Sunteți pe pagina 1din 13

S-a efectuat operatia de calibrare pentru o metoda electrochimica de determinare a Hg(II) in probe de apa.

Au fost obtinut rezu


la origine; b) panta; c) coeficientul de corelatie.

Concentratia (ppm) Curent (mA) Ordonata la origine Panta


0 1.6 0.0533 1.6933
2 3.2
4 6.4
6 9.8
8 12.4
10 16.7
12 20.4
14 23.3
16 28.6
minare a Hg(II) in probe de apa. Au fost obtinut rezultatele de mai jos. Sa se calculeze: a) ordonata

Coeficient de corelatie r^2


0.9952 0.9904
Sa se utilizeze functii statistice la determinarea pantei dreptei de regresie pentru aceste date experimentale.

xi yi panta media ordonata r r^2


0 2.2 3.7286 12.8 1.6571 0.9967 0.9933
1 4.9
2 8.7
3 12.3
4 17.5
5 20.9
6 23.4
Conţinutul de fenol din ape industriale a fost determinat cu ajutorul unui senzor electrochimic prin metoda adaosului standard
obţinut datele experimentale de mai jos. Sa se determine ecuatia dreptei de regresie si sa se reprezinte grafic dreapta de regre

Adaos fenol (mM) I (A) ORDANATA PANTA R


0 1.820000E-05 1.8634721890666E-05 3.554E-05 0.9902
0.03 1.930000E-05
0.08 2.140000E-05
3.500000E-05

Concentrata, mM
0.12 2.420000E-05 Me
0.22 2.670000E-05
3.000000E-05 f(x)
0.32 2.910000E-05 R² =
0.36 3.170000E-05
2.500000E-05

2.000000E-05
x 0.52

y = 4E-05x + 2E-05 1.500000E-05


R² = 0.9805
1.000000E-05

5.000000E-06

0.000000E+00
0 0
prin metoda adaosului standard. S-au
prezinte grafic dreapta de regresie.

R^2
0.9805

3.500000E-05
Concentrata, mM

Metoda adaosului standard


3.000000E-05 f(x) = 3.55371210312724E-05x + 1.8634721890666E-05
R² = 0.9805081222

2.500000E-05

2.000000E-05
Column C
Linear
1.500000E-05 (Column C)

1.000000E-05

5.000000E-06

0.000000E+00
Curent I, A
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4
Concentraţia de argint dintr-o probă de apă industrială a fost determinată prin spectrometrie de absorbţie atomică, prin metod

Concentrata, ug/ml Absorbanta, u.a. Media aritmetca


0 0.32 0.60
5 0.41
10 0.52
15 0.6
20 0.7
25 0.77
30 0.89

Concentrata de argint din proba 17.26


Sy/x 0.0109
ymed 0.601
N 7
Sxx 700
1/n 0.143
b^2 0.00035
Sxe 0.748
ymed^2 0.362
IC 95% 17.26± 2.57*0.748=17.26±1.9
bsorbţie atomică, prin metoda adaosului standard.Să se determine concentraţia de argint din probă şi IC de 95%

Deviata standard Panta Ordonata Coeficient de corelate R^2


0.2016 0.0186 0.3218 0.9988 0.9976

ɣ 90% 95% 99% 99.90%


2 2.92 4.303 9.925 31.596
3 2.353 3.182 5.841 12.941
4 2.132 2.776 4.604 8.61
5 2.015 2.571 4.032 6.869
10 1.812 2.228 3.169 4.587
20 1.725 2.086 2.845 3.85
30 1.697 2.042 2.75 3.646
Concentraţia de clor dintr-o probă de apă industrială a fost determinată prin spectrometrie de absorbţie atomică, prin metoda

Concentrata, ug/ml Absorbanta, u.a. Media aritmetca


0 0.12 0.41
1.5 0.21
2.6 0.32
3.2 0.43
4.1 0.52
5.2 0.56
6.3 0.71

Concentrata de clor din proba 1.04


Sy/x 0.0319
ymed 0.410
N 7
Sxx 27.8742857
1/n 0.143
b^2 0.00905
Sxe 0.301
ymed^2 0.168
IC 95% 1.04± 2.571*0.301=1.04±0.77
orbţie atomică, prin metoda adaosului standard.Să se determine concentraţia de clor din probă şi IC de 95%

Deviata standard Panta Ordonata Coeficient de corelate R^2


0.2070 0.0951 0.0989 0.9901 0.9803

ɣ 90% 95% 99% 99.90%


2 2.92 4.303 9.925 31.596
3 2.353 3.182 5.841 12.941
4 2.132 2.776 4.604 8.61
5 2.015 2.571 4.032 6.869
10 1.812 2.228 3.169 4.587
20 1.725 2.086 2.845 3.85
30 1.697 2.042 2.75 3.646
Concentraţia de clor dintr-o probă de apă industrială a fost determinată prin spectrometrie de absorbţie atomică, prin metoda

Concentrata, ug/ml Absorbanta, u.a. Media aritmetca


0 0.12 0.41
1 0.21
2 0.32
3 0.43
4 0.52
5 0.56
6 0.71

Concentrata de clor din proba 1.30


Sy/x 0.0228
ymed 0.410
N 7
Sxx 28
1/n 0.143
b^2 0.00909
Sxe 0.214
ymed^2 0.168
IC 90% 1.30± 2.015*0.214=1.30±0.43
orbţie atomică, prin metoda adaosului standard.Să se determine concentraţia de clor din probă şi IC de 90%

Deviata standard Panta Ordonata Coeficient de corelate R^2


0.2070 0.0954 0.1239 0.9949 0.9899

ɣ 90% 95% 99% 99.90%


2 2.92 4.303 9.925 31.596
3 2.353 3.182 5.841 12.941
4 2.132 2.776 4.604 8.61
5 2.015 2.571 4.032 6.869
10 1.812 2.228 3.169 4.587
20 1.725 2.086 2.845 3.85
30 1.697 2.042 2.75 3.646
Concentraţia de clor dintr-o probă de apă industrială a fost determinată prin spectrometrie de absorbţie atomică, prin metoda

Concentrata, ug/ml Absorbanta, u.a. Media aritmetca


0 0.12 0.41
1 0.19
2 0.27
3 0.38
4 0.49
5 0.67
6 0.75

Concentrata de clor din proba 0.74


Sy/x 0.0346
ymed 0.410
N 7
Sxx 28
1/n 0.143
b^2 0.01202
Sxe 0.253
ymed^2 0.168
IC 95% 0.74± 2.57*0.253=0.74±0.65
orbţie atomică, prin metoda adaosului standard.Să se determine concentraţia de clor din probă şi IC de 95%

Deviata standard Panta Ordonata Coeficient de corelate R^2


0.2390 0.1096 0.081071 0.9912 0.9825

ɣ 90% 95% 99% 99.90%


2 2.92 4.303 9.925 31.596
3 2.353 3.182 5.841 12.941
4 2.132 2.776 4.604 8.61
5 2.015 2.571 4.032 6.869
10 1.812 2.228 3.169 4.587
20 1.725 2.086 2.845 3.85
30 1.697 2.042 2.75 3.646