Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Introducere
2. Micşorarea riscurilor de accidentare şi imbolnăvire profesională
3. Măsuri de protecţie organizatorice
3.1. Selectarea şi angajarea personalului
3.1.1. Examenul medical
3.1.2. Igiena la locul de muncǎ
3.1.3. Igiena individualǎ
3.1.4. Examenul psihologic
3.2. Instruirea personalului, formarea, informarea, propaganda
3.2.1.Instructajul general
3.2.2.Instructajul la locul de muncǎ
3.2.3. Instructajul periodic
3.2.4.Formarea şi perfecţionarea specialiştilor
3.2.5. Propaganda
3.3. Organizarea ergonomicǎ a sistemelor de muncǎ
- Mǎsuri organizatorice de prevenire a riscurilor mecanice
- Semnalizarea de securitate
Programe de acţiune
IV. Măsuri tehnice de protecţie
- Protecţia intrinsecă
- Mǎsuri de protecţie colectivǎ
- Protecţia individualǎ
- Bariere de securitate. Metoda nodului fluture