Sunteți pe pagina 1din 4
CONSILIUL PENTRU PARTICIPARE RAIONUL SOROCA htto:/mwv.euparticip.nd, httos:/www facebook. comleuparticip.md Si ied hitos www facebook com/euparticip.nd PROCES-VERBAL Nr. CRPS/19003 al Sedintei Consiliului pentru Participare din raionul Soroca din 03 aprilie 2019 Sala de Sedinfl, CRT DACIA, str. Mihail Sadoveanu, nr. 21, mun, Soroca La sedinta au participat membri cu drept de vot: lon Babici, Presedintele CRT DACIA Valentina Jamba, Presedintele AO "Eco-Sor \Veaceslav Burlacu, Presedinte AO "Euroregiunea Nistru’ Galina Reaboi, Coordonator AO "Casa Sperantei’ Ludmila Talmazan, Membru AO ‘Consul Uni din Soroca* Robert Cerai, Presedinte AO "Bare-Rom” Ignat Berbeci, Presedinte AO "Pro-Cuttura” Madalina Babici, Presedinte Consiul Reional al Tinerlor Soroca Valeria Ursachi, Membru Consitul Local al Tinelor din municipiul Soroca ‘Sedinta este delberativa, sunt prezenti 9 din 13 membri ai Consiul Alt participant: 6 persoane. ORDINEA DE ZI: 1. Actualizarea recomandanilor cu privie la Strategia de Dezvottare Socio-Economicé @ Raionului Soroca 2016-2020. 2. Analiza procedurii de consultare si adoptare a decizilor de c&tre Consiul Raional Soroca: 2.1. Masura in care autoritile publice raionale informeaza comunitatea in legatura cu activitatie sale: 2.2 Masura in care autoritijile publce raionale asigura consultarea si parciparea, factoir interes, la procesul de luare a decizllor, 2.3.Masura in care este asigurata corectitudinea si transparenta gestion banilor publici fa nivelul ‘utoritailor publice locale; 2.4. Masura in care este asigurata integrtatea personalului a nivelul administratiei publice raionate. ‘Aprobarea subiectelor pentru programul de dezbateri publice organizate de CRP Soroca Prezentarea site-uli euparticip.md. Alegerea Presedintelui CRP Soroca pentru un nou mandat. Analza cererilor de aderare la CRP Soroca, ‘Alte subiecte aditionale propuse de membrii CRP Soroca S-A EXAMINAT: 1 Cu privire la subiectul "Actualizarea recomandarilor cu privire la Strategia de Dezvoltare Socio- Economica a Raionului Soroca 2016-2020". Raportor: lon Babici, membru CRP Soroca, Reprezentant al Secretariatului CRP Soroca, S-a propus: Ca rezuitat al evalua procesul de evaluare a documentelor de poliici a Consiuui Reional Soroca, sica urmare a Sarcnlor delegate membrlor CRP Soroca tn procesul de analz8, membii Consilului pentru Paricipare DECID umiatoarele: 1. Se stabileste tommenul de prezentare a proiectelor de analiza gi recomandéri pe marginea Strategie de