Sunteți pe pagina 1din 15

GRADINITA ALBA CA ZAPADA, GIURGIU

CÂND, CUM ȘI DE CE SE
ÎNTÂMPLĂ?
TOAMNA DARNICA

HORA LEGUMELOR

NIVEL II- GRUPA MARE


BUBURUZELOR
DATA: 08.11.2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădinița ALBA CA ZAPADA,
GIURGIU
GRUPA: Mare Grupa ,, Buburuzelor’’
EDUCATORE: Coman Andra Nicoleta
TEMA ANUALĂ: ,,Când,cum și de ce se întâmplă?’’
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: ,,Hora legumelor ”
TEMA ZILEI:„Toamna darnica’’
TIPUL DE ACTIVITATE: activitate integrată
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Consolidarea şi aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite în
legătură cu diferite aspecte ale anotimpului toamna

1.ACTIVITĂŢI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ (ADP )


Întâlnirea de dimineaţă: „Zâna Toamna vine în vizită”
 Rutine: prezenţa copiilor, completarea calendarului naturii,
servirea mesei, ne pregătim pentru activităţi
 Tranziţii: „ Bate vantul frunzele”
,, Aaa....Acum e toamna, da!
2. ACTIVITĂŢI LIBER ALESE (ALA) – CENTRE DE
INTERES
Bibliotecă: ,,Cărticica legumelor de toamnă’’ - copiii
vor decora
paginile cărții cu bulinuțe si frunzulite în culorile toamnei și vor
lipi câte o legumă decupată în mijlocul paginii.
Ştiinţă : ,,Covorul de frunze’’ -copiii vor avea de colorat o
fișă , asociind
cifra la culoarea corespunzătoare;
3. ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)
DȘ (Cunoașterea mediului)/ DOS (Activitate practică): ,, Sa
numaram cate legume in borcan punem/ muraturipentru
iarna’’ (exercitii cu material individual si activitate practica gospdareasca

4. ACTIVITĂŢI RECREATIVE

Tema:
„ Coşul Toamnei” – joc distractiv

Activitatea va debuta CU ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAȚĂ : ,, Zâna Toamna vine


în vizită’’
Bate cineva la ușă. Apare o fetiţă prezentandu-se Zâna Toamnă. În mână are un coşuleţ
cu fructe și legume. Ea recită poezia:
„Regină mândră în culoare,
Aduc rugină în frunzare
Rotunde, înroşite mere
Şi galben-parfumate pere,
Brumate prune
Si cât puii
Sunt rotunjitele gutuii.”
Salutul și prezența: Copiii sunt invitați să o salute pe Zâna Toamna și vor primi în
schimb de la aceasta un medalion cu elemente de toamnă: frunze. Se numără ecusoanele
rămase, stabilindu-se astfel numărul absenților.
Calendarul naturii : Se va completa astfel: copiii sunt rugaţi să privească pe fereastră,
să spună ce fel de vreme e afară, să aleaga jetonul potrivit şi să-l aşeze la locul care indică
starea vremii. Se precizează ziua în care ne aflăm (joi), se amintește ce zi a fost ieri
(miercuri), ce zi va fi mâine (vineri) luna și anul în care ne aflăm.
Împărtășirea cu ceilalți: Se poartă o discuţie cu copiii referitoare la culorile de toamna,
şi la conţinutul coşului adus de Zana Toamna, anunţându-se astfel tema activităţii: „Astăzi îi
vom arăta împreună Zânei Toamna tot ce am învăţat noi despre acest anotimp.”
Activitatea de grup: În cadrul acestui moment al zilei se realizează un joc distractiv în
care copiii sunt rugați să spună primul element specific toamnei care le trece prin minte
( frunză, măr, roșie, crizantemă, ploaie, nor, etc.)
Noutatea zilei : Cineva bate la ușă: o fetiță costumată în Zâna Toamna a venit în vizită.
Zâna va rămâne la noi la grupă să vadă câte lucruri știm noi despre anotimpul toamna. Ea
ne-a pregătit multe surprize dacă suntem asculători, cuminți și răspundem corect la
activități.
Mesajul zilei este adus de Zâna care îi roagă să spună tot ce știu despre anotimpul în
care locuiește ea. Doar dacă sunt atenți și participă la activități cuminți vor avea parte de
multe surprize aduse de ea.
Tranziţia de la întâlnirea de dimineaţă la activităţile liber alese, se va face cu ajutorul Zânei
care formează 3 trenulețe în funcție de medalioanele date în dar. Trecerea la centre se va
face pe cântecelul: ,,Aaa…acum e toamna da’’
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
 Să utilizeze corect formulele de salut;
 Să descrie vremea de afară aşezând în calendar jetonul potrivit
 Să enumere caracteristicile anotimpului toamna.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, observaţia,
RESURSE MATERIALE: catalogul grupei, calendarul naturii, cos cu fructe
si legume de toamna, frunze,buchet de flori, ecusoane;
ELEMENTE DE JOC: mişcarea, surpriza, mânuirea materialelor.
FORME DE ORGANIZARE: frontal şi individual

PARTEA I

TEMA ZILEI: “Hora legumelor”


TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidarea și verificarea cunoștințelor
MIJLOC DE REALIZARE: jocuri şi activităţi liber alese
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul

Bibliotecă
,,Cărticica cu legume de toamnă’’

Obiective operaţionale:
O1 – săă decoreze păginile căă rțții cu bulinuțe sț i frunzulițțe îîn culorile țoămnei;
O2 – săă lipeăscăă îîn mijlocul fiecăă rei păgini căî țe o legumăă de țoămnăă ;
O3 – săă ăsămbleze țoățe păginile reălizăî nd o cărțe cu legume de țoămnăă .
Materiale: legume decupate, bulinuțe și frunzulițe de diferite culori

Șiință
 „Covorul Toamnei”

Obiective operaționale:
O1 - să asocieze culoarea la cifra corespunzătoare;
O2 -să coloreze fără a depăși conturul și acoperind integral suprafața frunzelor
de toamnă;
O3 - să păstreze un aspect îngrijit al lucrării.
Materiale: Fișe de lucru, carioca
Desfășurarea activităților liber alese (ALA)

Eveniment Conținutul științific Strategia Evaluare


didactic didactică
Moment Orgănizăreă spățțiului sț i ă climățului Conversățțiă
organizatoric educăsț ionăl îînțr-un mod opțim desfăă sț urăă rii
ăcțivițăă țții de îînvăă țțăre.
Captarea Bate cineva la ușă. Apare o fetiţă prezentandu-se Conversățțiă Orălăă
atenției Zâna Toamnă. În mână are un coşuleţ cu frunze, Jocul
Fructe și legume. Ea recită poezia:
„Regină mândră în culoare,
Aduc rugină în frunzare
Rotunde, înroşite mere
Şi galben-parfumate pere,
Brumate prune
Si cât puii
Sunt rotunjimile gutuii.”
Copiii se vor duce lă cențre îîn funcțție de
medălionul primiț de lă Zăî năă .
Anunțarea Se ănunțțăă țemă pențru fiecăre cențru sț i se Explicățiă
temei și a enunțăă obiecțivele .
obiectivelor Bibliotecă – “Căă rțicică cu legume de
țoămnăă .”
 Copiii vor lipi legume sț i vor decoră Orălăă
păginile cu bulinuțțe sț i frunzulițțe îîn Fronțălăă
culorile țoămnei.
Știință – ,, Legume in borcan”
-sa numaram cate legume in borcan punem

Dirijarea ÎÎnăințe de îîncepereă lucrului pe cențre se vor


învățării făce căî țevă exercițții de îîncăă lzire ă măî inilor:
“Umerii îi vom mișca Conversățțiă Pe grupe
Spatele vom îndrepta Explicățțiă sț i
Degetele-mi sunt petale Demonsțră- individu-
Se deschid ca la o floare, țțiă ăl
Iar apoi le răsfirăm
Ca la pian noi cântăm.
Lebedele-n jur privesc
Mâinile mi le rotesc
Morișca o învârtesc
Și la lucru eu pornesc.
Se reămințesț țe copiilor comporțămențul
ăsț țepțăț (regulămențul) îîn cădrul ăcțivițăă țților
pe cențre: se vă vorbi îîn sț oăpțăă pențru ă nu Pe grupe
derănjă colegii de lă ălțe cențre, fiecăre sț i
sărcinăă de lucru țrebuie țerminățăă , colăborăă m individu-
lă reălizăreă sărcinilor. ăl
ÎÎn momențul îîn căre un copil țerminăă sărcină
primițăă , el esțe liber săă -sț i ăleăgăă un ălț cențru.
Se vă ințervenii cu mici explicățții dăcăă ei vor Conversățțiă
soliciță ăjuțorul. Explicățțiă

Încheierea După încheierea activităţilor de la centre, Zâna Anăliză Orălăă


activității Toamnă împreună cu educatoarea trec pe la produselor Aprecieri
fiecare sector şi apreciază activitatea copiilor, ăcțivițăă țții verbăle
acordând câte o bomboana.
Zâna Toamnă îşi ia la revedere de la copii,
felicitându-i pentru ceea ce au realizat şi
anunţându-i că va reveni în alta zi pentru a vedea
ce au mai făcut în continuarea acestor activităţi
la care ea a participat.Copiii o însoţesc şi o
conduc la ieşire.
Partea a II-a

PROIECT DIDACTIC
DATA: 21.11.2012
PROF.ÎNV.PREȘC.: Ganea Georgiana
GRUPA: Grupa Mare ,,Buburuze’’
TEMA ANUALĂ : ,,Când, cum și de ce se întâmplă?’’
SUBTEMA: „Carnavalul toamnei ”
TEMA ACTIVITĂȚII: :”Toamna cea bogată!”
FORMA DE REALIZARE : activitate integrată
ELEMENTELE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
DȘ: ,,Roata Toamnei” -Joc didactic ( concurs)
DOS: ,,Tablou de toamnă – activitate practică
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic / activitate practică
TIPUL ACTIVITĂŢII: consolidare de cunoştinţe, priceperi și deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII:
 Consolidarea şi aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor însuşite în
legătură cu diferite aspecte ale anotimpului toamna
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
- să descrie succint muncile care se desfăşoară în anotimpul toamna ( cel puțin 3
munci);
- să precizeze modul în care diferite vieţuitoare se pregătesc pentru anotimpul
rece ( cel puțin la 4 viețuitoare);
- să răspundă corect la ghicitori ( la cel puțin 4-5 ghicitori);
- să sorteze frunzele, fructele și legumele de toamnă ( cel puțin 4 elemente din
fiecare categorie).
SARCINA DIDACTICĂ:
- descrierea muncilor care se desfăşoară în anotimpul toamna;
- precizarea modului în care animalele se pregătesc pentru iernat;
- sortarea fructelor în funcție de grupa de elemente din care face parte;
- ghicirea răspunsului corect.

REGULI DE JOC: Fiecare preșcolar are un medalion în piept, în funcție de


care grupa se împarte în trei echipe: frunze, fructe și legume. Câte un
reprezentant de la fiecare echipa va învârti o roata și va descrie imaginea. Se
aruncă zarul și se spune modul în care animalul de pe fața cubului se pregătește
toamna pentru pentru anotimpul rece. Se răspunde rapid și corect la câteva
ghicitori. La ultima probă copiii vor sorta dintr-un coș mare elementele de
toamna: fructe, legume și flori. Echipa care rezolvă corect sarcinile propuse
pentru fiecare dintre probe, primeşte la sfârşitul probei câte o floare naturală.
Câştigă echipa care la sfârşitul concursului are cele mai multe flori naturale în
vază.

ELEMENTE DE JOC: competiția, mânuirea materialului, aruncarea zarului,


ghicirea, aplauzele, înregistrarea scorului

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
problematizarea, expunerea, munca in echipa, jocul;
Material didactic: : roata cu aspecte de toamnă, un cub care are pe fiecare
față animale, coş cu fructe, legume, frunze și flori naturale.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe echipe
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar” , Editura DIDACTIC
PUBLISHING HOUSE, 2009
“Revista Învăţământul preşcolar nr. 3-4/2009”, Editura ARLEQUIN, 2009
“Metodica activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura
GHEORGHE-CÂRŢU ALEXANDRU, 2009
“Metode interactive de grup”, Editura ARVES, 2009
Desfășurarea activităților pe domenii experiențiale (ADE)
Domeniul Științe ( Cunoașterea mediului )
Evenimentul Conținutul științific Strategii Evaluare
didactic didactice
Momentul Asigurăreă condițțiilor pențru bună Conversățțiă
organizatoric desfăă sț urăre ă ăcțivițăă țților :
 Aerisireă săă lii de grupăă ;
 Amenăjăreă spățțiului de
desfăă sț urăre ă ăcțivițăă țților;
 Pregăă țireă mățeriălului didăcțic
necesăr ăcțivițăă țții.
Captarea Se vă ărăă ță copiilor mățeriălele ăduse de Observățțiă
atenției Zăî nă Toămnă pe căre le vor folosi lă Conversățțiă
ăcțivițățe.
Anunțarea Pențru căă Zăî nă Toămnă ne-ă făă cuț o Conversățțiă Orălăă
temei și a ăşă surprizăă hăideţi săă -i făcem şi noi o Însțrucțăjul
obiectivelor bucurie ărăă țăî ndu-i ce isțeţi şi pricepuţi verbăl
sunțem şi căî ț de mulțe şțim despre
ănoțimpul țoămnă. Vom desfăă sț ură un
concurs: Roăță Toămnei
Prezentarea Copiii vor fi îîmpăă rţiţi îîn țrei echipe îîn Însțrucțăjul Orălăă
conținutului și funcțție de ecusoănele primițe de lă Zăî nă verbăl
dirijarea Toămnă: echipă frucțelor, echipă
învățării legumelor sț i echipă frunzelor.
Concursul va avea patru probe: proba Demonsțrățiă Aplăuze
roatei, proba zarului, proba ghicitorilor și Exercițțiul
proba coşului cu bogățiile toamnei .
Proba 1 – „Roata hărniciei” Apreciere
Copiii rotesc roata şi descriu succint pe grupe
activitatea observată pe imaginea în
dreptul căreia s-a oprit. Explicățțiă

Proba 2 – „Aruncă zarul”


Numesc animalul observat pe faţa unde s-a
oprit zarul, precizând modul în care acesta
se pregăteşte pentru iarnă.
Apreciere
Proba 3 – „Răspunde repede şi bine” individu-
Copiii răspund la ghicitori despre ălă
anotimpul toamna şi despre fructe şi
legume de toamnă. Exercițțiul
Echipa care rezolvă corect sarcinile
propuse pentru fiecare dintre probe,
primeşte la sfârşitul probei câte o frunză.
Obținerea Proba 4 – „Coşul cu bogățiile toamnei” Exercițțiul Aprecieri
performanței Copiii sortează frunzele, fructele și Demonsțrățțiă verbăle
legumele de toamnă, așezându-le în coșuri.
La finalul jocului se numără florile
fiecărei echipe.
Câştigă echipa care la sfârşitul
concursului are cele mai multe flori în
vază.
Evaluarea Evaluarea se face în mai multe moduri: Aprecieri
performanțelor aprecierea grupei adverse, aprecieri verbăle
și încheierea individuale și aprecierea finală a
activității educatoarei. Copiii de la echipa
câștigătoare vor primi câte o diplomă.

Trănzițțiă căă țre ăcțivițățeă ă două se făce prin căî nțecelul: ,,Acum e țoămnăă ,
dă!’’
DATA: 21.11.2012
PROF.ÎNV.PREȘC.: Ganea Georgiana
GRUPA: Grupa Mare ,,Buburuze’’
TEMA ACTIVITĂȚII: :”Tablou de toamnă”
FORMA DE REALIZARE : Lucrare colectivă
DOMENIUL DE ACTIVITATE : DOS – activitate practică
MIJLOC DE REALIZARE: lucrare colectivă
TIPUL ACTIVITĂŢII: cnsolidare de priceperi și deprinderi
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Formarea deprinderilor de a realiza o lucrare
colectivă, aducându-şi aportul personal la finalizarea temei.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să execute corect tăierea după contur, în linie dreaptă sau curbă ( cel
puțin la 4 elemente de toamna);
O3- să lipească frunzele, florile, fructele și legumele pe planșa mare
pentru a întregi tabloul de toamnă ( cel puțin 5 elemente pentru
fiecare
categorie de elemente);
O4- să coopereze cu partenerii de lucru ( să ceara ajutorul sau să ofere
ajutor atunci când e nevoie);
O5- să respecte etapele de lucru pentru finalizarea lucrării ( cel puțin 2
etape de lucru).

STRATEGII DIDACTICE:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
problematizarea, expunerea, munca în echipa, jocul;
Material didactic: : planșa model, o plansa mare care ilustreaza aspecte de
toamna, elemente de toamna de decupat, foarfece, lipici, betisoare, cosulete.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe
Desfășurarea activității – Domeniul om și societate – Activitate
practică
DOS – Tablou de toamnă” – lucrare colectivă
Eveniment Conținut științific Strategii Evaluare
didactic didactice
Moment Se creeăzăă condițțiile necesăre Exercițțiu
organizatoric desfăă sț urăă rii îîn bune condițții ă ăcțivițăă țții. orgănizățoric
Se pregăă țesc mățeriălele necesăre:
foărfece, ărăceț, mățeriăl individuăl cu
elemențe de țoămnăă (frunze, frucțe,
legume) din hăî rție glăce, suporț ărăceț,
bețțisț oăre pențru ăplicăreă ărăcețului.
Captarea Se vă prezență copiilor plănsț ă model dăr Conversățțiă
atenției sț i lucrăreă îîncepuțăă căre vă țrebui
complețățăă de ei cu elemențele lipsă
( rochiă Zăî nei reălizățăă din frunze,
umplereă celor douăă cosț uri cu frucțe sț i
legume).
Anunțarea Se ănunțțăă țemă ăcțivițăă țții : “Tablou de
temei toamnă” ce vă fi reălizăț prin decupăre,
lipire. Se prezințăă sț i plănsț ă model cu
țăbloul îîn căre Zăî nă ăre rochiă reălizățăă
din frunze de diferițe forme sț i culori iăr
cosț urile ei sunț pline cu frucțe sț i legume.
Intuirea Sunț ințuițe mățeriălele cu ăjuțorul căă roră Conversățțiă Formățivăă
materialelor se vă reăliză plănsț ă incomplețăă “Tablou Observățțiă
de toamna”: foarfece, ărăceț, mățeriăl
individuăl cu elemențe de țoămnăă din
hăî rție glăce, suporț ărăceț, bețțisț oăre
pențru ăplicăreă ărăcețului.
Demonstrarea Se prezințăă ețăpele ce țrebuie urmățe îîn Fronțălăă
modului de reălizăreă măcheței:
lucru  Decupăreă elemențelor de țoămnăă ; Explicățțiă
 Asămblăreă elemențelor lă locul Demonsțrățțiă
indicăț;
 Lipireă pe plănsț ă măre.
Demonsțrățțiă esțe îînsoțțițăă de exercițțiile
corespunzăă țoăre .
Exerciții de ÎÎnăințe de îîncepereă lucrului se vor Exercițțiul Fronțălăă
încălzire a execuță căî țevă exercițții de îîncăă lzire ă
mușchilor musț chilor măî inii: ,,Ne jucăă m’’ – căî nțecel.
mici ai mâinii
Executarea Copiii isț i ăleg mățeriălele Conversățțiă
lucrării de corespunzăă țoăre, le decupeăzăă , le lipesc Exercițțiul
către copii pe plănsț ă măre îîmbinăî nd căî ț măi bine
elemențele ăsțfel îîncăî ț săă reălizeze un
țăblou de țoămnăă esțețic sț i corecț.
Se suprăvegheăzăă modul de lucru ăl
copiilor.

Încheierea Se făc ăprecieri finăle ăsupră felului îîn Conversățțiă Aprecieri


activității căre s-ă desfăă sț urăț ăcțivițățeă cu privire verbăle
lă respecțăreă crițeriilor sțăbilițe.
Se ăcordăă bomboăne îîn formăă de frucțe.
Partea a III-a
JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER CREATIVE

TEMA: ,, Coșul Toamnei’’


TIPUL DE ACTIVITATE: recreativă;
FORMA DE REALIZARE: jocuri de mișcare;
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Antrenarea copiilor într-o activitate plăcută,
relaxantă, care să satisfacă nevoia de mişcare şi recreere a acestora.
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
 Să respecte regulile impuse de joc și regulile de disciplină;
 Să-și dezvolte spiritul de orientare în spațiu
 Să execute corect mișcările impuse de joc;
 Să manifeste interes participând cu plăcere la activitate;
 Să coopereze în vederea realizării obiectivului propus;

STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia,
MATERIAL DIDACTIC: Coș
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual
BIBLIOGRAFIE:
“Curriculum pentru învăţământul preşcolar”-Didactica Publishing House,2009;
“Grădiniţa altfel”-Bucureşti, 2003;
“1001 jocuri de mişcare pentru copii„ de E.Bercan , Bucureşti
DURATA: 30 minute.

I. Pregătirea cadrului pentru desfășurarea jocului


~ Se creează un spațiu care să fie suficient pentru desfășurarea
jocului;
~ Se pregătesc cele necesare și se asigură disciplina prin cerințe
verbale
II. Anunțarea temei: “Copii, astăzi ne vom juca un joc foarte drăguț: ,,Coșul
Toamnei?’’
III. Desfășurarea activității:
Voi prezenta variantele de joc, explicându-le copiilor regulile și totodată
demonstrându-le modul în care ne vom juca:

”Coșul Toamnei"
o Regulile jocului: - copilul care-şi aude strigat numele fructului, legumei
sau frunzei de pe medalion trebuie să se ridice și să-l urmeze pe conducătorul de
joc.
o Desfăşurarea jocului:
Copiii stau pe scaune în cerc. Conducătorul jocului stă în mijloc.
Conducătorul, mişcându-se în cerc, trece prin faţa scaunelor şi spune, de
exemplu:
Varianta I
" Mă duc la piaţă să cumpăr şi să pun în coş o pară." Copilul care poartă
medalionul cu para se ridică şi porneşte după conducător, care-şi urmează
mersul în cerc. Conducătorul spune iar:" Mă duc la piaţă să cumpăr şi să pun în
coş un măr"." Copilul-măr" se ridică şi se aşază în spatele "copilului-pară".
Atunci când conducătorul jocului exclamă: "Coşul s-a rupt", fiecare, inclusiv
acesta, ocupă scaunele. Dar pentru că în cerc există un scaun mai puţin deoarece
iniţial toate scaunele erau ocupate de fructe, legume și frunze, nefiind nici un
loc liber pentru copilul din mijloc, un copil va rămâne în picioare. Acesta va
deveni noul conducător al jocului.
Varianta II
,, S- a dus gospodina să ia zarzavat
Și vine acasă cu coșu- ncărcat.’’ ( ardei, roșii, etc)
Copilul care poartă medalionul cu legume spusă de conducătorul jocului se
ridică şi porneşte după conducător, care-şi urmează mersul în cerc.
Conducătorul spune iar versurile cantecului si alege o altă legumă care se așează
în spatele primei legume.
Atunci când conducătoruf jocului exclamă: "Coşul s-a rupt", fiecare, inclusiv
acesta, ocupă scaunele. Dar pentru că în cerc există un scaun mai puţin deoarece
iniţial toate scaunele erau ocupate de fructe, legume și frunze, nefiind nici un
loc liber pentru copilul din mijloc, un copil va rămâne în picioare. Acesta va
deveni noul conducător al jocului.
Varianta III
Vreau să culeg în coș frunze de toamnă… ( galbene, maro, roșiatice)
În continuare se procedează ca la celelalte două variante de joc.
IV. Încheierea activității :
În încheiere voi face aprecieri asupra modului în care au participat la
activitate.

S-ar putea să vă placă și