Sunteți pe pagina 1din 16

PROIECT DIDACTIC

ACTIVITATE INTEGRATĂ PE O ZI

„Pe urme… în pădure.”

PROF. ÎNV. PREŞC.: FEŞTEU ADINA-MIRELA


GRĂDINIŢA CU P.N. IGHIU
ACTIVITATE INTEGRATĂ PE O ZI

Data: 22.02.2019
Grupa: mică
Nivel: I
Tema săptămânală: „Prietenii pădurilor”
Tema zilei: „Pe urme... în pădure”
Durata: 1 zi
Tipul activității: consolidare
SCENARIUL ZILEI

ADP:
Activitatea începe cu Întâlnirea de dimineaţă.
Obiective:
 să utilizeze formulele de salut adecvate momentului zilei;
 să aşeze poza pe panoul de prezenţă;
 să sesizeze absența unor colegi (dacă e cazul);
 să numere jetoanele fetelor şi băieţilor prezenţi;
 să compare numărul copiilor prezenţi cu numărul copiilor absenţi;
 să observe vremea de afară și să aleagă simbolurile adecvate;
 Să precizeze, cu ajutor din partea educatoarei, ziua, luna, anotimpul şi anul în care se află
precum şi localitatea, judeţul şi ţara în care trăiesc;
 să specifice în cadrul rutinei cum putem să protejăm natura și animalele pădurii;
 să împărtășească celorlalți colegi evenimente plăcute sau neplăcute petrecute în ziua
anterioară

1. Salutul.
La intrarea în sala de grupă educatoarea va rosti „Bună dimineaţa, copii!” iar copiii îi vor
răspunde „Bună dimineaţa, doamna educatoare!”. Salutul se va face cu ajutorul unei planșe
expuse pe care sunt ilustrate șase tipuri de saluturi: îmbrățișare, lovirea palmelor, dans, valul,
strângerea mâinii și reverență. Fiecare copil va alege un salut pe care îl va face cu educatoarea și
colegii.

2. Prezenţa.
Prezenţa se va realiza cu ajutorul pozelor lor care vor fi așezate pe geamurile grădiniței
ilustrate pe o planșă. Pentru copiii absenţi, va aşeza educatoarea pozele în partea de jos a
panoului, înafara imaginii grădiniței. Copiii vor număra ajutați de educatoare, pe rând, fetele,
băieții, comparând numărul fetelor cu al băieţilor şi numărul celor prezenţi cu numărul celor
absenţi.

3. Calendarul naturii.
În primul rând copiii vor specifica ajutați de educatoare, ziua, luna, anotimpul şi anul în care
se află, apoi vor numi localitatea, judeţul şi ţara în care trăiesc. Pornind de la anotimpul de iarnă,

2
se vor purta câteva discuţii despre vreme, aşezându-se jetoanele corespunzătoare în calendarul
naturii.

4. Rutina.
Rutina din această săptămână se va realiza prin realizarea unui mic joc „Fă ca mine!” în care
copiii își formează deprinderile de a indica prin mimică și gesturi anumite stări ale oamenilor sau
calități ale obiectelor: „Fericire, Tristețe, Teamă etc., Mic, Mare, Lung, Scurt etc.”.

5. Împărtășirea cu ceilalţi copii.


Copiii care doresc pot povesti întâmplări fericite sau triste, pe care ei le-au trăit de când au
plecat de la grădiniţă până a doua zi, la sosire. Ceilalţi copii vor fi încurajaţi să dialogheze cu
vorbitorul punând întrebări şi cerând lămuriri acestuia.

6. Noutatea zilei se realizează când educatoarea le spune copiilor că vor pleca într-o
aventură prin pădure.

7. Tranziţia.
Tranziţia se va face prin așezarea copiilor în cerc și intonarea jocului cu text și cânt: „Unde-i
ursul?”

ALA1: Viața practică: „Păturica ursului” – război de țesut


Joc de rol: „Și animalele consumă vitamine!” – preparare suc de portocale și tarte cu
budică
și zmeură/mure
Joc de masă: „Salvează animalele!” – închidere/deschidere lacăte și așezarea jetonului
pe panou (mama și puiul)
Artă: „Armonie și culoare” – pictură siluete animale

Obiective operaţionale:

Viața practică: „Păturica ursului” – război de țesut

 Să analizeze uneltele necesare realizării păturii;


 Să observe prin văz și pipăit ața, specificând caracteristicile acesteia ;
 Să mânuiască materialele în mod corect;
 Să realizeze păturica ursului.

Joc de rol: „Și animalele consumă vitamine!” – preparare suc de portocale și tarte cu budică
și zmeură/mure
 Să rețină denumirea și aspectul zmeurei și a murei;
 Să guste zmeura și murele, menționând fructul preferat;
 Să așeze budinca în tarte, ornând la final cu o zmeură/mură;
 Să așeze tartele pe un platou;
 Să utlizeze corect storcătorul de portocale;

3
 Să toarne sucul în recipient.

Joc de masă: „Salvează animalele!” – închidere/deschidere lacăte și așezarea jetonului pe


panou
 Să găsească cheile potrivite care deschid lacătele;
 Să scoată jetonul din lacăt;
 Să numească puiul și mama acestuia;
 Să așeze puiul pe planșa expusă lângă imaginea mamei lui.

Artă: „Armonie și culoare” – pictură siluete animale


 Să denumească animalele reprezentate prin siluetele de carton;
 Să utilizeze culorile corespunzătoare (vulpea – portocaliu și alb; ursul – maro; lupul – gri
etc.);
 Să utilizeze în mod original spațiul plastic prin metoda amprentării cu buretele;
 Să facă aprecieri asupra picturilor realizate.

ADE:
Tema: 1. Activitate integrată: DȘ1+DOS: „Habitatul animalelor sălbatice” – dioramă
2. DPM: „Pe urmele din pădure...” – traseu aplicativ

ALA2: „Unde s-a ascuns iepurașul?” – joc sensorial


„Scaunele muzicale” – joc de atenție și mișcare

4
PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ
DȘ1+DOS

Data: 22.02.2019
Grupa: mică
Unitatea: Grădiniţa cu P.N., Ighiu
Educatoare: Feșteu Adina - Mirela
Tema săptămânală: „Prietenii pădurilor”
Activitatea integrată: DȘ1+DOS: „Habitatul animalelor sălbatice”
Tipul activității: consolidare
Mijloc de realizare: dioramă
Forma de organizare: frontal, individual
Scopul activităţii:
 Consolidarea cunoștințelor despre viețuitoarele pădurilor;
 Dezvoltarea capacității copiilor de a stabili diverse legături între cunoștințele dobândite
despre animale și habitatul lor;
 Stimularea creativității prin realizarea dioramei;
 Exersarea unor deprinderi şi atitudini adecvate normelor de comportament pozitiv față de
animale și mediul înconjurător.

Obiective operaţionale:
DȘ1:
 Să recunoască animalele care trăiesc în pădure;
 Să prezinte caracteristici vizibile ale animalelor din pădure;
 Să precizeze modul de viață (hrană, adăpost, etc.) al fiecărui animal expus la centrul
tematic;
 Să rețină denumirile materialelor naturale cu ajutorul cărora vor realiza habitatul urșilor
(mușchi, scoarță de copac, pietre, pietriș, lemn, crengi etc.);
 Să construiască habitatul animalelor sălbatice, utilizând materialele puse la dispoziție;
 Să descrie habitatul realizat, precizând modul în care a așezat materialele și animalele.

DOS:
 să enumere materialele puse la dispoziție;
 să utilizeze deprinderi practice de mânuire corectă a materialele puse la dispoziție;
 să-și dezvolte coordonarea mână-ochi;
 să așeze materialele în vederea redării cât mai fidele a habitatului animalelor sălbatice;
 să-și expună părerea cu privire la importanța pădurii în viața omului.

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstrația, expunerea, observația, exercițiul,


Turul Galeriei
Material didactic: animale expuse la centrul tematic, cutii de carton, mușchi, scoarță de copac,
pietre, pietriș, bucăți de lemn, crengi, pietricele albastre, castane, ghindă, alune, nuci, conuri de
brad, copaci confecționați, animale de lemn
Locul desfăşurării: sala de grupă
Bibliografie:
 *** Curriculum pentru învățământul preșcolar, 3-6/7 ani, București, 2008;

5
 Sylvie d’Esclaibes, Noemie d’Esclaibes, 150 de activități Montessori pentru acasă,
Editura Litera, București, 2018
 Andrei Barta, Petrica Dragomir – Deprinderile motrice la prescolari – V&I INTEGRAL,
Bucuresti, 1995;

6
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

ETAPELE CONŢINUTUL STRATEGII EVALUAREA


ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV - EDUCATIV DIDACTICE

Asigurarea condițiilor pentru


bună desfășurare a activității:
 aerisirea sălii de grupă;
MOMENT conversaţia Observarea
ORGANIZATORIC  aranjarea scaunelor la comportamentului
măsuţe;
 pregătirea materialului
didactic pentru activitate;
Intrarea organizată a copiilor în
sala de grupă.

CAPTAREA Captarea atenţiei se face prin elementul- Observarea


ATENŢIEI descoperirea animalelor și a mini- surpriză capacităţii de
habitatului realizat la Centrul atenţie
conversaţia
tematic.

INTRODUCEREA Educatoarea îi anunță pe copii că


ÎN ACTIVITATE animalele au fost aduse pentru a le
explicaţia Observarea curentă
observa mai îndeaproape și pentru a
vedea unde și cum trăiesc acestea.

ANUNŢAREA Copiii află că în cadrul acestei


TEMEI ŞI A activități vor realiza „casa unor
explicaţia Observarea curentă
OBIECTIVELOR familii de animale sălbatice”.

DIRIJAREA În fața copiilor, la centrul tematic


ACTIVITĂŢII este amenajat un colț de pădure cu
observația Observarea curentă
brazi artificiali, conuri de brad,
scoarță de copac etc. și cu
animalele care trăiesc în pădure.
Copiii sunt lăsați să observe, să
atingă și să mânuiască materialele
descrierea
și animalele expuse. Pe rând vor
face o descriere scurtă a animalelor,
ținând cont de hrană, adăpost.

1) intuirea Pe o masă sunt așezate toate


materialelor materialele necesare realizării unei

7
diorame, mai exact a unei păduri în
care locuiește o familie de animale.
Copiii vor intui materialele cu care
vor lucra: cutii de carton, mușchi, Intuirea
scoarță de copac, pietre, pietriș, materialului
bucăți de lemn, crengi, pietricele
albastre, castane, ghindă, alune,
nuci, conuri de brad, copaci
confecționați, animale de lemn. Observarea
capacităţii de
2) explicarea şi Pentru bună înţelegere a
atenţie
demonstrarea demersului activităţii educatoarea le explicaţia
etapelor va explica şi apoi le va demonstra
modul de lucru: va începe cu
mușchiul care îl va așeza prin toată
cutia, mai apoi va face un drum
înșirând pietriș. Cu pietrele mai
mari va construi bârlogul unui urs.
Pietricele albastre le va folosi
pentru construirea unui râu. demonstraţia
După ce va așeza copacii și brazii,
va pune și conurile de brad,
castanele, ghinda, nucile, alunele.
Sub scoarța unui copac va face
vizuina unei vulpi etc.
3) executarea temei
Educatoarea va executa cu
de către copii
preșcolarii exerciţii de încălzire a Observarea
musculaturii: închidem și modului de lucru
deschidem pumnii, strângem exercițiul
pumnii, morișca, mișcăm degetele,
etc. După ce musculatura a fost
încălzită se trece la executarea
propriu-zisă a dioramei de către
copii, specificând acestora să fie
atenți, și dacă au nevoie de ajutor,
pot să se consulte cu alți colegi, dar
că este important să păstreze
liniștea pentru a se putea concentra.

De asemenea, dacă își doresc să


lucreze cu un coleg, pot să o facă,

8
dacă nu, vor lucra individual.

Pe tot parcursul activităţii


educatoarea va urmări îndeaproape
modul de lucru al copiilor şi va
interveni doar cu indicaţii dacă va fi
cazul.

OBŢINEREA DE Copiii care au terminat diorama expunerea


PERFORMANŢE o vor expune pe o masă și îi vor
Evaluarea practic -
ajuta pe ceilalți care nu au terminat.
aplicativă
Se vor purta discuții despre modul descrierea
de realizare a lucrării, de aranjarea
materialelor și organizarea în spațiu conversația
a acestora.

EVALUARE Sub forma trenuleţului, copiii Turul Galeriei Evaluarea


vor trece pe la mesele cu expoziția lucrărilor
dioramelor şi le vor analiza.
conversaţia
Educatoarea va face aprecieri
Aprecieri verbale
individuale şi colective asupra
activităţii.

ÎNCHEIEREA Educatoarea oferă recompense conversaţia Stimulente


ACTIVITĂŢII tuturor copiilor.

9
PROIECT DE ACTIVITATE
DPM (Educație fizică)

Data: 22.02.2019
Grupa: mică
Unitatea: Grădiniţa cu P.N., Ighiu
Educatoare: Feșteu Adina - Mirela
Tema săptămânală: „Prietenii pădurilor”
Activitatea: DPM: „Pe urmele din pădure.”
Tipul activității: consolidare
Mijloc de realizare: traseu aplicativ
Forma de organizare: individuală, frontală
Scopul activităţii:
 formarea deprinderilor motrice de bază și utilitar-aplicative (mers, mers în echilibru, săritură, ocolire);
 cultivarea spiritului competitiv prin practicarea jocurilor de mișcare;
 dezvoltarea fizică armonioasă prin practicarea exercițiului fizic;
Obiective operaţionale:
DPM:

 să execute exercițiile de încălzire a principalelor grupe musculare (gât, trunchi, membre inferioare, membre superioare);
 să-și îmbunătățească orientarea spațio-temporală;
 să execute mers în echilibru cu transportarea unor obiecte (clopoțel, pahar cu apă, perne);
 să execute sărituri peste un obstacol așezat pe podea;
 să execute mersul în echilibru cu ocolire de obstacole;
 să aplice corect deprinderile însușite anterior în traseul aplicativ.
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exercițiul fizic, instructajul, demonstrația, jocul
Material didactic: fluier, urme de animale lipite pe podeaua sălii de grupă, tufiș de plastic, copac de lemn, urs, vulpe, iepure, clopoței,
pahare cu apă, perne, fluier.
Locul desfăşurării: sala de grupă
Bibliografie:
 Culea, Laurenția, Aplicarea noului curriculum pentru educație timpurie - O provocare?, Ed. Diana, 2009;
 Andrei Barta, Petrica Dragomir – Deprinderile motrice la prescolari – V&I INTEGRAL, Bucuresti, 1995;
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
ETAPELE CONŢINUTUL STRATEGII/ DOZAREA FORMAȚII DE EVALUAREA
ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV - EDUCATIV INDICAȚII EFORTULUI/ LUCRU
METODICE TIMP

Asigurarea condițiilor pentru


bună desfășurare a activității. conversaţia 2 min. În linie, pe un Observarea
MOMENT Intrarea organizarea a copiilor în explicaţia rând comportamentului
ORGANIZATORIC sala de grupă. xxxxxxxx iniţial
Alinierea. P
Verificarea echipamentului și a
stării de sănătate a copiilor
CAPTAREA Captarea atenţiei se va face prin elementul În linie, pe un Observarea
ATENŢIEI prezentarea traseului pe care îl vor surpriză – traseul 1 min. rând capacităţii de atenţie
avea de urmat mai târziu. pregătit xxxxxxxx
P
INTRODUCEREA Educatoarea le spune copiilor că În linie, pe un Observarea
ÎN ACTIVITATE după o săptămână în care au învățat conversaţia 1 min. rând capacităţii de atenţie
despre viețuitoarele pădurilor xxxxxxxx
trebuie să urmeze un traseu pe P
urmele acestora pentru a descoperi
ce animale se ascund.
Educatoarea le face cunoscută
copiilor tema activităţii, şi anume explicaţia 1 min. În linie, pe un Observarea curentă
ANUNŢAREA „Pe urmele din pădure…”, un rând
TEMEI ŞI A traseu care trebuie parcurs, însă
OBIECTIVELOR drumul e anevoios și vor trebui să xxxxxxxx
își pregătească organismul pentru P
efort mai întâi.
PREGĂTIREA Pregătirea organismului pentru Observarea curentă
ORGANISMULUI efort se va realiza sub forma unei exercițiul fizic cerc
PENTRU EFORT scurte povestioare în cadrul căreia
copiii vor imita mișcări, tipuri de
mers, alergare etc.

11
„Dimineața m-am trezit și am mers relaxat
plecat la plimbare spre pădure.
M-am uitat la ceas și am văzut că
e târziu așa că am început să mă mers rapid Evaluarea practic-
grăbesc, să nu mă prindă noaptea. 5 min. aplicativă
Pe drum am văzut niște soldați mers în cadență
care mergeau așa: cadențat.
Pe lângă ei treceau niște mers cu trunchiul
moșnegi. îndoit spre înainte
Pe la marginea pădurii țopăiau sărituri
niște iepurași.
Din spatele meu se auzeau niște mers cu pași mari,
zgomote ciudate: doi urși se apăsați
plimbau uite-așa…
De frică am alergat. alergare ușoară
Urșii se apropiau, așa că am Sprint
alergat și mai tare. inspirare pe nas –
După ce am scăpat de urși respir expirare pe gură
încet. alergare cu
O bufniță zboară pe lângă mine. mișcarea laterală
Îmi amintesc că e târziu și trebuie a brațelor
să ajung acasă, așa că alerg.” alergare

INFLUENȚAREA Se formează un cerc. Copiii sunt 5 min. cerc Evaluare practic-


SELECTIVĂ A Complex de exerciții: așezați în cerc aplicativă
APARATULUI Ex. 1: Privim cerul – privim pentru efectuarea
pământul! complexului de
LOCOMOTOR
Copiii ridică privirea spre tavan, exerciții
apoi apleacă capul spre podea. 2x1
Ex. 2: Foarfeca.
Brațele întinse înspre înainte, se
suprapun apoi cu două mișcări
consecutive, mâna dreaptă

12
deasupra, apoi mâna stângă
deasupra.
Ex. 3: Ceasul mic.
Îndoirea gâtului spre stânga, apoi
dreapta.
Ex. 4: Ceasul mare.
Îndoirea trunchiului spre lateral
cu brațele pe șold.
Ex. 5: Cosim.
Brațele întinse înainte, răsucim
trunchiul spre stânga, apoi spre
dreapta.
Ex. 6: Sări minge, sări minge, gol!
Copiii sar cu brațele pe șolduri,
iar la cuvântul „gol” imită lovitura
în minge.
Ex. 7: Pisica se întinde.
Din poziția ghemuit, la auzul
cuvintelor aruncă picioarele în spate
ținându-se în puterea brațelor cu
trunchiul ridicat de la podea.
Ex. 8: Atinge clopoțelul!
Se realizează pe numărătoare: 1 –
ghemuit, 2 – ridicăm fundul și ne
ținem de papuci fără să îndoim
genunchii, 3 – ghemuit, 4 – săritură
în înălțime cu atingerea imaginară a
clopoțelului.

13
CONSOLIDAREA Se realizează traseul propus: Se execută traseul 15 min. Evaluare practic-
DEPRINDERILOR Copiii trebuie să parcurgă traseul de cel puțin 4 ori aplicativă
MOTRICE DE respectând urmele animalelor (urs, fiecare copil
vulpe, iepure)
BAZĂ
Copiii parcurg traseul, sar peste
primul obstacol, ocolesc cel de-al
doilea obstacol și ajung la
destinație. Pentru complicarea
jocului, se adaugă următoarele
elemente: clopoței care trebuie
transportați fără să sune deoarece se
trezesc animalele, un pahar cu apă
care trebuie dus animalelor fără să
îl verse și perne pe cap,
menținându-și echilibrul.
REVENIREA Pentru revenirea organismului Jocul 3 min. Analiza
ORGANISMULUI după efort se începe jocul cu text și răspunsurilor
DUPĂ EFORT cânt: „Hai copile, hai la joc!” Executarea
mișcărilor
„Hai copile, hai la joc! sugerate de textul
Dă-mi mânuța, stai pe loc! cântecului
O dată sus, o dată jos,
Ne-nvârtim și e frumos!
Cu palmele să aplaudăm.
Ne-nvârtim și ne distrăm!

Cu mânuța: Clap! Clap! Clap!


Cu piciorul: Trap! Trap! Trap!
O dată sus, o dată jos,
Ne-nvârtim și e frumos!
Cu palmele să aplaudăm.
Ne-nvârtim și ne distrăm!”

14
ÎNCHEIEREA Educatoarea face aprecieri conversaţia 2 min. În linie, pe un Aprecieri verbale
ACTIVITĂŢII individuale şi colective asupra rând Stimulente
modului de desfăşurare a activității xxxxxxxx
și oferă recompense tuturor P
copiilor: carnetul de astronaut.

15
ALA2:

 „Unde s-a ascuns iepurașul?” – joc senzorial


Pentru început copiii vor învăţa o scurtă poezioară cu ajutorul căreia să se aleagă prin
eliminare copilul care va ascunde iepurele.

Din Oceanul Pacific

A ieşit un peşte mic

Şi pe coada lui scria:

„Ieşi afară dumneata!”

Astfel, prin eliminare, ultimii doi copii vor participa la joc, iar ceilalţi vor asista. Unul va
ascunde un obiect, iar celălalt îl va căuta. Restul copiilor vor striga „cald” sau „rece” în funcţie
de cât de aproape e de iepuraș.

 Scaunele muzicale” – joc de atenție și mișcare

Copiii dansează în jurul scaunelor pe muzică până când aceasta este oprită. În momentul în
care muzica se opreşte fiecare copil trebuie să-şi găsească un loc pe scaun. Cel care rămâne fără
loc, va dansa în mijlocul cercului sau în alt loc amenajat pentru asta dar aproape de cercul de
copii.
La fiecare sfârşit de rundă se scoate câte un scaun. Dansul continuă până când rămâne un
singur scaun, câştigător fiind copilul care reuşeşte să se aşeze primul pe ultimul scaun.

S-ar putea să vă placă și