Sunteți pe pagina 1din 1

ANTET

Nr. ________/ ________________

ADEVERINŢĂ

Prin prezenta se adevereşte că dna/ dl. __________________________________________,

angajat în funcția de __________________________, specialitatea _________________________

la unitatea de învățământ _______________________________________________________ din

_____________________ a obţinut, în ultimii patru ani, calificative anuale după cum urmează:

2017-2018:

2016-2017:

2015-2016:

2014-2015:

Prezenta adeverință s-a eliberat pentru completarea dosarului în vederea participării la


concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în
management educaţional – seria a 14-a.

DIRECTOR,

_______________

S-ar putea să vă placă și