Sunteți pe pagina 1din 2

Metaphosol Metaphosol

soluţie injectabilă Numai pentru uz veterinar soluţie injectabilă Numai pentru uz veterinar

COMPOZIŢIE COMPOZIŢIE
1 ml soluţie conţine: 1 ml soluţie conţine:
Toldimfos sodium, 3H2O 200,0 mg Toldimfos sodium, 3H2O 200,0 mg

INDICAŢII INDICAŢII
Metaphosol este un tonic sau roburant indicat pentru tratamentul şi profilaxia Metaphosol este un tonic sau roburant indicat pentru tratamentul şi profilaxia
tulburărilor metabolice generale, slabire şi stare generală proastă după boli, fătări tulburărilor metabolice generale, slabire şi stare generală proastă după boli, fătări
dificile, debilitatea nou nascuţilor, slaba dezvoltare şi oprirea din creştere a animalelor dificile, debilitatea nou nascuţilor, slaba dezvoltare şi oprirea din creştere a animalelor
tinere şi tulburari generale de nutriţie. Este recomandat pentru tratamentul şi tinere şi tulburari generale de nutriţie. Este recomandat pentru tratamentul şi
profilaxia tetaniei şi parezei datorate tulburarilor metabolismului Ca/Mg/P profilaxia tetaniei şi parezei datorate tulburarilor metabolismului Ca/Mg/P
(concomitent cu infuzii de Ca/Mg), boli ale dezvoltării oaselor (suplimentare cu (concomitent cu infuzii de Ca/Mg), boli ale dezvoltării oaselor (suplimentare cu
vitamina D) şi pentru tratamentul infertilităţilor precum şi imbunătăţirea ratei de vitamina D) şi pentru tratamentul infertilităţilor precum şi imbunătăţirea ratei de
fecunditate. Metaphosol conduce la creşterea poftei de mancare şi performanţelor fecunditate. Metaphosol conduce la creşterea poftei de mancare şi performanţelor
musculare. musculare.

CONTRAINDICAŢII CONTRAINDICAŢII
Nu se cunosc. Nu se cunosc.

REACŢII ADVERSE REACŢII ADVERSE


Nu se cunosc. Nu se cunosc.

SPECII ŢINTĂ SPECII ŢINTĂ


Cal, vacă, capra, oaie, porc, câine, pisică. Cal, vacă, capra, oaie, porc, câine, pisică.

DOZAJ PENTRU FIECARE SPECIE, CALE ŞI METODE DE DOZAJ PENTRU FIECARE SPECIE, CALE ŞI METODE DE
ADMINISTRARE ADMINISTRARE
Injecţii intravenoase, intramusculare sau subcutanate: Injecţii intravenoase, intramusculare sau subcutanate:

Cal, vacă: 15 - 25 ml Metaphosol/animal Cal, vacă: 15 - 25 ml Metaphosol/animal


Viţel, mânz: 5 - 15 ml Metaphosol/animal Viţel, mânz: 5 - 15 ml Metaphosol/animal
Capră, oaie: 5 - 15 ml Metaphosol/animal Capră, oaie: 5 - 15 ml Metaphosol/animal
Porc: 5 - 15 ml Metaphosol/animal Porc: 5 - 15 ml Metaphosol/animal
Câine, pisică: 0,5 - 5 ml Metaphosol/animal Câine, pisică: 0,5 - 5 ml Metaphosol/animal

RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ


Dozajul mare se împarte în două locuri de injectare. Evitaţi amestecul diferitelor Dozajul mare se împarte în două locuri de injectare. Evitaţi amestecul diferitelor
medicamente în seringă deoarece pot apare incompatibilităţi. medicamente în seringă deoarece pot apare incompatibilităţi.

b_144ro-1013 b_144ro-1013

BREMER PHARMA GMBH BREMER PHARMA GMBH


27540 BREMERHAVEN 27540 BREMERHAVEN
GERMANIA GERMANIA
TIMP DE AŞTEPTARE TIMP DE AŞTEPTARE
Ţesuturi comestibile si lapte: 0 zile Ţesuturi comestibile si lapte: 0 zile

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE PRECAUŢII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE


A se pastra la loc racoros (15 – 25 °C), ferit de lumină. A nu se lasa la îndemana A se pastra la loc racoros (15 – 25 °C), ferit de lumină. A nu se lasa la îndemana
copiilor. copiilor.

ATENŢIONĂRI SPECIALE ATENŢIONĂRI SPECIALE


Nu este cazul. Nu este cazul.

PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI PRECAUŢII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA PRODUSULUI
NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR DUPĂ CAZ NEUTILIZAT SAU A DEŞEURILOR DUPĂ CAZ
Orice produs medicinal veterinar sau deşeuri materiale derivate din acestea trebuie Orice produs medicinal veterinar sau deşeuri materiale derivate din acestea trebuie
tratate comform legislaţiei locale. tratate comform legislaţiei locale.

DATE IN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ DATE IN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ
PROSPECTUL PROSPECTUL
Octombrie 2013 Octombrie 2013

NUMELE ŞI ADRESA DETINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE NUMELE ŞI ADRESA DETINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE


COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE COMERCIALIZARE ŞI A DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE
FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE FABRICARE, RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR DE
PRODUS PRODUS
BREMER PHARMA GMBH Fabrică: BREMER PHARMA GMBH Fabrică:
Scientific Department/Export Department Werkstr. 42 Scientific Department/Export Department Werkstr. 42
Cherbourger Str. 25 34414 Warburg Cherbourger Str. 25 34414 Warburg
27540 Bremerhaven Germania 27540 Bremerhaven Germania

ALTE INFORMAŢII ALTE INFORMAŢII


Pentru orice informaţie despre acest produs medicinal veterinar, va rugăm să Pentru orice informaţie despre acest produs medicinal veterinar, va rugăm să
contactati reprezentantul local, persoana autorizată, detinătorul autorizaţiei de contactati reprezentantul local, persoana autorizată, detinătorul autorizaţiei de
comercializare, Romania. comercializare, Romania.