Sunteți pe pagina 1din 4

Activităţi

A1-Activităţi de management
A1.1-Alegerea membrilor echipei
A1.2-Încheierea unui contract de muncă cu doi profesori universitari din Marea Britanie.
A2-Raportare
A3-Achiziţii
A3.1-Închirierea și pregătirea spațiului în care se vor desfășura cursurile.
A3.2-Încheierea unui contract de muncă cu o firmă de IT și cu un contabil-economist.
A3.3-Încheierea unui contract de muncă cu un translator și doi psiho-terapeuți.
A3.4-Încheierea unui contract de muncă cu editura care va edita manualul cursului.
A3.5-Încheierea unui contract de muncă cu o firmă de catering, transport și cazare.
A4-Realizarea site-ului și a rețelei de socializare în vederea informării cadrelor didactice interesate de proiect
A5-Proiectarea cursului
A6-Descrierea proiectului în fața unei comisii din cadrul Ministerului Educației. Obținerea acreditării.
A7-Stabilirea programului
A8-Înscrierea și selectarea candidaților. Selecția se va face în urma unui interviu
A9-Desfășurarea cursurilor
A9.1-Practică
A10-Evaluarea, afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor. Eliberarea certificatului.
A11-Realizarea manualului și publicarea acestuia.
Anul 1 Anul 2
Semestrul 1 Semestrul II Semestrul 1 Semestrul II
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Activităţi

A1-Activităţi de management
A1.1-Alegerea membrilor echipei
A1.2-Încheierea unui contract de muncă cu doi profesori universitari din Marea Britanie.
A2-Raportare
A3-Achiziţii
A3.1-Închirierea și pregătirea spațiului în care se vor desfășura cursurile.
A3.2-Încheierea unui contract de muncă cu o firmă de IT și cu un contabil-economist.
A3.3-Încheierea unui contract de muncă cu un translator și doi psiho-terapeuți.
A3.4-Încheierea unui contract de muncă cu editura care va edita manualul cursului.
A3.5-Încheierea unui contract de muncă cu o firmă de catering, transport și cazare.
A4-Realizarea site-ului și a rețelei de socializare în vederea informării cadrelor didactice interesate de proiect
A5-Proiectarea cursului
A6-Descrierea proiectului în fața unei comisii din cadrul Ministerului Educației. Obținerea acreditării.
A7-Stabilirea programului
A8-Înscrierea și selectarea candidaților. Selecția se va face în urma unui interviu
A9-Desfășurarea cursurilor
A9.1-Practică
A10-Evaluarea, afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor. Eliberarea certificatului.
A11-Realizarea manualului și publicarea acestuia.
Anul 1 Anul 2
Semestrul 1 Semestrul II Semestrul 1 Semestrul II
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

S-ar putea să vă placă și