Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL RREPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA PEDAGOGICĂ DE STAT „ION CREANGĂ”

Proiect didactic

Au elaborat: Ceapchi Nicolae


A controlat: Bodareu Galina

CHIȘINĂU
2018
PROIECT DIDACTIC
Date de identificare:
Data: 11.03.2019

Clasa: a V-a

Instituția de învățământ: I.P.L.T „Ștefan Vodă”

Cadrul didactic: Ceapchi Nicolae

Construcția:
Disciplina: Istoria românilor și universală

Tema: Omul și mediul

Tipul lecției: Mixt

Competența specifică:
Înțelgerea și utilizarea adecvată a limbajului istoric;

Subcompetențe:
Recunoașterea termenilor istorici cu referire la preistorie și civilizațiile antice;

Selectarea informațiilor din sursele istorice;

Obiective operaționale:
O1. Să definească termenii: Grecia, meșteșug, comerț;

O2. Să indetifice pe hartă poziția geografică a Greciei antice;

O3. Să numească particularitățile geografice ale Greciei antice;

O4. Să enumere ocupațiile populației din Grecia antică;

Strategiile didactice:

a) Metode și procedee:
Conversația, descoperirea, lucrul în grup, lucrul cu textul

b) Mijloace didactice:
Manualul, foi A4

c) Formele de organizare a activității didactice:


Frontal, individual, mixt

S-ar putea să vă placă și