Sunteți pe pagina 1din 43

AMENAJAREA RAULUI

DAMBOVITA
• Râul
Dâmboviţa
izvorăşte
din munţii
Iezer-
Păpuşa,
trecând prin
culoarul
Rucăr –
Bran
Îşi linişteşte
apele
străbătând
Câmpia
Română
Numele râul
Dâmboviţa este
consemnat în
cronici începînd
din anul 1290.
Dezvoltarea sa
a fost mereu
legată de
dezvoltarea
oraşului
Bucureşti.
Ca o apă de
şes,
Dâmboviţa
bucureşteană
făcea în
interiorul
oraşului
numeroase
meandre
În absenţa unei
canalizări
autentice a
oraşului,
Dâmboviţa a
devenit şi un
canal colector a
tuturor
reziduurilor.
Domnitorul Alexandru
Ion Cuza şi Dr. Carol
Davila vizitând cartierul
Tabaci din Bucureşti,
inundat de râul Dâmboviţa
în 1862
Ideea
rectificării
râului
Dâmboviţa prin
taierea
meandrelor din
interiorul
oraşului, apare
încă din anul
1854,datorită
numeroaselor
inundatii
Podul de la Haşdeu
Podul de la Piaţa Unirii
Cheiul Dâmboviţei la Piaţa Unirii
Dâmboviţa înainte de modernizare
• Lucrările de
rectificare a albiei
râului Dâmboviţa
începute în anul
1985.
• Ideea constructivă
este de a face o
cuvă de apă
curată cu secţiune
deschisă şi un
colector închis
amplasat sub cuva
de apă curată care
colectează apele
menajere.
• Lucrările de
execuţie a
casetelor pentru
ape uzate
• Dimensiunile
casetei sint in
functie de
debitele
descarcate: de
la cca 10 m3/s in
sectiunea Ciurel
la cca 80 m3/s la
varsarea in aval
de Vitan.
Santierul Tineretului
Bazinul
disipator şi
rizberma de la
podul Ciurel,
liniştind apele
râului .
Prin biefarea albiei
cu ajutorul
nodurilor
hidrotehnice s-au
obţinut lucii de apă
cu lăţimi mari.
Proiectul complex de amenajare a
raului Dambovita

- acumularea permanenta - in suprafata de


cca 220 ha si un volum de cca 20 milioane
m3 - amplasata in amonte de Soseaua
Ciurel, in zona Cringasi-Giulesti-Rosu,
care va atenua viiturile din amonte si va
asigura apa pentru diferite folosinte;
- irigatii, apa industriala, agrement si
debitele de primenire pentru Dimbovita in
Bucuresti;
- indiguirea si amenajarea raului Dimbovita
in amonte de Lacul Dimbovita, pina la
Dragomiresti Deal, pe cca 5 km, pentru
scoaterea de sub efectul inundatiilor a
peste 1100 ha teren agricol si a unor
obiective social-economice limitrofe albiei
Dimbovitei
• - colectarea si transportuI apelor uzate printr-un
colector inchis de canalizare, amplasat pe fundul
albiei actuale a raului Dimbovita pe sectorul
Ciurel-Vitan de 10 km lungime, avind
capacitatea de preluare a unor debite de ape
uzate si pluviale cuprinse intre 20 si 80 m3/s;
• - asigurarea tranzitarii viiturilor provenite din
amonte si din ploile ce cad in Capitala, prin
reprofilarea, adancirea si betonarea albiei
Dambovitei pe traseul orasului in sectorul Ciurel-
Vitan, pe o lungime de cca 10 km;
- crearea unor lucii de apa prin biefarea
albiei in 6 sectoare cu ajutorul nodurilor
hidrotehnice amplasate in amonte si
imediata apropiere de podurile Grozavesti,
Eroilor, Calea Victoriei, Marasesti, Mihai
Bravu si Vitan; latimea luciilor de apa va fi
de 20-60 m, cu adincimi variabile de 1,5-
4,5 m;
- drenarea ape lor subterane de pe malul
stang prin realizarea unui dren longitudinal
executat din beton armat, de-a lungul albiei
Dambovitei si amplasat la nivelul colectorului,
sub albia amenajata pentru apa curata;

- asigurarea exploatarii lucrarilor prevazute,


printr-un sistem informational alcatuit din statii
automate de masurare a elementelor ce
caracterizeaza regimul viiturilor si transmiterea
acestora prin radio si linii de telecomunicatii la
un centru dispecer.
SCHEMA DE AMENAJARE A RAULUI DAMBOVITA IN AMONTE DE BUCURESTI

Acumularea Vacaresti

Dambovita river
Arges river

PH lunguletu
Q max=140 mc/s
20.09.2004 ora 24:00
Derivatia Brezoaiele

Q deriv max 50 mc/s

Q deriv max 116 mc/s

Statia de tratare Arcuda Q max 3-5 mc/s

Q max 2-4 mc/s

Q = 0.5-1 mc/s

Zona inundata Giulesti - Sarbi


Ciorogarla river

PH Dragomiresti
Q max = 20 mc/s

Lacul Morii reservoir