Sunteți pe pagina 1din 2

Factor de risc 1 2 3 4 5

Foart Foa
e Scăz Medi Ridic rte
scăzu ut u at ridi
t cat

Elemente manageriale
Măsura în care conducerea cuprinde şi acţionari
Poziţia financiară a clientului
Lichiditatea clientului
Evaluarea noastră asupra integrităţii conducerii
Măsura în care sunt folosite situaţiile financiare de către un terţ
Experienţa conducerii şi cunoştinţele de conducere a activităţii
Importanţa cifrei de afaceri asupra conducerii
Accentul pus pe păstrarea nivelului veniturilor
Atitudinea conducerii asupra raportării financiare
Schimbarea frecventă a consultanţilor
Experienţa trecută asupra competenţei controlului conducerii
Istoric al încălcării legilor sau regulamentelor
Niveluri adecvate ale remunerării pentru natura şi performanţele activităţilor

Mediul contabil
Competenţa personalului contabil
Atitudinea personalului contabil
Probabilitatea unor informaţii financiare eronate, inadecvate sau întârziate
Măsura în care tranzacţii materiale sau ajustări apar la sau în apropierea
încheierii perioadei contabile
Dovezi mai vechi asupra cosmetizării situaţiilor
Frecvenţa şi importanţa tranzacţiilor dificile pentru audit
Politici contabile noi sau complexe

Factor de risc 1 2 3 4
Foart
e Scăz Medi Ridic
scăzu ut u at
t
Complexitatea structurii corporative şi contabile, aferente dimensiunii clientului
Întreruperi sau căderi ale sistemului contabil
Probe prin care se prevede probabilitatea apariţiei de probleme în legătură cu
înregistrările contabile

Mediul operaţional
Natura domeniului de activitate – creştere/scădere, nou/vechi
Afirmaţii şi/sau acţiuni iniţiate împotriva companiei sau conducerii de către părţi terţe
/reglementatori
Modificări ale profitabilităţii/lichidităţii
Conformitatea cu termenele finanţării externe
Relaţia cu banca/finanţatorii externi
Probabilitatea cedării unei părţi semnificative a activităţilor, sau vânzarea intereselor
deţinute de către un investitor semnificativ
Ameninţări la rentabilitatea activităţilor
Intenţia de noi creşteri semnificative ale finanţărilor
Dovezi ale comercializării excesive
Planuri privind achiziţii semnificative/ investiţii externe
Nivelul de performanţă aferent unui sector, ca ansamblu
Client important/ Client de renume

Aspecte de audit
Înregistrări privind calificările sau modificările anterioare(referitor la opinii şi/sau
rapoarte)
Raportarea incertitudinilor fundamentale, inclusiv aspectele legate de continuitatea
activităţii
Relaţia cu conducerea superioară
Probabilitatea întâmpinării de dificultăţi în obţinerea de probe de audit
Tranzacţii neobişnuite sau specifice domeniului de activitate şi practici care sunt dificil
de auditat

Evaluarea generală – încercuiţi după caz Foarte scăzută (1) Scăzută (2) Medie (3) Ridicată (4)
Foarte ridicată (5)