Sunteți pe pagina 1din 31

ŞCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ „CAROL DAVILA” CĂLAN

CAIET DE PRACTICĂ
AN II

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

Anul şcolar 2013-2014

Cursant:
PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL II

CALIFICAREA: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

(prezentul plan conţine doar modulele la care se efectuează stagiu clinic)

Modulul XXI: Total ore/an 120


Epidemiologie şi sănătate publică din care: învăţământ clinic 96

Modulul XXII: Total ore/an 60


din care: învăţământ clinic 36
Principii de bază ale cercetării
Modulul XXIII: Total ore/an 120
Pneumologie şi nursing specific din care: învăţământ clinic 72

Modulul XXIV: Total ore/an 120


Cardiologie şi nursing în cardiologie din care: învăţământ clinic 72

Modulul XXV: Total ore/an 120


Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie din care: învăţământ clinic 72
Modulul XXVI: Total ore/an 120
Nefrologie, urologie şi nursing în afecţiunile renale din care : învăţământ clinic 72

Modulul XXVII: Total ore/an 120


Chirurgie generală şi nursing în chirurgia generală din care : învăţământ clinic 72

Modulul XXVIII: Total ore/an 60


Chirurgie toracică, cardiovasculară şi nursing din care învăţământ clinic 36
specific
Modulul XIX: Total ore/an 60
O.R.L. şi nursing O.R.L. din care : 36
învăţământ clinic
Modulul XXX: Total ore/an 60
Oftalmologie şi nursing în oftalmologie din care : 36
învăţământ clinic
Modulul XXXI: Total ore/an 60
Hematologie şi nursing în hematologie din care : 36
învăţământ clinic
Modulul XXXII: Total ore/an 120

2
Ortopedie, traumatologie şi nursing specific din care : 96
învăţământ clinic

Modulul XXXIII: Total ore/an 60


Reumatologie şi nursing în reumatologie din care : 36
învăţământ clinic
Modulul XXXIV: Total ore/an 60
Dermato-venerologie şi nursing specific din care : 36
învăţământ clinic
Modulul XXXV: Total ore/an 120
Boli infecto-contagioase şi nursing specific din care : 96
învăţământ clinic
Modulul XXXVI: Total ore/an 60
Endocrinologie şi nursing în endocrinologie din care : 36
învăţământ clinic
Modulul XXXVII: Total ore/an 60
Boli metabolice, de nutriţie şi nursing specific din care : 36
învăţământ clinic
Modulul XXXVIII: Total ore/an 60
Nutriţie şi dietetică din care : 36
învăţământ clinic

Anul II: 42 săptămâni. Sem I şi Sem II au următoarea structură: 12 săptămâni alocate


învăţământului teoteretic şi tehnic şi 9 săptămâni alocate învăţământului clinic.
În semestrul II, în săptămânile repartizate învăţământului teoretic şi tehnic, o zi /
săptămână (cu durata de 8 ore), este prevăzută învăţământui clinic corespunzător modulului
M 21: Epidemiologie şi sănătate publică.

2
PROGRAMUL PRACTICII ÎN UNITĂŢI DE SERVICII MEDICALE

PROGRAMUL PRACTICII COMASATE


SEMESTRUL I
Săptămâna 1
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

Săptămâna 2
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

Săptămâna 3
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

Săptămâna 4
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil.

Săptămâna 5
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

2
Săptămâna 6
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil.

Săptămâna 7
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

Săptămâna 8
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

Săptămâna 9
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

Locul desfăşurării practicii: Asistent responsabil:

------------------------------------- --------------------------------

2
PROGRAMUL PRACTICII ÎN UNITĂŢI DE SERVICII MEDICALE

PROGRAMUL PRACTICII COMASATE


SEMESTRUL II
Săptămâna 1
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

Săptămâna 2
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

Săptămâna 3
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

Săptămâna 4
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil.

Săptămâna 5
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

2
Săptămâna 6
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil.

Săptămâna 7
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

Săptămâna 8
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

Săptămâna 9
Asistent Semnătura as.
Ziua Interval orar Secţia Prezent/Absent
responsabil responsabil

Locul desfăşurării practicii: Asistent responsabil:

------------------------------------- --------------------------------

2
FORMULAR DE EVALUARE A COMPETENŢELOR

Se completează de către asistentul responsabil de elevul aflat în practică precum: DA, NU,
FOARTE BINE, BINE

Modul XXI. EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
21.1 Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei
21.2 Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăţii publice
21.3 Monitorizează starea de sănătate
21.4 Măsoară şi analizează morbiditatea
21.5 Aplică programe de sănătate publică

Modul XXII. PRINCIPII DE BAZĂ ALE CERCETĂRII

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
22.1 Argumentează importanţa cercetării ştiinţifice
22.2 Explică noţiunile de metodologie şi metoda, tehnica, procedee şi
instrumente de investigare ştiinţifică
22.3 Utilizează etapele unei cercetări stiinţifice

Modul XXIII. PNEUMOLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
23.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor
aparatului respirator
23.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ale aparatului respirator
23.3 Elaboreaza planul de îngrijire (planul nursing)

Modul XXIV. CARDIOLOGIE ŞI NURSING ÎN CARDIOLOGIE

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
24.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor
cardiovasculare
24.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni cardiovasculare
24.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing)

2
24.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate
24.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modul XXV. GASTROENTEROLOGIE ŞI NURSING ÎN GASTROENTEROLOGIE

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
25.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor ap. digestiv
25.2 Identifică problemele de dependenţă si stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ale aparatului digestiv
25.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing)
25.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate
25.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modul XXVI. NEFROLOGIE, UROLOGIE ŞI NURSING ÎN AFECŢIUNILE RENALE

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
26.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor nefrologice şi
urologice
26.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni nefrologice şi urologice
26.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing)
26.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate
26.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modul XXVII. CHIRURGIE GENERALĂ ŞI NURSING ÎN CHIRURGIA GENERALĂ

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
27.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor chirurgicale
27.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni chirurgicale
27.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
27.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate
27.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modul XXVIII. CHIRURGIE TORACICĂ, CARDIOVASCULARĂ ŞI NURSING SPECIFIC

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei
28.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor
chirurgicale toracice şi cardiovasculare
28.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni chirurgicale toracice şi
cardiovasculare

2
28.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
28.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate
28.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate
Modul XXIX. O.R.L. ŞI NURSING ÎN O.R.L.

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
29.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor
chirurgicale O.R.L
29.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni O.R.L
29.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
29.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate
29.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modul XXX. OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
30.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor
chirurgicale oftalmologice
30.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni oftalmologice
30.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
30.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate
30.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modul XXXI. HEMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN HEMATOLOGIE

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
31.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor
hematologice
31.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni hematologice
31.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
31.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate
31.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modul XXXII. ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
32.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor
ortopedico-traumatice
32.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ortopedico-traumatice
32.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
32.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate

2
32.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modul XXXIII. REUMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN REUMATOLOGIE

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
33.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor
reumatismale
33.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni reumatismale
33.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
33.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate
33.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modul XXXIV. DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
34.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor dermatologice
34.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni dermatologice
34.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
34.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate specifice afecţiunilor
dermatologice
34.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modul XXXV. BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
35.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor
infectocontagioase
35.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni infectocontagioase
35.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
35.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate specifice afecţiunilor
infectocontagioase
35.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modul XXXVI. ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
36.1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor
endocrine
36.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni endocrine
36.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).

2
36.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate
36.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modul XXXVII. BOLI METABOLICE, DE NUTRIŢIE ŞI NURSING SPECIFIC

Evaluarea
Nr. Competenţa
competenţei
37.1 Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor metabolice şi de
nutriţie
37.2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de
îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli metabolice şi de nutriţie
37.3 Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).
37.4 Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate
37.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate

Modul XXXVIII. NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ

Nr. Competenţa Evaluarea


competenţei
38.1 Recunoaste principalele grupe de nutrienţi şi de alimente
38.2 Identifică nevoile nutriţionale de vârstă şi de starea individului
38.3 Promovează educaţia nutriţională a individului/ familiei
39.4 Identifică tulburări de alimentaţie
39.5 Asigură respectarea dietei în diferite afecţiuni

Semnătura conducător practică: Semnătură cursant:

______________________ ___________________

2
REGISTRUL ACTIVITĂŢILOR

Modul XXI. EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ

Fiecare cursant trebuie să-şi înregistreze zilnic activităţile practice, sarcinile


repartizate de către conducătorul de practică sau cadrul medical responsabil în funcţie de
modulele studiate la care se efectuează stagiu clinic, în aşa fel, ca în semestrul I să aibă cel
puţin câte 3 activităţi la fiecare modul studiat în semestrul I., iar la sfârşitul semestrului II cel
puţin câte 3 activităţi la modulele studiate în semestrul II. Se consemnează cu mâna data şi
activitatea/activităţile concrete. Registrele completate fictiv se consideră nule.

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXII. PRINCIPII DE BAZĂ ALE CERCETĂRII

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXIII. PNEUMOLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXIV. CARDIOLOGIE ŞI NURSING ÎN CARDIOLOGIE

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXV. GASTROENTEROLOGIE ŞI NURSING ÎN GASTROENTEROLOGIE

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXVI. NEFROLOGIE, UROLOGIE ŞI NURSING ÎN AFECŢIUNILE
RENALE

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXVII. CHIRURGIE GENERALĂ ŞI NURSING ÎN CHIRURGIA
GENERALĂ

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXVIII. CHIRURGIE TORACICĂ, CARDIOVASCULARĂ ŞI NURSING
SPECIFIC

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________

Modul XXIX. O.R.L. ŞI NURSING ÎN O.R.L.

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXX. OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXXI. HEMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN HEMATOLOGIE

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXXII. ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXXIII. REUMATOLOGIE ŞI NURSING ÎN REUMATOLOGIE

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXXIV. DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXXV. BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXXVI. ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXXVII. BOLI METABOLICE, DE NUTRIŢIE ŞI NURSING SPECIFIC

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________
Modul XXXVIII. NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ

2
Nota profesor Sc. Carol Davila___________________________Semnatura____________