Sunteți pe pagina 1din 8

NEWSLETTER NR.

42

14 NOIEM 2017

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de la


1 ianuarie 2018

_______________________________________

ELABORAT DE GHEORGHE STRESNA


LAURENTIU STANCIU

WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADER.RO
___________________

In Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017 a fost publicata OUG nr.
79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018. O modificare importanta vizeaza
impozitul pe veniturile microintreprinderilor si anume: definiția microîntreprinderii si
regulile de aplicare. Pana la intrarea in vigoare se preconizeaza ca unele dintre noile
prevederi s-ar putea sa suporte modificari, astfel ca vom reveni cu noi informatii daca
va fi cazul.

Ce societati au obligatia sa aplice impozitul pe veniturile


microintreprinerilor?
O persoană juridică română va aplica in mod obligatoriu impozitul pe veniturile
microintreprinderilor de la 1 ianuarie 2018 daca îndeplinește cumulativ următoarele
condiții la data de 31 decembrie 2017:
• a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro
la cursul valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat
veniturile;
• capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și
unitățile administrativ-teritoriale;
• nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul
comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii.
Noile modificari au crescut plafonul veniturilor de la 500.000 de euro la
1.000.000 euro, astfel ca mai multe societati vor trebui sa treaca de la impozit pe profit
la impozitul pe veniturile microintreprinderilor. De asemenea, a fost eliminata conditia
referitoare la obligativitatea persoanei juridice romane de a obtine alte venituri decat
cele din consultanță și management, în proporție de peste 80% din veniturile totale.
Din sfera de aplicare a impozitului nu vor mai fi excluse persoanele juridice care
desfășoară activități în domeniul: bancar, asigurări și reasigurări, piețe de capital, jocuri
de noroc, explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere și gazelor
naturale.
In schimb, nu vor intra sub incidenţa acestui impozit următoarele persoane
juridice române:
a) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit
legii;
b) Fondul de compensare a investitorilor, înfiinţat potrivit legii;
c) Fondul de garantare a pensiilor private, înfiinţat potrivit legii;
d) Fondul de garantare a asiguraţilor, constituit potrivit legii;
e) entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.
In concluzie, toate societățile cu venituri sub 1 milion euro, cu exceptiile
mentionate mai sus, vor aplica regimul microîntreprinderilor, fără posibilitatea vreunei
opțiuni, indiferent de domeniul de activitate. Intră în această categorie și societățile
care au optat pentru aplicarea impozitului pe profit prin mărimea capitalului
social subscris peste 45.000 de lei.

WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
___________________

Ce cote de impozitare se vor aplica?


Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:
• 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;
• 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.
Societatile pot aplica cota de 1% daca indeplinesc cel putin una din urmatoarele
conditii:
a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă
fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă
echivalentul unei norme întregi;
b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul
în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază
minim brut pe țară garantat în plată ( de la 1 ianuarie 2018 se prevede un
salariu minim brut de 1.900 de lei).
Prin urmare, societatile care aveau venituri totale cuprinse intre 500.000 de euro
si 1.000.0000 euro vor aplica cota de impozitare de 1% sau 3% in functie de numarul
de salariati si in niciun caz doar cota de 1%, astfel cum se mentioneaza in diverse medii
de informare.

Ce se intampla cu societatile care au un capital social de minim de 45.000 de


lei?
Incepand cu 1 ianuarie 2018 a fost eliminata conditia referitoare la posibilitatea
unei persoane juridice de a optat pentru plata impozitului pe profit in cazul in care are
un capital social subscris de minim 45.000 de lei. In aceste conditii, societatile care au
inregistrat venituri sub plafonul de 1.000.000 de euro vor trece obligatoriu la impozitul
pe veniturile microintreprinderilor si nu vor putea sa opteze pentru impozitul pe profit
nici la infiintarea la registrul comertului si nici ulterior.
Eliminarea acestei prevederi din Codul fiscal va reprezenta o masura cu efect
negativ pentru societatile la care componenta de investitie este una cu impact major. De
asemenea, aceasta modificare va afecta si societatile care inregistreaza o marja de
profit mica.

Cand se va iesi de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor?


O persoana juridica romana va iesi de la impozitul pe veniturile
microintreprinderilor si va trece la impozit pe profit dacă în cursul unui an fiscal
realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro. Modificare vectorului fiscal se face
începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită. In acest sens se va depune
declaratia de mentiuni (formular 010) in termen de 15 zile de la data depasirii
plafonului. Incepand cu 1 ianuarie 2018 se va putea depune si online modificarea prin
intermediul declaratiei de mentiuni - formular 700.
Societatea va avea obligatia sa calculeze impozit pe profit incepand cu trimestrul
in care a depasit plafonul de 1.000.000 de euro si va lua in calcul doar veniturile si
celtuielile realizate incepand cu acel trimestru.

WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
___________________

Prin urmare, incepand cu 1 ianuarie 2018 o persoana juridica romana nu va mai


putea iesi de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor daca ponderea veniturilor
realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv
sau desfasoara activitati din domeniul bancar, asigurari, jocuri de noroc, extractie etc.
Atentie! Persoanele juridice care trec la impozit pe profit prin depasirea
plafonului si desfasoara activitati din domeniul hotelier, restaurante, alte facilitati de
cazare, bar, servicii de alimentatie vor datora incepand cu anul urmator impozitul
specific pentru aceste activitati si impozit pe profit pentru celelalte activitati.

WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
Ce cota de impozitare (3% sau 1%) este mai avantajos sa aplicam?
Pentru a putea determina valoarea veniturilor de la care este mai avantajos sa se aplice cota de 1% este necesar sa se
determine punctul de echilibru. Aceasta se determina din urmatoarea ecuatie – 1% x Venituri totale + 9.372 lei (taxele anuale
pentru un salariat) = 3% x Venituri totale, astfel ca rezulta valoarea de 468.600 lei. Prin urmare, in cazul in care societatea nu are
nevoie de salariati pentru desfasurarea activitatii, atunci incepand cu veniturile realizate peste cuantumul de 468.600 lei este mai
rentabil sa se angajeze un salariat cu norma intreaga si sa aplice cota de 1%. Trebuie mentionat ca in acest caz persoana va putea
beneficia in plus de asigurare de sanatate si de pensie, insa in acelasi timp angajarea unei persoane poate presupune si costuri
suplimentare (resurse umane, SSM, protectia muncii etc.).
De asemenea, am considerat important sa determinam diferenta intre aplicarea cotei de 1% cu cea de 3% si care este marja
de profit minima ce trebuie sa o obtina o societate, astfel incat sa fie mai rentabila aplicarea impozitului pe veniturile
microintreprinderilor decat impozit pe profit.
Venituri totale 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000
Impozit micro
1% 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000
Taxe pentru 1
salariat cu
minim 9,372 9,372 9,372 9,372 9,372 9,372 9,372 9,372 9,372 9,372 9,372 9,372 9,372
Micro TOTAL TAXE
1% MICRO 10,372 11,372 12,372 13,372 14,372 19,372 24,372 29,372 34,372 39,372 44,372 49,372 54,372
Rata de profit -
societatea are 6.25%
salariati
Rata de profit -
angajarea unui
salariat in
acest scop 64.83% 35.54% 25.78% 20.89% 17.97% 12.11% 10.16% 9.18% 8.59% 8.20% 7.92% 7.71% 7.55%

Impozit micro
3% 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 105,000 120,000 135,000
Micro TOTAL TAXE
3% MICRO 3,000 6,000 9,000 12,000 15,000 30,000 45,000 60,000 75,000 90,000 105,000 120,000 135,000
Rata de profit 18.75%

Diferente
(taxe 1% - taxe
3%) 7,372 5,372 3,372 1,372 -628 -10,628 -20,628 -30,628 -40,628 -50,628 -60,628 -70,628 -80,628
In concluzie, pentru o persoana juridica romana care nu are niciun salariat
este mai rentabila sa aplice cota de 3% pana la un venit total (baza impozabila) in
valoare de 468.600 lei. Peste aceasta valoare este mai avantajos din punct de vedere
fiscal sa se angajeze o persoana, deoarece costurile cu impozitul pe venit si contributiile
aferente acopera diferenta de impozit de la cota de la 1% la 3%. In cazul in care
societatea are angajati (cel putin 1 salariat cu norma intreaga), atunci aceasta are
nevoie de o rata de profit de peste 6,25%, astfel incat impozitul pe veniturile
microintreprinderilor sa fie mai avantajos. In cazul in care trebuie sa angajeze un
salariat strict in acest scop, atunci pentru venituri totale cuprinse intre 500.000
de euro si 1.000.000 euro va fi necesara o rata de profit raportata la veniturile
totale de peste 7,5% – 8,5%. In determinarea ratei nu am luat in calcul cheltuielile
nedeductibile si veniturile neimpozabile, deoarece acestea difera de la o societate la
alta. In situatia in care societatea nu are niciun salariat si nu doreste sa angajeze unul,
atunci trebuie sa aiba o rata de profitabilitate de cel putin 18,75%.

Exemplul 1:
La 31 decembrie 2017 se cunosc urmatoarele informatii despre societatile A, B, C, D si E:
• societatea A platitoare de impozit pe profit a desfasurat doar venituri din
consultanta in anul 2017 in valoare de 700.000 lei;
• societatea B a inregistrat in anul 2017 venituri totale de 1.500.000 lei si a aplicat
impozit pe profit prin optiune, deoarece capitalul social subscris a fost peste 45.000
de lei;
• societatea C platitoare de impozit pe profit a realizat in anul 2017 venituri din
jocuri de noroc peste 50% si a realizat venituri totale (baza impozabila) in
cuantum de 2.000.000 lei;
• societatea D platitoare de impozit specific si impozit pe profit a inregistrat venituri
totale incluse in baza impozabila in valoare de 3.000.000 lei;
• societatea E platitoare de impozit pe profit a realizat in anul 2017 venituri totale
in valoare de 4.000.000 lei;
Plafonul pentru anul 2018 il vom considera la cursul BNR de 4,6 lei/euro.
Care sunt obligatiile in ceea ce priveste impozitul pe veniturile
microintreprinderilor incepand cu 1 ianuarie 2018?

Societatea A – Incepand cu 1 ianuarie 2018 societatea va avea obligatia sa treaca


la impozitul pe veniturile microintreprinderilor, deoarece a fost eliminata conditia
referitoare la obligativitatea de a avea venituri din consultanta sub 20% din veniturile
totale. In cele mai multe cazuri s-ar putea ca aceasta masura sa avantajeze aceste
societati, deoarece profitabilitatea in aceste domenii este mai mare comparativ cu alte
domenii. Societatea va avea obligatia sa depuna pana pe data de 15 ianuarie 2018,
declaratia de mentiuni in format electronic - noul formular 700 sau declaratia de
mentiuni – formular 010.
Societatea B – De la 1 ianuarie 2018 societatile care au un capital social subscris
mai mare de 45.000 lei nu vor mai putea opta pentru impozit pe profit, astfel ca vor
avea obligatia sa devina platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor. In
acest sens va depune declaratia de mentiuni pana pe data de 15 ianuarie 2018.
Societatea C – Societatile care obtin venituri din jocuri de noroc nu mai sunt
obligate sa plateasca impozit pe profit, astfel ca de la 1 ianuarie 2018 vor aplica
impozitul pe veniturile microintreprinderilor.
___________________

Societatea D - Prevederile titlului III - Impozitul pe veniturile


microîntreprinderilor prevalează față de prevederile Legii nr. 170/2016, astfel ca
societatea va deveni platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, deoarece
a inregistrat venituri sub plafonul de 4.600.000 lei. Incepand cu 1 ianuarie 2018
societatea nu va mai datora impozit specific pentru activitatea desfasurata si nici
impozit pe profit pentru alte venituri decat cele specifice.
Societatea E – Avand in vedere ca societatea nu a inregistrat venituri totale
peste 4.600.000 lei, rezulta ca incepand cu 1 ianuarie 2018 va trece la impozitul pe
veniturile microintreprinderilor.

Exemplul 2:
Societatea Leader platitoare de impozit pe profit a inregistrat in anul 2017 venituri totale
in cuantum de 3.500.000 lei, iar capitalul social nu este detinut de stat sau de unitățile
administrativ-teritoriale si nici nu se află în dizolvare, urmată de lichidare. In anul 2018 a depasit
plafonul de 4.600.000 lei in trimestrul III. Societatea are un capital social subscris de 50.000 de
lei de la infiintare. Am presupus ca plafonul in lei va fi de 4.600.000 lei, adica un curs BNR de 4,6
lei/euro.
Care sunt obligatiile societatii Leader?

Societatea Leader are obligatia ca incepand cu 1 ianuarie 2018 sa aplice


impozitul pe veniturile microintreprinderilor, deoarece a realizat venituri totale sub
plafonul de 4.600.000 lei. Indiferent ca are sau nu un capital social subscris de 45.000
de lei, societatea va fi obligata sa devina platitoare de impozit pe veniturile
microintreprinderilor. In anul 2018 va datora pe primele 2 trimestre impozitul pe
veniturile microintreprinderilor, iar din trimestrul al III va datora impozit pe profit,
deoarece a depasi plafonul de 1.000.000 de euro. La calculul impozitului pe profit se
vor lua in considerare veniturile realizate incepand cu acel trimestru si nu se va tine
cont de impozitul datorat in primele doua trimestre. Declaratia de mentiuni privind
modificarea vectorului fiscal de la impozitul pe veniturile microintreprinderilor la
impozit pe profit se va face in termen de 15 zile de la depasirea plafonului conform
prevederilor Codului de procedura fiscala.

WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE
___________________

CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADER.RO
OFFICE@ACCOUNTING-LEADER.RO
WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO

WWW.ACCOUNTING-LEADER.RO
CONSULTANTA@ACCOUNTING-LEADE

S-ar putea să vă placă și