Sunteți pe pagina 1din 2

Codul de Etica EBA(European Business Asociation) Moldova

Codul de conduită al EBA cuprinde sfera de interese a tuturor părților interesate, atât investitorii străini,
companiile locale, mass-media, cât şi persoanele dornice să adere sau să beneficieze de activităţile EBA, de
asemenea acest cod de etică implică și stabilirea unor norme şi principii care stau la baza comportamentului
tuturor celor care interacţionează cu EBA.

Companiile din ţările care sunt în curs de dezvoltare se conving că acele criterii tradiţionale financiare nu sunt
întotdeauna suficiente pentru a atrage investitori sau pentru a cuceri noi pieţe atât din cadrul UE, cât și din
întreaga lume. Piața cererii şi ofertei nu poate fi dezvoltată având doar o bază superficială. Companiile trebuie
să demonstreze un comportament ce nu contravine principiilor de bună guvernare corporativă.

Ca o uniune de entităţi juridice, Asociaţia Businessului European consideră că principiile şi normele târgului de
afaceri trebuie să servească drept o platformă pentru performanțele sale care trebuie să fie împărtăşite şi
aprobate de către toţi membrii EBA:

1. Cadrul afacerii dumneavoastră şi comportamentul etic reprezintă o regulă de joc de interacțiune cu alte
companii
2. Să se acţioneze cu onestitate şi întotdeauna să se adopte un comportament etic, chiar şi în situaţiile în
care legea este neclară sau este încă în curs de dezvoltare
3. Să pună în aplicare cele mai bune practici de management de afaceri
4. Să respecte drepturile de proprietate intelectuală şi altele drepturi de proprietate
5. Să păstreze un mediu prietenos de afaceri pentru investitori
6. Să aprofundeze cunoștințele ce țin de domeniul afacerilor
7. Să sprijine şi să participe la evenimentele organizate EBA
8. Discuţii introductive constructive ale comitetelor sectoriale şi trans-sectoriale, permiţând astfel dialogul
politic cu Guvernul pentru a îmbunătăţi climatul de afaceri
9. Niciodată să nu faci acțiuni care ar putea afecta reputaţia EBA
10. Încurajează un comportament ce e în conformitate cu buna guvernare, principiile de integritate şi
practicile anticorupţie
11. Să împărtăşească şi să respecte importanţa protecţiei mediului, drepturile omului şi egalitatea de şanse
pentru toţi
12. Susţinerea şi promovarea pentru punerea în aplicare a acestor principii, de către membrii EBA , cât şi de
întreg mediul de afaceri din Republica Moldova.
Asociația Businessului European sprijină cu fermitate Pactul Global ce cuprinde zece principii în domeniul
drepturilor omului, muncii, mediului și sfera anticorupţie, care s-au bucurat de un consens universal şi sunt
derivate din:

Declaraţia Universală a Drepturilor Omului


 Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind principiile şi drepturile fundamentale la locul de muncă
 Declaraţia de la Rio privind Mediul şi Dezvoltarea
 Convenţia Naţiunilor Unite împotriva corupţiei

Pactul Global al ONU cere companiilor să includă, să sprijine şi să adopte în cadrul sferei lor de influenţă, un
set de valori de bază în domeniul drepturilor omului, standardelor muncii, mediului şi sferei anticorupţie
Drepturile Omului:
Principiul 1: companiile trebuie să susţină şi să respecte protecţia drepturilor omului proclamate la nivel
internaţional.
Principiul 2: asiguraţi-vă că acestea nu sunt complici la abuzuri ale drepturilor omului.

Dreptul Muncii:
Principiul 3: companiile trebuie să susţină libertatea de asociere şi recunoaşterea a dreptului la negociere
colectivă.
Principiul 4: eliminarea tuturor formelor de muncă forţată şi obligatorie.
Principiul 5: abolirea definitivă a muncii copilului.
Principiul 6: eliminarea discriminării în ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă şi profesia.

Dreptul Mediului:
Principiul 7: companiile trebuie să prezinte o abordare precaută a provocărilor de mediu.
Principiul 8: să desfăşoare acţiuni de promovare a unei mai mari responsabilităţi față de mediu.
Principiul 9: să încurajeze dezvoltarea şi difuzarea tehnologiilor ecologice.

Anticorupţie:
Principiul 10: Companiile trebuie să lupte împotriva corupţiei, în toate formele sale, inclusiv mituirea şi
extorcarea.

Este important ca principiile târgului de afaceri, în combinaţie cu valorile recunoscute la nivel global să fie
aplicate într-un mod care cuprinde esenţa acestuia, însă, acest fapt poate fi viabil doar în condițiile unei creşteri
economice şi financiare dinamice şi a unui climat atractiv politic şi de afaceri care susţine perspectivele de
succes şi dezvoltarea durabilă a ţării.