Sunteți pe pagina 1din 5

RELAXAREA GURII SI RESPIRATIA

Culcat pe spate, se observă respiraţia naturală, aerul ce pătrunde prin nări, abdomenul care se
umflă uşor, etc. Se concentrează atenţia asupra actului respirator şi a efectelor sale dar fără a interveni
asupra sa. După ce le-aţi observat cca 1 min.treceţi la relaxarea gurii. Cu atenţia crescută, puneţi
vârful degetelor în zona de legătură dintre mazilarul inferior şi cel superior şi făceţi-l pe primul să se
mişte de la stânga spre dreapta. Simţiţi cum se articulează acesta spre ureche. Lăsaţi să alunece
degetele dealungul maxilarului spre bărbie. Palpaţi bărbia apoi buzele şi obrajii.

După explorarea exterioară, treceţi la cea interioară, descleştaţi dinţii, relaxaţi maxilarele fără a
le lăsa să atârne. Trebuie regăsit tonusul normal al gurii, cu dinţii în contact uşor, buzele relaxate, gura
cu forma ei adevărată. Cu limba exploraţi interiorul gurii, gingia inferioară şi rădăcina dinţilor. Cu
vârful limbii şi de la stânga la dreapta, simţiţi faţa posterioară a dinţilor inferiori, apoi superiori, apoi
gingia superioară şi în fine palatinul.

Căile respiratorii superioare

1. Fosele nazale
2. Bolta palatină
3. Limba
4. Epiglota
5. Osul hioid
6. Larinxul
7. Trahea
8. Omuşorul
9. Farinxul
10. Vertebrele cervicale
11. Esofagul

RELAXAREA GURII
Destindeţi maxilarul până ce dinţii abia se ating, apoi muşchii bărbiei şi partea superioară a
maxilarului, apoi buzele până ce acestea schiţează un surâs. Destindeţi muşchii ce înconjoară buzele.
Dacă salivaţi, înghiteţi saliva urmărind mecanismele deglutiţiei. Relaxaţi apoi muşchii care au mişcat
în timpul deglutiţiei.

RELAXAREA LIMBII
Conştientizaţi limba în ansamblul ei, apoi relaxaţi-o de la bază la vârf, apoi lăsaţi-o să se moaie şi să
se aplatizeze păstrând-o imobilă de la vârf şi până l;a rădă.
Lăsaţi deasemenea obrajii să se destindă. Interiorizaţi-vă în această zonă până ce percepeţi pulsaţiile
sângelui. Respiraţia este calmă, lentă, silenţioasă şi conştientă. Relaxarea gurii se face în special
înainte de executarea exerciţiilor de meditaţie şi pranayama.

RELAXAREA GLOTEI
Conştientizaţi zona de inserţie a traheei în larinx şi aveţi senzaţia că plămânii o trag în jos. In acelaşi
timp relaxaţi gâtlejul, ceafa şi gura. Indreptaţi apoi atenţia asupra respiraţiei şi asupra uşurinţei cu care
circulă aerul prin gât. Relaxaţi apoi coardele vocale. Aveţi senzaţia că gâtlejul se largeşte (se linişteşte
până la dispariţie şi "vocea interioară", "verbalizarea interioară") şi fixaţi vârful limbii la baza gingiei
superioare.

YOGA NIDRA SI TANTRAi

NYASA = FORMă ANTICă DE Yoga Nidra, încărcată cu mantre.


MANTRIKA NYASA = literele alfabetului sanscrit (mantrikas) sunt "plasate" la diferite niveluri ale
corpului fizic al adeptului în timp ce este modulat şi sunetul corespunzător.
HRIDAYADI SADANGA NYASA = impoziţia mâinilor pe diferite părţi (sadanga) ale corpului,
începând cu inima(hridaya), recitându-se mantre specifice în ordinea :
NAMAH - atingând inima
SWAHA - atingând capul
VASAT - atingând fontanelele (VG20) şi aşa mai departe.
KARA NYASA = mantrele sunt "plasate" şi cântate pe degete, degetele mari de la mâini, palme, etc.
VYAPAKA NYASA = DISTRIBUIREA ENERGIEI MANTRELOR În toate părţile corpului
împreună cu priza de conştiinţă simultană : cap, gură, inimă, anus, cele două picioare, etc.

Aceste metode sunt amplu descrise în MAHANIRVANA TANTRA ("Puterea şarpelui" - de


Arthur Avalon)

ANGVI NYASA = a diferitelor părţi ale corpului


Degetul mic : AUM KANNESTHA ABHYAM NAMAHE
Inelar : AUM ANAMIKASTHA NAMAHE
Medius : AUM TARJANEEM ABHYAM NAMAHE
Index : AUM MADHYAMA ABHYAM NAMAHE
Deget mare : AUM AUGUSHTHA ABHYAM NAMAHE

NAMAH = "mă prostern"

MANTRA

Mantra este o PUTERE (Mantrashakti) care se lasă folosită în mod imparţial la orice. Este
PUTERE sub forma SUNETULUI.
MAN = a gândi (puterea creatoare a gândului)
Mantra este un sunet specific sistemului psihic şi este relevat de către meditaţia profundă.
Mantra are două calităţi : VARNA = culoare şi formă
AKSHARA = esenţa superioară ce intră în memoria akashică
BIJA mantrele sunt primele sunete ce apar în timpul meditaţiei profunde şi constituie
simboluri ale inconştientului. O formulare, adesea monosilabică precum OM, are o putere ce se
exercită asupra structurilor subtile ale fiinţei
Fiecare nivel de organizare a energiei cosmice are caracteristic un spectru de vibraţii specific.
Sistemul psihic are un nivel de vibraţii specific, reflectat de către mantre.
Unele mantre pot fi date decătre Guru, altele pot apărea în timpul visului (sau a stărilor de
somn lucid induse de Yoga Nidra) sau într-o meditaţie profundă.
Respiraţia emite o mantră naturală SOHAM : SO..O..O…O - pe inspiraţie
HUM..M…M - pe expiraţie
SOHAM este o mantră folosită în timpul practicării meditaţiei AJAPA-JAPA
Practica corectă a mantrei presupune :
- pronunţare fonetică corectă
- intonaţie corespunzătoare (modularea vocii)
- concentrare (o anumită stare de spirit)
- crearea de imagini şi forme mentale asociate (YANTRE în acord cu vibraţia)
Practica corectă a mantrei produce :
- energie (sub formă de unde acustice, vibraţii, etc.)
- unde cerebrale (simboluri şi forme ale gândirii)
- impresii vizuale (culoare, formă)
- structuri geometrice (YANTRE)
Mantra poate fi repetată cu voce tare, scăzută sau mental (având efect mai puternic chiar). Aceasta,
împreună cu durata practici, influenţează efectele ei.
Când este practicată o mantră trebuiesc reţinute în minte :
- mantra însăşi
- devata (forma iluminată) - simbolul revelat al mantrei
- centrul de forţă (CHAKRA)
- forma invocaţiei.
In alfabetele ebraic, caldean, druidic, sanscrit, fiecare literă este investită cu putere şi energie. Fiecare
literă conţine o vibraţie specifică care corespunde cu un număr, o culoare, o notă muzicală, o piatră
preţioasă, un metal şi are o semnificaţie astrologică.

Unele mantre pot produce nebunie sau leziuni ale creerului, altele calmează spiritul bolnav şi
restaurează sănătatea.

Sunete armonioase precum sunetul unei cascade, concertul pasărilor, zgomotul valurilor, al
frunzelor au efecte calmante.
Muzica gregoriană, muzica barocă a lui Corelli, Telemann, Vivaldi, Bach, au capacitate
sedativă cât şi tonică.
Repetarea moderat prelungită a unei vocabule acţionează ca sedativ al centrilor psihici din
creer. Ea nu trebuie repetată neaparat cu voce tare ci poate fi repetată şi mental, efectul rămânând
acelaşi din punct de vedere calitativ. Sensul ei nu are nici o legătură cu efectul produs.
Toate părţile corpului sunt în rezonanţă vibratorie cu sonorităţile particulare ale celor 50 de
litere ale alfabetului sanscrit, acestea putând fi şi atinse în timpul pronunţării fonemelor.

YOGA NIDRA şi ALTE FORME DE YOGA

In scopul apropierii de Sinele profund, Yoga Nidra poate servi de suport la tot felul de tehnici.
Este un receptacol care poate primi multiple practici posibile : repetarea de mantre (AJAPA JAPA),
tăcerea interioară (ANTAR MAUNA), concentrarea internă (ANTAR TRATAK), vizualizarea
circuitelor de energie (nadis)(PRANA VIDYA), etc.
Munca asupra Sinelui profund poate lua forma ţipătului, a posturilor (asane), a suflului
controlat (pranayama), a repetării mantrelor, a vizualizărilor, a cântului, a relaxării musculare, a
dansului, a rugăciunii, dar oricare ar fi drumul, el trebuie parcurs înainte ca nivelurile elevate ale
conştiinţei să poată fi atinse. Inainte ca starea superioară de transcendenţă să poată fi atinsă sau doar
întrevăzută trebuie ca bărbatul şi femeea să se dezvolte lucid în deplina lor umanitate.
TABLOU SINOPTIC AL DIFERITELOR TEHNICI
în funcţie de raporturile lor cu trăsăturile caracteristice
YOGAI NIDRA

CARACTERISTI
Segvenţe studiate şi caracteristici esenţiale
CI COMPARATE Autosugestie Imobilitate Intensificare a Rotaţia Respiraţie Imagini Istorii
SANKALPA si tăcere conştientizării sistematică a conştientizată rapide simbolice
completă corpului conştiinţei sau controlată urmarite
Yoga Nidra
* * * * * * *
Relaxare
yoghina simplă * * * *
Relax.
Jacobson * * *
Metoda Coue
*
Antrenament
autogen * * * Stadii avansate
*
Shultze
Vis treaz dirijat
* * *
Sofrologie
* * * * *

LEXIC

AJAPA JAPA = Repetiţia unei mantre pe suflu. Practică yoghină vizând dezvoltarea conştientizării
unui circuit de energie în nadis-uri.
AJNA = In partea superioară a maduvei spinării - "Al treilea ochi"
ANAHATA = In maduva spinării, în dreptul sternului. Centrul sunetelor psihice auzite în timpul
meditaţiei. Sediul tuturor emoţiilor.
ANTAR MAUNA = Liniştea interioară; tehnică tantrică de meditaţie care, plecând de la ascultarea
zgomotelor, vizează, în trepte, să îndiguiască fluctuaţiile mentalului pentru a atinge liniştirea acestuia.
BINDU = Centru între creştetul capului şi spatele capului (VG20). Tonsura preoţilor.
CHIDAKASH = Obscuritate percepută în spatele ochilor închişi; spaţiu interior; ecran pe care sunt
proiectate vizualizările; existenţă abstractă, inconştientă; mentalul + sinele
VIKALPA = Fanteziile imaginaţiei
KRIYA = Formă de yoga care eliberează energia primordială trezind centrii psihici (chakras)
i
Tantra este una din metodele de dezvoltare spirituală şi cunoaştere
dezvoltate pe teritoriul indian. Se consideră înrudită cu taoismul
chinezesc. Este una din cele mai străvechi căi spirituale indiene, conform
lui Mircea Eliade fiind anterioară Vedelor

S-ar putea să vă placă și