Sunteți pe pagina 1din 566

DR.

ALAIM HORVILLEUR

ghid
homeopatie
PENTRU FAMILIE

Traducere din franceză şi note de


Mane Jeanne Vasiioiu

LifeStyle PUBLISHING
Editori:
SILVIU DRAGOMIR VASILE DEM. ZAMFIRESCU
MAGDALENA MĂRCULESCU
Director:
CRINADRĂGHICI
Design:
ALEXE POPESCU
Director producţie:
CRISTIAN CLAUDIU COBAN
Redactor:

AURELIA NĂSTASE Dtp:


GABRIELA CHIRCEA
Corectură:
ELENA BIŢU RODICA PETCU
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României HORVILLEUR,
ALAIN
Ghid homeopatic pentru familie / dr. Alain Horvilleur; trad.:
Marie-Jeanne Vasiloiu. - Bucureşti; Lifestyle, 2012
ISBN 978-606-92805-8-4

I. Vasiloiu, Marie-Jeanne (trad.) 615.015.32

Titlu: Guide familial de l’homeopathie Autor: Dr. Alain


Horvilleur

Copyright © Hachette-Livre 1988,1993,1999


Copyright © Hachette-Livre 2008, pentru prezenta ediţie revizuită şi
actualizată.
Copyright © Lifestyle Publishing, 2012 pentru prezenta ediţie
Lifestyle Publishing face parte din Grupul Editorial Trei

C.P. 27-0490, Bucureşti Tel./Fax; +4 021 300 60 90 e-mail:


comenzi@edituratrei.ro www.lifestylepublishing.ro

ISBN 978-606-92805-8-4
IIIS

Ihrefaţă ............................................................................ 7
Mod de întrebuinţare....................................................... Il
Dicţionar homeopatic de familie ................................... 15
Profiluri homeopatice ale familiei .............................. 507
Test ............................................................................. 511
Soluţia testului ........... .. ............................................. 531
Homeotipuri ............................................................... 539
Tabel cu bolile secolului ............................................. 549
Tabelul textelor prezentate în chenar .......................... 550
Tabelul medicamentelor homeopatice ....................... 552
Index general .............................................................. 556
Trusă farmaceutică ...................................................... 571
De la A la Z celelalte tulburări .................................. 574
Prefaţă

Boala secolului:
punctul de vedere al homeopatului

Noi sau emergente, bine cunoscute sau pe cale de a fi înţelese,


bolile evoluează. Ghidul homeopatic pentru familie, creat în 1981,
avea nevoie să capete o formă nouă. Pentru a pune homeopatia în
pas cu tehnologiile avansate şi cu terapeuticile mai recente, am ales
tema „bolii secolului". Această formulă este deseori folosită în
conversaţii, dar impactul ei este variabil în funcţie de persoane.
Formularea „boala secolului" are o vechime de peste 150 de ani, iar
primii care au folosit-o au fost scriitorii romantici. La acea epocă,
ea desemna o stare de melancolie, de tristeţe, de solitudine, de
plictiseală manifestată de cei tineri, stare perfect descrisă de
Chateaubriand, Vigny sau Musset. în limbajul de astăzi, vorbim
mai degrabă despre angoasă, despre deprimare, dar ideea rămâne
aceeaşi. Orice boală poate fi calificată drept „boala secolului".
Totuşi, unele maladii sunt considerate a fi mai „ale secolului" decât
altele, în cele ce urmează, am dorit să prezint punctul de vedere al
homeopatului în privinţa unor boli omniprezente, ca alergia,
bronşita, degenerescenţa maculară legată de îmbătrânire, sindromul
oboselii cronice etc.
Lumea se schimbă, bolile de asemenea. Reperele sociale sunt
— de multă vreme — într-o perpetuă mişcare şi este absolut legitim
să ne simţim angoasaţi când ele nu mai corespund
concepţiei noastre despre lume. Individualismul, competitivitatea,
cultul închinat trupului, practicile vizând atingerea unor extreme,
dorinţa de a obţine rezultate instantanee, fuga după performanţă,
căutarea excelenţei, solicitările de toate felurile ne înghit, an de an,
spaţiul intim. Suntem nişte victime care aprobă tacit consecinţele
urbanizării, ale migraţiei, ale mondializării, ale deteriorării
mediului, ale încălzirii globale, ale poluării galopante. Trăim în
civilizatia. jetabilului}, care priveşte nu numai brichetele şi
şerveţelele, ci şi soţiile, angajaţii, animalele de companie şi uneori
— din păcate — chiar şi persoanele vârstnice.
Ca urmare, asistăm la pierderea sentimentelor, a respectului şi
a independenţei. Viaţa se reduce la dimensiunea sa materială.
Emoţiile sunt etalate în mass-media, manipulate de freudismul
ocult al publicitarilor sau sunt pur şi simplu negate, ca improprii
pentru consum.
Ele circulă pudic într-un mediu anume, dar sunt greu de
transmis de la o generaţie la alta, de la o familie la alta, de la un
palier la altul. Cei mai tineri preferă să trăiască înainte de a avea
experienţa vieţii şi să se insereze în ţesătura socială cât mai târziu
cu putinţă. Distracţiile contează tot atât cât contează şi munca,
deoarece sunt sinonime cu absenţa constrângerii, cu afirmarea, cu
libertatea.
Sănătatea nu rezistă întotdeauna la asalturile repetate ale
schimbărilor. Cum să nu fim îngrijoraţi, ba chiar bolnavi, în
confruntarea cu comportamentele care ni se impun, cu imperativul
tinereţii cu orice preţ, cu eliberarea sexuală neînsoţită de modul de
întrebuinţare? Ne putem realiza oare în aceste condiţii? Ne putem
găsi spaţiul personal în mijlocul acestei perpetue agitaţii? în
vâltoarea evenimentelor internaţionale,
în orig. jetable (adj. fr.) -
a avântului social
folosinţă) (n.t.). - care poate fi aruncat (eventual, după o unică
prost controlat şi a feluritelor probleme lăsate în umbră, minoritatea
bolnavilor tinde să devină o majoritate. Ea participă, din răsputeri,
la multiculturalism. Dar, pentru asta, trebuie să ne refugiem în
boală doar din dorinţa de a ne conforma? Răspunsul este evident:
trebuie să încercăm să-i rezistăm. Cum am putea caracteriza
sănătatea? Ea nu este doar „viaţa în condiţii în care organele noastre
nu se fac simţite", aşa cum a definit-o
Rene Leriche. Nu este echivalentă doar cu absenta bolii. Sănătatea
>
nu înseamnă a te bucura de un corp perfect şi de o simplă şi
discretă prezenţă în lume. Ea înseamnă mai ales o stare de bine la
nivel fizic, mental şi social, înseamnă păstrarea integrităţii
individuale, precum şi adaptarea la societatea în care trăim.
Sănătatea este condiţia necesară, evident insuficientă, a calităţii
vieţii. Dincolo de satisfacerea necesităţilor zilnice în ceea ce pri-
veşte hrana, accesul la muncă şi legăturile culturale, experienţa
individuală în familie şi în societate rămâne o prioritate. Ea este cea
care ne face să zâmbim, să iubim, să râdem. Fericirea nu este
departe, chiar dacă acest concept rămâne o utopie. Ea este cea care
ne permite să avem credinţă, preferinţe, dorinţe — să fim, cu alte
cuvinte, noi înşine —, întreţinând, în acelaşi timp, relaţii puternice
cu societatea.
Homeopatia ne poate însoţi pe acest drum către un echilibru
mai stabil. Ea acordă o atenţie deosebită maladiilor secolului,
deoarece are nevoie să cunoască mediul cultural şi social în care
acţionează, ne asistă zi de zi şi ne ajută să cucerim puţin mai multă
autonomie.
Lucrarea de faţă se supune preceptelor eticii contemporane,
conform căreia pacientul este responsabil de sănătatea sa, în orice
caz în domeniul său de competenţă. Nici un medic nu poate să
înţeleagă mai bine decât pacientul, „din interior", nuanţele durerii
sale de cap, repercusiunile tusei sale sau efectele coşurilor sale
încăpăţânate asupra stării psihice. Iată de ce
el poate încerca, fără nici un risc, medicamentele homeopatice în
micile suferinţe ale vieţii cotidiene. Totuşi, medicul trebuie să
decidă care este modalitatea cea mai adecvată de a trata boala
declarată, boala cronică sau repetitivă, simptomul în raporturile
sale cu ştiinţa medicală. Nimeni nu posedă mai bine decât el o
cunoaştere atât de extinsă a medicamentelor de uz homeopatic, a
modului lor de acţiune şi de reacţie, ca şi a subtilităţilor prescripţiei
legate de domeniul lor propriu.
Conjugarea ambelor competenţe nu se poate realiza decât
în cadrul unei consultaţii. Eu doresc ca, dincolo de rezultatele pe
care le poate aduce, cartea de faţă să-i ajute pe cititori să se
pregătească mai bine pentru întâlnirea cu medicul lor şi să înceapă
cu el un dialog bazat pe sinceritate şi încredere.

Dr. ALAIN HORVILLEUR

10 Ghid homeopatie pentru fanuiic


Mod de întrebuinţare

Cum să folosim această carte?


Am adunat aici informaţiile indispensabile cititorului care
doreşte să folosească homeopatia cu maximum de siguranţă şi de
eficacitate. Ghidul homeopatic pentru familie posedă 1000 de
rubrici sau intrări de rubrici, care vor fi consultate în funcţie de
necesităţi, zilnic sau rareori, pentru sine sau pentru familie, din
nevoi practice sau din curiozitate intelectuală.

Cum să ne iniţiem în .homeopatie?


Pentru iniţiere, se vor citi mai întâi rubricile;
• Teoria homeopatiei (p. 447);
• Medicamentul homeopatic (p. 284).
• Apoi, eventual:
- Consultaţia homeopatică (p. 128);
- Istoria homeopatiei (p. 251);
- Maladia (p. 277);
- Reţeta (p. 384);
- Simptomul (p. 414);
- Terenul (p. 451);
- Urgenţa în homeopatie (p. 482).
Apoi, cititorul va putea intra într-o fază mai activă, terapeutică
sau de reflecţie, deoarece acest „dicţionar" îi va permite nu numai
să înţeleagă principiile generale ale homeopatiei, ci şi să ştie dacă o
boală dată este sau nu de resortul homeopatiei; să

11
determine dacă se poate îngriji singur ori e mai bine să consulte medicul.
în sfârşit, va putea învăţa indicaţiile principalelor medicamente întâlnite
în reţetele homeopaţilor.

M e-d î ca m eiit el e îiom eop a ti ce

Acestea sunt indicate cu litere majuscule (de exemplu, ABIES


CANADENSIS).
• în cartea de faţă, sunt studiate doar medicamentele cele mai
des folosite (circa 200).
• Dacă ezitaţi între mai multe medicamente, le puteţi încerca
succesiv sau simultan, deoarece, în homeopatie, nu există medicamente
periculoase.
Cel mai adesea, alegerea va fi făcută în funcţie de Simptomele
resimţite.
>

Medicamentele sunt recomandate într-o diluţie (VEZI CU


VÂNTUL) medie, cel mai adesea în diluţia centezimală hahne-
manniană 9 sau „9 CH“. Aceste medicamente sunt abordate după un
plan întotdeauna identic.
• ’ . tanla de bazăUC care este specifivViîă clar,
• ,Se poirivc.şte de preferinţă:", care dă
1 r. care se inîâiaesîc mai adesea indicatj.c
.ariic'iiuîiu '"espectiv .sau tsp-uJ .de persoană care e.st.c
sensibilă la el.
• „Simptomele ccîe mai caracteristice" suiiî teU’ ,'are îi permit
medicului fiomiOipat »â se gândească ic rneae-a' mentui adecvat,
^ în sfârşit, „Principalele întrebuinţări clinice;" repî>;- zintă un fel de
siiueză u rczunlor mtâlnitt o listă (non limitativă) a maladiilor în caro
medicamemul esrc activ
• Cantitatea de medicament care va fi iuată Ţn general, tre; granule) si
repetarea acesteia suni întotdeauna preerzaîc.

12 Ghid .huînt-opatic pcniro Ivimilu


Principii generale de administrare a
fîîedîca,în,eritelc):r

• Granulele se vor turna în dopul-dozator, apoi vor fi puse în


gură, fără a fi atinse cu mâna.
• Granulele vor fi lăsate să se topească sub limbă.
• Dozajul este acelaşi atât pentru sugar, cât şi pentru copilul
mare şi pentru adult. Majoritatea rubricilor prezintă durata
tratamentului. Dacă aceasta lipseşte, tratamentul va fi
întrerupt de îndată ce a fost obţinută vindecarea.
în cazul în care vindecarea nu este rapidă, este prudent să-i
cerem avizul unui medic homeopat, mai ales dacă rubrica reco-
mandă consultaţia.
Pentru unii bolnavi, este chiar de preferat consultaţia prea-
labilă. Nu putem să ne îngrijim singuri chiar în toate împrejurările.
Textul specifică în mod clar acest lucru. Chiar şi bolile care nu sunt
de domeniul homeopatiei sunt citate ca atare. Astfel, cititorul va
găsi întotdeauna o specificare precisă a atitudinii pe care trebuie s-o
adopte.
Ghidul de faţă este un îndrumător care trebuie consultat sis-
tematic în cazul unor probleme de sănătate. Astfel, veţi dobândi
cunoştinţe de bază, prudenţă în modul de tratare, convingere
neabătută în eficacitatea medicinei homeopatice (în cazul bolilor
curente). Totodată, veţi şti să rezervaţi medicinei clasice şi
chirurgiei cazurile în care acestea sunt inegalabile.
Homeopatia este mai mult decât o terapeutică; este, de
asemenea, un mod de gândire care ne apropie de natură — de
propria natură.

Dr. A.H.

13
Dicţionar homeopatic de familie
ABCES, FURUNCUL
Deşi există o diferenţă între abces (acumulare de puroi într-o
cavitate naturală sau provocată) şi furuncul (un caz particular de
abces al pielii cauzat de microbul „stafilococ"), tratamentul
homeopatic este identic.
tratamentul general
Abces in stadiu incipient:
• dacă pielea este roze APIS MELLIFICA 9 CH, 3 granule de
3 ori pe zi.
• dacă pielea este roşie, BELLADONNA 9 CH, 3 granule de
3 ori pe zi.
• dacă pielea este vânătă, LACHESIS MUTUS 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
Abces constituit: HEPAR SULFURIS CALCAREUM 3 DH
TRITURARE, 1 măsură de praf de 3 ori pe zi.
Abces trenant: SILICEA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până
la vindecare.
Tratamentul
local
CALENDULA TM, 25 de picături pe o compresă lăsată în
permanenţă şi reumezită des (indiferent dacă abcesul este închis
sau deschis).
VEZi ANTRAX, DINŢI (ABCES DENTAR), FLEGMON
(ABCES ÎN GÂT), URCIOR.

17
ABDOMEN
VEZI BURTĂ.

Abies canadensis
substanta de bază; Bradul de Canada.
simptomele cele mai caracteristice tratate cu Abies
CANADENSIS . Dureri la stomac cu foame constantă; balonarea
stomacului; senzaţia de frig între umeri.
Principalele întrebuinţări clinice; Gastrită, atonie stoma-
cală.

Abies nigra,
substanta de baza Bradul negru
.simptomele cele mai caracteristice tratate cu abies nigra;
Senzaţie de nod în stomac, cu dureri de stomac după masă şi,
eventual, tuse.
Principala întrebuinţare clinică; Digestie dificilă.

Abrotanum
Substanta dc bază; Lămâiţa (Lippia citriodora).
Se potriveşte de preferinţă: Copilului care pierde în greutate,
cu aspect „bătrânicios", iritabil.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Abrotanum:
Pierderea în greutate a sugarului, manifestându-se de jos în sus,
de-a lungul corpului; alternanţă de diaree şi constipaţie; apetitul
(vorace) este păstrat.
Principalele întrebuinţări clinice: Tulburări digestive ale
sugarului, cu pierdere în greutate.

18 :
abulie
Boală ce constă, în mod esenţial, în diminuarea voinţei. Su-
biectul nu mai are chef de nimic şi, mai ales, nu are posibilitatea de
a ieşi, prin propriile forţe, din această stare.
Afecţiunea este greu de tratat, deoarece necesită, pe lângă
medicamente, participarea activă (dificil de obţinut) a bolnavului.
Tratament
Se va încerca AURUM METALLICUM 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi, o perioadă. în orice caz, medicul homeopat va trebui
neapărat consultat.

ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL


Subiectul este deseori în comă şi pare să aibă paralizată o
jumătate de corp.
în aşteptarea medicului, i se va pune în gură:
• dacă faţa îi este roşie, acoperită de transpiraţie caldă,
OPIUM 9 CH, 3 granule din 5 în 5 minute.
• dacă faţa îi este albă, acoperită de transpiraţie rece, HEL-
LEBORUS NIGER 9 CH, 3 granule din 5 în 5 minute.
Se înţelege de la sine că, în momentul accidentului vascular
cerebral, nu puteţi fi siguri de diagnostic. Totuşi, nimic nu vă
împiedică să încercaţi tratamentul de mai sus, până la venirea
medicului, deoarece nu există nici un pericol (chiar dacă este vorba
de opium, dat fiind că acesta este diluat).

^ODE^E
VEZI ASFIXIE, ENTORSĂ, FRACTURĂ, MUŞCĂTURĂ
DE ANIMAL, RANĂ, TRAUMATISM.

19
ACETONĂ
Acetona apare în urină (unde poate fi identificată prin reacţie
chimică) şi în aerul expirat (de unde mirosul special de mere),
atunci când rezervele de zahăr din organism simt insuficiente, în
locul lor, simt arse grăsimile, iar acetona este un produs de
degradare a acestora.

Tratamentul crizei
SENNA 9 CH, 3 granule la fiecare oră, până la ameliorare.
Tratamentul de fond
Se va consulta medicul homeopat, care va alege, cel mai
adesea, între LYCOPODIUM CLAVATUM, PHOSPHORUS şi
SEPIA OFFICINALIS.

ACIDITATE
Aciditatea tubului digestiv. Medicamentul vomei acide, al
acidităţii stomacale şi al fecalelor acide este: IRIS VERSICOLOR
9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Aciditatea transpiraţiei. în caz de miros acid al transpiraţiei
sugarului, CALCAREA CARBONICA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe
zi.

ACNEEA JUVENILA
Acneea juvenilă este reprezentată de „punctele negre" (numite
şi „comedoane"), de „pustule" sau de cicatricele vinete ori de toate
trei formaţiile în acelaşi timp, în funcţie de caz. Pielea nu este decât
locul în care se proiectează această afecţiune, ce are atât
componente infecţioase, cât şi circulatorii, hormonale şi fizice. Iată
de ce tratamentul prelungit, pe bază de

20
antibiotice — lăsând la o parte inconvenientele unei medicaţii în
doze foarte puternice, care distruge flora intestinală normală — nu
poate fi o soluţie radicală.
La început, acesta curăţă pielea în mod spectaculos, dar pe
urmă asistăm la o recădere provocată de preponderenţa cauzelor
nonmicrobiene ale afecţiunii. Aşa se explică faptul că diversele
pomezi folosite sunt relativ puţin eficiente.
în schimb, tratamentele mecanice (abraziunea, zăpada car-
bonică, în cazurile cronice), aplicate de specialişti competenţi, pot
completa tratamentul homeopatic. Se vor folosi:
• pentru punctele negre, SELENIUM 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi.
• pentru coşurile acneice dureroase, EUGENIA JAMBOSA 9
CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• pentru pustule, KALIUM BROMATUM 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi.
• pentru cicatricele vinete, ANTIMONIUM TARTARICUM
9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

Tratamentul local
Pomadă cu CALENDULA, pentru leziunile deosebit de in-
fectate.
Pentru cazurile vechi, va fi consultat medicul homeopat, care
va stabili un tratament de fond, în funcţie de caracteristicile ge-
nerale ale persoanei în cauză.
VEZI şi ROZACEE

Aconitum napellus
Substanţa de bază: Aconitul (omagul).
Se potriveşte de preferinţă: Cazurilor în care subiectul — de
obicei sănătos — suferă din cauza expunerii la gerul uscat sau a
spaimei.

21
Simptcmielf cele mai carattt*rf‘';fic;e tratate cu .Aconitum
napellus: Agitaţie însoţită de frica de moarte; faţă roşie; congestie
arterială; febră puternică fără transpiraţie; piele şi mucoase uscate;
tuse răguşită; palpitaţii violente; dureri cu furnicături; bruscheţe şi
violenţă a tuturor acestor simptome.
Principalele întrebuinţări clinice: Debutul principalelor maladii
infecţioase; otită; laringită; conjunctivită; nevralgie facială;
palpitaţii; acces acut de angoasă.

în această afecţiune, extremităţile devin albastre, ca urmare a


congestiei pasive. în aşteptarea consultaţiei, puteţi lua: CARBO
VEGETABILIS 9 CH, LACHESIS MUTUS 9 CH, PULSATILLA
9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.

Actca racemosa

Substanţa de baza; iarba-tâlharului.


se potriveşte de preferinta Femeilor cu probleme ginecologice.
simptomele cele mm caracteristice tratate cu Actea racemosa:
Dureri de ciclu (cu cât sângele este mai abundent, cu atât sunt
durerile mai mari); migrene în timpul ciclului, cu aspect exploziv;
dureri musculare violente, mai ales în zona spatelui; teamă de
naştere; locvacitate; dispoziţie schimbătoare. Toate Simptomele
par să-şi aibă originea în sfera uterină şi sunt agravate în timpul
menstruaţie!.
Principalele întrebuinţări clinice: Ciclu dureros; migrene în
timpul ciclului; pregătirea pentru naştere; tulburări de menopauză;
torticolis; reumatism.

22
ACUFENE
Acufenele sunt zgomote auzite în cap sau în ureche, fără să fie
provocate de un eveniment exterior. Aceste zumzete, şuierături,
fâsâieli, piuieli sau ţiuieli sunt perfect reale. Ele se produc într-o
singură parte sau în ambele părţi. Variabile în intensitate,
permanente sau nu, simt mai pregnante în perioadele de stres, de
angoasă ori de oboseală.
Cel mai adesea, este vorba despre acufene subiective, auzite
numai de cei care suferă din pricina lor. Se dezvoltă mai frecvent
după vârsta de 50-60 de ani şi par legate de îmbătrânire. Există
totuşi un număr crescând de cazuri în care acufenele se produc în
urma unui zgomot din cale afară de puternic, în special la
persoanele tinere. Dintre alte cauze, enumerăm: dopul de cerumen,
otospongioza, tulburările circulatorii (uneori ane- vrismul la nivelul
uneia din arterele carotide), afecţiunile nervului auditiv sau ale
zonei de pe creier care guvernează auzul, tulburările la nivelul
articulaţiei maxilarului, artroza cervicală, traumatismele craniene.
Acufenele numite obiective, mai rare, sunt detectabile de către
medic cu stetoscopul şi pot fi măsurate. Acestea sunt cauzate de o
leziune a organelor auditive. Dacă suferim de acufene, cea mai
bună soluţie este să ne obişnuim cu ele şi să facem totul ca să nu le
mai auzim. Când cineva locuieşte lângă calea ferată, până la urmă,
nu mai dă nici o atenţie trenurilor care trec. într-o încăpere cu
instalaţie de climatizare, ajungi să uiţi de ea.
• pentru zumzete auzite în mod frecvent: CHININUM
SULFURICUM 9 CH, NATRUM SALICYLICUM 9 CH,
3 granule din fiecare de 3 ori pe zi.
• pentru zumzete care apar prima dată: Veţi consulta de
urgenţă un specialist ORL, deoarece poate fi vorba despre
o

23
afecţiune acută, care trebuie tratată imediat, pentru a nu vă
pierde auzul.
VEZI şi ANEVRISM ARTERIAL, HIPERACUZIE,
MAXILARE, OTOSPONGIOZĂ, POLUARE, PREZBIACUZIE,
STRES, TRAUMATISME.

ACUPUNCTURĂ ŞI HOMEOPATIE
Ambele terapeutici merg bine împreună şi numeroşi
medici le practică simultan. Acest fapt are o explicaţie de
ordin istoric: George Soulie de Morant, care a adus
acupunctura din China, prin 1925, i-a avut pe medicii
homeopaţi ca primi interlocutori şi discipoli. Aceştia, prin
obişnuinţa lor de a aborda pacientul ca pe un ansamblu
decompensat, au înţeles din capul locului importanţa tera-
peuticii prin intermediul acelor, capabile să restabilească
echilibrul pierdut.
Acupunctura şi homeopatia sunt — şi una, şi cealaltă —
metode care stimulează sistemul de apărare a organismului
fie prin ace, fie prin medicamentul ales conform principiului
similitudinii ( TEORIA HOMEOP^^ sunt
medicinii naturale. Sunt lipsite de toxicitate. Au eficienţe
comparabile şi complementare.
Trebuie să folosim ambele metode concomitent?
în orice caz, este posibil. Acupunctura are deseori efi-
cacitate imediată, dar homeopatia (în maladiile de lungă
durată) nu acţionează decât după câteva săptămâni sau luni de
tratament. Prin urmare, poate fi interesant să începem ambele
terapeutici simultan. Uneori, dimpotrivă, se preferă doar
utilizarea uneia, fie chiar şi pentru a-i verifica mai bine
eficienţa în cazul respectiv.

24
ADDISON (MALADIA LUI
Boală cauzată de leziuni ale glandelor suprarenale, care îşi
produc hormonii în cantitate insuficientă. Nu poate fi tratată prin
homeopatie.
ADENITA, ADENOPATIE
VEZI GANGLIONI.

.^>îi40Mb¥pRos™^
VEZi PROSTAtĂ.

adinamie
VEZI FORTIFIANT.

AEROFAGIE
VEZI ERUCTAŢII.

REFERINTA de baza Castanul de India.


Stărilor de congestie venoasă
la subiecţii sedentari.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu
Hemoroizi de culoare purpurie, CU senzaţia de plenitudine a rectului
sau de înţepături şi cu puţină sângerare;

25
uscăciune a mucoasei rectale; varice; dureri puternice ale zonei
lombare.
Principalele întrebuinţări clinice: Hemoroizi; varice; lumbago.

Aethusa cynapium
Substanţa de bază: Cucuta-mică.
St potriveşte de preferinţă: Copilului emaciat, cu trăsături foarte
marcate.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Aethusa cynapium;
Intoleranţa la lapte a sugarului (laptele este vomitat imediat după
supt), cu diaree apoasă şi prostraţie, uneori cu convulsii; dificultăţi
de fixare a atenţiei.
Principalele întrebuinţări clinice: Gastroenterite cu început de
deshidratare; pregătire pentru examene.

AFAZIE
Pierderea vorbirii.
VEZI! ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL (una dintre
posibilele cauze ale afaziei).

AFONIE

vezi LARINGITĂ.

afte

VEZI GURĂ.

26
AifAU\CriE
Insuficienţa laptelui în sâni.
VEZI ALĂPTARE.

•agaricus muscarius
substanta d e baza Amanita „moartea muştelor".
' simptomele cele mai caracteristice tratate cu, Agaricus

- Degerături cu roşeaţă, senzaţie de arsură sau ace de gheaţă şi


mâncărime; spasme musculare; lipsă de coordonare a mişcărilor.
principalele întrebuinţări clinice: Degerături; tulburări
circulatorii; ticuri; beţie.

AGITAŢIE NERVOASA

VEZI

NERVOZITATE.

AGORAFOBIE
Deseori, se crede că e vorba despre frica de mulţime (Vi Zi ( I
VÂNTUL). Din punct de vedere medical, agorafobia este, de fapt,
fiica de spaţiile goale; de exemplu, într-o piaţă publică, unde nu
este nimeni, cel care suferă de această maladie preferă să meargă pe
lângă ziduri, decât să traverseze în diagonală. Termenul evocă, de
altfel, piaţa publică a grecilor, agora.
Se va lua: ARGENTUM NITRICUM 9 CU, fie 3 granule de 3
ori pe zi, timp de câteva luni, dacă afecţiunea este foarte marcată,
fie — mult mai simplu — 3 granule înainte de a ieşi din casă.
VEZI Şl FRICĂ.

27
Agraphis nutans
Substanţa de bază Agraphis nutans.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Agraphis notans:
Inflamaţia „vegetaţiilor", care sunt hipertrofiate; infla- maţia
gâtului, care iradiază în urechi.
Principalele intrebuintari clinice: Inflamaţia vegetaţiilor
adenoide cu complicaţii la nivelul urechilor, surditate ca turnare a
tulburărilor faringiene.

AGRAVARE MEDICAMENTOASA
Când începem un tratament homeopatic, avem deseori
impresia că Simptomele se intensifică sau că Simptomele
vechi — pe care le credeam vindecate — au revenit. Această
„agravare" este rareori insuportabilă; cel mai adesea, este
compatibilă cu viaţa normală.
Şi este de bun augur.
înseamnă că tratamentul a fost ales în mod corect şi că
organismul reacţionează. Această stare va dura câteva zile.
Când va înceta, va face loc unei diminuări a simptomelor,
după care va veni vindecarea. Dacă, din întâmplare, această
agravare este supărătoare, n-avem decât să întrerupem câteva
zile tratamentul şi să-i reluăm după aceea; când reîncepem
tratamentul, aceasta nu se mai produce.
în faţa unei agravări, nu spuneti: „Homeopatia nu-mi
convine, o abandonez". Dimpotrivă, perseveraţi, reacţia vă
anunţă că vindecarea este aproape.
Această agravare se va întâlni în mod cu totul
excepţional, datorită sfaturilor terapeutice prezentate în
ghidul de faţă. Ea va avea mai multe şanse să survină odată
cu tratamentul de fond (VEZI TEREN) prescris de medicul
homeopat în cazul bolilor cronice.

28 pentru
ALAPTARE
în cazul în care mama este mult prea obosită sau când este
despărţită de copil, pentru o perioadă mai îndelungată, alăptarea
artificială poate fi uneori necesară.
Laptele matern — mai bine adaptat la nevoile afective şi nu-
triţionale ale sugarului în primele patru-şase luni de viaţă — este
alimentul ideal. Calităţile lui nutritive sunt importante pentru
creştere, pentru dezvoltarea sistemului nervos, ca şi pentru fa-
bricarea imunoglobulinelor, care luptă împotriva infecţiilor. Copiii
hrăniţi la sân fac mai rar gastroenterite, otite şi bronşite, sunt supuşi
mai puţin la riscul de a fi afectaţi de alergii, de obezitate infantilă,
de diabet insulinodependent.
Homeopatia este recomandată în special atunci când mama
este bolnavă în perioada de alăptare, deoarece numeroase me-
dicamente alopate sunt contraindicate.
Evident că pot avea loc incidente minore, care se vor corecta
după cum se prezintă în continuare.

în cazul mamei
Abces al sânului:
• ameninţare de abces; sânul este fierbinte şi umflat,
BRYONIA ALBA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• debut de abces; pielea sânului este roşie, BELIADONNA 9
CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• abces cu puroi, HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9 CH,
3 granule de 3 ori pe zi.
Local: CALENDULA TM, 25 de picături pe o compresă,
care se schimbă des.
Dureri în momentul instalării lactaţiei: BRYONIA ALBA 9
CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

29
Dureri de sâni în timpul alăptatului: PHELLANDRIUM 9 CH,
3 granule cu 10 minute înainte de supt.
Lapte insuficient: URTICA URENS 9 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi.
Lapte în exces: PULSATILLA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Oboseală ca urmare a alăptării: CHINA RUBRA 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi.
Umflarea sânilor: BRYONIA ALBA 9 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi.
•; •.)/,!,, co|)i!uiui
Dacă are obiceiul să adoarmă in timpul suptului: OPIUM 9
CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Dacă ii transpiră capul în timpul suptului: CALCAREA
CARBONICA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Dacă râgâie deosebit de puternic, în mod frecvent: AR-
GENTUM NITRICUM 9 CH, 3 granit de 3 ori pe zi.
Dacă strănută sau are nasul înfundat in timpul suptului:
NUX VOMICA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Dacă sughiţe după supt: CUPRUM METALLICUM 9 CH, 3
granule din momentul în care începe sughiţul.
Dacă vomită de obicei laptele: AETHUSA CYNAPIUM 9 CH,
3 granule înaintea fiecărui supt.

RICINUL 30 CH, 1 doză pe zi, timp de 3 zile, va face să


înceteze lactata.
ALBINURIE
VEZI URINA.

ALCOOL (PROBLEME LEGATE DE -)


Alcoolul invadează tot corpul, la câteva minute după ingerare. El
destinde şi dezinhibă, dar provoacă totodată scăderea vigilenţei, ceea ce
poate duce la accidente (de circulaţie, de muncă), la tulburarea ordinii
publice, la violenţă.
Alcoolul ingerat cu regularitate este responsabil de apariţia unor
maladii grave: cancere ale căilor respiratorii şi digestive, ciroză
hepatică, pancreatită, delirium tremens şi alte tipuri de demenţă
alcoolică. Consumul maxim de alcool, acceptat de Organizaţia
Mondială a Sănătăţii, este de două pahare pe zi, pentru femei, şi trei
pahare, pentru bărbaţi. Homeopatia poate fi utilizată pentru a rezolva
situaţii dificile, indiferent dacă e vorba despre tratarea unei stări de
ebrietate sau de ajutorul dat în timpul sevrajului.
Starea de ebrietate
în cazul ingerării unei mari cantităţi de alcool, se poate lua o doză
de 3 granule, din sfert în sfert de oră, până la ameliorare:
• în beţia agresivă, NUX VOMICA 9 CH.
• în beţia locvace, LACHESIS MUTUS 9 CH;
• în beţia tristă, cu tendinţă la negativism, ARSENICUM
ALBUM 9 CH;
• în beţia veselă, AGARICUS MUSCARIUS 9 CH.
Dar a doua zi?
în caz de dureri de cap, ameţeli, diaree, frisoane, a doua zi după ce
am avut o „petrecere" stropită cu prea multă băutură.

31
se vor lua 3 granule, de trei ori pe zi, din NUX VOMICA 9 CH,
până la revenirea calmului.
Sevrajul
Cei care fac exces de vinuri sau de alcooluri diverse, din
obişnuinţă socială, vor face bine să ia un izoterapic ( VE/IÎ CI
)VANTUl adică un medicament preparat după metoda homeo-
patică din vinul sau alcoolul lor obişnuit.
Vor cere farmacistului un IZOTERAPIC 9 CH şi vor lua câte
3 granule, de fiecare dată când au poftă sau sunt nevoiţi să bea.
Cei pentru care alcoolul este un veritabil medicament, o
protecţie împotriva anxietăţii, vor putea, de asemenea, să puna în
practică sfatul de mai sus; dar, înainte de toate, vor trebui să
solicite ajutorul unui medic (de preferinţă homeopat).
VEZI si DELIRIUM TREMENS.
33
P"1

Aletris farinosa
Substanţa de bază: Aletris farinosa.
Se potriveşte de preferinţă: Unei femei obosite, anemice, cu
probleme ginecologice.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Aletris farinosa:
Oboseală pronunţată; lipsa poftei de mâncare; senzaţie de greutate
în uter; menstruaţie abundentă; tendinţă de cădere a organelor.
Principala întrebuinţare clinică: Oboseală, la o femeie cu
uterul lăsat.

ALGII VASCULARE ALE FETEI


Aceste violente crize dureroase, insuportabile, care dau sen-
zaţia că jumătate din faţă este zdrobită, apar şi dispar brusc, de mai
multe ori pe zi.
Ele durează de la 15 minute până la trei ore, în serii care se
întind pe una-două luni, o dată sau de două ori pe an.
Pot fi însoţite de ochi înroşiţi şi lăcrimoşi, de scurgeri nazale
apoase sau de senzaţia de nară înfundată, de transpiraţia frunţii şi a
feţei, de îngustarea pupilei, de pleoape roşii sau căzute peste ochi.
Acest ansamblu îi priveşte cel mai adesea pe bărbaţi, în
general adulţi tineri, cu vârsta de 20-30 de ani.
Se va lua chiar de la declanşarea crizei: BELIADONNA 5 CH,
3 granule, din jumătate în jumătate de oră, până la încetarea
durerilor.

ALGODISTROFIE REFLEXA
Este vorba despre o durere difuză a unei articulaţii, fără un
punct dureros precis, însoţită de o deformare sau o
atrofie a

34
Ghid homeopatic pentru lamiiie
muşchilor şi tendoanelor. Radiografiile arată o
DEMINERALIZARE osoasă cu aspect inegal. Afecţiunea se
explică prin tulburări circulatorii şi simpatice ale articulaţiei.
Se vor lua: CAUSTICUM 5 CH, PHOSPHORUS 5 CH, 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi, până la ameliorare.
VEZI şi UMĂR.

Allium cepa
Substanţa de bază: Ceapa.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Allium cepa:
Inflamaţia nazală cu scurgere care irită buza superioară; inflamaţia
ochilor, cu scurgere neiritantă; strănuturi violente; dureri de
laringe, mai ales în timpul tusei; fumicături/înţepă- turi în urechi în
timpul guturaiului; ameliorare în aer liber.
Principalele întrebuinţări clinice: Guturai banal; guturai de fân.

aloe socotrina
Substanţa de bază; Aloe socotrin.
Se potriveşte de preferinţă: Subiectului sedentar.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Aloe soco- trina:
Diaree cu usturime şi mult mucus; senzaţie de plenitudine
abdominală; insecuritate a anusului, cu eliminare involuntară de
fecale şi, uneori, cu ieşirea în afară a mucoasei rectale; hemoroizi
în timpul diareii.
Principalele întrebuinţări clinice: Diaree; hemoroizi; inflamare a
rectului.

35
ALOPAtiE
Ce este alopatia?
Este terapeutica prin intermediul contrarelor (etimologic,
cuvântul este format de la termenii greceşti allos [contrar] şi
pathos [boală], prin urmare terapeutică contrară bolii).
Alopatia este terapeutica folosită de medicina oficială^,
conform căreia medicamentul prescris trebuie să se opună
simptomelor bolnavului: de aceea, i se recomandă antibio-
tice, anticoagulante, antidepresive etc.
Homeopatia, în schimb, foloseşte medicamentele
conform principiului similitudinii (VEZI TEORIA HO-
MEOPATIE!).

Deşi cuvântul „alopatia", inventat de Hahnemann ( V E Z I . ISTORIA HO-


MEOPATIE!) este tot mai bine cunoscut de public, medicul homeopat mai
întâlneşte persoane care nu ştiu cum să desemneze „cealaltă medicină".
Se vorbeşte despre „medicina clasică" — homeopaţii să fie oare moderni? —,
despre „medicina normală" — homeopaţii să fie oare anormali? — sau despre
„medicina obişnuită" — homeopaţii să fie oare extraordinari?
Se foloseşte, de asemenea, termenul „medicină chimică", dar nu este corect,
deoarece:
- homeopatia utilizează medicamente din regnul mineral, care pot fi considerate
„chimice" în sensul larg al cuvântului; de exemplu, PHOS- PHORICUM ACIDUM
(acidul fosforic), SULFUR IODATUM (iodură de sulf);
- alopatia utilizează şi plante; ea nu se mărgineşte doar la produsele de sinteză
chimică; digitala, de exemplu, şi alcaloidul său, digitalina, sunt foarte eficace pentru
unele insuficienţe cardiace; medicii se servesc de ele după reguli de administrare
foarte precise; apartenenţa lor la regnul vegetal nu înseamnă că nu trebuie să fie
administrate cu precauţie; de aceea, nu trebuie să gândim — simplist — că
medicina chimică ar fi periculoasă, iar medicina pe bază de plante ar fi blândă, (n.a.)

36
"1
Ce facem dacă suntem sub tratament alopat in mo-
mentul când primim un tratament homeopatic?
Dacă este posibil, vom opri tratamentul alopat şi-l vom
începe pe cel homeopatic. Uneori, trebuie să urmăm con-
comitent ambele tratamente. Pentru un cardiac sub tratament,
este indispensabil să-şi ia anticoagulantul şi tonicul cardiac,
dar nimic nu-i împiedică să ia şi medicamentul homeopatic,
de exemplu, pentru afecţiunea de care suferă la ficat.
Un subiect de multă vreme deprimat „supravieţuieşte"
mulţumită tratamentului alopat. Când consultă un homeopat,
acesta il sfătuieşte să treacă „binişor" de la o terapeutică la
alta. La început, cele două tratamente vor fi făcute simultan.
Apoi, medicamentele alopate vor fi luate mai rar, pe măsură
ce se va constata progresul; altfel, pacientul va avea de-a face
cu senzaţia de „lipsă", greu de suportat. Un calmant alopat,
consumat în mod episodic sau excepţional, va putea fi
păstrat. în acel moment, tratamentul principal este
homeopatic, dar unele persoane vor simţi nevoia să-şi
calmeze angoasa cu ajutorul unui tranchilizant puternic, timp
de o zi-două, pentru a depăşi o anumită dificultate; nu avem
nici un motiv să le-o interzicem. La fel în cazul migrenelor
tratamentul homeopatic este cel mai bun, dar, până la
dispariţia crizelor, pentru anumiţi subiecţi, va fi necesar un
calmant alopat.

ALOPECIE
V t. ZîPĂR.

37
ALTITUDINE (RAU DE -)

Alzheimer (Maladia '')


Medicii mi pun diagnosticul! de boală Alzeihmer t în cazul
unei pierderi progresive a memoriei, insotita >
deteriorare a funcţiilor intelectuale .
Aceasta stare, care priveste 3- 5% dintre persoanele de peste
65 de ani. evoluează progresiv către confuzie mentala Şl, dc
aceea. înspăimânta.
Pacientul este dezorientat .in timp si spaţiu <sc pierde în
locuri cunoscute), prezintă tulburari vizuale si de gestica de de
judecată şi de rationament. precum şi modificari de
comportament. El este cu totul dependent de cei apropiati.
VEZI MUNTE.

Alumina
Substanţa de bază: Oxidul de aluminiu.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Alumina:
Uscăciunea pielii şi a mucoaselor; diverse tipuri de paralizii;
constipaţie prin paralizia rectului şi uscăciunea mucoasei, cu
nevoia de a face im mare efort pentru a expulza fecalele; mâncă-
rimi anale; scurgeri albe abundente; agravare la cartofi.
Principalele întrebuinţări clinice: Constipaţie; scurgere albă.

ALUNIŢE
VEZI NEVI.

38
în acest stadiu, creierul suferă o degenercscenţă a fi
brilelor ce constituie celulele sale de bază, neuronii, şi este
atrofiat. Cauza maladiei Alzheimer nu este cunoscută. Un
factor declanşator ar putea fi aluminiul. De aceea, în prezent,
ustensilele de bucătărie din aluminiu sunt puse la index. Până
ia această oră, nu există un tratament curativ. Totuşi, mersul
bolii poate fi încetinit cu ALUMINA 12 CH, o doză
săptămânală, timp de mai mulţi ani. Pierderea banală dc
memorie, numită şi „uitare benignă" — care, .spre deosebire
de maladia Alzheimer, face parte din procesul normal de
îmbătrânire —. nu are nicio legătură cu aceasta.
VEZI şi MEM(3RIE.
AMALGAMURI DENTARE
Amalgamurile dentare permit umplerea cavităţilor cauzate de
carii. Cândva, erau numite „plombări", deoarece conţineau plumb,
dar acest metal mult prea toxic nu se mai foloseşte de multă vreme.
Amalgamurile au totuşi în compoziţie mercur în proporţie de 50%.
S-a demonstrat că amalgamurile eliberează mici cantităţi de
mercur, care sunt absorbite parţial de organism şi sunt potenţial
toxice pentru rinichi şi sistemul nervos. De fapt, OMS consideră că
aceste cantităţi sunt insuficiente pentru a produce efecte
patologice.
Singura complicaţie legată foarte probabil de amalgamurile
dentare este apariţia unor iritaţii locale. Este posibil ca mercurul să
fie înlocuit cu compuşi fotopolimerizabili. De aceea, trebuie să-i
cereţi dentistului să folosească amalgamurile doar pentru cariile
foarte mari.

39
N.B,
Mercurul este supărător şi pentru că generează un efect de
pilă, o microelectricitate în cavitatea bucală.
Consumul de gumă de mestecat facilitează eliberarea mer-
curului.
în caz de patologie evidentă:
• iritaţia gingiilor datorită amalgamului, MERCURIUS
SOLUBILIS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• reacţie locală de tip lichen, MERCURIUS CORROSIVUS
9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• dureri dentare cauzate de amalgamul, NUX VOMICA 9
CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
VLZ! 51 DINŢI.

AmeNOREE
Absenţa ciclului.
VEZI CUVÂNTUL

AMEŢEALA VEZI VERTIJ.

AMIGDALE, AMIGDALITÂ
VtZiANGINĂ.

amnezii

VEZI ALZHEIMER, MEMORIE.

40 .
AMNIOCENTEZĂ
Aceasta este prelevarea unei mici cantităţi din lichidul ce
înconjoară fătul (lichidul amniotic), practicată în cursul unei
sarcini cu risc. Scopul este de a depista eventualele boli sau mal-
formaţii.
După prelevare, se va lua: LEDUM PALUSTRE 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi, timp de 3 zile.

AMORŢEALĂ (SENZAŢIA DE
în caz de amorţeală a unei extremităţi, se va lua: COCCULUS
INDICUS 9 CH, 3 granule din oră în oră.
Dacă tulburările persistă, va fi consultat medicul.
VEZI Şi SPASMOFILIE.

AMPUTARE
Pentru durerea bontului rămas, se va lua: ALLIUM CEPA 5
CH, 3 granule de 3 ori pe zi în perioada dureroasă.

anacardium orientale
Substanţa de bază; Anacardul oriental sau bobul de Malac.
Se potriveşte de preferinţă; Urmărilor surmenajului nervos.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Anacar- dium
orientale; Pierderi bruşte de memorie; senzaţie că ai două voinţe
contradictorii; incapacitate de a face cel mai mic

41
efort mental; Iritabilitate; senzaţie de gol în stomac; ameliorarea
tuturor simptomelor (chiar şi a celor nervoase) mâncând.
Principalele întrebuinţări clinice: Depresie nervoasă; pierderea
memoriei.

ANALOGIE
în anumite cărţi de homeopatie, se vorbeşte de „legea
analogiei" în loc de „principiul similitudinii" (VEZI TEORIA
HOMEOPATIE!), atunci când se doreşte desemnarea bazei
homeopatici. Cu acest sens restrâns, ambele expresii sunt
echivalente.
Totuşi, se pare că este de preferat să rezervăm termenul
„analogie" pentru definiţia următoare, mai vastă şi admisă în
mod curent: „Asemănarea stabilită de imaginaţie [...] între
două sau mai multe obiecte ale gândirii, în mod esenţial
diferite".^
Analogia este peste tot. Există analogii între două obiecte,
în măsura în care este posibilă o comparaţie — între altele—-
în privinţa formei, a culorii, a funcţiei lor. De exemplu, există
o analogie între inimă şi motorul unei maşini. Ambele
funcţionează după un anume ritm, sunt străbătute de un lichid
indispensabil, joacă un rol capital în bunul mers al
organismului complex de care depind. Se poate face chiar „un
schimb standard" între ele! Prin urmare, între cele două există
o analogie, dar care nu merge mai departe: ele nu sunt
identice. Trebuie însă avut în vedere că există analogii
terapeutice care nu sunt aplicaţia strictă a principiului
similitudinii. De exemplu, organoterapia (VEZI
PARAHOMEOPATIA): când se prescrie o diluţie de stomac

Definiţie din dicţionarul Le Petit Robert (n.a.).

42 Ghid homeopatic pentru familie


(de animal) pentru a vindeca stomacul (unui bolnav), putem
considera că există analogie între suşa medicamentoasă şi
organul vizat; dar, în sensul îngust, precis şi riguros, aşa cum îl
consideră homeopaţii, nu există similitudine.
Principiul similitudinii este un caz particular de analogie.
Există puncte comune între tabloul experimental obţinut după
ingerarea unei substanţe date, la indivizii sănătoşi, şi cel obţinut
la pacienţii prezentând aceleaşi simp- tome. Există, aşadar,
analogie; totuşi, această analogie nu este o simplă „asemănare
stabilită de imaginaţie", conform definiţiei din Le Petit Robert,
ci o analogie obiectivă, stabilită prin experiment. Aici, este
vorba de o abordare raţională a problemei. în cazul
organoterapiei, există riscul ca, pe baza analogiei dintre organe,
cel care prescrie să tragă concluzii prea rapide, trecute prin
judecata sa, şi nu prin experiment. Ar fi o similitudine veritabilă,
şi deci homeopatie, dacă li s-ar da unor indivizi sănătoşi să ia
preparate pe bază de stomac şi dacă, după constatarea
simptomelor consecutive acestei ingerări, li s-ar prescrie
preparate de stomac numai bolnavilor cu aceleaşi simptome.
în organoterapie, spiritul este satisfăcut prin intermediul
analogiei (organul este prescris pentru a acţiona asupra
organului), iar corpul, prin speranţa terapeutică (aici, nu se pune
problema de a prezenta o opinie practică în privinţa
organoterapiei, care nu este de resortul nostru). Dar trebuie
văzut în mod clar că, dacă lărgim modul de raţionament propriu
organoterapiei, există riscul de derapaj şi, prin urmare, de
aberaţii terapeutice. Iată un exemplu voit şarjat: există un raport
de formă între magnificul stejar, pe care îl vedeţi zi de zi la
fereastră, şi „arborele dumneavoastră respirator". într-o anumită
măsură, există o analogie, dar o să

43
luaţi oare coajă de stejar ca să vă lecuiţi o bronşită veche? Şi,
dacă aţi avea sub fereastră un platan, un castan sau un cedru
de Liban, v-ar trebui mai degrabă coaja vreunuia dintre
aceşti copaci?...
Unul dintre riscurile analogiei este imprecizia
terapeutică. O urmă a acesteia se regăseşte în vechea
„doctrină a semnăturilor", predicată odinioară de Para-
celsus (VEZI ISTORIA HOMEOPATIE!). Există analogie între
sucul de rostopască şi bilă: sunt două lichide galbene. Prin
urmare, conform „doctrinei semnăturilor", sucul acestei
plante este „bun pentru ficat". Alt exemplu: floarea de
traista-ciobanului seamănă cu un uter, de unde întrebuinţarea
ei tradiţională în bolile ginecologice. Alături de aceste două
exemple, în care analogia este, din întâmplare, în acord cu
eficacitatea terapeutică, s-ar putea cita alte zeci, în care
rezultatele sunt mai puţin doveditoare.
în schimb, principiul similitudinii nu riscă să conducă la
prescripţii aleatorii. Experimentarea asupra individului
sănătos, care permite notarea simptomelor pe baza cărora
medicul prescrie tratamentul, interzice orice speculaţie
intelectuală hazardată. Ori de câte ori este corect aplicată,
homeopatia este eficace.

ANEMIE
Cauzele anemiei sunt variate (şi cer, uneori, un tratament
foarte energic). în orice caz, trebuie consultat medicul. Homeo-
patul va asocia adesea alopatia şi homeopatia.
Alopatia îi va aduce organismului ceea ce îi lipseşte (fier, vi-
tamina B12).

44 eopat.K: ptnuru
Homeopatia îi va furniza „catalizatorii" necesari pentru
fixarea tratamentului alopat: nu e de ajuns să ai „cărbunii" tre-
buincioşi, trebuie să mai şi sufli în ei, ca să devină jăratic.
Până să consultaţi medicul sau într-un caz mai puţin grav,
puteţi lua singuri, dacă anemia este însoţită:
• de o paloare de ceară, ACETICUM ACIDUM 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
• de oboseală, CHINA RUBRA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe
zi.
• de bufeuri, FERRUM METALUCUM 9 CH, 3 granule de
3 ori pe zi.
• de pierdere în greutate, NATRUM MURIATICUM 9 CH,
3 granule de 3 ori pe zi.
• de hemoragie, PHOSPHORUS 9 CH, de trei ori pe zi.

ANEVRISM ARTERIAL
Acesta este dilataţia unei porţiuni mai mult sau mai puţin
întinse dintr-o arteră. Tratamentul este chirurgical.
Până la luarea unei decizii (care poate întârzia, dacă ane-
vrismul este de mici dimensiuni) se va lua: BARYTA MURIA-
TICA12 CH, o doză săptămânal, până la operaţie.

AN(HNA,_^IG]^ITA

tratamentul homeopatic ai.anginei,acute


în funcţie de simptome, se va lua:
• în cazul unui gât de un roşu aprins în interior, BELIA-
DONNA 9 CH, MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH, 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi.

45
• în cazul unui gât cu interiorul rozaliu şi cu mucoasă
translucidă, umflată, APIS MELLIFICA 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi.
• în cazul unui gât de un roşu întunecat, PHYTOLACCA
DECANDRA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• în cazul unei angine cu dureri ce iradiază în urechi sau în
ceafa, PHYTOLACCA DECANDRA 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi.
• în cazul unor violente dureri în gât, MERCURIUS
CORROSIVUS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• în caz de angină cu puncte albe, MERCURIUS SOLU-
BILIS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• dacă este afectată numai amigdala stângă, LACHESIS
MUTUS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, împreună cu
tratamentul de mai sus.
• dacă este afectată numai amigdala dreaptă, LYCOPO-
DIUM CLAVATUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi,
împreună cu tratamentul de mai sus.
• în cazul unei ameninţări de flegmon, HEPAR SULFURIS
CALCAREUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, împreună cu
tratamentul de mai sus.
Copilul mare şi adultul vor face gargară cu: CALENDULA
TM, PHYTOLACCA DECANDRA TM, aa q.s.p. 15 ml, 25
picături într-un bol cu apă fiartă şi răcită (călduţă), de 2-3 ori pe
zi.

tratamentul homeopatic al anginei acute


Se ştie că o angină prost îngrijită duce la complicaţii (nefrită,
în special). De aceea, la cea mai mică îndoială, medicii tratează de
obicei anginele cu antibiotice.
Poate fi tratată angina acută homeopatic, fără antibiotice?
Răspunsul este foarte clar Da, cu condiţia să nu ne înşelăm.
46
Dacă indicaţiile de mai sus se potrivesc cu exactitate cazului
dumneavoastră, nu ezitaţi să le turnaţi. Simptomele vor trebui să
dispară foarte rapid (în mai puţin de 24 de ore).
Dacă nu sunteţi siguri că aţi ales în mod corect sau dacă, după
toate aparenţele, aţi ales corect, dar cazul nu reacţionează prea
repede în direcţia cea bună, consultaţi-vă medicul. Acesta va găsi,
fără îndoială, tratamentul homeopatic adaptat anume ansamblului
simptomelor dumneavoastră.
Dacă se întâmplă ca medicul să nu găsească suficiente simp-
tome pentru a determina tratamentul homeopatic, va prefera poate
să vă prescrie mai degrabă un antibiotic, decât să vă supună unui
risc. Va proceda în acelaşi fel şi în cazul în care testul de depistare
rapidă a anginei (prin prelevarea secreţiei la- ringiene, în cabinetul
medical) pune în evidenţă prezenţa unui microb periculos,
streptococul beta-hemolitic de tip A. Acest fapt nu trebuie să vă
şocheze.
în cazul unei eczeme, putem fi 80% siguri că am ales bine
medicamentele.
Pentru o angină, certitudinea trebuie să fie obligatoriu de
100%; aici, nu mai poate fi vorba despre o „corecţie a tirului" la o a
doua consultaţie, deoarece complicaţia ar fi deja instalată.
Adoptarea homeopatici nu este sinonimă cu imprudenţa.
Tratamentul homeopatic al anginelor repetate
Problema se pune cu totul altfel în cazul anginelor repetate, în
alopatie, nu există tratament de teren. De aceea, va trebui să
consultaţi un medic specialist în domeniul homeopatici, care va
reflecta, fără să se grăbească, la cazul dumneavoastră. Dacă aţi avut
două-trei angine la rând, cereţi-i sfatul (chiar dacă tratamentul de
mai sus al anginei acute a avut rezultate bune).
Trebuie să operăm amigdalele copiilor care fac angine
repetate?

47
în nici un caz! Mai întâi, pentru că, după cum s-a văzut, trata-
mentul homeopatic de fond va fi suficient. Apoi, pentru că amigda-
lele nu simt două gogoloaie inutile, care astupă gâtul, ci un foarte
eficient sistem de luptă împotriva microbilor. De aceea, trebuie să
le respectăm. Când le scoatem, îndepărtăm o barieră din calea
microbilor, care vor ataca mai în jos. Dacă amigdalele sunt
voluminoase, va trebui să aşteptăm: pe măsură ce copilul creşte, ele
vor ocupa un loc tot mai mic în gâtul lui, deoarece rămân la
mărimea iniţială.
VEZI Şl FLEGMON.

ANGINĂ PECTORALĂ
Angina pectorală este cea mai frecventă expresie clinică a
coronaritei (inflamarea şi astuparea, cu un cheag de sânge, a
arterelor care hrănesc inima, numite artere coronariene).
Durerea se manifestă, în spatele sternului, ca „o gheară care
strânge". Ea poate iradia în umarul stâng sau în maxilar. Apare mai
ales la efort. Medicamentele clasice, pe bază de nitroglicerină, sunt
cele prescrise de obicei, datorită efectului lor spectaculos în timpul
crizei.
Totuşi, uneori, poate fi încercat şi un medicament homeopatic.
Dacă efectul său este imediat, vă puteţi limita la el. Asta înseamnă
că elementul spasmodic este preponderent, în raport cu obturarea
provocată de un cheag de sânge. Se va lua:
• în falsa angină, de origine nervoasă (diagnosticată, cu
certitudine, de medic), ACONITUM NAPELLUS 9 CH, 3
granule imediat ce se declanşează criza.
• la senzaţia de oprire a inimii, AURUM METALLICUM 9
CH, 3 granule imediat ce se declanşează criza.
• la senzaţia că inima este prinsă într-o menghină,CACTUS
GRANDIFLORUS 5 CH, 3 granule imediat ce se
declanşează criza.
48
• la senzaţia de aflux de sânge în inimă, GLONOINUM 9
CH, 3 granule imediat ce se declanşează criza.
• în cazul durerii de inimă cu iradiere în membrul superior
stâng, LATRODECTUS MACTANS 5 CH, 3 granule
imediat ce se declanşează criza.
• în cazul durerii de inimă cu transpiraţie rece şi nevoia de a
îndepărta hainele, TABACUM 5 CH, 3 granule imediat ce
se declanşează criza.
Dacă nu se constată un efect imediat, se trece la tratamentul
alopat.

ANGIOM
Pată roşie sau violacee cauzată de o aglomerare de vase de
sânge pe piele, de origine congenitală; se numeşte şi „nev vascular"
sau, în limbaj familiar, „pată de vin". Dacă angiomul este de
dimensiuni mici, copilul va lua; CROTALUS HORRIDUS 5 CH, 3
granule de 3 ori pe zi, până la dispariţie.

ANGOASĂ
Angoasa este un sentiment de nelinişte (uneori de panică),
însoţit de simptome fizice: palpitaţii, dureri, sufocare, „nod" în gât
etc.
Dacă nu există elemente de natură fizică, d doar aspectul
psihic al tabloului, se vorbeşte, mai curând, de anxietate. Oricare ar
fi cazul, se vor lua, în momentul crizei (şi se vor repeta din oră în
oră), trei granule dintr-unul din medicamentele de mai jos.
in funcţie de cauză:
• teama de im eveniment („anxietate de anticipaţie"),
ARGENTUM NITRICUM 9 CH.

49
anxietate în timpul febrei (cu frică de moarte), ACO-
NITUM NAPELLUS 9 CH.
după o spaimă, ACONITUM NAPELLUS 9 CH.
după o supărare, o suferinţă, IGNATIA AMARA 9 CH.
din cauza căldurii, PULSATILLA 9 CH.

Agravarea angoasei:
• în singurătate, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• noaptea, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• la coborârea scărilor, BORAX 9 CH.
• la căderea nopţii, PHOSPHORUS 9 CH.
Ameliorarea angoasei:
• mâncând, ANACARDIUM ORIENTALE 9 CH.
• în compania altcuiva, PHOSPHORUS 9 CH.
în..|un£ţie. de jenaţii:
• senzaţia de moarte iminentă, ACONITUM NAPELLUS 9
CH.
• tendinţa de autoacuzare, AURUM METALLICUM 9 CH.
• greutate în piept, nod în gât, IGNATIA AMARA 9 CH.
• angoasă resimţită în stomac, KALIUM CARBONICUM
9CH.
• senzaţie de rău fizic (leşin) iminent, MOSCHUS 9 CH.
|nJimi:ţje_deiOMecinle angoasei;.
• în caz de palpitaţii, ACONITUM NAPELLUS 9 CH.
• ticuri, AGARICUS MUSCARIUS 9 CH.
• claustrofobie, dezechilibru în mers, iritaţia gâtului, pre-
cipitare („totul trebuie terminat înainte de a fi început"),
vertij la înălţime, ARGENTUM NITRICUM 9 CH.
• agitaţie permanentă, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• tendinţă la negativism, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• tendinţă la autoacuzare, AURUM METALLICUM 9 CH.
50
• dispoziţie certăreaţă, IGNATIA AMARA 9 CH.
• tremurături, GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9 CH.
• bufeuri, SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
• bâlbâială, STRAMONIUM 9 CH.
• transpiraţie rece, VERATRUM ALBUM 9 CH.
Dacă aceste crize revin mai mult sau mai puţin regulat, trebuie
consultat homeopatul.
Tratamentul de fond va duce la rărirea sau la dispariţia lor. Cu
toate acestea, în cazul unui eveniment grav, se poate înregistra o
reacţie de angoasă (reacţie, de altfel, necesară: este o măsură de
protecţie individuală împotriva pericolului), dar, mulţumită
tratamentului, subiectul va deveni insensibil la micile neajunsuri
ale vieţii de fiecare zi.
Pentru FRICĂ, (VEZ! CUVÂN TUI ).
VEZL DE ASEMENEA, PANICĂ.

ANIMALE
Câine sau pisică?
în ţările dezvoltate şi urbanizate, animalele de companie
constituie un adevărat fenomen social.
în Franţa, 52% dintre familii posedă un animal de companie
sau mai multe. Se înregistrează aproximativ zece milioane de pisici
şi nouă milioane de câini, dar şi opt milioane de păsări, 28 de
milioane de peşti şi două milioane de rozătoare familiale. Miza
afectivă este una capitală, mai ales pentru copii şi pentru
persoanele izolate.
Muşcături
\ZMI CUVANTLÎI,..

Pot fi tratate homeopatic animalele?


VEZI VETERINARI.

51
Fiică de animale
VEZÎ FRICĂ.

Anorexie mentală

Anorexia mcirială afiarc, în general, după un evenr- meni


pcrsonai sau lamiîiai traiiinatizaiu. Aleciează Ftb dui- persoanele
tinere, cel mai adesea fete între 12 şi 20 de ann Adolescenta se
consideră prea gra.să şi începe să nu se mai hrănească corect. Ea nu
este afectată de o adevărată pierdere a poftei de mâncare, ci de o
frică obsesivă de a nu se îngrăşa, la care se asociază, în cazurile
cele mai caracteristice, slăbirea şi oprirea menstruaţiei (sau chiar
lipsa primului ciclu). Adolescenta, care îşi refuză întru câtva
corpul, feminitatea şi caută puritatea absolută, nu pare îngrijorată
de starea ei.
Boala le afectează mai ales pe fetele inteligente, chiar
strălucite la învăţătură, pentru care imaginea mediatică a femeii
zvelte este un ideal de perfecţiune. Scoaterea ei din mediul
familial nu este întotdeauna suficientă; totuşi, este necesară
pentru a o ajuta pe tânără să-şi definească într-un mod nou
raporturile cu hrana şi cu anturajul.
Homeopatia este eficientă în cazurile recente şi puţin grave.
Este preferabil un consult. Totuşi, dacă, dintr-un motiv sau altul,
acesta nu este posibil şi dacă tânăra acceptă să urmeze un
tratament, ea se poate inspira din indicaţiile ce urmează. Va lua
trei granule, de trei ori pe zi, atât timp cât este necesar.
• Alternanţă anorexie/bulimie, IGNATIA AMARA 9 CH.
• Dorinţă de puritate prin restricţie alimentară, LAC
CANINUM 9 CH.
• Refuz obsesiv al hranei, NATRUM MURIATICUM 9 CH.

52
* Intelectiializarea tulbur ! 'or, tendinţă la raţiona-
mente. NATRIJM MlJRiA . UA4 9 CH.
« iDoriitţă de absolut, N.A t \t .VURIATK 9 CH.
» Anorexie la o tânără b* u’ă şi resem i , care
jîlânge tot timpul, PUI. P ' ' 9 CH.
® Anorexie !a o tânără cu aer trist şi ochii în.ce.rcăiiaţi, SEPIA
OFFiaN.A.LIS 9 CH.
VEZI şi BUL1.MÎE.
ANOSMIE

Pierderea mirosului.
VEZI NAS.

ANSAMBLUL SIMPTOMELOR
Noţiune capitală în homeopatie.
VEZI SIMPTOME.

Anthracinum
Substanţa de bază: Lizat de ficat de iepure purtător de dalac
(antrax).
Se potriveşte de preferinţă: Urmării înţepăturilor cu instru-
mente infectate.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Anthracinum:
Infecţie malignă cu tendinţă la cangrenă, dureri arzătoare, infiltraţia
întregii regiuni infectate.
Principalele întrebuinţări clinice: Antrax; furuncul grav;
septicemie; cangrenă.

53
ANTIBIOTICE
Utilizarea antibioticelor, asociată cu alţi factori, ca ame-
liorarea habitatului şi vaccinările, a dus la o importantă
scădere a mortalităţii legate de maladiile infecţioase.
Există antibiotice în homeopatie?
în sensul strict al termenului, în homeopatie nu există
antibiotice: medicamentele
fice ( homeopatice nu sunt speci
) unui agent infecţios. Dar se poate
afirma că, atunci când sunt alese judicios, în funcţie de
Simptomele proprii fiecărui caz, medicamentele homeopatice
sunt la fel de eficiente ca antibioticele. Un medic, care îşi
cunoaşte bine materia medica ( ), se
poate dispensa de antibiotice, în nouă cazuri din zece, fără
să-şi primejduiască pacientul. Medicamentul homeopatic
acţionează stimulând sistemul de apărare a organismului.
Acesta din urmă este cel care neutralizează microbul (şi nu
medicamentul, ca în cazul imui antibiotic).
Se pot lua antibiotice in cursul unui tratament ho-
meopatic de fond?
Dacă este posibil, se va interveni cu un medicament ho-
meopatic bine adaptat (consultând medicul sau folosind
ghidul de faţă, în funcţie de împrejurări). Dacă, dintr-un motiv
sau altul, vi se prescriu antibiotice pe termen scurt, puteţi
suspenda tratamentul homeopatic ca să le luaţi. Pentru o
perioadă mai limgă, il veţi avertiza pe medicul care v-a dat
tratamentul de fond.

ANtiClPAŢlE (ANXIETATE DE

VEZI ANGOASĂ.

54
I ANTIDOTURI
j Substanţe interzise in timpul unui tratament homeo
patic: menta, muşeţelul şi camforul sunt cunoscute ca antidoturi
ale medicamentelor homeopatice.
Cum trebuie să le considerăm?
• Camforul este, foarte clar, un antidot: când folosiţi
picătmi pentru nas, verificaţi să nu aibă camfor în
formulă. La fel şi în cazul unor pomezi care il conţin
(mai ales revulsive).
• Pentru muşeţel şi mentă — deşi, în mod tradiţional,
sunt considerate antidoturi —, acest caracter este puţin
clar: totuşi, se va evita consumul lor în timpul unui
tratament homeopatic. Se va folosi pasta de dinţi fără
mentă. Dacă, în mod excepţional, trebuie să beţi un
sirop cu mentă, faceţi-o cu două ore înainte sau după ce
luaţi un medicament homeopatic.

Antinionium crudum
Substanţa de bază;Sulfura neagră de antimoniu.
Se potriveşte de preferinţă: Urmărilor unor băi reci; in-
digestiilor; exceselor alimentare; după consumarea vinurilor
proaste, acide.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Aiitimo- iiium
crudum: Limbă încărcată, după excese alimentare (aceasta arată ca
şi cum ar avea întinsă pe deasupra pieliţa de pe laptele fiert); diaree
cu fecale pe jumătate solide şi pe jumătate lichide; hemoroizi cu
secreţie mare de mucus; veruci cornoase; unghii groase şi casante.

55
Principalele întrebuinţări clinice; Indispoziţii stomacale;
r
diaree; hemoroizi; veruci; afecţiuni ale unghiilor; eczemă cornoasă;
gută.

Antimonium tartaricum
Substanţa de bază:Tartratul dublu de antimoniu şi potasiu.
Se potriveşte de preferinţă: Maladiilor pulmonare acute în
stadiul al doilea, când plămânul nu reuşeşte să elimine ceea ce îl
stânjeneşte.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Antimonium
tartaricum: încărcarea bronhiilor cu mult mucus, zgomote
respiratorii percepute de la distanţă; expectoraţie redusă; senzaţie
de asfixiere; faţă congestionată, transpiraţie rece; greaţă;
somnolenţă; erupţie pustuloasă.
Principalele întrebuinţări clinice: Bronşită; astm; pneumonie;
emfizem; sechele de varicelă.

ANTRAX
VEZI TERORISM.

ANURIE
Absenţa emisiei de urină.
Până la consultarea medicului, veţi lua: APIS MELLIFICA 5
CH, CANTHARIS 5 CH, 3 granule din fiecare, alternativ, din sfert
în sfert de oră.

ANUS
Pentru manifestările moderate, se poate lua unul dintre me-
dicamentele de mai jos:

56 S Ghid ho5TK-op.itii.'penin: lAjnilic


Dureri:
• dureri anale în timpul diareii, ALOE SOCOTRINA 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
• dureri anale în timpul mersului, IGNATIA AMARA 9 CH,
3 granule de 3 ori pe zi.
• dureri anale şezând, SEPIA OFFICINALIS 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
Eczemă: GRAPHITES 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Fistulă. Se va evita operarea unei fistule anale (altfel, există
riscul de recidivă sau de apariţie a unei alte maladii). Se va cere
întotdeauna avizul unui medic homeopat.
Până la consultaţie, puteţi lua: BERBERIS VULGARIS 9 CH,
3 granule de 3 ori pe zi.
Fisură: NITRICUM ACIDUM 9 CH, GRAPHITES 9 CH,
RA- TANHIA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, alternativ şi
POMADĂ CU RATANHIA, aplicată local, o dată sau de două ori
pe zi.
Hemoragie: HAMAMELIS VIRGINICUS 6 DH, 10 picături
de 3 ori pe zi şi se va consulta medicul.
Hemoroizii: VEZI CUVÂNTUL,
Incontinenţă anală: ALOE SOCOTRINA 5 CH, 3 granule de 3
ori pe zi.
Mâncărime (prurit anal)
• fără cauză, TEUCRIUM MARUM 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi.
• din cauza viermilor, CINA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Roşeaţă: SULFUR 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, timp de
2-3 zile.

ANXIETATE
VEZIANGOASĂ.

57
APATTE

în cazul imposibilităţii de a acţiona din pricina oboselii


psihice, veţi lua: PHOSPHORICUM ACIDUM 9 CH, 3 granule de
3 ori pe zi.
VEZI ţiABUUE, DEPRESIE NERVOASĂ.

APEFmCIiÂ
Principalele simptome sunt: dureri abdominale în partea
dreaptă, puţin mai jos de ombilic (buric); greţuri; limbă încărcată;
constipaţie neobişnuită. Nimic nu este mai dificil ca diagnosticarea
apendicitei, chiar şi pentru un medic cu experienţă, în cazurile
îndoielnice, acesta se vede prins între ciocan şi nicovală: să opereze
o falsă apendicită sau să lase o adevărată apendicită să evolueze
spre peritonită?
Dacă ne gândim la o falsă apendicită, iar cazul nu este prea
acut, putem aştepta câteva ore. Veţi lua: IGNATIA AMARA 9 CH,
3 granule din oră în oră.
Dacă efectul nu este spectaculos, se impune operaţia. încercaţi
să urmaţi acest sfat, dacă medicul vă acordă câteva ore de
observaţie. Nu vă opuneţi unei indicaţii categorice de operaţie.

APCTTT
Pierderea apetitului este un simptom cu intensităţi şi sem-
nificaţii variabile. Poate fi cauzat, la fel de bine, de o supărare ori de
o boală benignă sau gravă, de ordin fizic ori psihic. Dacă nu are o
explicaţie logică sau dacă durează mai multe săptămâni, acest fapt
trebuie să vă determine să consultaţi medicul. Pierderea poftei de
mâncare îi poate afecta atât pe adulţi, cât şi

58 Z Cjhiti homeopatic ocntri! ţ.arai)it


pe copii. Copilul care mănâncă puţin îşi îngrijorează părinţii, în
primul rând, trebuie stabilit dacă hrana consumată este cu adevărat
în cantitate minimă sau dacă părinţii nu se îngrijorează cam prea
repede. Poate că acel copil are nevoie de hrană ceva mai puţină
decât alţii. Şi, pe urmă, e vorba şi despre restul familiei... în mod
normal, părinţii nu se neliniştesc, dar generaţia anterioară, cea a
bunicilor, e din cale afară de grijulie. „Copilul ăsta are ceva, nu vrea
să mănânce..." Şi iată cum, cu cât este forţat să mănânce mai mult,
cu atât mănâncă mai puţin. De când e lumea, nimeni n-a reuşit să-i
facă pe un copil să mănânce, dacă nu vrea. Adevărata întrebare ce
trebme pusă este: copilul este sănătos? Dacă răspunsul este „Da“,
n-aveţi de ce să vă faceţi griji. Totuşi, ca să fiţi cu inima împăcată, îi
puteţi da nişte granule homeopatice...
Lipsa poftei de mâncare: CHINA RUBRA 3 DH, GENTIANA
LUTEA 3 DH, 3 granule din fiecare de 3 ori pe zi.
Poftă de mâncare în exces: ■ î " I BULIMIE, SLĂBIRE
(TRATAMENT).

Albina.

lica: Umflătură rozalie a pielii şi a mucoaselor, cu dureri ascuţite,


agravate la atingere, ameliorate la aplicaţii reci; absenţa setei, în
ciuda febrei.
P'*i' ' ' uîţări clinica; înţepături de insecte;
urticarie; conjunctivită; edem Quincke; arsuri; debutul furuncu-
lelor; degerături; guturai de fân; angină; ovarită; epanşamenU al
sinoviei; reumatism.

Epanşament — acumulare de lichid (n.t.).

59
ĂPNEEÎN TIMPUL SOMNULUI
Aceasta este o întrerupere totală a respiraţiei timp de cel puţin
zece secunde. Atunci când se manifestă de zece ori pe oră,
provoacă somnolenţă diurnă prin lipsă de oxigen şi, în cele din
urmă, tulburări cardiace. Este cauzată de o alipire a vălului palatin
şi a bazei limbii de peretele posterior al gâtului. Obezitatea este un
factor predispozant. Deseori, cel care constată faptul şi sugerează
un consult medical este soţul/soţia.
Tratamentul principal constă în folosirea ventilaţiei cu pre-
siune pozitivă: este vorba despre un sistem care propulsează, pe
cale nazală, aer filtrat. Se poate apela, totodată, la ajutorul
homeopatiei. Veţi lua: GRINDELIA ROBUSTA 9 CH, OPIUM 9
CH, 3 granule din fiecare de 2 ori pe zi.
VEZI şi INSOMNIE, SFORĂIT.

APOPLEXIE
VEZI ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL.

APREHENSIUNE(TEAMĂ)
VEZI EMOŢII.

ARAHIDE
VEZIALERGIE.

Argentum nitricum
Substanţa de bază:Nitratul de argint.

60

L
Se potriveşte de preferinţă: Subiectului precipitat, anxios, care
tremură înaintea unui eveniment important.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Argentum
nitrinmcEructaţii numeroase; inflamaţia sau ulceraţia mucoaselor;
dureri de stomac agravate de dulciuri; diaree de anticipaţie; dureri
ascuţite în gât, cu nevoia subiectului de a-1 curăţa (de a-şi drege
vocea); dezechilibru în mers; tremurături; vertij de înălţime;
claustrofobie; diverse temeri; anxietate de anticipaţie; dorinţa de
companie; imposibilitate nervoasă de a ieşi din casă.
Principalele întrebuinţări clinice: Gastrită; hernie hiatală; ulcer
stomacal; pancreatită; laringită; faringită; conjunctivită; anxietate;
trac.

ARITMIE

Cazurile benigne de ritm neregulat al inimii vor beneficia de;


DIGITALIS PURPUREA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Există mai multe cauze ale aiitmiei (deseori perceptibilă prin
puls). Unele cazuri ţin de homeopatie, altele de alopatie. Consultaţi
medicul.
VEZI şiFIBRIlAŢIE ATRIAIĂ.

Amica montana
Substanţa de bază:Amica montană.
Se potriveşte de preferinţă; Urmărilor traumatismelor diverse
şi eforturilor musculare.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Amica
montana;Muşchi dureroşi; patul pare tare, din cauza oboselii
musculare; agravare la cea mai uşoară atingere; echimoze cutanate
de origine traumatică.

61
T
Principalele întrebuinţări clinice: Traumatisme diverse şi
sechelele lor; prevenirea complicaţiilor operatorii şi a urmărilor
unor eforturi prelungite; pregătire sportivă.

.■\rsenicum album
Substanţa de bază: Anhidrida arsenioasă.
Se potriveşte de preferinţă; Intoxicaţiilor cu mâncare alterată;
subiecţilor îngrijiţi, meticuloşi, întotdeauna bine îmbrăcaţi.
Simptomele ceJe mal caracteristice tratate cu Arsenicum album:
Agitaţie anxioasă în ciuda unei oboseli extreme; lipsa de speranţă în
vindecare, cu teamă de moarte; deşteptare spre ora unu noaptea;
sufocare, mai ales noaptea; sete pentru mici cantităţi de apă rece,
des repetate; diaree cu miros foarte urât; dureri arzătoare ameliorate
de căldură; piele uscată cu eczemă ca o pudră fină, asemănătoare
făinii.
Principalele întrebuinţări cl.injce; Antrax; anxietate; astm;
coriză; depresie nervoasă; diaree; eczemă uscată; febre diverse;
furuncul; guturai de fân; intoxicaţie alimentară; psoriazis; sep-
ticemii; ulcer gastroduodenal; Zona Zoster.

MSURA

Vf Zî RĂNI, SOARE, STOMAC.

ARSURI IA STOMAC

VEZI STOMAC.

ARTERIOSCLEROZA

Termenul medical corect este „ateroscleroză". Tratamentul


homeopatic de lungă durată este posibil, cel puţin pentru a limita
afecţiunea. Consultaţi-vă medicul.

62 ud
VEZI şiRUBRICA URMĂTOARE.

ARTERITA

Arterita este o afecţiune ce ţine de domeniul aterosclerozei


(numită de obicei „arterioscleroză", VEZI şiRUBRICA DE MAI
SUS).
Tulburările de arterită (durere intermitentă, mai ales la mers)
sunt cauzate de obstrucţia unei artere sau a mai multora de un cheag
dezvoltat local, la care se adaugă un spasm arterial.
Pentru spasmul arterial se poate lua: SECALE CORNUTUM 5
CH, NUX VOMICA 5 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Oricum, consultaţi-vă medicul, deoarece este indispensabil un
tratament de fond.

ARTRITĂ, ARTROZĂ

VEZÎPOLIARTRITĂREUMATOIDĂ, REUMATISM,
SPON- DILARTRITĂ ANCHILOZANTĂ.

Anim triphyllum
Substanţa de bazărNapul indian.
Se potriveşte de preferinţă: Surmenajului vocal (la cântăreţi,
actori, oratori).
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Anim
triphyllum;Mucoase iritate, la nivelul cărora subiectul simte o
furnicătură insuportabilă; scurgere excoriantă; nas înfundat; voce
nesigură şi schimbătoare (răguşeală în timpul căutatului sau al unui
discurs).

63
Principalele Întrebuinţări clinice: Laringită; coriză^; unele
cazuri de scarlatină.

Asa foetida
Substanţa de bază: Asa foetida.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Asa foetida:
Spasme esofagiene pornind de jos în sus, de unde senzaţia de nod
care urcă în gât; râgâieli cu gust rânced; dureri de oase; ulcere
cutanate.
Principalele întrebuinţări clinice: ,Aerofagie“; ulcere vari-
coase; inflamaţia oaselor.

ASCITÂ

Lichid în abdomen. Tratamentul homeopatic poate ajuta tra-


tamentul clasic. Consultaţi-vă medicul.
VEZI CIROZĂ.

ASFIXIERE ACCIDENTALA

La ieşirea din spital, pentru evitarea sechelelor, veţi lua:


CARBONEUM SULFURATUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi,
timp de 3 luni.

ĂSÎGUMRI SOCIALE
în Franţa, medicamentele homeopatice aflate pe o listă de
1163 de nume sunt rambursate, în proporţie de 35%, de către
Asigurările Sociale.

64
Coriză — inflamarea mucoasei (nazale) (n.t.).

Giud honicoptriif pcnîra familie


Douăzeci şi cinci de mii de medici (dintre care 5 000 pre-
scriu reţete cu regularitate), douăzeci şi cinci de milioane de
francezi (adică 45% din populaţie, conform siursei IPSOS, mai
2004), 58% dintre mamele de familie (Anchetă BVA,
ianuarie-februarie 2004) au recurs la homeopatie.
Nu este greu de imaginat cât de mult regretă aceste per-
soane dispariţia vechii rambursări (de 65%), aplicate până la
decretul din 18 decembrie 2003, care era mai conformă cu
principiul de economisire a banului public.®
Medicii care practică homeopatia au situaţii variabile faţă
de sistemul convenţional, in funcţie de alegerea făcută de ei
inşişi. Să ne amintim că o consultaţie adecvată, pentru un
pacient pe care medicul homeopat il vede prima oară, este —
în mod obligatoriu — lungă (de minimum o jumătate-trei
sferturi de oră), deoarece speciahstul trebuie să studieze
numeroase organe, să înregistreze simptome variate şi apoi să
facă o sinteză a acestor informaţii, în vederea stabilirii unei
reţete.

ASTENIE
Numele ştiinţific al oboselii (VEZI CUVÂNTUL).

ASTM
Astmul este o maladie gravă. Este foarte important un tratament
corect stabilit, cu medicamente alopate, pentru a rezolva

în cazul unui homeopat, colectivitatea cheltuieşte cu 47% mai puţin decât în cazul
unui confrate al său, care nu este homeopat (Statisticile CNAMTS, 1996) (n.a.).

65
problemele cele mai urgente, şi homeopatice, pentru a vindeca în
profunzime boala astmatică.
Tratamentul crizei acute
Se vor lua 3 granule, din 5 în 5 minute sau din sfert în sfert de
oră, în funcţie de intensitatea crizei, dintr-unul din medicamentele
de mai jos.
în funcţie de cauză:
• astm după o eczemă aparent vindecată, ARSENICUM
ALBUM 9 CH.
• astm cauzat de praful din casă, BLATTA ORIENTALIS
9CH.
• astm pe timp ploios, DULCAMARA 9 CH.
• după o supărare, IGNATIA AMARA 9 CH.
• astm de fân, IPECA 9 CH.
• astm în urma unei gripe, lACHESIS MUTUS 9 CH.
• astm cauzat de mucegaiuri, „plămânul fermierului",
NATRUM SULFURICUM 9 CH.
• astm după distrugerea omizilor procesionare, THAUME-
TOPEA PROCESSIONNEA 9 CH.
• astm după mese, NUX VOMICA 9 CH.
în funcţie de modalităţi:
• criză de astm ameliorată când subiectul se apleacă înainte,
KALIUM CARBONICUM 9 CH.
• ameliorare în genunchi, cu capul pe podea (în poziţia de
rugăciune musulmană), MEDORRHINUM 9 CH.
• ameliorare în poziţia întins pe spate, cu braţele larg des-
făcute în cruce, PSORINUM 9 CH.
• agravare după somn, LACHESIS MUTUS 9 CH.
în funcţie de Simptomele însoţitoare:
• astm cu senzaţia că fiecare respiraţie este cea din urmă,
APIS MELLIFICA 9 CH.

66 Ghid homeopatic pentru famihc


• astm cu agitaţie, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• astm cu senzaţie de arsură în piept, ARSENICUM
ALBUM 9CH.
• astm cu mult mucus în piept, fără expectoraţie, de unde
hârâieli puternice, auzite de la distanţă, ANTIMONIUM
TARTARICUM 9 CH.
• astm cu greţuri, IPECA 9 CH.
• astm cu şuierături în piept, IPECA 9 CH.
• astm cu expectorarea unor mici mase rotunde şi cenuşii,
asemănătoare cu tapioca, KALIUM CARBONICUM 9
CH.
• astm cu dureri înţepătoare în piept, KALIUM CARBO-
NICUM 9 CH.
• astm cu senzaţia de căldură în piept, PHOSPHORUS 9CH.
în caz că ezitaţi între două sau trei medicamente de mai sus,
alternaţi-le din sfert în sfert de oră. Criza nu va putea fi calmată
întotdeauna prin tratament homeopatic. Uneori, alopatia va da
rezultate mai bune. Evitaţi pe cât posibil produsele pe bază de
cortizon.
Tratamentul de fond
Tratamentul de fond al astmului este totuşi de domeniul ho-
meopatiei, care va duce la rărirea treptată a crizelor şi, apoi, la
ASTROLOGIE ŞI
HOMEOPATIE
Astrologia oferă o explicaţie a lumii, a omului şi a raporturilor
lor reciproce. Ea analizează legile naturii.

dispariţia lor. Atenţie! Nu trebuie să „cocoloşiţi" prea mult un copil


astmatic, arătându-vă neliniştea sau împiedicându-1 să ducă viaţa
celorlalţi copii. Asta ar agrava cazul.
VEZI şi ALERGIE, RINITĂ ALERGICĂ.

67
Homeopatia se sprijină pe una dintre aceste legi; principiul
.similitudinii (VEZî TEORIA HOMEOPAJIEî). Astrologia
poate integra această lege în vastul sistem al analogiei (VEZI
CUVÂNTUL). Asta nu înseamnă că homeopatia ar fi
ezoterică. Ea poate fi anexată la astrologie. Reciproca nu este
valabilă.

ĂTEl^E (DÎiîCULfĂŢÎ DE 2)

Pentru a fi mai puţin „distraţi", luaţi: NATRUM MURIA-


TICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, 10 zile pe lună, timp de
câteva luni.

ATEROSCLEROZĂ

Scleroză a pereţilor arterelor, prin depunere de plăci de aterom.


Numele ştiinţific al afecţiunii numite în mod curent
„arterioscleroză" (VEZI CUV'ANTUL).

ÂTOPÎE .

Atopia este predispoziţia genetică de a reacţiona excesiv la


anumite produse alergizante. Se manifestă printr-o reacţie
inflamatorie cronică şi recidivantă a pielii, dermita atopică (sau
eczema constituţională). Ea favorizează dezvoltarea lui molluscum
contagiosum şi a herpesului; predispune la rinită şi astm, precum şi
la suprainfecţii cutanate şi respiratorii.
VEZI ALERGIE, ECZEMĂ, HERPES, MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM.

68 Ghid homeopat;.: |
Aitnim metallicum
r^uh .T .ir- . de bază; Aurul.
Ac fH - i- ‘'i te de preferintâ: Subiectului sangvin, pletoric şi, în
acelaşi timp, melancolic; urmărilor unui şoc afectiv.
Siniptîimele c-eie mai _ < . - > roe-
t ii i icu iTi; Tristeţe, disperare, dezgust de viaţă, idei constante de
suicid; nemulţumire de sine constantă; ameliorare prin muzică;
tendinţă la iritabilitate, la furie; intoleranţă la zgomot; palpitaţii;
hipertensiune arterială; congestie arterială; bufeuri; testicule
necoborâte.
Pri'n,cipalele întrebuinţări clinice: Depresie nervoasă; hi-
pertensiune arterială.

AUTISM
Autismul este o incapacitate de a stabili contacte afective.
Debutează înainte de sfârşitul celui de-al doilea an de viaţă.
Maladia se caracterizează printr-o extremă izolare. Copilul
pare total dezinteresat de persoanele şi de obiectele din jur. Face
gesturi stereotipe, repetitive. Fie nu vorbeşte, fie scoate svmete fără
înţeles, fie repetă cuvinte fără valoare în privinţa comunicării, în
această boală, nu se poate conta pe tratamentul homeopatic, cu
excepţia cazurilor uşoare, când poate favoriza contactele.
Copilul va lua: OPIUM 9 CH, PHOSPHORICUM ACIDUM
9 CH, 3 granule din fiecare, de 2 ori pe zi, timp de câteva luni.

AUTOMEDICAŢIE
Este periculos să te tratezi homeopatic tu însuţi?
Altfel spus, puteţi utiliza fără probleme, în scop terapeutic,
ghidul de faţă? Bineînţeles, există riscul să nu alegeţi

69
rubrica potrivită, să vă puneţi singuri un diagnostic fals. Dar nu
este obligatoriu; în unele cazuri, poate fi vorba despre o
maladie cu recăderi, iar numele acesteia v-a fost comunicat de
un medic. Oricum, dacă vă înşelaţi şi luaţi un medicament
neindicat, nu e niciun pericol. Asta nu înseamnă că
medicamentele homeopatice ar fi nişte placebo (V'EZI
CUVÂNTUL). Ele sunt active, dar numai când corespund cu
stricteţe simptomelor de caz, în acelaşi fel cum o cheie
deschide o broască atunci când este cea potrivită. Evident,
pentru ă evita inconvenientele, nu trebuie ca, încercând un sfat
terapeutic, să amânaţi o consultaţie urgentă. în scopul evitării
oricărui risc, este de ajuns să respectaţi cu rigurozitate regulile
şi să consultaţi un medic, atunci când rubrica respectivă indică
acest lucru.
Există avantaje în automedicaţie?
Automedicaţia vă permite să aşteptaţi programarea la
medicul homeopat. Ea poate înlocui sfatul farmacistului,
atunci când acesta nu este îndeajuns de cunoscător în ceea ce
priveşte homeopatia. Automedicaţia le va permite anumitor
persoane să-şi facă o părere despre homeopatie. Dacă un sfat
va avea ca urmare o reuşită, veţi fi tentaţi poate să vă
încredinţaţi unui medic care practică homeopatia. O experienţă
limitată poate constitui un punct de sprijin pentru un demers
mai judicios. Cât despre persoanele care nu vor îndrăzni să
urmeze sfaturile din prezenta lucrare, vor avea, de asemenea,
dreptate; este vorba de o hotărâre cu caracter personal.

AUTOMOBIL (RĂU DE
-)

VEZI TRANSPORT.

70 Ghid homeop.inc f-c


AVION (RAU DE -)

VEZITRANSPORT.

AVORT

VEZIÎNTRERUPERE DE
SARCINĂ.

71
BABY BLUES
VEZI DEPRESIE NERVOASĂ.

BALONARE
Pentru a combate fermentaţia, se vor lua 3 granule, de 3 ori pe
zi, dintr-unul din medicamentele de mai jos:
în funcţie de localizare:
• balonare în zona abdomenului, CARBO VEGETABILIS
9CH.
• balonarea părţii inferioare a abdomenului, LYCOPODIUM
CLAVATUM 9 CH.
• balonare totală, atât a stomacului, cât şi a abdomenului,
CHINARUBRA9CH.
in funcţie de Simptomele însoţitoare:
• balonare cu senzaţie de constricţie în golul stomacului,
CARBO VEGETABILIS 9 CH.
• balonare cu tăierea respiraţiei, CARBO VEGETABILIS
9CH.
• balonare cu somnolenţă după mese, NUX VOMICA 9 CH.
• balonare dureroasă, senzaţie de constricţie în golul sto-
macului, CARBO VEGETABILIS 9 CH.

72 Ghuî homt’opaîjc pemru familie


In funcţie de modalităţi:
• balonare ameliorată prin râgâieli, CARBO VEGETABILIS
9CH.
• balonare ameliorată prin emisia de gaze (vânturi), LYCO-
PODIUM CLAVATUM 9 CH.
In^funciie de cauză:
• balonare produsă de o stare nervoasă, VALERIANA 9 CH.
• balonare în timpul ciclului, COCCULUSINDICUS 9 CH.
• balonare după o naştere, SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
• balonare după o operaţie, RAPHANUŞ SATIVUS NIGER
5CH.
în caz de ezitare între două dintre medicamentele de mai sus,
poate fi luat fiecare din ele, câte 3 granule de 3 ori pe zi. V E Z I ŞI
DIGESTIE DIFICILĂ, ERUCTAŢIE, FLATULENŢĂ.

BARTOLINITĂ
în caz de bartolinită (inflamaţia uneia dintre glandele ce lu-
brifiază vaginul), se vor lua; HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9
CH, PYROGENIUM 9 CH. 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Nu se va recurge la operaţie decât atunci când această terapie
eşuează.
VEZI şiVAGINITĂ.

Baryta carbonica
Substanţa de bază: Carbonatul de bariu.
Se potriveşte de preferinţă: Copilului cu retard fizic, mental şi
afectiv; bătrânului cu comportament infantil.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Ber>la car-
bonica: Comportament infantil; pierderea memoriei; dificultăţi de
vorbire; amigdale voluminoase; tendinţa de a răci cu

73
uşurinţă; hipertensiune arterială; chisturi sebacee pe pielea capului,
transpiraţie fetidă a picioarelor.
Principalele întrebuinţări dimce:Retardul copilului; senilitate;
infecţie cronică a amigdalelor; laringită; bronşită; hipertensiune
arterială; chisturi sebacee; pierderi de memorie.

BASEDOW (MALADIA ')


VEZITIROIDĂ.

BĂŞÎS^
în cazul unei băşici în palmă sau la călcâi: CANTHARIS 9
CH, 3 granule de 3 ori pe zi\ POMADĂ CU CALENDUIA, 2
aplicaţii pe zi.

RATÂI DE INim
VEZIINIMĂ.

BĂTĂTURĂ LA PICIOR
Se va aplica local POMADA ARNICA MONTANA 4% (cu
excepţia cazului în care există o rană).

BALBAIALA
STRAMONIUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi; este
principalul medicament.

74 Ghid homeopatie pentru faintlie


Poate fi încercat, dar este mai bine să consultaţi im medic ho-
meopat, care va stabili un tratament de fond, deoarece bâlbâială
veche, deja instalată, este greu de vindecat.

BEBELUŞ (BOULE
ACESTUIA) VEZI COPIL.

Belîadonna

Substanţa de bază: Beladona (mătrăguna).


Se potriveşte de preferinţă: Maladiilor infecţioase acute, cu
febră mare; în special la copii.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Belîadonna:
Apariţia brutală a simptomelor la un subiect de obicei sănătos;
febră mare, de peste 40°C, cu sete intensă, figură roşie şi fierbinte,
buze roşii, pupile dilatate; delir din cauza febrei sau prostraţie;
zvâcnituri musculare; roşeaţă şi uscăciune a mucoaselor; dureri
pulsatorii; umflături sau erupţii diverse; agravare la scu- turături,
lumină, zgomot.
Principalele întrebuinţări clinice: Angină; otită; conjunctivită;
convulsii cauzate de febră; rujeolă; scarlatină; arsuri cutanate;
debutul abceselor; migrenă; nevralgii; colică hepatică; colică
renală; gută.

Benzoicum acidum

Substanţa de bază: Acidul benzoic.


Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Benzoicum
acidum: Durerile de genunchi, în special cauzate de gută; urină cu
miros puternic.

75
Pririd'paiele întrefauiiiţări clinice: Guta şi complicaţiile sale de
ordin urinar.

Berbe'ris v"ulgari,s

Siibstariţ:;* d-. 1 3 y Dracila.


SiîTtptoniele cele rnai caracteristice îratats, c« Berbeds vulgaris:
Dureri ce iradiază în toate sensurile, din punctul de plecare, în
special la nivelul căilor urinare, al ficatului, al regiunii lombare;
erupţii rotunde, care se vindecă din centru, cu pată pigmentată la
periferie; fistulă anală.
Principalele intrebuinţări clinice: Colică hepatică; colică
nefritică; reumatism cu complicaţii la nivel urinar; lumbago; acnee;
eczemă; fistulă anală.

BETTE
VEZI ALCOOL.

BIOTERAPICE
Conform Codexului, „bioterapicele sunt medicamente
preparate dinainte şi obţinute din produse de origine
microbiană, definite non-chimic, din secreţii ori excreţii,
patologice sau nu, din ţesuturi animale sau vegetale şi din
alergeni". Prin urmare, sunt produse patologice sau respon-
sabile de patologii, diluate după metoda homeopatică
obişnuită (VEZS MEDICAMENT). Este vorba de o
prescripţie a agentului cauzal al maladiei. De exemplu,
STAPHYLO- COCCINUM este un preparat infinitezimal
din stafilococ, microbul responsabil de furuncule. Dar se pot
dilua, de asemenea, toxine microbiene, vaccinuri, sângele, o
prelevare dintr-o erupţie cutanată etc.

76 Ghid homeopatR' pentru iansiiie


Bioterapicele sunt adjuvante importante în tratamentul
homeopatic obişnuit. Ele permit „ridicarea unui baraj“, îl fac
pe pacient să reacţioneze. Singure, nu constituie niciodată
tratamentul principal. Sunt utile în primul rând în maladiile
infecţioase şi alergice. Vechiul nume al bioterapicelor era
„nosode". Sunt destul de apropiate de izoterapice. ( ! /-■ )■

BIOTERAPIE
Nume generic dat de unii medici tipurilor de medicine
naturale, ca homeopatia, şi terapeuticele care se inspiră din
acestea.
VEZI Şl PARAHOMEOPATIE.

BIPOLARA (TULBURARE ')


V E Z ] TULBURARE MANIACO-DEPRESIVĂ.

BLEFARITA
Inflamarea marginilor pleoapelor.
VEZI CUVÂNTUL.

BLENORAGIE
Ca toate bolile infecţioase, blenoragia (sau gonoreea) poate fi
tratată homeopatic, însă caracterul ei special, de boală foarte uşor
transmisibilă prin contact sexual, necesită un tratament- fulger.
Antibioticele acţionează mai rapid. Prin urmare, trebuie să fie
preferate din capul locului. Totuşi, după aceea, este indispensabil
tratamentul homeopatic de fond, stabilit de un

77
homeopat, pentru evitarea sechelelor. Antibioticele singure nu
împiedică microbul să lase urme în trecerea sa.
Până la consultaţie, veţi lua: MEDORRHINUM 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
VEZI şi MALADIILE CU TRANSMITERE SEXUALĂ.

Borax
Substanţa de bază: Boratul de sodiu.
Se potriveşte de preferinţă: Sugarului.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Borax; Afte
sângerânde, foarte dureroase la atingere; gură fierbinte; teamă de
mişcările de coborâre (bebeluş care plânge când este lăsat în jos,
spre leagăn).
Principala întreboinţare clinică: Aftele (şi problemele de
alăptare pe care le generează).

BOTUUSM
Botulismul este cauzat de toxina unui microb, Clostridium
botulinum. După consumarea unui aliment conservat, prost
sterilizat şi apoi insuficient fiert, această toxină paralizează muşchii
(o fierbere normală, timp de 5 minute la 85°C sau câteva minute de
clocot, sunt de ajuns pentru a o distruge). După 12-36 de ore, se
produce o uscăciune a gurii, cu greutate la înghiţire, constipaţie,
tulburări vizuale (vedere dublă), precum şi tulburări respiratorii (în
acestea din urmă constă întreaga gravitate a bolii).
Tratamentul prin injectare de anticorpi este eficace dacă se
aplică în primele 24 de ore de după constatarea simptomelor. Pe cât
posibil, acesta trebuie însoţit de un tratament homeopatic:
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi.

78 i
Ghid hoiTteop.Uiv pt-iUnj
Puterea paralizantă a toxinei botulinice este folosită în injecţii
locale, pentru a trata torticolisul spasmodic şi spasmul pleoapelor,
precum şi pentru ştergerea ridurilor.

BRANDING
VEZIPIERCING.

Bromum
Substanţa de bază:Bromul.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Bromum:
Guturai cronic, cu senzaţia că aerul inspirat este rece; tuse răguşită;
astm cu jenă la inspiraţie (şi nu la expiraţie, cum se petrece de
obicei); astmul marinarilor aflaţi pe uscat; ganglioni foarte duri;
induraţia tiroidei.
Principalele întrebuinţări ciinice: Guturai cronic; larin- gită;
ganglioni; astm; guşă dură.

BRONHOPNEUMONIE
Veţi urma indicaţiile pentru bronşita acută.

BRONŞIOLITA
Inflamaţie a bronşiolelor (cele mai mici bronhii), cauzată de un
virus.
Bronşiolita îi afectează în special pe copiii sub doi ani, mai
ales pe cei care trăiesc în marile oraşe, pe cei care se află zi de zi în
colectivităţi şi pe cei ai căror părinţi fumează.

79
Pentru sugarii care au mai puţin de trei luni, este obligatorie
spitalizarea. în toate aceste cazuri, la tratament se poate adăuga:
PHOSPHORUS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până la ameliorare.
VEZI Şl POLUARE.

BRONŞITA

Bronşită acută
Dacă bronşita acută este corect tratată homeopatic, chiar de la
început, antibioticele nu sunt indispensabile.
Iată câteva indicaţii dintre care va trebui să alegeţi în funcţie de
simptome.
HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi, în mod sistematic.
Se va adăuga, după caz:
• în caz de bronşită cu hârâieli puternice în piept, sufocare din
cauza mucozităţilor, somnolenţă, ANTIMONIUM
TARTARICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• în caz de bronşită cu şuierături în piept, IPECA 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
• în caz de bronşită cu tuse uşoară, seacă, BRYONIA ALBA
9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• în caz de bronşită cu febră mică, urcând şi coborând al-
ternativ, FERRUM PHOSPHORICUM 9 CH, 3 granule de
3 ori pe zi.
• în caz de bronşită cu flegmă groasă şi galbenă, MERCU-
RIUS SOLUBILIS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• în caz de bronşită cu flegmă galben-verzuie, care curge
încet, KALIUM BICHROMICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi.

80 Ghid homeopatic penini famijic


• în caz de bronşită după o gripă, lACHESIS MUTUS 9 CH.
• bronşită trenantă, MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH.
Dacă, după 48 de ore, tratamentul începe să dea rezultate
bime, continuaţi-1 zece zile. Dacă nu, consultaţi im homeopat.

Brtmşită cronică
Bronşita cronică şi bronşita repetitivă ţin de domeniul ho-
meopatiei.
în cazurile vechi, vindecarea nu va fi totală, deoarece carti-
lajele bronşice şi alveolele pulmonare au avut de suferit în mod
ireversibil.
în orice caz, consultaţi un specialist în homeopatie.

BRUCELOZĂSAUnroBRTDEM^^
Febră persistentă cauzată de microbul Brucella şi transmisă de
unele animale de fermă.
Este frecventă la veterinari. La tratamentul obligatoriu cu
antibiotice, adăugaţi: MERCURIUS SOLUBILIS 5 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi, până la vindecarea completă.

Br/oeia alba
Substanţa de bază:împărăteasa sau napul diavolului.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Bryonia alba:
Dureri ascuţite (cap, regiunea lombară, regiunea ficatului,
articulaţii etc.); uscăciimea mucoaselor, sete mare; tuse uscată;
senzaţie de greutate în stomac; constipaţie cauzată de uscăciunea
rectală; afecţiuni ale Ugamentelor articulare; tendinţă la
epanşamente; vertij la cea mai mică mişcare; febră cu dorinţa de a
sta liniştit; agravare generală la cea mai mică mişcare; ameliorare la
apăsare puternică.

81
Principalele întrebuinţări clinice:Migrene; ameţeli; reu-
matism; lumbago; colică hepatică; constipaţie; durere într-o parte
(sub coaste); pleurezie; abces al sânului; epanşament al
smoviei.

BUFEURI
La femeile tinere cu ciclu, SEPIA OFFICINALIS 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
La femeile intrate în menopauză, VEZIMENOPAUZĂ. în
cursul unei depresii nervoase, AURUM METALLICUM 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.

Bulimie

Criza de bulimie constă în ingerarea, într-o perioadă


scurtă de linip (mai puţin de două ore). în mod compulsiv şi,
deseori, pe ascuns, a unei mari cantităţi de hrană, depăşind cu
mult ceea ce ingerează majontatca oamenilor. Ea este însoţită
dc un sentiment de pierdere a controlului în privinţa
comportamentului alimentar, uneori de ruşine şi culpabilitate.
Pentru a preveni creşterea în greutate, persoana îşi provoacă
voma, ia laxaîive sau diuretice, îşi face clisme. Uneori, s se
întâmplă să flămânzească sau să facă exerciţii fizice in mod
excesiv. Crizele de bulimie şi com- poitamentde
compensatorii au loc, în medie, de două ori pe .săptămână.
Această maladie apare in adolescenţă, uneon înaintea
pubertăţii, şi mult mai rar la vârsta adultă. Poate dura mulţi
ani. Cd mai des afectate sunt femeile. Descon, asistăm ia o
alternanţă intre perioadele de anorexie şi cele de bulimie.
82 Ghid honicvijurt:. pcnlnj iamilic
Pentru adoksceiita/adoiescentul suferind de anorexie gravă, care
îşi neagă cu încăpăţânare boala şi prezintă o stare de demiîriţie ce
impune institinreti tratamentului de ui-genţă, se recomaiiilâ scoaterea
din mediul familial.
IratameifituJ lioiiieopaiic al buiinilei reale, cu obse,sîe
pentru hrană: IGNATIA AMARA 9 CH, NATRUM
MURIATICUM 9 CH, 3 granule din fiecare, dc 3 ori pe zi, până la rin-
dccare.
Tratamentul homeopatic al consumului excesiv (şi banal)
de hrană;
* Pentru a calma foamea obişnuită a unui mare mâncăcios,
ANTÎMONIUM CRUDUM 9 CH, J granule dc 3 ori re d.
* Pentru a calma foamea nervoasa, după o supărare.
IGNATIA AMARA 9 CH, 3 yramve Je 3 an re er
* Pentru persoanele cărora ic e.ştc mereu foame şi care
slăbesc, deşi mănâncă bine, NAFRUM MURIATICUM 9 CH.
VEZI şiANOREXlE.

BURTA (DURERI DE '-)


Durerile de burtă trebuie studiate îndeaproape de medic.
Puteţi încerca să luaţi 3 granule, la fiecare oră sau de 3 ori pe zi,
dintr-un medicament din cele de mai jos, dar, dacă rezultatul nu
este rapid, trebuie să consultaţi medicul.
• dacă burta este fierbinte şi sensibilă la atingere, BELIA-
DONNA 9 CH.
• „junghi într-o parte", CEANOTHUS AMERICANUS 9
CH.

83
• pentru durerile abdominale ameliotate când subiectul se
îndoaie de mijloc sau când se culcă ghemuit pe o parte,
COLOCYTMTHIS 9 CH.
• dureri abdominale după furie, COLOCYNTHIS 9 CH.
• senzaţie de crampe, CUPRUM METALLICUM 9 CH.
• dvtreri abdominale ameliorate când subiectul se îndreaptă
sau când se apleacă spre spate, DIOSCOREA VILLOSA
9CH.
• dureri abdominale după o supărare sau o suferinţă,
IGNATIA AMARA 9 CH.
• dureri ameliorate prin apăsare puternică cu mâna, MAG-
NESIA PHOSPHORICA 9 CH.
• dureri ameliorate prin căldură, MAGNESIA PHOSPHO-
RICA 9 CH.
• dureri în timpul ciclului, MAGNESIA PHOSPHORICA 9
CH.
• dureri de burtă sau balonare din cauza şampaniei, MAG-
NESIA PHOSPHORICA 9 CH.
• dureri abdominale în timpul sarcinii, NUX VOMICA 9 CH.
• dureri de burtă la un bebeluş, colica sugarului, NUX
VOMICA 9 CH.
VEZI şi COLICĂ (ABDOMINALĂ), COLITĂ, DIAREE.

BUZE
Subiectul va lua 3 granule, de 3 ori pe zi, din medicamentul
citat, în funcţie de caz.
Buze crăpate:
• crevase cu fundul galben, în colţul gurii,
GRAPHITES 9 CH.

84
Ghid homeopatic pentru îamilic
• crevase cu fundul roşu, în colţul gurii, NITRICUM
ACIDUM 9 CH.
• buză crăpată vertical, pe mijloc, NATRUM
MURIATICUM 9CH.
Buze umflate:
Edemul Quincke (umflătura feţei şi, în special, a buzelor, de
origine alergică).
• fără sete, APIS MELLIFICA 9 CH.
• cu sete, BELIADONNA 9 CH.
Buze uscate:
• BRYONIA ALBA 9 CH, în cazurile cele mai curente.
• ARUM TRIPHYLLUM 9 CH, trebuie adăugat dacă aveţi
tendinţa să vă smulgeţi cojiţele de piele.
VEZI şiHERPES.

85
1
Cactus grandlflorus
Substanţa de bază; Cactusul cu flori mari.
Siiîipîomt'k- cele mai caractenstlce tratate cu Cactus gran-
diflorus; Senzaţia de strânsoare aproape peste tot, mai ales la
nivelul inimii, care pare prinsă într-o menghină; palpitaţii violente;
tendinţa la hemoragii.
Principalele întrebuinţări clinice: Dureri de inimă de origine
nervoasă; angină pectorală (acţionează asupra elementului
spasmodic); nevralgii diverse.

CAFEA
Există două mari soiuri de cafea: Arabica, originară din
America; Robusta, originară din Africa.
Robusta este mai bogată în cofeină decât Arabica. De aceea, în
măsura posibilului, dacă nu vă puteţi bpsi de cafea, trebuie să
consumaţi Arabica naturală. Cum este mai scumpă decât Robusta,
cei care o prăjesc vând deseori amestecuri din cele două soiuri. Veţi
alege în funcţie de posibilităţile dumneavoastră.
Abuz de cafea: NUX VOMICA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi,
pentru a vă ajuta să reduceţi consumul.
Aversiune pentru mirosul de cafea: IGNATIA AJMARA 9 CH,
3 granule de 3 ori pe zi, în perioadele în care nu-i suportaţi.

86 r Ghid homeopatic pentru famitie


Crampe musculare din cauza cafelei: NUX VOMICA 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
Diaree din cauza cafelei: THUYA OCCIDENTALIS 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
Dureri de cap din cauza cafelei: NUX VOMICA 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
Insomnie din cauza cafelei: COFFEA CRUDA 9 CH, 3
granule din sfert in sfert de oră, până când adormiţi.
Palpitaţii din cauza cafelei: NUX VOMICA 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi.

Calcarea carbonica
Substanţa de bază:Carbonatul de calciu extras din stratul
mediu al cocbiliei de stridie.
Se potriveşte de preferinţă:Subiecţilor cu capul rotund, pielea
palidă, dinţii pătraţi, membrele scurte, care, la cea mai amplă
extensie, nu ajung cu totul la 180°; copilului cu întârziere în
creştere (în special întârziere la închiderea fontanelelor), care
asimilează prost.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Calcarea
carbonica:Senzaţii de frig localizate; transpiraţie a capului şi a
picioarelor; dorinţă de a mânca ouă; aciditatea tubului digestiv;
fecale argiloase; ciclu abundent şi care revine la cea mai mică
emoţie; erupţu pe pielea capului; ganglioni; tendinţa de a răci cu
uşurinţă.
Principalele- inlrebuinţări ciiîiice:Rahitism; colică hepatică;
colică nefritică; diaree acidă; cruste de lapte; întârziere în creştere;
anemie; polipi; infecţii repetate ale căilor respiratorii superioare.

87
Calcarca fluorica
Substanţa de ba/ătFluorura de calciu.
Se potriveşte de preferinţa:Subiectului cu aspect asimetric, cu
dinţi plantaţi neregulat, cu membre lipsite de forţă şi care, la cea
mai amplă extensie, fac un unghi mai mare de 180°.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Calcarea Ou - orica:
Slăbirea ţesuturilor; varice; tendinţa la nodozităţi osoase; induraţie
a pielii, a ganglionilor, a oaselor, a organelor genitale.
Principalele întrebuinţări clinice: Rahitism; varice; ulcere
varicoase; fibroame.

Calcarea phosphorica
Substanţa :1e ba/.a;Fosfatul tricalcic.
Se potriveşte de preferinţâ.Subiectului înalt, cu dinţii rec-
tangulari, mai mult lungi decât laţi, cu membre lungi care, la cea
mai amplă extensie, fac un unghi de 180°.
Simptoinele cele mai caracteristice tratate cu t'alcarcri
phosphotica:Oase fragile; dureri de cap din cauza muncii inte-
lectuale; tendinţa de a răci cu mare uşurinţă (guturai, rinofarin- gită,
amigdalită, inflamaţia plămânilor etc.); ganglioni; diaree verde cu
gaze fetide; fistulă anală; fosfaţi în urină.
Principalele întrebuinţări dîiiice:Anemie; rahitism, fracturi;
infecţii repetate ale căilor respiratorii superioare.

CALCULI BILIARI SAU URINARI


Tratamentul homeopatic nu topeşte calculii, dar face ca pre-
zenţa acestora să fie tolerabilă, fără complicaţii (dureri, infecţii
etc.).

88 ijhid hor neyp dîic


r
Dacă un calcul biliar se află în canalul coledoc (canalul de
evacuare a bilei), operaţia este indispensabilă.
în cazul calculilor urinari, se aplică ultrasunetele pentru a-i
elimina.
Pentru celelalte cazuri, operaţia poate ă amânată cu condiţia ca
subiectul să facă toată viaţa tratament homeopatic. Dacă aveţi un
caz care o permite, trebuie să consultaţi un speciaUst în ho-
meopatie.
Oricare ar fi localizarea, atât biliară, cât şi urinară, dacă
medicul spune că este vorba doar de mâl, vă este util să luaţi:
BERBERIS VULGARIS 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până la
dispariţia durerilor sau a disconfortului.
VEZI şi COLECISTITĂ, COLICĂ (HEPATICĂ SAU
NEFRI- TICĂ), VEZICĂ BILIARĂ.

t alene' oificinaK
SiibsUr> ->!'■* i/ă:Gălbenele.
Se poîrî - 'O. î • preferiiiţâ:Plăgilor infectate.
Siniî»toi •. ■ mai caracteristice tratate cu Caleruiuia oîîV
dnaliscRăni zdrenţuite şi infectate; ulcere dureroase şi purulente.
Princio ■ rebuinţări clinice:Aplicaţie locală cu tinc- tura mamă
pe răni.

CAUrSpLE MEDICULUI HOMEOPAT'


Pentru a practica bine homeopatia, este nevoie de anumite
calităţi ale spiritului, care permit o tehnică de prescriere cât
mai eficientă:
• umilinţă (smerenie) în faţa faptelor şi a simptomelor
(medicul nu trebuie să prescrie în funcţie de concepţia

= 89

1,
W'' sa intelectuală despre caz, ci în funcţie de Simptomele pe
care le constată);
o sensibilitate cu totul specială, care să-i permită dece-
larea celui mai neînsemnat simptom al bolnavului; ştiinţa
de a-i face pe pacienţi să vorbească; bun spirit de sinteză;
cultură ştiinţifică egală cu aceea a confraţilor săi.
CALVITIE
Odată căzut, părul nu mai creşte; de aceea, trebuie acţionat
preventiv.
VEZfPĂR.

CAMFOR
Camforul este un antidot ( VEZi t UVÂN I l'i) al tuturor tra-
tamentelor homeopatice.

Camphora

Substanţa de bazâ.Camforul.
Se potriveşte de preferinţă :UrmarUor unei răceli.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Camphora: Stare
de „şoc“ după o răceală puternică, cu piele rece la atingere, balenă
rece (deşi subiectul refuză să fie acoperit); pierderea forţelor,
crampe; diaree abimdentă cu urină puţină.
Principalele întrebuinţări clinice;Debutul tuturor răcelilor
grave; coriză; holeră.

90
CANAL
CARPIAN
Sindromul de canal carpian este provocat de compresia exer-
citate de oase asupra nervului median al mâinii, din cauza imui
ligament care începe să se îngroaşe. Acesta se traduce în furni-
cături şi amorţeală în degete, mai ales noaptea. în cazurile mai
vechi, operaţia este indispensabilă. între timp, se va lua: ACTEA
SPICATA 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, atât timp cât este
necesar.
VEZI şi COMPUTER.
Cancer

Cancer, cancerologie, cancerolog, carjccngen, toate


•tceste cuvinte sperie. Lucru de înţeles, dacă ne gândim ca. în
Franţa, cancerul nade peste 400 de persoane zilnic pc an). El
SC defineşte ca o activitate :are duce la formarea unci tumori
caracterizate de tendinţa de a invada Cfigancle înconjurătoare,
.Prmtre principalii generatori de cancere, se menţionează
./besOjj, iperiîd (gazul de luptă), radiaţiile gama (radiaţii
'cciioinagnetice emise de corpurile radioactive), razele
uPidviolete. Printre produsele probabil cancerigene se i.uiiara
gas de de eşapament ale motoarelor diesel, lămpile -■■lare,
foimaldehida. Din nefericire, cancerul nu poate fi oala* piiD
homeopatie. Totuşi, pacienţii pot consulta un .'îi-dic homeopat
pentru un tratament adjuvant, care le va i'lcn revuniortare şi
sprijin. Totodată, îi va face să suporte .iiiai bine chimioterapia.
Pacientul poate lua NUX VOMICA 5 CH, 3 granule din oră în
oră (va începe cu o oră .înainte de perfuzie şi va înceta după o
oră de la sfârşitul acesteia).
VEZI şiPROSTATĂ (CANCER IA ~).

91

L„
CANTODOS
Inflamaţie a mucoaselor datorată ciupercii Candida albicans,
mai ales la nivelul cavităţii bucale (în acest caz, vorbim despre
„muguet"), al intestinului şi al vaginului.
Candida este un locuitor normal şi obişnuit al intestinului.
Boala se declară atunci când candida se dezvoltă în cantitate
anormală sau în locuri neobişnuite. Dezvoltarea îi este favorizată
de utilizarea antibioticelor şi a cortizonului, de consumul excesiv
de dulciuri şi de produse lactate, precum şi de băuturi alcoolice,
alergii, stres, diabet, pilula contraceptivă, deficienţe de imunitate,
avitaminoze, sarcină. La fiecare criză, se va lua: MONILIA
ALBICANS 9 CH, MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH, SEPIA
OFFICINALIS 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.

CmGRENk
în homeopatie, există medicamente pentru cangrenă. Totuşi, în
această maladie lezională, ele nu vor acţiona decât parţial. Dacă nu
are posibilitatea să consulte un medic homeopat, pacientul poate
lua: ANTHRACINUM 9 CH, ARSENICUM ALBUM 9 CH,
SECALE CORNUTUM 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.

CANICULA
VEZI HIPERTERMIE, CLIMĂ.

CANABIS
VEZI TOXICOMANIE.

92 Ghid homeopatic pentru famii’f


Caiutharis
Substanţa de bază: Cantarida sau musca de Milano.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Cantharis: Nevoia
permanentă de a urina, cu dureri continue ale vezicii şi uretrei;
sânge în urină; evacuarea picătură cu picătură a urinei; excitaţie
sexuală; sete intensă cu imposibilitatea de a bea; vezicule cutanate
de mari dimensiuni.
Principalele întrebuinţări clinice: Cistită violentă; diaree cu
infecţie urinară, arsuri cutanate cu băşici.

CAP (DURERE DE SAU CEFALEE


Luaţi, la fiecare jumătate de oră, 3 granule din medicamentul
selectat în funcţie de circumstanţe. Dacă ezitaţi între două sau trei
medicamente, luaţi-le alternativ, la fiecare jumătate de oră, câte 3
granule de fiecare dată.
în funcţie de cauză:
• după expunere la căldură, ANTIMONIUM CRUDUM
9CH.
• după o baie rece, ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH.
• după expunere Ia frig, BELIADONNA 9 CH.
• după ce v-aţi tuns, BELIADONNA 9 CH.
• din cauza constipaţiei, BRYONIA ALBA 9 CH.
• după efort intelectual, CALCAREA PHOSPHORICA 9
CH.
• pe timp rece şi umed, DULCAMARA 9 CH.
• din cauza insolaţiei, GLONOINUM 9 CH.
• din cauza unui miros puternic, a unui parfum, IGNATIA
AMARA 9 CH.
• din cauza menopauzei, LACHESIS MUTUS 9 CH.
• când săriţi peste una din mese, LYCOPODIUM CLA-
VATUM 9 CH.

93
• după o supărare, NATRUM MURIATICUM 9 CH.
• după un traumatism cranian, NATRUM SULFURICUM 9
CH.
• după un exces alimentar, NUX VOMICA 9 CH.
• după un exces de cafea, NUX VOMICA 9 CH.
• după un exces de alcool, NUX VOMICA 9 CH.
• din cauza oboselii oculare, ONOSMODIUM 9 CH.
• din cauza mâncării grase, PULSATILLA 9 CH.
• după ce aţi fost udat (de ploaie), RHUS TOXICODEN-
DRON 9 CH.
• după oboseală musculară, RHUS TOXICODENDRON
9CH.
îli,,Uincţie de.modalităţi:
Ameliorare;
• prin înfăşurare (împachetare) rece, ALOE SOCOTRINA
9CH.
• prin aplicarea unei legături în jurul capului, ARGENTUM
NITRICUM 9 CH.
• prin sângerare nazală (după aceea, constiltaţi medicul
pentru a vă supraveghea tensiunea arterială), MELI-
LOTUSALBA9CH.
• mergând, PULSATILLA 9 CH.
• prin înfăşurare (împachetare) caldă, SILICEA 9 CH.
Agravare:
• în timpul ciclului, ACTEA RACEMOSA 9 CH.
• la zgomot sau la lumină, BELIADONNA 9 CH.
• tuşind, BRYONIA ALBA 9 CH.
• la mişcări (chiar şi la simpla mişcare a ochilor), BRYONIA
ALBA 9 CH.
• la munte, COCA 9 CH.
• în maşînă, COCCULUSINDICUS 9 CH.

94 Ghid homeopatic pentru familie


• din cauza cafelei, NUX VOMICA 9 CH.
• înaintea furtunii, PHOSPHORUS 9 CH.
• după masă, PULSATILLA 9 CH.
• din cauza curentului, SILICEA 9 CH.
• din cauza ceaiului, THUYA OCCIDENTALIS 9 CH.
• din cauza vinului, ZINCUM METALLICUM 9 CH.
I n,.fun£ţie de. sen
• de explozie a craniului, ACTEA RACEMOSA 9 CH.
• de pulsaţii în cap, BELIADONNA 9 CH.
• de cuî înfipt în cap, COFFEA CRUDA 9 CH.
• de năuceală, cu pleoape grele, GELSEMIUM SEMPERVI-
RENS 9 CH.
• de pulsaţii în carotide, GLONOINUM 9 CH.
• de mii de mici lovituri de ciocan în creier, NATRUM MU-
RIATICUM 9 CH.
• de ochi în fundul capului, PARIS QUADRIFOLIA 9 CH.
|,);i Ikncţie .. de,Jocah / m :
• în creştetul capului, ACTEA RACEMOSA 9 CH.
• într-o tâmplă, BELIADONNA 9 CH.
• în toată jumătatea dreaptă a capului, BELIADONNA 9CH.
• în spatele craniului (zona occipitală), GELSEMIUM
SEMPERVIRENS 9 CH.
• în ambele jumătăţi ale craniului, alternativ, LAC
CANINUM 9 CH.
• deasupra ochiului drept, SANGUINARIA CANADENSIS
9CH.
• deasupra ochiului stâng, SPIGELIA. ANTHELMIA 9 CH.
• în toată jumătatea stângă a capului, SPIGELIA AN-
THELMIA 9 CH.

95
în funcţie de simpţiimele concomiţenţe: 1
• durere de cap cu sete, BRYONIA ALBA 9 CH.
• cu nevoia de a urina, GELSEMIUM SEMPERVIRENS
9CH.
• cu tulburări oculare, IRIS VERSICOLOR 9 CH.
• cu vărsături care ard, IRIS VERSICOLOR 9 CH.
• cu faţa congestionată şi cu sângerare nazală, MELI-
LOTUSALBA9CH.
• cu vărsături bilioase, NATRUM SULFURICUM 9 CH.
• cu lăcrimare, PULSATILLA 9 CH.
• cu obrajii roşii, ca ai păpuşilor ruseşti, SANGUINARIA
CANADENSIS 9 CH.
cu frisoane sau cu senzaţia de Mg, SILICEA 9 CH.
cu bătăi de inimă, SPIGELIA ANTHELMIA 9
CH. cu diaree abundentă, VERATRUM ALBUM
9 CH. cu transpiraţie rece, VERATRUM ALBUM
9 CH.
1ALGII VASCULARE ALE FEŢEI, MIGRENĂ.

Capsicum an,ri»um
Substanţa de bază; Ardeiul iute.
Simptomele cele mai (!aracter:isi.it’e tratate cu Capsicum
annuum: Senzaţia de arsură a mucoaselor, mai ales a gâtului (ca şi
cum ai fi înghiţit piper); dureri în gât ce iradiază în urechi;
inflamaţia mastoidei; sete mare; frisoane în timp ce bei apă.
Principalele întrebuinţări dînice: Angină; otită; mastoi- dită.

CAPSULTTĂREmACTTLĂ
îngroşarea, urmată de retracţia membranei interne care leagă
oasele umărului. Provoacă aşa-numitul „umăr îngheţat".

96 onut Uomci'punc pentru lamijie


imposibil de mobilizat. Se va lua cu regularitate: CAUSTICUM 5
CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până la revenirea la normal.

CARACTER
Homeopatia nu permite modificarea caracterului; ea nu
face decât să ajute la atenuarea trăsăturilor prea marcate,
caricaturale, penibile pentru cel interesat şi anturajul său.
Totuşi, anumite trăsături de caracter pot orienta în alegerea
terapeuticii. Acestea nu vor fi modificate, dar, asociate la
Simptomele cazului, ajută la stabilirea tratamentului necesar.
Exemplu: o fată timidă şi blândă, care plânge uşor şi are
nevoie de afecţiune şi consolare, te duce cu gândul,
obligatoriu, la PULSATILLA. Acest medicament îi va
atenua tendinţa la lăcrimare, îi va vindeca tulburările
circulatorii, digestia etc., dar fata îşi va păstra fragilitatea
naturală.
. -.TIPOLOGIE.

CARACTERIAIA (TULBURARE ')


VEZitextul din chenarul CARACTER, tulburarea caracterială a
unui copil nefiind decât organizarea patologică a caracterului.

Carbo vegetat?ilis

Substanţa de bază; Cărbunele vegetal.


Si.mptoinele cele mai caracteristice tratate cu Carbo vege- tabilis:
Stagnarea sângelui în vase; congestie venoasă; tăierea respiraţiei;
dorinţa de aer proaspăt; nevoia de a-şi face vânt; balonare cu dureri
constrictive; intoleranţă la grăsimi; cap fierbinte cu coip rece;
răguşeală, mai ales seara; epuizarea energiei.

97
Principalele întrebuinţări clinice: Digestie greoaie; „aero-
fagie"; astm; tulburări circulatorii; jinigrene; debutul tusei con-
vulsive.

Carduus marianus
Substanţa de bază: Armurariul.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Carduus
marianus: Dureri şi creşterea în volum a părţii stângi a ficatului;
vomismente bilioase; constipaţie; piele galbenă; ulcere varicoase;
vertijmi.
Principalele întrebuinţări clinice: Hepatită; calculi biliari;
insuficienţă hepatică; colică hepatică.

CARII DENTARE
VEZI DINŢI.

CATAR BRONŞIC
Se vor urma indicaţiile pentru bronşită.

CATARACTA
VEZI OCHI.

Caulophyllum thalictroides
Substanţa de bază: Caulophyllum thahctroides.

98 Glîid homeoj>aî3c pemru lamiJis


Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Caulophyllum
thalictroides: întârziere în procesul naşterii, din cauza rigidităţii
colului uterin; false dureri de naştere; dureri în timpul ciclului,
asemănătoare cu cele de naştere.
Principalele întrebuinţâri clinice: Facilitarea naşterii; ciclu
dureros.

Causticum
Substanţa de bază: Preparat pe bază de var şi potasă.
Se potriveşte de preferinţă: Subiectului trist şi deprimat,
sensibil la nenorocirea altuia, care se teme de un pericol iminent.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Causticum:
Paralizii localizate, cu instalare lentă şi progresivă, evoluând spre
CAUZA
BOLILOR
Cauza bolii permite uneori stabilirea tratamentului
homeopatic.
Atunci când este cunoscută, cauza bolii permite găsirea
mai uşoară a medicamentului adecvat. De exemplu, urmările
suferinţei ne fac să ne gândim, înainte de toate, la: IGNATIA

cronicizare, mai ales după expimere la frig uscat; înţepeneală şi


deformări articulare, amehorate pe timp umed; senzaţia de arsură a
mucoaselor; emisie de mină în timpul tusei; piele uscată şi galbenă;
negi mari care sângerează cu uşurinţă; vechi cicatrice dureroase.
Principalele întrebuinţări clinice: Paralizii, mai ales paralizie
facială; negi; reumatisme deformante; constipaţie; larin- gită;
incontinenţă urinară.

99
fT AMARA, NATRUM MURIATICUM, PHOSPHORICUM
ACIDUM.
în faţa unei asemenea cauze, medicul nu prescrie din
capul locului unul sau altul din aceste medicamente şi nici
măcar pe toate trei. El îşi întreabă şi îşi examinează pa-
cientul, apoi alege, după ce a studiat Simptomele cazului.
Noţiunea de cauză (sau de „cauzalitate", după cum spun
homeopaţii) permite găsirea mai rapidă a medicamentului
indicat. Aceasta nu e o regulă absolută: medicul poate ajunge
să prescrie alt medicament decât cele trei citate anterior.
în absenţa unei cauze cunoscute, este totuşi posibilă
prescrierea medicamentului.
Dacă medicul nu cunoaşte cauza bolii, asta nu înseamnă
că va fi dezorientat. Atunci când a făcut lista tuturor simp-
tomelor pacientului său, aplicarea principiului similitudinii îl
ajută să ajungă direct la terapeutica necesară. Rezumând,
cunoaşterea cauzei este preferabilă, dar nu indispensabilă.

CĂDEREAPÂRULUI
PÂR.

CĂLĂTORIE (HOMEOPATIA ÎN')


Pregătirea călătoriei
înainte de plecarea în străinătate, este de preferat să analizaţi,
împreună cu un medic, riscurile la care puteţi fi expuşi, în funcţie
de destinaţie, de o eventuală boală în curs sau de o sarcină, şi să
verificaţi validitatea vaccinărilor.

100
Luaţi, totodată: ARGENTUM NITRICUM 9 CH, 3 granule de
3 ori pe zi, începând cu câteva zile înaintea plecării, dacă vă este
teamă de automobil sau de avion.
VEZI şi, VACCIN.
Pedrum:VEZÎ TRANSPORT, VARICE.
în timpul sejurului
Diversele afecţiuni care pot surveni vor fi tratate cu ajutorul
rubricilor corespunzătoare. în caz de intoleranţă la climatul local,
luaţi pe toată durata sejurului 3 granule, de 3 ori pe zi, din
medicamentul selectat.
• într-o ţară caldă, ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH.
• la munte, COCA 9 CH.
• într-o regiune umedă, DULCAMARA 9 CH.
• în caz de intoleranţă la climatul marin, NATRUM
MURIATICUM 9 CH.
împreună cu medicamentele, luaţi-vă şi reţeta, pentru a trece
mai uşor la vamă, chiar dacă este vorba de produse lipsite de
pericol, cum sunt remediile homeopatice.
VEZI MA! AI ES DECALAJ ORAR, DIAREE, HOLERĂ,
PALU- DISM, PARAZIŢI, TROPICALE (BOLI ~), VARICE.

CĂLCÂI (DURERI ÎN
Luaţi: RHUS TOXICODENDRON 9 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi. Şi BĂŞICĂ.

CĂLDURĂ
:zi CLIMĂ, HIPERTERMIE.

101
Ceanothus americana
Substanţa de bază: Ceaiul de Jersey.
Se potriveşte de preferinţă: Sechelelor paludismului.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Ceanotims
americana: Splină mărită şi dtureroasă; diaree.
Principalele întrebuinţări clinice: Bolile splinei.

Cedron
Substanţa de bază: Cedronul, arbore din America. Simptomele
cele mai caracteristice tratate cu Cedron; Durerea frunţii, de la o
tâmplă la cealaltă; febră cu amorţeala membrelor; periodicitate
regulată a simptomelor (acestea revin în fiecare zi, la aceeaşi oră).
Principalele întrebuinţări clinice: Migrene; nevralgii faciale.

CEFALEE
VEZI CAP.

CELIACĂ (BOALA
Boală a sugarului şi a copilului mic, uneori şi a adultului,
cauzată de intoleranţa aparatului digestiv la gluten (substanţă
azotată conţinută de cereale).
Ca urmare, medicul instituie im regim fără gluten, care face ca
diareea grăsoasă să dispară, iar copilul să se dezvolte din nou.
Homeopatul va stabili un tratament complementar, pentru a grăbi
vindecarea.

102 S
QâtCETAREA ŞTIINŢinCĂ ÎN HOMEOPATIE
Actualmente, în homeopatie se desfăşoară o importantă
activitate ştiinţifică, având ca scop aşezarea doctrinei pe baze
sohde.
încă nu se cunoaşte cu certitudine acţiunea medicamen-
tului homeopatic în organism.
în schimb, experienţele arată că activitatea dozei infi-
nitezimale este reală şi că unele medicamente împotriva
maladiilor experimentale au puterea de a proteja.
LYCOPODIUM CLAVATUM, PHOSPHORUS şi SILICEA
sunt medicamentele care vor fi prescrise cel mai adesea în această
boală.

CELULITA
VEZI SLĂBIRE (TRATAMENT).

Chamomilla vulgaris
Substanţa de bază: Muşeţelul.
Se potriveşte de preferinţă: Copilului irascibil, agitat, foarte
sensibil, cu un obraz roşu şi celălalt palid.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Chamo- milla
vulgaris: Dureri violente şi, mai ales, greu suportate; ele se
ameliorează atunci când copilul este dus în braţe sau este
transportat cu maşina; transpiraţie fierbinte a capului; diaree verde;
agitaţie; dispoziţie irascibilă.
Principalele întrebuinţări clinice: Tulburări ale dentiţiei;
nevralgie facială; dureri de ciclu; dureri de naştere; insomnie;
reumatism; diaree; nervozitatea copiilor.

103
Chciranthus cheiri
Substanţă de bază: Micsandra.
Principala iiitrebuiiirare diincă: Inflamaţie datorată măselei de
minte.

tu iHU» i 'n CI. t'


MH' S (.a fie -.iză; Rostopasca.
' t incîf !c r» • • u: tratate cu Ciidkio-
ni- la is: Dureri în zona vezicii biliare; dureri în unghiul inferior al
omoplatului drept; ficat mărit; piele galbenă; ochi galbeni; urină de
culoare închisă; fecale decolorate, care plutesc pe apă; prurit anal;
durere de cap.
Piindpalele întrebuinţări clinicf;Spasmele sau inflamaţia
căilor biliare; hepatită; „gălbinare"; tulburări pulmonare cu
complicaţii ale bilei; reumatism; migrene.

OilLOÎDE
Cicatrice cu aspect urât (VEZi CuVANTlJl).

Chimaphila umbeliata
Substanţa de bază:Chimaphila umbellata.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Chimapluia
umbdiata; Urină plină de mucus; senzaţie de ghem în perineu;
prostată mărită; sforţare pentru a urina.
Principalele întrebuinţări dinice: Catar al vezicii urinare;
tulburări de prostată.

104 i nhuJ ho meopat ic pent ru famiiie


r
CHIMIE
Medicina numită „chimică".
VhZiALOPATIE.
în homeopatie se folosesc produse chimice?
VhZiALOPATIE, nota din subsolul paginii.

CHIMIOTERAPI

E VEZI CANCER.

China rubra
Substanţa de bază: Scoarţa de quinquina.
Se potriveşte de preferinţă:Unui subiect anemic; urmărilor
datorate pierderii de lichide vitale (hemoragie, vomă, diaree etc.);
antecedentelor de paludism.
Simptomele cele mai caracteristice iratate cu Ciîiîia rubr i:
Balonarea întregului abdomen; diaree fără dureri, dar cu epuizare
după scaun; ficat mărit; splină mărită; febră din două în două zile;
hemoragie cu sânge închis la culoare; sângerări nazale; sensibihtate
la atingere şi la lumină; zgomote în urechi; durere de cap
pulsatorie; reumatism cu inflamarea articulaţiilor; epuizare
pronunţată; revenirea periodică a simptomelor.
Principalele întrebuinţări cliriicerDigestie greoaie; diaree;
colică hepatică; „gălbinare"; zgomote în urechi; reumatism;
alăptare eptiizantă; sechele ale hemoragiei, ale anemiei; sechele ale
paludismului; febre diverse; oboseală.

Chionanthus virginicus
Substanţa de bază; Chionanthus virginicus, numit în franceză
şi arbore de zăpadă.

= 105

[
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Chionan- thus
virginicus: Migrene bilioase periodice; ficat mărit; splină mărită;
piele galbenă.
Principalele întrebuinţări clinice; Migrene bilioase; „găl-
binare“.

CHIST
Dinţi: Nu există tratament homeopatic. Trebuie extirpat
chistul.
Ovare: Pentru unele cazuri, mai ales în faza de început, tra-
tamentul homeopatic este posibil. Consultaţi medicul.
Piele: Nu există tratament homeopatic. Trebuie extirpat
chistul.
Pleoape: VEZI CUVÂNTUL.
Sâni: VEZI CUVÂNTUL
Tendoane: Trebuie extirpat chistul.
Tiroidă: VEZI CUVÂNTUL.

CHIST SEBACEU
VEZI PIELEÂ CAPULUI.

CICATRICE
Pentru a atenua cicatricele sau pentru a le trata posibilele
complicaţii, se vor lua 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-un medi-
cament din cele ce urmează.
Acoperire cu excrescenţe roşietice: GRAPHITES 9
CH.

106
Ghid homt’oparic pentru hnnj!
Se va folosi, de asemenea, pomada cu GRAPHITES, care este
neagră şi, prin urmare, nu poate fi aplicată decât noaptea, sub
pansament.
Cheloide (cicatrizări deficitare, în relief): GRAPHITES 9 CH.
Cicatrice care sângerează: lACHESIS MUTUS 9 CH.
Cicatrice care se redeschid/supurează: SILICEA 9 CH.
Cicatrice de arsură: CAUSTICUM 9 CH.
Cicatrice dureroase:
• pe vreme uscată, CAUSTICUM 9 CH.
• de-a lungul unor traiecte nervoase, HYPERICUM PERFO-
RATUM 9 CH.
la schimbarea vremii, NITRICUM ACIDUM 9 CH. pe
vreme umedă, PHYTOLACCA DECANDRA 9 CH. Cicatrice
înconjurate de vezicule: FLUORICUM ACIDUM 9CH.
Coloraţie:
• cicatrice roşii, LACHESIS MUTUS 9 CH.
• cicatrice albastre, SULFURICUM ACIDUM 9 CH.
Mâncărime Ia nivelul cicatricelor: FLUORICUM ACIDUM
9CH.
Prevenirea cicatrizărilor deficitare după o operaţie: STA-
PHYSAGRLA 9 CH (tratamentul va continua pe toată durata
cicatrizării).

Qcula virosa
Substanţa de bază: Cucuta înveninată (cucuta de apă).
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Ci cu ta virosa:
Spasme violente de orice fel; dilatarea pupilelor; comportament
infantil.
Principala întrebuinţare clinică: Convulsii.

5 107
CIFOZA
Curbură convexă a coloanei vertebrale.
VEZI COLOANA VERTEBRALĂ.

Citi a
Siîlîstanţd lie bază: Semen contra (un soi de pelin cu pro-
prietăţi vermifuge).
Se potriveşte de preferinţă: Copilului care are viermi, este
agitat, scrâşneşte din dinţi şi este încercănat.
Simptomele cele mai caracteristice tratate c« C!:na: Foame de
nepotolit; mâncărimea nasului; dureri de abdomen, mai ales la
nivelul buricului; tuse; mâncărimea anusului; agitaţie nervoasă.
Principalele întrebiiinţărî diiiice: Viermi (pentru a combate
Simptomele, dar produsul nu îi omoară); copil nervos; tuse
convulsivă.

CIRCULAŢIE (TULBURĂRI DE '-)


Sunt de domeniul homeopatiei.
VEZI RUBRICILE CARE FAC REFERIRE LA ELE, MAI
ALES: ARTERITA, CICLUL MENSTRUAL, FLEBITA,
RAYNAUD (MALADIA ~), ULCERE, VARICE.

CIROZĂ
Ciroza reprezintă o dezorganizare a ficatului, care este invadat
de un ţesut fibros. Ca urmare, se măreşte şi devine dur. Principalele
cauze ale cirozei sunt alcoolul (în 50% din cazuri)

108 “ Ghid hv'nn- şi hepatita virală (B sau C). Există un tratament


homeopatic pentru ciroză, atunci când boala este încă într-un stadiu
destul de puţin avansat, adică înainte de a fi „decompensată" (prin
decompensare înţelegând că există lichid [ascită] în abdomen, iar
sângele este prea fluid, fază în care este prea târziu pentru
homeopatie). Prima măsură este, bineînţeles, oprirea intoxicaţiei
alcoolice, dacă există, şi asta în mod categoric. A doua este
consultarea unui homeopat pentru a se institui un tratament adaptat.
Principalele medicamente recomandate sunt: ARSE- NICUM
ALBUM, SEPIA OFFICINAUS şi PHOSPHORUS.

ăsTirĂ
VEZI URINARĂ (INFECTE ~).

Cistus canadensis

Substanţa de b&xi: Cistus de Canada.


SiîiiptOârîeîe cek mai caracteristice tratate cu Cistus ca- riadensis:
Guturai la cel mai neînsemnat curent de aer rece, cu senzaţia de frig
în nas; catar’ cronic; ganglioni cervicali.
Principalele întrebuinţări clinice: Guturai; faringită; ganglioni.

''âupiia
Intoxicaţie cu ciuperci otrăvitoare
La ieşirea din spital, se poate lua, pentru a se evita sechelele:
IZOTERAPIC 9 CH, preparat pe baza ciupercii în cauză, 3
granule de 3 ori pe zi, timp de două luni.
Catar — inflamaţie a mucoasei unui organ, însoţită, de obicei, de secreţii (catar
respirator, gastric etc.) (n.t.).

E 109
Ciuperci parazite ale pielii sau ale mucoaselor
VEZI MICOZĂ.

CIACAJ
VEZI MUŞCHI.

CLAMIDIOZA
Maladie transmisibilă pe cale sexuală de Chlamydia tracho-
matis, un microb care provoacă inflamaţii ale uretrei, vaginului,
prostatei. Este destul de frecventă şi are ca posibile complicaţii
infertilitatea şi sarcina extrauterină. Indivizii pot fi purtători ai
maladiei fără să ştie. Antibioticele o tratează eficient. Li se poate
adăuga: MERCURIUS CORROSIVUS 5 CH, 3 granule de 3 ori pe
zi până la vindecarea completă (constatată de medic).
VEZI şi INFERTILITATE, MALADII CU TRANSMITERE
SEXUALĂ.

CLAUSTROFOBIE
Teama de spaţiile închise. Este bine să luaţi: ARGENTUM
NITRICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, câte 15 zile pe lună,
timp de câteva luni.
VEZI şi FRICĂ.

CLIMĂ
Patologia este influenţată de variaţiile climatice. Paludismul,
de exemplu, se poate răspândi în unele regiuni (care sunt ferite de
obicei) în funcţie de temperatura optimă (25-27°) pentru anofel,
ţânţarul care diseminează maladia înţepând indivizii umani.
Canicula din vara an\dui 2003 ne-a reamintit cât suntem

110 GlVîd home<»pai -c pentru


Climatizare
Climatizarea permite filtrarea prafului, a mucegaiurilor şi a
aiergenilor. De bună .seamă, ne aduce confort. Totuşi, anumiţi
microbi se simt de minune în sistemele de climatizare. Astfel, în
birouri, se poate contracta, prin inhalare, „febra de luni“;
microbii îşi dezvoltă toxinele, care se acumulează în weekend şi
se regăsesc în suspensie, în aer, atunci când sistemul este repus
în funcţiune. Ca urmare, putem simţi febră fără frison, senzaţie
de rău general, tuse şi chiar apăsare toracică.
Climatizarea este, de asemenea, responsabilă de „sin-
dromul clădirilor nesănătoase", care constă din dureri de cap,
tulburări de concentrare şi de memorie, senzaţie de piele uscată,
mâncărime oculară şi lăcrimare, nas înfundat, iritaţia gâtului,
apăsare toracică, mirosuri neplăcute, modificarea gustului. în
cazul problemelor legate de climatizarea din birou sau din casă,
veţi lua: IZOTERAPIC 5 CH, 3 granule

de vulnerabili. Omul este responsabil, în parte, de încălzirea


actuală a pământului. Prin practicile sale de consum, contribuie la
accentuarea efectului de seră, influenţează circuitul apei în natură,
distruge sau perturbă ecosistemele, pune în pericol numeroase
specii animale şi vegetale. Pe de altă parte, climatul are variaţii
naturale care nu sunt perceptibile decât pe lungi perioade ce
depăşesc durata unei vieţi omeneşti. Există, aşadar, destule motive
pentru a ne îngrijora, dar şi altele pentru care să rămânem optimişti.
VEZI CĂLĂTORIE, DEGERĂTURI, FRIG, HIPERTERMIE,
IARNĂ, MILIARIA, PALUDISM, PARAZIŢI, SOARE, TROPI-
CALE, UMIDITATE.

= 111
il dimaiici
on pe zi. dc fiecare data sau a ţ â ţ a t i m p c
•' hi funcţiune.
-otr,-'; VEZI CUVÂNTUL eparat
'rjtnr homeoprtfic. (îin puî,in jsr.îf .icern

z-aZmiim apa,rdtu'(i,! d.,: vdLrnat!/,.';;G,- (ri,'

VEZIMALADIV
CUPITUL şi ITBRĂ, LEGfON,r;LOZA. TUSE.

FZi PLEOAPE (SPASMUL PLEOAPELOR).

COBORÂREA (CĂDEREA)

ORGANELOR VEZI PROLAPS.

co^M
VEZI TOXICOMANIE.

COCCIS
Pentru durerile de coccis, se vor lua 3 granule, de 3 ori pe zi,
dintr-unul sau mai multe din remediile de mai jos:
• în caz de cădere pe coccis, HYPERICUM PERFORATUM
9CH.
• în caz de durere după o supărare, IGNATIA AMARA 9
CH.
• la senzaţia de amorţeală a coccisului, PLATINA 9 CH.

Cocculus indicus
Substanţa, de bază: Cocculus indicus.

112 ~ Ghiu homuopatic penîru i'amii

Simptom.ele cele mai caracteristice tratate cu Cocculus indicus:


Vertij la vederea unui obiect în mişcare (de exemplu, o maşină);
durere de cap (în zona occipitală) cu impresia că, la acel nivel, se
deschide şi se închide ceva; amorţeală dureroasă a muşchilor;
încetineală intelectuală; încetineală în execuţia mişcărilor.
Principalele întrebuinţări clinice: Rău de transport; migrenă;
vertijuri; criză de spasmofilie; ciclu dureros.
Cocciis cacti
Substanţa de bază: Coşenila.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Coccus cacti:
Inflamaţia mucoaselor; tuse cu mucozităţi abundente, groase,
dificil de evacuat; gâdilătură în laringe.
Principalele întrebuinţări clinice: Tuse spasmodică; tuse
convulsivă; laringită.

Cofîea cruda
Substanţa de bază: Cafeaua neprăjită.
Simptomele cele mai caracteristice tratate c\i t offea cruda:
Insomnie cu abundenţă de idei; activitate neîncetată a spiritului;
agitaţie fizică; palpitaţii violente; dureri insuportabile.
Principalele întrebuinţări cli iîice: Insomnie; nevroză cardiacă;
nevralgii dentare.

tolchicum autumnale
Substanţa de bază: Brânduşa de toamnă.
Simptomele cele mai caracteristice tratate eu ColcMcum .
utumnale; Criză acută de gută cu înroşirea articulaţiei, sensibilitate
extremă la atingere; criza se deplasează cu rapiditate de

i 113
la o articulaţie la alta; greaţă la mirosul alimentelor; diaree de
toamnă.
Principalele' întretiuinţări clinice: Gută; diaree.

Infecţie a vezicii biliare. Se vor lua: MERCURIUS


SOLUBILIS 9 CH, PYROGENIUM 9 CH, 3 granule din fiecare,
de 3 ori pe zi.
Dacă aveţi pielea galbenă sau febră persistentă, trebuie con-
sultat medicul.
VEZI Şl CALCULI, COLICĂ HEPATICĂ, PRECUM şi
VEZICĂ BILIARĂ.

COLESTEATOM
Invadarea urechii medii de către epidermă, în timpul unei otite
cronice cu timpan perforat. Tratamentul este chirurgical. Pentru
prevenirea recidivelor, se va lua: NITRICUM ACIDUM 5 CH, 3
granule de 3 ori pe zi, timp de câteva luni.
Colesterol

CoiesteroluJ este o grăsime indispensabilă vicţic Ei contribuie ia


fabricarea hormonilor sexuali, a cortizonului
nostru naUira,L a vit nu ' . ■ ' . * '>). dor biliare (care
contribuie ia digestie r sv ao; i.mtit a! membraneior
celulare din toate o '.u . • < t Colesterolul din or-
ganisrn firovioe din aini precum şi din
sinteza realizată de fnat
Consensul medical o! 1 . diiliiatea normală
de colesterol la 2 giaim î -k nostru, eî este

114
iîas-it ia ,U!Uînitt inoi,ariile, lipo:;:<,;,, ;;iele --ca.re si;!,:: :J:-
a ( z ; u ! ; gîOpn: f! înde Cil deui iKiit mare {Uigh f'c mno 1
roDî'tcc'n ,1 rec■ mc;, c; a coîcstei c ec ;Jsn organeie 11, ,
, - ml e . n n - p o n â p i m i c ; n c a î , p e n t r v c : C '

n" , ■ ;tf : ■ ; îcuu m ;C; arase,:ma aie^ I I L clepuzCc


'nuiec m, m aceeac: masură, reduc n-!.:m aCiîieiîCaUuur
cu'ceeaaiu. Ele emn ■j>oriă aşa-nu.imiui sicrui buîce li'i
sdiimo, epop,roiemtic ce iJcneitatc iicud liciwcDensity
,L,ipopr(H;;in';) depun „cnlcmeroliii rău“ ne pereţii arierdoin
fomurui astfel, !,nceun cu iacetu.!, adevărate piâci de
grâsimtp numite aieroarac, ca; p,rote,n,î ndi -.:at favorizează
sciertiza aiinrd,or şi icmciaii-.; calcu,!i,ior

* Daca ci,fra este tiiai .marc cu ;0do .iaui ac m;a iiuniiaia,


traia,niem:u,i a.lopat este inciispensalni. La acesta se
poate adăuga: PODOP,Hyi.,LDM PELIAIUM p CH,
td^- COPODIUM CLA\cATUM 5 CH, CH(>Lf ,S i
EKINUM 7 CH, 3 granule din fiecare, ue 2 on pe zi. atât
timp cât este necesar.
• De asemenea, regimul este inevitabili. Principalele reguli
dietetice care vor fi respectate sunt prezentate în
continuare.
Alimente recomandate: came slabă, peşte, scoici, crustacee,
lactate degresate, feculenic (paste, orez, cartofi, fasole, linie,
pâine), legume verzi, crudităţi, .salate, ciuperci, mirodenii,
condimente, uleiuri vegetale {in special de floarea-soarelui şi
amestecuri de uleiuri), fructe proaspete, fructe uscate.
Alimente ce trebuie evitate sau consumate în cantităţi
moderate: unt şi alimente care conţin mult unt (în special

1 115
prăjiturile), iaciate cu 20% grăsime, mezeiun, argane, sosuri
grase, brânzetun, prăjeli, ouâ.
Colesterolul excesiv din sânge iru este sinp.r. -ime
de temui. în prezent, .medicii acordă mai .multa
trigliceridelo,r.
VEZI şiTRIGIJCERIDt,

COLIBACILOZĂ
VEZI URINARĂ (INFECŢIE ~).

COLICĂ
Colică înseamnă „durere spasmodică", nu „diaree", aşa cum se
crede mult prea adesea.
Colică abdominală (spasme intestinale): COLO- CYNTHIS 9
CH, MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH, 3 granule din sfert în
sfert de oră, alternând medicamentele, până la dispariţia durerii.
Colică hepatică (spasme ale căilor biliare): BERBERIS
VULGARIS 9 CH, CALCAREA CARBONICA 9 CH,
MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH, 3 granule, alternativ, din
cinci în cinci minute sau din sfert în sfert de oră, în funcţie de
intensitatea durerii.
Colică nefritică (spasme ale căilor urmare): Se vor pune
într-un pahar cu apă câte cinci granule din următoarele medi-
camente: ARNICA MONTANA 9 CH, BELIADONNA 9 CH,
BERBERIS VULGARIS 9 CH, CALCAREA CARBONICA 9
CH, LYCOPODIUM CLAVATUM 9 CH, OCIMUM CANUM 9
CH, PAREIRA BRAVA 9 CH.

116 = Ghidi lor neopjlic penîni fĂmihc


Se va agita energic lichidul şi se va lua o linguriţă din sfert in
sfert de oră sau din oră in ord, în funcţie de intensitatea durerii.
CALCULI.

COLITĂ
Inflamaţie a colonului, cu spasme şi diverticuli (im fel de rami-
ficaţii). Principalele simptome sunt alternanţa diareei cu consti-
paţia şi durerile abdominale. Tratamentul de fond şi regimul sunt
indispensabile. Până la stabilirea acestora, se poate lua: NATRUM
SULFURICUM 9 CH, MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH,
THUYA OCQDENTALIS 9 CH, 3 granule, din fiecare, de 3 ori pe
zi.
VEZI şi BURTĂ.

Collinsonia canadensis
Substanţa de bază: Collinsonia.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Collinsonia
canadensis: Constipaţie foarte marcată, mai ales în timpul sarcinii;
Coloana vertebrală
Durerile de spate au, în mod cu totul deosebit, faima de a
fi boala secolului. Ele stau, de altfel, la originea a 7% din
concediile medicale. Durerea poate fi intensă şi brutală sau
hemoroizi cu sângerare şi dureri înţepătoare, ca un mănunchi de
ace; hemoroizi, concomitent cu tulburări ginecologice; alternanţă
de hemoroizi şi palpitaţii, de hemoroizi şi dureri de cap.
Principalele întrebuinţări clinice: Constipaţie; hemoroizi;
prurit anal.

= 117
:,i i:': p';atc .;v,;/s //daJ! -ii al a '

Lara'aka, ni;a,l inaiaii;;. ii<: lincn: îa;ar; p am a aaa mia-aă: H;


' ■ a. ; a ■■ a, 'a ^
'-a a' ■ -apa, :

a '■ ■■■
ijai;,:iaii; Haii p;<-va. aa lasi^pa iiainaa.j;tU> pa a.,:i P vai.,
pav-; Li iaPaSL 1 Raisiuaiiaiu pavau im., iji iautui da
itaialimua., prav.iad a ilUi'CJli da rav ..ailO,:;U ,i v.„îlvP.aaa.a.
Ul'.ui umua iiit:- t{îcanu’'îuda da iuai jl.!'-: iU uvma aia .)
piailLua via .> tua p.; ..a. Vai. ;a,av. . i mm. ■■..■Va' ;
î..)urei'c d e a l iungid H i U ' e p i i a o j o . . j m i ueriabrala: ua
l a . a - !ua a aivaîi.p dv <.aa ja, .a d;aiav:r: ua.aiii:aiucn! alin ac!"
,aa:„a.a.aa

...;a„i aim. ..a.:pa.m„a :. iv.d.v'ld aLiA!a.p


(.,!!.
s aim i,a.ta,aai abusdii; Ni.ivi.ai a)îddal.uALld
A = H. t,«âl: LAuHNAA fiap ILNClORiA 9
t,;H,
. 1,11 ca,z de contracturi, lii loatc cazuri.ic t.te contraciun
miiscu.!are, sc vor adăuga i granule, de 3 on pt za din: AiaX
VOA11CA9 CH-
Sacruiii; AESCULUS HIPPOCASIANUM 9 CLI.
Spaîe (de la baza gâtului la talie):
• pentru partea de aur a spaidun ACl'EA RACEMOSA 9
CH.
® pentru partea iiilciiodră: SULfUR 9 CH.
Zona lombară (sau ,,şaie“):
• lumbago cu dureri ce iradiază în burtă; BERBERIS
VULGARIS 9 C.H,
• lumbago cu dureri agravate la cea mai mică mişcare sau
la tuse; BRYO.NIA ALBA 9 CH.
Antalgie — calmant (n.t.).

118 S Ghid homeopatic pentru famiin

A
• lumbago ameliorat prin mişcare şi pe suprafaţă dură;
RHUS TOXICODENDRON 9 CH.
« lumbago siib formă dt; crampe; NUX VOMÎCA 9 Oî.
VEZI şi ('OMPUTER, OSTEOPOROZA SCHAldER- HANN.
Coloc^ithi
Substanţa dc bază: CitruUus Colocynthis.
Simptomcif cele mai caracteristice tratate cu Coîocynthis:
Dureri violente (ca nişte crampe), ameliorate de căldură şi de
apăsare puternică; iritabilitate cauzată de durere.
Principalele întrebuinţări clinice: Colică hepatică; colică
nefritică; colică abdominală; sciatică; nevralgie facială; ciclu
dureros.

COMEDQSNE

VE Zi ACNEE.

COMOŢÎECESEMMĂ''
VEZI TRAUMATISME (CRANIU).

COMPLEXE
Unii medici şi majoritatea vindecătorilor (VEZI CU
VÂNTUL) prescriu în mod curent picături care conţin un
amestec din mai multe medicamente homeopatice. Bolnavii
primesc, astfel, mai multe amestecuri diferite în fiecare zi.
Acest „complex" medicamentos nu ţine

i 119
de homeopatia serioasă; el poate avea o eficacitate trecătoare
— datorită faptului că, prin numărul de medicamente pe care
îl conţine, are toate şansele să cuprindă tratamentul potrivit,
„înecat** în masa de substanţe —, dar nu va constîtuî
nîciodată un tratament al terenului. „Complexele**, în sensul
psihologic al cuvântului, se tratează prin psihoterapie (vEZl
CUVÂNTUL), ajutată de un tratament homeopatic.

COMPUSE (FORMULE
Formulele compuse sunt amestecuri preparate dinainte,
permiţând obţinerea unei acţiuni terapeutice ehiar şi atunci
când nu se ştie ce medicament trebuie selectat pentru un caz.
Ele ţin de „complexism**, care este criticabil ca mod de
prescriere curentă, dar poate fi foarte utQ în automedicaţie.
Acţiunea lor este superficială şi trecătoare.
Principalele formule compuse şi aplicaţiile Ion
ACIDUM PHOSPHORICUM COMPUS: surmenaj fizic
şi intelectual, tulburări de memorie.
ACONITUM NAPELLUS COMPUS: începutul unei
răceli.
AESCULUS COMPUS: hemoroizi, tulburări circulatorii.
ALLIUM CEPA COMPUS: coiiză, guturai de fân.
ALOE SOCOTRINA COMPUS: tulburări intestinale,
diaree.
ARUM TRIPHYLLUM COMPUS: afecţiuni ale căilor
respiratorii superioare, laringită.
CEREALE GERMINATE: tonice, fortifiante.
CHELIDONIUM COMPUS: „criză de ficat**, dureri ale
vezicii biliare.
CINA COMPUS: viermi.
DROSERA COMPUS: tuse spasmodică, tuse convulsivă.

120
FORMICA RUFA COMPUS: infecţie urinară, mâl urinar.
HAMAMELIS COMPUS: tulburări ale circulaţiei venoa-
se, varice.
HELONIAS DIOICA COMPUS: ciclu dureros,
insuficienţă ovariană.
HYDRASTIS COMPUS 3 DH: insuficienţă hepatică, lene
intestinală.
IPECA COMPUS: catare pulmonare.
NUX VOMICA COMPUS: digestii greoaie.
PASSIFLORA COMPUS: insomnie, nervozitate.
RHUS TOXICODENDRON COMPUS: dmreri reumatice.
SABAL SERRUIATA COMPUS: tulburări de prostată.
SAPONARIA COMPUS: inflamaţii ale pielii.
C'onipiite!-
Computerul este periculos pentru sănătate’.^
Uneori, când foiosun, zilnic un computer, nc temem să nu ne
afecteze sănătatea.
Trebuie oare să fim îngrijoraţi de apariţia sati recmdes- ceiiţa
olxîsclii oculare, a durerilor cauzate de postură, a dii-- rerilor de cap sau
a simptom,eior iegate de stres?
SCROFULARIA COMPUS: ganghoni.
SEPIA OFFICINALIS COMPUS: dureri ale abdomenului
inferior.
TABACUM COMPUS: rău de călătorie, stări de greaţă.
Administrarea
Dacă se folosesc formulele de mai sus, se vor lua (în puţină
apă) 10 picături, de 3 ori pe zi, din formula compusă aleasă,
până la ameliorare.

121
Uscăciunea oculară şi tulburările vizuale nu sunt pro vocate de
ecranul computenjlui. dar folo-.ii. - 1 r.-i.'i'Ut < au
prehjiigita i ■ <>n pe !c e 'I -Il te <
De a seri • mdror ii a‘ £ ,'VEZI
CUVÂNTUL ipen.se I •..•■î -d f.'lo*. pr ’
mcnise-ul. îi'Ult
idllU • ată I t' bu ‘ > ''■)£ ct ite n s n e d e
■ . 1 pî(’ ' oiiiur.o
» 1 stv . . n «sad p d orsasadeli ru
I* orgi i< ' ÎCH . U ' 1 , l l < "’ i a n
■ < ^ oîit - • '! te nj'u I o ’ ' < ‘ oul
ntea ■ ' •’ -pa»ci dt •<< r Ml' Ln
in nno-l-ji ci
m lung’ - -■'••ht ii-tan; • '1 >0-6(ide n
1 *■*, :u
cfîUOJ' Ln c u u ! < l ' ‘ b r j f ) . s 1 |it UI
8[ ochii-sitiia'
diuat ..u 20 ''
idicâ aproxir de
a semen
făţâ de vcrtiC:îia şi plasat in faţa utilizatorului (eu excepţia
cazului în care acesta din urmă lucrează cu clientela sau
cu pubiicul), L-uminozitatea trebuie s-1 fie adaptată fiecărei
persoane. Marginea superioară trebuie să fie !a înălţimea
ochilor.. Centrul ecranului trebuie să fie peipendicular pe
direcţia privirii şi niciodată contra limiinji,
• Antebraţul, încheietura mâinii şi mâna trebuie să fie
uncie în prelungirea celorlalte.
* Tastatura trebuie să se găsească la căpătui degetelor,
atunci când braţul şi antebraţul fac un unghi drept.
• Mouse^ul trebuie să fie în î?relurigirea braţului, fără să
.forţaţi, şi la aceeaşi înălţime cu tastatura, destul de aproape
de .aceasta.
* Pc cât posibil, trebuie evitate m.işcărilc repetit.îvt:, de-
oarece soiîcită mereu aceiaşi muşchi.
» P.îi!.zelc sunt bine-venite, __

122 r.sru
î 'd m i l n .
'
iJneic p,:rsoane merg prea (icj ua m f -m Jiri com- Car
u n . . n m g. i i c n , : ■ l o r 0 ; c o i n u n u , î r : - s i u . i n i i o r m â
e s l 'n u : U n e r u P ' r n î / \ c e a - . : a t . s n . . . . n ; m < ' n a t u r ă c a
■ c n d u u n u . !v a i C D i u . d u fi n u n ţ . a u u i a . n - u ă . u u - r u ă . ’ n
rca- tic. at. cţ, nu.r'f>aa. ■ - !.;nf : .uîni.c.ă. au -, i
: '. ■ xisîcrc-. U!.d;uă:u ,:.'nn'cuiic.n.>u.' -s ...cu/ n-'şi- - v. ;..I
'. . o v op.isa
t M c sin
ive
idenţă puiu practica :.a int;.imivă.
Dar radiatillt;?
i'arirt ia pt'Ul'Ui contrară, coiiijTuUi nii t iuiie 1 adiaţii
.n..c:i\'e. .Ra.t.£de X de foaite .niică e.nc.iţ i'rodusc în tubul iU
catodic, siin.t op.riie tic sticla ccra.n.u.iui ci. ti CC dmcoio de
ln.fra.roţiilc ies sub ioană de căldura, ..iiliaaaoletdc sunt liî
tereastră
-*K Kla cmi ce.lor câj-en.ei.nîT >,< Lic ku.au. intro
i,'U|..ki u/vib.
ca.ni|}urile eiectrice produce nu .sunt pc.ticu!u,:i.>c. u.tM..>rc
tăiiUHuile eiectroiiiapncUtc ele joa.să .ş‘ ... ÎH''Vi f-. . rit .rn.Lî.ll sub
.riorrriele autoiizaie, ei _ -‘ter omeopatia
exista proera.me r>e computer cart .!.dul.i.tează diagnos- :
, •' T.topa cugiir nimic nu înloasieşte expenenţa
fK-vlK ... irt ..iLCtează cu grijă Simptomele pe care ie
considei. ui.portante pentru pacient. De aceea, el decide ce
date trebuie .să reţină pentru diagnosticul informatizat. Dacă
acestea sunt judicioase, computerul sugerează, cu rapiditate
şi fiabilitate, .medicamentele. Totuşi, medicului îi revine, in
ultimă instanţă, puterea de decizie, nu computerului.'’
VEZI CANAL CARPIAN, CAP, COLOANA
VERTEBRALĂ,
NEVROZĂ, OCHI, STRES, VEDERE.

Profesioniştii din domeniul sănătăţii, interesaţi de acest subiect, vor putea utiliza
AideHomeo, un software conceput de doctorii Horvilleur, Chassaing şi Demeestere
(n.a.).

= 123
CONCURS
VEZi TRAC.

CONPÎLOÂME
Negi din regiunea ano-genitală, plaţi sau în formă de conopidă.
Generaţi de HPV sau papillomavirus (virusul papilomului uman),
transmis în majoritatea cazurilor prin contact sexual.
Infecţia poate fi latentă, mai ales la femei, la care virusul
pătrunde adesea în celulele colului uterin, fără a provoca adevărate
condiloame. în acest caz, virusul este detectat cu ocazia unui frotiu
cervical.
Există factori ce favorizează ecloziunea condiloamelon alte
infecţii genitale, tabagismul, contracepţia hormonală, carenţa de
vitamine.
Prevenţia infecţiei este aceeaşi ca la toate bolile transmisibile
pe cale sexuală: o riguroasă igienă genitală şi întrebuinţarea
prezervativului.
în caz de condilom, pacienta trebuie pusă sub supraveghere
medicală, deoarece celulele cervicale anormale pot evolua spre
cancerul de col uterin. Bolnava nu trebuie să se îngrijoreze peste
măsură, ci să se trateze Ia timp. La tratamentul ginecologic local
(excizie, electrocoagulare, laser), va adăuga: CINNABARIS 5 CH,
NITRICUM ACIDUM 5 CH, THUYA OCCIDENTALIS 5 CH, 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi, timp de una-douâ luni.
Descoperirea condilomului sau pur şi simplu a virusului nu
este sinonihiă, în mod obligatoriu, cu infidelitatea. între debutul
infecţiei şi descoperirea ei pot trece mai mulţi ani.
VEZI şi MALADII CU TRANSMITERE
SEXUALĂ.

124
;'ihid ho njcopat ic pt nrru lamiiie
CONDROCALCINOZĂ ARTICULARĂ
Maladie caracterizată prin depunerea de cristale de calciu în
articulaţii, care generează crize inflamatorii. Este echivalentă cu
guta, cu diferenţa că, în cazul celei din urmă, depozitul este
constituit din acid uric. Crizele dureroase afectează mai ales ge-
nimchiul. Cauzele declanşatoare cele mai frecvente sunt o inter-
venţie chirurgicală sau stresul.
CALCAREA PHOSPHORICA 5 CH, SOLANUM MALA-
COXYLON 5 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, până la
încetarea crizei.
VEZI şi GUTĂ, REUMATISM, STRES.

CONFUZIE MENTALĂ
La subiectul vârstnic, al cărui spirit nu este limpede, se va
încerca: BARYTA CARBONICA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi,
fără termen.
VEZI şi DELIR.

CONGESTIE
Congestie cerebrală: VEZI ACCIDENT VASCULAR CERE-
BRAL.
Congestie hepatică: VEZI FICAT.
Congestie pulmonară: INFLUENZINUM 9 CH, PHOS-
PHORUS 9 CH, HEPAR SULFUR CALCAREUM 9 CH, 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Congestie venoasă:VEZI VARICE.

125
I
r Conium maculaium

Substanţa de bază: Cucuta.


Se potriveşte de pscferinui; Urmărilor unor traumatisme ale
glandelor, în special ale sânilor.
'’;-^■^rnrne]e cele n»ai s ar.it'lcristţce tratate- cu Coniuro ...
Vertijuri, când se întoarce capul într-o parte, ame
liorate când se închid ochii; lăcrimate; paralizii diverse cu mers
dificil; jet urinar intermitent; induraţie şi hipertrofie a ganglionilor,
sânilor, ovarelor, precum şi a prostatei; incapacitate de a face efort
mental.
Prh i P ■ 'iiiiiţări clinice: Vertijuri; mastoză; ganglioni;
paralizii diverse.

miVJUNCTIWm
VEZI OCHI, RINITĂ ALERGICĂ.

CONSTIPATIE
O persoană din cinci suferă de constipaţie. Constipaţia este
clar stabilită atunci când, mai multe luni la rând, fecalele nu sunt
evacuate mai des de trei ori pe săptămână.
Uneori, există o cauză declanşatoare: un şoc afectiv, stres, o
intervenţie chirurgicală, modificarea obişnuinţelor alimentare sau
chiar o boală intestinală, pe care medicul va trebui s-o diag-
nosticheze.
Unele circumstanţe o favorizează: lipsa de mişcare, călătoriile
în străinătate, sarcina, îmbătrânirea.
Medicamentele alopate pot, de asemenea, să contribuie la in-
stalarea unei constipaţii; acestea sunt, în special,
antidepresivele.

126 =
S Ghid homeopatic pentru familie
antihipertensivele, unele antalgice (de exemplu, morfina), anti-
parkinsonienele, diureticele.
în mod neaşteptat, laxativele, care acţionează prin iritarea
intestinului, fac parte din această listă, în măsura în care antrenează
o constipaţie de reacţie. De asemenea, se întâmplă ca această
afecţiune să facă parte din tabloul „intestinului iritabil", într-un
asemenea caz, este asociată cu durerile abdominale şi cu balonarea.
în general, episoadele de constipaţie alternează cu cele de diaree.
Toată lumea cunoaşte pericolul laxativelor clasice, care ac-
ţionează iritând mucoasa intestinală (mai ales cele bazate pe
fenolftaleină).
Iată un motiv în plus pentru a încerca homeopatia. Constipaţia
recentă:
Se vor lua 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-un medicament din
cele ce urmează:
• dacă sunt necesare eforturi mari, chiar şi pentru un scaun
moale, ALUMINA 9 CH.
• constipaţie cu fecale foîute uscate, BRYONIA ALBA 9
CH.
• fecale decolorate, uşoare, care plutesc pe apă, CHELIDO-
NIUM MAJUS 9 CH.
• constipaţie în timpul sarcinii, COLLINSONIA CANA-
DENSIS 9 CH.
• fecale voluminoase, cu dâre de mucus, GRAPHITES 9 CH.
• constipaţie în timpul ciclului, GRAPHITES 9 CH.
• constipaţie fără falsă nevoie de scaun, HYDRASTIS CA-
NADENSIS 9 CH.
• constipaţie în timpul sarcinii sau după naştere, HY-
DRASTIS CANADENSIS 9 CH.
• constipaţie în călătorie, IGNATIA AMARA 9 CH.

127

i-. .
• constipaţie cu gândul constant de a âvea scaun, NATRUM
MURIATICUM 9 CH.
• constipaţie cu falsă nevoie, ineficace, de a avea scaun,
NUXV0MICA9CH.
• constipaţie prin abuz de laxative, NUX VOMICA 9 CH.
• constipaţia copilului care se reţine de la a avea scaun, NUX
VOMICA 9 CH.
• fecale cu aspect de bile rotunde ca nişte „căcăreze de oaie“,
MAGNESIA MURIATICA 9 CH.
Constipaţia veche:
Trebuie consultat un medic ce practică homeopatia. Rezul-
tatul nu se obţine de fiecare dată, dar există şi mai puţine şanse de
a-1 obţine prin automedicaţie.
VEZI şi BALONARE, BURTĂ, OCLUZIE INTESTINALĂ,
STRES.

CONSTITUŢII
VEZI TIPOLOGIE.

CONSULTAŢIE HOMEOPATlS
Descrierea generală a unei consultaţii la medicul ho-
meopat
Ăcesta procedează, înainte de toate, la un foarte lung
interogatoriu. în primul rând, caută, ca şi confraţii săi,
semnele care să-i permită diagnosticarea bolii ce trebuie
tratată. Uneori, acest demers este scurtat deoarece boala este
veche, iar „pacientul" (care îşi merită pe deplin numele) a
consultat deja numeroşi medici. într-o asemenea eventua-
litate, boala este deja diagnosticată. Dacă nu este aşa, sunt

128
puţine şanse ca homeopatul să reuşească mai bine decât
confraţii săi. Dar el îi va da o nouă speranţă pacientului, mai
ales la nivel terapeutic.
Tocmai în momentul diagnosticului terapeutic,
consultaţia capătă o direcţie specifică homeopatici. Medicul
va căuta semnele particulare aparţinând, la propriu, modului
de reacţie (VEZI CUVÂNTUi) a bolnavului la boala sa. Nu
este vorba de tratarea, de exemplu, a imui ulcer stomacal, ca în
alo- patie ( VEZI CUVÂNTUI), cu ajutorul imei scheme
terapeutice convenţionale şi prestabihte. Medicul homeopat
trebuie să găsească tratamentul pentru domnul X, suferind de
ulcer, cu Simptomele sale particulare, care srmt diferite de
Simptomele domnului Y, alt bolnav de ulcer. Momentul
diagnosticului terapeutic este, prin urmare, foarte delicat în
homeopatie.
El de bazează pe examenul fizic, identic celui efectuat de
toţi medicii, poate cu o atenţie suplimentară pentru anumite
semne, care pot fi descoperite la luvelul pielii capului, al
limbii, al pielii, al imghulor etc., semne susceptibile să-i ajute
pe medic în găsirea medicamentului indicat (exemplu: rm-
ghiile moi îl fac să se gândească la Thuya ocddentalis). Dacă
sunt necesare analize de laborator şi radiografii, ele sunt,
desigur, cerute. La sfârşit, vine momentul prescrierii şi al
comentării reţetei (VEZI CUVÂNTUI)- Consultaţia — care se
aseamănă cu aceea pe care o fac şi alţi medici, dar care
prezintă, în acelaşi timp, datorită anumitor detalii, un caracter
particular — cere din partea persoanei ce doreşte să se vindece
o colaborare pe care o vom defini în cele ce minează.
Cum trebuie să participe pacientul la considtaţie?
Mai întâi, vă puteţi pregăti căutând să aflaţi ce este ho-
meopatia. Pentru aceasta, consultaţi rubricile Maladie, Me-
dicament homeopatic, Reţetă, Teoria homeopatiei.

129
Apoi, îl puteţi ajuta pe medicul care vă chestionează
acordând o mare atenţie întrebărilor pe care vi le pune.
Răspundeţi instinctiv, fără să reflectaţi, folosind cuvinte
simple, aşa cum vă vin în minte, căci acestea par să vă califice
cel mai bine Simptomele.
Nu căutaţi să aflaţi (cel puţin nu imediat) de ce vă pune
medicul cutare sau cutare întrebare, aveţi doar grijă să faceţi
totul pentru a-i da un răspuns cât mai obiectiv cu putinţă. Nu
încercaţi să-i orientaţi pe medic în cercetarea sa terapeutică, în
afara cazului în care vreţi să adăugaţi un amănunt ce vi se pare
important.
Lăsaţi deoparte falsa pudoare, un simptom cu caracter
intim poate avea o importanţă capitală. Un medic homeopat nu
va zâmbi niciodată dacă-i spuneţi că acneea v-a apărut după o
decepţie sentimentală sau că intestinul vă jenează de parcă aţi
avea ceva viu în burtă. Dimpotrivă, asta poate să-i ajute în
alegerea medicamentelor adecvate; cu cât simptomul este mai
personalizat, „frapant, neobişnuit, extraordinar, caracteristic",
cu atât este mai util la stabilirea diagnosticului terapeutic.
Descrieţi-vă angoasa (VEZI CUVÂNTUL), dacă vă tulbură
viaţa, dar nu o lăsaţi să paraziteze consultaţia. Orice răspuns
interesant poate fi folosit pentru a vă combate boala.
în sfârşit, trebuie să ştiţi să ascultaţi. Medicul homeopat
are sfaturi pe care să vi le dea nu numai în privinţa medi-
camentelor adecvate cazului dumneavoastră, ci şi pe plan
igienic şi dietetic.
Dacă ştiţi să participaţi la consultaţie, veţi pleca de la ea cu
o provizie de speranţe. Şi, atunci, vindecarea nu va mai fi decât
o chestiune de răbdare.

130 = Ghid homeopatic pentru lamiiic


CONTINENŢĂ (TULBURĂRI CAUZATE DE ACEASTA)
VEZI SEXUALE (TULBURĂRI ~).

CONTRACEPTIE

Pilulă, plasture, sterilet, prezervativ; fiecare cuplu trebuie


să-şi găsească modul de contracepţie care îi convine. Medicul
nu intervine decât după alegere, pentru a-şi oferi ajutorul
tehnic. El dă sfaturi, orientează, dar fără a tranşa în adevăratul
sens al cuvântului. „Pilula" (fără a vorbi de contraindicaţiile
sale clasice: colesterol, sechele după hepatită, flebită, varicele
membrelor inferioare) intervine în mod artificîal în echilîbrul
biologic al organismului feminin şi îi modifică impregnarea
hormonală.
De aceea, este de evitat (cu excepţia unor perioade scurte).
Totuşi, dacă o folosiţi deja, trebuie să ştiţi că ea nu împiedică
acţiunea medicamentelor homeopatice. Nu există niciun
contraceptiv care să acţioneze pe cale homeopatică.
In cazul unor eventuale complicaţii
• sterilet suportat cu dificultate, CUPRUM METAL-
LICUM 9 CH, 3 granule dimineaţa şi seara, atât timp
cât este folosit steriletul.
• alergie la latexul prezervativului, SULFUR12 CH, o
doză în momentul crizei; nu se va repeta fără avizul
medicului.
• tulburări digestive legate de pilulă, NUX VOMICA 9
CH, 3 granule luate în acelaşi timp cu fiecare pilulă.
• intoleranţă la toate mijloacele contraceptive, SEPIA
OFFICINALIS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, în mod
regulat.
VEZI şi SARCINĂ EXTRAUTERINĂ.

= 131
CONTRACTURÂ
VEZI MUŞCHI.

CONTUZIE

VEZÎ RANĂ.

CONVALESCENTĂ

Pentru perioada de convalescenţă de după o boală infecţi- oasă


(oricare ar fi aceasta), se poate lua, timp de 15 zile: SULFUR
IODATUM 9 CH, PULSATILLA 9 CH, AVIAIRE 9 CH, 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi.

CONVULSII PROVOCATE DE FEBRA

Convulsiile provocate de febră au loc atunci când aceasta trece


de 40°C. Dacă nu durează mult, convulsiile nu vor lăsa sechele, ci
doar o amintire neplăcută. Oricum, în această situaţie, trebuie
acţionat corect, în ordinea următoare:
- va fi chemat de urgenţă medicul;
- până la sosirea sa, copilul va fi pus într-o baie care va avea
cu 1°C mai puţin decât temperatura lui;
- i se vor pune sub limbă, din 2 în 2 minute, 3 granule de:
BELIADONNA 5 CH.
VEZI Şi EPILEPSIE, FEBRĂ.

COPII (BOULE COPIILOR)

Un sondaj realizat de BVA, pentru laboratorul Dolisos, în


ianuarie-februarie 2004, a arătat că 58% dîntre mamele de

132 î uhui
familie din toate regiunile Franţei au apelat la homeopatie, în
ultimele douăsprezece luni, pentru a îngriji, în principal, copiii.
Dintre persoanele interogate, 34% au declarat că au recurs la
homeopatie prin automedicaţie, 31% numai cu prescripţie me-
dicală, iar 35% au folosit atât prescripţia, cât şi automedicaţia.
Homeopatia dă bune rezultate la sugari şi la copii. Medica-
mentele sunt bine acceptate (datorită gustului lor uşor zaharat), iar
rezultatele simt rapide. Există, de altfel, pediatri homeopaţi. în
ghidul de faţă, veţi găsi rubrici care se referă, în special, la copii.
VEZf MAI ALES ACETONĂ, ALĂPTARE, APETIT,
ASTM, DEMINERAUZARE, DENTIŢIE, DIAREE, ENUREZIS,
ERITEM FESIER, FONTANELE, OREION, OTITĂ, PIELEA
CAPULUI (la paragraful „CRUSTE DE LAPTE“), RETARD,
RINO-FARINGITĂ, RUBEOLĂ, RUJEOLĂ, TUSE
CONVULSIVĂ, VARICEIĂ.
Pentru mai multe informaţii, puteţi consulta şi L’Homeopathie
pour mes enfants/Homeopatia pentru copiii mei (de acelaşi autor,
la acelaşi editor).
Dozajul medicamentelor şi numărul de granule sunt aceleaşi
pentru sugar, copil sau adult. Aceasta, deoarece substanţele nu
acţionează prin masa lor, ci prin prezenţă.
Pentru copilul nervos, aplicaţi recomandările de mai jos: daţi-i,
timp de câteva săptămâni, 3 granule, de 3 ori pe zi, din
medicamentul selectat. Dacă afecţiunea este veche, trebuie con-
sultat medicul.
Agitaţie:
• în timpul apariţiei dinţilor, CHAMOMILLA VULGARIS
9 CH.
• pentru copilul care nu stă niciodată locului, TARENTULA
HISPANICA 9 CH.
Baie (aversiune pentru '-): ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH.
Bâlbâială: STRAMONIUM 9 CH.

133
Capricii (tendinţă la ^): CHAMOMILLA VULGARIS 9 CH.
Cruzime (faţă de animale, faţă de ceilalţi copii; îi face să
sufere din plăcere): MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH.
Foarte sensibil; Nu suportă absolut deloc nici cea mai mică
durere, CHAMOMILLA VULGARIS 9 CH.
Foc (îi place să se joace cu focul); HEPAR SULFURIS CAL-
CAREUM 9 CH.
Fricos;
• dacă îi este frică de hoţi, NATRUM MURIATICUM 9 CH.
• dacă îi este frică de întuneric, STRAMONIUM 9 CH.
Furie (tendinţă la NUX VOMICA 9 CH.
Gelos; HYOSCYAMUS NIGER 9 CH.
Imaginativ; Copilul construieşte castele în Spania, SULFUR
9CH.
Iritabilitate;
• Iritabilitate constantă, CHAMOMILLA VULGARIS 9
CH.
• în momentul unei crize provocate de viermi, CINA 9 CH.
• la mare, NATRUM MURIATICUM 9 CH.
îmbufnare; NATRUM MURIATICUM 9 CH.
încredere (lipsă de ~). Copilul n-are încredere în sine, deşi
învaţă bine, SILICEA 9 CH.
Morocănos; ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH.
Nevoia de dragoste, teama că nu mai este iubit; PULSA-
TILLA 9 CH.
Noutatea (nu-i place ~). Se ascunde când vine cineva în casă:
LYCOPODIUM CLAVATUM 9 CH.
Pune întruna mâna pe toate obiectele: CHAMOMILLA
VULGARIS 9 CH.
Se smiorcăie pentru orice fleac; PULSATILLA 9 CH.
Somnul copilului
• dacă ţipă în somn, APIS MELLIFICA 9 CH.
• dacă nu poate adormi, BELIADONNA 9 CH.

134 j'iid honu-:s'>iia


r
I • dacă transpiră în timpul somnului, CALCAREA CARBO-
NICA 9 CH.
• în caz de somnambulism, KALIUM BROMATUM 9 CH.
• dacă îi curge salivă în timpul somnului, MERCURIUS
SOLUBILIS 9 CH.
• dacă are spaime nocturne, STRAMONIUM 9 CH.
Ticuri: AGARICUS MUSCARIUS 9 CH.
Urină (ziua, pierde din când în când câte o picătură de urină în
pantaloni); PHOSPHORUS 9 CH.
Zeflemea/impertinenţă (tendinţă la ~): HYOSCYAMUS
NIGER 9 CH.

Corallium rubrum
Substanţa de bază: Coralul roşu.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Corallium
rubrum; Tuse rapidă ca o rafală de mitralieră, cu figmă conges-
tionată, purpurie; mucus abundent în fundul nasului; sângerări
nazale; aerul inspirat pare rece.
Principalele întrebuinţări clinice: Tuse convulsivă; guturai; tuse
spasmodică.

CORD
Maladiile cardiace sunt foarte frecvente. Ele vor avea cu atât
mai multe şanse să-şi facă apariţia, cu cât unul sau mai mulţi factori
dintre cei ce urmează sunt prezenţi în viaţa noastră cotidiană:
hipertensiune arterială, diabet, stres, exces de greutate, alimentaţie
săracă în fructe şi legume, sedentarism, tabagism, consum regulat
de băuturi alcoolice.
în toate cazurile de boli cardiace se va lua; IBERIS AMARA 5
CH, 3 granule de 3 ori pe zi, cât timp va fi necesar.

i 135
Se vor adăuga, în funcţie de tulburarea precizată, 3 granule de
3 ori pe zi, dintr-unul din medicamentele prezentate în continuare.
Anxietate resimţită în regiunea inimii: KALMIA LATI-
FOLIA9CH.
Dureri de inimă, în special senzaţia de gheară: CACTUS
GRANDIFLORUS 9 CH.
Inimă „forţată" după un exces sportiv: RHUS TOXICO-
DENDRON 9 CH.
Insuficienţă cardiacă: Boala trebuie tratată de medicina
alopată, dar asta nu vă interzice să luaţi simultan medicamente
homeopatice pentru alte tulburări.
Palpitaţii
• palpitaţii după o spaimă, ACONITUM NAPELLUS 9 CH.
• palpitaţii violente, ACONITUM NAPELLUS 9 CH.
• palpitaţii după o mare bucurie, COFFEA CRUDA 9 CH.
• palpitaţii după o supărare, IGNATIA AMARA 9 CH.
• palpitaţii la menopauză, LACHESIS MUTUS 9 CH.
• palpitaţii în timpul digestiei, LYCOPODIUM
CLAVATUM 9CH.
• palpitaţii în timpul vorbirii, NAJA TRIPUDIANS 9 CH.
• palpitaţii din cauza cafelei, NUX VOMICA 9 CH.
• palpitaţii din cauza viermilor, SPIGELIA ANTHELMIA
9CH.
• palpitaţii dureroase, SPIGELIA ANTHELMIA 9 CH.
• palpitaţii agravate de mişcare, SPIGELIA ANTHELMIA
9CH.
• palpitaţii cu dureri de cap, SPIGELIA ANTHELMIA 9
CH.
Senzaţia că inima se va opri: GELSEMIUM SEMPERVI-
RENS 9 CH.
Senzaţia de percepere a prezenţei inimii în piept: PHOS-
PHORUS 9 CH.

136 Ghid honit c*î>3tîc pentru 5'amiijt


Suflu: NAJA TRIPUDIANS 9 CH, ameliorează starea ge-
nerală a persoanelor cu „suflu" cardiac (fără să facă totuşi să
dispară suflul).
Tahicardie, inimă care bate prea repede: LYCOPUS VIRGI-
NICUS 9 CH.
VEZI şiANGINĂ PECTORALĂ, ARITMIE, DIABET,
FIBRI- LAŢIE ATRIALĂ, INFARCT DE MIOCARD,
PALPITAŢII, PULS, STRES, TENSIUNE ARTERIALĂ.

VEZI GUTURAI.

CORIZÂ SPASMODICĂ
VEZIRINITĂ ALERGICĂ.

CORONARITA
VEZIĂNGINĂ PECTORALĂ.

COŞMAR
Copilul (sau adultul) care are coşmaruri şi ţipă în somn
beneficiază de: STRAMONIUM 9 CH, 3 granule în momentul
când ţipă, dacă tulburarea se manifestă în mod excepţional, sau 3
granule în fiecare seară la culcare, dacă tulburarea se manifestă în
mod regulat.

137
COT (DURERI DE
Consultaţi rubrica Reumatism şi adăugaţi sistematic la ale-
gerea făcută: RHUS TOXICODENDRON 9 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi.
VEZI şi EPICONDILITĂ.

COXARTROZA
VEZI ŞOLDURI.

co^TĂ''TRMmmîl
Coxita tranzitorie sau „inflamaţia şoldului" este o afecţiune
benignă şi trecătoare a articulaţiei şoldului, fără îndoială de origine
virală, întâlnită, în general, la copilul între 3 şi 10 ani, care îl face să
şchiopăteze şi îi provoacă o uşoară febră.
Odihna şi un medicament homeopatic vor rezolva problema,
cu condiţia ca diagnosticul să fie sigur (adică stabilit de medic).
Copilul va lua: RHUS TOXICODENDRON 5 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi, până la vindecare.

CRAMPE
Crampe la stomac: VEZI STOMAC.
Crampe musculare: CUPRUM METALLICUM 9 CH, NUX
VOMICA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Crampele sunt contracţii spontane şi dureroase, provocate de o
lipsă de oxigen la nivelul muşchilor.
în momentul crampei, întindeţi muşchiul dureros. De exemplu,
în cazul crampei de gambă, faceţi o flexiune dorsală

138 i (ihid homcopaciv pentru îamiiie


r
forţată a labei piciorului, trăgând progresiv degetele şi laba spre
faţa anterioară a gambei.
Crampa scriitorului: ARGENTUM NITRICUM 9 CH, MAG-
NESIA PHOSPHORICA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe
zi. VEZI şi DIALIZĂ.

Crataegus oxyacantha
Substanţa de bază: Păducelul.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Crataegus
oxyacantha: Hipertensiime arterială, puls slab.
Principala întrebuinţare clinică: Hipertensiune arterială.

CREŞTERE
întârziere în creştere: CALCAREA CARBONICA 9 CH,
SILICEA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, 15 zile pe
lună. VEZi ŞI RAHITISM, SCHEUERMANN (MALADIA LUI
~). Pentru a fortifica un copil care creşte prea repede: CALCAREA
PHOSPHORICA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, timp de 2-3 luni.

CREVASE (CRĂPĂTURI)

1 r a t a n i c i i t u ! general:
• crevase cu fund uşor purulent, în orice caz gălbui, GRA-
PHITES 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• crevase cu fund sangvinolent, NITRICUM ACIDUM 9
CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
' r at an u - i i î u ! ÎCH al:
POMADĂ CU CASTOR EQUI, se aplică de două ori pe zi.

= 139
Crocus sativus
Substanţa de bază; Şofranul.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu C’rocus sativus:
Senzaţia de ceva viu în abdomen; spasme musculare; dispoziţie
schimbătoare, în care predomină pofta de a râde.
Principala întrebuinţare climc.ă: Crize de nervi.

CRONICĂ (BOAIÂ"^)
în homeopatie, noţiunea de boală cronică este foarte impor-
tantă. în bolile cu crize succesive (ca astmul), nu este de ajuns să
îngrijim Simptomele de fiecare dată când apar. Pentru modificarea
stării cronice subiacente, care „explodează" din timp în timp, sub
formă de criză, este necesar tratamentul de fond. Noţiunea de
maladie cronică se alătură concepţiei clasice de „teren" (VEZI
CWÂNTUL). Tratamentul maladiei cronice nu poate fi aplicat
decât de medicul homeopat, deoarece necesită lungi ani de studiu
pentru a fi stăpânit.

Crotoii tigliiim

Substanţa de bază; Uleiul de pin de India.


Simptomele cele maî caracteristice tratate cii Croton tiglium: Erupţii de
băşicuţe însoţite de mari mâncărimi, dar dureroase la scărpinat;
erupţii, în special în zonele genitale; alternanţa de erupţii cu diaree.
Principalele întreboinţări clinice: Eczemă sau Zona Zoster în
regiunile genitale.

140 Gbid iiornfopatic pentru


r

CRUP»®

EZl DIFTERIE.

CRUP FALS
VEZI lARINGITA.

CRUSTE DE LAPTE
VT;ZI PIELEA CAPULUI.

CUPEROZĂ
Cuperoza, odată instalată, nu mai dă inapoi, deoarece fina
reţea de venule care o alcătuieşte este o modificare anatomică, prin
urmare ireversibilă. Totuşi, procesul poate fi oprit cu: CARBO
ANIMALIS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, 20 de zile pe lună.

Ciipruin metaiîicum
Substanţa de bază: Cuprul.
Simptomele cele mai ca.ract:eristic£‘ tratate ci:i Ciiprum ractallicum:
Crampe musculare; spasme musculare violente; sughiţ; tuse
spasmodică ce se calmează bănd apă rece; diaree cu dureri de tipul
crampelor.

Crup — infecţie virală care îi afectează pe copiii de peste şase luni şi care determină
edemul laringelui, făcând ca respiraţia să devină zgomotoasă şi dificilă (n.t.).

141
Principalele întrebuinţări clinice: Crampe; spasme; convulsii;
tuse; tuse convulsivă.

CURÂTCRÂiAlÂ'
Prin efectele lor naturale, curele termale sunt o bună
completare a tratamentelor homeopatice, acţionând în
acelaşi sens şi asupra aceluiaşi tip de boală.

CURBATURA (DURERI MUSCULARE)


Din cauza oboselii: ARNICA MONTANA 9 CH, RHUS
TOXI- CODENDRON 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
VEZI şi SPORT.
în timpul febrei: PYROGENIUM 9 CH, RHUS TOXICO-
DENDRON 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.

Cyclamen europaeum
Substanţa de bază: Ciclama.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Cydamen
europaeum; Migrenă oftalmică cu scânteieri multicolore; vertij
„transparent": obiectele sunt văzute la locul lor şi, în acelaşi timp,
mişcându-se; sughiţ în timpul sarcinii; scrupulozitate exagerată.
Principalele întrebuinţări clinice: Migrenă oftalmică; migrenă
în timpul ciclului; melancolie.

142 î'meopanc pcnini l'amii


DEBILITATE
VEZI FORTIFIANT, OBOSEALĂ.

DECALAI ORAR
Deplasările intercontinentale provoacă o desincronizare a
ritmurilor biologice. Ceasornicul intern este perturbat atunci când
depăşim rapid patru fusuri orare, mai ales dacă ne deplasăm spre
est. Se observă o oboseală, lipsă de concentrare, tulburări ale
somnului. Este nevoie de două-trei zile pentru a reechilibra ciclul
veghe-somn. Se va lua: COCCULUSINDICUS 9 CH, 3 granule, în
fiecare seară la culcare, pe toată durata călătoriei.
VEZI şi CĂLĂTORIE.

DECALCIHERE
VEZI DEMINERALIZARE, OASE.

DEHNIŢIA HOMEOPATIE!
VEZI TEORIA HOMEOPATIE!.

E 143
r DEGENERESiă^Ă M^ULĂRÎ'

LEGATĂ DE VÂRSTĂ (DMLV)


VEZI OCHI.

DEGEBĂTURl
Tulburări circulatorii ale extremităţilor cauzate, în general, de
frig. în acest caz, nu trebuie să vă băgaţi mâinile în apă caldă, ci în
apă rece, deoarece numai ea va calma durerea. Pe lângă aceasta,
veţi face tratamentul ce urmează.
TraţamentuljeneraJ
3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-un medicament din cele de mai
jos:
I.Q funcţie de modalităţi:
Agravare;
• la frig, AGARICUS MUSCARIUS 9 CH.
• la atingere, NITRICUMACIDUM 9 CH.
• la căldură, PULSATILLA 9 CH.
Ameliorare:
• la frig, APIS MELLIFICA 9 CH.
• la căldură, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
în funcţie de culoarea degerăturilor:
• dacă pielea este roşie, AGARICUS MUSCARIUS 9 CH.
• dacă este rozalie, APIS MELLIFICA 9 CH.
• dacă este negricioasă, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• dacă este violet, PULSATILLA 9 CH.

144 tihid homeopatic pemru îamiise


în iunctie de. senzaţii;
• senzaţia de ace de gheaţă, AGARICUS MUSCARIUS 9
CH.
• degerături cu mâncărime, RHUS TOXICODENDRON
9CH.

în iunctie de simpiumcic conceimiicnte:


• în caz de degerături cu ulceraţii, NITRICUM ACIDUM
9CH.
• cu fisuri, PETROLEUM 9 CH.

Tratamentul local
POMADĂ AGARICUS MUSCARIUS 4%, de 2-3 ori pe zi.

DEGETE

Crampe: MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH, 3 granule de 3


ori pe zi.
Degerături: VEZI CUVÂNTUi,
Degete deformate, noduroase: KALIUM IODATUM 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi, 15 zile pe lună, timp de câteva luni.
Degete strivite: ARNICA MONTANA 9 CH, HYPERICUM
PERFORATUM 9 CH, 3 granule din fiecare, din oră în oră, sau
de 3 ori pe zi, în Juncţie de întensitatea durerii, altemându-le.
Fisuri: VEZI CREVASE, ECZEMĂ.
Reumatism: KALIUM IODATUM 9 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi, luate sistematic, pe lângă un tratament ales de la rubrica
Reumatism.
Senzaţia de degete moarte: SECALE CORNUTUM 5 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.

DEGLUnXIE
VEZI ÎNGHIŢIRE.

= 145
DEUR
Delirul răspunde slab la tratamentul homeopatic. într-un
asemenea caz, medicul homeopat nu reuşeşte să fie mulţumit decât
rareori de metoda sa (şi cu atât mai puţin cititorul). Totuşi, dacă vă
aflaţi într-un loc izolat, încercaţi:
• în caz de delir acut, cu halucinaţii, BELIADONNA 9 CH, 3
granule din sfert în sfert de oră sau din oră în oră.
• delir cu chef de ceartă şi excitaţie sexuală,
HYOSCYAMUS NIGER 9 CH, aceeaşi posologie.
• delir locvace cu excitaţie de natură religioasă, STRAMO-
NIUM 9 CH, aceeaşi posologie.
• delir cu forţă neobişnuită, STRAMONIUM 9 CH, aceeaşi
posologie.
VEZf si CONFUZIE MENTALĂ.

DELIRIUM TREMENS
Stare de confuzie mentală cu agitaţie şi halucinaţii, la o per-
soană dependentă de alcool, ca urmare a unui sevraj brutal. Când
acest caz este tratat de la început, este de ajuns homeopatia. Ca
prim ajutor medical, i se va da pacientului o doză de:
STRAMONIUM 30 CH.
Poate fi repetată după câteva ore, dacă Simptomele par să
revină.
VEZI şi ALCOOL.

DEMINERALIZARE
Demineralizarea (sau lipsa de săruri minerale) este marcată, în
special, de petele albe de pe unghii.

146 E ntiirscorjaiic ]
T
Se vor lua: CALCAREA PHOSPHORICA 6 DH, NATRUM
MURIATICUM 6 DH, 2 comprimate din fiecare, la două mese
principale, 20 de zile pe lună, timp de patru luni.
Atenţie: petele se deplasează lent spre marginea liberă a im-
ghiilor; prin urmare, pentru a dispărea, au nevoie de câteva luni.

DENGUE
Maladie virală din ţările tropicale, transmisă de ţânţar, care se
manifestă printr-o stare gripală, cu dureri musculare şi osoase. Se
va lua: EUPATORIUM PERFOLIATUM 9 CH, 3 granule de 6 ori
pe zi, până la vindecare.

DENTIŞTI HOMEOPAŢI
Există dentişti care practică homeopatia. Ei pot pregăti
pacienţii pentru lucrări dentare, pot calma durerile dentare
simple ale gurii fără medicaţie alopată.
VEZI şi DINŢI.

DENTUIA COPILULUI
./^ariţia unui dinte:
Se vor alege, în funcţie de tulburarea ce însoţeşte apariţia rmui
dinte, unul sau mai multe din medicamentele de mai jos, în doze de
3 granule de 3 ori pe zi:
• febră, ACONITUM NAPELLUS 9 CH.
• durere dentară, CHAMOMILIA VULGARIS 9 CH.
• obraz roşu, CHAMOMILLA VULGARIS 9 CH.
• diaree, PODOPHYLLUM 9 CH.

i 147
întârzierea dentiţiei; CALCAREA CARBONICA 9 CH
SILICEA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.

DEODORANTE
Homeopatia se fereşte de deodorante, precum şi de tot ce
este artificial. Folosirea lor este mai puţin logică decât
spălatul (de mai multe ori pe zi, dacă trebuie, şi cu săpun de
Marsilia). Sunt de evitat chiar şi deodorantele care nu opresc
transpiraţia (cu excepţia unei folosiri ocazionale, dintr-un
motiv precis).

Depresie nervoasă
Deprimare sau depresie ncivoasă?
Es;e o rhestiune de gradaţie. Mai mult decât i) stare sufletească,
„deprimarea** este un început de depresie nervoasă, un rău
de viaţă (mal dc vivre), care precede patologia propriu-zisă.
Depresia însăşi este o tristeţe, o
încetinire a gândirii, o pierdere a plăcerii pentru activităţile
considerate, în mod obişnuit, atractive, o lipsă de interes pentru
sexualitate, un .sentiment de devalorizare şi de culpabilitate. Ea
este însoţită uneori de gânduri suicidare.
Această boală are repercusiuni de ordin fizic, ca oboseala,
pierderea poftei de mâncare şi chiar tulburările de somn.
în unele cazuri, are o formă mascată în care, pc primul
plan, sunt .simntome fizice ca migrene, dureri de spate sau
abdominale.
Simptomele psihice există, dar nu se exprimă decât într-o
manieră discretă. Cauzele depresiei nervoase simt multiple.
Poate fi vorba despre structura internă a persoanei, ce oare
Dcuiă sâ iraiascâ deprimam. !n alte C-izun, m..u irecalimre.

148 S a
depresia reprezintă o reacţie la un cvemnîeot precis, ie-
sooiisabii de im traumatism psihic lean ca pteruerca unei
j'icrsoane apropiate, in acest sens, seitmaiam ca doliul este
ct-ctisar ic,i mima) aama când disp,arc o pcisoană dragă, ci Şi
pe.ntrii iot î'ciul dc pnvaţiimi pc care m ie poate impune
si,!ţa;dt dl! nierden.::,] .iociilm dc munca etc.
îi cea,re d , Dc 1 porrurn dui nou ia drum, dol,îul
tri’biii.e li • pa .
Antick’': . reie Şl psihoterapia sunt iratame,n,te reco- . . ucu
mj,ndate de .
a medicilor. Totuşi, trebuie .ştiut că a,ntidepresivde clasice pot
avea efecte nedorite: pierderea vigilenţei, somnolenţă, excitaţie.
Homeopatia este de preferat dc fiecare dată câ:nd este posibil.
Homeopat,îa este .siificientă pentru a trata o depre.sie
neimoasă?
.Este, cu siguranţă, pentru o depresie nervoa.sâ incipientă. Atu,nci
când subiectul devine trist, plânge fără sa
se poată controla, îşi pierde interesul pentru muncă sau pentru
activităţile co.nexe, trebuie să fie înconjurai cu multă grijă, alinat,
trebuie să luăm asupra noastră, dacă se poate, o pa:rte c1i,o poviara
lui .sufletească, să-i îndemnăm să .facă gi:m.nastică (ocupându-i
trupul, îl ajutăm să-şi vindece spiritul) şi, bineînţeles, să
consulte un medic homeopat. Dacă, dintr-un motiv sau altul,
acest consult nu esu: posibil imediat, trebuie să-i daţi u.iiul sau
ma.i .multe din. medicamentele de mai jos, câte 3 granule diii
fiecare, de 3 ori pe /A.
în funcţie de cauză:
• pensionare, GERMANIUM .MEmUJClJM 9 CH.
• după un eve.tuînc:nt care a avut ca efect imposibilitatea
de exprimare. G.ER.MANIUM META.LL.ICUM 9 CH.

149
• pentru o depresie nervoasă după o supărare, o suferinţă,
un doliu, IGNATIA AMARA 9 CH.
• după un surmenaj intelectual. KALIUM PHOSPHO-
RICUM9CH.
• după supărări de ordin profe.sional, LYCOPODIUM
CLAVATUM 9 CH.
• după o decepţie sentimentală, NATRUM MURIA-
TICUM 9 CH.
• în timpul ciclului sau după o naştere („baby blues"),
SEPIA OFf ICINALÎS 9 CH.
• depresie sezonieră (toamna şi iarna, dm lipsă de lumină
solară), SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
în funcţie de modalităţi:
Agravare:
• ia consolare, NATRUM MURIATICUM 9 CH.
• prin muzică. NATRUM SULFURICUM 9 CH.
• în întuneric, PHOSPHORUS 9 CH.
Ameliorare:
• mân.când, ANACARDiUM ORIENTALE 9 CH.
• în companie, ARSENICUM ALBUM 9
CH. în funcţie de senzaţii:
• subiectul se simte ca şi cum ar fi fost bătut, ARNICA
MONTANA 9 CH.
• anxietate şi depresie în acelaşi timp, ARSENICUM
ALBUM 9 CH.
• dezinteres pentru vindecare („La ce bun să mă în-
grijesc?"), ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• dezgust de viaţă, idei suicidare, durere morală, AURUM
META1.LICUM 9 CH.
• subiectul îşi face reproşuri sieşi, AURUM
METALLICUM
9 CH.

150 = Ghid homeopatic pentru familie


• indiferenţă faţă de tot şi toate sau epuizare intelectuală,
PHOSPHORICUM ACIDUM 9 CH.
în funcţie de tulburările concomitente:
® dacă însufleţirea alternează cu depresia, HYOSCăA,MUS
NIGER 9 CH.
• depresie cu dificultăţi de respiraţie, IGNATIA AMARA
9CH,
® cu lentoare intelectuală, KALIUM PHOSPHORICUM
9 CH.
• cu pierdere de memorie. KALIUM PHOSPHORiCUM
9CH.
• cu slăbire, NAFRUM MURIATICUM 9 CH.
• cu tendinţe de „a rumega" problemele, NATRUM MU-
RIATICUM 9 CH.
• cu sete, NATRUM MURIATICUM 9 CH,
« depresie mascată, NATRU.M MURIATICUM 9 CH.
• cu nevoie de a mânca ciocolată, SEPIA OFFICINALIS
y CH.
• cu senzaţie dc frig, SILICEA 9 CH.
Homeopatia poate .fî asociată cu alopatia, .într-un caz de
depre.sie nervoasă?
în majoritatea cazurilor, nu este necesar. Este de ajuns să se
înceapă direct cu homeopatia.
în anumite cazuri grave (risc de suicid), este util uneori sâ se
acţioneze extrem de puternic, cu m.ed.icameiite chimice. Hotărârea
îi revine medicului. în sfârşit, evocăm cazul in care este deja în
curs tratamentul alopat al depresiei nervoase. Adesea, pacientul, se
simte mai bine, dar depresia nu. dispare. Atunci, trebuie consultat
un medic homeopat, care o va vindeca, trecând fără şocuri de la un
tratament la altul; la început, ei va lăsa să se sup.rapună, desigur,
ambele

= 151
tratamente, pentni ca, uiterior, să păstreze doar medicaţia homeopatica.
Tratamentul homeopatie poate vindeca astfel „o coadă de depresie", care
nu se mai termină,
VEZI şi STRES. TULBURARE AiANIAUO-DEPRESIVĂ.

DEPURAXrV
Cel mai bun „depurativ" este tratamentul homeopatic de fond
(despre care veţi discuta cu medicul). Până atunci, puteţi lua:
HYDRASTIS COMPUS 3 DH, 3 granule de 3 ori pe zi.

Dermatita de iarbă afectează anumite persoane, atunci când


sunt reunite trei condiţii: contact prelungit cu iarba, pielea umezită
de transpiraţie sau de baie, expunerea la soare.
Se vor lua: APIS MELLIFICA 9 CH, CANTHARIS 9 CH,
RHUS TOXICODENDRON 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori
pe zi.
VEZI si IARBĂ TĂIATĂ.

DERMATOZA
Sinonim cu „boală de piele“.
VEZI PIELE.

DlRiVÎ mm iSM
VEZIURTICARIE.

DESHIDRATAREA SUGARULUI
VEZITOXICOZĂ.

152 5 Ghid honsctnatic pc-Hru UimUie


DEŞOSAREA DINŢILOR
VEZI DINŢI.

DEZECHILIBRU ÎN TIMPUL MERSULUI


VEZI MERS.

DEZLIPIRE DE RETINA
VEZI OCHI.

DEZLIPIRE DE VITROS
VEZI OCHI.

DIABET
Excesul permanent de zahăr în sânge corespunde, după caz, fie
incapacităţii pancreasului de a produce insuJină (diabet de tip 1
întâlnit în special la copil şi la adolescent), fie incapacităţii
organismului de a reacţiona corect la acţiunea insulinei produse de
pancreas (diabet de tip 2, mult mai firecvent).
în lume, există aproximativ 150 de milioane de diabetici, din
care, în Franţa, simt două-trei miboane. Regimul şi activitatea
fizică sunt esenţiale în combaterea diabetului, deşi numeroşi
diabetici nu sunt cu adevărat convinşi de acest lucru.
Antidiabeticele prescrise de medicina clasică sunt obligatorii.
Tratamentul homeopatic nu vindecă diabetul, totuşi, contribuie la
prevenirea compUcaţiilor sale; afecţiuni ale retinei.

= 153
ale rinichilor, ale arterelor, ale inimii, ale sistemului nervos, ale
pielii (furuncule, ulceraţii). Asocierea diabetului cu hipertensiunea
arterială, hipercolesterolemia, obezitatea şi/sau ta- bagismul
complică şi mai mult situaţia. în plus, în unele cazuri, tratamentul
homeopatic de fond permite reducerea cantităţii de antidiabetice
clasice în măsura în care îi dă pacientului un echilibru mai bun.
Se recomandă consultarea medicului.

DIAGNOSTIC
în cursul consultaţiei, medicul homeopat pune două
diagnostice: unul clinic şi altul terapeutic.
VEZI CONSULTAŢIE.

DIALIZA
Crampele musculare ale persoanelor sub dializă renală pot fi
combătute cu: CUPRUM ARSENICOSUM 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi, în zilele de dializă.

DIAREE
Diareile recente pot fi tratate respectând recomandările ce
urmează.
Se vor lua 3 granule de 3 ori pe zi dintr-unul sau mai multe
medicamente selectate în funcţie de simptome.
în funcţie de cauză:
• după o răceală abdominală, ACONITUM NAPELLUS
9CH.
• după excese alimentare, ANTIMONIUM
CRUDUM 9 CH.

154
(vd homeopat;,.
r după consumul de zahăr sau dulciuri, ARGENTUM NI-
TRICUM 9 CH.
în timpul apariţiei dinţilor, CHAMOMILIA VULGARIS
9CH.
diaree de origine infecţioasă (intoxicaţie alimentară,
turista» etc.), ARSENICUM ALBUM 9 CH. după tunderea
părului, BELIADONNA 9 CH. diaree de natură emoţională
(înaintea imui eveniment important sau după o veste
proastă), GELSEMIUM SEM- PERVIRENS 9 CH.
din cauza stridiilor, LYCOPODIUM CLAVATUM 9 CH.
din cauza laptelui, MAGNESIA MURIATICA 9 CH.
după un exces de alcool, NUX VOMICA 9 CH.
după abuzul de laxative, NUX VOMICA 9 CH.
din cauza grăsimii, PULSATILLA 9 CH.
din cauza îngheţatei, PULSATILLA 9 CH.
după consumul de rubarbă, RHEUM OFFICINALE 9 CH.
după un guturai, SANGUINARIA CANADENSIS 9 CH.
din cauza fructelor, VERATRUM ALBUM 9 CH.
în timpul ciclului, VERATRUM ALBUM 9 CH.
în funcţie de modalităţi:
• diaree agravată după masă, mai ales după micul dejun,
NATRUM SULFURICUM 9 CH.
• diaree agravată dimineaţa devreme, făcându-1 pe pacient să
se scoale din somn, SULFUR 9 CH.
în funcţie de aspectul fecalelor:
• fecale jumătate solide, jumătate lichide, ANTIMONIUM
CRUDUM 9 CH.
• fecale ca apa, CHINA RUBRA 9 CH.

Turista (sp.) — gastroenterită benignă, cu diaree (n.t.).

= 155
• fecale decolorate, albe, PHOSPflORICUM ACIDUM
9CH.
• fecale galbene, conţinând bilă, PODOPHYLLUM PEL-
TATUM 9 CH.
• fecale verzi, CHAMOMILLA VULGARIS 9 CH.

• diaree cu scaun involuntar, imposibil de stăpânit, ALOE


SOCOTRINA9CH.
• cu fecale foarte urât mirositoare, ARSENICUM ALBUM
9CH.
• cu stare de epuizare după scaun, CHINA RUBRA 9 CH.
• fără durere, CHINA RUBRA 9 CH.
• cu dm-eii ameliorate atunci când bolnavul se frânge de
mijloc, COLOCYNTHIS 9 CH.
• cu fecale explozive, ieşind cu forţă, CROTON TIGLIUM,
9CH.
• cu fecale arzătoare şi cu vărsături de bdă, IRIS VERSI-
COLOR 9 CH.
• cu fecale având miros acru, MAGNESIA CARBONICA 9
CH.
• cu senzaţia de gol în abdomen, după scaun, PO-
DOPHYLLUM PELTATUM 9 CH.
• cu transpiraţie rece, VERATRUM ALBUM 9 CH.
• cu greţuri, limba curată, IPECA 9 CH.
Dacă ameliorarea nu este foarte rapidă, veţi consulta medicul,
mai ales în cazul copiilor.

DIATEZĂ
Pentru diateză, nu poate fi definiţie mai bună decât aceea din
Le Petit Robert: „Dispoziţie generală a unei persoane de a 156
suferi, simultan sau succesiv, de un ansamblu de afecţiuni având
aceeaşi natură".
VEZi TEREN.

DIETĂ
în bolile infecţioase acute, dieta nu se impune decât dacă
acestea sunt însoţite de tulburări digestive. Altfel, febra fiind deja o
sursă de oboseală, nu este cazul să diminuăm aportul alimentar. Se
vor consuma, desigur, mâncăruri uşoare.

DIETETICĂ
VEZI REGIM.

DIFTERIE
Difteria poate Îî tratată foarte bine homeopatic. Singura
problemă este aceea de a descoperi cu siguranţă tratamentul
adecvat fiecărui caz particular, dat fiind că în homeopatie nu există
niciodată un tratament de rutină, care să le convină tuturor
subiecţilor. Serul antidifteiic din medicina clasică, folosit la timp,
este eficace 100%. Uneori, acesta lasă sechele, dar, atâta timp cât
salvează o viaţă, nu avem motive să ne plângem de el.
în concluzie, numai un medic experimentat poate aplica un
tratament homeopatic, şi asta cu prudenţă. El poate da un tratament
pentru câteva ore: dacă observă o ameliorare, îl va continua; dacă
nu, va trece la serul antidifteric.

157
DIGESTIE DinCIIÂ
Iată o serie de sfaturi care vă vor ajuta în caz de dispepsie sau
digestie greoaie.
Medicamentele vor fi luate în doze de 3 granule de 3 ori pe zi,
dintr-un medicament sau din mai multe, înainte sau după masă, în
funcţie de caz.
Senzaţia de greutate resimţită după masă:
• în cazul senzaţiei de stomac prea plin, cu limbă albă, ca şi
cum ar avea pe ea pieliţa de pe lapte, ANTIMONIUM
CRUDUM 9 CH.
• senzaţia de pietroi în stomac, BRYONIA ALBA 9 CH.
• alimentele rămân mai multe ore în stomac, LYCOPO-
DIUM CLAVATUM 9 CH.
• în caz de balonare după masă, LYCOPODIUM CLA-
VATUM 9 CH.
• nevoia de a face o lungă siestă (o siestă scurtă agravează
situaţia), LYCOPODIUM CLAVATUM 9 CH.
• nevoia imei sieste scurte, care face bine, NUX VOMICA
9CH.
• senzaţia de stomac prea plin, cu limba încărcată în
porţiimea ei posterioară, NUX VOMICA 9 CH.
înaintea unei „mese bune“, dacă vă e teamă că veţi avea
dificultăţi de digestie, luaţi sistematic: NUX VOMICA 9 CH, 3
granule cu o jumătate de oră înainte.
Indigestie după o supărare: IGNATIA AMARA 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
Intolerantă la anumite alimente:
f
Bere; KALIUM BICHROMICUM 9 CH.
Brânză: PTELEA TRIFOLIATA 9 CH.
Cafea: IGNATIA AMARA 9 CH.
Came

158 Ghid homeopatic pentru familie


- în general: FERRUM METALLICUM 9 CH.
- porc: PULSATILLA 9 CH.
- viţel: KALIUM NITRICUM 9 CH.
Cartofi: ALUMINA 9 CH.
Căpşuni/fragi: FRAGARIA VESCA 9 CH.
Ceai: SELENIUM 9 CH.
Ceapă: LYCOPODIUM CLAVATUM 9 CH.
Dulceaţă: ARGENTUM NITRICUM 9 CH.
Fructe: CHINA RUBRA 9 CH.
Grăsime; PULSATILLA 9 CH.
Homar, langustă: HOMARUS GAMMARUS 9
CH. îngheţată: PULSATILLA 9 CH.
Lapte: NITRICUM ACIDUM 9 CH.
Legume: HYDRASTIS CANADENSIS 9 CH.
Miere: ARGENTUM NITRICUM 9 CH.
Morcovi: LYCOPODIUM CLAVATUM 9 CH.
Oţet: ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH.
Ouă: FERRUM METALLICUM 9 CH.
Pâine: BRYONIA ALBA 9 CH.
Peşte: CHININUM ARSENICOSUM 9 CH.
Prăjituri: PULSATILLA 9 CH.
Raci: ASTACUS FLUVIATIUS 9 CH.
Sare: PHOSPHORUS 9 CH.
Stridii: LYCOPODIUM CLAVATUM 9 CH.
Unt: PULSATILLA 9 CH.
Varză: PETROLEUM 9 CH.
Varză acră: BRYONIA ALBA 9 CH.
Vin: NUX VOMICA 9 CH.
Zahăr ARGENTUM NITRICUM 9 CH.
Intoleranţă la mirosul hranei: COLCHICUM AUTUMNALE
9CH.

i 159
Intoxicaţie alimentară: ARSENICUM ALBUM 9 CH, PYRO-
GENIUM 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Urticarie de origine alimentară: VI ZIURTICARIE.
VEZI şiBALONARE, FLATULENŢĂ.

Dlgitalis purpurea
Substanţa de bază;Digitala (Degeţel roşu).
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Digitalis
purpurea: Puls lent, neregulat, slab; palpitaţii la cea mai mică
mişcare; senzaţia că inima va înceta să bată; nevoia de a sta ne-
mişcat; ficat mărit.
Principalele întrebuinţări clinice: Puls lent; icter la xm cardiac.

DILATAREA BRONHIILOR
Dilatarea bronhiilor corespunde unei distrugeri a cartilajelor
bronşice şi nu beneficiază de homeopatie.
Pot fi tratate, cu toate acestea, puseele infecţioase adăugate.
VEZI şiBRONŞITĂ.

DILUTIE
Diluţia este prima etapă în prepararea unui medicament
homeopatic. Produsul de bază este luat şi diluat în proporţie
de 1/100. Apoi, produsul obţinut este diluat din nou la 1/100,
şi tot aşa, de treizeci de ori. După fiecare diluţie, se trece la a
doua etapă a preparării, adică ia dinamizare (VEZI
CUVÂNTUO.
în vorbirea curentă, când vrem să calificăm o doză mică,
spunem că e „o doză homeopatică", dar, în general,
este

160 i
Ghid homeopatie peiuiu lan
vorba de o cantitate care poate fi totuşi cântărită, ceea ce j n-are
nicio legătură cu micimea dozei homeopatice. !
VEZI TEORIA HOMEOPATIEI. !

DINAMISM
Medicamentele homeopatice nu acţionează, evident, prin
cantitatea lor, care este infinitezimală (VE2Ii TEORIA
HOMEOPATIEI). Singura explicaţie pe care o putem fur-
niza, în prezent, cu privire la acţiunea lor, se referă la puterea
dinamică pe care o posedă.
Prin energia lor, îi furnizează organismului un fel de
mesaj codificat, care îl împinge să reacţioneze. Conform
acestei concepţii, sănătatea reprezintă întoarcerea la echili-
brul dinamic, adică la echilibrul dintre agenţii externi, care
atacă organismul, şi organismul însuşi, care le rezistă.
VEZI REACŢIE (MOD DE ~).

DINAMIZARE
Etapa a doua în prepararea medicamentelor homeopatice
(prima fiind diluţia). între „diluţii" (prima etapă), se
procedează la scutmături mecanice, pentru a provoca o
agitaţie moleculară: aceasta este dinamizarea.
Dacă această etapă este omisă, preparatul nu este activ.
VEZI TEORIA HOMEOPATIEI.

DINŢI
Abces dentar: MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH, 3 granule de
3 ori pe zi.
Alergie la proteza dentară: IZOTERAPIC 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi.

161
Izoterapicul (VEZI CUVÂNTUL) va fi preparat pe baza
răşinii folosite la fabricarea protezei.
Carie dentară:
• dacă dinţii cariaţi sunt negri, KREOSOTUM 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
• dacă dinţii cariaţi sunt cenuşii, MERCURIUS SOLUBILIS
9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Dentiţia copilului: VT.Z1 RUBRICA PRECEDEN'IĂ.
Deşosare'^: LYCOPODIUM CIAVATUM 9 CH,
MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori
pe zi, 15 zile pe lună, timp de câteva luni.
Dureri dentare: Se vor lua 3 granule de 3 ori pe zi sau din oră
în oră dintr-un medicament din cele de mai jos:
• pentru dureri ameliorate de apa caldă, ARSENICUM
ALBUM 9 CH.
• pentru dureri foarte violente, insuportabile, CHAMO-
MILLA VULGARIS 9 CH.
• pentru dureri agravate prin vorbire, CHAMOMILLA
VULGARIS 9 CH.
• pentru dureri ameliorate la apă rece, COFFEA CRUDA
9CH.
• pentru dureri ameliorate prin frecarea obrazului, MER-
CURIUS SOLUBILIS 9 CH.
• pentru dureri dentare în timpul ciclului, STAPHYSAGRIA
9'CH.
Local, se vor aplica pe gingie, la nivelul dintelui dureros,
câteva picături de: PLANTAGO TM.
Extracţie: înaintea extracţiei, se vor lua: ARNICA
MONTANA 9 CH, GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9 CH, 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi, cu începere din ajun.

Deşosare — dezvelirea rădăcinii dintelui prin retragerea gingiei (n.t.).

162
IF Fistulă dentară: MERCURIUS SOLUBIUS 9 CH, SILICEA 9
CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Fluxiunei^ dentară: MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
Forma dinţOor: VEZI TIPOLOGIE.
Măsea de minte: Pentni toate tulburările cauzate de măseaua
de minte: CHEIRANTUS CHEIRI9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Nevralgie dentară: BELIADONNA 9 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi. VEZI Şl AMALGAMURI DENTARE.
Parodontoză (numele ştiinţific al pioreei): VEZI MAI JOS
PIOREE.
Pioree alveolo-dentară: Supuraţie şi retragere a gingiilor. Se
vor lua: GUN POWDER 3 DH TRIT., 3 măsuri de 3 ori pe zi, şi
MERCURIUS SOLUBIUS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Pregătire pentru lucrări dentare: VEZI mai sus EXTRACŢIE.
Scrâşnitul dinţilor (bruxism): BELIADONNA 9 CH., 3
granule în fiecare seară, la culcare, până la încetare.
Smalţ dentar (pierderea acestuia): CALCAREA FLUORICA 9
CH, 3 granule de 3 ori pe zi, 20 de zile pe lună, timp de câteva luni;
în acest fel, se va stopa avansarea afecţiunii.

Dioscorea villosa
Substanţa de baza: Ignama sălbatică.
Simptomele cele m,ai caracteristice tratate cu Dioscorea villosa:
Dureri abdominale sub formă de crampe, ameliorate când subiectul
se îndreaptă sau când se apleacă spre spate; dureri de degete, de
urechi.

Fluxiune — concentraţie a sângelui sau a altor lichide în anumite ţesuturi (n.t.).

i 163
Principalele întrebuinţări clinice; Cdlici (abdominale, he-
patice, renale); sciatică; panaiiţiu.

DISCONÎFbRf^^i^
' fDIGESTIE.

DISHIDROZÂ
/ E Z f ECZEMĂ.

DISLEXIE
Dislexia este dificultatea durabilă de a identifica, a înţelege şi
a reproduce simbolurile scrise. Afectează 8-10% dintre copiii
şcolarizaţi în mod normal, fără deficienţe senzoriale, boli neu-
rologice sau mentale. La aceştia, se remarcă o confuzie între lite-
rele cu forme apropiate (de exemplu, b şi d), o confuzie fonetică
între sunete învecinate (f şi v), dificultăţi de a combina literele în
silabe şi în cuvinte. Copiii respectivi au dificultăţi la citit şi fac
greşeli în scris.
Pe plan homeopatic, medicamentul acestor copii, care vor fi
consultaţi de un medic homeopat, este, în general, LYCOPODIUM
CLAVATUM.

DISMENOREE Dureri de

ddu.
V uZi V V.' V AlN i U

164
DISPEPSIE

Digestie dificilă (VEZi CIJVANIUL).


rasPNra
Dificultatea de a respira.
VEZI RESPIRAŢIE DIFICILĂ.

DISURIE
Dificultatea de a urina (VFZ! CUVÂNTUL).

DIVERTICULOZĂ
VEZI COLITĂ.

DIZENTERIE
Dat fiind că, în automedicaţie, nu se poate pune problema de a
vă stabili singuri diagnosticul de dizenterie, consultaţi rubrica
Diaree.
Dacă este nevoie, medicul va cere analizele indispensabile
pentru stabilirea diagnosticului şi prescrierea tratamentului ho-
meopatic rigiu-os adecvat.

I) t>11 c,hos pru rien s


Substanţa de bază: Măceaşa (Cynorhodon).

i 165
DOZA
Doza administrată la fiecare priză de medicament
homeopatic este infinitezimală (\^EZI TEORIA
HOMEOPATIE!).
în sens restrâns, se numeşte „doză“ tubuleţul cu globule
(sau, uneori, o mică punguţă cu prafuri) care se ia într-o
singură priză şi nu se mai ia altă dată decât la indicaţia me-
dicului.
VEZI MEDICAMENT, REŢETĂ.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Dolichos
pruriens: Mâncărimi ale pielii, fără erupţie; piele galbenă.
Principalele întrebuinţări clinice: Mâncărimi fără cauză;
mâncărimile persoanelor vârstnice; mâncărimi legate de „găl-
binare".

DOPAJ
\^Zl SPORT.

DRENAJ
Unii medici prescriu, în reţetele lor — pe lângă tratamentul
homeopatic de fond şi tratamentul simptomelor —, anumite
asocieri de medicamente constituind drenajul. Este vorba de
formule ce pregătesc organele pentru acţiunea altor medicamente.
Astfel, există picături pentru ficat, stomac, intestine, piele etc.
Formulele compuse răspund, în mare, la definiţia drenajului.
VEZI COMPUSE (FORMULE ~).

166
DROG

WZI TOXICOMANIE.

Drosera rotundifolia
Substanţa de bază; Drosera sau rouă cerului.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Drosera
rotundifolia;Tuse „lătrătoare" necontenită, paroxistică, cu su-
focare, gâdilătuii în laringe, voce răguşită, sângerări nazale şi
repriză inspiratorie („cântat de cocoş"); dureri de piept şi de
abdomen în timpul tusei; agravare când se beau lichide; agravare în
poziţie culcată.
Principalele întrebuinţări cJinicerTuse; astm; tuse convulsivă,
laringită.

DULSPÎORI^^

Vi; ZI FARMACIA FAMILIALĂ.

Dulcamara
Substanţa de bază: Lăsnicior.
Se potriveşte de preferinţă; Subiectului sensibil la vremea
umedă.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Dulcamara: Dureri
reumatismale pe vreme umedă; urticarie înaintea ciclului; negi laţi,
plaţi, netezi; diaree pe vreme umedă.
Principalele întrebuinţări clinice:Reumatism; catar al mu-
coaselor; negi; nevralgii faciale; diaree.

167
DUODEN
Ulcerul duodenal se tratează la fel ca ulcerul stomacal.
VEZi STOMAC.

DUPUYTREN (BOALA LUI')


Retracţie şi durificare a tendoanelor flexoare ale palmei. Când
boala este instalată şi supărătoare, singura soluţie este chirurgicală.
în faza de debut, i se poate frâna evoluţia cu: TUBERCU-
LINUM RESIDUUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, 20 de zile pe
lună.

DURERE DE CAP
VEZI CAP, MIGRENĂ.

DURERE DE SPATE
VEZi SPATE.

DURERI
Durerea reprezintă un semnal de alarmă şi, în acest sens,
are propria raţiune de a fi. Ea arată un organ în suferinţă şi,
astfel, ne atrage atenţia. Fără durerea abdominală, persoanele
cu apendicită ar muri de peritonită. în acelaşi fel, o criză de
angină pectorală îl face pe suferind să-şi reducă eforturile şi să
se îngrijească, înainte de apariţia unui infarct
168 Hud ho.în^?opat.U' pentru îami.U<:
miocardic. Trebuie făcut totul pentru a calma durerea şi a
înţelege, totodată, cauza ei. Dacă este nevoie, va fi consultat
medicul. în anumite împrejurări, durerea are o dimensiune
emoţională, care trebuie să fie decodată. Durerea se calmează
sub efectul tratamentului homeopatic, cu condiţia de a alege cu
grijă (ca întotdeauna) medicamentul indicat. Un medicament
specific „împotriva durerii" nu există.
Fiecărui caz particular i se potriveşte un preparat în
funcţie de cauză, de senzaţii, de Simptomele însoţitoare, de
circumstanţele de agravare sau de ameliorare, de orare etc.
Pentru durerile recente, consultaţi ghidul de faţă, în funcţie
de localizare sau de numele bolii.

169
r
ECHILIBRU
VEZI MERS.

Echinacea angusti folia


Substanţa de bază: Echinacea.
Simptomeic cele mal caracteristice tratate cu Ikiiinacea angustifoiia:
Dureri musculare şi osoase cu febră, în septicemie; excreţii fetide.
Principalele întrebuinţări clinice:Erizipel; septicemie.

ECOLOGIE
Homeopatia este terapeutica ecologică, „blândă" prin
excelenţă datorită caracterului său natural, ce respectă legile
naturii umane. Ea nu agresează niciodată organismul — aşa
cum se petrec lucrurile atunci când alopatia (VEZI
CW.ÂJ^'T UL) este eficace —, ci introduce în organism un
medicament incitând corpul să alunge el însuşi (şi fără
pericol) Simptomele maladiei.
VEZI Şl POLUARE.

170 . penini tamiii


ECSTASY
VEZI TOXICOMANIE.

ECZEMA
Eczema este una dintre bolile pe care homeopatia le tratează,
obţinând rezultatele cele mai spectaculoase. încercaţi, în funcţie de
tulburărOe pe care le aveţi, unul sau două dintre medicamentele de
mai jos, în doză de 3 granule de 3 ori pe zi.
! n ,,fu|ictie_de ca,uză;
• eczema unui mare mâncăcios, ANTIMONIUM CRUDUM
9CH.
• eczemă după o vaccinare, MEZEREUM 9 CH.
In funcţie de modalităţi:
Agravare;
• eczemă agravată la mare, NATRUM MURIATICUM 9
CH.
• agravare la soare, NATRUM MURIATICUM 9 CH.
• agravare iama, PETROLEUM 9 CH.
• agravare din cauza apei, SULFUR 9 CH.
• agravare din cauza căldurii, SULFUR 9 CH.
Ameliorare:
• eczemă ameliorată de căldură, ARSENICUM ALBUM
9CH.
• ameliorare la frig, SULFUR 9 CH.
i/i liuicţie dc aspect:
• eczemă rozalie, APIS MELLIFICA 9 CH.
• uscată, cu aspect de pudră fină, ARSENICUM ALBUM 9
CH.
• uscată, cu scuame mari, ARSENICUM IODATUM 9 CH.
• cu piele roşie, BELIADONNA 9 CH.

= 171
r cu băşici mari, CANTHARIS 9 CH. cu supuraţie,
GRAPHITES 9 CH. cu suprainfecţie care se întinde ca o
pată de ulei, în direcţia pielii sănătoase, HEPAR SULFUR
CALCAREUM 9 CH. cu cruste, MEZEREUM 9 CH.
cu fisuri având fundul sângerând, NITRICUM ACIDUM
9CH.
cu vezicule, RHUS TOXICODENDRON 9 CH.
în caz de dishidroză (mici bobiţe transparente sub piele),
RHUS VENENATA 9 CH.
i ' uc
Anus: BERBERIS 9 CH.
Bărbie: PRIMULA OBCONICA 9 CH.
Cot (îndoitura cotului): BERBERIS VULGARIS 9 CH.
Frunte: NATRUM MURIATICUM 9 CH.
Genunchi (încheietura genunchiului): CEREUS BOM-
PLANDII9 CH.
Gură (de jur împrejiuxil gurii): SEPIA OFFICINALIS 9
CH. încheietura pumnului: PRIMULA OBCONICA 9 CH.
Laba piciorului:
- eczemă cornoasă: ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH.
- eczemă fisurată: LYCOPODIUM CLAVATUM 9 CH.
Mână:
-dos:PDCLIQUIDA9CH.
- palmă: ANAGALLIS ARVENSIS 9 CH.
- vârful degetelor PETROLEUM 9 CH.
Organele genitale: CROTON TIGLIUM 9 CH.
Pielea capului: OLEANDER 9 CH.
Urechi:
- după urechi: GRAPHITES 9 CH.
- în conductul auditiv: PSORINUM 9 CH.

172 Ghid i patic pcnu 'u la milis '


în toate cazurile cu mâncărimi, se va adăuga: CROTON
TIGLIUM 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, cât timp este necesar. în
caz de eczemă cronică, veţi consulta medicul homeopat. VEZI şi
ALERGIE, ATOPIE.

EDEME
Umflarea ţesuturilor, în special a ţesutului conjunctiv sub-
cutanat, de origine, în primul rând, circulatorie. Majoritatea
cazurilor fiind organice, trebuie să mergeţi la medic.
Pentru edeme cauzate de VARICE: VEZI CUVÂNTUL.
Pentru edemul Quincke: Manifestare alergică cu umflarea
feţei. Luaţi, din oră în oră, 3 granule din medicamentul de mai jos,
în funcţie de caz:
• dacă edemul nu este însoţit de sete, APIS MELLIFICA 9
CH.
• dacă este însoţit de sete, BELIADONNA 9 CH.

EJACULARE PRECOCE
VEZI SEXUALE (TULBURĂRI ~).

EMBOUE ARTERIALA
Oricare i-ar fi sediul, embolia arterială nu este de domeniul
homeopatie!. într-un asemenea caz, se impune tratamentul clasic de
m-genţă. Homeopatul poate fi consultat la stadiul de sechele.

173
l^OUE PULMONARĂ
Embolia pulmonară înseamnă astuparea, cu un cheag de
sânge, a unei artere pulmonare sau a mai multora. Este obligatoriu
tratamentul alopat de m-genţă.
Se poate adăuga; BOTHROPS LANCEOLATUS 5 CH, 3
granule de 3 ori pe zi, timp de 10 zile.

EMHZEM
Adevăratul emfizem (provocat de dilatarea şi durificarea al-
veolelor plămânului) nu este de resortul homeopatie!.
Totuşi, pacientul îşi poate găsi un ajutor în: AMMONIUM
CARBONICUM 12 CH, 1 doză pe săptămână, cu foarte mare re-
gularitate.

EMOŢII, SUPĂRĂRI
în funcţie de cauză, se vor lua 3 granule, de 3 ori pe zi,
dintr-un medicament din cele de mai jos:
• după b sperietură, ACONITUM NAPELLUS 9 CH.
• urmări ale fricii de un eveniment, ARGENTUM NI-
TRICUM 9 CH.
• tulburări după o furie, COLOCYNTHIS 9 CH.
• după o veste proastă, GELSEMIUM SEMPERVIRENS
9CH.
• după o supărare, o suferinţă, un doliu, IGNATIA AMARA
9CH.
• urmări ale surmenajului intelectual, KALIUM PHOS-
PHORICUM 9 CH.
• după o decepţie în dragoste, NATRUM MURIATICUM
9CH.

174 Ghid honieopati:; ţ't


• urmări ale unei jigniri, refulări, frustrări, STAPHYSAGRIA
9CH.
în funcţie de simptome, VEZI RUBRICILE CORESPUNZÂ-
TCiARE, în special Angoasă, Frică, Furie.

EMPIRISM
VÎZIFILOSOFIE.

ENCEFALITĂ
Encefalita are mai multe cauze, dintre care unele sunt virale şi
benigne, prin urmare tratate eficient prin homeopatie. Va fi
consultat im medic specialist în homeopatie.
în cazul sechelelor unei encefalite vechi, se poate lua: HEL-
LEBORUS NIGER 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, 20 de zile pe
lună, timp de câteva luni.

ENERGIE VITALĂ
VEZI
DINAMISM.

ENTERITĂ
VEZ! DIAREE.
Nu este cazul să facem aici diferenţa dintre cei doi termeni:
asta n-ar schimba cu nimic recomandările homeopatice.

ENTORSA
Entorsa gravă trebuie să fie pusă în aparat gipsat. Entorsa
benignă este tratată în mod eficace prin homeopatie.

E 175
Desigur, numai medicul poate face diferenţa între cele două
tipuri de entorse. De aceea, conduita pe care trebuie s-o adoptaţi
este să mergeţi la medic, mai ales în caz de hematom. Dacă nu aveţi
aşa ceva, puteţi încerca tratamentul următor, dar, dacă nu vedeţi
nicio ameliorare după 48 de ore, adre- saţi-vă medicului.
Traternenîijljîe ai cnîni>i;i
ARNICA MONTANA 9 CH, RHUS TOXICODENDRON 9
CH. RUTA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Tratamentuiioc a!
RHUS TOXICODENDRON TM, 25 de picături pe o
compresă, de 3 ori pe zi.
'rraţamentuj entoi nei repeţitiw
Veţi lua: NATRUM CARBONICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi, 15 zile pe lună, timp de câteva luni.
VEZI şiLUXAŢIE, SPORT.

ENUREZIS
Copilul care, după vârsta de trei ani, udă patul în timpul nopţii
are o boală ca oricare alta: enurezis. Situaţia nu trebuie dramatizată;
nu-i faceţi reproşuri pentru acest accident şi nici nu-i felicitaţi de
fiecare dată, dimineaţa, când patul este uscat. Nu folosiţi un aparat
care să-i trezească în cazul unei emisii de urină. Trebuie să ne dăm
seama prea bine că, la fel ca părinţii, şi copilul este jenat. Pentru a-1
ajuta, puteţi consulta un medic care practică homeopatia.
Tratamentul va fi lung (cel puţin un an). Iată câteva indicaţii până
când veţi merge la consultaţie.

176 pejicru fainili


în caz de somn agitat, dacă subiectul vorbeşte în somn şi
visează că urinează, BELIADONNA 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi.
dacă urina are miros puternic, BENZOICUM ACIDUM 9
CH, aceeaşi posologie.
în caz de enurezis fără simptome deosebite, EQUI-
SETUM HIEMALE 6 DH, 3 granule de 3 ori pe zi. când
copilul pierde în acelaşi timp şi fecale, şi urină,
HYOSCYAMUS NIGER 9 CH, aceeaşi posologie. când
copilul urinează în prima parte a somnului (nu urinează
niciodată în a doua parte a nopţii) SEPIA OFFICI- NALIS
9 CH, aceeaşi posologie.
când copilul are enimezis, dar, totodată, pierde urina şi în
timpul zilei, CAUSTICUM 9 CH, aceeaşi posologie.

EPANŞAMENT DE SINOVIEl^
VEZISINOWTĂ.

EPICONDILITÂ
Epicondilita — sau tennis-elbow —, durere a tendoanelor de
pe partea externă a cotului, nu le este rezervată numai jucătorilor de
tenis. Aceştia vor trebui să-şi revadă tehnica, dacă suferă de
epicondilită.
Vor lua, la fel ca şi cei care au afecţiunea din alte motive:
RHUS TOXICODENDRON 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Local, vor aplica: RHUS TOXICODENDRON TM, 25 de
picături, pe o compresă, de 3 ori pe zi.

Sinovie — lichid secretat de membranele din cavitatea articulaţiilor, pentru a le


asigura buna funcţionare (n.t.).

177
EPIDIDIMITĂ
Inflamaţie a epididimiilui, mic corp alungit în partea supe-
rioară a testiculului, conţinând canalul pe care circulă sperma-
tozoizii.
Se vor lua: RHODODENDRON CHRISANTHUM 9 CH,
SPONGIA TOSTA 9 CH, 3 granule, din fiecare, de 3 ori pe zi.
VEZI siTESTICULE.

mPIZITA DE CREŞTERE
VEZISCHEUERMANN (Boala lui ~).

EPILEPSIE
Din nefericire, epilepsia nu se poate vindeca prin homeopatie.
Tratamentul stabilit de un medic ce practică homeopatia permite
numai reducerea dozelor de medicamente clasice indicate şi
calmarea stării nervoase concomitente.
VEZI siCONVULSII PROVOCATE DE FEBRĂ.

EPISTAXIS
Nume ştiinţific al sângerăiii nazale.
VEZIHEMORAGII.

EPIZIOTOMIE
VEZINAŞTERE.

178 Grud homtvi


EREZIE (ttjOiURĂ«rDE -)
VEZi SEXUALE (TULBURĂRI-).

ERITEM NODOS
Erupţie de pete roşii, indurate, de natură reumatică, cauzată de
streptococ. Poate fi tratată homeopatic. Consultaţi medicul.

ERITEMUL FESIER AL SUGARULUI


Sugarul cu fese roşii va fi tratat, cu succes, cu: MEDOR-
RHINUM 9 CH, BELIADONNA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3
ori pe zi, timp de câteva zile.
Local, îi veţi aplica pomadă cu CALENDULA.

EMZÎPEL
Afecţiune rară în zilele noastre şi relativ serioasă, din cauza
febrei. Este o erupţie de băşicuţe în buchet, cauzată de microbul
„streptococ".
Trebuie consultat medicul (homeopatia este eficace).

ERUCTAŢII, AEROFAGIE, REFLUX GASTRIC


Se vor lua 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-unul sau mai multe
medicamente din cele prezentate mai jos, în funcţie de circum-
stanţe.
• în caz de eructaţii foarte abundente, ARGENTUM NI-
TRICUM 9 CH.
• foarte sonore, ARGENTUM NITRICUM 9 CH.

I 179
• eructaţii după supărări, ARGENTUM NITRICUM 9 CH.
• eructaţii cu gust de ouă clocite, ARNICA MONTANA 9
CH.
• dacă aerul se deplasează treptat, de jos în sus, de-a lungul
esofagului, provocând astfel senzaţia de „nod care urcă“,
ASAFOETIDA9CH.
• eructaţii care uşurează balonarea, CARBO
VEGETABILIS 9CH.
• eructaţii cu gust de alimente, CARBO VEGETABILIS
9CH.
• eructaţii după o masă prea copioasă, CARBO VEGETA-
BILIS 9 CH.
• eructaţii care nu uşurează balonarea, CHINA RUBRA
9CH.
• eructaţii provocate de pâine, HYDRASTIS
CANADENSIS 9CH.
VEZI Şi BALONARE, FLATULENŢĂ.

ERUPŢIE DE COŞURI
VEZI MILIARIA.

ERUPŢIE DIN GVUZA I^BREÎ


VEZI HERPES.

ERUPŢII
VEZI PIELE.

180 Ghid liomcujîd'u;' pentru


ESCARE
Cruste negricioase ale pielii persoanelor bolnave la pat de
multă vreme, acolo unde zona respectivă a corpului intră în contact
cu patul. La început, pot fi tratate homeopatic.
TVaţanientul gefiei:aj
ARNICA MONTANA 9 CH, LACHESIS MUTUS 9 CH, 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
li:aiamcntuUi)>:âl
ARNICA MONTANA TM, CALENDULA TM, aa q.s.p. 30
ml. Aplicaţi acest amestec pe escare, de două ori pe zi.

ESOFAG
Luaţi, înainte de cele trei mese, 3 granule, în funcţie de simp-
tome;
• în cazul senzaţiei de nod care im:ă de-a lungul esofagului,
ESTETICĂ (CHIRURGIE
Chirurgia plastică înseamnă reconstituirea, perfect
legitimă, a unui element corporal dispărut după un accident
sau după o boală. Mai discutabilă este chirurgia pur estetică.
Oricare i-ar fi trăsătura feţei sau circumferinţa
ASAFOETIDA9CH.
• dureri arzătoare ale esofagului, în timpul migrenelor,
IRISVERSICOLOR9CH.
• arsuri ale esofagului, după masă, NUX VOMICA 9 CH. în
cazul spasmului esofagian (alimentele se opresc în spatele
sternului, atunci când le înghiţiţi), consultaţi medioil.

181
r şoldurilor, fiinţa umană este demnă de respect. Dacă su-
biectul consideră altfel, asta se întâmplă din cauză că este
complexat de aspectul său fizic. Prin urmare, are probleme
sufleteşti, iar chirurgia estetică va interveni în cazul cuiva
aflat în stare de dezechilibru nervos şi oboseală. De aici,
riscul de cicatrizare proastă. Desigur, un chirurg competent
va şti să ţină cont de acest factor.
Ca să fiţi pregătiţi pentru o operaţie dorită cu înverşunare,
consultaţi rubricile următoare: Angoasă, Intervenţie
chirurgicală, Cicatrice.

ETIMOLOGIA TERMENULUI „HOMEOPATIE”

VEZI HOMEOPATIE.

Eugenia fanibosa
Substanţa de bază: Mirtaceul de India.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Eugenia jambosa:
Acnee juvenilă sub formă de papule indurate şi dureroase.
Principala întrebuinţare clinică; Acneea juvenilă.

EUGENIE PRENATALĂ.
în teorie, eugenia constă în a-î prescrie viitoarei mame un
tratament care să-i permită pruncului să vină pe lume în cele mai
bune condiţii de sănătate posibile.
Fără opinii personale în privinţa acestei practici şi fără să
intrăm în consideraţii polemice, putem recomanda: LUESINUM
30 CH, MEDORRHINUM 30 CH, TUBERCULINUM
30 CH, o

182
Ghid homeopatic pentni familie
doză din fiecare, din 10 în 10 zile, alternativ (ceea ce însemnă o
doză din fiecare, pe lună), pe toată durata sarcinii.
Vi /A şîSARCINĂ.

perfoiVniu
Siibstanţa de bază; Bentiţa sau iarba febrei (salvie indiană).
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Eupato rium
pcrfoliatumtFebră cu senzaţia că oasele sunt rupte; sete înainte de
frison; febră fără transpiraţie; vomă cu bilă, în timpul febrei; dureri
în globii oculari.
fMncipaleie întrebuinţări clinice: Gripă; febră bilioasă.

Euphrasia officinaîis
Substanţa de ba/.ă;Silurul.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Euphrasia
officinaîis: Inflamarea ochilor cu lăcrimare abundentă, care irită
pleoapa inferioară; jenă din cauza luminii; clipitul ochilor;
inflamaţia nasului, cu scurgere neiritantă.
Principalele întrebuinţări clinice; Conjunctivită; complicaţii
oculare ale rujeolei; coriză; guturai de fân.

EXAMENE (PREGĂTIRE PENTRU ')


VEZITRAC.

iXO'DVTIE SEXUALĂ
/EZISEXUALE (TULBURĂRI ~).

= 183
r
E.XHIBITIO.NISM

VEZI SEXUALE (TULBURĂRI ~).

EXPERIMENTARE
Experimentarea substanţelor folosite în homeopatie se face
pe om: li se administrează indivizilor sănătoşi viitoarele
medicamente, în doze care nu ating pragul toxicităţii. An-
samblul simptomelor culese de la diverşi experimentatori,
pentru o substanţă dată, se numeşte „patogenezie". Ulterior, va fi
de ajuns să se apliee principiul similitudinii (VEZI TEORIA
HOMEOPATIE!), prescriind produsul care a dat acelaşi
ansamblu de simptome. Această bază experimentală îi conferă
homeopatici întreaga sa fiabilitate, seriozitatea şi caracterul
ştiinţific.
(Cercetarea ştiinţifică în homeopatie, VEZI CERCETARE.)

EXTRASISTOLE
VEZIPALPITAŢII.

184 E Ghiii homeopaiie pentru iamilit:


F

FAMIUE (MEDIC DE-)


VEZJHOMEOPAT.

FARINGlfS:
Această inflamaţie din fundul gâtului va beneficia de reco-
mandările de mai jos;

Tratamentul general
• în caz de granulaţii în fundul gâtului, cu nevoia permanentă
a subiectului de a-şi drege vocea, ARGENTUM NI-
TRICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• faringită repetitivă, BARYTA CARBONICA 9 CH,
aceeaşi posologie.
• faringită cu mucus galben, HYDRASTIS CANADENSIS 9
CH, aceeaşi posologie.

Tratamentul local
CALENDULA TM, 25 picături într-un pahar cu apă fiartă şi
răcită (călduţă), de 2 ori pe zi, în gargară.
VEZI şiRINOFARINGITĂ.

= 185
F'
FARMACIE EAMILÎAIĂ
Pentru a trata afecţiunile fără gravitate, din viaţa de zi cu zi,
este bine să aveţi o farmacie familială (sau o trusă de voiaj) care să
conţină următoarele 30 de medicamente; ACONITUM
NAPELLUS 9 CH,
ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH,
ANTIMONIUM TARTARICUM 9 CH,
ARGENTUM NITRICUM 9 CH,
ARNICA MONTANA 9 CH,
ARSENICUM ALBUM 9 CH,
BELIADONNA 9 CH,
BRYONIAALBA9CH,
CALENDULATM,
CARBO VEGETABILIS 9 CH,
CHAMOMILLA VULGARIS 9 CH,
CHINARUBRA9CH,
CINA9CH,
COFFEACRUDA9CH,
EUPATORIUM PERFOLIATUM 9 CH,
EUPHRASIA OFFICINALIS 9 CH,
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9 CH,
HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9 CH,
IGNATIA AMARA 9 CH,
IPECA9CH,
LYCOPODIUM CLAVATUM 9 CH,
MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH,
MERCURIUS SOLUBIUS 9 CH,
NUXVOMICA9CH,
PHOSPHORUS 9 CH,

186 = jhid homeopatic pentnj l'amiîn


PODOPHYLLUM 9 CH,
PULSATILIA9CH,
RHUS TOXICODENDRON 9
CH, SAMBUCUS NIGRA 9 CH,
SULFUR 9 CH.

FARMACIST HOMEOPAT
Toţi farmaciştii din Franţa vând produse homeopatice
livrate de laboratoare (VEZÎ CUVÂNTUL). Unii farmacişti
au o diplomă specială, universitară. Aceasta le permite să dea
sfaturi de homeopatie bine documentate. Ei menţionează, la
intrare, în general, că sunt „Atestaţi în homeopatie".

Nevralgie facială:
în caz de dureri bruşte şi violente ale feţei, se vor lua 3 granule de 3
ori pe zi dintr-un medicament din cele ce urmează:
• nevralgie facială după fiig uscat, ACONITUM
NAPELLUS 9CH.
• ameliorată de aplicaţii calde, ARSENICUM ALBUM 9
CH.
• foarte violentă, BELIADONNA 9 CH.
• cu faţa roşie şi fierbinte, BELIADONNA 9 CH.
• agravată de mişcare, mâncând, vorbind, BRYONIA ALBA
9CH.
• ameliorată de aplicaţii reci, COFFEA CRUDA 9 CH.
• agravată de zgomot, SPIGELIA ANTHELMIA 9 CH.
Paralizie facială:
• dacă este recentă, ACONITUM NAPELLUS 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.

= 187
• dacă este veche, GVUSTICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe
zi.
VEZI şi ALGII VASCULARE ALE FEŢEI.

EW (GUTURAI DE

VEZI GUTURAI.

FEBRĂ
Febra este un simptom bun. înseamnă că organismid luptă
împotriva unui agent infecţios (microb, virus, parazit). Ea are ca
efect distrugerea intrusului sau cel puţin îl împiedică să prolifereze.
De aceea, cu excepţia complicaţiilor cauzate de febra însăşi (în
special convulsii), aceasta nu trebuie suprimată cu brutalitate
printr-un tratament pe bază de aspirină (sau alte febrifuge) şi nici
mascată cu antibiotice. Sub 39°C, putem aştepta câteva ore sau
chiar o zi-două pentru a ne trata febra noi înşine.
Iată câteva indicaţii curente. Se vor lua 3 granule, de 3 ori pe
zi, dintr-unul sau mai multe medicamente de mai jos, în funcţie de
simptome.
Dacă rezultatul nu este rapid, va fi consultat medicul.
în funcţie de cauză:
• febră pe vreme rece şi uscată, ACONITUM NAPELLUS
9CH.
• febră în caz de răceală pe vreme caldă şi uscată, ACO-
NITUM NAPELLUS 9 CH.
• febră pe vreme umedă, DULCAMARA 9 CH.
• după o baie rece, RHUS TOXICODENDRON 9
CH.

188
t ui
I r!J U15CUe,,,CIe sinyHoiTie i c concomiic iuc:
• febră cu agitaţie anxioasă, frică de moarte, ACONITUM
NAPELLUS 9 CH.
• cu vertij şi paloare, când subiectul se aşază în pat, ACO-
NITUM NAPELLUS 9 CH.
• fără transpiraţie, ACONITUM NAPELLUS 9 CH.
• cu transpiraţie, BELIADONNA 9 CH.
• cu obrajii roşii şi fierbinţi, BELIADONNA 9 CH.
• cu pupilele dilatate, BELIADONNA 9 CH.
• cu foame, PHOSPHORUS 9 CH.
• cu somnabulism, convulsii sau mormăieli (la limita deli-
rului), BELIADONNA 9 CH.
• cu nevoia de a rămâne nemişcat, BRYONIA ALBA 9 CH.
• cu bufeuri la nivelul obrajilor sau cu sângerare nazală,
FERRUM PHOSPHORICUM 9 CH.
• cu senzaţia de prostraţie sau de înţepeneală, GELSE-
MIUM SEMPERVIRENS 9 CH.
• cu senzaţie de frig, NUX VOMICA 9 CH.
• cu dureri musculare, PYROGENIUM 9 CH.
• cu dureri osoase, EUPATORIUM PERFOLIATUM 9 CH.
• cu nevoia musculară de mişcare, RHUS TOXICODEN-
DRON 9 CH.
• febră predominant nocturnă, MERCURIUS SOLUBILIS
9CH.
• febră care durează mai multe zile, MERCURIUS SOLU-
BILIS 9 CH.
VEZI Şl CONVULSII PROVOCATE DE FEBRĂ.
Febra nefiind în sine un diagnostic, veţi putea consulta şi alte
rubrici corespunzătoare unor maladii, dacă apar simptome
particulare.

= 189
DE MALTA
VE/î BRUCELOZĂ.

¥e rru ni i n eI.a 11 ic u m
Fierul.
Subiectului anemic.

t ■> ' > Anemie cu paloarea pielii şi a mucoaselor şi cu bufeuri


congestive; tendinţă la hemoragii; diaree fără dureri; reumatismul
umărului; ameliorare la mişcare lentă.
întrebuinţări
Principalele clinice; Anemie; hemoragie;
reumatismul umărului.

Ferrum nhosiihoriciim
Substanţa de bază: Fosfatul de fier.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Fcrriiin
plîosphoricttni: Febră moderată cu faţă când roşie, când palidă;
sângerare nazală în timpul febrei; dureri reumatice în timpul febrei;
incontinenţă urinară; inflamaţia urechilor, a plămânilor; diaree.
Principalele întrebuinţări clinice: Otită; bronşită; congestie
pulmonară; pneumonie virală; febră cu puseuri congestive.

FESELE ROŞII ALE SUGARULUI


VEZI ERITEM.

190 Ghid homeopatic pentru familie


FIABILITATEA HOMEOPATIE!
Principiul similitudinii ( .r , . • OMEOPAl !î i) este fiabil:
atunci când este respectat în mod riguros, în domeniul
indicaţiilor proprii homeopatici (VE Zi MAL ),
se obţin rezultate pozitive. Această fiabilitate este categoric
mai mică, dacă urmaţi indicaţiile ghidului de faţă, decât dacă
veţi consulta medicul homeopat, care poate individualiza
mai bine cazul. Medicamentul ( I VÂNT U L) homeopatic
este fiabil deoarece este preparat în laboratoare ( VEZI
CUVÂN Î U L ) CU o tehnică de preparare foarte sigură. Şi
medicul homeopat trebuie să aibă o tehnică fiabilă, aşa cum
au, de altfel, majoritatea homeopaţilor francezi.

nBRIlAŢIE ATRIAIA
Contracţie spontană şi anarhică, abia perceptibilă, a unor fibre
musculare ale inimii, mai precis ale auriculelor. Aceasta se poate
manifesta prin crize sau în mod permanent, la un cardiac cunoscut
sau la un subiect cu inima sănătoasă. Pacientul se plânge de
palpitaţii, de sufocare, uneori de dureri în piept şi oboseală, dar
boala este deseori fără simptome. Pulsul este neregulat.
Tratamentul anticoagulant este indispensabil, pentru a evita
emboliile.
Pe lângă medicaţia alopată, se vor lua: DIGITALIS PUR-
PUREA 5CH, IBERIS AMARA 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, cât
timp este necesar.
VEZI şiCORD.

i 191
r FIBROM
Tratamentul homeopatic al fibromului uterin este posibil, fără
alte complicaţii, din fericire rare (hemoragie mare sau compresie a
micului bazin). în imele cazxiri fericite, tratamentul homeopatic
duce la regresia fibromului. De cele mai multe ori, el frânează doar
evoluţia, împiedică complicaţiile şi-i permite astfel pacientei să
aştepte menopauza în linişte. La menopauză, fibromiil regresează
spontan. Tratamentul trebuie stabilit de un medic ce practică
homeopatia.
în aşteptarea consultaţiei, pacienta va lua: FRAXINUS AME-
RICANA 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până la data întrevederii cu
medicul.
în caz de sângerate a fibromului, se va adăuga: CHINA RUBRA
9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până la data consultaţiei.
VEZI siHEMORAGIE, UTER.

FIBROMIALGIE
Stare cronică de dureri difuze situate la nivelul inserţiilor
musculare, asociată cu oboseală şi cu tulburări de somn, care
rezistă la tratamentele clasice obişnuite.
Examenul medical constată o stare normală, cu excepţia
faptului că apăsarea provoacă intensificarea durerilor. Ar
putea fi vorba despre o coborâre a pragului de suportabili- tate
a durerii, care l-ar face pe pacient să perceapă ca dureroase
senzaţii considerate normale de celelalte persoane. Această
afecţiune nu este absolut deloc de origine psihică, dar stresul
o favorizează. în ciuda recunoaşterii sale de O.M.S, rămâne
foarte controversată.

192
opaiK pentru familie
Se vor lua: COCCULUS INDICUS 5 CH, RHUS
TOXICO- DENDRON 5 CH, SEPIA OFFICINALIS 9 CH,
3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, cât timp este necesar.
VEZI şi STRES.
_ I
FICAT

„Criza de ficat“ este o expresie ce poate face referire la simp-


tome şi boli variabile, în funcţie de persoana care le este victimă.
Iată câteva sfaturi pentru a îngriji o criză de ficat trecătoare, aco-
perind cele mai frecvente eventualităţi.
Se vor lua 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-unul sau mai multe
medicamente, până la vindecare:
• în caz de „înţepături" în regiunea ficatului, BRYONIA
ALBA 9 CH.
• în caz de greaţă, la apăsarea ficatului, CARDUUS MA-
RIANUS 9 CH.
• pentru dureri în regiunea ficatului, cu iradiere în omoplatul
drept, CHELIDONIUM MAJUS 9 CH.
• pentru tenul galben, CHELIDONIUM MAJUS 9 CH.
• pentru digestie dificilă cu ameliorare la băuturi calde,
CHELIDONIUM MAJUS 9 CH.
• dacă fecalele sunt galben-aurii şi plutesc pe apă, CHE-
LIDONIUM MAJUS 9 CH.
• pentru dureri în regiunea ficatului, ameliorate prin masaj,
PODOPHYLLUM PELTATUM 9 CH.
• criză de ficat cu paloarea feţei şi cu ochii încercănaţi,
SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
• în caz de mâncărime anală, TEUCRIUM MARUM 9 CH.
Dacă ezitaţi între mai multe medicamente, luaţi mai degrabă:
CHELIDONIUM COMPUS, 10 picături de 3 ori pe zi.

193
VEZI şiBALONARE, COLICĂ HEPATICĂ, DIAREE,
GREŢURI, HEMOROIZI, MIGRENĂ, VERTIJ, VOMĂ.

FILOSOFIE

Homeopatia are la bază o filosofic a cărei trăsătură


esenţială este respectul pentru legile naturii şi pentru fapte, în
viziunea ei, între vindecare şi pretenţiile spiritului uman, cea
mai importantă este vindecarea. Filosofia tradiţională a
empirismului, în sensul nonpeiorativ al cuvântului (vezi
dicţionarele de filosofic), i se potriveşte cel mai bine.

FIMOZA
Imposibilitatea de a decalota glandul, la băieţei.
Când fimoza este foarte strânsă, trebuie să recurgeţi la operaţie
(în principiu, aceasta se va face în afara anotimpului cald). Dacă
fimoza este mai puţin pronunţată, medicul încearcă „să tragă uşor“
de prepuţ, ajungând astfel să evite operaţia.
în caz de „parafimoză" (glandul este angajat în inelul prea
strâmt al prepuţului şi se congestionează), încercaţi: DIOS-
COREA VILLOSA 9 CH, 3 granule din sfert în sfert de oră.
Dacă, după o oră, nu aveţi nicio ameliorare, consultaţi de
urgenţă medicul.

FISTULA

VEZIANUS, DINŢI.

FISURI

VEZIANUS, CREVASE,
ECZEMĂ.

194
tamil
FITOTERAPIE
Fitoterapia este terapeutica bazată pe plante, ceea ce nu
este sinonim cu homeopatia. în homeopatie se folosesc nu
numai plante, ci şi produse animale şi minerale (VEZI
ALOPATIE, nota din subsolul paginii). Pe de altă parte, fito-
terapia nu foloseşte plantele conform marilor principii ale
homeopatici ^'EZi TEORIA HOMEOPATIE!): principiul
similitudinii nu este respectat. Prin efectele sale „contra
simptomelor", fitoterapia se apropie mai mult de alopatie decât
de homeopatie; infinitezimalul nu este utilizat, fitoterapia
foloseşte dozele ponderabile.
FW (FERTILIZARE IN VITRO)
VEZI PROCREARE ASISTATĂ MEDICAL.

FLATULENTĂ
VEZI BALONARE, ERUCTAŢII.
Pentru emisiile de gaze pe cale rectală, se vor lua 3 granule, de
3 ori pe zi, dintr-un medicament sau mai multe din cele indicate
mai jos:
• dacă gazele sunt calde, ALOE SOCOTRINA 9 CH.
• gaze în timpul diareii, ALOE SOCOTRINA 9 CH.
• gaze cu miros fetid, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• dacă gazele sunt reci, CONIUM MACULATUM 9 CH.
• dacă gazele ies greu, LYCOPODIUM CLAVATUM 9
CH.
• dacă gazele care ies ameliorează balonarea, LYCOPO-
DIUM CLAVATUM 9 CH.

195
• dacă gazele par blocate sub inimă, MOMORDICA
BALSA- MINA 9 CH.
• dacă gazele miros foarte urât, TUBER MELANOSPORUM
9CH.

Este vorba de prezenţa unui cheag de sânge într-o venă, cel


mai adesea la nivelul membrelor inferioare.
Piciorul se umflă brusc şi devine dureros, pulsul este accelerat.
Ecografia Doppler permite reperarea cheagului. Se impun odihna şi
tratamentul clasic (pe bază de anticoagulante).
Problema trebuie luată foarte în serios, din cauza riscului de
embolie: cheagul se detaşează de peretele venos şi migrează spre o
regiune unde devine periculos (plămân, creier).
în acest caz, tratamentul homeopatic este un ajutor de seamă şi
fără pericol, care va fi asociat cu medicamentele anticoagulante.
Pacientul va lua: HAMAMELIS VIRGINIANA 5 CH,
PULSATILLA 5 CH, VIPERA REDI 5 CH, 3 granule din fiecare,
de 3 ori pe zi, până la vindecare.
Se vorbeşte, adesea, de „paraflebită“, ca şi cum pacientul arii
la începutul unei flebite care apoi s-ar transforma brusc. De fapt,
este o interpretare greşită a termenului medical „periflebită", care
înseamnă „flebită periferică", adică o inflamaţie a venelor
superficiale. Această afecţiune este mult mai puţin periculoasă
decât flebita obişnuită, care este boala venelor profunde. Peri-
flebita poate fi tratată cu medicamentele de mai sus, fără a mai
adăuga anticoagulantele clasice.

FXEGMON
Flegmonul din gât (interiorul gâtului este inflamat în între-
gime, cu ameninţare de abces) poate fi anihilat, dacă este tratat

196
la timp cu medicamentele de mai jos: HEPAR SULFURIS CAL-
CAREUM 9 CH, PYROGENIUM 9 CH, 3 granule din fiecare,
alternativ, din două în două ore.
Dacă flegmonul este avansat, consultaţi un medic care practică
homeopatia. Poate că el va reuşi să evite antibioticele. Uneori, va
recomanda o incizie.

Fiu ori cu m a dcl iim

Substanţa dc bază: Acidul fluorhidric.


Se potriveşte de preteririţă:: Subiectului vârstnic, euforic,
indiferent faţă de cei apropiaţi.
Siin,ptoinele cele mai caracteristice tratate cu Fluoricum
acidiiîîi: Fistulă (dentară, lacrimală, anală); necroze osoase; ul-
ceraţii ale pielii sau ale mucoaselor, varice; mâncărimi ale cica-
tricelor şi ale orificiilor; păr şi tmghii casante.
Prindpaleîe întrebuinţări clinice; Fistule; tflcere; necroză
osoasă.

SiraUN^DEN^
VEZI DINŢI.

FOAME
Absenţa foamei: VEZI ANOREXIE MENTALĂ, APETIT.
Foame permanentă: VEZI BULIMIE.

FOAME SUBITA
VEZI BULIMIE.

5 197
FOBIE
Teamă iraţională, excesivă, de o persoană, de un obiect sau de
o situaţie, fără ca acestea să prezinte un pericol real. Fobia
generează anxietate, atunci când pacientul se confruntă cu obiectul,
persoana sau situaţia ce-i provoacă această stare.
Pacientul recunoaşte caracterul ilogic al atitudinii sale, dar nu
izbuteşte să se controleze. El adoptă o conduită de evitare sau
recurge la un obiect numit „contrafobic", care îi mediază
„reasigurarea".
Exemple de fobii: frica de înălţimi (acrofobie), de spaţii des-
chise (agorafobie), de spaţii închise (claustrofobie), frica de a nu
roşi (ereutofobie), frica de mulţime (demofobie), de boli
(nosofobie), frica de a nu fi observat într-o situaţie de performanţă
(fobie socială), frica de animale (zoofobie). La acestea, se asociază
deseori o stare depresivă şi un supraconsum de tranchilizante şi
alcool.
Terapia cognitiv-comportamentală este eficace. Fobicul este
confruntat cu obiectul sau cu situaţia de care se teme, mai întâi sub
forma unei reprezentări intelectuale (de exemplu, claustro- fobicul
se imaginează luând liftul), apoi se trece la confruntcurea directă,
în mod progresiv, dar întotdeauna cu prudenţă. Nu se tratează decât
fobiile îndeajuns de marcate pentru a deranja viaţa persoanei
respective.
Pentru tratamentul homeopatic, VEZI FRICĂ (diferenţa
constă doar în intensitatea fenomenelor).
VEZI Şl AGORAFOBIE, FRICĂ, NEVROZĂ, PANICĂ

FOND (MEDICAMENT DE ")


VEZI TEREN.

198
FONTANELE
Când închiderea fontanelelor întârzie, daţi-i copilului (dar, în
ţările dezvoltate, unde medicii le prescriu sistematic sugarilor
vitamina D, este rareori nevoie de acest tratament): CĂLCAREA
CARBONICA 9 CH, SILICEA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3
ori pe zi, timp de o lună-douâ.
VEZI şiRAHITISM.

Formica rufa
Substanţa de bază;Fumica roşie.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Formica
Criză de gută cu transpiraţie abundentă; urină bogată în uraţi.
rufa:
Principalele întrebuinţări clinice:Gută; cistită.
mîfKmMx
VEZIDINAMISM.

FORTIFIANT
Fortifiantul, în sine, nu există în homeopatie (sau există zeci şi
sute, de diverse feluri). într-adevăr, medicamentul corect ales, în
funcţie de Simptomele bolnavului, este cel mai bun „forti- fiant“ pe
care acesta îl poate primi. Totuşi, dacă are nevoie de un stimulent
trecător, va lua 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-un medicament sau
mai multe din cele prezentate în continuare:
• oboseală după un efort fizic excesiv sau după un traumatism,
ARNICA MONTANA 9 CH.

i 199
oboseală la efort, în cazul unui cardiac, ARNICA
MONTANA 9 CH.
când creşterea are loc prea rapid, CALCAREA
PHOSPHO- RICA9CH.
după o mare pierdere de lichide (diaree, ciclu abundent,
transpiraţie puternică, vomă), CHINA RUBRA 9 CH.
oboseală după o veghe sau o insomnie îndelungată, COC-
CULUSINDICUS 9 CH.
după o veste rea, GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9 CH.
oboseală şi slăbire, deşi subiectul mănâncă bine, lODUM
9CH.
oboseală psihică, KAUUM PHOSPHORICUM 9 CH.
convalescenţă după o boală infecţioasă, PULSATILLA
9CH.
dureri musculare şi osoase după sport, RHUS TOXICO-
DENDRON 9 CH.
oboseală, cu figura trasă, SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
oboseală după naştere, SEPIA OFFICINALIS 9 CH.

FOSFAŢI IN URINA
VEZI URINA.

FRACTURA
Pentru a ajuta la consohdarea unei fractmi, subiectul va lua,
până la înlăturarea ghipsului: SYMPHYTUM OFFICINALE 9 CH,
3 granule de 3 ori pe zi, şi CALCAREA PHOSPHORICA 6 DH, 2
comprimate de 3 ori pe zi.

200 C}hu1 hoîucopaîic pentru famiiic


Fraxintis americana
Substanţa de bază: Frasinul american.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Fraxinus
americana: Fibrom uterin cu senzaţie de greutate spre partea de jos
a abdomenului; scurgere albă; căderea organelor.
Principalele întrebuinţări clinice: Fibrom; căderea organelor.

FRICĂ
Frica moderată este normală; ea ne ajută să evităm pericolele
din viaţa de zi cu zi. Dar, când ne domină existenţa, devine
patologică.
în acest caz, recomandările de mai jos constituie un ajutor. Veţi
lua 3 granule, de 3 ori pe zi, 20 de zile pe lună, timp de câteva luni.
Qaustrofobie (frica de spaţiile închise): ARGENTUM NI-
TRICUM 9 CH.
Frica de a nu vomita: ARGENTUM NITRICUM 9 CH.
Frica de a traversa un pod sau de a merge pe marginea apei:
ARGENTUM NITRICUM 9 CH.
Frica de a trece de unele colţuri de stradă: ARGENTUM
NITRICUM 9 CH.
Frică de animale: BELIADONNA 9 CH.
Frică de boli: PHOSPHORUS 9 CH.
Frică de cădere: BORAX 9 CH.
Frică de contactul cu ceilalţi: NATRUM MURIATICUM
9CH.
Frică de furtună: PHOSPHORUS 9 CH.
Frică de hoţi: NATRUM MURIATICUM 9 CH.
Frică de înălţimi: ARGENTUM NITRICUM 9 CH.

201
Frică de întuneric: STRAMONIUM 9 CH.
Frică de locurile pustii: ARGENTUM NITRICUM 9 CH.
Frică de moarte: ACONITUM NAPELLUS 9 CH.
Frică de mulţime: ACONITUM NAPELLUS 9 CH.
Frică de munte (ridicând capul pentru a-1 privi): ARGENTUM
NITRICUM 9 CH.
Frică de murdărie: LAC CANINUM 9 CH.
Frică de nebunie: ACTEA RACEMOSA 9 CH.
Frică de obiecte ascuţite (cuţite, ace etc.): ALUMINA 9 CH.
Frică de păsări: NATRUM MURIATICUM 9 CH.
Frică de sexul opus: PULSATILLA 9 CH.
Frică de viitor; CALCAREA CARBONICA 9 CH.
Frică în avion: ARGENTUM NITRICUM 9 CH.
Frică într-un tunel: STRAMONIUM 9 CH.
Frică prin anticipare: ARGENTUM NITRICUM 9 CH.
Frică privind clădirile înalte: ARGENTUM NITRICUM 9CH.
Vt:zi şiAGORAFOBIE, CLAUSTROFOBIE, EMOŢII
(pentru urmările fricii), TRAC.

FRICA DE MULŢIME
înainte de a pleca de acasă, subiectul va lua: ACONITUM NA-
PELLUS 9 CH, 3 granule, priză care va fi repetată, la nevoie, după
o oră.
VEZI şiAGORAFOBIE.

FRIG (SENSIBILITATE LA
Sensibilitatea la frig este un semn de proastă apărare a orga-
nismului, în faţa agresiunilor exterioare, sau de tulburare a re-
partizării sângelui în corp. Cauzele sunt multiple, prin
urmare

202
Ghid homeopatic pentru tamih
este greu de dat sfaturi terapeutice în lucrarea de faţă. Este mai bine
ca persoana friguroasă să consulte medicul.
Totuşi, poate încerca să ia; PSORINUM 30 CH, 1 doză pe
FUNCŢIONALE (MALADII -)
Maladia funcţională este cea în care Simptomele nu sunt
cauzate de lezarea unui organ, ci de o tulburare în funcţionarea
acestuia. Este cazul palpitaţiilor, al diareii fără cauză precisă,
al migrenelor. Sediul tulburării este un organ sănătos, dar care
nu-şi mai îndeplineşte rolul fiziologic normal.
Maladia funcţională este cel mai bun exemplu de efi-
cacitate deosebită a homeopatiei. Contrarul acesteia este
maladia organică (VEZI CLVÂNTUL).
săptămână, timp de 2-3 luni (cu condiţia să nu fi avut anterior o
eczemă).

FRIGIDnATE
VEZI SEXUALE (TULBURĂRI-).

FRISOANE
Când subiectul are febră cu frisoane, înainte de a consulta
medicul homeopat trebuie să-şi noteze orarul acestora, pentru ca
specialistul să poată găsi mai uşor medicamentul adecvat.

FURIE
Dureri, ca urmare a furiei: COLOCYNTHIS 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi.

203
Adult iritabil: NUX VOMICA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Copil agitat şi irascibil: CHAMOMILLA VULGARIS 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
VEZI Şl CARACTER, EMOŢII.

FURNICATURHN EXTREA4ITAŢI
Se vor lua: ACONITUM NAPELLUS 9 CH, COCCULUS
INDICUS 9 CH, MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH, 3 granule
din fiecare, de 3 ori pe zi, cât timp este necesar.
VEZi >1 SPASMOFILIE.
FURTUM

Stare de rău general, la apropierea furtunii: RHODODEN-


DRON CHRYSANTHUM 9 CH, 3 granule la fiecare jumătate de
oră. Frică de furtună: PHOSPHORUS 9 CH, aceeaşi posologie.

FURUNCUL
VEZI ABCES.

204 Ghid [uimt’opaiK p;:îUru (amtii-.


Gaiphlmia giauca
Substanţa de bază: Plantă originară din Guatemala şi Mexic.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu GalpMinia
gîaoca; Strănuturi; mâncărimea pleoapelor, a colţurilor ochilor, a
nasului; mâncărime în gât; lăcrimate; scurgere ca apa; greutate
respiratorie; tuse uscată alergică; şuierături bronhice.
Principalele întrebuinţări clinice: Astm alergic; alergie la polen;
guturai de fân.

GANGLIONI, ADENITA
Prezenţa unui ganglion nu este în sine un diagnostic. Pentru a-i
afla originea, pacientul trebuie să se adreseze mediciflui.
Până la consultaţie, va putea lua; MERCLfRIUS SOLUBILIS
9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

GARGARA
Oricare ar fi cauza durerii din gât, se poate face gargară cu:
PHYTOLACCA DECANDRA TM, CALENDULA TM, aa q.s.p.
15 mililitri, 25 de picături într-un pahar de apă călduţă (apă fiartă
şi răcită) de 3 ori pe zi.

i 205
GASTRITĂ, GASTRALGIE
VEZi STOMAC.

GASTROENTERITĂ
Gastroenterita este o inflamaţie, de origine infecţioasă, a sto-
macului şi a intestinului, care se manifestă, în primul rând, prin
dureri de stomac, vomă şi diaree. în gastroenterita adultului sau a
copilului mare, vezi rubricile Stomac, Diaree, Intoxicaţie ali-
mentară.
în gastroenterita sugarului, trebuie consultat medicul.

GAZE (EMISIE DE -)
Plin extremitatea superioară a tubului digestiv, VEZI
ERUCTAŢll.
Prin extremitatea inferioară, VEZI BALONARE, FLATU-
LENTĂ.

GALBINARE
VEZI ICTER.

GAT
Pentru diferitele boli ale gâtului, consultaţi rubricile: Angină,
Faringită, Flegmon.

206 i Gh Ghu i hu nicopauc p vnln: ia;


GAT (DURERI DE
VEZI COLOANA VERTEBRALĂ.

GELOZIE
Când gelozia este prea marcată, ea îl supără atât pe cel afectat,
cât şi pe cei din anturajul lui. Subiectul va lua: HYOSCIAMUS
NIGER 3 CH, o doză pe săptămână, timp de trei luni.

Gel semium sempervirens


Substanţa de bază:Iasomia de Virginia.
Se potriveşte de preferinţă: Urmărilor unor veşti proaste;
urmărilor anticipaţiei şi fricii; erupţiilor care ies greu.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Gelsemium
sempervirens: Emotivitate; lentoare generală; anxietate de
anticipaţie; obnubilare; tremurături ale extremităţilor; tremu- rături
ale limbii; lipsă de coordonare musculară; faţă congestionată;
dimere de cap în zona occipitală, cu senzaţia de pleoape grele;
diaree de anticipaţie; absenţa setei; febră cu senzaţie de năuceală şi
cu tremurături; erupţii care ies greu, cu Simptomele de mai sus.
Principalele întrebuinţări clinice: Febre diverse; gripă; coriză;
trac; emotivitate; migrenă; debut de rujeolă.

GEMOTERAPIE
VEZIPARAHOMEOPATIE.

E 207
GENE (CĂDEREA LOR)

r FLUORICUM ACIDUM 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, 10


zile pe lună, timp de mai multe luni.

GENUNCHI
Consultaţi rubricile Entorsă, Reumatism, Sinovită în funcţie
de necesitate şi adăugaţi sistematic la tratamentul reţinut:
BENZOICUM ACIDUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
în cazul unei leziuni de menise, se va lua cu regularitate: PE-
TROLEUM 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

GER (REACŢII LA
Când o zonă oarecare a pielii are de suferit în urma gerului:
SECALE CORNUTUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi şi HYPE-
RICUM PERFORATUM TM, câteva picături de 2 ori pe zi, în
aplicare locală.
VEZI Şi DEGERATURI.

Germanium metaîlicum
Substanţa de bază: Germaniul.
Se potriveşte de preferinţă: Urmărilor violenţei şi furiei
stăpânite.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Germanium
metaîlicum: Dificultatea de a exprima în cuvinte afectele; senti-
mentul de izolare, de excludere, de abandon, de irealitate; furii
subite şi violente, explozive, fără cuvinte.

208 i Ghid homeopatic pentru îannije


GINECOLOGIE (HOMEOPATIA ÎN -)
Tulburările ginecologice de natură funcţională (VEZI
CUVÂNTUL) — mai ales tulburările de ciclu — sunt de re-
sortul homeopatici.
Bolile ginecologice de origine infecţioasă pot fi tratate
de im medic ce practică homeopatia.
Maladiile oi^anice (VEZI CUVÂNTUL) sunt frânate în
evoluţia lor.
>
Există ginecologi homeopaţi.
După vârsta de 40 de ani, consultaţi ginecologul siste-
matic, o dată pe an.
VEZI şi CICLU, FIBROM, OVARE.
Principalele intrebuinţări clinice: Depresie nervoasă, oboseală.

GILBERT (MALADIA ')


Maladia Gilbert este o afecţiune cronică, absolut benignă, care
nu evoluează. Este prezentă de la naştere, dar nu este remarcată
decât spre vârsta de 15-20 de ani, odată cu apariţia primelor
simptome. De altfel, acestea sunt foarte discrete: albul ochilor, care
bate în galben, puţină oboseală şi uşoare tulburări digestive.
Această stare corespunde unei deficienţe genetice a enzimei
glucuroniltransferaza, care provoacă eliberarea permanentă de
bilirubină (pigment biliar) în sânge.
Subiectul va lua: SEPIA OFFICINALIS 9 CH, 3 granule
dimineaţa Şl seara, 15 zile pe lună, cu foarte mare regularitate.

I 209
GINGII

VEZIGURĂ.

GINGIVITA

VEZîGURĂ.

GLAJ^~SA^
VEZITUMOARE LICHIDĂ FORMATĂ SUB LIMBĂ.

GIANDULARÂ(MALADIE ~)

Când tulburările glandulare sunt de origine funcţională ( VEZI


CUVÂNIIJI), homeopatia acţionează cu eficienţă.
Când maladia este organică ( VEZI CUVÂNTL'O. homeo-
patia poate doar să hmiteze tulburările sau să încetinească evoluţia
afecţiunii.
VEZI siĂDDISON, PANCREATITĂ, TIROIDĂ.

GIAUCOM

Glaucomul, cauzat de o tensiune anormală a lichidului con-


ţinut de ochi, este tratat doar de specialist; dacă este posibil,
consultaţi un oftalmolog cu orientare homeopatică.
între timp, dacă vă cimoaşteţi diagnosticul, puteţi începe să
luaţi: BELIADONNA 5 CH, SPIGELIA ANTHELMIA 5 CH, 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi.

210 = Ghid huîncopuUc pemru famihc


GLEZNA

Dureri:VT Zi REUMATISM.
/FZl CUVÂNTUL.

GLOBULE

Prezentare, sub formă de globule, a medicamentelor ho-


meopatlce,VEZl MEDICAMENTE.
Globule roşii: VEZi ANEMIE.

Glonoinum
Substanţa de bază: Trinitrina.
Se potriveşte de preferinţă: Urmărilor insolaţiei; perioadei de
menopauză.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Glonoinum:
Dureri de cap cu aflux brusc de sânge şi cu pulsaţia carotidelor;
spirit confuz, pacientul se rătăceşte pe străzi pe care le cunoaşte
bine; agravare la soare şi la căldură în general.
Principalele întrebuinţări clinice: Migrene congestive;
„congestie cerebrală"; menopauză; palpitaţii.

GLUTEN (INTOLERANŢĂ LA -)

VEZI CELIACĂ (BOALA-).

GONOREE

VEZI BLENORAGIE.

î 211
GRANULE

VEZI MEDICAMENTE.

Graohites
Substanţa dc b.iză;Mina de plumb.
Se potriveşte de preferinţă: Subiecţilor anemici, obezi, cu
pielea nesănătoasă, timizi, care plâng cu uşurinţă.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Graphites:
Erupţii care zemuiesc, semănând cu mierea, în special în pliurile de
flexie şi în spatele urechilor; induraţia pielii; cicatrice urâte; fisuri
ale pielii, cu fundul ca mierea; pleoape lipite dimineaţa; unghii
groase şi deformate; constipaţie cu fecale grosiere înconjurate cu
mucus; ciclu cu întârziere şi cu sânge decolorat.
Principalele întrebuinţări dinice:Eczemă care zemuieşte;
erizipel; pecingine; cruste de lapte; impetigo; cicatrizare urâtă;
blefarită.

GRĂTAR DE FRIPT CARI^

în timpul preparării unui grătar, se formează anumiţi compuşi


cancerigeni, cum este benzopirenul. De aceea, nu trebuie să
consumaţi părţile înnegrite ale alimentelor. De asemenea, grătarul
nu trebuie utilizat decât din când în când. Pericolul cel mai imediat
este, bineînţeles, riscul de arsuri.
VEZI RĂNI.

212 i Gi i,! hpnuMăpjîK' petita:


GREM
Când anumite organe sau ţesuturi (ficat, inimă, plămâni,
pancreas, rinichi, comee, piele, oase etc.) nu-şi mai îndeplinesc
funcţia, sunt înlocuite. Complicaţiile cele mai serioase sunt res-
pingerea grefei şi infecţia. Respingerea organului grefat este
cauzată de diferenţa sau chiar — putem spune — incompatibi-
litatea dintre sistemul imunitar al primitorului şi cel al donatorului.
Respingerea este combătută prin medicamente imimosu- presoare,
absolut indispensabile. înainte şi după o grefă, este bine să
consultaţi un medic homeopat, pentru ca intervenţia să fie bine
pregătită cu ajutorul imui tratament personalizat.
Pentru a tolera mai bine imunosupresoarele, puteţi lua ca
automedicaţie; NUX VOMICA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, cu
foarte mare regularitate.
VEZI si INTERVENŢIE CHIRURGICALĂ.

GREŢURI
în cazul greţurilor, luaţi 3 granule din medicamentul selectat
în funcţie de împrejurări, din oră în oră sau de 3 ori pe zi.
în funcţie de cauză:
• după o operaţie pe abdomen, BISMUTHUM 9 CH.
• după hipotermie, răceală, frig, COCCULUS INDICUS
9CH.
• în timpul unei călătorii sau la vederea obiectelor în
mişcare, COCCULUS INDICUS 9 CH.
• văzând, mirosind sau gândind la alimente, COLCHICUM
AUTUMNALE 9 CH.
• la sfârşitul unui acces de tuse, IPECA 9 CH.
• după masă, NUX VOMICA 9 CH.

S 213
f • din cauza cafelei, NUX VOMICA 9 CH.
• fumând, NUX VOMICA 9 CH.
• în timpul ciclului, NUX VOMICA 9 CH.
• când subiectul se spală pe dinţi, SEPIA OFFICINALIS
9CH.
• în timpul sarcinii, SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
în_itintţ!c ac modajisăţi;
• greţuri ameliorate bând, BRYONIA ALBA 9 CH.
• greţuri ameliorate mâncând, SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
în funcţie de simptomeie concomitente:
• greţuri cu vertijuri, COCCULUSINDICUS 9 CH.
• greţuri cu Limbă curată şi salivaţie abundentă, IPECA 9
CH.

GREUTATE

EZ! SLĂBIRE (TRATAMENT DE ~).

GREUTATE ÎN RESPIRAŢIE, DISPNEE

Dacă este de origine nervoasă, luaţi: IGNATIA AMARA 9


CH, 3 granule din oră în oră sau de 3 ori pe zi, în funcţie de
intensitate. Altfel,VEZI TĂIEREA RESPIRAŢIEI.

GRIPA

Prevenirea gripei se face cu: INFLUENZINUM 30 CH, 3


granule o dată pe săptămână, din octombrie până în aprilie.
Nu este vorba de un vaccin, dar mecanismul de prevenire este
foarte asemănător cu al acestuia. Din cauza inconvenien- 214 ÎS Ghid
homeopatic pentru famiiie
îf
telor vaccinului clasic în doză forte, acesta trebuie rezervat su-
biecţilor fragili (cardiaci, diabetici, bătrâni), pe care dorim să-i ştim
vaccinaţi cu grijă. Pentru celelalte persoane, recomandarea de mai
sus este de ajuns, remediul protejând marea majoritate a celor care
îl vor lua.
Tratamentul de atac al gripei acute: OSCILOCOCCI- NUM''
200, o doză cât mai repede cu putinţă (cu cât gripa este atacată
mai rapid, cu atât tratamentul ei este mai spectaculos).
Apoi, se va lua: SULFUR 30 CH, o doză după 3 ore.
După aceea, cu regularitate, până la vindecare: EUPATO-
RIUM PERFOLIATUM 9 CH, GELSEMIUM SEMPERVIRENS
9 CH, RHUS TOXICODENDRON 9 CH, 3 granule din fiecare, de
3 ori pe zi.
Nu confimdaţi gripa (febră mare cu dureri de cap, de muşchi
şi de oase) cu răceala ( VEZI CUVÂN FUO-

A introdus homeopatia în Franţa.


VEZIISTORIA HOMEOPATIE!.

GURA
Afte:
afte cu senzaţia de arsură în gură, ameliorată de căldură,
ARSENICUM ALBUM 9 CH.
afte care sângerează la atingere, BORAX 9 CH.
afte dureroase la contactul cu alimentele, în special la
sugari, BORAX 9 CH.
afte cu salivaţie abundentă şi balenă fetidă, MERCURIUS
SOLUBILIS 9 CH.

215
• afte cu dureri ascuţite, NITRICUM ACIDUM 9 CH.
• afte zemuind un lichid gălbui, SULFURICUM ACIDUM 9
CH.
în toate cazurile, se vor face badijonări cu PLANTAGO TM,
diluat în puţină apă fiartă şi apoi răcită (apă călduţă).
Buze: VEZI
CU\^ÂNTUL Dinţi:
VEZI CLWÂNTUL
Gingii, gingivită:
• pentru abcese gingivale, HEPAR SULFURIS CALCA-
REUM 9 CH.
• gingii umflate şi spongioase, MERCURIUS SOLUBILIS 9
CH.
• gingii sângerânde, PHOSPHORUS 9 CH.
Gust:
• gust de ouă stricate, ARNICA MONTANA 9 CH.
• senzaţia de gust neplăcut al cafelei băute în mod obişnuit,
IGNATIA AMARA 9 CH.
• gust de sare sau gust metalic în gură, MERCURIUS SO-
LUBILIS 9 CH.
• în caz de gust neplăcut fără caracter particular sau de gust
de argilă ori în caz de absenţă a gustului (în timpul unui
guturai, de exemplu), PULSATILLA 9 CH.
• în caz de gust acid/acru, NUX VOMICA 9 CH.
Halenă: VEZI
CUVÂNTUL
Herpes:VEZI
CUVÂNTUL limbă: VEZI
CUVÂNTUL Muguet:
VEZI CANDIDOZĂ.
Pioree: VEZi DINŢI.
Stomatită (inflamaţia gurii): BORAX 9 CH, MERCURIUS
SOLUBILIS 9 CH.

216 Ghid hvnnt-‘i'p.îU>. penm? familie


Pentru toate cazurile enunţate mai sus, se vor lua 3 granule, de
3 ori pe zi, dintr-un medicament sau mai multe din cele selectate.
VEZI şi SALIVĂ.

GURĂ-MÂNÂ-PICIOR
VEZI PICIOR-MÂNĂ-GURĂ.

GUŞA
VEZI TIROIDĂ.

GUST(- NEPIACUT)
VEZÎGURĂ.

GUTĂ
Guta beneficiază de tratament homeopatic. Această afecţiune
este provocată de precipitarea cristalelor de acid uric în articulaţii,
care devin roşii şi umflate. Cele mai frecvente localizări sunt în
degetul mare de la picior şi în genunchi.
Această boală afectează 1% din bărbaţii care trăiesc în ţările
dezvoltate.
Criză acută: BELIADONNA 9 CH, COLCHICUM AUTUM-
NALE 9 CH, NUX VOMICA 9 CH, 3 granule din fiecare, din oră
în oră, alternativ, până la dispariţia durerilor.

= 217
IVatamenml_de fo
Va fi stabilit de medic. Bolnavul trebuie să ţină regim (sărac în
organe de animale, vin şi alcooluii), să ia medicamente ho-
meopatice (cel mai probabil LYCOPODIUM CLAVATUM, NUX
VOMICA sau SULFUR) şi să-şi facă analize cu regularitate,
pentru dozarea acidului uric.
VEZÎ şiCONDROCALCINOZĂ ARTICULARĂ.

GUTURAI
La cea mai mică răceală:
Luaţi: OSCILOCOCCINUM'^ 200, o doză chiar de la
primele simptome şi ACONITUM NAPELLUS COMPUS, 3
granule din oră în oră, după ce aţi luat doza de mai sus.
Dacă guturaiul s-a instalat:
Luaţi 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-unul sau mai multe me-
dicamente selectate din lista de mai jos, în funcţie de simptome.
• dacă nasul este foarte uscat, ACONITUM NAPELLUS
9CH.
• dacă nasul curge ca apa de la robinet, ALLIUM CEPA
9CH.
• scurgere de mucozităţi foarte iritante pentru buza supe-
rioară, ARSENICUM IODATUM 9 CH.
• nas înfundat pe vreme umedă, DULCAMARA 9 CH.
• scurgere de mucozîtăţi cu miros urât, HEPAR SULFURIS
CALCAREUM 9 CH.
• emisie de dopuri mari şi galbene, HYDRASTIS CANA-
DENSIS 9 CH.
• cu urechile înfundate, KALIUM IODATUM 9 CH.
• cu dureri de sinusuri, KALIUM IODATUM 9 CH.
• scurgere de mucozităţi galben-verzui, KALIUM BICHRO-
MICUM 9 CH.

218 i Ghid homeopatic pentru faimlu-


i f' 'C

• cruste în nas, KALIUM BICHROMICUM 9 CH.


• cu halenă fetidă, MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH.
• guturai trenant, MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH.
• scurgere de mucozităţi galbene, iritante, MERCURIUS
SOLUBILIS 9 CH.
• cu multe strănuturi, NUX VOMICA 9 CH.
• dacă nasul este înfundat noaptea şi curge ziua, NUX
VOMICA 9 CH.
• scurgere de mucozităţi galbene neiritante, PULSATILLA
9CH.
• pierderea gustului şi a mirosului în timpul guturaiului,
PULSATILLA 9 CH.
• dacă nasul este înfundat şi uscat, SAMBUCUS NIGRA
9CH.
Pentru guturaiul repetitiv, consultaţi medicul. între timp, luaţi:
NATRUM MURIATICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi. VEZI
NAS.

GUTURAI DE FAN
VEZI RINITĂ ALERGICĂ.

= 219
r
HAHNEMANN (CHRISTIAN SAMUEL)
Fondatorul doctrinei homeopatice.
VEZI ISTORIA HOMEOPATIE!.

HALENA
Medicamentul cel mai apt să combată respiraţia urât mirosi-
toare este: MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe
zi, în timpul perioadei când halena este puternică.
Dacă, în ciuda acestui tratament, halena persistă, consultaţi un
medic sau un dentist care practică homeopatia.

HALLUXVALGUS
VEZI MONT.

HALUCINAŢII
Acestea nu se pot vindeca prin homeopatie, dar, în anumite
cazuri, pot fi atenuate cu: STRAMONIUM 9 CH, 3 granule,
dimineaţa şi seara, pe timp nedefinit.
VEZI şi DELIR.

220
lîamamelis virginiana
Substanţa de bază: Alunul vrăjitoarei.
Simptomele cele rn.-d caracteristice traiaic cu Ham.amelis
virginiana:Congestie venoasă cu varice dureroase (senzaţia de
lovitură, agravare la atingere), hemoragie cu sânge negru; infla-
maţia testiculelor.
Principalele întrebuinţări dirâce: Varice; hemoroizi; ulcere
varicoase; orhită.

HASHIMOTO
în maladia Hashimoto, organismul însuşi fabrică anticorpi
care acţionează împotriva glandei tiroide şi îi provoacă infla-
Hărţuire
Hărţuirea morală apare în mod frecvent la locul de muncă, dar se
poate produce şi în mediul familial. Este o conduită abuzivă,
avantajată de un raport de autoritate, de o poziţie de dominanţă. Se
manifestă prin comportamente repetate, prin cuvinte, gesturi,
scrisori, care pot aduce atingere demnităţii unei persoane şi chiar
integrităţii sale fizice.
maţia. Ca urmare, producţia hormonală a glandei este accelerată
sau încetinită, după caz. Această stare afectează cel mai adesea
femeile şi este favorizată de stres.
Pacienţii trebuie să rămână sub observaţie medicală şi să
urmeze tratamentul clasic recomandat. Vor lua, totodată:
NATRUM MURIATICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, atât
timp cât este nevoie.
VEZI şiSTRES.

E 221
r
Victima se simte devaiorizata s; suportă fără să se plângă.
Hâiţuirea sexuală este o fomiă partn'ulară a hărţuirii morale,
care caută obţinerea unor gratificaţii de ordin sexual. P(>aic fi
vorba despre comentarii, ordine, contacte fizice, avansuri,
promisiuni de recompensare sau dc promovare, ameninţări,
constrângeri, presiuni repct.Ue, agresiuni, persecuţii, Victima
hărţuirii va lua: STAPHYSAGRIA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi,
în toată perioada de suferinţă.
VEZI şiSTRES.
Helleborus niger
Substanţa de bază; Spânzul negru sau Trandafirul Crăciunului.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Helîeborus niger;
Bolnav obnubilat, fără reacţie, indiferent faţă de orice, apatic;
privirea fixă, fruntea încruntată, maxilarul inferior căzut; controlul
muscular nu se mai face; convulsii; ţipete în timpul febrei; urină
redusă, edemul (umflătura) pielii; balenă fetidă.
Principalele întrebuinţări clinice: Encefalită, meningită şi
sechelele acestora.

222 i Helonias dioica


Substanţa de bază: Helonias.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Helonias dioica:
Congestia uterului, care este percepută spontan; uter căzut; căldură
în zona şalelor; oboseală generală; ameliorare prin distragere.

Ghid homeopatic pentru (amiiie


F
Principalele întrebuinţări dmice:Oboseală; căderea organelor.

FffiMĂfON
VEZîRANĂ.

HEMIPLEGIE
VEZfACCIDENT VASCULAR CEREBRAL.

HEMOFILIE
Hemofilia nu este, cu adevărat, de domeniul homeopatici,
deoarece această boală reprezintă un deficit congenital de coa-
gulare a sângelui. Totuşi, hemofilului îi va face bine să ia siste-
matic (hematoamele fiind, astfel, mai puţin frecvente): PHO-
SPHORUS 9 CH, 3 granule o dată pe zi, 20 de zile pe lună.

HEMORAGIE
în lucrarea de faţă, hemoragiile diverse sunt listate împreună
cu un sfat de urgenţă, ceea ce nu înseamnă câ nu va trebui să
consultaţi medicul. în funcţie de gravitatea hemoragiei, veţi lua 3
granule din 5 în 5 minute, din oră în oră sau de 3 ori pe zi, dintr-xm
medicament din cele ce urmează:
Anus: COLLINSONIA CANADENSIS 5 CH.
Hemoragie cerebrală: VEZIACCIDENT VASCULAR
CEREBRAL.
Nas (epistaxis): Nu se va opri o sângerare de câteva minute şi
care se produce în mod excepţional, mai ales la un subiect cu

i 223
hipertensiune arterială. în acest caz, hemoragia este o eliminare
benefică, un fel de supapă de siguranţă. Dacă hemoragia este
abundentă şi durează mai mult de un sfert de oră, pacientul va lua:
CHINA RUBRA 5 CH, MILLEFOLIUM 4 CH, 3 granule din
fiecare, alternativ.
în funcţie de cauză, se va adăuga:
• lovitură în nas, ARNICA MONTANA 9 CH.
• hemoragie nazală în timpul unei dureri de cap, BELIA-
DONNA 9 CH.
• în timpul febrei, FERRUM PHOSPHORICUM 9 CH.
Plămâni (hemoragie, în efortul de a tuşi): IPECA 5 CH.
Sânge în urină: CANTHARIS 5 CH.
Stomac: IPECA 5 CH.
Uter (sângerări în afara menstruaţiei): CHINA RUBRA 5 CH.

HEMOROIZI
Pentru hemoroizi în sine: AESCULUS COMPUS, 10 picături
de 3 ori pe zi.
Local: pomadă şi supozitoare AESCULUS COMPUS,
una-două aplicaţii pe zi.
Pentru complicaţii
• cu dureri intense, NUX VOMICA 5 CH, RATANHIA 5
CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, timp de 10 zile.
• hemoroizi foarte congestivi, PAEONIA OFFICINALIS
5CH.
• în caz de fistulă, BERBERIS 9 CH, SILICEA 9 CH, 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
• în caz de cheag sau tromboză, LACHESIS MUTUS 5 CH,
3 granule din oră în oră sau de 3 ori pe zi, în funcţie de
intensitatea durerii.

224 Gllid honu'opatic pentru î'amjîje


• în caz de fisură anală, GRAPHITES 9 CH, NITRICUM
ACIDUM 9 CH, RATANHIA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori
pe zi. Local, se va aplica pomadă cu RATANHIA. După o
operaţie de hemoroizi: Se va lua, timp de 10 zile AESCULUS
HIPPOCASTANUM 5 CH, NUX VOMICA 9 CH, 3 granule din
fiecare, de 3 ori pe zi.

liepar sulfuris calcareum


Substanţa de bază: Preparat realizat de Hahnemann, pe bază de
floare de sulf (Sulfur) şi de strat mediu din cochilia de stridie
(Calcarea carbonica).
Se potriveşte de preferinţă; Subiectului impulsiv, care leşină
cu uşurinţă, iritabil.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Hepar sulfuri.s
caicareum: Infecţii ale pielii şi ale mucoaselor, supturaţie cu miros
urât; dureri ascuţite; agravare la atingere şi la aer proaspăt; dorinţa
de acru/acid; tuse răguşită; hipersensibilitate generală la aer rece.
Hepatita virală
Aceasta este o inflamaţie a ficatului, generată de cinci viruşi
identificaţi; A, B, C, D, E. Există şi alţii care aşteaptă să fie
descoperiţi sau caracterizaţi.
• Viruşii A şi E (cei mai puţin agresivi) se transmit prin ingerarea
de apă sau de alimente contaminate cu
Principalele întrebuinţări clinice: Supuraţi! diverse; abcese;
furuncule; flegmoane; sinuzită; urcior, otite; ulcere ale gambei.

HEPATICA
Insuficienţă hepatică: VEZI
FICAT. Colică hepatică: VEZI
COLICĂ.

E 225
r

materiile fecale ale persoanelor infectate ori prin con-


tactul direct cu ele.
• Viruşii B şi D se transmit pe cale sangvină (transftizie,
seringi contaminate, piercing) şi pe cale sexuală.
• Virusul C se transmite în mod esenţial prin sânge.
• Viruşii B şi C sunt cei care dau cel mai uşor hepatită
cronică.
• Virusul B poate fi transmis nou-născutului, în momentul
naşterii.
în majoritatea cazurilor, hepatita acută de plecare trece
neobservată. Subiectul poate resimţi eventual o stare de
oboseală, dureri de cap, dureri articulare, urină închisă la
culoare. Toate acestea trebuie să-i alarmeze. Doar în 10% din
cazuri există un icter.
Virusul distruge un anumit număr de celule din ficat, ceea
ce duce la eliberarea transaminazelor (enzime), al căror
procent este cu 2-10% mai mare decât normal.
Dacă nu este tratată, hepatita cronică de tip B, C sau D
evoluează spre ciroza nealcoolică.
Există vaccinuri pentru hepatita A şi B. Vaccinul îm-
potriva hepatitei B este suspectat de risc de scleroză în plăci,
dar, în stadiul actual al cunoştinţelor ştiinţifice, nu este posibil
să afirmăm ceva în acest sens. Totuşi, din precauţie, Ministerul
Sănătăţii din Franţa a decis suspendarea vaccinării sistematice
în mediul şcolar.
în caz de hepatită, pacientul va rămâne sub observaţie
medicală şi va lua totodată: ARSENICUM ALBUM 9 CH,
PHOSPHORUS 9 CH, SEPIA OFFICINALIS 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi, până la vindecare.
VEZI şi MALADII CU TRANSMITERE SEXUALĂ.

226 i Ghid homeopatic pcntra făinii!


HERING (CONSTANTIN)
Este cel care a introdus homeopatia în America.
VEZI ISTORIA HOMEOPATIE!.

HERNIE
Durerea generată de hernia hiatală (hernie a stomacului prin
diafragmă) va reacţiona la: ARGENTUM NITRICUM 9 CH, IRIS
VERSICOLOR 9 CH, 3 granule din fiecare, înaintea celor 3 mese.
Tratamentul va fi continuat toată viaţa, în perioadele de dureri.
în caz de hernie gravă, operaţia este indispensabilă.
Hernia inghinală se operează. Pacientul poate lua:
• OPIUM 30 CH, o doză în caz de hernie strangulată. Acest
medicament poate ajuta la „reducerea" ei; astfel, va fi
evitată ocluzia.
• NUX VOMICA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, de luat în
timpul celor 3 luni ce urmează intervenţiei de hernie in-
ghinală.
Herpes

în dezvoltarea herpesului sunt implicaţi doi viruşi: herpesul


simplex 1, care produce vezicule pline cu apă,
Hernia de disc nu este de domeniul homeopatici.

HEROINĂ
VEZI TOXICOMANIE.

i 227
¥
durc^'oâsc, solitare sau in ş;aJ[n situate înjurai gurii, şi her-
pesui simplex 2, care at- . , i de preferinţă organele genitale sau
fesele. A.u. în general, un ganglion-satelit. Se propagă prin
comacî intim^ Intre enjpţii, 'rinisul persistă, de-a lungu!
ţ,- gangjjoi),, nervo,şi. Herpesiil nu apare decât in r '.t-
<1 de febriri obf’sea’.'i, supărare, c.x,puricre la soare, cidu,
stres. tr,!;un'.îti.sme, i.ar, în cazul herpesuluî genital, în urma
contactului sexual. Dacă o mamă are un herpes genital în
momcapii naşterii, îi poate transmite ttopiiuiui. De aceea,
trebuie să-i semnaleze medicului mamoş tendinţa la herpes. In
cazul în care herpesu! apare în ultimul moment, naşterea se va
face prin cezariană. CXiată ce o persoană este infectată cu
herpes, rămâne purtătoare toată viaţa, astfel că 80% din
populaţie este afectată de vinis, din care 20% fac erupţii cu
repetiţie. Unele persoane, deşi .sunt puităîoare ale virusului, nu
au nidun simptom, şi nici nu ştiu că sunt infectate.
• în cazul unei inflamaţii intense a gurii, cu dureri şi im-
posibilitate de a mânca (aceasta se produce la prima
empţie de heqtes bucal) se va lua: MERCURIUS COR-
ROSIVUS 9 CH, •> granule de 3 ori pe zi, până când situaţia
revine la normal.
® în cazul unei inflamaţii inten.se a vulvei şi a vaginului
.sau a peni.sulu! (aceasta .se produce ia prima erupţie de
herpes genital), sc va lua: MERCURIUS CORROSIVUS
9 CH. 3 granule de J o'^< pc zi, până când situaţia rei'inc ki
norma!..
• Pentru erapţia acuta obişnuită, sc va lua RHUS TOXÎ-
COD.ENDRON 4 CK. .MERCURIUS SOLIJBÎLIS 9
CH, 3 granule dm flecare, de J ori pc zi, dc la primele senine
premergătoare ale erupţia (senzaţie de usbmme, furnicături sau
mdncărimc).

228 E Ghid hiimeopat ic |x- nlru Cimiiiir


• Se va utiliza, de asemenea, t.ALENDUlv' r*'*- -''iu
..MUU picături, aplicaţii locale d e 3 ori pe zt.
» Tratamentul dc fond va fi stabilit de >tît n.xdi,„
p -ic!i;a î >, >' );iatî3 pentru a împiedica '.sau a lâriî
I . - u ' M 'd c
• " 17.- ' ;-A 'C ■' UăEPlA. OFFiCINALIS sunt
-;cic două medica.nenu. J, reren, prescrise cel mai adesea
pentiai herpes.
» Pentru herpesui circinat, VEZI MICOZA.
VEZI şi ATOPIE, MALADII CU TRANSMITERE
SEXUALĂ, STRES.
HIDARTROZĂ
VEZI SINOVITA.

HIDROCEL
VEZI TESTICULE.

HIDROSADENITA
Inflamaţie a glandelor de la subsuoară, cu eventuale supu- raţii.
’ Pacientul poate lua: HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9
CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până la vindecare.

HIGROMA
Epanşament de lichid într-o bursă seroasă (stratul interior al
unei articulaţii), care duce la formarea unei mici umflături.

229
Locul afectat va fi badijonat de una-două ori cu tinctură de iod
(operaţia nu va fi repetată mai mult de una-două ori cu totul).
Pacientul va lua: APIS MELLIFICA 9 CH, RUTA GRAVEO-
LENS 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, până la dispariţie.

HIPERACnVITATE

Băiatul nu mai stă locului... Fata este turbulentă...


Hiperactivitatea este o stare permanentă de agitaţie motorie, cu
proastă coordonare a mişcărilor, tulburări de atenţie, impulsivitate,
toate acestea la im copil cu inteligenţă normală. Energia debordantă
a subiectului este o sursă de dificultăţi de adaptare la mediu, de risc
de marginalizare în familie şi la şcoală. Pentru a-1 ajuta, puteţi să-i
daţi: AGARICUS MUSCARIUS 9 CH, 3 granule în fiecare
dimineaţă şi LYCOPODIUM CLAVATUM 9 CH, 3 granule în
fiecare seară.

HIPERACUZIE
Percepţie exagerată a sunetelor. Pe lângă tratamentul stabilit de
medicul otorinolaringolog, pacientul poate lua: THERIDION
CURRASSAVICUM 9 CH, 3 granule dimineaţa şi seara, cât timp
este necesar.
VEZI şi ACUFENE.

HIPERHIDROZA
VEZI TRANSPIRAŢIE.

HIPERTENSIUNE ARTERIALA
VEZI TENSIUNE ARTERIALA.

230 I Ghid homeopatie pentru /.mtilie


HIPERTERMIE
Dacă este vorba de un sugar, îi veţi da să bea multe lichide.
Dacă refuză, chemaţi medicul.
E de-ajuns să crească temperatura cu un grad, şi avem de-a face
cu epuizarea pricinuită de caniculă. în condiţii obişnuite,
organismul nostru este capabil să suporte căldura. Un adult sănătos
poate tolera o variaţie de aproximativ 3°C faţă de temperatura sa
internă, fără ca performanţele fizice şi mentale să-i fie grav afectate.
în schimb, dacă împrejurările sunt extreme, poate surveni un
sindrom periculos de epuizare cu crampe, creşterea temperaturii,
dureri de cap, ameţeli, vomă, accelerarea respiraţiei şi a pulsului,
tulburări de vedere, pierderea cunoştinţei.
în timpul valurilor de căldură, evaporarea transpiraţiei (deci
pierderea de apă şi de sare) este mare, ceea ce poate duce la
deshidratare şi la compensare prin accelerarea inimii. Copiii şi
persoanele vârstnice sunt deosebit de sensibile la aceste fenomene.
La cel mai mic semn, este imperativ să punem persoana
respectivă într-un loc cât mai răcoros şi aerisit, s-o culcăm, să-i dăm
să bea apă şi să chemăm medicul.
De asemenea, putem dizolva într-un pahar de apă 10 granule
din fiecare dintre medicamentele de mai jos (sau, cel puţin, din cele
avute la îndemână): BELIADONNA 9 CH, CHINA RUBRA 9 CH,
NATRUM CARBONICUM 9 CH.
în caz de urgenţă, se poate utiliza diluţia care se găseşte, chiar
dacă aceasta nu este 9 CH.
VEZI şiCLIMĂ, MILIARIA, SOARE (INSOLAŢIE).

231
HIPOCRATE

Hipocrate (460-377 î.H.) vorbea deja despre similare.


VEZI ISTORIA HOMEOPATIE!.

HIPOGUCEMIE
în cazul senzaţiei de rău din cauza unei hipoglicemii (scăderea
procentului de zahăr din sânge), subiectul va lua: SEPIA
OFFICINALIS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

HIPOTENSIUNE ARTERIALA

VEZI TENSIUNE ARTERIALA.

HODGKIN (BOALA LUI'')

Boală de resortul alopatiei, care, de altfel, în zilele noastre, este


eficace. Pentru sechele, poate fi consultat un medic care practică
homeopatia.

HOLERĂ

Holera, boală infecţioasă intestinală, este provocată de vi-


brionul holeric. Se transmite prin apă şi alimente contaminate.
Gravitatea rezultă din deshidratarea pe care o generează. în Europa,
boala este rară, dar indivizii se pot molipsi în timpul unei călătorii,
mai ales într-o ţară în curs de dezvoltare.
Există şi un tratament homeopatic al bolii. Bolnavul va trebui,
pe cât posibil, să fie internat măcar pentru rehidratarea

232 “ Ghid homct)paîicpentru iGiinile


HOMEOPAT

Ce este un medic homeopat? Este un doctor în medicînă


care exercită (exclusiv sau parţial) homeopatia. El a făcut
studii oficiale, apoi s-a specializat (VEZI învăţământ).
Homeopatul se ocupă zi de zi de problemele homeopatici,
se perfecţionează frecventând congresele şi fiind la curent cu
articolele din reviste şi cu cărţile de specialitate.
Este un medic ca oricare altul, care şi-a lărgit arsenalul
terapeutic. Este consilier (poate fi foarte bine „medicul de
familie"), igienist, filosof, chiar şi ecologist.
în Franţa, din totalul de aproape 200 000 de medici, există
aproximativ 25 000 de medici care prescriu (în mod obişnuit
sau mai rar) tratamente homeopatice.
necesară şi, concomitent, va face tratamentul de mai jos. Dacă vă
aflaţi într-o zonă îndepărtată, lipsită de spitale şi de medici
homeopaţi, veţi lua:
• la începutul bolii, mai ales dacă s-a instalat starea de şoc şi
senzaţia intensă de frig, CAMPHORA 9 CH.
• dacă respectivul caz pare grav, cu stare de agitaţie, ARSE-
NICUMALBUM9CH.
• dacă bolnavul are multe crampe, CUPRUM ME-
TALLICUM 9 CH.
• dacă, faţă de celelalte simptome, predomină diareea, în-
soţită de transpiraţie rece, VERATRUM ALBUM 9 CH.
Se vor lua 3 granule, la fiecare oră, din medicamentul
selectat. In caz de îndoială, se vor alterna, la fiecare jumătate de
oră, două-trei medicamente dintre cele de mai sus.

= 233
HOMEOPATIE
Etimologie. Termenul homeopatie vine de la două cuvinte
greceşti; homoios („similar") şi pathos („boală"). Pe drept
cuvânt, sensul primordial se referă la principiul similitudinii.
Definiţie. Homeopatia este o terapeutică bazată pe
principiul similitudinii, care are în vedere utilizarea medi-
camentelor în doză infinitezimală.
VEZI şiTEORIA HOMEOPATIE!.
HORMONI
VEZMENOPAUZĂ.

Hydrastis canadensis
Substanţa de bazăHydrastis canadensis.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Hydrastis
canadensisSecreţii galbene, vâscoase, groase, cronice ale mu-
coaselor; constipaţie cronică fără falsă nevoie de scaun; senzaţie de
gol în stomac, cu dispepsie agravată de pâine; ficat mărit.
Principalele întrebuinţări clinicednsuficienţă hepatică;
constipaţie; faiingită; sinuzită; dispepsie; gastrită.

Hyoscyamus niger
Substanţa de bazăMăselaiita.
* f
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Hyoscj’amus
nigenDelir violent cu locvacitate neîntreruptă, teama subiectului de
a nu fi otrăvit, tendinţa de a se dezbrăca, mormăit.

234 S Ghid homeopatic pentru familie


T’
grimase, râsete; spasme musculare; sughiţ după masă; tuse seacă
în poziţia culcat; scaun involuntar; enurezis.
Principalele întrebuinţări clinice: Delir febril; convulsii; sughiţ;
tuse; febră tifoidă.

Hypericum perforatum
Substanţa de bază: Simătoarea.
Se potriveşte de preferinţă: Urmărilor xmor traumatisme ale
nervilor; rănilor din regiunile puternic inervate.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Hypericum
perforatum: Dureri de tipul imor furnicături insuportabile de-a
lungul nervilor, pornind de la plăgile sfâşiate; agravare la atingere;
dureri de coccis după o căzătură, urcând în limgul coloanei
vertebrale; dureri de „monturi" (nume ştiinţilic: hallux valgus).
Principalele întrebuinţări clinice: Tramnatisme ale terminaţiilor
nervoase; dureri ale plăgilor, dureri de coccis.

235
r
jÂRjffTĂlÂTX
în caz de alergie la iarba proaspăt tăiată (iritaţie a nasului sau a
pielii), se va lua: DULCAMARA 5 CH, 3 granule de 6 ori pe
zi.
VEZI şi DERMATITĂDE IARBĂ.

IARNA
Pentru a vă pregăti bine înainte de venirea iernii, puteţi lua, o
dată pe săptămână, 3 granule dintr-unul sau mai multe medicamente
prezentate mai jos:
• Prevenirea gripei INFLUENZINUM 30 CH.
• Prevenirea răcelilor TUBERCULINUM 30 CH.
• Pentru persoanele deosebit de friguroase (contraindicat
dacă au în antecedente eczeme) PSORINUM 30 CH.
VEZI şi FRIG.

Iberis amara
Substanţa de bază: Boabele de Iberis amara.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Iberis amara:
Palpitaţii la cea mai mică mişcare; puls neregulat; pacientul este

236 = Gh,
conştient, în mod fizic, câ are inimă; sufocare; inimă mărită.

v.l homeopatie pcmni î'.;mî!h


Piiecipalele îiitrebiilriţări clin,ice: Palpitaţii; extrasistole; inimă
mărită (afecţiune de origine nervoasă).

icTER
Numele medical al „gălbinării".
Icterul are mai multe cauze, mai ales hepatita (VEZI CU
VÂfVTUL) virală, calculii (VEZi CLJvANTUL) biliari, leziunile
pancreasului etc.
Pacientul trebuie să consulte medicul, care îi va prescrie un
tratament medical homeopatic sau îl va îndruma spre operaţie, în
funcţie de caz.

IDEI nxE
Unul dintre Simptomele obsesiei.
VEZI NEVROZĂ.

Igiiatia amara
Substanţa de bază: Bobul Sfântului Ignat.
Se potriveşte de preferinţă: Urmărilor unor emoţii, unor
necazuri, unei suferinţe.
Siinptomeie cele mai caracteristice tratate cu ignatia amara:
Senzaţie de nod în gât; căscat nervos; greutate în respiraţie, cu
nevoia de a ofta; dispoziţie schimbătoare; suferinţă tăcută,
„rumegarea" grijilor; Iritabilitate cu tendinţa la contrazicere;
hipersensibilitate la mirosuri, în special la cele de cafea şi tutun;
migrenă cu durere ca un cui; senzaţia de gol în stomac; dureri
intermitente, ca nişte junghiuri.

E 237
r
Principalele întrebuinţări clinice: Migrenă nervoasă; depresie
nervoasă.
nervoasă; spasme după supărări; reumatism de origine

IMPETIGO
Leziuni cu crustă, de origine infecţioasă, pe piele (mai ales la
copilul mic). Afecţiunea reacţionează la: GRAPHITES 9 CH,
MEZEREUM 9 CH, 3 granule, din fiecare, de 3 ori pe zi.
Local: Pomadă cu CALENDULA, 1-2 aplicaţii pe zi.

IMPOTENŢĂ
VEZI SEXUALE (TULBURĂRI-).

IMUNOLOGIE

Imunitatea este ansamblul mecanismelor de apărare a


organismului împotriva agenţilor externi, mai ales microbi şi
alergeni.
Imunologia este ştiinţa care studiază posibilităţile de
reacţie a organismului în faţa agresiunilor celor mai diverse.
Această definiţie trebuie pusă în paralel cu aceea a ho-
meopatie! ŢEZI TEORIA HOMEOPATIE!).
Ea ne lasă să ghicim că legătura dintre homeopatie şi
ştiinţă se află la nivelul imunologiei.
VEZI şi ALERGII, GREFE, TEREN.

238 Ş Ghid homeopatic petit! u lamihe


INDIVIDUALIZAR
Homeopatia este o terapeutică în care individualizarea
E
cazului este indispensabilă. (Aşa impune principiul simi-
litudinii.) Două persoane cu aceeaşi boală nu vor primi
obligatoriu acelaşi tratament: asta depinde de Simptomele
particulare ale fiecăreia. De aceea, ghidul de faţă rareori va
recomanda un singur medicament. Cititorul va trebui să facă
adesea o alegere în funcţie de ceea ce simte. Cine vorbeşte de
automedicaţie prin homeopatie subînţelege o bună
autoobservatie.

INCONTINENTA
De materii: ALOE SOCOTRINA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe
zi. De urmă: VEZENUREZIS.

INDIGESTIE
VEZDIGESTIE DIFICILĂ.

INFARCT DE MIOCARD
Infarctul de miocard, leziune a inimii prin astuparea unei
artere coronare sau a unei ramuri a acesteia, nu este de domeniul
homeopatiei.
Pentru a-1 preveni: Subiectul va ţine regim, va suprima
tutunul, îşi va trata nervozitatea ( VEZI CUVÂNTUp şi angina
pectorală.
Pentru a-1 vindeca: Este indispensabil tratamentul clasic,
într-un serviciu spitalicesc specializat.

= 239
F Pentru a evita recidivele: Subiectul va lua cu regularitate:
lATRODECTUS MACTANS 9 CH, 3 granule în fiecare seară, la
culcare, pe o perioadă nedefinită.

INFARCT PULMONAR
Astupare a unei artere pulmonare, responsabilă de leziunile
plămânului, cu dureri şi scuipat cu sânge.
Trebuie consultat medicul. într-un asemenea caz, homeopatia
este o terapeutică ajutătoare.
Dacă vă aflaţi departe de orice medic homeopat, puteţi lua:
PHOSPHORUS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

Tratată la timp şi în mod corect, beneficiază de homeopatie.


Medicamentul întăreşte sistemul de apărare a oiganismului,
iar acesta din urmă combate el însuşi microbul.

INFERTILITATE
Cauzele infertilităţii sunt, în majoritatea cazurilor, oi;ganice
(VEZI CUVÂNTUL) şi trebuie corectate prin alopatie sau chi-
rurgie.
Doar cauzele psihologice sunt de resortul homeopatiei. Con-
sultaţi un medic care practică homeopatia (dacă este posibil,
ginecolog).
VEZI şi PROCREARE ASISTATĂ MEDICAL.

240 S Ghid humeopaiic pentru Sainilie


INnNITEZIMAL
/EZl MEDICAMENT HOMEOPATIC, TEORIA
HOMEOPA
TIE!.

INFLAAIATIA ŞOLDULUI
VEZI COXITĂ TRANZITORIE.

INSECTE
• Pentru înţepături de insecte (albină, viespe, ţânţar etc.) veţi
lua: APIS MELLIFICA 9 CH, LEDUM PALUSTRE 9 CH, 3
granule din fiecare, alternativ, din jumătate în jumătate de oră sau
din oră în oră; persoanele deosebit de alergice le vor putea alterna
chiar din două în două minute.
Local, veţi aplica LEDUM TM, câte 2-3 picături de 3 ori pe zi.
LEDUM PALUSTRE 9 CH este, de asemenea, un bim pre-
ventiv pentru înţepăturile de albine. Apicultorii vor trebui să ia 3
granule, cu câteva minute înainte de a lucra la stupi. Vor constata o
scădere semnificativă a niunărului de înţepături.
în cazul unor activităţi în aer liber (picnictiri, plimbări etc.),
persoanele care suferă de alergii severe trebuie să respecte câteva
reguli simple, care le vor permite să prevină complicaţiile:
- să poarte haine în culori deschise şi care să le acopere bine
corpul (culorile închise atrag insectele);
- să evite parfumul sau apa de toaletă, deoarece atrag in-
sectele;
- să evite zonele unde se face apicultiuă.

241
l i ne esit eoiifţjz;
il fază de somn yaradiixa!. în Ijnipij! căreia activ
creicriiim nocixu cate intensă. în timp ce somn
este foarte profund iar muşchii ne sunt paralizaţ
pcnucda viselor . .soî'c <> unuaţiciîi cu îoţii, cf
accjss diJitm noi care cred c,î nu 'visează, in
c'ursui a
• Pentru iritaţia pielii din cauza omizilor procesionare, veţi lua:
THAUMETOPEA PROCESSIONNEA 5 CH, 3 granule din oră în
oră, până la vindecare.
PURICE.

INSOIAŢIE
SOARE.

242 E re.
fazt. au ioc mişcări ocuirire şi o relaxare jmpfu'tanta a
lOniKsuhii m u s c u l a r .
Pupă fiecare serie de patru faze, survine o '.curia
peruiadă de trezie, absokn nicrmaiă. l nur nu ş?
amrniC'.c. tk: altlel, decât dt aceste treziri şj au imţin sia câ
:uj au d'înna.
Pe lănpă aceasta, trebuie ştiut că numărui orelim nece
•ar<’ dc somn variază de ’,t o persoană la alta; între şase si
zf.ce ure, adică mire tre; si şase cicluri, in funcţie dt
iibisniunţcis;- personale şi de caracterul recuperator s.,u nu al
soniiuiku liecăruia,
oisiininia este o problema rnaioră. mai aies daca este
.rotuliană. Posibiliiăţile individuale sunt variabile. De ia
riiicd insoniruc ocazională, iepatâ de o circumstanţă icncită
seu .nefericită,, !a iniposibilirdea absolutâ de a ado.'iru on Iii
trezirtle succesive din liirpul nopţii, cât e anul de !u.ne, n li
c'-le oo.sibî. 1,
" , r, . urde, co,nsij.rnuî .de tra.nc.hi.!izar.ite şi dc
som- if‘ I zii’'.ă o soluţie, deoarectrp pelân,gâ
depencieiiţâ,
ct. ;'c , nc 1 piiiurbă biologia şi fi.ziologia creierului.
Insomnia recentă
Inso.m.nia recentă, nonhab.ituaiă, răspunde bine ia h<.> -
meopatie.
In funcţie de caz, veţi lua; 3 granule la culcare (de repetat
Jupă o jumătate de oră sau de repetat peste, noapte, dacă vJ
treziţi) dintr- un medicament din cele dc mai jos.
• insom.nie după o sperietură, ACONITUM Ns\PE.LLUS
9 CH.
• în timpul ciclului, ACT.EA RACEMOSA 9 CH.
» insomnie înaintea urmi eveniment important, AR-
GENTUM NITRICUM 9 CH.

î 243
'■i ifî
UJn caii/a un-a' v; aui.j ira.,;a;!jn.!iudii)jj\:, cla Hiddi'3 cc
!fi>:hi*'kţi i,d;ri!d 0HJ.As)ON'‘'d'\ a <li, însojiiriir dii't cau/a
iu\>.n i;ni'\i:ap.' iiTitîa.-c ,:o cafea, CHAMO,â.l!i,U V U AI AKIS
9 ki !
(Jiifid e pîcriîcro uc iich-Cc vitali:: (diaree, voiiiă,
iranapiraţic masivă), t'lîINA RuBRA 9 CH, din cauza
viennijor uitestinalî, CINA 9 Cil, îa munte, COCA 9 CH.
in urma veghii prdurigilt.v dopa privarea de somn,
COCCULIJS INDICUS 9 CH.
din cauz.i abundenţei de iden a surescitării spiritului,
COFFEA CRUDA 9 CH.
după corisu,mul de calea, COFFEA CRUDA 9 CH. după
aflarea unei vegii bune, COFFEA CRUDA 9 CH. din
cauza unei nevralgii, COFFEA CRF'DA 9 CH. după
furie, COLOCYNTHIS 9 CH, din teama că nu veţi
dormi, GFLSEMIUM SEMPERVF RENS 9 CH.
după aflarea unei vesti proaste. GEI,SFMI!.JM SFA'I -
PERVIRENS 9 CH,
după o supărare. IGN/VnA AMARA *:l CH
, U ,, A ; .-o,r,A,,^.p îp/pţjpTp,ţ PHOSriiORîa.JM

,i oceoiisuniat, RIA
NATRU -

244 = :S„JSo„
« din cauza crainpdoi, NUX 's OMiCA 9 CH. e
după exces de alezai. HCX \'OM!CA 9 CH.
« dcipz ca exces ai;na::?iar ms,! din cauza UÎUH " tulburăn
duiCviiv-. NliX ccaii.a CH » diîi cauza siirîTiciiâîLPu;
<;zic, a oboscic imiscularca RHL S I s.tX]COi,X:XI X\i X\
-) C,H„
« duna a iignmx S iAPriYS/cCRiA 9 CH,
• din cauza î'nc:u tk întuneric, care vă lact să ţineţi lurmria
aprinsă, STk,AâittY[lJM 9 CH.
• din i.ati/a picioardar care vei ard, astfel încât trebuie să Ic
Svoateţi de sul: a ş t c i m i i , SULFUR 9 CH.
» intoleranţă ia ce! mai mic zgomot, 'T'HtcRIDÎON
CURRASSAVICUM 9 CH.
• din cJiLis'a picioarelor neliniştite, cu nevoia de a le mişca
neiiicctaî, ZIÎNCLiM MElALLiCUM 9 CH,
Insomnia veche
Insomnia veche este greu de vindecat, in afara cazurilor
când subiecţii ,au multa voinţă.
Iată cum puteţi proceda, eventual. Ia nevoie: veţi
suprima categoric toate soinnil'ereie chimice şi nu veţi lua
nimic altceva (veţi aplica numai una dintre recomandările de
.mai sus pentru insomnia recentă). O lungă perioadă (cel puţin
zece nopţi), nu veţi dormi. Apoi, într-o noapte, somnul
natura! va reveni. Acest „tratament*' este greu de urmat ŞÎ nu
convine tuturor, dar cei care îi acceptă vor scăpa de o
problemă deosebit de dificilă. La nevoie, vi se recomandă X al
efecîuaîî în timpul unei vacanţe. Pentru a evita această
experienţă neplăcută, nu începeţi niciodată să luaţi som-
îH-'ere chimice, deoarece veţi căpăta cu uşurinţă un reiiex şi
veţi deveni robii unui obicei dc care vă veţi dezbăra cu greu.

245
Mai bii't: nu dormiţi o noapte, spunândii-va ca vă protejaţi
Viitorul.
Simptome în timpul somnului:
Irc! granuk da irci on pe ca Jw ' u J cumcnliii in f i i n c ţ i e d e
simpii'riK'.
Cântat in tîmpul somnuiu.s; CKţa..d, :ăCTJVUS i Cii
Enurezis. VEZI CUVÂNTUL.
Groază nocturnă: STRAMtăNIUM CI i.
Gura deschisă in timpul somnuhii t CMIJM 9 t; i Mestecat;
BRVfpNiA AL,BA 9 CH.
Nas inlundat; SAAlBLiQ.'d NIGRA 9 Oi Ochi pe jumătate
tieschisi; LYCOi'OUil'M CLA\ Ad 1, M 9 CH,
Piânsetc: CHAMţiMIi IA vULGAltiS 9 op Frurit, niâncarmu
anaie: COfFî A CRI, f)A 9 Qi. Râsete; lOCOPOiACO
OAVArUO o OR Scrâşnit din dinţi; Bi;lJ,ADONNA 9 CH.
.Sforăi!. VEZI CUVÂNTUL.
SomniimbuJism; VEZI CUVÂNTUL.
Strigăte in timpul somnului: APIS MELLIFICA 9 CH.
Sufocare
• în momentul când adormiţi, GRLNDELIA ROBUS'i'A 9
CH.
• în timpul somnului, LACHESIS MU'I'US 9 CH.
Transpiraţie; CHAMOMILLA VIJJ.G.ARÎS 9 CH.
ITesăriri:
• în momtintul când adormiţi, BELLADONNA 9 CH.
• în timpul somnului, HYOSCYA.MUS NIGER 9 CH.
Vorbit în somn: BELLADONNA 9 CH.
VEZI şiAPNEE ÎN TIMPUL SOMNULUI, GROAZĂ
NOCTURNĂ, NARCOLEPSIE, SOMNOLENŢĂ, STRES.

246 = Ghid homeopatic pentru f-imilie


INSUnCIENTA CARDIACA
ICORD.

INTCRCOSTAIA gjURERE
în cazul durerii intercostale, veţi lua: BRYONIA ALBA 9 CH,
RANUNCULUS BULBOSUS 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3
ori pe zi, până la încetarea durerilor.

TOAIAMB^^
Care sunt substanţele interzise în timpul unui tratament ho-
meopatic?
VEZiANTIDOTURI.

INTERTRIGO
Infecţie a pliurilor pielii. Se tratează cu:
Tratamentul general: GRAPHITES 9 CH, HEPAR SUL-
FURIS CALCAREUM 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Tratamentul local: CALENDULA TM, badijonare de două
ori pe zi.

IlSriTlRVENpECHÎR^^^
Medicii care practică homeopatia le recomandă pacienţilor
lor, ori de câte ori consideră necesar, să se opereze.
I Desigur, ei recunosc mai puţin decât confraţii lor carac-
I terul indispensabil al unei operaţii. Când o afecţiune este

247
benignă şi bine tolerată (de exemplu, anumiţi calculi biliari
situaţi în fundul vezicii biliare, un fibrom uterin fără
complicaţii), preferă să se limiteze la un tratament homeopatic.
Pentru a se pregăti pentru o operaţie indispensabilă,
pacientul va lua: GELSEMIUM SEMPERVIRENS 12 CH, o
doză în prima zi, ARNICA MONTANA 12 CH, o doză a doua
zi, NUX VOMICA12 CH, o doză a treia zi şi aşa mai departe
(GELSEMIUM SEMPERVIRENS 12 CH, ARNICA
MONTANA 12 CH, NUX VOMICA 12 CH ETC), schimbând în
fiecare zi. Se începe cu opt zile înainte de operaţie şi se
continuă în cele opt zile care îi urmează acesteia.
Făcând acest tratament, veţi avea plăcuta surpriză să-i
auziţi pe chirurg declarând: „Sunteţi cel mai bun caz din
serviciu".
Dacă nu aţi urmat acest tratament şi survin complicaţii,
veţi lua 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-unul din medicamentele
de mai jos:
• în caz de nevralgie (a unui bont amputat, de exemplu),
ALUUMCEPA9CH.
• retenţie urinară, CAUSTICUM 9 CH.
• vărsături postoperatorii, PHOSPHORUS 9 CH.
• balonare abdominală, retenţie a gazelor, RAPHANUS
SATIVUSNIGER9CH.
• dureri abdominale, STAPHYSAGRIA 9 CH.
• cicatrizare lentă, STAPHYSAGRIA 9 CH.
VEZI şiESTETICĂ (CHIRURGIE ~), VARICE.

248 Ghid p-nt ru J.Mnilie


INTESTINE
VEZICONSTIPAŢIE, DIAREE, FLATULENŢĂ,
GASTROEN- TERITĂ.

INTOXICAŢIE AUMENTARĂ
Veţi lua: ARSENICUM ALBUM 9 CH, PYROGENIUM 9
CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
VEZI şiDIAREE.

lodum
Substanţa de bază.Todul.
Se potriveşte de preferinţă: Subiectului slab, agitat, cu tenul
galben.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Iodum:Agi- taţie
anxioasă necontenită; anxietate crescută la odihnă şi când subiectul
nu mănâncă; subiectul slăbeşte chiar dacă mănâncă bine;
intoleranţă la căldură; tiroidă mărită; diaree albicioasă; ganglioni;
secreţii mucoase excoriante.
Principalele întrebuinţări clinice: Guşă; boala Basedow;
pancreatită.

Ipeca
Substanţa de bază:Rădăcina de Ipeca.
Simptomele cele mai caracteri.stice tratate cu Ipeca: Greţuri
constante cu limbă curată; salivaţie abundentă; tuse cu greţuri;
senzaţia de constricţie a pieptului; tăierea respiraţiei; senzaţia de
stomac destins; hemoragii cu sânge de un roşu viu.

249
în special pe nas; diaree; agravare la vânt umed şi cald; agravare
anuală.
Pririd|)alele întrebuinţări cliiiice;Astm; astm de fân; tuse;
bronşită; tuse convulsivă; indigestie; diaree.

Iri)ţ Vi r>;:„olor

Subviânţa de bazăJns versicolor.


Shnplomele ceie ra ji jeracîcrivtice tratate cu Iris vervi - col* r
Hiperaciditatea tubului digestiv, cu senzaţia de arsură în giură, în
gât, în esofag, stomac, intestin sau anus; migrenă oftalmică cu
vomă arzătoare.
Prmdpaiele inîrcbuiniv; ţ i,nnr.:e: Migrene oftalmice; migrene
bilioase; pancreatită.

IRITĂ

Inflamarea irisului.
/lOCHI.

IRITABILITATE

Medicamentele contra iritabilităţii sunt numeroase; puteţi lua


3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-unul de mai jos:
• pentru iritabilitatea copilului, CHAMOMILIA
VULGARIS 9CH.
• pentru iritabilitate cu tendinţă la contrazicere, IGNATIA
AMARA 9 CH.
• pentru iritabilitate cu lipsă de răbdare, NUX VOMICA
9CH.

250 i IH-U rionK:i.-p,ipt ripribi


ISTERIE
v EZi NEVROZA.

ISTORIA HOMEOPATIE!
Iată numele marcante din istoria homeopatiei: Hipocrate
(460-377 î.H.) prevăzuse, ca să spunem aşa, homeopatia, atunci
când afirma că există două moduri de a trata: prin contrare şi
prin similare.
Paracelsus (1493-1541) cunoştea şi el această dualitate.
Diareea o trata cu spânz (ştiind foarte bine că spânzul poate
provoca diaree). Dozele pe care le dădea erau foarte mici: a
optzecea parte dintr-o picătură. Homeopatia a mers mult mai
departe în privinţa diluţiei şi nu a păstrat aspectul ezoteric al
operei lui Paracelsus.
Christian Samuel Hahnemann (1755-1843) a fost
adevăratul fondator al metodei homeopatice. El a redes-
coperit, în 1790, principiul similitudinii (\ 1 Zi Teoria
homeopatiei) şi i-a generalizat utilizarea. Hahnemann a
afirmat: „Similarele vindecă similarele". Ulterior, a observat
că, pentru a obţine vindecarea, erau de ajuns diluţii
infinitezimale (l^EZÎ Teoria homeopatiei). în 1810, şi-a pu-
blicat, în Germania, cartea fimdamentală Organonul sau arta
de a vindeca. Prima traducere în franceză a acesteia datează
din 1824. Hahnemann, născut în Saxonia, a murit la Paris.
Este înmormântat în cimitirul Păre-Lachaise.
Sebastien des Guidi (1769-1863), conte de origine
italiană, medic, a introdus homeopatia în Franţa (mai precis,
la Lyon).

= 251
Constantin Hering (1800-1880) a introdus homeopatia în
America. El a continuat opera lui Hahnemann, descoperind
medicamente importante (de exemplu, LACHESIS MUTUS).
James lyier Kent (1849-1916), medic american de mare
renume, şi-a pus o amprentă durabilă asupra homeopatie!,
insistând ca pacienţilor să nu U se prescrie decât im singur
medicament homeopatic odată. A pubUcat un repertoriu al

IZOTERAPICE
Izoterapicele (sau izopaticele) sunt diluţii preparate după
metoda homeopatică (VEZI Medicament homeopatic), pe
baza substanţelor responsabile de boala ce trebuie tratată.
Izoterapicele se fac dintr-o substanţă exterioară pacien-
tului, dar presupusă a fi responsabilă pentru tulburările sale;
astfel, se poate face o diluţie dintr-un produs menajer (de
exemplu, un detergent care a provocat o eczemă).

simptomelor homeopatice folosit şi în ziua de azi.


Antoine Nebel, la Lausanne, Leon Vannier, la Paris, Charles
Rousson, la Lyon, simt marile nume ale secolului XX. Prin
învăţăturile lor, au contribuit la faima homeopatici.

ITS (INFECŢII CU TRÂNSN5TMESB^^


VEZI MTS (MALADII CU TRANSMITERE SEXUALĂ).

IZOPATICE
VEZI .MAI JOS IZOTERAPICE.

252
din părul animalului de companie (generator de astm), dintr-un
medicament alopat care a declanşat o alergie, din polen etc.
Izoterapicele au fost preparate iniţial de un veterinar, M. Lux,
contemporan cu Hahnemann, care a aflat despre ele. Ele nu
constituie un obstacol pentru prescrierea unui tratament de fond,
dar sunt utile pentru a ridica un baraj la acţiunea acestuia.
Izoterapicele sunt asemănătoare cu bioterapicele (V t / t CI
VÂNTIJI.), dar acestea din urmă sunt preparate dinainte şi în
mod nespecific, la cererea medicului, pentru im bolnav dat.
Izoterapicele simt diferite de medicamentul homeopatic
obişnuit, deoarece sunt făcute pornind de la „identic" (agentul
care a provocat boala), şi nu de la „similar" (o substanţă ce dă
aceleaşi simptome ca agentul cauzal, însă este de natură diferită
prin ea însăşi).

253
îmbătrânire

Bătrâneţe îndelungată...
Pentru a suporta i>ine bătrâneţea oamenii trebuie
să~ş! păstreze facultatea de a se adapta. La această v.ârstă,
se instaiează un nou riim de vmţă. care le oferă ocazia de a-şi
satisface anundic aşteptări avute de multă ereine:
călătoriile, asumarea roluiui de nicinorie“ a familie! sau a
inirep nnd-' ni. :o!o--irea experţii Ci fpsmrîi peni; J e . ..juta
t - li UI 1 ir l
; ■“ ripimnând acticp sntr-o
* ‘iih ... - clectualA, precut;! şi m
- a >i,p 1 o P-r, > popLilar.i. c'-te înm i/n-
'
i i milot . ( 1 şd ad-augi ani victii.

l- i ’ 1 w " ? %ia»

‘ . 'du. •ergie celulară, fac jtarte


.. Llv S :ie. Totuşi., atunci c.ând
!;l Ul OX^ . ,u c! • ppoaL irea, reducând oxigenul
■in organe e i. i* .itta numele de stres oxidativ.

Dmlrt med a .i'ili iKiit J . susceptibile să reducă


acî.iinea rădic dîof bbtn, aun udanţii (vitaminele A, ,E,
C, zincul, seleniul, extractele de ginkgo) prezintă un mare
interes. De asemenea, li se atribuie acţiune antioxidantă
Şl coloranţilor şi aromeior de origine vegetală din vinete,
împotriva îmbătrânirii (n.t.).

254 I Ghid ho meopat ie pent ru familie


255
r
VEZI şiALZHEIMER, CORD, HIPERTERMIE,
MEMORIE, MENOPAUZĂ, OCHI, PREZBIACUZIE,
PROSTATĂ, REUMATISM, TENSIUNE ARTERIALĂ.

INCHEIETU^ MAINH (DURERI LA 2)


Consultaţi rubrica Reumatism şi adăugaţi la tratamentul ales:
RUTA GRAVEOLENS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

fNGHfÎTOEl^
Deglutiţie imposibilă: HYOSCYAMUS NIGER 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
Deglutiţie neîncetată: LACHESIS MUTUS 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi.

ÎNGROŞAREA TEGUMENTELOR

VEZiBĂTĂTURA LA PICIOR.

ÎNTRERUPIREĂ SARCiMf
• în cazul tendinţei la avort spontan, pacienta va lua (pe lângă
recomandările medicului mamoş): SABINA 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi, până la sfârşitul sarcinii.
• Ameninţare de avort spontan din cauza unei lovituri, a unui
accident: ARNICA MONTANA 9 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi, timp de câteva zile.
• Urmări la distanţă, după un avort spontan sau după o
întrerupere voluntară a sarcinii (oboseală, moral la
pământ): SEPIA OFFICINALIS 9 CH.

256 jhid ÎK-mt-opaiiC p«:riîni t 'amilif


îisrfip^ruRĂ
înţepătură accidentală a pielii
VF.ZJ INJECŢIE (intravenoasă, subcutanată, intramuscu-
lară), INSECTE, RANĂ.
Este oare nevoie de „înţepături" în homeopatie? Nu sunt in-
dispensabile. Chiar şi în cazurile cele mai urgente, granulele sau
dozele de globule (VEZI MEDICAMENTE) acţionează rapid, prin
absorbţie, la nivelul mucoasei gurii.
Totuşi, dacă medicul doreşte să prescrie injecţii, acestea pot fi
preparate.

ÎNVĂŢĂAIÂNT HOMEOPATIC

La unele facultăţi de medicină există cursuri de ho-


meopatie în cadrul învăţământului postuniversitar. în
anumite regiuni, cursurile sunt particulare.
VEZI CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ, FĂRMACIST HO-
MEOPAT.

257
JIGNIRE (URMARI)
VEZIEMOTIE.

Iată un sfat: apropiaţi-vă călcâiele; aplecaţi-vă înainte fără să


îndoiţi genunchii; luaţi de jos o pietricică (sau faceţi-vă că o luaţi);
îndreptaţi-vă complet; puneţi la loc pietricica (sau faceţi-vă că o
puneţi), aplecându-vă din nou din mijloc; ridi- caţi-vă... durerea
dintr-o parte a dispărut. Puteţi, de asemenea, să luaţi:
CEANOTHUS AMERICANUS 5 CH, 3 granule în momentul
durerii; după două minute, dacă este nevoie, repetaţi.

258 Ghid humt'opacic penm: tanu


K

Kaîium bichroniicum
Substanţa de bază: Bicromatul de potasiu.
Se potriveşte de preferinţă: Inflamaţiei, exudaţiei sau ulceraţiei
mucoaselor.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Kalium
bichromicum: Secreţie abundentă de mucus gros, vâscos,
galben-verzui; cruste în nas; pierderea mirosului; voce nazală;
polipi nazali; dureri intermitente; ulceraţii diverse; alternanţă de
reumatism şi diaree; dureri arzătoare de stomac agravate de bere;
migrene oftalmice.
Principalele întrebuinţări clinice: Reumatism; sciatică; coriză
cronică; sinuzită; bronşită; ulcer stomacal; migrenă of- talmică.

Kalium bromatum
Substanţa de bază: Bromura de potasiu.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Kalium bro-
matum: Amorţeală generală a sistemului nervos; suprimarea fa-
cultăţilor intelectuale; tristeţe cu plâns incontrolabil; pierderea
dorinţei sexuale; agitaţie neîncetată, mai ales a mâinilor; groază
nocturnă; spasme diverse; acnee.
Principalele întrebuinţări clinice: Depresie nervoasă; spasme;
agitaţie, groază nocturnă; enurezis; acnee.

259
p Ka.l iu ni carbo iiic
uin
Carbonat de potasiu.
Urmărilor sarcinii; persoanelor
vârstnice.

boiiiciirri: Angoasă şi dureri percepute la stomac; oboseală inte-


lectuală şi fizică; dureri în regiunea lombară; transpiraţie facilă;
dureri ascuţite independente de mişcări; iritaţia mucoaselor;
balonare stomacală şi abdominală; inflamaţia colţului intern al
pleoapei superioare.
Principalele întrebuinţări diriicr. Astm; tuse convulsivă;
dureri lombare; gută; reumatism; oboseală; depresie nervoasă.

Kalîiiiîî phosphoriciîin
Substanţa de bază: Fosfatul de potasiu.
Se p«>triveşte de pieferinţa: Urmărilor surmenajului inte-
lectual.
SimptoHieic ceît: ma? .nracteri^^tice tratate cu Kalium
phosphoricum: Epuizare cerebrală; incapacitate de a gândi, însoţită
totuşi de iritabilitate; groază nocturnă, coşmaruri; dureri de cap
după efort intelectual; diaree urât mirositoare cu limbă galbenă.
FrincipaieJv întrebuinţan cimice: Depresie nervoasă; epuizare
cerebrală; enurezis.

Kalmia «atifolia
Substanţa de bază; Kalmia sau dafinul de munte.

260
Ghid b<iiiH'-.)p3tîc pvtHru Idiid
Simptomele cele mal caracteristice tratate cu Kalmia la îitolia;
Dureri intermitente şi fulgerătoare care se deplasează de sus în jos
pe traiectul nervilor; senzaţie de amorţeală; palpitaţii violente;
dureri de inimă care iradiază în membrul superior stâng; puls lent.
Prindpafdc întrebuinţări clinice: Nevralgii, mai ales nevralgii
faciale; crize intermitente de reumatism; dureri de inimă.

Unul dintre cei mai renumiţi homeopaţi americani.


V fc Z1 ISTORIA HOMEOPATIE!.

KORSAKOV (METODA LUI


Metodă specială de preparare a medicamentelor (VTZî
ClJ\lNTUL).
De obicei, diluţia se face prin metoda Hahnemann a flacoanelor
separate (un flacon diferit pentru fiecare diluţie).
în metoda lui Korsakov, se goleşte flaconul şi se adaugă
solvent (amestec de apă şi alcool) tot în el, considerând că,
pe pereţii săi, a rămas suficientă substanţă.

Kreosotum
. . Creozotul (produs extras din gudronul
de fag).
- ■ ■ Iritaţiei violente a mucoaselor.
■1 : i. , • ‘ cu Kreosotum:
Scurgeri iritante cu miros urât; hemoragia mucoaselor, la cea mai
uşoară apăsare; dinţi cariaţi în formă de colţ.

i 261
Principalele întrebuinţări clinice: Bronşită; gingivită; in- flamaţia
pleoapelor; gastrită; scurgere albă; prurit vulvar; ulceraţia colului
uterin; enurezis; dinţi cariaţi.
262 = Ghid ho
opaiic penîru iarr!!
LABORATOARE HOMEOPATICE

La începuturile homeopatiei, medicamentele erau fabri-


cate chiar de medici. Dat fiind că era nevoie de multe tuburi
diferite, ce trebuiau pregătite, aceştia făceau schimburi între
ei. Apoi, farmaciştii au avut ideea de a se specializa în
homeopatie. Prima farmacie speciahzată s-a deschis la Paris,
prin 1840. într-o a treia etapă, au fost create laboratoare de
preparare a medicamentelor homeopatice, pentru ca acestea să
fie distribuite tutiuror farmaciştilor. Primul laborator francez
datează din 1920. Astăzi, laboratoarele prepară medicamente
homeopatice în cel mai scurt termen şi în cele mai bune
condiţii de fiabilitate. Medicamentul homeopatic trebuie
preparat cu deosebită grijă, deoarece, din cauza extremei sale
diluări, nu poate fi identificat ulterior, prin analiză. De aici,
extrema exigenţă ce se impune la operaţiile de fabricare.

Lac caninum
Substanţa de bază;Laptele de căţea.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Lac cani-
num:Simptome care trec mereu de pe o parte pe cealaltă (migrene,
dureri în gât, reumatism, dureri de ovare); sâni umflaţi, mai ales
înaintea ciclului; false membrane în gât.

263
Principaiele întrebuinţări clinice: Congestia sânilor; tulburări
menstruale; difterie; reumatism.

Lachesis mutus
Substanţa de bază: Veninul şarpelui lachesis.
Se potriveşte de preferinţă; Femeilor intrate în menopauză.
Sinipiomeie cele mai caracteristice tratate cu, Lachesis rnuîiis;
Excitaţie nervoasă seara, depresie nervoasă dimineaţa; vise despre
moarte; locvacitate; hipersensibilitate la contact; angină care
debutează în partea stângă, apoi trece în dreapta, cu intoleranţă la
lichide calde şi la atingerea gâtului; bufeuri cu congestie violacee a
pielii; tendinţă generală la hemoragii cu sânge negricios; echimoze
sau hematoame spontane; amehorare generală la declanşarea
ciclului; predominanţa stângă a tuturor simptomelor sau trecerea
acestora de la stânga la dreapta.
Principalele întrebuinţări clinice: Angină; amigdalită; ulcere
de gambă; abcese, furuncule; depresie nervoasă; astm; migrenă;
hemoragii diverse; infecţii grave; menopauză.

Laclin..aiites tinctoriîî
Substanţa ele bază: „Rădăcina roşie".
Simptomele cele niaî caracteristice tratate cu Lîcimarites
tinctoria: Durerile şi înţepeneala gâtului; capul înclinat într-o parte.
Principalele Iiitrebninţârl clinice: Torticolis reumatic; angină cu
torticolis.

lAMBLIAZA
Boală intestinală generată de parazitul lamblia, responsabil de
dureri şi diaree; ca orice parazitoză, necesită un
tratament

264
! m' nur -p.r iit pciur u u -t iiji
chimic care să distrugă agentul patogen. Ulterior, tratamentul
homeopatic este bine-venit pentru modificarea terenului şi evitarea
recidivelor. Consultaţi medicul. Până la consultaţie, puteţi lua;
MERCURIUS DULCIS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

Lapis albuş
Substanţa de bază: Huosilicatul de calciu.
Principala întrebuinţare clinică: Fibrom cu dureri arzătoare.

LAPTE
Alăptare: VEZI CUVÂNTUL
Alergie la proteinele din laptele de vacă: Alergia la proteinele
din laptele de vacă îi afectează pe 2% dintre copii, provo- cându-le
tulburări digestive (dureri abdominale, diaree, vomă), tulburări
respiratorii (rinită, dispnee laringiană, astm), tulburări cutanate
(edem Quincke, urticarie, dermatită atopică), eventual anemie şi
întârziere în creştere. Dispare spre vârsta de doi ani. Existenţa
acestei afecţiuni este cel mai bun argument pentru ca mama să
aleagă, pe cât posibil, alăptarea copilului la sân. Dacă, dintr-un
motiv sau altul, copilul trebuie hrănit artificial, îi veţi da: LAC
VACCINUM 9 CH, 3 granule de 2 ori pe zi, atât timp cât este
necesar (granulele vor fi sfărâmate cu un fâcăleţ, iar pudra
rezultată îi va fi pusă pe limbă).
Lapte în sâni: La tinerele fete sau femei, fără să fie însărcinate:
LAC CANINUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

LARINGITĂ
Laiingită acută: Pacientul poate lua 3 granule, de 3 ori pe zi,
dintr-un medicament sau două din cele prezentate mai jos, în

I 265
funcţie de simptome (durerile şi afonia sunt cele mai frecvente).
Dacă, după câteva zile, nu se observă o ameliorare, consultaţi
medicul.
• laringită după frig uscat, ACONITUM NAPELLUS 9CH.
• laringită de origine alergică, APIS MELLIFICA 9 CH.
• laringită cu dregerea constantă a vocii, ARGENTUM NI-
TRICUM 9 CH.
• laringită cu senzaţia — la înghiţire — că aveţi în gât o
aşchie, ARGENTUM METALLICUM 9 CH.
• răguşeală (mucozităţi pe coardele vocale), ARUM
TRIPHYLLUM 9 CH.
• laringită cu scăderea vocii sau cu afonie, după un mare
efort vocal, ARUM TRIPHYLLUM 9 CH.
• laringită cu răguşeală, fără dureri, CARBO
VEGETABILIS 9CH.
• în caz de dureri ascuţite, cu afonie, CAUSTICUM 9 CH.
• laringită la cel mai mic curent, HEPAR SULFURIS CAL-
CAREUM 9 CH.
• în cazul afoniei de origine nervoasă, IGNATIA AMARA
9CH.
• laringită cu dureri agravate de ceva care atinge gâtul (haine,
eşarfă, colier), LACHESIS MUTUS 9 CH.
•, dureri mai mari seara, cu voce răguşită, PHOSPHORUS
9CH.
• afonie ameliorată când vorbiţi, RHUS TOXICODEN-
DRON 9 CH.
• laringită cu voce răguşită, dar care se ameliorează treptat,
pe măsură ce vorbiţi, RHUS TOXICODENDRON 9 CH.
Laringită cronică; Este obligatoriu să consultaţi
medicul.

266
Ghid homeopatic penuti famihe
lAXATIVE

VEZI CONSTIPATIE.

IACRIMARE

Lăcrimarea cronică poate avea cauze diverse; este necesară


consultarea specialistului.
Dacă este de dată recentă, luaţi: CONIUM MACULATUM 9
CH, EUPHRASIA OFFICINALIS 9 CH, 3 granule din fiecare, de
3 ori pe zi.
VEZI şi CONJUNCTIVITĂ, OCHI.

Ledum palustre
Substanţa de bază: Lediun palustre.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Ledum palustre:
Umflarea articulaţiilor, care sunt reci la atingere; dureri ameliorate
de baie în apă rece; reumatism ce urcă de jos în sus; răni făcute de
instrumente ascuţite sau de insecte; echimoze mai ales în jurul
ochilor, „ochi învineţit".
Principalele întrebuinţări clinice; înţepături diverse; acnee
rozacee; gută; traumatisme oculare.

LEGIONELOZA

Legioneloza este o boală infecţioasă a plămânilor, provocată


de Legionella pneumophila, un microb care se propagă prin
sistemele de aer condiţionat şi prin ţevile de apă (măciuMe de duş,
jacuzzi, umidificatoare). Acest agent se simte de minune în apa cu o
temperatură între 25° şi 40°C. Transmiterea se face prin inhalarea
vaporilor de apă contaminată, difuzaţi sub formă

267
de aerosoli. După o perioadă de incubaţie de 2-10 zde, apare o febră
cu aspect gripal, însoţită de tuse, greutate în respiraţîe, dureri
musculare, diaree, vomă, dureri de cap, dureri abdominale,
somnolenţă, oboseală. Vindecarea se face în trei săptămâni, cu
ajutorul unui tratament intensiv cu antibiotice.
Persoanele cu imunitate scăzută şi vârstnicii fac în special
forme grave.
Pe lângă tratamentul din spital, luaţi: PHOSPHORUS 9 CH,
PYROGENIUM 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, până la
vindecare.
V E Z I si CLIMATIZARE.

LEGISIAnE (LEGEA ŞI HOMEOPATIA)

Medicamentele homeopatice sunt perfect legale, în măsura


unei liste limitative stabilite.
Sunt rambursate de Asigurările sociale'^ (VEZI RIJ
BRICA). Prin urmare, farmaciile au dreptul să le vândă. Cât
despre medici, au datoria de a trata bolile „conform datelor
dobândite de ştiinţă", ceea ce nu înseamnă că nu pot prescrie
medicamente homeopatice, ci le impune anumite limite
cerute de prudenţă.

LEINER-MOUSSOUS

Maladia Leiner-Moussous îi afectează pe sugari în jurul vârstei


de două luni. Este vorba de o roşeaţă mai mult sau mai puţin
generalizată a pielii, cu descuamare, care nu deranjează, fiind fără
gravitate.
Daţi-i copilului: HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi, până la vindecare.

Autorul se referă la reglementările din Franţa (n.t.).

268 Jhxd lîonit’opaiic ţţcîitru famila


LENTILE CORNEENE

VEZI OCHI.

LENTO^E

Homeopatia să fie oare o terapie cu acţiune lentă?


în cazurile acute, de dată recentă, homeopatia acţionează
foarte rapid.
în maladiile cronice, homeopatia pare să acţioneze lent,
deoarece rezultatele imediate sunt rare.
în schimb, homeopatia permite vindecarea, în câţiva ani, a
unor boli care, fără ea, ar fi durat toată viaţa: prin urmare, este
rapidă. Totul este o chestiune de relativitate.
Pentru lentoarea de caracter, VEZI LIMFATISM.

LEŞIN

SINCOPA.

LEUCEMIE

Consultaţi medicul, deoarece leucemia nu este de domeniul


homeopatie! (decât pentru unele sechele).

LEUCOREE

VEZÎ POALĂ ALBĂ.

LEZIUNE

v'LZ ORGANICĂ (MALĂDIE-).


i

269
LICHEN

Boală de piele ale cărei origini sunt puţin cunoscute, carac-


terizată prin papiile ce dau o mare mâncărime. Pacientul va lua:
ANACARDIUM ORIENTALE 9 CH, RHUS
TOXICODENDRON 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Dacă afecţiunea a apărut după un şoc nervos, adăugaţi la
medicamentele de mai sus: IGNATIA AMARA 9 CH, 3 granule de
3 ori pe zi.

Lilium tigrinum
Substanţa de bază: Crinul tigrat.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Lilium tigrinum:
Depresia nervoasă, cu plâns agravat de consolare, şi totuşi cu
iritabilitate; nevoia de activitate necontenită; frică iraţională;
excitaţie sexuală; senzaţie de greutate în abdomenul inferior;
palpitaţii cu senzaţia că inima este strânsă într-o menghină.
Principalele întrebuinţări clinice: Depresie nervoasă; congestie
uterină; falsă angină pectorală, excitaţie sexuală.

LIMBA

Starea limbii este un semn care îi permite uneori homeopatului


să se gândească la prescripţia adecvată, chiar dacă boala principală
este în altă parte.
în funcţie de caz, veţi lua 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-unxU
sau mai multe medicamente prezentate mai jos:
Limbă încărcată:
• limba acoperită cu un strat albicios, semănând cu pieliţa de
pe lapte, ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH.

270 i id homeopatie pentru iamiiie


• limbă neagră, CARBO VEGETABILIS 9 CH.
• limbă galbenă, HYDRASTIS CANADENSIS 9 CH.
• limbă încărcată doar în jumătatea posterioară, NUX
VOMICA 9 CH.
• în cazul unui triunghi roşu în vârful limbii, RHUS TOXI-
CODENDRON 9 CH.
• lîmbă ca o „hartă geografică", adică având insuliţe cu
aspect normal, în mijlocul unor zone mai încărcate, TA-
RAXACUM OFFICINALE 9 CH.
Limbă umflată:
• limba pare umflată şi greu de scos; este tremurătoare,
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9 CH.
• limbă cu adevărat umflată, care păstrează pe vârf amprenta
dinţilor, MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH.
limbă arzătoare:
• dureri arzătoare, după o gură de hchid prea fierbinte,
CANTHARIS 9 CH.
• dureri arzătoare ale limbii, fără cauză aparentă, IRIS
VERSICOLOR9CH.
în cazul senzaţiei de arsură a limbii, verificaţi dacă nu aveţi în
gură două metale de natură diferită (după tratamente dentare). în
acest caz, duceţi-vă la dentist, deoarece are loc un efect electric de
pilă.

LIMFANGITA

Se manifestă prin dâre lungi şi roşii care se întind de-a lungul


unui membru, pornind de la o plagă. Este afectat un ganglion de la
subsuoară sau din zona inghinală. Puteţi lua, deşi este mai prudent
să primiţi confirmarea acestui tratament din partea unui medic
homeopat: ANTHRACINUM 9 CH, BUFO 9 CH, 3 granule din
fiecare, de 3 ori pe zi.

271
UPOM
Tumoră grăsoasă, benignă, a pielii. De obicei, este în afara
posibilităţilor homeopatiei.
Totuşi, puteţi încerca; GRAPHITES 5 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi, timp de două luni.
în caz de eşec, nu faceţi nimic, în afara cazului când lipomul
este deosebit de dizgraţios; atunci, îndepărtaţi-1 chirurgical.

UPOTIMIE
VEZI SINCOPA.

LISTERIOZĂ
Boală contractată prin consumul de produse lactate, came
prelucrată, ouă sau legume crude contaminate cu Listeria mo-
nocytogenes în timpul preparării. De obicei, această boală in-
fecţioasă are doar simptome benigne, în special febră, dureri
musculare, greţuri şi diaree.
în schimb, la femeia însărcinată, microbul poate provoca avort
sau naşterea unui copil mort.
La sugari sau la persoanele cu deficit imunitar, boala se poate
manifesta prin meningită sau septicemie.
La tratamentul medical recomandat, adăugaţi; ARSENICUM
ALBUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până la vindecare.

LITIAZÂ (BILIARĂ, URINARĂ)

VEZI CALCULE
272 t)hid ho.met>paUc pemru lamiiit
LITOTERAPIE
VE ZIPARAHOMEOPATIE.

LpRDO^
Curbură concavă a coloanei vertebrale ( Vi.Zi Ai E.ASIA R
BRiC \ în caz de dureri provocate de lordoză).
VEZI ţiSCOLIOZĂ.

LOVITURĂ
VEZIRANĂ.

LUMBAGO
V E ZICOLOANA VERTEBRALĂ.

LUXATIE
Această ieşire a osului din articulaţia sa necesită o reaşezare,
urmată de o imobilizare a articulaţiei respective. Concomitent,
puteţi lua: COLOCYNTHIS 5 CH, RUTA GRAVEOLENS 5 CH,
3 gramde din fiecare, de 3 ori pe zi, timp de 3 săptămâni.

Lycopodium clavatum
Substanţa de bază: Sporii de pedicuţă.
Se potriveşte de preferinţă: Subiecţilor sedentari, care elimină
prost; celor ce au aparatul digestiv leneş (în special ficatul), cu
inteligenţă vie.

273
Siinptnir.ele cele mai caracteristice tratate cu Lycopo- tlium
davatiim; Furie stăpânită; dorinţa de a avea alături o prezenţă
tăcută; deşteptare dificilă dimineaţa; digestie lentă; înroşirea feţei
după masă; somnolenţă după masă, cu agravare prin siestă;
balonare abdominală, mai ales în partea inferioară a abdomenului;
dorinţă de zahăr; indigestie sau aversiune pentru stridii; hemoroizi;
crize de acetonă; nisip roşu în urină; dorinţa de aer, nas înfundat;
angină ce debutează cu amigdala dreaptă, trecând apoi la cea
stângă, ameliorată de băuturi calde; latera- litate dreaptă foarte
marcată a tuturor simptomelor; agravare generală spre ora 17.
Principaleie sriitrebuoiîiii cîinict:; Insuficienţă hepatică;
depresie nervoasă; gută; hipertensiune arterială; arterită; digestie
proastă; colică hepatică sau nefritică; constipaţie cronică;
hemoroizi; infecţie urinară.

u; Lycopus virginicus.
vtrir vti- i^tcîiîiticc Lycopus
„■ Palpitaţii, cu inimă slabă şi emisie de urină apoasă;
ochi măriţi, parcă ieşiţi din orbite.
Principalele întrebuinţări clinice: Cord excitabil; palpitaţii;
complicaţii ale hipertiroidei.

Boala Lyme este transmisă de cerbi, căprioare, cerbi lopătari,


mistreţi, care sunt înţepaţi de căpuşe purtătoare ale microbului
Borrelia burgdorferi.
Incubaţia este de 3 până la 30 de zile. Pe locul înţepăturii apare
o pată roşie şi rotundă, centrată pe muşcătura căpuşei.

274 i ;ui
.hoiU'.
Treptat, pata se întinde, iar centrul ei se deschide la culoare.
Dispare spontan după 21 de zile, ceea ce nu trebuie să vă liniş-
tească, deoarece, fără un tratament enei^ic cu antibiotice, pot
stuveni complicaţii foarte serioase şi chiar grave: febră, erupţie
roşie pe tot corpul, complicaţii cardiace, artrită cronică, meningită,
inflamaţia nervilor rahidieni sau cranieni, inflamaţia ochilor.
Căpuşa trebuie îndepărtată, cât mai repede posibil, cu ajutorul
unei pensete, fără să utilizaţi produse antiseptice, şi dusă pentru a fi
identificată. Apoi, dezinfectaţi locul imediat.
La cea mai mică erupţie, după o muşcătură de căpuşă, trebuie
să mergeţi la doctor. Pe lângă tratamentul clasic, prescris de medic,
luaţi: LEDUM PALUSTRE 9 CH, ARSENICUM ALBUM 9 CH,
3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, până la vindecare.

275
M
MAGISTRAL (PREPARAT
Un preparat magistral este un medieament elaborat de
farmacist după indicaţiile speciale de pe reţeta scrisă de
medic. în homeopatie, aceasta corespimde, înainte de toate,
amestecurilor de medicamente şi tuturor substanţelor diluate
ce trec de 9 CH. VEZl COMPLEXE, DRENAJ.

Magnesia carbonica
Substanţa de bază: Carbonatul de magneziu.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Magnesia
carbonica: Hiperaciditate generală, mai ales a transpiraţiei şi a
diareii; fecale verzi ca apa dintr-o băltoacă plină de broaşte; dureri
de dinţi ameliorate la mers.
Principalele întrebuinţări clinice: Gastroenterită; dis- pepsie
acidă; dureri dentare.

Magnesia muriatica
Substanţa de bază; Clorura de magneziu.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Magnesia
muriatica; Constipaţie cu fecale în formă de bile rotunde; ficat
mărit cu dureri agravate la ptdpare; indigestie la lapte.
PrincipaJcle întrebuinţări clinice: Constipaţie; insuficienţă
hepatică.

276 =
Magnesia phosphorica
Substanţa du bază; Fosfatul de magneziu,
Tiineie cele mai caracreristice tratate co Magnesia pbo - Spasme;
dureri fiilgerătoare de tipul crampelor, ameliorare când pacientul se
îndoaie, la căldură şi la apăsare puternică.
P.rindpaleie întrebuinţări cîinice: Nevralgie facială; dureri de
dinţi; crampa scriitorului; colici abdominale, hepatice şi ne- fritice;
dureri menstruale, sciatică.
MALADIA A CINCEA
Maladie virală benignă a copilului, asemănătoare cu rubeola.
PULSATILLA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, timp de 5-6 zile, vor
fi suficiente ca s-o vindece.

MALADIA A ŞASEA
Boală virală benignă a copilului, care seamănă cu rubeola.
PULSATILLA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

MALADIE
Care este definiţia pe care o dă medicul homeopat
maladiei?
Maladia este o stare de dezechilibru al organismului,
perturbat în dinamismul său (/EZI CUVÂNTUL) vital prin
agresiuni exterioare (climă, microbi, greşeli alimentare,
traumatisme, probleme psihologice). Dar maladia nu este o
preocupare suficientă pentru medicul ce practică homeopatia.
El este interesat, înainte de toate, de bolnavul

= 277
F

său şi de Simptomele particulare ale acestuia, caracteristici


care îi permit selectarea tratamentului adecvat fiecărui caz.
Maladie acută, maladie cronică
O maladie acută trecătoare este tratată rapid prin ho-
meopatie. Dacă această maladie (de exemplu, astmul) se
repetă în mai multe reprize, în ciuda tratării simptomelor,
înseamnă că este expresia unui teren (VEZI CUVÂNTUL) ce
trebuie consolidat. Homeopatul consideră, atunci, că bolnavul
său are o maladie cronică. De aceea, în interogatoriul şi în
examenul la care îl supune pe pacient, medicul ţine cont nu
numai de Simptomele acute pasagere, ci şi de tulburările care
pot surveni între crize şi care, uneori, simt vechi.
Ce maladii pot fi tratate prin homeopatie?
Principalele „indicaţii" ale homeopatici simt:
• maladiile fimcţionale (VEZI CLÎ\EÂNTUL );
• alergiile (VTZl CUVÂNTUL );
• maladiile infecţioase benigne;
• maladiile pielii;
• maladiile nervoase (angoasă, insomnie, depresie);
• tulburările digestive (insuficienţă hepatică, gastroen-
terită, gastrită, hepatită, ulcer gastroduodenal);
• migrenele;
• unele maladii ginecologice (ca tulburările menstruale);
• maladiile copiilor (VEZI CUVÂNTUL );
• tulburările circulatorii (hipertensiune arterială, picioare
grele etc.);
• reumatismul, durerile (dar nu întotdeauna cauza dure-
rilor) şi numeroase alte maladii insuficient cunoscute.

278 Ghid homeopatic pentru familie


Maladii cu. traiismitere sexuală ( M T S )

Maljciiiii,- cu transmitere sexuaia sunt maiadiiic ini -


crnltiejie sau virale isare se transnm cu ocazia rapoilunlor
miKuaie, uricare ar n mciJu! dcesiora^ gemtai. taieoptcnjiai
sa ::ms
Canei constataţi o ariomalic la rnvtiui organelor gamaUa
a-ac obligatoriu sa consultaţi medjcuL Poate fi vicrba despre o
sirnpld jenb, o inratic, o mâncanme, o durere^ o crurnic. a
ua„viraţ!c, o scurgere, t> >angcrarc. Simptomele uiua MTS i a
einiie sa vă aiarmeze, chiar daca sunt discrete.
njamiostieui precoce pcnmu: un tiatamenî Tupai cner OK
ş i , iiriii urmare, prevenirea unor sechele mvaiidante. D e
■acenenca, trelnne sa vă :nemz,tti ţiaiieneri]! sau partenerii a
m i irînmet! la nicdic,
ie toreîM tîan,cint-n!uîui pcmni riporiaai]e sexuale, veţi
lokisi 111 irmd iHirartiiciH pieziasaitiviib
MTS ÎŞI var seh!!;ib.i lieimnmtai şa de aauni majnic, cor
a numiic îl o (intccţii cu »raiisimtcfc ■eamPsT pcoîru a ciaua
ca putcii tî mila,mu şi ccmtagîoşî chiar facă a li bolnavi VEZI
!ÎEP.,TmA VIRAÎ..A, flEiCPtS, PROSTATOA. SARCINĂ
PArRAUTERINÂ, SIDA. SÎFiLIS. TRiC HOMONAZA,

MALARIE

VEZÎPALUDISM.

MALTA (FEBRA DE -)
VEZIBRUCELOZĂ.

= 279
MANIE
în sensul medical al termenului, mania este o excitaţie acută a
psihicului; se tratează prin alopatie.

MARE (INTOLERANŢĂ IA AERUL DE -)


Dacă, la mare, sunteţi enervaţi, abătuţi, somnolenţi sau in-
somniaci, mai bine nu vă duceţi acolo! în general, Mediterana dă
tulburări anumitor persoane.
Dacă sunteţi obligaţi să staţi la mare, nu depăşiţi 8-10 zile şi
luaţi în acest timp; NATRUM MURIATICUM 9 CH, 3 granule de
3 ori pe zi.
Pentru răul de mare: VEZITRANSPORT (RĂU DE ~).

MASTOIDITA
Este de domeniul exclusiv al medicului ce practică homeopatia
(medicamentele cele mai indicate: CAPSICUM ANNUUM,
SILICEA).

MASTOZĂ
VEZISANI.

MASTURBARE
VEZISEXUALE (TULBURĂRI ~).

280 Ghid ho mcopaiic puiîiu îjmiiif


MATERIA MEDICA
Materia medica este o carte din care medicul studiază
acţiunea diferitelor medicamente homeopatice ce trebuie
folosite”.
Fiecare studiu de medicament se numeşte „patogenezie“.
O patogenezie regrupează trei felmi de simptome:
- Simptomele înregistrate după experimentarea pe omul
sănătos a substanţei avute în vedere ( VEZI Teor ia h;>
meopatie).
- Simptomele înregistrate cu ocazia intoxicărilor (volun-
tare sau accidentale);
- Simptomele observate de medicii homeopaţi şi vinde-
cate prin prescrierea unui medicament, deşi nu au fost
întâlnite în timpul experimentărilor.

MAXILAR
Dureri la articulaţia maxilarului
• dureri cauzate de o contractură a muşchilor, IGNATIA
AMARA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până la
ameliorare.
• dureri de origine reumatică, RHUS TOXICODENDRON 9
CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până la ameliorare.

MĂTREATĂ
VEZIPĂR.

Profesioniştii din domeniul sănătăţii se vor putea raporta la lucrarea dr. Alain
Horvilleur Vademecum de la prescription en homeopathie / Vademecum al
prescripţiilor în homeopatie (Ed. Masson) (n.a.).

= 281
MANA - PICIOR — GURA (BOALA -")

VE2LI PICIOR - MÂNĂ - GURĂ.

MÂINI
Pentru reumatismul mâinilor, consultaţi rubrica Reumatism.
în cazul reumatismultii deformant, adăugaţi la tratamentul
selectat KALIUM IODATUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Pentru mâini uscate, luaţi: GRAPHITES 5 CH, LYCOPO-
DIUM CLAVATUM 5 CH, 3 granule din fiecare, de două ori pe
zi, atât timp cât este necesar.

Dacă mâncărimea însoţeşte o leziune a pielii, VEZî Rl"


Cii .. EECZEMĂ, PSORIAZIS, URTICARIE etc.
Dacă mâncărimea este izolată, fără leziune aparentă pe piele,
se va lua unul dintre medicamentele de mai jos, în doză de 3
granule, de 3 ori pe zi, până la dispariţia tulburării.
in funclie de origine;
• mâncărime fără cauză, DOLICHOS PRURIENS 9 CH.
• mâncărimi la o persoană vârstnică, DOLICHOS PRU-
RIENS 9 CH.
• mâncărimi din cauza unor supărări, IGNATIA AA4ARA 9
CH.
în fiinctiejc modalităţi:
Agravare:
• mâncărime din cauza alcoolului, CHLORALUM 9 CH.
• din cauza căldurii, DOLICHOS PRURIENS 9 CH.

282 “ ps'nu'ii îiaf'nilic


• noaptea, DOLICHOS PRURIENS 9 CH.
• din cauza lânii, HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9 CH.
• din cauza scărpinatului, MEZEREUM 9 CH.
• la cea mai mică atingere, RANUNCULUS BULBOSUS 9
CH.
• la dezbrăcat, RUMEX CRISPUS 9 CH.
• în aer liber, RUMEX CRISPUS 9 CH.
Ameliorare:
• la căldură, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• la sângerare, DOLICHOS PRURIENS 9 CH.
• la apă rece, FAGOPYRUM ESCULENTUM 9 CH.
• la scărpinat, RHUS TOXICODENDRON 9 CH.
îrn funcţie Ae,,,senzaţie:
• senzaţie de arsură ameliorată la căldură, ARSENICUM
ALBUM 9 CH.
• senzaţie de arsură ameliorată la frig, SULFUR 9 CH.
• în caz de mâncărimi foarte violente, MEZEREUM 9 CH.
• dacă mâncărimea se deplasează (pe măsură ce ne scăr-
pinăm într-un loc, ea începe spontan în altă parte), STAP-
HYSAGRIA9CH.
• în caz de mâncărimi ca înţepăturile unor ace, URTICA
URENS 9 CH.
în funcţie de tulburările concomitente:
• mâncărime cu tulburări hepatice sau constipaţie, DO-
LICHOS PRURIENS 9 CH.
• mâncărime cu senzaţie de frig, MEZEREUM 9 CH.
Local: aplicaţi talc cu Calendtila.
VEZI şi ANUS (MÂNCĂRIME), SARCINĂ.

i 283
MECANISMUL DE ACŢIUNE AL HOMEOPÂTIEI
Nu este cunoscut în mod exact. Se ştie numai că medi-
camentul homeopatic excită sistemul de apărare a organis-
mului şi il face să îndepărteze el însuşi Simptomele.
Medicamentele homeopatice nu acţionează prin masa lor,
ci prin prezenţă.
Putem spera că imunologia ^EZI CUVÂNTUL,) ne va da,
într-o bună zi, informaţii mai ample despre mecanismul de
acţiune al medicamentelor homeopatice.
VEZI şi DINAMISM, REACŢIE (MOD DE ~), TEORIA
HOMEOPATIE!.

MEDIC HOMEOPAT
VEZI HOMEOPAT.

MEDICAMENT HOMEOPATIC
De unde vine?
Medicamentul homeopatic este un produs obţinut
dintr-unul din cele trei regnuri ale naturii.
De exemplu:
- NUX VOMICA, nuca vomică, din regnul vegetal;
- CANTHARIS, musca de Milano, din regnul animal;
- FERRUM PHOSPHORICUM, fosfatul feric, din regnul
mineral.
Cum se fabrică?
De obicei, este fabricat în laboratoare (vFZI CI- VÂNTUl
). prin diluţiî succesive, unele din altele ^CEZI TEfJRIA !-{ţ
)MEOPATlEi) [Infinitezimalul].

284
i După fiecare diluţie, se recurge la o serie de scuturări sau
j dinamizare (vEZl CUVANl’UL)•
j Preparatele se fac sub „hota cu flux laminar", incintă extrem de
curată, unde, în aer, nu există practic particule în suspensie.
Medicamentul homeopatic este oficial?
Da, în Franţa medicamentul homeopatic este înscris în
Codexul farmaceutic ( l.egislaţie). din 1965, şi rambursat de
Asigurările Sociale (VEZ! RUBRICA)-
Medicamentul homeopatic este toxic?
Nu este, atâta vreme cât este suficient de diluat.
Unele produse de bază, comercializate ca atare, sunt
toxice (VEZI Pericol).
Medicamentul homeopatic este fiabil?
Cu toate că extrema diluţie a medicamentelor homeo-
patice le face dificil de controlat, acestora li se recunoaşte o
mare fiabilitate (VEZI CUVÂNTUL), datorată caracterului
foarte studiat al liniilor de fabricaţie din marile laboratoare.
Sub ce forme diverse srmt prezentate medicamentele
homeopatice?
Formele cele mai tipice simt două:
Tuburi cu granule. Granulele sunt de mărimea unor
mărgeluşe; în fiecare tub, sunt aproximativ 75; în general, se
iau în grupuri de câte 3 (care se ţin sub limbă, până ce se
topesc); această priză se repetă de mai multe ori pe zi,
conform indicaţiilor medicului.
Doze de globule. Acestea sunt mult mai mici; trebuie luat
tot conţinutul tubului într-o priză (şi se lasă sub limbă, până se
topeşte; nu se repetă decât la indicaţia medicului).

285
în homeopatie, pot fi prescrise toate formele de prezentare
obişnuite: supozitoare, fiole buvabile sau injectabile, pomezi,
ovule, comprimate.
Deşi nu simt specifice homeopatiei, se întâlnesc de obicei
încă două forme: picăturile şi pulberile sau trituraţiile.
Cum se face prescrierea medicamentului de către medic?
VEZI CONSULTAŢIE, REŢETĂ.
Cum se eliberează medicamentul la farmacie?
Unii farmacişti specializaţi au produsele curente în raft; pe
altele, le prepară chiar ei. Alţi farmacişti comandă
medicamentele la un laborator. Livrarea se face în 12-24 de
ore.
Cum se ia medicamentul homeopatic?
Granttlele sau globulele trebuie puse direct sub limbă şi
lăsate să se topească încet.
Nu trebuie atinse cu mâna. Pentru granule, trebuie folosit
dopul-dozator, care vă ajută să le număraţi.
VEZI şi ANTIDOTURI.
Păstrarea medicamentelor homeopatice
Sub formă de granule sau de globule, pot fi păstrate mai
mulţi ani. Trebuie doar să aveţi grijă să nu fie camfor în locul
unde le ţineţi.
Vă puteţi face cu uşurinţă o farmacie (VEZI
CUVÂNTUL) familială, ceea ce vă va permite să folosiţi
eficient prezentul ghid în împrejurări dintre cele mai
neaşteptate.

286 Ghid homeopatie pentru familie


M,el.inora

în t.î:;îuăzcci (k' aru, .-azurile de melanom s-au înmulţit în


ineinţa de trei ori, şi cufiUiiua .sa sporească. De vină este de -
gradarea stratuiui dc oaon, care are rolui de filtru al razelor
uiti'jyioiete ţs-, în special, al celor rna) periculoase, razele
UV,B) Ş.Î care este pc cale să se subţieze. Melanomul este o
îumoră malignă a p-ieHi (din fericire, nu este căzui tuturor
cancerelor cut,;.inaic) care trebuie tratat chiar de ia apariţie,
dacă bolnavul vrea. să se vindece. De îndată .vsc remarcaţi o
tu.rni)ră neagră .sau o schimbare suspectă a imei tumori benigne
cu,no,sctitc tsrî a imei aluniţe (mărime, contuntri neregulate,
schimljared culorii, iiiduraţ.ic, reacţie inflama - tonc), trebuie să
mergeţi Ia medic. Pc planii.! prevc.nţiei,
MmiUZA
Dacă aţi fost atinşi de o meduză, luaţi de îndată ce puteţi: APIS
MELLIFICA 9 CH, MEDUSA 9 CH, 3 granule din fieca^,
alternativ, din 5 în 5 minute.
Dacă nu aveţi MEDUSA 9 CH, luaţi: APIS MELLIFICA 9
CH, din 5 în 5 minute.
Aplicaţi local o felie de roşie crudă.

MELANCOLIE
în sensul medical (şi nu literar) al cuvântului, melancolia este
tratată prin homeopatie, sub supravegherea exclusivă a unui medic
ce practică homeopatia.
Este vorba despre o depresie nervoasă gravă, cu sentiment de
culpabilitate, autoacuzare şi risc suicidar major.

£ 287
trebuie ştiut câ razele iţi .înne intensitatea maxima la mijlocul
zilei. Copiii sum deosebit de sensibili la ele. De aceea,
activităţile dc pi.- plaja irebiiie organizate. Este necesar să vă
ungeţi din abtmdemă cn creme totale având spectru larg şi un
factor de protecţie de ce; puţin 1 D . crem.! va fi reionoită pnn
a p l K a r i f r v e v c i i î c . Nu î zilaţi s a i ' u r t a U haine uşoare,
pălăiiC şi uehei.iii dv soare. m,m e]!.> intre orele 11 şi 16.
Respectaţi recomanuăriic inedicuiui curant ţin speeiai
ablaţia unei pete suspecte, ia cea mai ra.icâ îndfiiaiă).
Totodată, pentru a evita recidivele, puteţi lua; L\CHES1S
MUTuS 12 Qi, o doiâ pe săptăniână, mai midii ani la rând.
VEZI şi NEVI, SOA.R.E.
Substanţa de faazăiSulfina.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu M,e!iIotus
albaiDurere de cap de tip congestiv, cu figură roşie şi ameliorare
prin sângerare nazală.
Principalele întrebuinţări clinice: Migrene; sângerări nazale.

MEMBRU AMPUTAT (Durere)


VEZIAMPUTARE.

MEMORIA APEI
Cazul numit „memoria apei“ a dezlănţuit presa, în anul 1988,
şi a dat naştere unei înfocate polemici. Problema a fost

288 s (.îhid honit'i,ip.ulc prntru lam.ijje


generată de publicarea, în foarte reputata publicaţie Mature, a unei
lucrări de cercetare — semnată de dr. Jacques Benveniste
(1935-2004), împreună cu doisprezece coautori — cu privire la
„degranularea bazofilelor". Mai exact, autorul arăta cum a putut
activa anumite celule sangvine, polinuclearele bazofile, cu ajutorul
unei soluţii infinitezimale de anticorpi, imunoglobulinele E.
Informaţia era transmisă solventului în absenţa (teoretică) a
moleculelor. Autorul nu a folosit niciodată el însuşi expresia
„memoria apei“; care a fost, în schimb, utilizată din belşug de
mass-media.
Revista Mature a anunţat, după câtva timp de la publicarea
articolului, că această experienţă comportă unele artificii
Memorie
M c mu n a e s i c fu n c ţ i a c a r e n e p c n m U ’ s â c o k c i ă i o ,
p . f s t r â m Ş l a â r e s t i t u i m i n fo r m a ţ u .
Kh t c u n p ro c es d j n aj i i u ; c ar e s e cu p a m / e az a p c b az a
es p en en i c i o r n o as u 'c i re cu i e.
Es t e rc zu l t at u i i n ţ e r acţ i u n !! ei i r U re u ai d e n o i (p r i n
u r ma re, d i n t re i t i re g i s i ra r ea i o r. ai a n ţ i a |> o ca re i e -u
metodologice, ceea ce, în cercetarea medicală, este mereu posibil.
Această polemică l-a adus pe Benveniste în situaţia de a pierde
postul de la INSERM (Institutul Naţional de Sănătate şi Cercetare
Medicală), deşi titlul şi funcţiile i-au fost păstrate. Savantul şi-a
închinat întreaga viaţă cercetării. Descoperirea pe care a făcut-o în
1971 — PAF-Acether (Platelet Activating Factor) — a fost
decisivă în înţelegerea fenomenelor alergice şi inflamatorii.
Benveniste este autorul a 300 de lucrări ştiinţifice.

289
consacram, emoţia care le este asociată) şi cele ce se află deja
în posesia noastră.
Memoria ne permite să luă decizii şi să acţionăm.
Ea are mai multe .niveluri:
- memoria senzorială (auditivă, vizuală, tactilă), fugitivă,
care ne permite să identificăm ceea ce se petrece în junii
nostru;
- memo,ria pe termen scurt, imediată; ea durează
ma.xinium câtev.a zeci de secunde şi ne permite să
reţinem până la şapte elemente de informaţie;
memoria pe termen lung, care, contrar celor p,rec-
edente, nu şte:rge informaţiile i,mediat după prelucrarea
lor; ea ic stochează'o perioadă lu,ngă, chiar şi toată
viaţa; ea este cea care ne conţine amintirile, lucrurile
învăţate; este insoţitoarea istoriei noastre personale.
în creier, nu există un loc precis, care să fie specializat
în memorie. în prelucrarea şi consei-varca informaţiilor sunt
implicate mai multe locuri. Celulele nein'oa.se comunicăîntre
ele prin intermediul unor molecule, numite ncurotransmiţători
sau neuromediatori. în cazul memoriei, acest rol esenţial e.ste
jucat de acetilcoiinâ. Memoria noa.stră este o parte a
identităţii noastre. De aceea, scăderea performanţelor mnezice
este prost tolerată, mai ales de per- .soanele vârstnice.
Tulburările de memorie se prezintă, în generai, sub forma
unor uitări benigne şi se produc la fiecare individ, de ia o
anumită vârstă. Ele sunt în raport cu scă derea producţiei de
neuromediatori şi nu privc;şc decât faptele recente, contrar
uitării care intervine în maladia Alzhcimer.

290 E chi.i liiinu’opaîH


Pe lângă aceasta, nu trebuie să confundăm tulburările
de memorie cu lipsa de interes peiit.ru un fapt. .Memoria este o chestiune
de codificare şi de evocare. Dacă n-am înregistrat un eveniment,
n-avem niciun motiv să ni-1 rcam- iniim. Miraţi-vă când veţi întâlni
urmâtorii! chip, câ.nd veţi aii/ci următorul nume. Respiraţi din când în
când în mod conştient. Folosiţi-vă de toate Simţurile (vedere, auz) mai
mult decât de inteligenţă. Astfel, va veţi păstra memoria. Pentru a
vă ajuta, folosiţi una dintre recomandările niaj jos, luând 3 granule, de 3
on pc z i , din medicamentul reţinut.

în funcţie de cauza pierderii de memorie;


» la o persoană vârstnică, BARăTA C,\RBONICA 9 CH,
• la un copil cu retard intelectual. BARYTA CARBONICA
9 n-i.
• încetineală în procesul de înţelegere, CONIUM MACU- l..A.ri,'M
9 Cl-L
» siirmniaj cerebral, K.A.UUM PHOSPHORK'UM 9 CH,
• pierdere de memorie cu apatie, indi.fcrc:nţă faţă de orice,
rHOSPHORfCU.M ACIDUM 9 CH.

î.n funcţie de ceea ce uită subiectul:


® iiiirne, .ANACA.R.D.1UM (.)R.i.EiN'TAJ..-E 9 CH.
» .sti-ăzi d.i.ntr-un ca.itier pe care .îi cimoaşte bine, BA.KYTA
CARBONICA 9 CH.
» ÎŞI pierde şi.n..i! gândurilor sau uită gesiurile pe care trebuie sâ le
.faca, CA1.AD1U.M SEGUINUM 9 CH.
• co.n.fundă cuvi.ntfle, .fr-azeie, LYCOPODI'UM CLA- VATU.M
9 CH.
« aboli.rea completă a memoriei, prin epuiza.re cerebrală,
PHOSPHORICUIVI. AC.IDUM 9 CH,

291
w

® evenimente recente. SULFUR 9 CH. (Aces medicament


trebuie luat doar câteva zile.)
VEZI şi ALZiiEÎMER, ÎMBĂTRÂNIRE, TO NICOMANÎE.

MfiNifiRE (MALADIA '')


Această boală, caracterizată prin accese de vertij însoţite cel
mai adesea de zgomote în urechi, greţuri sau surditate bruscă,
poate fi ameliorată cu: CHININUM SULFURICUM 9 CH, COC-
CULUSINDICUS 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Tratamentul va fi urmat câteva zile, dar, în orice caz, subiectul
trebuie să meargă la medic, deoarece numai un tratament de fond îl
poate scăpa de această afecţiime.

MENINGITĂ
Dacă este virală, este de resortul homeopatie!; oricum, trebuie
să consultaţi medicul.

MENISC
VEZÎ GENUNCHI.

Menopauză

Menopauza osio o etapă riorinaiă. !S < otice Cn7. naturcic. a vicţu.


Ea poate ii un simbol a! i n u vi i i ) tn vâi:-îa a treia, dar ş! a’-unţiil IHR :
maj niari si ninătaii iMmejîor ajunse d: acest stadiu, mcthcii )e propun. în
geru’ral, un „tratament hoiTiionai de sub',tituţie“ (THS), desunat să ie
ierească de
292 Giyd !ît!rm:sîpaUC ptiiin.i UUÎHIK
'Urprizt neplăcute. Dar acesr trauincnt nune loî atâtea
probleme, pe care nu Ie rezolvă.
THS are avanîak“ înldtLîîD biifeuriîc, împiedică
imniiciimea vapinală, niicşorea/ă liscul de dîecttaiii car -'
i.iîaec, coniUitiiK: im mod Pim de prevenire a oeteopm ruzei;
îmbunâtăţsişle memoria, reduce ristriii de cancer al
ct'itoniihiî, încetineşte proccsiii dc pierdere a clasticiîâţn
cutanate. Elcctolc sale sunt pozitive pentru un anumit ruimâr
de fiaramctri ai vieţii personale şi de cuplu. Dar ,:i,rc şi
inconveniente dovedite: pierderi de sânce geirital, retcntic de
apă, sâni dureroşi, iritabilitaîe. Se constată, dc asemenea, o
uşoară creştere a proceiitiilui de cancerla sân, propoiţîonală,
de altfel, cu durata tratamentului.
Dacă THS a durat mai puţin dc cine; ani, nu există riscun,
Dmciilo dc avcacta penoada, riscul este redus, dai^ etaslă;
sorpiusui imputabi! hormonoterapiei este de două i'arieere - la
cinci ani, ,:s.a.se Ja zece am ,>i fioi.iăso:rezece la, ci,n-

293
Bufeuri:
• agravate de ciclu, ACTEA RACEMOSA 9 CH.
• ameliorate de revenirea ciclulin, lACHESLS M U T U S 9 CH,
• după extirparea ovarcior. i
Qclo neregulat; LACHLSIh ,11 1 . AiU'TUS 9 (Ti.
Dependenţă de alcool: iL I 1. iOi.
> 'v TI A .. .1 •
'Depresie nervoasă: SEPIA •
1 :* 4 ALI‘S ■
Hemoragii: lACHESlS ML
Hemoroizi; LACHESIS Mt
. i.
Intoleranţă la bluze încl
" :i,
gâtului: lACHESiS MUTUS ‘ it c, eşarfe în jurul
Migrene; S/liNGUINARiA -.A; IS 9 CH,
.Nevoie de aer: .SL.CL,FUR ' ■ ' niedicaniciii v,3 ,fi
luat doar câtc\'a ziic.)
Oh., -i,:| > ,.'nt • K (HI - f\i H.
Oî i I ir S, - j l d N , x ă M - NS! 9 01
Reumaii'.n* 1 E A KA CLMOS/ V 9 t H.
Sângerări nazale: LACHESiS Mt'riJS 9 CH
Tristeţe; SEPIA (TFlCiNALlS 9 CH.
Volubilitate, locvacitate; i_ACHESlS MUTUS 9 C i l , Dacă
nu găsiţi ce căutau, vedeţi in alte rubnu sau, mai bine,
consultaţi medicul.
M-’F' ■: . e . ste piă fiziologică importanta a vieţi!
‘-emil t - ' * V ijc tr< ât mai armonios pcisibil.
VEZI şi- ■ AIR ■ : , M,E.MO,RI,E, OSTEOPfiRi'iZÂ.

MENSTRUAŢIE
Luaţi 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-unul sau mai multe me-
dicamente prezentate mai jos, în funcţie de simptome, atât timp cât
este necesar.

.uisu; pentru Ai;u'iA


Menstruaţie prea abundentă:
• menstruaţie abundentă, cu oboseală, CHINA RUBRA 9 CH,
HELONIAS DIOICA 9 CH, 3 granule din fiecare.
• sânge abundent, de culoare neagră, CROCUS SATIVUS 9CH.
• sângele curge prea mult, dacă persoana se mişcă, ERI- GERON
CANADENSIS 9 CH.
Menstruaţie absentă, amenoree:
• după o sperietură, ACONITUM NAPELLUS 9 CH.
• după expunerea la frig intens, ACONITUM NAPELLUS 9CH.
• după furie, COLOCYNTHIS 9 CH.
• după o supărare, IGNATIA AMARA 9 CH.
• după o depresie nervoasă, NATRUM MURIATICUM 9CH.
• după o udătură, PULSATILIA 9 CH.
• fără cauză, cu hemoragia unui alt organ în momentul
menstruaţiei (de exemplu, sângerate nazală), SENECIO
AUREUS 9 CH.
Menstruaţie în avans:
• în avans, cu cheaguri, BELIADONNA 9 CH.
• la fiecare supărare, CALCAREA CARBONICA 9 CH.
• în avans, cu sânge negru, CYCIAMEN EUROPAEUM 9 CH.
• în avans, cu sânge roşu, SABINA 9 CH.
Simptome înaintea menstruaţiei:
• umflarea sânilor, LAC CANINUM 9 CH.
• în caz de umflare generală, cu excitaţie nervoasă şi dorinţa de a
face curat în toată casa, SEPIA OFFICINALIS 9CH.
Menstruaţie dureroasă sau dismenoree:
• senzaţie de greutate spre partea de jos a abdomenului,
BELIADONNA 9 CH.

295
• dureri agravate de zguduituri (de exemplu, în maşină),
BELIADONNA 9 CH.
• dureri în ovarul drept, BELIADONNA 9 CH.
• dureri ce iradiază în toate dîrecţiîle, CAULOPHYLLUM
THALICTROIDES 9 CH.
• dureri insuportabile, CHAMOMILLA VULGARIS 9 CH.
• dureri în ovarul stâng, LACHESIS MUTUS 9 CH.
• apariţia durerilor la oprirea menstruaţiei (şi încetarea lor,
dacă menstruaţia revine), LACHESIS MUTUS 9 CH.
• dureri în coapse, sacrum sau pubis, SABINA 9 CH.
• dureri de spate, SENECIO AUREUS 9 CH.
• cu transpiraţie rece, VERATRUM ALBUM 9 CH.
Menstruaţie insuficientă:
• sânge puţin abundent (persoana se schimbă de puţine ori)
sau se opreşte la mijloc şi reîncepe, PULSATILLA 9CH.
• numărul de zile este insuficient, SEPIA OFFICINALIS
9CH.
Simptome generale în timpul menstruaţiei: /!i
LORESPUNZA I'^ în funcţie de simptome.
Protecţie lunară/tampon (greu de suportat): PLATINA 9 CH.
Menstruaţie în întârziere: până la revenirea acesteia, luaţi:
PULSATILLA 9 CH.
Sânge între menstruaţii: CHINA RUBRA 5 CH.
Consultaţi medicul, dacă situaţia se repetă.
V E Z ! şiOVULAŢIE.
în timpul menstruaţiei nu este nevoie să întrerupeţi tratamentul
homeopatic (cu excepţia recomandării contrare a medicului).
V E Z i S i MENOPAUZĂ, PUBERTATE.

296
MENTĂ
Menta este oare interzisă în timpul tratamentului homeopatic?
VEZIANTIDOTURI.

Menyanthes trifoliata
Substanţa de bază: Trifoiul de lac.
Principala întrebuinţare clinică: Migrenă cu senzaţia de frig
glacial, în special la nivelul picioarelor (labe).

Mercurius corrosivus
Substanţa de bază: Sublimatul corosiv.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Mercurius
corrosivus. Ulceraţia mucoaselor; nevoia neîncetată de a avea scaun,
neameliorată de emisia unor fecale; nevoia neîncetată de a urina;
inflamaţia violentă a ochiului; ulceraţii în gât şi în gtnă; inflamaţia
violentă a uretrei.
Principalele întrebuinţări clinice: Colită; rectocolită; dizenterie;
cistită; uretrită; irită; oftalmie; afte; angină ulceroasă.

Merairius cyanatjj*.
Substanţa tic t:<ază: Cianura de mercur.
Simptomele cele mai caracteristice tratate: cu Mereu rius
cyanatus: Ulceraţie în gât; false membrane cenuşii în gât; halenă
fetidă; prostraţie.
i’riricipaia înlrcbiiinţarc clinică: Difteria malignă.

I 297
i Mercurius solubilis
Substanţa de bazăiMercunil „solubil", după o metodă specială
de preparare a lui Hahnemann.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Mercurius
solubilis: Halenă fetidă; limbă care păstrează amprenta dinţilor;
salivaţie intensă (subiectului îi curge salivă pe pernă); gingii
sângerânde; angină cu puncte albe; diaree; tendinţă la ulceraţii şi
supuraţii; ganglioni; transpiraţie nocturnă; febră cu recrudescenţă
nocturnă şi frisoane; febră prelungită; tremuratul mâinilor.
Principalele întrebuinţări dinice:Angină; flegmon; gingi- vită;
afte; pioree; otită; blefarită; colecistită (inflamaţia vezicii biliare);
rectită; cistită; icter.

MERS

Dezechilibrul în mers, senzaţia de „beţie" pot fi tratate cu:


ARGENTUM NITRICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

METRITA

VEZIUTER.

Mezereum

Substanţa de bază:Mălinul.
Simptomele cele mai caracteri.stice tratate cu Mezereum,: Vezicule
cutanate ce evoluează spre o crustă albă, sub care este o ulceraţie;
mâncărimi foarte intense, agravate noaptea; nevralgie; alternanţă de
erupţii cu tulburări interne.

298 i peniTu îaimh^


Principalele întrebuinţări cJinice: Eczemă; impetigo; Zona
Zoster; nevralgii după Zona Zoster; nevralgie facială.

MÎWZĂ
Parazitare a pielii de către ciuperci inferioare: ARSENICUM
IODATUM 5 CH, SEPIA OFFICINALIS 5 CH, 3 granule din
fiecare, de 3 ori pe zi.
1 ocai; CALENDULA TM, badijonâri de două ori pe zi.
VEZI Şl CANDIDOZĂ.

MICROBI

în cazul prezenţei unor microbi în organism (oricare le-ar &


localizarea), homeopatia acţionează cel mai adesea. Tratamentul nu
este ales după numele microbului, ci după Simptomele pe care le
provoacă.
VEZ! Şl ANTIBIOTICE.

MICŢIUNE (TULBURĂRI DE ")


VEZI URINARE.

MIGRENĂ
Migrena este o durere de cap bruscă şi intensă, care smvine ca o
furtună, din senin, şi se reproduce cu regularitate. în majoritatea
cazurilor, durerea afectează o jumătate de cap.
Migrena poate fi însoţită de tulburări vizuale şi digestive, în
special vărsături biloase.

= 299
Ea îl obligă pe cel afectat să-şi întrerupă orice activitate şi să se
odihnească în întuneric. Suferindul are o intoleranţă efectivă la
lumină, zgomot, mirosuri. Această stare corespunde dilatării
arterelor craniene.
Probabil că hormonii au un rol în declanşarea crizei, deoarece
această afecţiune survine, adesea, la trei femei din patru, în
perioada pubertăţii şi se produce, mai ales, în momentul ciclului,
încetează aproape întotdeauna în timpul sarcinii şi se opreşte la
menopauză.

După cum o indică etimologia, este vorba de dureri (profunde)


pe jumătate din craniu. Unele crize de migrenă vor trece cu unul
dintre medicamentele de mai jos.
Veţi lua 3 granule la fiecare jumătate de oră, începând cu
primele simptome; altfel, veţi avea mai multe şanse cu alopatia.
• în caz de migrenă cu pulsaţii, BELIADONNA 9 CH.
• cu capul fierbinte şi extremităţile reci, CARBO VEGETA-
BILIS 9 CH.
• migrenă în spatele craniului, cu pleoape grele, care se
termină printr-o emisie de mină abundentă şi incoloră,
GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9 CH.
• migrenă oftalmică, IRIS VERSICOLOR 9 CH.
• cu vărsături bilioase şi arsuri la stomac, IRIS VERSI-
COLOR 9 CH.
• cu diaree bilioasă, NATRUM SULFURICUM 9 CH.
• precedată de o foame imperioasă sau de o stare de bine ori
de euforie, PSORINUM 9 CH.
• cu eructaţii, SANGUINARIA CANADENSIS 9 CH.
• cu obraji roşii, în special cel drept, SANGUINARIA
CANADENSIS 9 CH.

300
• cu oboseală şi faţă trasă, SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
Consultaţi, de asemenea, rubrica Cap (Durere de '), fiindcă, dacă
tulburările sunt diferite pe plan clinic, ele pot răspunde, eventual, la
acelaşi medicament.
;ţ:rataingntul.de ... fond
Dacă tratamentul homeopatic al crizei acute de migrenă nu dă
rezultate, consultaţi un medic ce practică homeopatia, deoarece
aceasta din urmă îşi poate da întreaga măsură la nivelul
tratamentului de fond ce previne accesele.
VEZI şi CAP.
MILIARIA
Inflamaţie a glandelor pielii, care elaborează transpiraţia. îi
afectează pe copii şi apare mai ales în regiunile calde şi umede. Se
manifestă prin mici coşuri roşii sau mici băşicuţe, în special pe
umeri, în partea de sus a pieptului şi a spatelui, ca şi la pliurile de
flexie. Produce mâncărime, care generează leziuni din cauza
scărpinatului şi, uneori, suprainfecţie. Febra este mare.
Daţi-i copilului: ACONITUM NAPELLUS 9 CH, 3 granule de
3 ori pe zi, timp de 3 zile.
VÎV'I 5! HIPERTERMIE.

Millefolium
Substanţa de bazâ: Coada şoricelului.
Principala întrebuinţare clinică: Hemoragie cu sânge de un roşu
viu.

MINTE (ACCIDENTE ALE MĂSELEI M '■)

VEZI DINŢI.

= 301
MIOPATIE
Maladie musculară congenitală caracterizată prin atrofia şi
slăbiciunea muşchilor. Bolnavul poate face un tratament
homeopatic, pe lângă tratamentul recomandat de specialist, pentru a
încetini evoluţia.
Timp de mai mulţi ani, va lua: PHOSPHORUS 12 CH, o doză
pe săptămână.

MIROS
VEZI NAS.

MOARTE
Bolile cu risc mortal sunt mai rar de domeniul homeopatie!
decât celelalte, deoarece acestea sunt organice (vTZI CL-
VÂNTUL).
Totuşi, pe vremea când nu existau tratamente chimice eficace,
vechii homeopaţi tratau cu succes boli grave ca holera, difteria,
febra tifoidă.
Pentru a ajuta im muribund: ARSENICUM ALBUM 9 CH,
CARBO VEGETABIUS 9 CH, TARENTULA CUBENSIS 9 CH,
10 granule din fiecare, într-un pahar de apă, din care se ia o
linguriţă din oră în oră.
Acest tratament, care nici nu grăbeşte, nici nu încetineşte un
final inexorabil, îl va cruţa pe bolnav de ultimele suferinţe.

MOARTEA SUBITĂ A SUGARULUI / MSS


Drama imprevizibilă pe care o reprezintă moartea — în timpul
somnului — a unui sugar pe deplin sănătos până în acel

302 jhid ho'nei'paîic pemru f.simii;;


moment deprimă familia, care îşi pune întrebări cvasiînsolu- bile.
Există mai mulţi factori ce pot induce o MSS: insuficienta
dezvoltare a funcţiunilor vitale de mare importanţă (circulaţie,
respiraţie, ritm veghe-somn); patologia corespunzătoare tranşei de
vârstă (infecţii diverse, febră foarte mare, malformaţie latentă,
reflux gastric puternic), fără a mai pune la socoteală factorii legaţi
de mediul înconjurător (tabagism parental în timpul sarcinii şi după
naştere, administrarea de sedative şi, în primul rând, riscul de
sufocare în aşternut). în acest sens, prevenţia se face culcând sugarii
pe spate, deoarece, atunci când dorm pe burtă, sunt expuşi riscului
de a se sufoca, înfăşuraţi în aşternut. De când a fost descoperit acest
principiu, frecvenţa morţii subite a sugarului a scăzut cu 75%.
Dar nu există motive să vă temeţi de o asemenea dureroasă
eventualitate numai pentru că aveţi un bebeluş.
în schimb, părinţii care au trăit deja această dramă vor fi poate
mai liniştiţi dacă îi vor da frăţiorului sau surioarei copilului:
OPIUM 12 CH, o doză pe săptămână, până la vârsta de 5 luni.
Numele medicamentului nu trebuie să vă sperie. Având în
vedere extrema lui diluţie, nu prezintă niciun pericol.

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

Molluscmn contagiosum este o tumoră benignă a pielii, de


origine virală, cu consistenţă moale, emisferică, translucidă, de
mărime variabilă. Este mai frecvent la copii, în special la copilul
atopic, şi se prezintă, în general, în număr mare. Regiunile cel mai
frecvent afectate sunt faţa, gâtul, subsuorile, burta, regiunea
genitală şi membrele.
Tratamentul se bazează pe ablaţia cu chiureta, după aplicarea
unei creme anestezice. Totuşi, tumora are numeroase

303
recidive. în acest caz, homeopatia este birie-venită. Medicul trebuie
să stabilească un tratament de fond. Până la consultaţie, îi puteţi da
copilului: DULCAMARA 5 CH, LYCOPODIUM CLA- VATUM
5 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
VEZI şiATOPIE.
MONONUCLEOZĂINFECTIOASĂ

Boală caracterizată prin existenţa unei angine foarte puternice


cu ganglioni măriţi pe gât, cu febră şi oboseală intensă. Analiza
sângelui va stabili diagnosticul (prezenţa în organism a unui număr
mare de globule albe, numite „mononucleare", pozitivarea testelor
specifice pentru mononucleoză).
Este o afecţiune benignă, care nu are nimic de-a face cu leu-
cemia.
Trebuie consultat medicul homeopat.
Dacă, dintr-un motiv sau altul, nu puteţi, luaţi: MERCURIUS
SOLUBILIS 9 CH, NATRUM MURIATICUM 9 CH, 3 granule
din fiecare, de 3 ori pe zi, până la dispariţia completă a oboselii şi
revenirea la normal a valorilor din analiza sângelui.

MONT'

Umflătura articulaţiei de la degetul mare al piciorului (mont)


va fi tratată cu: APIS MELLIFICA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Local: HYPERICUM PERFORATUM TM, o aplicaţie pe zi.
Operaţia (pentru redresarea degetului mare) nu va fi făcută
decât în cazul unei deformări foarte pronunţate (hallux valgus) sau
foarte dureroase.

304
MORBUL LUI POTT

Tuberculoză a coloanei vertebrale (rară în zilele noastre); se


tratează prin alopatie. Pentru sechele, puteţi consulta un medic care
practică homeopatia.

MORFOLOGIE

î TIPOLOGIE.

MORTON (BOĂLA^L^^^^
Vi NEVROM (NEUROM) PLANTAR.

If: ba ' • Moscul.


Siîiîpti.ifVj.eîe cele -.i. u ujltriati;:;; ;.r,,c-at€ cu Mosch?.!*''
Leşin cu senzaţia de suferinţă excesivă; râs incontrolabil; dispoziţie
certăreaţă; spasme diverse.
î'b:'inuj>alele întreb' • clinice: Crize nervoase; leşin.

MUCEGAIURI

Vi ZiRINIIÂ ALERGICĂ.

MUGUET

Vi ZICANDIDOZĂ.

305
MUNTE
Cel mai bun preventiv este, desigur, să nu staţi acolo. Dacă nu
se poate altfel, luaţi:
• pentru combaterea vertijuiilor de înălţime sau a impresiei că
masele muntoase vă strivesc, ARGENTUM NI- TRICUM
9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• pentru Simptomele ce apar din cauza sejurului la altitudine;
anxietate, insomnie, dureri de cap, zgomot în urechi, vertij,
sufocare, palpitaţii, oboseală, COCA 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi.

Ira^ 'it!!! generai


LACHESIS MUTUS 5 CH, LEDUM PALUSTRE 5 CH, 3
granule din fiecare, altemându-le din oră în oră.
Ii;a t a nie n ţuLlocai
CALENDULA TM, câteva picături pe o compresă aplicată
local în permanenţă.
VEZi şi VIPERĂ.

MUŞCHI
Clacaj (ruptură/intindere): Cel afectat are senzaţia că a primit o
lovitură de cuţit în muşchi: ARNICA MONTANA 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi.
Contractură musculară: MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH,
3 granule de 3 ori pe zi.
Crampe: VEZI CUVÂNTUL

306 ! .hiinseopaîic pentnj larntiic


Durere musculară/curbatură: VEZI t LiVÂNTL L.
Dureri musculare: RHUS TOXICODENDRON 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
Spasme:ViiZi CUVÂNTUL.
Surmenaj muscular (de exemplu, după sport): SARCOIAC-
nCUM ACIDUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până la dispariţia
disconfortului.
VEZI Â TENDINITĂ.

MUŞETCL
VEZI ANTIDOTURI.

MUŞTE ZBURĂTOARE
VEZI OCHI.

i 307
N
Naja tripudians
Substanţa de bază: Veninul de cobră.
Se potriveşte dc preferinţă: Cardiacului.
Simptomele cele iiiai caracteristice tratate ca Naja tri- pudians:
Suflu cardiac prin lezarea valvelor; palpitaţii care îl împiedică pe
subiect să vorbească; dureri în zona inimii; hipo- tensiune.
Principalele întrebuinţări clinice: Palpitaţii; angină pectorală;
inimă slăbită; repunerea în formă a cardiacului.

Naphtaiinmn
Substanţa de bază: Naftalina.
Principala întrebuinţare clinică: Limitează evoluţia bolilor
lezionale ale ochiului (dezlipire de retină, cataractă, opacitatea
corneei).

NARCOLEPSIE

Adormire bruscă şi imposibil de stăpânit, de mai multe ori pe


zi, însoţită adesea de alte simptome, cum sunt cataplexia (relaxarea
bruscă a tonusului muscular, ce riscă să provoace căderi) şi
halucinaţii în momentul când subiectul adoarme. Cercetarea actuală
se orientează către factorii genetici şi de mediu. Tratamentul clasic
se bazează pe medicamente ce stimulează

308 i Ghîd liomcopatu' pentru famt


trezia. Mai puteţi adăuga: NUX MOSCHATA 12 CH, o doză pe
săptămână, atât timp cât este nevoie.
VEZI şi HALUCINAŢII, SOMNAMBULISM.

NAS
Luaţi 3 granule, de 3 oii pe zi, dintr-un medicament din cele de
mai jos.
Cruste în nas: KAUUM BICHROMICUM 9 CH.
Fisuri în colţul unei nări: NITRICUM ACIDUM 9 CH.
Furuncul: HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9 CH.
Guturai: VEZI CUVÂNTUL.
Guturai de fân: VEZI RUBRICA, înfimdat: NUX VOMICA 9
CH.
Mâncăiime în nas: CINA 9 CH.
Miros:
• hipersensibilitate la mirosurile de alimente, COL-
CHICUM AUTUMNALE 9 CH,
• hipersensibilitate la mirosurile de tutun, cafea, parfum,
vopsea, IGNATIA AMARA 9 CH.
• hipersensibilitate la mirosul de flori, SABADILIA OFFI-
CINARUM 9 CH.
• senzaţia că totul miroase urât, SULFUR 9 CH.
• pierderea mirosului (anosmie), KALIUM BICHRO-
MICUM 9 CH.
Roşeaţă exterioară a nasului: CARBO ANIMALIS 9 CH.
Sângerare:VEZI HEMORAGIE.
Sinuzită: VEZI CUVÂNTUL.
Strănut: NUX VOMICA 9 CH.
Ulceraţii în nas: KALIUM BICHROMICUM 5 CH.

309
NAŞTERE
Mulţumită homeopatici, naşterea se poate desfăşura cu un
minimum de durere şi în cele mai bune condiţii posibile pe plan
psihologic.
Pregătirea naşteri!
• pentru a suprima teama de naştere, ACTEA RACEMOSA
12 CH, 1 doză în fiecare săptămână a lunii a noua]
• pentru a avea contracţii eficiente şi naştere rapidă, CAU-
LOPHYLLUM THALICTROIDES 12 CH, 1 doză în
fiecare săptămână a lunii a noua;
• pentru a evita traumatismul fizic pe care l-ar putea repre-
zenta naşterea şi pentru ca gravida să aibă forţa de a ajuta
copilul să se nască, atunci când vine momentul, ARNICA
MONTANA 12 CH, 1 doză în fiecare săptămână a lunii a
noua.
Se recomandă administrarea unei doze săptămânale din
fiecare dintre cele trei medicamente menţionate mai sus, în ultima
lună de sarcină, distanţându-le, de exemplu, astfel: ACTEA
RACEMOSA, lunea, CAULOPHYLLUM THALICTROIDES,
miercurea, ARNICA MONTANA, vinerea.
în timpul naşterii
• în caz de contracţii violente şi ineficiente, NUX VOMICA
5 CH, BELIADONNA 5 CH, 3 granule din fiecare,
alternativ, din 5 în 5 minute;
• în caz de hemoragie, SABINA 5 CH, 3 granule din 5 în 5
minute, până la încetare;
• în caz de întârziere a naşterii (aceasta nu se declanşează,
deşi a trecut data normală), GELSEMIUM SEMPERVI-
RENS 5 CH, 3 granule la fiecare oră;

310 i Z Ghid homeopatic pentru familie


• în caz de epuizare, ARNIGV MONTANA 9 CH, 3 granule
la fiecare oră (dacă nu au fost luate preventiv).
D n p â naştere
• în caz de depresie nervoasă, SEPIA OFFICINALIS 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi;
• în caz de oboseală sau de dureri lombare, KALIUM CAR-
BONICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi;
• în caz de sechele de dureri în abdomen, ARNICA
MONTANA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi;
• în caz de hemoragie vaginală persistentă, HAMAMELIS
VIRGINIANA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi;
• în caz de baby blues sau depresie nervoasă, SEPIA OFFI-
CINALIS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi;
• în caz de durere după o epiziotomie (incizie a perineului,
pentru a facilita expulzia), HYPERICUM PERFORATUM
9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi;
• în caz de scurgere albă amestecată cu sânge, KREO-
SOTUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi;
• în caz de imposibilitate de a urina, OPIUM 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi.
VEZI şiALĂPTARE, PREMATURITATE, PROCREARE
ASISTATĂ MEDICAL, SARCINĂ.

Natnim carbonicum
Substanţa de bazâ:Carbonatul de sodiu.
Se potriveşte de preferinţă;Urmărilor cronice ale unei insolaţii.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Natrum car- boniciun:
Depresie agravată de exerciţiul mental şi de căldura verii; edem
generalizat; dureri de cap după expunerea la soare; entorse cronice
sau repetitive.

311
î'riKcI|>,.iîcI^ :î; i X ' Î ;} Î <îiJili Urmările insolatiei; de-
presie nervoasă; entorsă.
Clorura de sodiu naturală, i-i' i
Subiectului slab mai ales în partea superioară a corpului, dar care
mănâncă bine; transpiraţiei uleioase; individului rezervat, puţin
comunicativ, distrat.
fO ai
Tristeţe, depresie; agravare în companîe şi la con-
solare stângace; „rumegarea" suferinţei; dorinţă de sare; sete mare;
uscăciunea mucoaselor; limba ca o „hartă geografică"; gu- turaiuri
alergice cu repetiţie; herpes; erupţie la limita părului; dureri de cap
orbitoare; dureri lombare ameliorate când subiectul se culcă pe un
plan tare; agravare la mare şi la soare.
,tic! sîS I Migrene oftalmice;
cotiza spasmodică; guturai de fân; sinuzită; alergie la soare;
eczemă; herpes; aftoză; anemie; boala Basedow; spasmofilie;
depresie nervoasă.

Natmm Sulfatul de sodiu.


ţinta Urmărilor traumatismelor cra-
Substanţa de r
Se potri’i'eţte» niene.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Natruia
sulfiirkiîîB: Hipersensibilitate sufletească după traumatism cranian;
agravare la muzică; migrene bilioase; diaree cu conţinut de bilă
după micul dejun; astm la schimbarea de vreme; agravare generală
la umiditate; eczemă cu scuame mari, gălbui; mâncărimi la
dezbrăca
t.
ţhi
d

312 =
€ jiiti-ebuinţări ciinicc: Depresie nervoasă; se-
chele după traumatism cranian; migrenă; diaree; astm; reumatism;
eczemă.

NATURALĂ (PRINCIPII GENERALE DE MEDIciNĂ)


Homeopatia este o terapeutică bazată pe posibilităţile de
reacţie (' i ZI CI VANTUl) ale naturii umane. Prin urmare, ne
vom trata piin homeopatie, dar respectând totodată
principiile generale ale medicinii naturale**, adică adoptând
im mod de comportare care să evite la maximum agresarea
inutilă a organismului. Se vor evita mai ales deodoran- tele,
intervenţiile chirutgicale care nu prezintă o uigenţă, pilula
anticoncepţională, pomezile pe bază de cortizon, operaţia de
sclerozare a hemoroizilor sau a varicelor.
VEZI : l'Aîl ACESl'E RUBRIO.

NEBUNIE
Vi ZiPSIHOZĂ.

NEFRITĂ
Unele cazuri de nefrită acută (inflamarea rinichiului, cu
umflare generalizată, urină puţină şi conţinând albumină) sunt de
resortul homeopatiei, altele nu. Consultaţi medicul homeopat.

Pentru modul de abordare a micilor detalii legate de viaţa cotidiană, vezi lucrarea
doctorului Bruno Brigo, La medicine familiale naturette / Medicina familială naturală
(Ed. Marco Pietteur) (n.a.).

313
VEZI COLICĂ.

NEFROZSLÎPOIDI(J
Leziune degenerativă a rinichilor, responsabilă de o albu-
minurie mare şi de corpusculii grăsoşi din urină, cu umflarea
membrelor inferioare.
Homeopatia este eficace. Consultaţi medicul.

•NERMDÂRE
Dacă vreţi să vă terminaţi toată treaba înainte de a o fi început,
luaţi; ARGENTUM NITRICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Dacă vă vine să rupeţi nasturele recalcitrant, fără să vă luaţi
răgazul de a-1 scoate din butonieră; dacă doriţi ca anturajul să
înţeleagă ce aveţi de spus înainte de a vă fi exprimat, luaţi: NUX
VOMICA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
VEZI şiPICIOARE (NELINIŞTE).

NERVOZITAT
E
Suntem cu toţii mai mult sau mai puţin nervoşi şi, într-o
oarecare măsură, este bine! Această capacitate de a reacţiona
nervos ne permite să facem faţă diferitelor situaţii cu care dăm
piept în decursul vieţii şi care, în lipsa răspunsului nostru, ar
putea deveni periculoase. Să acceptăm, aşadar, să fim
„nervoşi", dacă este vorba de o nervozitate moderată.

314

: pentru lari
Adevărata nervozitate începe atunci când reacţia este
exagerată sau când starea de tensiune persistă, deşi nu este
justificată de niciun eveniment exterior. Starea este
patologică atunci când nervii domină o persoană, deşi, în
mod obişnuit, persoana îşi domină nervii. Nu refuzaţi să-i
vorbiţi medicului homeopat despre această problemă. Dacă
vă pune întrebări despre „nervii" dumneavoastră, deşi aţi
venit pentru o boală care, aparent, n-are nicio legătură cu
nervozitatea, răspundeţi-i cu precizie. Pentru a vă găsi trata-
mentul adecvat, medicul are nevoie să vă cunoască în aceeaşi
măsură toate Simptomele, nervii sau orice altceva. Ho-
meopatul încearcă să vă cunoască ansamblul personalităţii.
Pentru tratamentul stărilor nervoase trecătoare, VEZI
ANGOASĂ, COPII, ^DEPRESIE NERVOASĂ, EMOŢIE,
FURIE, IRITABILITATE, NEVROZĂ.

NEURODERMAHTĂ
Inflamaţie cronică, localizată, cu îngroşare, pigmentare şi
mâncăiime a pielii. Cauza ei pare să fie nervozitatea.
Luaţi; FAGOPYRUM ESCULENTUM 5 CH, NATRUM
MURIATICUM 9 CH, 3 granule din fiecare, de 2 ori pe zi, până la
vindecare.

NEUROM PLANTAR
Mică tumoră benignă, localizată pe traiectul unui nerv al labei
piciorului, care provoacă, atunci când piciorul este încălţat, arsuri
sau junghiuri în talpă. Ea îl oblîgă pe cel afectat să se descalţe în
plină stradă. Luaţi; HYPERICUM PERFORATUM 9 CH, 3
granule dimineaţa şi seara, atât timp cât este necesar.

i 315
r NEV
Pentru nevul pigmentai sau „aluniţă" nu există tratament
homeopatic. Aluniţele nu trebuie extirpate, cu excepţia:
- celor care sunt iritate în permanenţă de un element exterior
(maşină de ras, guler, armătură sau biidă de sutien etc.);
- celor care îşi schimbă aspectul (culoare, formă, grosime).
în acest caz, luaţi: PHOSPHORUS 5 CH, THUYA
OCCIDEN- TALIS 5 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, în
cele 15 zile următoare extirpării.
Pentru nevii vasculari sau „petele de vin",
VEZI ANGIOM
VEZI şi MELANOM.

NEVRALGII
Dureri ascuţite de-a lungul nervilor. Pot fî eliminate prin ho-
meopatie.
Luaţi, în funcţie de împrejurări, 3 granule, de 3 ori pe zi sau
din oră în oră, dintr-unul sau mai multe medicamente prezentate
mai jos.
în funcţie de cauza nevralgiei:
• după expunere la frig uscat, ACONITUM NAPELLUS
9CH.
• pe vreme umedă, DULCAMARA 9 CH.
• după traumatismul unui nerv, HYPERICUM PERFO-
RATUM 9 CH.
• după Zona Zoster, MEZEREUM 9 CH.

316 Ghid homeopatie pcn'p.i f


i:- dv
Agravare:
• la curent, CHINA RUBRA 9 CH.
• noaptea, MEZEREUM 9 CH.
• pe vreme furtunoasă, RHODODENDRON 9 CH.
Ameliorare:
• prin apăsare puternică, prin căldură sau stând îndoit de
mijloc, MAGNES1APHOSPHORICA9 CH.
In funcţie de senzaţie:
• cu senzaţie de amorţeală, ACONITUM NAPELLUS 9
CH.
• senzaţia de pulsaţie, BELIADONNA 9 CH.
• traiectul este îngust, nu mai lat decât un fir, COFFEA
CRUDA 9 CH.
• durerile se deplasează de-a lungul nervului, COLO-
CYNTHIS 9 CH.
• dureri ca nişte străfulgerări, KALMIA lATlFOLIA 9 CH.
• dureri violente, apărute brusc, MAGNESIA PHOSPHO-
R1CA9CH.
• dureri ca nişte curentări, PHYTOLACCA DECANDRA
9CH.
• nevoia de a mişca picioarele, fără o durere reală, ZINCUM
METALLICUM 9 CH.
în funcţie de localizare:
VEZI RUBRICILE CORESPUNZĂrOARE: DINŢI, FAŢĂ,
IN- TERCOSTALĂ, SCIATICĂ.

NEVRITA
VEZI NEVRALGIE.

S 317
NEVROZA
Stare patologică a sistemului emoţional, care face ca bolnavul
să aibă un comportament dificil atât pentru sine, cât şi pentru
anturajul Im.
Pacientul nu a pierdut simţul realităţii, îşi dă foarte bine
seama că nu este „ca ceilalţi", dar nu reuşeşte să iasă din această
stare. Nevroza trebuie deosebită de psihoză ^EZl C UVÂNTUL ).
în nevroză, pacientul este pe deplin conştient de caracterul
anormal al comportamentului său. Tratamentul unei nevroze
marcate nu se poate dispensa de psihoterapie ^EZI CUVÂNTUL).
Aceasta va fi întreprinsă când subiectul se va simţi pregătit s-o
facă. Psihoterapia va putea fi mai eficientă dacă veţi urma un
tratament homeopatic pus la punct, de preferinţă, de un medic
homeopat. Totuşi, puteţi începe prin a urma unul dintre sfaturile de
mai jos, luând 3 granule, de 3 ori pe zi, din medicamentul selectat.
• în caz de consecinţe corporale ale tulburărilor nervoase
(greutate în respiraţie, nod în gât etc.), IGNATIA AMARA
9CH.
• în caz de „rumegare" constantă a ideilor, nevoia subiectului
de a controla întotdeauna ceea ce a făcut, tulburări
obsesiv-compulsive, NATRUM MURIATICUM 9 CH.
• în caz de angoasă iraţională, cu nevoia de companie şi
teama de a nu fi grav bolnav, PHOSPHORUS 9 CH.
• în cazul imposibilităţii de a ieşi din casă, ARGENTUM
NITRICUM 9 CH.
• în cazul unei grave crize de isterie, MOSCHUS 9 CH.
Daţi-i pacientului, dacă este posibil, 3 granule din sfert în
sfert
de oră, până la încetarea crizei.
• Pentru frică sau „fobii",VEZI RUBRICA
FRICĂ.

318 =
Ghid homeopatic pentru familie
NIMFOMANIE
VEZI SEXUALE (TULBURĂRI ~).

Nitricum acidum
Substanţa d«e bază:Acidul nitric.
Sc potriveşte de preferinţă. Subiectului iritabil, care nu
suportă manifestările de simpatie.
Simptomele cele mai caracteristice tratate cu Nitricum
acidum; Fisuri la nivelul punctelor de joncţiune ale pielii şi
mucoaselor, cu senzaţia de durere ascuţită şi sângerate; negi
înconjuraţi de piele galbenă, cu dureri ascuţite la apăsare; scurgeri
excoriante cu miroş urât; ulceraţii.
Principalele întrebuinţări clinice; Eczemă ce produce fisuri;
fisuri anale; afte; negi; ulcere ale gambei.

NOD ÎN GÂT
Senzaţia de nod în gât după o supărare: IGNATIA AMĂRA
9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Senzaţia de nod în gât agravată la înghiţire: LĂCHESIS
MUTUS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Senzaţia de nod care urcă din stomac în gât: ASA FOETIDA 9
CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

NOU-NASCUT
VEZI COPIL.

319
B-
Nux îiX’schata

i : i Nucşoara.
, :{! iîiiii caras'îtrisiKx tratate ce Nut ie xiui
Somnolenţă imposibil de controlat; tendinţă la leşin; dispoziţie
schimbătoare; uscăciune extremă a mucoaselor, în special gură
uscată, dar fără sete; senzaţia de salivă groasă ca o vată; balonare
abdominală.
PrincipAh/w rr ieUri:-tări clinicei Sonmolenţă; dispepsie cu
flatulenţă.

Ni Vi muc.;
Substanţa-■!. ‘ Î Nucavomică.
St |)otrivt ' îţă; Subiectului iritabil, care îşi
surmenează aparatul digestiv consumând multă cafea şi tutun,
sedentar.
lîiiiUMîifck; cfit iftui tarue u f > ■ ■ -v. catate tu N'ux vfirnitx
Hipersensibilitate la tot ce e în jur (zgomot, lumină, mirosuri, frig);
strănuturi frecvente dimineaţa; nas înfimdat noaptea, dar curgând
ziua; spasme digestive; dureri de stomac după masă; somnolenţă
după masă, cu ameliorare printr-o scurtă siestă; constipaţie cu falsă
nevoie de scaun; hemoroizi interni; crampe musculare.
Principalele inirebuinuiri ciimce: Indigestie; dispepsie
spasmodică; gastrită; constipaţie; hemoroizi; hipertensiune
arterială; migrene digestive; gălbinare; gută; colică nefritică;
lumbago; coriză; guturai de fân.

320 » Ghid homciîpDîic ncnî;


o
OBEZITATE
VEZI APNEE ÎN TIMPUL SOMNULUI, SLĂBIRE
(TRATAMENT DE ~).

Oboseală

Mai mult decât orice alt simptom, oboseala are un important


impact asupra calităţii vieţii.
Trebuie considerată ca un semnal de alarmă, prin urmare un
simptom „bun“, atunci când nu este prea copleşitoare. După
mişcarea intensă (de exemplu, căratul mobilei) sau după o zi de
lucru, oboseala este semnul că trebuie să ne oprim, dar nu are în
ea nimic anormal. Dacă devine mai intensă, ritmul de riaţă va
fi afectat. Trebuie să facem faţă simultan muncii, transportului,
copiilor, treburilor casnice. Surmenajul este un mare generator dc
oboseală. Dacă intervine şi slrc.sui, se produce bni.se
decompensarea. în sfârşit, oboseala poate fi legată de o boală
fizică sau psihică, acută sau cronică; ci maladie iniecţic>a.sâ
(de ia o simplă gripă, la hepatită sau ia SIDA), anemie, cancer, o
maladie neurologică (Parkinson. scleroză in plăci etc.), o
tulburare glandulară (mai ales îiroidiana), o maladie cardiacă,
renală, o depresie nervoasă etc. Şi unele medicamente pot
produce oboseală (în special, hipotensoarele). în acest caz, odihna

I 321
iitiun efei:î, .itâs: tiitip cât nu este tratată direct cauza, u
se obser'vâ un rezidtat rapid, consultaţi ineclicul. VEZI
FORTIFiAN'î. OBOSEAIĂ CRONICA, Sl’itES.

OiOSEMA CRONICA
Sindromul de oboseală cronică este o oboseală intensă, in-
validantă, simţită timp de peste şase luni şi suficient de gravă
pentru a reduce cu cel puţin 50% activitatea obişnuită a subiectului,
fără explicaţie logică, cu o analiză a sângelui absolut normală.
Altfel spus, nu există o cauză identificabilă nici pe plan fizic, nici
pe plan psihiatric.
Această stare îi afectează cel mai adesea pe adulţii tineri, în
special pe femei. Ipoteza virală este cea mai plauzibilă, dar unii
medici consideră că punctul de plecare este unul mental. Să fie oare
un mare protest împotriva unei stări de indispoziţie sau o boală în
sensul clinic al termenului?
în orice caz, este o adevărată neplăcere, aproape un handicap,
care intervine în capacitatea persoanelor de a-şi asuma cele mai
simple sarcini ale vieţii cotidiene.
Se vor lua: SARCOLACTICUM ACIDUM 5 CH, SEPIA
OFFI- CINALIS 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, atât
timp cât este necesar.

OBRAJI
Obr^i roşii: V'liZiCUPEROZĂ.
Pecingine: CUVÂNTUL.

OBSESII'
VEZI NEVROZĂ, TULBURĂRI
OBSESÎV-COMPULSIVE.

322 =
S homcopzixk pcnin: îa;T;Ci=.
OCHI

Cataractă: Cataracta nu poate regresa prin tratamentul ho-


meopatic, care doar frânează evoluţia.
Medicamentul cel mai apt — în mod frecvent — de a face acest
lucru, şi care trebuie luat continuu, foarte mult timp, este: SECALE
CORNUTUM 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Timp de 15 zile înainte de o operaţie pe cristalin şi 15 zile după,
luaţi: GUAREA TRICHILIOIDES 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Conjunctivită: Tratamentul general şi tratamentul local se vor
face după indicaţiile de mai jos.

(3 granule, de 3 ori pe zi, din medicamentul selectat)


• conjunctivită după expunerea ochilor la frig intens şi uscat,
ACONITUM NAPELLUS 9 CH.
• conjunctivită cu lăcrimate neiritantă, ALLIUM CEPA 9CH.
• conjunctivele sunt umflate (în jurul irisului, se observă o
umflătură ce iese în relief), APIS MELLIFICA 9 CH.
• conjunctivită de un roşu-întunecat, BELIADONNA 9 CH.
• conjunctivită de un roşu-deschis, EUPHRASIA OFFICI-
NALIS 9 CH.
• conjunctivită cu lăcrimate ce irită pleoapa inferioară,
' EUPHRASIA 9 CH.
• conjunctivită cu puroi iritant, MERCURIUS CORRO-
SIVUS 9 CH.
• conjunctivită cu puroi neiritant, PULSATILLA 9 CH.

= 323
înstilaţi, de trei ori pe zi, o picătură dintr-un colir obţinut din;
CALENDULA 3 DH, 20 picături, EUPHRASIA 3 DH, 20 pi-, cituri,
ser fiziologic q.s.p. 15 ml.
Degemerescenţă maculară legată de vârstă (DMLV): Pe lângă
recomandările oftalmologului, care vă poate propune un tratament
clasic (depinde de caz), luaţi: CANTHARIS 9 CH, CROTALUS
HORRIDUS 9 CH, PHOSPHORUS 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3
ori pe zi.
Dezlipire de coi^î vitros: Odată cu vârsta, masa gelatinoasă şi
transparentă care umple ochiul se detaşează de retină. Fenomenul este
fără gravitate. Luaţi: PHOSPHORUS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi,
până la dispariţia petelor negre din faţa ochilor.
Dezlipire de retină; PHOSPHORUS 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi,
pe lângă tratamentul clasic prescris de oftalmolog.
Glaucom: il Ci
Iris (inflamaţia irisului): RHUS TOXICODENDRON 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi. Consultaţi medicul, dacă afecţiunea persistă.
Lăcrimate: v'l 'l; V'ÂN'T’IJL.
Lentile corneene: Dacă nu le suportaţi, cereţi să vi se prepare un
IZOTERAPIC 9 CH (Vf- /.I. ) cu produsul
de bază al lentilei.
Muşte zburătoare: în general, este vorba de o tulburare
nervoasă fără consecinţe grave. Luaţi: PHOSPHORUS 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi, în perioadele supărătoare.
Ochi injectaţi în urma expunerii la frigul intens: Luaţi:
HAMAMELIS VIRGINIANA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, timp de
trei zile.
Ochi uscaţi: Luaţi: ALUMINA 9 CH, BRYONIA ALBA 9 CH,
3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, atât timp cât este necesar.
Oftalmia zăpezilor: Inflamaţie a ochiului (foarte exact, a corneei)
provocată de reverberaţia razelor ultraviolete pe

324 I Ghid
h
zăpadă, dar şi pe mare sau în deşert. Luaţi:
ACONITUM NA- PELLUS 9
CH, 3 granule de 6 ori pe zi, până la vindecare.
Strabism: M.U .
Surmenaj vizual: în cazul oboselii ochilor, după ce aţi folosit
îndelung vederea (lecturi prelungite, lucru necontenit etc.) luaţi:
RUTA GRAVEOLENS 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, cât timp este
nevoie.
Şalazion; PLEOAPE.
Traumatismul ochiului;
e LEDUM PALUSTRE 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, în caz
de lovitură peste ochi, cu echimoza părţilor moi înconjurătoare.
• SYMPHYTUM OFFICINALE 9 GH, aceeaşi posologie, în
caz de lovitură peste globul ocular, fără echimoză.
Ulcer comean: Luaţi: MERCURIUS CORROSI\TJS 5 CH, 3
granule de 3 ori pe zi, atât timp cât este necesar.
Urcior: VE2H U i
Yedere (tulburări de ~): VEZi CUVÂNTUL.
VEZI şi OFTALMOLOGI HOMEOPAŢI, PLEOAPE.

Ocimiim canum
Substanţa de bază: Busuiocul deBrazilia.
Principala întrebuinţare dmici: Colica nefritică, cu vomă şi nisip
roşu (uraţi) în urină.

OCLUZIE
Blocaj complet al intestinxilui, cu vomă, oprirea materiilor fecale
şi a gazelor, dureri ascuţite. Trebuie mers de urgenţă la medic.
în aşteptarea diagnosticului, îi puteţi da pacientului, fără niciun
pericol, OPIUM 30 CH, o doză.

i 325
Nu trebuie să vă temeţi de ocluzie intestinală de fiecare dată
când sunteţi constipaţi.

OFICIALĂ (MEDICINĂ -)

VEZI ALOPATIE.

OFTALMIA ZĂPEZILOR VEZI OCHI.

OFTALMOLOGI HOMEOPAŢl

Există oftalmologi care tratează homeopatic. Chiar şi


într-xm domeniu deosebit de speciahzat, cmn este acesta,
homeopatia are un cuvânt de spus.
VEZI RUBRICA OCHI.

OLIGOELEMENTE
Oligoelementele sunt elemente vitale, care se găsesc în
sânge, în foarte mici cantităţi, şi contribuie la echilibrul bio-
logic general.
Terapeutica prin oligoelemente este, prin urmare, naturală
şi are mult succes pe lângă homeopaţi, care o prescriu
deseori. Dă rezultate bune. Nu are nimic de-a face cu
homeopatia, deoarece nu se bazează pe
dinii (V principiul similitu-
. ilOMEORAJ lt.:i ţ şi foloseşte doze care
nu sunt infinitezimale. Acestea sunt foarte mici, dar încă
ponderabile, lucru care nu se întâmplă în homeopatie.

■pe.îiîxii .ian'o'iu*
326 i
OMIDA

VEZi INSECTE.

OPERAŢIE

VEZI INTERVENŢIE CHIRURGICALĂ.

Opixim

Substanţa de bazâiOpiul.
SimptoineJe ccie mai caracteristice tratate cu Opiuiic Figură de
un roşu întunecat; transpiraţie fierbinte; pupilă foarte contractată;
somnolenţă sau somn toropitor, respiraţie lentă şi sforăitoare;
paralizii diverse; constipaţie prin inerţia rectului (fără nevoia de
scaun) ; abolirea sensibilităţii.
' .minţări cllmce: Accident vascular cerebral;
constipaţie; ocluzie intestinală.

ORAR

Orarul după care se iau medicamentele se stabileşte, cel mai


adesea, după cum imnează:
• dozele vor fi luate dimineaţa pe nemâncate (cu o oră
înainte de micul dejim) la data desemnată de medic;
• granulele vor fi luate (cu excepţia unei indicaţii con-
trare) cu 30 de minute înainte de masă (cu 10 minute
înainte, dacă nu se poate altfel); în lucrarea de faţă, ele
vor fi, în general, în număr de trei.
Orarul de apariţie a simptomelor (acces de febră, recru-
descenţa durerii, apariţia frisoanelor, debutul migrenei)

327
poate tl o Indicaţie preţioasă pentru medicul ce practică
homeopatia. De aceea, trebuie notat şi comunicat acestuia.
OREION

Inflamaţie a glandelor parotide, care se găsesc — după cum o


indică şi numele lor — lângă urechi'®. Dacă medicul a stabilit deja
diagnosticul, vă puteţi trata singuri această boală benignă (de
natură virală) cu; MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH, PULSA-
TILLA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, timp de 10 zile.
Pentru prevenirea oreionului la individul adult, cu scopul de a
preveni sterilitatea, luaţi: TRIFOLIUM REPENS 3 DH, 10 picături
de 3 ori pe zi, timp de 10 zile.

ORGANICĂ (MALADIE - )
Maladia organică sau lezională (este acelaşi lucru)
depăşeşte cel mai adesea domeniul homeopatic. Totuşi,
homeopatia poate limita avansarea bolii sau poate suprima
unele simptome supărătoare (de exemplu, durerea).
Maladia organică se opune maladiei funcţionaie ( • .■

ORGANON

Organonul sau arta de a vindeca este prima carte a lui


C.S. Hahnemann (‘ _ , p neI), fondatorul
metodei. A fost publicată în Germania (1810). Prima sa tra-
ducere în limba franceză datează din 1824.

în franceză, oreilles. (n.t.)

328
Primul paragraf din Organon stipulează: „Prima şi unica
vocaţie a medicului este aceea de a restabili sănătatea per-
soanelor bolnave. Aceasta este ceea ce numim arta de a
vindeca". Faptul că Hahnemann vorbeşte despre bolnav,
înainte de a-şi expune metoda, este semnificativ: el anunţă că
homeopatia are ca scop vindecarea, nu speculaţia
intelectuală.
Hahnemann era un umanist.
ORGANOTERAPIE
VEZI PARAHOMEOPAHE.

ORHIIĂ
VEZI TESTICULE.

OS
Decalcifierea, osteoporoza, osteomielita pot fi tratate de
medicul homeopat. Mergeţi la consultaţii.
..ci ;a DEMINERALIZARE, FRACTURĂ, LUXAŢIE,
OSTEONECROZAî^EPTICĂ A ŞOLDULUI, OSTEOPOROZĂ,
REUMATISM.

OSGOOD-SCHLATTER (MALADIA LUI


Inflamaţie a unei mici protuberanţe osoase naturale, situată la
nivelul genunchiului, tuberozitatea anterioară a tibiei. Problema
este generată de microtraumatisme repetate

329
cauzate de solicitarea excesivă a membrelor inferioare, la adolescenţii
sportivi (alergare, sărituri, fotbal). Muşchii exten- sori solicită această
protuberanţi, care este încă în procesul de osificate.
Pacientul va lua: RUTA GRAVEOLENS 5 CH, 3 granule de 3
ori pe zi, până la dispariţia durerilor.
Activitatea sportivă va fi oprită atât timp cât consideră necesar
medicul.

OSfEONECloMĂSlWÎ^^^
Rarefiere osoasă a extremităţii superioare a femurului, cauzată
de obstrucţia arterei care irigă această zonă.
Supravegherea medicală este indispensabilă.
La tratamentul recomandat de acesta, puteţi adăuga: PHOS-
PHORUS 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până când medicul va
declara câ bolnavul s-a vindecat.

OSTEOPOIOM''

Osteoporoza este o rarefiere a structurii proteice a oaselor,


cu demineralizarea acestora. Responsabilă pentru o
fragilitate sporită a oaselor şi pentru dureri, mai ales după
mers, ea predispune la fracturi şi la tasarea coloanei verte-
brale. Este mult mai frecventă la femei decât la bărbaţi şi este
cauzată deseori de o carenţă hormonală. Mulţumită
osteodensitometriei (măsurarea densităţii osoase), în mo-
mentul menopauzei se poate evalua riscul de fractură. Dacă
acesta este dovedit, este greu ca medicul să nu aibă în vedere
stabilirea unui tratament hormonal de substituţie, a cărui
„eficacitate" este indubitabilă. El va prescrie, de
asemenea.

330 1
Gl'ud )>eîit;ru faîD.iiif.'
calciul şi vitamina D, precum şi medicamente pentru oprirea
procesului de distrugere osoasă.
Pe lângă tratamentul clasic, atunci când acesta este
socotit necesar, pacientul va lua: CALCAJREA
FLUORICA 9 CH, SILICEA 9 CH, 3 granule din fiecare, de
3 ori pe zi, cât timp este nevoie.
VEZI Şl COLOANA VERTEBRALĂ, MENOPAUZĂ.

OTITÂ
Inflamaţie acută a mrechii medii, adică a părţii care se află
imediat în spatele timpanului. Este de origine virală sau micro-
biană şi trebuie neapărat consultat medicul. Este însoţită de o
scădere trecătoare a auzului. Apare in special la copiii cu vegetaţii
sau care suferă de reflux gastroesofagian, care trăiesc în
colectivităţi şi ai căror părinţi fumează. Este mai puţin frecventă
dacă rinitele copilului sunt tratate, dacă iama îi puneţi în nas, cu
regularitate, ser fiziologic, dacă îl obligaţi să-şi sufle nasul de
fiecare dată când este necesar.
Când o otită este mai mult sau mai puţin vindecată, se
„răceşte", se transformă în otită seromucoasă (în spatele tim-
panului, este prezent, o lungă perioadă, un lichid inflamator, destul
de vâscos), ceea ce favorizează recăderile de natură in- fecţioasă.
Orelistul propune îndepărtarea vegetaţiilor şi/sau plasarea de
aeratori transtimpanici, numiţi şi „diabolo". Aceştia au avantajul de
a drena mucusul în exterior, dar nu acţionează asupra procesului
subiacent. Este mai bine, de fiecare dată când este posibil, să vă
adresaţi homeopatici, care va vindeca în profunzime urechea
copilului, fără riscul surdităţii.
Otită acută: BELLADONNA 9 CH, CAPSICUM ANNUUM
9 CH, FERRUM PHOSPHORICUM 9 CH, 3 granule, alternativ,
la fiecare oră.

331
Dacă, după câteva ore, nu apare nicio ameliorare, consultaţi
medicul.
Otită seroasă sau seromucoasă: MERCURIUS DULCIS 5 CH, 3
granule de 3 ori pe zi, până când orelistul anunţă vindecarea.
Otită cu repetiţie: Consultaţi medicul homeopat, care va prescrie
un tratament de fond.
Otită cronică, cu supuraţie permanentă şi dispariţia timpanului:
Şi în acest caz, trebuie să consultaţi medicul, care va prescrie un
tratament de lungă durată. SILICEA este unul dintre principalele
medicamente. Nu recurgeţi la grefarea timpanului decât atunci când
supuraţia va fi încetat de multă vreme şi după un tratament
homeopatic de fond.

OTOSPONGIOZĂ
Proliferare a ţesutului osos, la nivelul oscioarelor urechii medii,
care le împiedică să vibreze şi opreşte transmiterea sunetelor.
Pentru restabilirea auzului, intervenţia chirurgicală este in-
dispensabilă. Otospongioza este una dintre principalele cauze ale
surdităţii la adultul tânăr.
Este o boală cu caracter familial, chiar dacă există în cazuri
izolate.
în aşteptarea operaţiei, pacientul poate lua: CALCAREA FLU-
ORICA 5 CH, GRAPHITES 5 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori
pe zi.
VEZI şi ACUFENE.

oimvira
Otrăvirile (accidentale sau voluntare) se tratează la serviciul de
urgenţe. La ieşirea din spital, pacientul poate lua: IZOTE- RAPIC 9
CH, 3 granule de 3 ori pe zi, timp de două luni.

332
Medicamentul va fi preparat pe baza produsului care a generat
intoxicaţia (VEZI Izoterapic); în acest fel, vor fi evitate sechelele.

OUA
ALERGIE.

OVARE
CMsturirVEZI.. ’UL.
Dureri: APIS MELLIFICA 9 CH, BELIADONNA 9 CH, 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi, în aşteptarea consultaţiei.

OWi^TE
Pentru durerile abdominale, în momentul ovulaţiei, luaţi:
COLOCYNTHIS 9 CH, SABINA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3
ori pe zi.

omÎRÎ
VIERMI.

i 333
PaecMiia officinaîis
Substanţa ăv 'ba ; Bujorid-
i» ire ' Hemoragii cu fisuri anale.
îMncipala. îp îrel

PAGET (BOALA-)
Ţesutul osos normal este într-o perpetuă schimbare, chiar şi la
vârsta adultă. în boala Paget, ţesutul osos se distruge în unele locuri
şi proliferează în altele, într-un mod dezordonat.
Cauza rămâne neamoscută, dar există forme de familie, ceea
ce ne duce cu gândul la un factor genetic.
Adesea, boala nu are niciun simptom, ceea ce face să fie des-
coperită din întâmplare, cu ocazia unor radiografii efectuate din
alte motive. Uneori, bolnavul are dureri şi deformări osoase
(îngroşare, curbare). Pot avea loc discrete măriri ale craniului,
astfel încât imele persoane observă că trebuie să-şi ia pălării mai
mari.
Cele mai multe cazuri au o evoluţie lentă, iar complicaţiile
(fracturi, tulburări neurologice) sunt rare.
Pentru încetinirea evoluţiei, pacientul va lua: CALCAREA
FLUORICA 5 CH, CONCHIOUNUM 5 CH, 3 granule de 3 ori pe
zi, 15 zile pe lună, cu foarte mare regularitate.

334 g hid homeopatic pentru


PALOARE
VFZIANEMIE.

P^fTAŢII
Tulburare, cel mai adesea nervoasă, cauzată de o percepţie
neplăcută a bătăilor inimii (regulate sau anarhice).
VEZI CORD.

PALUDISM

în paludism, organismul este invadat de un parazit, Plasmo-


dium. Acesta este transmis de femela ţânţarului anofel, care are
nevoie de sânge pentru a-şi hrăni ouăle.
Boala face ravagii în zonele tropicale şi subtropicale şi îi afec-
tează şi pe călătorii care se întorc din acele regiuni. Mass-media
face mai puţin zgomot în privinţa acestei boli decât în cazul SIDEI,
cu toate că paludismul este mtilt mai răspândit; în lume, sunt expuşi
un miliard de indivizi, iar 1-3 milioane mor din cauza lui, în fiecare
an. Boala ucide provocând anemie, encefa- btă (inflamaţia acută a
creierului), mărirea ficatului, hemoragii. Simptomele apar după
una-două săptămâni de la înţepătura ţânţarului: febră cu frisoane,
fază de căldtiră, apoi transpiraţie abundentă, totul putând fi însoţit
de dureri de cap şi vărsături. Tratamentul alopat este indispensabil.
Odinioară, acesta consta în administrarea de chinină (extract de
quinquina). în prezent, există medicamente de sinteză mult mai
eficace.
La tratamentul prescris de medic, adăugaţi: CHINA RUBRA 9
CH, NATRUM MURIATICUM 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3
ori pe zi, până la vindecare.

i 335
VLZi şî ENCEEALIIĂ.

PANARIŢIU

DIOSCOREA VILLOSA 9 CH, HEPAR SULFURIS


CALCA- REUM 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.

CALENDULA TM, 25 picături în apă caldă, în baie


prelungită.

PANCREATITĂ
Pancreatita (acută sau cronică) poate fi ameliorată prin ho-
meopatie. în ambele cazuri, trebuie consultat medicul.
Dacă, dintr-un motiv sau altul, nu puteţi ajunge la medic, veţi
lua: PHOSPHORUS 9 CH, 3 granule din oră în oră sau de 3 ori pe
zi, în funcţie de caz.
Acest tratament calmează durerile şi face ca scatmul să fie mai
puţin păstos.

PANICĂ
Numim atac de panică o criză de angoasă ce apare în mod
imprevizibil şi brusc, cu durată limitată, izolată.
Este o groază intensă, fără cauză aparentă. Este însoţită de frica
subiectului de a nu-şi pierde raţiunea, de a nu leşina, de a
nu muri.
Există şi simptome fizice: senzaţie de sufocare, palpitaţii,
dureri în regiunea inimii, ameţeli, greţuri, dureri abdominale,
transpiraţie abundentă, vedere înceţoşată, tremurături.
336 1
îaiîli
lH
Vorbim despre o tulburare, atunci când atacurile de panică se
repetă, ceea ce se întâmplă într-o treime din cazuri.
în caz de criză, luaţi: ACONITUM NAPELLUS 9 CH, PHOS-
PHORUS 9 CH, 3 granule din fiecare, din jumătate în jumătate de oră,
alternativ, până la dispariţia tulburărilor.
AGORAFOBIE, ANGOASĂ.

PAPILOM
CONDILOAME, MALADII CU TRANSMITERE
SEXUALĂ.

[ EARAHOMEOPATIE
j Homeopatia se întemeiază pe principiul similitudinii j ( '
' ). Există terapeutici în-
1 vecinate, bazate pe un raţionament prin analogie (vi 7i ' ■^'
‘ < , diferenţa dintre „analogie" şi „si-
miiitudine"). Ele nu sunt bazate, prin urmare, pe experimentarea (
) asupra omului sănătos, ci
; pe asemănarea dintre boala de tratat şi medicamentul ce i trebuie
opus acesteia, fără a trece prin experimentare. Astfel, putem
descrie:
• organoterapia, diluţie de organe animale; organul pre- ş
scris seamănă cu organul de tratat; de exemplu, se pre- i scriu
diluţii de stomac de porc, pentru a trata stomacul
uman;
• gemoterapia, diluţie de muguri de plante; modificările
biologice de pe parcursul bolii de tratat seamănă cu
modificările biologice generate experimental, prin mu-
gurele corespunzător, pe animale;

337
• litoterapia, diluţie din anumite minerale; globul terestru
seamănă cu un embrion în stadiu primitiv, iar pietrele
Qithos, în limba greacă) care se găsesc în el sunt
asimilate cu organele fiinţei umane;
• sărurile Schuessler, diluţie din 12 săruri care se găsesc în
cenuşa ţesuturilor organice arse; acţiunea fiecăreia
dintre aceste săruri seamănă cu acţiunea organului din
care provine.
Aceste diverse terapeutici îşi prezintă propriile medica-
mente diluate şi dinamizate ( ; MEDICAMENTE; DINA-
MIZARE), în maniera medicamentelor homeopatice.
Confuzia este, prin urmare, posibilă, cu atât mai mult cu
cât aceste medicamente sunt produse de aceleaşi laboratoare
şi prescrise de aceiaşi medici.
Ghidul homeopatic pentrufamilie nu se ocupă decât de
homeopatia autentică. Aici, nu veţi găsi sfaturi privind
organo- terapia, gemoterapia etc. Aplicarea stricto sensu a
doctrinei nu va zădărnici eficacitatea sfaturilor date, ci
dimpotrivă.

PARALIZIE

Cauzele paraliziilor sunt multiple. în lucrarea de faţă, nu vă


putem da niciun sfat. Va trebui să consultaţi un homeopat, pentru a
afla dacă, în cazul dumneavoastră, tratamentul ţine de speciahtatea
sa.
V EZI şi EAIĂ (PARALIZIE FACIALĂ).

FARS^ÎDA

Paratifoida era de domeniul homeopatie! înainte de apariţia


antibioticelor eficiente. în teorie, este şi acum, dar
trebuie să fiţi

338 I
S Gtoid homcripatE E .'>tn: iunjii'
■I
siguri sută la sută de alegerea terapiei, pentru a trata o parati- foidă
exclusiv prin homeopatie.
Consultaţi, eventual, un medic care practică homeopatia.

PARATIROIDE
Bolile paratiroide ■■ rebuv o \ , dacă este vorba de o afecţiune
organică ( ), şi tratate homeopatic,
dacă este vorba de o afecţiune funcţională ( ‘^ ).
Medicul este singurul în măsură sa ia decizia.

PARAZIT
Oricare ar fi parazitul (ciupercă, levură, vierme, agent infec- ţios
ai unei boli tropicale), este nevoie de un tratament dubiu: alopat,
pentru a omorî parazitul, şi homeopatic, pentru a modifica terenul şi
a împiedica reapariţia. Consultaţi-vă medicul.

Pareira brava
a V . a de bază: Chondrodendron tomentosum.
iele cele mai caracteristice tr j -rira
fc ” Cistită violentă cu nevoie constantă de a urina; imposi- bihtate
de a mina; subiectul trebuie să se forţeze, uneori trebuie să se aşeze
chiar şi în patru labe; prostată mărită.
Principalele întrebuinţări clinice: Cistite; afecţiuni ale prostatei;
colică nefritică.

Paî'is qu.adrifolia
Substanţa de bază: Dalacul.

1 339
- CC Ic rccci cctrarter;?. .u Fci
Senzaţia că ochii sunt traşi înapoi; senzaţia de greutate
pe ceafă; senzaţia că pielea de pe cap se contractă; nevralgii.
;ii c:i Dureri de cap; migrenă;
nevralgii.

PARKINSON (MALADIA '■)


Maladie organică (VEZI Cot’/ , . c ) care, din păcate, rămâne
în afara acţiunii homeopatici. Este vorba de tremurături generate de
o leziune a creierului.

PARODONTO^

VEZI DINŢI.

PAROTIDE
Pentru ordon
Pentru alte-boi otid insultaţi medicul.

PĂTÂDF^M

VEZI ANGIOM.

PATOGENEZIE
VEZI MATERIA MEDICA.

PAR
Casant: FLUORICUM ACIDUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe
zi.

340 i Ghki ii.- noGpatic pcîitni iicio


'
Căderea difuză a părului (sau alopecie): PHOSPHORICUM
ACIDUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
. ; PELADĂi\;<.
Colorarea părului. Din principiu, homeopatia este foarte
circumspectă faţă de ceea ce este artificial. De aceea, se recomandă cu
insistenţă testarea vopselei. în caz de accident alergic, se va lua cât mai
repede: IZOTERAPIC 9 CH, preparat pe baza colorantului responsabil;
se vor lua 3 granule de 3 ori pe zi, până la dispariţia simptomelor. '
Mătreaţă. Constatarea mătreţei nu este, în sine, un diagnostic;
trebuie să i se afle cauza: niicoza, psoriazisul (
> il' ri-LE) sau seboreea ( ). De aceea,
este recomandată consultarea medicului. Pentru mătreaţa fără cauză
aparentă, se va lua: PHOSPHORICUM ACIDUM 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi.
Păr gras; PHOSPHORICUM ACIDUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe
zi.
Nu vă spălaţi prea des părul. Cu cât o faceţi mai des, cu atât
secretă mai multă materie grasă glandele din pielea capului. Nu vă
spălaţi părul mai devreme de opt zile de la spălatul anterior cu un
şampon de tratament, chiar dacă vă deranjează pe plan estetic. Dacă o
faceţi mai des, reveniţi treptat la acest interval de opt zile. în caz că
asta vă este cu neputinţă, folosiţi un şampon foarte delicat.
Păr uscat: THUYA OCCIDENTALIS 9 CH, 3 granide de 3 ori pe
zi.
Peladă (căderea părului în „placă" localizată): FLUORICUM
ACIDUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Pierderea părului sau calviţia: VEZI CĂDEREA DIFUZĂ A
PĂRULUI.

PECINGINE
Erupţie cu cruste, în diverse boli de piele.

I 341

i;sii
GRAPHITES 9 CH, MEZEREUM 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3
ori pe zi, până la dispariţie.
TraM.:nieiit:u.l
POMADĂ CU CALENDULA, o dată-de două ori pe zi.

PEDIATRU HOMEOPAT
Vl Zi COPII.

PEIADĂ
VEZi PĂR.

PELVISPONDILITĂ REUMATISMALĂ
VliZi SPONDIIARTRIIĂANCHILOZANIĂ.

PERIARTRITĂ CALCIFIANTĂ A UMĂRULUI


Apariţia unor calcifieri pe bază de fosfat de calciu (sau apatit)
în tendoanele umărului. Acestea pot fi nedureroase şi sunt
descoperite cu ocazia unei radiografii sau pot provoca dureri
adesea foarte puternice.
Tratamentul homeopatic este spectaculos, când este vorba cu
adevărat de o periartrită calcifiantă (şi nu de o altă formă de
periartrită, cu vindecare mai lentă): în câteva luni, face să dispară
calcifierile.
Pacientul va lua: SOIANUM MAIACOXYLON 5 CH, 3
granule de 3 ori pe zi, până când radiografia va pune în evidenţă
vindecarea.

342 2 Cîhîd homeopatic pentru lanfilîc

CAPSULITĂ RETRACTILĂ, TENDINITĂ.

PERICAMDITĂ
Inflamaţie a învelişului inimii. Eventual de domeniul home-
opatiei. Consultaţi medicul.

PERICOLUL HOMEOPATIE!
Există medicamente homeopatice periculoase?
Atâta vreme cât sunt suficient de diluate, nu există niciun
pericol, oricare ar fi medicamentul homeopatic în cauză,
chiar dacă numele său evocă un produs toxic, ca
ARSENICUM sau OPIUM. Se poate spune că, începând cu
diluţia 3 CH ( INFINITEZIMAL), nu mai există posibilităţi
de intoxicaţie. Sub aceasta, totul depinde de Substanţa de
bază. Prin urmare, trebuie să fim circumspecţi, din principiu
(mai bine să fim excesiv de prudenţi), faţă de toate
medicamentele (chiar dacă provin din laboratoare ho-
meopatice): în tinctura mamă (TM); în zecimală (X sau D);
în 1 CH sau 2 CH.
Multe dintre ele sunt inofensive, însă numai homeopatul
sau farmacistul vă poate spune acest lucru cu precizie, în
fiecare caz.

PERIFLEBITĂ
VEZiFLEBÎTĂ.

PEÎHTOlmS'
Nu este de domeniul homeopatici.

= 343
PERLEŞ
Inflamaţie a colţului gurii.
■ ‘ ■ eMMl.gfiî ■ ^
GRAPHITES 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

POMADĂ CU CALENDUIA, una-douâ aplicaţii pe zi.

PERSOANĂ STÂNGACE
A fi stângaci nu trebuie să fie un motiv de supărare. Nici nu
este cazul s-o mai spunem. Un tratament nu există, este clar. Un
adult anxios, ca urmare a faptului că în copilărie — stângaci fiind
— a fost corectat, va lua: ARGENTUM NI- TRICUM 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi, în cure de 10 zile, din când în când.
PEŞTE
'1 ALERGIE, ANIMALE, COLESTEROL.

■-'Lrgju, ^''PetroluL
'!=• , r , i i i Ş ; v^Sl1
Piele crăpată, cu aspect murdar în special iama; dureri de cap în
zona occipitală, ameţeli resimţite în zona occipitală; agravare prin
mişcare pasivă.
P': ^ icipalele întrebuin ? ^ > nice; Eczemă fisurată; dege-
rături; rău de transport; migrene.

344 î
Jb'triSsebi^Hîiî

■. . ■■ Vi . Pătrunjelul.
vmxplviv:,r.i cev v:'iV xaiixverkUiJ. t r a t a u : - v, mss"' Nevoie
irezistibilă de a urina; mâncărime a uretrei; scur- j.-xrf uretrală cu
aspect lăptos.
‘- Cistităcronică;micţiune imperioasă; uretrită.

Acidui fc'Sforic.
Urmărilor surmenajului cerebral.

Indiferenţa ta tur şi la toate, din cauza epuizării


cerebrale; apatie intelectuală; epuizare fizică; senzaţia de apăsare a
pieptului; diaree albă; urină cu fosfaţi; pierderea părului;
transpiraţie nocturnă.
® "u lice: Pierderea memoriei; de
presie nervoasă; surmenaj intelectual; pierdere de fosfaţi.

buinta-iui tît Fosforal.


SJ: j U i î > r. V jf s; 05, > : Ol Tinerilor care au crescutrepede
în înălţime, pasionaţi, generoşi, care stabilesc cu uşurinţă contacte
cu semenii şi care nu-şi pot susţine mult timp acelaşi efort.
5e j
Anxietate la venirea serii; dorinţă de companie; frică de furtună;
hipersensibilitate la mirosuri; sângerare cu mare

I 345
uşurinţă; foame imperioasă; sete imperioăsă; congestii localizate;
dureri arzătoare; tendinţă la leziuni diverse.
f icipa' - . ‘ - Astm; congestie pul
monară; laringită; hepatită; pancreatită; nefrită; inflamaţia
ochiului; hemoragii; anxietate; depresie nervoasă.

Phytolacca.
Gât roşu-închis cu amigdale umflate; dureri cu us-
turimi în gât, iradiind spre urechi; dureri reumatice cauzate de
inflamaţia gâtului; dureri de coapsă pe partea externă a acesteia.
Angină; faiingită; dureri
musculare; nevralgia nervului femurocutanat.

PÎCÎQME"

Picioare grele: HAMAMELIS COMPUS, 10 picături de trei


ori pe zi.
Picioare neliniştite. Nevoie necontenită de a mişca picioarele;
neastâmpăr al picioarelor. ZINCUM METALLICUM 9 CH, 3
granule de fiecare dată când se produce această tulburare.
v'i ULCER.

PICibAME (LABE)

VîAiîBĂIĂrURÂ LA PICIOR, MONT, REUMATISM.

346 ; busîu'-:;;
PICIOR - MÂNĂ -- GURĂ
Infecţie virală fără gravitate, sub formă de vezicule dureroase
în gură, care se sparg repede, lăsând în locul lor o mică ulceraţie. în
acelaşi timp, pe palme şi pe tălpi apar vezicule cenuşii.
Boala survine în mici epidemii Ia sfârşitul verii, afectând
copiii.
Dacă pe corpul copilului apar şi în alte locuri băşici de un roşu
cenuşiu, nu ezitaţi să vă adresaţi medicului sau unui serviciu de
urgenţă.
Daţi-i copiliilui: CANTHARIS 5 CH, 3 granule de 6 ori pe zi,
până la vindecare.

PIELE
Tratamentul bolilor de piele este una din marile reuşite ale
homeopatiei.
.R:LJBRICILE ABCES, ACNEE, ANTRAX, CICATRICE, DEGERATURI,
ECZEMĂ, ERIZIPEL, GER, HERPES, IMPE-
TIGO, INFECŢIE, MÂNCĂRIME, MICOZĂ,
NEURODERMITĂ, PANARIŢIU, PSORIAZIS, RANĂ, RÂIE,
SOARE, TRANSPIRAŢIE, URTICARIE, VERUCI, ZONA
ZOSTER.
Pentru aplicarea locală a unei pomezi, 1 1 IT .

PIELEA CAPULUI
Chisturi sebacee: BARYTA CARBONICA 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi.
Acest tratament este preventiv pentru chisturile viitoare, dar nu
le face să dispară pe cele deja existente. Nu le extirpaţi decât dacă
sunt vizibile sau foarte jenante.

= 347
Cruste de lapte: CALCAREA CARBONICA 9 CH, 3 granule
de
3 ori pe zi, luate sistematic.
• în caz de miros urât ai pielii capului, HEPAR SULFURIS
CALCAREUM 9 CH, de adăugat, în doză de 3 granule de
3 ori pe zi.
• în caz de mâncărime, MEZEREUM 9 CH, de adăugat, în
doză de 3 granule de 3 ori pe zi.
Dureri ale pielii capului: OLEANDER 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi.
Eczemă: GRAPHITES 9 CH, VIOLA TRICOLOR 9 CH, 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi, până la stabilirea tratamentului
de fond de către un medic homeopat.
Mâncărtmi, fără cauză, ale pielii capului: OLEANDER 9 CH,
3 granule de 3 ori pe zi.
Psoriazis: VEZI CUVÂNTUL.
Seboree (exces de secreţie a glandelor din pielea capului):
NATRUM MURIATICUM 9 CH, OLEANDER 9 CH,
PHOSPHO- RICUM ACIDUM 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3
ori pe zi, douăzeci de zile pe lună.

VEZI URINARĂ (INFECŢIE -).

PIERCING
Plasarea pe corp a unei bijuterii metalice — sau piercing — este
o practică foarte veche, ce priveşte, prin tradiţie, în orice caz în
civilizaţia noastră, lobul urechii.
în prezent, locurile împodobite astfel sunt variabile: buze, nări,
arcadele sprâncenelor, mameloanele, buricul, limba, organele genitale
etc.

348 Ghid homeopatic pcmru fonnhr


Un mare număr de adolescenţi utilizează piercingul (se vorbeşte
despre 100 000 de persoane pe an), ca un ritual de trecere, pentru a
atesta că trupul le aparţine lor şi nu părinţilor. în culturile tradiţionale,
această practică era considerată un semn de apartenenţă socială.
în Franţa, există 1 000-2 000 de persoane care execută
piercinguri, dar acestea nu sunt, în totalitate, profesioniste ale igienei.
Piercingul este o străpungere a pielii, care trebuie făcută cu cele mai
mari precauţii. în urma acestei practici, se înregistrează aproximativ
10-20% de complicaţii infecţioase locale şi, mai ales, virale (hepatita
B sau C). Incidenţa virusului imuno- delicienţei umane (SIDA) este
încă insuficient evaluată.
Există, de asemenea, un risc alergic deloc neglijabil: eczeme de
contact, legate mai degrabă de antisepticele locale decât de natura
materialelor utilizate. în Franţa, nu există nicio reglementare cu
privire la piercing, dar, în 2001, a fost editat un ghid de bune
practici.
Există, totodată, practici similare piercingului: tatuajul, care
este relativ tradiţional, precum şi brandingul. Este vorba de mar-
carea, cu fierul roşu, pe piele, a unui semn sau a unui desen.
Această intervenţie de tip tribal este nu numai dureroasă, ci pre-
zintă şi riscuri evidente. Brandingul produce o arsură profundă, cu
mare risc de infecţie.
VEZI ALERGIE, ECZEMĂ, HEPATITĂ VIRALĂ,
ÎNŢEPĂTURĂ, RANĂ (ARSURĂ), SIDA.

pîmÎA
'VEZi CONTRACEPŢIE.

i 349
PINTEN CALCANEAN
Excrescenţă osoasă situată pe faţa inferioară a unui călcâi (pe
calcaneu, osul principal), care este foarte dureroasă la
mers.
Veţi lua: HEKIA LAVA 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, atât
timp cât este necesar.
PIOREE
DINŢI.

PIPI ÎN PAT
:> I ENUREZIS.

PITIRIAZIS

Pitiriazis Gibert (şi nu „Gilbert“ cum vedem scris în unele cărţi


medicale). Erupţie rozalie benignă de formă ovală, al cărei
diagnostic este stabilit de medic. Pacientul va lua: AR- SENICUM
IODATUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, timp de o lună.
Pitiriazis verzicolor (ciupercă.parazit a pielii), VEZI MICOZĂ.

PLACEBO
Placebo este un produs care nu are niciun efect terapeutic şi care
îi este prescris pacientului fără ştirea sa.

350 S Qhid hu
pentru a se studia, prin comparaţie, efectul substanţei cu
adevărat active. Medicii homeopaţi au utilizat placebo pentru
a se asigura de eficacitatea metodei proprii şi au constatat că
acţiunea medicamentelor lor este mai mare decât a
substanţelor neutre.

PLAGĂ
RĂNI.

ioc i-
Pătlagina.
>5oîjVs,jîiieîi: ecSi; mai caraeteristlee tratats: PlaiZago
Dureri dentare, cu salivaţie abundentă; enurezis cu
emisie abundentă de urină.
Dureri dentare; enu-
rezis.

Platina.
i: Unei tinere brunete, cu alură
destul de mândră.

Dispreţ pentru anturaj; obiectele par mai mici decât în realitate;


excitaţie sexuală (mentală şi fizică); hipersensibilitatea organelor
genitale; dureri constrictive care apar şi dispar progresiv; constipaţie
în călătorie.
ti" n{d }n cdi Crampe; spasme; nevralgii; ciclu
dureros; constipaţie; excitaţie sexuală.

I 351
PLĂMÂN
CONGESTIE, RESPIRAŢIE DIFICIIĂ/DISPNEE, PLEU-
REZIE, PNEUMONIE, TUSE ETC.

PLEOAPE
Chisturi: ŞAIAZION.
Pleoape lipite dimineaţa: GRAPHITES 9 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi.
Pleoape umflate (blefarită): GRAPHITES 9 CH, aceeaşi po-
sologie.
Ptoză (Căderea pleoapelor): CAUSTICUM 9 CH, 3 granule de
3 ori pe zi.
Spasme, clipit maladiv; BELIADONNA 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi.
Şalazion: Această mică tumoră benignă a pleoapelor se ex-
tiipează chirurgical.
Apoi, pentru a evita recidivele, luaţi: STAPHYSAGRIA 9 CH,
THUYA OCCIDENTALIS 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe
zi, timp de 3 luni.
Urcior: ''iT'".! .

PLEUREZIE
Epanşament de lichid în jurul plămânului. în unele cazuri, este
posibil tratamentul homeopatic, care permite evitarea puncţiei
pleurale. Consultaţi medicul.

ţ i ?îi b'î,î m iî!,etalîlcîj,5 v


'■«' i ' . a , ’ - Plumbul.

352 îami.iie
î'\*mptoin.ele cele L',, - racteristice tra n el ’Oicuni: Dureri
spasmodice violente (în special de abdomen); constipaţie prin
paralizia intestinului; spasmele muşchilor abdominali, care sunt
retractaţi „en bateau"; atrofie musculară; paralizii localizate, în
special ale extremităţilor, cu atrofie.
P rincipalele întrebe a• ţâri clinice; Spasme; paralizii diverse;
sciatică paralizantă; hipertensiune arterială; arterită; nefrită
cronică.

PNEUMONIE
Tratamentul pneumoniei (inflamaţie a plămânului, cu dureri
de piept şi scuipat cu sânge) prin homeopatie este posibil dacă este
efectuat de xm medic experimentat.

POALĂ ALBĂ
Numită de medici „leucoree", această scurgere albă, dacă este
puţin abundentă, limpede şi neînsoţită de alte simptome, este
„fiziologică", adică normală, şi nu necesită niciun tratament. în
schimb, dacă are un aspect neobişnuit, trebuie tratată.
încercaţi unul sau mai multe dintre medicamentele de mai jos,
în funcţie de simptome, dar, dacă nu aveţi rezultate, mergeţi la
medic. Doza este de 3 granule de 3 ori pe zi.

• scurgere ca albuşul de ou, BORAX 9 CH.


• scurgere ca apa, LUESINUM 9 CH.
• scurgere verzuie, MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH.
• scurgere maronie sau sângerie, NITRICUM ACIDUM
9CH.

I 353
® scurgere galbenă sau crem, PULSATILLA 9 CH.
• scurgere ca amidonul, SABINA 9 CH.
:xi..n.cţic c!e scurgere:
• scurgere foarte abundentă, ALUMINA 9 CH.
• dacă predomină ziua, ALUMINA 9 CH.
« dacă predomină noaptea, MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH.
‘ .,Ua '
• scurgere galbenă şi foarte iritantă, KREOSOTUM 9 CH.
• scurgere galbenă şi neiritantă, PULSATILLA 9 CH.
• pentru scurgerea albă a fetiţelor mici, CUBEBA 9 CH.
• scurgere care „scrobeşte" lenjeria şi are miros urât,
KREOSOTUM 9 CH.

HYDRASTIS-CALENDULA, un ovul în fiecare seară, la culcare.


în toate cazurile, încetaţi să mai folosiţi „protecţia interioară".
VEZI şiUTER(Metrită).

Podophyflnm peilatum
PodophyUum.
^ iii.* cu Po-
' o;: » Diaree puternică, apoasă, cu bilă; ieşire a
mucoasei rectale; congestie a ficatului, ameliorată prin masarea
zonei; ameliorare atunci când subiectul este culcat pe burtă;
agravare dimineaţa devreme.
-Ic î:nt;<'e-r»iinţări dissa-c: Congestia ficatului;
calculi biliari; colică hepatică; diaree, în special a sugarului;
prolapsul rectului; tulburări de dentiţie, cu diaree.

354 uiud pootru >


POLEN

Polenul este elementul masculin din reproducerea sexuată a


vegetalelor. El este alcătuit din sfere minuscule, cu o mărime ce
variază intre 5 şi 250 de microni, aflate in suspensie, in foarte mare
număr, in atmosferă.
Aerul din regiunea pariziană conţine 8 000-10 000 de sfere de
polen pe metrul cub. Există două tipuri principale de polen:
- polenul transportat de vânt, numit anemofil, responsabil
pentru guturaiul de fân, care afectează 10-20% din po-
pulaţie;
- polenul vehiculat de insecte (in special albine), numit
entomofil.
în perioada polenului (din mai până in septembrie, în funcţie
de regiuni şi de vegetalele în cauză), se constată înmulţirea
cazurilor de guturai de fân şi de astm polinic.
VEZI ALERGIE, ASTM, GUTURAI, OCHI (CONJUNCTI-
VITĂ), RINITĂ ALERGICĂ.

POLIARTRITA REUMÂTOÎDS
Poliartrita reumatoidă (deformare a oaselor, cu importante
semne biologice de inflamaţie, la analiza sângelui) corespunde
unei leziuni invaîidante a oaselor. Unele forme pot beneficia de
homeopatie.
în aşteptarea consultaţiei, luaţi: STREPTOCOCCINUM12
CH, 3 doze pe săptămână, timp de mai multe luni sau chiar de mai
mulţi ani.

OLIOMIELITV
Se cunosc cazuri autentice de poliomielită vindecate cu GEL-
SEMIUM SEMPERVIRENS, dar boala a fost tratată în stadiul

I 355
invaziv (în momentul în care s-a manifestat aspectul pseudo- gripal ■
al maladiei). Diagnosticul a fost stabilit abia după aceea, de
neurologi, pe baza unor minime sechele noninvaMante. în stadiul
în care virusul a lezat cornul anterior al măduvei spinării,
homeopatia este inactivă. De aceea, este imperios să prevenim, prin
vaccinare, poliomielita (VEZI VACCIN). în ciuda inconvenientelor
care pot fi legate de vaccinare, aceasta este singura garanţie
împotriva poliomielitei. (Unii obiectează, spunând că, dacă
poliomielita se declară, este de ajuns să o combatem cu clorură de
magneziu. Dat fiind că n-am încercat niciodată acest tratament, nu
pot să-mi exprim părerea, dar nu doresc să-mi schimb modul de a
practica în momentul de faţă. Nici nu se pune problema să-mi
expun pacienţii vreunui risc [Dr. A.H.]).

POLIPI
Polipii din nas, uter, vezica urinară nu sunt de resortul ho-
meopatici, deoarece ea nu-i face să dispară. Aceştia trebuie în-
depărtaţi pe cale chirurgicală, dar sub tratament homeopatic,
pentru evitarea recidivelor. Fără homeopatie, cu cât sunt extirpaţi
polipii, CU atât cresc mai repede la loc. Tratamentul de fond (pe
care vi-1 va stabili homeopatul), în schimb, încetineşte ritmul
intervenţiilor până la eliminarea recăderilor.
Până la consultaţie, puteţi lua 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-un
medicament din cele de mai jos.
Polipi nazali:
• cu scurgere iritantă, ALLIUM CEPA 5 CH.
• cu umflarea mucoaselor, APIS MELLIFICA 5 CH.
• cu secreţii galben-verzui sau cruste, KALIUM BICHRO-
MICUM 5 CH.
• cu umflare, pe vreme umedă, LEMNA
MINOR 5 CH.

356
};u'5;fTîeoţ;Ki; dvru fiririiîie
• cu mucoasa nazală uscată, SANGUINARIA CANADENSIS
5CH.
• cu miros urât ai nasului, TEUCRIUM MARUM 5 CH. Polipi
intestinali sau ai vezicii urinare: NITRICLÎM
ACIDUM 5 CH.

357
POLUŢIE NOCTURNĂ
Vc/lîSEXUALE (TULBURĂRI-).
360
POMADĂ
Pomezile „eficace" înlătură leziunile pielii fără a modifica
terenul subiacent, iar boala revine de cum încetează aplicarea
acestora (doar dacă nu este urmată de o maladie internă mai
gravă, ca atunci când eczema îi lasă loc astmului).
Se poate admite utilitatea unei pomezi antiseptice (fără
antibiotice), deşi pomada cu calendula, preparată de labora-
toarele homeopatice, este cel mai adesea suficientă.
în schimb, pentru paraziţii piehi, aplicarea locală a unui
produs alopat este indispensabilă.

POSOLOGIE
Noţiunile de similitudine şi de infinitezimal se presupun a fi
cunoscute (în caz contrar, VEZI Teoria homeopatiei). Iată
principiile generale de posologie în homeopatie: cu cât este mai
strânsă simihtudinea dintre Simptomele pacientului şi
experimentarea medicamentului de prescris, cu atât va fi mai
pronunţată tendinţa medicului de a alege o diluţie înaltă.
în lucrarea de faţă, este recomandată o diluţie medie, cel mai
adesea 9 CH (a noua centezimală hahnemanniană).
Numărul de 3 granule este conform tradiţiei stabilite.
Posologia este aceeaşi, de la nou-născut Ia bătrân.

I 361
PREaPITARETGlt^Ă
Un subiect precipitat, care vrea să-şi termine treaba înainte de
a o începe, poate beneficia de: ARGENTUM NITRICUM 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.

PRI^CITATE
VEZI SUPRADOTARE.

PREMATURITATE
Prematuritatea se defineşte ca naşterea unui copil viabil la mai
puţin de 37 de săptămâni de la concepţie. Greutatea acestuia poate
varia între 900 de grame şi 3 kilograme.
în Franţa, se nasc anual 9 000 de copii prematuri cu greutatea
sub 1 500 g (1,2% din totalul naşterilor).
Procentul de supravieţuire atinge, conform statisticilor, 80%.
Pe plan homeopatic, pentru a-1 ajuta pe copilul prematur să-şi
înceapă bine dezvoltarea, îi veţi da: SILICEA 12 CH, o doză pe
săptămână, în primele trei luni de viaţă (topiţi doza într-un biberon cu
apă).
VEZI NAŞTERE.

PREMENSTRUAL (SINDROM
Pacienta va lua sistematic, în toată perioada de disconfort
(adică aproximativ din a 15-a până în a 25-a zi a ciclului, deşi nimic
nu o împiedică să adapteze administrarea medicamentului la
propriul caz): LAC CANINUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

362 i oatiC pe;U:


Pentru un efect durabil, cel mai bun este tratamentul de fond
stabilit de un medic homeopat. Dacă pacienta nu poate merge la
consultaţie imediat, poate lua: SEPIA OFFICINALIS12 CH, o
doză pe săptămână.

PREVENIREA, PRIN HOMEOPATIE, A BOLILOR


în homeopatie, există câteva medicamente preventive
specifice ( ' GRIPĂ, OREION, SCARLATINĂ). Dar, în
majoritatea cazurilor, tratamentul de fond bine condus con-
stituie cea mai bună prevenire a bolilor.

PREZBIACUZIE
Mai mult de două treimi dintre persoanele de peste 65 de ani
sunt afectate de prezbiacuzie, ceea ce face ca viaţa lor socială să
aibă de suferit. Această stare corespunde unei scăderi progresive a
auzului din cauza îmbătrânirii sistemului auditiv. Apare spre 50 de
ani şi provoacă dificultăţi în urmărirea, în condiţii de zgomot, a
unor conversaţii cu mai multe persoane. Acufenele (zgomote în
ureche) îi sunt frecvent asociate. Afecţiunea debutează prin
diminuarea percepţiei frecvenţelor înalte (sunete ascuţite), apoi,
într-o mai mică măsmă, a frecvenţelor medii şi joase, de aceea
tulburarea se manifestă mai întâi prin scăderea percepţiei vocilor
feminine. Pacienţii aud mai bine de departe decât de aproape. Când
prezbiacuzia devine supărătoare, se recomandă o proteză auditivă.
Se vor lua, cu regularitate, şi cele două medicamente de mai jos:
ARGENTUM NITRICUM 9 CH, 3 granule dimineaţa;
PHOSPHORUS 9 CH, 3 granule seara.
VI ' i j, ACUFENE, ÎMBĂTRÂNIRE.

363
PRIMOINFECŢIE

Când un subiect este în contact, pentru prima oară, cu mi-


crobul tuberculozei, poate avea (dacă nu a fost vaccinat) câteva
simptome generale, fără lezare reală. Aceasta este „primoin-
fecţia“.
Un tratament homeopatic de fond este arhisuficient. Con-
sultaţi-vă medicul.

PROCREME^'i^iSTAmJ^^
Anumite cupluri, care nu şi-au putut îndeplini dorinţa de a
avea copii, apelează la ajutorul medicinii. Problemele de fertilitate
pot fi de origine masculină sau feminină, iar alegerea tehnicii
propuse de specialist va ţine seama de acest fapt. Soluţia este
medicală sau chirurgicală, în funcţie de caz, cu două principale
orientări:
- inseminarea artificială — atunci când este vorba de in-
fertilitatea masculină sau un obstacol în calea înaintării
spermatozoizilor —, eventual cu spermă de la un donator
masculin;
- fecundarea in vitro (FIV), care pune în prezenţă — în afara
uterului — ovulele şi spermatozoizii; viitoarea mamă face
un tratament hormonal al cărui scop este acela de a matura
ovulele; fecundarea prin microinjectare este o fecundare în
vitro în cursul căreia xm spermatozoid va fi injectat, cu
ajutorul unei micropipete, direct în ovul.
Pentru facilitarea concepţiei, atât femeia, cât şi bărbatul pot lua
sistematic: SEPIA OFFICINALIS12 CH, o doză pe săptămână, cu
regularitate, până la concepţie.
Se va adăuga:

364 ; familie
« la bărbatul cu oligospemie (scăderea numărului de spermatozoizi) ,
AGNUS CASTUS 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi. • la femeia care face
tratament hormonal, NUX VOMICA, 9 CH, 3 granule dimineaţa şi
seara.
V ■: M AMNIOCENTEZĂ, INFERTILITATE, NAŞTERE, SARCINĂ.

PROLAPS
Prolapsul genital al femeii sau „căderea organelor" se operează.
Nu există tratament homeopatic.
Până la operaţie, luaţi: ALETRIS FARINOSA 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
încetaţi să le mai luaţi cu opt zile înainte de operaţie şi treceţi
la tratamentul preoperator (VEZI Intervenţie chirurgicală).
Pentru prolapsul rectal al sugarului, introduceţi cu delicateţe
mucoasa la locul ei şi daţi-i copilului: PODOPHYLLUM PEL-
TATUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, timp de 15 zile.

PROSTATĂ (CANCER DE -)
Cancerul de prostată se dezvoltă la 13% dintre bărbaţii de
60-80 de ani. Dozarea „antigenului specific prostatei" (PSA)
permite depistarea bolii, în stadiul precoce, când este posibil şi
eficace tratamentul curativ.
Dacă medicul a stabilit acest diagnostic, pacientul poate adăuga
la tratament: NITRICUM ACIDUM 5 CH, 3 granule de 3
ori pe zi, cufoarte mare regularitate.

PROSTATĂ (HIPERTROHE BENIGNĂ DE ~)


Tulburările prostatei — şi în special, hipertrofia benignă de
prostată — sunt de domeniul homeopatici. Bolnavul va lua

I 365
(indiferent de Simptomele particulare),: SABAL SERRULATA
COMPUS, 10 picături de 3 ori pe zi, în aşteptarea consultaţiei
medicale, care, oricum, este obligatorie.

PROSTATifĂ
Prostatită acută. Inflamaţie acută a prostatei, din cauza unei
infecţii microbiene. Se manifestă prin simptome destul de marcate;
febră, frisoane, curbatură, oboseală, dificultate de a urina. Poate fi
consecinţa unei contaminări pe cale sexuală.
Trebuie consultat, în orice caz, medicul. Dacă acesta nu a
prescris medicamente homeopatice, bolnavul poate adăuga la
tratament: MERCURIUS CORROSIVUS 9 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi, până la vindecarea completă.
Prostatită cronică. Prostatita cronică îi urmează, adesea, unei
prostatite acute incomplet vindecate.
Simptomele sunt diverse; dureri inghinale, perineale, testi-
culare sau scrotale, mai ales în momentul ejaculării.
Spre deosebire de ceea ce se întâmplă în prostatita acută, în cea
cronică nu există nici febră, nici alterarea stării generale.
Tulburările urinare sunt mai degrabă discrete.
Bolnavul va rămâne sub supraveghere medicală. Poate lua,
totodată: SILICEA 12 CH, o doză pe săptămână, timp de mai multe
luni (până când medicul anunţă vindecarea).
MALADII CU TRANSMITERE SEXUALĂ..

PROTÎGO STlOPHULUS
Boală benignă a copilului, care constă dintr-o erupţie ase-
mănătoare înţepăturilor de purice. Daţi-i copilului: RHUS TO-
XICODENDRON 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până la
vindecare.

366 S G.h.Σ.ii p' suri.;


PRURrr
VEPIMÂNCĂRIME.
Pentru prurit anal, ANUS.
PSIHANAUZĂ
VEZI PSIHOTERAPIE.

PSIHASTENIE
Echivalent minor al depresiei nervoase (’V ZI RUBRICA),
deoarece tratamentul este acelaşi.

PSIHIATRIE
Există psihiatri homeopaţi. Ei utilizează cât mai des
posibil homeopatia şi psihoterapia (’•'I ' ).
în unele împrejurări, au nevoie de terapeutica alopată, dar
folosirea acesteia este limitată la cazurile în care este indispensabilă.

PSIHONEUROIMUNOLOGIE
Studiu al interacţiunii
dintre psihic, sistemul nervos central
şi sistemul de apărare
imunitară. Această disciplină în plină expansiune se
apropie de medicina psihosomatică. PSIHOSOMATICĂ.

£ 367
PSIHOSOMAnCA

După cum indică şi numele său, medicina psihosomatică (din


termenii greceşti psukM, suflet, şi soma, corp) corespunde unei
concepţii globale despre pacient, considerat în unitatea şi în
totalitatea sa.
Ea pleacă de la principiul conform căruia, între toate părţile
individului, fie ele fizice, biologice (de exemplu imunologice),
mentale sau psihosociale, există o interacţiune, iar emoţnle joacă un
rol central în tulburările de ordin fizic. De aici rezultă aphcaţii
terapeutice de tip psihologic, psihofiziologic şi, uneori,
psihofarmacologic (utilizarea medicamentelor ce au în vedere
psihicul).
Principalele boli psihosomatice sunt: astmul, colopatia
funcţională, eczema, unele glaucoame, hipertensiunea arterială de
origine nervoasă, neurodermatita, psoriazisul, rec- tocolita
ulcero-hemoragică, ulcerul gastroduodenal ( /E;
.-)•
Homeopatia este destul de apropiată de această abordare
psihosomatică: tratamentul care i se potriveşte unui pacient este
ales în funcţie de ansamblul simptomelor sale, indiferent de natura
— fizică sau mentală — a acestora.
SIMILITUDINE, STRES.

PSIHOTERAPIE
Psihoterapia propriu-zisă, terapeutica prin exprimarea
verbală a tulburărilor, este indicată de fiecare dată când
simţim nevoia.
Ea constă în căutarea unei stări mentale acceptabile, fără a
scormoni în abismile spiritului, fără a pretinde o eradicare

368
completă, ca în psihanaliză. Aceasta are, dimpotrivă, scopul
unei schimbări profunde şi durabile. Ea caută să înţeleagă
simptomul şi rolul inconştientului în producerea acestuia.
Psihoterapia se sprijină pe teoria transferului, care constă în
reactualizarea afectelor mai mult sau mai puţin nocive. Pa-
cientul le descoperă de-a lungul şedinţelor cu terapeutul său.
O altă abordare, destul de recentă, este terapia cogni-
tiv-comportamentală, al cărei principiu este acela de a-1
învăţa pe pacient să controleze situaţiile generatoare de
anxietate, să se comporte fără sfială în viaţa de zi cu zi.
Trebuie să înţelegem bine diferenţa dintre aceste tehnici şi
psihiatrie, adică specialitatea medicală care descrie şi
tratează bolile mintale folosind alopatia.
Consultaţia homeopatică este întru câtva un început de
psihoterapie, în sensul că homeopatul se interesează de Simp-
tomele din sfera mentală şi, dacă le găseşte, le integrează în
cadrul general al tuturor simptomelor pacientului.
Medicamentul prescris pe baza ansamblului acestor
simptome va ajuta mult la reuşita psihoterapiei.

PSIHOZĂ

Psihoza este o tulburare a contactului cu realitatea. Corespunde


acelei afecţiuni numite în mod curent nebunie. Ea asociază idei
delirante, tulburări grave de comportament, de interpretare a lumii,
uneori trecerea la acte periculoase pentru pacient sau pentru
celelalte persoane.
Acest tip de boală ţine, în majoritatea cazurilor, de medicina
alopată. Spre deosebire de psihoză, în nevroze, ale căror simptome
pot fi marcate, contactul cu realitatea nu este rupt.

369
VEZI şiMANIE, NEVROZĂ, SCHIZOFRENIE,
TULBURARE MANIACO-DEPRESrVĂ.

PSORMZTS

Psoriazisul este o erupţie proliferativă a pielii, din cauza


accelerării procesului de reînnoire a celulelor superficiale din
epidermă. în timp ce epiderma normală se reînnoieşte complet în
trei săptămâni, epiderma psoriazică nu are ncYoie
decât de o săptămână. Acest proces explică îngroşarea pielii şi
descuamarea ei neîncetată. Plăcile se găsesc, de obicei, pe
coate, genunchi, în zona şalelor, pe pielea capului. Unghiile poartă
adesea puncte ca înţepăturile de ac. Boala evoluează în pusee. în
general, vara se calmează, datorită expunerii la soare. în timp, se
poate complica printr-un reumatism inflamator cronic.
Natura profundă a psoriazisului nu se cunoaşte. Se ştie doar că
este o boală imunologică, care apare pe un teren predispus genetic.
Este activată cu ocazia unei infecţii, a unei mici răni sau, foarte
adesea, a unei traume psihologice. Este greu de vindecat.
Tratamentid homeopatic reuşeşte s-o stăpânească, mai ales
dacă au putut fi evitate pomezile clasice şi dacă a fost început
tratamentul de fond destul de repede, după apariţia primelor crize.
în aşteptarea consultării unui homeopat, bolnavul poate lua 3
granule, de 3 ori pe zi, dintr-unul sau mai multe medicamente de mai
jos.
in <!t) ’.i ■■îl lll
• descuamare cu aspect de pudră fină, albă, ARSENICUM
ALBUM 9 CH.
370 Z. GEz; in,;!ovapai;i.c ptnti
• mătreaţă sau scuame mari ale pielii capului, CAIXAREA
SULFURICA 9 CH.
• scuame mari, ARSENICUM IODATUM 9 CH.
• dacă pielea este foarte îngroşată, GRAPHITES 9 CH.
• psoriazis în pete rotunde, SEPIA OFFICINALIS 9 CH.

• mâncărime ameliorată de căldură, ARSENICUM ALBUM


9CH.
• mâncărime agravată de căldură, KALIUM ARSENI-
COSUM 9 CH.
• erupţie agravată iama, PETROLEUM 9 CH.
• erupţie agravată primăvara, SEPIA OFFICINALIS 9 CH.

• psoriazisul pielii capului, CALCAREA CARBONICA 9


CH.
• psoriazisul pliiilui cotului, al încheieturii genunchilor, al
feţei sau al unghiilor, SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
• psoriazisul sprâncenelor, PHOSPHORUS 9 CH.
• psoriazisul toracelui, NATRUM ARSENICOSUM 9 CH.
in îiv îţuiy.a-,
• după o emoţie, STAPHYSAGRIA 9 CH.
Nu există tratament homeopatic local. în orice caz, trebuie să
consultaţi medicul homeopat pentru a vă stabili un tratament de
fond.

rtţa d,e bază: Serozitatea unei vezicule de scabie.


’ jriîde cele mai caracteristk ' Psorinum:
Erupţii diverse care provoacă mare mâncărime; foame constantă,
mai ales înaintea migrenelor, astm ameliorat când subiectul stă
întins cu braţele larg desfăcute, în crace; subiect

I 371
extrem de friguros; absenţa reacţiei la medicamentele homeopatice
cele mai indicate; alternanţa eczemei cu urticaria.
Tendinţă la guturai;
coilză spasmodică; rinită cronică; astm; migrenă; eczemă; sechele
de râie.

Ptelea trJif
*iib -î’ Ulmul cu trei foi.
SI • -ratate CB . îd-
foliata; Dureri de ficat, ca o greutate; agravare stând în poziţia
culcat pe partea stângă; senzaţia de piatră în stomac.
Prir3Ci|.i., Insuficienţă hepatică;
dispepsie.

PTOZA

VEZI PLEOAPE.

PTOERTATE „
Dacă prima menstruaţie nu se instalează sau întârzie, după ce a
fost normală, se poate cere avizul unui ginecolog, însă trebuie evitat
orice tratament hormonal (cu excepţia cazurilor patologice).
Acesta nu ar restabili ciclul decât pentru perioada în care ar fi
aplicat.
Cu tratamentul fixat de un medic homeopat, rezultatul va fi mai
lent, dar definitiv.
VEZI şi ANOREXIE MENTALĂ.

372 .!î.o:fî'st:o'patic

în cazul întârzierii pubertăţii la băiat, trebuie consultat


medicul.
între timp, putem recomanda: PULSATILLA 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi.
La băieţi, în momentul pubertăţii, poate apărea o tensiune a
sânilor, urmată de umflarea acestora.
Fenomenul se explică printr-o modificare hormonală trecă-
toare.
în general, sânii se umflă unul după altul. Nu trebuie intervenit:
umflătura cedează spontan.

PULS
Pulsul neregulat nu este un diagnostic în sine. Consultaţi
medicul.
Homeopatia poate regxflaiiza amunite pulsuri, dar integrând
acest simptom în anscunblul simptomelor pacientului.

Paisatilla
j 3, Dediţelul.
S tîşrt ik’ I : Subiectului timid, emotiv, care
roşeşte şi plânge cu uşurinţă, dar este consolat repede; deseori, este
vorba de o fată în perioada pubertăţii.
' iwfie ct'h 'eristice tratabs ca Piiisatilia:
Inflamaţia mucoaselor, cu scurgere de puroi galben, neiritant;
aversiune sau indigestie la grăsime; subiectului nu-i este niciodată
sete; congestie venoasă generalizată; dureri intermitente; ciclu
puţin abundent, tardiv; erupţie de tip rujeolă; agravare generală în
cameră supraîncălzită; nevoie de aer liber; variabi- litatea
simptomelor.

373
.. -eî « Urcior; tulburări circu
latorii; obturarea venelor; degerături; tulburări de ciclu; pubertate;
otită; catare diverse; mjeolă; oreion; conjunctivită; coriză; guturai
de fân; bronşită; indigestie; reumatism.

PIJRICE (ÎNŢEMTO

RHUS TOXICODENDRON 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi,


timp de 3 zile.

PURPURĂ
Erupţie hemoragică, deseori destul de gravă, care necesită
consult medical.
Dacă, dintr-un motiv sau altul, acesta nu poate avea loc, luaţi:
PHOSPHORUS 5 CH, 3 granule din oră în oră sau de 3 ori pe zi,
în funcţie de intensitate.

k i V 4; Carnea de vită putrezită.


t e!e cele mai caracteristice tratate cu Pyro-
•n Infecţie gravă, cu temperatură foarte mare şi puls normal;
subiectul are senzaţia că patul este tare; limbă lucioasă.
Principalele întrebuinţări clinice,: Infecţie gravă; antrax grav;
febră puerperală.

374 S Ghid homeopatic pentru famiJie


QUINCKE (EDEM -)
VEZ? ALERGIE, BUZE (UMFLATE).

375
F

RADICMIUBERI

ÎMBĂTRÂNIRE.

RAHITISM
Principalele simptome de rahitism simt: întârzierea în în-
chiderea fontanelelor, mărirea încheieturii pumnului, sternul
scobit, deformarea unui genunchi (defect care îl face pe copil să
meargă cu laba piciorului în afară).
Este de preferat ca pacientul să fie sub supraveghere medicală.
în aşteptare, daţi-i copilului: CALCAREA PHOSPHORICA 6
DH, SILICEA 6 DH, 2 comprimate din fiecare, de 3 ori pe zi.

Raimmsâ o s bul'ÎMi s iis

Floarea broştească.
bimptc'îQeie ctîe mai ijaractt-ristice ird%a.\c ca Icmim- '■iiliic
c'cjbosiiccDureri toracice ascuţite; vezicule pe peretele toracic, cu
aspect albăstrui; agravare la contact. Mg, schimbare de vreme,
mişcare (în special la iuspiraţie).
‘ • Herpes; Zona Zoster;
nevralgii după Zona Zoster; sechele de pleurezie sau pneumonie.

376 i Ghici
Ridichea neagră.
.. 1 a Balonare abdominală cu
retenţie de gaze, după o intervenţie chirurgicală.

Rataiih a

SvâiS'îaîîîC ji' 1 Rădăcina de kraineiia (arbust din Peru).


bb'«,pto'r.ieic ca h afici caractcciatict' tratau cu Ratarhiai:
Hemoroizi care ies în timpul scaunului; fisuri anale, dureri anale ce persistă
ore în şir, după scaun; spasm anal.
Hemoroizi; fisuri anale;
dureri anale.

RAYNAUD (SINDROMUL ~)

Sindromul Raynaud constă în tulburări de circulaţie arterială


(spasme arteriale), în special sub efectul frigului. Degetele devin
albe, apoi —- când circulaţia revine — roşii sau vinete.
în perioadele frigmroase, bolnavul va lua, înainte de a pleca de
acasă: SECALE CORNUTUM 5 CH, NUX VOMICA 5 CH,
AGARICUS MUSCARIUS 5 CH, 3 granule din fiecare; aceeaşi
doză va fi repetată la întoarcere.

RĂCEALĂ (TENDINŢA LA
Tendinţa de a răci uşor, de a face guturai la cel mai mic curent,
se poate combate cu: TUBERCULINUM 30 CH, 1 doză pe
săptămână, timp de 2-3 luni, în fiecare iarnă.
Vh FRIG (SENSIBILITATE IA ~), IARNĂ.

377
RĂGUŞEAIA
VEZILARINGITĂ..

RMI

IlsEsmcnTîjj__|ie • '
Se vor lua 3 granule de 3 ori pe zi, dintr-un medicament sau
mai multe din cele de mai jos.
Arsură:
• cu umflătură rozalie, APIS MELLIFICA 9 CH,
• cu umflătură roşie, BELIADONNA 9 CH.
• cu o mică băşică, RHUS TOXICODENDRON 9 CH.
• cu băşică mare, CANTHARIS 9 CH.
• cu afectarea mai profundă a ţesuturilor, ARSENICUM
ALBUM 9 CH.
Cădere pe coccis: VîîZiCOCCIS.
Cicatrice: î i ' l * ‘i.
Contuzie fără plagă: ARNICA MONTANA 9 CH. Degerătură:
SECALE CORNUTUM 9 CH.
Degete strivite: HYPERICUM PERFORATUM 9 CH. Entorsă;
''J'v'ANTU'i,.
Hematom, echimoză: ARNICA MONTANA 9 CH. Hemoragie
după o lovitură: ARNICA MONTANA 9 CH. (Trebuie să consultaţi
medicul dacă hemoragia este mare sau persistentă.)
înţepături: LEDUM PALUSTRE 9 CH, pentru înţepături cu
aşchii, ace, cuie, APIS MELLIFICA 9 CH, şi LEDUM
PALUSTRE 9 CH, alternativ, fiecare, de 3 ori pe zi, pentru
înţepături de insecte.
Lovitură peste varice (cu sau fără sângerare): HAMA- MELIS
VIRGINIANA 9 CH.

378
Plăgi: HYPERICUM PERFORATUM 9 CH, LEDUM PA-
LUSTRE 9 CH.
Tăietură:
• dacă marginile sunt clar definite, STAPHYSAGRIA 9 CH.
• dacă marginile sunt zdrenţuite, ARNICA MONTANA 9
CH.
v r E M PIERCING, TRAUMATISM.

Se vor pune, cât mai repede posibil după incident, comprese


locale cu:
• în caz de lovitură fără plagă, ARNICA MONTANA TM.
• în caz de rănire cu plagă sau la arsuri, CALENDUIA TM.
• în caz de degerătură, HYPERICUM PERFORATUM TM.
• în caz de înţepătură, LEDUM TM.
• în caz de entorsă, RHUS TOXICODENDRON TM.
VEZI ş! TRAUMATISM.

RĂU DE MUNTE
VEZI MUNTE.

IMrâTRANSPORT
VEZI TRANSPORT (RĂU DE ~).

'RÂGĂIAIA
•|E/i ERUCTAŢIE.

1 379
RÂIE
Mai întâi, pacientul va face tratamentul extern clasic, pentru a
scăpa de parazit. Apoi, va lua timp de trei luni: PSORÎNUM 30
CH, 1 doză pe săptămână, pentru a evita sechelele.

REACpÂ' IA TUBERCULINĂ
Medicul homeopat este întrebat adesea: „Trebuie să-i fac
copilului meu «reacţia la tuberculină»?" Unii părinţi au
remarcat sensibilitatea copilului la efectul acestei reacţii,
precum şi o înrăutăţire a stării sale generale, cu o tendinţă la
răceli şi otite. Prea mulţi părinţi au observat acest fenomen
pentru a ne mai îndoi de realitatea lui. însuşi medicul
homeopat este martor. Dacă micuţul este sensibil şi dacă o
reacţie la tuberculină tocmai a declanşat aceste tulburări,
daţi-i: TUBERCULINUM 30 CH, o doză, repetată după 15
zile.
Bineînţeles, trebuie evitată folosirea pe scară mai largă a
acestei reacţii. Dacă este necesar s-o faceţi, preferaţi „timbrul
tuberculinic".
Dacă nu cunoaşteţi sensibilitatea copilului la tuberculină,
fiţi prudenţi (copii alergici).
Pentru ceilalţi copii, lăsaţi-i să facă reacţia la tuberculină,
fiind gata, în acelaşi timp, să interveniţi cu medicamentul de
med sus.
Nu se pune problema de a interzice sistematic reacţia la
tuberculină, ar fi contrar legii. Fiţi, pur şi simplu, prudenţi şi
vigilenţi.

380 I iîhid homeopatic pentru farjiili-:


REACŢIE (MOD DE-)
în homeopatie, simptomul este expresia modului de reacţie a
pacientului. Este încercarea organismului de a elimina boala,
dovada dinamismului său (VEZI C' 'ZÂNTUL) vital.
Dacă ingerăm un produs toxic, vomităm; aceasta este
reacţia organismului, care vrea să înlăture pericolul. Tot
astfel, când avem bronşită, tuşim, pentru a scuipa puroiul (şi a
elimina microbii pe care îi conţine): aceasta e o reacţie a
organismului în faţa bolii.“
MEDICAMENT, SIMPTOM, TEORIA HOMEOPA-
TIE!.

RECLUS (MALADIA -)
VEZI MASTOZĂ, SÂNI.

RECT (PROLAPS DE '•)

\ ■ /• PROLAPS.

RECTOCOLITĂHEMORÂGÎCĂ
Inflamaţie a părţii terminale a intestinului, cu emisie de sânge
şi de mucozităţi şi cu nevoie permanentă de a avea scaun. Boala
poate fi tratată prin homeopatie. în caz de urgenţă, până
“ Acesta este un mod general de apărare, în natură: perla este un „simptom" al reacţiei
stridiei, o secreţie a animalului, menită să limiteze consecinţele prezenţei unui corp
străin în organismul său. (n.a.)

i 381
la consultaţia medicală, luaţi; MERCURIUS CORRO'SIVUS 9 CH, 3
granule la iecare oră.

REGIM
Medicul ce practică homeopatia le recomandă pacienţilor
săi regimuri nu numai în funcţie de boala pe care o au, ci şi
conform tratamentului de fond stabilit pentru ei.
Simptomele observate îl lasă să ghicească un anumit tip
de personalitate, un teren fragil într-o privinţă sau alta;
diagnosticul permite stabilirea unei dietetici speciale, dacă se
dovedeşte a Îî necesară.

RESPIRAHE
Se vor lua 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-unul sau mai multe
medicamente prezentate mai jos, în funcţie de circumstanţe şi de
cauze:
• respiraţie dificilă la efort, QUEBRACHO 5 CH.
• respiraţie dificilă la înghiţire, BROMIUM 9 CH.
• respiraţie dificilă din cauza balonării digestive, CARBO
VEGETABILIS 9 CH.
• sufocare din cauza tusei, DROSERA ROTUNDIFOLIA
9CH.
• respiraţie dificilă în momentul când subiectul adoarme,
GRINDELIA ROBUSTA 9 CH.
• respiraţie dificilă din cauza nervozităţii, IGNATIA
AMARA9CH.
• senzaţie de respiraţie dificilă când subiectul îşi duce batista
la nas sau când mâna ori fularul îi ating gâtul, LA- CHESIS
MUTUS 9 CH.

382 ^ Ghid homeopatie peoîru iamilk

•respiraţie dificilă pe vreme umedă, NATRUM SULFU-


RICUM 9 CH.
• respiraţie dificilă în timpul ciclului, SPONGIA TOSTA
9CH.
Pentru respiraţia dificilă din cauza inimii sau a emfize- mului,
trebuie să vă adresaţi medicului.
Pentru respiraţia dificilă din cauza astmului sau a bronşitei,
v: 3; ( UVÎNTTÎI ■ ~ '"-k .

RETARDUL COPILULUI
în funcţie de retard (întârziere în dezvoltare), copilul va lua 3
granule, de 3 ori pe zi, dintr-un medicament din cele de mai jos,
timp de 20 de zile pe lună.
Retard afectiv. Copilul crede că nu este iubit, PULSATILLA
9CH.
Retard intelectual: BARYTA CARBONICA 9 CH.
Retard în greutate: SILICEA 9 CH.
Retard în înălţime: SILICEA 9 CH.
Retard în închiderea fbntanelelor: VEZI RAHITISM. Retard
în vorbire: NATRUM MURIATICUM 9 CH.
Retard şcolar: Consultaţi medicul.
Retardul dentiţiei: CALCAREA CARBONICA 9
CH. Retardul mersului: CALCAREA
CARBONICA 9 CH.
VEZI oi AUTISM.

RETENŢIA DE URINĂ
VîiZÎ URINARE (DIFICULTĂŢI ÎN ~) sau DISURIE.

383
RETINA
lOCHI (DEZLIPIRE DE RETINĂ).

REŢETĂ'
Reţeta homeopatică este variabilă de la medic la medic,
deşi, pentru un caz dat, revin întotdeauna unu-două remedii de
bază, chiar dacă se schimbă homeopatul. Este adevărat că un
subiect trebuie să primească un tratament
de fond, în funcţie de propriile simptome, şi nu este posibil altul.
Pentru aspectul exterior al medicamentelor ce trebuie luate,
VEZI rubrica Medicamente.
Pentru a interpreta o reţetă, consultaţi, în ghidul de faţă,
rubricile ce corespund numelor medicamentelor; aici, sunt
citate cele mai curente două sute de remedii (există aproxi-
mativ o mie cinci sute de substanţe).
Simptomele pe care le tratează acestea sunt prezentate pe
scurt. Prin urmare, veţi avea toate datele necesare pentru a
înţelege prescripţia medicului, dacă un caz anume studiat
este frecvent din punct de vedere statistic.

REUMATISM
Reumatismul se caracterizează, în primul rând, prin umflarea
dureroasă a articulaţiilor. Artrita este inflamarea unei ar-
7

ticulaţii sau a mai multora, în timp ce artroza este o afecţiune care


distruge cartilajele şi produce asperităţi pe oase (osteofite sau
„ciocuri de papagal").

384 I
REUMATISMUL ARTICULAR ACUT
Această boală a devenit rară. Tratamentul homeopatic este
posibil, dar absolut Ia limita indicaţiilor. Dacă homeopatul nu este
prea experimentat, un eşec al tratamentului ar fi periculos, deoarece
ar duce la complicaţii.
Dacă medicul homeopat consideră că este necesar tratamentul
alopat, acceptaţi-1.
REUMATISMUL INFLAMATOR (ARTRITA)
Vi ‘ i CONDROCALCINOZĂ ARTICULARĂ,
POLIARTRITĂ REUMATOIDĂ,
SPONDILARTRITÂANCHILOZANTĂ.
REUMATISM ARTROZIC (ARTROZĂ)
Pentru durerile de artroză, luaţi 3 granule, de 3 ori pe zi,
dintr-unul sau mai multe medicamente selectate, în funcţie de
circumstanţe.
'V cauză:
• după ce pacientul a fost udat (de ploaie), DULCAMARA
9CH.
• după expunere la frig intens, NUX VOMICA 9 CH.
• după surmenaj fizic, RHUS TOXICODENDRON 9 CH.
Ameliorare:
• pe vreme ploioasă, CAUSTICUM 9 CH.
• prin frig, LEDUM PALUSTRE 9 CH.
• prin căldură, RHUS TOXICODENDRON 9 CH.
• prin mişcare, mers, dezmorţire, RHUS TOXICODEN-
DRON 9 CH.
Agravare:
• în timpul ciclului, ACTEA RACEMOSA 9 CH.
• prin mers, mişcare, BRYONIA ALBA 9 CH.
• pe zăpadă, CALCAREA PHOSPHORICA 9 CH.

i 385
pe ploaie, umezeală, DULCAMARA ^ CH.
noaptea, KALIUM IODATUM 9 CH.
la schimbările de vreme şi pe furtună, RHODODEN-
DRON CHRYSANTHUM 9 CH.
în repaus, RHUS TOXICODENDRON 9 CH.
mptomelc concomitente:
alternanţă de reumatism şi diaree, ABROTANUM 9 CH.
dureri musculare, dar nu osoase, ACTEA RACEMOSA 9
CH.
dureri cu umflătură puţin dureroasă la atingere, APIS
MELUFICA 9 CH.
dureri cu umflătură dureroasă la atingere, BRYONIA
ALBA9CH.
ciocuri de papagal (osteofite), CALCAREA FLUORICA
9CH.
artroză pe canalul intern al coloanei vertebrale, cu com-
presia măduvei spinării, CAUSUCUM 9 CH. cu
deformarea tendoanelor, CAUSTICUM 9 CH. cu
înţepeneală, CAUSTICUM 9 CH. alternanţă de reumatism
şi gastrită, KALIUM BICHRO- MICUM 9 CH.
reumatism intermitent, KALIUM SULFURICUM 9 CH.
reumatism cu crampe, NUX VOMICA 9 CH. cu amorţeală,
RHUS TOXICODENDRON 9 CH. cu dureri în tendoane,
RHUS TOXICODENDRON 9 CH.
GUTĂ,
VEZÎCONDROCALCINOZĂ ARTICULARĂ,
FIBROMIALGIE, PERIARTRITĂ, SPONDILARTRITÂ
ANCHILOZANTÂ.

386
iif
SI;5 U .V Rubarba.
*' m.i.cjh I ti •* ' Eeîiitî ciffi-
criiiale: Diaree acidă; transpiraţie rece, cu miros acru.
‘ , Diaree; complicaţii ale
dentiţiei la sugar.

\ I liiS-l > ,1 I i f

Substanţa ilg bază: Rododendronul.


Slinptoineie cele mai caiv caice tatatie cu Es;Hîav,>den- »î,r«îi
dii’ysantiiiiîn: Dureri reumatice; dureri de dinţi; dureri de testicule;
agravare pe vreme furtunoasă.
a « I ■ t 1/ m î,i, , ; -a - Gută; reumatism; dureri de 'raţi;
Ştflamaţia testiculelor.
\h

diteraiican).
Sumacul mirositor (arbore/arbust me- i i

zicală.
Enurezis prin atonie ve-

i tnu cuiroft
, Sumacul otrăvitor.
,r p p Urmărilor efortului.
-'•»Ui S.' .’cîi ţa
'3iae«d,entlroî5: înţepeneală de natură reumatismală; articulaţii
inflamate şi dureroase; agravare îa prima mişcare; ameliorare prin
mişcare continuă; agravare la frig umed; vezicule care dau

387
mâncărimi mari; inflamarea mucoaselor; vise despre mişcări
obositoare.
Gripă; coriză; laringită;
entorsă; tendinită; reumatism; oboseală musculară excesivă;
lumbago; sciatică; urticarie; eczemă; herpes; varicelă; creion.

Ricinul.

CC» Senzaţie de greutate în stomac; diaree fără durere;


exces de lapte în sâni sau, dimpotrivă, lipsă de lapte.
j c ::e; Gastroenterită; înţărcare;
stimularea lactaţiei.

RfNITĂ

GUTURAI.

388 I Ghic c :c CCMU'- Gmiic


* alergie îa miJCcgaiiiii, NATRUM SLiLJ^URIlRJJVl 9 Oi,
» dacă boinaviii strâniiO, ,N9;X Vt),MJl„A9 f în cac de
Gtoccalâ sau dc s'aiun dc căldură, SscPlA Oă- .PiaNAt,iS ăs
Oî.
» sîrâî'iut nrovrîcaî: lic rai,rcîsu,> îlordor, rOi,?A!,'ILf,A
Al,''' F!C,,:iiăAftCsM 9 O'L l,i)c.'aL va i.;nua,'i;
» 'in ochi (o picăriti'ă iic ,ă an pa nd, coiir cii t,î,Nc,RAKlA şi,
îiîam'O de a 'ieş'i dru casa, jş'i va raine şiA'cosaAc •'ichiS" isui:
V îî'; nas (dnirtc pu'ţjc. in ,necare ,na,ra, de tmeite daia când
'ii'sc d'iîî ca;îă). pstmadă ciî (,lAI..I-:Ns,)i,îi,A.
VEZI şi

RINOMllNGim

Daţi-i copilului care prezintă o inflamaţie a nasului şi a gâtului


3 granule dintr-unul sau mai multe medicamente reţinute, în funcţie
de simptome, din lista de mai jos (în toată perioada acută).
îe funcţie de mucozităţi:
• scurgere de mucozităţi galbene, care irită buza superioară,
ARSENICUM IODATUM 9 CH.
• scurgere de mucozităţi cu miros urât, HEPAR SULFURIS
CALCAREUM 9 CH.
• dopuri mari, galbene, mai ales în fundul gâtului, HY-
DRASTIS CANADENSIS 9 CH.
• scurgere de mucozităţi groase, galben-Ycrzui, KALIUM
BICEIROMICUM 9 CH.
• cruste în nas, KALIUM BICHROMICUM 9 CH.

390 Rţ ARpi h;,>;;,îp'!p.î5!C f>; , Î C P A R V


• scurgere de mucozităţi alb-cenuşii, KALIUM MURIA-
TICUM 9 CH.
• scurgere cronică de mucozităţi galbene, KALIUM SUL-
FURICUM 9 CH.
• scurgere de mucozităţi verzui, iritante, MERCURIUS SO-
LUBILIS 9 CH.
• scurgere de mucozităţi apoase, bătând în galben, neiritante,
PULSATILLA 9 CH.
Nas înfundat:
» nas înfundat şi care, în acelaşi timp, curge, NUX VOMICA 9
CH.
• nas înfundat noaptea, NUX VOMICA 9 CH.
• nas înfundat, într-o încăpere supraîncălzită, PULSATILLA 9
CH.
• nas înfundat şi uscat, SAMBUCUS NIGRA 9 CH.
• pentru copilul care îşi trage nasul tot timpul, SAMBUCUS
NIGRA 9 CH.
Rinofaringită complicată cu otită: AGRAPHIS NUTANS
5CH.
Dacă afecţiunea revine adesea, consultaţi un medic homeopat,
care va stabili un tratament de fond. La începutul acestuia, copilul va
continua să aibă crize, dar fără febră; apoi, crizele vor dispărea.
VEGETAŢII ADENOIDE.

ii Glt inia ps eu vi o-a ca c i a


a Salcâmul.
Arsuri la stomac cu văr-
sături acide.

d 391
ROŞEAŢĂ (TENDINŢA MARCATĂ LA
PULSATILLA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, timp de câteva luni,
permit o considerabilă atenuare a acestei particularităţi emoţionale.

MOZACEE
Complet diferită de acnea juvenilă, este o afecţiune ce apare mai
des în jurul vârstei de patruzeci de ani la femei cu tulburări circulatorii
caracterizate prin dilatarea vaselor de sânge ale feţei, în special pe
pomeţi („cuperoză").
Luaţi: SANGUINARIA CANADENSIS 9 CH, SEPIA OFFICI-
NALIS 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Pentru cazurile vechi, consultaţi medicul.
RUBEOLĂ
Dacă sunteţi siguri de diagnostic (dacă nu, consultaţi medicul), îi
puteţi da copilului: PULSATILLA 9 CH, SULFUR 9 CH, 3 granule
dinfiecare, de 3 ori pe zi.
Persoanele de sex feminin trebuie să consulte în mod obligatoriu
medicul (din cauza riscurilor, în caz de sarcină).

RUJEOLA
Dacă sunteţi siguri de diagnostic, îi puteţi da copilului:
BELIADONNA 9 CH, MORBILLINUM 9 CH, SULFUR 9 CH, 3
granule dinfiecare, de 3 ori pe zi.
Puneţi-i în ochi: COLIR CU EUPHRASIA, o picătură de 3 ori pe
zi, dacă este necesar.

392 Gbiit ;ii5.aiCAp:uic peiAvu lainiiii


J‘ • r'-- crlspij
i Dragaveiul.
>’“■ 'uî Tuse Ia cea mai mică
adiere de vânt rece.

Riiia praveolmş.
Vimanţul.
i.ch yu':i î'i.ţ;
v f'f Senzaţia că tot corpul este bătut; dureri de oase şi de tendoane, cu
contracturi, mai ales la coapse şi la încheietura mâinii; oboseala
muşchilor oculari; prolapsul rectal,
Prindpaleîe irs'‘'i-rît Traumatismele ligamentelor; tendinite;
dureri la încheietura pumnilor, lumbago; sciatică; entorsă; oboseală
vizuală.
E 393
s

Sybstaîiţa cSi; jîază;PopazuL


SrmpUtmele ixîx mai caracteristice iralate cu SabadiUa Strănuturi
violente; sensibilitate la mirosul florilor, senzaţie de nod în gât, cu
nevoia constantă de a înghiţi în sec; mâncărimi anale.
Guturai de fân; coriză
spasmodică; viermi.

Sairal staredata
Fructul de sabal, palmier din America
de Nord.
S i m p U i m e i e Ccic mai cacâctcrisŞicc irctcic csi Sabal ctrric
latacProstată mărită, cujenă urinară şi dureri genitale în timpul
raporturilor sexuale.
Tulburări de prostată;
cistită; dificultăţi de ordin sexual.

SaliM'Cî
Cetina de negi (sabina).
tSîciS.încctc r'cîi ccrscts:ri;,liC4/ n'.dcdc Scbccc:;
Dureri ce se întind de la sacrum la pubis; durerile feţei
anterioare

394
„C H U U'YxivOpxVi. jcrcr ;; t .UdCc
a coapselor, în timpul mersului; menstruaţie abundentă; hemoragii
uterine.
r! c,l î i Dureri menstmale; ame
ninţare de avort în luna a treia de sarcină; nevralgie crurală^b

SALIVARE (GLANDE -)
Abces: MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH, PYROGENIUM 9
CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Creşterea îe volum a glandelor salivare situate sub maxilar
(Tumoare lichidă): AMBRA GRISEA 9 CH, THUYA
OCCIDENTALÎS 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.

SALIVĂ
Prea abundentă: MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi.
Absentă, redusă: NUX MOSCHATA 9 CH, aceeaşi posologie.
Groasă, vâscoasă: BERBERJS VULGARIS 9 CH, aceeaşi po-
sologie.
VEZI şi GURĂ.

SĂmNCTIĂ
Inflamaţia trompelor uterine. Diagnosticul va fi pus de medic.
Mulţumită homeopatici, poate fi tratată fără antibiotice, în
aşteptarea avizului medical, puteţi lua fără riscuri: MERCURIUS
SOLUBILIS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Repaus la pat.

Crurală = referitor la coapsă sau Ia picior, (n.t.)

I 395
Socul.

Copilul se trezeşte tresărind, în toiul nopţii, cu nasul


complet înfundat, ceea ce îl împiedică să respire; tuse sufocantă;
transpiraţie abundentă.
; i, , ; « % - ■ Laongită cu stridor
(zgomot şuierător al inspiraţiei, frecvent în obstrucţia larin- gelui
sau în laringita spastică) sau „crup fals “; astm; coriză.

Sangainaiia
Specie de mac cu suc roşu din Canada.
Simptoniele a t caracteristic! ‘ Cs c t :*;;;;,;.
Congestii localizate (la cap, obraji, mâini,
picioare); durere de cap pulsatorie, cu obraji roşii şi valuri de
căldură, ameliorată prin expulzarea gazelor pe sus sau pe jos;
uscăciunea mucoaselor, cu senzaţia de arsură a acestora; polipi
diverşi, cu sângerări; tuse seacă ameliorată prin râgâ- ieli.
Migrene; nevralgii
faciale; palpitaţn, menopa^^ă; polipi; coriză.

SARCINA
Sarcina produce o metamorfoză profundă a corpului, a
spiritului, a obiceiurilor zilnice. Ea induce o reorganizare a
personalităţii şi a cuplului în jurul unui eveniment biologic şi
sociologic de o importanţă capitală. Homeopatia este deosebit de
recomandată în cazul femeilor însărcinate, deoarece nu este toxică
şi nu are efecte secundare.

396
Viitoarea mamă va lua 3 granule, de 3 ori pe zi, din medicamentul
selectat.
Cistită: POPULUS TREMULOIDES 9 CH.
Constipaţie în timpul sarcinii: COLLINSONIA CANA-
DENSIS 9 CH.
Crampe: CUPRUM METALLICUM 9 CH.
Depresie nervoasă: SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
Diaree: PHOSPHORUS 9 CH.
Dureri:
• dureri abdominale din cauza mişcărilor fătului, ARNICA
MONTANA 9 CH.
• dureri ale coloanei vertebrale, KALIUM CARBONICUM
9 CH.
• dureri de dinţi, de stomac, de sâni sau de cap, SEPIA OF-
FICINALIS 9 CH.
Gol în stomac: IGNATIA AMARA 9 CH.
Greţuri, vomă: SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
Hemoroizi: COLLINSONIA CANADENSIS 9 CH.
Herpes: SEPIA OFFICINALIS 9 CH. (medicului mamoş i se
va semnala tendinţa la herpes).
Hipersensibilitate la mirosuri: SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
Iritabilitate: ACTEA RACEMOSA 9 CH.
Mască de sarcină: SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
Mâncărimi cutanate: DOLICHOS PRURIENS 5 CH.
Oboseală, imposibilitatea de a merge: BELLIS PERENNIS 9 CH.
Palpitaţii: LILIUM TIGRINUM 9 CH.
Picioare grele: BELLIS PERENNIS 5 CH.
Pierdere de urină în timpul tusei: CAUSTICUM 5 CH.
Presiune abdominală de jos în sus: NUX VOMICA 9 CH.
Reflux gastroesofagian: IRIS VERSICOLOR 5 CH.
Salivaţie: KREOSOTUM 9 CH.

I 397
Sarcină nervoasă: THUYA OCCIDENTALIS 9 CH.
Scurgere albă: SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
Somnolenţă: NUX MOSCHATA 9 CH.
Sughiţ: CYCLAMEN EUROPAEUM 9 CH.
Teamă de naştere: ACTEA RACEMOSA 9 CH.
Varice: BELLIS PERENNIS 9 CH.
Vergetuii: CALCAREA FLUORICA 9 CH.
Tratamentul trebuie făcut preventiv deoarece, odată apărute,
vergeturile nu mai pot dispărea.
în caz de nereuşită, consultaţi rubrica generală corespunzătoare
tulburării de care suferiţi. Niciun medicament homeopatic nu este
periculos pentru dezvoltarea bebeluşului.
.j ALĂPTARE, AMNIOCENTEZĂ, EUGENIE,
INFERTl- LITATE, ÎNTRERUPEREA SARCINII,
LISTERIOZĂ, NAŞTERE, SARCINĂ EXTRAUTERINĂ.

SARCINI EXTRAOTERnîI

Sarcina extrauterină rezultă în urma implantării ovulului


fecundat în afara cavităţii uterine. La câteva zile după o întârziere
de ciclu, intervine o hemoragie genitală sau, în mod şi mai
caracteristic, o scurgere de culoare ciocolatie. Consultaţia de
urgenţă se impune, pentru a se evita rupterea trompei ori a zonei
drepte sau stângi a uterului.
între 1992 şi 2002, în Franţa, numărul de sarcini extraute- rine
a crescut cu 17%. Acest procent pare să fie legat de creşterea
tabagismului în rândul femeilor capabile să procreeze, precum şi de
o creştere a frecvenţei clamidiozei, boală cu transmitere sexuală.
în cazul sarcinii extrauterine, homeopatia rămâne pe planul al
doilea, dar, deşi nu trebuie amânată intervenţia
chirurgicală.

398 5
îLid i)offitîopdUc penu'u familie
poate fi de ajutor; CHINA RUBRA 5 CH, 3 granule din sfert în sfert
de oră, până în momentul operaţiei.
VEZi şi CLAMIDIOZĂ, MALADII CU TRANSMITERE
SEXUALĂ.

.n
■' ■'"'Salce (Smilax sarsaparilla).
i'St mai < <1 I i'i K I
liiia'Dureri violente la sfârşitul urinării; micţiune picătură cu
picătură, mai uşoară stând în picioare; nisip alb în urină, piele uscată,
crăpată, flască; agravare Ia umiditate şi primăvara.
V' uibU.iiirtţări clinice::calculi urinari; colici
nefritice; cistită cronică.

ŞĂNĂTATE (STARiE BUNĂ. DE


Pentru homeopat, o sănătate bună este o stare de echilibru
între forţele agresive ce ameninţă, din exterior, un organism
şi sistemul său de apărare internă. înseamnă, totodată,
dispariţia imor simptome în mod definitiv (şi nu simpla lor
înlăturare de moment, printr-un tranchilizant, un comprimat
de aspirină sau o pomadă „eficace") şi fără trecerea la alte
manifestări.

SÂNGE (BOLI DE -ţ
Maladiile majore ale sângelui (leucemie, maladia lui Hodgkin)
nu sunt de resortul homeopatici, cu excepţia unui tratament
complementar de confort.

I 399
SÂNGERARE
NAZALĂ
HEMORAGIE.
sMi
Luaţi 3 granule, de 3 oii pe zi, dintr-unul sau mai multe din
medicamentele prezentate mai jos.
Abces: HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9 CH.
Alăptare: -Mi/.! I Î JVÂNTUL.
Atrofie: lODUM 5 CH.
Cancer: ’ ' U VÂNTUL.
Chirurgie estetică: ' ÎÎ ESTETICĂ.
Chist: Mastoză.
Crevase (crăpături): GRAPHITES 9 CH. Local, pomadă cu
CASTOR EQUI, de 2 ori pe zi.
Dureri:
• după o lovitură la sân, BELLIS PERENNIS 9 CH.
• dureri spontane, la atingere, CONIUM MACULATUM
9CH.
• dureri de sâni înaintea ciclului, CONIUM MACULATUM
9CH.
• dureri de sâni, în timpul suptului, PHELLANDRIUM 9CH.
Inflamaţie, simplă roşeaţă: PHYTOLACCA DECANDRA
9CH.
Lapte în sâni la tinerele fete: PULSATILLA 9 CH.
Mastoză (sau maladia lui Redus):
• în caz de nodul izolat, CONIUM MACULATUM 9 CH.
• pentru congestia difuză, PHYTOLACCA DECANDRA
9CH.

400 S Cii.uLi ,hoxnt:;opiU'lc |>eriî:,r-,i faitillit'


W'
Sâni flasci: CONIUM MACULATUM 9 CH.
Tensiune în sâni, înaintea ciclului: LAC CANINUM 9 CH.
O dată pe lună, după menstruaţie:
- priviţi-vă sânii într-o oglindă, pentru a vedea dacă există
vreo anomalie;
- palpaţi-i (cu mâna bine întinsă).
Semnalaţi-i medicului cel mai mic nodul.
Umflare înaintea ciclului: SEPIA OFFICINALIS 9 CH.

SCARMTINĂ

Boală eruptivă contagioasă, provocată de toxina streptococului


(3-hemolitic din grupa A. Incubaţia este de 2-5 zile.
în general, îi urmează unei angine şi se caracterizează prin
culoarea roşie a mucoasei gurii şi gâtului, cu limba acoperită de
puncte roşii, care o fac să semene cu zmeura, şi cu o erupţie de un
roşu-stacojiu. Se încheie cu o puternică descuamare. Se poate
comphca printr-o nefrită, de aceea se impime tratamentul cu
antibiotice.
Teoretic, tratamentul homeopatic este posibil, dar trebuie
stabilit cu grijă, deoarece nu este îngăduită nicio eroare. Dacă
pacientul nu primeşte exact medicamentul adecvat, riscul de
comphcaţii este foarte mare.
Prevenirea scarlatinei. într-o familie în care există un bolnav
de scarlatină, li se va da copiilor veniţi în contact cu acesta:
STREPTOCOCCINUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, timp de 15
zile.

i 401
SCHEUERMANN (BOALA LUI' ) SAU

EPIFIZITĂ DE CREŞTERE
Aceasta este o boală a adolescentului. Se caracterizează prin
dureri de spate datorate deformării discurilor cartilaginoase care
separă vertebrele. Trebuie tratată cât mai de timpuriu, pentru a se
evita cifoza (curbarea coloanei vertebrale în sensul anteroposterior,
contrar scoliozei, care este o curbare laterală). Respectaţi
recomandările medicului. De asemenea, luaţi: CĂLCAREA
PHOSPHORICA 9 CH, NUX VOMICA 9 CH, 3 granule din fiecare,
de 3 ori pe zi, până la ameliorare. şiCOLOANA VERTEBRALĂ.

SCHIZOFRENIE
Boală mentală cronică, psihoză care se declară la sfârşitul
adolescenţei sau la începutul vârstei adulte. Se caracterizează prin
pierderea unităţii personalităţii, prin ruperea contactului cu
realitatea, închiderea în sine, dispariţia emoţiilor. Bolnavul are
halucinaţii auditive, perioade de delir şi bizarerii în comportament.
Boala este multifactorială, fără îndoială genetică, organică,
biologică şi de mediu. Afectează aproximativ 1% din populaţie.
Tratamentul principal este alopat.
Homeopatia este posibilă în formele incipiente şi „limite" (sau
,,borderline“). Trebuie consultat obligatoriu un psihiatra homeopat
sau un medic homeopat cu experienţă.
Până la consultaţie, bolnavul poate lua: PHOSPHORUS 9 CH,
3 granule de 3 ori pe zi.
VEZI şPSIHOZĂ.

402 Ghid
bi'-
smîJEssLlR|sMmi~)
ARAHOMEOPATiE.

SCIATICĂ
Durere pornind din „şale“ până la laba piciorului, trecând prin
faţa posterioară a coapsei şi faţa laterală sau posterioară a gambei.
Homeopatia poate trata numai sciatica de natură reumatică. Dacă
este generată de o hernie de disc, trebuie, cel mai adesea, să se
intervină chirurgical.
în funcţie de împrejurări, luaţi 3 granule, de 3 ori pe zi,
dintr-unul sau mai multe medicamente din lista de mai jos.
SR !,.'•! î'
Agravare:
• în poziţie şezând, AMMONIUM MURIATICUM 9 CH.
• la cea mai mică mişcare, BRYONIA ALBA 9 CH.
• noaptea, KALIUM IODATUM 9 CH.
• în repaus la pat, RHUS TOXICODENDRON 9 CH.
• pe umezeală, RHUS TOXICODENDRON 9 CH.
• în picioare, SULFUR 9 CH.
• tuşind, strănutând sau în timpul scaunului, TELLURIUM
9CH.
Ameliorare:
• în poziţie culcat pe partea dureroasă, BRYONIA ALBA
9CH.
• îndoind piciorul, COLOCYNTHIS 9 CH.
• în poziţie şezând, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM
9CH.
• apăsând pe membrul inferior, MAGNESIA PHOSPHO-
RICA 9 CH.

1 403
• la căldură, MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH.
• în mişcare, în mers, RHUS TOXICODENDRON 9 CH.
UI iu l i 1... ti c, dL siio.zatii:
• senzaţia de arsura ameliorată prin căldură, ARSENICUM
ALBUM 9 CH.
• dureri ascuţite, BRYONIA ALBA 9 CH.
• înţepeneală, GNAPHALIUM 9 CH.
• durerea se deplasează de-a lungul membrului inferior,
KALIUM BICHROMICUM 9 CH.
• senzaţie de curentare, KALMIA LATIFOLIA 9 CH.
• sciatică „cu basculă", trecând dintr-o parte în alta şi reve-
nind, LAC CANINUM 9 CH.
• dureri Mgerătoare, MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH.
• senzaţia de crampe, NUX VOMICA 9 CH.
iţente:
• sciatică paralizantă, CAUSTICUM 9 CH.
• sciatică cu atrofie musculară, PLUMBUM METALLICUM
9 CH.

SCLEROZAREA HEMOROIZILOR ŞIAVARICELOR


„Sclerozarea" (injecţii cu un produs ce întăreşte şi obturează
venele) reprezintă un gest ilogic şi periculos. Ilogic, pentru că nu
rezolvă problema generală a circulaţiei venoase: vena sclerozată
dispare, dar, în schimb, se poate dilata o venă învecinată. Periculos,
pentru că, atunci când au fost înţepate toate venele afectate, se
poate declara o altă boală (care nu are nimic de-a face cu circulaţia).
Simptomele provocate de hemoroizi şi de varice se tratează în
mod eficace prin homeopatie (\/EZI B LE EE/S
PE' I ’ VE) . Cât priveşte problema estetică, din păcate
(dar, din

404
Ghid homeopatic peiîuu îaiiî: i
prudenţă), aceasta trebuie luată în consideraţie abia după res-
pectarea principiilor naturale.
Dacă, dintr-un motiv sau altul, nu urmaţi sfaturile de mai sus,
puteţi lua, timp de câteva săptămâni, 3 granule, de 3 ori pe zi,
dintr-unul din medicamentele ce urmează:
• în cazul sclerozării unui hemoroid sau a unui varice,
HYPERICUM PERFORATUM 5 CH.
• în cazul operaţiei de hemoroizi, NUX VOMICA 9 CH.
• în cazul operaţiei de varice, BELLIS PERENNIS 5 CH.

Inflamaţie cronică a măduvei spinării, mai precis a mielinei


(adică a tecii care protejează celulele nervoase). Teoretic, scleroza
în plăci este în afara domeniului homeopatiei, însă merită să faceţi
câteva încercări. Cel mai bine este să consultaţi un homeopat. Dacă
nu este posibil, luaţi: ARGENTUM NITRICUM 9 CH,
PHOSPHORUS 9 CH, PLUMBUM METALLICUM 9 CH, 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi, în perioada de puseu a bolii.
Publicaţii cât se poate de serioase aduc elemente în favoarea
existenţei unei probabile legături de cauzalitate între vaccinul
împotriva hepatitei şi scleroza în plăci, dar fără a tranşa, pentru
moment.

SCOLIOZĂ
Curbură laterală a coloanei vertebrale. Deformarea este do-
bândită în perioada de creştere. Trebuie să fie detectată şi corectată
cât mai curând cu putinţă, de un specialist, încă din copilărie. La
recomandările acestuia, adăugaţi: SILICEA 12 CH, o doză pe
săptămână, cât timp va fi necesar.
' ( /I şi LORDOZĂ, SCHEUERMANN.

= 405
SCMNTniJRÂ

ENTORSĂ.

SCRÂŞNIT DIN DINŢI IINŢI.

SEBOREE
' PIELEA CAPULUI.

riiĂviaiit
iriţa de l.;.. e... Cornul secarei.
s ■: 5 I »'îl ;î«5( s c: ; s( K ; Î «- st ; îf'- i: 'Te Cii

Dureri oare; pieU r^ce la atingere şi totuşi agravarea


durerilor la căldură; senzaţia de furnicături; tendinţă la cangrenă;
infecţie gravă; diaree verde.
I utf> ile' i H(. î;oi *■; Spasme arteriale;
început de cangrenă; diaree; boala Raynaud.

St'it i'nmet:
‘•i Seleniul.
Priiicîfwla întretiuinţare cHi: Acneea cu puncte negre.

SEl^ATORI (DOCTRIM SEMNĂnJRÎLOR)


VEZI ANALOGIE.

406 1 ti.bid
ho
Cruciuliţa.
.-_ ă; Menstruaţie abundentă
cu fenomene de compensare (sângerare nazală, scurgere albă,
guturai, lumbago).

Siminichia.
Criză de acetonemie.

Cerneala sepiei.
Persoanelor triste, cu cearcăne
sub ochi, epuizate de sarcini.
1 Cf: i.,. (jfli:
Iritabilitate, cu agravare la consolare; aversiune pentru
companie, pentru muncă; dificultate de a suporta familia; lipsă de
dorinţă sexuală; oboseală inexplicabilă; bufeuri (chiar şi înainte de
menopauză); herpes în momentul ciclului; subiect friguros;
agravare la mare şi pe zăpadă; gol în stomac spre ora Il dimineaţa;
dorinţă de zahăr, ciocolată, lămâie, oţet; senzaţie de greutate în
micul bazin; urină cu miros puternic; erupţii rotunde, care se
vindecă din centru.
o li i o ' Depresie nervoasă; fri
giditate; impotenţă; infecţie urinară; cistită; colibaciloză; tulburări
menstruale şi premenstruale; tulburări de sarcină şi după naştere;
herpes; icter; insuficienţă hepatică; constipaţie; hemoroizi;
migrene; spasmofilie; acnee rozacee.

407

SEPTICEMIE m
Unele forme de septicemie (libera circulaţie a microbilor în
sânge) pot beneficia de tratament homeopatic. Acesta poate fi
încercat în formele rebele la antibiotice. Cereţi avizul medicului.
Dacă, dintr-un motiv excepţional, nu puteţi avea opinia unui medic
homeopat, puteţi începe să luaţi: ARSENICUM ALBUM 9 CH,
PYROGENIUM 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.

SEVRAJ (ÎNŢĂRCARE)
VFZI ALĂPTARE.

SEXUALE (TILJLBURĂRI
în societatea noastră, erotismul se impune în forţă, dar, în
privinţa sexualităţii, lucrurile stau la fel? Este sexualitatea mai
satisfăcătoare decât odinioară? Mass-media se joacă cu fantasmele
noastre, dar nu dă nicio soluţie. Se vorbeşte mult despre sex,
secretele sunt etalate în piaţa publică, chit că se dau uitării dorinţa şi
plăcerea, care se regăsesc doar ca subproduse ale performanţei. De
fapt, în domeniul sexului, există un singur lucru important:
echilibrul subiectiv şi psihologic al fiecărui individ.
Dacă vrem totuşi să înţelegem comportamentele generale, nu
avem decât o cale: să socotim iar şi iar, să căutăm modul de a
obiectiva natura practicilor şi a impactului acestora asupra fiinţei
umane.
în acest sens, laboratoarele Lilly şi Ipsos au realizat, în 2004, o
vastă anchetă asupra sexualităţii francezilor. Pentru 72% din cele
1000 de persoane care au răspuns la acest sondaj, sexualitatea este
importantă.

408 S Ghid v- vnt ru


în ordinea interesului, ea simbolizează plăcerea şi senzualitatea
(44%), dragostea (42%), viaţa în doi şi familia (29%), naşterea unui
copil (6%).
De asemenea, francezii recunosc importanţa preludiului
(90%), a atingerilor (93%), a emoţiilor şi sentimentelor (37%), a
plăcerii partenerului (50%). Ei declară că fac dragoste de 1,8 ori pe
săptămână (în medie). Cât despre circumstanţele susceptibile să
tulbure sexualitatea, 42% dintre bărbaţi recunosc că au avut deja o
„pană“ de erecţie, 25% se declară afectaţi de scăderi ale apetitului
sexual, iar 24% de ejaculări prea rapide; 46% dintre femei sunt
afectate de scăderi ale dorinţei sexuale, iar 16% au probleme legate
de orgasm.
în acest sondaj, figurează multe alte informaţii. De aici, rezultă
ideea că, deşi încă se mai păstrează unele inhibiţii, tradiţionala
tensiune dintre fantasme şi tabuuri este mai curând pe cale de
atenuare.
Homeopatia poate fi de ajutor în domeniul sexualităţii. Luaţi 3
granule, de 3 ori pe zi, din medicamentul ales, timp de 20 de zile pe
lună. Dacă nu obţineţi rezultate prin automedicaţie, consultaţi un
homeopat.
Aversiune faţă de raporturile sexuale: GRAPHITES 9 CH.
Continenţă (tulburări legate de CONIUM MACU- LATUM 9
CH.
Disfuncţie erectilă, impotenţă: VEZI PARAGRAFELE
DORINŢĂ, EJACULARE, ERECŢIE, PLĂCERE DIN r-”*' ' î
iacĂ
l şi MALADII CU TRANSMITERE SEXUALĂ,
PSIHOTERAPIE.
Dorinţă:
• absentă, ONOSMODIUM 9 CH.
• excesivă, PLATINA 9 CH.

1 409
Dnreri în timpul raporturilor sexualei
• crampe înainte de ejaculare, CAUSTICUM 9 CH.
• dureri vaginale din cauza vaginului uscat, LYCOPODIUM
CIAVATUM 9 CH.
Ejaculare precoce: SELENIUM METALLICUM 9 CH.
Erecţie (tulburări de ~):
• erecţia încetează de îndată ce se încearcă penetrarea, AR-
GENTUM NITRICUM 9 CH.
• erecţie imposibilă, în ciuda dorinţei, CAIADIUM
SEGUINUM 9 CH.
• erecţie dureroasă, în timpul somnului, CANTHARIS 9 CH.
• erecţie imposibilă, în ciuda imaginaţiei erotice, SELE-
NIUM METALLICUM 9 CH.
Excese sexuale: SELENIUM METALLICUM 9 CH, pentru
toate tulburările ce pot rezulta de aici.
Excitaţie sexuală, idei sexuale permanente: STAPHYSA-
GRIA9CH.
Exhibiţionism: Trebuie să consultaţi concomitent un psihiatru
şi un homeopat.
Frigiditate: . DORINŢĂ, PLĂCERE

Masturbare: Nu există tratament, deoarece nu este o boală.


Nimfomanie: VEZI i'ARAGRAFlJiPORINŢĂ

Oboseală după raporturile sexuale: LYCOPODIUM CLA-


VATUM 9 CH.
Plăcere:
• absentă,CALADIUM SEGUINUM 9 CH.
• întârziată, KALIUM PHOSPHORICUM 9 CH.
Poluţii nocturne:
• ejaculare spontană datorită ideilor sexuale, CONIUM
MACULATUM 9 CH.

410 lĂHd hi*sA..'Ofiatic ?ami!h'


• poluţii spontane în timpul nopţii, PICRICUM ACIDUM 9
CH.
Teamă de raporturile sexuale, teamă de sexul opus:
PULSATILLA 9 CH.
Vaginism; .» ■ ’ ■ ..
Abordaţi problemele sexuale cu homeopatul; Simptomele
sexuale, ca şi celelalte, îi vor servi la stabilirea tratamentului de
fond, de aceea trebuie să-i răspundeţi la aceste întrebări.
' .A . MALADII CU TRANSMITERE SEXUALĂ, PSIHOTE-
RAPIE.

SFORĂIT ÎN SOMN
Eu nu sforăi, ci dorm cu voce foarte tare, pretindea Jules
Renard. Cu toate acestea, sforăitul este un fenomen neplăcut şi un
subiect de discuţii interminabile într-un cuplu.
Se produce în momentul inspiraţiei, prin vibraţia vălului
palatin sau a rădăcinii limbu. Se accentuează odată cu vârsta,
obezitatea, consumul de alcool, de hipnotice, de tutun. Este de două
ori mai frecvent la bărbaţi; afectează 15% din populaţie.
Poate da eventuale complicaţii: oboseală, durere de cap la
deşteptare, somnolenţă în timpul zilei, hipertensiune arterială.
Poate Îî, de asemenea, însoţit de sindromul apneei din timpul
somnului (VEZI .FITIJI,,-).
Seara, la culcare, luaţi: OPIUM 9 CH, 3 granule. Dacă aveţi
polipi (VEZI CU\%NTUL), trataţi-i.

fîcqzis
Erupţie de mici pustule, la rădăcina părului de pe bărbie.
Luaţi: HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi, cât timp este necesar.

411
;sî
SIDA Şi
li
Sindromul imunodeficienţei dobândite — sau SIDA — este
provocat de HIV, un virus care atacă sistemul de apărare a orga-
nismului. După inoculare, o treime dintre persoanele afectate
rămân, timp de şapte ani, fără simptome, dar le pot infecta pe
celelalte. Boala se transmite prin sânge şi lichidele organice, în
special prin spermă, secreţii vaginale şi laptele matern.
Gravitatea bolii declarate e cauzată de microbii care invadează
organismul, complicaţiile neurologice şi tumorile asociate.
De aceea, imediat ce se descoperă boala, trebuie urmat un
tratament alopat. De asemenea, tratamentul homeopatic com-
plementar trebuie început înainte de manifestarea simptomelor.
Trebuie consultat medicul homeopat, dar, în aşteptarea consultaţiei,
bolnavul poate începe să ia: MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH,
SEPIA OFFICINALIS 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.

SIFIUS
Sifilisul este o boală transmisibilă pe cale sexuală din cauza
unui microb, ireponema. Ea evoluează în trei faze:
- o fază primară, când apare un şancru (mică plagă care nu
doare) pe una dintre regiunile genitale active, după 2-6
săptămâni de la contactul infectant;
- o fază secundară, în care se produce o erupţie răspândită pe
tot corpul;
- o fază terţiară, excepţională în zilele noastre, mulţumită
detectării precoce şi tratamentelor eficace; aceasta constă
în complicaţii cardiovasculare şi neurologice.
Accidentul sifilitic primar nu trebuie tratat homeopatic, ci cu
tratamentele clasice. Totuşi, după dispariţia şancrului
iniţial.

412 i
;!ud homeopatic penîriî familie
trebuie consultat neapărat un medic ce practică homeopatia, pentru ca
acesta să stabilească un tratament de teren (VEÎÎI i i ■ '* ), care
va evita sechelele.
MALADII CU TRANSMITERE SEXUALĂ.

Siîicea

S'iibstanla c!e baza: Siliciul.


Se potri t Copiilor care cresc greu, asimi
lează prost, sunt demineralizaţi; urmărilor vaccinărilor.
Sii:i:î|jUî»îif t'c trai
Lipsă de energie psihică şi fizică; lipsă de încredere în sine; cea mai
mică plagă supurează; tendinţă la supuraţia cronică a abceselor;
tendinţă la fistulizare; transpiraţie fetidă a picioarelor; constipaţie cu
scaun cu „basculă" (fecalele ies din rect, apoi intră la loc); subiect
friguros.
Inti-efi'uiiiţăi'j clinice; Supuraţii diverse; abcese
cronice; otite cronice; sinuzite; bronşite cronice; pioree; fistule;
rahitism.

SIMIUTUDIME (PRINOPIUL SIMILITUDINII)


VEZI TEORIA HOMEOPATIE!.

SIMILLIMUM
Medicamentul cel mai bine adaptat Ia caz, găsit prin apM- carea
principiului simifitudinii (VEZ? Teoria homeopatici).
Simillimum, în latină, înseamnă „cel mai asemănător". Aceasta
ne reaminteşte că există mai multe medicamente ce

I 413
par să convină simptomelor bolnavului; totuşi, unul dintre
ele acoperă mai îndeaproape decât celelalte ansamblul
simptomelor: este „siinillimum“-ul, medicamentul care va
acţiona cel mai sigur.

■S'IMmTIC(SISTER4 NERVOS
Afecţiunile sistemului nervos simpatic sunt, categoric, de
domeniul homeopatiei. Simptomele sunt foarte variabile. Consultaţi
medicul homeopat.

IMFTOM
"i^entru homeopatie, simptomul trebuie să se integreze în
concepţia generală de pacient, boală şi tratament. El este
expresia modului de reacţie ( )
ai pacientului, adică o tentativă a organismului său de a
înlătura boala. Ansamblul simptomelor bolnavului permite
găsirea medicamentului capabil să-i vindece. Se poate face o
diferenţiere între semn şi simptom în felul următor:
- semnul este un fapt observat de medic şi care aparţine bolii
de diagnosticat;
- simptomul este acelaşi fapt, în măsura în care îi este propriu
pacientului dat.
De exemplu, durerea în abdomenul inferior, dreapta, este
un semn de apendicită; şi este simptomul copilului Y. Dat
fiind că homeopatia se interesează mult mai mult de pacient
decât de boală, aici este corect să folosim termenul
„simptom".

414 S vihid ht'meopai.K prutru lâmiac


SIMPTOMATIC (TRATAMEIVT)
in medicină, „tratamentul simptomatic" este un tratament
ce vizează Simptomele bolii, şi nu cauzele sale. De exemplu,
când luăm o aspirină pentru durerea de cap, facem, de fapt,
un tratament simptomatic. Recomandările din ghidul de faţă
ţin de domeniul simptomatic şi, prin urmare, nu vor fi
potrivite decât pentru bolile pasagere. De îndată ce
tulburările durează mult timp şi revin după o vindecare
aparentă sau dacă reprezintă o boală cu recăderi (migrenă,
astm etc.), trebuie să consultaţi un medic, pentru a primi un
tratament de teren ( ).

SINCOPĂ, LEŞIN, UPOTIMIE, STARE DE RÂU


în funcţie de cauza sincopei, pacientului i se vor da 3 granule,
din 2 în 2 minute (până la venirea medicului), dintr-un medicament
de mai jos.
Puteţi să strecuraţi granulele, fără niciun pericol, chiar şi în
gura unei persoane inconştiente.
Cauză (stare de rău din cea mai neînsemnată cauză):
MOSCHUS 9 CH.
Căldură:
• rău din cauza căldurii din timpul verii, ANTIMONIUM
CRUDUM 9 CH.
• din cauza căldurii soarelui, GLONOINUM 9 CH.
• într-o cameră supraîncălzită, PULSATILLA 9 CH.
Ciclu (în timpul acestuia): SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
Durere (din cauza acesteia): CHAMOMILLA VULGARIS
9CH.

i 415
Efort fizic (din cauza acestuia): SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
Furie (după o ~): GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9 CH.
Genunchi (stând în ~): SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
Hemoragie (în timpul acesteia): CHINA RUBRA 9 CH.
întuneric (în ~): STRAMONIUM 9 CH.
Masă (după o ~): NUX VOMICA 9 CH.
Miros (din cauza acestuia): COLCHICUM AUTUMNALE
9CH.
Pat (la ridicarea din '): BRYONIAALBA 9 CH.
Scaun (după -): PODOPHYLLUM 9 CH.
Sperietură (după o -): OPIUM 9 CH.
Supărare (după o ~): IGNATIA AMARA 9 CH.
Tensiune arterială (din cauza scăderii acesteia): SEPIA
OFFICINALIS 9 CH.
Veste (după primirea acesteia):
• după o veste bună, COFFEA CRUDA 9 CH.
• după o veste tristă, GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9
CH.
./i'/: CONVULSII.

SINGUR? (ŢE POi;i _TRATA '-)


VEZI AUTOMEDICAŢIE.

SINOVITĂ (EPANŞAMENT DE SINOVIE)

Sinovia este o secreţie lichidă din interiorul unei articulaţii.


Sinovita (inflamaţia membranei sinoviale) este de origine
reumatismală sau traumatică şi afectează cel mai adesea
genunchiul. Articulaţia este umflată. Luaţi 3 granule dintr-unul sau
mai multe medicamente de mai jos, în funcţie de circumstanţe:

416
• în caz de inflamaţie a articulaţiei, APIS MELLIFICA 9 CH.
• după un traumatism, ARNICA MONTANA 9 CH.
V.'. VoiiE l':, tîKMMitâU,;
Ameliorarea durerilor:
• prin frig, APIS MELLIFICA 9 CH.
• prin repaus, BRYONIAALBA 9 CH.
• prin apăsare puternică, BRYONIA ALBA 9 CH.
• prin mişcare, KALIUM IODATUM 9 CH.
Agravarea durerOor:
• prin apăsare, APIS MELLIFICA 9 CH.
• noaptea, KALIUM IODATUM 9 CH.
în cazurile cronice: CALCAREA FLUORICA 9 CH.

SINUZITÂ
Inflamaţie de origine virală sau bacteriană, acută sau cronică, a
mucoasei unuia sau mai multor sinusuri ale feţei. Dacă nu obţineţi
foarte rapid un rezultat, trebuie să consultaţi medicul.
Pentru sinuzita acută: Luaţi 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-unul
sau mai multe medicamente alese în funcţie de simp- tome:
• nas înfundat, care nu curge, BELIADONNA 9 CH.
• cu dureri agravate la atingere, HEPAR SULFURIS
CALCA- REUM 9 CH.
• dureri agravate la cel mai mic curent, HEPAR SULFURIS
CALCAREUM 9 CH.
• cu mucozităţi groase, galbene, elastice, ca nişte „dopuri",
aproape să le tai cu cuţitul, HYDRASTIS CANADENSIS
9CH.

= 417
• cu mucozităţi verzi sau cruste în nas, KALIUM BICHRO-
MICUM 9 CH.
• cu dureri de sinusuri, când se opreşte scurgerea, LA-
CHESIS MUTUS 9 CH.
• cu halenă fetidă, MERCURIUS SOLUBIUS 9 CH.
• cu puroi amestecat cu sânge, PHOSPHORUS 9 CH.
Pentru sinuzite cronice. Luaţi: SILICEA 9 CH, 3 granule de
3 ori pe zi.
Dacă rezultatul este insuficient, consultaţi medicul, pentru a vă
prescrie un
tratament de ..!
fond.

SIABiaUNE
în homeopatie,
nu există o
terapeutică
specifică pentru
indivizii
slăbănogi.
Pacientul
îşi va consulta
medicul în
vederea stabilirii tratamentului de fond, care, de fiecare dată, va
fi cea mai bună armă.
De notat că slăbiciunea nu va ceda decât în cele din urmă,
după ce toate celelalte simptome ale subiectului se vor fi
ameliorat.
Când slăbiciunea dispare după un tratament homeopatic,
putem afirma că tratamentul de fond a operat schimbări
definitive în organism.

SÎAiîiE'

} SLĂBIRE (TRATAMENT DE -).


418
Slăbire (l’rafanietit d.ei

Ce este obezitatea?
Utseziratca corespunde imei irrcşte.n a greuţăţri c
cantităţii globale tk; grâsirm.. lîidjcde de niaca corporaîâ,
care: se eaicuîează împărtind grcuîaiea la păiratal înăltiirm,
peomte obiectivarea acestei stkrr fdacă edra este ciiprinsâ
'■■'i''’ -b ţi ?b. tetui csic lîonnaî. intre 23 şi 30, este vorba de
o „simpla" siipraponderaiitati;, Peste 30, obccjîatea este
reala. Pe lângă aceasta, si niăsiira taliei reprezintă o cifră
grăitoare, io. sup.favegherea greutâţii. ceritiîrieîn.i! este no
iO" stniîiicnt a eămi .intpoitariţă este cg.a,lă cu aceea a
câ.ri!an,iiuî.
Ep,idemia sccoliilui
i.>Dez:iî,atea o iileeteeză pii- afiroximativ J lOf dintre
adulţi Şl pe 163b dintre topit. Este c» adevărat.? prei.îCiC'
fMire a orga,Qeior de sânăinte publică, dm cauza imrcîr^
lantelor consecinţe de o,rdm bzic {boli cariiicnoiscutartc
hspcrlt:asmne artenală, diabet, aJecţîiinj .sroriilarei.
* oî'uonii î,îft3d, no nj.ii:i<rrG tte aduiţî dm întrcatca
iirii>e
rtmt suştrapoiîderaii, din care aCH'î de indioane dem cireptid
oDiCzi, .Pmidpalele caaze ale creşlerd număriîlm ije
persoane obeze, în riU.njeroase ţări., sirnl sedeit^ tansîOTii şi
alrmoniaţic prea impată în lialorli si grăsim,!. i.a acest.ea, se
adaugă imagiiica ideala a i,:orpiilm, asa c'iitn tţsîe
jrrcze,ntară de KKissnnedia şi de pârerea celoi' din
fUr, care duce ia atitipiarcn rcguinniior cs; efect „vovo“ ..
amca ia irocercarcd luturoi pr{,fpranid<.n' tic s,S 3bit, nnde
după aitcle .. cina care are ca rcrcitaP rie deînre datş
pieiacrc rn greul,ne, ejm' şl o rciirari a kilogranieior anie -
rioarc, plus nii iionos: e.îcciu.i cmjirai esm asigurat.
Cji =X/'U,s;;i, rxx; oXi.i lX3K:iiX';XsiiMi(j X IrScii i)X.: rix

i.hdciix';, xxrîx{>, paxxX |XX'X;;, s< XX grx'xnjx Se îH'if


exxxijrvxi Si Usecx,:Şi‘ ■xx'iic: , peţtc, SiesiîXx ve< -e<, sniăie, inei,i.
Foiixee is'xxx/; ve r; s-;iio!s:ă /.:« uţ; iaisl eea» cy yy
VEZI
ISereeii.) iljs iei şvidî ;i iS^JiîSiee (;,S5îS,niiS!iS rirogitsiv i'ajjţS^
eic sahăr piSiS ÎS iSSîŞiiă;. se stsr !, K . SÎ S, băstiiîsîe t1uk:s
bă'i.iu' ha stîjfsv v a x u . dai SiS! liioai i;aie ae i'uijaisiiau uc
â n : U : U C i a n se jaisse! px-iirn,; siaîaîrijt aalc îuclusoasae si si peiîiae;
a vă ăî)îiiin3 riioijvaiia, î)e aseiasQea. puteţi parucîpa la ijij grujaVe
surs-aveghiatt a grcaităis^

TrmmxsiţvAMaicopAiK
X " d v iii îrîdf. as xi!i vă v e r i

Dacă suferiţi de alergii cutanate, veţi evita să luaţi acest amestec fără
avizul medicului (n.a.).

420 I i j h u i i Us Sî î 'Sj 'p w; ,; p ş ş Sîx i pt ui i s '


X Fţ ,yi!j'ii .3 îHiţ sşt na şoît ît ds n r k n c x t x : rt WTiM()dîuM
■ ' , ■ , , . ^ ■ 3. ■ ;■ 3 . ,3' ■ ', 3 3 , : , „ 'X ,

33 . „ '.'X,, ' '

3,, 3

'■= x;: ;iî33 . xxdxxţ iX; ,Î xxxxdxx' xX - ;'x;X'VX33X , 3 , 3 VEZI

;3XX!X3;;XXA,, NL:X;V(;>7!1A:(XX
3 xxyxixy xxxjdxxx, 'XX3Î xxX yd’X'X ‘‘xx .Sddţ x. xA X {J'f,

; . ■ : ■ ■ ■ . X '. 3 X3 X . X : 3 ' ; ' " ; ■ ■ X' ,, X 3 3" 3 '

xăx xXXxt X;XX33: V3 , 3 . 3 xxp'X; ;3 fy Xiid îXÎ XXX

X ^"’xjxX- x ^ ■ o x d y V J X X a ijxxxxxvxxt ix; VE ZL,

VEZI şi

SOARE

Soarele îi este indispensabil vieţii, dar trebuie să ne expunem cu


prudenţă şi respect. Desigur că ne încălzeşte, permite sinteza vitaminei D,
atât de importantă pentm oasele noastre, are efect antidepresiv, facilitează
o bună stare de sănătate a pielii. Efect benefic în psoriazis. Reversul
medaliei: expunerea sistematică la soare poate provoca probleme de
sănătate şi nu dintre cele mai neînsemnate.
în privinţa ochilor, soarele poate fi responsabil mai ales după un sejur
la munte, fără ochelari de soare de calitate — de oftalmia zăpezilor sau, în
timp, de inflamaţia corneei ori a irisului, precum şi de cataractă.

421
Bronzarea este un fenomen natural; totuşi, avem nevoie de o
protecţie adecvată împotriva celor mai agresive raze ultraviolete,
razele UVB. Durata de expunere la soare, orarul acesteia, intensitatea
razelor în funcţie de latitudine şi de vreme, părţile de corp expuse,
toate au o mare importanţă. Dacă abuzăm, ne asumăm riscul unei
scăderi a eficienţei sistemului imunitar, al unei îmbătrâniri accelerate a
pielii şi mai ales al unui cancer de piele foarte agresiv, melanomul.
Trebuie ştiut, de asemenea, că totul începe încă din copilărie.
Expunerea intempestivă a copilului măreşte riscul ca acesta să aibă un
melanom la vârsta adultă.
Alergie la soare:
• urticarie la soare, APIS MELLIFICA 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi
Hipertermie:
• pentru pielea roşie şi dureroasă, BELIADONNA 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
• arsuri cu băşici sau smulgerea stratului superficial al pielii,
CANTHARIS 9 CH, aceeaşi posologie.
Insolaţie, stare de rău din cauza căldurii soarelui. Daţi-i victimei:
GLONOINUM 9 CH, OPIUM 9 CH, 3 granule din fiecare, alternativ,
din 5 în 5 minute sau din sfert în sfert de oră, în funcţie de gravitate.
Acest tratament este folositor chiar şi în cazul când insolaţia a
avut loc cu câţiva ani în urmă.
Prevenire. MURIATICUM ACIDUM 9 CH este preventiv pentru
persoanele care nu suportă soarele pe piele.
Luati 3 granule de 3 ori pe zi, începând cu 15 zile înaintea
perioadei de expunere la soare şi continuaţi pe toată durata acesteia.
/EZi DERMATÎTĂ DE IARBĂ, CLIMĂ, HERPES,
MELANOM, OCHI (OFTALMIĂ ZĂPEZILOR), PSORIAZIS, UR-
TICARIE.

422 I îomeopa; n; peri;.; ii iar'-n


SoiaiiBm malacoxvion

7 aţ. bra Plantă din pampas.


‘ -.v î * . ristict:'tratate cu Solaiiffisrrv ., t - Du'eri 'J-
umtr, legate de o calcifiere a tendoanelor. Pline jf
‘ p i l ’ >■ . » Condrocalcinozăarticu
lară, periartrită calcifiantă a umărului, periartrită scapulo-hu- merală,
tendinită calcifiantă.

' u nriZ' aurea

Splinuţa.
‘ « i<’ il* U «’VS î n ■ >1 . ,
Y- Dureri în zona rinichilor; urină puţin abimdentă
şi cu miros urât, deşi este limpede.
nj' \r i . l i Colică nefritică; dificul
tatea de a urina.

SOMÎV
/< /ţ DECALAJ ORAR, INSOMNIE, NARCOLEPSIE,
SOMNAMBULISM, SOMNOLENŢĂ.

SOMNAMBULISM
Această tulburare nervoasă nu este atât de gravă pe cât se crede.
Contrar credinţei împământenite, un somnambul poate fi trezit şi dus
înapoi în pat. Tratamentul preventiv va cuprinde;
KALIUM BROMATUM 9 CH, STRAMONIUM 9 CH, J granule
din fiecare, de 3 ori pe zi, 20 de zile pe lună, timp de 3 luni.

423
-
SOMNOLENŢĂ
Somnolenţă continuă: OPIUM 9CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Somnolenţă după masă:
înaintea celor două mese principale, se vor lua 3 granule din
medicamentele recomandate maijos:
• dacă somnolenţa este însoţită de o ameliorare după o scurtă
siestă, NUXVOMICA 9 CH.
• dacă somnolenţa este însoţită de o agravare a stării generale
prin siestă, LYCOPODIUM CLAVATUM 9 CH.
Somnolenţă irezistibilă: NUX MOSCHATA 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi.

SPAIMĂ (URMĂRI)

V];,Zi.EMOŢII,

FRICĂ.

SPASME_(ÎN ORGANE)
Gât: IGNATIA AMARA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Burtă: MAGNESIA PHOSPHORICA 9 CH, aceeaşi
posologie. Esofag: ASA FOETIDA 9 CH, aceeaşi posologie.
Muşchi: BELIADONNA 9 CH, aceeaşi posologie.
Pleoape:
Stomac: NUX VOMICA 9 CH, aceeaşi posologie.
Spjsn'ofiiia / /î.;o:e :iateîîtă; de îiipereA:;<.i:u')iliî;at;e
Dl / 'i, 1 \ ,K ; 1, ' '
Vi-:/ CONVULSII, CRAMPE, SPASMOFILIE, SUSPIN
(SPASMUL SUSPINULUI), VAGINISM.

424
425
In % t' I . iil* ' ’i-'ii i' hi'>'
P!l C>i>‘ I ' crj*’ ijl l-l'l'S!

v„<ut V lî’J'i/'f v;<r<


Of‘>r' ^y ).

SPATE
VEZI
COLOANA
VERTEBRA
LĂ. ...

SPÎCIALITATE
Există specialişti care prescriu tratamente homeopatice?
Din ce în ce mai mulţi, mai ales dermatologi, ginecologi,
oftalmologi, pediatri şi psihiatri.
Homeopatul este specialist?
în Franţa, Asigurările Sociale nu-i consideră astfel.

SPECIFIC
în homeopatie, nu există medicamente specifice bolilor,
adică medicamente care să acţioneze automat, în funcţie de
denumirea bolii; tratamentul trebuie căutat întotdeauna în
funcţie de Simptomele particulare ale subiectului, cel puţin
în teorie. în practică, unele boli pot răspunde bine la un
tratament aplicat sistematic, fără ca medicul să caute prea
îndelung.
Aceasta este una dintre particularităţile şi raţiunea de a fi ale
Ghidului homeopatic de familie.
TEORIA HOMEOPATIE!.

426 S
Spigeiia authelmia
4» de bâza; Spigeiia.
S«î
Mcle cele mai c<;
Sii mele cele mai a ' tratate cu
/MCibcl Nevralgia facială, mai ales a părţii stângi; migrenă stângă;
ourrri de ochi; palpitaţi:' eioimrc, .lureri intestinale.
Prjjj ’cie î<»hehHi«*p Nevralgii faciale;
migrene; dureri de ochi provocate de glaucom; tulburări reflexe
datorate viermilor.

SPITALE
în Franţa, există două spitale (Saint-Jacques, din Paris, şi
Saint-Luc, din Lyon) în care se practică homeopatia la
Serviciul de consultaţii externe, ca şi la Serviciul de sănătate
Hahnemann. Nu există servicii medicale în care pacienţii să
poată fi spitalizaţi. Acest fapt nu este prea neplăcut, deoarece
maladiile pentru care bolnavii sunt admişi în spital sunt, în
majoritate, oi^anice (VLZJ i Lj şj
beneficiază de alopatie fi 1 CJivANTuL).

SPLINĂ

Unele boli ale splinei sunt de domeniul homeopatici. Oricum,


trebuie consultat un medic care practică homeopatia, între timp,
puteţi începe să luaţi, indiferent de simptome: HE- LIANTUS
ANNUUS 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
SPONDIIARTRITÂ ANCHILOZANTÂ

Spondilartrita anchilozantă — sau pelvispondilita reumatică


— este un reumatism inflamator care îi afectează cel mai adesea pe
bărbaţii de 20-30 de ani, cu un teren în general

= 427
predispus. Boala se manifestă prin rigiditate şi dureri ale coloanei
vertebrale, care trebuie dezmorţită dimineaţa (durerile se atenuează
după ce bolnavul s-a mişcat câteva momente). Sunt afectate, în
mod electiv, articulaţiile sacro-iliace şi vertebrele, ale căror
ligamente se calcifică. Unele forme ale bolii pot fi tratate
homeopatic. Până la consultaţie, puteţi începe să luaţi:
TUBERCUUNUM RESIDUUM12 CH, 3 doze pe săptămână.

Bponuiz tosta

Buretele torefiat.

Senzaţia de uscăciune a mucoaselor, tuse ca un lătrat de


câine, ameliorată mâncând şi bând; sufocare anxioasă cu palpitaţii;
tiroidă mărită şi -^nduraţia^^ testiculelor.
I>r:i;î:î;ci:pal Laringită cu stridor;
astm; guşă indurată; pancreatită.

SPORT
Sportul este o activitate care ne permite să rămânem în formă,
să ne păstrăm capitalul de sănătate, să ne întreţinem o bună stare de
sănătate mintală, să ne protejăm inima şi arterele, să ne mărim
capacitatea pulmonară, să ne menţinem în funcţiune articulaţiile, să
prevenim osteoporoza, să avem muşchi puternici, să ne conservăm
reflexele, să ne lăsăm cu uşurinţă de fumat, să ne strunim greutatea.
Dincolo de binefacerile sportului, nu trebuie să uităm că
această activitate are limitele sale. Nu trebuie să ne apucăm de
sport fără să ne pregătim în prealabil (încălzire, întinderi).
Induraţie — întărire anormală şi îngroşare a unui organ sau a unui ţesut
(n.t.).

428 I
Ghid hon‘£:o|.-.d
fără să creştem progresiv dificultatea exerciţiilor, fără antrenament
regulat, fără control medical, în special când înaintăm în vârstă.
Sportul — performanţa, în orice caz — nu este un scop, cî un
mijloc. Plăcerea şi senzaţiile pe care ni le oferă nu trebuie să ne
facă să dăm uitării prudenţa.
Pregătirea pentru sport. Luaţi 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-un
medicament sau mai multe, pe care le-aţi reţinut, începând cu
câteva zile înainte de competiţie (această practică nu este
considerată dopaj): ARNICA MONTANA 9 CH pregăteşte pentru
efort; GELSEMIUM SEMPERVIRENS 9 CH suprimă tracul.
După sport. în cazul excesului de transpiraţie sau pentru a
lupta împotriva oboselii, CHINA RUBRA 9 CH.
VEZI Şl CRAMPE, CURBATURĂ, ENTORSĂ, EPICONDI-
LITĂ, FRACTURĂ, LUXAŢIE, MUŞCHI, OBOSEALĂ, RANĂ,
TENDINITĂ, TRAC, TRANSPIRAŢIE, TRAUMATISM.

SPRÂNCENE (CĂDEREA SPRÂNCENELOR)


Luaţi: FLUORICUM ACIDUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi,
15 zile pe lună, timp de câteva luni.

Sipilla iiiaritiina
'V -r :.., :'e mare.
StinfriiiineEv isiU; mm trari-'e mt SyijiMa
■rrrrm:3- Tuse CU Strănuturi, iăcrimare, emisie de urină, scaun
involuntar, dureri ascuţite în piept.
•*>-> '.ţui Coriză; catar bronşic;
tuse convulsivă.

i 429
Staimum meialiicam
Substanţa de bază: Stanml.
Simptomele ceîe mai caracteristice tratate eu Staimum
mc'tallicoia; Senzaţie de slăbiciune în piept, care împiedică
vorbirea; expectoraţie cu gust dxilceag; tuse în momentul când
subiectul vorbeşte, râde sau cântă; transpiraţie nocturnă epuizantă.
PrincipaMe întrebuinţări clinice: Bronşită cronică; dilatarea
bronhiilor.

âc L â, Staphysagria.
ie : ctijcterlstice tratate cn Sta-
I r ibilitr^te prost stăpânită; idei sexuale constante;
hipersensibilitate generală; dinţi cariaţi; dureri arzătoare de uretră,
ameliorate prin urinare; negi; urcior, rană făcută cu un instrument
tăietor.
Prijidpaîeie întrebeiriţări rbrHC<'- Nevralgii; cistită de origine
nervoasă; urcior, negi; cicatrizarea plăgilor chirurgicale.

SŢAREDERto b,

SINCOPĂ.

STERILITATE
VEr^ INFERTILITATE.

430
m::
Sticta pulmonarta
Substanţa c!e Ita/ - Lichenul de stejar.
Siittptomeif; td iracteristiw: tînţati- CH Sticta pul-
monaria: Nas înfundat şi uscat, cu nevoie constantă de a sufla pe
nas; presiune dureroasă la rădăcina nasului; tuse uscată, agravată
noaptea; reumatism în alternanţă cu coriză.
Principa t dlnice; Coriză acută uscată; si-
nuzită frontală după coriză; tuse-sechelă după rujeolă.

STOMAC
Se vor lua 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-unul sau mai multe
medicamente de mai jos.
Aciditate, acreală: IRIS VERSICOLOR 9 CH.
Arsuri:
• cu sete de mici cantităţi de apă rece, repetate frecvent,
ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• cu sete, dar cea mai mică gură de lichid agravează durerile,
CANTHARIS 9 CH.
• arsuri nu numai în stomac, ci în întreg tubul digestiv, IRIS
VERSICOLOR 9 CH.
• cu sete de apă rece, în cantităţi mari, PHOSPHORUS 9CH.
Crampe:
• ameliorate de râgâieli, CARBO VEGETABILIS 9 CH.
• ameliorate de o buiotă caldă, MAGNESIA PHOSPHO-
RICA9CH.
• cu sensibilitate la apăsarea pe zona stomacului, NUX
VOMICA9CH.
• ameliorate după o scurtă siestă, NUX VOMICA 9 CH.

431
Dureri. ACIDITATE,
ARSURI,
CRAMPE, GREUTATE.
4 ST/ ACIDITATE,
Gastrită. Ţ^ZI IN
CRAMPE, ARSURI.
Greutate: după masă (în momentul când se resimte această
senzaţie), NUX VOMICA 9 CH.
Herniehiatală. vr 'JHERNIE.
Indigestie. EZI DIGESTIE.
Indispoziţie stomacală. • ZI DIGESTIE.
Ulcer stomacal sau duodenal: ARGENTUM NITRICUM 9
CH, KALIUM BICHROMICUM 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3
ori pe zi, în perioada de criză.
VEZI şiBALONARE, ERUCTATII, GREŢURI, REGIM,
SOMNOLENŢĂ, SUGHIŢ, VOMĂ.

STOMATITĂ
GURĂ.

STRABISM
Strabismul nu se poate corecta prin homeopatie. Cine a avut
strabism în copilărie trebuie să i-I semnaleze medicului, care va
ţine cont de el în stabilirea tratamentului homeopatic de teren.
în caz de strabism accidental, în timpul febrei, luaţi: GELSE-
MIUM SEMPERVIRENS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

^ îCiumăfaia.
cele mai caracteri tratate ca E' Groază nocturnă,
cu frică de întuneric şi de singurătate;

432 s Ghid
bâlbâială; agitaţie, cu tendinţa subiectului de a muşca şi de a-şi lovi
capul de pereţi, fără să pară că-1 doare.
Groază nocturnă; bâlbâ-
ială; copil capricios şi agitat; mjeolă care nu erupe.

STRANGULARE HERNIARĂ
VEZI HERNIE.

STKMUT

GUTURAI.

Tăp/uiih! ceea ce ni se ce

n 1 f.41!X : ' . t
h:■; i .......

croxc.iC, iie eptie : câză.^’ El este


■:,:ircun pers<maj(>, familiale, c i f/fesionale, r: : i vUj î iC
..
Acest fapt a fost demonstrat de doi psihologi americani, unul de la Universitatea din
Kentucky, celălalt de la Universitatea din Columbia Britanică, prin analizarea a 19
000 de persoane cu vârsta medie de 35

433
ccîinonţice, carr, de alrdd, ee ÎTisurnceeâ. Fixempldc Cidc liiei
frapaete surn at}y.e!d Hnxuâ' xmriTâmxtj! copii hăeroireo iVHîi'ajâ.
sornoicrcc C’;C^I050Î O; U!Î focioc »3eiKcKo:pţj Pe ep ocrîcroo' ce
pxx'\e lec'e - sey 'ce* pieîcn, ce
ipce.xreă - 3o'diiepoppid eecec:;e fc-oee ie ciccc itxix:K.x<(:'P fo:
■ :,.: . C' . . e.' ■ e " i, '. >•, ■■
CV; păîidoo !v elccevp) :vO: eeocc, eiisilrodod smoipc vtjvv^ nic e IIemurai luo. sâELSe M„î ugn SE.rdPER'dlREAS 9 Cei,
sroecpo va PiJliee-pepo ccc' se vOjoeîoeiO ceucrti, VEZI şi Aa,.li1::NE, A,l..E;î<edib CANîi,tD(,'sZ,Â.
ÎP fatv iercsciop oc cepOiPS egale Umi ioiouco o.ceocoîii CidNDRCs^ CA.l,A î A O ZA A ItTJ 11 l,A ,R A, el O re STl
PAT’! ii, C O K D, lefiPKESiP N'ERVCîASA,
iecCiC;oe,v'g' boi vcS;eîe P(: o Pf'oeccs adPfOOiX cuiio iA,BRCMiAi.G,ih. îdASÎdlMOirO, HA,Ri:U,lRE, li.E,RFES,
i'UCîer- iciisiisevcv jeteripiă, vvfo'cto: !ro.oe!f;Jo.e şiîicb': Cîdbunoe iP!SO,MN,i.£, OBCiS.E,AlA, PSIiJOSO- P4A,rK:A,,
do ceceecei vcodcipce. i;pv:îj;bd., oixr eecîriciîuiîcîcpvîi ocioTepie irENSILi'NE A.RTEB.IAIA. IleAC, ’i'RANSPl8,Ai:iE.
luneleooidaK Pilioiceide de cecon, •gseasvubîiee. roll.oeeipie bv _____________
bxaîveeo.ie, euseOPiec iOcotrîi v irco: eo.oCvpmîeie unuî cteec Strofantul.
CiPcfisc, cele prxixrxhii sâ ecncudPii uo medo: bea nşciopei, Cordul iritabil al fumăto-
Pecint iOfepul bs'usc. jiiiten iua, ie iiiijcţK: de reeeiîe. uiCvI rilor şi băutorilor.
iCiatre moiiiCaiîiCîitcd lie iiiac jos. cete ,i granuic £î.ui luruatate îo
jînnaiale de ora,; până sd cadiiati; STUDII DE HOMEOPATIE
• AgîîatK, AeiiNfrUdi IdAÎAdââJ.jS 9 Cil
• AiiXicîate. odinea,, A{,cf,Niî1 JM ,NAi't,LLUe> 9 iJi, ÎNVĂŢĂMÂNT HOMEOPATIC.
• Bîocâi reispieator, i;espife,ţi€ tăialâ. iGNAÎlA AMAdA 9 Cîi
« Cncă de spaeonofide, CeKdiULUS îADldUS 9 Cri. e Diaree,. STUPEFIANTE (CONSUM DE STUPEFIANTE)
GiAAEMlUM SErdPERVi,tiENS o CB. e iHirers aeeîoeîanatc,,
COlâdCYbirHiS 9 Cii. e Eţeitizare teruscă. iivieîOCihîiîtate;a de a VEZI TOXICOMANIE.
inţe.iege ceea ee ee epnne, fdle>ş>tdi(>,dle,t.dVI ,AidJPU,M 9 ciH,
de ani. Suzanne Segerstrom, Gregory Miller, Psychological Stress and the Human
Immune System: A Meta-Analytic Study of 30 Years ofinquiry în Psychological SUDO^E
Bulletin, voi. 130, nr. 4 (n.a.).
VEZ.I TRANSPIRAŢIE.

434 di Ciud iHnoconeein Î;;.:ADA ininid^ I 435


SUFERIOTÂl'URM^
VEZI CAUZA BOLILOR, DEPRESIE NERVOASĂ,
EMOŢII.

SUGEL
Panariţiu în jurul unghiei. VEZi PANARIŢIU.

SUGHIŢ
în caz de sughiţ, subiectul va lua; CUPRUM METALLICUM
9 CH, HYOSCYAMUS NIGER 9 CH, 3 granule, alternativ, din 2 în
2 minute, până la încetare.
în funcţie de împrejurări, în serie vor fi intercalate 3 granule,
dintr-un medicament din cele ce urmează:
• sughiţ după exces de alcool, RANUNCULUS
BULBOSUS
9CH.
• sughiţ de origine nervoasă, IGNATIA AMARA 9 CH.
• sughiţ după o masă prea îmbelşugată, NUX VOMICA
9CH.
Acest tratament convine şi sughiţului sugarului.

SUICID (TENDINŢA IA
VEZI DEPRESIE NERVOASĂ.

Selfiir
Substanţa de bază: Sulful.

436 Î;; vriiidhombnjuYu: pvrHro nit-iuie


St |?oîii- ■ de preferinţă; Pacientului jovial, optimist, cu tendinţa
de a filosofa, congestiv, sangvin, neglijent în modul de a se îmbrăca.
Swaptonieie cele mai caracteristice tratate cu Siiîfur: Erupţii roşii,
care ustură şi mănâncă, agravate de apă; tendinţa la eliminarea de
mucozităţi (catare diverse, bronşită, diaree); tendinţă la
epanşamente (pleurezie, sinovită); dorinţă de a mânca gras, zahăr;
dorinţă de alcool; exces de căldură vitală; senzaţia de congestie
localizată (mai ales la tălpi; subiectul trebuie să-şi scoată picioarele
de sub aşternut); alternanţa diverselor tulburări de mai sus; agravare
generală la căldură şi în poziţia stând în picioare; amehorare în aer
hber.
Prindpalele iBtrebainţăii clinice: Eczemă, diaree; alergie;
migrenă; reumatism; epanşamente; menopauză; hipertensiune
arterială; alcoolism cronic.

Siilfiiricmn acidiiîn
Substanţa de h. Acidul sulfuric (vitriol).
Complicaţiilor excesului de
Se potriveşte de
alcool.
Simptomele cele mai caractejistict? tratate ca Sulfericom acidiim:
Senzaţia de tremur interior; hemoragii cu sânge negru; afte; senzaţia
de gol în stomac, care se ameliorează bând alcool.
Friîidpaleîe întrebainţări clinice; Afte; stomatită, hemoragie;
dezgust pentru alcool.

supĂiumE(UR^

VEZI EMOŢII.

I 437
SUPRADQTARE
Un copil din douăzeci este supradotat sau, mai degrabă, după
cum le place părinţilor să spună, precoce. El dispune de o uşurinţă
intelectuală superioară mediei şi de dorinţa de a se descurca singur,
ceea ce îl determină să argumenteze şi să încalce regulile educaţiei.
Ca urmare, este considerat, în general, un copil dificil. în măsura în
care înţelege înaintea celorlalţi explicaţiile învăţătorului, ajunge,
fără voia lui, să deranjeze clasa. Dacă se simte ignorat sau criticat,
poate să se închidă în sine şi, eventual, să înregistreze un eşec
şcolar.
Un alt aspect care nu trebuie neglijat; copilul supradotat nu este
un mic adult. Dacă este avansat pe plan intelectual, din punct de
vedere afectiv (şi în mod efectiv) are vârsta sa reală. Maturizarea nu
este aceeaşi în ambele registre.
Dacă are nevoie de ajutor, îl puteţi încredinţa unui psiholog şi,
totodată, unui homeopat. Medicamentele de fond care se potrivesc
cel mai adesea sunt: PULSATILLA şi LYCOPODIUM
CLAVATUM.

SUPRIM^^EA UŢ^EI BOLI

Când o boală este traiată luând în considerare doar Simp-


tomele ce privesc organul afectat, fără a se ţine cont de starea
generală, se operează o „suprimare": sunt suprimate Simp-
tomele locale, dar, întocmai ca hidra din Lema, ale cărei
capete tăiate creşteau la loc, ele revin după ce au dispărut
momentan. Astfel, o pomadă cu cortizon „suprimă" eczema,
în loc s-o vindece. Gând este oprită aplicaţia locală, boala de
piele revine. Principiul este valabil şi pentru sclerozarea
hemoroizilor şi a vâri cel or ( RUBRICA). La fel de ilogic
este să suprimi o transpiraţie spontană, fie ea şi abundentă.

438 Z Ghid ho3rHe::opatic pcnliu.


SUPT
VEZIALĂPTARE.

SUPURAITE
»
VE?Î ABCES.

SURBÎTĂTE

Majoritatea cauzelor surdităţii sunt organice (VEZI t.'U'' ), iar


homeopatia nu este de niciun ajutor. Doar surditatea de origine
nervoasă (subiectul nu aude în perioadele de anxietate) poate
beneficia de un tratament homeopatic.
Pacientul va lua: ARGENTUM NITRICUM 9 CH, 3 granule de
3 ori pe zi, timp de mai multe luni.

SURMENAJ
Trebuie să evităm capcana surmenajtilui cronic: în acest caz,
când muncim, resimţim mai puţin oboseala şi nu dorim niciodată să
ne oprim. Totuşi, trebuie s-o facem: primele zile sunt dificile, apoi,
după două săptămâni, totul reintră în normal, mai ales dacă luăm:
• în caz de surmenaj fizic, ARNICA MONTANA 9 CH,
RHUS TOXICODENDRON 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
• în caz de surmenaj cerebral, KALIUM PHOSPHORICUM
9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Dacă nu ne oprim la timp, poate surveni un grav accident de
sănătate.

439
SUSPIN (SPASMUL SUSPINULUI)
Pierdere a cunoştinţei, cu blocaj respirator, la copilul de 2-4
ani, după o supărare. Accesul durează, oricum, mai puţin de un
minut.
Această afecţiune este benignă, în ciuda simptomelor spec-
taculare. Daţi-i copilului: IGNATIA, AMARA 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi 20 de zile pe lună, timp de câteva luni.

, w i. d Tătăneasa.
Traumatisme ale
oaselor, cu întârziere în consolidarea fracturilor; traumatismul
globilor oculari.

440
ŞAIAZION»
vSZIPLEQAPE.

ŞOC
Şoc anafllactic. ' ^; ALERG TE.
Şoc emoţional, afectiv; moral. EMOŢII.
Şoc operator, v: INTERVENŢIE CHIRURGICALĂ.
Tiaumatisme.

ŞOLD

în cazul durerii de şold, consultaţi rubrica Reumatism şi


adăugaţi sistematic la tratamentul ales; ALLIUM SATIVUM 9 CH,
COLOCYNTHIS 5 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, cât
timp este nevoie.
- ZI fiCOXIlĂ TRANZITORIE.

Şalazion — mic chist dur pe pleoapă (n.t.).

i 441
'
'utui'i’l (sub formă de plantă vie).

Transpiraţie rece; paloare; ameţeli când subiectul are ochii deschişi;


greţuri; salivaţie; senzaţie de gol în stomac; dorinţa de aer proaspăt;
nevoia subiectului de a-şi dezgoli abdomenul.
' clir t ; Rău de transport; văr-
sătux- de Sdieinct.

TAHICARmi
Acceleraţie a cordului.
Wi/i CU^ASTUI-

TAIASOTER.APIE
Cură de băi de mare (aer, scăldat, reeducare în mediu marin).
Este o bună completare a homeopatiei.

Păpădia.

442 =
tir;:-! horBt'iîpatic
iristice ti’atate cu 'I rj rraaf'tini • ‘
* imb --.a „o hartă“, sensibilă ia atingere; gust amar în gură; ficat
mărit; piele galbenă; migrenă.
î4, 5 Icter; insuficienţă hepa
tică; migrenă.

Iubi : t < i ,î

i't ^ b. Păianjenul de păsări din Cuba.


■*»' Antrax grav, violaceu, cu
stare generală proastă.

'» a hiî, '<vj'


tof,i -iM Tarantula.
Simptomele ceie mal caraclerî! .ratate cu larentula ' ' >d un a
Agitaţie nervoasă ameliorată de muzică, agravată când subiectul
este privit sau atins; convulsii; capul în mişcare continuă.
Friiicif Ifiî aiiuiî clinice; Copil agitat; coree (dansul Sfântului
Guy).

TATUAJ
VEZI PîERCING.

TĂIETURĂ
VEZI RĂNI.

I 443
TELEFON pFATORI PRÎN^
Consilierea prin telefon se practică destul de des atunci
când homeopatul îşi cunoaşte clientul, iar boala este benignă.
Iată câteva recomandări pentru ca o „consultaţie" telefonică
să fie eficientă:
- în afară de nume, daţi-i medicului un detaliu original,
care să-i facă să-şi amintească rapid cine sunteţi (dacă
spuneţi: „Sunt eu, cel cu eczema", veţi rămâne relativ
pierdut în masa celor cu eczemă; dar, dacă declaraţi:
„Sunt eu, cel care are crescătorie de canişi pitici",
medicul va şti imediat cu cine vorbeşte);
- ţineţi la îndemână o hârtie şi un creion, pentru a nota
numele medicamentelor homeopatice, care sunt greu de
reţinut;
- păstraţi sub ochi ultima reţetă;
- învăţaţi, pe cât posibil, să vă studiaţi bine Simptomele;
notaţi împrejurarea care le-a declanşat, orarul,
modalităţile de agravare sau de ameliorare (la frig, la
căldură, într-o anume poziţie, prin ingerarea unui lichid
sau a xmui aliment etc.); cu cât veţi furniza date mai
personale asupra tulburărilor dumneavoastră, cu atât
sfaturile medicului vor fi mai eficiente. j
TELEFON MOBIL
VEZI POLUARE.

'TENDINITĂ
Inflamaţia unui tendon, în general după surmenarea acestuia
sau după un efort neobişnuit.

444 I ^ Grdv homeop iU'..


Tensiime
Valoareaarterială
tensiunii arteriale reflectă presiunea exercitată de sângein,
artere. Ea este modulată de bătăile inimii, ceea ce furnizează două
îiiiîiiere, exprimate, în mod curent, în ceniinietri de mercur;
- maxima, care core.spunde presiunii în momentul când inima se
contractă şi 'trimite sângele în circulaţia generală (şi, întâi de
'toate, în aortă): de obicei, este cuprinsă între 10 şi 14;
- minima, care corespunde presiunii sângelui în faza când inima se
relaxează, umplândir-se totodată din nou. Şl care este cuprinsă, în
mod nonnal, între 6 şi 9.
Tfensranea variază în funcţie de momentul zilei, de activitatea
fizică, de stres, de reitaus, de so'cnî'i. Ea variază de la o persoaaă la alia în
faiicpc de constituţie, de modul de alimentaţie, de g;«':utate, de
îmbătrânire şi de patologie. Deseori, nu exista sjuiptoriie care să
alarmeze şi abia la un exanien medical sistematic se descoperă o
anoBialiţ: a tensiunii.

Luaţi: RHUS TOXICODENDRON 9 CH, 3 granule de 3 ori pe


zi. Aplicaţi local: POMADĂ CU RHUS TOXICODENDRON 4%,
de două ori pe zi.
Dacă medicul constată o tendinită de inserţie (inflamaţia ten-
doanelor în locul unde se ataşează de os), adăugaţi: RUTA GRA-
VEOLENS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

TENIE
VEZI VIERMI.

445
, «e rorwt;u,ă atuftci vâ'nâ cilrck
depăşesc, după 15 miiiate dc repaus, masaina ae Ib şi riiitiima de 9.
loîiîşp este recotiiaiidabi) sâlnecpeţi un trata-^ iDCîîi atiime când
iensiimea trece dc 14/9^ Ea trebuie redusa, atunci când e-te ]srea
rHiicatd, ţientru a se evira un accident vasciJltir cercbnii. o boală a
arterdor icu^oîiare (angină pectorală, 'infarct niiocardic), o
msulicienî:â cardiaca sau

Posibilitatea unor complicaţii este cu atât mai mairc cu ca'i se


adaugă si alţi faeton: colesterol, diabet, consum excesîv de sare, de
alcool, de to'taip sedentarism., exces ponderal.
Alături, de hipeilerisitiîiea aitenaia proprntreisa, aeuUiu sn?
amintim şi pe aceea provocată de efectul „iialatal'Qi a.iib‘.- în acest
caz, teiisiuiîeă creşte când niediciii se apropie o.e pacient peatni a
im măs'ura şi scade clin no'u., p'uţin după aceea. Este vorba cte iin
l:enoin.ec geneictf de tJiioţi.!.
Ttatamentii.1 homeopatic 'trebuie disc'utat în tiiB.cţii:: a.e
fiecare persoană. în cazul efec'tul'iii „.halat alb“ şi când tcii-
siiinea/boala este 'moderată (sub 18), tratameiitiil poate fi n'umai
iiomeo'pa'tic,
în celelalte caz'uri, este folosit pentru a reduce dozele de 446 i

Ghid homeopatic pe.ti(ru familie

luHîieopatia acţioneaz.; toarte ere


preferabil să consirJîaţi un

VEZI şi

TEORIA HOMEOP^EI
Homeopatia se bazează pe trei principii; similitudinea^®,
infinitezimalul şi o concepţie specială privind bolnavul şi
boala.
Similitudinea
Principiul similitudinii este un fenomen natural. Este baza
esenţială a homeopatiei (noţiune reamintită în etimologia
cuvântului homeopatie [ "' ” » v o'. k ']). Pentru a determina
medicamentul adecvat pacientului, trebuie descoperită
substanţa care a dat (experimental, la omul sănătos) aceeaşi
serie de simptome notate la bolnav. Se experimentează o
substanţă, de exemplu ipeca, la subiecţii sănătoşi, şi se
constată că asta provoacă greţuri constante — cu limba totuşi
curată —, salivaţie abundentă, tuse însoţită de greţuri,
senzaţie de constricţie a pieptului, şuierături în piept.
Acest ansamblu de simptome este numit tablou simpto-
matic experimental.
în practica medicală, poate fi întâlnit un subiect (de
exemplu, un astmatic), care prezintă acelaşi ansamblu de
simptome sau un ansamblu foarte apropiat, şi vom
“ Există o diferenţă între „similitudine" şi „analogie" (VEZI ULTIMUL TERMEN)
(n.a.).

447
conveni sa numim acest ansamblu tablou simptomatic | clinic.
i
Atund când tabloul simptomatic expenmmtal şi tabloul simp- \
tomatic clinic sunt învecinate, asemănătoare (au multe simp- tome
în comun, fără a fi vreodată pe deplin identice), putem aplica
piindpiul similitudinii şi trata Simptomele astmului cu
medicamentul care i se potriveşte. în cazul de faţă, ipeca.
Aceeaşi cale poate fi urmată pentru toate medicamentele
homeopatice.
De fiecare dată când Simptomele bolnavului sunt bine
observate de medic (lucru care nu este întotdeauna simplu),
poate fi aplicat cu succes principiul similitudinii.
Infinitezimalul
După principiul similitudinii, o substanţă prescrisă într-o
doză puternică poate agrava eventual cazul. De aceea,
Hahnemann (V'FILi Isinna .aon; ) a ^uns să reducă
progresiv cantitatea de medicament pe care o dădea.
El a observat că dozele infinitezimale erau suficiente, ba
chiar că erau mai active decât dozele ponderabile. Această
concepţie nedumereşte. Oamenii se întreabă cum de pot
acţiona nişte diluţii extrem de mici. Unii pretind că în medi-
camentul homeopatic nu mai este nimic. Asta înseamnă că ei
uită că infinitezimalul nu acţionează decât în măsura în care
medicamentul a fost corect ales, conform principiului
similitudinii. Infinitezimalul este un corolar al principiului
similitudinii.
Cum se procedează?
Se porneşte de la substanţa de bază: cel mai adesea o tinctură
mamă ( » JI >), şi se operează diluţii
succesive, la 1/100 unele din celelalte, pentru
„centezimaJele

448
<ih;d fy '’-eop.4
hahnemanniene", desemnate prin ,,CH“27) 1 pictnairn ae
substanţă de bază amestecată cu 99 de picături de solvent (apă +
alcool) dă „prima centezimală hahnemanniană" sau „1 CH“;
pornind de la 1 picătură din această 1 CH şi adăugând 99 de
picături de solvent, se obţine o nouă diiuţie, numită „a doua
centezimală hahnemanniană" sau „2 CH“, şi care reprezintă o
diluţie de 1/100 din 1 CH, adică o diluţie de 1/10 000 din
substanţa de bază:; pornind de la 2 CH, o nouă diluţie de 1/100 dă
3 CH (adică o diluţie de o milionime din substanţa de bază:).
în Franţa, se poate urca astfel până la 30 CH. între a 11-a şi a
12-ă centezimală, se consideră, prin referire la un calcul teoretic,
că, în preparat, nu mai există nicio moleculă de bază. Asta fiindcă
a fost depăşit numărul lui Avogadro, adică 6,023x10^^. Când
s-au făcut 11 diluţii la 1/100, ar trebui să rămână 60,23 molecule
(dacă s-a pornit de la o substanţă pentru care o moleculă-gram
reprezintă o picătură din produsul de bază).
în a 12-a diluţie la 1/100 nu ar trebui să mai rămână nimic. Şi
totuşi, vom continua până la 30 CH! Faptul că unora le stă mintea
în loc nu contează: homeopatia este activă, în ciuda trecerii peste
această barieră teoretică.
Trebuie să ne înclinăm în faţa realităţii, chiar dacă nu
pricepem exact ce se petrece. Practica (miile de vindecări
constatate) biruie cu siguranţă teoria sau, mai degrabă, i-o ia
înainte.
într-o bună zi, ştiinţa ne va explica modul în care acţionează
homeopatia şi ne va lărgi orizontul cunoaşterii in domeniul
infinitezimalului

Sau 1/10 xinele din celelalte, pentru „zecimalele hahnemanniene", desemnate în franceză
prin „DH“ (sau ,,X“).

449

liiîi
în afară de aceasta, diluţia medicamentului nu este singurul
fapt important în privinţa preparării sale. Se operează
totodată şi o dinamizare: fiecare preparat Ia 1/100 este scuturat
energic, înainte de a fi din nou diluat. Dacă este omis acest pas
capital, produsul nu are acţiune terapeutică. Pentru a şti cum
alege medicul diluţia medicamentelor,
t .ti oîop .
Concepţia homeopatică privind bolnavul şi boala
Medicamentul homeopatic nu este aplicat orbeşte „contra"
unei boli. în homeopatie, nu există reţetă. Nu există un tratament
univoc pentru astm, eczemă, migrenă sau rujeolă. Medicul
trebuie să selecteze un tratament printre multe posibilităţi; în
acelaşi timp, nu există decât un singur tratament valabil pentru o
persoană dată, acela care acoperă ansamblul simptomelor pe care
le prezintă persoana respectivă.
Homeopatia este o medicină sintetică, ea studiază omul în
întregul său şi utilizează în acest scop ^ecicsmcntii! c'd mai
adecvat pentru a stimula reacţia ( ' ■ • ■' =' )
pacientului. Tratamentul este întotdeauna individualizat şi mereu
în acord cu legile naturii.
PSIHOSOMATIC.

;nţ' ^ tereb'
: tal i.
i Cistită cu urină brun închis şi miros de „violete" dureri
arzătoare în regiunea rinichilor; hemoragii diverse.
Cistită; pielonefrită.

450 X Gha.' hoiAc îamd-


ţîgggJJ

Noţiunea de „teren" este veche şi considerată depăşită, dar


nu şi de medicii care practică homeopatia. Microbul nu
înseamnă nimic fără terenul slăbit care il primeşte. Când
organismul este sănătos, se apără bine de agresiunile exte-
rioare. Când apărarea este ineficientă, microbul invadează
organismul.
Pentru a se fortifica, organismul are nevoie de un
tratament al terenului, un tratament de „fond". Acesta va fi
stabilit de medic, deoarece este nevoie de o experienţă
îndelungată pentru a şti să treci de simpla noţiune de simp-
tome locale şi să faci sinteza unei întregi tranşe de viaţă
„presărată" cu tulburări patologice.
Imunologia (VEZÎ CUVÂN'TUL) readuce la zi noţiunea de
teren. Calea în acest domeniu a fost deschisă de profesorul
Dausset (Premiul Nobel pentru medicină), care a descoperit
sistemul „HIA". El a arătat că, în imele boli, sunt prezenţi, în
mod semnificativ, anumiţi antigeni tisulari, după o formulă
diferită pentru fiecare individ. Homeopatia şi imunologia se
întâlnesc la nivelul concepţiei despre sistemul de apărare a
organismului.

TERMSLISM
/j CURĂ TERMALA.

Dacă un copil începe să ţipe în toiul nopţii şi pare să aibă în faţa


ochilor viziuni înspăimântătoare, dacă se calmează când îi

S 451
aprindeţi lumina şi rămâneţi lângă el, daţi-i seara, la culcare, în mod
preventiv: STRAMONIUM 9 CH, 3 granule; dacă (la încqmt) se
trezeşte totuşi, repetaţi doza peste noapte.

TERORISM
Fiind vorba de daxmele provocate de arme riolente, bacterio-
logice şi chimice, în privinţa urmărilor atentatelor, homeopatia este,
categoric, pe al doilea plan.
Iată totuşi câteva recomandări:
Arme bacteriologice. în cazul unor microbi atât de periculoşi,
cum sunt cei ai cărbunelui (antrax), ai variolei, ciumei,
botulismului, febrei hemoragice, precum şi în cazul infectării cu
salmonella, brucella etc., pe lângă tratamentul alopat cel mai
adecvat, este bine să luaţi: ARSENICUM ALBUM 9 CH, GEL-
SEMIUM SEMPERVIRENS 9 CH, LACHESIS MUTUS 9 CH, 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi, atât timp cât este necesar (sau în
orice altă diluţie pe care aţi putea-o avea la îndemână).
Arme chimice. Decât să nu faceţi nimic, dacă acţiunea armelor
chimice (lipsă de aer, arsuri ale pielii, leziuni neurologice) vă lasă
timp, puteţi lua: AETHYL SULFUR DICHLORATUM 9 CH,
CANTHARIS 9 CH, PHOSPHORUS 9 CH, 3 granule din fiecare,
de 3 ori pe zi, atât timp cât este necesar (sau orice altă diluţie pe
care aţi putea-o avea la îndemână).

TESTICULE
Eczema burselor: CROTON TIGLIUM 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi.
Epididimită: V£Z: .U ’ L.
Herpesul burselor: MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.

452 I Gfcwi u z penîît i ia iţ UL: '.


Hidrocel (umflarea cu lichid seros a bursei care înconjoară
testiculul): RHODODENDRON CHRYSANTHUM 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
Orbită (inflamaţia testiculelor): E l TESTICULE
UMFLATE, MAI .
Testicule dureroase: HAMAMELIS VIRGINIANA 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
Testicule necoborâte: într-un anumit număr de cazuri,
testiculele vor coborî în burse doar prin operaţie (care trebuie făcută
înaintea vârstei de 10 ani).
în alte cazuri, poate fi eficace un tratament homeopatic, şi nimic
nu vă împiedică să-i încercaţi înainte de a trece la operaţie: AURUM
METALLICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, 20 de zile pe lună, timp
de 3 luni.
Testicule sensibile la atingere: SPONGIA TOSTA 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.
Testicule umflate: PULSATILLA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

TETANIE

VEZI SPASMOFILIE.

TETANOS
Trebuie făcut, în orice caz, tratamentul clasic (într-un serviciu
spitalicesc specializat). Din păcate, nu toate persoanele pot fi salvate, şi
nimic nu vă împiedică să vă sporiţi şansele de supravieţuire, adăugând:
CICUTA VIROSA 9 CH, HYPERICUM PERFORATUM 9 CH,
LEDUM PALUSTRE 9 CH, 10 granule din fiecare, într-un pahar mare
de apă; luaţi o linguriţă din oră în oră, începând cât mai repede posibil.

453
Vaccinul antitetanic (puţin agresiv) este recomandabil mai ales
pentru oamenii care lucrează pământul sau se ocupă de cai.

aii' ! I ,1. if

i-.l'su'aia «1, Dumbeţul.


v/i. mi* caracteristice tratate cu ’fcacrium n}ir
Po’.ip'mza’i; pruritanal.
Pfiî jp ItV ti liLnţări clinice: Rinită atrofică; polipi nazali;
verminoză.

S»l a ta ÎÎ ’f r. a Theridionul, păianjen din Insula Curaţao.


Siiaptomele cele înai taracteristice tratate cu Iheridion
cnrrassavicuin.; Hipersensibilitate la zgomote; cel mai mic zgomot
pare să sfredelească dinţii; vertijuri agravate închizând ochii.
Priiieip.alt'le Pi:'■e^iiriaţâri dliricc; Hipersensibilitate la
zgomote; vertijuri; migrene; maladia Menidre.
'f V > ir s ' i* 7î t
bs< ni { •! / . Traista ciobanului.
mi - clinică: Ciclu hemoragie la fiecare
două luni.

Ihuya ofccldeiitalis
Stiiistanţa de bază; Tuia.

454 i
lUrlvrt preferinţă: Persoanelor care au celulită,
situată mai ales la nivelul şoldurilor, şi care transpiră în părţile
descoperite; urmărilor vaccinărilor.

încetineală psihică; incapacitate intelectuală; emotivitate


(subiectul plânge când ascultă muzică); percepţii eronate ale corpului
(senzaţia de ceva viu în abdomen, senzaţia că oasele sunt de sticlă);
migrenă ca un cui înfipt în craniu; catarul mucoaselor, cu excreţii
verzui; negi umezi şi moi; prostată mărită; fibrom; agravare generală la
umiditate.
'■> ’r d Negi; polipi; fibrom;
reumatism; diaree; coriză cronică; catare cronice; pioree al-
veolo-dentară (parodontoză).

TICURI
Nu-i reproşaţi niciodată copilului că are ticuri, nu-i atrageţi atenţia
asupra lor, deoarece este deja conştient de ele şi ar vrea, de bună seamă,
să nu le mai aibă.
Nu-I ameninţaţi şi nici nu-i recompensaţi când nu mai prezintă
ticuri. Duceţi-1 la un medic ce practică homeopatia, care îl va ajuta să
se debaraseze de ele.
Dacă, dintr-un motiv sau altul, consultaţia întârzie, daţi-i între
timp: AGARICUS MUSCARIUS 9 CH, NATRUM MURIATICUM 9
CH, 3 granule din fiecare de 3 ori pe zi.

TIFOIDĂ
Vechii homeopaţi aveau la activul lor vindecări ale tifoidei.
Pierdeau rareori un bolnav, pe vremea când această boală nu avea
tratament alopat şi majoritatea victimelor mureau. în zilele noastre,
există un tratament eficace, bazat pe antibiotice. Este

455
I mai bine ca bolnavul să-i facă într-un serviciu spitalicesc specializat şi,
i.
după aceea, să înceapă un tratament homeopatic pentnx sechele,
stabilit de medicul homeopat.

TIMIDITATE
Poate fi vindecată cu voinţă şi cu un tratament homeopatic de
fond. Consultaţi medicul.

TINCTURĂ-MAMĂ
Tinctura-mamă este preparatul de bază al produselor
homeopatice, atunci când sunt de origine animală sau vegetală.
Se pune ia macerat planta sau animalul, într-un amestec de
apă şi alcool, înainte de operaţiile de diluţie şi de dinamizare
necesare preparării medicamentului homeopatie
(vi J^ ).
Tinctura-mamă (pe care o veţi găsi desemnată în mod
obişnuit prin ,,TM“) este într-o doză încă ponderabilă.^®
De acrea , treb”> să vă fr ’ i C &e posibilele intoxicaţii ( VEZI

TIPOLOGIE

Aspectul exterior al pacientului evocă deseori, de îndată ce


este privit de medic, un medicament homeopatic de fond; atunci
când îl întâmpină în sala de consultaţie, acesta are deja o idee
despre ceea ce i-ar putea prescrie.

Ponderabil — care poate fi cântărit (n.t.).

456
Desigur, în timpul consultaţiei, în urma interogatoriului şi a
examinării, medicul va putea confirma (sau infirma,
dacă este cazul) diagnosticul intuitiv iniţial. Nu trebuie uitat că
aplicarea principiului similitudinii (VEZI CU-
>. 'E'Eîn chenarul Teoria homeopatici) se face după o
metodologie experimentală. Este uşor de văzut că Simp-
tomele pot avea o origine experimentală, dar tipologia,
aspectul exterior al persoanei susceptibile să le dezvolte este
o constantă ce nu se modifică. Sub acest aspect, tipologia este
mai puţin fiabilă; ea dă o orientare, nu o certitudine.
Dacă veţi dori să faceţi încercarea de a vă determina propriul
profil homeopatic, vedeţi testai de la pagina 511.
De asemenea, trăsăturile de caracter (VEZI r --TUI) au şi ele o
valoare indicativă, dar sunt puţine şanse să se
modifice prin tratament.

TIEOIDĂ

Bolile tiroidei pot fi tratate, iar multe dintre ele vindecate prin
homeopatie.
Hiperfuncţia tiroidei, sau boala Basedow, este de domeniul
homeopatici, cu excepţia cazurilor acute.
Hipofuncţia sau mixedemul beneficiază de tratamentul hor-
monal clasic. Guşa în sine nu este un diagnostic. Pentru a şti dacă
poate fi tratată homeopatic, trebuie să-i cunoaştem originea.
Chisturile şi no dulii tiroidieni nu reacţionează la homeopatie.
Sunt lăsaţi în pace sau operaţi, în funcţie de natura lor. Tulburările
tiroidiene sunt tratate, categoric, numai de medic.

i 457
Doar tiroidita Hashimoto (inflamaţie cronică de origine au-
toimună) poate face obiectul unei automedicaţii (şi asta doar
rămânând sub supravegherea medicală).
Luaţi: NATRUM MURIATICUM 12 CH, o doză pe săptămână
până la vindecare.
fo®ic(i.fs
Torticolis de natură reumatică:
Luaţi: ACTEA RACEMOSA 9 CH, ARNICA MONTANA 9
CH, BRYONIA ALBA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Torticolis spasmodic (spasm al gâtului, care trage capul într-o
parte): NATRUM MURIATICUM 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

VEZI MEDICAMENTE, PERICOLUL HOMEOPATIE!.

TOXICOMANIE

Drogurile generează dorinţa de a repeta experienţa, cu ne-


cesitatea de a creşte dozele pentru păstrarea unui efect constant.
Este vorba de o reînnoire a plăcerii, dar şi de suprimarea senzaţiei
de lipsă. Simptomele pot fi psihice (senzaţie de rău, angoasă, stare
depresivă) sau fizice (dureri, contracturi, greţuri, diaree). Simpla
idee de sevraj sperie. Astfel, toxicomanul îşi alienează libertatea.
Drogurile tari (heroina, cocaina, ecstasy) sunt respinse în
unanimitate de societate. Nu la fel stă situaţia în privinţa
canabisului, ale cărui efecte sunt totuşi nocive. Banalizarea
consumului său este la ordinea zilei. Oare trebuie să 458 S (uiu; :tic
rQiiiiV iaşio'':- fie interzis, în numele sănătăţii publice, sau să fie
scos din ilegalitate, în munele libertăţii? Absenţa semnului exterior
de beţie (ca după o ingestie excesivă de alcool) face ca unii să
preconizeze liberalizarea utilizării sale în scop recreativ (care îi
priveşte pe doi tineri din trei).
Dezinhibarea, alterarea perceperii timpului, intensificarea
percepţiilor senzoriale (mai ales auditive) nu sunt remarcate din
exterior. Efectele cronice legate de consumul cu regularitate
constituie sindromul amotivaţional, care este un factor de eşec
şcolar şi de instabilitate profesională, cu risc de dezinserţie socială
progresivă. Acest sindrom se manifestă prin apatie, lipsă de
eficienţă practică, lipsă de ambiţie, diminuarea eficienţei in-
telectuale, intoleranţă la frustrări.
în timp, se pot observa importante tulburări de ordin cognitiv:
perturbarea atenţiei, a memoriei pe termen scurt (atât în domeniul
înregistrării şi al organizării, cât-şi al receptării datelor), a fluenţei
verbale, cu persistenţă şi după oprirea intoxicării. Pe seama acestei
stări se pot pune mici acte de impoliteţe cotidiană, din viaţa socială.
Comportamentul agresiv şi individualismul ambiant nu-i sunt, fără
îndoială, străine. Nu trebuie să ezităm să includem canabisul printre
drogurile ilicite, aşa cum fac OMS, Academia Naţională de
Medicină, Academia Naţională de Farmacie, Misiunea
Interministerială de Luptă împotriva Drogului şi a Toxicomaniei,
Observatorul Francez al Drogurilor şi al Toxicomaniei, Ordinul
Naţional al Medicilor, Ordinul Naţional al Farmaciştilor, INSERM
(Institutul Naţional al Sănătăţii şi Cercetării Medicale).
Pentru combaterea sindromului amotivaţional, trebuie luat:
PHOSPHORICUM ACIDUM 12 CH, o doză pe săptămână, timp
de câteva luni.
Cura de dezintoxicare într-un spital specializat şi voinţa su-
biectului sunt cele două condiţii indispensabile tratamentului.

459
La ieşirea din spital, tratamentul homeopatic de fond (stabilit
de un medic) poate fi un sprijin pentru subiect, întărindu-i voinţa de
a nu recădea.

foxico^
Vechiul nume al stării de deshidratare acută a sugarului.
Daţi-i copilului cât mai multă apă zaharată; duceţi-1 la medic,
dacă aveţi cea mai mică bănuială (dacă pierde în greutate cu fiecare
oră, dacă ochii îi intră în fundul capului, dacă diareea nu cedează
rapid, dacă pielea îi păstrează un pliu atunci când i-o apucaţi între
degete).
Puteţi consulta rubricile Diaree şi Vomă (posologia este
aceeaşi şi pentru copil, şi pentru adult), dar numai pentru intervalul
de timp dintre constatarea acestei stări şi avizul autorizat al
medicului.

TRAC, TIMIDITATE
în perioada de examene, de concurs sau înaintea unei com-
petiţii sportive, luaţi 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-un medicament
din cele de mai jos. începeţi din ajun şi continuaţi pe toată perioada
acestor evenimente: ARGENTUM NITRIGUM 9 CH, dacă tracul
accelerează spiritid, provocând dorinţa ca totul să se sfârşească
înainte de a fi început şi GELSEMIUM SE MPERVIRENS 9 CH,
dacă tracul încetineşte spiritul, lăsând o impresie de abrutizare.
Ambele medicamente se pot potrivi subiectului care face
diaree înaintea examenelor; alegeţi-1 pe cel care corespunde stării
de spirit.
\ • -.i STRES.

460 «. Ghid bo;nw/U::,‘ur.ic.pcB.î.r« iGmilie


TRĂHEÎTĂ

Inflamaţia traheii este caracterizată în primul rând prin tuse


.îfru ).

TMANCHILIZAWTE
VEZI ANGOASĂ, NERVOZITATE.

TRANSPIRAŢIE
Transpiraţia regularizează temperatura corpului şi participă la
eliminarea deşeurilor. Se manifestă în palme, sub braţ, în tălpi, mai
rar pe faţă, şi poate ajunge chiar să şiroiască. Vorbim de
hiperhidroză, atunci când fenomenul este intens. Unele persoane au
mâinile Jilave în situaţii de stres din cauza durerii, oboselii, emoţiei,
ceea ce poate fi foarte jenant. O întâlnire personală sau
profesională, o consultaţie la medic pot genera transpiraţia mâinilor.
Această transpiraţie excesivă poate deveni un handicap, uneori
chiar o obsesie. în cazul îndoielii în privinţa cauzei, este preferabil
să consultaţi medicul, deoarece, pentru acest fenomen, pot fi
responsabile anumite tulburări de ordin hormonal, infecţios,
neurologic sau chiar o intoxicaţie.
Transpiraţia este însoţită de un miros neplăcut, deoarece este
descompusă de microorganismele prezente pe piele.
în aceste condiţii, ce putem spune despre deodorante? Ele sunt
bine^venite, dat fiind că maschează mirosul, fără a împiedica
umezeala. Indiferent dacă este vorba de stickuri, de spray-uri, de
rollere sau creme, toate conţin antiseptice care neutralizează în mod
continuu bacteriile. Totuşi, acestora li se

461
adaugă parfumuri, captatori de miros şi alcool, ceea ce poate dăuna
pielii sensibile.
Dar antitranspirantele? Acestea nu sunt recomandate, deoarece
strâng porii şi riscă să blocheze eliminarea transpiraţiei.
Nu trebuie întrebuinţate decât ocazional, în împrejurări bine
precizate, cum ar fi o întâlnire importantă.
lonoforeza trebuie rezervată hiperhidrozei severe, mai ales
când are răsunet psihologic. Tratamentul constă în introducerea
picioarelor în apa traversată de un curent, ceea ce face ca produsele
medicamentoase să intre în piele. Pentru cazurile rebele, se folosesc
injecţiile cu toxină botalinică. Aceasta reduce transpiraţia prin
paralizarea a două treimi din glandele de sub braţ. Homeopatia
acţionează pe tereniil responsabil de excesul de transpiraţie.
în aşteptarea consultaţiei, puteţi lua 3 granule, de 3 ori pe zi,
dintr-unul din medicamentele de mai jos.
ii) >vr - i i Aii
• transpiraţie în momentul când, subiectul adoarme, CAL-
CAREACARBONICA 9 CH.
• din cauza obezităţii, CALCAREA CARBONICA 9 CH.
• la cea mai mică mişcare, CHINA RUBRA 9 CH.
• după o boală acută, CHINA RUBRA 9 CH.
• în timpul menopauzei, LACHESIS MUTUS 9 CH.
• în timpul febrei (fără ca febra să treacă), MERCURIUS
SOLUBILIS 9 CH.
• după masă, NATRUM MURIATICUM 9 CH.
• după o sperietură, OPIUM 9 CH.
• fără cauză precisă, PILOCARPUS JABORANDI9 CH.
• la menopauză, PILOCARPUS JABORANDI 9 CH.
• la trezire, SAMBUCUS NIGRA 9 CH.
• transpiraţie de ordin emotiv, SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
462 i
f-
• transpiraţie în timpul ciclului, VERATRUM ALBUM
9CH.
!g ^ : A’r“
• agravare într-o încăpere supraîncălzită, PULSATILLA
9 CH .
• agravare noaptea, MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH.
JM’*' ',!Ut -<îi •
• transpiraţie caldă, CHAMOMILLA VULGARIS 9 CH.
• transpiraţie care oboseşte, CHINA RUBRA 9 CH.
• cu miros urât (în timpul febrei), MERCURIUS SOLU-
BILIS 9 CH.
• transpiraţie cu eliminare de sare (dâră albă pe haine, la
nivelul subsuorilor), NATRUM MURIATICUM 9 CH.
• cu miros urât sub braţ, SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
• cu mirosul urât al picioarelor, SILICEA 9 CH.
• cu miros urât al corpului, THUYA OCCIDENTALIS 9
CH.

• pe faţă, NATRUM MURIATICUM 9 CH.


• pe nas, NATRUM MURIATICUM 9 CH.
• la subraţ, SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
• pe gât, CHINA RUBRA 9 CH.
• pe spate, CHINA RUBRA 9 CH.
• în regiunea lombară, SILICEA 9 CH.
• în palme, NATRUM MURIATICUM 9 CH.
• în talpă, SILICEA 9 CH.
"VEZ; Z ACIDITATE, STRES.

TRANSPLANT

V GREFE.

I 463
TRANSPORT (M^ DE'i
Oricare ar fi Simptomele (greaţă, vomă, vertij, senzaţie de
gol, slăbiciune), oricare ar fi mijlocul de transport, luaţi, în funcţie
de modalităţi, 3 granule cu o jumătate de oră înaintea plecării.
Repetaţi doza în timpul călătoriei, de fiecare dată când revin
Simptomele.
Agravare:
• mâncând, mişcând ochii, la vederea unei mişcări, în aer
liber (subiectul doreşte să ţină geamurile închise), COC-
CULUSINDICUS 9 CH.
• cu transpiraţie rece, PETROLEUM 9 CH.
Ameliorare:
• mâncând, PETROLEUM 9 CH.
• în aer liber (cu geamurile deschise), scoţând hainele, în-
chizând ochii, TABACUM 9 CH.

TSTĂMENT HORMONAL DE SUBSTITUŢIE

i/J-/. MENOPAUZĂ.

TRAUMATISME
în funcţie de localizare, luaţi 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-un
medicament de mai jos, ceea ce va evita sechelele. Acest tratament
poate fi asociat oricărei terapii efectuate într-un mediu spitalicesc.
Craniu: NATRUM SULFURICUM 9 CH.
Coloana vertebrală: HYPERICUM PERFORATUM 9 CH.

464 ^ iipaiii- pei'Trv


Nervi (rănirea unui nerv): HYPERICUM PERFORATUM 9
CH.
OcM:
• dacă sunt echimoze, LEDUM PALUSTRE 9 CH.
• dacă nu sunt echimoze, SYMPHYTUM OFFICINALE
9CH.
Părţi moi (piele, muşcM): ARNICA MONTANA 9 CH.
Sâni: BELLIS PERENNIS 9 CH.
,/ (FRACTURĂ, RANĂ.

TREMURAT
Tremuratul parkinsonian nu este de resortul homeopatici. Doar
tremuratul generat de anxietate poate fi tratat homeopatic.
VEZ5 şiANGQASĂ, TRAC.

fRICOMirâiAM'’
Maladie transmisibilă pe cale sexuală, cauzată de un parazit,
Trichomonas vaginalis. Nu este gravă, dar poate fi foarte supără-
toare. Femeile au scurgeri verzui, urât mirositoare, ca mirosul de
ipsos proaspăt, însoţite de mâncărimi şi de senzaţia de arsură la
urmare.
Bărbaţii au uretrită (arsură la urinare sau după contactul
sexual).
Infecţia poate trece absolut neobservată: 10% dintre femei şi
70% dintre bărbaţi, deşi afectaţi, nu au nidun simptom.
De aceea, trebuie să se trateze ambii membri ai cuplului, chiar
dacă unul dintre ei nu se plânge de nimic.
Tratamentul alopat este indispensabil.

î 465
TR^ipoiT (RM DE3^
Oricare ar fi Simptomele (greaţă, vomă, vertij, senzaţie de
gol, slăbiciune), oricare ar fi mijlocul de transport, luaţi, în funcţie
de modalităţi, 3 granule cu o jumătate de oră înaintea
plecării.
Repetaţi doza în timpul călătoriei, de fiecare dată când revin.
Simptomele.
Agravare:
• mâncând, mişcând ochii, la vederea unei mişcări, în aer
liber (subiectul doreşte să ţină geamurile închise), COC-
CULUSINDICUS 9 CH.
• cu transpiraţie rece, PETROLEUM 9 CH,
Ameliorare:
• mâncând, PETROLEUM 9 CH.
• în aer liber (cu geamurile deschise), scoţând hainele, în-
chizând ochii, TABACUM 9 CH.

TRATAMENT HORMOWAL DE

SUBSTITUŢI = MENOPAUZĂ.

TRAUMATISME
în funcţie de localizare, luaţi 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-un
medicament de mai jos, ceea ce va evita sechelele.
Acest tratament poate fi asociat oricărei terapii efectuate într-un
mediu spitalicesc.
Craniu: NATRUM SULFURICUM 9 CH.
Coloana vertebrală: HYPERICUM PEREORATUM 9 CH.

464 Z uiiid ,ho;;.;,iopa:.-r pec;:;faniHit


Nervi (rănirea unui nerv): HYPERICUM PERFORATUM 9
CH.
OcM:
• dacă sunt echimoze, LEDUM PALUSTRE 9 CH.
• dacă nu sunt echimoze, SYMPHYTUM OFFICINALE
9CH.
Părţi moi (piele, muşchi): ARNICA MONTANA 9 CH.
Sâni: BELLIS PERENNIS 9 CH.
1’, , FRACTURĂ, RANĂ.

TREMURAT
Tremuratul parkinsonian nu este de resortul homeopatiei. Doar
tremuratul generat de anxietate poate fi tratat homeopatic. Vi :Zf
şiANGOASĂ, TRAC.

TRICOMONAM

Maladie transmisibilă pe cale sexuală, cauzată de un parazit,


Trichomonas vaginalis. Nu este gravă, dar poate fi foarte supără-
toare. Femeile au scurgeri verzui, urât mirositoare, ca mirosul de
ipsos proaspăt, însoţite de mâncărimi şi de senzaţia de arsură la
urinare.
Bărbaţii au uretrită (arsură la urinare sau după contactul
sexual).
Infecţia poate trece absolut neobservată: 10% dintre femei şi
70% dintre bărbaţi, deşi afectaţi, nu au niciun simptom.
De aceea, trebuie să se trateze ambii membri ai cuplului, chiar
dacă unul dintre ei nu se plânge de nimic.
Tratamentul alopat este indispensabil.

§ 465
Puteţi adăuga: KREOSOTUM 9 CH, MERCURIUS SOLU-
BILIS 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, până când medicul constată
vindecarea.
VEZI ss MALADII CU TRANSMITERE SEXUALĂ.

TRIC'JC ERIDE
Trigliceridele sunt grăsimi din sânge (ca şi colesterolul), care
pot astupa arterele.
Cazurile severe necesită un tratament medicamentos.
în cazurile uşoare, adică între 1,70 şi 2 grame pe litru, este de
ajuns un regim sărac în grăsimi animale. Se va folosi numai uleiul
de floarea soarelui. La regim , se va adăuga: COLCHICUM
AUTUMNALE 6 DH, 3 granule de 3 ori pe zi, timp de câteva luni.
Va trebui, în orice caz, să consultaţi medicul, care va stabili un
tratament de fond.
COLESTEROL.

o Trillium pendulum.
EJ 'Ziele cele mai caracteitsticc î.rata>,i: cu ^ . .u
iiuE J a Pierderi vaginale de sânge de un roşu strălucitor,
agravate la cea mai mică mişcare, cu stare de rău şi dureri de şale şi
de coapse.
Pî'iiicipaleie intrsb'uiiiţări clinice; Hemoragie uterină; he-
moragie provocată de fibroame; menopauză; ameninţare de avort.

fRIsdMlÂ21
Din păcate, nu se poate trata homeopatic, dat fiind că este o
boală congenitală. Totuşi, pacientul va fi ajutat de: BARYTA

466
!
CARBONICA 30 CH, o doză pe lună, timp de câţiva ani, ceea ce îl
va menţine într-o bună stare de sănătate fizică.

TRITURAŢIE
Când un produs de bază este insolubil (de exemplu, un
metal), este amestecat cu praf de lactoză, pentru a obţine
primele atenuări.
Acesta este echivalentul diluţiilor (care sunt obţinute
atunci când produsul de bază este lichid sau solubil). Se
ajunge astfel până la 4 CH (a suta milionime), apoi produsul
devine solubil, iar operaţia poate fi continuată ca pentru toate
celelalte medicamente ( \ ' i ii\'( ). Când
medicul prescrie o triturare, el face, pe reţetă, indicaţia
„triturare“ sau „trit“.

TMdWdMîilMOlOÎDÂÎl'
VEZI HEMOROIZI.

TROPICALE (BOLI -)
Acestea sunt cauzate, cel mai adesea, de paraziţi şi, prin
urmare, sunt de resortul alopatiei.
Totuşi, un tratament homeopatic va fi de ajutor în privinţa
sechelelor. Consultaţi medicul.
VEZI ŞI DIAREE, HOLERĂ, PALUDISM, PARAZIŢI.

TRUSA DE URGENŢA

VEZIFARMACIE FAMILIALĂ.

467
'I'ubcraillEiiîa : Tuberculina.
Se potriveşte preferiniă: Subiectului care răceşte cu
mare uşurinţă.
r- ■ ' { ' . t-m "iv
' inflamalia muc&asrlor: răceli, diaree, cistită, angine,
bronşite; nevoia de aer; variabilitatea simptomelor; alternanţa
tulbxurărilor de mai sus.
Principale' ' u'nţărt clinice.’ Tendinţa la „răceli";
acnee; eczemă; hipotensiune arterială; oboseală; sechele de tu-
berculoză.

TOBERCULOZÂ
Trebuie tratată clasic. Se poate adăuga un tratament homeo-
patic de teren.
Se pot lua fără riscuri; TUBERCULINUM 9 CH, o doză pe
săptămână, pe toată durata tratamentului alopat şi,
PULSATILLA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, pe aceeaşi durată,
în afara zilelor
când se ia doza de lUberculinum.

Tulburarea maniaco-depresivă este o boală mentală caracte-


rizată prin alternanţa excitaţiei (cu supraactivitate şi exaltarea
dispoziţiei, adică euforie, proiecte greu realizabile, reducerea
nevoii de somn) cu depresia. între aceşti doi poli, care explică şi
celălalt nume al afecţiunii, tulburare bipolară, există perioade de
comportament normal.

468 S Giad humctipşitk pentru ■ iţ.'ii


lîe
Odinioară, această boală era numită „psihoză maniaco-de-
presivă"; totuşi, persoanele afectate nu pot fi considerate psiho- tice,
deoarece contactul lor cu realitatea nu este perturbat în mod regulat.
Boala s-ar transmite genetic, dar acest lucru rămâne să fie
demonstrat. Ea afectează aproximativ 1% din populaţie.
Există un tratament alopat eficace, pe bază de săruri de litiu,
care trebuie urmat toată viaţa. Cantitatea de litiu care circulă prin
sânge va fi supravegheată cu stricteţe. Pacientul nu este conştient de
caracterul patologic al tulburării sale şi acceptă cu greu tratamentul.
Homeopatia acţionează cu titlu suplimentar. Cel mai bine este ca
subiectul să consulte un medic homeopat. Până la consultaţie, poate
lua: MAGNESIA MURIATICA 9 CH, ARUM MURIATICUM 9
CH, 3 granule dinfiecare, de 3 ori pe zi.
YEZl ş i DEPRESIE NERVOASĂ.

TULBURĂRI OBSESIV-COMPULSIVE (TOC)


Prin tulburări obsesiv-compulsive înţelegem un ansamblu de
gânduri şi comportamente care se repetă identic şi privesc ordinea,
simetria, precizia, detaliul, boala, banii, catastrofa, accidentul,
gesturile nepotrivite în public, murdăria, sexul, îndoiala, religia.
Persoana în cauză are tendinţa să verifice totul, să se spele
mereu pe mâini, să pună tot timpul întrebări, să aibă ritualuri menite
să-i creeze o stare de siguranţă.
Trebuie consultat obligatoriu medicul. Pentru un tratament
homeopatic până la consultaţie, Vî;ZI NEVROZĂ.

TUMOARE UCHIDÂ FORMATĂ SUB UMBĂ


Chist benign al unei glande salivare.

I 469

iîî
;
Se va lua: AMBRA GRISEA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi,
atât timp cât este nevoie.

TUMORI
Tumorile benigne pot fi tratate homeopatic.
‘ÎNEGÎ, SÂNI (MASTOZĂ).
Tumorile maligne nu sunt, din păcate, de domeniul homeo-
patiei.
’ZJ CANCER.
TORBARE
Turbarea este o boală transmisă, prin saliva animalelor săl-
batice, la animalele domestice şi la om, cu ocazia muşcăturilor,, a
zgârieturilor sau a plăgilor linse.
în stadiul acut, bolnavul este foarte agitat sau paralizează, intră
în insuficienţă respiratorie şi comă.
Dacă nu primeşte îngrijiri intensive, bolnavul moare în primele
şapte zile de boală.
Incubaţia turbării durează în medie patruzeci de zile, ceea ce
permite vaccinarea de îndată ce se suspectează un contact infectant.
Când un om a fost expus unui animal despre care se bănuieşte
că este turbat, acesta din urmă trebuie identificat, prins de urgenţă şi
eutanasiat.
Rana sau punctele de contact trebrue spălate cu apă şi săpun,
apoi badijonate cu alcool sau cu tinctură de iod; după aceea,
persoana muşcată trebuie să meargă urgent la medic.
Pentru profesiile cu risc, se recomandă vaccinarea.
La încheierea tratamentului clasic, pentru a evita sechelele,
pacientul va lua: ARSENICUM ALBUM 5 CH, HYPERICUM
PERFORATUM 5 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.

470 “ Ghid homeopatic penira familu:


TinuM'm
v v a CĂLĂTORIE.

TUSE
Tuşea este un simptom „bun“ în măsura în care permite
eliminarea mucusului bronşic şi a microbilor pe care acesta îi
conţine. Desigur, trebuie vindecată din cauza suferinţei pe care o
provoacă, dar nu oricum, ci prin medicamente care o vor face să
dispară atunci când va deveni inutilă.
Siropul alopat „contra tusei" este ilogic, de vreme ce, oprind
tuşea, blochează mucusul purulent în bronhii.
Medicamentul homeopatic face ca. Ia început, tuşea să fie mai
puternică, pentru a o ajuta să elimine secreţiile, apoi o va face să
înceteze, când organismul nu va mai avea nevoie de ea. Tratamentul
este ceva mai lung, dar mult mai profitabil şi fără recăderi.
Luaţi 3 granude de 3 ori pe zi, din medicamentul selectat.
în 'u a I I i"
• după expunere la frig uscat, ACONITUM NAPELLUS
9CH.
• înghiţind, BROMIUM 9 CH.
• tuse alergică, IPECA 9 CH.
• tuse din cauza unei hernii hiatale, IPECA 9 CH.
• tuse nervoasă, IGNATIA AMARA 9 CH.
• din cauza viermilor, CINA 9 CH.
• în somn, LACHESIS MUTUS 9 CH.
• declanşată la atingerea laringelui, LACHESIS MUTUS
9CH.
• la efort, PULSATILLA 9 CH.

1 471
• la cel mai mic curent, RUMEX CRISPUS 9 CH.
® vorbind, râzând, STANNUM METALLICUM.9 CH.
• în timpul ciclului, ZINCUM METALLICUM 9 CH.
dc: mL><lalş ddi:
Agravare:
• prin mişcare, BRYONIA ALBA 9 CH.
• intrând într-o încăpere supraîncălzită, BRYONIA ALBA
9CH.
• imediat ce subiectul se întinde (pe pat), DROSERA RO-
TUNDIFOLIA9CH.
• când subiectul se îmbăiază, RHUS TOXICODENDRON
9CH.
• intrând într-o încăpere rece, RUMEX CRISPUS 9 CH.
Ameliorare:
• râgâind sau eliminând gaze pe cale anală, SANGUINARIA
CANADENSIS 9 CH.
• mâncând, bând, SPONGIA TOSTA 9 CH.
Iljdunctie. (Ig, senzaţii:
• tuse uscată, BRYONIA ALBA 9 CH.
• senzaţia că tuşea vine din stomac, BRYONIA ALBA 9 CH.
• senzaţia de piept plin de mucus prin paralizia bronhiilor,
fără să iasă nicio expectoraţie, CAUSTICUM 9 CH.
• tuse neîncetată, fiecare paroxism îl urmează pe cel dinainte,
DROSERA ROTUNDIFOLIA 9 CH.
• senzaţie de iritare, de gâdilături în trahee, IPECA 9 CH.
• tuse coaptă cu expectoraţie groasă, KALIUM BICHRO-
MICUM 9 CH.
• tuse cu senzaţia că în laringe se află o firimitură, LA-
CHESIS MUTUS 9 CH.
• tuse coaptă ziua, uscată noaptea, PULSATILLA 9 CH.
• tuse răguşită, ca im lătrat de câine, SPONGIA TOSTA 9
CH.

472
Ic m.-IC ’»iicQiiiifeiiaî;
• tuse cu respiraţie sforăitoare, ANTIMONIUM TARTA-
RICUM 9 CH.
• tuse cu expectoraţie dificilă, COCCUS CACTI9 CH.
• tuse cu laringită, voce răguşită, DROSERA ROTUNDI-
FOLIA 9 CH.
• cu sângerare nazală, DROSERA ROTUNDIFOLIA 9 CH.
• cu greţuri, IPECA 9 CH.
• cu sufocare, SAMBUCUS NIGRA 9 CH.
• cu laringe dureros, SPONGIA TOSTA 9 CH.
VEZi şiBRONŞITĂ, TUSE CONVULSIVĂ.

TUSE CONVULSIVĂ
Tuşea convulsivă este foarte uşor de tratat prin homeopatie.
De obicei, se spune că tuşea convulsivă este gravă la sugarul
mai mic de un an. Dar, cu ajutorai tratamentului homeopatic, nu
există vreun pericol nici chiar la această vârstă. Prin urmare, vacci-
narea împotriva tusei convulsive nu este indispensabilă.
Dacă tuşea convulsivă se declară la sugar, va fi consultat
medicul.
Pentru copilul mare, este de preferat consultarea medicului sau
pot fi încercate Turnătoarele recomandări. Se vor alege unul sau
mai multe medicamente din cele indicate şi i se vor da bolnavului 3
granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
în caz de accese de tuse alternate cu perioade de somno-
lenţă, ANTIMONIUM TARTARICUM 9 CH. dacă
laringele este foarte dureros, BELIADONNA 9 CH. mucus
dens şi incolor în timpul accesului de tuse, COCCUS
CACTI 9 CH.
copilul se sufocă înaintea accesului de tuse, faţa îi devine
piupTuie în timpvil acestuia, CORALLIUM RUBRUM 9
CH.

I 473
• dacă accesele de tuse se calmează'b â nd lichide reci, CUPRUM
METALLICUM 9 CH.
• în caz de „cântat de cocoş“, DROSERA. ROTUNDIFOLIA
9 CH .
• în caz de sângerare nazală în timpul accesului de tuse,
DROSERA ROTUNDIFOLIA 9 CH.
® greţuri la sfârşitul accesului de tuse, IPECA 9 CH.
• râgâieli în timpul accesului de tuse, SANGUINARIA CA-
NADENSIS 9 CH.
• lăcrimate sau strănuturi în timpul accesului de tuse, SQUÎLLA
MARITIMA 9 CH.
• tuse răguşită, ca un lătrat, SPONGIA TOSTA 9 CH.

■ liîtilîl

Cnai să scăf jaţi, tîi, u- ,t.'kiî|a de tiiten?


’\/a tCTTK?t,I c ă, d ■ < ‘ > ■ iiunatui, va îngiaş.îU... Nn
f spus, un bmi înot '■■■
na? Dacă nu veţi consuma mai multă hrana.
jractica mai asiduii
au veţi lua în g CUlăLC.
^ A‘ ;stul de a lua o ţigară, de a căuta ceva cu care
‘y .. u '"•a-.. ă este indispensabil? Că iineîe eşecuri aiiîc-
vioaxe ¥3. pO'{ i-idc ÎB p€îiCoi proiectul? .
ţ>i
r'c.iiu. u .'-i V ■ i simţi îTiotivaţi, nu contaţi pe tnca t.'i
obiceiul de a fuma favorizează, induce sau
cîrdiovascuiare (m special angina pectora.?-:'
ierul (mai ales cel efe plămâni), bronşde
Ovă. De asemenea, tavorizeazâ îmbătrânin a
rtUf.s 'iKixîiatîv 4 de rooieciue jarezeiite in tii m i
Cticotină. monoxid de carbon, gudroane. metale, prodm.n
474 I

G.hid ;u- . ne pentru fajniîie


adcjTimitoarţi Toate acestea sujit riscuri de raieuepencJenţa
ckiiriiicavoastrâ nu ţine corn. jje areca. esK;
}ie inoiivaţii pozitîvF, cuiTi arii benefi/ aduce o
rcmiriţarr î.oiiilă Ja imna», Porte obJiş;aţ« pe aprO|)wîi sâni asume ş- ei
iisaant i aoagisTm,ij pasmeste uaienomen foarte jiniiorian» «a OMS şi dc
acadetimie de mediană,
“=’ poate sa ie daţi un exemplu copiilor
opniitlumă ioamte să înceapă ei? Să câştigaţi lupta impotnva ceiui mai
apng diişinaii, tiammN
X ''3 posteaţi banii pentru o piăcere mai
liooijar Sa xm tiiiciiraţi Ja ideea câ oxigemii vă circulă mm bnie prm creier
şi muşefai? Să vă creşteţi tiertoiiimntde ÎOierif H ar ii plami sa aparţineţi
dmtre francezi no fumează)? Să iaceii tOnOe ede tim persoane din zece
care izbutesc sa sc oprească demiitiv? Căci, dacă reuşiţi în, ceea ce reaii
propus, nu trebuie să mai luaţi mdodatâ vreo ţigară, nici chwr fa petrecere
între pneteni, ,mci chiar clacă o supărare vmr tulbura ijiiiştea.
De bună seama că vă trebuie on ,yutor. De ce nu dii partea
iMHîîeopatia, pentru a putea combate mai eficient anxietatea Şl stresni,
pentru a uita de speranţele înşelate, pentra a avea o dispoziţie bună, pentru
a gâsi stiTiKiieii.te mai B.aturaie? .trecerea de la staclM de fiimător la cel
de nefainâtor poate " a doua natura, vă poate pune pe calea cea bmiâ, valea
iiiioarcerii la adevărata duiiiiieavoas'liă identitate. AintoruJ hcBîieopatiei
^ Ca să vă puteţi dezintoxica de taton, ceretid larinads.. tuim un.
izoterapic {VEZI aJDĂWI-UL), adkă o diluţie

475
hon'U'Opatică r)rcparată dintraiîi tşantît»n di)! «larca
durHiieaVîaasîavi pîafcîrata, Surîriîania de ijază rrcbioe s«
iK;
ţigara i?r carg o njrrsaţî îîi rnod obişaiiit . cu iîârtia ţ< cu
filtruj ci, dacă arc........ , trabucc) sau tcninrd d'uraiiccivoaslfo
-rv^rciV"
Ciinapăraţ) du la fariBaua ,!,2 tuhisn dc: iZOTtlîftl'lCi â CH c?
hiaţi d granuic din acest preparai, înainte de afuma, Imediaf, vet»
avea îc gură un gust HcpJăcut, de nicotină. Nu veţ'i mai avea dorinţa
de a vă aţimnJe ţigara, trabiicni sau piţia ori k veţi stmgc la iuţeală,
Atentre! Rămâneţi srăpâm pe alegerea dumneavoasîTă, Dacă
DU simieţi cu adevărat îîiotivaţi, veţi găsi diverse prC'^ texte pe.iitr«
a nu lua icoterapicuL Nu există nicio metoda de dexintoxicare
tabagică iară o acţniiie pozitivă di.ri partea

VEZIşir

Izoterapicul este preferabil diluţiilor homeopatice din Tabacum (vezi


rubrica din pag. 442), deoarece, astfel, medicamentul preparat conţine
toate produsele amestecate din tutun, în Ioc de o diluţie de frunză de tutun
crud (n.a.).

476 i; ăshîii iv.impiî|îRtlc iJîtmnî fşanihf.


ŢÂNŢAR (ÎNŢEPĂTURĂ DE ~)
VEZI INSECTE.

477
'

cm MtOLicwîmry
-^ENUREZIS.

ULCER
De comee. VEZi OCHI.
Duodenal sau stomacal. \ £2i STOMAC.
De gambă. Ulcerul gambei apare în urma unor tulburări cir-
culatorii (cel mai adesea, varice). Pielea, prost irigată, prost oxi-
genată, este fragilă şi se poate răni la cel mai mic şoc, ceea ce duce
uneori la apariţia unei plăgi dureroase, care se cicatrizează greu.
Este important să mergeţi la medic cât mai repede cu putinţă,
pentru a primi îngrijiri locale adecvate.
Puteţi adăuga:

Tratamentul generai
Luaţi 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-unul sau mai multe me-
dicamente selectate.
• ulcer de gambă cu senzaţia de arsură, ARSENICUM
ALBUM 9 CH.
• cu tendinţa la cangrenă, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• c-u febră, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• cu contuzia unei vene, BELLIS PERENNIS 9 CH.
• margini indurate, CALCAREA FLUORICA 9 CH.

478 =
^« Ghid homeopatie pentru familie
• ulcer cronic care nu se vindecă; pielea din jurul ulcerului
este albăstruie, CARBO VEGETABILIS 9 CH.
• cu miros urât, HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9 CH.
• cu margini clare, parcă „tăiate cu cuţitul“, KALIUM BI-
CHROMICUM 9 CH.
• pielea din jurul ulcerului este violet, LACHESIS MUTUS
9CH.
• ulcerul este mai puţin dureros atunci când curge, LA-
CHESIS MUTUS 9 CH.
• cu margini neregulate, MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH.
• cu dureri ascuţite, NITRICUM ACIDUM 9 CH.
• ulcerul conţine un amestec de puroi şi sânge, PHOS-
PHORUS 9 CH.

r ratâjrieniîiljijcr!
CLEMATIS VITALBA TM, 25 de picături într-un pahar cu
apă fiartă şi răcită.
Ulcerul va fi curăţat o dată pe zi cu acest preparat. Lăsaţi
ulcerul cât mai des cu putinţă la aer şi soare. Evitaţi pomezile, chiar
şi pe cele cicatrizante. nVARICE.

UMĂR
VEZI ALGODISTROFIE REFLEXĂ, CAPSULITĂ
RETRACTILĂ, PERIARTRITĂ CALCIFIANTĂ A UMĂRULUI,
TENDINITĂ.

UMIDITATE (SENSIBILITATE LA
Subiectul va lua: THUYA OCCIDENTALIS 9 CH, DULCA-
MARA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, 15 zile pe lună,
timp de câteva luni.

479
UNGHH
Starea unghiilor reflectă ce se petrece în interiorul organis-
mului. De aceea, dacă nu au aspectul normal, aveţi tot interesul
să faceţi un tratament homeopatic. Pentru a le fortifica, nu vă bizuiţi
în niciun caz pe aplicaţiile locale.
Trebuie să luaţi, pe cale bucală, 3 granule de 3 ori pe zi, timp de
două luni, dintr-un medicament din cele de mai jos, în funcţie de caz.
• dacă unghiile simt fisurate, deformate, crăpate sau dacă nu
cresc, ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH.
• dacă sunt casante, se fărâmiţează sau sunt înroşite la nivelul
matricei, dacă sunt groase, GRAPHITES 9 CH.
• dacă sunt prea bombate, NITRICUM ACIDUM 9 CH.
• dacă stmt canelate (în lungime) sau cu pete albe, SILICEA
9CH.
• dacă sunt incarnate, veţi lua medicamentul după ce v-aţi
făcut pedichiura, pentru a evita recidivele, TEUCRIUM
MARUM 9 CH.
• dacă sunt moi sau ondulate (pe lăţime), THUYA OCCI-
DENTALIS 9 CH.

M
Unii medici, în special discipobi lui Kent (VEZI N: în
rubrica Istoria homeopatiei), nu le dau pacienţilor decât un
singur medicament homeopatic, de la care aşteaptă să acf>pere
toc ansamblul simptomelor constatate.
Acest lucru este posibil în funcţie de formaţia medicului,
de colaborarea pacientului, de caracterul mai mult sau mai
puţin complicat al bolii ce trebuie tratată.

480 E
Alteori, va fi mai accesibil un pluralism rezonabil. Nu
există o poziţie categorică. Toţi bomeopaţii declară de comun
acord că trebuie să fii unicist de fiecare dată când este posibil.
Unii sunt în mod automat (dar riscă să se blocheze în propriul
sistem teoretic), alţii nu sunt niciodată (şi se mai întâlnesc şi
intermediari). Unidştii nu dau decât un medicament... o dată.
Dar, dacă Simptomele se schimbă, îşi schimbă şi ei
prescripţia.

URCIOR
Mic furuncul situat la marginea pleoapei.
'Iraţmaeniiil ge'aeral
HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9 CH, PULSATILLA 9
CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
<t hi M !
POMADĂ CU CALENDULA, aplicată de 2 ori pe zi.

URECHI
VEZiMASTOIDITĂ, OTITĂ, ZGOMOTE.

UREE, UREMIE
Creşterea valorii ureei în sânge, sau uremia, nu este un diag-
nostic complet. Trebuie să consultaţi medicul. Uneori, poate fi
vorba doar de o persoană care nu bea destule bchide, fapt care face
ca sângele acesteia să fie concentrat. Consumul regulat de lichide
este indispensabil. Alteori, este vorba de cauze organice, care nu
sxmt de resortul homeopatiei (în special bolile de rinichi şi de
inimă).

i 481

;s
Si:
Luaţi: AMMONIUM CARBONICUM 9 CH, 3 granule de 3
ori pe zi, care vă va ajuta să toleraţi ureea, dacă tratamentul clasic nu
reuşeşte s-o elimine.

(JRETRITĂ
Uretrita care nu este de natură venerică (scurgere albă sau
galbenă prin uretră, fără microb de blenoragie, la examenul
microscopic) va beneficia de: PETROSELINUM 9 CH, STA-
PHYSAGRIA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, până la
vindecare.
VE23 u BLENORAGIE.

URGENŢĂ
Homeopatia poate reuşi foarte bine şi în caz de urgenţă. Se
spune adesea că aceasta este o medicină lentă ( ' EZ ; • «r;
1, hitri adevărat în cazul bolilor cronice. Totuşi, poate fi :..
:<.acrtoasă în bolile acute.

URIC (ACIP ')


GUTĂ.

URINARĂ (INFECŢIE ')


Infecţia urinară poate fi tratată fără antibiotice. Homeopatia
este eficace atât în cazurile acute (cistită), cât şi în cele cronice.
în cazurile de cistită acută, luaţi:
HEPAR SULFURIS CALCAREUM 9 CH, 3 granule de 3 ori
pe zi, şi SERUM ANTICOLIBACILAR 5 CH, 2 fiole pe zi.
Adăugaţi: FORMICA RUDA COMPUS, 10 picături de 3 ori
pe zi, în crizele mai puţin puternice;
CANTHARIS 9 CH, 3 granule

482
f.-.
de 3 ori pe zi, în caz de criză violentă (dureri mari permanente, sânge).
TEREBINTHINA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi, în caz de pielonefrită.
Pentru falsele cistite, de origine nervoasă: STAPHYSA- GRIA
9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
în cazurile cronice. Trebuie să consultaţi medicul. Acesta va
prescrie adesea Sepia officinalis, unul dintre principalele medicamente
de fond ale infecţiei urinare. Dacă afecţiunea este foarte veche,
tratamentul va fi unul de foarte lungă durată. Pentru a vă face o idee,
cineva care are o infecţie cronică veche de douăzeci şi cinci de ani va
trebui să se trateze aproximativ cinci ani (fără un tratament homeopatic,
va avea crize toată viaţa).

UlÎNME¥ÎElăÎA7DÎS™ÎE
în funcţie de împrejurări, luaţi 3 granule de 3 ori pe zi (sau din
oră în oră, în caz de tulburări acute) din medicamentul selectat.
Falsă nevoie de a urina (manifestată în permanenţă)
• de origine infecţioasă, MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH.
• de origine nervoasă, STAPHYSAGRIA 9 CH.
Micţiune (urinare) picătură cu picătură: CANTHARIS 9
CH.
Micţiune imposibilă în prezenţa cuiva: NATRUM MURI-
ATICUM 9 CH.
Micţiune întârziată: OPIUM 9 CH.
Micţiune intermitentă: OPIUM 9 CH.
Micţiune involuntară, din cauza tusei: CAUSTICUM 9 CH.
Subiectul nu poate aştepta, trebuie să alerge la toaletă:
ARGENTUM NITRICUM 9 CH.
VEZI şiPROSTATÂ.

i 483

iii.
URINARE ÎN PAT
O ENUREZIS.

URINĂ (ANALIZĂ DE
Când analiza de urină arată o compoziţie anormală (prezenţa
albuminei, a sângelui, a sărurilor şi a pigmenţilor biliari, a zahărului),
trebuie consultat medicul, pentru a stabili un diagnostic precis. Doar
pentru prezenţa fosfaţilor (nor alb în
urină) poţi lua singur; PHOSPHORICUM ACIDUM 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi, până la dispariţie.
VEZI şi DIABET.

lirtii'a isreii;.
Substanţa de bază; Urzica.
Se potrîYeşte de prcferijiţă: Subiecţilor cu tendinţă la acid uric în
exces.
nr fO' Li U mai ra« aistice tratate; c.ii IJrtlca r Urticare 'iolcntă
agravată de căldură şi de apă; arsuri cutanate, prurit vulvar.
PriîiC'’ ţa - «b-' d Gută; urticarie; arsuri
ale pielii.

îmTÎCARÎi
Erupţie roz sau roşie în plăci, cu mâncăiimi, de origine alergică.
Luaţi 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-im medicament sau mai
multe, ales(e) în funcţie de împrejurări.

484
din cauza cărnii, ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH. din
cauza soarelui, APIS MELLIFICA 9 CH.
Ia mare, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
din cauza racilor, ASTACUS FLUVIATILIS 9 CH.
din cauza vinului, CHLORALUM 9 CH.
din cauza laptelui, DULCAMARA 9 CH.
din cauza frigului, DULCAMARA 9 CH.
din cauza căpşunilor, FRAGARIA VESCA 9 CH.
din cauza homarilor sau a langustei, HOMARUS 9 CH.
în timpul ciclului, KALIUM CARBONICUM 9 CH.
din cauza cărnii de porc, PULSATILLA 9 CH.
din cauza scoicilor, URTICA URENS 9 CH.
după baie, URTICA URENS 9 CH.
după efort fizic violent, URTICA URENS 9 CH.

Agravare:
• noaptea, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• la atingere, URTICA URENS 9 CH.
Ameliorare:
® la apă rece, APIS MELLIFICA 9 CH.
• la apă caldă, ARSENICUM ALBUM 9 CH.

• aspect roşu, BELIADONNA 9 CH.


• aspect roz, APIS MELLIFICA 9 CH.
• cu o mică veziculă în centrul petei de urticarie, RHUS
TOXICODENDRON 9 CH.

• cu agitaţie şi anxietate, ARSENICUM ALBUM 9 CH.


• cu constipaţie, COPAIVA OFFICINALIS 9 CH.

485
• cu deranjament gastric, ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH.
• cu deranjament hepatic, ASTACUS FLUVIATILIS 9 CH.
® cu dermografism (pe piele, acolo unde trasăm o linie, apare o
umflătură roz), APIS MELLIFICA 9 CH.
• cu edem Quincke, APIS MELLIFICA 9 CH.
• cu reumatism, URTICA URENS 9 CH.
/£ZI şi ALERGIE.

IJstilago maldis

Substanţa de bază: Ustilago, ciuperca parazită a porumbului.


Principala întrebumţare clinică: Hemoragie uterină din cauza
colului moale.

UTER
Coborârea (căderea) organelor: VEZI PROLAPS. Congestie,
conştiinţa existenţei uterului: HELONIAS
DIOICA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Fibrom: ÂNTIJU
Hemoragie: Consultaţi medicul. Dacă fluxul este puţin abundent şi
de dată recentă, VKZi CHVANTUL Menstuaţie: ^
Metiită: Inflamaţia mucoasei uterine. Tratamentul acesteia este
de domeniul medicului. Dacă, dintr-un motiv excepţional, nu puteţi
ajunge la consultaţie, luaţi: HEPAR SULFURIS CAL- CAREUM 9
CH, PYROGENIUM 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
VEZI şi POALĂ ALBĂ.
Polipi: Consultaţi medicul homeopat.

486 Ghid HomeopbDc peiv-:: h:


Senzaţia de greutate în josui abdoineenlui: SEPIA OFFI-
CINALIS 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.

Strugurii ursului.
cronică. Mâl urinar; cistită

487
V

VACCINURI
Accidentele grave datorate vaccinurilor sunt rare. Totuşi,
vaccinurile modifică terenul ( fi /At' ;!) şi, după admi
nistrare, suntem afectaţi cu mai multă uşurinţă de bolile banale din
viaţa de zi cu zi.
Dar acesta nu este un motiv ca să ne opunem sistematic vac-
cinurilor.
; p, lu Î-. 1' ,
Tetanosul este o boală deseori mortală; de aceea, este mai bine să
fim vaccinaţi decât să ne asumăm acest risc. Poliomielita este o boală
foarte gravă, responsabilă mai ales de o invaliditate chinuitoare. Este
mai bine să ne vaccinăm ( V liZIPolionuelită).

în climatul nostru, rujeola nu este o boală gravă. Vaccinul îm-


potriva rujeolei serveşte, înainte de toate, la confortul directoarelor de
creşe, care nu vor ca epidemia să se declare în instituţia lor. Pe lângă
aceasta, există un tratament homeopatic eficace în caz de rujeolă. Dacă
nu aveţi xm motiv deosebit, nu este cazul să vaccinaţi copilul împotriva
rujeolei. (Raţionamentul este acelaşi pentru vaccinarea împotriva
oreionului şi a rubeolei, la copii.)
In rezumat, care este conduita care trebiae adoptată?
Refuzaţi vaccinurile agresive, mai ales împotriva variolei (care,
din 1979 încoace, nu mai este obligatoriu, la copilul mic). Vaccinul
împotriva tuberculozei (care fragilizează copilul) va fi 488 ÎS Ghid
hODidOţOiUC pCDtn.; fntaiHc
refuzat înainte de împlinirea vârstei de şase ani, dacă nu există un motiv
special.
Acceptaţi vaccinurile împotriva bolilor grave, în special po-
liomielita şi tetanosul, precum şi vaccinul împotriva rubeolei la
femeia neimunizată, dar susceptibilă de a rămâne însărcinată.
Acceptaţi vaccinarea în perioadele de epidemie sau de risc
contagios major.
în ansamblu, analizaţi întotdeauna argumentele pro şi contra,
pentru fiecare caz particular.
în privinţa vaccinului împotriva hepatitei, VEZI CL?' V. ’il .
Luaţi sistematic, în seara fiecărei vaccinări: THUYA OCCI-
DENTALIS 30 CH, o doză.
Curativ, dacă există deja complicaţii, luaţi 3 granule, de 3 ori pe
zi, din medicamentul indicat mai jos.
Abces: SILICEA 9 CH.
Astm: ANTIMONIUM TARTARICUM 9 CH.
Convulsii: SILICEA 9 CH.
Diaree: THUYA OCCIDENTALIS 9 CH.
Febră: ACONITUM NAPELLUS 9 CH.
Ganglioni: SILICEA 9 CH.
Otite repetitive: SILICEA 9 CH.
Pierdere în greutate: SILICEA 9 CH.
Reacţie locală a pielii:
• în caz de umflătură, APIS MELLIFICA 9 CH.
• în caz de roşeaţă, BELLADONNA 9 CH.
• în caz de supuraţie acută, MERCURIUS SOLUBILIS 9 CH.
• în caz de crustă, MEZEREUM 9 CH.
• în caz de supuraţie cronică, SILICEA 9 CH.
• în cazul formării unei pustule, THUYA OCCIDENTALIS
9CH.
Rinofaringită repetitivă: SIUCEA 9 CH.

î 489
stare de slăbiciune genenilă;
• după o vaccinare veche, SILICEA 9 CH.
• după o vaccinare recentă, THUYA OCCIDENTALIS 9
CH.
mGINISM
Spasm al vaginului, care împiedică raporturile sexuale sau, cel
puţin, le face dureroase.
Luaţi: IGNATIA AMARA 9 CH, PLATINA 9 CH, 3 granule din
fiecare, de 3 ori pe zi.
în caz de eşec, consultaţi medicul.

MGÎNÎTĂ
Infecţie a mucoasei vaginale, datorată unui microb sau unui
parazit.
VEZI BARTOLINITĂ, CANDID OZĂ, POALĂ ALBĂ.

Vaier

- Vaienana.

Dispoziţie schimbătoare; spasme; dureri cram-


poide; leşin la durere; balonare abdominală de origine nervoasă;
reumatism ameliorat la mers; agravare în poziţia şezând.
Reumatism nervos;
stare de rău de origine nervoasă; astm spasmodic; balonare ab-
dominală.

VAPOR (RĂU DE ■-)


v/EZî TRANSPORT.

490
VARICE
Varicele, odată constituite, nu cedează la tratamentul ho-
meopatic (şi nici la alt tratament medical).
Doar Simptomele pe care le pot genera varicele (umflare,
congestionare, greutate în membre, mâncărimi) vor fi combătute
în mod eficace.
Luaţi; HAMAMELIS COMPUS, 10 picături de 3 ori pe zi, 20
de
zile pe lună, în timpul tuturor lunilor călduroase.
Mersul este permis; în schimb, păşitul pe loc (tropăitul) nu este
recomandabil. Dacă au de făcut o călătorie lungă cu avionul, persoanele cu
varice sau cu o proastă circulaţie venoasă îşi vor lua precauţii, pentru a
evita formarea unui cheag; se vor ridica des (cel puţin la fiecare oră), vor
face din când în când, pe fotoliul lor, exerciţii de contracţie a gambelor şi
mici mişcări ale picioarelor, vor bea cu regularitate lichide, vor evita
alcoolul.
Sclerozarea varicelor este ilogică.
ELIMINAREA UNEI BOLI, FLEBITĂ,
INTERVENŢIE CHIRURGICALĂ, SCLEROZARE, ULCER DE
GAMBĂ.

V^ICELĂ
Boală benignă de origine virală, pe care o puteţi trata singuri,
dacă sunteţi siguri de diagnostic (mici vezicule răspândite pe corp,
cu febră).
Luaţi; ANTIMONIUM TARTARICUM 9 CH, RHUS
TOXICO- DENDRON 9 CH, SULFUR 9 CH, 3 granule din
fiecare, de 3 ori pe zi, timp de 10 zile.

VARICOCEL
Varice ale organelor genitale.

491
în caz de jenă, luaţi: HAMAMELIS VIRGINIANA 9 CH, 3
granule de 3 ori pe zi.

Pentru tulburările datorate vântului (coriză, dureri etc.), luaţi 3


granule, de 3 ori pe zi, dintr-un medicament din cele de mai jos, în
funcţie de caz.
• în caz de tulburări datorate vântului cald, ARSENICUM
IODATUM 9 CH.
• în caz de tulburări datorate vântului rece şi uscat, ACO-
NITUM NAPELLUS 9 CH.
• în caz de tulburări datorate vântului umed, DULCAMARA
9 CH.

ViiSTĂ
VEZI ÎMBĂTRÂNIRE.

VEZI MENOPAUZĂ.
VEDERE
Miopia, hipermetropia, prezbiţia şi astigmatismul nu sunt de
domeniul homeopatiei.
Oboseala vizuală va putea fi evitată cu; RUTA
GRAVEOLENS
30 CH, o doză pe săptămână.
VEGETAŢII ADENOIDE
Hipertrofia „vegetaţiilor" din fundul gâtului este un semn de
rinofaringită J '\Z >J ) repetitivă şi poate fi

492 i
responsabilă pentru otite. Din cauza acestui risc, alopaţii recomandă
destul de des extirparea vegetaţiilor.
Homeopaţii consideră vegetaţiile ca un sistem de apărare
împotriva infecţiilor, care trebuie respectat; prin înlăturarea lor,
microbii au posibilitatea de a coborî mai jos, pe căile respiratorii.
Tratamentul de fond, stabilit de un medic homeopat, permite
evitarea rinofaringitelor şi a otitelor, fără a fi nevoie de operaţie.

WNE
VEZÎ FLEBITĂ, ULCER DE GAMBĂ, VARICE.

VENERICĂ (BOALĂ -)
BLENORAGIE, CLAMIDIOZĂ, CONDILOAME,
HEPATITĂ VIRALĂ, HERPES, MALADII CU TRANSMITERE
SEXUALĂ, SARCINĂ EXTRAUTERINĂ, SIDA,
SIFILIS,TRICHOMONAZĂ.

Veratrain, album

Substanţa de bîiză: Stirigoaia.


Simptomele cele imsii catai+ensiice irmait- cu Veratram albuiîi: Stare de
rău cu prostraţie; tendinţă la delir; frig glacial generalizat;
transpiraţie rece; vomă; diaree puternică; dureri în timpul ciclului.
Principalele îiître'bujpţâri diolctc Diaree; holeră; menstruaţie
dureroasă.

493
Wratrum viride
Substanţa cie bază; Veratrum viride.
Principala intreboiriţare clini câ; Congestie cerebrală cu dcireri
în zona occipitală, faţă congestionată, puls lent.

/cr> , tp»
.an il Lumânare (plantă),
rioap a ' m: dr m c? o .-a- Nevralgie facială cu senzaţia de
strângere într-un cleşte, care revine la oră fixă.

VERTEBROTERAPIE
Este o bună completare a homeopatici. Este practicată exclusiv
de un doctor în medicină, având această calificare. J Una-două
şedinţe de „manipulare vertebrală" ajung. în j caz contrar, trebuie
întreprinsă o altă terapie. j

VERTIJ
Când totul se învârteşte în jurul subiectului sau când acesta are
impresia că el însuşi se învârteşte în decor, poate lua 3 granule, de 3
ori pe zi, dintr-un medicament din cele de mai jos (dacă tulburările
persistă, consultaţi medicul).
• vertij la cea mai mică mişcare, BRYONIA ALBA 9 CH.
• vertij la mişcarea ochilor, BRYONIA ALBA 9 CH.
• la vederea mişcării, COCCULUSINDICUS 9 CH.
• în automobil, COCCULUS INDICUS 9 CH.
• în momentul în care subiectul se lungeşte, CONIUM MA-
CULATUM 9 CH.

494 1 (zlsid hom=;opatic pcnlrxi fuşniiit'


w-
® ameliorare când subiectul închide ochii, CONIUM MA-
CULATUM 9 CH.
• dupămasă,NUXVOMICA9CH.
„Vertijul de înălţime" este o afecţiune diferită, care nu are
nimic de-a face cu definiţia medicală a vertijului dată mai sus. Dacă
trebuie neapărat să mergeţi la munte sau să staţi pe un
balcon, luaţi: ARGENTUM NITRÎCUM 9 CH, 3 granule din oră în
oră sau âe 3 ori pe zi, în funcţie de împrejurări.

VERUCI
Verucile (negi, aluniţe) nu trebuie niciodată extirpate, deoarece
riscă să apară din nou (şi, adesea, mai numeroase), să lase loc unei
alte tulburări şi, în orice caz, să lase o cicatrice vizibilă.
în homeopatie, tratamentul este mai puţin spectaculos, dar,
când verucile cad, nu reapar niciodată. Un caz vechi va fi arătat
neapărat unui medic homeopat.
Tratamentul poate fi lung (de câteva luni, dacă verucile au o
vechime de mai mulţi ani), apoi, brusc, când terenul s-a modificat,
acestea încep să se usuce, să se înnegrească şi dispar (în mai puţin
de cincisprezece zile) fără să lase cicatrice.
Dacă apariţia verucilor este de dată foarte recentă, puteţi
încerca 3 granule, de 3 ori pe zi, dintr-unul sau mai multe me-
dicamente selectate.

în funcţie de aspectul verucilor:


• aspect comos, ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH.
• veruci plate şi netede, DULCAMARA 9 CH.
• pentru verucile galbene sau dacă pielea sănătoasă din jurul
lor este galbenă, NITRÎCUM ACIDUM 9 CH.
• veruci cu peduncul, NITRÎCUM ACIDUM 9 CH.

H 495
« ¥eruci fisurate, NITRICUM ACIDUM 9 CH.
• veruci dureroase, NITRICUM ACIDUM 9 CH.
• veruci în formă de conopidă, STAPHYSAGRIA 9 CH.
• veruci moi, THUYA OCQDENTALIS 9 CH.
• veruci roşiatice sau maronii, THUYA OCCIDENTALIS 9
CH.
• veruci cu aspect zdrenţuit saU dantelat, THUYA OCCI-
DENTALIS 9 CH.
• veruci foarte mari, THUYA OCCIDENTALIS 9 CH.
In tui- 1 •
Anus: THUYA OCCIDENTALIS 9 CH.
ZI CONDILOAME.
Axilă: SEPIA OFFICINALIS 9 CH.
Faţă:
• bărbie, THUYA OCCIDENTALIS 9 CH.
• buze, NITRICUM ACIDUM 9 CH.
• nas, CAUSTICUM 9 CH.
• pleoape, CAUSTICUM 9 CH.
Mâini:
• dosul mâinii, RUTA 9 CH.
• palma, ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH.
Organe genitale: SABINA 9 CH.
Piept: NITRICUM ACIDUM 9 CH.
Spate: NITRICUM ACIDUM 9 CH.
Tălpi: ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH.
Unghii (sub ele şi în jurul lor); CAUSTICUM 9 CH.
*11 il. Ji
Nu este indispensabil, dar poate ajuta. Puteţi alege între o
pomadă cu THUYA (de aplicat o dată pe zi) şi sucul galben al
„ierbii de negi“, rostopasca (CHELIDONIUM MAJUS, în home-
opatie), care se găseşte la ţară, de-a lungul drumurilor sau pe lângă
zidurile vechi.

496 GMs! iîomM>pat3c nţ:ntru G-min


Dacă nu obţineţi rezultate în decurs de o lună, adresaţi-vă
medicului homeopat, deoarece aveţi nevoie de un remediu de fond.

VETERINARI HOMEOPAŢÎ |
Există veterinari homeopaţi atât pentru animale de j
companie, cât şi pentru animalele de fermă. Ei folosesc fie ;
j aceleaşi medicamente ca specialiştii din homeopatia umană, î I fie
formule complexe ( ) de uz veterinar. '
I (Pentru ei, este difidl să individualizeze cazurile patologice: I i de
exemplu, o vacă nu-şi poate descrie senzaţiile, iar propti- i etanii nu
stă în permanenţă lângă animal pentru a-i observa t I
comportamentul.)

VEZICĂ BILIARA
Dureri ale vezicii biliare. Luaţi: BERBERIS VULGARIS 9
CH, CHELIDONIUM MAJUS 9 CH,
MAGNESIAPHOSPHORICA 9 CH, 3 granule din fiecare,
alternativ, din oră în oră sau de 3 ori pe zi, în funcţie de
împrejurări.
VEZJ si COLICĂ (HEPATICĂ).
Infecţia vezicii biliare. VEZI. COLECISTITĂ.
Pentru calculii vezicii biliare. CĂLCUU, COLICĂ (HE
PATICĂ).

wzîcĂimiNĂiĂ'
astită. VEZIINFECŢIE URINARĂ.
în cazul tumorilor benigne, al poMpilor, extirparea trebuie
făcută cât mai rar cu putinţă, deoarece formaţiile cresc din nou şi din
ce în ce mai repede. Consultaţi un medic care practică

I 497
homeopatia; printr-un tratament de fond, acesta va reuşi să facă
în aşa fel încât intervenţiile chirurgicale să se rărească şi, în cele din
urmă, să nu mai fie necesare.
în aşteptarea consultaţiilor, puteţi lua; NITRICUM ACIDUM 5
CH, THUYA OCCIDENTALIS 5 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

Călinul.
Menstruaţie dureroasă, care nu durează decât câteva ore.

VIERMI

Pentru Simptomele provocate de viermi, luaţi 3 granule, de 3


ori pe zi, dintr-im medicament din cele de mai jos.
• nervozitate din cauza viermilor, CINA 9 CH.
• mâncărimi ale nasului, CINA 9 CH.
• foame de lup, CINA 9 CH.
• dureri abdominale din cauza viermilor, SPIGELIA AN-
THELMIA9CH.
• mâncărimi anale, TEUCRIUM MARUM 9 CH.
Dar, ca să moară viermii, este nevoie de un tratament alopat şi
de un tratament homeopatic de fond, pentru ca aceştia să nu revină.

VIESPE ^I^PĂfuiĂ DE '■)

VEZI INSECTE.

498 Zi \ZU-d i;: “Oieo,. ' ţic ..crîits


VIN ■

în caz că suportaţi cu dificultate vinul (nu în cazul problemelor


legate de alcool), luaţi: SULFUROSUM ACIDUM 9 CH, 3 granule
de 3 ori pe zi.
VEZI ;;; ALCOOL.

Saschiul mic.

.. ■ Erupţie rcem pc' pifi.-a capului, sensibilă la atingere;


supuraţie care lipeşte părul; căderea în plăci rotunde a părului; părul
care creşte din nou este cenuşiu.
P Eczema pielii capului;
cruste de lapte.

VINDECARE

Pentru homeopat, boala este o stare de dezechilibru al


organismului, o perturbare a dinamisimilui (VEZI CU-
VÂNTUl) general. Prin urmare, vindecarea este — în mod
absolut natural — revenirea la echilibrul rupt înainte. Vin-
decarea prin intermediul homeopatici este deseori posibilă;
Simptomele dispar, persoana se simte „bine în pielea ei“.
Uneori, pot fi vindecate chiar şi boli a căror cauză nu este
cunoscută. Atunci când Simptomele bolnavului corespund
unui medicament homeopatic, ce mai contează eticheta, atâta
vreme cât pacientul se vindecă? Evident, homeopatul preferă
să cunoască ce tratează, dar, dacă nu poate, ştie totuşi să facă
prescripţia eficace. Persoanele care „nu cred“

1 499
în homeopatie pot fi, şi ele, vindecate. Trebuie doar să li se
recomande tratamentul adecvat cazului.
Pentru asta, medicul respectiv are nevoie de colaborarea
lor obiectivă în timpul interogatoriului. Dacă ele răspund
anapoda la întrebările puse, dacă, de exemplu, subiectul
spune că îi este foarte cald întotdeauna, deşi este friguros,
medicul se va gândi la un medicament care nu va fi potrivit,
iar tratamentul nu va avea niciun efect. Vindecarea este
anunţată adesea de o agravare (VEZi CU'’'ANTUÎJ)
trecătoare.

VINDECĂTORI
Există vindecători care tratează homeopatic. în general, ei
recomandă complexe (. v ! i), deoarece nu individualizează cazul,
oferind mai puţine şanse de reuşită decât un medic care a studiat
cum se cuvine homeopatia.
.■ . TEORIA HOMEOPATIE!.

'Viola odt>rata
Vioreaua, toporaşul.
e liiiica; Senzaţia de ruptură a
oaselor, în special la nivelul încheieturii pumnului.

VM«,a triaoliji
. Tiei-fraţi-pătaţi.
a tri- i-ohm Erupţie purulentă; enurezis cu urină foarte mirositoare.
Eczemă; impetigo;
cruste de lapte; enurezis.

500
iJiiz h^:•ocaVit:k : env. •
/vpetsi recE
Veninul de viperă.

Infiamatia vereîor superficiale; umfcd'*ea membrelor; dureri


agravate când subiectul stă cu picioarele atârnate.
V- -- e = . o r, Varice; flebită.

în cazul muşcăturii de viperă, se impun gesturile elementare


obişnuite (în special dezinfectarea plăgii, gheaţă pusă pe locul
muşcăturii, imobilizarea membrului afectat). Bolnavul trebuie dus
cât mai repede Ia spitalul cel mai apropiat sau la un medic, pentru a
primi tratamentul clasic. Pe cât posibil, cel muşcat va suge, în
timpul transportului, alternativ, din 2 în 2 minute: LEDUM PA-
LUSTRE 9 CH, VIPERA REDI9 CH, 3 granule din fiecare.

VisciiPt all>îini

Vâscul.
P îi p ?: i ‘i ■! fOPclfcte
vertij; tăierea respiraţiei; oboseală.

VISE
Toţi oamenii visează, dar nu-şi amintesc.visele decât dacă
sunt angoasaţi. Dacă aveţi un vis (sau o temă de vis) care
revine cu regularitate, semnalaţi-1 medicului homeopat.
Acesta este echivalent cu un simptom.
INSOMNIE.

I 501
VITILIGO

Această decolorare a pielii (care îşi pierde pigmentul) este


benignă, dar dezagreabilă pe plan estetic.
Atenţie! Nu vă expuneţi intempestiv la soare, n-aţi face decât să
vă agravaţi afecţiunea.
Homeopatia poate, la rigoare, să stopeze procesul. Luaţi:
NATRUM MURIATICUM 12 CH, o doză pe săptămână, cu foarte
mare regularitate.

VOINŢĂ
Voinţa bolnavului de a se vindeca este o
condiţie de bază pentru tratamentul prin homeopatie, o medicină
exigentă, ce nu poate fi utilizată în mod eficient fără darul observaţiei
de sine (pentru a găsi Simptomele care îi vor permite medicului să
prescrie tratamentul adecvat), prudenţă (trebuie respectate legile
naturii, trebuie evitate gesturile intempestive, ca intervenţiile care
nu sunt indispensabile) şi răbdare (un caz vechi nu poate fi vindecat
in mod spectaculos).
Maladiile voinici. Absenţa voinţei.
VEZIABULIE.
Senzaţia subiectului că are două voinţe contradictorii:
ANACARDIUM ORIENTALE 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

VOMĂ
Luaţi 3 granule, din sfert în sfert de oră, din oră în oră sau de 3 ori
pe zi (în funcţie de intensitatea simptomelor) din medicamentul
selectat. Dacă nu obţineţi un rezultat rapid, consultaţi medicul.

capdtic pentru

502 w Ghiahcurv
dacă sugarul vomită laptele, AETHUSA CYNAPIUM 9 CH.
vărsături cu limbă foarte încărcată, acoperită cu un strat alb şi
gros, ANTIMONIUM CRUDUM 9 CH. vomă cu miros
foarte urât, ARSENICUM ALBUM 9 CH. apa este vomitata
imediat ce este băută, ARSENICUM ALBUM 9 CH.
vărsături asociate cu vertij, COCCULUSINDICUS 9 CH.
vărsături după o supărare, IGNAŢIA AMARA 9 CH.
vărsături conţinând mucus, IPECA 9 CH. vărsături cu limbă
curată, IPECA 9 CH. vărsături cu conţinut de bilă, IRIS
VERSICOLOR 9 CH. vărsături după consumul de cafea,
NUX VOMICA 9 CH. vărsături cu limba încărcată numai
înjumătăţea sa poste- rioară, NUX VOMICA 9 CH.
vărsătură, după un moment, a apei băute, atunci când a fost
reîncălzită, PHOSPHORUS 9 CH. vărsături de sarcină,
SEPIA OFFICINALIS 9 CH. vărsături după consumul de
grăsime, PULSATTLIA 9 CH. GREŢURI.

î 503
zMM'ÎNTOfNĂ
OTABET, IfRINĂ (ANALIZA DE ~).

ZĂPADĂ
Oftalmia zăpezilor (inflamaţia ochilor dia cauza razelor ul-
traviolete, atunci când privim zăpada): ACONITUM NAPELLUS 9
CH, APIS MELLIFICA 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi.
Feriţi-vă de ochelarii de soare cimipăraţi din magazine ne-
specializate şi, care, deseori, nu protejează de razele ultraviolete, ci
numai de strălucirea luminii.
Stare proastă în timpul ninsorilor: SEPIA OFFICINALIS 9
CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

ZGOMOTE (INTOLERANŢĂ IA -)
IGNATIA AMARA 9 CH, 3 granule de 3 ori pe zi.

ZGOMOfEWuMmi
VEZÎACUFENE.

-Zincul.

504 I
Cazurilor în care reacţia este
slabă; bolilor eruptive care nu reuşesc să iasă, cu tulburări nervoase
de înlocuire.

Agitaţie continuă, în special a picioarelor; furnicături


generalizate; convulsii; depresie nervoasă în timpul bolilor acute;
intoleranţă la vin.
„Picioare neliniştite";
varice; ieşire dificilă la suprafaţă a bolilor eruptive.

ZONA INGHINAIÂ'(STINGHIE)
Dureri: BERBERIS VULGARIS 9CH, 3 granule de 3 ori pe zi.
Ganglioni: MERCURIUS SOLUBILIS 9CH, 3 granule de 3 ori pe
zi; dacă ganglionii rezistă la tratament, se va consulta medicul.
HERNIE.

ZONA ZOSTER
Este vorba de o serie de mici vezicule dureroase, situate de-a
lungul traiectului unui nerv, cel mai adesea pe torace.
Tratamentul homeopatic al Zonei Zoster este foarte eficace, cu
condiţia să fie început îmediat ce apare erupţîa.
în stadîul de sechele dureroase, rezultatul este doar parţial.
în stadiul de erupţie. Luaţi: ARSENICUM ALBUM 30 CH, o
doză, de îndată ce este posibil şi care nu se repetă; apoi, MEZE-
REUM 9 CH, RANUNCULUS BULBOSUS 9 CH, RHUS TOXI-
CODENDRON 9 CH, 3 granule din fiecare, de 3 ori pe zi, timp de 3
săptămâni.
' în stadiul de sechele (la care nu se va ajunge, dacă aţi făcut din
capul locului un tratament homeopatic), 3 granule, de 3 ori

i 505
pe zi, dintr-unul sau mai multe medicamente selectate din cele de mai jos:
• în caz de senzaţie de arsură pe locul afectat, ameliorată la căldură,
ARSENICUM ALBUM 9 CH.
• dureri fulgerătoare de-a lungul nervului lezat, KAt.MTA lATIFOLIA
9 CH.
• durere violentă, MEZEREUM 9 CH.
• senzaţia de arsură agravată de căldură, MEZEREUM 9CH.
• dureri agravate de atingeri, Ia baie sau noaptea, MEZE-
REUM 9 CH.

506
.A Î : ;- pcp'ju
t' rii ,fîi;ii,rî I e tMiivi£Âj paticc:
î":nof=liLÎ fiCîiî;s=orîsîfj;r:

Profilul dumneavoastră homeopatic, altfel spus „homeotipul"


dumneavoastră, este totodată ceea ce numim „teren“. Acesta se află la
punctul de întâlnire dintre morfologia şi caracterul dumneavoastră şi vă
determină, cel puţin în parte, comportamentul în viaţă şi tendinţele
patologice. Fiecărui homeotip îi corespunde un medicament
homeopatic de fond, pe care numai medicul îl poate defini cu bune
şanse de reuşită. Am putea spune că ceea ce urmează nu este decât un joc,
însă un joc serios, desigur. „Jucaţi jocul": rezultatul pe care îl veţi obţine
vă va ajuta să vă cunoaşteţi mai bine, să vă îngrijiţi mai bine, în strânsă
legătură cu medicul dumneavoastră curant. încercaţi să vă
determinaţi homeotipul pe baza testului pe care vi-1 propunem. Fiţi
sinceri. Nu staţi pe gânduri. Alegeţi în modul cel mai spontan cu
putinţă propimeiile care vă corespund. Dacă ezitaţi într-un pimct,
întrebaţi-vă: „Ce ar spune soţul/soţia/partenerul meu, mama, unul
dintre copiii mei, unul dintre prieteni etc. despre mine în această
privinţă?"

lui de folosire .3 taliîi


Ca să folosească întreaga familie testul, fotocopiaţi-1 pentru
fiecare homeotip pe care doriţi să-i determinaţi. în primul rând,
înconjuraţi fiecare propunere care vi se potriveşte (de la pagina 511
la pagina 530). De la pagina 531 la pagina 537, veţi găsi elementele
care vă permit să determinaţi, printre homeotipurile care vă simt
propuse, pe cel care vi se potriveşte cel mai bine. De la pagina 539
la pagina 546, puteţi citi, în funcţie de rezultatele obţinute la test,
informaţiile despre homeotipuri.

1 509
;i5 s'k rm :ri

Am deseori vânătăi, fără să mă lovesc de colţurile mobilei. La


mare, mă simt într-o formă mai puţin bună.
Unele parfumuii mă deranjează.
Am deseori nevoie să ştiu că sunt iubit/ă.
Am deseori nevoie să fiu lăsat/ă în colţul meu.
Am deseori bufeuri din cauza emotivităţii.
7 Am deseori senzaţia că umblu ca şi cum aş fi beat/ă.
: Mi-e teamă deseori să nu-mi fie teamă.
Mi-e teamă deseori de hoţi.
,it-' Am deseori tendinţa de a merge la esenţial.
.11 Am tendinţa să mă infectez cu uşurinţă.
Deseori, mi-e prea cald.
Simt deseori o revoltă stăpânită.
Am deseori senzaţia de nod în gât.
Am tendinţa de a mânca multă brânză.
Deseori, am o transpiraţie cu miros puternic.
Am o memorie foarte bună.
■ îmi place tot ceea ce este artistic.
19 Uit totul.
Mă îmbrac întotdeauna bine.
,21 îmi asum deseori riscuri.
22 Am o fire neîncrezătoare.

I 511
Am o fire anxioasă.
Sunt iritabil/ă.
Dimineaţa, când mă trezesc, sunt posac/ă (nu trebuie să mi
se vorbească).
Am intrat (sau sunt pe cale să intru) în menopauză.
Sunt o fire mai degrabă extrovertită.
Sunt gata mereu să lupt pentru ceilalţi.
în ciuda obrajilor mei roşii, sunt un/o adult(ă) friguros/ oasă.
Sunt un/o adult(ă) care simte deseori falsa nevoie de a avea
scaun.
"îî Sunt un/o adult(ă) care are deseori tendinţa de a se simţi mai
interesant(ă) decât ceilalţi.
îî Sunt un copil de statură mică.
Sunt mama unei familii numeroase.
Transpir deseori când mănânc.
Sunt un/o adult(ă) care nu tolerează să fie contrazis (ă).
Simt deseori nevoia de a deschide ferestrele.
Simt deseori nevoia unei cafele (pe care, de fapt, nu o
suport).
Simt deseori nevoia de a fi protejat(ă).
ia Am deseori crize de ficat.
A A
Am deseori vertijuri la schimbarea poziţiei.
Am deseori faţa congestionată.
Am deseori sentimentul că trăiesc într-un vis.
Am deseori trac, fiindcă mă gândesc că nu sunt la înălţimea
situaţiei.
44 Mă gândesc deseori că viaţa este inutilă.
45 Am.vertij de înălţime.
46 Am deseori buzele de culoare lila.
4'7 Mi-e teamă să n-am o boală gravă, când am o simplă bubiţă.

^ Qhiv ho;MiîO|;;ri:K peîrird laiUthe

512
48 Mi-e teamă de eşec.
Am tendinţa să răcesc cu uşurinţă.
50 Când se lasă seara, simt deseori o angoasă.
Ascund deseori esenţialul.
52 Trântesc deseori uşile.
Când sunt ocupat(ă), mă simt într-o formă mai bună.
34 Consider că trebuie să ne controlăm întotdeauna.
Mă uit deseori sub paturi sau pe după draperii, ca să mă
asigur că nu este nimeni.
Sunt în stare să detectez dinainte sau de Ia distanţă vremea
rea.
Am o dispoziţie schimbătoare.
Sunt impresionabil(ă). în ambuteiaje, mă simt rău.
Uneori, mă simt mulţumit(ă) să ştiu câ ceilalţi suferă. Sunt
perfecţionist(ă).
Sunt mai degrabă o fire cheltuitoare.
Sunt mereu în căutarea absolutului.
Sunt un/o adult(ă) care are deseori crampe musculare. Sunt
un copil care contrazice.
65 Sunt un copil care povesteşte prea puţin despre ce face îh
clasă.
în general, oamenii mă decepţionează.
Mi s-a spus deseori că aş putea fi manechin.
Am deseori nevoie de încurajări.
Am nevoie de privirea celorlalţi.
Am suspiciuni în faţa noului.
Fac deseori herpes din cauza temperaturii.
72 Am deseori sentimentul că mă plictisesc.
Am deseori unghiile moi.
Am deseori pleoapele umflate.
Sunt o persoană prea încrezătoare.
7fc

513
77 Mi-e teamă să trec prin locurile pustiii Am
tendinţa de a-mi bloca emoţiile.
Fac deseori indigestie după o masă foarte simplă (în zilele
când am o supărare), îmi place mult dansul.
Deseori, simt o dorinţă sexuală intensă.
Trântesc deseori lucruri pe jos.
Obiectele îmi scapă din mână foarte uşor.
Perseverez pentru a-mi obţine realizările.
8 7 Obosesc repede.
Mă rătăcesc deseori pe străzi care îmi sunt bine cunoscute.
8" Deseori, mă simt mai bine când beau o ceaşcă de apă fierbinte,
cu lămâie şi zahăr, f ; Trec cu uşurinţă de la râs la plâns.
89 De felul meu, sunt emotiv(ă).
Sunt pe cale de a-mi pierde părul de pe frunte, i Nu mă simt
bine pe autostrăzi (cu excepţia benzii din dreapta).
‘82 Uneori sunt cleptoman(ă).
93 Mă situez întotdeauna la extreme; pentru mine, totul este ori
alb, ori negru.
9 Sunt foarte metodic(ă).
9 :> Sunt un/o adult(ă) care are deseori dureri de stomac, y f Sunt
un/o adult(ă) mereu punctual(ă). g Sunt un copil „şef de bandă".
98 Am deseori eructaţii de origine nervoasă, ţ i Sunt o femeie care
doarme deseori fără cearşafuri şi fără cuvertură.
1,00 Sunt atras (ă) deseori de alcool, ţii
Cumpăr deseori produse de
lux.

514
Ghid l. 'iueo.' ;tic ;■ 'si'U 'i 7
102
Simt deseori nevoia de a fi cel/cea mai bun(ă), primul/ prima
în toate.
103
Simt deseori nevoia de a-i pune pe cei din anturaj să facă ce
vreau eu.
Simt deseori nevoia prezenţei cuiva.
Am dificultăţi de cicatrizare.
Când sunt însărcinată, am greţuri sau vărsături imposibil de
stăpânit.
107 Am tumori benigne pe piele.
ÎQ» îmi închid cu greutate centura de siguranţă.
i09 Am tendinţa de a-i lăsa pe ceilalţi să vorbească.
U0 Deseori, transpiraţia picioarelor mele miroase puternic. Am
111 strabism (sau am fost operat(ă) de strabism.)
"111 Simt nevoia de a le face servicii celorlalţi.
;0Î Mă las foarte greu fotografiat(ă).
114 Am deseori trac, de teamă că n-o să fiu la înălţime. Deseori,
m transpir din cauza emoţiilor.
116 Deseori, îmi rumeg problemele în tăcere.
117 Sunt o natură independentă.
De felul meu, sunt conciliant(ă).
Sunt egoist(ă) în ciuda voinţei mele.
liO Sunt confidentul (confidenta) tuturor.
121 Prevăd întotdeauna lucrurile care mi se pot întâmpla. Aranjez
122 mereu câte ceva prin casă.
i22 Sunt un/o adult(ă) care are deseori faţa congestionată. Simt
124 un copil adoptat.
12 ;> Sunt un copil atras de copiii mai mari decât mine.
126 Sunt un copil răutăcios uneori.
12"
. Sunt o femeie care are tendinţa de a vorbi mult.
j.O- Mă atrage furtuna.
„129 îmi plac deosebit de mult îngheţatele.
,130 Am deseori nevoie de ciocolată.

i 515
1 .:: 1 Am deseori cistite false, de origine nervoasă, i 3 2.
Când mă spăl pe dinţi, mi se face greaţă.
1 3 .s Am deseori mici răni ce au tendinţa de a se infecta.
’ 34 îmi vine greu să-i îmbrăţişez pe oamenii cu care mă întâl-
nesc.
13 i Am deseori impresia că oasele mi se vor rupe.
1 6 Am deseori pielea grasă.
S 7 La examene, am trac, cu dorinţa de a ieşi primul.
'> 33 Sunt trist/ă la beţie.
133 îmi plac mezelurile şi, în general, grăsimea, i40 Simt
deseori nevoia de a telefona cuiva, i 41 Simt deseori fascinaţie
pentru ceea ce este morbid, î 12 îmi necăjesc/contrariez deseori
anturajul, i » j Nu-mi place să aştept.
14 : îmi place deseori să le fac rău
celorlalţi. ii5 Sunt o fire pesimistă.
14 De fehil meu, sunt dezordonat(ă).
14 / în perioadele de oboseală, nu prea am chef de sex.
148 Sunt o fire mai degrabă introvertită.
143 Sunt serviabil(ă).
i 5t ■ Sunt gata oricând să reacţionez dacă eim un necaz, ril
Sunt o persoană adultă căreia îi plac hainele frumoase.
15 ? Sunt un copil cu faţa mai degrabă rotundă.
1 53 Sunt un copil interesat de discuţiile adulţilor.
15 Sunt un copil care se ţine peste tot după mama lui.
1 5 5 Când vorbesc, o idee aduce deseori o alta.
! 5{; Agresez deseori prin cuvinte.
1/ Simt deseori nevoia de acru (lămâie, grepfrut, oţet).
1 ,,?< Simt deseori nevoia de a mă refugia la vecini pentru a sta
de vorbă.
! 5y Am deseori tendinţa de a adăuga sare înainte de a gusta
mâncarea.

516 1
r
160 Parcurg în fiecare an 5 000 de kilometri cu bicicleta (sau mai
mult).
Am deseori gânduri de sinucidere.
Am deseori chef să necăjesc animalele.
Am deseori dorinţa de a termina înainte de a fi început ceea
ce am de făcut.
Am spirit competitiv.
t Am deseori impresia că mi se mişcă ceva în burtă.
Am deseori senzaţia că, în uretra mea, este o mică picătură.
167 Am părul gras.
168 Mi-e teamă în tuneluri.
• '9 Am tendinţa de a mă da bătut(ă) dinainte.
170 Sunt o fire distrată.
17], Am o constituţie mai plină.
; Am deseori cearcăne.
Sunt mai degrabă autoritar(ă).
174 Sunt mai degrabă slab(ă).
177 Sunt foarte machiată.
176 Sunt foarte sensibil(ă) la mirosurile de bucătărie.
177 Sxmt un/o adult(ă) care are tendinţa de a strănuta la deş-
teptare.
7;Sunt un copil care se ţine mereu de fosta învăţătoarei. Sunt un
copil turbulent.
Sunt o femeie care transpiră deseori brusc.
Sunt o persoană sigură de sine, cel puţin în aparenţă... Nu-mi
pasă cum arăt.
Unghiile mele au deseori pete albe.
Când beau cafea, am deseori greţuri.
Am (sau am avut) probleme legate de vaccinare, îmi curge
deseori sânge din nas.
187 Fac alergie din cauza soarelui.

i 517
188 Am deseori chef să mă îmbrac cu ţoale vechi.
189 Am deseori chef să rămân în pat.
190 Am deseori impresia că familiei mele nu-i pasă de mine.
19 î Mi-e teamă să ridic ochii spre munţii înalţi.
192 Am tendinţa de a lăsa salivă pe pernă.
19 5 Am tendinţa de a mânca multă pâine.
194 Am tendinţa de a mă crede cel/cea mai bun(ă).
1Q9 Am tendinţa de a-mi examina problemele iar şi iar, pe tăcute.
196 Simt adesea o furie mocnită.
197 Am deseori îndoieli.
198 Perseverez pentru a obţine realizări.
199 Roşesc cu uşurinţă.
;91' Sunt capabil(ă) să reţin cuvinte complicate.
1 i Sunt de părere că trebuie să fii bine „proptit" pentru a
acţiona.
Sunt feministă.
iiw Sunt îmbrăcat(ă) adesea în haine negre sau de culoare închisă.
Sunt un/o adult(ă) care are deseori limba încărcată spre
rădăcină.
2 5 Sunt un copil foarte ataşat de mama lui.
îmi cad cu uşurinţă obiectele.
Sunt o femeie care are deseori vise despre moarte.
Simt deseori nevoia să-mi fac reproşuri.
Am deseori chef să stau în casă.
Sunt partizanul/partizana ordinii sociale.
211 Simt deseori nevoia de a mă umili.
,

212
Simt deseori nevoia să urinez înainte de a ieşi sau când ajung
la doctor.
Mă tem deseori să nu-mi vină rău.
Am deseori ameţeli când merg pe stradă.

518 S Ghid pcAir, faMUii


13 Am oroare de grăsimea din mâncare.
Simt deseori nevoia de a mă ţine de pereţi când merg. Am
nevoie de ritualuri.
Am deseori nevoie de siguranţă.
' “ Am deseori ganglioni pe gât.
Am deseori impulsuri bizare (teamă că-mi vine să mă arunc
în apă, că o să ţip la teatru etc.).
Deseori, îmi suport cu greu copiii.
Am replică promptă.
Am deseori faţa congestionată.
Simt deseori că mi se strânge pieptul.
Noaptea, mi-e teamă deseori de zgomotele din casă.
26 Sunt un/o adult(ă) care are deseori tendinţa de a vorbi despre
sex.
Deseori, simt nevoia să am ultimul cuvânt Deseori, am
digestia greoaie.
Deseori, am hemoragii.
Nu tolerez să fiu contrazis (ă).
^ Sunt vânător.
2 Sunt o fire nerăbdătoare.
2 1 Când fac mişcare, mă simt într-o formă mai bună.
2 1 1 Simt îndrăgostit(ă) de dreptate.

21 La mare, am insomnii.
2 Sunt o fire destul de docilă.
2 Sunt o fire mai degrabă extrovertită.
2 l i Sunt destul de susceptibil(ă).
2 1 ) Sunt pus(ă) întotdeauna la patru ace.

2 6) Sunt foarte timid(ă).


24 Sunt un/o adult(ă) care are deseori tendinţa să se creadă cel/cea mai
bun(ă).
24, Sunt un copil intehgent.
243 Sunt un copil foarte popular în clasă.

i 519
Sunt un copil prea cuminte.
Sunt puţin mai tânăr(ă) decât par.
Nu suport fumul de tutun (mai ales de la alţii!).
Când adorm, transpir deseori în cap.
Mă atrag hainele violet sau mov, precum şi ametistele. Sunt
un copil mic şi puţin întârziat pe plan intelectual (am mers
târziu, am vorbit târziu).
Am mulţi prieteni.
Am gesturi grăbite.
Nu-mi place deloc să mă cert cu cineva.
Când merg, simt deseori nevoia de a îndepărta picioarele.
Am deseori nevoie de ritualuri.
Am deseori greutate în respiraţie.
Am deseori alimente care îmi rămân mult timp în stomac.
2'J7 Am deseori mâncărimi după duş (sau baie).
Deseori, tremur de emoţie.
Deseori, mi-e greu să suport constrângerile.
Am deseori poftă să mănânc ouă.
Deseori, am o privire arzătoare din pricina angoasei.
Deseori, sunt foarte preocupat(ă) de detalii.
Am deseori o balenă fetidă.
Deseori, mi-e teamă să nu-mi pierd stăpânirea de sine.
Deseori, mi-e prea cald.
Deseori, când mă dezbrac la doctor, pieptul mi se înroşeşte
din cauza emoţiei, îmi plac bucăţelele de zahăr.
Mă apropii cu greu de oameni, numărul prietenilor mei este
mic.
Nu tolerez să fiu contrazis (ă).
Sunt o fire care iubeşte toţi oamenii.
Sunt o fire răzvrătită.
Sunt dislexic(ă).

520
Mă simt mai rău când ninge.
Am fobii.
Sunt foarte meticulos (meticuloasă) în privinţa dosarelor
mele.
Sunt rareori pe linia de mijloc.
Sunt foarte compătimitor/compătimitoare.
Sunt un/o adult(ă) care are deseori o privire provocatoare.
Sunt un/o adult(ă) care este deseori preocupat(ă) de detalii.
Sunt un copil cu privire vioaie.
Sunt o femeie care suportă foarte greu faptul că îmbătrâneşte.
Sunt o persoană hiperactivă.
Când mă enervez, devin stângaci/stângace.
Deseori, pentru a putea merge, am nevoie de cineva lângă
mine.
Mi-e greu să trec peste ora de masă fără să mănânc.
Sunt un copil care îi conduce pe ceilalţi copii.
Simt deseori nevoia de a-i da naibii pe toţi.
Deseori, limba îmi este umflată şi are imprimată pe margini
amprenta dinţilor.
Mi-e teamă de lipsuri.
Am tendinţa de a tăia vorba interlocutorului (de îndată ce am
înţeles ce vrea să spună).
Am tendinţa de a mânca orice, chiar şi lucruri indigeste. Am
tendinţa de a mă desconsidera.
Am tendinţa de a uita foarte repede tot ceea ce am de reproşat
celorlalţi.
Deseori, sub jovialitatea mea, se ascunde o tristeţe profundă.
îmi place filosofia.

521
Deseori, am un sentiment de indiferenţă pentru cei pe care
îi iubesc cel mai mult.
Alerg tot timpul.
Deseori, am vise premonitorii.
Mă exprim într-un mod precis,
în călătorie, sunt constipat(ă).
Am o fire blândă, dar, înlăuntrul meu, totul clocoteşte. Am
o fire optimistă.
Sunt foarte calin(ă).
Fac întotdeaima două treburi în acelaşi timp.
Când sunt intimidat(ă), vorbele îmi sunt stângace.
Sunt o fire mai degrabă orgolioasă.
Sunt un medium destul de bun.
în fiecare clipă, aranjez câte ceva prin casă.
Când vizitez pe cineva la spital, sunt foarte impresionat(ă).
Suntun/o adult(ă) care simte deseori nevoia de a domina.
Sunt un copil care a mers cu întârziere.
Sunt un copil prematur.
Sunt im copil supradotat.
Sunt o femeie vorbăreaţă.
Suport cu greu căldura din încăperile supraîncălzite.
j l f ş Deseori, traversez strada pentru a evita întâlnirea cu o
cunoştinţă.
Când citesc mult, am deseori dureri de cap.
Sunt hotărât(ă) în ceea ce întreprind.
Deseori, simt nevoia de a contrazice, i
Deseori, simt nevoia de aer proaspăt.'
Deseori, simt nevoia de a mă sprijini de o umbrelă, chiar şi
când este vreme frumoasă.
Deseori, simt nevoia să mănânc unt.
Diger greu stridiile (sau am oroare să le mănânc). Deseori,
suport greu machiajul.

522
325
Deseori, îmi vine să încep frazele cu: „Şi dacă...“ Deseori,
326
am impresia că, la mare, este prea multă lume. Deseori,
327
visez şerpi.
328
Deseori, am privirea tristă.
2i29
Am tendinţa să mă laud.
230
Am tendinţa să nu cred în posibilităţile mele de vindecare.
331
Simt o atracţie spre misticism.
332
Am un secret pe care nu l-am spus nimănui, niciodată.
332
Caut întotdeauna să fiu consolat(ă). în ceea ce fac, mă
334
avânt cu toată seriozitatea.
335
Am o dispoziţie schimbătoare.
30' Sunt o fire jovială (şi se vede).
337
Sunt o fire reţinută.
338
Suntdefetist(ă).
333
De felul meu, sunt neliniştit(ă) înaintea întâlnirilor.
3^30 Mă deranjează ideea de a face psihoterapie sau psihana-
liză.
Sunt mai degrabă masochist(ă).
Deseori, suntpalid(ă).
Ii telefonez întruna medicului meu.
34; Sunt foarte competent(ă) la matematică şi fizică.
Sunt foarte critic(ă) la adresa contemporanilor mei.
Sunt foarte sensibil(ă) la mirosuri.
Deseori, am o furie reţinută.
Sunt un/o adult(ă) care are tendinţa să mănânce prea mult.
Sunt copil inteligent.
Srmt femeie geloasă.
Am tendinţa de a voi ca totul să fie logic.
Sunt o persoană în vârstă, care a pierdut puţin simţul rea-
lităţii.

1 523
De obicei, când îmi vine să plâng, mă ascund.
Am o atracţie pentru ezoterism.
Deseori, simt nevoia să-mi dreg glasul.
Deseori, simt nevoia să oftez.
Deseori, am bufeuri.
Deseori, simt o frică iraţională.
Sunt o persoană destul de amabilă şi conciliantă. Deseori,
diger cu dificultate ceapa.
Deseori, simt dorinţa să fac daruri.
Deseori, sunt tras(ă) la faţă.
. Am tendinţa de a trece totul prin filtrul gândirii.
La întâlniri, vin întotdeauna cu o jumătate de oră înainte.
Beau cafeaua foarte fierbinte.
Mă descurajez repede.
:io'/ Deseori, povestesc lucruri neadevărate.
< " Sunt imprudent(ă).
Sunt înalt(ă).
Sunt o fire sentimentală, dar nu prea o arăt.
Sunt o fire foarte generoasă.
Sunt hepatic(ă).
' Sunt slab (ă) în partea de sus a corpului.
;174 Sunt bolnav(ă) de când a trebuit să tac într-o situaţie, fără
să pot replica.
37 ' Uneori, sunt ca un copil care trebxiie condus.
373 Uneori, sunt euforic(ă).
3 7 Sunt o fire mai degrabă ambiţioasă.
373 Sunt maniac (ă).
7? Sunt întotdeauna gata-gata să izbucnesc în lacrimi.
Sunt foarte pudic (ă).
Sunt un/o adult(ă) deseori somnoros/somnoroasă după
masă.

524 7
Sunt un/o adult(ă) care are tendinţa de a-i dispreţui pe
ceilalţi.
Simt un copil cu privire vioaie.
Suport greu consolările.
Deseori, merg direct la soluţia unei probleme, fără să trec
prin etapele intermediare ale raţionamentului.
, 80 Mă doare spatele când sunt obosit(ă).
?g" Deseori, simt nevoia să casc, mai ales când mă enervez. i g f i
Deseori, arunc cu lucruri în capul celui care mă ofensează.
Deseori, simt nevoia să explic totul (sau să mă explic).
- Deseori, am nevoie de privirea celorlalţi.
Am (sau am avut) probleme din cauza vaccinărilor. Deseori,
diger cu greu varza sau varza acră.
, Deseori, simt dorinţa de a face radiografii sau analize. Am
diaree înaintea unui eveniment important, jy 7 -Am tendinţa de a
căuta o explicaţie pentru orice.
Am tendinţa de a vorbi repede.
Am tendinţa de a mă crede cel/cea mai bun(ă).
Când sunt gravidă, am mască de sarcină.
Deseori, simt o tristeţe profundă, îmi place sportul.
, îmi plac stridiile.
Deseori, le fac reproşuri celor din anturajul meu.
Mă interesează mult organizaţiile umanitare.
Mă consolez repede.
Deseori, îmi ascund sentimentele.
Nu-mi risipesc banii.
Sunt claustrofob(ă).
Sunt o fire care afişează un calm fals.
Sunt discret(ă).
Sunt exigent(ă) cu anturajul meu familial şi profesional.

525
41Î Sunt o fire mai degrabă petrecăreaţă.
412 Sunt o fire mai degrabă introvertită.
414 Sunt foarte sensibil(ă) ia mirosuri.
41,4 Sunt un/o adult(ă) care simte nevoia să arate o imagine
perfectă în toate privinţele.
4,15 Sunt un/o adult(ă) care doarme deseori după masă,
deoarece îmi face bine.
Sunt un copil bine dezvoltat pentiu vârsta mea.
417 Sunt un copil care are tendinţa de a se ascunde atunci când
cineva îi vizitează părinţii.
Sunt o femeie căreia îi este deseori cald.
4 i Suport rău anticoncepţionalele.
Mă pasionează călătoriile.
421 în majoritatea cazurilor, am nevoie să dorm de la ora 2 noaptea
la 10 dimineaţa.
Deseori, am nevoie de o prezenţă tăcută lângă mine.
Am nevoie de multă lumină.
Simt nevoia să port multe bijuterii.
425 Deseori, am chef să stau bosumflat(ă).
Deseori, îmi strâng pumnii în buzunar.
Am grijă de detalii.
Deseori, Înaintea ciclului, am sânii umflaţi.
429 Deseori, mi-e teamă să nu întârzii.
Deseori, după masă mi se face somn.
Am tendinţa să mănânc orice, inclusiv lucruri indigeste (ca,
de exemplu, propriul păr).
Deseori, simt un fel de durere sufletească, îmi plac lucrurile
amare.
Deseori, simt o jenă vizuală când lumina este puternică.
Beau cinci-zece ceşti de cafea pe zi (sau mai multe).
Deseori, mă desconsider.
437 Mă simt obosit(ă) chiar de la sculare.

526 i
în marile magazine, în metrou, nu mă simt în largul meu.
Nu uit niciodată ce mi-a făcut cineva.
Nu tolerez să fiu contrazis (ă).
Am deseori cistită.
Deseori, plâng ia doctor.
Deseori, la asfinţit, simt o nelinişte.
Sunt adolescent şi am avut un episod acut de creştere
44 rapidă.
Sunt înalt(ă).
Sunt mai în vârstă decât arăt.
Sunt destul de plin(ă), mai ales la nivelul coapselor.
Deseori, sunt trist(ă).
Sunt gata oricând să iau totul de la capăt.
Sunt un copil cu personalitate puternică.
Suport rău mirosul de vopsea.
Nu suport să fiu consoIat(ă); de fapt, depinde din partea cui
vin consolările.
Starea mi se agravează atunci când ciclul nu-mi vine
regulat.
Sunt întotdeauna punctual(ă).
Sunt un/o adult(ă) foarte iritabil(ă), îmi „sare ţandăra" la
repezeală.
Deseori, când trebuie să plec cu trenul a doua zi, pun să
457 sune două-trei deşteptătoare.
154 Deseori, simt nevoia ca anturajul să-mi arate interes.
4.;4| Am amigdale mari.
Deseori, am pofte (mă apucă o foame subită şi puternică).
4t(0 Deseori, am impresia că simt singur(ă) împotriva tuturor.
Deseori, îmi simt greoaie partea de jos a abdomenului. Am
,iţ,2
sentimentul că, la naştere, am fost schimbat(ă) şi că aparţin
unei familii mai distinse.

5 527
Deseori, am senzaţia că-mi pot percepe conturul inimii.
Deseori, am pleoapele grele.
Deseori, mi-e teamă de boli (chiar şi de ale altora).
466 Am tendinţa de a-mi aprecia greşit performanţele.
467 Am tendinţa de a îndrepta tablourile, tacâmurile, feţele de
masă.
468 Deseori, îmi lipseşte încrederea în mine.
îmi place să ajung la ora exactă.
Fumez două-trei pachete de ţigări pe zi.
Mă simt într-o formă mai bună după ce am acţionat un
moment.
Mă simt mai rău când ninge.
Deseori, mă simt ofensat(ă).
Prefer să evit somnul de după-amiază, pentru că mă trezesc
într-o dispoziţie proastă.
Sunt o fire meticuloasă.
Sunt depresiv(ă) de când mi-a murit cineva (de atunci, mă
simt de parcă aş fi tot în prima zi de doliu).
Sunt hepatic(ă).
Nu sunt prea comunicativ(ă) cu ceilalţi, excepţie făcând
persoanele pe care le apreciez.
479 Sunt foarte sensibil(ă) ia umiditate.
^ Sunt foarte sensibil(ă) pe timp de furtună.
Sunt un copil fragil.
Sunt un copil care participă prea puţin la viaţa clasei. Sunt
un copil cu judecată.
Sunt o femeie cu faţa deseori congestionată, violacee.
Nu suport mirosul de cafea.
Verific de mai multe ori dacă am închis bine uşa (sau
gazele ori maşina).
487 Ascensoarele îmi provoacă panică.
488 Mă fascinează teoriile brumoase.

528 S Obiâ hors:.


tare im-aîi .fast cfiagnosticate
'ÎK9 Abces cronic
Acetonă ott Anemie
Angină pectorală Angine repetitive Anxietate de
4
anticipaţie Arterită
494 Artroza degetului mare
499 Astm în urma unei gripe (sau a unei bronşite)
494 Astm sever
497 Atacuri de panică Calculi biliari Ciroză hepatică Crize
de migrenă Cruste de lapte Cistită de origine
4c,y nervoasă Dezlipire de retină Depresie melancolică
40(; Depresie nervoasă
49J Depresie nervoasă (după o supărare mare sau după un deces)
5094tJ
5
Dermografism
i(! C
A|( Diabet Eczemă
9irt
50A
505
50{'
5;47
AlîO
529
Eczemă atopică^®
Eczemă uscată
Eczemă de origine nervoasă
Greutate scăzută la naştere
Furuncule repetitive
Gastrită
Gastrită de origine nervoasă Gută
î Hemoroizi
Hepatită virală (sau sechele de hepatită)
: Hernie hiatală
f Hernie inghinală (operată sau nu)
; Heipes
; Herpes menstrual „ Ipohondrie
Hipertensiune arterială î Hipotensiune
arterială
> Infecţii urinare cu repetiţie !
Insuficienţă ovariană
Chist ovarian î Maladie autoimună ;
Maladia Gilbert ! Maladie a glandei
Atopic — adjectiv derivat de la substantivul atopie (predispoziţie ereditară la reacţii de
hipersensibilitate provocate de alergeni (n.t.).
tiroide
> Maladie ginecologică

530 E
Fotocopiaţi grila {pp. 531-538). Bifaţi rândurile ce corespund
numerelor de ordine ale propunerilor pe care le-aţi ales şi, apoi, căutaţi
răspunsul la pagina 538.

Propuneri 1 Homeotipuri Propuneri Homeotipuri A # I Propuneri I Homeotipuri


2 X® 24
47 i 48
3 O* 25
49 ۔ -P ..
4 A 26
50
%
5 27
51
6 * 28
52
A^ I
7 A 29 ■!- f

53
8 30 i
54
31 0^4- !
m 55
0^0 !
9 32 ■6 56
10 ® :;33 ..... - ...... I
11 34 —1 57

.
58
35
59
O 36

I
A Ei 60
37
12 61
A
1 38
6

39
3 2
40
J4 A A# 63
41
15 64
16 M5
42
65
I 20 17 43
® 66
I ...
18 e
44
67
21 45
19 OA«* 68
22 46
0 +* * 69
23

i 531
Propuneri Homeoîipuri Propuneri Homeotipuri i Propuneri Homeotipuri

70 e 7; ® 97 124 ^ ii

71 ** * 98 _ • 125 ®

72 99 126

73 X 100 O • '■ 127 A


74
o 101 +■■ 128 Jt _______

75 10Z ® _____ 129 îi

76 103 ^ A ® 130 *

104 ® 131
77
78 105 ® 132 *
* -i*
79 i 106 133 ffl
*
80 107 4 134 »
* 135 X
81 'h 108

82 109 ♦* 136

• _______
83 * 110 111 * ffl 137

138 O
84 ® 112 ♦
139 • r.
85 & 113 ®0
m * 140 ®
85 ^
*■
87 it 114 » ffi 141

142^ __ A.
88 115
** 143^ _________•
89 116
144 :st
90 117
91 118 145
92 119 146
93 * 120 * 147 *
94 o ti 121 148
95 122
O 149
96 #• 123 150

532 I Cthid homeopatic peritru 'camjiîe


Homeotipuri i Homeotipur: Homeotipuri
Propuneri ; ; Propuneri
151 178 205
152 179 ) 206
153 180 1 j 207
X .X.
154 181 ۔ j 208
155 X 182 1 209
156 AM 183 j ; 210 0
157' „ 184 A i 1 211
☆ 185
158 . e M 212 •
159 186
.^ 0 j ( 213
160 187 214
161 188 j 1 215
162 189 .....« j i 216 •
163 m 190 217 0*
164 0 191 m 0*
218
165 X 192 __ C.... ......j ( 219 ............
166 193
* ; 220
194
167 ♦ » -1- : 221 ☆
168 m 195
! 222 0
169 ffl 196
: 223 A»
170 * 197
* i 224 .•* :
171 198
j 225 *(
172 ir 199
226
.ii' 0
.. 1
173 200
# 227 0i
V. 201 202
174 o o ( 228 »• 1
175 203
229 ®
176 204 *I 1 230 A01
177 • ... • ............. i 231 •(

i 533
Propuneri Homeotipuri
Propuneri Homeotipuri ! Propuneri Homeotipnri i
232 mm 259 ® 286

233 ☆ 260 287 A


© 288
234 261
OA 289 0
235 262
290 0
236
... ;■■■■ ...... 263

237 €>■■ 264


I 291

I 292
238 265
293 •
1 239 0 266
j 240 #m zei 294

# I 295
1 241 + 268
242 1» m 269 ■S' A « 296 is-
I 270 297 m
243 0
244 ☆ 271
298

299
245
272 0
273 iK 300
246 A
274 •® 301
247 <!■ m
ZIS 302
248 X 0
0I 249 1 276 # 303

304
250 I 251 277

1 252 I
278 + 305

253 254 I 279 0 • 306

O* ® ffl 307 0
255 256 280

281 A 308

282
309 e
310 ®+
283
257 284 m
311
258 285 0 312 m

534 ^ Ghid honneosatic peîh.ro iasnlie


j Propuneri Homeotipuri i 313 I Propuneri Homeotipuri ! iPropuneri Homeotipuri

® 340 ^ j 367
: 314 I 315 I A i 341 i 368 «:î
316 j 317 j 342 iV 369 !5> ®
i 318 I
i 343 ® 370
319 i 320 î 344 ® 371
321 i 322 I A i 345 O 372
323 i 324 I 346 A © 373
325
I 347 374
- .. i
326 i 348 • 375
327 i I 349 ® *s ffl 376
328 i k : 350 A 377 0#
329 { 351 ..... î 378 4*
........ i
330 352 379 O
( 331 0 A 353 380
i ........ ♦
354 381
I 332 •
355 382
I 333 1 334
O 4“ ... 1
356 A 383
I A 0 ffî
0 384
A♦☆
357
335
358 385
336 0
386

359
337
360 387
338 A
361 388
339 k
362 389
0
363 390
e
364 391
mK
365 392
366 393

535
Homeotipuri 1
Homeotipuri ; : Propuneri ; Propuneri Homeotipuri i
Propuneri
394 ; 421
.. i
*; 448 O 4- 1

395 t- .j 422
®I
: 449 ;
■■ ■ ..... 423 *i i 450 0:
396 ... I
397 ® -i- i 424 i : 451 A;
398 425 A! I 452
.......................... i
399 ; 426 ■r ; i 453 ;

i 427 0; i 454
. 400 ^i 01
401 m\ : 428 ir \ 455
j-A» 1

1 402 © * *« ■ 429 •i I 456 •.............................. ş

i 403 : 430 ®« i j 457


458 #■
i 404 i 431 .......................... !
i 405 432 i j 459 Ai
* ... I

406 0I ! 433 %■ : 460


i 434 i 461 I
01
1 407
.... ;
) 408 ! 435 •i : 462 . . +. . . . i
i 409 * 436 j 463 i
m 1
410 ^«I 437 j 1 464 ☆i
411 mi i 465
1 438

i 412 i 439 i 466 „, ®


i 413 . * .... I j 440 A^ i 467 . . . .0 i. . : .
1 414 +i 1 441 i 468 l® ^ * m
415 m 442 i 469 0

443 0 1 470
i 416 0\ •j
i 417 444 471 ■î^
^\
j 418 Ai 1 445 i 472 a ir
[ 419 *I 446 i 473 ■r
i 420 #I X 1 474
447 0

536
Propuneri Homeotipuri
Bolile care mi-au fost Bolile care mi-au
475 O#☆
diagnosticate fost diagnosticate
476 % 1
477 ®*
478
489 m 513
0
479
490 «8* 514
( 430 ©
491 515 B
1 481
492 516
482 %
493 # :K i 517 ##

483 494 m \ 518

484 A 495 ^ \ 519 »•


485 A 496 520 •
486
497 X 521 0«

487 m 498 o 522 •


488 499 0 523 •

500 524 * if

501 e 525 ☆

502 ir 526 *&A


503 527

504 •I- 528 ☆

505 © 529 ☆
506 530

507 0^ 531 A^

508 A 532 ♦

509 * 533

510 534 %

511 0® 535 *
512

537
R ez uita tela CIUÎIÎ n eavoa s trâ
Număraţi de câte ori apare în răspunsurile dumneavoastră
fiecare dintre cele douăzeci de simboluri. înscrieţi cifra în căsuţa
corespunzătoare fiecăruia din tabelul de mai jos. Notaţi cele trei
simboluri cu numărul cel mai mare, citiţi portretele corespunzătoare,
pe care le veţi găsi în paginile 539-546. Şi alegeţi dintre aceste trei
portrete, pe cel care vi se potriveşte cel mai bine.

i eî
\A


ffl

538
Argeiitiiiîi îiltricum

Subiecţii AKGENTUM NITRICUM sunt nerăbdători. Când se


apucă de o treabă, ar vrea să o fi terminat înainte de a o fi început.
Sunt întotdeauna pe fugă, de parcă le-ar fi teamă să nu întârzie ,şi
prevăd mereu ce s-ar putea întâmpla. Gesturile lor sunt vioaie şi
rapide. Au tendinţa de a vorbi repede şi îşi dreg glasul înainte de a
începe, tremurând de emoţie.
îşi trăiesc angoasele întotdeauna cu anticipaţie. De exemplu,
sunt foarte neliniştiţi înainte de a merge la doctor, au trac înaintea
examenelor, cu dorinţa de a intra primii la oral. Au diaree înaintea
unui eveniment important. Le vine să urineze înainte de a pleca de
acasă. Când trebuie să ia avionul sau trenul, sunt îngrijoraţi la gândul
că nu se vor trezi la timp.
Sunt afectaţi de claustrofobie şi de vertijul de înălţime, nu le
plac încăperile mici şi închise, marile magazine, lifturile. Merg de
parcă ar fi beţi, având nevoie să se ţină de pereţi. Le e teamă să treacă
prin locuri pustii, le e frică de tuneluri. Le vine greu să-şi pună
centura de siguranţă. Preferă să stea în pat sau în casă. De fapt, le
este „frică de frică". Punctul lor slab este stomacul. Fac deseori
hernie hiatală.
O
Arseniciim album

Subiecţii ARSENICUM ALBUM sunt neliniştiţi,


meticuloşi, perfecţionişti. Foarte metodici, au întotdeauna de
precizat un detaliu în cursul unei conversaţii. Neprevăzutul îi
deranjează. în schimb, le place tot ceea ce înseamnă rânduială,
evenimente bine organizate, ordine socială.
Le plac ţinutele stricte, limbajul corect, punctualitatea. Nu ezită
să le spună celorlalţi ce cred despre ei. Sunt neîncrezători, cu

i 539
înclinaţie spre pesimism. Caută siguranţa. Le place să îndrepte
tablourile care nu stau drept. Din punct de vedere medical, au
tendinţa de a face alergii.

Aurimi metallicum
Subiecţii AURUM MEIALLICUM sunt anxioşi. Mai degrabă
autoritari şi irascibili, nu le place să fie contrazişi. Sunt hiperac-
tivi şi gata să-şi asume riscuri. în spatele acestei atitudini generale
de viaţă, îşi ascund durerea sufletească şi impresia că sunt singuri
împotriva tuturor. Uneori, au idei suicidare, cu vederi foarte
speciale asupra morţii, care nu-i înspăimântă. Au tendinţa de a-şi
face reproşuri şi de a crede că familiei şi prietenilor nu le pasă de
ei.

* Baryta carbomca
Persoanele BARYTA CARBONICA au dificultăţi de
ordin intelectual şi, uneori, îşi pierd întru câtva simţul realităţii. Nu
recunosc întotdeauna strada pe care locuiesc. Sunt ca nişte copii
care ar trebui conduşi. Fac angine repetitive.

Calcarea carbonica
Subiecţii CALCAREA CARBONICA se caracterizează prin
calm şi lentoare. Sunt placizi, mai degrabă mici şi îndesaţi, cu
tendinţa spre îngrăşare. Le place să mănânce alimente greu de
digerat. Adoră ouăle.
Aceeaşi lentoare se constată şi pe plan psihic. Capacităţile lor
de a învăţa şi de a memora sunt limitate, chiar dacă inteligenţa le
este absolut normală: ea face din aceşti subiecţi fiinţe metodice,
mergând până la capătul realizărilor lor. Transpiră în mod 540 Ghid 'Z

homeopatie pcnmt CamiVit;


frecvent, mai ales în cap. Frigul îi face să-şi reducă mişcările şi fac
guturai.

CalcaKa pliosplioiica
Subiectul CALCAREA PHOSPHORICA este în
general înalt, deseori un adolescent care a făcut un puseu de creştere.
Trăsăturile îi sunt regulate, ca ale manechinelor. Este mai degrabă
rezervat şi îi place mult să călătorească.

A Ignatia amara
Subiecţii IGNATIA AMARA sunt irascibili, cu dispoziţie
schimbătoare şi cu o uşoară tendinţă de a-şi vedea anturajul con-
trariat. Foarte receptivi la ceea ce-i înconjoară, sunt percepuţi
deseori ca persoane imprevizibile şi paradoxale. Au tendinţa de a sta
bosumflaţi într-un colţ şi de a reveni în cercul familiei după o
îndelungată „rumegare". Nu le place nici să fie contrazişi, nici să fie
consolaţi. Suportă greu parfumurile, mirosul de tutun şi de cafea.
Deseori, simt un nod în gât sau o greutate în respiraţie. Oftează
îndelung, cu mare uşurinţă.

A I-a.chesîs mutas
Persoanele LACHESIS MUTUS sunt deseori femei la care
menopauza este pe cale de a se instala sau femei care n-au mai fost
niciodată în formă după intrarea în menopauză. Au bufeuri intense,
care le fac să deschidă ferestrele sau să-şi scoată o parte din haine.
Suportă greu colierele, îmbrăcăinintea strâmtă sau mulată. Au faţa
foarte congestionată, bătând în violet. Se simt rău când le întârzie
ciclul şi se liniştesc când acesta vine în sfârşit. Vasele lor de sânge
sunt fragile şi, de aceea, se învineţesc cu uşurinţă.

I 541
Au nevoie să-şi transfere o parte din energie în vorbe. Hiper-
sensibile, sunt neîncrezătoare, destul de geloase şi nemulţumite că
înaintează în vârstă.

lycopociiuiîi clavatuin
Subiecţii LYCOPODIUM CIAVATUM au o
personalitate puternică. Mai degrabă autoritari, îşi cunosc valoarea,
sunt Mperactivi şi foarte hotărâţi în ceea ce întreprind. Exigenţi cu ei
înşişi, se controlează fără încetare şi aşteaptă acelaşi comportament
din partea anturajrdui. Firi independente, merg întotdeauna la
esenţial. Dimineaţa, când se trezesc, sunt prost dispuşi. Mănâncă
bucăţele de zahăr cu mare plăcere. Digestia le este greoaie şi lentă: la
ora cinci după-masă, au impresia că masa de prânz le este încă în
stomac.

M,.erciiri«s soIiiMlis
Subiecţii MERCURIUS SOLUBILIS sunt caracterizaţi de
uşurinţa cu care răcesc şi fac angine. Guturaiul li se agravează cu
rapiditate. Au secreţii purulente şi congestii ale mucoaselor. Limba
le este umflată. Au, în general, o halenă fetidă, iar transpiraţia le
miroase puternic. Au tendinţa de a face afte. Acestor subiecţi le
place să comande şi sunt greu de controlat. Inteligenţi, vioi, grăbiţi,
nu le displace să-i facă pe ceilalţi să sufere (uneori, chiar şi
animalele). Au un gust prommţat pentru unt.

Matxiiin niitriaticiini
Subiecţii NATRUM MURIATICUM sunt rezervaţi, puţin co-
municativi cu ceilalţi (cu excepţia persoanelor în care au încredere).
Sohtaii şi taciturni, îşi ascund suferinţa, deoarece nu le

542 i Ghid homeopatic pentru famîHt


place să fie consolaţi. în schimb, sunt discreţi, gata să-i asculte pe
ceilalţi şi sunt deseori confidenţii acestora. Au deseori îndoieli şi
tendinţa de a-şi „rumega" problemele. Uneori, au un orar de somn
decalat faţă de cel normal; ar dormi bucuroşi de la ora 2 noaptea la
10 dimineaţa. Le place sarea şi sunt mereu însetaţi. Sejururile la
mare nu le fac deloc bine.

Miix yoîiiica

Subiecţii NUX VOMICA sunt conducători exigenţi. Hi-


peractivi şi organizaţi, sunt iubitori ai ordinii. Nerăbdători, gata
oricând să-şi impună punctul de vedere, nu tolerează să fie
contrazişi, iar cei din anturaj se tem de furiile lor. Apreciază
mâncarea bună, vinurile de soi, băuturile aperitive, vânătoarea,
muzica lui Wagner şi au o Înclinaţie către excitante, pentru a
compensa oboseala şi surmenajul. Irascibili, le fac reproşuri cu mare
uşurinţă celor din anturajul lor, dar îşi uită repede nemulţumirile. Nu
suportă zgomotul şi nici mirosurile puternice. Sedentari intoxicaţi,
suferă de constipaţie. Trebuie să-şi supravegheze aparatul digestiv şi
tensiunea arterială. Un curent le este de ajuns ca să răcească.

Fermecători, de o eleganţă nepăsătoare, subiecţii PHOS-


PHORUS iubesc tot ce este frumos. Sunt anxioşi şi, uneori, chiar
înclinaţi spre panică; le este teamă de înserare, de singurătate, de
boală. Sociabili şi extravertiţi, sunt deschişi către ceilalţi, pentru care
resimt o compasiune nedezminţită. Foarte generoşi, artişti, îşi iubesc
prietenii, iar prietenii îi iubesc, la rândul lor. Sunt interesaţi de tot ce
înseamnă mister şi religie. îi atrage ezoterismul, iar unii dintre ei au
vise premonitorii.

5 543
Se lansează cu toate forţele în ceea ce întreprind, dar obosesc
repede. Totodată, la cea mai mică bubiţă, se tem să nu fie grav
bolnavi. Trebuie să-şi supravegheze sistemul circulator şi pan-
creasul.

Subiecţii PLATINA sunt destul de mulţumiţi de ei înşişi. Le


plac hainele frumoase şi marile restaurante. Pe cât posibil, le place
să-şi cumpere obiecte de lux. Sunt deseori dezamăgiţi de celelalte
persoane. Simt nevoia de a domina, pentru a avea în ochii celorlalţi o
imagine perfectă.

^ Paisatllia
'4 k
Subiecţii PULSATILIA sunt foarte blânzi şi timizi. Păs-
trându-şi oarecum figxrra de copil, nu-şi arată vârsta. Impresio-
nabili, pasivi, influenţabili, cu o dispoziţie schimbătoare, roşesc cu
uşurinţă. Le place să fie serviabili, să facă daruri. Adoră dovezile de
prietenie şi de iubire. Plâng cu uşurinţă, dar le trece repede. Trebuie
să-şi supravegheze urechile, deoarece sunt afectaţi de otite şi de
infecţii ORL. Suportă greu căldura.

Subiecţii SEPIA OFFICINALIS simt deseori palizi, cu ochii


încercănaţi. Dimineaţa, se trezesc obosiţi şi se simt mai bine după ce
fac mişcare câtva timp. Activitatea, exerciţiile fizice şi distracţia le
fac bine. Cunosc destul de des tristeţea. Le place ordinea şi muncesc
cu sârguinţă. Dansul îi destinde. Sunt atraşi de lumină, furtună,
ciocolată. Trebuie să-şi supravegheze
ficatul şi circulaţia sangvină.

544
.i îi ' Vxi'-
m
iilicea

Chiar dacă subiecţii SILICEA sunt fragili din punct de vedere


fizic, reuşesc foarte bine în viaţă, deoarece sunt inteligenţi. Totuşi,
obosesc şi se descurajează repede, dar un mic imbold din partea
anturajului îi ajută de multe ori să treacă peste teama de eşec.
Trebuie să se ferească de vaccinuri. In general, sunt demineralizaţi şi
au nevoie să-şi întărească sistemul de apărare împotriva bolilor.

#•# ' .

Indivizii STAPUYSAGRIA sunt revoltaţi înlăuntrul lor, în


urma unei nedreptăţi la care nu s-au referit niciodată. Destul de
calmi şi blânzi, îşi strâng deseori pumnii în buzunar şi nu spun nimic
despre ceea ce le displace. Interiorizează totul şi îşi stăpânesc furia.
Imaginaţia lor transformă deseori evenimentele în agresiuni, dar
durerea pe care o resimt este autentică. Când sunt jigniţi, li se
întâmplă să trântească uşile sau să dea cu obiectele de pământ,
într-un acces subit de indignare.

Oameni de viaţă care inspiră încredere, indivizii SULFUR au


fire jovială, uşor atrasă de filosofie. Ei consideră că „Viaţa e prea
tristă ca să-i luăm în seamă latura neplăcută". în spatele acestei
atitudini vesele şi a marii lor vitalităţi, ascund uneori o fire puţin
depresivă. Stilul lor vestimentar este decontractat, chiar neglijent.
Atitudinea prietenoasă ascunde un încurcă-lume dezordonat şi cam
egoist. Le place să-şi cheltuiască banii pe lucruri frumoase. Trebuie
să se ferească de grăsimi, zahăr şi alcool (pe

i 545
care le consumă în cantităţi prea mari). De asemenea, trebuie să-şi
supravegheze tensiunea arterială şi pielea.

X
Indivizii THUYA OCCIDENTALIS sunt foarte sensibili la
umezeală şi suferă, din cauza reumatismului, de fiecare dată când
plouă. Au senzaţia că oasele le sunt de sticlă şi se vor sparge, că
intestinele li se mişcă de parcă ar avea ceva viu în burtă. Pielea, le este
grasă şi au tendinţa de a lua în greutate. Trebuie să se ferească de
vaccinuri.

546 pentru ntraiHr


Taliei tfii tîoliîe secolnini labeiiij textelor

prezentate în clicnai' taîîeiiil

mmicimmmeim-

liictcx general
1aJ';vv'4 Ciî; :- ivîAtî

Alergie 32 îmbătrânire 254


Alzheimer (Maladia ~) 38 Melanom 287
Anorexie mentală 52 Memorie 289
Bulimie 82 Menopauză 292
Cancer 91 MTS 279
Climatizare 111 Oboseală 321
Colesterol 114 Poluare 357
Coloana vertebrală 117 Rinită alergică 388
Computer 121 Slăbire (Tratament de ~) 419
Depresie nervoasă 148 Spasmofilie 424
Hărţuire 221 Stres 433
Hepatită virală 225 Tensiune arterială 445
Herpes 227 Tutun 474
Insomnie 242

549
TaÎ3€*lîiJ t€!,stetorp:';;zcfit?.ca m czafiâ*-
Acupunctură şi Doză 166
homeopatie 24 Dureri 168
Agravare medicamentoasă 28 Ecologie 170
Alopatie 36 Estetică (chirurgie ~) 181
Analogie 42 Experimentare 184
Antibiotice 54 Farmacia familială 186
Antidoturi 55 Farmacist homeopat 187
Asigurări sociale 64 Fiabilitatea homeopatici 191
Astrologie şi homeopatie 67 Fibromialgie 192
Automedicaţie 69 Filosofic 194
Bioterapice 76 Fitoterapie 195
Bioterapie 77 Funcţionale (maladii ~) 203
Calităţile medicului Ginecologie
homeopat 89 (homeopatia în ~) 209
Caracter 97 Homeopat 233
Cauza bolilor 99 Homeopatie 234
Cercetarea ştiinţifică în Imunologie 238
homeopatie 103 Individualizare 239
Complexe 119 Intervenţie chirurgicală 247
Compuse (formule ~) 120 Istoria homeopatici 251
Consultaţie homeopatică 128 Izoterapice 252
Contracepţie 131 învăţământ homeopatic 257
Cură termală 142 Korsakov (metoda lui ~) 261
Dentişti homeopaţi 147 Laboratoare homeopatice 263
Deodorante 148 Legislaţie (legea şi
Diagnostic 154 homeopatia) 268
Diluţie 160 Lentoare 269
Dinamism 161 Magistral (preparat 276
Dinamizare 161 Maladie 277

550 t'
Materia medica 281 Regim 382
Mecanismul de acţiune Reţetă 384
al homeopatici 284 Sănătate (stare bună de' -)499
Medicament homeopatic 284 Simillimum 413
Naturală (principii Simptom 414
generale de medicină) 313 Simptomatic (tratament) 415
Nervozitate 314 Slăbiciune 418
Oftalmologi homeopaţi 326 Specialitate 426
Oligoelemente 326 Specific 426
Orar 327 Spitale 427
Organică (maladie ~) 328 Suprimarea unei boli 438
Organon 328 Talasoterapie 442
Osteoporoză 330 Telefon (sfaturi prin ~) 444
Parahomeopatie 337 Teoria homeopatici 447
Pericolul homeopatici 343 Teren 451
Placebo 350 Tinctură mamă 456
Pomadă 361 Tipologie 456
Posologie 361 Trituraţie 467
Prevenirea, prin Unicism 480
homeopatie, a bolilor 363 Urgenţă 482
Psihiatrie 367 Vertebroterapie 494
Psihoterapie 368 Veterinari homeopaţi 497
Reacţia la tuberculină 380 Vindecare 499
Reacţie (mod de ~) 381 Vise 501

551
1'a'riciîil ttieclicaiiîaiitt’!ci:raiic)îiiecşpatî?:*e

Abies canadensis 18 Bromum 79


Abies nigra 18 Bryonia alba 81
Abrotanum 18 Cactus grandiflorus 86
Aconitum napellus 21 Calcarea carbonica 87
Actea racemosa 22 Calcarea fluorica 88
Aesculus hippocastanum 25 Calcarea phosphorica 88
Aethusa qoiapium 26 Calendula officinalis 89
Agaricus muscarius 27 Camphora 90
Agraphis nutans 28 Cantharis 93
Aletris farinosa 34 Capsicum annuum 96
Allium cepa 35 Carbo vegetabilis 97
Aloe socotrina 35 Carduus marianus 98
Alumina 38 Caulophyllum thalictroides98
Anacardium orientale 41 Causticum 99
Anthracinum 53 Ceanothus americana 102
Antimonium cradum 55 Cedron 102
Antimonium tartaricum 56 Chamomilla vulgaris 103
Apismellifica 59 Cheiranthus cheiri 104
Argentum nitricvun 60 Chelidonium majus 104
Amica montana 61 Chimaphila umbellata 104
Arsenicum album 62 China rubra 105
Arum triphyllum 63 Chionanthus viiginicus 105
Asa foetida 64 Cicuta virosa 107
Aurum metallicum 69 Cina 108
Bar5Aa carbonica 73 Cistus canadensis 109
Belladonna 75 Cocculus indicus 11
Benzoicum acidum 75 Coccus cacti 2113
Berberis vulgaris 76 Coffea cruda 113
Borax 78 Colchicum autumnale 113

< Jad aoaaaoaadt aeaau iie


Collinsonia canadensis 117 Hyoscyamus niger 234
Colocynthis 119 Hypericum perforatum 235
Corallium rubrum 135 Iberis amara 236
Crataegus oxyacantha 139 Ignatia amara 237
Crocus sativus 140 lodum 249
Croton tiglium 140 Ipeca 249
Cuprum metallicum 141 Iris versicolor 250
Cyclamen europaeum 142 Kalium bichromicum 259
Digitalis purpurea 160 Kalium bromatum 259
Dioscorea villosa 163 Kalium carbonicum 260
Dolichos pruriens 165 Kalium phospboricum 260
Drosera rotundifolia 167 Kalmia latifolia 260
Dulcamara 167 Kreosotum 261
Echinacea angustifolia 170 Lac caninum 263
Eugenia jambosa 182 Lachesis mutus 264
Eupatorium perfoliatum 183 Lachnantes tinctoiia 264
Euphrasia officinalis 183 Lapis albuş 265
Ferrum metallicum 190 Ledum palustre 267
Ferrum phospboricum 190 Lilium tigiinum 270
Huoricum acidum 197 Lycopodium clavatum 273
Formica rufa 199 Lycopus virginicus 274
Fraxinus americana 201 Magnesia carbonica 276
Galphimia glauca 205 Magnesia muriatica 276
Gelsemium sempervirens 207 Magnesia phosphorica 277
Germanium metallicum 208 Melilotus alba 288
Glonoinum 211 Menyanthes trifoliata 297
Graphites 212 Mercurius corrosivus 297
Hamamelis virginiana 221 Mercurius cyanatus 297
Helleborus niger 222 Mercurius solubilis 298
Helonias dioica 222 Mezereum 298
Hepar sulfuris calcareum 225 Millefolium 301
Hydrastis canadensis 234 Moschus 305

5 553
Naja tripudians 308 Rhus toxicodendron 387
Naphtalinum 308 Ricinus communis 388
Natrum carbonicum 311 Robinia pseudo-acacia 391
Natrum muriaticum 312 Rumex crispus 393
Natrum sulfuricum 312 Ruta graveolens 393
Nitricum acidum 319 Sabadilla officinarum 394
Nux moschata 320 Sabal serrulata 394
Nux vornica 320 Sabina 394
Ocimum canum 325 Sambucus nigra 396
Opium 327 Sanguinaria canadensis 396
Paeonia officinalis 334 Sarsaparilla 399
Pareira brava 339 Secaie comutum 406
Paris quadrifolia 339 Selenium metallicum 406
Petroleum 344 Senecio aureus 407
Petroselinum 345 Senna 407
Phosphoricum acidum 345 Sepia officinalis 407
Phosphorus 345 Silicea 413
Phytolacca decandra 346 Solanum malacoxylon 423
Plantago major . 351 Solidago virga aurea 423
Platina 351 Spigelia anthelmia 427
Plumbum metallicum 352 Spongia tosta 428
Podophyllum peltatum 354 Squilia maritima 429
Ptelea trifoliata 372 Stannum metallicum 430
Puisatilla 373 Staphysagria 430
Pyrogenium 374 Sticta pulmonaria 431
Ranunculus bulbosus 376 Stramonium 432
Raphanus sativus niger 377 Strophantus hispidus 435
Ratanhia 377 Sulfur 436
Rheum officinale 387 Sulfuricum acidum 437
Rhododendron Symphytum officinale 440
chrysanthum 387 Tabacum 442
Rhus aromatica 387 Taraxacum officinale 442

554 1•d
lîomeopailc
Tarantula cubensis 443 Valeriana officinalis 490
Tarentula hispanica 443 Veratrum album 493
Terebinthina 450 Veratrum viride 494
Teucrium marum 454 Verbascum thapsus 494
Theridion cuirassavicum 454 Vibumum opulus 498
Thlaspi bursa pastoris 454 Vinca minor 499
Thuya occidentalis 454 Viola odorata 500
Trillium pendulum 466 Idola tricolor 500
Tuberculinum 468 Vipera redi 501
Urtica urens 484 Viscum album 501
Ustilago maidis 486 Zincum metallicum 504
Uva ursi 487

I 555
fncî.e-fi geriCKîl

A bces, furuncul 17 Aluniţe 38


Abdomen 18 Amalgamuri dentare 39
Abulie 19 Amenoree 40
Accident vascular cerebral 19 Ameţeală 40
Accidente 19 Amigdale, amigdalită 40
Acetonă 20 Amnezie 40
Aciditate 20 Amniocenteză 41
Acneea juvenilă 20 Amorţeală (senzaţia de ~) 41
Acrocianoză 22 Amputare 41
Acupunctura şi homeopatie24 Analogie 42
Addison (maladia lui ~) 25 Anemie 44
Adenită, adenopatie 25 Anevrism arterial 45
Adenom de prostată 25 Angină, amigdalită 45
Adinamie 25 Angină pectorală 48
Aerofagie 25 Angiom 49
Afazie 26 Angoasă 49
Afonie 26 Animale 51
Agitaţie nervoasă 27 Anosmie 53
Agorafobie 27 Ansamblul simptomelor 53
Agravare medicamentoasă 28 Antibiotice 54
Alăptare 29 Anticipaţie
Albină (înţepătură de ~) 30 (anxietate de ~) 54
Albinurie 31 Antidoturi 55
Alcool (probleme Antrax 56
legate de ~) 31 Anurie 56
Algii vasculare ale feţei 34 Anus 56
Algodistrofie reflexă 34 Anxietate 57
Alopatie 35 Apatie 58
Alopecie 37 Apendicită 58
Altitudine (rău de 38 Apetit 58

556 1
Apnee în timpul somnului 60 Bebeluş (bolile acestuia) 75
Apoplexie 60 Beţie 76
Aprehensiune (teamă) 60 Bioterapice 76
Arahide 60 Bioterapie 77
Aritmie 61 Bipolară (tulburare ~) 77
Arsură 62 Blefaiită 77
Arsuri la stomac 62 Blenoragie 77
Arterioscleroză 62 Botubsm 78
Arterită 63 Branding 79
Artrită, artroză 63 Bronhopneumonie 79
Ascită 64 Bronşiobtă 79
Asfixiere accidentală 64 Bronşită 80
Asigurări sociale 64 Bruceloză sau febră
Astenie 65 de malta 81
Astm 65 Bufeuii 82
Astrologie şi homeopatie 67 Burtă (dureri de ~) 83
Atenţie (dificultăţi de 68 Buze 84
Ateroscleroza 68 Cafea 86
Atopie 68 Calculi biliari sau urinari 88
Autism 69 Calităţile medicului
Automedicaţie 69 homeopat 89
automobil (rau de ~) 70 Calviţie 90
Avion (rau de ~) 71 Camfor 90
Avort 71 Canal carpian 91
Baby blues 72 Candidoză 92
Balonare 72 Cangrenă 92
Bartolinită 73 Caniculă 92
Basedow (maladia ~) 74 Cannabis 92
Băşică 74 Cap (durere de ~)
Bătăi de inimă 74 sau cefalee 93
Bătătură la picior 74 Capsulită retractilă 96
Bâlbâială 74 Caracter 97

557
Caracterială (tulburare ') 97 Coccis 112
Carii dentare 98 Colecistită 114
Catar bronşic 98 Colesteatom 114
Cataractă 98 Colesterol 114
Cauza bolilor 99 ColibacUoză 116
Căderea părului 100 Colică 116
Călătorie Colită 117
(homeopatia în ~) 100 Comedoane 119
Călcâi (dureri în ~) 101 Comoţie cerebrală 119
Căldură 101 Complexe 119
Cefalee 102 Compuse (formule ~) 120
Celiacă (boala ~) 102 Concurs 124
Celulita 103 Condiloame 124
Cercetarea ştiinţifică în Condrocalcinoză
homeopatie 103 articiilară 125
Cheloide 104 Confuzie mentală 125
Chimie 105 Congestie 125
Chimioterapie 105 Conium maculatum 126
Chist sebaceu 106 Conjunctivită 126
Cicatrice 106 Constipaţie 126
Circulaţie (tulburări de ~) 108 Constituţii 128
Ciroză 108 Consultaţie homeopatică 128
Cistită 109 Continenţă (tulburări
Ciuperci 109 cauzate de aceasta) 131
Clacaj 110 Contracepţie 131
Clamidioză 110 Contractură 132
Claustrofobie 110 Contuzie 132
Climă 110 Convalescenţă 132
Clipitul maladiv 112 Convulsii provocate
Coborârea (căderea) de febră 132
organelor 112 Copii (bolile copiilor) 132
Cocaină 112 Cord 135

558 1
Coriză 137 Dentiţia copilului 147
Coriză spasmodică 137 Deodorante 148
Coronarită 137 Depurativ 152
Coşmar 137 Dermatită de iarbă 152
Cot (dureri de ~) 138 Dermatoză 152
Coxartroză 138 Dermografism 152
Coxită tranzitorie 138 Deshidratarea sugarului 152
Crampe 138 Deşosarea dinţilor 153
Creştere 139 Dezechilibru în timpul
Crevase (crăpături) 139 mersului 153
Cronică (boala ~) 140 Dezlipire de retină 153
Crup 141 Dezlipire de vitros 153
Crup fals 141 Diabet 153
Cruste de lapte 141 Diagnostic 154
Cuperoză 141 Dializă 154
Cură termală 142 Diaree 154
Curbatură (dureri Diateză 156
musculare) 142 Dietă 157
Debilitate 143 Dietetică 157
Decalaj orar 143 Difterie 157
Decalcifiere 143 Digestie dificilă 158
Definiţia homeopatici 143 Dilatarea bronhiilor 160
Degenerescenţă maculară Diluţie 160
legată de vârstă (DMLV)144 Dinamism 161
Degerături 144 Dinamizare 161
Degete 145 Dinţi 161
Deglutiţie 145 Disconfort gastric 164
Delir 146 Dishidroză 164
Delirium tremens 146 Dislexie 164
Demineralizare 146 Dismenoree 164
Dengue 147 Dispepsie 165
Dentişti homeopaţi 147 Dispnee 165

I
559
Disurie 165 Epifizită de creştere 178
Diverticuloză 165 Epilepsie 178
Dizenterie 165 Epistaxis 178
Dopaj 166 Epiziotomie 178
Doză 166 Erecţie (tulburări de ~) 179
Drenaj 166 Eritem nodos 179
Drog 167 Eritemul fesier al
Dulăpior de medicamente 167 sugarului 179
Duoden 168 Erizipel 179
Dupuytren (boala lui ~) 168 Eructaţii, aerofagie, reflux
Durere de cap 168 gastric 179
Durere de spate 168 Erupţie de coşuri 180
Dureri 168 Erupţie din cauza febrei 180
Echilibru 170 Esofag 181
Ecologie 170 Estetică (chirurgie 181
Ecstasy 171 Etimologia termenului
Eczemă 171 „homeopatie" 182
Edeme 173 Eugenie prenatală 182
Ejaculare precoce 173 Experimentare 184
Embolie arterială 173 Extrasistole 184
Embolie pulmonară 174 F amilie (medic de 185
Emfizem 174 Faringită 185
Emoţii, supărări 174 Farmacia familială 186
Empirism 175 Faţă 187
Encefalită 175 Fân (guturai de ~) 188
Energie vitală 175 Febră 188
Enterită 175 Febră de Malta 190
Entorsă 175 Fesele roşii ale sugarului 190
Enurezis 176 Fiabilitatea homeopatiei 191
Epanşament de sinovie 177 Fibrilaţie atrială 191
Epicondilită 177 Fibrom 192
Epididimită 178 Fibromialgie 192

S60 ^
Ficat 193 Gastrită, gastralgie 206
Filosofic 194 Gastroenterită 206
Fimoză 194 Gaze (emisie de ~) 206
Fistulă 194 Gălbinare 206
Fisuri 194 Gât 206
Fitoterapie 195 Gât (dureri de ~) 207
FIV (fertilizare in vitro) 195 Gelozie 207
Flatulenţă 195 Gemoterapie 207
Flebită 196 Gene (căderea lor) 208
Flegmon 196 Genunchi 208
Huxiune dentară 197 Ger (reacţii la 208
Foame 197 Gilbert (maladia ~) 209
Foame subită 197 Ginecologie
Fobie 198 (homeopatia în ~) 209
Fond (medicament de ~) 198 Gingii 210
Fontanele 199 Gingivită 210
Forţă vitală 199 Glande salivare 210
Fortifiant 199 Glandulară (maladie ) 210
Fosfaţi în urină 200 Glaucom 210
Fractură 200 Gleznă 211
Frică 201 Globule 211
Fiică de mulţime 202 Gluten (intoleranţă la' “) 211
Frig (sensibilitate la ~) 202 Gonoree 211
Frigiditate 203 Granule 212
Frisoane 203 Grătar de fript came 212
Funcţionale (maladii ~) 203 Grefă 213
Furie 203 Greţuri 213
Furnicături în extremităţi 204 Greutate 214
Furtună 204 Greutate în respiraţie.
Furuncul 204 dispnee 214
Ganglioni, adenită 205 Gripă 214
Gargară 205 Guidi (Sebastien des) 215

i 561
Gură 215 Hipoglicemie 232
Gură-mână-picior 217 Hipotensiune arterială 232
Guşă 217 Hodgkin (boala lui 232
Gust ("" neplăcut) 217 Holeră 232
Gută 217 Homeopat 233
Guturai 218 Homeopatie 234
Guturai de fân 219 Hormoni 234
i ahnemann (Christian iarbă tăiată 236
Samuel) 220 lamă 236
Halenă 220 Icter 237
Hallux valgus 220 Idei fixe 237
Halucinaţii 220 Impetigo 238
Hashimoto 221 Impotenţă 238
Hematon 223 Imunologie 238
Hemiplegie 223 Incontinenţă 239
Hemofilie 223 Indigestie 239
Hemoragie 223 Individualizare 239
Hemoroizi 224 Infarct de miocard 239
Hepatică 225 Infarct pulmonar 240
Hering (Constantin) 227 Infecţie microbiană 240
Hernie 227 Infertilitate 240
Heroină 227 Infinitezimal 241
Hidartroză 229 Inflamaţia şoldului 241
Hidrocel 229 Insecte 241
Hidrosadenită 229 Insolaţie 242
Higroma 229 Insuficienţă cardiacă 247
Hiperactivitate 230 Intercostală (durere ~) 247
Hiperacuzie 230 Interdicţii in timpul
Hiperhidroză 230 tratamentului 247
hHipertensiune arterială 230 Intertrigo 247
Hipertermie 231 Intervenţie chirurgicală 247
Hipocrate 232 Intestine 249

562 I -)p.:ac
Intoxicaţie alimentară 249 Leşin 269
Irită 250 Leucemie 269
Iritabilitate 250 Leucoree 269
Isterie 251 Leziune 269
Istoria homeopatici 251 Lichen 270
ITS (infecţii cu transmitere Limbă 270
sexuală) 252 Limfangită 271
Izopatice 252 Lipom 272
Izoterapice 252 Lipotimie 272
încheietura mâinii Listerioză 272
(dureri la ~) 256 Litiază (biliara, urinara) 272
înghiţire (dificultăţi la ~ ) 256 Litoterapie 273
îngroşarea tegumentelor 256 Lordoză 273
întreruperea sarcinii 256 Lovitură 273
înţepătură 257 Lumbago 273
învăţământ homeopatic 257 Luxaţie 273
.jignire (urmări) 258 Lyme 274
Junghi într-o parte 258 JVîagistral (preparat ~) 276
Kent (James Tyler) 261 Maladia a cincea 277
Korsakov (metoda lui ~) 261 Maladia a şasea 277
Laboratoare homeopatice 263 Maladie 277
Lambliază 264 Malarie 279
Lapte 265 Malta (febră de ~) 279
Laringită 265 Manie 280
Laxative 267 Mare (intoleranţă
Lăcrimare 267 la aerul de ~) 280
Legioneloză 267 Mastoidită 280
Legislaţie (legea şi Mastoză 280
homeopatia) 268 Masturbare 280
Leiner-moussous 268 Materia medica 281
Lentile corneene 269 Maxilar 281
Lentoare 269 Mătreaţă 281

i 563
Mână — picior — gură Mononucleoză
(boala ~) 282 infecţioasă 304
Mâini 282 Mont . 304
Mâncărime, prurit 282 Morbul lui pott 305
Mecanismul de acţiune al Morfologie 305
homeopatici 284 Molton (boala lui ~) 305
Medic homeopat 284 Mucegaiuri 305
Medicament homeopatic 284 Muguet 305
Meduză 287 Munte 306
Melancolie 287 Muşcătură de animal 306
Melanom 287 Muşchi 306
Memoria apei 289 Muşeţel 307
Meniere (maladia ~) 292 Muşte zburătoare 307
Meningită 292 P: arcolepsie 308
Menise 292 Nas 309
Menstruaţie 294 Naştere 310
Mentă 297 Naturală (principii
Mers 298 generale de medicină) 313
Metrită 298 Nebunie 313
Micoză 299 Nefrită 313
Microbi 299 Nefritică 314
Micţiune (tulburări de' '-) 299 Nefroză lipoidică 314
Migrenă 299 Nerăbdare 314
Miliaiia 301 Nervozitate 314
Minte (accidente ale Neurodermatită 315
măselei de ~) 301 Neurom plantar 315
Miopatie 302 Nev 316
Miros 302 Nevralgii 316
Moarte 302 Nevrită 317
Moartea subită a Nevroză 318
sugarului / MSS 302 Nimfomanie 319
Molluscum contagiosum 303 Nod în gât 319

564 « Cmă penii. ?aij.nhv


Nou-născut 319 Oxiuri 333
Obezitate 321 î' aget (boala 334
Oboseală cronică 322 Paloare 335
Obraji 322 Palpitaţii 335
Obsesii 322 Paludism 335
Ochi 323 Panariţiu 336
Ocluzie intestinală 325 Pancreatită 336
Oficială (medicină ~) 326 Panică 336
Oftalmia zăpezilor 326 Papilom 337
Oftalmologi homeopaţi 326 Parahomeopatie 337
Oligoelemente 326 Paralizie 338
Omidă 327 Paratifoidă 338
Operaţie 327 Paratiroide 339
Orar 327 Parazit 339
Oreion 328 Parkinson (maladia ~) 340
Organică (maladie 328 Parodontoză 340
Organon 328 Parotide 340
Organoterapie 329 Pată de vin 340
Orhită 329 Patogenezie 340
Os 329 Păr 340
Osgood-ScMatter Pecingine 341
(maladia lui ~) 329 Pediatru homeopat 342
Osteonecroză aseptică Peladă 342
de şold 330 Pelvispondilită
Osteoporoză 330 reumatismală 342
Otită 331 Periartrită calcifiantă a
Otospongioză umărului 342
(otoscleroză) 332 Pericardită 343
Otrăvire 332 Pericolul homeopatici 343
Ouă 333 Peiiflebită 343
Ovare 333 Peritonită 343
Ovulaţie 333 Perleş 344

i 565
Persoană stângace 344 Premenstruăl
Peşte 344 (sindrom ~) 362
Picioare 346 Prevenirea, prin homeopatie.
Picioare (labe) 346 a bolilor 363
Picior — mână — gură 347 Prezbiacuzie 363
Piele 347 Primoinfecţie 364
Pielea capului 347 Procreare
Pielonefrită 348 asistată medical 364
Piercing 348 Prolaps 365
Pilulă 349 Prostată (cancer de ~) 365
Pinten calcanean 350 Prostată (hipertrofie
Pioree 350 benignă de ~) 365
Pipi în pat 350 Prostatită 366
Pitiriazis 350 Prurigo strophulus 366
Placebo 350 Prurit 367
Plagă 351 Psihanaliză 367
Plămân 352 Psihastenie 367
Pleoape 352 Psihiatrie 367
Pieurezie 352 Psihoneuroimunologie 367
Pneumonie 353 Psihosomatică 368
Poală albă 353 Psihoterapie 368
Polen 355 Psihoză 369
Poliartrită Psoriazis 370
reumatoidă 355 Psorinum 371
Poliomielită 355 Ptoză 372
Polipi 356 Pubertate 372
Poluţie nocturnă 360 Puls 373
Pomadă 361 Purice (înţepătură de 374
Posologie 361 Purpură 374
Precipitare, grabă 362 CXuncke (edem ~) 375
Precocitate 362 Radicali liberi 376
Prematuritate 362 Rahitism 376
Raynaud (sindromul ~) 377 Sarcină extrauterină 398
Răceală (tendinţa la ~) 377 Sănătate (stare
Răguşeală 378 bună de ~) 399
Răni 378 Sânge (boli de ~) 399
Rău de munte 379 Sângerare nazală 400
Rău de transport 379 Sâni 400
Râgâială 379 Scarlatină 401
Râie 380 Scheuermann (boala lui
Reacţia la tuberoilină 380 sau epifizită
Reacţie (mod de 381 de creştere 402
Redus (maladia ~) 381 Schizofrenie 402
Rect (prolaps de ~) 381 Schuessler (săruri 403
Rectocolită hemoragiei 381 Sciatică 403
Regim 382 Sclerozarea hemoroizilor
Respiraţie dificilă/ şi a varicelor 404
dispnee 382 Scleroză în plăci 405
Retardul copilului 383 Scolioză 405
Retenţia de urină 383 Scrântitură 406
Retină 384 Scrâşnit din dinţi 406
Reţetă 384 Seboree 406
Reumatism 384 Semnături (doctrina
Rinită 388 semnăturilor) 406
Rinofaiingită 390 Septicemie 408
Roşeaţă (tendinţa Sevraj (înţărcare) 408
marcată la ~) 392 Sexuale (tulburări"") 408
Rozacee 392 Sforăit în somn 411
Rubeolă 392 Sicozis 411
Rujeolă 392 Sida 412
calivare (glande ~) 395 Sifilis 412
Salivă 395 Similitudine (principiul
Salpingită 395 similitudinii) 413
Sarcina 396 Simillimum 413

I 567
Simpatic Stomatită 432
(sistem nervos '^) 414 Strabism 432
Simptom 414 Strangulare hemiară 433
Simptomatic (tratament) 415 Strănut 433
Sincopăj leşin, lipotimie. Studii de homeopatie 435
stare de rău 415 Stupefiante (consum
Singur? (te poţi trata •") 416 de stupefiante) 435
Sinovită (epanşament Sudoare 435
de sinovie) 416 Suferinţă
Sinuzită 417 (urmările acesteia) 436
Slăbiciune 418 Sugel 436
Slăbire 418 Sughiţ 436
Soare 421 Suicid (tendinţa la ~) 436
Somn 423 Supărare (urmări) 437
Somnambulism 423 Supradotare 438
Somnolenţă 424 Suprimarea unei boli 438
Spaimă (urmări) 424 Supt 439
Spasme (în diverse Supuraţie 439
organe) 424 Surditate 439
Spate 426 Surmenaj 439
Specialitate 426 Suspin (spasmul
Specific 426 suspinului) 440
Spitale 427 Sdazion 441
Splină 427 Şoc 441
Spondilartrită Şold 441
anchilozantă 427 »'îăhicardie 442
Sport 428 Talasoterapie 442
Sprâncene (căderea Tatuaj 443
sprâncenelor) 429 Tăietură 443
Stare de rău 430 Telefon (sfaturi prin ~) 444
Sterilitate 430 Telefon mobil 444
Stomac 431 Tendinită 444

568 I c,S C>:iid hoîî/’. :ip3î-^


Tenie 445 Trituraţie 467
Teoria homeopatiei 447 Tromboză hemoroidală 467
Teren 451 Tropicale (boli ~) 467
Termalism 451 Trusă de urgenţă 467
Teroare (groază) Tuberculoză 468
nocturnă 451 Tulburare
Terorism 452 maniaco-depresivă 468
Testicule 452 Tulburări obsesiv-
Tetanie 453 compulsive (TOC) 469
Tetanos 453 Tumoare lichidă formată
Ticuri 455 sub limbă 469
Tifoidă 455 Tumori 470
Timiditate 456 Turbare 470
Tinctură-mamă 456 Tuse 471
Tipologie 456 Tuse convulsivă 473
Tiroidă 457 Ţânţar (înţepătură de ~) 477
Torticolis 458 LHă patul (copilul ~) 478
Toxicomanie 458 Ulcer 478
Toxicoză 460 Umăr 479
Trac, timiditate 460 Umiditate
Traheită 461 (sensibilitate la ~) 479
Tranchilizante 461 Unghii 480
Transpiraţie 461 Urcior 481
Transplant 463 Urechi 481
Transport (rău de ~) 464 Uree, uremie 481
Tratament hormonal de Uretrită 482
substituţie 464 Urgenţă 482
Traumatisme 464 Uric (acid ~) 482
Tremurat 465 Urinară (infecţie ~) 482
Tricomonază 465 Urinare dificilă, disurie 483
Trigliceride 466 Urinare în pat 484
Trisomia 21 466 Urină (analiză de ~) 484

I 569
Urticarie 484 Vezică biliară ' 497
Uter 486 Vezică urinară 497
vaccinuri 488 Viermi 498
Vaginism 490 Viespe (înţepătură de ~) 498
Vaginită 490 Vin 499
Vapor (rău de ~) 490 Vindecare 499
Varice 491 Vindecători 500
Varicelă 491 Viperă (muşcătură de ~) 501
Varicocel 491 Vise 501
Vânt 492 Vitiligo 502
Vârstă 492 Voinţă 502
Vârsta critică 492 Vomă 502
Vedere 492 ahăr în urină 504
Vegetaţii adenoide 492 Zăpadă 504
Vene 493 Zgomote
Venerică (boală ~) 493 (intoleranţă ia ~) 504
Vertebroterapie 494 Zgomote în urechi 504
Vertij 494 Zona inghinală
Veruci 495 (stinghie) 505
Veterinari homeopaţi 497 Zona Zoster 505

570