Sunteți pe pagina 1din 9

METODA REFRACTOMETRICĂ

Principiul metodei
Metoda refractometrică este o metodă fizică de determinare şi se bazează pe
principiul refracţiei luminii atunci când o rază luminoasă străbate două medii de
densităţi diferite (solid-lichid).
Mediul solid este constituit din prisma de sticlă a aparatului, iar cel lichid din
pelicula de must supusă analizei. Refractometrele sunt instrumente optice folosite
pentru măsurarea indicelui de refracţie (n) a substanţei şi a conţinutului în substanţă
uscată (% de masă zaharoză) în cazul zaharurilor.
Expresiile: substanţă uscată solubilă şi procente de masă zaharoză sunt
echivalente indicând acelaşi lucru.
Substanţa uscată solubilă sau extractul sec total al mustului reprezintă
totalitatea substanţelor care în condiţii fizice determinate nu se volatilizează ci rămân sub
formă de reziduu
În cazul mustului, substanţa uscată solubilă este dată de: zaharuri (glucide), acizi liberi
nevolatili şi sărurile lor, substanţele tanante şi colorante precum şi sărurile minerale.
Denumirea de procente de masă zaharoză derivă din faptul că etalonarea
refractometrelor se efectueaza cu soluţii de zaharoză pură de concentraţie
cunoscută (%, grame de zaharoză/grame zaharoză la 100 grame soluţie, (m/m)).
Zaharurile din must se pot determina fie cu refractometre de masă (laborator),
fie cu refractometre de mână (portabile).
1. Determinarea zaharurilor din must cu refractometre de masă
(Abbé) Aparatură şi materiale:
 refractometrul Abbé;

 centrifugă;

 termometru;

 pipete gradate;

 baghetă de sticlă;

 tifon, vată, hârtie de filtru.

 fie indicele de refracţie (n) cu patru zecimale; fie procente de masă zaharoză (%) cu o aproximaţie de 0,1%.
Refractometrul este prevăzut şi cu un termometru a cărui scală este cuprinsă
între 15±5°C.
Refractometrul Abbé, reprezentat schematic în fig. 1, este compus dintr-un
bloc al prismelor (1) alcătuit din două prisme, una de iluminare şi cealaltă de
măsurare între care se introduce produsul de analizat (mustul). Corpul prismelor
poate fi rotit împreună cu un sector gradat direct în indici de refracţie.
Razele de lumină emise de sursă (un bec de 25–40 W sau lumina zilei) sunt
reflectate de oglinda (2) pe prisma de iluminare şi după ce suferă o serie de refracţii
la diferite limite de separare, pătrund în luneta aparatului (3). Ultima rază care va
intra în prisma de măsurare şi apoi în ocularul (4) este cea a cărei incidenţă este
tangenţială şi care va fi deci refractată după un unghi limită.
Privit în ocularul (4) al lunetei câmpul va apărea jumătate întunecat şi jumătate
luminat (fig.1.a). Poziţia limitei de demarcaţie dintre cele două câmpuri,
corespunzătoare unghiului limită, depinde de mărimea indicelui de refracţie a
mustului.
Dacă zona de demarcaţie prezintă o serie de irizaţii în culorile curcubeului, se
roteşte tamburul (5) pentru a se realiza o demarcaţie netă.
Rotind tamburii (5) şi (6) se ajunge la poziţia în care limita de separaţie
coincide cu intersecţia firelor reticulare ce sunt fixate în ocular (fig. 1.b).
În această poziţie se va face citirea indicelui de refracţie sau a conţinutului de
substanţă uscată solubilă (procente de masă zaharoză) pe scara vizibilă în ocularul
(8) al lunetei (7) (fig. 1.c).
Modul de lucru
Obişnuit, înainte de a începe măsurătorile se va verifica exactitatea valorilor
indicate de aparat, determinând indicele de refracţie (n) al apei care la temperatura
camerei (20°C) este egal cu 1,3330 sau conţinutul de substanţă uscată solubilă a
cărei valoare este 0%.
Mustul ce urmează a fi analizat trebuie să fie limpede şi să aibă temperatura
cuprinsă între 15–25°C.
Proba de analizat (mustul) este introdusă în aparat prin deschiderea corpului
prismelor prin răsucirea butonului (9), în acest scop partea superioară a aparatului
este adusă în poziţie orizontală.
Pe suprafaţa prismei de măsurare, se lasă să cadă de pe o baghetă de sticlă
rotunjită sau o pipetă, 2–3 picături de probă (must).
Se închide corpul prismelor prin răsucirea butonului (9) şi se readuce aparatul
în poziţie verticală.
Se aşteaptă câteva minute, pentru uniformizarea temperaturii, care se citeşte
la termometrul (10), după care se roteşte tamburul (6) până când zona de demarcaţie
ajunge în intersecţia firelor reticulare.
Se citeşte valoarea indicelui de refracţie sau procente de masă zaharoză
(substanţă uscată solubilă), privind în ocularul (8) a lunetei (7).
Se efectuează cel puţin două determinări pe aceeaşi probă de must, notându-
se cu t temperatura de citire la termometrul (10).

Calculul rezultatelor obţinute


Pentru proba de must al cărui indice de refracţie (n) sau procente de masă
zaharoză care s-au citit la temperatura de 20°C, evaluarea conţinutului de zaharuri
exprimată în g/l sau g/kg se face direct din tabelul 2.
Astfel pentru un must provenit din soiul Muscat Ottonel al cărui conţinut de
sustanţă uscată solubilă este 20,2% la temperatura de 20°C, conţinutul de zaharuri
este de 194,2 g/l sau 179,4 g/kg
Dacă indicele de refracţie sau conţinutul de substanţă uscată solubilă
(procente de masă zaharoză), pentru aceeaşi probă, se citeşte la o temperatură
diferită de 20°C, atunci trebuie să se facă o corecţie a acestor valori conform tabelului
1.
De exemplu, pentru aceeaşi probă de must, valoarea conţinutului de substanţă
uscată solubilă citită la temperatura de 17°C, are valoarea 20,4%. Valoarea corectată
la 20°C este tot 20,2%, cifră obţinută prin scăderea din valoarea citită la 17°C (20,4%)
a valorii 0,2 %. (20,4 - 0,2 = 20,2) (tabelul 1).
Conform acestei valori (20,2%) din tabelul 2 se estimează acelaşi conţinut de
zaharuri, respectiv 194,2 g/l sau 179,4 g/kg.
Pentru valori ale procentului de masă zaharoză care nu sunt trecute în tabelul
2, conţinutul de zaharuri se evaluează prin interpolare.
De exemplu,
dacă pentru aceeaşi probă de must procentele de masă zaharoză la 20°C
sunt 20,3%, conţinutul de zaharuri în g/l sau g/kg se estimează astfel:
20,2% ............................................. 194,2 g/l
20,4% ............................................. 196,5 g/l
0,2% ............................................... 2,3 g/l
0,1% ............................................... x
2 ,3  0,1
x= = 1,15 g/l
0,2
1,15 g/l se adună la 194,2 sau se scad din 196,5
Deci pentru 20,3% corespunde 194,2 + 1,15 = 195,35 g/l sau 196,5 – 1,15 =
195,35 g/l.
Corectarea valorii indicelui de refracţie citit la o temperatură diferită de 20°C se face
conform tahelului 2 astfetl: indicele de refracţie citit la temperatura (t) din coloana 2 se
raportează la valoarea corespunzătoare a procentului de masă zaharoză (coloana 1).
Această valoare este corectată la temperatura de 20°C şi exprimată cu ajutorul tabelului 1.
Apoi procentul de masă zaharoză la 20°C se raportează pentru obţinerea indicelui de
refracţie la 20°C, cu ajutorul căruia din tabelul 2 se estimează conţinutul de zaharuri
exprimat în g/l sau g/kg.

2. Determinarea zaharurilor din must cu refractometrul de mână


Principiul metodei
Principiul metodei constă în determinarea la refractometru a procentului de
masă zaharoză (substanţă uscată solubilă) şi estimarea pe bază de tabele sau a unei
formule de calcul a conţinutului de zaharuri exprimat în g/l sau g/kg must.
Aparatură şi materiale
 refractometrul de mână(tip: Zeiss, Meopta,ect.);

 centrifugă;

 termometru;

 pipete gradate;

 baghetă de sticlă;

 tifon, vată hârtie de filtru.

Un refractometru de mână (fig.2) este alcătuit din următoarele părţi


componente:
1. tub optic (lunetă), prevăzut în interior cu lentile şi cu un disc de sticlă pe care este
marcat o scală gradată de jos în sus, de la 0-30%, îndicând procente de masă
zaharoză (substanţă uscată solubilă);
2. un ocular prevăzut cu o rozetă pentru reglarea lui potrivit ochiului;
3. un şurub de reglare aflat pe lunetă în apropierea ocularului, care acţionat cu o
şurubelniţă serveşte la reglarea punctului de 0% al refractometrului;
4. o prismă de sticlă la partea terminală a lunetei, montată într-o ramă metalică. În
partea opusă a acestei rame se află o fereastră (deschizătură), prin care pătrund
razele de lumină, în prisma de sticlă până la pelicula de must;
o placă de bachelită rabatabilă, prevăzută cu o adâncitură, în care se pipetează mustul
de analizat, iar prin închidere aceasta se lipeşte de prisma de stică, prinzând între ele
pelicula de must.

Fig. 2. Refractometrul de mână şi scala refractometrului:


1 - lunetă; 2 - ocular; 3 - şurub de reglare; 4 - prismă; 5 - placă rabatabilă.
Modul de lucru

Determinarea conţinutului de zaharuri dintr-o probă de must implică


următoarele operaţii:
 reglarea ocularului;

 verificarea şi reglarea refractometrului la 0% substanţă uscată solubilă.
Reglarea ocularului se face prin rotirea rozetei spre stânga şi spre dreapta
până ce cifrele şi diviziunile scalei gradate sunt văzute clar.
În vederea verificării şi reglării refractometrului, mai întâi se spală prisma şi
placa rabatabilă cu apă distilată şi alcool; după care se şterg până la uscare cu o
bucată de tifon curat sau cu vată.
Apoi deschizând placa rabatabilă şi ţinând-o în poziţie orizontală cu scobitura
în sus, se pipetează în ea 3–4 picături de apă distilată după care se alipeşte de
prismă.
După ce în prealabil refractometrul a fost orientat cu fereastra către o sursă de lumină, se
aduce la nivelul ochilor şi se priveşte în ocular, observându-se linia de separare între cele
două câmpuri (întunecat şi luminat).
Dacă linia de separare nu trece exact prin punctul de 0%, se reglează aparatul acţionând
cu o şurubelniţă asupra şurubului de reglare de pe lunetă.
Apoi se şterge prisma refractometrului cu o bucată de tifon, după care se
pipetează 2–3 picături de must în scobitura de pe placa rabatabilă.
Se închide refractometrul şi se citeşte cifra corespunzătoare liniei de separare
dintre cele două câmpuri. Cifra citită reprezintă procentul de substanţă uscată
aparentă cu o precizie de 0,2 unităţi. Se notează temperatura (t) la care a fost făcută
citirea.
Evaluarea conţinutului de zaharuri din proba de must se poate face cu ajutorul
tabelelor de calcul, asemănător metodei anterioare (refractometru Abbé) sau cu
ajutorul unei formule empirice:
æ S ´ 4,25 ö
g/l zaharuri = ç - 2,5÷ ´ 10
è 4 ø
în care:
S - conţinutul mustului în substanţă uscată solubila la 20°C;
4,25 - raportul dintre densitatea şi indicele de refracţie a mustului;
2,5 - conţinutul mediu al mustului în procente % substanţă uscată
nezaharată;
4,0 - coeficient empiric stabilit pe baza unui număr mare de determinări;
10 - coeficient de raportare la 1 litru.

În funcţie de conţinutul de zaharuri determinat prin metodele de mai sus se


poate calcula tăria alcoolică potenţială (T.a.p.) cu relaţia:
Z
T.a.p. = 17 , % vol.
în care:
Z – conţinutul de zaharuri, g/l;
17 – grame de zaharuri necesare pentru obţinerea unui grad alcoolic.
Tabelul 1
Corecţia ce se aplică în cazurile în care procentele de masă zaharoză
au fost determinate la o temperatură diferită de 20°C
Temperatura Zaharoză în g pentru 100 g must
°C 5 10 15 20 25 30 35 40
Se scade
15 0.25 0.27 0.31 0.31 0.33 0.34 0.35 0.35
16 0.21 0.23 0.27 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31
17 0.16 0.18 0.20 0.20 0.21 0.22 0.23 0.23
18 0.11 0.12 0.14 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16
19 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09
Se adună
21 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07
22 0.12 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
23 0.18 0.20 0.20 0.21 0.21 0.21 0.21 0.21
24 0.24 0.26 0.26 0.27 0.28 0.28 0.28 0.28
25 0.30 0.32 0.32 0.34 0.35 0.36 0.36 0.36
Notă: Variaţiile de temperatură prin raportare la 20°C nu trebuie să depăşească
5°C.

Tabelul 2
Conţinutul de zaharuri determinate refractometric sau densimetric
şi tăria alcoolică potenţială a mustului de struguri.
Procente de Indice de Densitatea la Zaharuri, Zaharuri, Tăria
masă refracţie, 20°C, g/l g/kg alcoolică
zaharoză, (n) g/cm3 potenţială,
% % vol.
(m/m)
1 2 3 4 5 6
10,0 1,34781 1,0390 82,3 79,2 4,84
10,2 1,34841 1,0398 84,5 81,3 4,97
10,4 1,34845 1,0406 86,6 83,2 5,09
10,6 1,34875 1,0414 88,6 85,1 5,21
10,8 1,34906 1,0423 90,8 87,1 5,34
11,0 1,34836 1,0431 92,9 89,1 5,46
11,2 1,34968 1,0439 95,0 91,0 5,59
11,4 1,34999 1,0447 97,1 92,9 5,71
11,6 1,35031 1,0456 99,3 95,0 5,84
11,8 1,35062 1,0464 101,4 96,9 5,96
12,0 1,35092 1,0473 103,6 98,9 6,09
12,2 1,35124 1,0481 105,7 100,8 6,22
12,4 1,35156 1,0489 107,9 102,9 6,35
12,6 1,35187 1,0498 110,0 104,8 6,47
12,8 1,35219 1,0506 112,2 106,8 6,60
13,0 1,35249 1,0514 114,3 108,7 6,72
13,2 1,35282 1,0523 116,5 110,7 6,85
13,4 1,35313 1,0531 118,6 112,6 6,98
13,6 1,35345 1,0540 120,8 114,6 7,11
13,8 1,35376 1,0548 122,9 116,5 7,23
14,0 1,35407 1,0557 125,1 118,5 7,36
14,2 1,35440 1,0565 127,3 120,5 7,49
- 10 -
14,4 1,35472 1,0574 129,5 122,5 7,62
14,6 1,35503 1,0582 131,6 124,4 7,74
14,8 1,35535 1,0591 133,8 126,3 7,87
15,0 1,35567 1,0599 136,0 128,3 8,00
15,2 1,35599 1,0608 138,2 130,3 8,13
15,4 1,35631 1,0616 140,4 132,3 8,26
15,6 1,35664 1,0625 142,6 134,2 8,39
15,8 1,35699 1,0633 144,8 136,2 8,52
16,0 1,35728 1,0642 147,0 138,1 8,65
16,2 1,35760 1,0651 149,2 140,1 8,78
16,4 1,35793 1,0660 151,5 142,1 8,91
16,6 1,35825 1,0668 153,7 144,1 9,04
16,8 1,35858 1,0677 155,9 146,0 9,17
17,0 1,35890 1,0685 158,1 148,0 9,30
17,2 1,35923 1,0694 160,4 150,0 9,44
17,4 1,35955 1,0703 162,6 151,9 9,56
17,6 1,35988 1,0711 164,8 153,9 9,69
17,8 1,36020 1,0720 167,0 155,8 9,82
18,0 1,36053 1,0729 169,3 157,8 9,96
18,2 1,36086 1,0738 171,5 159,7 10,09
18,4 1,36119 1,0746 173,6 161,5 10,21
18,6 1,36152 1,0755 176,0 163,6 10,35
18,8 1,36185 1,0764 178,3 165,6 10,49
19,0 1,36217 1,0773 180,5 167,5 10,62
19,2 1,36251 1,0782 182,8 169,5 10,75
19,4 1,36284 1,0791 185,1 171,5 10,89
19,6 1,36318 1,0800 187,4 173,5 11,02
19,8 1,36351 1,0809 189,7 175,5 11,16
20,0 1,36383 1,0817 191,9 177,4 11,29
20,2 1,36417 1,0826 194,2 179,4 11,42
20,4 1,36451 1,0835 196,5 181,4 11,56
20,6 1,36484 1,0844 198,8 183,3 11,69
20,8 1,36518 1,0853 201,1 185,3 11,83
21,0 1,36550 1,0862 203,3 187,2 11,96
21,2 1,36585 1,0871 205,7 189,2 12,10
21,4 1,36618 1,0880 207,9 191,1 12,23
21,6 1,36652 1,0889 210,3 193,1 12,37
21,8 1,36685 1,0897 212,5 195,0 12,50
22,0 1,36719 1,0906 214,8 197,0 12,64
22,2 1,36753 1,0916 217,2 199,0 12,78
22,4 1,36787 1,0925 219,5 200,9 12,91
22,6 1,36820 1,0933 221,7 202,8 13,04
22,8 1,36845 1,0943 224,1 204,8 13,18
23,0 1,36888 1,0952 226,4 206,7 13,32
23,2 1,36922 1,0961 228,7 208,6 13,45
23,4 1,36956 1,0970 231,1 210,7 13,59
23,6 1,36991 1,0979 233,4 212,6 13,73
23,8 1,37025 1,0988 235,8 214,6 13,87
24,0 1,37059 1,0998 238,2 216,6 14,01
24,2 1,37093 1,1011 240,3 218,2 14,14
24,4 1,37128 1,1022 243,0 220,5 14,29
24,6 1,37162 1,1030 245,0 222,1 14,41