Sunteți pe pagina 1din 13

Anexa 1

STAT DE PERSONAL pe luna 09.2018

Unitate de învăţământ: COLEGIUL NATIONAL "VASILE ALECSANDRI"


Cod SIRUES: 497409
Cod fiscal: 13629763

Capitol bugetar / Sursă de finanţare : 65.01 - Buget de stat (MEN)

Categorie personal - didactic

COMPENSAŢII ALTE SPORURI NEINCLUSE ÎN SALARIUL DE


TRANZITORII BAZĂ
Nr. crt. Nume prenume Clasă Normă did. PCO Sal. bază %/Învăţământ spec. Învăţământ Salariu %/Predare simultană %/Indemn. zone izolate Total PCO
CNP Coeficient Număr ore PCO Sal. bază %/Gradaţie merit special %/Cond. muncă %/Practică pedagogică Total drepturi
Funcţia Legea 153 tarifar %/Dirigenţie Diferenţe spor %/Spor model %/CFP salariale
Studii Fc. de bază normat %/Stabilitate zona %/Spor Legea %/Spor de handicap
Grad Didactic Normă calcul Doctorat 490/2004 Spor noapte
Vech. învăţământ Normă de bază CFP %/Spor Penitenciar Majorare sal.
Gradaţie Normă PCO Audit
Normă cumul
1 Profesor (Director (şcoală 0 72 6.900 0% 0 0 8.542 0% 0 0% 0
sau liceu)) S
Grad I 0 6.900 25% 1642 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 8.542
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

2 Profesor (Director adjunct 0 72 6.570 0% 0 0 8.135 0% 0 0% 0


(şcoală sau liceu)) S
Grad I 0 6.570 25% 1565 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 8.135

5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

3 Profesor S 0 72 5.922 0% 0 0 7.919 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.922 25% 1331 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 10% 666 0 0% 0 0% 0 7.919
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

4 Profesor S 0 72 4.876 0% 0 0 6.479 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.876 25% 1069 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 10% 534 0 0% 0 0% 0 6.479
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

Tiparit la: 15.09.2018 09:52 Pag.1 din 13


5 Profesor S 0 72 4.560 0% 0 0 1.267 0% 0 0% 0
Grad I 0 12,0000 1.267 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 760
>=15 si <20 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 2.027
4 0,2778 0% 0 0 0% 0 0% 0

6 Profesor S 0 72 4.876 0% 0 0 7.429 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.876 25% 1069 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 10% 534 950 0% 0 0% 0 7.429
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

7 Profesor S 0 72 3.840 0% 0 0 3.840 0% 0 0% 0


Definitiv 0 3.840 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 3.840
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

8 Profesor S 0 72 5.421 0% 0 0 7.230 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.421 25% 1205 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 10% 604 0 0% 0 0% 0 7.230
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

9 Profesor S 0 72 4.050 0% 0 0 4.050 0% 0 0% 0


Grad II 0 6,0000 4.050 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 338
>=15 si <20 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 4.388
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0
10 Profesor S 0 72 4.272 0% 0 0 5.650 0% 0 0% 0
Grad I 0 4.272 25% 918 0 0% 0 0,00% 0 0
>=10 si <15 Da 10% 460 0 0% 0 0% 0 5.650
3 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

11 Profesor S 0 72 4.876 0% 0 0 7.429 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.876 25% 1069 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 10% 534 950 0% 0 0% 0 7.429
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

12 Profesor S 0 72 5.669 0% 0 0 2.914 0% 0 0% 0


Grad I 0 2.835 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 2.914
5 0,5000 0% 0 0 0% 0 0% 0

13 Profesor S 38 72 3.585 0% 0 0 4.703 0% 0 0% 0

Tiparit la: 15.09.2018 09:52 Pag.2 din 13


Grad II 0 3.585 25% 745 0 0% 0 0,00% 0 0
>=5 si <10 Da 10% 373 0 0% 0 0% 0 4.703
2 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

14 Profesor S 0 72 5.669 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Grad I 0 9,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 709
peste 25 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 709
5 0,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

15 Profesor S 0 72 4.692 0% 0 0 6.227 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.692 25% 1024 0 0% 0 0,00% 0 0
>=15 si <20 Da 10% 511 0 0% 0 0% 0 6.227
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

16 Profesor S 0 72 5.247 0% 0 0 7.940 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.247 25% 1162 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 10% 581 950 0% 0 0% 0 7.940
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

17 Profesor S 0 72 4.560 0% 0 0 6.046 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.560 25% 990 0 0% 0 0,00% 0 0
>=15 si <20 Da 10% 496 0 0% 0 0% 0 6.046
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

18 Profesor S 0 72 5.669 0% 0 0 6.936 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.669 25% 1267 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 6.936
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

19 Profesor S 0 72 5.247 0% 0 0 6.990 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.247 25% 1162 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 10% 581 0 0% 0 0% 0 6.990
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

20 Profesor S 0 72 4.876 0% 0 0 6.479 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.876 25% 1069 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 10% 534 0 0% 0 0% 0 6.479
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

21 Profesor S 0 72 5.247 0% 0 0 6.990 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.247 25% 1162 0 0% 0 0,00% 0 0

Tiparit la: 15.09.2018 09:52 Pag.3 din 13


peste 25 Da 10% 581 0 0% 0 0% 0 6.990
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

22 Profesor S 0 72 4.560 0% 0 0 6.046 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.560 25% 990 0 0% 0 0,00% 0 0
>=15 si <20 Da 10% 496 0 0% 0 0% 0 6.046
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

23 Profesor S 0 72 4.560 0% 0 0 4.560 0% 0 0% 0


Grad I 0 3,0000 4.560 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 190
>=15 si <20 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 4.750
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

24 Profesor S 0 72 5.421 0% 0 0 5.421 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.421 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 5.421
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

25 Profesor S 0 72 4.876 0% 0 0 6.479 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.876 25% 1069 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 10% 534 0 0% 0 0% 0 6.479
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

26 Profesor S 0 72 5.049 0% 0 0 6.717 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.049 25% 1111 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 10% 557 0 0% 0 0% 0 6.717
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

27 Profesor S 0 72 5.049 0% 0 0 5.049 0% 0 0% 0


Grad I 0 3,0000 5.049 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 210
>=20 si <25 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 5.259
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

28 Profesor S 0 72 3.918 0% 0 0 4.747 0% 0 0% 0


Grad II 0 3.918 25% 829 0 0% 0 0,00% 0 0
>=15 si <20 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 4.747
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

29 Profesor S 0 72 5.247 0% 0 0 5.247 0% 0 0% 0


Grad I 0 9,0000 5.247 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 656
peste 25 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 5.903

Tiparit la: 15.09.2018 09:52 Pag.4 din 13


5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

30 Profesor S 0 72 5.247 0% 0 0 6.197 0% 0 0% 0


Grad I 0 9,0000 5.247 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 656
peste 25 Da 0% 0 950 0% 0 0% 0 6.853
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

31 Profesor S 0 72 3.918 0% 0 0 5.199 0% 0 0% 0


Grad II 0 9,0000 3.918 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 490
>=15 si <20 Da 10% 331 950 0% 0 0% 0 5.689
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

32 Profesor S 0 72 5.421 0% 0 0 5.421 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.421 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 5.421
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

33 Profesor S 0 72 5.421 0% 0 0 5.421 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.421 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 5.421
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

34 Profesor S 0 72 4.876 0% 0 0 6.479 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.876 25% 1069 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 10% 534 0 0% 0 0% 0 6.479
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

35 Profesor S 0 72 3.771 0% 0 0 3.142 0% 0 0% 0


Grad II 0 3.142 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
>=10 si <15 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 3.142
3 0,8333 0% 0 0 0% 0 0% 0

36 Profesor S 0 72 5.247 0% 0 0 6.990 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.247 25% 1162 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 10% 581 0 0% 0 0% 0 6.990
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

37 Profesor S 0 72 5.669 0% 0 0 7.570 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.669 25% 1267 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 10% 634 0 0% 0 0% 0 7.570
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

Tiparit la: 15.09.2018 09:52 Pag.5 din 13


38 Profesor S 0 72 4.272 0% 0 0 2.596 0% 0 0% 0
Grad I 0 2.136 25% 460 0 0% 0 0,00% 0 0
>=10 si <15 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 2.596
3 0,5000 0% 0 0 0% 0 0% 0

39 Profesor S 0 72 5.922 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Grad I 0 21,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 1.727
----- Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 1.727
5 0,3889 0% 0 0 0% 0 0% 0

40 Profesor S 0 72 5.049 0% 0 0 5.494 0% 0 0% 0


Grad I 0 12,0000 5.049 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 842
>=20 si <25 Da 10% 445 0 0% 0 0% 0 6.336
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

41 Profesor S 0 72 5.049 0% 0 0 5.049 0% 0 0% 0


Grad I 0 12,0000 5.049 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 842
>=20 si <25 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 5.891
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

42 Profesor S 0 72 5.049 0% 0 0 6.717 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.049 25% 1111 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 10% 557 0 0% 0 0% 0 6.717
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

43 Profesor S 0 72 4.876 0% 0 0 6.479 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.876 25% 1069 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 10% 534 0 0% 0 0% 0 6.479
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

44 Profesor S 0 72 4.876 0% 0 0 6.479 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.876 25% 1069 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 10% 534 0 0% 0 0% 0 6.479
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

45 Profesor S 0 72 4.272 0% 0 0 1.730 0% 0 0% 0


Grad I 0 1.424 25% 306 0 0% 0 0,00% 0 0
>=10 si <15 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 1.730
3 0,3333 0% 0 0 0% 0 0% 0

46 Profesor S 0 72 4.739 0% 0 0 7.242 0% 0 0% 0

Tiparit la: 15.09.2018 09:52 Pag.6 din 13


Grad I 0 4.739 25% 1036 0 0% 0 0,00% 0 0
>=15 si <20 Da 10% 517 950 0% 0 0% 0 7.242
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

47 Profesor S 0 72 4.739 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Grad I 0 21,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 1.382
>=15 si <20 Nu 0% 0 0 0% 0 0% 0 1.382
4 0,3889 0% 0 0 0% 0 0% 0

48 Profesor S 0 72 3.918 0% 0 0 4.249 0% 0 0% 0


Grad II 0 15,0000 3.918 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 816
>=15 si <20 Da 10% 331 0 0% 0 0% 0 5.065
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

49 Profesor S 0 72 5.247 0% 0 0 2.332 0% 0 0% 0


Grad I 0 2.332 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
peste 25 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 2.332
5 0,4444 0% 0 0 0% 0 0% 0

50 Profesor S 0 72 4.739 0% 0 0 6.292 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.739 25% 1036 0 0% 0 0,00% 0 0
>=15 si <20 Da 10% 517 0 0% 0 0% 0 6.292
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

51 Profesor S 0 72 4.876 0% 0 0 7.429 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.876 25% 1069 0 0% 0 0,00% 0 0
>=15 si <20 Da 10% 534 950 0% 0 0% 0 7.429
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

52 Profesor S 0 72 4.876 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Grad I 0 6,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 406
>=15 si <20 Nu 0% 0 0 0% 0 0% 0 406
5 0,1111 0% 0 0 0% 0 0% 0

53 Profesor S 0 72 5.049 0% 0 0 6.717 0% 0 0% 0


Grad I 0 5.049 25% 1111 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 10% 557 0 0% 0 0% 0 6.717
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

54 Profesor S 0 72 4.560 0% 0 0 6.046 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.560 25% 990 0 0% 0 0,00% 0 0

Tiparit la: 15.09.2018 09:52 Pag.7 din 13


>=15 si <20 Da 10% 496 0 0% 0 0% 0 6.046
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

55 Profesor S 0 72 4.560 0% 0 0 6.046 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.560 25% 990 0 0% 0 0,00% 0 0
>=15 si <20 Da 10% 496 0 0% 0 0% 0 6.046
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

56 Profesor S 47 72 3.762 0% 0 0 4.712 0% 0 0% 0


Grad I 0 6,0000 3.762 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 314
>=5 si <10 Da 0% 0 950 0% 0 0% 0 5.026
2 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

57 Profesor S 0 72 4.560 0% 0 0 4.560 0% 0 0% 0


Grad I 0 6,0000 4.560 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 380
>=15 si <20 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 4.940
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0
58 Profesor S 0 72 5.247 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Grad I 0 21,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 1.530
peste 25 Nu 0% 0 0 0% 0 0% 0 1.530
5 0,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0
59 Profesor S 0 72 4.560 0% 0 0 4.560 0% 0 0% 0
Grad I 0 3,0000 4.560 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 190
>=15 si <20 Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 4.750
4 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0
60 Profesor S 0 72 4.876 0% 0 0 6.479 0% 0 0% 0
Grad I 0 4.876 25% 1069 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 10% 534 0 0% 0 0% 0 6.479
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

61 Profesor S 0 72 4.876 0% 0 0 6.479 0% 0 0% 0


Grad I 0 4.876 25% 1069 0 0% 0 0,00% 0 0
>=20 si <25 Da 10% 534 0 0% 0 0% 0 6.479
5 1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

62 Profesor S 0 72 5.922 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Grad I 0 12,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 987
peste 25 Nu 0% 0 0 0% 0 0% 0 987

Tiparit la: 15.09.2018 09:52 Pag.8 din 13


5 0,2222 0% 0 0 0% 0 0% 0

63 Profesor S Da 72 4.812 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Grad II 0,0000 27,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 1.805
peste 25 0,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0 1.805
5 0,5000 0% 0 0 0% 0 0% 0

64 Profesor S Da 72 5.922 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Grad I 0,0000 21,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 1.727
peste 25 0,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0 1.727
5 0,3889 0% 0 0 0% 0 0% 0

65 Profesor S Da 72 4.596 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Definitiv 0,0000 36,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 2.298
peste 25 0,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0 2.298
5 0,6667 0% 0 0 0% 0 0% 0
66 Profesor S Da 72 4.272 0% 0 0 5.650 0% 0 0% 0
Grad I 1,0000 4.272 25% 918 0 0% 0 0,00% 0 0
>=10 si <15 1,0000 10% 460 0 0% 0 0% 0 5.650
3 0,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0

67 Profesor S Nu 72 4.876 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Grad I 0,0000 21,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 1.422
>=20 si <25 0,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0 1.422
5 0,3889 0% 0 0 0% 0 0% 0

68 Profesor S Da 72 5.922 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Grad I 0,0000 21,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 1.727
peste 25 0,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0 1.727
5 0,3889 0% 0 0 0% 0 0% 0

69 Profesor S Nu 72 4.876 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Grad I 0,0000 18,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 1.219
>=20 si <25 0,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0 1.219
5 0,3333 0% 0 0 0% 0 0% 0

70 Profesor S Da 72 4.560 0% 0 0 4.956 0% 0 0% 0


Grad I 1,0000 3,0000 4.560 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 190
>=15 si <20 1,0000 10% 396 0 0% 0 0% 0 5.146
4 0,0556 0% 0 0 0% 0 0% 0

Tiparit la: 15.09.2018 09:52 Pag.9 din 13


71 Profesor S Da 72 4.876 0% 0 0 5.303 0% 0 0% 0
Grad I 1,0000 6,0000 4.876 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 406
>=20 si <25 1,0000 10% 427 0 0% 0 0% 0 5.709
5 0,1111 0% 0 0 0% 0 0% 0

72 Profesor S Da 72 5.922 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Grad I 0,0000 24,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 1.974
peste 25 0,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0 1.974
5 0,4444 0% 0 0 0% 0 0% 0

73 Profesor S 0 72 4.739 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
Grad I 0 12,0000 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 790
>=15 si <20 Nu 0% 0 0 0% 0 0% 0 790
4 0,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0
Categorie personal - didactic - auxiliar

COMPENSAŢII ALTE SPORURI NEINCLUSE ÎN SALARIUL DE


TRANZITORII BAZĂ
Nr. crt. Nume prenume Clasă Normă did. PCO Sal. bază %/Învăţământ spec. Învăţământ Salariu %/Predare simultană %/Indemn. zone izolate Total PCO
CNP Coeficient Număr ore PCO Sal. bază %/Gradaţie merit special %/Cond. muncă %/Practică pedagogică Total drepturi
Funcţia Legea 153 tarifar %/Dirigenţie Diferenţe spor %/Spor model %/CFP salariale
Studii Fc. de bază normat %/Stabilitate zona %/Spor Legea %/Spor de handicap
Grad Didactic Normă calcul Doctorat 490/2004 Spor noapte
Vech. învăţământ Normă de bază CFP %/Spor Penitenciar Majorare sal.
Gradaţie Normă PCO Audit
Normă cumul
1 0 3.780 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
0 3.780 25% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
Administrator financiar grad Da 0% 0 0 0% 0 10% 0 8.110
I (Contabil-şef
(administrator financiar) ) S
1,0000 15% 0 0 0% 0 0% 0
2 0 3.400 0% 0 0 0 0% 0 0% 0
0 3.400 25% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
Secretar instituţie unitate Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 7.313
de învăţământ I (Secretar-
şef) S
1,0000 15% 0 0 0% 0 0% 0
3 0 2.933 0% 0 0 6.195 0% 0 0% 0
0 2.933 25% 1025 0 0% 0 0,00% 0 0
Secretar instituţie unitate Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 6.195
de învăţământ I S

Tiparit la: 15.09.2018 09:52 Pag.10 din 13


1,0000 15% 769 0 0% 0 0% 0
4 0 1.890 0% 0 0 2.836 0% 0 0% 0
0 1.890 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
Laborant I M Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 2.836
1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0
5 0 2.054 0% 0 0 1.750 0% 0 0% 0
0 1.027 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
Administrator financiar Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 1.750
treapta I M
0,5000 15% 209 0 0% 0 0% 0
6 0 1.890 0% 0 0 1.609 0% 0 0% 0
0 945 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
Laborant I M Nu 0% 0 0 0% 0 0% 0 1.609
0,5000 15% 190 0 0% 0 0% 0
7 0 1.856 0% 0 0 3.157 0% 0 0% 0
0 1.856 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
Bibliotecar I M Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 3.157
1,0000 15% 373 0 0% 0 0% 0
8 0 2.421 0% 0 0 3.633 0% 0 0% 0
0 2.421 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
Administrator patrimoniu Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 3.633
grad II S
1,0000 0% 0 0 0% 0 0% 0
9 0 2.391 0% 0 0 4.080 0% 0 0% 0
0 2.391 0% 0 0 0% 0 0,00% 0 0
Informatician gradul I SSD Da 0% 0 0 0% 0 0% 0 4.080
1,0000 15% 493 0 0% 0 0% 0

Tiparit la: 15.09.2018 09:52 Pag.11 din 13


Categorie personal - nedidactic

COMPENSAŢII ALTE SPORURI NEINCLUSE ÎN SALARIUL DE


TRANZITORII BAZĂ
Nr. crt. Nume prenume Clasă Normă did. PCO Sal. bază %/Învăţământ spec. Învăţământ Salariu %/Predare simultană %/Indemn. zone izolate Total PCO
CNP Coeficient Număr ore PCO Sal. bază %/Gradaţie merit special %/Cond. muncă %/Practică pedagogică Total drepturi
Funcţia Legea 153 tarifar %/Dirigenţie Diferenţe spor %/Spor model %/CFP salariale
Studii Fc. de bază normat %/Stabilitate zona %/Spor Legea %/Spor de handicap
Grad Didactic Normă calcul Doctorat 490/2004 Spor noapte
Vech. învăţământ Normă de bază CFP %/Spor Penitenciar Majorare sal.
Gradaţie Normă PCO Audit
Normă cumul
1 Muncitor I M 0 2.434 0% 0% 0 0% 0
Da 0% 0 0% 0 0% 0 2.434
1,0000 0% 0% 0 0% 0
2 Îngrijitor I M 0 2.402 0% 0% 0 0% 0
Da 0% 0 0% 0 0% 0 2.402
1,0000 0% 0% 0 0% 0
3 Îngrijitor I M 0 2.402 0% 0% 0 0% 0
Da 0% 0 0% 0 0% 0 2.402
1,0000 0% 0% 0 0% 0
4 Îngrijitor I M 0 2.402 0% 0% 0 0% 0
Da 0% 0 0% 0 0% 0 2.402
1,0000 0% 0% 0 0% 0
5 Îngrijitor I M 0 2.402 0% 0% 0 0% 0
Da 0% 0 0% 0 0% 0 2.402
1,0000 0% 0% 0 0% 0
6 Muncitor I M 0 2.434 0% 0% 0 0% 0
Da 0% 0 0% 0 0% 0 2.434
1,0000 0% 0% 0 0% 0
7 Îngrijitor I M 0 2.402 0% 0% 0 0% 0
Da 0% 0 0% 0 0% 0 2.402
1,0000 0% 0% 0 0% 0
8 Paznic I M 0 2.402 0% 0% 0 0% 0
Da 0% 0 0% 0 0% 0 3.003
1,0000 0% 0% 0 0% 0
9 Îngrijitor I M 0 2.402 0% 0% 0 0% 0
Da 0% 0 0% 0 0% 0 2.402

Tiparit la: 15.09.2018 09:52 Pag.12 din 13


1,0000 0% 0% 0 0% 0
10 Îngrijitor I M 0 1.900 0% 0% 0 0% 0
Da 0% 0 0% 0 0% 0 1.900
1,0000 0% 0% 0 0% 0
11 Paznic I M 0 2.402 0% 0% 0 0% 0
Da 0% 0 0% 0 0% 0 2.402
1,0000 0% 0% 0 0% 0
12 Îngrijitor I M 0 1.975 0% 0% 0 0% 0
Da 0% 0 0% 0 0% 0 1.975
1,0000 0% 0% 0 0% 0
13 0 2.103 0% 0% 0 0% 0
Muncitor I M Da 0% 0 0% 0 0% 0 2.103

Tiparit la: 15.09.2018 09:52 Pag.13 din 13