Sunteți pe pagina 1din 2

TEME PENTRU REFERATE

TEORIA DRAMEI
1. POETICA lui Aristotel.
3. Teatrul epic. B. Brecht, teoretician şi dramaturg.
4. Tragedia antică. Abordarea catharsis-ului. Compoziţia. Dialogul. Spectacolele.
5. Tragedia renascentistă (Shakespeare) şi tragedia clasică franceză (Corneille, Racine).
6. Comedia (drama satirică) în Grecia antică – comedia veche; comedia medie; comedia nouă.
7. Comedia în Roma antică – comedia palliata; comedia togata; comedia dell’Arte etc.
8. Comedia „spaniolilor secolului de aur” (Lope de Vega); renascentistă (Shakespeare) şi clasicistă
(Moliere).
9. Beaumarchais şi comediile sale.
10. Goldoni, reformator al comediei.
11. Diderot şi drama burgheză.
12. Lessing, teoretician dramatic şi dramaturg.
13. Goethe, om de teatru şi dramaturg.
14. Hugo, dramaturg şi teoretician al romantismului
15. Teatrul lui Shiller.
16. Evoluţia comediei româneşti (Arta, AŞM, 2008, p.175).
17. Drama istorică românească: B. P. Haşdeu, V. Alecsandri, Al. Davila, B. Şt. Delavrancea.
18. Drama liturgică (evul mediu).
19. Drama romantică(Vigny, Merimee, Dumas, Hugo; Byron, Shelly; Kleist, Buchner; Lermontov,
Puşkin).
20. Drama Barocă.
21. Drama simbolistă.
22. Drama modernă.
23. Drama de idei: C. Petrescu. L. Blaga.
24. Autori de melodrame (Metastasio: Didona părăsită, Artaserise; Pixerecourt: Victor sau copilul
pădurii; Coelina sau copila misterelor).
25. Durata spectacolului în Teatrul Nō şi kabuki din Japonia.
26. Durata spectacolului kathakali din India.
27. Reprezentaţiile lungi în teatrul contemporan (Peter Brook; Vitez).
28. Constructivismul lui Meyerhold.
29. Spaţiul în volum al lui Artaud.
30. Spaţiul gol de P. Brook.
ÎNTREBĂRI PENTRU EXAMENUL DE STAT
LA ISTORIA ŞI TEORIA TEATRULUI

III. TEORIA DRAMEI


1. „POETICA” LUI ARISTOTEL
2. GENUL DRAMATIC. ESENŢA PROCESULUI DRAMATIC
3. SUBIECTUL ŞI FABULA OPEREI DRAMATICE
4. CONSTRUCŢIA SUBIECTULUI DRAMATIC
5. COMPOZIŢIA TEXTULUI DRAMATIC
6. REPLICA, DIALOGUL ŞI MONOLOGUL DRAMATIC
7. ELEMENTE LIRICE ŞI EPICE ÎN DIALOGUL DRAMATIC. TEATRUL LIRIC ŞI
TEATRUL EPIC.
8. ACŢIUNEA DRAMATICĂ. REGULA CELOR TREI UNITĂŢI
9. CARACTERUL DRAMATIC
10. PERSONAJUL DRAMATIC
11. TRAGICUL. TRAGEDIA
12. COMICUL. COMEDIA
13. DRAMA. FUNCŢIILE ŞI TIPURILE DRAMEI
14. MELODRAMA. TRAGICOMEDIA
15. GENURILE MICI: Monodrama, Farsa, Feeria, Vodevilul, Scheciul, Opereta.
16. MIMESISUL ÎN DRAMĂ
17. TEORIA CATHARSISULUI ÎN DRAMĂ
18.TIMPUL ÎN DRAMĂ. REGULA CELOR TREI UNITĂŢI
19. SPAŢIUL ÎN DRAMĂ. REGULA CELOR TREI UNITĂŢI
20. STILISTICA ŞI FIGURILE DE STIL.