Sunteți pe pagina 1din 1

Tehnici de modelare prin creativitate a rezultatului si a contului de profit si

pierdere
Plan de disertatie

INTRODUCERE
CAPITOLUL I Aspecte teoretice privind contabilitatea creativa
1.1 Delimitari conceptuale privind contabilitatea creative
1.2 Factori determinanti in dezvoltarea tehnicilor de contabilitate creative
1.3 Relatia imagine fidela – contabilitate creativa – frauda

CAPITOLUL II Tehnici de modelare prin creativitate a rezultatului si a


contului de profit si pierdere
2.1 Tehnici de modelare prin creativitate a rezultatului
2.1.1 Tehnici de modelare prin creativitate referitoare la imobilizarile corporale si
necorporale
2.1.2 Tehnici de modelare prin creativitate referitoare la stocuri
2.1.3 Alte tehnici de contabilitate creativa
2.2 Tehnici de modelare prin creativitate a contului de profit si pierdere

CAPITOLUL III Studiu de caz privind modelarea prin creativitate a


rezultatului si a contului de profit si pierdere
3.1 Aplicații privind tehnicile de modelare prin creativitate a rezultatului
3.1.1 Tehnici de modelare prin creativitate privind imobilizările corporale și
necorporale
3.1.2 Tehnici de modelare prin creativitate privind stocurile
3.1.3 Alte tehnici de contabilitate creativă
3.2 Aplicatii privind modelarea prin creativitate a contului de profit si pierdere

BIBLIOGRAFIE
ANEXE