Sunteți pe pagina 1din 2

MUNICIPIULUI PIATRA NEAMT

Anexă proces-verbal nr.15109 din 04/06/2018

Tabel
cu rezultatele obținute la susținerea probei scrise pentru concursul de recrutare în
postul contractual vacant de Referent treapta II la Biroul Administrare Baze Sportive
și de Agrement, 3 posturi contractuale vacante de Referent treapta I și un post
contractual vacant de Administrator în cadrul Compartimentului Admninistrare Ștrand
și Baia Comunală, organizat în data de 31/05/2018 la Primaria Municpiului Piatra
Neamț

Nr. Nume prenume Postul contractual Punctaj obținut la proba REZULTAT


crt. pentru care scrisă ADMIS/RESPINS
candideaza
1 BULAI MIHAELA Referent treapta I 34,33 p RESPINS

2 CAIA ȘTEFAN-DANIEL Referent treapta I 42,33 p RESPINS

3 DAN-DANIELA Referent treapta I 33,33 p RESPINS


AURORA

4 IACOB ELA- RAMONA Referent treapta I 95,66 p ADMIS

5 NECHITA CONSTANTIN Referent treapta I 64,66 p ADMIS

6 NEGRUȘ LAURA- Referent treapta I 50,66 p ADMIS


GABRIELA

7 POEȚELEA IONUȚ- Referent treapta I 35 p RESPINS


VALERIU

8 POPA GABRIEL Referent treapta I 71,33 p ADMIS

9 SCURTU CĂTĂLIN Referent treapta I 57 p ADMIS

10 SFERLE NICOLETA Referent treapta I 88,33 p ADMIS

11 TODIRAS VOICAN Referent treapta I 94 p ADMIS


RUXANDRA NICOLETA

12 VODA ALINA-IONELA Referent treapta I 69 p ADMIS


13 IUREANU Referent treapta II 52,66 p ADMIS
CONSTANTIN LUCIAN
14 MUNTEANU STEFAN Referent treapta II 58 p ADMIS
ANTONIO
15 AVRAM MIHAI Administrator tr.I 84,33 p ADMIS

16 BALAN MIHAI Administrator tr.I 46,33 p RESPINS

17 ILISEI DANIEL Administrator tr.I 63 p ADMIS

18 MIHĂLCUȚ FELICIA Administrator tr.I 73,66 p ADMIS


19 OANCEA CRINA- Administrator tr.I 39 p RESPINS
MARIA

Rezultatele la proba scrisă s-au afișat astăzi 05/06/2018 orele 15:30 la sediul și pe
siteul instituției.
Candidații care au obținut minimum 50 de puncte sunt declarați admiși și se pot
prezenta la proba – interviu.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de
la data afişării rezultatului probei scrise, respectiv până miercuri 06.06.2018 ora 15:30, sub
sancţiunea decăderii din acest drept.
Interviul se va desfășura joi 07/06/2018 ora 14:30 la sediul instituției.

Secretar comisie concurs – Tănase Elena – Inspector Resurse Umane