Sunteți pe pagina 1din 2

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 3. Domeniul major de intervenţie: 3.3

73
Titlul proiectului: "Împreună pentru integritate, responsabilitate socială şi dezvoltare durabilă"
Cod Contract: POSDRU/93/3.3/S/63280

CORUPŢIA ÎN SISTEMUL SANITAR MAI


2013

JURNAL DE CERCETARE ANTICORUPȚIE

Sistem sanitar = o formă de organizare compusă din oameni, instituţii şi resurse cu scopul de a asigura serviciile medicale
necesare pentru acoperirea nevoilor medicale ale populaţiei unui stat.

Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net

Dreptul de Autor (Copyright) apartine Asociaţiei Române pentru Transparenţă. Toate drepturile rezervate. Orice reproducere neautorizata, publica sau
privata, copiere sau plagiere, constituie incalcare a acestui drept de autor. Este permisa reproducerea acestui material doar in scopul educatiei personale/
formarii profesionale, si numai pentru acele persoane care sunt inscrise in respectivul program de pregatire al Transparency International Romania
(pentru care a fost pregatit acest material). Copierea, distribuirea sau imprumutarea in alte scopuri, sau scopuri comerciale este interzisa. ORICE persoa-
na care incalca aceste prevederi va fi tinuta responsabila pentru toate prejudiciile produse (directe sau indirecte).
Corupţia poate afecta multe as- trebuie. Miniştrii şi administratorii spitale-
VALORI
pecte ale sistemului sanitar, indiferent lor au posibilitatea de a deturna milioane
cod filosofic profund dacă acesta este public, privat sau semi- de euro din bugetele pentru sănătate, sau
internalizat care ser-
privat. De multe ori, corupţia din sectorul de a cere şi accepta sume substanţiale ca
vește drept ghid pentru
sanitar înseamnă diferenţa dintre viață şi mită pentru a influenţa procedurile de
stabilirea obiectivelor,
moarte. achiziţii publice. În ceea ce priveşte de-
adoptarea deciziilor,
soluționarea conflicte- conturile spitalelor şi clinicilor private, se
În general, corupţia în cadrul sis-
lor si modul de com- temului sanitar ia mai multe forme. Per-
poate întâmpla ca acestea să deconteze
portament din bugetul de stat sume enorme de bani
sonalul medical pretinde plăţi neoficiale
pentru cheltuieli pe care nu l-au făcut.
pentru a acorda pacienților îngrijirile la
care aceştia au dreptul, şi se întâmplă des Cu cât actele de corupţie sunt mai

PRINCIPII ca pacienţii să-şi cumpere singuri medica- răspândite şi mai înrădăcinate în tradiţie,
mentele pe care ar trebui să le primească cu atât va avea mai mult de suferit sistemul
enunțarea conduitelor
așteptate pentru onora- în mod gratuit. Există şi situaţii în care sanitar. Astfel, un sistem sanitar afectat de

rea fiecărei valori unele companii care furnizează medica- corupţie are o capacitate redusă de a asig-
mente câştigă în mod fraudulos – prin mită ura îngrijire medicală eficientă şi de calitate
şi trafic de influenţă – contracte cu spitale- oamenilor care au cea mai mare nevoie –
le şi furnizează medicamente contrafăcute bătrânii, săracii şi bolnavii care suferă de
CULTURĂ DE şi echipamente medicale de calitate inferi- boli cronice. Frauda bugetului primit de la

ORGANIZAȚIE oară, practică ce pune în pericol viețile stat duce la insuficienţa fondurilor pentru
pacienţilor. Pe lângă asta, conform unui salarii, operaţii şi reparaţiile spitalelor,
ansamblu de valori,
sondaj al Băncii Mondiale, în unele ţări, ceea ce duce la lipsa de motivare a an-
principii, filosofie, prac-
până la 80% din fondurile nesalariale desti- gajaţilor, creşterea cererilor de mită şi
tici și cutume care defi-
nesc o instituție nate sistemului sanitar nu ajung unde scăderea calităţii serviciilor medicale.