Sunteți pe pagina 1din 2

Prescrie obligații sau ceea ce ar trebui să fie, și dezvoltă sisteme de luare a deciziilor cu privire la ceea

ce este corect sau greșit, se referă la…….

între aceștia/acestea și influențele externe asupra comportamentului lor se referă la……..

mpunerea unor standarde etice, sunt (după


Fleming, 1983):

e
incorect

bun de urmat de către ceilalți

ei teorii, acțiunea corectă este acea care respectă regulile, se conformează lor, iar
cea care este incorectă este cea care este interzisă de reguli. Se referă la……..

ectă este
apreciată doar prin prisma consecințelor obținute. Se referă la……..

din……(completați)

miliei și ale altor persoane la a


căror părere țin; recunosc obligația îndeplinirii sarcinilor de muncă și a respectării legii; vor căuta
ghidare la ceilalți și vor considera că acționează moral dacă își îndeplinesc responsabilitățile de
muncă. Se referă la……..

bligațiile,
Idealurile și Efectele/Consecințele acțiunilor noastre sunt în conflict, specialiștii în etică recomandă
………….
rganizație (de exemplu,
”nu acceptăm cadouri în organizație” sau ”nu se acceptă comportamentele de hărțuire sexuală în
organizație”). Definește stadiul în care se află organizația (”unde suntem”) și cel dezirabil (”unde
dorim să ajungem”).

ecte care trebuie să facă obiectul codului de etică prezentată de Richard Pettinger
(Pettinger, ș.al., cap. 13, 2007) include:……….

ompletați:…..are un rol de conștientizare și ghidare, și include proceduri clare care trebuie urmate
pentru soluționarea unor situații specifice și dileme etice, precum și penalizările care apar în caz de
nerespectare