
78
Modele ale celor Şapte Rugăciuni – Pagina 6

(Roagă-te toate cele şapte rugăciuni pentru o problemă care domină în viaţa ta.)

*****

Pentru a vindeca inima, trebuie să foloseşti limbajul inimii, nu limbajul minţii!


Limbajul minţii este gândirea analitică (Matei 16:7). Limbajul inimii este curgerea (Ioan 7:37-
39), imaginaţia (Geneza 8:21), visele şi viziunile (Fapte 2:17), emoţiile (Geneza 6:6) şi
cugetarea (Matei 5:8). Deci stai acordat la curgerea, imaginile, viziunile, emoţiile şi
cugetările interioare când te rogi. Dacă neglijezi asta, rugăciunile tale vor veni din mintea ta
şi ele NU ÎŢI VOR VINDECA INIMA!

Bazează-te constant pe Duhul Sfânt (de exemplu, pe „curgerea“ Duhului Sfânt) pentru
a te călăuzi prin acest proces de vindecare. El poate să răspundă şi va răspunde credinţei tale.
Roagă-te pentru aspectele descoperite la paginile 1-5 folosind modelele de rugăciune de mai
jos.

*****

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne


curăţească de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Trei paşi în fiecare rugăciune: mărturisirea – iertarea – curăţarea

1. Ruperea păcatelor şi blestemelor generaţionale


1. Mărturisesc şi mă pocăiesc de păcatul strămoşilor mei, părinţilor mei şi de
propriul meu păcat de ____________________, şi de mânia şi resentimentul împotriva Ta,
Doamne, pentru că ai permis ca asta să se întâmpe în viaţa mea.
2. Îi iert şi îi eliberez pe strămoşii mei pentru că au trecut asupra mea acest păcat şi
pentru blestemele de ______________ care au rezultat de aici (fii specific). Te rog să mă
ierţi şi primesc iertarea Ta. Mă iert pe mine însumi pentru că am luat parte la acest păcat.
3. Pun Crucea lui Hristos între strămoşii mei şi mine când eram copil în pântecele
mamei mele. Poruncesc păcatului de ___________ şi tuturor blestemelor care-l însoţesc să
fie oprite la crucea lui Isus Hristos şi libertatea şi eliberarea să curgă în jos de la Crucea lui
Hristos la acel copil din pântece.

2. Ruperea legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti


1. Mărturisesc şi mă pocăiesc de păcatul meu de a avea cu ____________ o legătură
sufletească nedumnezeiacă şi de mânia şi resentimentul împotriva Ta, Doamne, pentru că
ai permis să se întâmple asta în viaţa mea.
2. Îi iert pe _____________ pentru implicarea lor în acest păcat. Te rog să mă ierţi şi
primesc iertarea Ta.
Mă iert pe mine însumi pentru că am lua parte la acest păcat.
3. Doamne, rupe legătura sufletească nedumnezeiască dintre mine şi __________ şi
restaurează părţile frânte sau sfâşiate din sufletul meu. Doamne, distruge tot ce a venit în

79
mine prin această legătură sufletească şi, Doamne, adu înapoi orice parte dumnezeiască
furată de la mine.

3. Înlocuirea convingerilor negative


1. Mărturisesc şi mă pocăiesc de păcatul meu (şi dacă este cazul de păcatul
strămoşilor mei) de a crede minciuna că _____________ şi pentru modurile în care i-am
judecat pe alţii sau am judecat instituţiile pe baza acestei convingeri negative.
2. Iert pe _________ pentru că a contribuit la formarea de către mine a acestei
convingeri/aşteptări negative. Mă iert pe mine însumi pentru că am crezut această
minciună.
3. Mărturisesc adevărul divin opus că _________ .

4. Renunţarea la jurămintele interioare


1. Mărturisesc şi mă pocăiesc de păcatul meu de a fi jurat că _____________.
2. Iert pe ________ pentru că a contribuit la formarea de către mine a acestui
jurământ şi pe mine pentru că am făcut acest jurământ.
3. În loc de asta, îmi propun acum, prin puterea Duhului Sfânt, să _______________.

5. Primirea viziunilor divine


1. Mărturisesc şi mă pocăiesc de orice mânie şi amărăciune pe care le-am simţit
împotriva Ta, Doamne, pentru că ai permis ca acest eveniment să se întâmple în viaţa mea.
Te rog să mă ierţi şi primesc iertarea Ta.
2. Doamne, Te rog să mă duci înapoi exact la amintirea care stă la baza acestei
probleme din inima mea. (Vezi scena. Dacă este un viol sau o altă scenă extrem de
traumatică, poţi să mergi la scena imediat de după.)
3. Doamne, arată-mi unde erai Tu în această scenă. (Uită-te şi vezi unde este/era
Isus.) Duhule Sfânt, preia această scenă şi dă-mi o viziune, arătându-mi ce făcea Isus.
(Răspunde la ceea ce îţi arată şi ce face Domnul.)

6. Scoaterea duhurilor
1. Asigură-te că este dezmembrată complet casa duhului şi că ancorele lui sunt
complet scoase rugându-te cele cinci rugăciuni de mai sus. Dacă duhul nu pleacă, întoarce-
te la cele cinci rugăciuni de mai sus – ceva ţi-a scăpat. Întreabă-L pe Dumnezeu ce ai omis
şi onorează ce curge înapoi ca răspuns.
2. În Numele Domnului Isus Hristos, renunţ la toate înţelegerile cu duhurile
(întăriturile) de _________, __________, etc. şi le rup.
3. Preiau autoritate peste duhurile (întăriturile) de __________ şi te leg şi îţi
poruncesc să pleci de la mine acum în Numele Domnului Isus Hristos.

7. Experimentează Duhul de Viaţă în Hristos Isus


1. Doamne, puterea de a birui păcatul _________ este în Tine, Cel Care trăieşte în
mine.
2. Mă întorc de la propriile mele eforturi de a birui păcatul şi îmbrăţilez puterea
Duhului Sfânt Care curge în mine.
3. Isuse, eliberez curgerea puterii Duhului Sfânt prin mine, pentru a birui complet
păcatul _____________. (Poţi folosi viziunea, văzând că se întâmplă asta.)

Credite: Autorii recunosc şi apreciază contribuţiile câtorva lucrări la aceste şapte


rugăciuni. Cei mai mulţi paşi în slujire sunt luaţi de la „Ministry Tools for Restoring the

80
Foundations,’ Proclaiming His Word, Santa Rosa Beach, FL, 1996 şi 1999. Toţi paşii de
slujire au fost folosiţi cu acordul autorilor lor.

Temă şi note adiţionale

Vezi Apendicele C, „Biblia şi Experienţa“, pentru a avea un exemplu de „Meditaţie


asupra unui nou adevăr din Biblie“ care se ocupă de biruirea îndoielii, fricii şi necredinţei.
Pentru unii oameni, aceste „probleme ale inimii“ sunt rezultatul unei înţelegeri incomplete a
modului în care interacţionează Biblia şi experienţa. Odată ce înţelegi cum să răspunzi şi cum
să nu răspunzi la experienţele vieţii, ele nu mai au puterea de a produce îndoială în viaţa ta.

Un model de meditaţie biblică pe tema „Judecată“ poate fi găsit în Apendicele D.

Toate formulare au Copyright 1999 obţinut de Communion With God Ministries, 1431
Bullis Rd., Elma, N.Y. 14059. Telefon 716-652-6990, fax 716-652-6961, e-mail:
cwg@cwgministries.org.
Permisiune de a oferi şi de a distribui gratuit.

Formularele anterioare au fost scrise într-o „Fişă de lucru Aspecte care contribuie la
această problemă“ de opt pagini, atractivă şi uşor de folosit, care este un instrument ideal atât
pentru uz personal, cât şi în sesiuni de consiliere. Preţul actual pentru această fişă de lucru
este de 50 de cenţi. Se recomandă să comanzi pachete de 10 pentru 5 dolari sau 50 pentru 25
de dolari. Această fişă de lucru este disponibilă pentru comenzi la Communion With God
Ministries (informaţii de contact aveţi în Bibliografia de la finalul cărţii), sau se poate
descărca grauit de la secţiunea „Cărţi gratuite“ a site-ului acesteia.

Foaie de lucru Piatră de aducere aminte şi de celebrare

*****

Rămâi acordat la curgerea, viziunea şi emoţia Duhului Sfânt când scrii.

*****

Dumnezeu m-a eliberat de întăritura de ______________.

Adevărurile biblice de bază care m-au eliberat:

Revelaţia de bază de la Isus care m-a eliberat:

81
Reprezentarea fizică simbolică pe care am creat-o pentru a ţine minte această vindecare
este:

Gardurile pe care Dumnezeu m-a învăţat să le ridic pentru a mă păzi de ispită în acest
domeniu sunt:

Declar că am fost eliberat complet de întăritura de _________________________ de


către Domnul şi Mântuitorul meu Isus Hristos.

Semnătură________________________ Dată____________

Foaie de lucru Piatră de aducere aminte şi de celebrare


(un model completat)

*****
Rămâi acordat curgerea, viziunea şi emoţia Duhului Sfânt când scrii.

*****

Dumnezeu m-a eliberat de întăritura de __ Judecată/mânie__.

Adevărurile biblice de bază care m-au eliberat:

Dumnezeu a rupt legăturile sufleteşti nedumnezeieşti cu strămoşii mei şi cu cei


care au format spiritul meu de judecată şi de mânie în primii mei ani de creştinism.

Am ajuns să înţeleg că Dumnezeu foloseşte experienţele negative din viaţa mea


deoarece El testează să vadă dacă este credinţă în inima mea. El poate să îngăduie să
ajung într-un punct al morţii sau chiar să mor şi în aceste puncte Dumnezeu vrea să-mi
exprim credinţa în El.

Când semăn neprihănire trebuie să am răbdare, posibil ani de zile, înainte ca


recolta să se întoarcă la mine.

Trebuie să minimalizez judecata. Eu nu trebuie să judec decât ce îmi indică


Dumnezeu să judec în jurnalul meu.

Revelaţia de bază de la Isus care m-a eliberat:

Deşi este decent să Îl las pe Dumnezeu să pună o judecată în mine, nu trebuie să


trăiesc în mânie continuă ca rezultat al unei judecăţi. Procesează orice mânie înainte de
a merge la culcare. Dă-I în fiecare zi lui Dumnezeu toată mânia.

82
Este un păcat să trăieşti în mânia unei judecăţi împotriva unei instituţii.

Eu trebuie să pun viaţă în instituţii, nu să le judec. Trebuie să văd că ele sunt


protectoarele revelaţiei anterioare.

Dumnezeu a folosit presiunile din viaţa mea pentru a mă modela să fiu persoana
care sunt azi şi să am lucrarea pe care o am azi, deci trebuie să celebrez asta şi să-I
mulţumesc lui Dumnezeu pentru aceste presiuni, încercări şi necazuri, şi pentru darurile
pe care Dumnezeu le-a crescut în viaţa mea ca rezultat al lor. Aceste presiuni m-au
determinat să caut vocea Lui, vindecarea Lui, cunoaşterea Lui, îngrijirea sănătăţii de la
El şi binecuvântările financiare de la El, şi sunt mult mai bine. Ca şi cei care au primit
slujirea mea în aceste domenii.

Reprezentarea fizică simbolică pe care am creat-o pentru a ţine minte această vindecare
este:

O cascadă care se vede de la fereastra biroului meu arată că viaţa este mai degrabă
o curgere decât o cutie cu margini clar definite. Voi învăţa să accept şi să celebrez
experienţele care alcătuiesc curgerea vieţii şi tot ce Dumnezeu îngăduie să curgă în viaţa
mea şi care creează maiestatea extremă a râului spumos de viaţă care devin eu pentru
alţii.

Gardurile pe care Dumnezeu m-a învăţat să le ridic pentru a mă păzi de ispită în acest
domeniu sunt:

Nicio judecată nu este îngăduită în afara timpului în care scriu în jurnal. Dacă
apare mânia, merg imediat să scriu despre asta şi să primesc perspectiva divină.

Declar că am fost eliberat complet de întăritura de __ mânie/judecată_____________


de către Domnul şi Mântuitorul meu Isus Hristos.

Semnătură __ Joe Christian _____________ Dată __9 noiembrie 1999_______

83
7
SFATURI PENTRU CONSILIERUL
DIN SLUJIREA PRIN RUGĂCIUNE

Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune
celor nenorociţi: El M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor
slobozenia şi prinşilor de război, izbăvirea. (Isaia 61:1)

Abordarea slujirii prin rugăciune descrisă în capitolele precedente vindecă! Ea a


vindecat inima mea şi inimile multor persoane pentru care m-am rugat. Am lucrat cu
consilieri creştini din oraşul meu şi i-am văzut obţinând revelaţii cu clienţii lor într-o singură
sesiune de consiliere de trei ore de slujire prin rugăciune (care, desigur, trebuie urmată de
exerciţiile specifice enumerate în capitolele anterioare).
M-am rugat pentru pastori şi pentru lideri de biserică din diverse părţi ale lumii şi am
văzut o eliberare dramatică prin această abordare a slujirii prin rugăciune. Oameni de
pretutindeni mi-au trimis emailuri după ce au citit manuscrisul acestei cărţi, mărturisind că în
câteva săptămâni în care L-au lăsat pe Dumnezeu să le slujească prin folosirea acestor şapte
rugăciuni integrate au primit multă vindecare.
Abordarea slujirii prin rugăciune din această carte îţi va vindeca inima. O poţi folosi, de
asemenea, ca pe un consilier creştin, pentru a vindeca inimile rănite ale celor pe care îi
slujeşti. Prin urmare, să revedem procesul, astfel încât toţi paşii implicaţi în folosirea acestei
consilieri sub ungerea Duhului să fie clari.

Trei caracteristici unice ale „Modelului de consiliere prin rugăciune“


1. Integrează multe abordări ale rugăciunii de vindecare.
2. Toate aceste abordări ale rugăciunii de vindecare sunt folosie ÎMPREUNĂ pentru O
SINGURĂ PROBLEMĂ A INIMII într-o SINGURĂ SESIUNE DE CONSILIERE PRIN
RUGĂCIUNE DE TREI ORE.
3. Cele mai multe sesiuni de consiliere sunt dedicate rugăciunii.

1. Integrează multe abordări ale rugăciunii de vindecare.


În ultimii treizeci de ani, Dumnezeu a ridicat mulţi bărbaţi şi multe femei cu abilităţi
care au restaurat înţelegeri remarcabile asupra consilierii prin rugăciune.
Am început să învăț despre eliberare acum 25 de ani de la Derek Prince și Frank
Hammond. Apoi, după vreun an, am descoperit-o pe Rita Bennett şi am adăugat vindecarea
interioară. Dar consilierea oamenilor încă mi se părea atât de dificilă şi de frustrantă, încât am
fost bucuros când Dumnezeu m-a chemat în învăţătură în loc de consiliere. Consilierea a
trecut pe un plan secundar al vieţii mele pentru aproximativ douăzeci de ani. Chiar dacă am
studiat cărţile lui John şi Paula Sandford în aceşti ani, niciodată nu m-am prins de fapt cum se
folosesc uşor aceste tehnici şi prin urmare nu am folosit niciodată tehnicile lor pentru mine
însumi, deşi soţia mea şi cu mine am mers la Elijah House şi am primit o săptămână de slujire
de la Mark Sandford. Soţii Sandford, desigur, au contribuit la înţelegerea judecăţii cu rădăcini
amare, a jurămintelor interioare şi a legii semănatului şi a culesului.
Nu prea eram conştient de ruperea păcatelor şi blestemelor generaţionale şi de ruperea
legăturilor sufleteşti ca instrumente de consiliere până în 1999.
84
Ce am făcut noi în această carte este să-L lăsăm pe Dumnezeu să aducă împreună aceste
fluxuri diverse de gândire şi intuiţie şi să sugerăm ca toate aceste instrumente de consiliere din
slujirea prin rugăciune să fie folosite într-o manieră integrată – ca o abordare unică, unitară,
completă, nu ca abordări individuale.

2. Toate aceste abordări ale rugăciunii de vindecare sunt folosie ÎMPREUNĂ


pentru O SINGURĂ PROBLEMĂ A INIMII într-o SINGURĂ SESIUNE DE
CONSILIERE PRIN RUGĂCIUNE DE TREI ORE.
Acest lucru este în inima caracterului distinctiv al acestei abordări a consilierii prin
rugăciune. În loc să rupi păcate şi blesteme generaţionale într-o săptămână şi să te ocupi de
legăturile sufleteşti în altă săptămână şi să renunţi la jurămintele interioare şi la aşteptările
negative în altă săptămână şi de vindecarea interioară în altă săptămână şi de eliberare în
săptămâna de la final, noi integrăm toate aceste instrumente de consiliere din slujirea prin
rugăciune care şi-au dovedit eficienţa într-o sesiune de consiliere de trei ore.
Noi identificăm o problemă a inimii (adesea declarată ca o emoţie) care tulbură
persoana consiliată şi apoi trecem ordonat prin toate aceste şase abordări ale rugăciunii,
DACĂ SE LEAGĂ DE ACEA EMOŢIE CARE TULBURĂ INIMA ŞI CARE A FOST
RIDICATĂ DE PERSOANA CONSILIATĂ.
Păcate şi blesteme generaţionale: Procesul de vindecare începe acolo unde a început
probabil problema: deci cu păcatele şi blestemele generaţionale. Dacă totul (binecuvântările şi
blestemele) se transmite patru până la o mie de generaţii, atunci este aproape inevitabil că
problemele cu care se luptă persoana consiliată îşi au rădăcinile în generaţiile anterioare,
deoarece în patru generaţii sunt 30 de strămoşi. În zece generaţii sunt 2.046. Este aproape
sigur că problema cu care ne luptăm a fost în cineva din grupul de 30 de strămoşi sau, în cazul
păcatului sexual, în grupul de 2.046.
Legăturile sufleteşţi nedumnezeieşti: Apoi trecem la ceea ce este, cel mai probabil, al
doilea factor care complică lucrurile, acela că în întreaga viaţă a persoanei s-au format legături
sufleteşti nedumnezeieşti care au alimentat această problemă. Aceste legături sufleteşti au fost
rezultatul natural al păcatelor şi blestemelor generaţionale care au coborât pe linia familiei şi
sunt acum prezente în viaţa persoanei consiliate. Ea a început să trimită în lumea spirituală,
imediat ce s-a născut, un mesaj care a fost auzit şi la care au răspuns duhurile altor persoane.
De exemplu, dacă pe linia familiei a fost un duh de respingere, atunci duhul copilului
trimite încontinuu un mesaj care spune: „Respinge-mă“. Ca rezultat, legăturile sufleteşti
create în întrega viaţă a persoanei consiliate vor fi cu oameni proiectaţi să o respingă.
Duhurile prietenilor persoanei consiliate răspund uşor la mesajul primit şi duhurile lor dau
replica: „Aici este o persoană care insistă să fie respinsă“. Legile semănatului şi culesului
încep să opereze şi mesajul „Respinge-mă“ care a fost semănat în inima consiliatului culege o
recoltă de respingere de la mulţi oameni. Evident, din moment ce asta se întâmplă la nivel
spiritual, şi lumea vestică este atât de puţin conştientă de lumea spirituală, multe din aceste
lucruri se întâmplă în om mai degrabă la nivel inconştient decât conştient. Cel mai probabil
consiliatul a format multe legături sufleteşti nedumnezeieşti cu persoane care au fost
proiectate pentru a-i respinge pe alţii.
Aşteptările negative şi jurămintele interioare: Acum aşteptările consiliatului legate
de respingere sunt confirmate de experienţele vieţii, din moment ce prieten după prieten îl
resping. Ca rezultat, consiliatul ajunge la o convingere nedumnezeiască potrivit căreia
„Oamenii mă vor respinge“. Şi, desigur, pentru a se apăra de durerea acestei respingeri, el
face un jurământ: „Voi păstra distanţa între mine şi ceilalţi şi mă voi izola de oameni“.

85
Imaginile traumatizante: Desigur, există anumite evenimente traumatice în viaţa lui în
care oamenii l-au respins rău. Amintirea acestor scene hrăneşte această frenezie de convingere
pasionată că „Întotdeauna voi fi respins!“
Eliberarea: Acum a fost construită o casă minunată în care să locuiască un duh.
Duhurile nu au trupuri, deci caută permanent un loc pe care să-l poată numi acasă şi, desigur,
vor fi atraşi către acest om. Această casă are fundaţii solide (păcate şi blesteme generaţionale),
podea minunată (legături sufleteşti nedumnezeieşti), pereţi excelenţi (aşteptările negative şi
jurămintele interioare) şi un acoperiş etanş (imaginile traumatizante care controlează inima).
De ce nu ar fi duhurile mai mult decât mulţumite să locuiască acolo? Ele intră acolo şi
compun problema.
Cultul voinței: Şi, desigur, creştinul a fost învăţat că nu ar trebui să simtă respingere
pentru că Dumnezeu l-a iubit şi l-a acceptat. Deci se simte vinovat pentru că se simte respins
şi îşi programează voinţa să biruiască acest sentiment de respingere. Astfel, voinţa proprie
devine tavanul casei în care locuieşte duhul. Această programare a voinţei nu funcţionează,
desigur, pentru că emoţiile nu sunt corectate şi comandate de voinţa ta. Emoţiile negative sunt
cauzate de energiile păcatului care sunt vindecate prin rugăciune.
În plus, noi nu trebuie să ne programăm voinţele să biruiască păcatul prin propria
noastră putere sau prin puterea propriei noastre voinţe.
Noi trebuie să ne programăm voinţele să vină la Duhul Sfânt care locuieşte în noi şi să-
L strige pe El să facă ce nu putem face noi, adică să trăim o viaţă creştină biruitoare.1

Rezumat: Deci în lucrarea de consiliere prin rugăciune noi demontăm în mod ordonat
casa unui duh şi apoi îl scoatem, eliberând astfel consiliatul de o viaţă de oprimare din partea
lui Satan (Fapte 10:38). Începem prin a îndepărta tăria fundaţiei, apoi rupem scândurile
podelei, dărâmăm pereţii şi scoatem acoperişul. La final îi poruncim duhului să plece şi el
trebuie să o facă pentru că nu mai are o casă în care să trăiască.
Cred că cele şapte rugăciuni lucrează de minune împreună în vindecarea aspectelor care
hrănesc problemele emoţionale şi legate de păcat din vieţile oamenilor, eliberându-i pe toţi cei
care sunt oprimaţi de diavol.

Să demontăm casele duhurilor


3. Cea mai mare parte a sesiunii de consiliere este dedicată rugăciunii
Acesta este unul dintre lucrurile care chiar îmi plac la această abordare a consilierii. În
loc ca persoana consiliată să petreacă o mare parte din timp spunându-mi despre viaţa ei,
mergem direct la slujirea prin rugăciune.
În loc să încep sesiunea de consiliere cerându-i să-mi spună despre necazurile şi
plângerile ei, mă rog „Duhule Sfânt, Te rog să ne revelezi ce este în inima pesoanei
consiliate“. Sau poate îi spun persoane consiliate „Întreabă-L pe Duhul Sfânt «Ce emoţie
negativă este în inima mea?»“
Ea poate răspunde „Mânie“.
Notez „mânie“ pe „Fişa de lucru Aspecte care contribuie la această problemă“, care este
fişa de lucru de bază în sesiunea de consiliere, şi pun a doua întrebare.
Păcate şi blesteme generaţionale: „Cine pe linia familiei tale a arătat mânie?“ Ea îmi
spune şi eu notez numele.
Apoi începem imediat să ne rugăm, punând Crucea lui Hristos între aceste persoane şi
persoana consiliată (care este ilustrată ca un copil în pântece). Suntem deja în rugăciunea de
vindecare în cinci minute de la începerea sesiunii. În timp ce pun Crucea între ea şi strămoşii
ei, merg direct la următoarea rugăciune, care este ruperea legăturilor sufleteşti
nedumnezeieşti, pentru că energia păcatului nu venea doar din păcatele şi blestemele

86
generaţionale, ci şi din legăturile sufleteşti cu părinţii ei. De aceea în acest moment este
oportun să-I cerem lui Dumnezeu să rupă aspectul nedumnezeiesc al acestei legături sufleteşti.
Pot face această rugăciune punându-mi mâna pe inima ei şi rugându-mă ca ea să
experimenteze libertatea şi eliberarea pe care Hristos le oferă când opreşte păcatul
generaţional (şi blestemele care-l însoţesc) de mânie care vine pe linia familiei şi dezleagă
legătura sufletească nedumnezeiască pe care o are cu părinţii ei.

Ca măsură de precauţie: Când mă rog pentru o femeie, îi cer să-şi pună mâna pe inimă
şi eu îmi pun mâna pe mâna ei, astfel încât nimeni să nu fie ofensat şi să nu aibă loc o atingere
nepotrivită. Aceasta este procedura normală pe care o folosesc când spun că „îmi pun mâna pe
inima ei“.

De ce să-ţi imaginezi Crucea între copilul din pântece şi strămoşii lui?


Desigur, un adult care cunoaşte puterea Crucii lui Hristos poate pur şi simplu să se
roage şi să pună Crucea lui Hristos între el şi strămoşii lui. Dar vindecarea la nivelul inimii se
produce în mod complet când cineva se întoarce la situaţia în care s-au petrecut rana sau
durerea şi Îl primeşte pe Hristos în acea rană pentru a sluji vindecarea Lui din mijlocul acelei
situaţii dureroase. Când puterea de vindecare şi eliberare a lui Hristos devine prezentă în
mijlocul scenei în care s-a produs durerea, vidnecarea este mult mai completă şi mai
puternică.
Şi, desigur, imaginile sunt limbajul inimii.
Deci, de câte ori avem de-a face cu imagini îi vorbim inimii într-o limbă în care ea poate
răspunde uşor.
Legăturile sufleteşti nedumnezeieşti: Apoi întreb: „Ce relaţie apropiată ai avut în
timpul vieţii în care oamenii au arătat mânie şi au hrănit mânia din tine? Acordează-te la
curgere şi la imagini şi vezi ale cui feţe şi nume îţi vin în inimă şi în minte.“
El îmi dă o listă de nume de oameni pe care le notez şi apoi mă rog pentru fiecare,
cerându-I lui Dumnezeu să rupă legăturile sufleteşti nedumnezeieşti dintre acei indivizi şi
persoana consiliată.
Pot să mă rog sau pot să-i dau fişa persoanei consiliate şi s-o las să se roage ea, în
funcţie de ce spune Duhul Sfânt că va fi cel mai potrivit. Dacă persoana consiliată este
nesigură şi nu are experienţă, atunci mă rog eu. Dacă este matură şi capabilă, atunci poate o
vo lăsa pe ea să se roage rugăciunea de rupere. Deci, din nou, suntem în rugăciune. Îi dau o
copie a „Fişei Rugăciuni care vindecă inima“ pentru a o ajuta în rugăciune. Pot chiar să
păstrez o copie a acestei fişe în laptopul meu pentru a mă călăuzi în rugăciune, doar ca să nu
uit vreo parte importantă a procesului.
Acest timp de rugăciune poate fi urmat de punerea din nou a mâinii pe inima
consiliatului şi de rugăciune pentru vindecarea şi restaurarea inimii sale.
Aşteptările negative şi jurămintele interioare: Apoi îi cer să se acordeze la curgere şi
să-mi spună ce aşteptări negative are care alimentează mânia din viaţa lui.
El îmi spune prima aşteptare negativă, pe care o notez. În timp ce scriu, întreb: „Din
cauza acestei convingeri că ________, ce promisiune sau jurământ ţi-ai făcut ţie însuţi?“ El
îmi spune şi eu notez. În timp ce scriu, îi spun: „Acum acordează-te din nou la curgere şi
întreabă: „Doamne, care este adevărul Tău care se opune acestei aşteptări negative?“ El
primeşte de la inima lui Dumnezeu convingerea pozitivă alternativă pe care mi-o spune şi eu o
notez. În timp ce scriu, întreb: „Ce vrea Dumnezeu să-ţi propui să faci prin puterea Duhului
Sfânt în lumina acestei noi convingeri dumnezeieşti?“ El îmi spune şi eu notez.
Dacă are probleme în a identifica ce adevăr dumnezeiesc sau ce scop dumnezeiesc se
opun convingerilor şi jurămintelor lui nedumnezeieşti, îl pot ajuta oferindu-i anumite sugestii
şi întrebând dacă simte că sunt corecte sau adevărate pentru el şi pentru situaţia lui.
87
Duhul lui mărturiseşte împreună cu răspunsurile sugerate de mine? Dacă spune „Da“,
atunci notez asta. Asigură-te că între tine şi persoana consiliată sunt răspunsuri deschise,
oneste, şi că dacă simte nevoia ea poate spune: „Nu, nu se potriveşte“.
Acum suntem gata să ne rugăm din nou. În această rugăciune, persoana consiliată se
pocăieşte de aşteptările ei negative şi de jurămintele ei interioare şi renunţă la ele şi îşi declară
dedicarea faţă de adevărurile lui Dumnezeu care li se opun şi scopurile Duhului Sfânt.
Grozav, o convingere nedumnezeiască demontată şi înlocuită!
Acum repetăm procesul de mai sus cu mine întrebând: „Ce alte convingeri ai în viaţa ta
care produc mânie?“ El mi-o spune pe următoarea şi repetăm procesul exact.
Continuăm acest proces până când nu-i mai vine în minte nicio convingere care produce
mânie în viaţa lui.
Primirea imaginilor divine: În timp ce treci prin aceste convingeri nedumnezeieşti,
poţi atinge câteva care simţi că sunt chiar convingerile de bază, având în spate imagini
traumatizante. Le vei remarca prin intensitatea vocii persoanei atunci când declară
convingerea nedumnezeiască. Atunci când se întâmplă asta, poate fi o oportunitate bună
pentru a merge la rugăciunea de vindecare interioară şi a primi imagini divine care să
înlocuiască imaginea negativă. În mod evident, ea se uită chiar acum la o imagine extrem de
negativă, care nu Îl are pe Isus în ea.
Eu întreb: „Este vreo scenă timpurie anume în viaţa ta care se leagă de convingerea
privitoare la mânie sau de mânia pe care o simţi în mod curent?“ „Da!“, va exclama ea. Aşa
că îi sugerez: „Să ne întoarcem la acea scenă şi să Îl căutăm în jur pe Isus, pentru că El sigur a
fost acolo. De ce nu-L inviţi în acea scenă, să vezi ce face şi ce spune El?“
Acum ne întoarcem la rugăciune şi persoana consiliată întreabă, se uită, ascultă şi
împărtăşeşte cu mine ce vede. Eu o încurajez în credinţă să creadă ce vede şi să-şi ţină ochii
aţintiţi asupra lui Isus, şi să-L privească şi să-I răspundă şi să urmeze călăuzirea Lui şi să-mi
descrie ce se întâmplă. Îi spun iar și iar să rămână acordată la curgerea Duhului Sfânt, să-şi
păstreze ochii aţintiţi asupra lui Isus şi să răspundă la ce face El. Acesta devine un timp
minunat de vindecare, deoarece Isus face lucruri absolut uimitoare.
Desigur, eu sunt responsabil cu supravegherea întregului proces, deci dacă persoana iese
de pe şine trebuie să o conduc înapoi. O persoană pe care am consiliat-o L-a luat pe Isus de
mână în acea scenă şi L-a dus departe de o casă întunecoasă unde El voia să intre cu ea. Am
spus cu blândeţe: „Să nu-L controlăm pe Isus. Să urmăm călăuzirea Lui. El ştie ce este cel mai
bine. El ştie cum să vindece cel mai bine inima ta. Urmează-L.“ Ea a făcut aşa şi au intrat în
cameră. Lumina lui Isus a umplut spaţiu şi El a slujit fricilor pe care le avea ea cu privire la
cameră şi la ce i se întâmplase acolo. Era vindecată!
O altă persoană consiliată a sugerat că Isus voia să-l pocnească pe abuzatorul ei. Am
spus „Nu, nu cred. Fixează-ţi numai ochii asupra lui Isus şi vezi ce face El de fapt, nu ce vrei
tu să facă El.“
Aminteşte-ţi întotdeauna că nu trebuie să-L controlăm sau să-L conducem pe Isus, sau
să zugrăvim scene la alegerea noastră. În loc de asta, trebuie să ne fixăm ochii asupra lui Isus
şi să-I cerem Duhului Sfânt să ne dea revelaţie arătându-ne ce făcea Isus în acea situaţie.
Dacă nu am trecut prin vindecarea interioară în ceea ce priveşte una dintre convingerile
nedumnezeieşti, atunci următorul nostru pas după completarea secţiunii despre convingerile
nedumnezeieşti şi jurămintele interioare va fi vindecare interioară sau primirea de imagini
divine. Îi voi cere persoanei consiliate să se întoarcă în viaţa ei timpurie, unde a avut o
amintire dureroasă care a produs mânia pe care o simte acum. Mergem înapoi şi ne rugăm o
rugăciune de vindecare interioară aşa cum am descris mai sus.
Notez scena în timp ce ea descrie ce face Isus.
Eliberare: Acum suntem aproape gata pentru eliberare. Întreb consiliatul ce alte emoţii
similare vin împreună cu mânia sau par să fie înmănunchiate cu aceasta sau să o alimenteze.
88
Probabil îmi va da o listă de lucruri precum ură, furie, invidie, răutate, crimă etc. Le însemnez
ca duhuri însoţitoare pe care trebuie, de asemenea, să le subminăm şi de care pot sluji
eliberare în acelaşi timp cu duhul de mânie.
Când voi alunga duhul de mânie, voi fi deschis spre curgerea Duhului Sfânt să-mi dea
numele altor duhuri din familie (în plus faţă de numele pe care consiliatul mi le-a dat deja).
Când îmi vin aceste nume îl fac pe consiliat să renunţe şi la ele şi le alung.
Începem eliberarea prin a-l face pe consiliat să se pocăiască iar de păcatul mâniei, să
renunţe la duhul de mânie şi să-şi aşeze voinţa împotriva lui. Celălalt consilier şi cu mine ne
rugăm şi-i poruncim duhului să iasă. Mă uit să văd dacă pot observa un sentiment de eliberare
trecând prin trupul lui când îi poruncim duhului să iasă. Când observ această eliberare, îl
întreb dacă a simţit-o. Dacă da, atunci ne rugăm ca Duhul Sfânt să vină şi să umple această
zonă şi să preia controlul asupra ei. Dacă nu văd o eliberare după câteva minute de când îi
poruncesc duhului să iasă, îl întreb pe consiliat ce simte. Răspund pe baza a ceea ce îmi spune
el. Dacă a simţit o eliberare, atunci bine, ne rugăm ca Duhul Sfânt să umple acea zonă. Dacă
nu a simţit o eliberare, atunci întrebăm: „De ce se agaţă acest duh? De ce este el ancorat?“
Consiliatul şi consilierii se acordează la curgerea Duhului Sfânt şi văd ce idei sau imagini le
vin în minte. Ei procedează conform informaţiei pe care o primesc.
Continuăm rugăciunea de eliberare, ocupându-ne de fiecare dintre celelalte duhuri din
familia mâniei.
Rezumat: Acesta este întregul proces. Planifică o sesiune de consiliere de trei ore
pentru a-l termina. Poţi să-i ceri consiliatului să citească această carte înainte de întâlnire şi să
vină la sesiunea de consiliere cu o „Fişă de lucru Aspecte care contribuie la aceste probleme“
completată în mare parte. În acest caz, sesiunea ta de consiliere ar putea fi probabil de o oră.
Rezultatul ar trebui să fie o mare descoperire în viaţa consiliatului.
El ar trebui să plece acasă cu o copie a „Fişei de lucru Aspecte care contribuie la această
problemă“ completată, ca să o revizuiască în rugăciune, alături de câteva teme pe care le-am
sugerat în Capitolul Cinci al acestei cărţi.
Dacă se întoarce pentru o sesiune viitoare, se va trece prin întregul proces iar şi iar cu o
altă emoţie negativă care este în inima lui. Sau, dacă are nevoie de alungarea completă a
duhurilor care au rămas în familia din jurul mâniei, atunci poţi face eliberare suplimentară
pentru lucruri ca ură, răutate, resentiment, furie, neiertare, crimă etc., care toate ar fi duhurile
ce ar putea fi legate de mânie într-un mănunchi. Sau poţi descoperi că în sesiunea de
consiliere nu au fost abordate toate convingerile negative şi că acelea care au rămas au devenit
şine de cale ferată pe care duhurile s-au întors în inima persoanei. În acest caz, vor trebui
abordate aceste convingeri negative şi va fi nevoie iar de rugăciune de eliberare.
Consiliatul poate eventual să facă pe cont propriu această slujire de eliberare de duhurile
care au rămas, în timpul său dedicat temei, sau poate avea nevoie să-l asişti. Nu simt că
trebuie să trec prin întreaga „Fişă de lucru Aspecte care contribuie la această problemă“
pentru a îndepărta duhurile rămase din acest mănunchi. Ele sunt probabil suficient de
subminate încât vor ieşi uşor. Dar dacă te-ai blocat la unul care se împotriveşte să iasă, atunci
va trebui să descoperi de ce este ancorat şi consiliatul să se pocăiască de acea ancoră, să
renunţe la ea şi să o îndepărteze, astfel încât duhul să plece. Cel mai probabil ancora va fi
ceva ce poate fi îndepărtat cu una dintre primele cinci abordări ale rugăciunii.

Visele pot fi de ajutor: Dacă nu poţi descoperi o ancoră şi rezolva o problemă, spune-i
consiliatului să ceară de la Dumnezeu un vis de noapte care să-i arate care este problema
rădăcină.
Să-şi pună jurnalul lângă pat când merge la culcare şi să se roage înainte de a adormi ca
Dumnezeu să-i dea un vis în care să-i arate rădăcina de care trebuie să se ocupe. El poate face
asta şi El o va face. Când se trezeşte dintr-un vis, să se ridice imediat şi să noteze elementele
89
cheie ale visului şi apoi să se acordeze la curgere şi să-I ceară lui Dumnezeu să-i arate
interpretarea visului. El trebuie să noteze ce-i vine şi să aducă asta la următoarea sesiune de
consiliere.
Astfel avem slujirea prin rugăciune în care sesiunea de slujire se concentrează cel mai
mult asupra rugăciunii.

Premise pentru consiliat:


1. Ca el să-şi fi predat viaţa lui Isus şi să-L fi făcut Domnul şi Mântuitorul lui.
2. Ca el să caute să crească în Domnul şi să fie conştiincios şi credincios.
3. Ca el să ştie să audă vocea lui Dumnezeu şi să vadă viziuni. „Oile Mele aud vocea
Mea“ (Ioan 10:27). „Cuvintele Mele („rhema“ în greacă, însemnând „cuvânt rostit“) sunt duh
şi viaţă“ (Ioan 6:63). Dacă cineva nu aude cuvintele de viaţă de la Păstorul lui, Isus, este
foarte improbabil că va fi vindecat, pentru că Satan sigur comunică în mod constant cu noi.
De aceea, dacă cineva aude gândurile duhurilor, dar nu ştie să audă (sau să recunoască)
gândurile Domnului şi Mântuitorului lui, este într-o încurcătură.2
4. Vor apărea mai repede rezultate dacă a citit această carte, pentru că atunci va înţelege
procesul şi principiile şi va putea lucra inteligent, cu evlavie şi din toată inima cu ele şi cu
tine, ca un participant activ.
5. Să ştie cum să biruiască firea prin puterea Duhului Sfânt care locuieşte în el, şi nu
prin propriile eforturi.

Citeşte Supranatural în mod natural de Mark şi Patti Virkler pentru a aprofunda acest
adevăr revelator.

Premise pentru consilier:


1. Ca el să-şi fi predat viaţa lui Isus şi să-L fi făcut Domnul şi Mântuitorul lui.
2. Ca el să caute să crească în Domnul şi să fie conştiincios şi credincios.
3. Ca el să ştie să audă vocea lui Dumnezeu şi să vadă vizini. (Se recomandă ca el să fi
citit şi să practice principiile din cartea Comuniune cu Dumnezeu de Mark şi Patti Virkler.)
4. Să aibă abilitatea de a interpreta vise. (Sunt recomandate cu tărie următoarele resurse:
Vise: Înţelepciunea din ele de Herman Riffel şi Cercetare biblică referitoare la vise şi
viziuni de Mark şi Patti Virkler.)
5. Ca el să înţeleagă cum să slujească pe baza ungerii Duhului Sfânt şi să aibă un
background substanţial de înţelegere şi experienţă în aceste domenii de rugăciune.
Se recomandă ca el să citească multe din cărţile enumerate în bibliografie. De
asemenea, se recomandă să primească o oarecare ucenicizare sub autoritatea unor oameni
experimentaţi în aceste domenii de slujire.
6. Ca el să fi procesat aceste aspecte în detaliu în propria lui inimă, folosind modelele,
fişele de lucru şi procedurile prezentate în această carte.
7. Ca el că lucreze într-o echipă cu cineva care este opusul lui în ceea ce priveşte
darurile spirituale. Dacă este o persoană care foloseşte mai mult partea stângă a creierului sau
mai mult un învăţător, atunci ar trebui să formeze echipă cu o persoană care foloseşte mai
mult partea dreaptă a creierului sau un profet, şi invers. Astfel i se oferă consiliatului o slujire
mai completă şi echilibrată.
8. Important: Ca el să aibă cunoaşterea revelată a Cuvântului lui Dumnezeu şi suficient
din Biblie în el cât să discearnă adevărul de fals în ceea ce spune consiliatul în timpul sesiunii.
Trebuie să încadrăm totul în adevărul biblic.

90
9. Ca el să ştie să călăuzească persoana consiliată în a birui firea prin puterea Duhului
Sfânt care locuieşte în ea, nu prin propriul efort. Citeşte Supranatural în mod natural de
Mark şi Patti Virkler pentru a aprofunda acest adevăr revelator.

O privire de ansamblu asupra procesului de consiliere prin rugăciune:


1. Bazează-te pe vocea şi viziunea lui Dumnezeu în timpul întregului proces.
Acordează-te la curgerea Duhului Sfânt şi urmează acea curgere de gânduri şi imagini pe
care le remarci când slujeşti în Duhul Sfânt. Această curgere te va învăţa cum să procedezi!
Duhul Sfânt te va conduce, dându-ţi numele tuturor duhurilor din mănunchi pe care să le
scoţi. Dacă te blochezi şi nu se întâmplă nimic, gândurile care curg şi imaginile care curg de
la Duhul Sfânt te vor învăţa unde este blocajul şi unde să te întorci pentru a face ca lucrurile
să se mişte din nou.

„Isus a luat din nou cuvântul şi le-a zis: «Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate
face nimic de la Sine; El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând şi tot ce face Tatăl face şi Fiul
întocmai... Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi: judec după cum aud; şi judecata Mea este
dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.»“ (Ioan 5:19,
30)

• Dacă Isus a simţit că nu poate vorbi sau sluji în afara călăuzirii directe, atunci sigur
nici noi nu putem.
• Modelul de consiliere bazată pe ungerea Duhului Sfânt este construit pe ipotezele că
Isus este viu astăzi, vorbind direct în inimile tuturor credincioşilor, oferind viziune şi
vindecare dacă ei vor primi şi vor face doar ce spune El.
2. Notează visele consiliatului şi interpretările şi lucrează cu ele. Visul arată de ce are
nevoie inima să se ocupe ca următor pas. El răspunde la întrebarea: „Ce este în inima mea?“

„Binecuvântez pe Domnul, care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă îndemnuri


inima.“ (Psalm 16:7)

3. Pentru o slujire împuternicită şi echilibrată, foloseşte echipe de consiliere de câte


doi, constând dintr-un profet care îşi foloseşte mai mult partea dreaptă a creierului şi un
învăţător care îşi foloseşte mai mult partea stângă a creierului (Fapte 13:1). Isus a insistat ca
ucenicii să slujească în echipe de câte doi (Luca 10:1). Puterea învoielii a doi oameni este că
tot ce vor cere li se va face (Matei 18:19). Asigură-te că întreaga consiliere are un aspect
decent (1 Tesaloniceni 5:22). Păzeşte-ţi mereu propria inimă în toate situaţiile de consiliere,
astfel încât să nu i se dea prilej lui Satan (Proverbe 4:23). Dacă se doreşte, poate fi prezentă o
a treia persoană care să ia notiţe, să fie pregătită şi să se roage încet.
4. E nevoie de un angajament serios din partea consiliatului pentru vindecare şi
plinătate. Asta îi va înlătura pe cei care nu sunt încă pregătiţi să dea toată intensitatea efortului
de care e nevoie pentru a fi şi a rămâne vindecat şi îi va feri pe consilieri de petrecerea unui
timp preţios cu oameni care nu sunt serioşi în a deveni întregi.
Unii oameni sunt maturi pentru vindecare; unii nu sunt.
Testează maturitatea. Fii conştient de oamenii care vor doar milă şi caută să-şi spună
durerea iar şi iar.
Consiliatul trebuie să completeze tema pentru acasă care i se dă săptămânal şi care
presupune fişele de lucru, memorarea de versete din Scriptură, notarea dialogului său zilnic cu
Dumnezeu şi rezumate ale viselor şi posibile interpretări.

91
Acestea trebuie să fie completate înainte de următoarea sesiune de consiliere, altfel
sesiunea va fi amânată până când este terminată tema.
Exerciţiile fizice, alimentaţia sănătoasă şi postul sunt, de asemenea, solicitate, aşa cum
este descris mai jos.
5. Se recomandă un program de trei luni pentru a lucra cu un consiliat pe
marginea problemelor majore care-i domină viaţa:
Noi sugerăm şase sesiuni săptămânale de consiliere de câte două ore, intercalate cu şase
sesiuni săptămânale de patruzeci şi cinci de minute, deci în total douăsprezece sesiuni de
consiliere.
În prima sesiune (care poate dura până la trei ore) completează „Fişa de lucru Aspecte
care contribuie la această problemă“ împreună cu persoana consiliată pentru o problemă a
inimii. Apoi roagă-te cele şapte rugăciuni cu ea pentru a vindeca acea problemă a inimii.
Stabileşte tema pentru săptămâna următoare, în care ea completează „Fişa de lucru
Meditaţie asupra unui nou adevăr din Biblie“ pe marginea unui aspect sau a unor aspecte de
care tocmai te-ai ocupat.
Clientul aduce asta la sesiunea de consiliere de săptămâna următoare (care este de
numai 45 de minute) şi o revizuieşti împreună cu el, ajutându-l să vadă sau să adauge orice
aspect pe care poate l-a omis. Apoi roagă-te şi discerne împreună cu el care este următoarea
problemă a inimii care are nevoie să fie procesată şi la plecarea acasă dă-i o „Fişă de lucru
Aspecte care contribuie la această problemă“ necompletată, pentru a o completa. El
completează din ea cât de mult poate pe cont propriu în săptămâna care urmează.
El aduce „Fişa de lucru Aspecte care contribuie la această problemă“ completată în
următoarea sesiune de consiliere, pe care o planifici să dureze circa două ore.
Treci prin ea împreună cu el, aprofundând şi extinzând răspunsurile aşa cum te
călăuzeşte Duhul Sfânt, şi apoi roagă-te cele şapte rugăciuni împreună cu el. Este încurajat să
se roage el însuşi unele din primele patru rugăciuni în timpul săptămânii când completează
„Fişa de lucru Aspecte care conttribuie la această problemă“. În sesiunea de consiliere,
completează rugăciunile pe care nu le-a spus el, concentrându-te mai ales asupra rugăcinilor
de vindecare interioară şi eliberare.
Întreg procesul acesta de două săptămâni (o sesiune de două ore urmată de una de 45 de
minute) se repetă de şase ori, pentru un total de douăsprezece sesiuni în douăsprezece
săptămâni. Până la finalul acestei perioade consilierul şi consiliatul ar trebui să aştepte
vindecare semnificativă, dacă nu completă.

Trecere în revistă a limbajului inimii

1. Inima vorbeşte o limbă diferită de minte


• Limbajul minţii sunt gândurile cognitive, analitice, raţionale.
• Limbajul inimii sunt ideile spontane, imaginile, emoţiile şi meditaţia.
• Pentru o explorare detaliată a inimii, minţii, curgerii şi Duhului, citeşte cărţile
Comuniune cu Dumnezeu, Dialog cu Dumnezeu, Marele mister, Simte duhul tău şi Să
intrăm mai adânc în râul lui Dumnezeu, de aceiaşi autori. Duhul Sfânt poate unge şi mintea
(cu gândire cu ungere – Luca 1:1-3) şi inima (cu vis, viziune şi profeţie – Fapte 2:17).
• Vezi, de asemenea, cartea lui Gary Smalley Limbajul dragostei, în care el te învaţă
cum să atingi inima soţului tău/soţiei tale printr-o comunicare ce foloseşte metafore (imagini,
povestiri).
• Aminteşte-ţi de Isus: „şi nu le vorbea fără pilde (povestire în imagini)“ (Matei 13:34).
Isus, desigur, slujea vindecare inimilor oamenilor.

92
2. Inima vorbeşte folosind curgerea

„Din inima lui vor CURGE râuri de apă vie, dar El vorbea despre Duhul.“ (Ioan 7:38-
39)

• Mintea poate comanda amintirea unor gânduri raţionale, dar inima răspunde cu idei,
imagini şi emoţii „care curg“. De aceea, în vindecarea inimii, ne dezarcordăm de la comenzi
şi gânduri analitice. În loc de asta ne liniştim şi ne acordăm la curgere (Psalm 46:10, Ioan
7:38).
• Consilierul aşteaptă curgerea. Consiliatul aşteaptă curgerea. Curgerea este onorată şi
urmată. De aceea punem întrebarea „Ce este în inima mea?“ Dacă ne liniştim şi ne acordăm la
curgere, inima va trimite un răspuns (de exemplu, gând, imagine sau emoţie spontane) în
legătură cu aspectul de care este nevoie să ne ocupăm. Acum, inima comunică direct cu noi,
în loc să ne ocupăm noi cu şi prin minte. Lucrarea cu mintea nu vindecă inima. Lucrarea cu
inima vindecă inima. Fă asta sau totul este pierdut în încercările tale de a vindeca inima!

3. Inima vorbeşte folosind emoţii


• Când pui întrebarea „Ce este în inima mea?“, inima ar putea răspunde cu orice emoţie
sau trăsătură de caracter pe care o simte în acel moment. Din moment ce inima este vindecată
în straturi, ce este la suprafaţă şi are nevoie să fie vindecat imediat se va descoperi şi va
răspunde prima dată. În cele ce urmează aveţi un exemplu de emoţii care apar în Biblie la
nivelul duhului, oricare dintre ele putând fi găsită într-o inimă nevindecată.
• Tulburare (Geneza 41:7b-8, Daniel 2:1-3, Ioan 13:21); angoasă sau oprimare (1
Samuel 1:15); mânie (Eclesiastul 10:4); descurajare (Isaia 19:3); părăsire sau întristare (Isaia
54:6); furie (Ezechiel 3:14); nefericire (Daniel 7:15); împietrire (Deuteronom 2:30); îndoială
(Marcu 11:23, Luca 24:25); aroganţă (Proverbe 16:18); pângărire (2 Corinteni 7:1).
• Evident, o inimă vindecată este plină de numeroase emoţii pozitive, unele, ca dragoste,
bucurie, pace, fiind enumerate în Galateni 5:22.

4. Inima vorbeşte folosind vis, viziune şi imagini


• Visul, viziunea, imaginile şi imaginaţia sunt toate lucrări ale capacităţii vizionare
despre care Biblia spune că e localizată la nivelul inimii. Inima ne vorbeşte folosind imagini.
• Despre imaginaţie se spune că este în inimă (1 Cronici 29:18; Geneza 8:21; Psalm
140:2; Proverbe 6:18; Ieremia 7:24, 23:16). Când Dumnezeu umple capacitatea vizuală a
omului apare un vis sau o viziune (Numeri 12:6, Fapte 2:17). Isus a văzut constant viziuni
(Ioan 5:19-20,30; 8:26, 38) şi a vorbit încontinuu într-un mod pitoresc (Matei 13:34).
• Din moment ce lumea vestică s-a concentrat asupra minţii în loc să se concentreze
asupra inimii, imaginile, visul şi viziunea nu au mai primit atenţia pe care o merită.

5. Ce să faci dacă persoana consiliată nu poate să vadă viziuni:


• Dacă abilitatea consiliatului de a vedea imagini a fost micşorată de raţionalismul
vestic, ai la îndemână câteva opţiuni: 1) poţi să te uiţi tu după viziune şi să descrii ce vezi sau
2) îl poţi lăsa să urmeze emoţia din inima lui înapoi până la durerea iniţială, apoi Îl inviţi pe
Isus să vorbească durerii lui, auzind cuvintele Lui de viaţă; şi/sau 3) îi poţi cere să facă
rugăciunile potrivite pentru a vindeca orbirea lui spirituală şi te rogi ca Dumnezeu să-i
vindece ochii inimii.
• Rugăciunile pentru restaurarea viziunii cuiva care este orb pot include toate cele șapte
rugăciuni de bază învăţate în această carte: 1) ruperea blestemelor generaţionale; 2)
dezlegarea legăturilor sufleteşti negative (cu părinţi, pastori şi învăţători care nu mai cred în
viziune în ziua de azi); 3) înlocuirea aşteptărilor negative („Dumnezeu nu mai dă viziune
93
astăzi.“); 4) renunţarea la jurămintele interioare („Nu pot să văd sau nu voi vedea viziuni.“);
5) vindecarea imaginilor traumatizante („Nu vreau să mai văd vreodată, din cauza acestor
instantanee pe care le-am avut în urma unei tragedii cumplite din viaţa mea.“); 6) alungarea
duhurilor (de exemplu, orbire spirituală); şi 7) experimentarea legii Duhului de viaţă în
Hristos Isus pentru a te elibera de robia faţă de păcat (păcatul de a se angaja să nu-şi prezinte
ochii înaintea lui Dumnezeu ca pe o jertfă vie, care este slujba lui rezonabilă, deci este un
păcat prin omisiune [Romani 12:1, Iacov 4:17].) Apoi foloseşte tu însuţi viziunea, vezi-L pe
Isus punându-Şi mâinile peste ochii orbi ai consiliatului şi pune-ţi propriile mâini peste ochii
lui (văzându-le ca pe mâinile lui Hristos) şi roagă-te ca Isus să-i atingă şi să-i vindece ochii.
Acum viziunea ar trebui să înceapă să fie restaurată în viaţa lui.3
Dacă persoana are vise, dar nu-şi poate vizualiza canapeaua din sufragerie, înseamnă că
a făcut un jurământ să nu vadă viziuni. Când mintea ei conştientă este în control, ea nu vede,
dar când merge la culcare şi inconştientul iese în faţă vede. Astfel, a fost un jurământ
„conştient“ făcut la un anumit moment din viaţa sa. (Însă ea poate să nu fie conştientă că a
făcut acest jurământ până când nu se gândeşte înapoi la viaţa ei în rugăciune şi Dumnezeu nu-
i arată când l-a făcut.) Ea va avea nevoie să se pocăiască de jurămînt şi să-I ceară lui
Dumnezeu să-i restaureze viziunea. În general, când susţin seminarii de pregătire, doi oameni
dintr-o sută nu pot vizualiza canapeaua din sufragerie. Cele două motive de bază pentru care
oamenii fac astfel de jurăminte sunt fie să stopeze reluarea unei scene dramatice, fie să
biruiască păcatul poftei.

6. Pentru a vindeca inima trebuie să folosim limbajul inimii – idei, imagini, emoţii
şi meditaţie spontane.
• Emoţiile sunt produse secundare are imaginilor (şi minciunile care înconjoară
imaginea şi duhurile care şi-au găsit casă în minciuni). De aceea, pentru a vindeca o emoţie,
trebuie să-L laşi pe Isus să vindece imaginile revelându-ţi unde era El în acea situaţie (scenă)
şi ce făcea. Cuvintele pe care El le spune în mijlocul acelei scene sunt adevărul divin care
înlocuieşte minciunile tale şi prin autoritatea Lui orice duh care locuieşte acolo este alungat.
Ca rezultat, emoţia negativă din inimă este vindecată.
• Emoţiile negative vin din imagini negative (de exemplu, imagini care nu Îl au pe Isus
în ele).
• Emoţiile pozitive vin din imagini pozitive (de exemplu, imagini care Îl au pe Isus în
ele).
• Să primeşti imagini divine înseamnă să-L laşi pe Isus să înlocuiască imaginile din
mintea ta, înlăturându-le pe cele care nu Îl au pe Isus în ele (care sunt minciuni) şi înlocuindu-
le cu imagini care Îl au pe Isus în ele (care sunt adevărul). Vezi tu, Isus este omniprezent. El
era în situaţia care te-a lăsat pe tine cu o imagine negativă. Motivul pentru care imaginea este
negativă este acela că nu vedeai adevărul. Nu-L vedeai pe Isus, Care era acolo. Pentru a
vindeca această problemă, te întorci şi te uiţi şi Îl vezi pe Isus acolo. Vezi ce făcea El şi auzi
ce spune El. Acum vezi adevărul şi inima ta este vindecată. Minciunile aduc distrugere;
adevărul aduce viaţă. „Veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi.“

7. Vindecarea inimii trebuie să se producă la nivelul inimii, nu la nivelul minţii.


• Un principiu biblic recitat mental face prea puţin pentru a vindeca o problemă a inimii.
• Isus apărând în imaginea negativă din inimă (memorie) şi rostind acelaşi adevăr care
fusese recitat mental, din mijlocul acelei scene (prin gândurile care curg şi vin în mintea
consiliatului în timp ce ochii lui sunt aţintiţi la Isus) va aduce o vindecare totală şi deplină a
problemei din inimă care a cauzat această scenă.
• Principiu: Isus care vorbește din cadrul unei amintiri dureroase va aduce vindecare
acelei amintiri.
94
O privire de ansamblu asupra auzirii de la inima ta prin intermediul viselor
În noaptea de după ce am primit slujire prin rugăciune în Australia am avut un vis în
care era implicată o persoană despre care uitasem şi cu care aveam o legătură sufletească.
Când am scris în jurnal despre vis, la trezire, Domnul mi-a spus că aceasta era persoana cheie
cu care aveam o legătură sufletească, deoarece era prima legătură sufletească pe care o
stabilisem în acest domeniu particular din viaţa mea.
Legătura sufletească era un aspect care contribuia major la problemele mele curente şi
era nevoie să mă ocup de ea, ceea ce am făcut în rugăciune. În toiul nopţii, când scriam în
jurnal, L-am rugat pe Domnul să-mi reveleze orice alte persoane cu care aveam legături
sufleteşti în acest domeniu şi pe care le uitasem. Dumnezeu mi-a arătat câteva. M-am rugat să
fie ruptă fiecare dintre ele şi în acea noapte am simţit o eliberare minunată în fiinţa mea
interioară.
Vindecarea evenimentului iniţial care a creat dauna în inimă este o cheie pentru
vindecare. Alte evenimente construiesc pe acest eveniment care a deschis uşa. Evenimentul
care deschide uşa trebuie abordat în rugăciune şi uşa să fie închisă pentru ca vindecarea să fie
deplină şi completă.
În cele ce urmează sunt câteva principii ale interpretării viselor.

„Îl voi binecuvânta pe Domnul, care mă sfătuieşte, căci până şi noaptea îmi dă
îndemnuri inima.“ (Psalm 16:7)

Principii de interpretare a viselor


1. Cele mai multe vise sunt simbolice, deci priveşte-le în acelaşi fel în care te-ai uita la
un film politic. Aprinde întrerupătorul din creierul tău care spune „Priveşte asta în mod
simbolic“.
2. Simbolurile vor veni din viaţa persoanei care a visat visul, deci întreabă: „Ce
înseamnă acest simbol pentru mine?“ sau, dacă lucrezi cu visul altcuiva, întreabă „Ce
înseamnă acest simbol pentru tine?“
3. Visul vorbeşte în general despre preocupările pe care le are inima ta în mod curent.
Deci întreabă „Ce aspecte procesam în ziua de dinainte să am visul?“
4. Inima persoanei care a avut visul sare şi „mărturiseşte“ şi spune „Aha!“ când aude
interpretarea corectă a visului, deci nu accepta niciodată o intepretare pe care nu o afirmă
inima persoanei care a avut visul.
5. Nu lua niciodată o decizie majoră în viaţa ta bazată numai pe un vis, fără vreo
confirmare în plus printr-unul din celelalte moduri în care ne vorbeşte şi ne călăuzeşte
Dumnezeu.

Cum să îți aminteşti visele:


1. Spune-ţi ţie însuţi: „Cred că visele conţin un mesaj valid“.
2. Roagă-L pe Dumnezeu să-ţi vorbească prin vise înainte să adormi.
3. Pune-ţi jurnalul lângă pat şi notează visele imediat după trezire.
4. Dormi opt ore, astfel încât ultima jumătate de oră să fie petrecută în întregime visând.
5. Trezeşte-te natural, fără a folosi o alarmă.
Dacă vei face cele cinci lucruri de mai sus îţi vei aminti visele în fiecare săptămână.
Vezi Apendicele R pentru mai multe principii referitoare la interpretarea viselor.

Trecere în revistă a celor şapte rugăciuni cheie care vindecă inima:


1. Ruperea păcatelor şi blestemelor generaţionale
2. Ruperea legăturilor sufleteşti nedumnezeieşti
95
3. Înlocuirea aşteptărilor negative
4. Renunţarea la jurăminte interioare
5. Primirea de imagini şi viziuni divine
6. Alungarea duhurilor
7. Experimentarea Duhului de viaţă în Hristos Isus
Fiecare dintre aceste şapte abordări ale rugăciunii decurg în mod natural una din alta în
sesiunea de consiliere. Fiecare dintre aceste abordări are trei părţi (pe „Fișa de recapitulare
Rugăciuni care vindecă inima“), ceea ce înseamnă că ai de fapt douăzeci şi una de rugăciuni
specifice pe care le poţi rosti pentru a vindeca total o putere negativă din inima unei persoane.
Trebuie să te rogi toate cele douăzeci şi una de rugăciuni? Sunt prea multe?
Acest lucru devine prea legalist? Ei bine, câteva gânduri. Nu, nu cred că ai nevoie să le
rosteşti pe toate. Dumnezeu poate vindeca în mai puţin de douăzeci de paşi. În general eu nu
trec prin toate rugăciunile când am o sesiune de consiliere. Dar, dacă mă blochez şi un duh se
agaţă şi nu iese, atunci trec prin aceşti paşi pentru a vedea pe care l-am uitat, deoarece ei pot
permite un prilej de care se ancorează duhul.
Douăzeci şi una sunt prea multe? Mă îndoiesc. Dacă o persoană s-a luptat mulţi ani cu o
problemă care i-a dominat viaţa şi în câteva ore o poţi purta prin vreo douăzeci de rugăciuni
pentru a te asigura că te-ai ocupat în întregime de acea problemă şi de toate rădăcinile ei şi
problema care i-a dominat viaţa dispare, va fi consiliatul bucuros că l-ai purtat prin cele
douăzeci şi una de rugăciuni? Cu siguranţă cred că da, pentru că sunt sigur că dacă e creştin s-
a rugat mult mai mult decât douăzeci şi una de rugăciuni ineficiente în legătură cu acea
problemă. Să te rogi douăzeci şi una de rugăciuni care chiar rezolvă problema în esenţa ei ar fi
uluitor.
De ce douăzeci şi una de rugăciuni specifice? Asta garantează că te ocupi de toate
rădăcinile şi unghiurile problemei, astfel încât vindecarea să fie 100% completă.
Este legalist? Cred că da.
Crezi în legalism? Da, într-o circumstanţă anume, specifică.
Ce circumstanţă? Când învăţ o nouă abilitate, mă pun sub lege pentru a o stăpâni. După
ce stăpânesc noua abilitate mă întorc la har şi Îi cer pur şi simplu Duhului Sfânt să mă
călăuzească. Este mai uşor pentru El să mă călăuzească atunci când am Cuvântul Lui,
principiile Lui şi căile Lui ascunse în inima mea. Atunci El chiar are ceva pe care se poate
baza când Duhul Lui vrea să aducă înapoi anumite adevăruri specifice din inima mea, care se
aplică la o anumită situaţie cu care mă confrunt.
Deci sugestia mea este: de ce nu te rogi toate aceste rugpciuni de zece sau de douăzeci
de ori, până când eşti confortabil cu ele şi curgerea lor şi cu structura pe care o au şi cu
motivele pentru care sunt acolo de la bun început? Odată ce ai internalizat asta, atunci
întoarce-te şi cere-I pur şi simplu Duhului Sfânt să te călăuzească (de exemplu, „să curgă“)
când te rogi pentru tine şi pentru alţii.
M-am rugat vreodată o simplă rugăciune de eliberare într-o anumită situaţie?
Poate. A funcţionat? Da. Dar acum, când nu funcţionează, ştiu ce să fac. Mă întorc şi
încep să mă rog prima rugăciune şi trec prin serii de rugăciuni, demontând casa duhului astfel
încât el să trebuiască sigur să iasă.

Când a fost nevoie de o SINGURĂ rugăciune pentru a alunga un duh


Vorbeam recent la telefon cu o studentă de-a mea care urma un curs la Christian
Leadership University. Ea a împărtăşit că se lupta foarte mult cu mânia. I-am sugerat că poate
fi un duh şi că dacă voia mă voi ruga şi îl voi alunga. Ea a fost puţin şocată, dar a fost de
acord să mă rog. Deci, cu o simplă rugăciune de eliberare şi în mai puţin de două minute, ea a

96
fost eliberată de un duh de mânie. L-a simţit tremurând în stomac când m-am rugat şi apoi a
simţit că a ieşit prin respiraţia ei. Era uluită. Eu eram încântat.
Câteva săptămâni mai târziu am primit fişa ei de lucru de la curs completată şi alături de
ea a venit o notiţă pe care ea (Connie Zachrich) mi-a permis să o împărtăşesc cu tine. În parte,
se spune:
Vreau să vă mulţumesc pentru că v-aţi rugat pentru mine la telefon.
Sunt atât de recunoscătoare şi de uşurată să fiu liberă de acest duh urât de mânie.
L-am purtat cu mine timp de cel puţin trei ani. La început m-am gândit că erau doar
schimbări de dispoziţie... Mă simţeam atât de învinsă în calitate de creştin...
Când am primit învăţătura despre „Terapia prin iertare“ şi cartea Cum să faci ca
dragostea să dureze o viaţă, Dumnezeu a început să-mi arate cât de mânioasă şi amărâtă
devenisem. Nu mi-a plăcut ce am văzut. În cele din urmă am ajuns la punctul părerii de
rău şi pocăinţei dumnezeieşti, dar încă nu puteam deconecta emoţia de mânie de fiecare
dată. Aveam o amintire despre câteva lucruri care au fost comise împotriva mea. M-am
perpelit în durere în fiecare moment al fiecărei zile. Am plâns mult şi am fost deprimată
până în punctul în care am vrut să mor, astfel încât toată durerea să se termine. Apoi
Dumnezeu m-a călăuzit la dumneavoastră cu sincronizarea Lui perfectă. Acum văd cum
m-a condus El cu blândeţe spre acel moment în care să puteţi fi folosit de El pentru a face
ceea ce voia El de atât de mult timp să facă pentru mine... Acum sunt interesată să învăţ
despre eliberare, astfel încât să pot fi folosită de Dumnezeu pentru ca cei pe care îi cunosc
şi îi iubesc şi care au nevoie de eliberare să poată fi eliberaţi.
Versetul „Cei pe care îi face Dumnezeu slobozi sunt cu adevărat slobozi“ este
atât de viu pentru mine acum!
Vă mulţumesc pentru sensibilitatea dumneavoastră faţă de circumstanţele din viaţa
mea şi pentru că umblaţi în ascultare prin credinţă. Nu vă pot mulţumi îndeajuns. Acum
am pacea care întrece orice pricepere şi bucuria s-a reîntors la mine!
Ce minunat e să primeşti o asemenea scrisoare! Vezi de ce a fost necesară o simplă
rugăciune de eliberare pentru a o elibera – de ce nu a trebuit să trecem prin celelalte rugăciuni
pentru a demonta casa duhului? Ea îşi pusese deoparte timp să-şi pregătească inima pentru
eliberare. Ea ura păcatul mâniei. Se pocăise de el. Voia ca el să dispară. Lupta împotriva lui.
Scena fusese aşezată. Tot ce aveam nevoie acum era o simplă rugăciune de eliberare. Deci,
da, o persoană poate fi eliberată cu mai puţin de douăzeci sau şapte rugăciuni. Se poate face
cu o simplă poruncă, atunci când inima este pregătită. Sunt sigur că exact aceasta a fost
situaţia cu mulţimile care Îl urmau pe Isus şi căutau mâna Lui eliberatoare. Ei se pregătiseră şi
eliberarea a venit uşor, mai ales când Isus Îşi prefaţa slujirea de vindecare şi eliberare cu un
timp de predicare plin de ungere.

Cele şapte rugăciuni pe care vreau să le memorez


În inima mea, mă gândesc la asta în acest mod: Există şapte rugăciuni cheie pe care
vreau să le rostesc. Ele sunt:
1. Doamne, pun Crucea lui Isus între mine şi strămoşii mei. Poruncesc păcatului şi
blestemelor de _____ să se oprească la Cruce şi mă rog ca libertatea şi eliberarea să curgă în
jos de la Cruce spre acel copil din pântece.
2. Doamne, rupe acea legătură sufletească nedumnezeiască dintre mine şi _________ şi
eliberează-mă de curgerea nedumnezeiască de ________ de la el la mine. Restaurează înapoi
la mine orice părţi care au fost luate şi trimite înapoi orice părţi ale altora pe care le-am primit.
3. Mărturisesc şi mă pocăiesc de convingerea şi aşteptarea mea negativă că ________ şi
le înlocuiesc cu convingerea dumnezeiască _________.

97
4. Mărturisesc şi mă pocăiesc de jurământul pe care l-am făcut că ______ şi-l înlocuiesc
cu scopul Tău dumnezeiesc, plin de ungerea Duhului, de a __________.
5. Doamne, Te rog să vii în mijlocul acestei scene tulburătoare şi să-mi vorbeşti şi să-mi
arăţi ce faci.
6. În Numele lui Isus Hristos, alung duhul de ______.
7. Îţi mulţumesc, Duhule Sfânt, pentru că trăieşti în mine. Eliberez puterea Duhului
Sfânt să biruiască _________.
Dacă există lucruri cheie pe care vreau să le memorez ca să pot umbla prin ele înainte şi
înapoi şi chiar în sus şi în jos, sunt aceste şapte rugăciuni. Internalizează-le astfel încât să poţi
procesa rapid ce e în inima cuiva, fie că e vorba de inima ta, fie de inima altcuiva.
În plus, ţi-aş sugera să memorezi următoarele liste, astfel încât ele să curgă din tine fără
efort când slujeşti fie ţie, fie altora.

Cele trei sub-părţi ale fiecărei rugăciuni


Mai degrabă decât să memorezi sub-părţile individuale ale celor şapte abordări ale
rugăcinii, ele sunt în esenţă aşa cum urmează:

Mărturisire, Iertare, Curăţare - 1 Ioan 1:9

Memorează cele şapte chei iniţiale care indică faptul că e nevoie de slujire
prin rugăciune

1. Presiunile din tine care sunt suspendate şi nu au dispărut cu adevărat.


2. Probleme care revin încontinuu.
3. Orice model de păcat obişnuit sau persistent.
4. Slăbiciuni obişnute – mentale, emoţionale, spirituale, fizice.
5. Orice lucru din interior care este contrar păcii, nădejdii şi dragostei.
6. Orice lucru din interior care se aliniază cu orice activitate a lui Satan.
7. Dependenţe şi zone ieşite de sub control.

Memorează cei şapte paşi pentru a descoperi şi a vindeca o durere din inima
ta

1. Pune întrebarea corectă („Fişă de lucru Ce este în inima mea?“).


2. Presupune că se aplică toate cele şapte abordări ale rugăciunii de vindecare.
3. Pune întrebări mai specifice pentru a revela aspectele care contribuie la oricare dintre
problemele inimii („Fişă de lucru Aspecte care contribuie la această problemă“)
4. Roagă-te cele şapte rugăciuni de vindecare.
5. Sigilează cu o „Fişă de lucru Meditaţie asupra unui nou adevăr din Biblie“.
6. Creează „Pietre de aducere aminte“ declarând eliberarea supranaturală a lui
Dumnezeu.
7. Completează cercul cieţii; Slujeşte viaţă din moarte.

Memorează următoarea privire de ansamblu asupra limbajului inimii


1. Inima vorbeşte într-o limbă care e diferită de cea a minţii. Limbajul minţii sunt ideile
logice.
Limbajul inimii sunt emoţiile, curgerea şi imaginile.
2. Vindecarea inimii trebuie să se petreacă la nivelul inimii, nu numai în minte. Pentru a
vindeca inima trebuie să folosim limbajul inimii.
98
Inima este vindecată în straturi, deci oferă-ţi timp pentru a finaliza
vindecarea!
Isus a petrecut patruzeci de zile singur în rugăciune şi post în pustie, confruntându-Se cu
ispitele pe care I le arunca Satan (Luca 4:1-14).
Ar fi rezonabil să mă aştept să-mi ia la fel de mult timp să procesez atacurile lui Satan
din propria mea inimă? Cred că da.
Şi dacă nu vreau să pun deoparte patruzeci de zile de stat singur postind, dar în loc de
asta decid să întind vindecarea în timp, aş putea anticipa să-mi ia un an din timpul meu
devoţional şi de meditaţie pe marginea Bibliei pentru a-mi procesa şi vindeca inima? Cred că
da.
Te provoc să-ţi iei un an (dacă este nevoie) pentru a-ţi procesa inima în profuzime,
folosind abordările rugăciunii de vindecare predate în această carte. Poţi să te rogi iar şi iar
prima rugăciune, „Ce este în inima mea?“ şi apoi să procesezi aspectele care vin.
Vindecarea se produce în straturi. Înlături un strat şi o zi sau o săptămână sau două
săptămâni mai târziu alte suprafeţe de straturi. Care suprafeţe pot fi similare sau diferite de
cele pentru care te-ai rugat deja. Dacă sunt diferite, atunci mergi să înlături următorul
mănunchi de duhuri.
Dacă sunt similare, probabil înseamnă că nu ai scos întregul mănunchi (de exemplu,
unul dintr-un mănunchi anume a fost lăsat înăuntru). În acest caz, vei avea nevoie să te întorci
şi să scoţi restul. De exemplu, poate ai scos pofta şi pofta ochilor, dar ai ratat pornografia,
adulterul, perversiunea, fantezia, homosexualitatea, lesbianismul, violul, constrângerea etc.
Revezi mănunchiurile grupate în cartea Porci în salon şi întreabă-L pe Duhul Sfânt „Ce
altceva am în mine în această categorie sau legat de ea?“ Acordează-te la curgere. Primeşte
răspunsurile şi gândurile spontane ale lui Dumnezeu care îţi luminează mintea. Apoi roagă-te
pentru aspectele în plus pe care ţi le-a adus Dumnezeu în atenţie.
Dacă după câteva săptămâni se întorc imbolduri similare, poţi avea nevoie să te întorci
şi să extinzi rugăciunile pe care le-ai spus deja.
De exemplu, roagă-L pe Dumnezeu să-ţi amintească de o legătură sufletească în plus pe
care ai uitat să o rupi în sesiunea de mai devreme. Apoi roagă-L pe Dumnezeu să le rupă. De
asemenea, poţi să întrebi: „Doamne, există aşteptări negative sau jurăminte de care am nevoie
să mă pocăiesc în acest domeniu pentru a curăţa mai bine această zonă? Doamne, sunt imagini
în plus în care trebuie ca Tu să umbli? Sunt duhuri în plus conectate la acest domeniu de care
am nevoie să fiu eliberat?“
Dacă presiunea dintr-un domeniu este eliberată parţial, dar nu dispare complet (sau se
întoarce), asta înseamnă că te-ai ocupat parţial, nu complet, de acele aspecte. Continuă să te
întorci la aceste rugăciuni în modul de mai sus până când este pace în domeniu şi eliberare de
orice presiune. Nu accepta vindecarea parţială.
Continuă să te întorci şi să-L rogi pe Dumnezeu să îţi arate lucruri în plus pentru care ai
nevoie să te rogi până când vindecarea este completă şi deplină. Nu te împăca doar să te
„simţi mai bine“. Nu renunţa până când inima ta abundă de credinţă, nădejde şi dragoste.
Aminteşte-ţi că inima se vindecă în straturi. Şi aminteşte-ţi de asemenea că atunci când
ne mărturisim păcatele unii altora şi ne rugăm unii pentru alţii suntem vindecaţi (Iacov 5:16).
Nu evita mărturisirea păcatelor tale în faţa unui partener de rugăciune şi eliberarea de ele când
el se învoieşte cu tine în rugăciune pentru ca întăriturile demonice să fie smulse şi alungate de
la tine.
În cele din urmă, ce va ieşi când vei pune întrebarea „Ce este în inima mea?“ nu vor mai
fi emoţii negative din duh, ci emoţii pozitive de dragoste, pace, bucurie, credinţă, nădejde şi
putere. Aceasta va fi dovada că eşti vindecat şi că ai fost împuternicit înăuntru prin intrarea

99
Duhului Sfânt în domeniile inimii tale şi sufletului tău. Vom examina asta mai în detaliu în
capitolul următor.
Preoţii iezuiţi participă la un sejur de nouă zile în fiecare ianuarie, pentru a-şi examina
vieţile. Aceasta poate fi o idee bună şi pentru noi. Odată vindecaţi şi restauraţi, nu ar fi
înţelept să îţi pui iar deoparte câteva zile în fiecare ianuarie pentru a-ţi pune întrebarea „Ce
este în inima mea?“ şi a continua să te întrebi până când inima devine pură? Cred că da.

Sfat pentru sesiunea de consiliere


1. Onorează curgerea Duhului Sfânt: Consilierul trebuie să fie deschis continuu şi să
caute gândurile şi viziunile care curg de la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu din el. El trebuie să
rămână deschis la curgere pe toată durata rugăciunilor şi de-a lungul întregului proces. Asta
împiedică rugăciunile să devină formule mecanice care exclud prezenţa şi puterea Duhului
Sfânt. De asemenea, Duhul Sfânt îi va aduce în minte lucruri care au fost uitate sau nu au fost
cunoscute niciodată de consiliat. Onorează „curgerea“ în sesiunea de consiliere!
Curgerea te poate călăuzi să schimbi ordinea rugăciunilor.
De exemplu, eu uneori trec de la 1) păcate generaţionale la 2) legături sufleteşti la 5)
vindecare interioară la 6) eliberare. Apoi tema consiliatului este să se roage rugăciunile 3)
renunţare la aşteptările negative, 4) jurăminte interioare şi 7) însuşirea puterii Duhului de a
birui păcatul.
Dar uneori duhul este foarte înrădăcinat în aşteptările negative şi jurămintele interioare
pe care consiliatul trebuie să le identifice, la care trebuie să renunţe şi de care trebuie să se
separe înainte ca duhul să fie gata să iasă. Fii conştient de această posibilitate dacă încerci
eliberarea şi duhul nu iese.

2. Atingerea şi rugăciunea pentru inimă: Adesea eu îmi pun mâna pe inima persoanei
şi mă adresez direct ei când o eliberez de blestemele şi păcatele generaţionale şi de legăturile
sufleteşti (Bărbaţilor, aveţi grijă cu punerea mâinii voastre pe inima unei femei – evitaţi să o
atingeţi în mod nepotrivit. De asemenea, înţelegeţi că adesea victimele abuzului sexual nu vor
să fie atinse deloc, deci, în special bărbaţii, să fie siguri că întreabă dacă este în regulă să
atingă o femeie consiliată înainte de a o atinge. Sau o altă posibilitate este ca persoana
consiliată să-şi pună mâna pe inimă şi consilierul să-şi pună mâna pe mâna consiliatei. Acest
lucru este înţelept mai ales atunci când consilierul este bărbat şi consiliatul este femeie.)
Adresează-te direct inimii. Rosteşte libertate şi eliberare şi vindecare pentru ea. Ea aude şi va
răspunde cuvintelor tale directe.

3. Aşteptatea şi descoperirea mănunchiurilor demonice: Recunoaşte că duhurile sunt


în mănunchiuri. Lor le plac mănuchiurile de cel puţin trei datorită adevărului din Eclesiastul
4:12. Inima persoanei îţi poate spune ce este în mănunchi. De asemenea, poate fi de ajutor
pentru tine să fii conştient de mănunchiurile asemănătoare, cum ar fi cele enumerate în cartea
Porci în salon. Pe măsură ce devii mai experimentat şi stai acordat la curgerea Duhului Sfânt,
vor sări pur şi simplu în mintea ta cuvintele despre duhurile în plus dintr-un mănunchi, pe care
consiliatul ar trebui să le mustre şi pe care tu ar trebui să le scoţi. Să menţii o „Fişă de lucru
Ce este în inima mea?“ actualizată constant te va ajuta să descoperi mănunchiuri. Dacă te-ai
rugat pentru mânie şi ai văzut eliberare parţială, dar nu totală, de mânie, atunci întreabă-L pe
Domnul: „Ce alte duhuri sunt în mănunchi cu mânia?“ Acordează-te la curgerea Duhului
Sfânt şi îţi pot veni în minte cuvinte ca ură, răutate, resentiment, neiertare. Acestea deci sunt
părţi ale mănunchiului care trebuie înlăturat în următoarele sesiuni de rugăciune.

100
4. Sfaturi pentru rugăciunea de eliberare: Adresează-te duhurilor de mai multe ori,
poruncindu-le să plece. În general vor fi dovezi ale plecării lor: (a) respiraţie grea sau tuse din
partea consiliatului (deci ţine ochii deschişi şi observă) şi/sau (b) consiliatul are un sentiment
de eliberare. Îl poţi întreba pe consiliat dacă simte că duhul a plecat. Cuvântul pentru „duh“ şi
„respiraţie“ este acelaşi în greacă, deci adesea când duhurile pleacă o fac prin respiraţie. Eu
simt că dacă rugăciunile au fost eficiente atunci consiliatul ar trebui, măcar, să aibă un
sentiment de eliberare interioară.
O altă manifestare demonică în timpul sesiunii de eliberare poate include tremurat, nod
în gât, durere în stomac sau în piept sau la umeri, ceaţă în jurul capului etc.
Dacă duhul manifestă o tensiune interioară în consiliat, dar nu iese, întreabă-L pe
Dumnezeu ce domeniu din primele cinci rugăciuni are nevoie să fie abordat din nou astfel
încât casa duhului să poată fi complet demontată şi ancorele duhului să fie complet dislocate.
Leagă duhurile şi porunceşte-le să se separe.
De asemenea, dacă un duh se agaţă şi nu iese, întrebă „De ce este ancorat acest duh?“
Apoi şi consilierul şi consiliatul ar trebui să se acordeze la curgere şi ar trebui să vină un
răspuns. Pe urmă te poţi ruga pentru problema indicată ca ancoră. O eliberare a fost blocată de
faptul că persoana consiliată a făcut, în copilărie, un pact cu diavolul în timp ce asculta
muzică seculară satanistă. Desigur că trebuia să renunţe la acest pact în rugăciune şi să taie
efectele acestui jurământ în viaţa lui în Numele Domnului Isus Hristos.

5. Sfaturi pentru a primi imagini divine: Dacă te-ai întors la prima scenă
traumatizantă care a dat naştere problemelor emoţionale cu care se confruntă consiliatul şi
acesta este atât de perturbat emoţional încât nu-L poate vedea pe Isus în acea scenă, cere-i să
caute o ocazie ulterioară în viaţa lui în care a simţit o emoţie similară. Invită-L pe Hristos în
acea scenă. Odată ce vindecarea acestui incident mai puţin traumatic este completă, repetă
procesul cu un alt eveniment ulterior. Apoi ar trebui să poţi să te întorci la scena iniţială şi să-
L aduci şi pe Isus în ea, după ce ai te-ai ocupat de o parte din frică.
Dacă persoana consiliată s-a deconectat sau disociat de copilăria ei şi deci este
incapabilă să se întoarcă şi să şi-o imagineze (probabil pentru că a fost atât de dureroasă),
roagă-L pe Isus să o întâlnească adultă fiind, să o ia de mână, să o conducă spre scena din
copilărie şi să îi arate scenele de care e nevoie pentru vindecarea problemei specifice a inimii
de care se ocupă. Am văzut că Domnul onorează acea rugăciune şi că persoana consiliată fie
vede o viziune a ei înseşi ca adult împreună cu Isus privind un film al scenei în care Isus
slujeşte copilului într-o situaţie tulburătoare, fie se poate întoarce şi chiar să fie în acea scenă.
Am văzut ambele lucruri întâmplându-se, cu rezultate bune.
Adesea apar scene pe care consiliatul le-a uitat sau le-a îndepărtat din mintea lui.

6. Recuperare în urma unei boli: Adesea bolile şi infirmităţile au aspecte care


contribuie la ele şi care vin din sufletele şi duhurile noastre. 3 Ioan 2 oferă o rugăciune ca
toate lucrurile noastre să meargă bine şi sănătatea noastră să sporească tot aşa cum sporeşte şi
sufletul nostru, indicând o legătură între sănătatea sufletelor noastre şi sănătatea trupurilor
noastre.
Isus i-a vindecat „pe toţi cei apăsaţi de diavol“, arătând că multe boli au o rădăcină
spirituală şi/sau demonică (Fapte 10:38). Iacov 5:14-16 spune că ar trebui să ne mărturisim
păcatele ca să fim vindecaţi, indicând, de asemenea, că infirmitatea exterioară este rezultatul
infirmităţii interioare.
De aceea avem nevoie să învăţăm să ne uităm la boală şi infirmitate ca la un rezultat al
tulburării din sufletele şi duhurile noastre. Pentru a vindeca infirmitatea, vom vindeca
tulburarea care stă la baza ei la nivelul sufletului/duhului.

101
Gândeşte-te la asta în felul următor. O leziune la nivelul oaselor, muşchilor sau
ligamentelor tale se va vindeca mai rapid dacă organul de fond din acea zonă este puternic şi
sănătos. La fel, organele tale se vor vindeca mai repede dacă părţile corespondente spirituale
sau sufleteşti ale acelui organ sunt sănătoase.
Sau am putea spune asta şi altfel. Dezechilibrele din domeniul nostru spiritual sau al
sufletului (duhuri şi legături sufleteşti) cauzează reacţii ce trebuie depozitate undeva în trup.
Diferite părţi ale trupului adăpostesc diferite boli (de exemplu, boli care au cauze spirituale).
Este ca o familie de viermi. Vor trăi ei într-o pubelă curată, sau vor prospera în zone de
murdărie şi mizerie? Acelaşi principiu se aplică şi în lumea spirituală.
Dacă trupurile noastre sunt întregi şi curate, nu numai că vom împiedica răul şi germenii
să intre şi să prindă rădăcini în noi, ci, prin curăţarea sufletului şi duhului, duhurile şi alte
necurăţii nu vor mai găsi aici o locuinţă plăcută şi îşi vor dori mult mai mult să plece.
Prin urmare, poţi începe cu o boală şi să mergi înapoi, întrebând inima „Ce cauzează
această boală?“
Inima ştie şi, dacă te acordezi la curgere, inima ta (şi Duhul Sfânt din inima ta) îți va
spune. Apoi poţi procesa informaţia revelată folosind cele şapte rugăciuni.

Câteva întrebări specifice pe care le poţi pune în legătură cu boala pentru a


descoperi aspectele care contribuie la asta
• Ce organ al trupului este afectat sau stă la baza zonei din trupul meu care este bolnavă
sau infirmă? Dacă ai nevoie de asta, ia enciclopedia şi uită-te la imagini ale trupului uman şi
împrospătează-ţi memoria în legătură cu organele care sunt sub diferite părţi ale trupului.
• Ce spune Biblia despre relaţia dintre această parte a trupului şi o emoţie sau o
atitudine? De exemplu, un gât înţepenit este legat de rebeliune (Deuteronom 31:27); fierea
este identificată cu amărăciunea (Fapte 8:23); oasele se pot usca din cauza pierderii speranţei
(Ezechiel 37:11); umerii pot reprezenta guvernul sau autoritatea (Isaia 9:6); picioarele sunt
asociate cu pacea, muşchii cu adevărul, inima/plămânii cu neprihănirea (Efeseni 6:14-15) şi
mintea cu speranţa (1 Tesaloniceni 5:8). Cheile factorilor spirituali care stau la bază pot fi
descoperite întrebând „Ce stare spirituală sau emoţională ar putea să contribuie la slăbiciunea
trupului?“
• Practicienii naturişti din domeniul sănătăţii recunosc alte relaţii între trup şi caracter,
emoţie şi atitudine care ar putea fi exploatate. Acestea includ:
glandă pineală – intuitiv
glandă pituitară – analitic
glandă tiroidă – autocompătimire
inimă – bucurie
plămâni – necaz
timus – stimă de sine
ficat – mânie
vezică biliară – amărăciune
vezină urinară – iritaţie
splină – gelozie
colon – reținere
limfă – retrăire
intestin subţire – credul
rinichi – frică
pancreas – bucurie

102
• Întreabă „Ce se întâmplă în această parte a corpului – infecţie, rană, mâncărime,
durere, slăbiciune, paralizie? În ce mod experimentez un echivalent al acestei experienţe
fizice în inima mea, în duhul meu sau în sufletul meu?“
• Ai în vedere sincronizarea – „Ce s-a întâmplat în viaţa mea în acelaşi timp în care a
început infirmitatea?“ Ar putea foarte uşor să fie o legătură.
• Găseşte chei suplimentare pentru ceea ce cauzează această infirmitate completând o
„Fişă de lucru Aspecte care contribuie la această problemă“ şi primind apoi vindecare prin
rostirea celor şapte rugăciuni.
De exemplu, eu m-am trezit deodată că gâfâi foarte tare când fac exerciţii. L-am întrebat
pe Reuben DeHaan (mentorul meu în domeniul sănătăţii) ce-mi sugerează. El mi-a
recomandat o combinaţie de plante numită HIGS II. Am descoperit prin teste ale muşchilor că
aveam o infecţie la plămân şi am verificat că HIGS II îi va oferi trupului meu ceea ce-i trebuie
pentru a restaura pămânul.
În acea noapte, L-am rugat pe Domnul să-mi arate orice infecţie din inima mea sau din
duhul meu. (Plămânii se leagă direct de respiraţie şi pentru respiraţie şi duh este acelaşi
cuvânt în greacă şi ebraică.)
Am avut un vis care, când Dumnezeu mi-a arătat interpretarea, indica faptul că infecţia
în duhul meu a apărut din cauza unui păcat de care trebuia să mă pocăiesc. Ce am scris în
jurnal despre acest vis a confirmat şi a lărgit înţelegerea mea referitoare la păcatul meu şi la
nevoia mea de pocăinţă. M-am pocăit şi apoi m-am rugat prin credinţă ca Dumnezeu să
vindece infecţia din duhul şi din plămânul meu. De asemenea, am început să iau combinaţia
de plante HIGS II.
În câteva săptămâni infecţia a dispărut.
Procesul de restaurare de mai sus a implicat: 1) sfat de la mentorul meu în domeniul
sănătăţii; 2) confirmare prin Testul de Răspuns al Muşchilor; 3) confirmare şi înţelegere mai
profundă printr-un vis, prin interpretarea lui şi prin jurnal; 4) pocăinţă; 5) rugăciunea credinţei
pentru vindecare; şi 6) plantele potrivite. Te încurajez să foloseşti toate aceste căi atunci când
ai nevoie de restaurarea sănătăţii.
Rezultatul final al folosirii acestor rugăciuni (fie că începi de la o boală şi mergi înapoi,
fie că începi cu o tulburare emoţională din inima cuiva) va fi adesea libertatea şi eliberarea de
bolile fizice. Cele mai multe boli sunt cauzate indirect de tulburările interioare emoţionale şi
spirituale. Când aceste tulburări vor fi vindecate, şi trupul va fi vindecat în scurt timp. De
asemenea, conform slujirii lui Isus din Evanghelii, unele infirmităţi fizice sunt cauzate de
duhuri.
Deci scoaterea duhurilor care cauzează direct anumite infirmităţi poate aduce vindecare
imediată şi o va face.

7. Fond ocult: Dacă persoana consiliată are un fond ocult, ar trebui să nu încerce auto-
eliberarea. Este cel mai bine să o asiste un consilier matur, experimentat.

8. Împotrivire! Împotrivirea apare când consilierul sau consiliatul Îl alungă pe Isus din
proces şi fac totul pe cont propriu. Nu lăsa să se întâmple asta. Dacă se întâmplă, pocăieşte-te
şi întoarce-ţi ochii şi inima de la tine înapoi la Hristos. Apoi reia acrivitatea din postura de a fi
conştient de Hristos (Galateni 2:20). Acest principiu este expus în cartea noastră
Supranatural în mod natural. Noi îi încurajăm pe toţi consilierii şi consiliaţii să citească
această carte şi să internalizeze acest adevăr, pentru că el face toată diferenţa.
Oamenii pot să se împotrivească în următoarele moduri: luptând ei înşişi cu gândurile
negative demonice în loc să lege şi să alunge duhurile în Numele lui Isus; exprimându-şi
durerea şi părerea de rău şi nevăzându-L pe Isus acolo înlăturând-o prin atingere şi vindecând-
o; gândindu-se că EI trebuie să vină cu toate legăturile sufleteşti şi aşteptările negative şi
103
jurămintele interioare pe care le-au făcut, în loc să se relaxeze şi să se acordeze la curgerea
Duhului Sfânt şi să-L roage le El să le-o arate pe fiecare dintre acestea; gândindu-se că ei sunt
centrul a orice sau a oricărei părţi a procesului, în loc să înţeleagă că Duhul Sfânt şi Domnul
Isus Hristos sunt centrul fiecărei părţi a acestui proces de vindecare. Dacă încă trăieşti
conştient de tine în loc să fii conştient de Hristos, atunci ai nevoie de o revelaţie mai profundă
a Galateni 2:20.

9. Cât timp ar trebui alocat pentru a lăsa persoana consiliată să-şi spună povestea
(răspunsuri de la Kay Cox)
În legătură cu sesiunea de consiliere, Mark, tind să iau lucrurile aşa cum vin. Da, în
sesiunile mele normale de consiliere (care durează două ore) îl ascult pe consiliat spunându-şi
povestea cu cât mai puţine întreruperi posibil. Trec prin rugăciunile privind păcatele
generaţionale şi ruperea legăturilor sufleteşti. Apoi izolez o anumită problemă, discut despre
asta şi pe urmă mă rog în acel domeniu, iertarea şi pocăinţa fiind în centrul atenţiei. După asta
mă concentrez asupra rugăciunilor de vindecare interioară, apoi merg la următorul aspect,
discuţii, iertare etc., cu rugăciuni pentru asta şi tot aşa.
Dacă aş avea doar două ore şi jumătate cu cineva, şi asta a fost tot ce se poate obţine, aş
aborda situaţia cum am făcut cu tine: ascult, discut, rup legături sufleteşti, pocăinţă, iertare,
rugăciune pe măsură ce avansăm. Un fel de versiune scurtă, ca să zic aşa.
De multe ori, când suntem în toiul unei cine sau al unei petreceri cu prietenii, cineva va
spune ceva, recunoaştem că a fost o problemă în ceea ce a spus, se pocăieşte, iartă şi cere
rugăciune chiar la masă. Totul depinde de locul unde sunt, cu cine sunt, care este limita de
timp, cât de dornică este acea persoană, ce se întâmplă şi de ce nivel de încredere au nevoie
acele persoane. La biserică oamenii mă abortdează şi vor să mă rog chiar în faţa scărilor din
faţă.
Când un suflet este îndurerat şi vrea să se pocăiască de un anumit păcat, fac doar ce este
necesar la acel moment. Vindecarea interioară permite de obicei în primul rând ca duhurile să
iasă foarte uşor, fără prea multă agitaţie şi sâcâială. Cele mai multe sesiuni de eliberare sunt
foarte liniştite.

10. Slujirea prin rugăciune funcţionează în cazul clienţilor drogaţi?


Următorul răspuns a fost oferit de Mike Chaille, de la Ellel din Canada.
Nu ştiu dacă eşti familiarizat cu lucrarea lui Jackie Pullinger în Hong Kong cu persoane
dependente de droguri, dar ea are oameni care se roagă în alte limbi pentru persoane
dependente, în prezența lor, zi și noapte, timp de o săptămână. Ea are un succes remarcabil
pentru că rugăciunea în Duhul ajunge la Dumnezeu, dar şi la duhurile lor umane, şi le zidește
duhurile pentru a se ridica împotriva dependenţei.
Un lucru la care noi sutem întotdeauna atenţi este să ne asigurăm că nu ne rugăm pentru
cineva care nu înţelege pentru ce ne rugăm. Nu ne rugăm niciodată pentru cineva împotriva
voinţei sale. Cred că întrebarea mea ar fi „Este clientul conştient de ce te rogi şi alege să fie
liber?“ Dependenţii din Hong Kong au ales să-şi părăsească dependenţele şi Jackie se roagă
pentru ei să li se zidească duhurile, astfel încât să aibă putere să lupte în duhurile lor împotriva
dorinţei sufletului lor de a rămâne dependent. Este bătălia din Romani 7 în care duhul este
împuternicit să domnească peste dorinţele trupului.
Noi avem de-a face tot timpul cu persoane care iau antidepresive.
Antidepresivele afectează trupul şi sufletul, nu duhurile.
Întotdeauna ne rugăm ca Domnul să facă în aşa fel încât drogurile să lucreze în
avantajul Lui şi să servească scopului corect. Ne ocupăm, de asemenea, cu orice duhuri de
dependenţă ataşate de droguri.

104
Cel mai important lucru în toate cazurile de depresie este să ajungi la rădăcini. De obicei
este respingerea, autorespingerea sau frica de respingere. De asemenea, aceste persoane au de
obicei duhurile deteriorate sau bolnave din cauza respingerii sau a abuzului. De aceea ne
rugăm să vină în duhurile lor mult din viaţa Duhului Sfânt. Ar fi de folos să citeşti cartea
Vindecarea duhului uman, de Ruth Hawkey. O avem noi.

Părinţii eliberaţi se roagă pentru copiii lor


Dacă părinţii au primit eliberare şi au rupt păcatele generaţionale, acum vor avea nevoie
să vadă că şi copiii lor primesc slujire. Ei ar trebui să alcătuiască o listă de păcate
generaţionale care sunt pe cele două lini ale familiilor lor folosind fişele de lucru „Ce este în
strămoşii mei?“ şi „Ce este în copiii mei?“ În timp ce fac asta ei pot examina vieţile copiilor
lor pentru dovezi ale lucrurilor care au trecut de la strămoşi spre ei.
Apoi ar trebui să se întâlnească cu copiii lor şi, ca familie, să treacă prin rugăciunile
pentru vindecare. Poate tatăl poate rosti rugăciunile şi soţia şi copiii să le repete după el,
încurajându-i pe toţi să le rostească din inima lor.
Părinţii se pot ruga (sau pot primi rugăciune) în locul copiilor lor mici pentru eliberarea
şi libertatea acestora (Marc 7:24-30).

Rugăciunea pentru case şi afaceri


Rugăciuni similare ar trebui rostite peste case, terenuri şi afaceri pe care poate le
cumpără cineva. Roagă-te mai ales pentru a fi rupte păcatele şi blestemele generaţionale,
pentru a fi rupte legăturile sufleteşti, pentru a se pocăi şi a fi curăţat şi iertat de ofensa
păcatului comis şi pentru ca Duhul Sfânt să ungă terenul, casa sau afecerea. Poate să se ungă
clădirea sau firma cu ulei consacrat.

Conceptul de teren care devine blestemat

Blestemat este acum pământul din pricina ta; cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în
toate zilele vieţii tale. (Geneza 3:17)

Blestemul asupra pământului întărit prin păcat

Şi Dumnezeu a zis: Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la Mine.
Acum, blestemat eşti tu, izgonit din ogorul acesta, care şi-a deschis gura ca să primească din
mâna ta sângele fratelui tău! Când vei lucra pământul, să nu-ţi mai dea bogăţia lui. Pribeag
şi fugar să fii pe pământ. (Geneza 4:10-12)
Din pricina răutăţii faptelor voastre, din pricina urâciunilor pe care le-aţi săvârşit; de
aceea ţara voastră a ajuns o paragină, un pustiu, o pricină de blestem, cum vedeţi astăzi.
(Ieremia 44:19-23)

De aceea, fiarele pustiei se vor aşeza acolo împreună cu şacalii şi struţii vor locui
acolo; nu va mai fi locuit niciodată, ci veşnic va rămâne nelocuit. (Ieremia 50:39)

Remarcă, de asemenea, blestemele din Deuteronom 28 şi Levitic 26. Observă procesul


folosit pentru a curăţa o clădire pângărită (2 Cronici 29:3-19).

Rezumat: Obiectele, pământul şi clădirile pot fi blestemate şi devin demonizate pirn


păcat.

105
Conceptul de pământ sfânt

Şi îngerul DOMNULUI i s-a arătat într-o flacără de foc, care ieşea din mijlocul unui
rug; el s-a uitat şi iată că rugul era tot un foc şi rugul nu se mistuia deloc... Şi Dumnezeu a
zis: Nu te apropia de locul acesta; scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care
calci este un pământ sfânt. (Exod 3:2, 5)

Conceptul unei clădiri sfinte

Să iei untdelemnt pentru ungere, să ungi cu el cortul şi tot ce cuprinde el şi să-l


sfinţeşti, cu toate uneltele lui, şi va fi sfânt. Să ungi altarul pentru arderile-de-tot şi toate
uneltele lui şi să sfinţeşti altarul, şi altarul va fi preasfânt. Să ungi ligheanul cu piciorul lui şi
să-l sfinţeşti. (Exod 40:9-11)
Preoţii n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, căci slava
Domnului umpluse Casa lui Dumnezeu (2 Cronici 5:14 – citeşte capitolele 5-7).

Rezumat: Primirea ungerii lui Dumnezeu vine ca rezultat al dedicării, consacrării şi


ascultării.

Unele lucruri care nu pot decât să ajute!


Din moment ce trupul, sufletul şi duhul nostru sunt atât de strâns legate, să ai grijă de
trupul tău poate doar să susţină vindecarea şi creşterea inimii tale şi a sufletului tău.
Ai grijă de trupul tău cu o dietă sănătoasă (Daniel 1:12), multă apă, exerciţii, odihnă
adecvată şi post regulat (Isaia 58:6,8). Testele pentru dezechilibre chimice subliniază
dezechilibre emoţionale. Foloseşte plante (Psalm 104:14) şi alte remedii naturale biblice dacă
e nevoie.
Apelează la relaţii de dare de socoteală pentru a te asigura că faci ce eşti responsabil să
faci.

Aplicaţie personală
1. Memorează listele de mai sus, aşa cum se recomandă.
2. Continuă să-ţi analizezi propria inimă folosind cele şapte abordări ale rugăciunii.
3. Ai folosit limbajul inimii pentru a vindeca inima, sau ai folosit limbajul minţii în
încercarea de a vindeca inima? Scrie în jurnal ceva referitor la ce îţi vorbeşte Domnul în
legătură cu acest aspect.
4. Vino la întâlnirea ta de grup pregătit să împărtăşeti, să slujeşti şi să primeşti slujire.

Aplicaţie de grup
1. Împărtăşiţi unii cu alţii în grup listele pe care le-aţi memorat.
2. Lasă-i pe studenţi să împărtăşească răspunsurile primite în jurnal la întrebarea a treia
din Aplicaţia personală de mai sus.
3. Lasă-i pe participanţii la grup să împărtăşească unii cu alţii experienţele lor de
vindecare aflate în desfăşurare
4. Rugaţi-vă pentru un voluntar din grup folosind cele şapte abordări ale rugăciunii de
vindecare.

106
Ce este în strămoşii mei? Fişă de lucru

Întreabă: „Ce este în strămoşii mei?“ Apoi notează-l pe fiecare dintre strămoşii tăi de
pe ambele linii ale căsătoriei. Ascultă-ţi inima acordându-te la curgerea, emoţia şi viziunea
Duhului Sfânt. Notează mai jos ce primeşti.

Linia soţului:
• Tata ___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
• Mama __________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Bunicul din partea tatălui __________________________
________________________________________________
Bunica din partea tatălui _________________________
________________________________________________
Bunicul din partea mamei _________________________
________________________________________________
Bunica din partea mamei ________________________
________________________________________________

Linia soţiei:
• Tata ___________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
• Mama __________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Bunicul din partea tatălui __________________________
________________________________________________
Bunica din partea tatălui _________________________
________________________________________________
Bunicul din partea mamei _________________________
_____________________________________________________
Bunica din partea mamei ________________________
________________________________________________

Alţi strămoşi până la a patra generaţie ___________________


________________________________________________
________________________________________________

107
Ce este în copiii mei? Fişă de lucru

Întreabă: „Ce este în copiii mei?“ Apoi notează-l pe fiecare dintre copiii tpi. Ascultă-ţi
inima acordându-te la curgerea, emoţia şi viziunea Duhului Sfânt. Notează mai jos ce
primeşti.

Primul născut________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________
______________________________________________________________
Al doilea născut______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Al treilea născut_______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Al patrulea născut ______________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Al cincilea născut________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Compară ce este mai sus cu răspunsurile pe care le-ai scris în Fişa de lucru „Ce este în
strămoşii mei?“. Strânge-ţi copiii şi roagă-te cu ei, conducându-i în rugăciune. Dacă a fost o
pierdere de sarcină sau un avort, înainte de care copil s-a întâmplat? Notează numele copiilor
pe rândul următor.
______________________________________________________________

Duhurile se pot conecta uşor cu un copil avortat. Ele vor rămâne prin zonă şi se vor
ataşa de următorul copil născut, provocându-i dificultăţi. Trebuie să se renunţe la ele şi să fie
alungate de la următorul născut.
Dacă ai avut un copil pe care nu l-ai dorit sau care nu avea sexul pe care sperai să-i aibă,
verifică duhul de respingere.

108
Fişă de lucru Ce este în terenul meu, oraşul meu, naţiunea mea,
casa mea, afacerea mea, congregaţia mea, slujirea mea?

Întreabă: „Ce este în terenul meu, oraşul meu, naţiunea mea, casa mea, afacerea mea,
congregaţia mea, slujirea mea?“ Apoi notează aspectul pentru care te rogi şi ascultă-ţi inima
acordându-te la curgerea, emoţia şi viziunea Duhului Sfânt.
Notează mai jos ce primeşti.

____________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Roagă-te cele şapte rugăciuni pentru ca aceste lucruri să fie curăţate şi rupte. Vei vrea să
te identifici cu păcatele oamenilor/instituţiilor implicaţi/te (Daniel 9:1-22) şi să te pocăieşti de
ele.

Să dăm jos domniile


Oraşele ajung la fel de demonizate ca oamenii. Dacă te rogi pentru oraşul tău, un mod
prin care poţi determina domniile ce trebuie alungate este să observi nevoile şi păcatele
continue ale oraşului tău. Asta se poate face citind ziarul şi ascultând ştirile. Când faci asta,
ascultă-L pe Duhul Sfânt (acordează-te la curgere, emoţii şi imagini) care îţi dă numele
domniilor ce guvernează oraşul sau regiunea ta.
Poate ai nevoie să faci anumite cercetări istorice pentru a şti pe deplin cum să te rogi
eficient cele şapte rugăciuni pentru oraşul sau regiunea ta. În cercetarea ta vrei să descoperi ce
păcate şi blesteme generaţionale sunt, ce legături sufleteşti sunt, care sunt convingerile
nedumnezeieşti şi jurămintele interioare ale fondatorilor oraşului şi ce scene traumatizante din
istoria oraşului au nevoie de rugăciune de vindecare. Odată ce ai descoperit şi te-ai rugat
pentru acele probleme, ar trebui să fi subminat stăpânirea domniilor asupra zonei şi ar trebui
să fii gata să le alungi. Cel mai bine este ca pastori şi mijlocitori din oraş să se învoiască în
rugăciune şi să se roage, ca grup, cele şapte rugăciuni pentru a-şi elibera oraşul.

109
1 Vezi cartea noastră Supranatural în mod natural pentru mai multe detalii despre
această idee.
2 Cărţile Dialog cu Dumnezeu şi Comuniune cu Dumnezeu de Mark şi Patti Virkler
oferă pregătire pentru a şti cum să faci aceste două lucruri. Înţelegerea şi practicarea
principiilor predate în aceste cărţi oferă o fundaţie pentru vindecarea mai profundă a inimii ce
urmează să vină.
Poţi oferi cursul Comuniune cu Dumnezeu în biserica sau comunitatea ta ca un curs de
12 săptămâni. Sunt disponibile textele pentru studenţi, ghidul profesorului, casete audio şi
video. Studenţii vor scrie în jurnal şi vor folosi viziunea timp de circa 10 săptămâni din acest
curs. Auzirea vocii lui Dumnezeu şi vederea viziunii lui Dumnezeu sunt fundamentale pentru
vindecarea inimii cuiva.
3 Cursul Comuniune cu Dumnezeu şi cartea Dialog cu Dumnezeu vor ajuta oamenii să
înceapă să folosească viziunea.

110
8
O INIMĂ VINDECATĂ,
CU UNGERE ŞI ÎMPUTERNICITĂ

De la durere la putere
O presupunere falsă pe care ai putea să o ai este aceea că inima, odată vindecată şi
restaurată prin puterea Dumnezeului Atotputernic, va fi acum neutră, nu va mai fi trasă în jos
de energiile negative din lumea spirituală.
Ei bine, o să ai o mare surpriză, pentru că mergi direct dincolo de neutru la o ungere
pozitivă, divină, care îţi permite să trăieşti în credinţa, dragostea, pacea, puterea şi bucuria lui
Dumnezeu!
Vezi tu, de fapt nu există nicio zonă neutră în lumea spirituală. Ce nu este umplut cu
Dumnezeu este umplut rapid cu Satan. Când inima cuiva este vindecată prin puterea lui
Dumnezeu, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care locuieşte înăuntru oferă o ungere şi o
schimbare divină a tot ce gândeşte, face, crede şi experimentează cineva.
Treci foarte repede de la starea neutră din trecut la a fi umplut cu ungerea lui
Dumnezeu! Sau, cel puţin ar trebui să faci asta. Dacă nu, şi dacă rămâi neutru, te vei trezi
curând întorcându-te la adâncimile disperării din care te-a scos iniţial Dumnezeu.
Isus te învaţă că, odată ce fiinţa ta a fost curăţată de forţele demonice, ai nevoie să te
umpli cu Duhul Sfânt, altfel duhurile se vor întoarce şi vor aduce cu ele şapte duhuri chiar mai
rele (Matei 12:44-45). Într-adevăr, noi vrem să ne umplem inimile cu vocea şi viziunea
Dumnezeului Atotputernic (Fapte 2:17).
Cum se încarcă cineva cu puterea Dumnezeului Atotputernic? Am scris despre asta în
detaliu în cărţile noastre Să dezvoltăm credinţa din inimă şi Creativitate născută din Duhul,
dar mai jos ai un rezumat al modului în care se procedează.

Cinci simţuri ale inimii pe care Dumnezeu vrea să le umple


Dumnezeu a creat omul cu cinci simţuri în inima lui pe care Dumnezeu vrea să le
umple. Aceste simţuri sunt:

Concepţie
1. Urechi în inimile noastre care pot auzi vocea lui Dumnezeu (Ioan 5:30)
2. Ochi în inima noastră care pot vedea viziunea lui Dumnezeu (Apocalipsa 4:1)

Incubaţie
3. Minte în inimile noastre care poate medita la gândurile lui Dumnezeu (Luca 2:19)
4. Voinţă în inimile noastre care ne poate călăuzi vorbirea (Fapte 19:21)
5. Emoţii în inimile noastre care ne pot îndemna la acţiune (Geneza 17:23)

Naştere
Când aceste cinci simţuri sunt umplute complet cu Dumnezeu, descoperim puterea Lui
minunată începând să se reverse prin vieţile noastre, creând vizibil din invizibil (Galateni
4:4a).

Procesul
111
Să-L aud întotdeauna pe Dumnezeu. În loc să aud minciunile duşmanului Satan,
acum mă asigur că permit să intre în inima mea numai adevărurile pe care mi le-a dat
Dumnezeu prin Cuvântul Lui şi prin Duhul Lui.
Să-L văd întotdeauna pe Dumnezeu. Apoi mă asigur că orice imagine
nedumnezeiască din inima sau mintea mea a fost înlocuită cu imagini divine care arată
dragostea şi credincioşia lui Dumnezeu faţă de mine în mijlocul tuturor adversităţilor şi
încercărilor din viaţă.
Să mă gândesc întotdeauna la Dumnezeu. Apoi am grijă să mă gândesc numai la
adevărurile şi imaginile divine pe care Dumnezeu le-a pus în inima mea. Am grijă să mă
asigur că toate aşteptările negative şi jurămintele interioare au fost scoase şi înlocuite în inima
şi mintea mea cu aşteptări dumnezeieşti şi scopuri dumnezeieşti. Mă asigur că orice imagine
pe care o păstrez înăuntru este o imagine care Îl are pe Isus în ea, pentru că sunt fără speranţă
când sunt fără Hristos (Efeseni 2:12).
Aşadar, fiecare imagine pe care o păstrez trebuie să-L aibă pe Hristos în ea astfel încât
să zidească nădejde, credinţă şi dragoste. La orice imagine care nu-L are pe Hristos în ea
renunţ ca fiind neadevărată (aşa cum şi este) şi Îl invit pe Isus să umble în imagine şi să-mi
arate ce făcea El de fapt.
Să declar întotdeauna scopurile lui Dumnezeu. Îmi propun în duhul meu să urmez
revelaţia lui Dumnezeu din mine. Vorbesc despre acest scop şi despre visele şi viziunile
dumnezeieşti care îmi umplu inima. Rostesc convingeri dumnezeieşti. Vorbirea mea este
constant pozitivă, spirituală şi cu ungere, niciodată negativă sau demonică.
Să mă supun întotdeauna lui Dumnezeu. Inima mea este mişcată de imaginile pe care
le păstrează în ea. Acele imagini dumnezeieşti produc emoţii dumnezeieşti. Acele emoţii
dumnezeieşti mă îndeamnă să acţionez în credinţă şi putere şi cu convingere.
Aştept în credinţă ca Dumnezeu să împlinească ce a spus şi ce a arătat. Nu mă
bazez pe puterea firii mele pentru a împlini scopurile divine ale lui Dumnezeu, ci cred că
Dumnezeu poate face ceea ce niciun om nu poate face (Galateni 3:3). Cred că Dumnezeu
poate face prin mine ce a spus El că va face prin mine.

Arătată în Avraam, tatăl credinţei


Dumnezeu a umplut toate cele cici simţuri ale inimii lui Avraam cu El Însuşi şi, ca
rezultat, Avraam a devenit tatăl credinţei şi un exemplu al modului în care Dumnezeu dă
naştere unui stil de viaţă supranatural prin noi (Romani 4).

Avraam aude promisiunea lui Dumnezeu. În Geneza 12:1-3, Dumnezeu vorbeşte cu


Avram.

Domnul zisese lui Avraam; „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi
vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi
voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta
şi voi blestema pe cei ce te vor blestema şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în
tine.“ (Geneza 12:1-3)

Avraam vede promisiunea lui Dumnezeu. În Geneza 15:5-6, Dumnezeu adaugă o


viziune la promisiunea rostită mai devreme. Această viziune adânceşte credinţa lui Avraam.

Şi după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer şi numără stelele, dacă poţi să le
numeri“. Şi i-a zis: „Aşa va fi sămânţa ta“. Avram a crezut pe Domnul, şi Domnul i-a socotit
lucrul acesta ca neprihănire. (Geneza 15:5-6)

112
Avraam se gândeşte la promisiunea lui Dumnezeu. Deşi Avram şi soţia lui sunt în
vârstă şi, în lumea naturală, împlinirea promisiunii pare imposibilă, Avram alege să creadă.

El (Avraam) nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin
credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu, deplin încredinţat că El ce făgăduieşte poate să şi
împlinească. (Romani 4:20-21)

Avraam rosteşte promisiunea lui Dumnezeu. În cele din urmă Dumnezeu îi cere lui
Avram să înceapă să mărturisească faptul că el este tatăl multor popoare (înţelesul literal al
numelui „Avraam“).
Această mărturisire este cerută chiar înainte ca soţia lui Sara să rămână însărcinată.

Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te fac tatăl multor neamuri.
(Geneza 17:5)

Avraam acţionează pe baza promisiunii lui Dumnezeu. Avraam a ajuns în punctul în


care ascultă imediat de instrucţiunile în curs ale Dumnezeului Atotputernic. Când Dumnezeu
îi cere să-şi taie împrejur familia, remarcă ce repede ascultă.

Avraam a luat pe fiul său Ismael, pe toţi cei ce se născuseră în casa lui şi pe toţi robii
cumpăraţi cu bani, adică pe toţi cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avraam,
şi le-a tăiat împrejur carnea prepuţului chiar în ziua aceea, după porunca pe care i-o dăduse
Dumnezeu. (Geneza 17:23)

Avraam aşteaptă în credinţă ca Dumnezeu să împlinească ce i-a spus şi ce ia


arătat. Iniţial Avraam încearcă prin efort propriu să dea naştere unor popoare prin roaba
soţiei sale, un plan care nu a fost acceptat divin şi care a fost respins de Dumnezeu (Geneza
16:2; 17:18-19). Apoi Avraam a aşteptat ca Dumnezeu să înfăptuiască miracolul prin soţia lui
Sara.

Domnul Şi-a adus aminte de cele ce spusese Sarei şi Domnul a împlinit faţă de Sara ce
făgăduise. Sara a rămas însărcinată şi a născut lu Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea
hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu. (Geneza 21:1-2)

Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu... (Galateni 4:4)

O inimă vindecată şi un stil de viaţă cu ungerea Duhului


Acesta este un model divin pentru o inimă şi un stil de viaţă vindecate şi cu ungerea
Duhului. Dacă cineva continuă să întrebe „Ce este în inima mea astăzi“, răspunsul pe care va
începe să-l primească va fi precum „Credinţă, nădejde, încredere, putere, ungere, pace,
dragoste, bucurie“.
Când inima ta începe să răspundă la întrebările tale prin cuvinte ca acestea, atunci ştii că
inima ta este vindecată.
Mai mult decât atât, atunci ştii că inima ta este împuternicită cu puterea şi ungerea
Dumnezeului Atotputernic.
Atunci ştii că eşti pregătit să fii folosit de Dumnezeu pentru a schimba lumea în care
trăieşti, a aduce viaţă din moarte, a aduce nădejde din părere de rău, a aduce pace din mânie, a

113
aduce Împărăţia lui Dumnezeu din ravagiul lui Satan. (1 Timotei 1:12). Atunci inima ta este
întreagă!
Fie ca tu să fii un om cu ungerea Duhului, care să schimbe lumea!

Moduri specifice de a asigura vindecare completă


Nimeni nu ar trebui să fie mulţumit cu o vindecare parţială. Fiecare dintre noi ar trebui
să caute vindecare completă şi deplină în toate domeniile vieţii noastre. Viaţa pur şi simplu
este mult mai distractivă dacă putem umbla prin ea vindecaţi. În cele ce urmează sunt câteva
moduri de a realiza această vindecare.
Invită-ţi prietenii să te ajute să-ţi vezi zonele oarbe
Să ai câţiva prieteni spirituali apropiaţi care doresc să-şi asume responsabilitatea de a
împărtăşi cu tine oricând simt că ceva din tine nu este pe deplin vindecat. Ei pot simţi asta din
cuvintele pe care le rosteşti sau din atitudinile ori acţiunile tale.
Roagă-i să te informeze oricând văd ceva ce nu arată vindecat complet. Apoi du în
rugăciune ce îţi oferă ei. Lucrează prin „Fişa de lucru Aspecte care contribuie la această
problemă“ şi vezi ce îţi arată Dumnezeu.
Pune-I lui Dumnezeu întrebări detaliate în devoţionalul tău de dimineaţă şi în
timpul tău de scris în jurnal. Dumnezeu răspunde în lumina a ceea ce cerem (Iacov 4:2b;
Matei 7:7-8). Deci cu cât este mai bună întrebarea pe care I-o adresăm lui Dumnezeu cu atât
sunt mai bune răspunsurile pe care le primim. În cele ce urmează sunt câteva întrebări
detaliate pe care I le poţi adresa lui Dumnezeu pentru a te ajuta să descoperi convingeri
nedumnezeieşti sau jurăminte interioare. Fă din ele parte a timpului tău devoţional pentru o
vreme.
Doamne, ce convingeri/aşteptări negative sau jurăminte interioare am referitoare la viaţă
în general, la viaţa mea de acum, la primii ani ai mei de viaţă, la anii mei de maturitate, la
soţul meu, copiii mei, părinţii mei, prietenii mei, pastorul meu, biserica mea, Biserica în
general, bisericile anterioare pe care le-am frecventat, starea actuală a sănătăţii mele, sănătatea
mea viitoare, munca mea, finanţele mele, timpul meu liber, sexualitatea mea, sexualitatea
soţului meu, educaţia mea din trecut, educaţia mea din prezent, educaţia mea din viitor, casa
mea, timpul meu, responsabilităţile mele, moartea mea, ungerea lui Dumnezeu peste viaţa
mea, capacitatea mea de a sluji aşa cum a făcut-o Isus, ţara mea, oraşul meu, denominaţia
mea, alte denominaţii, grupurile inovatoare, grupurile conservatoare, grupurile liberale,
adepţii New Age, alte religii?
Lasă-L pe Dumnezeu să smulgă convingerile şi aşteptările negative.
Bucuros, liber, luminos, energic. Aceste cuvinte descriu duhul multor copii. Noi
pierdem aceste caracteristici preţioase când preluăm responsabilităţi (pe care ar trebui să I le
lăsăm lui Dumnezeu) şi judecăţi şi reproşuri suplimentare (pe care ar trebui să-I cerem lui
Dumnezeu să le vindece). Deci pune-I lui Dumnezeu întrebările de mai sus în timpul tău de
scris în jurnal şi lasă-L să te vindece din interior spre exterior, astfel încât să devii din nou
copil (Matei 18:3-4)!

Aplicaţie personală
1. Continuă să pui întrebarea „Duhule Sfânt, ce este în inima mea?“ până când inima ta
răspunde cu lucruri pozitive divine, nu cu lucruri negative demonice.
2. Continuă să scrii în jurnal şi să foloseşti rugăciunile şi exerciţiile din Capitolul Cinci
până când inima ta este vindecată complet.
3. Începe să trăieşti în credinţa, nădejdea şi dragostea supranaturale ale lui Dumnezeu,
fiind un canal prin care Dumnezeu eliberează minuni în lumea Lui.

114
Aplicaţie de grup
1. Permite-le membrilor grupului să împărtăşească răspunsurile lor din activităţile
Aplicaţie personală de mai sus.
2. Roagă-te pentru un voluntar, folosind abordările din Capitolul Cinci.
3. Continuă, săptămână după săptămână, cu activităţile 1 şi 2, până când totul este
vindecat şi umplut cu puterea şi viziunea şi credinţa Dumnezeului Atotputernic.

115
9
MĂRTURII DESPRE VINDECARE
DE LA KAY COCS

Introducerea lui Mark la acest capitol


Unul dintre lucrurile pe care le înţeleg este că în viaţa reală Domnul vindecă diferit de
fiecare dată. De aceea, deşi în această carte am dat învăţătură despre un proces de vindecare,
te încurajăm iar şi iar să rămâi acordat la curgerea Duhului Sfânt şi să-L laşi pe Dumnezeu să
te călăuzească aşa cum doreşte El prin procesul de vindecare. Acest lucru nu poate fi
niciodată subliniat prea mult.
De aceea am rugat-o pe Kay să scrie un capitol care să demonstreze prin exemplu
principiul conform căruia trebuie să stăm întotdeauna acordaţi la curgere, nu doar să trecem
mecanic prin cele şapte rugăciuni în ordinea exactă. Nu ritualul este cel care vindecă, ci
puterea Duhului Sfânt.
Fiecare vindecător trebuie să fie călăuzit prin ungerea Duhului Sfânt când El eliberează
puterea lui Dumnezeu prin bulevardele credinţei, nădejdii şi dragostei (realităţi care rămân - 1
Corinteni 13:13). Să slujeşti credinţă, nădejde şi dragoste în timp ce stai acordat la curgere
este, în aprecierea mea, calea care eliberează ungerea. Fie ca fiecare dintre voi să umblaţi pe
această cale!

Mărturiile lui Kay


Mark m-a rugat să povestesc câteva dintre experienţele pe care le-am avut în consiliere,
pentru a demonstra validitatea principiilor pe care le-a aşternut în această carte. Fiecare caz şi
fiecare persoană este unic/ă, deci este foarte important să urmezi direcţia Duhului Sfânt când
pui întrebări despre viaţa lor şi slujeşti nevoilor lor. În cele mai multe cazuri voi rupe
legăturile sufleteşti generaţionale, dar nu folosi întotdeauna toate rugăcinile enumerate de
Mark ca o rutină. Ele toate au un loc în cazuri specifice la momente diferite şi reprezintă o
bază bună cu care să lucrezi.
Eu nu am vrut să fiu consilier. Când cel mai mic copil al meu, Michael, a mers la şcoală
acum patru ani, am stat în bucătărie şi I-am spus Domnului: „Iată-mă, Doamne, fă ce vrei cu
mine“. O săptămână mai târziu, lucram cu pastorul Darryl Goodsell, care petrecuse 23 de ani
consiliind oameni conform principiilor biblice şi încrezându-se în Dumnezeu pentru toate
nevoile lui materiale. El este un om evlavios şi blând care a împărtăşit altruist cu mine şi cu
alţii înţelegerea şi revelaţia şi experienţa sa. Darryl era mentorul meu de 18 luni, până când
Domnul ne-a spus la amândoi separat că era timpul ca eu să lucrez pe cont propriu.
Nu ştiam unde mă duce Domnul. În timpul unei sesiuni cu Darryl, Domnul mi-a dat un
cuvânt de cunoştinţă ca „gelozie“ sau „adulter“ care era relevant pentru persoana ce primea
consiliere. Am început să mă încred în faptul că Domnul voia să ne ocupăm de aceste aspecte
şi am descoperit că atunci când erau folosite rugăciunea şi ascultarea începeau să se petreacă
schimbări majore. Apoi Domnul m-a căluzit spre seminarul lui Peter Horrobin despre
vindecare prin eliberare şi spre Ellel Ministry, ceea ce a întărit şi a zidit pe ceea ce învăţasem
cu Darryl. Eu nu văd viziuni când consiliez, dar găsesc adesea că e de folos să am pe cineva
care să slujească alături de mine şi care face asta. Adesea ne ajută să ne concentrăm
rugăciunile asupra unor domenii specifice.

116
Sunt soţie şi mamă a trei copii şi fac ceea ce Domnul îmi cere. Nimic mai mult. Acestea
sunt câteva dintre modurile în care L-am văzut pe Domnul exprimându-Şi puterea în viaţa
mea.

*****
Într-o după amiază de mai din 1998, o doamnă în vârstă de 37 de ani a venit să mă vadă
plângându-se de dureri abdominale supărătoare. Ea fusese la câţiva medici care i-au făcut
diverse teste, i-au aplicat anumite proceduri şi au operat-o de trei ori, dar nu au ajuns de fapt
la nicio concluzie referitoare la motivul pentru care durerea era încă acolo. Ea a făcut totuşi o
altă operaţie şi încă una urma în viitorul apropiat. Cineva i-a sugerat să vină să mă vadă
înainte de a merge iar să se opereze.
După ce am ascultat o istorisire destul de detaliată a bolilor din familia ei am întrebat-o
dacă îmi poate spune când a remarcat prima dată durerea. A putut să-mi spună luna exactă şi
când am întrebat-o ce făcuse diferit de comportamentul ei normal a spus că singurul lucru pe
care l-a făcut a fost să i se citească în cărţile de Tarot. Am întrebat-o dacă poate să o ierte pe
doamna care citise, să se pocăiască pentru că a căutat în altă parte răspunsuri privitoare la
viaţa ei şi să renunţe pe viitor la orice participare la ocult. Apoi am rupt toate legăturile
sufleteşti cu mediumul. Când mă rugam şi legam duhul de vrăjitorie, ea a spus că durerea
părea să se ridice în abdomenul ei printr-o mișcare de glisare, şi că apoi a simţit că ceva se
rupe şi că durerea a trecut. L-am rugat pe Duhul Sfânt să restaureze orice daună care a fost
adusă organelor ei interne.
Când s-a întors la medic ea i-a spus că durerea trecuse în urma rugăciunii şi că Domnul
o vindecase.
A spus că el doar a zâmbit şi i-a zis să-şi facă o altă programare când durerea se va
întoarce. Slavă Domnului, asta a fost acum aproape douăzeci de luni şi nu e niciun semn de
durere. Ea a ajuns să-L cunoască pe Isus pentru prima dată în acea zi. A primit vindecare şi a
fost botezată în Duhul Sfânt şi încă Îl urmează pe Domnul şi azi.

*****
Într-o noapte de februarie din 1999 exersam cu un grup de creştini, rupând judecăţile şi
jurămintele interioare pe care le făcuserăm când eram copii, mai ales judecăţile referitoare la
părinţii, profesorii, prietenii, duşmanii noştri şi la oricine altcineva pe care ni-l indica Duhul
Sfânt. După ce ne-am pocăit de aceste judecăţi şi jurăminte şi am rupt orice legături sufleteşti
nedumnezeieşti cu aceşti oameni, ne-am rugat şi i-am iertat pe cei care ne-au rănit sau ne-au
făcut să suferim în vreun fel. Un bărbat a ieşit din grup şi mi-a spus că, atunci când îşi ierta
soacra, durerea lui de genunchi a devenit aproape de nesuporat şi că apoi a fost ca şi cum ceva
ar fi sărit şi durerea a dispărut. El avusese ani de zile dureri mari de genunchi şi nu înţelesese
că amărăciunea şi neiertarea pe care le păstra împotriva soacrei sale se manifestau în oasele
lui. Câţi dintre noi credem că este dificil să ne iertăm fraţii şi surorile sau că este dificil să nu
purtăm pică? „O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele“ (Proverbe
17:22).

*****
Într-o duminică dimineaţă, chiar înainte de biserică, o femeie s-a apropiat de mine şi m-
a întrebat dacă mă pot ruga pentru ea înainte să înceapă serviciul. Ea avea dureri la antebraţul
drept de ceva vreme şi asta începuse să o deranjeze foarte mult. Ne-am rugat în linişte timp de
câteva minute şi L-am rugat pe Duhul Sfânt să ne arate care era rădăcina durerii. După câteva
momente ea a deschis ochii şi a spus că Duhul Sfânt i-a arătat că fusese implicată într-o
şedinţă de spiritism când era copil. S-a pocăit de asta, L-a rugat pe Domnul să o ierte şi a

117
renunţat la orice implicare viitoare în vrăjitorie. Când am legat duhul de necromanţie, durerea
s-a mutat în josul antebraţului şi a ieşit prin degetele ei.
Ea a fost încântată de faptul că, încă o dată, Domnul a răspuns la rugăciunile ei şi ea a
fost vindecată.

*****
Într-o sâmbătă după-amiază, acum circa optsprezece luni, am auzit o bătaie în uşă şi
când am deschis am văzut o femeie de 34 de ani, pe nume Tracey. Tracey locuia la câteva
blocuri distanţă de casa noastră şi îl cunoscuse pe soţul meu când frecventaseră amândoi
aceeaşi biserică. Am invitat-o înăuntru la o ceaşcă de cea şi, pe când ea traversa încet, cu
ajutorul unui baston, holul nostru lung, am remarcat grimasa de durere pe care o avea la
fiecare pas pe care-l făcea. Ea mi-a spus că în 1996 căzuse la spitalul local şi se rănise şi că
încă avea dureri la genunchi. Apoi, şase luni mai târziu, a fost implicată într-un accident în
care, pe când îşi făcea loc spre partea din spate a autobuzului, şoferul a frânat brusc pentru a
preveni un accident, făcând-o să zboare prin aer. Ea a căzut în faţa autobuzului, pe trepte.
Trupul ei nu s-a recuperat din niciunul dintre accidente şi acum simţea că are nevoie de baston
să o ajute, făcând mersul mai puţin dureros.
Cu câteva luni înainte de venirea lui Tracey pe scenă, eu participasem la una dintre
conferinţele Ellel ale lui Peter Horrobin, în care am fost învăţaţi despre efectele şocului şi
traumei. Peter a arătat foarte clar cum, atunci când suntem implicaţi în accidente, trupurile
noastre fizice sunt tratate, dar sufletele noastre şi duhurile noastre sunt din păcate neglijate.
Când Tracey a ales să-i ierte pe cei responsabili pentru accidentele ei şi s-a pocăit de orice
amărăciune şi resentiment pe care le-a simţit împotriva vreunuia dintre ei, m-am rugat şi
Duhul Sfânt a slujit-o. Ea mărturiseşte că a simţit o căldură venind peste ea şi că a început să
simtă că trupul său este vindecat. Entuziasmul ei era molipsitor şi ea a ieşit în fugă din cameră
să le spună copiilor noştri de vindecarea ei.
O oră mai târziu soţul meu a venit acasă de la muncă şi ea a alergat prin hol să-l
întâmpine cu o îmbrăţişare călduroasă şi să-i împărtăşească veștile bune. Tracey nu mai avea
nevoie de baston şi durerea a dispărut complet. Isus îi vindecase trupul frânt.

*****
Recent, o altă persoană pe care am slujit-o a sunat să-mi spună: „Mulţumesc“. Ea urma
să aibă o operaţie, dar după ce a avut două sesiuni de rupere a legăturilor sufleteşti, a
judecăţilor şi a jurămintelor interioare, şi după ce a experimentat vindecarea interioară care a
decurs din asta, nu mai are nevoie de operaţie şi medicul i-a spus că pericolul trecuse. Lăudat
fie Domnul!

*****
O tânără m-a sunat dintr-un oraş de coasă întrebând dacă ar putea veni să mă vadă,
deoarece sângera de ani de zile şi, la numai 19 ani, urma să aibă o histerectomie. Urma să aibă
operaţia vineri, aşa că am reuşit să schimb câteva programări şi mi-am petrecut ziua
consiliind-o pe ea.
Ne-am ocupat de unele aspecte destul de tragice şi Duhul Sfânt ne-a călăuzit să ne
rugăm pentru anumite dureri specifice. Până la finalul după-amiezei, când a ajuns la spital
pentru verificarea în vederea anesteziei, părea fericită şi uşurată. În ziua următoarea, când
ginecologul ei a examinat-o, ea i-a spus să sângerarea s-a oprit. Operaţia a fost anulată în
ultimul moment şi s-a întors la familia ei. M-a sunat după câteva luni să-mi spună că încă era
bine şi că sângerarea nu a revenit. A fost ca o salvare de ultim moment şi Domnul a răspuns
rugăciunilor ei.

118
*****

O femeie de 28 de ani din Macksville era în vizită cu sora ei şi şi-a făcut o programare
câtă vreme a fost aici. Ea avea dificultăţi în a încerca să-şi ierte tatăl pentru că a abandonat-o
când era mică. Rezultatul a fost că ea nu i-a vorbit timp de 13 ani. Când am trecut prin ruperea
legăturilor sufleteşti generaţionale şi pocăinţa de atitudini greşite şi de judecăţi, a simţit cum o
povară uriaşă s-a ridicat de pe ea şi L-a rugat pe Duhul Sfânt să o ajute să ajungă într-un loc
unde să-l poată ierta pentru că nu a fost lângă ea. A plâns mult şi în cele din urmă a fost în
stare să-l ierte. Ea l-a sunat când a ajuns acasă şi i-a spus că l-a iertat şi că îl iubeşte foarte
mult. În acea zi a început o nouă relaţie şi ei i s-a părut mult mai uşor să-şi „onoreze tatăl“ aşa
cum vrea Domnul să facem cu toţii. Isus poate umple orice gol pe care îl avem; trebuie doar
să cerem.

*****
Această ultimă vindecare s-a produs în urmă cu doar câteva luni şi doamna, Helen
Henderson, a fost de acord cu amabilitate să-şi împărtăşească mărturia cu tine. Îi mulţumesc
pentru onestitate şi pentru deschidere. Ea a dat mult din timpul şi energia ei pentru a-şi
împărtăşi mărturia cu multe din bisericile şi şcolile din zona Newcastle şi continuă să-I dea
slavă şi glorie Dumnezeului nostru Atotputernic pentru vindecarea ei minunată. Nu am mai
văzut până acum o asemenea credinţă! Iată povestea lui Helen spusă chiar de ea.
Povestea începe la 6:00 dimineaţa, pe 9 septembrie 1999. I-am spus soţului meu John că
mă simt rău – ameţită. La 8:00, la şcoală (sunt profesoară) i-am spus unei prietene că dacă nu
mă voi simţi curând mai bine voi pleca acasă, apoi am leşinat pe podeaua rece.
M-am trezit foarte confuză şi cu slăbiciune în partea stângă. Am fost dusă la spital, unde
am fost diagnosticată ca având un atac (accident cerebral vascular, în terminologie medicală).
Am fost transferată la spitalul Warners Bay Private la un specialist. Eram complet
paralizată pe partea dreaptă şi aveam dificultăţi în a recunoaşte prieteni şi cunoştinţe.
Diagnostic final – Creierul meu tocmai se închisese şi nu funcţiona normal. De ce?
Medicii nu mi-au putut spune.
Săptămânile care au urmat după internarea în spital au fost cele mai negre din viaţa mea.
Oamenii veneau să mă viziteze şi comentau despre cât de calmă şi de senină păream. De fapt,
am petrecut cele mai multe dintre orele în care eram trează concentrându-mă asupra păcatului
meu. Satan avea o oportunitate să mă convingă că nu meritam dragostea lui Dumnezeu. Nu
aveam abilitatea să văd posibilitatea de a fi vreodată restaurată ca să fiu sănătoasă fizic sau
spiritual. Pângeam cu regularitate până adormeam şi aveam coşmaruri groaznice când
dormeam. Din punct de vedere fizic făceam paşi mici. Am început să mă dau jos din pat
pentru perioade scurte de timp care creşteau treptat. Făcem zilnic fizioterapie şi am început
să-mi folosesc braţele ca să fac lucruri mici, dar încă nu-mi puteam folosi picioarele.
Piciorul meu era slab şi trebuia să port o proteză pentru a-l ţine la locul lui.
Adevărata poveste însă a început cu câteva luni mai devreme. Tatăl meu drag a murit pe
10 iunie 1999. Moartea lui mi-a adus o tristeţe profundă soră cu disperarea. Nu puteam să
înţeleg pierderea tatălui meu şi să mă împac cu ea. Colac peste pupăză, am avut o operaţie la o
săptămână după înmormântarea tatei. Când am revenit pentru control chirurgul meu, care era
creştin, a spus că din punct de vedere fizic eram bine. Apoi m-a întrebat cum sunt de fapt. I-
am explicat că simt că am cu adevărat probleme, pentru că tot ce-mi doream erau o cameră
izolată și un pat. El m-a întrebat ce vreau să fac. „Să o văd pe soţia ta Kay”, i-am răspuns.
A fost o luptă întreaga zi, dar în cele din urmă am sunat-o şi am aranjat o vizită, neştiind
de fapt la ce să mă aştept, dar fiind deschisă la ceea ce Dumnezeu urma să facă în viaţa mea.
Dumnezeu, în harul Lui, m-a binecuvântat în acea zi. Poverile de o viaţă au fost ridicate de pe
mine. Eram epuizată complet, dar entuziasmată de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine.
119
Cred că m-am aşteptat ca viaţa să fie mai uşoară. Nu a fost! Dar eram mai capabilă să mă
descurc cu lucrurile care veneau peste mine. Cred că am fost atacată nu doar în lumea fizică,
ci şi în lumea spirituală. Satan avea un prilej în viaţa mea. Cred că pe 20 septembrie el a
crezut că a câştigat, dar Dumnezeu avea alte planuri.
În timpul spitalizării mele, prietenii au venit să mă vadă – atâta dragoste, atâta bunătate.
Oameni complet străini mi-au trimis flori şi întrebau de starea mea, dar asta nu avea niciun
efect real asupra mea. Am devenit tot mai întunecată. Am o prietenă foarte apropiată,
Margaret. Am fost prietene toată viaţa noastră. Ea recunoştea şi ştia prin ce treceam pentru că
soţul ei Neil trecuse printr-o experienţă similară.
A fost singura persoană căreia i-am îngăduit să vadă ce se întâmpla cu adevărat cu mine.
Mi-am vărsat frustrarea, mânia şi resentimentul asupra ei şi ea a stat pur şi simplu şi m-a lăsat
să fac asta şi mi-a slujit dragostea lui Dumnezeu cu multă dragoste. Nu că nu apreciam
dragostea şi grija care mi se arătau. Dar pur şi simplu nu-i puteam lăsa pe ceilalţi să-mi vadă
adevăratele emoţii... TEAMĂ şi sentimentul că sunt complet nevrednică de dragostea lui
Dumnezeu. În acest punct am fost spitalizată pentru mai mult de nouă săptămâni şi lucrurile
nu arătau prea bine pentru mine.
Medicul meu specialist este un bărbat foarte deştept şi foarte ager la minte.
El nu e creştin, dar Dumnezeu nu a fost limitat de asta.
El i-a cerut chirurgului meu să aranjeze ca soţia lui, Kay, să vină să mă vadă, deoarece
nu mă făceam mai bine. De ce nu? Din cauza felului în care mă percepeam pe mine în acea
perioadă.
Când Kay m-a sunat să stabilim o întâlnire ştiam că Dumnezeu era în controlul situaţiei.
Ştiam şi credeam că Dumnezeu mă va vindeca. Nu doar de vindecare fizică aveam, evident,
nevoie, ci, şi mai important, de rezolvarea problemelor mentale, emoţionale şi spirituale care
mă copleşeau. Crezând că voi fi vindecată, am început să le spun tuturor celor cu care veneam
în contact: asistente, medici, prieteni şi familie, de fapt, tuturor, cu diferite grade de credinţă
exprimate de toţi. Le-am cerut familiei mele şi grupului meu să se roage.
Kay a ajuns în acelaşi timp cu Jenny Parkinson, mijlocitorul ei, şi părea că trecem
aproape imediat la treabă.
Au fost diverse aspecte de care a trebuit să ne ocupăm, referitoare la păcatul din viaţa
mea şi păcatul generaţiilor anterioare ale familiei mele. Rugăciunea pe care mi s-a cerut să o
rostesc a fost foarte dificilă, deoarece trebuia să spun cu voce tare acele lucruri pe care nu
voiam de fapt să le ştie alţii. Din fericire, Domnul m-a împuternicit să fac asta.
Când Kay a început să se roage pentru vindecarea mea fizică, ea nu s-a rugat general, ci
foarte specific, pentru fiecare parte a trupului meu care avea nevoie de vindecare. Ea a început
prin a se ruga pentru creierul meu – fiecare parte individuală: neuroni, vase de sânge, nervi,
materie cenuşie, materie albă etc. Acest proces a fost urmat de membrele mele.
Când Kay a terminat să se roage pentru braţul meu mi-a spus să-l ridic – şi am făcut-o,
chiar deasupra capului! Înainte puteam să-l ridic numai cu mare concentrare, şi nu deasupra
capului. Kay a continuat în josul trupului meu, rugându-se la final pentru picior. Ea a luat
atela de pe piciorul meu şi mi-a spus să ridic piciorul pe genunchiul ei.
Am făcut asta automat! Eram complet uluită! Înainte nu puteam face asta, şi totuşi acum
puteam. Apoi mi-a spus să merg prin cameră. Am făcut şi asta! Apoi ea a trântit uşa şi a fugit
pe culoar. Eram copleşită de fericire şi recunoştinţă faţă de Dumnezeu care face asta pentru
mine.
Veştile s-au răspândit repede în spital şi asistentele veneau de peste tot să fie martore la
ceva ce era „incredibil“ în termeni umani. O asistentă era atât de confuză de ceea ce a văzut,
încât mi-a luat braţul şi m-a condus cu grijă în salonul meu.
L-am sunat pe soţul meu să-i spun ce s-a întâmplat şi el s-a gândit că eram complet
dementă. Nu putea înţelege ce-i spuneam. În cele din urmă, Kay a luat telefonul să-l convingă
120
că spuneam adevărul. El a ajuns la spital în timp record. Bucuria de pe faţa lui când m-a văzut
este ceva ce nu voi uita niciodată.
Cele mai multe reacţii la vindecarea mea au fost pozitive, cu excepţia unei asistente. Ea
era foarte negativistă şi ostilă. Această reacţie a avut un efect interesant asupra mea. M-a făcut
foarte temătoare, atât de mult încât nu am vrut să-mi părăsesc salonul. Am sunat-o pe prietena
mea Margaret, care a recunoscut ce se întâmpla. Satan încerca să mă jefuiască de victorie şi
de binecuvântarea pe care Domnul mi-o dăduse. Când m-am rugat, problema a dispărut. Când
am ieşit din salon asistenta respectivă tocmai ieşise din camera asistentelor.
A trebuit să aştept douăzeci şi patru de ori să-l văd pe medicul meu şi să fiu externată.
Când a vorbit cu mine, el a spus că aceasta a fost una dintre cele trei vindecări miraculoase pe
care le-a văzut ca medic şi că nu putea să şi-o explice pe niciuna dintre ele. De asemenea, nu
voia să revin la consultaţii – eram vindecată.
Marţi, 19 noiembrie, Dumnezeu m-a vindecat. Pentru mine cel mai important lucru
dintre toate este acela că am recunoscut că nimic din ce am făcut sau aş putea face nu va
schimba situaţia mea.
În harul Lui, Dumnezeu m-a întregit. El mi-a redat viaţa. Nu ştiu de ce a ales să facă
asta pentru mine.
Categoric nu o merit. Tot ce ştiu este că slava Îi aparţine Domnului. Numai El e vrednic
de lauda noastră şi vreau să le spun şi altora despre măreţia şi dragostea Lui.

***************
În scrisoarea trimisă ulterior celorlalţi medici implicaţi în tratarea lui Helen, specialistul
ei a descris recuperarea ei ca pe... vindecare prin credinţă. Helen a avut credinţă şi a vrut să fie
vindecată. Domnul a fost glorificat şi mulţi au văzut puterea Lui în acea noapte şi au primit
vestea bună a lui Isus când Jenny şi cu mine am putut vorbi cu pacienţii şi personalul din
spital care umpleau coridoarele după agitaţia stârnită.
În timpul celor trei ani şi jumătate ai mei în care am făcut lucrarea Domnului, am avut
privilegiul de a vedea numeroase vindecări miraculoase – vindecări fizice, vindecări
emoţionale şi vindecări spirituale – şi nu obosesc niciodată să văd puterea minunată a Duhului
Sfânt la lucru. Nu obosesc niciodată să văd feţele radiind când Duhul Sfânt transformă
întristarea oamenilor preţioşi ai lui Dumnezeu în dans. În unele dimineţi încă mă trezesc la
4:00 şi mă întreb „Chiar s-a întîmplat asta?“ şi spun „Îţi mulţumesc, Isuse, că suntem eliberaţi
prin preţiosul Tău sânge care s-a vărsat. Noi avem viaţa de înviere! Tu eşti real! Noi chiar
avem autoritate pe acest pământ când Te lăsăm să ne foloseşti.“

121
APENDICE A

PATRU CHEI PENTRU A AUZI


VOCEA LUI DUMNEZEU

Perioada în care trăim este atât de legată de materialism şi de gândirea cognitivă,


analitică, încât aproape ne batem joc când auzim pe cineva spunând că poate auzi vocea lui
Dumnezeu. Dar noi nu luăm asta în zeflemea, din mai multe motive. În primul rând, în
întreaga Biblie bărbaţii şi femeile au auzit vocea lui Dumnezeu.
De asemenea, există câţiva bărbați şi câteva femei ai lui Dumnezeu extrem de eficienţi
şi cu reputaţie care trăiesc în zilele noastre şi care demonstrează că aud vocea lui Dumnezeu.
În cele din urmă, în noi toţi există o foame profundă după comuniunea cu Dumnezeu şi după
auzirea Lui vorbind în inimile noastre.
Ca un creştin născut din nou şi care crede Biblia, m-am luptat ani de zile fără succes să
aud vocea lui Dumnezeu. M-am rugat, am postit, am studiat Biblia şi am ascultat vocea din
interior, totul fără niciun folos. Nu era nicio voce interioară pe care să o pot auzi! Apoi
Dumnezeu m-a pus deoparte pentru un an de studiu, citire şi experimentare în domeniul
învăţării auzirii vocii lui Dumnezeu. În acel timp, Dumnezeu m-a învăţat patru chei care
deschid uşa rugăciunii în ambele sensuri. Am descoperit că ele nu numai că funcţionează
pentru mine, dar au funcţionat pentru multe mii de credincioşi care au fost învăţaţi să le
folosească, aducând intimitate extraordinară experienţei lor creştine şi transformând profund
modul lor de viaţă. Asta ţi se va întâmpla şi ţie pe măsură ce-L cauţi pe Dumnezeu, folosind
următoarele patru chei. Ele se găsesc toate în Habacuc 2:1-2. Te încurajez să citeşti acest
pasaj înainte de a continua.

Cheia #1 - Vocea lui Dumnezeu în inimile noastre sună ca o curgere de gânduri


spontane. Deci, când mă acordez la Dumnezeu, mă acordez la spontaneitate.
Biblia spune că „Domnul mi-a răspuns şi mi-a zis...“ (Habacuc 2:2). Habacuc cunoştea
sunetul vocii lui Dumnezeu.
Ilie o descrie ca pe un susur blând şi subţire. Eu întotdeauna am ascultat să aud o voce
interioară auzibilă, şi sigur că Dumnezeu poate vorbi şi vorbeşte uneori aşa. Dar am
descoperit că pentru cei mai mulţi dintre noi, de cele mai multe ori, vocea interioară a lui
Dumnezeu vine spre noi ca gânduri, viziuni, emoţii sau impresii spontane.
De exemplu, nu a avut fiecare dintre noi experienţa de a conduce pe şosea şi de a-i veni
gândul să se roage pentru o anumită persoană? De obicei recunoaştem asta ca fiind vocea lui
Dumnezeu chemându-ne să ne rugăm pentru acel om. Întrebarea mea pentru tine este „Cum a
sunat vocea lui Dumnezeu când conduceai maşina? Era o voce interioară, auzibilă, sau era un
gând spontan care ţi-a venit în minte?“ Cei mai mulţi dintre voi ar spune că vocea lui
Dumnezeu a venit la voi ca un gând spontan.
Deci m-am gândit „Poate când ascult vocea lui Dumnezeu ar trebui să ascult o curgere
de gânduri spontane. Poate comunicarea la nivelul duhului se primeşte sub formă de gânduri,
impresii, emoţii şi viziuni spontane.“
Prin experimentare şi feedback de la mii de alţi oameni, acum sunt convins că aşa este.
Biblia confirmă asta în multe moduri. Definiţia paga, cuvântul ebraic pentru mijlocire,
este „o întâlnire întâmplătoare sau o intersectare accidentală“. Când Dumnezeu pune oameni
122
pe inima noastră pentru mijlocire, El o face prin paga, un gând întâlnit întâmplător, care se
intersectează accidental cu procesele noastre de gândire. Deci, când mă acordez la Dumnezeu,
mă acordez la gânduri întâlnite întâmplător sau gânduri spontane. Când stau liniştit înaintea
lui Dumnezeu în rugăciune, am descoperit că gândurile spontane care curg şi care îmi vin sunt
aproape sigur de la Dumnezeu.

Cheia # 2 - Trebuie să învăţ să-mi liniştesc propriile gânduri şi emoţii, astfel încât să
pot simţi curgerea de gânduri şi emoţii de la Dumnezeu în mine. Habacuc a spus: „Voi sta în
locul meu de strajă şi voi sta pe turn ca să veghez“ (Habacuc 2:1).
Habacuc ştia că pentru a auzi gândurile blânde, interioare, spontane ale lui Dumnezeu
trebuia în primul rând să meargă într-un loc liniştit şi să-şi liniştească propriile gânduri şi
emoţii. Psalmul 46:10 ne încurajează să ne oprim şi să ştim că El este Dumnezeu. Este o
cunoaştere interioară profundă (curgere spontană) în duhul nostru pe care fiecare dintre noi o
poate experimenta când ne liniştim trupul şi mintea.
Eu am descoperit patru moduri simple de a mă linişti astfel încât să pot prinde mai uşor
curgerea spontană de la Dumnezeu. Să-L iubesc pe Dumnezeu printr-un cântec melodios de
închinare este cel mai eficient mijloc pentru mine (vezi 2 Împăraţi 3:15). Astfel mă liniştesc
(gânduri, voinţă şi emoţii) şi sunt pregătit înaintea lui Dumnezeu să se realizeze curgerea
divină. Deci, după ce mă închin în linişte şi apoi devin liniştit, mă deschid faţă de acea
curgere spontană.
Dacă îmi vin gânduri despre lucruri pe care am uitat să le fac, le notez şi apoi le alung.
Dacă îmi vin în minte gânduri de vinovăţie şi nevrednicie, mă pocăiesc complet, primesc
curăţarea sângelui Mielului şi îmbrac haina Lui de neprihănire, văzându-mă fără pată în
prezenţa lui Dumnezeu.
Când îmi aţintesc privirea asupra lui Isus (Evrei 12:2), devenind liniştit în prezenţa Lui
şi împărtăşind cu El ce este în inima mea, remarc că acel dialog în ambele sensuri începe să
curgă. Gânduri spontane curg de la tronul lui Dumnezeu către mine şi mă trezesc că într-
adevăr conversez cu Regele regilor.
Este foarte important să te linişteşti şi să te concentrezi corect dacă vrei să primeşti
cuvântul pur al lui Dumnezeu. Dacă nu eşti liniştit, vei primi pur şi simplu propriile tale
gânduri. Dacă nu te concentrezi cum trebuie asupra lui Isus, vei primi o curgere impură,
deoarece curgerea intuitivă iese din lucrul asupra căruia îţi fixezi privirea. Deci, dacă îţi fixezi
privirea asupra lui Isus, curgerea intuitivă vine de la Isus. Dacă îţi fixezi privirea asupra
vreunei dorinţe a inimii tale, curgerea intuitivă iese din acea dorinţă a inimii tale.
Pentru a avea o curgere pură trebuie întâi de toate să te linişteşti şi în al doilea rând
trebuie să îţi aţinteşti cu atenţie ochii asupra lui Isus. Voi spune din nou, acest lucru se
realizează destul de uşor închinându-te în linişte Regelui şi primind apoi ce vine din liniştea
care urmează.

Cheia #3 - Când mă rog, îmi aţintesc ochii inimii asupra lui Isus, văzând în duhul visele
şi viziunile Dumnezeului Atotputernic.
Am făcut deja aluzie la acest principiu în paragrafele anterioare; dar trebuie să-l
dezvoltăm încă puţin.
Habacuc a spus „Să veghez şi să văd“ şi Dumnezeu a spus „Scrie prorocia“ (Habacuc
2:1-2). Este foarte interesant că Habacuc chiar urma să înceapă să se uite după viziune în timp
ce se ruga. El urma să-şi deschidă ochii inimii şi să se uite în lumea spirituală pentru a vedea
ce voia Dumnezeu să-i arate. Aceasta este o idee interesantă.
Niciodată nu m-am gândit să-mi deschid ochii inimii şi să mă uit după viziune. Dar, cu
cât mă gândesc mai mult la asta, cu atât mai mult înţeleg că este exact ce intenţionează
Dumnezeu să fac.
123
El mi-a dat ochii inimii. Ei trebuie folosiţi pentru a vedea în lumea spirituală viziunea şi
mişcarea Dumnezeului Atotputernic.
Cred că există o lume spirituală activă care funcţionează pretutindeni în jurul meu.
Această lume este plină de îngeri, demoni, Duhul Sfânt, Dumnezeul omniprezent şi Fiul Lui
omniprezent, Isus. Nu există niciun motiv să nu văd asta, altul decât cultura mea raţională,
care îmi spune să nici nu cred măcar că este acolo şi care nu-mi oferă instrucţiuni despre cum
să devin deschis să văd lumea spirituală.
Cea mai evidentă condiţie pentru a vedea este că trebuie să ne uităm. Daniel vedea o
viziune în mintea lui şi a spus „Am văzut... mă uitam... m-am uitat“ (Daniel 7:1, 9, 13).
Acum, când mă rog, mă uit după Isus care este prezent cu mine şi Îl privesc când îmi
vorbeşte, făcând şi spunând lucrurile care sunt pe inima Lui. Mulţi creştini vor descoperi că
dacă se uită doar Îl vor vedea. Isus este Emanuel, Dumnezeu cu noi. Este atât de simplu. Vei
vedea o viziune interioară spontană în acelaşi mod în care primeşti gânduri interioare
spontane. Îl poţi vedea pe Hristos prezent cu tine într-un cadru confortabil pentru că El este
prezent cu tine într-un cadru confortabil. De fapt, probabil vei descoperi că viziunea interioară
vine atât de uşor încât vei avea tendinţa să o respingi, gândindu-te că e doar de la tine.
(Îndoiala este cea mai eficientă armă a lui Satan împotriva Bisericii.) Dar dacă vei persevera
în a nota aceste viziuni îndoiala ta va fi biruită în curând de credinţă când vei recunoaşte că
acele lucruri nu se pot naşte decât în Dumnezeul Atotputernic.
Dumnezeu S-a revelat încontinuu poporului legământului Lui folosind vise şi viziuni. A
făcut asta din Geneza până în Apocalipsa şi a spus că, din moment ce Duhul Sfânt a fost
turnat în Fapte 2, noi ar trebui să ne aşteptăm să primim o curgere continuă de vise şi viziuni
(Fapte 2:1-4). Isus, exemplul nostru perfect, a demonstrat această abilitate de a trăi pe baza
unui contact permanent cu Dumnezeul Atotputernic. El a spus că nu a făcut nimic din proprie
iniţiativă, ci numai ce L-a văzut pe Tatăl că face şi ce L-a auzit pe Tată că spune (Ioan
5:19-20, 30). Ce mod incredibil de a trăi!
Chiar este posibil ca noi să trăim pe baza iniţiativei divine, aşa cum a făcut Isus? Un
scop important al morţii şi învierii lui Isus a fost ca perdeaua să fie sfâşiată de sus până jos,
dându-ne acces în imediata prezenţă a lui Dumnezeu, şi ni se porunceşte să ne apropiem
(Evrei l0:19-22). Aşadar, chiar dacă ce descriu eu i se pare puţin neobişnuit cuiva care trăieşte
în cultura raţională a secolului al douăzecilea, este demonstrat şi descris ca fiind o parte
importantă a învăţăturii şi experienţei biblice.
Este timpul să restaurăm în Biserică tot ce îi aparţine Bisericii.
Din cauza naturii lor profund raţionale şi trăirii într-o cultură extrem de raţională, unii
vor avea nevoie de mai mult asistenţă şi înţelegere a acestor adevăruri înainte să poată umbla
în ele. Ei vor găsi acest sprijin în cartea Comuniune cu Dumnezeu, de acelaşi autor.

Cheia #4 - Scrisul în jurnal, notarea rugăciunilor noastre şi a răspunsurilor lui


Dumnezeu aduce o libertate complet nouă în auzirea vocii lui Dumnezeu.
Dumnezeu i-a spus lui Habacuc să scrie viziunea şi să o sape pe table (Habacuc 2:2).
Nu-mi trecuse niciodată prin minte să notez rugăcinuile mele şi răspunsurile lui Dumnezeu,
aşa cum a făcut Habacuc la porunca lui Dumnezeu. Dacă începi să cauţi în Scriptură această
idee, vei găsi sute de capitole care o dovedesc (Psalmi, mulţi dintre profeţi, Apocalipsa). De
ce atunci nu m-am gândit niciodată la asta?
Am numit acest proces „scriere în jurnal“ şi am început să-l experimentez. Am
descoperit că este un ajutor fabulos pentru a discerne cu claritate curgerea interioră spontană a
lui Dumnezeu pentru că, atunci când scriam, puteam să scriu în credinţă pentru perioade
mari de timp, crezând pur şi simplu că era Dumnezeu. Nu trebuia să testez ce primeam când
primeam (ceea ce blochează receptorii cuiva), pentru că ştiam că atunci când curgerea era gata

124
puteam să mă întorc şi să o testez şi să o examinez cu grijă, asigurându-mă că se aliniază cu
Scriptura.
Vei fi uimit când vei încerca să scrii în jurnal. Îndoiala te poate împiedica la început, dar
arunc-o, amintindu-ţi ţie însuţi că este un concept biblic şi că Dumnezeu este prezent,
vorbindu-le copiilor Lui. Nu te lua prea în serios. Când faci asta, devii tensionat şi stai în
calea mişcării Duhului Sfânt. Aici încetăm lucrările noastre şi intrăm în odihna Lui, ca
Dumnezeu să fie liber să curgă (Evrei 4:10). Aşadar, arborează un zâmbet, aşează-te
confortabil, ia pix şi hârtie şi îndreptă-ţi atenţia asupra lui Dumnezeu în laudă şi închinare,
căutând faţa Lui. Când notezi întrebarea ta pentru Dumnezeu şi te linişteşti, aţintindu-ţi
privirile asupra lui Isus, care este prezent cu tine, vei avea deodată un gând foarte bun ca
răspuns la întrebarea ta. Nu te îndoi de el, pur şi simplu scrie-l. Mai târziu, când îţi citeşti
jurnalul, şi tu vei fi uimit să descoperi că într-adevăr dialoghezi cu Dumnezeu.
Câteva note de final. Nimeni nu ar trebui să încerce asta fără a fi citit întâi cel puţin
Noul Testament (de preferat întreaga Biblie) sau nu ar trebui să încerce asta dacă nu este
supus unei autorităţi spirituale solide. Toate mişcările majore de direcţie care vin prin jurnal ar
trebui supuse cuiva înainte de a acţiona pe baza lor.

125
APENDICE B

MĂRTURISIRE, POCĂINŢĂ,
IERTARE, CURĂŢARE

Rezumat - Noi trebuie să:


• Ne mărturisim păcatele (să recunoaştem înaintea lui Dumnezeu păcatele noastre
specifice);
• Să ne pocăim (să ne întoarcem de la păcatul nostru);
• Să iertăm (pe alţii, pe noi înşine şi pe „Dumnezeu“);
• Să fim iertaţi (să primim iertarea şi vindecarea lui Dumnezeu);
• Să sărbătorim (să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru curăţarea şi vindecarea Lui).

Pocăinţa şi iertarea sunt în centrul vindecării cuiva.


Cuvântul „pocăinţă“ în formele lui diferite se găseşte de 112 ori în Biblie, deci este
important să înţelegem acest cuvânt.
În Noul Testament există două cuvinte de bază traduse prin „a se pocăi“: metamelomai
şi metanoes. Înţelesurile lor combinate ne dau următoarea definiţie a pocăinţei:

Pocăinţa este informarea şi schimbarea minţii; mişcarea şi direcţionarea emoţiilor pentru


a stimula schimbarea cerută; şi acţiunea unei voinţe predate de a întoarce omul de la un lucru
şi spre altceva.
Pocăinţa este una dintre doctrinele fundamentale (Evrei 6:1-2).

De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci


Împărăţia cerurilor este aproape“. (Matei 4:17)

Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor


oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. (Fapte 17:30)

Când ne pocăim şi ne întoarcem la Dumnezeu, asta aduce bucurie în ceruri. (Luca 15:1-
10)

Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur
păcătos care se pocăieşte. (Luca 15:10)

Păcatul dovedeşte un cap de pod demonic


Pocăinţa însoţeşte vindecarea în vieţile noastre prin îndepărtarea oricărui cap de pod sau
prilej sau drept pe care Satan sau un duh îl pot avea în vieţile noastre. Efeseni 4:27 ne spune
să nu dăm demonului un loc sau o oportunitate sau un cap de pod prin păcat. Versetele care
înconjoară această poruncă enumeră tipurile de păcate care îi pot da lui Satan un cap de pod
(de exemplu, neadevărul, mânia, furtul, rostirea de cuvinte rele, amărăciunea, furia, gălăgia,
bârfa, răutatea). Vezi şi 2 Corinteni 2:10-11.

126
Pocăinţa înlătură capetele de pod demonice, dezarmând duhurile
Coloseni 2:13-15 descrie dezarmarea domniilor şi stăpânirilor (forţe demonice) prin
moartea lui Hristos şi prin sângele vărsat pe Cruce. Noi primim efectele morţii lui Hristos în
vieţile noastre prin pocăinţă personală de păcatele noastre şi prin faptul că suntem curăţaţi
prin aplicarea sângelui lui Hristos.

A dezbrăcat domnniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a


ieşit biruitor asupra lor prin cruce. (Coloseni 2:15)

Să umblăm în rolul nostru de „preoţi împărăteşti“


Rolul profetului este de a mărturisi păcatele poporului înaintea lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a făcut „preoţi împărăteşti“ (1 Petru 2:9) şi ca preoţi putem şi trebuie să
mărturisim păcatele altora înaintea lui Dumnezeu, astfel încât judecata să poată sta în popor
(Levitic 16:21).

Moise şi Daniel s-au identificat cu ceilalţi şi au mărturisit păcatele acestora

Îndată Moise s-a plecat până la pământ şi s-a închinat. El a zis: „Doamne, dacă am
căpătat trecere înaintea Ta, Te rog să mergi în mijlocul nostru, Doamne; poporul acesta este
în adevăr un popor încăpăţânat, dar iartă-ne fărădelegile şi păcatele noastre şi ia-ne în
stăpânirea Ta!“ (Exod 34:8-9)

Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului
meu Israel şi îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu pentru muntele cel
sfânt al Dumnezeului meu, pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în
zbor, iute, omul Gavril, pe care-l văzusem mai înainte într-o vedenie, şi m-a atins în clipa
când se aducea jertfa de seară. El m-a învăţat, a stat de vorbă cu mine şi mi-a zis: „Daniele,
am venit acum să-ţi luminez mintea. (Daniel 9:20-22)

Vezi şi: Ezra 9:5-15; Neemia 1:6, 9:1-2; Psalm 106:6; Ieremia 3:25, 14:7, 20; Daniel
9:1-23; 10:2-3, 12-13. Remarcă pronumele la plural în greacă din 1 Ioan 1:9 and Iacov 5:16.

Meditaţie asupra „mărturisirii“ (găsit de 28 de ori în versiunea KJV a


Bibliei)

Trebuie să mărturiseşti modurile în care ai păcătuit


Când cineva deci se va face vinovat de unul din aceste lucruri, trebuie să-şi
mărturisească păcatul. (Levitic 5:5)

Preoţii pot sluji ca intermediari şi pot mărturisi păcatele altora


Aaron să-şi pună amândouă mâinile pe capul ţapului celui viu şi să mărturisească peste
el toate fărădelegile copiilor lui Israel şi toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei; să
le pună pe capul ţapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea
însărcinarea aceasta. (Levitic 16:21)

Este corect să mărturisim păcatele părinţilor

Îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi fărădelegile părinţilor lor, călcările de lege pe care
le-au săvârşit faţă de Mine şi împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit. (Levitic 26:40)
127
Confesiunea aduce restituire

Să-şi mărturisească păcatul şi să dea înapoi în întregime preţul lucrului câştigat prin
mijloace necinstite, adăugând a cincea parte; să-l dea aceluia faţă de care s-a făcut vinovat.
(Numeri 5:7)

Păcatul nemărturisit aduce înfrângere în viaţa cuiva

Când poporul Tău Israel va fi bătut de vrăjmaş pentru că a păcătuit împotriva Ta, dacă
se vor întoarce la Tine şi vor da slavă Numelui Tău, dacă-Ţi vor face rugăciuni şi cereri în
casa aceasta... (1 Împăraţi 8:33; vezi şi 2 Cronici 6:24-25)

Păcatul nemărturisit poate aduce secetă în viaţa cuiva

Când se va închide cerul şi nu va fi ploaie, din pricina păcatelor făcute de ei împotriva


Ta, dacă se vor ruga în locul acesta şi vor da slavă Numelui Tău şi dacă se vor abate de la
păcatele lor pentru că-i vei pedepsi... (1 Împăraţi 8:35; vezi şi 2 Cronici 6:26-31)

Mărturisirea înaintea Domnului aduce iertare de la Dumnezeu

Ţi-am mărturisit păcatul meu şi nu mi-am ascuns fărădelegea. Am zis: „Îmi voi
mărturisi Domnului fărădelegile. (Oprire) Şi Tu ai iertat vina păcatului meu. (Psalm 32:5)

Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi vindecaţi.
Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. (Iacov 5:16)

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne


curăţească de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Meditaţie asupra „pocăinţei“ şi diversele ei forme (de 112 ori în Biblia KJV)

Dumnezeu Se pocăieşte

Dacă neamul acesta despre care am vorbit astfel se întoarce de la răutatea lui, atunci şi
Mie Îmi pare rău de răul pe care Îmi pusesem în gând să i-l fac. (Ieremia 18:8)

Dacă neamul acesta face ce este rău înaintea Mea şi n-ascultă glasul Meu, atunci Îmi
pare rău şi de binele pe care aveam de gând să i-l fac. (Ieremia 18:10)

Şi Domnul S-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său. (Exod
32:14)

Samuel nu s-a mai dus să vadă pe Saul până în ziua morţii sale. Dar Samuel plângea pe
Saul, pentru că Domnul Se căise că pusese pe Saul împărat peste Israel. (1 Samuel 15:35)

Şi-a adus aminte de legământul Său şi a avut milă de ei după bunătatea Lui cea mare.
(Psalm 106:45)

128
Omului i se porunceşte să se pocăiască pentru a fi mântuit:

De aceea vă voi judeca, pe fiecare după căile Lui, casă a lui Israel, zice Domnul.
Întoarceţi-vă şi abateţi-vă de la toate fărădelegile voastre, pentru ca să nu vă ducă
nelegiuirea la pieire! (Ezechiel 18:30)

El zice: Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape. (Matei 3:2)

Isus, când a auzit acest lucru, le-a zis: „Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei
bolnavi. Eu am venit să chem la pocăinţă nu pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi. (Marcu
2:17)

Ucenicii au plecat şi au propovăduit pocăinţa. (Marcu 6:12)

Eu vă spun: nu, ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel. (Luca 13:3)

„Pocăiţi-vă“, le-a zis Petru, „şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos,
spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh. (Fapte 2:38)

Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să


vină de la Domnul vremurile de înviorare. (Fapte 3:19)

Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă şi porunceşte acum tuturor


oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. (Fapte 17:30)

În adevăr, când înstristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce
la mântuire şi de care cineva nu se căieşte niciodată, pe când întristarea lumii aduce
moartea. (2 Corinteni 7:10)

Omul aduce rod bogat când continuă să se pocăiască

Faceţi dar roade vrednice de pocăinţa voastră (Matei 3:8)

Pocăinţa unui păcătos aduce o mare bucurie în cer

Tot aşa, vă spun că este bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur
păcătos care se pocăieşte. (Luca 15:10)

Pocăinţa trebuie să fie continuă

Şi chiar dacă păcătuieşte împotriva ta de şapte ori pe zi şi de şapte ori pe zi se întoarce


la tine şi zice: „Îmi pare rău!“, să-l ierţi. (Luca 17:4)

Dumnezeu ne pedepseşte pentru ca noi să ne pocăim

Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar şi pocăieşte-
te! (Apocalipsa 3:19)

129
Meditaţie asupra „iertării“ (apare de 56 de ori în Biblia KJV)

Roagă-te ca Dumnezeu să-ţi ierte păcatele

Ascultă-i din ceruri, iartă păcatul robilor Tăi şi al poporului Tău Israel, învaţă-i calea
cea bună pe care trebuie să umble şi să trimiţi ploaie pe pământul pe care l-ai dat de
moştenire poporului Tău! (1 Împăraţi 8:36)

Fiecare om primeşte de la Dumnezeu pe măsura căilor inimii lui

Ascultă-i din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi iartă-i; lucrează şi răsplăteşte fiecăruia
după căile lui, Tu, care cunoşti inima fiecăruia, căci numai Tu cunoşti inima tuturor copiilor
oamenilor (1 Împăraţi 8:39)

Ascultă-l din ceruri, din locul locuinţei Tale, şi iartă-l; răsplăteşte fiecăruia după căile
lui, Tu, care cunoşti inima fiecăruia, căci numai Tu cunoşti inima copiilor oamenilor. (2
Cronici 6:30)

Dumnezeu ne va ierta şi ne va vindeca dacă ne mărturisim păcatele şi ne pocăim

Dacă poporul Meu, peste care este chemat Numele Meu, se va smeri, se va ruga şi va
căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi vor ierta păcatul
şi-i voi tămădui ţara (2 Cronici 7:14)

Căci Tu eşti bun, Doamne, gata să ierţi şi plin de îndurare cu toţi cei ce Te cheamă.
(Psalm 86:5)

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios ca să ne ierte păcatele şi să ne


curăţească de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9)

Iertarea trebuie să fie continuă

Apoi Petru s-a apropiat de El şi i-a zis: „Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu
când va păcătui împotriva mea? Până la şapte ori?“ Isus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până la şapte
ori, ci până la şaptezezi de ori câte şapte.“ (Matei 18:21-22)

Dumnezeu ne iartă dacă îi iertăm pe alţii

Şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. (Matei 6:12)

Dacă iertaţi oamenilor greşelile lor, şi Tatăl vostru cel ceresc vă a ierta greşelile
voastre. (Matei 6:14)

Şi stăpânul s-a mâniat şi l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot
aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele
său. (Matei 18:34-35)

Şi când staţi în picioare de vă rugaţi, să iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, pentru ca şi
Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greşelile voastre. (Marcu 11:25)

130
Dar dacă nu iertaţi, nici Tatăl vostru, care este în ceruri, nu vă va ierta greşelile
voastre. (Marcu 11:26)

Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va


ierta. (Luca 6:37)

Şi ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă şi noi iertăm oricui ne este dator, şi nu ne
duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. (Luca 11:4)

Când suntem răniţi de lipsa de umanitate a oamenilor, trebuie să iertăm

Isus zicea: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!“ Ei şi-au împărţit hainele Lui între ei,
trăgând la sorţi. (Luca 23:34)

131
APENDICE C

BIBLIA ŞI EXPERIENŢA

Mulţumiţi pentru toate lucrurile (de exemplu, toate experienţele) lui Dumnezeu (1
Tesaloniceni 5:18).

Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. (Efeseni 5:20).

Ar trebui ca experienţa să fie pusă în opoziţie cu Biblia?


Experienţele sunt probabil în opoziţie cu Biblia pentru că cineva observă din când în
când că experienţa nu se aliniază cu înţelegerea pe care o are despre o promisiune din Biblie
Atunci el se poate întreba. „Este Biblia greşită, din moment ce experienţa mea o
contrazice?“ Asta produce îndoială şi subminează umblarea lui cu Dumnezeu, şi de aceea
devine foarte distructivă.
Aşadar, unii oameni sugerează ca o soluţie „Nu căuta, nu aştepta şi nu te uita la sau nu
te încrede în experienţe, ci în loc de asta studiază Biblia şi încrede-te în Biblie. Experienţele
mint, dar Biblia este adevărată.“

Consecinţa nefericită
Renunţarea la experienţe elimină câteva moduri minunate prin care Dumnezeu alege să
ni Se reveleze.
Asta duce la anularea câtorva căi pe care Dumnezeu le-ar folosi pentru a le revela
copiilor Lui adevărul. Dumnezeu poate revela adevărul prin experienţe, vise şi vedenii şi prin
revelaţia din inima cuiva. Chiar şi experienţele negative pot fi stimuli pentru a căuta un adevăr
mai profund decât poate percepe iniţial cineva (Habacuc 1-3).
Magii L-au găsit pe Isus datorită experienţei de a urma o stea. Păstorii L-au găsit pe Isus
pentru că au urmat călăuzirea unei experienţe care a presupus o viziune din partea îngerilor.
Experienţa negativă a regelui Ahaşveroş de a nu putea dormi a fost stimulul care a adus
eliberarea lui Israel (Estera 6).
Cărturarii şi fariseii toţi nu L-au recunoscut pe Isus pentru că interpretarea lor curentă a
Bibliei nu lăsa loc pentru Mesia care să fie născut într-o iesle. Ei nu erau deschişi spre, nu
căutau şi nu ascultau vocea Duhului sau pe Dumnezeu vorbindu-le prin experienţă.
Din moment ce interpretarea Bibliei pe care o făceau fariseii i-a făcut să-L respingă pe
Isus, ei au ignorat toate experienţele cu Isus ca pe înşelări inexacte care nu se aliniau cu
Scripturile.
Când Isus l-a înviat pe Lazăr din morţi, fariseii au vrut chiar să-l omoare din nou pe
Lazăr numai ca să poată elimina orice dovadă a experienţei care era contrară înţelegerii şi
interpretării pe care o dădeau ei Cuvântului.

Şapte moduri nepotrivite de a te raporta la experienţe


1. Poţi să te opreşti la experienţă şi să laşi această experienţă să fie capătul pelerinajului
tău spiritual. (Muntele Schimbării la Faţă – Luca 9:29-33)
2. Poţi să te închini la experienţă. (Prăjina cu un şarpe în ea din pustie a primit
încontinuu închinare – Numeri 21:6-9; 2 Împăraţi 18:4.)
132
3. Poţi să laşi o experienţă personală negativă să te facă să te îndoieşti de adevărul
Bibliei (cum ar fi dragostea şi protecţia lui Dumnezeu – Romani 8:28, 38-39).
4. Poţi să nu crezi un anumit lucru despre Dumnezeu doar pentru că nu ai experimentat
încă acel lucru. (Toma nu a crezut ceva ce nu a experimentat personal – Ioan 20:29.)
5. Poţi să cauţi experienţe (ceea ce este acceptabil conform 1 Corinteni 14:1 şi Ioan
5:39-40) fără a căuta şi o înţelegere biblică şi un cadru biblic pentru experienţă (ceea ce nu
este acceptabil). După ce cineva a avut o experienţă în Dumnezeu ar trebui să se întoarcă la
Scriptură şi să caute să sprijine experienţa cu ajutorul paginilor ei (1 Tesaloniceni 5:21).
Biblia ar trebui fie să înveţe în mod specific despre experienţă, fie să îngăduie experienţa prin
aplicarea principiilor biblice.
6. Poţi să observi viaţa unui alt creştini şi experienţele lui negative şi să creezi o
rădăcină amară de judecată despre necredincioşia lui Dumnezeu faţă de copiii Lui (Evrei
12:15). Acest lucru este greşit pentru că nu ai idee ce se petrece în viaţa acelei persoane – ce
forţe spirituale o înconjoară şi lucrează în ea sau dacă Dumnezeu o testează. De aceea nu ai
suficiente cunoştinţe pentru a emite o judecată (Romani 14:4).
7. Poţi să-ţi compari experienţele spirituale cu ale altuia şi să decizi că nu eşti la fel de
spiritual. De exemplu, „Nu am avut o viziune cu un înger, nu am căzut la pământ sau nu am
tremurat sau nu m-am scuturat când am primit rugăciune, deci nu sunt la fel de spiritual ca
aceia care au făcut asta“. Toate comparaţiile de acest fel sunt prosteşti conform 2 Corinteni
10:12.
Experienţa pe care trebuie să o căutăm cu toţii este exemplificată în Ioan 5:19-20, 30.

Şapte moduri corecte de a ne raporta la experienţe:


1. Poţi înţelege că viaţa este o experienţă şi că viaţa cu Dumnezeu trebuie să fie o
experienţă de a te bucura de relaţia intimă de dragoste cu Dumnezeu, aşa cum au făcut Adam
şi Eva în Grădina Edenului (Geneza 1-2). Pentru creştin, asta include vise, viziuni, vocea lui
Dumnezeu şi experimentarea inimii Lui pline de compasiune pentru el şi prin el pentru alţii
(Fapte 2:17; 1 Ioan 2:5).
2. Poţi lăsa o experienţă să le conducă să studiezi Scriptura pentru înţelegeri noi. De
exemplu, experienţa vizionară a lui Pavel pe Drumul Damascului (Fapte 9:1-19) a fost urmată
de trei ani în deşertul Arabiei (Galateni 1:15-18), unde el şi-a ajustat teologia bazându-se pe
noile înţelegeri pe care le-a primit din experienţa sa pe Drumul Damascului.
3. Poţi lăsa o experienţă să te conducă să-L cauţi pe Dumnezeu în pocăinţă şi ascultare
profundă. De exemplu, din moment ce ştim că vindecarea este un legământ condiţionat (Exod
15:26), dacă cineva este bolnav ar trebui să fie înţelept să-L caute pe Domnul în legătură cu
orice lege de care nu ascultă şi care aduce boală asupra lui. Când Dumnezeu îi revelează
poruncile şi legile, el poate să se pocăiască şi să fie vindecat (Iacov 5:14-16). De fapt, fiecare
promisiune pe care ne-a făcut-o Dumnezeu este condiţionată de răspunsurile noastre faţă de ea
(Ezechiel 33:13-16; Ieremia 18:7-10).
4. Dumnezeu foloseşte experienţele pentru a ne tesa inimile să vadă dacă este credinţă
în ele. Lui Avraam i s-a cerut să-şi pună fiul pe altar şi să ridice cuţitul să-l omoare în
ascultare de Dumnezeu (Geneza 22:1-19). Dumnezeu i-a testat pe israeliţi de zece ori în pustie
şi ei au picat fiecare test prin faptul că nu au crezut în Dumnezeu în mijlocul adversităţilor.
Prin urmare, Dumnezeu a spus că ei vor primi distrugerea pe care o aşteptau (Numeri 14:22-
23, 27-28; 1 Corinteni 10:1-11). Unele dintre aceste teste i-au adus pe israeliţi în punctul de a
pieri (de exemplu, trei zile fără apă – Exod 15:22).
5. Poţi folosi înţelegerea corectă a principiului semănatului şi culesului (Galateni 6:7),
care este aceea că, după ce ai semănat adevăr biblic şi îl practici în viaţa ta, vei avea nevoie să
aştepţi o vreme pentru o recoltă de binecuvântări biblice. Experienţa recoltei nu va fi

133
imediată. Este o perioadă de creştere între semănat şi cules care poate dura mulţi ani, chiar
generaţii (de exemplu, păcatul de 490 de ani de a nu fi lăsat pământul să se odihnească la
fiecare şapte ani a fost în cele din urmă cules în timpul vieţii lui Habacuc, când israeliţii au
fost duşi în robia babiloniană pentru 70 de ani).
6. Dacă experienţele vieţii ne cer să murim în credinţă, noi trebuie să facem asta,
crezând încă în Dumnezeu! Asta este ce au făcut eroii credinţei din Evrei capitolul
unsprezece.
7. O experienţă poate zidi încrederea cuiva. De exemplu, pe Drumul Emausului din
Luca 24, ucenicii au avut o conversaţie cu Isus (poate într-o vedenie, din moment ce El a
dispărut instantaneu la finalul discursului Lui).
Isus a reinterpretat Scriptura iluminându-le diverse pasaje din Vechiul Testament. Asta
a făcut ca inimile ucenicilor să ardă în ei (o experienţă) şi rezultatul acestei experienţe a fost
creşterea credinţei lor (versetul 34). Ei au început să-şi împărtăşească experienţele cu alţi
ucenici, ducând, cel mai probabil, şi la creşterea credinţei altor ucenici.

Rezumat: Înţelegerea corectă a modului în care să te raportezi la experienţe poate oferi


numeroase moduri ancorate şi ilustrate în Biblie prin care Dumnezeu îi poate călăuzi şi
conduce pe copiii Lui şi poate interacţiona cu ei. O înţelegere incorectă a modului în care
trebuie să ne raportăm la experienţe poate aduce multă angoasă în viaţa unui creştin. Să tai
toate experienţele nu este corect. Să Îl vezi pe Dumnezeu la lucru în şi prin experienţă este
scopul corect.

134
APENDICE D

MEDITAŢIE ASUPRA JUDECĂŢII

În urma descoperirii faptului că tendinţa mea de a judeca a contribuit la mânia mea tot
mai mare, L-am întrebat pe Domnul „Ce vrei Tu să-mi arăţi în legătură cu judecata?“
El a răspuns:
„Copilul meu, mânia ta nu a fost o problemă de judecată. A fost o problemă de neiertare
odată ce s-a făcut judecata. O judecată dumnezeiască este bună. Dar faptul că păstrezi în
inima ta mânia care rezultă din cauza unei judecăţi pe care ai făcut-o este ceea ce te-a
determinat să dai de necaz. Poţi să judeci cu o judecată dreaptă, să dai un verdict dumnezeiesc
şi apoi să încredinţezi situaţia în mâinile Mele după ce ai făcut ce ţi-am spus să faci. Deci este
o problemă de încredinţare a judecăţii către Mine după ce treaba ta e gata. Aici ai eşuat tu, fiul
Meu. Aici era păcatul.“
În cele ce urmează este meditaţia mea asupra Scripturii pe tema „judecăţii“.

Versete despre judecată organizate pe categorii

Dumnezeu este Judecător peste naţiuni şi oameni


Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca Eu, şi pe urmă va ieşi de acolo cu
mari bogăţii. (Geneza 15:14)

Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, aşa ca cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel
rău, departe de Tine aşa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă tot pământul nu va face oare
dreptate?“ (Geneza 18:25)

Vrăjmaşii Domnului vor tremura, Din înălţimea cerului, El Îşi va arunca tunetul asupra
lor, Domnul va judeca marginile pământului. El va da împăratului Său putere Şi El va înălţa
tăria Unsului Lui. (1 Samuel 2:10)

Domnul judecă popoarele: fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea şi nevinovăţia


mea! (Psalm 7:8)

Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme (Psalm
7:11)

El judecă lumea cu dreptate, judecă popoarele cu nepărtinire. (Psalm 9:8)

Scoală-Te, Doamne, ca să nu biruiască omul; neamurile să fie judecate înaintea Ta!


(Psalm 9:19)

Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de


mine! (Psalm 35:24)

135
Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos! Izbăveşte-
mă de oamenii plini de vicleşug şi de fărădelege! (Psalm 43:1)

Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, căci Dumnezeu este Cel ce judecă. Oprire
(Psalm 50:6)

Se bucură neamurile şi se veselesc, căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire şi


povăţuieşti neamurile pe pământ. Oprire (Psalm 67:4)

El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în Locaşul
Lui cel Sfânt. (Psalm 68:5)

El va judeca pe poporul Tău cu dreptate şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire. (Psalm


72:2)

El va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului şi va zdrobi pe


asupritor. (Psalm 72:4)

Ci Dumnezeu este Cel ce judecă: El coboară pe unul şi înalţă pe altul. (Psalm 75:7).

Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu; El judecă în mijlocul dumnezeilor. (Psalm


82:1)

Până când veţi judeca strâmb şi veţi căuta la faţa celor răi? Oprire. (Psalm 82:2)

Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pământul! Căci toate neamurile sunt ale Tale. (Psalm
82:8)

Scoală-Te, Judecătorul pământului, şi răsplăteşte celor mândri după faptele lor!


(Psalm 94:2)

Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte! De aceea lumea este tare şi nu se


clatină.“ Domnul judecă popoarele cu dreptate. (Psalm 96:10)

Căci Domnul este Judecătorul nostru, Domnul este Legiuitorul nostru, Domnul este
Împăratul nostru: El ne mântuieşte! (Isaia 33:22)

De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea“ Domnul,


Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. (2
Timotei 4:8)

Căci ştim cine este Cel ce a zis: „A mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti!“ Şi în altă
parte: „Domnul va judeca pe poporul Său“ (Evrei 10:30)

Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să
răsplăteşti pe robii Tăi proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să
prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!“ (Apocalipsa 11:18)

Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb! Cel ce sta pe el se cheamă
„Cel credincios“ şi „Cel adevărat“ şi El judecă şi Se luptă cu dreptate. (Apocalipsa 19:11)
136
Şi am văzut pe morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie. Nişte
cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost
judecaţi după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea. (Apocalipsa 20:12)

Marea a dat înapoi pe morţii care erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat
înapoi pe morţii care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. (Apocalipsa 20:13)

Dumnezeu deleagă judecata liderilor spirituali pentru a o împlini

A doua zi, Moise s-a aşezat să judece poporul, şi poporul a stat înaintea lui de
dimineaţa până seara. (Exod 18:13)

Când au vreo treabă, vin la mine; eu judec între ei şi fac cunoscute poruncile lui
Dumnezeu şi legile Lui. (Exod 18:16)

El să judece poporul în tot timpul; să aducă înaintea ta toate pricinile însemnate, iar
pricinile cele mai mici să le judece ei înşişi. În felul acesta, îţi vei uşura sarcina, căci o vor
purta şi ei împreună cu tine. (Exod 18:22)

Ei judecau poporul tot timpul; aduceau înaintea lui Moise pricinile grele, iar toate
pricinile mici le judecau ei înşişi. (Exod 18:26)

Să te duci la preoţi, leviţi şi la cel ce va împlini atunci slujba de judecător, să-i întrebi,
şi ei îţi vor spune hotărârea legii. (Deuteronom 17:9)

Omul care, din mândrie, nu va asculta de preotul pus acolo ca să slujească Domnului
Dumnezeului tău sau care nu va asculta de judecător, omul acela să fie pedepsit cu moartea.
Să scoţi astfel răul din mijlocul lui Israel. (Deuteronom 17:12)

Când doi oameni vor avea o ceartă între ei şi se vor înfăţişa înaintea judecăţii ca să fie
judecaţi, celui nevinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. (Deuteronom
25:1)

Dacă cel vinovat este osândit să fie bătut, judecătorul să pună să-l întindă la pământ şi
să-i dea în faţa lui un număr de lovituri potrivit cu greutatea vinei lui. (Deuteronom 25:2)

Pe vremea aceea, judecător în Israel era Debora, prorociţa, nevasta lui Lapidot.
(Judecători 4:4)

Tola a fost judecător în Israel douăzeci şi trei de ani, apoi a murit şi a fost îngropat la
Şamir. (Judecători 10:2)

După el s-a sculat Iair, Galaaditul, care a fost judecător în Israel douăzeci şi doi de
ani. (Judecători 10:3)

Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieţii lui. (1 Samuel 7:15)

Măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de faţă cu duhul, am şi judecat, ca şi când
aş fi fost de faţă, pe cel ce a făcut o astfel de faptă. (1 Corinteni 5:3)
137
Orientări referitoare la cum trebuie să judecăm

Să nu faci nedreptate la judecată: să nu cauţi la faţa săracului şi să nu părtineşti pe


nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. (Levitic 19:15)

Să pui judecători şi dregători în toate cetăţile pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău,


după seminţiile tale, şi ei să judece poporul cu dreptate. (Deuteronom 16:18)

Judecătorii să facă cercetări amănunţite. Dacă se va afla că martorul acela este un


martor mincinos şi că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său... (Deuteronom
19:18)

Dă-mi dar înţelepciune şi pricepere, ca să ştiu cum să mă port în fruntea acestui popor!
Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta atât de mare? (2 Cronici
1:10)

Tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul. Şi s-au temut de împărat,
căci au văzut că înţelepciunea lui Dumnezeu era în el, povăţuindu-l în judecăţile lui. (1
Împăraţi 3:28)

Nu judecaţi după înfăţişare, ci judecaţi după dreptate. (Ioan 7:24)

În adevăr, ce am eu să judec pe cei de afară? Nu este datoria voastră să judecaţi pe cei


dinăuntru? (1 Corinteni 5:12,13)

Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? Şi dacă lumea va fi judecată de voi, sunteţi voi
nevrednici să judecaţi lucruri de foarte mică însemnătate? (1 Corinteni 6:2)

Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? Cu cât mai mult lucrurile vieţii acesteia? (1
Corinteni 6:3)

Spre ruşinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om
înţelept, care să fie în stare să judece între frate şi frate? (1 Corinteni 6:5)

Nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură, cu privire la o zi de


sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat. (Coloseni 2:16)

Felul în care a judecat Isus

Plăcerea Lui va fi frica de Domnul; nu va judeca după înfăţişare, nici nu va hotărî după
cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate şi va hotărî cu nepărtinire asupra
nenorociţilor ţării; va lovi pământul cu toiagul cuvântului Lui şi cu suflarea buzelor Lui va
omorî pe cel rău. (Isaia 11:3-4)

Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi; judec după cum aud; şi judecata Mea este
dreaptă, pentru că nu caut să fac voia Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis. (Ioan 5:30)

Voi judecaţi după înfăţişare; Eu nu judec pe nimeni. Şi chiar dacă judec, judecata Mea
este adevărată, pentru că nu sunt singur, ci Tatăl, care M-a trimis, este cu Mine. (Ioan 12:47)
138
Pe cine Mă nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi: Cuvântul pe
care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de apoi. (Ioan 12:48)

Orientări pentru a evita judecata nedreaptă

Caută de te împacă degrabă cu pârâşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum, ca nu cumva
pârâşul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului şi să fii
aruncat în temniţă. (Matei 5:25)

Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. (Matei 7:1)

Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.


(Matei 7:2)

Nu judecaţi, şi nu veţi fi judecaţi; nu osândiţi, şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi, şi vi se va


ierta. (Luca 6:37)

Ştim, în adevăr, că judecata lui Dumnezeu împotriva celor ce săvârşesc astfel de lucruri
este potrivită cu adevărul. (Romani 2:1)

Şi crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârşesc astfel de lucruri şi pe care le faci şi
tu, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu? (Romani 2:3)

Cine mănâncă să nu dispreţuiască pe cine nu mănâncă şi cine nu mănâncă să nu judece


pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. (Romani 14:3)

De aceea să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până va veni Domnnul, care va scoate
la lumină lucrurile ascunse în întuneric şi va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare îşi
va căpăta lauda de la Dumnezeu. (1 Corinteni 4:5)

Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecaţi. Dar când suntem judecaţi, suntem
pedepsiţi de Domnul, ca să nu fim osândiţi odată cu lumea. (1 Corinteni 11:31-32)

Nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii, fraţilor! Cine vorbeşte de rău pe un frate sau judecă
pe fratele său vorbeşte de rău Legea sau judecă Legea. Şi, dacă judeci Legea, nu eşti
împlinitor al Legii, ci judecător. Unul singur este dătătorul şi judecătorul Legii: Acela care
are putere să mântuiască şi să piardă. Dar tu cine eşti de judeci pe aproapele tău? (Iacov
4:11-12)

Delegarea judecăţii lui Dumnezeu către Isus

Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. (Ioan 5:22)

Principiile fundamentale ale judecăţii

Toţi cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege, şi toţi cei ce au păcătuit având lege
vor fi judecaţi după lege. (Romani 2:12)

139
Cine eşti tu, care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treabă
stăpânului său; totuşi, va sta în picioare, căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să
stea. (Romani 14:4)

Dar pentru ce judeci tu pe fratele tău? Sau pentru ce dispreţuieşti tu pe fratele tău?
Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. (Romani 14:10)

Să nu ne mai judecăm dar unii pe alţii. Ci mai bine judecaţi să nu faceţi nimic care să
fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej de păcătuire. (Romani 14:13)

Omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul şi el însuşi nu poate fi judecat de


nimeni. (1 Corinteni 2:15)

Cât despre proroci, să vorbească doi sau trei şi ceilalţi să judece. (1 Corinteni 14:29)

Un rezumat asupra judecăţii: Dumnezeu este Conducătorul şi Judecătorul final al


lumii (Apocalipsa 19:11, 20:12-13; Evrei 10:30; Isaia 33:22). Dumnezeu I-a delegat judecata
lui Isus (Ioan 5:22) şi liderilor spirituali (Exod 18:13, 16, 22, 26; Deuteronom 17:9; 25:1-2; 1
Corinteni 5:3).
Dumnezeu ne dă numeroase călăuziri în legătură cu modul în care trebuie să judecăm.
Ele includ: să nu arătăm un respect special celor bogaţi sau celor săraci (Levitic 19:15;
Iacov 2:2-4); să judecăm corect (Deuteronom 16:18); să facem cercetare temeinică
(Deuteronom 19:18); să ne rugăm pentru înţelepciune divină (2 Cronici 1:10); să nu judecăm
după aparenţe, ci cu judecată dreaptă (Ioan 7:24); să-i judecăm pe cei din biserică, nu pe cei
din afara ei (1 Corinteni 5:12); şi să nu judecăm în ceea ce priveşte mâncarea sau băutura sau
o zi de odihnă, o lună plină sau în ceea ce priveşte Sabatul (Coloseni 2:16).
Isus nu a judecat după înfăţişare, ci cu judecată dreaptă (Isaia 11:3-4). El a judecat doar
conform cu ceea ce Îi arăta Tatăl (Ioan 5:30). Cuvintele lui Isus vor fi folosite pentru a judeca
oamenii în ziua din urmă (Ioan 12:48).
Cel mai bine este să minimalizezi judecata. Modurile de a minimaliza judecata includ:
să nu judecăm decât dacă este absolut necesar (Matei 7:1); să ne împăcăm repede cu
vrăjmaşul nostru ca să nu fim duşi în faţa unui judecător (Matei 5:25); să ştim că vom fi
judecaţi cu aceeaşi aprime cu care îi judecăm pe alţii (Matei 7:2); să nu-i judecăm pe alţii
pentru aceleaşi lucruri pe care le facem şi noi (Romani 2:1); să nu-i judecăm pe alţii pentru
ceea ce mănâncă (Romani 14:3); să aşteptăm şi să-L lăsăm pe Dumnezeu să judece inimile
omului la judecata finală (1 Corinteni 4:5); să ne judecăm pe noi înşine ca să nu trebuiască să
ne judece Dumnezeu (1 Corinteni 11:31-32); şi să nu ne vorbim de rău fraţii (Iacov 4:11-12).
Principiile care stau la baza judecăţii includ: să determinăm dacă persoana a avut acces
la lege sau nu (Romani 2:12); să-L lăsăm pe Dumnezeu să-I judece pe robi (Romani 14:4); şi
să nu-i judecăm pe fraţii noştri (Romani 14:10, 13). Profeţii trebuie judecaţi (1 Corinteni
14:29). Omul spiritual judecă ce este firesc; omul firesc nu poate judeca ce este spiritual (1
Corinteni 2:15)

Rezumatul meu personal referitor la judecată: Cel mai înţelept este să minimalizez
judecata în viaţa mea, din moment ce judecata excesivă poate duce uşor la păcat, care aduce
cu el numeroase consecinţe negative în viaţa cuiva.
Orice judecată pe care o fac trebuie să se reverse în timpul meu de jurnal cu Domnul.
Dacă Dumnezeu emite o judecată eu trebuie să fac ce îmi spune El să fac şi apoi să las
deoparte orice mânie personală referitoare la judecată înainte ca soarele să apună, altfel
judecata s-a transformat în păcat din partea mea.
140
„Nu lăsaţi soarele să apună peste mânia voastră.“ (Efeseni 4:26).
Aceasta este o distincţie importantă pe care nu am făcut-o în trecut.
Eu ţineam mânia judecăţii zile, săptămâni, luni şi ani. De asemenea, simţeam că este
acceptabil să trăieşti în judecată şi mânie împotriva unei instituţii. Acestea sunt locurile în
care am păcătuit. Acestea sunt motivele pentru care judecata din mine hrănea un duh de
mânie. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că mi-ai arătat asta.

141
APENDICE E

MAI MULTĂ ÎNVĂŢĂTURĂ DESPRE


INTERPRETAREA VISELOR

Referitor la vise
1. Nu poza în expert în interpretarea viselor altora până când nu ai interpretat propriile
tale vise măcar cinci ani.
2. Dacă te împotmoleşti, cere consilierului tău spiritual ajutor în interpretarea viselor
tale.
3. Citeşte câteva cărţi bune despre interpretarea creştină a viselor.
Se recomandă Vise: Înţelepciunea din ele de Herman Riffel şi Studiu biblic referitor la
vise şi viziuni de Mark şi Patti Virkler.
4. Înţelege că visele nu trebuie văzute cu o atitudine fantastică; când acţionezi pe baza
lor, rezultatele anticipate se pot schimba.
5. Acţionează pe baza viselor tale.

Perfecţionare în simbolism
Unul dintre cele mai bune moduri de a începe să ştii cum să lucrezi constructiv cu
simbolurile este să achiziţionezi şi să joci jocul Bible Pictionary. Exact aşa cum desenezi
imagini pentru a-i face pe oameni să ghicească un cuvânt la care te gândeşti, inima ta
desenează imagini pentru a-ţi face mintea să înţeleagă un mesaj pe care ea caută sa-l
comunice sinelui tău conştient.

Să discernem vise obiective şi subiective

Vise subiective
Cele mai multe vise (poate 95%) sunt subiective, asta însemnând că ele vorbesc despre
tine. Oamenii din aceste vise sunt, în acest caz, părţi din tine. Poţi afla ce parte din tine
reprezintă ei întrebând pur şi simplu: „Care este caracteristica dominantă de personalitate a
acestei persoane, aşa cum o ştiu eu?“ Răspunsul la această întrebare îţi spune despre ce parte
din tine visezi.
Animalele din visele subiective sunt adesea emoţiile tale. Întreabă „Ce emoţie poate să
simbolizeze acest animal?“ (De exemplu: un taur furios, o mâţă curioasă, o vacă mulţumită!)
Cel mai bun mod de a interpreta un vis este să începi cu primul simbol, să încerci să-l
interpretezi şi apoi să treci la următorul simbol etc. Pune întrebarea „Cum experimentez acest
simbol în viaţa mea în acest moment?“ De exemplu, dacă simbolul este că maşina ta merge
înapoi, întreabă: „În ce mod simt eu că merg înapoi?“ Dacă mama ta sau tatăl tău îţi conduc
maşina în vis, întreabă: „În ce mod cineva în poziţie de autoritate îmi conduce acum viaţa (de
exemplu, reacţii, atitudini, comportamente)?“

Vise obiective
Poate numai 5% din visele noastre sunt obiective. Un vis obiectiv nu vorbeşte despre
părţi din tine, ci despre realităţi exterioare. De exemplu, am descoperit trei femei diferite care

142
au avut toate un scor de 7,7 la testul din Comuniune cu Dumnezeu despe emisferele
stângă/dreaptă ale creierului (adică cel mai înalt scor pe care l-am văzut eu vreodată). Toate
aceste femei au vise vii în timpul nopţii, în care văd crime, violuri şi furturi ce au loc în
comunitatea lor în acea noapte. Evident, nu toate visele obiective trebuie să arate aceste
imagini de temut. Acestea sunt date doar ca exemple.
Visele obiective sunt împărtăşite public mult mai des decât visele subiective. De aceea
majoritatea viselor din Biblie intră în categoria viselor obiective.

Trei chei care-ţi pot indica faptul că visul tău poate fi obiectiv şi nu subiectiv
1. Visul pur şi simplu nu se potriveşte la modul subiectiv. Prima întrebare pe care ar
trebui să I-o adresezi întotdeauna lui Dumnezeu este „Doamne, arată-mi orice mod în care
evenimentele din acest vis revelează luptele cu care se confruntă acum inima mea.“ Dacă nu
poţi vedea că visul vorbeşte despre o luptă cu care tu te confrunţi şi consilierul tău spiritual nu
te poate ajuta să vezi cum poate fi acesta ceva ce inima ta procesează acum, atunci poţi
presupune că visul nu este subiectiv – el nu se potriveşte la modul subiectiv.
2. Evenimentele din vis se petrec exact cum s-ar putea petrece în viaţa reală (de
exemplu, nu apar în vis case zburătoare etc.).
3. Eşti legat intens, emoţional, în viaţa reală, de persoana care apare în vis (adică
procesezi nişte emoţii intense cu persoana în viaţa reală şi apoi visezi despre aceeaşi
persoană).

Un exemplu de interpretare a viselor


Am avut onoarea de a preda săptămâna trecută un seminar Comuniune cu Dumnezeu la
Centrul Creştin Aeroportul Toronto, în faţa a circa 35 de pastori care veniseră pentru o
săptămână de şcoală. Spre finalul săptămânii, unul dintre ei, numit Rev. Mike Bastien, a
exprimat anumite îngrijorări că nu primise toate informaţiile pe care eu le dădusem într-un
ritm atât de alert. L-am asigurat că probabil nu le primise, dar că era în regulă, pentru că putea
lua cu el acasă cartea, casetele şi înregistrările video Comuniune cu Dumnezeu şi să le
revadă în timpul lui liber. Dar acest sfat nu a fost auzit de toate părţile din Mike, aşa că după o
zi sau două mi-a trimis un e-mail despre un vis tulburător pe care l-a avut. Mai jos sunt
mailurile pe care ni le-am trimis unul altuia în următoarele zile. Mike mi-a dat permisiunea să
împărtăşesc aceste e-mailuri şi visul lui.

Visul, aşa cum mi l-a trimis Mike


Iată: autobuzul şcolii venea la mine acasă când eram la liceu. Eu eram în întârziere şi
am văzut autobuzul venind şi alergam spre el şi l-am zărit pe socrul meu (Fred) urcând în
autobuz înainte să pot urca eu. Chiar înainte să ajung şi eu, a plecat. Eram puţin supărat pentru
că nu mă aşteptase. Am încercat să mă uit să văd dacă George era cel care conducea
autobuzul şi chiar el era. (George şi cu mine stăteam de vorbă din când în când şi chiar el era
şoferul autobuzului când eram eu la liceu.)
Dar imediat după am văzut venind un alt altubuz şcolar şi am ştiut că merge la şcoala
publică şi am întrebat-o pe doamna dacă îl pot lua şi ea a spus că da. Deci am urcat. Nu-mi
amintesc nimic de pe drum. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că vorbeam cu socrul
meu şi-l întrebam de ce m-a lăsat George şi nu m-a aşteptat. El mi-a dat un răspus mormăit
care nu avea sens şi pe care acum nu mi-l amintesc deloc.
Şi acesta a fost visul. Un lucru care chiar mă preocupă este că socrul meu a murit în
decembrie anul trecut de cancer, la vârsta de 61 de ani.

Primul meu răspuns


143
Sunt bucuros să îţi adresez câteva întrebări şi sugestii de care să ţii cont.
Simbolurile din vis includ:
• şcoala = locul unde suntem educaţi şi învăţăm
• autobuzul = transportul până la locul unde învăţăm
• să fii lăsat în urmă = teama de a nu fi lăsat în urmă
Deci întrebarea pe care trebuie să ţi-o pui este: „În ce fel sunt eu educat în acest moment
al vieţii mele şi mi-e teamă că voi fi lăsat în urmă?“
Eu suspectez că răspunsul este că eşti educat în domeniul Comuniunii cu Dumnezeu şi
că este o parte din tine care se teme că eşti lăsat în urmă (adică nu prinzi tot). De fapt, tu ai
exprimat această teamă în clasă. Presupun că această frică din inima ta a fost exprimată în
visul tău.
Dar Dumnezeu ţi-a arătat în vis că există speranţă. Un alt autobuz a venit şi te-a dus la
şcoală. Deci nu trebuie să te temi că piezi anumite părţi din învăţătură prima dată când vii în
contact cu ea. Există un alt mod de a o obţine. De exemplu, citind întreaga carte Comuniune
cu Dumnezeu; urmând cursul de trei luni Comuniune cu Dumnezeu la Christian Leadership
University şi avându-mă pe mine ca mentor; cumpărând înregistrările video care s-au făcut;
cumpărând casetele cu mine predând întregul curs; cumpărând Ghidul Învăţătorului CWG;
luându-ţi un cuplu de consilieri spirituali din biserica sau din zona ta care sunt înclinaţi să-şi
folosească mai mult partea dreaptă a creierului şi împărtăşind cu ei ce scrii în jurnal şi
lăsându-i să-l parcurgă etc.
Nu fi preocupat de faptul că persoana din visul tău a murit în urmă cu un an. Cel mai
adesea oamenii din visele noastre sunt părţi din noi înşine. Descoperim care parte este
întrebând „Care este caracteristica dominantă a persoanei?“ Apoi, de obicei, aceasta este
partea din noi înşine despre care visăm. Visul nu este despre moartea ta.

A doua scrisoare a lui Mike


Îţi mulţumesc, Mark, pentru răspuns. Sincer să fiu, nu este ce aşteptam. Sună bine, dar
am această întrebare uriaşă... de ce era socrul meu în acest vis şi de ce era atât de evident că el
era în vis? Trebuie să aibă ceva de-a face cu visul?

Al doilea răspuns al meu


Fred, când te gândeşti la socrul tău, care este caracteristica dominantă a lui? Aceasta
este cheia ta. Odată ce ai identificat acea caracteristică, vorbeşti apoi despre partea din tine.
Inima ta desenează imagini (ca Bible Pictionary – dacă l-ai jucat vreodată) pentru a-ţi
comunica un mesaj.
Indiferent ce parte din tine reprezintă Fred, acea parte din tine se simte confortabil cu
mesajul Comuniunii cu Dumnezeu (CWG în engleză) şi se aliniază cu el (aşa cum este
evidenţiat de faptul că el s-a urcat cu bine în autobuz). O altă parte din tine se luptă cu mesajul
CWG, fiindu-i teamă că nu-l reţine în întregime.
Există vreo şansă ca Fred să fie un tip de om „al inimii“, prin contrast cu un tip de om
„al minţii“?
Presupunerea mea este că inima ta primeşte mesajul CWG, dar emisfera ta stângă se
teme că nu are încă toate piesele (ceea ce este adevărat – nu le are). Dar, aşa cum am
menţionat mai devreme, mintea ta nu are nevoie să primească toate piesele în cele patru
dimineţi în care am predat eu, pentru că eu am oferit cărţi şi casete şi înregistrări video pe care
le poţi lua acasa şi studia în detaliu.
Presupunerea mea este că emisfera ta stângă (partea analitică, raţională a creierului) este
crispată, dar că inima ta (reprezentată poate de Fred cel „relaxat“) se simte confortabil cu
mesajul Comuniunii cu Dumnezeu.

144
Tu ce crezi?

Răspunsul final al lui Mike


Mark. Wow. Exact aşa era el. Relaxat. Liniştit.
Fii binecuvântat.
Mike

145
APENDICE F

DAR NU A FOST TOTUL ÎMPLINIT


LA CALVAR?

Întrebarea
Sunt atât de multe versete care spun că Isus a realizat mântuirea mea completă la
Calvar. De ce aş vrea să cred că sunt aspecte din zilele mele pre-creştine care încă mă
afectează, din moment ce totul s-a făcut nou? De ce să-L rog pe Isus să umble cu mine prin
imaginile traumatizante din zilele mele pre-creştine? Noi suntem creaţii noi în Hristos,
lucrurile vechi s-au dus şi iată că toate s-au făcut noi. De ce să sap în trecut dacă toate
lucrurile sunt noi?

Răspunsul
Întâi de toate, noi nu săpăm. Dacă este vreo săpătură de făcut, Îl lăsăm pe Duhul Sfânt
să facă asta întrebându-ne inimile şi pe Duhul Sfânt din inimile noastre „Ce este în inima
mea?“
Astfel, dacă Duhul Sfânt aduce ceva la suprafaţă, nu am fost eu cel care a săpat, ci
Duhul Sfânt este Cel care revelează lucruri. Acest lucru, desigur, este complet acceptabil.
Duhul Sfânt poate revela ce vrea El şi când vrea El.
Şi, da, totul a fost împlinit la Calvar. Însă acum eu am nevoie să aplic în propria mea
viaţă ce a fost împlinit la Calvar. Şi fac asta pas cu pas. Îmi însuşesc mântuirea prin
mărturisirea păcatelor mele, prin pocăinţă şi prin a-L face pe Isus Hristos Domnul şi
Mântuitorul meu. Îmi însuşesc vindecarea crezând prin credinţă că prin rănile Lui sunt
vindecat.
Îmi însuşesc eliberarea folosind numele plin de autoritate al lui Isus Hristos care a
dezarmat toate domniile prin moartea Lui la Calvar şi scot afară duhuri care sunt intruşi în
viaţa mea.
Când îmi însuşesc ce a fost făcut la Calvar, domeniu după domeniu, în propria mea
viaţă, plinătatea efectelor Calvarului devine reală în mine.
Eu trebuie să-mi duc la capăt mântuirea cu frică şi cutremur pentru că Hristos este Cel
care lucrează în mine şi voinţa, şi înfăptuirea după buna Lui plăcere (Filipeni 2:12-13). La
mântuire eu Îl primesc pe Duhul Sfânt care locuieşte în mine. Pe măsură ce cresc în Domnul,
Îl las pe Duhul Sfânt care locuieşte în mine să domnească şi să controleze tot mai multe
domenii ale sufletului şi trupului meu. Exact aici vin cele şapte rugăciuni care vindecă inima –
să mă asiste să lucrez bine.

Dinţii copiilor nu mai sunt strepeziţi


Dar profeţiile lui Ezechiel şi Ieremia? Nu implică profeţiile lor faptul că un copil nu
poate fi lezat ca efect al păcatelor strămoşilor lui, prin faptul că spun că dinţii copiilor nu se
vor mai strepezi (Ieremia 31:29; Ezechiel 18:1-4)?
Nu. Aceste pasaje se referă la vina pentru păcatele strămoşilor – nu la dauna apărută ca
rezultat al păcatului. Copilul nu va fi vinovat înaintea lui Dumnezeu pentru păcatul

146
strămoşului său, dar el poate să fie avariat de păcatul strămoşului lui şi să aibă aspecte în plus
la care trebuie să lucreze în propria lui viaţă din cauza păcatelor înaintaşilor lui.
Remarcă modul în care se discută despre vinovăţie, nu despre efecte.

Ci fiecare va muri pentru nelegiuirea lui; oricărui om care va mânca aguridă i se vor
strepezi dinţii. (Ieremia 31:30)

Iată că toate sufletele sunt ale Mele. După cum sufletul fiului este al Meu, tot aşa şi
sufletul tatălui este al Meu. Sufletul care păcătuieşe, acela va muri. (Ezechiel 18:4)

147
APENDICE G

MINTEA ŞI INIMA

Cultura vestică, incluzându-mă aici şi pe mine însumi, s-a închinat la tronul


raţionalismului. Raţionalismul este „dependenţa de raţiune pentru a stabili adevărul religios“
(Webster). Acest lucru, desigur, nu este spus nicăieri în Scriptură şi este direct împotriva
Scripturii.
Pentru că Biblia spune „Crede în Domnul din toată inima ta şi nu te baza pe
înţelepciunea ta.“ (Proverbe 3:5).
Când mă bazez pe mintea mea în loc să mă bazez pe revelaţia lui Dumnezeu, îmi pun
încrederea în mintea mea în loc să-mi pun încrederea în Dumnezeul meu. Mintea mea a
devenit un idol. Înţelegând acest adevăr, unii creştini au ales în schimb să-şi respingă mintea
cu totul şi să umble cu Duhul. Deci au devenit anti-minte. Nu cred că vreuna dintre aceste
extreme este locul unde vreau să fiu.
Restul acestui apendice este citat din cartea Să trecem mai adânc prin râul lui
Dumnezeu de Mark şi Patti Virkler.
Citeşte întreaga carte pentru o înţelegere mai profundă a rolurilor minţii şi inimii. Pentru
o înţelegere exhaustivă a acestor adevăruri, citeşte Cum poţi să ştiu?, de Mark şi Patti Virkler.

Există patru exemple de gândire în Evanghelii


În toate cele patru apariţii ale cuvântului „gândire“ în Evanghelii, Isus mustră persoane
individuale pentru greşeli de gândire pentru că ele nu adăugau credinţa, revelaţia divină sau
puterea lui Dumnezeu în procesele lor de gândire.
1. Matei 16:5-12. Ucenicii sunt mustraţi de Isus pentru că gândesc fără credinţă sau
înţelegere revelatoare a ceea ce spunea El.
2. Marcu 2:5-12. Isus i-a mustrat pe farisei pentru că gândeau fără revelaţia cunoaşterii
a cine este El.
3. Marcu 8:15-18. Ucenicii sunt mustraţi de Isus pentru că se gândeau fără percepţie
(un fenomen al duhului), fără înţelegere, cu o inimă împietrită şi cu ochi care văd şi totuşi nu
văd şi cu urechi care aud şi totuşi nu aud.
4. Luca 5:21-22. Isus i-a mustrat pe cărturari şi pe farisei pentru că gândeau împotriva
Lui, pentru că au făcut asta fără revelaţia a cine era El.

Rezumat al exemplelor de gândire greşită


Este un lucru cu adevărat uluitor. Este clar că gândirea greşită apare când gândim fără să
adăugăm credinţă, revelaţie divină şi abilitatea lui Dumnezeu de a face miracole în procesul
nostru de gândire.
Înţelege asta, pentru că, dacă nu, îl vei găsi pe Isus mustrându-te pentru procesele tale
greşite de gândire.
Eu personal cred că toate procesele de gândire pe care le-am învăţat în şcoală şi
facultate erau greşite în lumina exemplelor biblice şi că trebuie înlocuite de o înţelegere a ceea
ce exempifică Biblia ca fiind gândire cu ungere.

148
Definiţia gândirii cu ungerea Duhului
Duhul Sfânt oferă perspectivă şi înţelegere divină conducând procesele analitice şi
vizionare prin curgerea Duhului Sfânt, în timp ce infuzează inima cu credinţă.

Un exemplu biblic de gândire cu ungere


Sintagma „gândire cu ungere“ nu se găseşte în Scriptură, dar cred că experienţa ei se
găseşte în pasajul de mai jos.

Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care
s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la
început şi au ajuns slujitori ai Cuvântului, am găsit şi eu cu cale, preaalesule Teofile, după ce
am făct cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor, să ţi le
scriu în şir unele după altele, ca să poţi cunoaşte astfel temeinicia învăţăturilor pe care le-ai
primit prin viu grai. (Luca 1:1-4)

Cercetarea cu de-amănuntul este implicată în gândirea cu ungere


Luca a cercetat totul cu de-amănuntul, ceea ce mie îmi sună ca nişte procese ale părţii
stângi a creierului aflate la lucru, pentru că, aşa cum îţi vei aminti, examinarea şi analiza sunt
funcţii ale părţii stângi a creierului.

Când curgerea conduce procesele de gândire, poţi avea gândire cu ungere


Dacă gândirea însăşi ar putea să ne permită să facem cercetare şi să venim cu adevăr
iluminat, profetic, revelator, atunci fiecare dintre noi ar putea uşor să noteze profeţii doar
investigând cu de-amănuntul lucrurile şi scriind despre ele. Dar eu cred că vom fi cu toţii de
acord cu faptul că, atunci când Luca şi-a scris Evanghelia, a fost la lucru mai mult decît
cercetare cu de-amănuntul. Duhul Sfânt îl inpira. „Toată Scriptura este insuflată de
Dumnezeu“ (2 Timotei 3:16). Deci inspiraţia sau curgerea de la râul din interior conduceau
procesul lui de gândire atunci când el investiga. Asta este ce cred eu că trebuie să facem. Noi
trebuie să venim la Dumnezeu prin credinţă când începem procesul de gândire şi să invităm
râul lui Dumnezeu din noi să ne călăuzească gândirea prin curgere. Apoi rămânem acordaţi la
curgere când gândim şi vedem cum curgerea face ca gândurile noastre să urmeze anumite
direcţii şi să le evite pe altele. Curgerea Duhului Sfânt pune lucrurile împreună cu multă
intuiţie, pe când gândirea nu ar putea niciodată să le lege unele de altele, deoarece curgerea ne
dă perspectiva lui Dumnezeu, iar gândirea singură (adică fără curgere) nu ne oferă decât
perspectiva umană.

Notă: Adăugăm noi mai multe versete la Biblie? Nu am niciun plan de a adăuga la
Biblie gândirea cu ungere despre care am scris. Sunt mulţumit de faptul că ea este completă şi
că este mai înţelept să supun gândirea mea cu ungere Scripturilor decât să o adaug
Scripturilor.
Acesta a fost consensul creştinătăţii pentru aproape 2000 de ani.
Asta îmi aminteşte de un citat din Albert Einstein: „Vreau să cunosc gândurile lui
Dumnezeu... restul sunt detalii.“ Desigur, teoria relativităţii a lui Einstein şi munca lui în
domeniul fizicii cuantice au influenţat radical ştiinţele şi premisele newtoniene care fuseseră
fundamentul ştiinţei timp de sute de ani.
Einstein spune cum şi-a „dezvoltat“ teoriile: „Ideile dansau în mintea mea“. Asta mie
îmi sună ca o curgere spirituală. El mai vorbeşte despre statul pe spate pe un versant cu iarbă,
uitându-se la cer prin pleoapele închise pe jumătate şi întrebându-se cum ar fi să călătorească
pe o rază de soare. Apoi l-a lovit teoria relativităţii. Aceasta este gândirea folosind întregul
149
creier, care presupune întrebările părţii stângi a creierului, imaginile părţii drepte a creierului
şi iluminarea celui de-al treilea creier. Acesta este un exemplu de funcţionare corectă a
creierului, folosindu-l aşa cum a intenţionat Dumnezeu.

Al treilea creier este cerebelul, care se află sub creier.


Acesta este considerat de oamenii de ştiinţă locul unde primim experienţele
transcendente (spirituale). Dar ştiinţa nu este sigură, din moment ce până acum nu s-a mapat
decât circa jumătate din creier. Deci pentru mine nu este important dacă experienţele
spirituale vin din inimă sau din al treilea creier, aşa cum pot indica cele mai moderne
experimente ştinţifice. Eu mă bucur să numesc asta inimă chiar dacă este înregistrată în al
treilea creier. Presupun că este posibil ca Biblia să fi putut vorbi simbolic când se referea la
inimă. Sau poate nu. Nu cred că ştiu suficient pentru a şti sigur. Nu cred că are importanţă
pentru mine. Ce este important este să ai experienţe spirituale, nu dacă aceste experienţe vin
prin inimă sau prin al treilea creier. Ideea este SĂ LE AI!

150
APENDICE H

MEDITAŢIE BIBLICĂ

Meditaţia biblică duce la iluminare, revelaţie, cunoaştere şi gândire cu ungere.


Nu face asta: Dar fă asta:
PARTEA STÂNGĂ ÎNTREGUL CREIER/ ÎNTREAGA
A CREIERULUI INIMĂ
STUDIU/UMANISM RAŢIONAL MEDITAŢIE/REVELAŢIE DIVINĂ

1. Să ai păcat nemărturisit 1. Să fii spălat de sângele lui Isus


2. Să ai o idee preconcepută 2. Să ai o atitudine dornică să înveţe
3. Să fii independent: „Eu pot...“ 3. Să te rogi: „Doamne, arată-mi“
4. Să citeşti repede 4. Încetineşte, cugetă, meditează
5. Să te bazezi numai pe gândire şi analiză 5. Să combini gândirea cu ungere, numai
imagini, muzică şi vorbire care curg
6. Să citeşti fără un scop specific 6. Să citeşti având un scop anume
7. Să-ţi acorzi credit pentru înţelegere 7. Să-L glorifici pe Dumnezeu pentru
înţelegere

Cei şapte paşi ai meditaţiei biblice, explicaţi


1. Doamne, curăţeşte-mă prin sângele Tău. Din moment ce primirea revelaţiei divine
este în centrul meditaţiei biblice, trebuie să te pregăteşti ca să primeşti de la Duhul Sfânt
pocăindu-te şi fiind curăţat prin sângele Mielului. Trebuie să fii ascultător faţă de revelaţiile
anterioare de la Dumnezeu (Matei 7:6) şi să mărturiseşti orice păcat din viaţa ta, ca să nu fii
decuplat de la revelaţia continuă (Isaia 59:1-2, 1 Ioan 1:9).
2. Doamne, dă-mi o atitudine dispusă să înveţe. Revelația este dată celor care
păstrează o atitudine de smerenie şi este oprită celor mândri şi aroganţi. Deci păstrează o
atitudine deschisă şi smerită înaintea lui Dumnezeu, îngăduindu-I libertatea de a revărsa mai
multă lumină peste orice idei pe care le ai acum şi de a le modifica aşa cum crede El că e
potrivit (Iacov 4:6, 2 Petru 1:19).
3. Doamne, nu-mi voi folosi eu însumi facultăţile. Nu poţi face nimic de la tine, ci
numai ce auzi şi vezi prin Duhul (Ioan 5:19-20, 30). Nu ai o minte de folosit, ci o minte de
prezentat înaintea lui Dumnezeu pentru ca El să o poată folosi şi umple cu gândire cu ungere
şi cu viziune divină (Proverbe 3:5-7, Romani 12:1-2). Dacă îţi foloseşti singur propria minte,
aceasta este o faptă moartă (Evrei 6:1-2).
4. Doamne, mă rog ca ochii inimii mele să fie iluminaţi. Încetineşte pe măsură ce
citeşti, meditând iar şi iar în inima şi mintea ta asupra textului, rugându-te constant ca
Dumnezeu să-ţi dea un duh de înţelepciune şi de revelaţie în cunoaşterea Lui (Efeseni 1:17-
18, Psalm 119:18).
5. Doamne, îmi voi prezenta înaintea Ta abilităţile de a gândi şi de a-mi imagina,
ca să le umpli şi să curgi prin Duhul Tău. Meditaţia presupune să-ţi prezinţi facultăţile
înaintea lui Dumnezeu ca El să le umple şi să le folosească. Asta include capacităţile de a
gândi ale părţii stângi a creierului, ca şi capacităţile vizuale ale părţii drepte a creierului. Caută
râul lui Dumnezeu („curgerea Duhului“) să călăuzească şi să umple ambele emisfere,
151
oferindu-ţi gândire cu ungere şi vise şi viziuni. Muzica te poate ajuta, ca şi murmurul, vorbitul
şi scrisul pe măsură ce treci prin procesul de descoperire (Ioan 7:37-39).
6. Doamne, arată-mi soluţia problemei cu care mă confrunt. Atenţia concentrată
aduce energia suplimentară a concentrării inimii şi minţii, care ajută la eliberarea revelaţiei.
De exemplu, remarcă diferenţa dintre o rază de soare care atinge o bucată de hârtie şi lumina
soarelui care trece printr-o sticlă ce măreşte pentru a atinge o bucată de hârtie.
Energia focusată creează o rază atât de concentrată, încât hârtia ia foc. Când ai o foame
să stăpâneşti o nouă înţelegere şi disciplină, acea foame şi inima care caută te vor face să vezi
lucruri pe care nu le vezi în mod normal (Matei 5:6).
7. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru ce mi-ai arătat. Faptul că înţelegem că revelaţia a
venit de la Duhul Sfânt care ne locuieşte Îi dă toată gloria lui Dumnezeu pentru ceea ce a fost
revelat (Efeseni 3:21).

Definiţiile ebraică şi greacă ale „Meditaţiei“


Conform Strong’s Exhaustive Concordance, există câteva cuvinte ebraice şi greceşti
care stau la baza cuvintelor „a medita“ şi „meditaţie“ în Vechiul şi Noul Testament.
Numerele din Strong pentru aceste cuvinte în Vechiul Testament sunt: 1897, 1900,
1901, 1902, 7878, 7879, 7881. Numerele pentru Noul Testament sunt 3191 şi 4304.

Înţelesul literal al termenilor „a medita“ şi „meditaţie“, aşa cum apar ei în


Strong’s Exhaustive Concordance
A murmura; a conversa cu sine, şi deci cu voce tare; a vorbi; a discuta; a şopti;
comunicare; a vocifera; a plânge; un sunet murmurat; un portativ muzical; a studia; a reflecta;
a-şi bate capul cu; imagine; a se ruga; rugăciune; reflecţie; devoţiune.
Funcţiile enumerate mai sus care ţin de emisfera stângă includ: a studia, a-şi bate
capul, a murmura, a conversa, a vorbi, a discuta, comunicare. (Remarcă: raţiunea şi vorbirea
ţin de partea stângă.)
Funcţiile emisferei drepte enumerate mai sus includ: imagine, un portativ muzical,
murmur, bâiguit (vorbirea în limbi a fost înregistrată în experimentele de la Seminarul
Teologic Fuller ca având loc în emisfera dreaptă. Imaginile, muzica şi emoţia sunt, de
asemenea, în partea dreaptă.)
Funcţiile inimii (sau ale celui de-al treilea creier) enumerate mai sus includ: a se
ruga, rugăciune, devoţiune, reflecţie, cugetare (gândire iluminată prin adăugarea curgerii
Duhului la procesul de gândire – Efeseni 1:17-18)
Meditaţia duce la versete iluminate de fiecare dată când citeşti Biblia şi de fiecare dată
când meditezi asupra unui subiect. Iluminarea este experimentată ca înţelegeri care sar din
pagină şi te lovesc în ochi.
Meditaţia este un proces al întregului creier şi al inimii şi studiul este adesea doar
al emisferei stângi
Am întrebat un pastor - care a avut un scor ce dovedeşte că este înclinat să-şi folosească
extrem de mult partea stângă a creierului (2,4) la Testul ce Indică Preferinţa Creierului - cum
a studiat el Biblia. A folosit imagini în număr destul de mare? El a răspuns: „Niciodată“.
Apoi am întrebat un păstor care îşi foloseşte mai mult partea dreaptă a creierului (6,7)
cum a studia Biblia. A folosit mult imaginile? El a răspuns: „Întotdeauna“. El avea
întotdeauna un fluviu de imagini când studia. (Notă: 5,0 este echilibrul perfect.)
Remarci că o persoană înclinată să folosească mai mult partea stângă a creierului tinde
să studieze Biblia diferit de una înclinată să folosească mai mult partea dreaptă? Tindem să
scăpăm asta din vedere pentru că presupunem că toţi ceilalţi studiază aşa cum o facem noi.
Asta nu poate fi mai departe de adevăr. Oamenii care folosesc partea stângă a creierului

152
studiază folosind în primul rând logica, raţiunea şi analiza. Oamenii care folosesc partea
dreaptă a creierului studiază (sau am putea spune că meditează) folosind mai ales imagini şi
curgere combinate cu gândire, analiză, vorbire şi cântect.

Să ne pocăim pentru studiu


Deci, în meditaţie, întregul creier este controlat şi ghidat de Duhul Sfânt care ne
locuieşte, în timp ce în studiu se foloseşte în primul rând partea stângă a creierului, şi ea este
sub controlul sinelui.
Wow! Ce înţelegere uimitoare, mai ales când pricepem că Biblia (versiunea NASB) nu
încurajează niciodată studiul, ci îndeamnă de douăzeci de ori la meditaţie! Uită-te la cuvântul
grecesc din trei locuri unde Versiunea King James foloseşte „studiu“, şi vei vedea că toate
sunt traduceri fără acurateţe. Deci eu, o persoană înclinată să folosească partea stângă a
creierului, m-am pocăit pentru că am studiat şi mi-am propus în inima mea ca de acum doar să
meditez când vin la Cuvântul lui Dumnezeu sau la orice alt subiect pe care Dumnezeu îl
aduce înaintea mea să-l explorez.

Un alt ajutor important pentru „a vedea“ – notarea Scripturii


Când scrii sau tastezi un verset, descoperi cuvinte pe care altfel poate le-ai ratat.
În cele ce urmează este legea pe care Dumnezeu a dat-o pentru noii împăraţi care tocmai
erau încoronaţi şi veneau să se aşeze pe tron pentru prima dată.

Când se va aşeza pe scaunul de domnie al împărăţiei lui, să scrie pentru el, într-o carte,
o copie a acestei legi, pe care s-o ia de la preoţii din neamul leviţilor. (Deuteronom 17:18)

Din moment ce noi suntem împăraţi şi preoţi (1 Petru 2:9), trebuie noi să facem mai
puţin de atât? Să facem din transcrierea versetelor o parte importantă a vieţii noastre.

153
APENDICE I

CÂT DE DES A FĂCUT ISUS


SLUJIRE DE ELIBERARE?

Următorul tabel enumeră patruzeci şi unu de momente diferite când se menţionează în


Evanghelii că Isus S-a rugat pentru oameni să fie eliberaţi. Din aceste patruzeci şi unu,
douăzeci includ rugăciuni pentru eliberare. Asta înseamnă că autorii Evangheliilor
menţionează în mod specific faptul că între un sfert şi o treime dintre rugăciunile lui Isus
pentru vindecare au presupus scoaterea duhurilor.
Evident, există şi alte rugăciuni de vindecare făcute de Isus care pot implica şi eliberare
şi care nu au fost menţionate specific, deci proporţia ar putea fi de fapt mai mare.
Prin urmare, dacă mă voi ruga pentru oameni să fie vindecaţi, îmi voi asuma că între un
sfert şi o treime din rugăciunile mele vor presupune eliberare. La urma urmei, dacă nu îmi
modelez slujirea de rugăciune pentru vindecare după Isus, după cine o modelez? Isus este cel
mai mare vindecător pe care L-a cunoscut vreodată lumea.
Evaluează-ţi propria slujire prin rugăciune pentru a vedea dacă minimalizezi sau
supraevaluezi rugăciunea de eliberare.

Slujirea de vindecare a lui Isus


(E) înseamnă că a fost menţionată Eliberarea
(NME) înseamnă că Nu este Menţionată Eliberarea

Descriere, referinţă şi pasaje paralele


1. Omul cu un duh necurat. Marcu 1:23-25 (E), Luca 4:33-35 (E)
2. Soacra lui Petru. Matei 8:14-15 (NME), Marcu 1:30-31 (NME), Luca 4:38-39 (NME)
3. Mulţimi. Matei 8:16-17 (E), Marcu 1:32-34 (E), Luca 4:40-41 (E)
4. Mulţi demoni. Marcu 1:39 (E)
5. Lepră. Matei 8:2-4 (NME), Marcu 1:40-42 (NME), Luca 5:12-13 (NME)
6. Paraliticul. Matei 9:2-7 (NME), Marcu 2:3-13 (NME), Luca 5:17-25 (NME)
7. Omul cu mâna uscată. Matei 12:9-13 (NME), Marcu 3:1-5 (NME), Luca 6:6-10
(NME)
8. Mulţimi. Matei 12:15-16 (NME), Marcu 3:10-11 (NME)
9. Demonizatul gadarean. Matei 8:28-32 (E), Marcu 5:1-13 (E), Luca 8:26-33 (E)
10. Fiica lui Iair. Matei 9:23-25 (NME), Marcu 5:35-43 (NME), Luca 8:49-56 (NME)
11. Femeia cu scurgere de sânge. Matei 9:20-22 (NME), Marcu 5:25-34 (NME), Luca
8:43-48 (NME)
12. Câţiva oameni bolnavi. Matei 13:58 (NME), Marcu 6:5-6 (NME)
13. Mulţimi. Matei 14:34-36 (NME), Marcu 6:55-56 (NME)
14. Fiica femeii siro-feniciene. Matei 15:22-28 (E), Marcu 7:24-30 (E)
15. Bărbatul surd şi mut. Marcu 7:32-35 (NME)
16. Bărbatul orb. Marcu 8:22-26 (NME)
17. Copilul cu un duh rău. Matei 17:14-18 (E), Marcu 9:14-27 (E), Luca 9:38-43 (E)

154
18. Orbul Bartimeu. Matei 20:30-34 (NME), Marcu 10:46-52 (NME), Luca 18:35-43
(NME)
19. Slujitorul centurionului. Matei 8:5-13 (NME), Luca 7:2-10 (NME)
20. Doi bărbaţi orbi. Matei 9:27-30 (NME)
21. Demonizatul mut. Matei 9:32-33 (E)
22. Demonizatul orb şi mut. Matei 12:22 (E), Luca 11:14 (E)
23. Mulţimi. Matei 4:23 (E), Luca 6:17-19 (E)
24. Mulţimi. Matei 9:35 (NME)
25. Mulţimi. Luca 7:21 (E)
26. Mulţimi. Matei 14:14 (NME), Luca 9:11 (NME), Ioan 6:2 (NME)
27. Mari mulţimi. Matei 15:30 (NME)
28. Mari mulţimi. Matei 19:2 (NME)
29. Orbul şi şchiopul din templu. Matei 21:14 (NME)
30. Fiul văduvei. Luca 7:11-15 (NME)
31. Maria Magdalena şi alţii. Luca 8:2 (E)
32. Femeia gârbovă. Luca 13:10-13 (E)
33. Bărbatul bolnav de dropică. Luca 14:1-4 (NME)
34. Zece leproşi. Luca 17:11-19 (NME)
35. Urechea slujitorului. Luca 22:49-51 (NME)
36. Mulţimi. Luca 5:15 (NME)
37. Diverse persoane. Luca 13:32 (E)
38. Fiul slujbaşului împărătesc. Ioan 4:46-53 (NME)
39. Invalidul. Ioan 5:2-9 (NME)
40. Bărbatul născut orb. Ioan 9:1-7 (NME)
41. Lazăr. Ioan 11:1-44 (NME)

Notă specială: Următoarea apariţie merită o menţiune specială, pentru că se spune


specific că această infirmitate a femeii a fost cauzată de un duh.

Isus învăţa pe norod într-o sinagogă în ziua Sabatului. Şi acolo era o femeie stăpânită
de optsprezece ani de un duh de neputinţă; era gârbovă şi nu putea nicidecum să-şi îndrepte
spatele. Când a văzut-o Isus, a chemat-o şi i-a zis: „Femeie, eşti dezlegată de neputinţa ta“.
Şi-a întins mâinile peste ea: îndată s-a îndreptat şi slăvea pe Dumnezeu. (Luca 13:10-13)

Slujirea de vindecare a ucenicilor

Următoarele referinţe îi vor ajuta pe cei care vor să exploreze desfăşurarea slujirii de
vindecare a ucenicilor.
1. Descrierea slujirii lui Isus. Matei 11:2-6, Luca 7:18-23
2. Trimiterea celor doisprezece. Matei 10:1-11:1, Marcu 3:13-19, Luca 9:1-11
3. Trimiterea celor şaptezeci şi doi. Luca 10:1-24
4. Ucenicii încearcă să scoată duhuri. Matei 17:14-21, Marcu 9:14-29, Luca 9:37-45
5. Puterea de a lega şi de a dezlega. Matei 16:13-20
6. Marea Trimitere. Matei 28:16-20, Marcu 16:14-20, Luca 24:44-53, Fapte 1:1-11
7. Semne şi minuni prin mâinile apostolilor. Fapte 2:22, 42-47
8. Vindecarea cerşetorului olog. Fapte 3:1-4
9. Rugăciune pentru îndrăzneală, semne şi vindecare. Fapte 4:23-31
10. Semne şi minuni prin mâinile apostolilor. Fapte 5:12-16
11. Slujirea lui Ştefan. Fapte 6:8-15

155
12. Slujirea lui Filip. Fapte 8:4-13
13. Anania şi Saul. Fapte 9:10-19
14. Petru îl vindecă pe Enea (Lida). Fapte 9:32-35
15. Petru o vindecă pe Dorca (Iope). Fapte 9:36-43
16. Slujirea lui Isus. Fapte 10:34-41
17. Vrăjitorul orbit de Pavel. Fapte 13:4-12
18. Pavel şi Barnaba în Iconia. Fapte 14:1-7
19. Ologul din Listra. Fapte 14:8-18
20. Pavel se ridică în Listra. Fapte 14:19-20
21. Sclava din Filipi. Fapte 16:16-40
22. Pavel la Efes. Fapte 19:8-20
23. Eutih înviat din morţi. Fapte 20:7-12
24. Pavel îşi aminteşte de Anania. Fapte 22:12-21
25. Pavel în Malta. Fapte 28:1-10
26. Galateni 3:5
27. Evrei 2:4

156
APENDICE J

FIŞĂ DE LUCRU POCĂINŢĂ PASIONATĂ


ÎN LEGĂTURĂ CU POFTA

Pofta este un aspect cu care se confruntă aproape toţi bărbaţii şi probabil 95% dintre
femei. În cele ce urmează este un model completat de „Pocăinţă pasionată“ pe marginea
subiectului poftă, pornografie şi adulter. Evident, pot fi adăugate mai multe detalii când se
răspunde la fiecare dintre întrebările de mai jos.

O imagine detaliată a devastării şi distrugerii pe care le aduce păcatul poftei,


pornografiei şi adulterului
„Doamne, arată-mi distrugerea pe care o va aduce în viaţa mea dacă voi continua cu
păcatul poftei/pornografiei.“ Acordează-te la curgerea şi imaginile Duhului Sfânt când scrii.

O imagine detaliată a păcatului şi a modului în care creşte el în viaţa cuiva


Pofta este o dorinţă a cărnii care a fost pervertită şi a ieşit rapid de sub control. Este o
răsucire a dragostei, care se preocupă să dăruiasacă altora, în poftă, care se preocupă să ceară
de la alţii. Pofta crede că cea mai mare satisfacţie se obţine apucând de la alţii pentru a-şi
împlini nevoile în loc de a experimenta bucuria de a dărui altora.
Aceasta este o minciună.
Ca şi cu celelalte dorinţe ale cărnii (mâncare, somn, sex), când ne dedăm la ea, ea
continuă să crească până devine dezechilibrată şi perturbatoare pentru viaţa cuiva. Ea crede că
dacă poate să aibă mai mult va fi satisfăcută. Aceasta este o minciună. Nu va fi niciodată
satisfăcută de mai mult. Dorinţa ei va continua pur şi simplu să crească, devenind tot mai
mare, şi pasiunile ei vor fi tot mai pervertite şi demonice pe măsură ce trece timpul,
încorporând numeroase imagini şi fapte de nedescris.
Ea oferă plăcere pentru moment, dar lasă distrugere la trezire. Ea conduce de la poftă la
pornografie şi la imoralitate sexuală şi adulter. Pornografia este o minciună. Ea nu zugrăveşte
viaţa aşa cum este în realitae.
Fiecare unire sexuală te faci să-ţi uneşti forţa vieţii cu prostituata cu care eşti şi cu alte
sute sau mii cu care acea prostituată s-a unit. Forţa vieţii tale se risipeşte şi tu apuci forţa vieţii
multor altora, din care mulţi au un efect demonic şi distructiv şi negativ asupra vieţii tale.

Principii biblice (şi de altă natură) care se leagă de păcat


• Indiferent care este lucrul asupra căruia îmi aţintesc ochii, el creşte în mine. Dacă îi
fixez asupra poftei şi perversiunii, atunci pofta şi perversiunea cresc în mine. Dacă îmi fixez
ochii asupra lui Dumnezeu şi asupra dragostei sănătoase pentru soţia mea, atunci asta va
creşte în mine. Veghează cu toată conştinciozitatea asupra ochilor tăi.
• Sexualitatea este un motor interior constant dat de Dumnezeu. Dar această dorinţă
poate să iasă de sub control şi să devină stăpânul cuiva.
• Pornografia presupune poftă, ceea ce este interzis în Scriptură.
• Uneori „chemarea sexualităţii“ ar trebui transformată într-o altă eliberare creativă a
energiei. Râul forţei vieţii dintr-o persoană poate fi exprimat prin multe canale, inclusiv sex,

157
companie, exprimare creativă, exprimarea motivaţiei inimii etc. Îndemnul spre sexualitate
poate în realitate să fie o chemare interioară pentru senzaţia de intimitate fizică sau sex.
Nevoia de intimitate se poate împlini, de asemenea, şi printr-o conversație şi/sau companie
intimă (fie faţă în faţă, fie la telefon, în scrisori sau prin jurnalul cu Domnul). Nevoia de
senzaţie şi eliberare fizică se poate împlini prin exerciţii fizice.
• Meditează asupra Proverbe Capitolul 5, „capcanele imoralităţii“, şi Capitolul 7,
„şiretlicurile prostituatei“.
Poate memorezi aceste capitole. Măcar fă o listă cu adevărurile importante pe care
Dumnezeu ţi le dă prin aceste capitole.

O imagine detaliată asupra modului în care îmi va afecta sănătatea fizică


Presupunând că pofta mă conduce eventual la imoralitate sexuală, trupul meu va fi
consumat de diverse boli fizice, cum sunt bolile venerice şi SIDA. Asta duce la o viaţă
frământată de durere şi o moarte dureroasă, ca şi la umilire publică,

O imagine detaliată asupra a ceea ce-i va face sănătăţii sufletului meu


Sufletul meu devine strâmb când vede oamenii de sex opus ca pe obiecte sexuale, nu ca
pe nişte oameni. Nu voi vedea corect. Nu mă voi bucura de plăcerile vieţii. Voi vedea doar un
singur lucru, sex pervertit, oriunde mă voi uita.

O imagine detaliată asupra a ceea ce-i va face sănătăţii mele spirituale


Voi experimenta vinovăţie şi păcătoşenie şi voi fi tăiat de la creşterea şi dezvoltarea
spirituală. Moralitatea unei persoane determină teologia ei. Din moment ce mă voi simţi
despărţit de Dumnezeu, îmi voi pierde pasiunea spirituală. Voi deveni un om căldicel şi rebel
din punct de vedere spiritual. Voi fi împietrit pe dinăuntru, nu sensibil.

O imagine detaliată a ceea ce-i va face relaţiei mele cu Dumnezeu


Vinovăţia mea pentru păcatul meu sexual mă va face să mă ascund de Dumnezeu, să mă
tem de Dumnezeu, să fiu mânios pe Dumnezeu. Voi căuta să evit lucrurile spirituale sau mă
voi transforma într-un ipocrit. Nu voi mai fi onest în interior. Voi fi nesincer, rău şi josnic.
Mai degrabă voi deveni un batjocoritor al lucrurilor religioase.

O imagine a ceea ce le va face cunoştinţelor mele


Toţi oamenii de sex opus vor deveni mai degrabă obiecte decât prieteni. Oamenii nu vor
avea încredere în mine, pentru că, dacă rup jurămintele căsătoriei mele, voi rupe orice alt
jurământ pe care îl voi face vreodată.
Oamenii sănătoşi vor sta departe de mine. Perverşii se vor apropia de mine.

O imagine detaliată a ceea ce-i va face soţiei mele


Căsnicia mea îşi va pierde pasiunea din moment ce eu găsesc satisfacţie sexuală în altă
parte. Voi începe să-mi dispreţuiesc soţia şi căsnicia. Adulterul probabil va duce la ruperea
căsniciei mele. Îmi voi pierde soţia, fericirea şi bucuria de a fi căsătorit. Voi fi lăsat singur în
viaţă. Voi veni acasă la o casă goală, zi după zi. Dacă nu mi-am ţinut jurământul faţă de soţia
mea, probabil nu-mi voi ţine niciun alt jurământ făcut oricui altcuiva. Voi fi purtat dintr-o
relaţie în alta şi în cele din urmă voi fi lăsat singur.

O imagine detaliată a ceea ce le va face copiilor mei


Probabil voi pierde dragostea, onoarea şi respectul copiilor mei.
Ei vor fi mânioşi pe mine pentru că am încălcat jurământul căsniciei şi pentru că am
rănit şi am umilit pe tatăl/mama lor şi pe ei înşişi. Ei vor fi afectaţi pentru că vor creşte într-o
158
casă cu un singur părinte şi vor avea o imagine distorsionată despre Dumnezeu, despre viaţă şi
despre familie. Vor fi nefericiţi şi vor avea tendinţa de a trece mai departe păcatele mele
familiilor şi copiilor lor. Probabil voi pierde o relaţie apropiată cu nepoţii mei. Şansa mea de a
transmite o moştenire bună va dispărea.

O imagine detaliată a ceea ce-i va face slujirii mele


Probabil îmi voi pierde poziţia de slujire. Voi întrerupe lucrarea pentru Dumnezeu şi
pentru zidirea împărăţiei lui Dumnezeu.
Mulţi oameni mă vor judeca, nu vor avea încredere în mine şi mă vor respinge. Orice
bucurie pe care am găsit-o în a-i sluji pe alţii va fi de domeniul trecutului.

O imagine detaliată a ceea ce va face serviciului meu şi finanţelor mele


Dacă sunt angajat în lucrare, probabil îmi voi pierde locul de muncă. Voi avea două
case de susţinut în loc de una, deci finanţele mi se vor diminua. Să plătesc prostituate pentru
sex va duce la o mare scurgere financiară în viaţa mea. Blestemul lui Dumnezeu va fi peste
finanţele mele. Cartea Proverbe spune că nu voi mai rămâne decât cu o bucată de pâine.

O imagine detaliată a ceea ce-i va face vieţii mele veşnice


Din cauza împietririi inimii mele faţă de lucrurile lui Dumnezeu, probabil nu mă voi
pocăi, ci voi începe o viaţă de rebeliune continuă împotriva lui Dumnezeu. Astfel voi cădea
din harul lui Dumnezeu prin Hristos şi îmi voi petrece veşnicia în chinurile iadului (Galateni
5:4; Evrei 6:4-6; Matei 7:21-23; Coloseni 2:18-19).

Ca rezultat al acestei meditaţii, iată mărturia mea referitoare la ceea ce voi face
(rosteşte asta cu voce tare de câteva ori şi ori de câte ori eşti ispitit)
Voi ridica următoarele garduri în viaţa mea: voi reteza toate potenţialele surse de
pornografie. Nu voi face cumpărături în magazine unde se vinde aşa ceva. Nu voi folosi
servicii internet unde se deschid anunţuri pornografice. Nu voi păstra în posesia mea niciun
material pornografic. Nu mă voi apropia de nicio locaţie unde aş putea fi ispitit.
Când voi fi ispitit să poftesc, mi-L voi imagina în schimb pe Isus. Voi avea comuniune
cu El şi mă voi închina înaintea tronului Lui. De asemenea, voi face exerciţii fizice şi voi avea
conversaţii sincere cu prietenii şi cu familia, astfel încât dorinţa de intimitate să poată fi
împlinită prin aceste mijloace. Când voi fi obosit sau descurajat, şi astfel mai susceptibil de a
fi ispitit, voi fi şi mai atent. Somnul va fi cel mai bun remediu.
Când voi simţi atracţie faţă de o persoană de sex opus, voi pune în loc ca măsură de
apărare în plus să nu fiu niciodată singur cu el/ea. Voi căuta să evit o relaţie cu el/ea pentru a
mă proteja atât pe mine, cât şi pe el/ea.
Voi medita asupra Proverbe 5 şi 7 şi voi nota ce îmi arată Dumnezeu.
Dacă încă sunt incapabil să biruiesc ispita aceasta, voi căuta consiliere şi/sau voi stabili
o relaţie de dare de socoteală în acest domeniu. Pofta ar trebui să răspundă bine la cele şate
rugăciuni din această carte. Mă voi ruga aceste rugăciuni care se potrivesc când vine vorba de
problema poftei.

O imagine a binecuvântării actului neprihănit de dragoste sexuală pură


„Doamne, arată-mi binecuvântarea pe care o va aduce în viaţa mea faptul că voi
continua în neprihănirea dragostei sexuale pure.“ Acordează-te la curgerea şi imaginile
Duhului Sfânt când scrii.

O imagine detaliată a acestui act de neprihănire şi a modului în care el creşte în


viaţa cuiva
159
Din moment ce dragostea sexuală pură este o activitate între un soţ şi o soţie, atât soţul,
cât şi soţia ar trebui să exploreze acest subiect al aprofundării dragostei sexuale maritale pure.
E nevoie de doi pentru ca acest lucru să se întâmple. Deci agreaţi să treceţi amândoi prin
procesul următor.
Dragostea sexuală pură care este exprimată în căsătorie este menită să producă o
legătură şi o uniune continue între partenerii de căsătorie, aducând bucurie şi pasiune pe toată
durata căsniciei. Unirea fizică a doi parteneri de căsătorie face din ei una şi această legătură
duce la împărtăşirea darurilor şi la curgerea vieţii de la unul la altul. În cele din urmă, ei vor
începe să arate la fel, să gândească la fel şi să răspundă la fel.
Studiile arată că oamenii căsătoriţi fac sex mai des decât cei necăsătoriţi, de aceea vei
avea o împlinire sexuală mai mare decât o persoană imorală necăsătorită.
Un cuplu căsătorit creşte împreună din punct de vedere sexual de-a lungul întregii
căsnicii, la fel cum o face în orice alt mod.

Principii biblice (şi de altă natură) care se leagă de acest act


• Dar dacă nu au autocontrol, să se căsătorească; pentru că e mai bine să se căsătorească
decât să ardă de pasiune (1 Corinteni 7:9).
• Să fii împreună cu soţul tău/soţia ta aduce siguranţă sexuală. Acest lucru ar trebui
căutat. Ar trebui să eviţi să călătoreşti singur.
• Dacă ai o relaţie caldă, de dragoste cu soţul tău/soţia ta, asta îmbunătăţeşte
sexualitatea. Acest lucru ar trebui căutat. Să urmăreşti o intimitate şi o comuniune mai
porfunde cu partenerul tău de căsnicie este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le poţi
face pentru a-ţi îmbunătăţi sexualitatea.
• Dă şi ţi se va da înapoi. Oferă dragoste într-un mod care să reprezinte dragoste pentru
partenerul tău. Femeile vor companie, dragoste şi relaţie. Bărbaţii tind să vrea mai mult actul
sexual.
• Citeşte o carte bună despre sexualitate în căsnicie. Citeşte Cântarea Cântărilor a lui
Solomon pentru a dobândi o înţelegere a împlinirii sexuale în căsnicie. Fă o listă cu aspecte
cheie pe care Dumnezeu ţi le arată din Cântarea Cântărilor.
• Sexualitatea este mai bogată atunci când este o expresie a iubirii.
• Dumnezeu recunoaşte slăbiciunile noastre şi greşelile pe care le facem în viaţă şi îl
întâlneşte cu mila şi harul Lui pe păcătosul care se pocăieşte. Sângele lui Isus spală orice
păcat sexual. Caută voia perfectă a lui Dumnezeu în sex, nu voia Lui permisivă.
• Părăseşte poftele tinereţii, astfel vei fi prins. Ridică garduri care să te protejeze de
ispita sexuală. Fără pornografie, fără filme, emisiuni de televiziune sau cărţi sexuale. Fără să
mergi în locuri unde abundă ispita sexuală. Fără să faci vreo activitate care te duce în ispită
sexuală.
• Dacă este nevoie, ia-ţi consilier spiritual capabil pentru a depăşi problemele sexuale.
Vindecarea interioară şi eliberarea pot să te ajute să te ocupi de problemele sexuale.
• Fără cereri de exploatare sexuală din partea unuia dintre partenerii de căsătorie care să
violeze inima, sufletul sau mintea lui/ei.
• Eşti atras spre lucrul asupra căruia îţi aţinteşti ochii. Aţinteşte-ţi ochii asupra unei
căsnicii puternice, sănătoase, pasionate, care să te împlinească, şi asta este ce vei obţine.
Primeşte plăcere şi împlinire de la această viziune.

O imagine detaliată a ceea ce-i va face sănătăţii mele fizice


Sexul în cadrul căsătoriei va fi o binecuvântare pentru sănătatea mea fizică. Va produce
dragoste, bucurie şi pace, care toate vor duce la răspunsuri bune şi sănătoase datorită efectelor

160
psihosomatice. Primirea forţei de viaţă a partenerului meu prin această unire sexuală mă va
completa şi aprofunda şi lărgi.

O imagine detaliată a ceea ce-i va face sănătăţii sufletului meu


Va produce dragoste, bucurie şi pace, care-mi vor vindeca şi restaura sufletul. Mă voi
simţi satisfăcut şi împlinit şi lărgit şi binecuvântat să primesc un astfel de dar de la Creatorul
meu şi de la soţul meu/soţia mea.

O imagine detaliată a ceea ce-i va face sănătăţii mele spirituale


Creşterea la toate nivelurile a intimităţii cu soţul meu/soţia mea vor încuraja o creştere
continuă a intimităţii cu Domnul.
Căsnicia mea va fi o imagine a intimităţii spirituale pe care trebuie să o avem Domnul şi
cu mine şi astfel este o încurajare continuă spre intimitate. Voi continua să-L caut pe Domnul.

O imagine detaliată a ceea ce-i va face relaţiei mele cu Dumnezeu


Voi avea pace cu Dumnezeu şi voi fi mulţumitor pentru dragostea pe care mi-a dat-o
prin soţul meu/soţia mea. Voi avea o conştiinţă curată şi astfel voi putea menţine o doriţă
pasionată de a creşte şi de a merge mai departe cu Dumnezeu. Zelul meu va creşte. Revelaţia
lui Dumnezeu va creşte în mine. Cunoaşterea şi înţelepciunea mea vor creşte

O imagine detaliată a ceea ce le va face cunoştinţelor mele


Voi păstra încrederea şi compania prietenilor mei când ei vor simţi că sunt o persoană
morală şi de încredere.
Numărul cunoştinţelor mele va continua să crească şi ele vor fi oameni morali şi de
încredere.

O imagine detaliată a ceea ce-i va face soţului meu/soţiei mele


Soţul meu/soţia mea va continua să crească şi să înflorească, pentru că va şti că este
iubit(ă), onorată(ă) şi respectat(ă).
Căsnicia noastră va continua să crească în dragoste şi intimitate şi apropiere. Ea va
rămâne caldă pe toară durata ei când căutăm să ne exprimăm dragostea faţă de celălalt în
moduri care sunt pline de semnificaţie pentru el.

O imagine detaliată a ceea ce le va face copiilor mei


Copiii mei vor continua să crească în respect, dragoste şi onoare pentru mine. Vom
păstra o relaţie apropiată de-a lungul întregii noastre vieţi. Mă voi bucura de prietenia
nepoţilor mei şi voi transmite câtorva generaţii o ungere evlavioasă.

O imagine detaliată a ceea ce-i va face lucrării mele


Îmi va creşte slujirea. Oamenii vor putea să se uite la mine cu încredere şi respect.
Harul, cunoştinţa, înţelepciunea şi ungerea lui Dumneze vor putea să curgă prin mine
nerestricţionate. Voi putea să-i ajut pe alţii în domeniile purităţii sexuale pentru că am
descoperit eu însumi harul lui Dumnezeu în acest domeniu. Lucrarea mea va continua să
crească şi să se extindă.

O imagine detaliată a ceea ce va face cu serviciul meu/finanţele mele


Binecuvântarea lui Dumnezeu va continua să curgă peste serviciul meu şi finanţele
mele. El va binecuvânta tot ce va atinge mâna mea. Hambarele mele vor da pe dinafară. Voi
atrage binecuvântarea şi prosperitatea lui Dumnezeu.

161
O imagine detaliată a ceea ce va face vieţii mele veşnice
Inima mea va rămâne curată, puternică şi înfocată. Voi continua să merg spre cer şi îmi
voi petrece veşnicia în prezenţa Tatălui meu.
Voi beneficia pentru totdeauna de bucurie, binecuvântare şi odihnă.

Ca rezultat al acestei meditaţii, iată aici declaraţia mea referitoare la ceea ce voi
face (rosteşte asta cu voce tare de câteva ori şi ori de câte ori ai nevoie să întăreşti aceste
adevăruri în viaţa ta)
Voi construi intimitate şi prietenie cu soţul meu/soţia mea iubindu-l/iubind-o în moduri
care sunt cele mai pline de semnificaţie pentru el/ea.
(Pentru bărbat) Asta va include să-i dau întâlniri, să luăm masa în oraş, să cumpăr flori,
să-i scriu bileţele de dragoste, să o ţin de mână, să o ating în moduri non-sexuale, să am grijă
de ea şi să-mi exprim zilnic verbal dragostea, aprecierea şi aprobarea. De asemenea, voi evita
să-mi critic soţia sau să încerc să o schimb după chipul meu sau după cum cred că ar trebui să
fie ea. O voi accepta pentru ce a făcut-o Dumnezeu să fie. Nu voi căuta să o domin, să o
manipulez sau să o presez. O voi respecta.
(Pentru femeie) Asta poate include să-i fac mâncarea preferată, să-l onorez şi să-l
respect, să-l las să mă vadă şi să se bucure de mine goală, îmbrăcată în lenjerie ispititoare, să-l
las să se bucure periodic de ospăţul de dragoste sexuală cu mine, incluzând multă atingere şi
tandreţe şi preludiu şi diversitate sexuală.
(Pentru amândoi) Nu-mi voi închide duhul faţă de soţul meu/soţia mea. Voi rămâne
deschis şi iubitor şi tandru şi plin de compasiune. Mă voi pocăi de orice judecăţi negative,
aşteptări cu rădăcini amare şi jurăminte interioare pe care le-am făcut faţă de el/ea. Voi crede
cel mai bun lucru – că el/ea mă iubeşte şi mă păstrează în suflet şi că vrea să mă satisfacă din
punct de vedere sexual şi că poate să mă sarisfacă sexual şi o va face şi că eu o/îl pot satisface
sexual. Renunţ la orice convingere sau jurăminte interioare care spun contrariul – că el/ea nu
mă iubeşte, nu vrea să mă satisfacă sexual sau că nu poate şi nu mă satisface sexual sau că nu
voi putea niciodată să-l/să o satisfac sexual. Acestea sunt minciuni din groapa iadului. Le
resping ca surse care hrănesc activitatea demonică din mine. Mă voi hrăni numai cu adevărul
Duhului Sfânt, nu cu minciunile duşmanului.
De asemenea, renunt la orice jurământ interior pe care l-am făcut că nu mă voi dărui din
toată inima din punct de vedere sexual soţului meu/soţiei mele sau că nu pot face asta.
Îmi propun prin Duhul Sfânt să mă dăruiesc din toată inima din punct de vedere sexual
soţului meu/soţiei mele.
Voi medita asupra Cântării cântărilor şi voi nota ce îmi arată Dumnezeu.
Dacă încă sunt incapabil să biruiesc această ispită, voi căuta consiliere şi/sau voi pune
bazele unei relaţii de dare de socoteală în acest domeniu. Cele mai multe probleme sexuale ar
trebui să răspundă bine la cele şapte rugăciuni din această carte. Mă voi ruga aceste rugăciuni
care se leagă de problema mea sexuală.

Indicaţii de încheiere
Meditează în fiecare zi în timpul tău devoţional asupra acestei „Fişe de lucru Pocăinţă
pasionată“ completate pentru următoarele două săptămâni, rugându-L pe Dumnezeu să
aprofundeze, să extindă şi să internalizeze adevărurile de mai sus. Citeşte cu voce tare,
deoarece vorbirea este parte a meditaţiei şi rostirea cu voce tare adânceşte adevărurile în tine.
Ori de câte ori eşti ispitit, întoarce-te şi citeşte această meditaţie cu voce tare.

162
APENDICE K

PROVERBELE ŞI CÂNTAREA CÂNTĂRILOR


DESPRE SUBIECTUL SEXULUI

Perspective din Proverbe 5 şi 7 şi din Cântarea Cântărilor despre vindecarea poftei şi


creşterea în dragoste maritală curată, vibrantă. Citeşte-ţi acest apendice cu voce tare ori de
câte ori eşti ispitit.
• Păstrează această învăţătură înaintea ochilor tăi (uită-te la ea)
• Leag-o la degete (las-o să-ți călăuzească acţiunile)
• Scrie-o în inima ta (memoreaz-o)
• Numeşte-o prietena ta (păstreaz-o aproape de tine)
Ca să poţi fi ferit de femeia adulteră.
(Proverbe 7:2-5)

Proverbe Capitolul Cinci - Capcanele imoralităţii

Femeia adulteră:
• Buzele ei sunt moi, ispititoare şi strecoară miere.
• Ea nu poate găsi calea vieţii.
• Căile ei sunt instabile şi ea nu ştie asta.
• Sfârşitul unei întâlniri cu o femeie adulteră este amar ca pelinul.
• Ea este ascuţită ca o sabie cu două tăişuri.
• Calea ei duce la moarte.
• Ea merge în Locuinţa Morţilor.

Să evităm relaţiile cu o femeie adulteră:


• Stau departe de ea.
• Nu mă apropii de uşa casei ei.

Ce-mi va face o întâlnire cu o femeie adulteră:


• Îi voi da vlaga mea.
• Îi dau anii mei unui om fără milă.
• Ea este plină de puterea mea.
• Averea mea se duce în casa ei.
• Voi geme la urmă când carnea mea este consumată.

Să te bucuri de dragostea soţiei tale, nu de o femeie adulteră:


• Bea din dragostea ei.
• Nu lăsa ca dragostea ei să se ducă la altul, las-o să fie numai a ta.
• Fii binecuvântat cu dragostea ei.
• Bucură-te de ea.
• Fă ca sânul ei să te satisfacă mereu.
• Fii întotdeauna bucuros de dragostea ei.

163
Dumnezeu vede faptele mele:
• Dumnezeu vede toate cărările mele.
• Voi fi prins în nelegiuirile mele.
• Voi fi apucat de legăturile păcatului meu.
• Voi muri pentru că nu am ascultat instrucţiunile.

Proverbe Capitolul Şapte – Ispitele unei prostituate

Cum să fii dus pe un drum greşit de o femeie adulteră:


• Fii simplu şi fără minte.
• Mergi lângă casa ei.
• Întunericul îţi acoperă faptele rele.
• Vezi felul în care se îmbracă.
• Eşti un bou dus la măcelărie.
• Eşti în robia unui prost.
• Ficatul tău este străpuns.
• Asta te va costa viaţa.

Cum te duce o femeie adulteră pe un drum greşit:


• Ea este şireată şi te atrage.
• Ea este fără astâmpăr şi rebelă şi fără ruşine.
• Ea iese să-şi întâlnească prada.
• Ea iniţiază contactul fizic.
• Ea pretinde că este bună şi evlavioasă.
• Ea te flatează.
• Ea îţi oferă o noapte întreagă de sex.
• Ea continuă până când eşti sedus şi o urmezi.

ASCULTĂ:
• Să nu ţi se abată inima spre căile ei.
• Nu te rătăci pe căile ei.
• Ea are mulţi pe care i-a ucis.
• Ea te duce în Locuinţa Morţilor şi la moarte.

——————— Gânduri de tranziţie ———————

Dar, dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se


căsătorească decât să ardă. (1 Corinteni 7:9).

• Dacă nu eşti căsătorit şi ai probleme în a-ţi gestiona dorinţele sexuale, atunci caută-L
pe Dumnezeu să te conducă la un partener de căsătorie aşa cum Îl cauţi şi pentru harul de a-ţi
gestiona sexualitatea în timp ce aştepţi să te căsătoreşti.
• În timp ce-L cauţi pe Dumnezeu prin credinţă pentru un partener de căsătorie, urmează
călăuzirea Duhului Lui. Poţi să fii condus într-un anumit loc şi/sau să te uiți după un anume
semn pentru a-ţi găsi partenerul de căsătorie, aşa cum a făcut slujitorul lui Isaac (Geneza 24:1-
14). Sau poţi fi călăuzit pur şi simplu să-ţi vezi de munca de zi cu zi şi partenerul tău de
căsătorie va veni la tine, aşa cum a făcut Rebeca (Geneza 24:15-67). Urmează călăuzirea

164
Domnului când te rogi pentru ca Dumnezeu să vă aducă împreună pe tine şi pe partenerul tău
de căsătorie.
• Un soţ/o soţie ar trebui să fie cineva care să te sprijine în împlinirea destinului lui
Dumnezeu pentru viaţa ta.
• În timp ce aprofundezi relaţia cu un potenţial soţ stai în locuri publice şi foloseşte
discreţia în acţiunile tale (mai ales când ele sunt legate de atingere), astfel încât să nu cazi în
păcat sexual.
• În căsnicie, nevoile fizice ale unei persoane au nevoie să fie împlinite, dar ea tot
trebuie să vegheze asupra minţii ei şi să nu-i permită poftei să domnească.
• De măsura de siguranţă de a nu te apropia de casa unei prostituate şi de a nu fi astfel
ispitit de ea şi de a nu avea astfel ficatul străpuns trebuie să ţii cont indiferent dacă eşti
căsătorit sau singur (Proverbe 7:8-23). În lumea de azi, asta ar însemna să ridici garduri, după
cum urmează:
1. Să nu intri în secţiunile pentru adulţi ale magazinelor de închirieri de materiale video.
2. Să nu intri în magazine care vând reviste pentru adulţi.
3. Să nu mergi la filme clasificate „R” sau „X”.
4. Să nu ai televiziune prin cablu sau satelit sau, dacă ai, cumpără un televizor cu un
chip care blochează filmele clasificate „R” şi „X”.
5. Dacă ai internet, să obţii un serviciu care blochează toate materialele cu orientare
sexuală.
6. Să nu te apropii de zonele din oraş care au servicii pentru adulţi.
7. Să nu te apropii de locuinţa unei persoane de care eşti atras sexual sau, dacă trebuie,
nu merge niciodată singur.

Cântarea cântărilor – Bucuria şi extazul dragostei maritale

Capitolul 1:
• Există dorinţă pentru săruturi pe gură.
• Sunt folosite uleiuri parfumate.
• Ei sunt împreună.
• Soţul o poate invita pe soţie la un timp de întâlnire sexuală.
• Soţia este conştientă de frumuseţea trupului ei.
• Soţul este conştient de frumuseţea trupului soţiei lui.
• Soţia este împodobită cu lănţişoare de aur şi argint.
• Soţul poate să se odihnească întreaga noapte între sânii soţiei lui.
• Soţia conştientizează faptul că soţul ei este chipeş.

Capitolul 2:
• Soţul mărturiseşte că soţia lui este cea mai frumoasă dintre toate femeile.
• Îmbrăţişările şi fiinţa iubită sunt parte a dragostei fizice.
• Soţul cere să vadă trupul nud al soţiei lui.
• Soţul cere să audă vocea dulce a soţiei lui.

Capitolul 3:
• Soţia îşi caută soţul.
• Soţia stă lângă soţul ei şi nu-l lasă să plece.
• Nunta este o ocazie veselă.

165
Capitolul 4:
• Soţul descrie frumuseţea fiecărei părţi din trupul soţiei lui, începând de la cap şi
mergând spre sâni.
• Pasiunea dragostei face ca inima soţului să bată mai repede.
• Dragostea soţiei este mai bună ca vinul.
• Buzele soţiei picură miere.
• Miere şi lapte sunt sub limba soţiei.
• Soţia îşi invită soţul să mănânce din roadele ei alese.

Capitolul 5:
• Soţul mănâncă şi bea de la soţia lui.
• Când unul vrea să facă dragoste, celălalt nu ar trebui să găsească scuze.

Capitolul 6:
• Există plăcere reciprocă unul în celălalt.

Capitolul 7:
• Soţul descrie frumuseţea soţiei lui începând cu picioarele ei, continuând cu buzele ei,
mijlocul ei, pântecele ei, sânii ei, gâtul ei şi capul ei.
• Soţul atinge fiecare parte, bucurându-se în special de sânii soţiei lui şi de gura ei.

Capitolul 8:
• Ei se bucură de fiinţa iubită şi tandreţea şi dragostea unul pentru celălalt.

166
APENDICE L

FIŞĂ DE LUCRU PENTRU DEBLOCARE


(SĂ ASIGURĂM FUNDAMENTE CORECTE)

Principiu de bază: Asigură-te că sunt deschise şi utilizate căile de bază pentru a primi
Harul lui Dumneezeu!
Când tu (sau clientul tău) nu experimentezi vindecare aşa cum ştii că ar trebui,
descoperă care căi pentru primirea harului lui Dumnezeu sunt folosite şi care nu.

Eu Da Nu
1. Ascult vocea lui Dumnezeu şi primesc viziune divină referitoare la
această problemă, scriu în jurnal şi fac ce mă învaţă Dumnezeu să fac. Da Nu
2. Leg duhurile şi aplic „Legea Duhului de Viaţă în Hristos Isus“
când sunt atacat cu lucruri negative. (de exemplu, „Satan, te leg în
Numele lui Isus“, „Isus, eliberez puterea Ta de a gestiona
această situaţie.) Da Nu
3. Caut, primesc şi interpretez revelaţia de la Dumnezeu prin visele
mele referitoare la această problemă. Da Nu
4. Vindec această problemă a inimii adresându-mă ei folosind
limbajul inimii (de exemplu, emoţie, curgere, imagini). Da Nu
5. Am completat o „Fişă de lucru Aspecte care
contribuie la această problemă“ referitoare la această problemă. Da Nu
6. M-am rugat cele şapte rugăciuni în legătură cu această problemă
(de exemplu, „Rugăciuni care vindecă inima“). Da Nu
7. Am completat o „Fişă de lucru Meditaţie biblică“ referitoare la
această problemă. Da Nu
8. Am completat o „Fişă de lucru Pocăinţă pasionată“ referitoare la
această problemă. Da Nu
9. Am ridicat garduri de protecţie dumnezeieşti în zona acestei probleme. Da Nu
10. Am primit sfat de la cei cărora m-am supus în ceea ce priveşte
această problemă şi acţionez pe baza lui. Da Nu
11. I-am mărturisit păcatul meu consilierului meu spiritual şi
m-am pus la dispoziţie pentru dare de socoteală în acest domeniu. Da Nu
12. Funcţionez în lucrarea mea ordinată divin şi slujesc viaţa
lui Dumnezeu altora. Da Nu

Dacă ai aplicat aceste 12 experienţe de bază ale creştinismului şi încă te lupţi cu


probleme nerezolvate ale inimii, atunci ar trebui să cauţi un consilier spiritual pentru ajutor
suplimentar.

167
APENDICE M

SLUJIRE „RUGĂCIUNI CARE


VINDECĂ INIMA“ ÎN CHINA

În cele ce urmează este un buletin informativ de laudă trimis de Dr. Gary Greig. Dr.
Greig a slujit în calitate de profesor la Universitatea Regent şi de Consilier pentru Educaţie al
Apostolic Council for Educational Accountability. Dr. Greig a dat învăţătură şi a condus un
atelier de slujire spirituală unde a practicat în această săptămână în China principiile din
Ghidul seminarului Rugăciuni care vindecă inima. El a lăsat ghidul seminarului să fie tradus
în chineză. În cele ce urmează este raportul extraordinar despre minunile care au avut loc.

—————————————————

Îţi mulţumesc ATÂT DE MULT pentru că te rogi pentru noi ca familie şi pentru
lucrarea mea şi pentru călătoria pe care am făcut-o în Taiwan în perioada 29.03-9.04, pentru a
da învăţătură. Domnul S-a mişcat puternic şi sunt recunoscător să fiu parte a ceea ce face El
acolo.
Când am coborât din avion şi am intrat în terminalul aeroportului din Taipei, Taiwan,
am simţit o haină de autoritate de la Domnul venind peste mine – autoritate de a vindeca
bolnavii, de a scoate duhuri şi, CEL MAI IMPORTANT, de a pregăti lideri din biserici să
facă aceleaşi lucruri.
Niciuna dintre lucrările lui Dumnezeu nu s-ar fi întâmplat fără rugăcinile tale. Îţi
mulţumesc atât de mult!

Dragoste şi binecuvântări,
Gary, Catherine, Jon şi Rivkah

—————————————————

De vineri, 31.03, până luni, 3.04 – TAINAN (sud-vestul TAIWAN-ului), BISERICA


RHEMA, PASTOR PHILIP YEN
Am predat despre Fundamentele biblice ale vindecării interioare şi scopul învăţăturii şi
slujirii mele nu a fost doar să le slujesc, ci şi SĂ-I PREGĂTESC să se roage rugăciuni de
vindecare pentru alţii.

VINERI NOAPTE 31.03


12-15 oameni – inclusiv pastori din alte biserici – din cei 60-70 care au participat la
conferinţă au fost vindecaţi de dureri cronice de spate, dureri de gât şi de umeri şi congestii
ale plămânilor şi sinusurilor când au renunţat să fie consacraţi idolilor la naştere şi L-au rugat
pe Domnul să ierte idolatria familiei şi strămoşilor lor.
O femeie în vârstă a răspuns unui cuvânt al lui Dumnezeu dat mie pentru cineva cu
slăbiciune şi durere la genunchi, mai ales la genunchiul drept.
Când eu şi membrii echipei de rugăciune ne-am rugat cu ea, Domnul a vindecat complet
durerea ei de genunchi în câteva minute de rugăciune.
168
SÂMBĂTĂ, 1.04
În timpul de slujire, circa opt femei au fost vindecate dramatic şi rapid de durere de
spate, gât şi umeri şi congestie a plămânilor şi a sinusurilor, când au mărturisit idolatria din
trecutul lor şi al familiei lor şi au renunţat să fie consacrate idolilor la naştere. Aceste stări
sunt cauzate de duhurile de infirmitate şi duhurile de ghicire şi idolatrie care au intrat în
oameni când au fost consacraţi idolilor în temple, copii fiind. Chiar şi a doua sau a treia
generaţie de creştini a avut nevoie să renunţe la dedicarea strămoşilor lor către idoli pe când
erau copii mici şi la idolatria strămoşilor lor pentru a fi eliberaţi de aceste duhuri şi a fi
vindecaţi de starea spatelui, gâtului şi umerilor. Când le-am poruncit duhurilor de idolatrie,
ghicire şi infirmitate să iasă din cei pentru care ne rugam, duhurile dintr-o femeie au făcut-o
să ţipe când au plecat şi au aruncat-o la pământ – dar slavă Domnului că au plecat şi că ea a
fost vindecată complet!
Domnul a vindecat şi oameni ce aveau un duh de infirmitate care le afecta partea
dreaptă a corpului (am slujit 8-10 oameni a căror parte dreaptă era astfel afectată) – partea
dreaptă a feţei, urechea dreaptă, umărul şi braţul drept şi piciorul drept – sau care manifestau
durere ori amorţire în întregul trup în partea dreaptă. Mâna dreaptă sau partea dreaptă este o
imagine care în Scriptură reprezintă TĂRIA (Psalm 18:35, 20:6, 110:1, 138:7 etc.). Mulţi au
fost vindecaţi de această stare când au mărturisit că au dat tăria lor – ce era mai bun din hrana
lor, din bani şi din daruri – idolilor (Domnul m-a călăuzit spre Deuteronom 32:36-38 pentru a
explica asta). Alţii au fost vindecaţi când au mărturisit amărăciune şi neiertare faţă de membrii
familiei şi colegi.
Simon, un lider al bisericii din Tainan, avea o amorţire în partea dreaptă a feţei, durere
în dreapta frunţii şi la urechea dreaptă, şi amorţire în umărul şi braţul drept. Duhul Sfânt mi-a
arătat că era un duh de infirmitate care intrase în el cu şapte ani în urmă prin mânia lui faţă de
colegi. Când i-a iertat pentru ce îi făcuseră, amorţeala a părăsit întreaga parte dreaptă a
trupului lui, cu excepţia zonei din jurul ochiului drept. Atunci Domnul mi-a spus că avea
nevoie să mărturisească „privirea mânioasă a ochiului lui la adresa colegilor“. Imediat ce şi-a
mărturisit mânia, duhul a părăsit ochiul lui drept şi el a fost vindecat complet!
Mike, pastorul unei biserici baptiste din nordul Tainan, a fost de acord să mă lase pe
mine şi o echipă de rugăciune să ne rugăm pentru el în faţa celor prezenţi la conferinţă, pentru
a ilustra rugăciunea de vindecare interioară. El a spus că se simte „prizonier“ din punct de
vedere emoţional. Când L-am rugat pe Isus să-l ducă la sursa şi originea acestor emoţii, Isus i-
a adus aminte de tatăl lui care l-a pierdut într-o piaţă aglomerată când era mic şi de faptul că s-
a simţit umilit public de bunicul lui şi obligat să îngenuncheze înaintea idolilor familiei. Când
L-am rugat pe Isus să vină în fiecare dintre aceste amintiri, Isus l-a luat de mână şi l-a dus
înapoi la părinţii lui. În a doua amintire, Isus a împins idolul şi S-a pus pe Sine în locul lui,
astfel încât Mike îngenunchia înaintea lui Isus. De asemenea, Isus i-a spus cuvinte puternice
de adevăr lui Mike în aceste amintiri. SLAVĂ DOMNULUI, TOATE RĂNILE
INTERIOARE CARE ÎL ŢINEAU PE MIKE PRIZONIER AU FOST VINDECATE şi Mike
a simţit O ELIBERARE FIZICĂ ÎN TRUPUL LUI din partea Duhului Sfânt şi de asemenea şi
o ELIBERARE EMOŢIONALĂ!

DUMINCĂ, 2.04
Domnul mi-a spus să predic despre „rugăciunea credinţei“ din Iacov 5:14-18 şi despre
ce înseamnă, pe baza exemplului lui Ilie din 1 Împăraţi 17-18, să aud de la Domnul pentru ce
spune El să mă rog şi să mă rog asta pentru persoana bolnavă până când este vindecată.
În timpul lucrării de rugăciune în grup şi rugăciune iundividuală, câțiva oameni au fost
vindecaţi de durere de spate şi de umeri şi de starea de congestie după ce i-am condus, într-un
grup de rugăciune, să renunţe şi să mărturisească idolatria din vieţile lor şi din vieţile
169
strămoşilor lor. O femeie mai în vârstă care avea o pierdere a vederii de 50% la ambii ochi şi
care vedea totul în ceaţă a fost vindecată complet şi a văzut totul perfect clar după câteva
minute de rugăciune (ca în Marcu 8:22-26). Auzul unei alte femei cu urechea stângă, care
fusese distrusă de terapia cu radiaţii împotriva cancerului, a fost vindecat complet şi ea a putut
să audă iar normal cu acea ureche. Câţiva oameni cu încheieturi ale mâinilor umflate au fost
vindecaţi de durere şi umflătură. Un doctor în medicină şi soţia lui au primit vindecare deplină
după ce şi-au dat poverile Domnului şi I-au dat Domnului anxietatea şi frica pentru copiii lor.
O femeie în vârstă care fusese diagnosticată cu o tumoare la sân care era probabil canceroasă
a cerut rugăciune. Domnul mi-a spus să o fac să mărturisească răzvrătirea împotriva autorităţii
din viaţa ei şi din viaţa părinţilor ei şi, după ce a făcut asta, a simţit că tumoarea a început să
se micşoreze sub puterea Duhului Sfânt. SLAVĂ DOMNULUI!

LUNI 3.04
Oamenii s-au împărţit în perechi pentru a se ruga unul pentru altul rugăciuni de
vindecare interioară conform principiilor biblice pe care le-am predat şi le-am exempificat în
timpul conferinţei.
Domnul atingea şi vindeca răni profunde în mulţi atunci când ei se rugau în perechi.
Prin vindecare interioară a fost uşor pentru cei mai mulţi oameni să fie eliberaţi de
duhuri demonice. Totuşi, o femeie care se convertise de curând se ruga împreună cu
partenerul ei pentru o amintire dureroasă, când duhurile din ea s-au manifestat şi au făcut să
fie aruncată de pe scaun şi să alunece pe podea strigând în chineză: „Isuse, Te urăsc! Isuse, Te
urăsc!“ Am dus-o într-o cameră din spate şi am continuat să o slujim. Demonii au continuat să
se manifeste şi, când le-am poruncit să tacă, a devenit clar că încă erau în viaţa ei prilejuri
care îi împuterniceau şi că duhurile făceau zgomot şi confuzie pentru a ne împiedica să-L
auzim pe Domnul şi să descoperim capetele lor de pod, astfel încât femeia să poată fi eliberată
de ele. A trebuit să ies din cameră ca să-L aud pe Domnul spunând: „Ea trebuie să renunţe să
fie dedicată idolilor la naştere şi să Îmi ceară să-i iert păcatul idolatriei şi păcatul idolatriei din
familia ei“. Când a făcut asta duhurile de peste ea au plecat şi ea a ieşit din camera din spate
fiind, virtual, normală din nou. SLAVĂ DOMNULUI!
Domnul a atins şi a vindecat mulţi alţi oameni prin slujirea echipei de rugăciune. Un
bărbat a cărui valvă dreaptă a inimii funcţiona neregulat a simţit că Duhul Sfânt vindecă valva
când ne-am rugat pentru el. Dumnezeu era atât de dornic să vindece şi să elibereze oameni, a
fost uimitor! DUMNEZEU ESTE ATÂT DE BUN!

Marţi, 4.04-Sâmbătă 8.04 - TAICHUNG (ÎN VESTUL TAIWANULUI),


CENTRUL CREŞTIN DE ÎNCHINARE, LIDER APOSTOLIC PAUL CHU, PASTORI
BARNABAS and LYDIA
Am dat învăţătură despre Fundamentele Biblice ale Rugăciunii Strategice şi Războiului
Spiritual şi scopul învăţăturii şi slujirii mele nu a fost doar să mă rog pentru ei, ci şi SĂ-I
PREGĂTESC să se roage strategic pentru cartierele şi oraşele lor. Între 100 şi 150 de lideri
mijlocitori au venit din bisericile din tot Taiwanul la această conferinţă.

MARŢI 4.04
În timpul de slujire, după ce au renunţat să fie închinaţi idolilor la naştere şi au
mărturisit păcatul idolatriei din trecutul lor şi din vieţile strămoşilor lor, Domnul a vindecat
circa 18 oameni de durerile de gât, umeri şi spate pe care cei mai mulţi dintre ei le avuseseră
toată viaţa. Circa 6 sau 7 oameni, care au răspuns la un cuvânt de la Domnul, au fost vindecaţi
de durere cronică de călcâie. 3 oameni au fost vindecaţi de probleme cu nasul şi cu sinusurile.

MIERCURI, 5.05
170
Am fost conduşi de liderul Reţelei Naţionale de Rugăciune din Taiwan, Joy Chiung Lin,
într-o rugăciune în jurul celui mai vechi templu din Taiwan, din secolul al 17-lea, dedicat
zeiţei Matsu, numită „Regina Cerului“ peste Taiwan. Când rugăciunea Reţelei Naţionale de
Rugăciune a ajuns la alte două clădiri din nord-estul şi nord-vestul Taiwanului care erau
dedicate ca locuri de închinare la idoli, o clădire s-a scufundat 12" în pământ şi a devenit
inutilizabilă şi cealaltă clădire a fost distrusă de un taifun. Deci vom vedea ce se va întâmpla
cu acest templu!
În timpul sesiunilor de slujire, Domnul a vindecat câţiva oameni de durere la
articulaţiile mâinilor, alţi câţiva de infecţii la stomac şi unul de ulcer. Circa 3 sau 4 oameni au
fost vindecaţi de afecţiuni pe partea dreaptă a trupurilor, afecțiuni care fuseseră cauzate de
duhuri de infirmitate. Când a mărturisit idolatria de pe linia familiei ei, o tânără a fost
vindecată de durere cronică la umărul drept şi braţul drept şi de o fractură de os la piciorul
drept. O altă femeie a fost vindecată de amorţeală în partea dreaptă a trupului când şi-a iertat
cei doi fraţi pentru că i-au vorbit abuziv. La început, când Domnul ne-a arătat că ea trebuia să-
şi ierte fraţii, ea nu s-a putut gândi la nimic pentru care să-i ierte. Apoi Domnul mi-a dat o
viziune a fraţilor ei vorbindu-i abuziv. Ea a plâns timp de câteva minute când i-a iertat şi după
asta a fost vindecată complet!
Nevoile oamenilor erau atât de profunde! Domnul mi-a spus că cineva de acolo simţea
ceva ca o bandă strânsă de metal în jurul capului şi un tânăr a răspuns şi ne-a spus că mama
lui l-a lovit frecvent în cap. El a primit o vindecare parţială, dar avea nevoie de un nivel mult
mai profund de vindecare.

JOI 6.04
Domnul ne-a spus să desfăşurăm ungerea Lui de revelaţie şi de auzire a vocii lui
Dumnezeu peste oamenii care se roagă în perechi unul pentru altul după învăţătură. După ce
am mers şi ne-am rugat pentru fiecare pereche, mulţi au experimentat niveluri mai înalte de
revelaţie de la Domnul când s-au rugat unii pentru alţii. Taiwanezii sunt foarte conservatori
din punct de vedere cultural, deci a fost surprinzător să-i văd pe câţiva dintre ei izbucnind sub
puterea Duhului Sfânt în râs, în plâns şi în gemete când Duhul Sfânt i-a atins şi i-a uns.
Ne-am rugat cu pastorii şi liderii în sesiuni private pentru vindecare interioară. Câţiva
dintre ei au avut experienţe dramatice de eliberare de demoni care i-au părăsit, deoarece
Domnul a vindecat rănile din trecut din inimile lor, de care erau ataşaţi demonii din vieţile lor.

VINERI 7.04
Nevoile oamenilor erau atât de mari, încât ei ne-au cerut să dedicăm sesiunea de seară
doar rugăciunii pentru oricine ar fi vrut slujire. Am fost uimit să văd că 100-150 de oameni au
stat până spre dimineaţa zilei următoare doar ca să primească rugăciune de la mine şi de la alţi
pastori care se rugau cu mine. Ne-am rugat timp de opt ore, de la 8.30 PM la 4.30 AM, în
dimineaţa următoare. Abia am avut timp să fac duş şi să ajug la aeroport în acea dimineaţă!
Dumnezeu a fost atât de bun, prezenţa Lui vindecătoare a fost puternică de seara până
dimineaţa. Doi oameni au fost vindecaţi de tunel carpian în partea de jos a braţelor. Unul
dintre ei, Joyce, un contabil, avea durerea de mai mult de un an. O femeie a fost vindecată de
icter şi de o problemă legată de ficat.
Ne-am rugat cu un pastor luteran şi cu soţia lui care au venit la rugăciune. Ea era
epuizată. Părea că fiecare soţie de pastor pe care am văzut-o muncea constant şi era epuizată.
Domnul ne-a spus să ne rugăm pentru ea să se odihnească în prezenţa Lui cel puţin
jumătate de oră în fiecare zi şi să aibă hotărârea de a spune „nu“ la alte lucruri şi la alţi
oameni pentru a face asta.
O femeie care era profesoară a venit la rugăciune pentru o bătaie neregulată a inimii
(uneori mai mult de 170 de bătăi pe minut) şi pentru o senzaţie de singurătate care dura de o
171
viaţă. Isus a purtat-o spre o amintire cu ea şi cu mama ei care treceau zilnic printr-un cimitir
unde mama ei i-a spus, pe când ea era mică, faptul că trebuia să aibă grijă de mama ei pentru
că mama ei se temea. Părinţii se presupune că au grijă de copiii lor, nu invers! Când această
femeie şi-a iertat mama pentru că a pus asupra ei o responsabilitate falsă, prezenţa radiantă a
lui Isus a venit în amintire şi a vindecat toată durerea din inima acestei femei, care o controla
şi se manifesta ca singurătate. De asemenea, Domnul i-a vindecat inima în mod puternic!
O altă tânără, care era reprezentantul pentru export al unei companii taiwaneze, a spus
că se lupta constant cu frică şi cu o dorinţă de a fugi de Dumnezeu. Când L-am rugat pe
Domnul să o poarte la sursa şi originea – rădăcina – acestor întărituri, El i-a adus aminte că
fusese răpită când era copil. Când i-a iertat pe răpitori şi noi L-am rugat pe Isus să vină în
acea amintire, ea L-a văzut pe Isus luând-o, copil fiind, de la răpitori şi ţinând-o strâns,
protejând-o. Domnul a eliberat-o de duhul de frică şi de duhul de alienare, vindecându-i
amintirea acestei traume prin care acele duhuri au intrat în viaţa ei.
SLAVĂ DOMNULUI!
Un tânăr cu un genunchi drept infectat, umflat şi dureros, ne-a cerut să ne rugăm pentru
el. El avea infecţia de 7 zile, aşa că l-am întrebat ce se întâmplase în viaţa lui cu 7 zile în
urmă. Nu s-a putut gândit la nimic imediat, dar în cele din urmă a precizat că, deşi era creştin,
se închinase la strămoşii lui, împreună cu familia lui, cu 7 zile în urmă, când fusese o
sărbătoare naţională de închinare şi cinstire a duhurilor strămoşilor din familie. Noi i-am
explicat că el încălcase prima poruncă, „Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine“ (Exod 20:2-
3). Când I-a mărturisit asta Domnului şi ne-am rugat pentru genunchiul lui, umflătura s-a
redus cu 30-40% şi toată durerea infecţiei a dispărut!
Mulţi oameni au aşteptat toată noaptea ca cineva să se roage pentru ei, nevoile erau atât
de profunde şi de stringente.
Domnul mi-a spus că nevoile în Biserica din SUA sunt la fel de profunde, dar noi
ascundem nevoile.
Dumnezeu să ne ajute să le aducem la lumina Lui, astfel încât El să ne elibereze şi să ne
vindece, mai ales pe lideri (Ioan 3:19-21)!
ÎŢI MULŢUMESC ATÂT DE MULT PENTRU RUGĂCIUNI! Nu am fi putut vedea o
asemenea revărsare de la Dumneze fără rugăciunile tale pentru noi.

172
BIBLIOGRAFIE

Resurse suplimentare de Mark şi Patti Virkler despre acest subiect

Comuniune cu Dumnezeu
Dialog cu Dumnezeu
Manual Sfătuit de Dumnezeu
Fişă de lucru Sfătuit de Dumnezeu
Să ne scufundăm mai adânc în Râul lui Dumnezeu
Marea taină
Percepe-ţi duhul
Supranatural în mod natural
Fişă de lucru Cercetare biblică referitoare la vise şi viziuni
Ghidul profesorului Cercetare biblică referitoare la vise şi viziuni
Dezvoltă credinţă în inimă
Creativitate născută în duh
Cum poţi să ştii?
Autoritate divină, putere divină, energie divină

Acestea şi multe alte materiale pot fi comandate pe site-ul Comuniune cu Dumnezeu:


www.cwgministries.org

Mark Virkler este disponibil să susţină seminarii despre acest subiect, dar şi despre
altele, şi poate fi contactat pe e-mail la mark@cwgministries.org sau la telefon 800-466-6961
• 716-652-6990

Resurse suplimentare aparţinţnd altor autori

Să restaurăm fundaţiile, de Chester şi Betsy Kylstra


Instrumente de slujire pentru restaurarea fundaţiilor de Chester şi Betsy
Kylstra
Transformarea omului dinăuntru de John şi Paula Sandford
Vindecare prin eliberare, volumele 1 şi 2, de Peter Horrobin
Poate un creştin să aibă un demon? de Don Basham
Consilierea teosofică de Ed M. Smith (Această carte nu este disponibilă pe piaţa
liberă, deci contactaţi-l la phostic@eagleweb.net sau la telefon 888-467-3757.)
Să rupem legăturile sufleteşti nesănătoase de Bill și Sue Banks
Porci în salon de Frank şi Ida Mae Hammond
Binecuvântare sau blestem de Derek Prince
Visele, înţelepciunea din ele de Herman Riffel
Liber emoţional de Rita Bennett
Vindecare de emoţiile deteriorate de David Seamands
Vindecarea amintirilor de David Seamands
Trei întrebări cruciale despre războiul spiritual de Clinton E. Arnold

173

S-ar putea să vă placă și