Sunteți pe pagina 1din 26

Lista fondurilor şi colecţiilor date în cercetare de către DJAN Bistriţa-Năsăud

Nr. crt. Nr. inventar Denumirea fondului sau colecţiei Ani extremi Nr. u.a.
1 620 Administraţia fondurilor grănicereşti năsăudene 1862-1940 392
2 713 Administraţia fondurilor grănicereşti năsăudene 1713-1957 4175
3 761 Administraţia fondurilor grănicereşti năsăudene 1857-1946 121
4 681 Apărarea patriotică - Organizaţia Bistriţa 1946-1948 2
5 644 ARLUS - Filiala judeţului Năsăud 1947-1950 4
6 645 ARLUS - Organizaţia regională Rodna 1951-1952 2
7 739 ASTRA - Despărţământul Năsăud 1862-1939 739
8 142 Banca "Mercur" Năsăud 1901-1935 13
9 797 Banca Centrală pentru Industrie şi Comerţ S.A. Cluj-filiala Bistriţa 1887-1948 65
10 793 Banca Federala „Andrei Mureşanu” Bistriţa 1922-1940 90
11 792 Banca Populară "Funcţionarul" Bistriţa 1926-1949 78
12 140 Banca populară "Minerva" Telciu 1926-1949 18
13 714 Camera de Agricultură a judeţului Năsăud 1929-1949 2068
14 557 Camera de Comerţ şi Industrie-oficiul Bistriţa 1945-1948 5
15 549 Camera de Muncă Bistriţa 1884-1948 210
16 60 Cartea funciară Năsăud 1872-1960 1301
17 711 Casa de asigurări sociale a judeţului Someş 1933-1949 323
18 277 Casa de asigurări sociale Bistriţa 1920-1949 6213
19 717 Casa de copii nr.1 Cluj 1948-1953 4
20 721 Casa de copii nr.2 Abrud 1949-1960 7
21 718 Casa de copii nr.2 Cluj 1949-1955 3
22 719 Casa de copii nr.3 Cluj 1953-1957 44
23 720 Casa de copii nr.4 Cluj 1948-1959 29
24 722 Casa de copii Sâncrai 1950-1964 87
25 555 Centrul agricol Domneşti 1948 1
26 798 Centrul Regional de Planificare Rodna 1948-1951 21
27 18 Circumscripţia sanitar-veterinară Bârgău 1927-1938 139
28 19 Circumscripţia sanitar-veterinară Bistriţa 1931-1937 49
29 790 Colecţia cooperative şi bănci populare 1920-1952 309
30 588 Colecţia cooperativelor de achiziţii, producţie şi consum 1945-1951 15
31 47 Colecţia de documente feudale 1519-1896 17
32 83 Colecţia de fotografii 1848-1942 1579
33 158 Colecţia matrice sigilare 1977 37
34 79 Colecţia personală Alexa David 1881-1938 10
35 712 Colecţia personală Anton Coşbuc 1904-1970 438
36 77 Colecţia personală Artenie Mureşan 1845-1931 22
37 23 Colecţia personală Artur Connerth, dr. avocat 1848-1945 147
38 111 Colecţia personală Bazil Buzdug 1798-1872 7
39 105 Colecţia personală Dumitru Nacu 1915-1946 3
40 72 Colecţia personală Emil Precup 1751-1965 344
41 52 Colecţia personală Florian Porcius 1610-1940 44
42 143 Colecţia personală Gălan-Slăvoacă 1698-1891 30
43 749 Colecţia personală George Cârdei 1923-1958 51
44 49 Colecţia personală Ilie Cleja 1916-1944 1
45 50 Colecţia personală Ioachim Mureşan 1578-1925 373
46 54 Colecţia personală Ion Ciocan, prof. univ. 1780-1918 213
47 74 Colecţia personală Ion Costan 1869-1952 61
48 75 Colecţia personală Ion şi Victor Corbu 1891-1946 19
49 48 Colecţia personală Iulian Marţian 1515-1945 1060
50 55 Colecţia personală Iuliu G. Moisil, academician 1812-1948 169
51 109 Colecţia personală Pavel Tofan 1923-1940 1
52 748 Colecţia personală Pavel Tofan 1901-1964 26
53 144 Colecţia personală Pop Ştefan 1893-1945 6
54 78 Colecţia personală Solomon Haliţă 1860-1929 101
55 102 Colecţia personală Titus Pop, dr. 1859-1918 2
56 112 Colecţia personală Victor Onişor 1909-1935 15
57 65 Colecţia personală Virgil Şotropa, academician 1561-1940 489
58 145 Colecţia personală Zikeli Ernest 1875-1951 6
59 40 Colecţia registrelor de naţionalităţi a judeţului Năsăud 1924-1946 47
60 166 Colecţia registrelor de stare civilă 1682-1967 1479
61 42 Colecţia tabelelor de impunere 1805-1848 1208
62 850 Colegiul Naţional "Liviu Rebreanu" Bistriţa 1946-1964 610
63 266 Comisariatul de poliţie a judeţului Năsăud 1945-1948 13
64 506 Comisariatul de poliţie a judeţului Năsăud 1948-1950 3
65 751 Comisia de ocol pentru expropriere şi împroprietărire Bistriţa 1919-1943 343
66 592 Comisia de plasă pentru aplicarea reformei agrare (1945) Beclean 1945-1948 42
67 590 Comisia de plasă pentru aplicarea reformei agrare (1945) Chiochiş 1945-1949 29
68 589 Comisia de plasă pentru aplicarea reformei agrare (1945) Lechinţa 1945-1949 140
69 591 Comisia de plasă pentru aplicarea reformei agrare (1945) Năsăud 1945-1948 62
70 642 Comisia judeţeană de Cruce Roşie Bistriţa-Năsăud 1973-1974 8
71 813 Comisia judeţeană de Cruce Roşie Bistriţa-Năsăud 1972-1983 46
72 686 Comisia judeţeană de verificări Năsăud a Partidului Muncitoresc Român 1949-1950 25
73 339 Comisia judeţeană Năsăud pentru aplicarea reformei agrare din 1945 1945-1948 136
74 667 Comisia orăşenească de Cruce Roşie Bistriţa 1973-1974 2
75 678 Comitetul antifascist german Bistriţa 1950-1953 4
76 684 Comitetul Antifascist German din judeţul Năsăud 1949 1
77 651 Comitetul de Cruce Roşie al judeţului Năsăud 1950 1
78 652 Comitetul de Cruce Roşie al regiunii Rodna 1951 1
79 643 Comitetul de luptă pentru pace a regiunii Rodna 1951-1952 2
80 694 Comitetul de plasă P.C.R. Teaca 1946-1950 12
81 741 Comitetul electoral al judeţului Năsăud 1902-1948 244
82 673 Comitetul electoral judeţean Năsăud al Blocului Partidelor Democrate 1946 1
83 639 Comitetul judeţean al pionierilor Bistriţa-Năsăud 1978-1979 2
84 774 Comitetul judeţean al pionierilor Bistriţa-Năsăud 1968-1990 170
85 640 Comitetul judeţean al sindicatelor judeţul Bistriţa-Năsăud 1945-1950 16
86 753 Comitetul judeţean Bistriţa-Năsăud al femeilor 1968-1987 28
87 754 Comitetul judeţean Bistriţa-Năsăud al Frontului Democraţiei şi Unităţii Socialiste (F.D.U.S.) 1968-1989 116
88 663 Comitetul judeţean Năsăud al Frontului Democraţiei Populare 1948 1
89 662 Comitetul judeţean Năsăud al Organizaţiei Tineretului Progresist 1946 1
90 653 Comitetul judeţean Năsăud al Uniunii Femeilor Democrate din România (U.F.D.R.) 1948-1950 9
91 693 Comitetul judeţean Năsăud al Uniunii Tineretului Muncitor 1949-1950 4
92 692 Comitetul judeţean Năsăud al Uniunii Tineretului Muncitoresc 1947-1950 3
93 659 Comitetul judeţean Năsăud de luptă pentru pace 1950 1
94 635 Comitetul judeţean P.C.R. al judeţului Năsăud 1945-1950 107
95 812 Comitetul judeţean P.C.R. al judeţului Năsăud 1949-1950 8
96 633 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1968-1971 2600
97 815 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1968-1990 626
98 816 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1968-1988 34
99 817 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1968-1990 456
100 818 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1968-1990 195
101 819 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1968-1990 6
102 820 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1968-1990 554
103 831 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1969.1987 111
104 845 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1977-1981 93
105 846 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1968-1989 136
106 847 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1968-1989 599
107 853 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1968-1989 69
108 856 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1972-1978 2832
109 857 Comitetul judeţean P.C.R. Bistriţa-Năsăud 1979-1989 2141
110 691 Comitetul judeţean Someş al Partidului Comunist Român 1946 1
111 637 Comitetul judeţean U.T.C: al judeţului Bistriţa Năsăud 1968-1973 346
112 641 Comitetul municipal al sindicatelor Bistriţa 1968-1981 15
113 632 Comitetul municipal P.C.R. Bistriţa 1968-1989 20945
114 810 Comitetul municipal P.C.R. Bistriţa 1968-1989 343
115 821 Comitetul municipal P.C.R. Bistriţa 1968-1989 3
116 843 Comitetul municipal P.C.R. Bistriţa 1968-1988 173
117 844 Comitetul municipal P.C.R. Bistriţa 1980-1988 35
118 756 Comitetul orăşenesc Năsăud al P.C.R. 1979-1984 74
119 638 Comitetul orăşenesc U.T.C. Bistriţa 1968-1973 16
120 687 Comitetul Partidului Muncitoresc Român de la Şantierul Salva-Vişeu 1948-1949 8
121 825 Comitetul Partidului Muncitoresc Român de la Şantierul Salva-Vişeu 1949 2
122 826 Comitetul provizoriu al judeţului Năsăud 1949 2
123 868 Comitetul provizoriu al judeţului Someş 1949-1950 8
124 670 Comitetul raional Beclean al Frontul plugarilor 1950-1952 3
125 671 Comitetul raional Bistriţa al Frontul plugarilor 1950-1952 3
126 672 Comitetul raional Năsăud al Frontul plugarilor 1950-1952 3
127 634 Comitetul raional P.C.R. Beclean 1950-1960 922
128 811 Comitetul raional P.C.R. Beclean 1951-1960 52
129 631 Comitetul raional P.C.R. Bistriţa 1950-1967 16627
130 808 Comitetul raional P.C.R. Bistriţa 1951-1968 63
131 809 Comitetul raional P.C.R. Bistriţa 1951-1968 63
132 839 Comitetul raional P.C.R. Bistriţa 1952-1963 103
133 842 Comitetul raional P.C.R. Bistriţa 1953-1967 99
134 855 Comitetul raional P.C.R. Bistriţa 1950-1967 3
135 630 Comitetul raional P.C.R. Năsăud 1950-1967 8864
136 806 Comitetul raional P.C.R. Năsăud 1950-1967 77
137 807 Comitetul raional P.C.R. Năsăud 1953-1968 44
138 841 Comitetul raional P.C.R. Năsăud 1959-1967 23
139 854 Comitetul raional P.C.R. Năsăud 1950-1967 1
140 688 Comitetul raional U.T.M. Bistriţa 1957-1968 74
141 689 Comitetul raional U.T.M. Năsăud 1951-1968 72
142 829 Comitetul raional U.T.M. Năsăud 1964-1968 1
143 636 Comitetul regional P.C.R. al regiunii Rodna 1950-1952 108
144 654 Comitetul regional Rodna a Uniunii Femeilor Democrate din România (U.F.D.R.) 1950-1952 5
145 669 Comitetul regional Rodna al Frontului Plugarilor 1950-1952 8
146 690 Comitetul regional Rodna al Uniunii Tineretului Muncitor 1950-1952 5
147 1 Consilieratul Agricol al judeţului Năsăud 1919-1939 1618
148 650 Consiliul judeţean al sindicatelor Bistriţa-Năsăud 1968-1981 49
149 660 Consiliul judeţean Năsăud a Uniunii Asociaţiilor elevilor din România 1948 1
150 755 Consiliul municipal Bistriţa al F.D.U.S. 1979 1
151 685 Consiliul orăşenesc al Pionierilor Bistriţa 1979 1
152 832 Consiliul popular judeţean Bistriţa-Năsăud 1968-1969 6
153 649 Consiliul raional al sindicatelor Beclean 1951-1952 2
154 647 Consiliul raional al sindicatelor Bistriţa 1953-1967 21
155 648 Consiliul raional al sindicatelor Năsăud 1951-1967 19
156 674 Consiliul raional Beclean al F.D.P. 1950 1
157 675 Consiliul raional Bistriţa al F.D.P. 1950 1
158 676 Consiliul raional Năsăud al F.D.P. 1950 1
159 772 Consiliul raional Bistriţa al Organizaţiei Pionierilor 1966-1968 8
160 773 Consiliul raional Năsăud al Organizaţiei Pionierilor 1966-1967 6
161 664 Consiliul regional Rodna al Frontului Democraţiei Populare 1950 1
162 646 Consiliul regional Rodna al sindicatelor 1951-1952 3
163 558 Contenciosul statului judeţul Năsăud 1945-1949 51
164 791 Cooperativa "Plugarul" Bistriţa 1940-1946 37
165 471 Cooperativa de consum Năsăud 1951-1968 325
166 532 Cooperativa de consum Năsăud 1959-1969 22
167 603 Cooperativa de consum Năsăud 1970 7
168 472 Cooperativa de consum Telciu 1930-1968 185
169 769 Cooperativa federală "Năsăudul" din Bistriţa 1945-1949 446
170 22 Creditul Naţional Agricol-societate anonimă-sucursala Bistriţa 1947-1948 29
171 824 Direcţia comercială a judeţului Năsăud 1948-1949 9
172 264 Direcţia Gărzii Financiare Bistriţa 1946-1947 1
173 265 Direcţia Miliţiei regiunii Rodna 1949-1951 8
174 734 Direcţia silvică Bistriţa 1856-1950 925
175 3 Eforia de păşuni a judeţului Năsăud 1935-1940 218
176 151 Epitropia şcolii normale fundaţională ortodoxă Prundul-Bârgăului 1874-1931 5
177 63 Exploatarea minieră Rodna 1851-1907 23
178 43 Fabrica de hârtie "Bistriţa" Prundul Bârgăului 1920-1948 12
179 32 Filiala Arhivelor Statului Bistriţa 1951-1969 145
180 41 Filiala Arhivelor Statului Năsăud 1937-1968 366
181 356 Filiala C.E.C. Bistriţa 1950-1967 301
182 355 Filiala C.E.C. Năsăud 1949 147
183 76 Fond familial Adam Bardocz 1684-1875 34
184 24 Fond familial Fritz Holztrager, dr. 1778-1888 8
185 120 Fond familial Gavril si Vasile Bichigean 1904-1946 4
186 104 Fond personal Anchidim Şoldea 1858-1915 1
187 117 Fond personal Boşca E. Mălin 1967 7
188 110 Fond personal Emil Chifa 1918-1936 20
189 103 Fond personal Emil Domide 1911-1920 1
190 96 Fond personal Gavrilă Linul 1848-1858 1
191 94 Fond personal Gavrilă Scridon 1883-1942 1
192 601 Fond personal George Avram 1905-1945 30
193 71 Fond personal George Coşbuc 1878-1912 5
194 107 Fond personal Grigore Silaşi 1898 1
195 114 Fond personal Ileana Anton 1750-1940 3
196 113 Fond personal Ioan Pecurariu 1902-1917 11
197 106 Fond personal Ioan Şerban 1898-1950 12
198 121 Fond personal Ionel Şerban 1924-1929 1
199 119 Fond personal Iulian Chitul 1936-1940 3
200 100 Fond personal Iustin Handrea 1796-1866 1
201 116 Fond personal Iustin Ilieşiu 1862-1957 137
202 122 Fond personal Leon Bancu 1914-1940 5
203 101 Fond personal Macedon Buia 1861-1874 1
204 115 Fond personal Nicolae Bretan 1927-1948 17
205 108 Fond personal Nicolae Pop 1889-1890 1
206 97 Fond personal prof. Alessi P. Artemiu 1860-1894 1
207 95 Fond personal Simion Tanco 1860-1878 1
208 576 Fond personal Şioldea Victor 1935-1946 10
209 118 Fond personal Tiberiu Morariu 1910-1970 70
210 99 Fond personal Vasile Petri 1848-1903 1
211 98 Fond personal Vasile Popiţan 1945 1
212 80 Fond personal Vasile Scurtu 1897-1968 60
213 81 Fond personal Virginia Grivase 1801-1934 10
214 46 Garda Naţională a Frontului Renaşterii Naţionale din judeţul Năsăud 1939-1940 32
215 522 Gimnaziul de stat pentru fete din Bistriţa 1897-1948 75
216 599 Gimnaziul de stat pentru fete din Bistriţa 1897-1923 4
217 128 Gimnaziul industrial de băieţi Năsăud 1935-1940 4
218 435 Gimnaziul unic de stat maghiar Bistriţa 1945-1949 30
219 439 Gimnaziul unic Teaca 1945-1950 11
220 834 Gospodăria Agricolă de stat Milaş 1949-1967 24
221 837 Gospodăria Agricolă de Stat Şieu 1958-1967
222 391 Grădiniţa de copii Teaca 1948-1959 6
223 572 Grupul şcolar forestier Năsăud 1955-1969 513
224 556 Inspectoratul comercial de stat al regiunii Rodna 1951 1
225 765 Inspectoratul judeţean Bistriţa-Năsăud al Ministerului de Interne 1970-1977 32
226 563 Inspectoratul statistic al raionului Beclean 1955-1959 4
227 562 Inspectoratul statistic al raionului Năsăud 1953-1967 26
228 35 Inspectoratul şcolar al judeţului Năsăud 1929-1949 195
229 343 Inspectoratul şcolar al judeţului Năsăud 1930 2
230 507 Inspectoratul şcolar maghiar al judeţului Năsăud 1945-1949 28
231 215 Inspectoratul teritorial al Departamentului cultelor al judeţului Bistriţa-Năsăud 1971-1977 15
232 770 Inspecţia comercială de stat a raionului Bistriţa 1953-1967 60
233 618 Invalizi, orfani şi văduve de război (IOVR) Bistriţa 1918-1961 5984
234 805 Invalizi, orfani şi văduve de război (IOVR) Bistriţa 1919-1961 2788
235 33 Împuternicitul regional pentru colectarea produselor agricole Rodna 1951-1952 24
236 787 Împuternicitul regional pentru colectarea produselor agricole Rodna 1949-1951 10
237 758 Împuternicitul statului pentru colectarea produselor agricole al raionului Năsăud 1950-1957 229
238 698 Împuternicitul statului pentru colectarea produselor agricole raion Bistriţa 1950-1959 125
239 768 Însoţirea de consum şi valorizare din Rebrişoara 1909-1928 20
240 835 Întreprinderea Agricolă de Stat Lechinţa 1970-1971 3
241 840 Întreprinderea Agricolă de Stat Lechinţa 1970-1971 689
242 803 Întreprinderea de gospodărie orăşenească-Bistriţa 1947-1960 554
243 804 Întreprinderea de locuinţe şi localuri Bistriţa 1951-1958 367
244 157 Judecătoria cercuală Prundul Bârgăului 1852-1868 11
245 750 Judecătoria Cercuală Rodna 1881-1949 1012
246 163 Judecătoria mixtă Bistriţa 1841-1911 14
247 167 Judecătoria mixtă Bistriţa 1852-1953 215
248 628 Judecătoria populară rurală Beclean 1898-1960 8608
249 260 Legiunea de jandarmi a judeţului Năsăud 1944-1950 234
250 530 Legiunea de jandarmi a judeţului Năsăud 1947-1949 1
251 518 Liceul "Alexandru - Odobescu" Bistriţa 1923-1948 69
252 596 Liceul "Alexandru-Odobescu" Bistriţa 1923-1948 67
253 737 Liceul "George Coşbuc" Năsăud 1863-1974 2497
254 521 Liceul de stat "Ioan Huniade" din Bistriţa 1940-1944 44
255 699 Liceul evanghelic lutheran A.B. de băieţi Bistriţa 1853-1932 75
256 574 Liceul teoretic nr.2 Năsăud 1950-1976 578
257 184 Mănăstirea ortodoxă română Piatra-Fântânele 1928-1948 20
258 262 Miliţia raionului Bistriţa 1949-1968 149
259 276 Miliţia raionului Năsăud 1949-1968 671
260 736 Muzeul Năsăudean 1873-1951 13
261 779 Notariatul de stat al judeţului Bistriţa-Năsăud 1954-1970 25
262 85 Notariatul de stat Năsăud 1889-1941 11
263 551 Ocolul agricol Bârgău 1939-1947 2
264 724 Ocolul agricol Beclean 1925-1952 116
265 4 Ocolul agricol Bistriţa 1921-1940 177
266 341 Ocolul agricol Bistriţa 1945-1948 5
267 728 Ocolul agricol Chiochiş 1944-1949 102
268 729 Ocolul agricol Lechinţa 1946-1949 120
269 552 Ocolul agricol Năsăud 1946-1948 1
270 553 Ocolul agricol Şieu 1945-1946 1
271 554 Ocolul agricol Teaca 1945-1949 2
272 830 Ocolul Silvic Beclean 1966 12
273 146 Oficiul consistorial districtual evanghelic C.A. Bistriţa 1613-1944 2695
274 21 Oficiul de măsurători si verificări Bistriţa 1929-1940 55
275 147 Oficiul parohial evanghelic C.A. Bistriţa 1495-1944 566
276 271 Oficiul parohial greco-catolic Agrieş 1890-1963 6
277 246 Oficiul parohial greco-catolic Archiud 1851-1967 83
278 255 Oficiul parohial greco-catolic Ardan 1905-1953 9
279 796 Oficiul parohial greco-catolic Beclean 1924-1948 19
280 194 Oficiul parohial greco-catolic Beudiu 1846-1948 16
281 275 Oficiul parohial greco-catolic Bichigiu 1800-1945 48
282 149 Oficiul parohial greco-catolic Bistriţa 1885-1955 354
283 169 Oficiul parohial greco-catolic Bistriţa-Bârgăului 1861-1958 41
284 273 Oficiul parohial greco-catolic Borleasa 1892-1958 6
285 240 Oficiul parohial greco-catolic Brăteni 1923-1960 2
286 259 Oficiul parohial greco-catolic Breaza 1935-1938 1
287 185 Oficiul parohial greco-catolic Budacul de Sus 1833-1949 37
288 224 Oficiul parohial greco-catolic Budeşti 1864-1956 18
289 198 Oficiul parohial greco-catolic Cheţiu 1891-1948 18
290 801 Oficiul parohial greco-catolic Chiraleş 1873-1970 55
291 176 Oficiul parohial greco-catolic Chiuza 1846-1957 31
292 794 Oficiul parohial greco-catolic Ciceu-Giurgeşti 1885-1949 16
293 205 Oficiul parohial greco-catolic Ciceu-Hăşmaş 1890-1948 15
294 188 Oficiul parohial greco-catolic Ciceu-Mihăieşti 1912-1957 17
295 195 Oficiul parohial greco-catolic Ciceu-Poieni 1898-1948 12
296 222 Oficiul parohial greco-catolic Corvineşti 1880-1950 7
297 795 Oficiul parohial greco-catolic Coşbuc 1857-1948 47
298 540 Oficiul parohial greco-catolic Cristeştii-Ciceului 1912-1976 13
299 234 Oficiul parohial greco-catolic Delureni 1875-1948 5
300 253 Oficiul parohial greco-catolic Domneşti 1898-1957 3
301 201 Oficiul parohial greco-catolic Dumbrăveni 1844-1948 7
302 209 Oficiul parohial greco-catolic Dumbrăviţa 1897-1948 5
303 189 Oficiul parohial greco-catolic Dumitra 1935-1948 4
304 175 Oficiul parohial greco-catolic Feldru 1844-1949 52
305 208 Oficiul parohial greco-catolic Feleac 1879-1948 9
306 744 Oficiul parohial greco-catolic Figa 1793-1953 23
307 191 Oficiul parohial greco-catolic Floreşti 1923-1956 17
308 256 Oficiul parohial greco-catolic Ghinda 1941-1948 6
309 221 Oficiul parohial greco-catolic Gledin 1825-1945 62
310 241 Oficiul parohial greco-catolic Herina 1858-1975 37
311 182 Oficiul parohial greco-catolic Ilişua 1852-1939 17
312 180 Oficiul parohial greco-catolic Ilva Mare 1819-1949 24
313 216 Oficiul parohial greco-catolic Ilva-Mică 1831-1967 53
314 233 Oficiul parohial greco-catolic Lechinţa 1896-1950 11
315 745 Oficiul parohial greco-catolic Leşu 1839-1949 31
316 204 Oficiul parohial greco-catolic Lunca-Ilvei 1923-1948 14
317 723 Oficiul parohial greco-catolic Luşca 1854-1948 20
318 177 Oficiul parohial greco-catolic Maieru 1788-1956 55
319 228 Oficiul parohial greco-catolic Matei 1889-1948 8
320 217 Oficiul parohial greco-catolic Măgura-Ilvei 1847-1973 32
321 270 Oficiul parohial greco-catolic Măluţ 1893-1964 6
322 252 Oficiul parohial greco-catolic Mărişelu 1806-1950 9
323 243 Oficiul parohial greco-catolic Miceştii de Câmpie 1863-1955 40
324 237 Oficiul parohial greco-catolic Monor 1900-1953 5
325 708 Oficiul parohial greco-catolic Mureşenii-Bârgăului 1821-1950 42
326 210 Oficiul parohial greco-catolic Năsăud 1850-1942 41
327 274 Oficiul parohial greco-catolic Negrileşti 1876-1948 15
328 178 Oficiul parohial greco-catolic Nepos 1775-1960
329 186 Oficiul parohial greco-catolic Nimigea de Jos 1923-1948 5
330 211 Oficiul parohial greco-catolic Nuşeni 1838-1949 18
331 226 Oficiul parohial greco-catolic Ocniţa 1871-1951 4
332 223 Oficiul parohial greco-catolic Orosfaia 1908-1953 6
333 258 Oficiul parohial greco-catolic Parva 1868-1948 12
334 179 Oficiul parohial greco-catolic Piatra 1850-1959 34
335 232 Oficiul parohial greco-catolic Pintic 1754-1976 44
336 206 Oficiul parohial greco-catolic Poiana-Ilvei 1808-1955
337 203 Oficiul parohial greco-catolic Poienile-Zagrei 1863-1948 4
338 231 Oficiul parohial greco-catolic Posmuş 1872-1970 29
339 268 Oficiul parohial greco-catolic Prislop 1838-1965 22
340 173 Oficiul parohial greco-catolic Ragla 1844-1951 69
341 207 Oficiul parohial greco-catolic Rebra 1941-1948 4
342 190 Oficiul parohial greco-catolic Rebrişoara 1913-1948 33
343 738 Oficiul parohial greco-catolic Rodna 1787-1955 966
344 789 Oficiul parohial greco-catolic Romuli 1836-1949 152
345 202 Oficiul parohial greco-catolic Salva 1892-1938 7
346 498 Oficiul parohial greco-catolic Sângeorz-Băi 1836-1947 543
347 247 Oficiul parohial greco-catolic Sângeorzul-Nou 1857-1940 7
348 192 Oficiul parohial greco-catolic Sânicoară 1857-1948 2
349 236 Oficiul parohial greco-catolic Sânmihaiu de Câmpie 1931-1964 1
350 219 Oficiul parohial greco-catolic Sărata 1891-1944 3
351 227 Oficiul parohial greco-catolic Sebiş 1907-1927 1
352 235 Oficiul parohial greco-catolic Silivaşu de Câmpie 1890-1949 7
353 183 Oficiul parohial greco-catolic Şanţ 1834-1958 57
354 238 Oficiul parohial greco-catolic Şieu-Cristur 1907-1950 16
355 254 Oficiul parohial greco-catolic Şieu-Măgheruş 1940-1948 1
356 197 Oficiul parohial greco-catolic Şieuţ 1833-1948 25
357 250 Oficiul parohial greco-catolic Şintereag 1900-1960 3
358 248 Oficiul parohial greco-catolic Şirioara 1867 9
359 272 Oficiul parohial greco-catolic Târlişua 1877-1962 6
360 269 Oficiul parohial greco-catolic Tăure 1860-1970 23
361 199 Oficiul parohial greco-catolic Telciu 1837-1958 57
362 161 Oficiul parohial greco-catolic Tiha-Bârgăului 1844-1974 43
363 168 Oficiul parohial greco-catolic Tureac 1940-1949 2
364 251 Oficiul parohial greco-catolic Urmeniş 1898-1954 4
365 249 Oficiul parohial greco-catolic Vermeş 1903-1952 4
366 187 Oficiul parohial greco-catolic Zagra 1827-1952
367 257 Oficiul parohial greco-catolic Zoreni 1824-1963 4
368 37 Oficiul parohial ortodox român Bistriţa 1899-1932 23
369 709 Oficiul parohial ortodox român Bistriţa-Bârgăului 1877-1948 21
370 225 Oficiul parohial ortodox român Blăjenii de Sus 1853-1960 46
371 799 Oficiul parohial ortodox român Caila 1854-1974 35
372 230 Oficiul parohial ortodox român Chintelnic 1850-1950 36
373 242 Oficiul parohial ortodox român Cuşma 1858-1953 31
374 229 Oficiul parohial ortodox român Galaţii-Bistriţei 1804-1953 27
375 172 Oficiul parohial ortodox român Josenii-Bârgăului 1792-1948 38
376 220 Oficiul parohial ortodox român Livezile 1906-1962 23
377 706 Oficiul parohial ortodox român Mijlocenii-Bârgăului 1853-1973 26
378 267 Oficiul parohial ortodox român Năsăud 1879-1948 45
379 239 Oficiul parohial ortodox român Petriş 1889-1963 3
380 733 Oficiul parohial ortodox român Prundul-Bârgăului 1845-1915 24
381 170 Oficiul parohial ortodox român Rusul-Bârgăului 1903-1968 29
382 707 Oficiul parohial ortodox roman Susenii-Bârgăului 1792-1948 56
383 800 Oficiul parohial ortodox român Şieu-Sfântu 1849-1975 30
384 162 Oficiul parohial ortodox român Teaca 1930.1969 30
385 196 Oficiul parohial ortodox român Viile-Tecii 1851-1976 45
386 159 Oficiul parohial reformat Sărata 1780-1871 2
387 17 Oficiul Zootehnic şi sanitar-veterinar al judeţului Năsăud 1920-1940 268
388 342 Oficiul Zootehnic şi sanitar-veterinar al judeţului Năsăud 1937-1950 73
389 665 Organizaţia judeţeană Năsăud a Comitetului Democrat Evreiesc 1946-1950 4
390 668 Organizaţia judeţeană Năsăud a Frontului Plugarilor 1946-1950 5
391 680 Organizaţia judeţeană Năsăud a Partidului Naţional Liberal-Gh. Tătărăscu 1947 1
392 679 Organizaţia judeţeană Năsăud a Partidului Naţional Popular 1946-1949 4
393 677 Organizaţia judeţeană Năsăud a Partidului Social Democrat din România 1945-1947 3
394 661 Organizaţia judeţeană Năsăud a Tineretului Sătesc 1948 1
395 655 Organizaţia judeţeană Năsăud a Uniunii Populare Maghiare 1946-1950 8
396 656 Organizaţia regională a Uniunii Populare Maghiare 1950-1952 5
397 666 Organizaţia regională Rodna a Comitetului Democrat Evreiesc 1950-1953 3
398 732 Percepţia Beclean 1927-1949 773
399 731 Percepţia Chiochiş 1927-1949 118
400 730 Percepţia Lechinţa 1930-1949 376
401 261 Poliţia de reşedinţă Bistriţa 1944-1949 125
402 759 Prefectura judeţului Năsăud 1919-1949 716
403 780 Prefectura judeţului Năsăud 1919-1925 3059
404 781 Prefectura judeţului Năsăud 1895-1950 188
405 782 Prefectura judeţului Năsăud 1919 345
406 784 Prefectura judeţului Năsăud 1877-1949 222
407 785 Prefectura judeţului Năsăud 1919-1925 41
408 786 Prefectura judeţului Năsăud 1925 65
409 870 Prefectura judeţului Odorhei 1948-1948 1
410 871 Prefectura judeţului Someş 1944-1947 44
411 587 Preparandia greco-catolică Năsăud 1842-1933 4
412 869 Pretura plasei Ileanda 1949-1950 47
413 778 Pretura plăşii Ciceu 1944-1950 250
414 867 Pretura plăşii Rodna 1894-1949 229
415 460 Primăria comunei Archiud 1876-1950 90
416 300 Primăria comunei Beclean 1917-1949 83
417 87 Primăria comunei Blăjeni 1902-1928 1
418 413 Primăria comunei Blăjenii de Jos 1944-1950 29
419 450 Primăria comunei Bozieş 1946-1950 51
420 322 Primăria comunei Braniştea 1937-1949 65
421 428 Primăria comunei Budacul de Jos 1945-1951 23
422 423 Primăria comunei Buduş 1946-1948 5
423 385 Primăria comunei Bungard 1945-1949 4
424 865 Primăria comunei Caila 1948-1951 1
425 454 Primăria comunei Căianul-Mic 1935-1950 18
426 467 Primăria comunei Cepari 1946-1950 24
427 448 Primăria comunei Chiochiş 1945-1950 50
428 383 Primăria comunei Chiraleş 1946-1951 26
429 864 Primăria comunei Ciceu Corabia 1945-1946 1
430 851 Primăria comunei Ciceu Giurgeşti 1867-1989 659
431 866 Primăria comunei Ciceu Hăşmaş 1944-1946 2
432 863 Primăria comunei Ciceu Mihăieşti 1944-1945 1
433 417 Primăria comunei Cociu 1886-1928 3
434 398 Primăria comunei Cuşma 1939-1950 6
435 396 Primăria comunei Dorolea 1938-1950 37
436 862 Primăria comunei Dumbrăveni (Canciu) 1944-1946 6
437 704 Primăria comunei Dumitra 1769-1950 111
438 458 Primăria comunei Dumitriţa 1921-1950 104
439 305 Primăria comunei Feldru 1946-1949 17
440 418 Primăria comunei Floreşti 1886 2
441 425 Primăria comunei Ghinda 1946-1950 5
442 539 Primăria comunei Gledin 1882-1948 17
443 482 Primăria comunei Ilva Mare 1939-1950 89
444 326 Primăria comunei Ilva-Mică 1945-1949 37
445 427 Primăria comunei Jelna 1946-1949 4
446 359 Primăria comunei Josenii-Bârgăului 1930-1950 49
447 379 Primăria comunei Lechinţa 1938-1951 43
448 394 Primăria comunei Livezile (Iad) 1885-1951 62
449 469 Primăria comunei Liviu Rebreanu (Prislop) 1945-1950 78
450 480 Primăria comunei Lunca Ilvei 1948-1968 17
451 430 Primăria comunei Luşca 1945-1949 19
452 353 Primăria comunei Maieru 1940-1949 26
453 363 Primăria comunei Măgura-Ilvei 1933-1949 40
454 324 Primăria comunei Mărişelu 1895-1949
455 446 Primăria comunei Miceştii de Câmpie 1885-1955 107
456 88 Primăria comunei Milaş 1909-1951 9
457 347 Primăria comunei Milaş 1947 2
458 610 Primăria comunei Mintiu 1945-1968 91
459 609 Primăria comunei Mocod 1945-1950 17
460 416 Primăria comunei Mogoşeni 1886-1928 2
461 424 Primăria comunei Monariu 1886-1951 19
462 89 Primăria comunei Monor 1909-1950 16
463 348 Primăria comunei Monor 1882-1949 106
464 377 Primăria comunei Mureşenii-Bârgăului 1940-1950 18
465 307 Primăria comunei Nepos 1945-1948
466 444 Primăria comunei Nuşeni 1945-1950 15
467 462 Primăria comunei Ocniţa 1909-1949 33
468 387 Primăria comunei Parva 1910-1949 12
469 525 Primăria comunei Petriş (Satul-Nou) 1934-1950 84
470 464 Primăria comunei Pintic 1917-1950 13
471 39 Primăria comunei Prundul Bârgăului 1930-1937 2
472 330 Primăria comunei Prundul Bârgăului 1930-1950 180
473 456 Primăria comunei Rebra 1904-1950 114
474 822 Primăria comunei Rebrişoara 1904-1964 74
475 442 Primăria comunei Rodna 1945-1950 289
476 310 Primăria comunei Romuli 1944-1949 73
477 329 Primăria comunei Salva 1891-1949 52
478 485 Primăria comunei Sângeorz-Băi 1878-1949 107
479 381 Primăria comunei Sângeorzul Nou 1934-1950 10
480 303 Primăria comunei Sânmihaiu de Câmpie 1945-1949 17
481 337 Primăria comunei Sălcuţa 1946-1948 2
482 314 Primăria comunei Sărata 1895-1958 79
483 316 Primăria comunei Sigmir 1937-1950 15
484 422 Primăria comunei Simioneşti 1946-1951 5
485 861 Primăria comunei Suciu de Sus 1945-1946 7
486 441 Primăria comunei Şanţ 1944-1949 68
487 419 Primăria comunei Şieu Măgheruş 1945-1950 137
488 401 Primăria comunei Şieu Odorhei 1936-1950 35
489 302 Primăria comunei Şieuţ 1895-1950 112
490 411 Primăria comunei Şintereag 1866-1950 11
491 415 Primăria comunei Tărpiu 1946-1949 9
492 160 Primăria comunei Teaca 1915-1937 1
493 569 Primăria comunei Teaca 1870-1949 39
494 477 Primăria comunei Telciu 1874-1949 45
495 375 Primăria comunei Tiha-Bârgăului 1940-1951 36
496 392 Primăria comunei Unirea 1944-1951 37
497 386 Primăria comunei Vermeş 1939-1951 17
498 318 Primăria comunei Viişoara 1930-1950 25
499 338 Primăria comunei Zoreni 1946-1948 1
500 9 Primăria oraşului Bistriţa 1766-1939 1285
501 297 Primăria oraşului Bistriţa 1895-1950 1164
502 619 Primăria oraşului Bistriţa 1825-1936 109
503 61 Primăria oraşului Năsăud 1849-1949 325
504 566 Procuratura raionului Beclean 1952-1960 127
505 155 Protopopiatul greco-catolic Beclean 1914-1930 5
506 148 Protopopiatul greco-catolic Bistriţa 1848-1948 798
507 156 Protopopiatul greco-catolic Buzea 1921-1931 8
508 150 Protopopiatul ortodox român Bistriţa 1789-1053 1547
509 263 Regia cooperativă "Regna" Bistriţa 1928-1947 16
510 58 Regimentul II grăniceresc de infanterie nr.17-Năsăud 1764-1852 202
511 124 Reuniunea "Mariana" a învăţătorilor din comunele grănicereşti 1872-1939 733
512 53 Reuniunea de cetire şi cântări Sângeorz-Băi 1899-1916 7
513 69 Reuniunea de împrumut şi păstrare "Izvorul" Sângeorz-Băi 1891-1944 10
514 154 Reuniunea de înmormântări greco-catolică Bistriţa 1891-1932 3
515 153 Reuniunea română de cântări din Bistriţa 1895-1919 35
516 127 Reuniunea română de cântări din Năsăud 1889-1923 9
517 123 Reuniunea română de lectură din Năsăud (Casina) 1868-1944 12
518 66 Sedria generală a districtului românesc autonom al Năsăudului 1860-1928 4349
519 67 Sedria generală a districtului românesc autonom al Năsăudului 1857-1872 3911
520 7 Sedria orfanală a judeţului Năsăud 1857-1944 395
521 767 Serviciul cooperatist al judeţului Năsăud 1945-1949 8
522 550 Serviciul de control economic al judeţului Năsăud 1947-1948 66
523 6 Serviciul Drumuri Naţionale Bistriţa 1921-1950 827
524 5 Serviciul sanitar al judeţului Năsăud 1919-1949 1248
525 461 Sfatul popular al comunei Archiud 1951-1968 199
526 333 Sfatul popular al comunei Bistriţa-Bârgăului 1937-1967 226
527 414 Sfatul popular al comunei Blăjenii de Jos 1951-1968 344
528 547 Sfatul popular al comunei Bozieş 1951-1967 476
529 321 Sfatul popular al comunei Braniştea 1950-1967 684
530 429 Sfatul popular al comunei Budacul de Jos 1951-1967 648
531 607 Sfatul popular al comunei Budeşti 1948-1967 193
532 455 Sfatul popular al comunei Căianul-Mic 1956-1967 118
533 705 Sfatul popular al comunei Cepari 1950-1955 163
534 449 Sfatul popular al comunei Chiochiş 1951-1968 367
535 384 Sfatul popular al comunei Chiraleş 1950-1968 430
536 614 Sfatul popular al comunei Chiuza 1949-1968 82
537 623 Sfatul popular al comunei Ciceu-Mihăieşti 1950-1967 67
538 613 Sfatul popular al comunei Corvineşti 1953-1968 57
539 399 Sfatul popular al comunei Coşbuc 1946-1967 186
540 453 Sfatul popular al comunei Dobric 1950-1967 149
541 397 Sfatul popular al comunei Dorolea 1950-1967 488
542 470 Sfatul popular al comunei Dumitra 1956-1967 233
543 524 Sfatul popular al comunei Dumitriţa 1951-1968 184
544 306 Sfatul popular al comunei Feldru 1951-1967 284
545 484 Sfatul popular al comunei Galaţii-Bistriţei 1948-1968 200
546 483 Sfatul popular al comunei Ilva Mare 1945-1970 394
547 327 Sfatul popular al comunei Ilva-Mică 1950-1967 469
548 426 Sfatul popular al comunei Jelna 1951-1962 100
549 360 Sfatul popular al comunei Josenii-Bârgăului 1951-1968 963
550 380 Sfatul popular al comunei Lechinţa 1950-1968 600
551 615 Sfatul popular al comunei Leşu 1949-1968 298
552 395 Sfatul popular al comunei Livezile 1955-1967 335
553 481 Sfatul popular al comunei Lunca Ilvei 1956-1969 551
554 354 Sfatul popular al comunei Maieru 1950-1968 293
555 612 Sfatul popular al comunei Matei 1945-1968 107
556 364 Sfatul popular al comunei Măgura-Ilvei 1950-1967 289
557 447 Sfatul popular al comunei Miceştii de Câmpie 1951-1970 358
558 451 Sfatul popular al comunei Milaş 1950-1968 441
559 440 Sfatul popular al comunei Monor 1950-1968 691
560 378 Sfatul popular al comunei Mureşenii-Bârgăului 1951-1968 278
561 308 Sfatul popular al comunei Nepos 1956-1967
562 611 Sfatul popular al comunei Nimigea 1924-1967 253
563 445 Sfatul popular al comunei Nuşeni 1951-1967
564 463 Sfatul popular al comunei Ocniţa 1950-1969 214
565 452 Sfatul popular al comunei Orosfaia 1952-1968 156
566 388 Sfatul popular al comunei Parva 1950-1967 327
567 622 Sfatul popular al comunei Petru Rareş (Reteag) 1895-1968 169
568 616 Sfatul popular al comunei Poienile-Zagrei 1956-1968 46
569 331 Sfatul popular al comunei Prundul-Bârgăului 1951-1967 1454
570 457 Sfatul popular al comunei Rebra 1951-1967 352
571 823 Sfatul popular al comunei Rebrişoara 1950-1967 178
572 443 Sfatul popular al comunei Rodna 1950-1967 1607
573 309 Sfatul popular al comunei Romuli 1948-1967 20
574 328 Sfatul popular al comunei Salva 1951-1967 458
575 486 Sfatul popular al comunei Sângeorz-Băi 1950-1967 1208
576 382 Sfatul popular al comunei Sângeorzul-Nou 1950-1968 391
577 304 Sfatul popular al comunei Sânmihaiu de Câmpie 1950-1967 522
578 431 Sfatul popular al comunei Satul-Nou 1947-1968 135
579 315 Sfatul popular al comunei Sărata 1950-1962 176
580 317 Sfatul popular al comunei Sigmir 1951-1957 51
581 420 Sfatul popular al comunei Sigmir 1950-1956 19
582 332 Sfatul popular al comunei Silivaşu de Câmpie 1949-1967 447
583 487 Sfatul popular al comunei Şanţ 1950-1967 795
584 323 Sfatul popular al comunei Şieu 1945-1967 289
585 403 Sfatul popular al comunei Şieu Măgheruş 1950-1968 512
586 402 Sfatul popular al comunei Şieu Odorhei 1951-1968 201
587 301 Sfatul popular al comunei Şieuţ 1951-1967 261
588 412 Sfatul popular al comunei Şintereag 1951-1967 129
589 743 Sfatul popular al comunei Şopteriu 1950-1968 252
590 311 Sfatul popular al comunei Târlişua 1947-1967 141
591 459 Sfatul popular al comunei Teaca 1950-1968 274
592 478 Sfatul popular al comunei Telciu 1950-1967 1140
593 376 Sfatul popular al comunei Tiha-Bârgăului 1951-1970 379
594 608 Sfatul popular al comunei Ţagu 1948-1967 168
595 393 Sfatul popular al comunei Unirea 1950-1955 96
596 400 Sfatul popular al comunei Uriu 1951-1968 331
597 466 Sfatul popular al comunei Viile-Tecii 1948-1955 7
598 617 Sfatul popular al comunei Zagra 1945-1968 111
599 299 Sfatul popular al oraşului Beclean 1949-1968 670
600 298 Sfatul popular al oraşului Bistriţa 1950-1967 1974
601 479 Sfatul popular al oraşului Năsăud 1907-1967 2260
602 827 Sfatul popular al oraşului Năsăud 1964 9
603 629 Sfatul popular al raionului Beclean 1950-1960 3361
604 293 Sfatul popular al raionului Bistriţa 1950-1968 3050
605 294 Sfatul popular al raionului Bistriţa 1950-1968 4324
606 828 Sfatul popular al raionului Bistriţa 1952-1968 78
607 735 Sfatul popular al regiunii Rodna 1950-1952 1304
608 139 Societatea "Hebe" S.A. Sângeorz-Băi 1882-1939 21
609 31 Societatea "Transilvania" pentru ajutorarea studenţilor de peste Carpaţi-filiala Prundul- 1878-1905 24
610 141 Bârgăului
Societatea pe acţiuni "Concordia" Năsăud 1865-1883 3
611 764 Societatea pentru răspândirea ştiinţei şi culturii Bistriţa 1952-1955 3
612 757 Sucursala judeţeană Bistriţa-Năsăud a Băncii Naţionale a României 1948-1975 33
613 404 Şcoala agricolă Bistriţa 1945-1948 41
614 598 Şcoala civilă de băieţi Bistriţa 1914-1920 2
615 174 Şcoala confesională greco-catolică Ragla 1873-1923 18
616 760 Şcoala confesională ortodoxă din Prundul Bârgăului 1883-1924 8
617 520 Şcoala confesională primară izraelită Bistriţa 1938-1939 1
618 434 Şcoala confesională reformată Bistriţa 1926-1948 50
619 433 Şcoala confesională romano-catolică Bistriţa 1919-1948 29
620 436 Şcoala confesională romano-catolică Teaca 1898-1948 47
621 406 Şcoala de brigadieri pastorali Bistriţa 1947-1948 2
622 570 Şcoala de brigadieri silvici Năsăud 1946-1949 14
623 129 Şcoala elementară de meserii din Telciu 1924-1926 1
624 432 Şcoala elementară maghiară de stat Bistriţa 1885-1956 178
625 542 Şcoala fundaţională de fetiţe Năsăud 1874-1919 1
626 137 Şcoala fundaţională primară Prundul Bârgăului 1874-1909 170
627 499 Şcoala generală Archiud 1927-1968 193
628 594 Şcoala generală Bârla 1897-1962 119
629 625 Şcoala generală Beclean 1902-1972 918
630 605 Şcoala generală Brăteni 1924-1968 154
631 606 Şcoala generală Budeşti 1931-1955 110
632 515 Şcoala generală Budurleni 1924-1968 45
633 627 Şcoala generală Cuşma 1902-1975 209
634 357 Şcoala generală din Prundul-Bârgăului 1874-1968 1203
635 568 Şcoala generală Fânaţe 1949-1956 14
636 372 Şcoala generală Josenii-Bârgăului 1891-1963 242
637 513 Şcoala generală Livezile 1921-1963 183
638 582 Şcoala generală Mărişelu 1906-1966 315
639 365 Şcoala generală Mureşenii-Bârgăului 1878-1963 283
640 580 Şcoala generală Neţeni 1899-1978 162
641 504 Şcoala generală nr.1 (centru) Lunca-Ilvei 1920-1970 411
642 362 Şcoala generală nr.1 Bistriţa-Bârgăului 1896-1964 261
643 370 Şcoala generală nr.1 Ciosa (Tiha-Bârgăului) 1948-1963 41
644 366 Şcoala generală nr.1 Tureac 1960-1964 8
645 505 Şcoala generală nr.2 (Valea Leşului) Lunca Ilvei 1888-1968 416
646 361 Şcoala generală nr.2 Bistriţa 1926-1968 358
647 534 Şcoala generală nr.2 Bistriţa 1935-1962 48
648 410 Şcoala generală nr.2 Bistriţa Bârgăului (Pusta) 1922-1964 311
649 371 Şcoala generală nr.2 Ciosa (Valea-Bozghii) 1959-1963 11
650 374 Şcoala generală nr.2 Tureac 1951-1963 65
651 367 Şcoala generală Piatra-Fântânele 1934-1963 87
652 514 Şcoala generală Pintic 1901-1961 108
653 503 Şcoala generală Runcul-Salvei 1889-1969 336
654 368 Şcoala generală Rusul-Bârgăului 1904-1963 207
655 595 Şcoala generală Sântioana 1898-1973 213
656 369 Şcoala generală Tiha-Bârgăului 1899-1964 203
657 373 Şcoala generală Tureac 1921-1963 175
658 511 Şcoala generală Valea Lupului 1949-1068 10
659 500 Şcoala generală Viile-Tecii 1929-1968 107
660 130 Şcoala inferioară de arte şi meserii Sângeorz-Băi 1925-1931 2
661 68 Şcoala inferioară de meserii din Năsăud 1923-1938 3
662 405 Şcoala medie tehnică horticolă Bistriţa 1948-1954 180
663 571 Şcoala medie tehnică silvică Năsăud 1948-1959 144
664 136 Şcoala normală de învăţători Năsăud 1921-1960 281
665 135 Şcoala normală primară din Năsăud 1814-1919 514
666 597 Şcoala pedagogică de educatoare Bistriţa 1952-1954 5
667 578 Şcoala primară Bungard 1946-1977 76
668 152 Şcoala primară confesională greco-catolică Bistriţa 1869-1921 36
669 740 Şcoala primară confesională greco-catolică din Rodna 1748-1919 361
670 584 Şcoala primară de băieţi din Prundul-Bârgăului 1924-1940 79
671 583 Şcoala primară de fete din Prundul-Bârgăului 1924-1949 90
672 788 Şcoala primară de stat "Vasile Naşcu" Năsăud 1919-1950 390
673 541 Şcoala primară de stat "Veronica Micle" Năsăud 1946-1948 3
674 516 Şcoala primară de stat Bistriţa 1919-1972 629
675 389 Şcoala primară de stat Teaca (germană) 1936-1962 39
676 438 Şcoala primară de stat Teaca (maghiară) 1942-1967 139
677 437 Şcoala primară de stat Teaca (română) 1926-1968 608
678 517 Şcoala primară evanghelică de băieţi C.A. Bistriţa 1932-1933 1
679 519 Şcoala primară evanghelică de fete C.A. Bistriţa 1873-1942 10
680 512 Şcoala primară Lechinţa 1927-1964 360
861 132 Şcoala primară Mocod 1874-1919 41
682 502 Şcoala primară Sânmihaiu de Câmpie 1889-1965 874
683 543 Şcoala primară Ţagu 1889-1965 263
684 545 Şcoala primară Unirea 1929-1966 246
685 390 Şcoala profesională agrară Teaca 1958-1962 12
686 509 Şcoala profesională de cooperaţie Bistriţa 1948-1967 340
687 421 Şcoala profesională de mecanici agricoli Bistriţa 1961-1968 408
688 8 Şcoala profesională de ucenici Bistriţa 1898-1947 93
689 526 Şcoala profesională de ucenici Bistriţa 1878-1901 3
690 408 Şcoala profesională horticolă Bistriţa 1955-1969 117
691 508 Şcoala profesională nr.17 Bistriţa (nr.10) 1955-1963 208
692 703 Şcoala profesională nr.17 Bistriţa (nr.10) 1962-1966 69
693 407 Şcoala profesională pomicolă Bistriţa 1954-1960 43
694 573 Şcoala profesională silvică Gilău 1945-1957 155
695 138 Şcoala secundară de fete "Principesa Elena" Năsăud 1922-1948 86
696 529 Şcoala secundară de fete "Principesa Elena" Năsăud 1922-1948 48
697 409 Şcoala tehnică de administraţie economică Bistriţa 1948-1952 21
698 20 Tribunalul judeţului Năsăud 1854-1950 6372
699 559 Tribunalul raionului Năsăud 1958-1967 1233
700 683 Uniunea Femeilor Antifasciste Române - Organizaţia judeţului Năsăud 1947 1
701 682 Uniunea patriotică organizaţia Bistriţa 1944 1
702 657 Uniunea populară maghiară Beclean 1951-1952 2
703 658 Uniunea populară maghiară Bistriţa 1951-1952 2
704 164 Vicariatul greco-catolic al Rodnei 1812-1948 1562
705 165 Vicariatul greco-catolic al Rodnei 1866-1897 27
706 73 Virtus Roman Rediviva 1872-1912 31