Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA DE ASISTENŢĂ A LECŢIEI

Numele şi prenumele studentului: Marinașcu Maria


Data: 20.11.2017
Clasa: VI B
Unitatea şcolară: Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” Craiova
Obiectul (Disciplina): Biologie
Subiectul lecţiei: Moluște- Melcul de livadă
Scopul lecţiei (obiectivul central/fundamental): Dobândirea de noi cunoștințe
Tipul lecţiei: Transmiterea si însușirea de noi cunoștințe
Competenţe generale:
1. Receptarea informaţiilor despre lumea vie
2. Explorarea sistemelor biologice
3. Utilizarea şi construirea de modele şi algoritmi în scopul demonstrării principiilor lumii vii
4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând corect terminologia specifică biologiei.
Competenţe specifice:
1.1 Identificarea unor grupe şi specii de animale.
1.3 Stabilirea relaţiilor între factorii de mediu şi diversitatea animalelor.
1.4 Explicarea structurii şi funcţiilor organismului unor vieţuitoare.
1.5 Stabilirea relaţiilor între tipurile de comportament şi procesul de adaptare a organismului la
mediu.
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor.
3.2.Elaborarea si aplicarea unor algoritmi de identificare si de rezolvare de probleme;
4.1.Utilizarea corecta a terminologia specifice biologiei in diferite situatii de comunicare;
Obiective operaţionale:
O1: Să recunoască mediul de viață al melcului.
O2: Să numească părțile componente ale unui melc.
O3: Să numească 3 elemente vitale ale mediului de viață (livada) pentru melc.
O4: Să enumere alți reprezentanți ai clasei moluștelor.
Strategii didactice: MIXTĂ: INDUCTIV-DEDUCTIV.
a) Metode şi procedee didactice: conversaţia euristică, explicaţia.
b) Mijloace didactice: laptop, videoproiector, ppt, imagini manual.
c) Forme de organizare: frontal şi individual.
Forme de evaluare:chestionare orală
Durata: 50 de minute
Loc de desfăşurare: laboratorul de biologie al unităţii de învăţământ.
Bibliografie: Aglaia Ionel, Biologie clasa a VI-a, Editura HUMANITAS , București,1998.
Nr. Etapele lectiei Ob. Acțiuni ale profesorului Acțiuni ale Observații
Crt. Op. elevilor
Moment Profesorul verifică prezența elevilor și pregătește Elevii răspund pe măsură ce îşi
organizatoric materialele pentru noua lecție. aud numele, apoi isi pregatesc
1 manualele, caietele si obiectele de
scris.

2 Reactualizarea Profesorul pune câteva întrebări din lecţia trecută: Elevii răspund intrebarilor
cunoştinţelor din -Care este mediul de viață al râmei? adresate de catre profesor.
lecţia trecută ( -Ce fel de vierme este râma din punct de vedere al
RÂMA) corpului?
-Ce putem spune despre cunoare ei?
-Ce sunt cheții și ce rol au?
-Prin ce se face respirația?
-Cum se realizeaza hranirea?

3 Captarea atenției și Profesorul prezinta pe scurt competentele lectiei. Elevii deduc subiectul lectiei din
enunțarea scurta prezentare.
competențelor

4 Dirijarea învățării Profesorul le prezintă şi le explică elevilor noile


noţiuni din lecţia curentă:
-Mediul de viață al melcului.
-Componentele corpului:
-cap: prezintă 4 tentacule cu ochi in vârf,celule
tactile,gura,radula,maxila.
-corpul Elevii ascultă, pun întrebări
-cochilia atunci cand nu inteleg unele
-Modul de hranire al melcului: se hrănește cu plante notiuni si isi noteaza explicatia
fărâmițate cu ajutorul radiului și al maxilei.Hrana profesorului.
este digerată de sucuri digestive secretate de o
glandă mixtă hepatopancreas.
- Respirația: prin plămâni(mantaua indeplinește
rolul de plămân).
-Circulația sângelui:inimă care prezintă un atriu si
un ventricul.
-Sistemul nervos: -ganglioni dispuși în zona
capului.
-Înmulțirea: este animal hermafrodit.

5 Fixarea noilor Profesorul rezolvă impreună cu elevii intrebările din Elevii răspund la întrebări.
cunoştinţe carte:
-Care sunt structurile care intervi în hrănire?
-Cum se hrănesc melcii?
-De ce rod melcii tencuiala zidurilor?

6 Enunțarea temei Temă pagina 61 ex.3 Elevii notează tema.

S-ar putea să vă placă și