Sunteți pe pagina 1din 4

Spectrometria de masă.

Analiza de gaz rezidual utilizând


spectrometrul de masă cuadrupolar
Apetrei Teodor
Baban Oana Diana
Crihan Diana Alexandra
Pleșca Diana

Identificarea speciilor de ioni din spectrul de fond


m/q (u.a.m) Numele ionului
1 H+
2 H 2+
12 C+
14 N , N2++
+

15
16 O+, O2++
17 HO+
18 H 2O +
27
28 N2+
29
30
32 O 2+
41
43
44 CO2+

Identificarea speciilor din spectrul de masă al aerului (p = 1,1 Torr)

Numele Abundența
m/q (u.a.m)
ionului relativă (u.a.)
14 N+, N2++ 6,11
16 O+, O2++ 2,32
28 N2+ 100
29 0,81
32 O 2+ 23,86
40 Ar+ 1,4
Total: 134,5
Determinarea concentrațiilor procentuale a celor mai abundente specii
din spectrul de masă al aerului la presiunea de 1,1 Torr
A
Concentrația procentuală este: C (%) = 100
Atot
(AN+2 + AN+,N++
2
) ∗ 100
CN2 (%) = = 78,9 %
Atot
(AO+2 + AO+,O++
2
) ∗ 100
C𝑂2 (%) = = 19,46 %
Atot
AAr+ ∗ 100
CN2 (%) = = 1,04 %
Atot

Intensitatea relativă a N2+ în funcție de presiune

p (Torr) Ir (u.a.)
0,061 1272
0,27 4878
0,65 13056
1,1 25090
Observăm că intensitatea relativă a ionului ales (N2+) crește odată cu
creșterea presiunii, adică cu creșterea numărului de molecule de azot din unitatea
de suprafață. Dacă avem mai multe molecule înseamnă că sunt produși mai mulți
ioni, iar curentul ionic este transformat în curent electronic, intensitatea fiind
proporțională cu numărul de ioni.

Intensitatea relativă a Ar+și a N2+ în funcție de debitul de argon la


presiune constantă

DAr (l/min) Ir (Ar+) (u.a.) Ir (N2+) (u.a.)


0,2 1268 11676
0,4 2664 10152
0,6 4684 8214
0,8 5326 7368

La creșterea debitului de argon (a numărului de particule de argon) va crește


și rata de ionizare, deci se vor produce mai mulți ioni de Ar+. Prin urmare,
intensitatea relativă a Ar+ va crește. În schimb, datorită faptului că presiunea
rămâne constantă, intensitatea relativă a ionilor N2+ va scădea (scade
concentrația/abundența relativă a ionilor N2+).
Prelucrarea datelor:
o Am identificat speciile de ioni din spectrul de fond, după care am scăzut
spectrul de fond din spectrul pe care l-am analizat.
o După raportul m/q (unde: m - masa atomică în unități atomice de masă -
u.a.m., iar q – numărul de sarcini elementare), am găsit speciile prezente în
spectrul de masă caracteristice aerului şi le-am pus într-un tabel. Am
reprezentat grafic abundența relativă în funcție de raportul m/q, după care am
notat în tabel abundența corespunzătoare fiecărei specii.
o Am calculat concentrația procentuală a aerului folosind spectrul de masă
achiziţionat la presiunea de 1,1 Torr și am comparat rezultatele obținute cu
valorile cunoscute (78,08% azot, 20,95% oxygen, 0,93% argon)
o Am reprezentat grafic intensitatea relativă a ionilor N2+ în funcţie de variaţia
presiunii aerului.
o Am reprezentat grafic intensitatea relativă a Ar+ și a N2+ în funcție de debitul
de argon la presiune constantă
o Am interpretat rezultatele obținute

Concluzii:

Folosind spectrometria de masă am determinat compoziția procentuală


aerului în funcție de masele atomice prezente în compoziția acestuia, precum și a
amestecului de aer cu Ar și cum variază intensitatea relativă a componentelor la
creșterea debitului de Ar.