Sunteți pe pagina 1din 1

AGRICULTURA

 una dintre cele mai vechi activități  înainte de 1990 :


 factorii care au influențat dezvoltarea agriculturii :  se practica o agricultură de tip socialist (proprietatea colectivă şi de stat a pământului, a mijloacelor de producție) caracterizată prin :
 poziția geografică şi relieful variat  extinderea suprafețelor
 condițiile de climă favorabilă şi solurile fertile  mecanizare
 are două ramuri :  chimizare
 cultura plantelor  după 1990 :
 creșterea animalelor  agricultură de piață, caracterizată prin :
 fărâmițarea proprietății ca urmare a retrocedării pământurilor
 dificultățile asocierii
 dispariția sistemului de irigații
CULTURA PLANTELOR CREŞTEREA ANIMALELOR
 C. Română, C. de Vest, Pod. Dobrogei, C. Moldovei, C. Transilvaniei  este o ramură cu tradiții îndelungate
 industria de morărit :  este favorizată de :
grâu  dezvoltată în zonele de cultură : Craiova, Bucureşti, Iași, Timiș  existența pășunilor naturale
Cereale
 cultura plantelor furajere
Pod. Getic, C. Română, C. de vest, Pod. Moldovei, Pod. Transilvaniei  N Moldovei, Maramureș, N şi E Transilvaniei
porumb bovine
 prelucrarea laptelui : Sibiu, Cluj Napoca, Brașov
 C. Română, C. de Vest, Depr. Colinara a Transilvaniei, Dobrogea  Dobrogea, C. Bărăganului, C. de Vest, S Transilvaniei
sfecla de
 fiind o plantă perisabilă se prelucrează numai în zonele de cultură : ovine  lâna se prelucrează la : Sibiu, Brașov, Bucureşti
zahăr
Craiova, Timișoara, Bod
 plantă oleaginoasă  se cresc în zonele de câmpie, dealuri joase : Banat, E C. Române,
floarea  C. Română, C. de Vest, Dobrogea Transilvania
porcine
Plante tehnice
soarelui  fabrici de ulei : Craiova, Iași, Constanta, Bucureşti, Timișoara  preparate şi conserve de carne : Bucureşti, Timișoara, Sibiu, Tg. Mureș,
(industriale) Oradea, Iași
 C. de Vest, Pod. Someșan creșterea  în aproprierea marilor oraşe : Iași, Suceava, Bacău
cânepa păsărilor
(avicultura)
 pentru fibre creșterea  activitate cu vechi tradiții
inul  zone umede/umbroase : Pod. Sucevei, Depr. Giurgeu-Ciuc albinelor  este răspândită în toate regiunile ţării
(apicultura)
 zone mai reci : Pod. Sucevei, Depr. Giurgeu-Ciuc, Depr. Brașov viermi de mătase  în strânsă legătură cu cultura duzilor : Banat, C. Olteniei
Cultura cartofului
(sericicultura) mătasea naturală se prelucrează la : Bucureşti, Timișoara, Lugoj
Legume şi leguminoase pentru  legumele sunt perisabile
boabe  în aproprierea marilor oraşe, în luncile râurilor
 largă răspândire în zonele de deal şi podiș : Subcarpații Getici şi de
Pomicultura
Curbură, Depr. Colinară a Transilvaniei, Banat, Dobrogea
 în strânsă legătură cu formele de relief (regiuni deluroase cu versanți ce
au expunerea la Soare – lumină mai multă, căldură mai mare)
 Subcarpații Curburii, Pod. Moldovei – Cotnari, Huși, Pod. Dobrogei –
Viticultura
Murfatlar, Niculițel, Pod. Transilvaniei, Pod. Târnavelor, Pod. Getic –
Drăgășani, C. şi Dealurile de Vest, C. Română
 centre de vinificație : Drăgășani, Iași, Murfatlar