Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei al Republcii Moldova

Gimnaziul „ Maxim Topală ”, s. Briceni


rn. Donduşeni

A p r o b:
____/______/2010
_________Sochirca A.

Proiect
didactic
În cadrul organizării şi desfăşurării trainingului cu
învăţătorii
( în cadrul catedrei claselor primare )

 Subiectul: „ Învăţămîntul centrat pe elev ”

 Organizator : Învăţător Serdeşniuc Cristian A.

 Managementul timpului: 45 minute;

Anul de studii: 2010 – 2011


Etapa lecţiei Conexiunea inversă ( unităţi de conţinut )
1. Momentul „ La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era la Dumnezeu,
organizatoric acest cuvînt poartă în sine cele mai frumoase calităţi, şi
anume dragoste, umilinţă, cumsecădenie, efort continuu
etc.
Acest cuvînt nobil seamănă tot ce este mai frumos, mai
pur, mai omenesc: perseverenţă, cultură, creativitate,
ingeniozitate, politeţe, educaţie şi desigur vocaţie. Acest
cuvînt nu este altceva decît cel de învăţător – îndrumător.
Educator – dascăl atotştiitor.”
2. Captarea  „ Dacă cunoşti mijloacele de a căli corpul, de a
atenţiei; oţeli voinţa, de a înnobila inima, de a sensibiliza
spiritul şi de a echilibra raţiunea, eşti pedagog”.
Spunea ( Letourneau)

3. Anunţarea - Astăzi, aşa dori să vă propun următoarele:


obiectivelor; ( Enumer obiectivele )
1. Să lucrăm activ;
2. Să propunem soluţii adecvate;
3. Să expunem păreri;
4. Să explicim conţinuturi;
 Să apelăm la cunoştinţele anterior – învăţate
(pedagogice)
4. Descoperirea - Pentru început hai să facem o activitate de
subiectului şi cunoaştere;
explicirea lui; - Folosesc metoda „ Cutia fermecată ”
- Oare ce am în această cutie?
( Aici poate fi o jucărie, o floare, etc. Eu am ales un
şoricel, scopul nostru e să ne închipuim un elev
disciplinat, 3 cuvinte caracteristice îi vom spune. Fiecare
va ţine în mînă jucăria).
- Iar acum vă propun un careu „Integrame
neregulate”
S a e t a t e i r a v
T e s l a c a t u s I
R O t o e c i t c a d
A t e g i i l o r d I
Varietatea strategiilor didactice.
Definiţi următoarele noţiuni:
1. Metodă
2. Metodologie
3. Tehnică
4. Procedeu
5. Tipuri de metode sau sisteme
5. Realizarea 1. 6 Way sau 6 De ce ? la o frază stabilită de
sensului; profesor.
2. BBB.
Imaginea Ce sugerează Ce idei apar?
imaginea?

3. Metoda Gordon( asemenea asaltului de idei,


doar că se selectează copii dintre cei mai isteţi,
ce vor fărămîţa tot conţinutul elevilor mai pasivi
vor explica semnificaţia unui cuvînt...
Se vor scoate patru idei principale.
4. 6 – 3 – 5.
6 elevi cîte trei idei, cinci fişe , iar a şasea va fi
de bază.
5. Jig – sow adică mozaicul
6. Rivin Bajenov unde se formează două grupe a
cîte patru elevi. Elevii se vor completa şi se vor
contrazice la un subiect pus în discuţie.
7. Răspunsul prin rotaţie. Se răspunde la întrebări
în urma acelor ceasornicului.
8. Licitaţia
9. Cadranele
10. Ceasul întîlnirilor
11. Despre evaluarea şedinţilor uc părinţii .
Discutarea planului de parteneriat cu părinţii.
6. Reflecţie - Metoda Cubului.
- Sugestii, opinii, lacune.
7. Extindere - Să xeroxaţi toate materialele demonstrative pentru
suplinirea portofoliului.
- Vă mulţumesc pentru atenţie!
- La revedere !