Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE DIN RAIONUL SOROCA

Ședința ordinară CRP Soroca Nr. CRPS/18002


26.11.2018 Soroca
ORDINEA DE ZI
1. Evaluarea generală a proiectelor de decizie pentru Ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din
29 noiembrie 2018.
2. Identificarea proiectelor de decizie pentru Ședința extraordinară a Consiliului Raional Soroca din 29
noiembrie 2018, care vor fi supuse analizei mai aprofundate din partea Consiliului pentru Participare.
3. Examinarea proiectelor prioritare identificate, elaborarea concluziilor din partea Consiliului pentru
Participare cu recomandările specifice la fiecare proiect în parte.
4. Examinarea procesului de elaborare a proiectelor de decizie, asigurarea transparenței în procesul
decizional, elaborarea concluziilor și a recomandărilor pe acest aspect.
5. Împuternicirea responsabilului pentru Promovarea Consiliului Pentru Participare din Soroca.
Secretariat: Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA