Sunteți pe pagina 1din 11

Dr.

D Y Patil School Of Engineering


Department of Mechanical Engineering
Continous Assesment Record A Y 2018_-2019 Form No. IQAC/6
Class : Subject: Soft Skills Batch: B2
Roll Expt. No. 1 Expt. No. 2 Expt. No. 3 Expt. No. 4 Expt. No. 5 Expt. No. 6 Attendance
No. Marks *
SWOT Resume E Mail Group Discussion Out of Marks **
No. Name of the Student Listening skills Speaking Skills % (out of Sign
60 (out of 25)
160)
PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M out of 100

185 TAMBE TEJAS VIJAY 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 64
14

186 TAMBOLI RIHAN HARUN 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 86
16

187 TAWADE RAHUL SANDIP 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 83
18

188 THAKARE CHAKRAPANI ASHOK 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 81
14

189 THAKUR SHWETA RAJESH 11.01 7 18.01 7 25.01 7 8.02 7 15.02 7 29.03 7 75
14

190 THIGLE SARVESH ULLHAS 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 60
12

191 THORAT HEMANT BOLESHWAR 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 62

192 THORAT SAURABH YESHWANT 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 44

193 TIWARI HARSHKUMAR RAKESHKUMAR 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 86
16

194 UBNARE RAJNISH RAJENDRA 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 35
14

195 UKIRDE RISHIKESH SUNIL 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 70
12

196 VEERKUMAR BHIMAGOUDA PATIL 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 66
16

197 VENKATESH MUTHU 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 71


14

198 VIKAS SAMPAT LAGAD 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 73
14

199 VYAWHARE SHREYASH SAMBHAJI 11.01 7 18.01 7 1.02 7 15.02 22.03 7 22.02 7 22.03 79
16

200 WADKE JAYESH HEMANT 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 76

201 WAGHULE SWAPNIL YASHWANT 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 12
12

202 WALSE SANKET MACHHINDRA 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 87

203 YOJITA KIRTIRAJ RAJPUT 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 78
14

204 ZANZANE AKSHAY RATILAL 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 84

205 ZINGADE SAURABH BHAGAWAT 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 90
16

206 ZIRMIRE PARMESHWAR RAM 11.01 18.01 25.01 1.02 22.03 8.02 22.02 91
18

PD : Perform Date SD : Submission Date M : Marks out of 10

Kunal S. Marathe Prof. Rohit N. Garad


Subject Teacher Head of the Department
Dr. D Y Patil School Of Engineering
Department of Mechanical Engineering
Continous Assesment Record A Y 2018_-2019 Form No. IQAC/6
Class : Subject: Soft Skills Batch: B2
Roll Expt. No. 1 Expt. No. 2 Expt. No. 3 Expt. No. 4 Expt. No. 5 Expt. No. 6 Attendance
No. Marks *
SWOT Resume E Mail Group Discussion Out of Marks **
No. Name of the Student Listening skills Speaking Skills % (out of Sign
60 (out of 25)
160)
PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M out of 100

162 SAURABH KUMAR 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 26

163 SAURABH MANIK RAUNDAL 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 83
18

164 SAYED ARSALAN GULREZ 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 81
18

165 SHAIKH MAROOF SHAHANUR 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 63
14

166 SHIKALGAR ARBAJ SAHEBLAL 11.01 7 18.01 7 25.01 7 8.02 7 15.02 7 29.03 7 88
18

167 SHINDE SUDARSHAN ANURATH 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 32

168 SHINDE AKASH JAGANNATH 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 79
14

169 SHINDE SAGAR DURYODHAN 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 25
16

170 SHINDE SIDDHARTH ARUN 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 50
10

171 SHINDE SUMIT DATTATRAY 11.01 18.01 15.02 ` 22.02 22.03 29.03 27
14

172 SHIRKE RITESH RAVINDRA 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 69
18

173 SHIRODE KUNAL ANIL 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 77
16

174 SHUBHAM DHARMARAJ ALHAT 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 83
14

175 SHUBHAM RAVINDRA BADGUJAR 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 66

176 SIMARPREET WAHI 11.01 7 18.01 7 1.02 7 15.02 22.03 7 22.02 7 22.03 28
10

177 SIMRAN JOSLAL 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 77
20

178 SINGH KUNDAN RAMADHAR 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 62
14

179 SOLANKI VIRAJ GOMANSINH 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 52
12

180 SONAWANE RAHUL KONDIBA 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 79
16

181 SOURABH SUDHAKAR MAMIDWAR 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 75
12

182 SUMIT SANJAY DHOTRE 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 59

183 SURLE RAJESH VASANT 11.01 18.01 25.01 1.02 22.03 8.02 22.02 84
16

184 SURYAWANSHI AMIT RAMAKANT 12.01 8 18.01 8 25.01 8 8.02 8 15.03 8 22.03 8 88
16

PD : Perform Date SD : Submission Date M : Marks out of 10

Kunal S. Marathe Prof. Rohit N. Garad


Subject Teacher Head of the Department
Dr. D Y Patil School Of Engineering
Department of Mechanical Engineering
Continous Assesment Record A Y 2018_-2019

Class : TE SEM-II Subject:

Roll Expt. No. 1 Expt. No. 2 Expt. No. 3 Expt. No. 4 Expt. No. 5 Expt. No. 6 Expt. No. 7 Expt. No. 8 Expt. No. 9
No.
No. Name of the Student
PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M
1 TANUSHREE
2 AAKASH MANOJ SHIMPI
3 ABHANG SHREYASH RAMESH
4 ACHARYA PADMAKAR SOPAN

5 ADE AJINKYA DHANRAJ


6 ADESH DATTATRAYA POTE

7 ADITYA RAMESH FARGADE


8 AHER SWARAJ SHIVAJI
9 AMALE ABHISHEK DATTA

10 AMAR KUMAR

11 AMBUSKAR AASHISH ARUN

12 ANAND SANDEEP BHUTELI PRASAD

13 ASHISH PHILIP VARGHESE

14 BABDE SHUBHAM RAJU

15 BACHUTE AKASH SUBHASH


16 BANSOD SHUBHAM RAJENDRA

17 BARGAJE SHUBHANGI MURLIDHAR

18 BHADORIYA SUMIT JWALASINGH

19 BHAMERE NIKHIL SUNIL

20 BHARATI ABHISHEK VIJAY

21 BHENDE PRATIK SANTOSH

22 BHOI YOGESH LAXMAN

PD : Perform Date SD : Submission Date M : Marks out of 10 * : Marks out of 100 ** : Marks

Subject Teacher
Form No. IQAC/6

Batch: D1

Expt. No. 10 Extra Pract. 1 Extra Pract.2


Marks * Marks ** Sign
PD SD M PD SD M PD SD M
** : Marks out of 25/50 as applicable

HoD (_______)
Dr. D Y Patil School Of Engineering
Department of Mechanical Engineering
Continous Assesment Record A Y 2018_-2019
Class : TE SEM-II Subject:
Roll Expt. No. 1 Expt. No. 2 Expt. No. 3 Expt. No. 4 Expt. No. 5 Expt. No. 6 Expt. No. 7 Expt. No. 8 Expt. No. 9 Expt. No. 10
No.
No. Name of the Student
PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD
23 BIJALGAWE PRASAD UTTAM
24 BORAVAKE HARSHAL ANIL
25 CHAKOR ASHITOSH APPARAO
26 CHAUDHAR SAURABH SUDHAKA

27 CHAUDHARI PANKAJ ISHWAR


28 CHAVAN RAVINDRA RAJKUMAR

29 DANGADE SHRIKANT MADHAV


30 DAPHAL AKSHAY SUNIL
31 DARANGE VIKAS DATTU

32 DESHMUKH BHAGYESH AJABRAO

33 DESHMUKH KALYANI RAMESH

34 DESHMUKH KUNAL BHAUSAHEB

35 DESHMUKH SHREYAS SANTOSH

36 DEVDHAR ROHANKUMAR M

37 DEVKAR RUSHABH SURESH

38 DHARMADHIKARI YASH NITIN


39 DHEPALE SAINATH DASHRATH

40 DIGE SHUBHAM SUKHANAND

41 DIPAK DAMODAR SHINDE

42 DIVEKAR VIJAY PRAVIN

43 EDAKHE AKSHAY PRADIPRAO

44 GAIKWAD KUNAL SUNIL

PD : Perform Date SD : Submission Date M : Marks out of 10 * : Marks out of 100 ** : Marks out of 2

Subject Teacher
Form No. IQAC/6
Batch: D2
pt. No. 10 Extra Pract. 1 Extra Pract.2
Marks * Marks ** Sign
M PD SD M PD SD M
s out of 25/50 as applicable

HoD (_______)
Dr. D Y Patil School Of Engineering
Department of Mechanical Engineering
Continous Assesment Record A Y 2018_-2019 Form No. IQAC/6
Class : Subject: Soft Skills Batch: C1
Roll Expt. No. 1 Expt. No. 2 Expt. No. 3 Expt. No. 4 Expt. No. 5 Expt. No. 6 Attendance
No. Marks *
SWOT Resume E Mail Group Discussion Out of Marks **
No. Name of the Student Listening skills Speaking Skills % (out of Sign
60 (out of 25)
160)
PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M PD SD M out of 100

139 PAWAR KRISHNA DINESH 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 58

140 PAWAR MUKUL SANJAY 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 29
12

141 PAWAR RISHIKESH VIKRAMSING 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 81
16

142 PAWAR TANAJI HANUMANT 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 74
14

143 PHALKE VIKRANT VIJAY 11.01 7 18.01 7 25.01 7 8.02 7 15.02 7 29.03 7 70
14

144 PHULSUNDAR SHUBHAM TUKARAM 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 2

145 POTE ANIKET SUNIL 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 84
14

146 PRASHANT SHASHIKANT CHAUDHARY 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 67

147 RANMALE SAMADHAN VINAYAK 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 75
16

148 RAUT KUNAL YOGESH 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 75
14

149 RAUT SHIV VILAS 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 45

150 SAHARE ARPIT SUDHAKAR 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 88
16

151 SALUNKE SIDDHARTH DNYANESHWAR 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 77
20

152 SALUNKHE PRATIK RAMCHANDRA 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 29.03 65
12

153 SALUNKHE SUBHASH SANJAY 11.01 7 18.01 7 1.02 7 15.02 22.03 7 22.02 7 22.03 75
18

154 SANGAVE MAHARUDRA HANUMANT 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 86
16

155 SANKHE TANAY SANJEEV 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 74
12

156 SAPKAL SAURABH KISAN 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 79
16

157 SARJE AKSHAYKUMAR SAHEBRAO 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 44

158 SARODE SHREYAS ANIL 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 74
16

159 SARWAR CHAITALI LAXMAN 11.01 18.01 15.02 22.02 22.03 22.03 29.03 50
12

160 SASTE SHUBHAM SAMBHAJI 11.01 18.01 25.01 1.02 22.03 8.02 22.02 86
18

161 SATTARSHETTY OMKAR RAJU 12.01 8 18.01 8 25.01 8 8.02 8 15.03 8 22.03 8 80
18

PD : Perform Date SD : Submission Date M : Marks out of 10

Sandeep Bhaskar Prof. Rohit N. Garad


Subject Teacher Head of the Department