Sunteți pe pagina 1din 9

2.

3 Validarea Programului de dezvoltare a creativității la elevii de vârstă școlară mică

Experimentul pedagogic de control a fost realizat în același gimnaziu, cu aceleași


clase de elevi. Pentru a determina nivelul de formare a capacităţilor creative, am aplicat
testul Construirea tabloului (Ovciarova R.V) care cuprinde itemi ce vizează
originalitatea, ,elaborarea ,fluenţa, flexibilitatea în exprimare şi imaginaţia creatoare a
elevilor din clasa experimentală și clasa de control. Testul Construirea tabloului
(Ovciarova R.V) realizat determina particularitățile individuale ale
creativității.Modalitatea desfășurări este individual.Să deseneaza un cloun ,o casa,o
fața și un obiect la dorința,folosind doar figurile triunghi,cerc,patrat.O figura poate fi
folosita de mai multe ori.Dimensiunile și poziția figurilor pot fi modificate ,dar nu pot fi
utilizate alte figuri.

Rezultatele obţinute în baza observărilor realizate sunt înregistrate în


tabelele(Anexa3.1 Anexa 3.2) .Cotarea şi interpretarea datelor este următoarea: pentru
determina nivelul de formare a capacităţilor creative la elevii din eșantionul
experimental s-a folosit metoda observării după 4 criterii:

- fluenţa,

- originalitatea,

- flexibilitatea,

- elaborare;

Nivelul lor de formare a fost identificat prin intermediul a trei niveluri:

 nivel înalt;
 nivel mediu;
 nivel scăzut.
Analizînd datele experimentale obținute în cadrul realizării experimentului de constatare
observăm, că la criteriul Originalitate la nivel înalt, în clasa experimentală s-au plasat 3
elevi ( 15%), iar în clasa de control – 2 elevi (12,5%); La criteriul Originalitate la nivel
mediu, în clasa experimentală s-au plasat 14 elevi (ceea ce constituie 70%), în clasa de
control – 7 elevi (43,75%); La criteriul Originalitate la nivel scăzut, în clasa
experimentală s-au plasat 3 elevi (15 %),în clasa de control – 7 elevi (43,75%).
La criteriul Fluență la nivel înalt, în clasa experimentală s-au plasat 3 elevi (15%), în
clasa de control – 1 elevi ( 6,25%); La criteriul Fluență la nivel mediu, în clasa
experimentală s-au plasat 12 elevi (60 %), în clasa de control – 8 elevi (50 %); La criteriul
Fluență la nivel scăzut, în clasa experimentală s-au plasat 5 elevi (25%), în clasa de
control – 7 elevi (43,75%);

La criteriul Flexibilitate la nivel înalt, în clasa experimentală s-au plasat 3 elevi (ceea ce
constituie 15%), în clasa de control – 5 elevi (31, 25%); La criteriul Flexibilitate la nivel
mediu, în clasa experimentală s-au plasat 16 elevi ( 80 %), în clasa de control – 5 elevi (
31,25%); La criteriul Flexibilitate la nivel scăzut, în clasa experimentală s-au plasat 1 elev
(5%), în clasa de control – 6 elevi (37,5%);

La criteriul Elaborarea la nivel înalt, în clasa experimentală s-au plasat 4 elevi ( 20%), în
clasa de control – 4 elevi (25%);La criteriul Elaborare la nivel mediu, în clasa
experimentală s-au plasat 16 elevi (80 %), în clasa de control – 10 elevi (62,5 %);La
criteriul Elaborare la nivel scăzut, în clasa experimentală s-au plasat nici un elev şi în
clasa de control s-au plasat 2 elevi (12,5%).

Figura 3.3 Rezultatele experimentului de control a nivelului al capacităţilor creative la


elevii din eșantionul experimental.

80% 75%
60% 56.25%
43.75%
40%
25%
20%
0% 0.00%
0%
GRUPA EXPERIMENTALĂ GRUPA DE CONTROL

Nivelul înalt Nivelul mediu Nivelul scăzut


Un alt test aplicat pentru determina nivelul de formare a capacităţilor creative, am
aplicat testul care determină nivelul de dezvoltare creativă a elevilor din grupa
experimentală și grupa de control. Testul Completarea figurilor (varianta modificată
,după E.Torrance) realizat determina nivelul individual ale creativității.Modalitatea
desfășurări este individual și constă în modificarea a 10 figuri astfel ca să se obțină din
ele diferite imagini .

Rezultatele obţinute în baza observărilor realizate sunt înregistrate în tabelele


(Anexa3.4 Anexa 3.5). Cotarea şi interpretarea datelor este următoarea: pentru
determina nivelul de formare a capacităţilor creative la elevii din eșantionul
experimental a fost identificat prin intermediul a trei niveluri:

 nivel foarte înalt;


 nivel înalt;
 nivel mediu;
 nivel scăzut;
 Nivel foarte scăzut.
Analizînd datele experimentale obținute în cadrul realizării experimentului de
constatare observăm, că numărul elevilor cu nivel superior la cele 4 criterii este mai
mare în clasa a II-a „A”, numărul elevilor cu nivel mediu este 12 şi numărul elevilor cu
nivel Înalt este mai mare în clasa a II-a „B”. De aceea, vom lua în calitate de clasă
experimentală clasa a II-a „A”, iar clasa a II-a „B” va constitui clasa de control.

Tabelul 3.6 Rezultatele experimentului de control în grupa experimentală și


grupa de control privind nivelul initial a creativității la elevi de vârstă școlară mică
după Testul Completarea figurilor (varianta modificată ,după E.Torrance)
70% 62.50%
60% 50%
50% Nivel foarte înalt

40% Nivel înalt

30%
25.00% Nivel mediu
20%
20% Nivel scăzut
20% 10%
6.25% 6.25% Nivel foarte scăzut
10% 0% 0.00%
0%
Grupa experimentală (20 Grupa de control
elevii) (16 elevii)

La nivelul Nivel foarte înalt, în clasa experimentală s-au plasat 4 elevi ( 20%), iar în clasa
de control – 1 elev (6,25%)

La nivelul Nivel înalt în clasa experimentală s-au plasat 4 elevi (20%), iar în clasa de
control – 10 elevi (62,,5%)

La nivelul Nivel mediu în clasa experimentală s-au plasat 10 elevi (50%), iar în clasa de
control – 4 elevi (25%)

La nivelul Nivel scazut în clasa experimentală s-au plasat 2 elevi (10%), şi clasa de
control s-au plasat 1 elev(6,25%) .

Nivel foarte scazut în clasa experimentală şi clasa de control nu s-au plasat nici un elev
ceea ce constituie o creştere a nivelului de dezvoltarea a creativităţii.

Un al treilea test aplicat pentru determina nivelul de formare a capacităţilor creative, am


aplicat testul care determină nivelul de dezvoltare creativă a elevilor din clasa
experimentală și clasa de control. Testul Trei cuvinte ( după O.Diocenco) realizat
determina evaluarea imaginați reproductive și ale creativității.Modalitatea desfășurări
este individual și constă în aceea că copii au în fața 3 cuvinte. Să alcătuesc și scrie cît
mai multe enunturi cu sens astfel ca fiecare enunt să conțina toate cele 3 cuvinte si toate
enunțurile împreună să formeze o povestire.Se propun 3 seturi de cuvinte.În timpul
evaluarii se utilizeaza un set de cuvinte,celelalte pot fi utilizate în cazul unei evaluari
repetate sau ca exercitii de dezvoltare a creativității.
Rezultatele obţinute în baza observărilor realizate sunt înregistrate în tabelele
(Anexa3.7;Anexa 3.8). Cotarea şi interpretarea datelor este următoarea: pentru
determina nivelul de formare a capacităţilor creative la elevii din eșantionul
experimental a fost identificat prin intermediul a trei niveluri:

 nivel înalt;
 nivel mediu;
 nivel scăzut;

Figura 3.9 Rezultatele experimentului de control în grupa experimentală și grupa de


control privind nivelul initial a creativității la elevi de vârstă școlară mică după Trei
cuvinte ( după O.Diocenco).

56,25%
60%
65%
50% 43,75%

40% 35%
Nivel Înalt
30% Nivel Mediu
Nivel Scăzut
20%
10%
6%
10%

0%
Grupa experimentală (20 Grupa de control (16 elevii)
elevii)

Analizînd datele experimentale obținute în cadrul realizării experimentului de control


observăm, că la nivelul Nivel înalt în clasa experimentală s-au plasat 7 elevi (35%), iar
în clasa de control – 7 elevi (43,75%).

La nivelul Nivel mediu în clasa experimentală s-au plasat 10 elevi (50%), iar în clasa de
control – 9 elevi (56,25%).

La nivelul Nivel scazut în clasa experimentală s-au plasat 2 elevi (10%), iar în clasa de
control – 1 elev (6,25%).
În urma prelucrări și interpretări datelor conform instrumentele aplicate am obținut
rezultatul finale a experimentului de control în grupa experimentală și grupa de control
privind nivelul inițial a creativității la elevi de vârstă școlară mică.Am obținut rezultatul
final a etapei de constatare a experimentului psihopedagogic ,am plasat preadolescenți
pe trei nivele de dezvoltare a creativității.Comparând datele inițiale la toate trei
instrumente(Anexa 3.10;Anexa 3,11; Anexa 1.12) am constat următoarele nivele

La nivelul Nivel înalt în clasa experimentală s-au plasat 7 elevi (35%), iar în clasa de
control – 7 elevi (43,75%)

La nivelul Nivel mediuîn clasa experimentală s-au plasat 11 elevi (55%), iar în clasa de
control – 8 elevi (56,25%)

La nivelul Nivel scazut în clasa experimentală s-au plasat 2 elevi (10%), iar în clasa de
control – 1 elevi (6,25%).

Figura 3.12 Rezultatele finale experimentului de control în grupa experimentală și


grupa de control privind nivelul a creativității la elevi de vârstă școlară mică .

55% 56%
60%

50% 44%

40% 35%
Nivel Înalt
30% Nivel Mediu
Nivel Scăzut
20%
10%
6%
10%

0%
grupa experimentală grupa de control (16
(20 elevii) elevi)
În vederea validării ipotezei înaintate la începutul demersului experimental,vom realiza
compararea rezultatelor din etapa de constatare și etapa de control în ambele grupe
experimentale (Anexa 3.13;Anexa 3.14) .
Rezultatele comparative sunt prezentate în Anexa 3.15 ;

Fig.3.15 Compararea rezultatelor privind nivelul inițial și final de dezvoltarea


creativități a elevilor din grupa experimentală și din grupa de control.

60% 55% 55.00%


50.00% 50%
50% 43.75%

40% 35%
30%
30% 25% 25%

20% 15%
10%
6%
10%

0%
Grupa Grupa de control Grupa Grupa de control
experimentală nivelul inițial experimentală nivelul final
nivelul inițial nivelul final
Înalt 15% 25% 35% 43.75%
Mediu 55% 50.00% 55.00% 50%
Scăzut 30% 25% 10% 6%

În conformitate cu rezultatele obținute se pot constata următoarele concluzii:

În ceea ce privește grupa experimentală se constată faptul că dacă la etapa de constatare


la nivel înalt au fost plasați 3 elevi (15%),atunci la etapa de control s-au plasat 7 elevi
(35%),la nivel mediu la etapa iniţial s-au plasat 11 elevi (55%) pe când la finalul
experimentului s-au plasat 11 elevi (55%),iar la nivelul scăzut iniţial s-au plasat 6 elevi
(30%),în timp ce la finalul experimentului s-au înregistrat 1 elev(10%).Astfel ,în grupa
experimentală se observă o creştere semnificativă a nivelului de dezvoltare a creativităţii
a elevilor de vârstă şcolară mică.

Cu referire la grupa de control,se constată următoarea situaţie: dacă la începutul


experimentului psihopedagogic am stabilit că la nivel înalt s-au plasat 4 elevi
(25%),atunci la etapa de control 7 elevi(43,75%),la nivelul mediu la etapa iniţiala s-au
plasat 8 elevi (50%) pe când la finalul experimentului s-au plasat 8 elevi (50%),iar la
nivelul scăzut iniţial s-au plasat 4 elevi (25%),în timp ce la finalul experimentului s-au
înregistrat 1 elev(6,25%).Astfel ,în grupa de control se observă o creştere semnificativă a
nivelului de dezvoltare a creativităţii a elevilor de vârstă şcolară mică.