Sunteți pe pagina 1din 18

FORD FOCUS Ghid de utilizare rapidă

Informaţiile cuprinse în această publicaţie erau corecte la momentul intrării în tipar. În interesul unei
dezvoltări continue, ne rezervăm dreptul de modificare în orice moment a specificaţiilor, a proiectării sau
a echipamentelor, fără preaviz sau fără a ne asuma vreo responsabilitate. Nicio parte a acestei publicaţii
nu poate fi reprodusă, transmisă, stocată între-un sistem de stocare a datelor sau tradusă în orice limbă,
în orice formă sau prin orice mijloace fără acordul nostru scris. Cu excepţia erorilor şi omisiunilor.
© Ford Motor Company 2011

Toate drepturile rezervate.


Cod piesa: (CG3564ro) 08/2011 20110622102016
DESPRE ACEST GHID DE Acest ghid de referinţă rapidă trebuie
citit împreună cu manualul
REFERINŢĂ RAPIDĂ proprietarului.
Vă mulţumim că aţi ales compania Ford. AVERTIZARE
Vă recomandăm să vă familiarizaţi mai bine Conduceţi întotdeauna cu grija şi
cu vehiculul dvs. prin intermediul acestui atenţia cuvenite atunci când folosiţi
ghid de referinţă rapidă, în care sunt comenzile şi funcţiile vehiculului dvs.
descrise pe scurt unele aspecte importante
prezentate în manualul proprietarului. Cu
cât îl veţi cunoaşte mai bine, cu atât mai
mari vor fi siguranţa şi plăcerea obţinute
conducându-l.

PE SCURT
Prezentare generală a panoului de bord
Conducere pe stânga

A B C D E F G H I

W
E132738
V U T S R Q P O N M L K J

1
Conducere pe dreapta

I H G B C D E F A

E132739
O N M L K P Q V U T S R W

A Guri de aeratoare.
B Semnalizatoare. Fază lungă.
C Autovehicule cu volan pe stânga şi comandă vocală - comanda afişajului
informativ.
C Autovehicule cu volan pe stânga fără comandă vocală - comanda afişajului
informativ.
C Autovehicule cu volan pe dreapta şi comandă vocală - comanda afişajului
informativ şi multimedia.
C Autovehicule cu volan pe dreapta fără comandă vocală - comanda afişajului
informativ.
D Consolă indicatoare.
E Autovehicule cu volan pe stânga şi comandă vocală - comanda afişajului
informativ şi multimedia.
E Autovehicule cu volan pe stânga fără comandă vocală - comanda audio.
E Autovehicule cu volan pe dreapta şi comandă vocală - comanda afişajului
informativ.
E Autovehicule cu volan pe dreapta fără comandă vocală - comanda audio.
F Manetă ştergătoare.
G Afişajul informativ şi multimedia.

2
A Unitate audio.
I Butonul de blocare a uşii.
J Interupător lumini avarie.
K Butonul sistemului de parcare asistată.
Stânga Butonul pentru parcare asistată activ.
M Comutator Pornire-oprire.
N Comutator încălzire lunetă.
B Comutator încălzire parbriz.
P Control climă.
Q Buton pornire.
R Contact pornire.
S Comanda audio. Comanda vocală. Comandă pentru telefon.
T Reglare volan.
U Claxon.
V Comutatoare tempomat. Butoanele sistemului de control adaptiv al vitezei
(ACC). Butoanele limitatorului de viteză.
W Comutator lumini. Lămpi ceaţă faţă. Lampă ceaţă spate. Dispozitiv reglare
înălţime faruri. Atenuator iluminare instrumente.

Închiderea dublă cu ajutorul cheii


ÎNCUIERE ŞI DESCUIERE
Rotiţi de două ori cheia în poziţia de blocare
AVERTIZARE în interval de trei secunde.
Toate avertismentele şi atenţionările Închiderea dublă cu ajutorul
pot fi consultate în manualul telecomenzii
proprietarului.
Apăsaţi butonul B de două ori în interval de
trei secunde.

DESCHIDERE ŞI ÎNCHIDERE
GENERALĂ
A B C AVERTIZARE
E87379
Toate avertismentele şi atenţionările
pot fi consultate în manualul
A Deblocare proprietarului.
B Blocare
C Deblocarea capacului Pentru a deschide toate geamurile, ţineţi
portbagajului apăsat butonul de blocare sau de
deblocare de pe telecomandă timp de cel
puţin trei secunde. Apăsaţi din nou fie
butonul de blocare, fie butonul de
deblocare pentru a opri funcţia.

3
DEZACTIVARE ALARMĂ COMANDA AFIŞAJULUI
INFORMATIV
Vehicule ce nu au funcţia de
acţionare fără cheie
A B
Alarmă perimetru
Dezarmaţi şi opriţi alarma prin deblocarea
uşilor cu ajutorul cheii şi prin pornirea
demarorului cu o cheie codată corect sau
prin deblocarea portierelor ori a capotei
portbagajului cu ajutorul telecomenzii.

Alarmă categoria întâi


Dezarmaţi şi opriţi alarma prin deblocarea
uşilor cu ajutorul cheii şi prin pornirea
contactului cu o cheie codată corect, în cel
mult 12 secunde, sau prin deblocarea uşilor
E140143
ori a capotei portbagajului cu ajutorul
telecomenzii.
Vehiculele cu comandă vocală
Vehicule cu funcţia de acţionare Conducere pe stânga
fără cheie
A. Afişaj informaţii
Nota: O cheie pasivă validă trebuie să se
afle în raza de detectare a respectivei uşi B. Afişajul informativ şi multimedia
pentru acţionare fără cheie. Conducere pe dreapta
Alarmă perimetru A. Afişajul informativ şi multimedia
Dezarmaţi şi opriţi alarma prin deblocarea B. Afişaj informaţii
uşilor şi pornirea contactului sau prin
deblocarea uşilor sau a capotei Vehiculele fără comandă vocală
portbagajului cu ajutorul telecomenzii. A. Afişaj informaţii
Alarmă categoria întâi B. Audio
Dezarmaţi şi opriţi alarma prin deblocarea
uşilor şi pornirea contactului în termen de
12 secunde, sau prin deblocarea uşilorsau
a capotei portbagajului cu ajutorul
telecomenzii.

4
ŞTERGĂTOARE PARBRIZ STERGĂTOR ŞI SPĂLĂTOR
LUNETĂ
Ştergătoare parbriz
D AVERTIZARE
Toate avertismentele şi atenţionările
C pot fi consultate în manualul
proprietarului.
B

A
E128444

A O singură ştergere
B Ştergătoare intermitente sau
ştergătoare automate
C Ştergere normală
A B
D Ştergere la viteză mare

Ştergere intermitentă

A B E129193

A Ştergere intermitentă
B Ştergere lentă

Spălător lunetă
C

E128445

A Interval scurt ştergere


B Ştergere intermitentă
C Interval lung ştergere

Butonul rotativ poate fi utilizat pentru


reglarea intervalului de ştergere E129194
intermitentă.

5
SCHIMBAREA LAMELELOR DE GEAMURI CU ACŢIONARE
ŞTERGĂTOR ELECTRICĂ
Lame ştergător de parbriz AVERTIZARE
AVERTIZARI Toate avertismentele şi atenţionările
pot fi consultate în manualul
Opriţi ştergătoarele de parbriz în
proprietarului.
poziţia de service pentru schimbarea
lamelor acestora.
Pentru a reduce zgomotul de vânt sau de
În perioada de iarnă, puteţi folosi vibraţii prezent atunci când este deschis un
poziţia de service a ştergătoarelor de singur geam, deschideţi puţin şi geamul
parbriz pentru a asigura un acces mai opus.
uşor la acestea în vederea curăţării lor de
zăpadă şi gheaţă. Ştergătoarele de parbriz
vor reveni în poziţia lor normală de îndată AFIŞAJ PUNCT MORT
ce cuplati contactul; din acest motiv, înainte
de a cupla contactul, asiguraţi-vă că AVERTIZARE
exteriorul parbrizului nu are zăpadă şi
gheaţă. Toate avertismentele şi atenţionările
pot fi consultate în manualul
proprietarului.
Poziţia de service
Sistemul de monitorizare a
punctului mort (BLIS)
El aduce un plus de confort soferului,
ajutându-l sa detecteze vehicule care poate
au intrat în zona punctului mort (A).
Sistemul vă va avertiza dacă anumite
vehicule intră în zona punctului mort în timp
E75184 ce conduceţi.

E129986
A
A
Decuplaţi contactul şi aduceţi maneta
ştergătoarelor în poziţia A timp de trei
secunde. Eliberaţi maneta atunci când E124788

ştergătoarele de parbriz sunt deplasate în


poziţia de service. Utilizarea sistemului
Sistemul afişează un indicator de culoare
galbenă aflat în oglinzile exterioare.

6
Apăsaţi butonul săgeată stânga pentru a
ieşi din meniu.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul săgeată
stânga pentru a reveni la afişajul meniului
principal (butonul Escape).
Apăsaţi butonul OK pentru a selecta şi
confirma o setare.

Lista de aparate
Pictograma se modifică pentru a indica
funcţia curentă aflată în funcţiune.
E124736 Unitatea CD

Limite de detectare
Radioul
În unele cazuri, vehiculele care intră şi ies
din zonele punctului mort nu pot fi
detectate. Intrare auxiliară
Cazuri care pot duce la imposibilitatea
detectării:
• Resturi acumulate pe panourile barei Telefon
de protecţie spate în zona senzorilor.
• Anumite manevre ale unor vehicule care
intră şi ies din zona punctului mort. Setările
• Vehicule care trec în mare viteză prin
zona punctului mort.
• Condiţii meteo dificile.
COMPUTER DE BORD
• Mai multe vehicule care trec prin zona
punctului mort aproape unul în urma Distanţa până la epuizarea
celuilalt. combustibilului
Activarea şi dezactivarea Indică distanţa aproximativă care poate fi
sistemului parcursă cu combustibilul rămas în rezervor.
Schimbarile în stilul de conducere pot
Puteţi activa şi dezactiva sistemul prin
modifica valoarea afisata.
intermediul afişajului informativ.

AFIŞAJ INFORMAŢII
Puteţi accesa meniul prin intermediul
comenzii afişajului informativ şi multimedia.

Comenzi
Apăsaţi butoanele direcţionale sus şi jos
pentru a derula opţiunile dintr-un meniu şi
a le selecta.
Apăsaţi butonul direcţional dreapta pentru
a accesa un submeniu.

7
MESAJE INFORMAŢII Încălzirea rapidă a interiorului

E129884

Setări recomandate pentru răcire

E130248

Apăsaţi butonul OK pentru a confirma şi a E134633


şterge unele mesaje de pe afişajul
informativ. Alte mesaje vor fi eliminate Deschideţi fantele de ventilaţie centrale şi
automat după puţin timp. laterale.
Anumite mesaje trebuie să fie confirmate Orientaţi fantele de ventilaţie centrale în
înainte de a fi posibilă accesarea meniurilor. sus şi fantele de ventilaţie laterale spre
geamurile laterale.
Indicator mesaje
Setări recomandate pentru
Indicatorul de mesaje se aprinde pentru a încălzire
completa unele mesaje. Acesta se va
aprinde pe roşu sau galben, în funcţie de
gravitatea mesajului, şi va rămâne aprins
până când cauza mesajului a fost
remediată.
Unele mesaje vor fi completate un simbol
specific sistemului, cu un indicator de
mesaj. E134634

Închideţi fantele de ventilaţie centrale şi


CONTROL MANUAL deschideţi fantele de ventilaţie laterale.
CLIMATIZARE Orientaţi fantele de ventilaţie laterale spre
geamurile laterale.
Răcirea rapidă a interiorului
Dejivrarea şi dezaburirea
parbrizului

E129887

E129888

8
În cazul în care temperatura depaseste 4°C Parbriz încălzit
(39°F), aerul conditionat porneste în mod
automat. Asiguraţi-vă că ventilatorul este
pornit. Indicatorul din comutator va rămâne E72506
aprins în timpul dejivrării şi dezaburirii.
Dacă deplasaţi comanda pentru distribuţia Lunetă încălzită
aerului într-o altă poziţie decât spre parbriz,
A/C va rămâne activat.
Puteţi să activaţi şi dezactivaţi sistemul de E72507

aer condiţionat şi recircularea aerului în


timp ce comanda pentru distribuţia aerului Autovehicule fără sistem auxiliar de
este setată spre parbriz. încălzire
Dacă temperatura ambiantă este sub 5°C,
GEAMURI ŞI OGLINZI iar temperatura lichidului de răcire este sub
ÎNCĂLZITE 65°C, parbrizul încălzit şi luneta încălzită
vor fi activate automat. Încălzirea se va opri
Geamuri încălzite automat.

Folosiţi funcţia de încălzire a geamurilor Oglinzi exterioare încălzite


pentru a dejivra sau dezaburi parbrizul sau
Oglinzile exterioare electrice sunt dotate
luneta.
cu un element de încălzire care va dejivra
Nota: Funcţia de încălzire a geamurilor este sau dezaburi sticla oglinzii. Acestea se vor
activă numai atunci când motorul este pornit. activa automat când activaţi luneta
încălzită.

SCAUNE CU ACŢIONARE ELECTRICĂ

E78060

9
REGLARE INTENSITATE
LUMINOASĂ BORD

E85766

Apăsaţi o dată butonul de pornire.

Pornirea cu transmisie automată


Nota: Eliberarea pedalei de frână în timpul
pornirii motorului poate determina încetarea
antrenării motorului şi recuplarea contactului.
1. Verificaţi dacă transmisia este în poziţia
P sau N.
E132712
2. Apăsaţi până la capăt pedala de frână.
Apăsaţi repetat sau apăsaţi şi ţineţi apăsat
până atingeţi nivelul dorit. 3. Apăsaţi butonul de pornire.

Nota: Dacă acumulatorul este deconectat, Pornirea cu transmisie manuală


descărcat sau se montează un nou
acumulator, regulatorul va seta automat Nota: Eliberarea pedalei de ambreiaj în
componentele iluminate la setarea maximă. timpul pornirii motorului va determina
încetarea antrenării motorului şi recuplarea
contactului.
CEAS 1. Apăsaţi până la capăt pedala de
ambreiaj.
Puteţi regla data şi ora prin intermediul
meniului din afişajul informativ. Utilizaţi 2. Apăsaţi butonul de pornire.
butoanele cu săgeţi de pe volan pentru a
accesa meniul şi a efectua modificările Oprirea motorului în timpul
necesare. mersului
AVERTIZARE
PORNIRE FĂRĂ CHEIE Oprirea motorului cu autovehiculul
aflat încă în mişcare va conduce la o
AVERTIZARI pierdere a asistenţei la frânare şi
Toate avertismentele şi atenţionările controlul direcţiei. Sistemul de direcţie nu
pot fi consultate în manualul va fi blocat, dar va necesita un efort sporit
proprietarului. pentru acţionare. Când contactul este
Sistemul de pornire fără cheie poate decuplat, unele circuite electrice, lămpi de
să nu funcţioneze atunci când cheia avertizare şi indicatoare vor fi de asemenea
se află în apropierea unor obiecte decuplate/stinse.
metalice sau a unor dispozitive electronice,
cum ar fi telefoanele mobile. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de pornire
timp de două secunde sau apăsaţi-l de
două ori în interval de două secunde.

10
FILTRU PARTICULE DIESEL 4. Eliberaţi pedala de acceleraţie.
Este posibil ca sistemul să nu oprească
În timpul regenerării la turaţie redusă sau motorul în anumite condiţii, de exemplu:
la ralanti, este posibil să simţiţi un miros de
metal încins şi să auziţi un zgomot metalic • Pentru a menţine temperatura de
de angrenare. Acestea se datorează climatizare interioară.
temperaturilor ridicate atinse în timpul • Tensiunea scăzută a bateriei.
regenerării, fiind un fenomen normal. • Temperatura externă este prea scăzută
sau prea ridicată.
OPRIRE MOTOR • Uşa şoferului a fost deschisă.
• Temperatură joasă de funcţionare a
AVERTIZARI motorului.
Toate avertismentele şi atenţionările • Sistemul de depresurizare frână scăzut.
pot fi consultate în manualul
• Dacă nu s-a depăşit o viteză de 5 km/h.
proprietarului.
Atunci când opriţi motorul, Repornirea motorului
ventilatoarele sistemului de răcire pot
funcţiona timp de câteva minute, Nota: Schimbătorul de viteze trebuie să se
chiar dacă este decuplat contactul. De afle în poziţia de punct mort.
asemenea, ventilatoarele pot să reintre în Apăsaţi pedala de ambreiaj.
funcţiune după o anumită perioadă dacă
Este posibil ca sistemul să nu repornească
temperatura lichidului de răcire creşte
automat motorul în anumite condiţii, de
datorită unei acumulări de căldură. Aveţi
exemplu:
grijă să nu vă prindeţi degetele sau
îmbrăcămintea, de exemplu cravatele sau • Tensiunea scăzută a bateriei.
eşarfele, în palele ventilatorului. • Pentru a menţine temperatura de
climatizare interioară.
FOLOSIRE PORNIRE-OPRIRE
CAPAC REZERVOR
AVERTIZARE
Toate avertismentele şi atenţionările AVERTIZARE
pot fi consultate în manualul Pentru toate avertismentele şi
proprietarului. atenţionările, consultaţi manualul
proprietarului.
Nota: Sistemul este implicit activ. Pentru a
opri sistemul, apăsaţi comutatorul din panoul
de bord. Sistemul va fi dezactivat numai pe
perioada ciclului de combustie actual. Pentru
a-l reporni, apăsaţi din nou comutatorul.

Oprirea motorului
1. Opriţi vehiculul.
2. Deplasaţi schimbătorul de viteze în
poziţia de punct mort.
3. Eliberaţi pedala de ambreiaj.

11
Tipul 1

E135934

Tipul 2

E139202

Introduceţi duza de alimentare cu


combustibil până la şi inclusiv la primul şanţ
de pe duza A. Menţineţi duza pe capacul
deschiderii conductei de alimentare.
AVERTIZARE
Vă recomandăm să scoateţi duza de
alimentare lent pentru a permite ca
restul de combustibil să se scurgă în
E135935 rezervorul de combustibil. Ca alternativă,
puteţi aştepta 10 secunde înainte de a
Apăsaţi clapeta pentru a o deschide. scoate duza de combustibil.
Deschideţi clapeta complet până se
angrenează.

E119081

Ridicaţi uşor duza de alimentare pentru a


o scoate.

12
SFATURI PRIVIND Sistemul de parcare asistată activ
detectează un spaţiu de parcare paralelă
CONDUCEREA CU SISTEMUL adecvat şi ghidează autovehiculul în spaţiul
DE ANTIBLOCARE A FRÂNEI respectiv. Sistemul controlează direcţia în
timp ce şoferul controlează pedala de
Atunci când sistemul ABS funcţionează, acceleraţie, transmisia şi frânele.
pedala de frână va pulsa. Acest
comportament este normal. Menţineţi
apăsarea pe pedala de frână. FOLOSIND ASISTENŢA DE
Sistemul ABS nu va elimina pericolele
PARCARE ACTIVĂ
inerente când:
Sistemul de parcare asistată activ nu va
• conduceţi la o distanţă prea mică faţă poziţiona autovehiculul corect dacă:
de autovehiculul din faţa
• se utilizează o roată de rezervă,
dumneavoastră.
respectiv un pneu uzat semnificativ mai
• autovehiculul acvaplanează. mult decât celelalte pneuri utilizate
• luaţi curbele la viteze prea mari. • pe autovehicul nu sunt instalate pneuri
• suprafaţa carosabilă este în condiţie de dimensiunile specificate montate din
proastă. fabricaţie
• pneurile patinează
ASISTENŢA DE PARCARE • permiteţi autovehiculului să ruleze
ACTIVĂ inerţial
• condiţiile meteo sunt precare (ploaie
AVERTIZARI torenţială, ninsoare, ceaţă etc.).
Toate avertismentele şi atenţionările Deplasaţi-vă spre înainte cu o viteză
pot fi consultate în manualul maximă de 30 km/h. Apăsaţi butonul
proprietarului. pentru parcarea asistată activ. Utilizaţi
Sistemul de parcare asistată activ nu maneta de semnalizare pentru a selecta
elimină responsabilitatea căutarea pe partea stângă sau pe partea
dumneavoastră de a conduce cu dreaptă a autovehiculului.
precauţia şi atenţia adecvate.

E130107

Conduceţi încet în poziţia A, apoi urmaţi


instrucţiunile sistemului.

13
E130108

Deplasaţi cu atenţie autovehiculul spre Setare viteză


înapoi prin acţionarea pedalelor de
acceleraţie şi de frână pentru controlul Apăsaţi butonul SET+ sau SET- pentru a
autovehiculului. Opriţi autovehiculul atunci memora şi menţine viteza de deplasare
când auziţi un semnal continuu. curentă. Indicatorul control automat al
vitezei se va aprinde.

FOLOSIRE TEMPOMAT Schimbarea vitezei setate

AVERTIZARE
Toate avertismentele şi atenţionările
pot fi consultate în manualul
proprietarului.
A
Activarea şi dezactivarea
sistemului de control automat al
vitezei
B

E130073

A Accelerare
B Decelerare

Anulare viteză setată


Apăsaţi pedala de frână sau acţionaţi
comutatorul CAN.
E130072 Revenire la viteza setată
Acţionaţi comutatorul RES.

14
AVERTIZAREA PENTRU BANDA TRUSĂ REPARAŢIE PNEU
DE PLECARE
AVERTIZARE
AVERTIZARI Toate avertismentele şi atenţionările
Toate avertismentele şi atenţionările pot fi consultate în manualul
pot fi consultate în manualul proprietarului.
proprietarului.
Sistemul nu vă scuteşte de Este posibil ca vehiculul dumneavoastră să
responsabilitatea de a conduce cu nu fie echipat cu roată de rezervă. În acest
grija şi atenţia cuvenite. caz, va fi prevăzut cu o trusă de reparare a
pneurilor, care poate fi utilizată pentru a
repara o pană.
ATENŢIE
În condiţii meteorologice nefavorabile Amplasarea trusei de reparare a
sau la temperaturi scăzute, este posibil pneuluiui
ca sistemul să nu funcţioneze. Ploaia,
zăpada, burniţa şi diferenţele mari de Trusa de reparare a pneului este amplasată
luminozitate pot influenţa negativ senzorul. în locaşul roţii de rezervă.

Este posibil ca sistemul să nu


funcţioneze pe drumurile cu benzi SISTEM MONITORIZARE
înguste sau curbe strânse. PRESIUNE ÎN PNEURI
Sistemul va detecta automat şi va urmări AVERTIZARE
marcajele benzii de circulaţie de pe Pentru toate avertismentele şi
carosabil. Dacă acesta sesizează faptul că atenţionările, consultaţi manualul
vehiculul deviază neintenţionat spre limitele proprietarului.
benzii de circulaţie, este afişată o avertizare
optică pe afişajul informativ. Se emite de
asemenea o avertizare sub forma unei Sistemul de detecţie a pierderilor de
vibraţii resimţite la nivelul volanului. presiune vă va avertiza în cazul unei
modificări a presiunii aerului din pneuri.
Acest lucru se realizează prin intermediul
CONDUCERE ECONOMICĂ senzorilor ABS pentru a detecta
circumferinţa de rulare a roţilor. La
Schimbare viteze schimbarea circumferinţei, ceea ce indică
o presiune scăzută într-un pneu, un mesaj
Rularea într-o viteză superioară, adaptată de avertizare apare pe afişajul de informare,
condiţiilor de drum, va reduce consumul de iar martorul mesaj se va aprinde.
combustibil.
Dacă pe afişajul de informare apare un
Anticipare mesaj de avertizare presiune scăzută în
pneuri, verificaţi presiunea pneurilor cât de
Consumul de combustibil va fi redus prin repede posibil şi umflaţi-le până la
ajustarea vitezei autovehiculului şi a presiunea recomandată.
distanţei faţă de alte vehicule fără
necesitatea de a frâna sau accelera brusc. Dacă acest lucru se întâmplă frecvent,
detectaţi cauza şi rectificaţi-o cât de curând
Viteză eficientă posibil.
Vitezele ridicate determină un consum mai
mare de combustibil. Prin reducerea vitezei
de rulare pe drumuri deschise, consumul
de combustibil va fi mai mic.

15
Cu excepţia unei presiuni prea scăzute în CONECTARE DISPOZITIV
pneu sau a unui pneu deteriorat,
următoarele situaţii pot afecta EXTERIOR
circumferinţa de rulare:
AVERTIZARE
• Încărcătura vehiculului este neuniformă.
• Tractarea unei remorci sau coborârea Asiguraţi-vă că aparatul extern este
ori urcarea unei pante. montat într-un mod sigur în vehicul şi
că legăturile sale care atârnă nu
• Folosirea lanţurilor pentru zăpadă. împiedică folosirea niciuneia dintre
• Deplasarea pe suprafeţe moi, cum ar fi comenzile de conducere ale vehiculului.
zăpada sau noroiul.
Nota: Sistemul va continua să funcţioneze Aparatele externe pot fi conectate folosind
corect, dar durata de detectare poate creşte. mufa de intrare auxiliară şi portul USB.

Resetarea sistemului Conectare


Nota: Nu resetaţi sistemul atunci când Conectaţi aparatul şi, dacă este necesar,
vehiculul se află în mişcare. asiguraţi-l pentru a împiedica mişcarea
acestuia în interiorul vehiculului.
Nota: Trebuie să resetaţi sistemul după
fiecare ajustare a presiunii pneurilor sau după Conectarea unui iPod
schimbarea acestora.
Pentru un confort şi o calitate audio optime,
Nota: Porniţi motorul. vă recomandăm să cumpăraţi un cablu
1. Utilizând comanda afişajului informativ, special, unic de legătură, disponibil la
navigaţi la Settings > Driver assist > furnizorul dvs.
Deflation detection. Ca alternativă, este posibil să conectaţi
2. Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul OK aparatul dvs. iPod folosind cablul USB
până când apare o confirmare. standard pentru iPod şi un fir separat cu
jack audio de 3.5mm. Dacă folosiţi această
metodă, prereglaţi volumul iPod-ului la
SETARE BLUETOOTH nivel maxim şi dezactivaţi orice reglaje ale
egalizatorului înainte de a face legăturile:
Sistemul de telefonie mobilă cu Bluetooth
• Conectaţi ieşirea de cască iPod la mufa
integrat în sistemul de bord asigură
AUX IN.
interacţiunea cu sistemul audio şi cu
telefonul dumneavoastră mobil. Acesta vă • Conectaţi cablul USB de la iPod la mufa
permite să utilizaţi sistemul audio pentru a USB a vehiculului.
efectua şi a recepţiona apeluri fără a fi
nevoie să ţineţi în mână telefonul mobil.
În cursul sincronizării, dacă telefonul mobil
vă solicită să autorizaţi conexiunea
automată, selectaţi YES.
Consultaţi manualul proprietarului şi site-ul
www.ford-mobile-connectivity.com.

16