Sunteți pe pagina 1din 1

S.C LUBIANA I&A CONCEPT S.R.L. (Magazinul ,,Colt de Rai,,), cu sediul in Galati str. Brailei nr.

190, bloc A7A – A7B, parter


inregistrata la oficiul Registrului Comertului Galati sub nr. J17/415/2014,
CUI RO 33022960,
contul nr. RO48BTRL RONCRT0341027901 deschis la Banca Transilvania Galat CONT TREZORERIE
RO41TREZ3065069XXX017162

CERERE CONCEDIU DE ODIHNA

Subsemnatul/a, …………………………………….…………,
angajat/a al/a …………… in functia de ……………………………., va rog
sa-mi aprobati efectuarea unui numar de ……….. zile de concediu de
odihna aferent anului ……….... in perioada ……………………….…...

REST ZILE RAMASE

Data Angajat,

.........................................

ADMINISTRATOR

.........................................