Sunteți pe pagina 1din 10

Diagrama 1.

Distribuţia populaţiei după relaţia cu piaţa forţei de muncă

Relaţia cu piaţa forţei de muncă din ţară


Persoane care produc - Nu caută de lucru şi nu doresc să lucreze :
doar pentru consumul 79,7% (1372,5 mii persoane)
familiei - Nu caută de lucru, dar doresc să lucreze :
41,1%
0,9% (15,8 mii persoane)- Caută de lucru, dar nu sunt
(156,9mii persoane)
disponibili să lucreze : 0,1%
- Persoane plecate peste hotare la lucru/căutare de lucru :
18,9% (325,4 mii persoane)

4
Tabelul 1. Populaţia de 15 ani şi peste după situaţia economică, pe grupe de vîrstă, sexe şi medii
anul 2015
mii persoane
P e r s o a n e a c ti v e
Sexe, medii, grupe Rata de activitate, Rata de Rata şomajului
de vârstă Total Ocupate Şomeri BIM % ocupare, % BIM, %

Total 1265,6 1203,6 62,1 42,4 40,3 4,9


15-24 ani 107,4 93,6 13,8 20,8 18,2 12,8
25-34 ani 320,6 300,0 20,6 48,1 45,0 6,4
35-44 ani 307,5 293,3 14,2 61,5 58,6 4,6
45-54 ani 298,7 290,1 8,6 62,4 60,6 2,9
55-64 ani 194,5 189,8 4,7 42,5 41,4 2,4
65 ani şi peste 36,9 36,7 0,0 10,0 10,0 0,5

15-29 ani 269,4 243,2 26,2 30,9 27,9 9,7


15-64 ani 1228,7 1166,9 61,9 46,9 44,5 5,0
25-54 ani 926,8 883,4 43,4 56,3 53,7 4,7

Bărbaţi 639,0 599,7 39,3 45,1 42,3 6,2


15-24 ani 63,5 55,6 7,9 23,5 20,6 12,4
25-34 ani 176,2 162,3 13,9 51,1 47,0 7,9
35-44 ani 141,3 132,6 8,7 58,5 54,8 6,2
45-54 ani 132,8 127,4 5,3 60,6 58,2 4,0
55-64 ani 106,4 103,1 3,3 52,8 51,2 3,1
65 ani şi peste 18,8 18,6 0,0 13,6 13,4 1,0

15-29 ani 158,3 141,8 16,4 34,3 30,7 10,4


15-64 ani 620,2 581,0 39,1 48,5 45,5 6,3
25-54 ani 450,3 422,3 28,0 55,9 52,4 6,2

Femei 626,6 603,9 22,7 39,9 38,4 3,6


15-24 ani 43,9 38,0 5,9 17,9 15,5 13,5
25-34 ani 144,4 137,7 6,7 44,8 42,7 4,6
35-44 ani 166,2 160,7 5,5 64,3 62,2 3,3
45-54 ani 165,9 162,7 3,3 63,9 62,7 2,0
55-64 ani 88,1 86,7 1,4 34,3 33,8 1,6
65 ani şi peste 18,1 18,1 - 7,9 7,9 0,0

15-29 ani 111,2 101,3 9,8 27,2 24,8 8,9


15-64 ani 608,6 585,8 22,7 45,4 43,7 3,7
25-54 ani 476,5 461,1 15,4 56,7 54,9 3,2

Urban 593,5 555,3 38,3 44,9 42,0 6,4


15-24 ani 44,9 37,4 7,5 23,1 19,3 16,6
25-34 ani 174,6 161,9 12,8 54,4 50,4 7,3
35-44 ani 144,3 134,6 9,7 65,6 61,2 6,7
45-54 ani 134,3 128,8 5,5 65,5 62,8 4,1
55-64 ani 84,4 81,6 2,8 40,3 39,0 3,3
65 ani şi peste 10,9 10,9 0,0 6,3 6,3 0,0

15-29 ani 138,0 122,8 15,2 37,6 33,4 11,0


15-64 ani 582,6 544,3 38,3 50,7 47,4 6,6
25-54 ani 453,2 425,3 28,0 60,8 57,0 6,2
5
mii persoane
P e r s o a n e a c ti v e
Sexe, medii, grupe Rata de activitate, Rata de Rata şomajului
de vârstă Total Ocupate Şomeri BIM % ocupare, % BIM, %

Rural 672,1 648,3 23,8 40,4 38,9 3,5


15-24 ani 62,5 56,2 6,3 19,5 17,5 10,1
25-34 ani 146,0 138,1 7,9 42,2 39,9 5,4
35-44 ani 163,2 158,7 4,5 58,2 56,6 2,7
45-54 ani 164,4 161,3 3,1 60,1 59,0 1,9
55-64 ani 110,1 108,2 1,9 44,2 43,5 1,7
65 ani şi peste 26,0 25,8 0,0 13,3 13,2 0,7

15-29 ani 131,4 120,4 11,1 26,1 23,9 8,4


15-64 ani 646,1 622,5 23,6 44,0 42,3 3,7
25-54 ani 473,6 458,1 15,4 52,6 50,9 3,3

Notă:
Datorită rotunjirii părţii zecimale pot exista diferenţe între unele totaluri din tabelă şi ceea ce rezultă din însumare.
1. Semnul „0 ”, indică, că datele calculate prin extindere nu sunt fiabile din cauza numărului redus de cazuri observate.
2. Semnul „- ”, indică, că evenimentul nu a existat.

6
Tabelul 2. Populaţia ocupată pe activităţi, grupe de vîrstă, sexe şi medii
anul 2015
mii persoane
Grupe de vârstă
Sexe, medii, activităţi economice Total 65 ani şi
15-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani
peste

Total 1203,6 93,6 300,0 293,3 290,1 189,8 36,7


Agricultură, economia vânatului şi pisicultură 381,9 32,0 67,4 87,6 93,2 76,6 25,0
Industrie 148,3 11,0 39,7 40,9 33,4 21,5 1,8
Construcţii 65,4 5,4 23,8 18,8 11,0 5,9 0,0
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Hoteluri şi
restaurante 189,6 21,4 60,0 47,0 42,8 17,5 0,0
Transporturi şi comunicaţii 76,3 4,6 22,2 17,4 19,1 12,5 0,0
Administraţie publică; Învăţământ; Sănătate şi
asistenţă socială 235,8 13,1 52,5 56,5 66,7 41,0 5,9
Alte activităţi 106,4 6,1 34,4 25,2 23,8 14,8 2,2

Bărbaţi 599,7 55,6 162,3 132,6 127,4 103,1 18,6


Agricultură, economia vânatului şi pisicultură 216,9 22,0 37,9 46,8 51,3 47,0 12,0
Industrie 81,7 5,8 21,3 19,9 18,9 14,4 0,0
Construcţii 60,0 5,3 22,3 16,8 9,7 5,7 0,0
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Hoteluri şi
restaurante 76,2 11,3 30,7 15,4 13,0 5,6 0,0
Transporturi şi comunicaţii 49,5 2,4 16,1 11,4 10,8 8,3 0,0
Administraţie publică; Învăţământ; Sănătate şi
asistenţă socială 68,6 6,0 19,0 13,2 14,1 13,5 2,8
Alte activităţi 46,8 3,0 15,0 9,1 9,7 8,6 0,0

Femei 603,9 38,0 137,7 160,7 162,7 86,7 18,1


Agricultură, economia vânatului şi pisicultură 165,0 10,0 29,5 40,9 41,9 29,7 13,0
Industrie 66,6 5,2 18,4 20,9 14,5 7,1 0,0
Construcţii 5,3 0,0 1,5 2,0 1,4 0,0 -
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Hoteluri şi
restaurante 113,4 10,2 29,3 31,6 29,9 11,8 0,0
Transporturi şi comunicaţii 26,8 2,2 6,1 6,0 8,3 4,1 0,0
Administraţie publică; Învăţământ; Sănătate şi
asistenţă socială 167,2 7,1 33,5 43,3 52,7 27,5 3,1
Alte activităţi 59,6 3,1 19,3 16,1 14,1 6,2 0,0

Urban 555,3 37,4 161,9 134,6 128,8 81,6 10,9


Agricultură, economia vânatului şi pisicultură 23,5 1,1 4,7 6,0 5,8 4,8 0,0
Industrie 93,8 5,3 23,7 26,9 20,6 15,7 1,6
Construcţii 36,1 2,1 11,9 11,0 6,3 4,5 0,0
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Hoteluri şi
restaurante 139,0 16,5 46,3 32,5 30,4 12,4 0,0

7
mii persoane
Grupe de vârstă
Sexe, medii, activităţi economice Total 65 ani şi
15-24 ani 25-34 ani 35-44 ani 45-54 ani 55-64 ani
peste

Transporturi şi comunicaţii 54,4 3,5 17,4 11,6 12,3 9,3 0,0


Administraţie publică; Învăţământ; Sănătate şi
asistenţă socială 123,8 5,2 28,8 27,0 35,1 23,1 4,7
Alte activităţi 84,6 3,8 29,0 19,7 18,2 11,8 2,0

Rural 648,3 56,2 138,1 158,7 161,3 108,2 25,8


Agricultură, economia vânatului şi pisicultură 358,4 30,9 62,7 81,6 87,4 71,8 23,9
Industrie 54,5 5,7 16,0 13,9 12,8 5,8 0,0
Construcţii 29,2 3,4 11,9 7,8 4,7 1,5 -
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Hoteluri şi
restaurante 50,6 4,9 13,7 14,5 12,4 5,0 0,0
Transporturi şi comunicaţii 21,9 1,1 4,8 5,9 6,8 3,2 0,0
Administraţie publică; Învăţământ; Sănătate şi
asistenţă socială 112,0 7,9 23,7 29,6 31,7 17,9 0,0
Alte activităţi 21,8 2,2 5,4 5,5 5,6 3,0 0,0

8
Tabelul 3. Populaţia ocupată după nivelul de instruire, pe grupe de vîrstă, sexe şi medii
anul 2015
mii persoane
Nivel de instruire
Sexe, medii, grupe de
Total Mediu de Secundar Liceal; mediu Primar sau fără
vârstă Superior Gimnazial
specialitate profesional general şcoală primară

Total 1203,6 294,0 170,6 268,1 239,1 224,8 7,0


15-24 ani 93,6 14,5 9,8 18,7 18,0 30,9 1,8
25-34 ani 300,0 109,0 24,4 48,7 47,6 69,0 0,0
35-44 ani 293,3 65,0 41,2 69,4 57,9 58,9 0,0
45-54 ani 290,1 60,3 55,6 78,8 66,2 29,0 0,0
55-64 ani 189,8 36,9 34,3 48,9 44,3 25,1 0,0
65 ani şi peste 36,7 8,3 5,3 3,7 5,0 11,9 2,5

Bărbaţi 599,7 128,1 64,3 174,5 110,5 118,0 4,2


15-24 ani 55,6 5,5 4,3 11,9 11,5 21,2 0,0
25-34 ani 162,3 54,6 12,5 31,7 26,2 36,3 0,0
35-44 ani 132,6 24,8 15,4 41,4 21,7 28,7 0,0
45-54 ani 127,4 20,6 16,0 48,9 27,3 14,4 0,0
55-64 ani 103,1 17,6 14,0 37,6 20,9 12,7 0,0
65 ani şi peste 18,6 5,0 2,1 3,1 2,9 4,7 0,0

Femei 603,9 165,9 106,3 93,6 128,6 106,7 2,8


15-24 ani 38,0 9,0 5,5 6,8 6,5 9,6 0,0
25-34 ani 137,7 54,4 11,9 17,0 21,4 32,7 0,0
35-44 ani 160,7 40,3 25,8 28,0 36,2 30,3 0,0
45-54 ani 162,7 39,7 39,6 29,9 38,9 14,5 -
55-64 ani 86,7 19,3 20,3 11,2 23,4 12,4 0,0
65 ani şi peste 18,1 3,2 3,2 0,6 2,1 7,3 1,6

Urban 555,3 221,6 92,6 103,9 95,9 40,6 0,0


15-24 ani 37,4 10,5 4,6 5,7 10,2 6,4 -
25-34 ani 161,9 84,6 15,5 22,8 23,4 15,3 0,0
35-44 ani 134,6 48,7 23,3 26,6 24,6 11,0 0,0
45-54 ani 128,8 45,3 28,7 29,7 20,8 4,2 -
55-64 ani 81,6 26,6 18,0 18,0 16,0 3,1 -
65 ani şi peste 10,9 5,9 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Rural 648,3 72,4 78,0 164,2 143,2 184,1 6,3


15-24 ani 56,2 3,9 5,1 13,0 7,8 24,5 1,8
25-34 ani 138,1 24,4 8,9 25,9 24,2 53,7 0,0
35-44 ani 158,7 16,3 17,9 42,7 33,3 48,0 0,0
45-54 ani 161,3 15,0 26,9 49,1 45,4 24,7 0,0
55-64 ani 108,2 10,3 16,4 30,9 28,3 22,0 0,0
65 ani şi peste 25,8 2,4 2,8 2,6 4,2 11,2 2,4

9
Tabelul 4. Persoane ocupate după tipul unităţii de producţie, natura locului de muncă, pe sexe şi medii
anul 2015
mii persoane
Sexe, medii, Total economie Întreprinderi ale sectorului formal
Întreprinderi ale
forma de Gospodării
Ocupare Ocupare Ocupare Ocupare sectorului
proprietate a Total Total casnice
formală informală formală informală informal
unităţii

Total 1203,6 785,2 418,4 855,7 785,2 70,5 187,3 160,6


Privată 884,5 467,0 417,4 536,6 467,0 69,6 187,3 160,6
Publică 319,1 318,2 0,0 319,1 318,2 0,0

Bărbaţi 599,7 362,8 236,9 399,6 362,8 36,8 115,0 85,1


Privată 485,6 249,6 236,0 285,4 249,6 35,9 115,0 85,1
Publică 114,1 113,2 0,0 114,1 113,2 0,0

Femei 603,9 422,5 181,4 456,1 422,5 33,7 72,3 75,5


Privată 398,9 217,5 181,4 251,2 217,5 33,7 72,3 75,5
Publică 205,0 205,0 205,0 205,0

Urban 555,3 477,4 77,8 499,3 477,4 21,8 43,0 13,0


Privată 379,4 301,6 77,8 323,4 301,6 21,8 43,0 13,0
Publică 175,8 175,8 175,8 175,8

Rural 648,3 307,8 340,5 356,4 307,8 48,6 144,2 147,6


Privată 505,0 165,4 339,6 213,2 165,4 47,7 144,2 147,6
Publică 143,3 142,3 0,0 143,3 142,3 0,0

10
Tabelul 5. Şomeri BIM după nivelul de instruire, pe grupe de vârstă, sexe şi medii
anul 2015
mii persoane

Grupe de vârstă
Sexe, medii, nivel de instruire Total
15-24 ani 25-34 ani 35-49 ani 50 ani şi peste

Total 62,1 13,8 20,6 18,3 9,4


Superior 14,9 2,6 7,2 3,7 0,0
Mediu de specialitate 7,3 1,8 0,0 2,4 1,9
Secundar profesional 13,5 2,8 2,9 4,9 2,8
Liceal; mediu general 10,2 2,0 2,7 3,6 1,9
Gimnazial 15,8 4,5 6,3 3,7 0,0
Primar sau fără şcoală primară 0,0 0,0 0,0 - -

Bărbaţi 39,3 7,9 13,9 11,3 6,2


Superior 8,4 1,5 3,7 2,4 0,0
Mediu de specialitate 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Secundar profesional 10,5 1,9 2,6 3,8 2,2
Liceal; mediu general 6,2 0,0 2,0 1,9 0,0
Gimnazial 10,0 2,5 4,5 2,2 0,0
Primar sau fără şcoală primară 0,0 - 0,0 - -

Femei 22,7 5,9 6,7 6,9 3,2


Superior 6,5 0,0 3,4 0,0 0,0
Mediu de specialitate 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Secundar profesional 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Liceal; mediu general 4,0 0,0 0,0 1,7 0,0
Gimnazial 5,8 2,0 1,8 1,6 0,0
Primar sau fără şcoală primară 0,0 0,0 0,0 - -

Urban 38,3 7,5 12,8 12,4 5,6


Superior 12,7 1,9 6,2 3,5 0,0
Mediu de specialitate 5,0 0,0 0,0 1,5 1,6
Secundar profesional 6,3 0,0 1,5 2,3 0,0
Liceal; mediu general 6,8 1,5 1,9 2,7 0,0
Gimnazial 7,5 1,6 2,7 2,5 0,0
Primar sau fără şcoală primară - - - - -

Rural 23,8 6,3 7,9 5,9 3,8


Superior 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Mediu de specialitate 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Secundar profesional 7,2 1,6 0,0 2,7 1,5
Liceal; mediu general 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Gimnazial 8,3 3,0 3,6 0,0 0,0
Primar sau fără şcoală primară 0,0 0,0 0,0 - -

11
Tabelul 6. Evoluţia populaţiei de 15 ani şi peste după participarea în activitatea
economică
mii persoane

Anii
Indicator
2012 2013 2014 2015

Mii persoane
Populaţia activă 1214,5 1235,8 1232,4 1265,6
Populaţia ocupată 1146,8 1172,8 1184,9 1203,6
Persoane sub-ocupate 83,0 86,0 80,1 74,8
Şomeri BIM 67,7 63,1 47,5 62,1
Populaţia inactivă 1768,1 1751,2 1756,1 1721,7
Persoane descurajate 27,4 19,3 13,8 10,7
Persoane plecate peste hotare la lucru 328,3 332,5 341,9 325,4

Procente
Rata de activitate 40,7 41,4 41,2 42,4
Rata de ocupare 38,4 39,3 39,6 40,3
Rata sub-ocupării 7,2 7,3 6,8 6,2
Rata şomajului 5,6 5,1 3,9 4,9
Ponderea persoanelor descurajate în populaţia inactivă 1,2 1,1 0,8 0,6
Ponderea persoanelor plecate la lucru peste hotare în
populaţia de 15-64 ani 12,5 12,6 13,0 12,4

Tabelul 7. Evoluţia populaţiei pe activităţi economice


mii persoane

Activităţi economice Anii

2012 2013 2014 2015

Total 1146,8 1172,8 1184,9 1203,6


Agricultură, economia vânatului şi pisicultură 303,3 337,9 361,1 381,9
Industrie 150,9 142,4 145,6 148,3
Construcţii 70,2 65,0 66,4 65,4
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Hoteluri şi
restaurante 209,3 211,4 202,8 189,6
Transporturi şi comunicaţii 70,5 73,2 67,7 76,3
Administraţie publică; Învăţământ; Sănătate şi asistenţă
socială 247,1 235,6 230,9 235,8
Alte activităţi 95,5 107,2 110,3 106,4

12
Tabelul 8. Evoluţia populaţiei ocupate după tipul unităţii de producţie
mii persoane

Anii
Tipul unităţii de producţie
2012 2013 2014 2015
Total 1146,8 1172,8 1184,9 1203,6
Intreprinderi ale sectorului formal 876,7 878,6 864,5 855,7
Intreprinderi ale sectorului informal 153,0 162,8 190,8 187,3
Gospodarii casnice 117,1 131,4 129,6 160,6

Tabelul 9. Evoluţia populaţiei ocupate după tipul locului de muncă


mii persoane

Anii
Tipul locului de muncă
2012 2013 2014 2015
Total 1146,8 1172,8 1184,9 1203,6
Ocupaţii formale 805,9 810,0 799,4 785,2
Ocupaţii informale 340,9 362,8 385,5 418,4

Tabelul 10. Populaţia ocupată, pe zone şi activităţi economice, în anul 2015


mii persoane
Zone
Activităţi economice Total
Mun. Chişinău Nord Centru Sud
Total 1203,6 329,2 366,7 315,8 192,0
Agricultură, economia vânatului şi pisicultură 381,9 0,0 180,5 130,3 68,6
… persoane care produc doar pentru consumul familiei 156,9 0,9 55,6 69,2 31,4
Industrie 148,3 55,7 38,2 30,0 24,4
Construcţii 65,4 26,5 9,2 20,1 9,5
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; Hoteluri şi
restaurante 189,6 77,1 45,3 39,3 27,8
Transporturi şi comunicaţii 76,3 38,4 14,5 16,2 7,2
Administraţie publică; Învăţământ; Sănătate şi asistenţă
socială 235,8 63,9 62,2 65,0 44,7
Alte activităţi 106,4 65,1 16,8 14,9 9,6

Tabelul 11. Populaţia inactivă în vârstă de 15 ani şi peste, pe zone, după relaţia cu piaţa forţei de
muncă, în anul 2015
mii persoane
Zone
Categorii de inactivitate Total
Mun. Chişinău Nord Centru Sud
Total 1721,7 335,3 481,4 518,4 386,6
Caută de lucru, dar nu-i disponibil(ă) 1,1 0,5 0,3 0,2 0,0
Nu caută, dar doreşte şi e disponibil(ă) 15,8 1,4 5,8 4,6 3,9
Doreşte să lucreze, dar nici nu caută, nici nu-i
disponibil(ă) 6,9 0,8 4,7 1,1 0,2
Nici nu caută, nici nu doreşte 1372,5 299,0 372,9 412,1 288,5
Persoane aflate peste hotare, la lucru sau în căutare de
lucru 325,4 33,5 97,6 100,5 93,9

13